Publications of the selected author

1

Title:
Methods of Artificial Intelligence
Source:
Computer Methods of Data Analysis and Processing / [red. nauk. Paweł LULA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ] - [Warszawa]: Grupa Wydawnicza Lumina, 2014, s. 113-161. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Series:
(Applied Informatics)
ISBN:
978-83-64509-06-3
Access mode:
Nr:
2168286157
chapter in textbook
See main document
2

Title:
Management Information Systems
Publisher address:
[Warszawa]: Grupa Wydawnicza Lumina, 2014
Physical description:
245 s.: il.; 24 cm
Series:
(Applied Informatics)
Notes:
Bibliogr.Dostępny także w wersji on-line
ISBN:
978-83-64509-09-4
Access mode:
Nr:
2168285371
textbook
3

Title:
Theoretical Foundations of Programming
Source:
Programming Methods and Tools / [red. nauk. Jan MADEJ] - [Warszawa]: Grupa Wydawnicza Lumina, 2014, s. 16-47
Series:
(Applied Informatics)
ISBN:
978-83-64509-07-0
Access mode:
Nr:
2168304233
chapter in textbook
See main document
4

Title:
Metody sztucznej inteligencji
Source:
Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych / [red. nauk. Paweł LULA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 121-168 - Bibliogr.
Series:
(Informatyka Stosowana - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
ISBN:
978-83-63498-00-9
Nr:
2168235492
chapter in textbook
See main document
5

Title:
Teoretyczne podstawy programowania
Source:
Metody i narzędzia programowania / [red. nauk. Jan MADEJ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 17-48 - Bibliogr.
Series:
(Informatyka Stosowana - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
ISBN:
978-83-63498-01-6
Nr:
2168235504
chapter in textbook
See main document
6

Title:
Systemy informacyjne zarządzania
Publisher address:
Kraków: Studio R.C., 2012
Physical description:
248 s.: il.; 24 cm
Series:
(Informatyka Stosowana - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Notes:
Bibliogr.Dostępny także w wersji on-line
ISBN:
978-83-63498-03-0
Access mode:
Nr:
2168238756
monograph
7

Author:
Tadeusiewicz Ryszard , Ogiela Lidia
Title:
Kognitywne systemy wspomagające zarządzanie
Source:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 533-545 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2166028157
chapter in monograph
8

Author:
Tadeusiewicz Ryszard , Ogiela Lidia
Title:
Metody analizy kognitywnej w ekonomicznych systemach informacyjnych = Methods of Cognitive Analysis in Economic Information Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009) , s. 291-316. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50114
article
See main document
9

Title:
Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
130, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-357-0
Nr:
52310
monograph
10

Title:
Nowoczesna administracja skarbowa. T. 3
Redaktor:
Gilowska Zyta
, Tchórzewski Jerzy
Publisher address:
Warszawa: Ministerstwo Finansów; Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007
Physical description:
240 s.: il.; 24 cm
Series:
(Krajowa Administracja Skarbowa ; t. 3)
Notes:
Bibliogr. przy niektórych pracach
ISBN:
978-83-7251-842-2
Nr:
51989
monograph
See related chapters
11

Title:
Nowoczesna administracja skarbowa jako źródło nowych zadań badawczych i wyzwań aplikacyjnych dla automatyki i informatyki
Source:
Nowoczesna administracja skarbowa. T. 3 / red. nauk.: Zyta Gilowska, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jerzy Tchórzewski - Warszawa: Ministerstwo Finansów; Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007, s. 11-29 - Bibliogr.
Series:
(Krajowa Administracja Skarbowa ; t. 3)
ISBN:
978-83-7251-842-2
Nr:
2165656342
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Problemy formowania e-administracji jako składnika społeczeństwa informacyjnego = The E-Government Development as a Component of the Information Society
Source:
Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the Industrial Society to the Information Society : Anniversary Book to Commemorate 40 Years of Professor Lesław H. Haber's Scholary Research and Educational Activities / red. Anna Siwik - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007, s. 391-404 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-133-3
Nr:
2168255046
chapter in monograph
13

Title:
Leksykon e-nauczania : praca zbiorowa Rady Naukowej Instytutu Kształcenia na Odległość WSHE w Łodzi
Edition:
Wyd. 1, dodr.
, Choraś Ryszard S.
, Rudowski Robert
Publisher address:
Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007
Physical description:
63 s.; 21 cm
ISBN:
978-83-7405-243-6
Nr:
52042
lexicon
14

Title:
Sztuczna inteligencja jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej = Artificial Intelligence as a Tool for Building of Business Predominance
Source:
Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu = Information Systems and Computational Methods in Management / red. nauk. Jan T. Duda - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005, s. 17-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7476-009-X
Nr:
2168256838
chapter in monograph
15

Title:
Problem optymalnego doboru firm inwestujących w danym regionie jako informatyczny binarny problem plecakowy
Source:
Informatyka Teoretyczna i Stosowana / Instytut Matematyki i Informatyki. Politechnika Częstochowska. - R. 5, nr 9 (2005) , s. 187-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168219718
article
16

Title:
Rosnąca rola telemedycyny w kontekście formowania się społeczeństwa informacyjnego = Increasing Role of E-health in the Contaxt of Information Society Development
Source:
Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the Example of Academic Community of AGH University Of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / red. Lesław H. Haber - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005, s. 25-42
ISBN:
83-7464-015-4
Nr:
2166521376
chapter in monograph
17

Author:
Title:
Model wirtualnego biura księgowego - koncepcja informatycznej formy świadczenia usług księgowych
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
183 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 46 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/391
Nr:
2168308231
doctoral dissertation
18

Author:
Tadeusiewicz Ryszard , Nowa Anna
Title:
Absolwenci płyną jak rzeka
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2003. - nr 8, s. 6
Nr:
2168228030
voice in discussion / interview
See main document
19

Author:
Tadeusiewicz Ryszard , Ogiela Lidia
Title:
Wybrane aspekty bezpiecznej realizacji handlu elektronicznego = Selected Aspects of Safe Electronic Commerce
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 604 (2002) , s. 117-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168224656
article
See main document
20

Title:
Społeczność internetu
Publisher address:
Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2002
Physical description:
302 s.; 24 cm
Series:
(Problemy Współczesnej Nauki. Informatyka)
ISBN:
83-87674-33-8
Nr:
2168256188
monograph
21

Title:
Neural Network Analysis of Time Series Data
Source:
Informatica. - vol. 25, nr 1, spec. issue: Neural Networks and their Applications (2001) , s. 3-10. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168286513
article
22

Title:
Wprowadzenie do sieci neuronowych
Opracował:
Publisher address:
Kraków: StatSoft Polska, 2001
Physical description:
78 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-88724-04-5
Nr:
2168296789
book
23

Title:
Wstęp do sieci neuronowych
Source:
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6, Sieci neuronowe / Włodzimierz Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ - Warszawa: Exit, 2000, s. 3-28 - Bibliogr.
Research program:
Praca finansowana przez Komitet Badań Naukowych (grant nr PB 755/T11/97/12)
ISBN:
83-87674-18-4
Access mode:
Nr:
2168316467
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Metodologia tworzenia komputerowych systemów wspomagania decyzji
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
206 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 18 k., dyskietka
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/592
Nr:
2168311279
doctoral dissertation
25

Author:
Tadeusiewicz Ryszard , Nowak Anna
Title:
Dwaj rektorzy w jednym pokoju
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 5, s. 2, 19
Nr:
2168272468
voice in discussion / interview
See main document
26

Title:
Wybrane obszary biomedycznych zastosowań sieci neuronowych
Source:
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6, Sieci neuronowe / Włodzimierz Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ - Warszawa: Exit, 2000, s. 495-519 - Bibliogr.
Research program:
Praca finansowana przez Komitet Badań Naukowych (grant nr PB 755/T11/97/12)
ISBN:
83-87674-18-4
Access mode:
Nr:
2168316469
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Neuronowe metody analizy szeregów czasowych i możliwości ich zastosowań w zagadnieniach biomedycznych
Source:
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6, Sieci neuronowe / Włodzimierz Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ - Warszawa: Exit, 2000, s. 521-568 - Bibliogr.
Research program:
Praca finansowana przez Komitet Badań Naukowych (grant nr PB 755/T11/97/12)
ISBN:
83-87674-18-4
Access mode:
Nr:
2168316471
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6, Sieci neuronowe
Redaktor tomu:
Duch Włodzimierz
, Korbicz Józef
, Rutkowski Leszek
Publisher address:
Warszawa: Exit, 2000
Physical description:
XII, [12], 833 s.: il; 25 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
83-87674-18-4
Access mode:
Nr:
2168316457
monograph
See related chapters
29

Author:
Title:
Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
211 k.: il.; 30 cm + Autoreferat 10 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/795
Nr:
2168312563
doctoral dissertation
30

Author:
Liszka Tadeusz , Tadeusiewicz Ryszard
Title:
Metody i kryteria oceny oprogramowania bankowego = Methods and Criteria for Evaluating Banking Software
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 522 (1999) , s. 183-209. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168259636
article
See main document
31

Title:
Wstęp do informatyki
Publisher address:
Kraków: POLDEX, 1997
Physical description:
450 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-90 7990-0-6
Nr:
2168256184
academic script
32

Title:
Możliwości i problemy wykorzystania sieci neuronowych w prognozowaniu procesów gospodarczych = Potentials and Problems Underlying Application of Neuron Networks for Prognosticating Economic Trends
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 493 (1997) , s. 5-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256666
article
See main document
33

Title:
Sieci neuronowe
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1993
Physical description:
195 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85769-03-X
Nr:
2168256190
monograph
34

Title:
Wstęp do informatyki
Edition:
Wyd. 3 rozsz.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
310 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168256186
academic script
35

Title:
Wstęp do informatyki
Edition:
Wyd. 2 zm. i rozsz.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
260 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168315505
academic script
36

Title:
AtariWriter Plus
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1989
Physical description:
62 s.; 16 cm
Series:
(Podręczna Pamięć Programisty)
ISBN:
83-204-1209-9
Nr:
2168256576
monograph
37

Title:
Wstęp do informatyki
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
284 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168256574
academic script
38

Title:
Informatyka, czyli jak tego robić nie należy
Source:
Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988, s. 144-153
Nr:
2168335031
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Język LOGO dla nauczycieli informatyki
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
159 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168256578
academic script
40

Title:
Programowanie mikrokomputerów
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988
Physical description:
179 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168256182
academic script
41

Title:
Język BASIC w systemie MERA-400
Source:
Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 273-295
Nr:
2168330001
chapter in academic script
See main document
42

Title:
Modelowanie ciągło-dyskretne w analizie procesu realizacji inwestycji
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
168 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/826
Nr:
2168312947
doctoral dissertation
43

Title:
Rozpoznawanie obrazów w zastosowaniach ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
109 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168256572
academic script
44

Author:
Tadeusiewicz Ryszard , Trąbka Jan , Trąbka Wojciech
Title:
Badania parametryczne uwarunkowanej niestabilności w sieci neuropodobnej
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Automatyka. - z. 25 (1982) , s. 9-24
Nr:
2168324491
article
45

Author:
Bobrzyński Wojciech , Gościński Andrzej , Tadeusiewicz Ryszard
Title:
Struktura logiczna i organizacja maszyn cyfrowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 1979
Physical description:
303 s.; 24 cm
Series:
(Skrypty Uczelniane AGH ; 651)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168256588
academic script
46

Title:
Elektroniczna technika obliczeniowa
Publisher address:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 1979
Physical description:
124(1) s.; 24 cm
Series:
(Skrypty Uczelniane AGH ; 683)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168256580
academic script
47

Author:
Tadeusiewicz Ryszard , Wajs Wiesław
Title:
Maszyny analogowe i ich programowanie
Publisher address:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 1975
Physical description:
256(3) s.; 24 cm
Series:
(Skrypty Uczelniane AGH ; 428)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168256582
academic script
48

Author:
Gościński Andrzej , Tadeusiewicz Ryszard
Title:
Maszyny cyfrowe w sterowaniu procesów przemysłowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 1975
Physical description:
173 s.; 24 cm
Series:
(Skrypty Uczelniane AGH ; 465)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168256586
academic script
49

Title:
Elementy cybernetyki ekonomicznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974
Physical description:
317 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168256584
textbook
Unpublished documents:
1

Title:
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
79 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-30/Magazyn
Nr:
2168256992
unpublished scientific work
1
Methods of Artificial Intelligence / Ryszard TADEUSIEWICZ, Janusz MORAJDA // W: Computer Methods of Data Analysis and Processing / [red. nauk. Paweł LULA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ]. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - (Applied Informatics). - S. 113-161. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - ISBN 978-83-64509-06-3. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/01Z%20Computer%20methods%20of%20data%20analysis%20and%20processing.pdf
2
Management Information Systems / Mariusz GRABOWSKI, Piotr SOJA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan TRĄBKA, Agnieszka ZAJĄC. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - 245 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - (Applied Informatics). - ISBN 978-83-64509-09-4. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/04%20EN%20Management%20Information%20OSTATECZNY.epub
3
Theoretical Foundations of Programming / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Programming Methods and Tools / [red. nauk. Jan MADEJ]. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - (Applied Informatics). - S. 16-47. - ISBN 978-83-64509-07-0. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/02Z%20Programming%20Methods%20and%20Tools.pdf
4
Metody sztucznej inteligencji / Ryszard TADEUSIEWICZ, Janusz MORAJDA // W: Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych / [red. nauk. Paweł LULA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - (Informatyka Stosowana). - S. 121-168. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63498-00-9
5
Teoretyczne podstawy programowania / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Metody i narzędzia programowania / [red. nauk. Jan MADEJ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - (Informatyka Stosowana). - S. 17-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63498-01-6
6
Systemy informacyjne zarządzania / Mariusz GRABOWSKI, Piotr SOJA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan TRĄBKA, Agnieszka ZAJĄC. - Kraków : Studio R.C., 2012. - 248 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - (Informatyka Stosowana). - ISBN 978-83-63498-03-0. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/04Z%20Systemy%20informacyjne%20zarzadzania.pdf
7
Kognitywne systemy wspomagające zarządzanie / Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia Ogiela // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 533-545. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0
8
Metody analizy kognitywnej w ekonomicznych systemach informacyjnych = Methods of Cognitive Analysis in Economic Information Systems / Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia Ogiela // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 291-316. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164863531. - ISSN 1898-6447
9
Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu / Paweł LULA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 130, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-357-0
10
Nowoczesna administracja skarbowa. T. 3 / red. nauk.: Zyta Gilowska, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jerzy Tchórzewski. - Warszawa : Ministerstwo Finansów; Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - 240 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - (Krajowa Administracja Skarbowa ; t. 3). - ISBN 978-83-7251-842-2
11
Nowoczesna administracja skarbowa jako źródło nowych zadań badawczych i wyzwań aplikacyjnych dla automatyki i informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Nowoczesna administracja skarbowa. T. 3 / red. nauk.: Zyta Gilowska, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jerzy Tchórzewski. - Warszawa : Ministerstwo Finansów; Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - (Krajowa Administracja Skarbowa ; t. 3). - S. 11-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-842-2
12
Problemy formowania e-administracji jako składnika społeczeństwa informacyjnego = The E-Government Development as a Component of the Information Society / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the Industrial Society to the Information Society : Anniversary Book to Commemorate 40 Years of Professor Lesław H. Haber's Scholary Research and Educational Activities / red. Anna Siwik. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. - S. 391-404. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-133-3
13
Leksykon e-nauczania : praca zbiorowa Rady Naukowej Instytutu Kształcenia na Odległość WSHE w Łodzi / red. Ryszard TADEUSIEWICZ, Ryszard S. Choraś, Robert Rudowski. - Wyd. 1, dodr. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - 63 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7405-243-6
14
Sztuczna inteligencja jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej = Artificial Intelligence as a Tool for Building of Business Predominance / Ryszard Tadeusiewicz // W: Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu = Information Systems and Computational Methods in Management / red. nauk. Jan T. Duda. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. - S. 17-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7476-009-X
15
Problem optymalnego doboru firm inwestujących w danym regionie jako informatyczny binarny problem plecakowy / Janusz Rybarski, Ryszard TADEUSIEWICZ // Informatyka Teoretyczna i Stosowana / Instytut Matematyki i Informatyki. Politechnika Częstochowska. - R. 5, nr 9 (2005), s. 187-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-2355
16
Rosnąca rola telemedycyny w kontekście formowania się społeczeństwa informacyjnego = Increasing Role of E-health in the Contaxt of Information Society Development / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the Example of Academic Community of AGH University Of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / red. Lesław H. Haber. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. - S. 25-42. - ISBN 83-7464-015-4
17
Model wirtualnego biura księgowego - koncepcja informatycznej formy świadczenia usług księgowych / Jan Trąbka ; Promotor: Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków, 2003. - 183 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 46 k. - Bibliogr.
18
Absolwenci płyną jak rzeka / Ryszard TADEUSIEWICZ ; rozm. Anna Nowa // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 8 (2003), s. 6. - ISSN 1509-5975
19
Wybrane aspekty bezpiecznej realizacji handlu elektronicznego = Selected Aspects of Safe Electronic Commerce / Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia Ogiela // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 604 (2002), s. 117-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13613. - ISSN 0208-7944
20
Społeczność internetu / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2002. - 302 s. ; 24 cm. - (Problemy Współczesnej Nauki. Informatyka). - ISBN 83-87674-33-8
21
Neural Network Analysis of Time Series Data / Ryszard TADEUSIEWICZ, Paweł LULA // Informatica : an International Journal of Computing and Informatics. - vol. 25, nr 1, spec. issue: Neural Networks and their Applications (2001), s. 3-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.informatica.si/PDF/Informatica_2001_1.pdf. - ISSN 0350-5596
22
Wprowadzenie do sieci neuronowych / [przekł. z jęz. ang. i oprac. dla StatSoft Polska: Paweł LULA, Ryszard TADEUSIEWICZ]. - Kraków : StatSoft Polska, 2001. - 78 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88724-04-5
23
Wstęp do sieci neuronowych / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6. ^Sieci neuronowe / Włodzimierz Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Exit, 2000. - S. 3-28. - Bibliogr. - ISBN 83-87674-18-4. - Pełny tekst: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11761&from=publication
24
Metodologia tworzenia komputerowych systemów wspomagania decyzji / Danuta KAJRUNAJTYS ; Promotor: Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków, 2000. - 206 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 18 k., dyskietka. - Bibliogr.
25
Dwaj rektorzy w jednym pokoju / Ryszard TADEUSIEWICZ ; not. Anna Nowak // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 2, 19. - ISSN 1509-5975
26
Wybrane obszary biomedycznych zastosowań sieci neuronowych / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6. ^Sieci neuronowe / Włodzimierz Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Exit, 2000. - S. 495-519. - Bibliogr. - ISBN 83-87674-18-4. - Pełny tekst: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11761&from=publication
27
Neuronowe metody analizy szeregów czasowych i możliwości ich zastosowań w zagadnieniach biomedycznych / Ryszard TADEUSIEWICZ, Paweł LULA // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6. ^Sieci neuronowe / Włodzimierz Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Exit, 2000. - S. 521-568. - Bibliogr. - ISBN 83-87674-18-4. - Pełny tekst: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11761&from=publication
28
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6, Sieci neuronowe / Włodzimierz Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Exit, 2000. - XII, [12], 833 s. : il ; 25 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 83-87674-18-4. - Pełny tekst: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11761&from=publication
29
Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym / Janusz MORAJDA ; Promotor: Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków, 1999. - 211 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat 10 k. - Bibliogr.
30
Metody i kryteria oceny oprogramowania bankowego = Methods and Criteria for Evaluating Banking Software / Tadeusz Liszka, Ryszard TADEUSIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 522 (1999), s. 183-209. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Wstęp do informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : POLDEX, 1997. - 450 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-90 7990-0-6
32
Możliwości i problemy wykorzystania sieci neuronowych w prognozowaniu procesów gospodarczych = Potentials and Problems Underlying Application of Neuron Networks for Prognosticating Economic Trends / Ryszard TADEUSIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 493 (1997), s. 5-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Sieci neuronowe / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Wyd. 2. - Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1993. - 195 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85769-03-X
34
Wstęp do informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Wyd. 3 rozsz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 310 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
35
Wstęp do informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 260 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
36
AtariWriter Plus / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1989. - 62 s. ; 16 cm. - (Podręczna Pamięć Programisty). - ISBN 83-204-1209-9
37
Wstęp do informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 284 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
38
Informatyka, czyli jak tego robić nie należy / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK. - Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988. - S. 144-153
39
Język LOGO dla nauczycieli informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 159 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
40
Programowanie mikrokomputerów / Andrzej BOCHEŃSKI, Jerzy CHARUZA, Jacek KARTECZKA, Ryszard TADEUSIEWICZ ; red. Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - 179 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
41
Język BASIC w systemie MERA-400 / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 273-295
42
Modelowanie ciągło-dyskretne w analizie procesu realizacji inwestycji / Barbara M. MACIASZEK ; Promotor: Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków, 1986. - 168 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
43
Rozpoznawanie obrazów w zastosowaniach ekonomicznych / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 109 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
44
Badania parametryczne uwarunkowanej niestabilności w sieci neuropodobnej / Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan TRĄBKA, Wojciech Trąbka // Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Automatyka. - z. 25 (1982), s. 9-24. - ISSN 1429-3447
45
Struktura logiczna i organizacja maszyn cyfrowych / Wojciech Bobrzyński, Andrzej Gościński, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1979. - 303 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ( ; 651)
46
Elektroniczna technika obliczeniowa / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1979. - 124(1) s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ( ; 683)
47
Maszyny analogowe i ich programowanie / Ryszard TADEUSIEWICZ, Wiesław Wajs. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1975. - 256(3) s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ( ; 428)
48
Maszyny cyfrowe w sterowaniu procesów przemysłowych / Andrzej Gościński, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1975. - 173 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ( ; 465)
49
Elementy cybernetyki ekonomicznej / Czesław KULIK, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - 317 s. ; 21 cm. - Bibliogr.
50
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 79 k. : il. ; 30 cm
1
Tadeusiewicz R., Morajda J., (2014), Methods of Artificial Intelligence. [W:] Lula P., Paliwoda-Pękosz G. (red.), Computer Methods of Data Analysis and Processing, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, s. 113-161.
2
Grabowski M., Soja P., Tadeusiewicz R., Trąbka J., Zając A., (2014), Management Information Systems, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 245 s.
3
Tadeusiewicz R., (2014), Theoretical Foundations of Programming. [W:] Madej J. (red.), Programming Methods and Tools, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, s. 16-47.
4
Tadeusiewicz R., Morajda J., (2012), Metody sztucznej inteligencji. [W:] Lula P., Paliwoda-Pękosz G. (red.), Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 121-168.
5
Tadeusiewicz R., (2012), Teoretyczne podstawy programowania. [W:] Madej J. (red.), Metody i narzędzia programowania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 17-48.
6
Grabowski M., Soja P., Tadeusiewicz R., Trąbka J., Zając A., (2012), Systemy informacyjne zarządzania, Kraków : Studio R.C., 248 s.
7
Tadeusiewicz R., Ogiela L., (2010), Kognitywne systemy wspomagające zarządzanie. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 1, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 533-545.
8
Tadeusiewicz R., Ogiela L., (2009), Metody analizy kognitywnej w ekonomicznych systemach informacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 291-316; https://bazekon.uek.krakow.pl/164863531
9
Lula P., Paliwoda-Pękosz G., Tadeusiewicz R., (2007), Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 130, [1] s.
10
Gilowska Z., Tadeusiewicz R., Tchórzewski J. (red.), (2007), Nowoczesna administracja skarbowa. T. 3, Warszawa : Ministerstwo Finansów : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 240 s.
11
Tadeusiewicz R., (2007), Nowoczesna administracja skarbowa jako źródło nowych zadań badawczych i wyzwań aplikacyjnych dla automatyki i informatyki. [W:] Gilowska Z., Tadeusiewicz R., Tchórzewski J. (red.), Nowoczesna administracja skarbowa, T. 3, Warszawa : Ministerstwo Finansów : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 11-29.
12
Tadeusiewicz R., (2007), Problemy formowania e-administracji jako składnika społeczeństwa informacyjnego. [W:] Siwik A. (red.), Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 391-404.
13
Tadeusiewicz R., Choraś R., Rudowski R. (red.), (2007), Leksykon e-nauczania Rady Naukowej Instytutu Kształcenia na Odległość WSHE w Łodzi, Wyd. 1, dodr.Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 63 s.
14
Tadeusiewicz R., (2005), Sztuczna inteligencja jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej. [W:] Duda (red.), Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 17-26.
15
Rybarski J., Tadeusiewicz R., (2005), Problem optymalnego doboru firm inwestujących w danym regionie jako informatyczny binarny problem plecakowy, "Informatyka Teoretyczna i Stosowana", R. 5, nr 9, s. 187-193.
16
Tadeusiewicz R., (2005), Rosnąca rola telemedycyny w kontekście formowania się społeczeństwa informacyjnego. [W:] Haber (red.), Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 25-42.
17
Trąbka J., (2003), Model wirtualnego biura księgowego - koncepcja informatycznej formy świadczenia usług księgowych, Prom. Tadeusiewicz R., Kraków : , 183 k.
18
Tadeusiewicz R., Nowa A., (2003), Absolwenci płyną jak rzeka, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 8, s. 6.
19
Tadeusiewicz R., Ogiela L., (2002), Wybrane aspekty bezpiecznej realizacji handlu elektronicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 604, s. 117-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/13613
20
Tadeusiewicz R., (2002), Społeczność internetu, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 302 s.
21
Tadeusiewicz R., Lula P., (2001), Neural Network Analysis of Time Series Data, "Informatica", vol. 25, nr 1, spec. issue: Neural Networks and their Applications, s. 3-10; http://www.informatica.si/PDF/Informatica_2001_1.pdf
22
Wprowadzenie do sieci neuronowych, (2001), Kraków : StatSoft Polska, 78 s.
23
Tadeusiewicz R., (2000), Wstęp do sieci neuronowych. [W:] Duch W., Korbicz J., Rutkowski L., Tadeusiewicz R. (red.), Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, T. 6, Sieci neuronowe, Warszawa : Exit, s. 3-28.
24
Kajrunajtys D., (2000), Metodologia tworzenia komputerowych systemów wspomagania decyzji, Prom. Tadeusiewicz R., Kraków : , 206 k.
25
Tadeusiewicz R., Nowak A., (2000), Dwaj rektorzy w jednym pokoju, "Eksperyment: pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 2, 19.
26
Tadeusiewicz R., (2000), Wybrane obszary biomedycznych zastosowań sieci neuronowych. [W:] Duch W., Korbicz J., Rutkowski L., Tadeusiewicz R. (red.), Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, T. 6, Sieci neuronowe, Warszawa : Exit, s. 495-519.
27
Tadeusiewicz R., Lula P., (2000), Neuronowe metody analizy szeregów czasowych i możliwości ich zastosowań w zagadnieniach biomedycznych. [W:] Duch W., Korbicz J., Rutkowski L., Tadeusiewicz R. (red.), Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, T. 6, Sieci neuronowe, Warszawa : Exit, s. 521-568.
28
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6, Sieci neuronowe, (2000),, Tadeusiewicz R. (red. tomu), Warszawa : Exit, XII, [12], 833 s.
29
Morajda J., (1999), Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, Prom. Tadeusiewicz R., Kraków : , 211 k.
30
Liszka T., Tadeusiewicz R., (1999), Metody i kryteria oceny oprogramowania bankowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 522, s. 183-209.
31
Tadeusiewicz R., (1997), Wstęp do informatyki, Kraków : POLDEX, 450 s.
32
Tadeusiewicz R., (1997), Możliwości i problemy wykorzystania sieci neuronowych w prognozowaniu procesów gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 493, s. 5-18.
33
Tadeusiewicz R., (1993), Sieci neuronowe, Wyd. 2Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza, 195 s.
34
Tadeusiewicz R., (1993), Wstęp do informatyki, Wyd. 3 rozsz.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 310 s.
35
Tadeusiewicz R., (1991), Wstęp do informatyki, Wyd. 2 zm. i rozsz. Kraków : Akademia Ekonomiczna, 260 s.
36
Tadeusiewicz R., (1989), AtariWriter Plus, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 62 s.
37
Tadeusiewicz R., (1989), Wstęp do informatyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 284 s.
38
Tadeusiewicz R., (1988), Informatyka, czyli jak tego robić nie należy. [W:] Paszek Z. (red.), Wobec największych zagrożeń, Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 144-153.
39
Tadeusiewicz R., (1988), Język LOGO dla nauczycieli informatyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 159 s.
40
Bocheński A., Charuza J., Karteczka J., Tadeusiewicz R., (1988), Programowanie mikrokomputerów, Tadeusiewicz R. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 179 s.
41
Tadeusiewicz R., (1988), Język BASIC w systemie MERA-400. [W:] Kolendowski J. (red.), Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 273-295.
42
Maciaszek B., (1986), Modelowanie ciągło-dyskretne w analizie procesu realizacji inwestycji, Prom. Tadeusiewicz R., Kraków : , 168 k.
43
Tadeusiewicz R., (1985), Rozpoznawanie obrazów w zastosowaniach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 109 s.
44
Tadeusiewicz R., Trąbka J., Trąbka W., (1982), Badania parametryczne uwarunkowanej niestabilności w sieci neuropodobnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Automatyka", z. 25, s. 9-24.
45
Bobrzyński W., Gościński A., Tadeusiewicz R., (1979), Struktura logiczna i organizacja maszyn cyfrowych, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 303 s.
46
Tadeusiewicz R., (1979), Elektroniczna technika obliczeniowa, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 124(1) s.
47
Tadeusiewicz R., Wajs W., (1975), Maszyny analogowe i ich programowanie, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 256(3) s.
48
Gościński A., Tadeusiewicz R., (1975), Maszyny cyfrowe w sterowaniu procesów przemysłowych, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 173 s.
49
Kulik C., Tadeusiewicz R., (1974), Elementy cybernetyki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 317 s.
50
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty: narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych: sprawozdanie z realizacji tematu, (1990), Tadeusiewicz R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 79 k.
1
@inbook{UEK:2168286157,
author = "Tadeusiewicz Ryszard and Morajda Janusz",
title = "Methods of Artificial Intelligence",
booktitle = "Computer Methods of Data Analysis and Processing",
pages = "113-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Grupa Wydawnicza Lumina",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-64509-06-3",
}
2
@book{UEK:2168285371,
author = "Grabowski Mariusz and Soja Piotr and Tadeusiewicz Ryszard and Trąbka Jan and Zając Agnieszka",
title = "Management Information Systems",
adress = "Warszawa",
publisher = "Grupa Wydawnicza Lumina",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-64509-09-4",
}
3
@inbook{UEK:2168304233,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Theoretical Foundations of Programming",
booktitle = "Programming Methods and Tools",
pages = "16-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Grupa Wydawnicza Lumina",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-64509-07-0",
}
4
@inbook{UEK:2168235492,
author = "Tadeusiewicz Ryszard and Morajda Janusz",
title = "Metody sztucznej inteligencji",
booktitle = "Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych",
pages = "121-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63498-00-9",
}
5
@inbook{UEK:2168235504,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Teoretyczne podstawy programowania",
booktitle = "Metody i narzędzia programowania",
pages = "17-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63498-01-6",
}
6
@book{UEK:2168238756,
author = "Grabowski Mariusz and Soja Piotr and Tadeusiewicz Ryszard and Trąbka Jan and Zając Agnieszka",
title = "Systemy informacyjne zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Studio R.C.",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63498-03-0",
}
7
@inbook{UEK:2166028157,
author = "Tadeusiewicz Ryszard and Ogiela Lidia",
title = "Kognitywne systemy wspomagające zarządzanie",
booktitle = "Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1",
pages = "533-545",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-2935-0",
}
8
@article{UEK:50114,
author = "Tadeusiewicz Ryszard and Ogiela Lidia",
title = "Metody analizy kognitywnej w ekonomicznych systemach informacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "798",
pages = "291-316",
year = "2009",
}
9
@book{UEK:52310,
author = "Lula Paweł and Paliwoda-Pękosz Grażyna and Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-357-0",
}
10
@book{UEK:51989,
title = "Nowoczesna administracja skarbowa",
editor = Gilowska Zyta,
editor = Tadeusiewicz Ryszard,
editor = Tchórzewski Jerzy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Finansów; Centrum Doradztwa i Informacji Difin",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7251-842-2",
}
11
@inbook{UEK:2165656342,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Nowoczesna administracja skarbowa jako źródło nowych zadań badawczych i wyzwań aplikacyjnych dla automatyki i informatyki",
booktitle = "Nowoczesna administracja skarbowa. T. 3",
pages = "11-29",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Finansów; Centrum Doradztwa i Informacji Difin",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7251-842-2",
}
12
@inbook{UEK:2168255046,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Problemy formowania e-administracji jako składnika społeczeństwa informacyjnego",
booktitle = "Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej",
pages = "391-404",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2007",
isbn = "978-83-7464-133-3",
}
13
@book{UEK:52042,
title = "Leksykon e-nauczania : praca zbiorowa Rady Naukowej Instytutu Kształcenia na Odległość WSHE w Łodzi",
editor = Tadeusiewicz Ryszard,
editor = Choraś Ryszard S.,
editor = Rudowski Robert,
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej",
year = "2007",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-7405-243-6",
}
14
@inbook{UEK:2168256838,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Sztuczna inteligencja jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu",
pages = "17-26",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2005",
isbn = "83-7476-009-X",
}
15
@article{UEK:2168219718,
author = "Rybarski Janusz and Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Problem optymalnego doboru firm inwestujących w danym regionie jako informatyczny binarny problem plecakowy",
journal = "Informatyka Teoretyczna i Stosowana",
number = "R. 5, 9",
pages = "187-193",
year = "2005",
}
16
@inbook{UEK:2166521376,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Rosnąca rola telemedycyny w kontekście formowania się społeczeństwa informacyjnego",
booktitle = "Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej",
pages = "25-42",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2005",
isbn = "83-7464-015-4",
}
17
@unpublished{UEK:2168308231,
author = "Trąbka Jan",
title = "Model wirtualnego biura księgowego - koncepcja informatycznej formy świadczenia usług księgowych",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
18
@misc{UEK:2168228030,
author = "Tadeusiewicz Ryszard and Nowa Anna",
title = "Absolwenci płyną jak rzeka",
booktitle = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "8",
pages = "6",
year = "2003",
}
19
@article{UEK:2168224656,
author = "Tadeusiewicz Ryszard and Ogiela Lidia",
title = "Wybrane aspekty bezpiecznej realizacji handlu elektronicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "604",
pages = "117-135",
year = "2002",
}
20
@book{UEK:2168256188,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Społeczność internetu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-87674-33-8",
}
21
@article{UEK:2168286513,
author = "Tadeusiewicz Ryszard and Lula Paweł",
title = "Neural Network Analysis of Time Series Data",
journal = "Informatica",
number = "vol. 25, 1, spec. issue: Neural Networks and their Applications",
pages = "3-10",
year = "2001",
}
22
@book{UEK:2168296789,
title = "Wprowadzenie do sieci neuronowych",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2001",
isbn = "83-88724-04-5",
}
23
@inbook{UEK:2168316467,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Wstęp do sieci neuronowych",
booktitle = "Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6, Sieci neuronowe",
pages = "3-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Exit",
year = "2000",
isbn = "83-87674-18-4",
}
24
@unpublished{UEK:2168311279,
author = "Kajrunajtys Danuta",
title = "Metodologia tworzenia komputerowych systemów wspomagania decyzji",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
25
@misc{UEK:2168272468,
author = "Tadeusiewicz Ryszard and Nowak Anna",
title = "Dwaj rektorzy w jednym pokoju",
booktitle = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5",
pages = "2, 19",
year = "2000",
}
26
@inbook{UEK:2168316469,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Wybrane obszary biomedycznych zastosowań sieci neuronowych",
booktitle = "Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6, Sieci neuronowe",
pages = "495-519",
adress = "Warszawa",
publisher = "Exit",
year = "2000",
isbn = "83-87674-18-4",
}
27
@inbook{UEK:2168316471,
author = "Tadeusiewicz Ryszard and Lula Paweł",
title = "Neuronowe metody analizy szeregów czasowych i możliwości ich zastosowań w zagadnieniach biomedycznych",
booktitle = "Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6, Sieci neuronowe",
pages = "521-568",
adress = "Warszawa",
publisher = "Exit",
year = "2000",
isbn = "83-87674-18-4",
}
28
@book{UEK:2168316457,
title = "Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000",
adress = "Warszawa",
publisher = "Exit",
year = "2000",
isbn = "83-87674-18-4",
}
29
@unpublished{UEK:2168312563,
author = "Morajda Janusz",
title = "Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
30
@article{UEK:2168259636,
author = "Liszka Tadeusz and Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Metody i kryteria oceny oprogramowania bankowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "522",
pages = "183-209",
year = "1999",
}
31
@book{UEK:2168256184,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Wstęp do informatyki",
adress = "Kraków",
publisher = "POLDEX",
year = "1997",
isbn = "83-90 7990-0-6",
}
32
@article{UEK:2168256666,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Możliwości i problemy wykorzystania sieci neuronowych w prognozowaniu procesów gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "493",
pages = "5-18",
year = "1997",
}
33
@book{UEK:2168256190,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Sieci neuronowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Akademicka Oficyna Wydawnicza",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-85769-03-X",
}
34
@book{UEK:2168256186,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Wstęp do informatyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 3 rozsz.",
}
35
@book{UEK:2168315505,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Wstęp do informatyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozsz. ",
}
36
@book{UEK:2168256576,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "AtariWriter Plus",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "1989",
issn = "",
isbn = "83-204-1209-9",
}
37
@book{UEK:2168256574,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Wstęp do informatyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
edition = "",
}
38
@inbook{UEK:2168335031,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Informatyka, czyli jak tego robić nie należy",
booktitle = "Wobec największych zagrożeń",
pages = "144-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej",
year = "1988",
}
39
@book{UEK:2168256578,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Język LOGO dla nauczycieli informatyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
40
@book{UEK:2168256182,
author = "Bocheński Andrzej and Charuza Jerzy and Karteczka Jacek and Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Programowanie mikrokomputerów",
editor = Tadeusiewicz Ryszard,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1988",
}
41
@inbook{UEK:2168330001,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Język BASIC w systemie MERA-400",
booktitle = "Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400",
pages = "273-295",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
42
@unpublished{UEK:2168312947,
author = "Maciaszek Barbara M.",
title = "Modelowanie ciągło-dyskretne w analizie procesu realizacji inwestycji",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
43
@book{UEK:2168256572,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Rozpoznawanie obrazów w zastosowaniach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
44
@article{UEK:2168324491,
author = "Tadeusiewicz Ryszard and Trąbka Jan and Trąbka Wojciech",
title = "Badania parametryczne uwarunkowanej niestabilności w sieci neuropodobnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Automatyka",
number = "z. 25",
pages = "9-24",
year = "1982",
}
45
@book{UEK:2168256588,
author = "Bobrzyński Wojciech and Gościński Andrzej and Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Struktura logiczna i organizacja maszyn cyfrowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza",
year = "1979",
issn = "",
}
46
@book{UEK:2168256580,
author = "Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Elektroniczna technika obliczeniowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza",
year = "1979",
issn = "",
}
47
@book{UEK:2168256582,
author = "Tadeusiewicz Ryszard and Wajs Wiesław",
title = "Maszyny analogowe i ich programowanie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza",
year = "1975",
issn = "",
}
48
@book{UEK:2168256586,
author = "Gościński Andrzej and Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Maszyny cyfrowe w sterowaniu procesów przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza",
year = "1975",
issn = "",
}
49
@book{UEK:2168256584,
author = "Kulik Czesław and Tadeusiewicz Ryszard",
title = "Elementy cybernetyki ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
50
@unpublished{UEK:2168256992,
title = "Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}