Publications of the selected author

Juryk Anna ORCID

College of Economics, Finance and Law, Institutes of Law, Department of Civil, Economic and International Private Law

1

Author:
Anna Juryk , Anna Wysocka-Bar
Title:
Prawa człowieka a prawo prywatne międzynarodowe
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 2 (2021) , s. 181-225
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168358822
article
2

Author:
Olga Bobrzyńska , Katarzyna Bogdziewicz , Łukasz Dyrda , Edyta Figura-Góralczyk , Anna Juryk , Anna Sapota , Anna Wysocka-Bar
Title:
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XXI - 2019/2020
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 4 (2021) , s. 941-978
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168360260
review
3

Author:
Title:
O kilku nieporozumieniach z ustaleniem jurysdykcji w sprawach alimentów, czyli jak (nie)stosować art. 3 rozporządzenia nr 4/2009. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 5.09.2019 r., C-468/18, R przeciwko P = About a Few Misunderstandings in Jurisdiction Determination in Matters of Maintenance, i.e. How (Not) to Apply Art. 3 of Regulation No 4/2009. Comments on the Judgment of the Court of Justice of 5 September 2019, C-468/18, R. V. P.
Source:
Polski Proces Cywilny = Polish Civil Procedure. - nr 2 (2021) , s. 262-276. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168356444
article
4

Author:
Title:
Alimenty w relacjach polsko-brytyjskich : brexit i co dalej? = Maintenance Obligations in Polish-British Relations : Brexit and What Next?
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego = Review of International, European and Comparative Law. - vol. 18 (2020) , s. 191-215. - Streszcz., summ.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168358820
article
5

Author:
Olga Bobrzyńska , Katarzyna Bogdziewicz , Edyta Figura-Góralczyk , Anna Juryk , Anna Sapota , Anna Wysocka-Bar
Title:
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XX - 2018/2019
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 29, z. 4 (2020) , s. 783-812
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168352380
review
6

Author:
Title:
Transgraniczne sprawy rodzinne w relacjach polsko-brytyjskich w obliczu brexitu = Cross-border Family Matters in Polish-British Relations in the Face of Brexit
Source:
Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. - T. 27 (2020) , s. 61-95. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Tekst powstał w wyniku realizacji tematu badawczego Transgraniczne sprawy rodzinne pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Brexit i co dalej? , finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr rej. 2018/02/X/HS5/01463, ID 414992
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168351886
article
7

Author:
Olga Bobrzyńska , Edyta Figura-Góralczyk , Anna Juryk , Katarzyna Mikša , Anna Sapota , Anna Wysocka-Bar
Title:
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XIX - 2017/2018
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 28, z. 4 (2019) , s. 1027-1056
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168352382
review
8

Author:
Title:
Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym
Publisher address:
Warszawa: LexisNexis Polska, 2012
Physical description:
333 s.; 25 cm
Series:
(Biblioteka Prawnika)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7620-963-0
Nr:
2168360636
monograph
1
Prawa człowieka a prawo prywatne międzynarodowe / Anna JURYK, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 2 (2021), s. 181-225. - ISSN 1230-7173
2
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XXI - 2019/2020 / Olga Bobrzyńska, Katarzyna Bogdziewicz, Łukasz Dyrda, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna JURYK, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 4 (2021), s. 941-978. - ISSN 1230-7173
3
O kilku nieporozumieniach z ustaleniem jurysdykcji w sprawach alimentów, czyli jak (nie)stosować art. 3 rozporządzenia nr 4/2009. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 5.09.2019 r., C-468/18, R przeciwko P = About a Few Misunderstandings in Jurisdiction Determination in Matters of Maintenance, i.e. How (Not) to Apply Art. 3 of Regulation No 4/2009. Comments on the Judgment of the Court of Justice of 5 September 2019, C-468/18, R. V. P / Anna JURYK // Polski Proces Cywilny = Polish Civil Procedure. - nr 2 (2021), s. 262-276. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/polski-proces-cywilny-2-2021Wstęp: . - ISSN 2082-1743
4
Alimenty w relacjach polsko-brytyjskich : brexit i co dalej? = Maintenance Obligations in Polish-British Relations : Brexit and What Next? / Anna JURYK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego = Review of International, European and Comparative Law. - vol. 18 (2020), s. 191-215. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/145932963/PWPM_2020_18_09_Juryk.pdf. - ISSN 1730-4504
5
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XX - 2018/2019 / Olga Bobrzyńska, Katarzyna Bogdziewicz, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna JURYK, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 29, z. 4 (2020), s. 783-812. - ISSN 1230-7173
6
Transgraniczne sprawy rodzinne w relacjach polsko-brytyjskich w obliczu brexitu = Cross-border Family Matters in Polish-British Relations in the Face of Brexit / Anna JURYK // Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. - T. 27 (2020), s. 61-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPPM/article/view/10526/8125. - ISSN 1896-7604
7
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XIX - 2017/2018 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Mikša Katarzyna, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 28, z. 4 (2019), s. 1027-1056. - Spis treści: http://pau.krakow.pl/kpp/numery/4_19.pdfWstęp: Spis treści: http://pau.krakow.pl/kpp/numery/4_19.pdfWstęp: Spis treści: http://pau.krakow.pl/kpp/numery/4_19.pdfWstęp: Spis treści: http://pau.krakow.pl/kpp/numery/4_19.pdfWstęp: Spis treści: http://pau.krakow.pl/kpp/numery/4_19.pdfWstęp: Spis treści: http://pau.krakow.pl/kpp/numery/4_19.pdfWstęp: . - ISSN 1230-7173
8
Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym / Anna Juryk. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. - 333 s. ; 25 cm. - Bibliogr. - Biblioteka Prawnika. - ISBN 978-83-7620-963-0
1
Juryk A., Wysocka-Bar A., (2021), Prawa człowieka a prawo prywatne międzynarodowe, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", z. 2, s. 181-225.
2
Bobrzyńska O., Bogdziewicz K., Dyrda Ł., Figura-Góralczyk E., Juryk A., Sapota A., Wysocka-Bar A., (2021), [Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XXI - 2019/2020, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", z. 4, s. 941-978.
3
Juryk A., (2021), O kilku nieporozumieniach z ustaleniem jurysdykcji w sprawach alimentów, czyli jak (nie)stosować art. 3 rozporządzenia nr 4/2009. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 5.09.2019 r., C-468/18, R przeciwko P, "Polski Proces Cywilny", nr 2, s. 262-276.
4
Juryk A., (2020), Alimenty w relacjach polsko-brytyjskich : brexit i co dalej?, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 18, s. 191-215; https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/145932963/PWPM_2020_18_09_Juryk.pdf
5
Bobrzyńska O., Bogdziewicz K., Figura-Góralczyk E., Juryk A., Sapota A., Wysocka-Bar A., (2020), [Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XX - 2018/2019, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 29, z. 4, s. 783-812.
6
Juryk A., (2020), Transgraniczne sprawy rodzinne w relacjach polsko-brytyjskich w obliczu brexitu, "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego", T. 27, s. 61-95; https://journals.us.edu.pl/index.php/PPPM/article/view/10526/8125
7
Bobrzyńska O., Figura-Góralczyk E., Juryk A., Mikša K., Sapota A., Wysocka-Bar A., (2019), [Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XIX - 2017/2018, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 28, z. 4, s. 1027-1056.
8
Juryk A., (2012), Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa : LexisNexis Polska, 333 s.
1
@article{UEK:2168358822,
author = "Anna Juryk and Anna Wysocka-Bar",
title = "Prawa człowieka a prawo prywatne międzynarodowe",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "z. 2",
pages = "181-225",
year = "2021",
}
2
@article{UEK:2168360260,
author = "Olga Bobrzyńska and Katarzyna Bogdziewicz and Łukasz Dyrda and Edyta Figura-Góralczyk and Anna Juryk and Anna Sapota and Anna Wysocka-Bar",
title = "[Recenzja] : Yearbook of Private International Law, vol. XXI - 2019/2020",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "z. 4",
pages = "941-978",
year = "2021",
}
3
@article{UEK:2168356444,
author = "Anna Juryk",
title = "O kilku nieporozumieniach z ustaleniem jurysdykcji w sprawach alimentów, czyli jak (nie)stosować art. 3 rozporządzenia nr 4/2009. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 5.09.2019 r., C-468/18, R przeciwko P",
journal = "Polski Proces Cywilny",
number = "2",
pages = "262-276",
year = "2021",
url = {},
}
4
@article{UEK:2168358820,
author = "Anna Juryk",
title = "Alimenty w relacjach polsko-brytyjskich : brexit i co dalej?",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 18",
pages = "191-215",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.26106/veh4-z891},
url = {https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/145932963/PWPM_2020_18_09_Juryk.pdf},
}
5
@article{UEK:2168352380,
author = "Olga Bobrzyńska and Katarzyna Bogdziewicz and Edyta Figura-Góralczyk and Anna Juryk and Anna Sapota and Anna Wysocka-Bar",
title = "[Recenzja] : Yearbook of Private International Law, vol. XX - 2018/2019",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 29, z. 4",
pages = "783-812",
year = "2020",
}
6
@article{UEK:2168351886,
author = "Anna Juryk",
title = "Transgraniczne sprawy rodzinne w relacjach polsko-brytyjskich w obliczu brexitu",
journal = "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego",
number = "T. 27",
pages = "61-95",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.31261/PPPM.2020.27.03},
url = {https://journals.us.edu.pl/index.php/PPPM/article/view/10526/8125},
}
7
@article{UEK:2168352382,
author = "Olga Bobrzyńska and Edyta Figura-Góralczyk and Anna Juryk and Katarzyna Mikša and Anna Sapota and Anna Wysocka-Bar",
title = "[Recenzja] : Yearbook of Private International Law, vol. XIX - 2017/2018",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 28, z. 4",
pages = "1027-1056",
year = "2019",
url = {},
}
8
@book{UEK:2168360636,
author = "Anna Juryk",
title = "Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis Polska",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-963-0",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID