Publications of the selected author
1

Title:
Malawi : mija rok od historycznego zaprzysiężenia prezydenta
Source:
Przemiany Ustrojowe. - 27 czerwca (2021)
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2019-2021.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168356590
unreviewed article
2

Title:
Evolution of the Abortion Law and its Practice in Poland Against the Background of the Current Legal Framework in New Zealand
Source:
National Security Journal. - vol. 3, iss. 1 (2021) , s. 1-19. - Tytuł numeru: Women and Security Special Issue
Nr:
2168355740
article
3

Title:
Prawne i polityczne konsekwencje wprowadzenia republikańskiej formy rządów dla pozycji ustrojowej głowy państwa w Nowej Zelandii = Legal and Political Consequences of Introducing the Republican Form of Government for the Political Position of the Head of State in New Zealand
Source:
Przemiany Ustrojowe. - 25 marca (2021) . - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2019-2021
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168355738
unreviewed article
4

Title:
Eswatini : pomimo obowiązującej konstytucji, nadal pozostaje jedyną monarchią absolutną w Afryce
Source:
Przemiany Ustrojowe. - 18 czerwca (2021)
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2019-2021.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168356588
unreviewed article
5

Title:
Papua-Nowa Gwinea : niezależne Bougainville przygotowuje się do wyborów prezydenckich
Source:
Przemiany Ustrojowe. - 10 sierpnia (2020)
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2019-2021.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168351796
unreviewed article
6

Title:
Tonga : polityczny wstrząs na szczytach władzy na zakończenie 2020 roku
Source:
Przemiany Ustrojowe. - 30 grudnia (2020)
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2019-2021.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168356586
unreviewed article
7

Title:
Samoa : kryzys konstytucyjny wywołany przez kontrowersyjne propozycje zmian ustawy zasadniczej
Source:
Przemiany Ustrojowe. - 2 lipca (2020)
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2019-2021.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168351806
unreviewed article
8

Title:
Księstwo Monako
Source:
Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich / red. nauk. Stanisław Bożyk - Białystok: Wydawnictwo Temida 2, 2020, s. 193-213 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65696-36-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351594
chapter in monograph
9

Title:
Wzrost znaczenia Chin jako czynnik rozwoju procesów politycznych i gospodarczych w Australii oraz Nowej Zelandii
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 356-373. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351596
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Leadership of Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern on the Background of Present Political and Legal Challenges = Przywództwo premier Jacindy Ardern w Nowej Zelandii na tle obecnych wyzwań polityczno-ustrojowych, w tym zagrożeń związanych z pandemią
Source:
Przemiany Ustrojowe2020. - 21 sierpnia
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2019-2021.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168351810
voice in discussion / interview
11

Conference:
XI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej", Warszawa, Polska, od 2019-04-15 do 2019-04-16
Title:
Równouprawnienie płci i ochrona praw człowieka wobec zmian klimatu i ograniczania ryzyka katastrof na Południowym Pacyfiku
Source:
Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 600-615. - Summ.
ISBN:
978-83-8180-191-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351954
chapter in conference materials
12

Author:
Mieczysław Sprengel , Joanna Siekiera , Justyna Eska-Mikołajewska
Title:
Państwowość, gospodarka i bezpieczeństwo Nowej Zelandii - historia i współczesność
Publisher address:
Poznań: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, 2020
Physical description:
166 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
The publication of this book has received financial support from the Research Council of Norway: Mare Nullius? Sea-level Rise and Maritime Sovereignties in the Pacific - An Expanded Anthropology of Climate Change; Grant number: 275312
ISBN:
978-83-947581-8-9
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168351890
monograph
13

Title:
Fidżi : polityczny chaos po zawieszeniu głównej partii opozycyjnej
Source:
Przemiany Ustrojowe. - 4 lipca (2020)
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2019-2021.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168351804
unreviewed article
14

Title:
Instytucja sędziego pokoju (sądu pokoju) w Dependencjach Korony Brytyjskiej i na Gibraltarze
Source:
Instytucja sędziego pokoju w wybranych państwach europejskich / red. Andrzej Pogłódek - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020, s. 23-60 - Bibliogr.
Series:
(Prawo podstawowe)
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351566
chapter in report
15

Title:
Somalia : wotum nieufności wobec premiera punktem kulminacyjnym walki o terminowe przeprowadzenie wyborów parlamentarnych
Source:
Przemiany Ustrojowe. - 17 września (2020)
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2019-2021.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168351808
unreviewed article
16

Title:
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandia Północna
Source:
Organy prowadzące postępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd rozwiązań / red. Andrzej Pogłódek - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 173-194
Series:
(Prawo podstawowe)
Access mode:
Nr:
2168351562
chapter in report
17

Title:
Republika czy kryptomonarchia? Pozycja ustrojowa głowy państwa w systemie rządów Samoa
Source:
Prawo i Polityka. - t. 9 (2019) , s. 63-86. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168351560
article
18

Title:
Chińska aktywność na południowym Pacyfiku z perspektywy bezpieczeństwa Australii i jej interesów w regionie
Source:
Współczesne bezpieczeństwo regionu Azji i Pacyfiku : wybrane problemy / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Grzegorz Kinelski - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 84-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-8180-273-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352140
chapter in monograph
19

Title:
Znaczenie modelu westminsterskiego w kształtowaniu się pozycji ustrojowej parlamentu w Papui-Nowej Gwinei = The Importance of the Westminster Model in Shaping the Political Position of the Parliament in Papua New Guinea
Source:
Przegląd Europejski. - nr 1 (2019) , s. 37-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168351548
article
20

Title:
Kontrowersje wokół przyjęcia ustawy o prawach człowieka dla Queensland w świetle rozwiązań australijskich i nowozelandzkich
Source:
Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania. [T. 2] / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 834-852. - Summ.
ISBN:
978-83-66220-86-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351592
chapter in monograph
21

Title:
Konsekwencje ustrojowe reform systemu wyborczego Fidżi jako państwa funkcjonującego w warunkach społeczeństwa podzielonego etnicznie = Constitutional Consequences of Reforms on the Fijian Electoral System as a State Functioning in the Conditions of an Ethnically Divided Society
Source:
Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 24, nr 4 (2019) , s. 249-266. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168351558
article
22

Title:
The Role of New Zealand's National Security and its Importance in External Relations
Source:
Legal and Socio-economics Changes in New Zealand / sc. ed. Mieczysław Sprengel - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019, s. 113-133
Series:
(Adam Mickiewicz University Law Books ; no. 7)
ISBN:
978-83-232-3485-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351918
chapter in monograph
23

Author:
Mieczysław Sprengel , Justyna Eska-Mikołajewska
Title:
Unijno-australijska współpraca w dziedzinie obrony : przypadek Polski = EU-Australian Cooperation in the Field of Defense : the Case of Poland
Source:
Res Politicae. - t. 10 (2018) , s. 137-156. - Tytuł numeru: Niepodległość 1918-2018 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 1.00 pkt
Nr:
2168351634
article
24

Conference:
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. " Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii", Warszawa, Polska, od 2017-04-23 do 2017-04-24
Title:
Znaczenie instytucji rzecznika praw obywatelskich w systemach prawnych państw Oceanii
Source:
Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, s. 222-239. - Summ.
ISBN:
978-83-8019-876-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351920
chapter in conference materials
25

Title:
Parlament w nowozelandzkim ustroju politycznym przed zmianą i po zmianie systemu wyborczego w 1993 roku = Parliament in the Political System of New Zealand Prior to and Past the Intorduction of the New Elctoral System in 1993
Source:
Przegląd Sejmowy. - nr 2(145) (2018) , s. 9-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168351556
article
26

Title:
Stability and Instability in Oceania : the case of Papua New Guinea, the Solomon Islands and Fiji
Source:
Oceania : an Important Part of the Pacific / ed. by Dariusz Zdziech - Kraków: Jagiellonian University Press, 2018, s. 127-141 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4532-9 ; 978-83-233-9892-9
Nr:
2168351928
chapter in monograph
27

Title:
Stosunki australijsko-japońskie w dziedzinie bezpieczeństwa po 2007 roku - implikacje dla regionu Indo-Pacyfiku
Source:
Problemy bezpieczeństwa : perspektywy azjatyckie / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, s. 113-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-66220-79-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351922
chapter in monograph
28

Title:
Odejście od modelu westminsterskiego : konstytucyjny i międzynarodowy Status Kiribati
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 22 (2017) , s. 19-35. - Summ.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168351612
article
29

Title:
Bezpieczeństwo regionalne państw Oceanii w XXI wieku = Oceania's Regional Security in the 21st Century
Source:
Ewolucja systemów bezpieczeństwa : od Bliskiego Wschodu do Oceanii / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Tomaszewski - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 210-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-8019-666-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351586
chapter in monograph
30

Title:
Polityka bezpieczeństwa państw regionu Azji i Pacyfiku w XXI wieku na przykładzie Australii i Nowej Zelandii
Source:
Polityka bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Bodio - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 231-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
ISBN:
978-83-8019-385-7
Nr:
2168351590
chapter in monograph
31

Title:
Karta Praw z 1990 roku jako podstawa nowego modelu konstytucjonalizmu w formule nowozelandzkiej
Source:
Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie / red. Robert Kłosowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Grzegorz M. Kowalski, Tomasz Wieciech, Łukasz Jakubiak - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 247-256
ISBN:
978-83-233-4065-2 ; 978-83-233-9466-2
Nr:
2168351600
chapter in monograph
32

Title:
Elementy modelu westminsterskiego w porządku konstytucyjnym Nowej Zelandii
Source:
Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich / red. Andrzej Zięba - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, s. 89-102. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-233-3612-9
Nr:
2168351778
chapter in monograph
33

Author:
Title:
Ewolucja ustroju politycznego oraz statusu prawnomiędzynarodowego Nowej Zelandii
Source:
Politeja. - nr 3 (21) (2012) , s. 409-420. - Summ.
Nr:
2168352138
article
34

Title:
Specyfika anglosaskiego modelu prawno-ustrojowego i gospodarczego na przykładzie Nowej Zelandii
Source:
Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość : problemy badawcze młodych politologów / red. Dominika Mikucka-Wójtowicz - Kraków: Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2010, s. 59-66. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7271-635-4
Access mode:
Nr:
2168351618
chapter in monograph
35

Author:
Title:
Specyfika anglosaskiego modelu gospodarki na przykładzie systemów Australii i Nowej Zelandii
Source:
Antypody.org : Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. - nr 1 (2010) , s. 22-32. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168351616
article
36

Author:
Title:
Dominium Nowej Zelandii - status przejściowy czy specyficzna forma ustroju państwowego?
Source:
Antypody.org : Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. - nr 3 (2010) , s. 108-121. - Tytuł numeru: Antypody i kolonializm
Nr:
2168352136
article
1
Malawi : mija rok od historycznego zaprzysiężenia prezydenta / Justyna ESKA-MIKOŁAJEWSKA // Przemiany Ustrojowe [on-line]. - 27 czerwca (2021)1 ekran. - Pełny tekst: http://przemianyustrojowe.pl/eseje/lol
2
Evolution of the Abortion Law and its Practice in Poland Against the Background of the Current Legal Framework in New Zealand / Justyna ESKA-MIKOŁAJEWSKA // National Security Journal. - vol. 3, iss. 1 (2021), s. 1-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Women and Security Special Issue. - Pełny tekst: https://nationalsecurityjournal.nz/evolution-of-the-abortion-law-and-its-practice-in-poland-against-the-background-of-the-current-legal-framework-in-new-zealand/. - ISSN 2703-1926
3
Prawne i polityczne konsekwencje wprowadzenia republikańskiej formy rządów dla pozycji ustrojowej głowy państwa w Nowej Zelandii = Legal and Political Consequences of Introducing the Republican Form of Government for the Political Position of the Head of State in New Zealand / Justyna ESKA-MIKOŁAJEWSKA // Przemiany Ustrojowe [on-line]. - 25 marca (2021)1 ekran. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przemianyustrojowe.pl/artykuy/prawne-i-polityczne-konsekwencje-wprowadzenia-republikaskiej-formy-rzdow-dla-pozycji-ustrojowej-gowy-pastwa-w-nowej-zelandii
4
Eswatini : pomimo obowiązującej konstytucji, nadal pozostaje jedyną monarchią absolutną w Afryce / Justyna ESKA-MIKOŁAJEWSKA // Przemiany Ustrojowe [on-line]. - 18 czerwca (2021)1 ekran. - Pełny tekst: http://przemianyustrojowe.pl/eseje/eswatini-pomimo-obowizujcej-konstytucji-nadal-pozostaje-jedyn-monarchi-absolutn-w-afryce
5
Papua-Nowa Gwinea : niezależne Bougainville przygotowuje się do wyborów prezydenckich / Justyna Eska-Mikołajewska // Przemiany Ustrojowe [on-line]. - 10 sierpnia (2020)1 ekran. - Pełny tekst: http://przemianyustrojowe.pl/eseje/papua-nowa-gwinea-niezalene-bougainville-przygotowuje-si-do-wyborow-prezydenckich
6
Tonga : polityczny wstrząs na szczytach władzy na zakończenie 2020 roku / Justyna ESKA-MIKOŁAJEWSKA // Przemiany Ustrojowe [on-line]. - 30 grudnia (2020)1 ekran. - Pełny tekst: http://przemianyustrojowe.pl/eseje/tonga-polityczny-wstrzs-na-szczytach-wadzy-na-zakoczenie-2020-roku
7
Samoa : kryzys konstytucyjny wywołany przez kontrowersyjne propozycje zmian ustawy zasadniczej / Justyna Eska-Mikołajewska // Przemiany Ustrojowe [on-line]. - 2 lipca (2020)1 ekran. - Pełny tekst: http://przemianyustrojowe.pl/eseje/samoa-kryzys-konstytucyjny-wywoany-przez-kontrowersyjne-propozycje-zmian-ustawy-zasadniczej
8
Księstwo Monako / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich / red. nauk. Stanisław Bożyk. - Białystok: Wydawnictwo Temida 2, 2020. - S. 193-213. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65696-36-6
9
Wzrost znaczenia Chin jako czynnik rozwoju procesów politycznych i gospodarczych w Australii oraz Nowej Zelandii / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 356-373. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-119-5
10
Leadership of Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern on the Background of Present Political and Legal Challenges = Przywództwo premier Jacindy Ardern w Nowej Zelandii na tle obecnych wyzwań polityczno-ustrojowych, w tym zagrożeń związanych z pandemią / Justyna Eska-Mikołajewska, Negar PartowLeadership of Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern on the Background of Present Political and Legal Challenges = Przywództwo premier Jacindy Ardern w Nowej Zelandii na tle obecnych wyzwań polityczno-ustrojowych, w tym zagrożeń związanych z pandemią / Justyna Eska-Mikołajewska, Negar Partow // Przemiany Ustrojowe [on-line]Przemiany Ustrojowe [on-line]. - 21 sierpnia (2020)1 ekran21 sierpnia (2020)1 ekran. - Pełny tekst: http://przemianyustrojowe.pl/wywiady/leadership-of-prime-minister-of-new-zealand-jacinda-ardern-on-the-background-of-present-political-and-legal-challenges
11
Równouprawnienie płci i ochrona praw człowieka wobec zmian klimatu i ograniczania ryzyka katastrof na Południowym Pacyfiku / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 600-615. - Summ. - ISBN 978-83-8180-191-1
12
Państwowość, gospodarka i bezpieczeństwo Nowej Zelandii - historia i współczesność / Mieczysław Sprengel, Joanna Siekiera, Justyna ESKA-MIKOŁAJEWSKA. - Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, 2020. - 166 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947581-8-9
13
Fidżi : polityczny chaos po zawieszeniu głównej partii opozycyjnej / Justyna Eska-Mikołajewska // Przemiany Ustrojowe [on-line]. - 4 lipca (2020)1 ekran. - Pełny tekst: http://przemianyustrojowe.pl/eseje/fidi-polityczny-chaos-po-zawieszeniu-gownej-partii-opozycyjnej
14
Instytucja sędziego pokoju (sądu pokoju) w Dependencjach Korony Brytyjskiej i na Gibraltarze / Justyna ESKA-MIKOŁAJEWSKA // W: Instytucja sędziego pokoju w wybranych państwach europejskich / red. Andrzej Pogłódek. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020. - (Prawo podstawowe). - S. 23-60. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/IWS_red.-A.-Pog%C5%82%C3%B3dek_Instytucja-s%C4%99dziego-pokoju-w-wybranych-pa%C5%84stwach-europejskich.pdf
15
Somalia : wotum nieufności wobec premiera punktem kulminacyjnym walki o terminowe przeprowadzenie wyborów parlamentarnych / Justyna Eska-Mikołajewska // Przemiany Ustrojowe [on-line]. - 17 września (2020)1 ekran. - Pełny tekst: http://przemianyustrojowe.pl/eseje/somalia-wotum-nieufnoci-wobec-premiera-punktem-kulminacyjnym-walki-o-terminowe-przeprowadzenie-wyborow-parlamentarnych
16
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandia Północna / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Organy prowadzące postępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd rozwiązań / red. Andrzej Pogłódek. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - (Prawo podstawowe). - S. 173-194. - Pełny tekst: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/IWS-red.-A.-Pog%C5%82%C3%B3dek-Post%C4%99powanie-dyscyplinarne-wobec-s%C4%99dzi%C3%B3w.pdf
17
Republika czy kryptomonarchia? Pozycja ustrojowa głowy państwa w systemie rządów Samoa / Justyna Eska-Mikołajewska // Prawo i Polityka. - t. 9 (2019), s. 63-86. - Summ. - Pełny tekst: http://www.prawoipolityka.pl/images/PIP/PIP9/pip_9_2019.pdf. - ISSN 2080-5799
18
Chińska aktywność na południowym Pacyfiku z perspektywy bezpieczeństwa Australii i jej interesów w regionie / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Współczesne bezpieczeństwo regionu Azji i Pacyfiku : wybrane problemy / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Grzegorz Kinelski. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 84-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-273-4
19
Znaczenie modelu westminsterskiego w kształtowaniu się pozycji ustrojowej parlamentu w Papui-Nowej Gwinei = The Importance of the Westminster Model in Shaping the Political Position of the Parliament in Papua New Guinea / Justyna Eska-Mikołajewska // Przegląd Europejski. - nr 1 (2019), s. 37-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=193948. - ISSN 1641-2478
20
Kontrowersje wokół przyjęcia ustawy o prawach człowieka dla Queensland w świetle rozwiązań australijskich i nowozelandzkich / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania. [T. 2] / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - S. 834-852. - Summ. - ISBN 978-83-66220-86-7
21
Konsekwencje ustrojowe reform systemu wyborczego Fidżi jako państwa funkcjonującego w warunkach społeczeństwa podzielonego etnicznie = Constitutional Consequences of Reforms on the Fijian Electoral System as a State Functioning in the Conditions of an Ethnically Divided Society / Justyna Eska-Mikołajewska // Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 24, nr 4 (2019), s. 249-266. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8719/1/BSP_24_4_J_Eska-Mikolajewska_Konsekwencje_ustrojowe_reform_systemu_wyborczego_Fid%c5%bci.pdf#http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/BSP24-4-249.pdf. - ISSN 1689-7404
22
The Role of New Zealand's National Security and its Importance in External Relations / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Legal and Socio-economics Changes in New Zealand / sc. ed. Mieczysław Sprengel. - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019. - (Adam Mickiewicz University Law Books ; no. 7). - S. 113-133. - ISBN 978-83-232-3485-2
23
Unijno-australijska współpraca w dziedzinie obrony : przypadek Polski = EU-Australian Cooperation in the Field of Defense : the Case of Poland / Mieczysław Sprengel, Justyna Eska-Mikołajewska // Res Politicae. - t. 10 (2018), s. 137-156. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Niepodległość 1918-2018. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.respoliticae.ujd.edu.pl/media/domeny/149/static/dokumenty/SprengelRes_Politicae_10_druk.pdf. - ISSN 2657-3342
24
Znaczenie instytucji rzecznika praw obywatelskich w systemach prawnych państw Oceanii / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - S. 222-239. - Summ. - ISBN 978-83-8019-876-0
25
Parlament w nowozelandzkim ustroju politycznym przed zmianą i po zmianie systemu wyborczego w 1993 roku = Parliament in the Political System of New Zealand Prior to and Past the Intorduction of the New Elctoral System in 1993 / Justyna Eska-Mikołajewska // Przegląd Sejmowy. - nr 2(145) (2018), s. 9-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/43E40CE13E56A3E3C125825E0045A28D/$file/1.Justyna%20Eska-Miko%C5%82ajewska.pdf. - ISSN 1230-5502
26
Stability and Instability in Oceania : the case of Papua New Guinea, the Solomon Islands and Fiji / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Oceania : an Important Part of the Pacific / ed. by Dariusz Zdziech. - Kraków: Jagiellonian University Press, 2018. - S. 127-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4532-9 ; 978-83-233-9892-9
27
Stosunki australijsko-japońskie w dziedzinie bezpieczeństwa po 2007 roku - implikacje dla regionu Indo-Pacyfiku / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Problemy bezpieczeństwa : perspektywy azjatyckie / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 113-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66220-79-9
28
Odejście od modelu westminsterskiego : konstytucyjny i międzynarodowy Status Kiribati / Justyna Eska-Mikołajewska // Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 22 (2017), s. 19-35. - Summ. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201702.pdf. - ISSN 1643-6911
29
Bezpieczeństwo regionalne państw Oceanii w XXI wieku = Oceania's Regional Security in the 21st Century / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Ewolucja systemów bezpieczeństwa : od Bliskiego Wschodu do Oceanii / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Tomaszewski. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 210-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-666-7
30
Polityka bezpieczeństwa państw regionu Azji i Pacyfiku w XXI wieku na przykładzie Australii i Nowej Zelandii / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Polityka bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Bodio. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 231-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-385-7
31
Karta Praw z 1990 roku jako podstawa nowego modelu konstytucjonalizmu w formule nowozelandzkiej / Justyna Eska-Mikołajewska // W: Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie / red. Robert Kłosowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Grzegorz M. Kowalski, Tomasz Wieciech, Łukasz Jakubiak. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - S. 247-256. - ISBN 978-83-233-4065-2 ; 978-83-233-9466-2
32
Elementy modelu westminsterskiego w porządku konstytucyjnym Nowej Zelandii / Justyna Eska // W: Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich / red. Andrzej Zięba. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - S. 89-102. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-233-3612-9
33
Ewolucja ustroju politycznego oraz statusu prawnomiędzynarodowego Nowej Zelandii / Justyna Eska // Politeja. - nr 3 (21) (2012), s. 409-420. - Summ. - ISSN 1733-6716
34
Specyfika anglosaskiego modelu prawno-ustrojowego i gospodarczego na przykładzie Nowej Zelandii / Justyna Eska // W: Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość : problemy badawcze młodych politologów / red. Dominika Mikucka-Wójtowicz. - Kraków: Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2010. - S. 59-66. - Streszcz. - ISBN 978-83-7271-635-4. - Pełny tekst: http://przemek.wammoda.com/polis/ksmp/book/37_IIIKSMP_eska.pdf
35
Specyfika anglosaskiego modelu gospodarki na przykładzie systemów Australii i Nowej Zelandii / Justyna Eska // Antypody.org : Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. - nr 1 (2010), s. 22-32. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2081-8998
36
Dominium Nowej Zelandii - status przejściowy czy specyficzna forma ustroju państwowego? / Justyna Eska // Antypody.org : Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. - nr 3 (2010), s. 108-121. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Antypody i kolonializm. - ISSN 2081-8998
1
Eska-Mikołajewska J., (2021), Malawi : mija rok od historycznego zaprzysiężenia prezydenta, "Przemiany Ustrojowe" [on-line], 27 czerwca; http://przemianyustrojowe.pl/eseje/lol
2
Eska-Mikołajewska J., (2021), Evolution of the Abortion Law and its Practice in Poland Against the Background of the Current Legal Framework in New Zealand, "National Security Journal", vol. 3, iss. 1, s. 1-19; https://nationalsecurityjournal.nz/evolution-of-the-abortion-law-and-its-practice-in-poland-against-the-background-of-the-current-legal-framework-in-new-zealand/
3
Eska-Mikołajewska J., (2021), Prawne i polityczne konsekwencje wprowadzenia republikańskiej formy rządów dla pozycji ustrojowej głowy państwa w Nowej Zelandii, "Przemiany Ustrojowe" [on-line], 25 marca; http://przemianyustrojowe.pl/artykuy/prawne-i-polityczne-konsekwencje-wprowadzenia-republikaskiej-formy-rzdow-dla-pozycji-ustrojowej-gowy-pastwa-w-nowej-zelandii
4
Eska-Mikołajewska J., (2021), Eswatini : pomimo obowiązującej konstytucji, nadal pozostaje jedyną monarchią absolutną w Afryce, "Przemiany Ustrojowe" [on-line], 18 czerwca; http://przemianyustrojowe.pl/eseje/eswatini-pomimo-obowizujcej-konstytucji-nadal-pozostaje-jedyn-monarchi-absolutn-w-afryce
5
Eska-Mikołajewska J., (2020), Papua-Nowa Gwinea : niezależne Bougainville przygotowuje się do wyborów prezydenckich, "Przemiany Ustrojowe" [on-line], 10 sierpnia; http://przemianyustrojowe.pl/eseje/papua-nowa-gwinea-niezalene-bougainville-przygotowuje-si-do-wyborow-prezydenckich
6
Eska-Mikołajewska J., (2020), Tonga : polityczny wstrząs na szczytach władzy na zakończenie 2020 roku, "Przemiany Ustrojowe" [on-line], 30 grudnia; http://przemianyustrojowe.pl/eseje/tonga-polityczny-wstrzs-na-szczytach-wadzy-na-zakoczenie-2020-roku
7
Eska-Mikołajewska J., (2020), Samoa : kryzys konstytucyjny wywołany przez kontrowersyjne propozycje zmian ustawy zasadniczej, "Przemiany Ustrojowe" [on-line], 2 lipca; http://przemianyustrojowe.pl/eseje/samoa-kryzys-konstytucyjny-wywoany-przez-kontrowersyjne-propozycje-zmian-ustawy-zasadniczej
8
Eska-Mikołajewska J., (2020), Księstwo Monako. [W:] Bożyk S. (red.), Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich, Białystok : Wydawnictwo Temida 2, s. 193-213.
9
Eska-Mikołajewska J., (2020), Wzrost znaczenia Chin jako czynnik rozwoju procesów politycznych i gospodarczych w Australii oraz Nowej Zelandii. [W:] Danel Ł., Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 356-373.
10
Eska-Mikołajewska J., Partow N., (2020), Leadership of Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern on the Background of Present Political and Legal Challenges, "Przemiany Ustrojowe" [on-line], 21 sierpnia; http://przemianyustrojowe.pl/wywiady/leadership-of-prime-minister-of-new-zealand-jacinda-ardern-on-the-background-of-present-political-and-legal-challenges
11
Eska-Mikołajewska J., (2020), Równouprawnienie płci i ochrona praw człowieka wobec zmian klimatu i ograniczania ryzyka katastrof na Południowym Pacyfiku. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 600-615.
12
Sprengel M., Siekiera J., Eska-Mikołajewska J., (2020), Państwowość, gospodarka i bezpieczeństwo Nowej Zelandii - historia i współczesność, Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, 166 s.
13
Eska-Mikołajewska J., (2020), Fidżi : polityczny chaos po zawieszeniu głównej partii opozycyjnej, "Przemiany Ustrojowe" [on-line], 4 lipca; http://przemianyustrojowe.pl/eseje/fidi-polityczny-chaos-po-zawieszeniu-gownej-partii-opozycyjnej
14
Eska-Mikołajewska J., (2020), Instytucja sędziego pokoju (sądu pokoju) w Dependencjach Korony Brytyjskiej i na Gibraltarze. [W:] Pogłódek A. (red.), Instytucja sędziego pokoju w wybranych państwach europejskich, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 23-60.
15
Eska-Mikołajewska J., (2020), Somalia : wotum nieufności wobec premiera punktem kulminacyjnym walki o terminowe przeprowadzenie wyborów parlamentarnych, "Przemiany Ustrojowe" [on-line], 17 września; http://przemianyustrojowe.pl/eseje/somalia-wotum-nieufnoci-wobec-premiera-punktem-kulminacyjnym-walki-o-terminowe-przeprowadzenie-wyborow-parlamentarnych
16
Eska-Mikołajewska J., (2019), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandia Północna. [W:] Pogłódek A. (red.), Organy prowadzące postępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd rozwiązań, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 173-194.
17
Eska-Mikołajewska J., (2019), Republika czy kryptomonarchia? Pozycja ustrojowa głowy państwa w systemie rządów Samoa, "Prawo i Polityka", t. 9, s. 63-86; http://www.prawoipolityka.pl/images/PIP/PIP9/pip_9_2019.pdf
18
Eska-Mikołajewska J., (2019), Chińska aktywność na południowym Pacyfiku z perspektywy bezpieczeństwa Australii i jej interesów w regionie. [W:] Marszałek-Kawa J., Kinelski G. (red.), Współczesne bezpieczeństwo regionu Azji i Pacyfiku : wybrane problemy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 84-108.
19
Eska-Mikołajewska J., (2019), Znaczenie modelu westminsterskiego w kształtowaniu się pozycji ustrojowej parlamentu w Papui-Nowej Gwinei, "Przegląd Europejski", nr 1, s. 37-56; https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=193948
20
Eska-Mikołajewska J., (2019), Kontrowersje wokół przyjęcia ustawy o prawach człowieka dla Queensland w świetle rozwiązań australijskich i nowozelandzkich. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania, [T. 2], Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 834-852.
21
Eska-Mikołajewska J., (2019), Konsekwencje ustrojowe reform systemu wyborczego Fidżi jako państwa funkcjonującego w warunkach społeczeństwa podzielonego etnicznie, "Białostockie Studia Prawnicze", vol. 24, nr 4, s. 249-266; https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8719/1/BSP_24_4_J_Eska-Mikolajewska_Konsekwencje_ustrojowe_reform_systemu_wyborczego_Fid%c5%bci.pdf#http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/BSP24-4-249.pdf
22
Eska-Mikołajewska J., (2019), The Role of New Zealand's National Security and its Importance in External Relations. [W:] Sprengel (red.), Legal and Socio-economics Changes in New Zealand, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 113-133.
23
Sprengel M., Eska-Mikołajewska J., (2018), Unijno-australijska współpraca w dziedzinie obrony : przypadek Polski, "Res Politicae", t. 10, s. 137-156; http://www.respoliticae.ujd.edu.pl/media/domeny/149/static/dokumenty/SprengelRes_Politicae_10_druk.pdf
24
Eska-Mikołajewska J., (2018), Znaczenie instytucji rzecznika praw obywatelskich w systemach prawnych państw Oceanii. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 222-239.
25
Eska-Mikołajewska J., (2018), Parlament w nowozelandzkim ustroju politycznym przed zmianą i po zmianie systemu wyborczego w 1993 roku, "Przegląd Sejmowy", nr 2(145), s. 9-34; http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/43E40CE13E56A3E3C125825E0045A28D/$file/1.Justyna%20Eska-Miko%C5%82ajewska.pdf
26
Eska-Mikołajewska J., (2018), Stability and Instability in Oceania : the case of Papua New Guinea, the Solomon Islands and Fiji. [W:] Zdziech D. (red.), Oceania : an Important Part of the Pacific, Kraków : Jagiellonian University Press, s. 127-141.
27
Eska-Mikołajewska J., (2018), Stosunki australijsko-japońskie w dziedzinie bezpieczeństwa po 2007 roku - implikacje dla regionu Indo-Pacyfiku. [W:] Marszałek-Kawa J. (red.), Problemy bezpieczeństwa : perspektywy azjatyckie, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 113-143.
28
Eska-Mikołajewska J., (2017), Odejście od modelu westminsterskiego : konstytucyjny i międzynarodowy Status Kiribati, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 22, s. 19-35; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201702.pdf
29
Eska-Mikołajewska J., (2017), Bezpieczeństwo regionalne państw Oceanii w XXI wieku. [W:] Marszałek-Kawa J., Tomaszewski P. (red.), Ewolucja systemów bezpieczeństwa : od Bliskiego Wschodu do Oceanii, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 210-238.
30
Eska-Mikołajewska J., (2016), Polityka bezpieczeństwa państw regionu Azji i Pacyfiku w XXI wieku na przykładzie Australii i Nowej Zelandii. [W:] Marszałek-Kawa J., Bodio T. (red.), Polityka bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 231-251.
31
Eska-Mikołajewska J., (2016), Karta Praw z 1990 roku jako podstawa nowego modelu konstytucjonalizmu w formule nowozelandzkiej. [W:] Kłosowicz R., Kosowska-Gąstoł B., Kowalski , Wieciech T., Jakubiak Ł. (red.), Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 247-256.
32
Eska-Mikołajewska J., (2013), Elementy modelu westminsterskiego w porządku konstytucyjnym Nowej Zelandii. [W:] Zięba A. (red.), Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 89-102.
33
Eska J., (2012), Ewolucja ustroju politycznego oraz statusu prawnomiędzynarodowego Nowej Zelandii, "Politeja", nr 3 (21), s. 409-420.
34
Eska-Mikołajewska J., (2010), Specyfika anglosaskiego modelu prawno-ustrojowego i gospodarczego na przykładzie Nowej Zelandii. [W:] Mikucka-Wójtowicz D. (red.), Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość : problemy badawcze młodych politologów, Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, s. 59-66.
35
Eska J., (2010), Specyfika anglosaskiego modelu gospodarki na przykładzie systemów Australii i Nowej Zelandii, "Antypody.org : Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii", nr 1, s. 22-32.
36
Eska J., (2010), Dominium Nowej Zelandii - status przejściowy czy specyficzna forma ustroju państwowego?, "Antypody.org : Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii", nr 3, s. 108-121.
1
@article{UEK:2168356590,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Malawi : mija rok od historycznego zaprzysiężenia prezydenta",
journal = "Przemiany Ustrojowe",
number = "27 czerwca",
pages = "",
year = "2021",
url = {http://przemianyustrojowe.pl/eseje/lol},
}
2
@article{UEK:2168355740,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Evolution of the Abortion Law and its Practice in Poland Against the Background of the Current Legal Framework in New Zealand",
journal = "National Security Journal",
number = "vol. 3, iss. 1",
pages = "1-19",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.36878/nsj20210405.02},
url = {https://nationalsecurityjournal.nz/evolution-of-the-abortion-law-and-its-practice-in-poland-against-the-background-of-the-current-legal-framework-in-new-zealand/},
}
3
@article{UEK:2168355738,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Prawne i polityczne konsekwencje wprowadzenia republikańskiej formy rządów dla pozycji ustrojowej głowy państwa w Nowej Zelandii",
journal = "Przemiany Ustrojowe",
number = "25 marca",
pages = "",
year = "2021",
url = {http://przemianyustrojowe.pl/artykuy/prawne-i-polityczne-konsekwencje-wprowadzenia-republikaskiej-formy-rzdow-dla-pozycji-ustrojowej-gowy-pastwa-w-nowej-zelandii},
}
4
@article{UEK:2168356588,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Eswatini : pomimo obowiązującej konstytucji, nadal pozostaje jedyną monarchią absolutną w Afryce",
journal = "Przemiany Ustrojowe",
number = "18 czerwca",
pages = "",
year = "2021",
url = {http://przemianyustrojowe.pl/eseje/eswatini-pomimo-obowizujcej-konstytucji-nadal-pozostaje-jedyn-monarchi-absolutn-w-afryce},
}
5
@article{UEK:2168351796,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Papua-Nowa Gwinea : niezależne Bougainville przygotowuje się do wyborów prezydenckich",
journal = "Przemiany Ustrojowe",
number = "10 sierpnia",
pages = "",
year = "2020",
url = {http://przemianyustrojowe.pl/eseje/papua-nowa-gwinea-niezalene-bougainville-przygotowuje-si-do-wyborow-prezydenckich},
}
6
@article{UEK:2168356586,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Tonga : polityczny wstrząs na szczytach władzy na zakończenie 2020 roku",
journal = "Przemiany Ustrojowe",
number = "30 grudnia",
pages = "",
year = "2020",
url = {http://przemianyustrojowe.pl/eseje/tonga-polityczny-wstrzs-na-szczytach-wadzy-na-zakoczenie-2020-roku},
}
7
@article{UEK:2168351806,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Samoa : kryzys konstytucyjny wywołany przez kontrowersyjne propozycje zmian ustawy zasadniczej",
journal = "Przemiany Ustrojowe",
number = "2 lipca",
pages = "",
year = "2020",
url = {http://przemianyustrojowe.pl/eseje/samoa-kryzys-konstytucyjny-wywoany-przez-kontrowersyjne-propozycje-zmian-ustawy-zasadniczej},
}
8
@inbook{UEK:2168351594,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Księstwo Monako",
booktitle = "Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich",
pages = "193-213",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Temida 2",
year = "2020",
isbn = "978-83-65696-36-6",
}
9
@inbook{UEK:2168351596,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Wzrost znaczenia Chin jako czynnik rozwoju procesów politycznych i gospodarczych w Australii oraz Nowej Zelandii",
booktitle = "Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji",
pages = "356-373",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-119-5",
}
10
@misc{UEK:2168351810,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska and Negar Partow",
title = "Leadership of Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern on the Background of Present Political and Legal Challenges",
booktitle = "Przemiany Ustrojowe",
number = "21 sierpnia",
pages = "",
year = "2020",
url = {http://przemianyustrojowe.pl/wywiady/leadership-of-prime-minister-of-new-zealand-jacinda-ardern-on-the-background-of-present-political-and-legal-challenges},
}
11
@inbook{UEK:2168351954,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Równouprawnienie płci i ochrona praw człowieka wobec zmian klimatu i ograniczania ryzyka katastrof na Południowym Pacyfiku",
booktitle = "Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej",
pages = "600-615",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-191-1",
}
12
@book{UEK:2168351890,
author = "Mieczysław Sprengel and Joanna Siekiera and Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Państwowość, gospodarka i bezpieczeństwo Nowej Zelandii - historia i współczesność",
adress = "Poznań",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu",
year = "2020",
isbn = "978-83-947581-8-9",
}
13
@article{UEK:2168351804,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Fidżi : polityczny chaos po zawieszeniu głównej partii opozycyjnej",
journal = "Przemiany Ustrojowe",
number = "4 lipca",
pages = "",
year = "2020",
url = {http://przemianyustrojowe.pl/eseje/fidi-polityczny-chaos-po-zawieszeniu-gownej-partii-opozycyjnej},
}
14
@misc{UEK:2168351566,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Instytucja sędziego pokoju (sądu pokoju) w Dependencjach Korony Brytyjskiej i na Gibraltarze",
booktitle = "Instytucja sędziego pokoju w wybranych państwach europejskich",
pages = "23-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2020",
url = {https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/IWS_red.-A.-Pog%C5%82%C3%B3dek_Instytucja-s%C4%99dziego-pokoju-w-wybranych-pa%C5%84stwach-europejskich.pdf},
issn = "",
}
15
@article{UEK:2168351808,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Somalia : wotum nieufności wobec premiera punktem kulminacyjnym walki o terminowe przeprowadzenie wyborów parlamentarnych",
journal = "Przemiany Ustrojowe",
number = "17 września",
pages = "",
year = "2020",
url = {http://przemianyustrojowe.pl/eseje/somalia-wotum-nieufnoci-wobec-premiera-punktem-kulminacyjnym-walki-o-terminowe-przeprowadzenie-wyborow-parlamentarnych},
}
16
@misc{UEK:2168351562,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandia Północna",
booktitle = "Organy prowadzące postępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd rozwiązań",
pages = "173-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2019",
url = {https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/IWS-red.-A.-Pog%C5%82%C3%B3dek-Post%C4%99powanie-dyscyplinarne-wobec-s%C4%99dzi%C3%B3w.pdf},
issn = "",
}
17
@article{UEK:2168351560,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Republika czy kryptomonarchia? Pozycja ustrojowa głowy państwa w systemie rządów Samoa",
journal = "Prawo i Polityka",
number = "t. 9",
pages = "63-86",
year = "2019",
url = {http://www.prawoipolityka.pl/images/PIP/PIP9/pip_9_2019.pdf},
}
18
@inbook{UEK:2168352140,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Chińska aktywność na południowym Pacyfiku z perspektywy bezpieczeństwa Australii i jej interesów w regionie",
booktitle = "Współczesne bezpieczeństwo regionu Azji i Pacyfiku : wybrane problemy",
pages = "84-108",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8180-273-4",
}
19
@article{UEK:2168351548,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Znaczenie modelu westminsterskiego w kształtowaniu się pozycji ustrojowej parlamentu w Papui-Nowej Gwinei",
journal = "Przegląd Europejski",
number = "1",
pages = "37-56",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.5173},
url = {https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=193948},
}
20
@inbook{UEK:2168351592,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Kontrowersje wokół przyjęcia ustawy o prawach człowieka dla Queensland w świetle rozwiązań australijskich i nowozelandzkich",
booktitle = "Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania. [T. 2]",
pages = "834-852",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2019",
isbn = "978-83-66220-86-7",
}
21
@article{UEK:2168351558,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Konsekwencje ustrojowe reform systemu wyborczego Fidżi jako państwa funkcjonującego w warunkach społeczeństwa podzielonego etnicznie",
journal = "Białostockie Studia Prawnicze",
number = "vol. 24, 4",
pages = "249-266",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/bsp.2019.24.04.15},
url = {https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8719/1/BSP_24_4_J_Eska-Mikolajewska_Konsekwencje_ustrojowe_reform_systemu_wyborczego_Fid%c5%bci.pdf#http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/BSP24-4-249.pdf},
}
22
@inbook{UEK:2168351918,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "The Role of New Zealand's National Security and its Importance in External Relations",
booktitle = "Legal and Socio-economics Changes in New Zealand",
pages = "113-133",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-232-3485-2",
}
23
@article{UEK:2168351634,
author = "Mieczysław Sprengel and Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Unijno-australijska współpraca w dziedzinie obrony : przypadek Polski",
journal = "Res Politicae",
number = "t. 10",
pages = "137-156",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.16926/rp.2018.10.08},
url = {http://www.respoliticae.ujd.edu.pl/media/domeny/149/static/dokumenty/SprengelRes_Politicae_10_druk.pdf},
}
24
@inbook{UEK:2168351920,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Znaczenie instytucji rzecznika praw obywatelskich w systemach prawnych państw Oceanii",
booktitle = "Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii",
pages = "222-239",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2018",
isbn = "978-83-8019-876-0",
}
25
@article{UEK:2168351556,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Parlament w nowozelandzkim ustroju politycznym przed zmianą i po zmianie systemu wyborczego w 1993 roku",
journal = "Przegląd Sejmowy",
number = "2(145)",
pages = "9-34",
year = "2018",
url = {http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/43E40CE13E56A3E3C125825E0045A28D/$file/1.Justyna%20Eska-Miko%C5%82ajewska.pdf},
}
26
@inbook{UEK:2168351928,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Stability and Instability in Oceania : the case of Papua New Guinea, the Solomon Islands and Fiji",
booktitle = "Oceania : an Important Part of the Pacific",
pages = "127-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Jagiellonian University Press",
year = "2018",
isbn = "978-83-233-4532-9 ; 978-83-233-9892-9",
}
27
@inbook{UEK:2168351922,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Stosunki australijsko-japońskie w dziedzinie bezpieczeństwa po 2007 roku - implikacje dla regionu Indo-Pacyfiku",
booktitle = "Problemy bezpieczeństwa : perspektywy azjatyckie",
pages = "113-143",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-66220-79-9",
}
28
@article{UEK:2168351612,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Odejście od modelu westminsterskiego : konstytucyjny i międzynarodowy Status Kiribati",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "22",
pages = "19-35",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ksm201702},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/22/ksm201702.pdf},
}
29
@inbook{UEK:2168351586,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Bezpieczeństwo regionalne państw Oceanii w XXI wieku",
booktitle = "Ewolucja systemów bezpieczeństwa : od Bliskiego Wschodu do Oceanii",
pages = "210-238",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-8019-666-7",
}
30
@inbook{UEK:2168351590,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Polityka bezpieczeństwa państw regionu Azji i Pacyfiku w XXI wieku na przykładzie Australii i Nowej Zelandii",
booktitle = "Polityka bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku",
pages = "231-251",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8019-385-7",
}
31
@inbook{UEK:2168351600,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Karta Praw z 1990 roku jako podstawa nowego modelu konstytucjonalizmu w formule nowozelandzkiej",
booktitle = "Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie",
pages = "247-256",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2016",
isbn = "978-83-233-4065-2 ; 978-83-233-9466-2",
}
32
@inbook{UEK:2168351778,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Elementy modelu westminsterskiego w porządku konstytucyjnym Nowej Zelandii",
booktitle = "Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich",
pages = "89-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2013",
isbn = "978-83-233-3612-9",
}
33
@article{UEK:2168352138,
author = "Justyna Eska",
title = "Ewolucja ustroju politycznego oraz statusu prawnomiędzynarodowego Nowej Zelandii",
journal = "Politeja",
number = "3 (21)",
pages = "409-420",
year = "2012",
}
34
@inbook{UEK:2168351618,
author = "Justyna Eska-Mikołajewska",
title = "Specyfika anglosaskiego modelu prawno-ustrojowego i gospodarczego na przykładzie Nowej Zelandii",
booktitle = "Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość : problemy badawcze młodych politologów",
pages = "59-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Libron - Filip Lohner",
year = "2010",
url = {http://przemek.wammoda.com/polis/ksmp/book/37_IIIKSMP_eska.pdf},
isbn = "978-83-7271-635-4",
}
35
@article{UEK:2168351616,
author = "Justyna Eska",
title = "Specyfika anglosaskiego modelu gospodarki na przykładzie systemów Australii i Nowej Zelandii",
journal = "Antypody.org : Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii",
number = "1",
pages = "22-32",
year = "2010",
}
36
@article{UEK:2168352136,
author = "Justyna Eska",
title = "Dominium Nowej Zelandii - status przejściowy czy specyficzna forma ustroju państwowego?",
journal = "Antypody.org : Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii",
number = "3",
pages = "108-121",
year = "2010",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID