Publications of the selected author

1

Title:
Optymalizacja portfela klientów na rynku przedsiębiorstw
Source:
Prawo. Zarządzanie. Marketing / red. Jerzy Marek Białkiewicz - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2006, s. 115-125 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie ; 2005-2006)
ISBN:
83-907357-6-8
Nr:
2168304877
chapter in monograph
2

Title:
Koncepcja wartości jako podstawa współpracy przedsiębiorstw
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (2006) , s. 34-37 - Bibliogr.
Nr:
51787
article
3

Title:
Współpraca partnerska na rynkach High-Technology
Source:
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 319-328. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-77-2
Nr:
51803
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Normy relacyjne w wertykalnych związkach partnerskich na rynku przedsiębiorstw = Relational Norms in Vertical Partner Relationships on the Corporate Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006) , s. 135-146. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52762
article
See main document
5

Title:
Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
Physical description:
180 s.; 21 cm
Series:
(Marketing bez Tajemnic)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1618-1
Nr:
52143
monograph
6

Title:
Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych
Source:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2006) , s. 8-14
Nr:
52585
article
7

Title:
Kreowanie wartości w sieciach na rynkach zaawansowanych technologii = Value Creation in Networks in High-Technology Markets
Source:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 515-524. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165937737
chapter in conference materials
See main document
8

Title:
Współczesne tendencje w stosunkach wymiennych między organizacjami gospodarczymi na rynkach high-technology
Source:
Rozwój organizacji sieciowych na rynkach zaawansowanych technologii / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK2005, s. 5-16
Research program:
71/KHiIR/3/2005/S/243
Signature:
NP-1068/Magazyn
Nr:
2168326981
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Title:
Teoretyczne podstawy analizy relacji partnerskich między przedsiębiorstwami
Source:
Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych / kierownik: Adam SAGAN2005, s. 5-14
Signature:
NP-1057/Magazyn
Nr:
2168261964
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Title:
Teoretyczne podstawy rozwoju sieci
Source:
Rozwój organizacji sieciowych na rynkach zaawansowanych technologii / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK2005, s. 16-26
Research program:
71/KHiIR/3/2005/S/243
Signature:
NP-1068/Magazyn
Nr:
2168326983
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Normy relacyjne jako mechanizm rozwoju relacji partnerskich
Source:
Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych / kierownik: Adam SAGAN2005, s. 15-23
Signature:
NP-1057/Magazyn
Nr:
2168261966
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Title:
Zarządzanie ofertami rynkowymi na rynku dóbr i usług przemysłowych
Source:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2005) , s. 8-14
Nr:
2166568573
article
13

Title:
Ewolucja stanowisk sprzedażowych w handlu detalicznym
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 159-170. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-26-8
Nr:
2168343165
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Partnerstwo w procesie internacjonalizacji działań przedsiębiorstw
Source:
Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2005, s. 243-249. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-921903-5-1
Nr:
2166381886
chapter in monograph
15

Title:
Zarządzanie klientem globalnym = Global Account Management
Source:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005, s. 397-404. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-1-9
Nr:
2166486539
chapter in conference materials
See main document
16

Title:
Koegzystencja marketingu partnerskiego i transakcyjnego
Source:
Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3 / [red. Marcin Skurczyński] - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, s. 119-133 - Bibliogr.
ISBN:
83-89786-46-X
Nr:
2166495562
chapter in conference materials
17

Title:
Budowanie relacji z kluczowymi klientami
Source:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 153-164. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51873
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Zarządzanie cyklem życia klienta instytucjonalnego = Managing the Life Cycles of Institutional Customers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 664 (2004) , s. 69-81. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220560
article
See main document
19

Title:
Kształtowanie wartości dla klienta jako strategia konkurowania na rynku europejskim
Source:
Integracja europejska w kulturowo-prawnej i biznesowej przestrzeni badawczej / red. Jerzy Marek Białkiewicz - Kraków: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2004, s. 175-188 - Bibliogr.
Series:
(Prawo, Zarządzanie, Marketing)
ISBN:
83-907357-5-X
Nr:
2168335863
chapter in monograph
20

Title:
Uwarunkowania rozwoju relacji partnerskich w warunkach rynku polskiego
Source:
Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK2004, s. 79-87
Signature:
NP-944/Magazyn
Nr:
2168255710
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Kierunki rozwoju polityki zaopatrzeniowej przedsiębiorstw w warunkach konkurencji globalnej
Source:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 29-44. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166283633
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Strategia zróżnicowanych relacji z klientami na rynkach przemysłowych
Source:
Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK2004, s. 6-17
Signature:
NP-944/Magazyn
Nr:
2168255706
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Efekty długookresowej współpracy partnerskiej z nabywcą instytucjonalnym
Source:
Marketing i Rynek. - nr 1 (2004) , s. 8-14
Access mode:
Nr:
2168239376
article
24

Title:
Kreowanie potencjalnej wartości w relacjach partnerskich
Source:
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 66-77. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-55-1
Nr:
2166289230
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Współpraca z kluczowymi klientami w procesie kreowania nowych technologii
Source:
Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 1 / red. nauk. Maria Romanowska, Michał Trocki - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004, s. 265-275
ISBN:
83-7378-083-1
Nr:
2168234926
chapter in monograph
26

Title:
Normy relacyjne jako czynnik sukcesu marketingu partnerskiego
Source:
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004, s. 368-376. - Summ.
ISBN:
83-89437-33-3
Nr:
2168223024
chapter in monograph
27

Title:
Regionalny wymiar kształtowania zaufania w relacjach nabywca-dostawca na rynkach przemysłowych
Source:
Partnerstwo w regionie / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 457-465. - Streszcz., Summ.
ISBN:
83-87-249-88-2
Nr:
2168236738
chapter in conference materials
28

Title:
Zarządzanie partnerstwem
Source:
Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK2004, s. 17-41
Signature:
NP-944/Magazyn
Nr:
2168255708
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Strategia elastycznej oferty rynkowej na rynku przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki / red. nauk. Jacek Krall, Bogdan Sojkin - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 47-54 - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-048-4
Nr:
2168236332
chapter in monograph
30

Title:
Orientacje zakupowe przedsiębiorstw przemysłowych
Source:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2003) , s. 7-13
Nr:
2168236868
article
31

Title:
Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między dostawcami i odbiorcami na rynku dóbr przemysłowych
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
306 k.: il.; 30 cm + + Autoreferat : 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/364
Nr:
2168261786
doctoral dissertation
32

Title:
Partnerstwo strategiczne przedsiębiorstw w procesie globalizacji
Source:
Integracja europejska w biznesowej przestrzeni badawczej / red. Jerzy Białkiewicz - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa, 2003, s. 55-68. - Streszcz.
Series:
(Prawo, Zarządzanie, Marketing ; nr 2)
ISBN:
83-907357-4-1
Nr:
2168346770
chapter in monograph
33

Title:
Modelowanie strukturalne długookresowej orientacji nabywcy w relacji z dostawcą = Structural Modelling of Long-Term Buyer Orientation in the Relation with a Supplier
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1004 (2003) , s. 278-285. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania - Bibliogr.
Nr:
2168221428
article
34

Title:
Rola wzajemnego zaufania w kreowaniu międzynarodowych relacji przemysłowych = The Role of Mutual Trust in International Industrial Relationships
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 182-190. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
Nr:
2166596848
chapter in conference materials
See main document
35

Title:
Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między nabywcami i dostawcami na rynku przemysłowym = Modelling Long-term Partnership Relationship between Buyers and Suppliers in the Innabywdustrial Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 624 (2003) , s. 131-146. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168222574
article
See main document
36

Title:
Strategiczne znaczenie zarządzania kluczowymi klientami dla przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie kluczowymi klientami na rynku przedsiębiorstw / kierownik tematu: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK2003, s. 5-18
Signature:
NP-910/Magazyn
Nr:
2168255898
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Title:
Szacowanie wartości ofert rynkowych dla nabywców przemysłowych
Source:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003, s. 271-287. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-919920-2-0
Nr:
2168257316
chapter in conference materials
See main document
38

Title:
Zarządzanie cyklem życia klienta instytucjonalnego
Source:
Zarządzanie kluczowymi klientami na rynku przedsiębiorstw / kierownik tematu: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK2003, s. 18-32
Signature:
NP-910/Magazyn
Nr:
2168255900
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Partnerstwo w relacjach dostawca-nabywca na rynkach przemysłowych
Source:
Świat Marketingu. - Październik (2002) . - [odczyt: 11.04.2014]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275799
article
40

Conference:
II warsztaty doktorskie nt. Współczesne obszary marketingu, Ustroń, Polska, od 2000-11-24 do 2000-11-26
Title:
Metody szacowania wartości dla nabywcy przemysłowego = Methods for Assessing Customer Value
Source:
Współczesne obszary marketingu : materiały z II warsztatów doktorskich zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (Ustroń, 24-26 XI 2000 r.) / red. Andrzej SZROMNIK - Kraków: Wydaw. AE, 2002, s. 159-166. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-122-0
Nr:
2168242130
chapter in conference materials
See main document
41

Title:
Modele procesów współpracy w kanałach dystrybucji = Models of Cooperation Processes in Distribution Channels
Source:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 213-225. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-5-1
Nr:
2168240762
chapter in conference materials
See main document
42

Title:
Uwarunkowania możliwości rozwijania trwałych więzi z nabywcami przemysłowymi
Source:
Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych / wykonawcy: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - kierownik tematu, Justyna ŚWIATOWIEC2001, s. 28-47
Signature:
NP-776/Magazyn
Nr:
2168262220
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Zależność i zaufanie w relacjach między nabywcą a dostawcą
Source:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2001) , s. 11-17
Nr:
2168236776
article
44

Title:
Determinanty rozwoju więzi długookresowych między dostawcą a nabywcą na rynku dóbr przemysłowych
Source:
Marketing i Rynek. - nr 1 (2001) , s. 13-20
Nr:
2168236770
article
45

Title:
Analiza wzajemnego oddziaływania dostawcy i odbiorcy w relacjach partnerskich
Source:
Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych / wykonawcy: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - kierownik tematu, Justyna ŚWIATOWIEC2001, s. 48-78
Signature:
NP-776/Magazyn
Nr:
2168262222
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Współczesne tendencje w relacjach między dostawcami a nabywcami na rynku dóbr i usług przemysłowych
Source:
Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych / wykonawcy: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - kierownik tematu, Justyna ŚWIATOWIEC2001, s. 7-27
Signature:
NP-776/Magazyn
Nr:
2168262218
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Personel handlowy - współczesne instrumenty doboru, kształtowania i motywowania
Source:
Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC2000, s. 351-398 - Bibliogr.
Signature:
NP-723/Magazyn
Nr:
2168269104
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Kształtowanie polityki cenowo-rabatowej na rynku dóbr i usług przemysłowych w świetle badań empirycznych
Source:
Marketing - współczesne obszary badania i zastosowania / red. nauk. Zofia Kędzior - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2000, s. 147-156
ISBN:
83-912732-3-7
Nr:
2168236348
chapter in monograph
49

Title:
Rabaty na rynku dóbr i usług przemysłowych
Source:
Marketing i Rynek. - nr 10 (2000) , s. 6-14
Nr:
2168236768
article
50

Title:
Kształtowanie programów komunikacji zewnętrznej w przedsiębiorstwie
Source:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 238-277 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224834
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Inwestycje zagraniczne w polskim handlu = Foreign Investment in Polsh Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 524 (1999) , s. 97-107. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236942
article
See main document
52

Title:
Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów
Source:
Handel w procesie przemian / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK1998, s. 37-54
Signature:
NP-486/Magazyn
Nr:
2168259004
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów
Source:
Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 67-86
ISBN:
83-87239-80-1
Nr:
2168235860
chapter in conference materials
See main document
54

Title:
Przesłanki tworzenia i warunki funkcjonowania stref uprzywilejowanych = Privileged Zones - The Grounds for Their Formation and Conditions of Functioning
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 501 (1997) , s. 75-85. - Summ.
Nr:
2168251216
article
See main document
55

Title:
Przygotowanie i organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie międzynarodowym
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 236-248
Nr:
2168236662
chapter in conference materials
See main document
56

Conference:
Polska w gospodarce światowej, Gdańsk, Polska, od 1995-04-27 do 1995-04-28
Title:
Koncepcja Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu = The Concept of a Special Economical Zone in Mielec
Source:
Polska w gospodarce światowej = Poland in the World Economy : 27-28 April 1995, Sopot / [red. nauk. Anna B. Kisiel-Łowczyc] - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 1995, s. 30-43. - Summ.
ISBN:
83-86230-10-X
Nr:
2168261864
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Title:
Zarządzanie ofertami na rynkach przemysłowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
60 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
40/KHiIR/3/02/S
Signature:
NP-848/Magazyn
Nr:
2168255684
unpublished scientific work
2

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
[138] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach, Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
51/KMOiZ/1/98/Su
Signature:
NP-480/2/2/Magazyn
Nr:
2168226689
unpublished scientific work
3

Title:
Instrumenty kształtowania cenowo-rabatowej atrakcyjności ofert w kontaktach handlowych podmiotów gospodarczych na rynku dóbr i usług przemysłowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
58 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
87/KHiR/3/99/S
Signature:
NP-646/Magazyn
Nr:
2168271156
unpublished scientific work
4

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
229 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
9/KMOiZ/1/97/Su
Signature:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
unpublished scientific work
1
Optymalizacja portfela klientów na rynku przedsiębiorstw / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Prawo. Zarządzanie. Marketing / red. Jerzy Marek Białkiewicz. - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie ; 2005-2006). - S. 115-125. - Bibliogr. - ISBN 83-907357-6-8
2
Koncepcja wartości jako podstawa współpracy przedsiębiorstw / Justyna ŚWIATOWIEC // Przegląd Organizacji. - nr 4 (2006), s. 34-37. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
3
Współpraca partnerska na rynkach High-Technology / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - S. 319-328. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-77-2
4
Normy relacyjne w wertykalnych związkach partnerskich na rynku przedsiębiorstw = Relational Norms in Vertical Partner Relationships on the Corporate Market / Justyna ŚWIATOWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006), s. 135-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106470295. - ISSN 0208-7944
5
Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw / Justyna ŚWIATOWIEC. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 180 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Marketing bez Tajemnic). - ISBN 83-208-1618-1
6
Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych / Justyna ŚWIATOWIEC // Marketing i Rynek. - nr 2 (2006), s. 8-14. - ISSN 1231-7853
7
Kreowanie wartości w sieciach na rynkach zaawansowanych technologii = Value Creation in Networks in High-Technology Markets / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 515-524. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-0-0
8
Współczesne tendencje w stosunkach wymiennych między organizacjami gospodarczymi na rynkach high-technology / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Rozwój organizacji sieciowych na rynkach zaawansowanych technologii / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - (2005), s. 5-16
9
Teoretyczne podstawy analizy relacji partnerskich między przedsiębiorstwami / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych / kierownik: Adam SAGAN. - (2005), s. 5-14
10
Teoretyczne podstawy rozwoju sieci / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Rozwój organizacji sieciowych na rynkach zaawansowanych technologii / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - (2005), s. 16-26
11
Normy relacyjne jako mechanizm rozwoju relacji partnerskich / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych / kierownik: Adam SAGAN. - (2005), s. 15-23
12
Zarządzanie ofertami rynkowymi na rynku dóbr i usług przemysłowych / Justyna ŚWIATOWIEC // Marketing i Rynek. - nr 2 (2005), s. 8-14. - ISSN 1231-7853
13
Ewolucja stanowisk sprzedażowych w handlu detalicznym / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 159-170. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-26-8
14
Partnerstwo w procesie internacjonalizacji działań przedsiębiorstw / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2005. - S. 243-249. - Streszcz., summ. - ISBN 83-921903-5-1
15
Zarządzanie klientem globalnym = Global Account Management / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005. - S. 397-404. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-1-9
16
Koegzystencja marketingu partnerskiego i transakcyjnego / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3 / [red. Marcin Skurczyński]. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - S. 119-133. - Bibliogr. - ISBN 83-89786-46-X
17
Budowanie relacji z kluczowymi klientami / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 153-164. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-31-4
18
Zarządzanie cyklem życia klienta instytucjonalnego = Managing the Life Cycles of Institutional Customers / Justyna ŚWIATOWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 664 (2004), s. 69-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/66661103. - ISSN 0208-7944
19
Kształtowanie wartości dla klienta jako strategia konkurowania na rynku europejskim / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Integracja europejska w kulturowo-prawnej i biznesowej przestrzeni badawczej / red. Jerzy Marek Białkiewicz. - Kraków: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2004. - (Prawo, Zarządzanie, Marketing). - S. 175-188. - Bibliogr. - ISBN 83-907357-5-X
20
Uwarunkowania rozwoju relacji partnerskich w warunkach rynku polskiego / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - (2004), s. 79-87
21
Kierunki rozwoju polityki zaopatrzeniowej przedsiębiorstw w warunkach konkurencji globalnej / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 29-44. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
22
Strategia zróżnicowanych relacji z klientami na rynkach przemysłowych / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - (2004), s. 6-17
23
Efekty długookresowej współpracy partnerskiej z nabywcą instytucjonalnym / Justyna ŚWIATOWIEC // Marketing i Rynek. - nr 1 (2004), s. 8-14. - ISSN 1231-7853
24
Kreowanie potencjalnej wartości w relacjach partnerskich / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 66-77. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-55-1
25
Współpraca z kluczowymi klientami w procesie kreowania nowych technologii / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 1 / red. nauk. Maria Romanowska, Michał Trocki. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004. - S. 265-275. - ISBN 83-7378-083-1
26
Normy relacyjne jako czynnik sukcesu marketingu partnerskiego / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski. - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004. - S. 368-376. - Summ. - ISBN 83-89437-33-3
27
Regionalny wymiar kształtowania zaufania w relacjach nabywca-dostawca na rynkach przemysłowych / Adam SAGAN, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Partnerstwo w regionie / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 457-465. - Streszcz., Summ. - ISBN 83-87-249-88-2
28
Zarządzanie partnerstwem / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych / kierownik: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - (2004), s. 17-41
29
Strategia elastycznej oferty rynkowej na rynku przedsiębiorstw / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki / red. nauk. Jacek Krall, Bogdan Sojkin. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 47-54. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-048-4
30
Orientacje zakupowe przedsiębiorstw przemysłowych / Justyna ŚWIATOWIEC // Marketing i Rynek. - nr 2 (2003), s. 7-13. - ISSN 1231-7853
31
Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między dostawcami i odbiorcami na rynku dóbr przemysłowych / Justyna ŚWIATOWIEC ; Promotor: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków, 2003. - 306 k. : il. ; 30 cm + + Autoreferat : 17 k. - Bibliogr.
32
Partnerstwo strategiczne przedsiębiorstw w procesie globalizacji / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Integracja europejska w biznesowej przestrzeni badawczej / red. Jerzy Białkiewicz. - Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa, 2003. - (Prawo, Zarządzanie, Marketing ; nr 2). - S. 55-68. - Streszcz. - ISBN 83-907357-4-1
33
Modelowanie strukturalne długookresowej orientacji nabywcy w relacji z dostawcą = Structural Modelling of Long-Term Buyer Orientation in the Relation with a Supplier / Justyna ŚWIATOWIEC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1004 (2003), s. 278-285. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
34
Rola wzajemnego zaufania w kreowaniu międzynarodowych relacji przemysłowych = The Role of Mutual Trust in International Industrial Relationships / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003. - S. 182-190. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-4-3
35
Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między nabywcami i dostawcami na rynku przemysłowym = Modelling Long-term Partnership Relationship between Buyers and Suppliers in the Innabywdustrial Market / Justyna ŚWIATOWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 624 (2003), s. 131-146. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14864. - ISSN 0208-7944
36
Strategiczne znaczenie zarządzania kluczowymi klientami dla przedsiębiorstwa / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Zarządzanie kluczowymi klientami na rynku przedsiębiorstw / kierownik tematu: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - (2003), s. 5-18
37
Szacowanie wartości ofert rynkowych dla nabywców przemysłowych / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003. - S. 271-287. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-2-0
38
Zarządzanie cyklem życia klienta instytucjonalnego / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Zarządzanie kluczowymi klientami na rynku przedsiębiorstw / kierownik tematu: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - (2003), s. 18-32
39
Partnerstwo w relacjach dostawca-nabywca na rynkach przemysłowych / Justyna ŚWIATOWIEC // Świat Marketingu [on-line]. - Październik (2002)[1 ekran]. - Streszcz.. - [odczyt: 11.04.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=797274. - ISSN 1642-711X
40
Metody szacowania wartości dla nabywcy przemysłowego = Methods for Assessing Customer Value / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Współczesne obszary marketingu : materiały z II warsztatów doktorskich zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (Ustroń, 24-26 XI 2000 r.) / red. Andrzej SZROMNIK. - Kraków: Wydaw. AE, 2002. - S. 159-166. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-122-0
41
Modele procesów współpracy w kanałach dystrybucji = Models of Cooperation Processes in Distribution Channels / Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 213-225. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-5-1
42
Uwarunkowania możliwości rozwijania trwałych więzi z nabywcami przemysłowymi / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych / wykonawcy: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - kierownik tematu, Justyna ŚWIATOWIEC. - (2001), s. 28-47
43
Zależność i zaufanie w relacjach między nabywcą a dostawcą / Justyna ŚWIATOWIEC // Marketing i Rynek. - nr 4 (2001), s. 11-17. - ISSN 1231-7853
44
Determinanty rozwoju więzi długookresowych między dostawcą a nabywcą na rynku dóbr przemysłowych / Justyna ŚWIATOWIEC // Marketing i Rynek. - nr 1 (2001), s. 13-20. - ISSN 1231-7853
45
Analiza wzajemnego oddziaływania dostawcy i odbiorcy w relacjach partnerskich / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych / wykonawcy: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - kierownik tematu, Justyna ŚWIATOWIEC. - (2001), s. 48-78
46
Współczesne tendencje w relacjach między dostawcami a nabywcami na rynku dóbr i usług przemysłowych / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych / wykonawcy: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - kierownik tematu, Justyna ŚWIATOWIEC. - (2001), s. 7-27
47
Personel handlowy - współczesne instrumenty doboru, kształtowania i motywowania / Regina KLIMKOWSKA, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC. - (2000), s. 351-398. - Bibliogr.
48
Kształtowanie polityki cenowo-rabatowej na rynku dóbr i usług przemysłowych w świetle badań empirycznych / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Marketing - współczesne obszary badania i zastosowania / red. nauk. Zofia Kędzior. - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2000. - S. 147-156. - ISBN 83-912732-3-7
49
Rabaty na rynku dóbr i usług przemysłowych / Justyna ŚWIATOWIEC // Marketing i Rynek. - nr 10 (2000), s. 6-14. - ISSN 1231-7853
50
Kształtowanie programów komunikacji zewnętrznej w przedsiębiorstwie / Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 238-277. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-050-X
51
Inwestycje zagraniczne w polskim handlu = Foreign Investment in Polsh Trade / Jarosław PLICHTA, Justyna ŚWIATOWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 524 (1999), s. 97-107. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
52
Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów / Justyna ŚWIATOWIEC, Jarosław PLICHTA // W: Handel w procesie przemian / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (1998), s. 37-54
53
Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów / Jarosław PLICHTA, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 67-86. - ISBN 83-87239-80-1
54
Przesłanki tworzenia i warunki funkcjonowania stref uprzywilejowanych = Privileged Zones - The Grounds for Their Formation and Conditions of Functioning / Klemens BUDZOWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 501 (1997), s. 75-85. - Summ. - ISSN 0208-7944
55
Przygotowanie i organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie międzynarodowym / Justyna ŚWIATOWIEC // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 236-248
56
Koncepcja Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu = The Concept of a Special Economical Zone in Mielec / Klemens BUDZOWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Polska w gospodarce światowej = Poland in the World Economy : 27-28 April 1995, Sopot / [red. nauk. Anna B. Kisiel-Łowczyc]. - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 1995. - S. 30-43. - Summ. - ISBN 83-86230-10-X
57
Zarządzanie ofertami na rynkach przemysłowych / zespół: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - kierownik, Justyna ŚWIATOWIEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 60 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 2 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - [138] s. : il. ; 30 cm. - Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach. - Bibliogr. przy rozdz.
59
Instrumenty kształtowania cenowo-rabatowej atrakcyjności ofert w kontaktach handlowych podmiotów gospodarczych na rynku dóbr i usług przemysłowych / kierownik tematu: Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, wykonawca: Justyna ŚWIATOWIEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 58 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
60
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Światowiec J., (2006), Optymalizacja portfela klientów na rynku przedsiębiorstw. [W:] Białkiewicz (red.), Prawo. Zarządzanie. Marketing, Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, s. 115-125.
2
Światowiec J., (2006), Koncepcja wartości jako podstawa współpracy przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 4, s. 34-37.
3
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2006), Współpraca partnerska na rynkach High-Technology. [W:] Fatuła D. (red.), Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 319-328.
4
Światowiec J., (2006), Normy relacyjne w wertykalnych związkach partnerskich na rynku przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 694, s. 135-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/106470295
5
Światowiec J., (2006), Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 180 s.
6
Światowiec J., (2006), Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 8-14.
7
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2006), Kreowanie wartości w sieciach na rynkach zaawansowanych technologii. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 515-524.
8
Światowiec J., (2005), Współczesne tendencje w stosunkach wymiennych między organizacjami gospodarczymi na rynkach high-technology. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Rozwój organizacji sieciowych na rynkach zaawansowanych technologii, s. 5-16.
9
Światowiec J., (2005), Teoretyczne podstawy analizy relacji partnerskich między przedsiębiorstwami. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych, s. 5-14.
10
Światowiec J., (2005), Teoretyczne podstawy rozwoju sieci. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Rozwój organizacji sieciowych na rynkach zaawansowanych technologii, s. 16-26.
11
Światowiec J., (2005), Normy relacyjne jako mechanizm rozwoju relacji partnerskich. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych, s. 15-23.
12
Światowiec J., (2005), Zarządzanie ofertami rynkowymi na rynku dóbr i usług przemysłowych, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 8-14.
13
Światowiec J., (2005), Ewolucja stanowisk sprzedażowych w handlu detalicznym. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 159-170.
14
Światowiec J., (2005), Partnerstwo w procesie internacjonalizacji działań przedsiębiorstw. [W:] Karwowski J. (red.), Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Szczecin : Wydawnictwo printshop Artur Piskała, s. 243-249.
15
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2005), Zarządzanie klientem globalnym. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 397-404.
16
Światowiec J., (2005), Koegzystencja marketingu partnerskiego i transakcyjnego. [W:] Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 119-133.
17
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2005), Budowanie relacji z kluczowymi klientami. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 153-164.
18
Światowiec J., (2004), Zarządzanie cyklem życia klienta instytucjonalnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 664, s. 69-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/66661103
19
Światowiec J., (2004), Kształtowanie wartości dla klienta jako strategia konkurowania na rynku europejskim. [W:] Białkiewicz (red.), Integracja europejska w kulturowo-prawnej i biznesowej przestrzeni badawczej, Kraków : Wyższa Szkoła Humanistyczna, s. 175-188.
20
Światowiec J., (2004), Uwarunkowania rozwoju relacji partnerskich w warunkach rynku polskiego. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych, s. 79-87.
21
Światowiec J., (2004), Kierunki rozwoju polityki zaopatrzeniowej przedsiębiorstw w warunkach konkurencji globalnej. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 29-44.
22
Światowiec J., (2004), Strategia zróżnicowanych relacji z klientami na rynkach przemysłowych. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych, s. 6-17.
23
Światowiec J., (2004), Efekty długookresowej współpracy partnerskiej z nabywcą instytucjonalnym, "Marketing i Rynek", nr 1, s. 8-14.
24
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2004), Kreowanie potencjalnej wartości w relacjach partnerskich. [W:] Surówka-Marszałek D., Adamus W., Krawczyk W. (red.), Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 66-77.
25
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2004), Współpraca z kluczowymi klientami w procesie kreowania nowych technologii. [W:] Romanowska M., Trocki M. (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, T. 1, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 265-275.
26
Światowiec J., (2004), Normy relacyjne jako czynnik sukcesu marketingu partnerskiego. [W:] Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 368-376.
27
Sagan A., Światowiec J., (2004), Regionalny wymiar kształtowania zaufania w relacjach nabywca-dostawca na rynkach przemysłowych. [W:] Karwowski J. (red.), Partnerstwo w regionie, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 457-465.
28
Światowiec J., (2004), Zarządzanie partnerstwem. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych, s. 17-41.
29
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2004), Strategia elastycznej oferty rynkowej na rynku przedsiębiorstw. [W:] Krall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 47-54.
30
Światowiec J., (2003), Orientacje zakupowe przedsiębiorstw przemysłowych, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 7-13.
31
Światowiec J., (2003), Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między dostawcami i odbiorcami na rynku dóbr przemysłowych, Prom. Surówka-Marszałek D., Kraków : , 306 k.
32
Światowiec J., (2003), Partnerstwo strategiczne przedsiębiorstw w procesie globalizacji. [W:] Białkiewicz J. (red.), Integracja europejska w biznesowej przestrzeni badawczej, Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa, s. 55-68.
33
Światowiec J., (2003), Modelowanie strukturalne długookresowej orientacji nabywcy w relacji z dostawcą, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1004, s. 278-285.
34
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2003), Rola wzajemnego zaufania w kreowaniu międzynarodowych relacji przemysłowych. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 182-190.
35
Światowiec J., (2003), Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między nabywcami i dostawcami na rynku przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 624, s. 131-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/14864
36
Światowiec J., (2003), Strategiczne znaczenie zarządzania kluczowymi klientami dla przedsiębiorstwa. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Zarządzanie kluczowymi klientami na rynku przedsiębiorstw, s. 5-18.
37
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2003), Szacowanie wartości ofert rynkowych dla nabywców przemysłowych. [W:] Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 2, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., s. 271-287.
38
Światowiec J., (2003), Zarządzanie cyklem życia klienta instytucjonalnego. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Zarządzanie kluczowymi klientami na rynku przedsiębiorstw, s. 18-32.
39
Światowiec J., (2002), Partnerstwo w relacjach dostawca-nabywca na rynkach przemysłowych, "Świat Marketingu" [on-line], Październik; http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=797274
40
Światowiec J., (2002), Metody szacowania wartości dla nabywcy przemysłowego. [W:] Szromnik A. (red.), Współczesne obszary marketingu : materiały z II warsztatów doktorskich zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (Ustroń, 24-26 XI 2000 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 159-166.
41
Szczepankiewicz W., Światowiec J., (2002), Modele procesów współpracy w kanałach dystrybucji. [W:] Czubała A. (red.), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 213-225.
42
Światowiec J., (2001), Uwarunkowania możliwości rozwijania trwałych więzi z nabywcami przemysłowymi. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych, s. 28-47.
43
Światowiec J., (2001), Zależność i zaufanie w relacjach między nabywcą a dostawcą, "Marketing i Rynek", nr 4, s. 11-17.
44
Światowiec J., (2001), Determinanty rozwoju więzi długookresowych między dostawcą a nabywcą na rynku dóbr przemysłowych, "Marketing i Rynek", nr 1, s. 13-20.
45
Światowiec J., (2001), Analiza wzajemnego oddziaływania dostawcy i odbiorcy w relacjach partnerskich. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych, s. 48-78.
46
Światowiec J., (2001), Współczesne tendencje w relacjach między dostawcami a nabywcami na rynku dóbr i usług przemysłowych. [W:] Surówka-Marszałek D. (kierownik tematu), Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych, s. 7-27.
47
Klimkowska R., Światowiec J., (2000), Personel handlowy - współczesne instrumenty doboru, kształtowania i motywowania. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu, s. 351-398.
48
Światowiec J., (2000), Kształtowanie polityki cenowo-rabatowej na rynku dóbr i usług przemysłowych w świetle badań empirycznych. [W:] Kędzior Z. (red.), Marketing - współczesne obszary badania i zastosowania, Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 147-156.
49
Światowiec J., (2000), Rabaty na rynku dóbr i usług przemysłowych, "Marketing i Rynek", nr 10, s. 6-14.
50
Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., (2000), Kształtowanie programów komunikacji zewnętrznej w przedsiębiorstwie. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 238-277.
51
Plichta J., Światowiec J., (1999), Inwestycje zagraniczne w polskim handlu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 524, s. 97-107.
52
Światowiec J., Plichta J., (1998), Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Handel w procesie przemian, s. 37-54.
53
Plichta J., Światowiec J., (1998), Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów. [W:] Szromnik A. (red.), Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 67-86.
54
Budzowski K., Światowiec J., (1997), Przesłanki tworzenia i warunki funkcjonowania stref uprzywilejowanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 501, s. 75-85.
55
Światowiec J., (1996), Przygotowanie i organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie międzynarodowym. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 236-248.
56
Budzowski K., Światowiec J., (1995), Koncepcja Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. [W:] Kisiel-Łowczyc (red.), Polska w gospodarce światowej, Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, s. 30-43.
57
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (2002), Zarządzanie ofertami na rynkach przemysłowych, Surówka-Marszałek D. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 s.
58
Czekaj J., Kafel T., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 2, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [138] s.
59
Surówka-Marszałek D., Światowiec J., (1999), Instrumenty kształtowania cenowo-rabatowej atrakcyjności ofert w kontaktach handlowych podmiotów gospodarczych na rynku dóbr i usług przemysłowych, Surówka-Marszałek D. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 s.
60
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Czekaj J., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
1
@inbook{fmUEK:2168304877,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Optymalizacja portfela klientów na rynku przedsiębiorstw",
booktitle = "Prawo. Zarządzanie. Marketing",
pages = "115-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-907357-6-8",
}
2
@article{artUEK:51787,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Koncepcja wartości jako podstawa współpracy przedsiębiorstw",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4",
pages = "34-37",
year = "2006",
}
3
@inbook{fmUEK:51803,
author = "Danuta Surówka-Marszałek and Justyna Światowiec",
title = "Współpraca partnerska na rynkach High-Technology",
booktitle = "Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki",
pages = "319-328",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
isbn = "83-89823-77-2",
}
4
@article{artUEK:52762,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Normy relacyjne w wertykalnych związkach partnerskich na rynku przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "694",
pages = "135-146",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/106470295},
}
5
@book{monUEK:52143,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-208-1618-1",
}
6
@article{artUEK:52585,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "8-14",
year = "2006",
}
7
@inbook{mkaUEK:2165937737,
author = "Danuta Surówka-Marszałek and Justyna Światowiec",
title = "Kreowanie wartości w sieciach na rynkach zaawansowanych technologii",
booktitle = "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa",
pages = "515-524",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-911355-0-0",
}
8
@unpublished{fnpUEK:2168326981,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Współczesne tendencje w stosunkach wymiennych między organizacjami gospodarczymi na rynkach high-technology",
booktitle = "Rozwój organizacji sieciowych na rynkach zaawansowanych technologii",
pages = "5-16",
year = "2005",
}
9
@unpublished{fnpUEK:2168261964,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Teoretyczne podstawy analizy relacji partnerskich między przedsiębiorstwami",
booktitle = "Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych",
pages = "5-14",
year = "2005",
}
10
@unpublished{fnpUEK:2168326983,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Teoretyczne podstawy rozwoju sieci",
booktitle = "Rozwój organizacji sieciowych na rynkach zaawansowanych technologii",
pages = "16-26",
year = "2005",
}
11
@unpublished{fnpUEK:2168261966,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Normy relacyjne jako mechanizm rozwoju relacji partnerskich",
booktitle = "Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych",
pages = "15-23",
year = "2005",
}
12
@article{artUEK:2166568573,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Zarządzanie ofertami rynkowymi na rynku dóbr i usług przemysłowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "8-14",
year = "2005",
}
13
@inbook{fmUEK:2168343165,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Ewolucja stanowisk sprzedażowych w handlu detalicznym",
booktitle = "Marketing",
pages = "159-170",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-26-8",
}
14
@inbook{fmUEK:2166381886,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Partnerstwo w procesie internacjonalizacji działań przedsiębiorstw",
booktitle = "Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku",
pages = "243-249",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo printshop Artur Piskała",
year = "2005",
isbn = "83-921903-5-1",
}
15
@inbook{mkaUEK:2166486539,
author = "Danuta Surówka-Marszałek and Justyna Światowiec",
title = "Zarządzanie klientem globalnym",
booktitle = "Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "397-404",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-911355-1-9",
}
16
@inbook{mkaUEK:2166495562,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Koegzystencja marketingu partnerskiego i transakcyjnego",
booktitle = "Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3",
pages = "119-133",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2005",
isbn = "83-89786-46-X",
}
17
@inbook{fmUEK:51873,
author = "Danuta Surówka-Marszałek and Justyna Światowiec",
title = "Budowanie relacji z kluczowymi klientami",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "153-164",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
18
@article{artUEK:2168220560,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Zarządzanie cyklem życia klienta instytucjonalnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "664",
pages = "69-81",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66661103},
}
19
@inbook{fmUEK:2168335863,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Kształtowanie wartości dla klienta jako strategia konkurowania na rynku europejskim",
booktitle = "Integracja europejska w kulturowo-prawnej i biznesowej przestrzeni badawczej",
pages = "175-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Humanistyczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-907357-5-X",
}
20
@unpublished{fnpUEK:2168255710,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Uwarunkowania rozwoju relacji partnerskich w warunkach rynku polskiego",
booktitle = "Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych",
pages = "79-87",
year = "2004",
}
21
@inbook{fmUEK:2166283633,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Kierunki rozwoju polityki zaopatrzeniowej przedsiębiorstw w warunkach konkurencji globalnej",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "29-44",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
22
@unpublished{fnpUEK:2168255706,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Strategia zróżnicowanych relacji z klientami na rynkach przemysłowych",
booktitle = "Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych",
pages = "6-17",
year = "2004",
}
23
@article{artUEK:2168239376,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Efekty długookresowej współpracy partnerskiej z nabywcą instytucjonalnym",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "1",
pages = "8-14",
year = "2004",
url = {},
}
24
@inbook{fmUEK:2166289230,
author = "Danuta Surówka-Marszałek and Justyna Światowiec",
title = "Kreowanie potencjalnej wartości w relacjach partnerskich",
booktitle = "Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku",
pages = "66-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-55-1",
}
25
@inbook{fmUEK:2168234926,
author = "Danuta Surówka-Marszałek and Justyna Światowiec",
title = "Współpraca z kluczowymi klientami w procesie kreowania nowych technologii",
booktitle = "Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 1",
pages = "265-275",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2004",
isbn = "83-7378-083-1",
}
26
@inbook{fmUEK:2168223024,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Normy relacyjne jako czynnik sukcesu marketingu partnerskiego",
booktitle = "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość",
pages = "368-376",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-89437-33-3",
}
27
@inbook{mkaUEK:2168236738,
author = "Adam Sagan and Justyna Światowiec",
title = "Regionalny wymiar kształtowania zaufania w relacjach nabywca-dostawca na rynkach przemysłowych",
booktitle = "Partnerstwo w regionie",
pages = "457-465",
adress = "Szczecin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-87-249-88-2",
}
28
@unpublished{fnpUEK:2168255708,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Zarządzanie partnerstwem",
booktitle = "Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych",
pages = "17-41",
year = "2004",
}
29
@inbook{fmUEK:2168236332,
author = "Danuta Surówka-Marszałek and Justyna Światowiec",
title = "Strategia elastycznej oferty rynkowej na rynku przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki",
pages = "47-54",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7417-048-4",
}
30
@article{artUEK:2168236868,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Orientacje zakupowe przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "7-13",
year = "2003",
}
31
@unpublished{drUEK:2168261786,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między dostawcami i odbiorcami na rynku dóbr przemysłowych",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
32
@inbook{fmUEK:2168346770,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Partnerstwo strategiczne przedsiębiorstw w procesie globalizacji",
booktitle = "Integracja europejska w biznesowej przestrzeni badawczej",
pages = "55-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-907357-4-1",
}
33
@article{artUEK:2168221428,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Modelowanie strukturalne długookresowej orientacji nabywcy w relacji z dostawcą",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1004",
pages = "278-285",
adress = "",
year = "2003",
}
34
@inbook{mkaUEK:2166596848,
author = "Danuta Surówka-Marszałek and Justyna Światowiec",
title = "Rola wzajemnego zaufania w kreowaniu międzynarodowych relacji przemysłowych",
booktitle = "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "182-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-911355-4-3",
}
35
@article{artUEK:2168222574,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między nabywcami i dostawcami na rynku przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "624",
pages = "131-146",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14864},
}
36
@unpublished{fnpUEK:2168255898,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Strategiczne znaczenie zarządzania kluczowymi klientami dla przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie kluczowymi klientami na rynku przedsiębiorstw",
pages = "5-18",
year = "2003",
}
37
@inbook{mkaUEK:2168257316,
author = "Danuta Surówka-Marszałek and Justyna Światowiec",
title = "Szacowanie wartości ofert rynkowych dla nabywców przemysłowych",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2",
pages = "271-287",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.",
year = "2003",
isbn = "83-919920-2-0",
}
38
@unpublished{fnpUEK:2168255900,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Zarządzanie cyklem życia klienta instytucjonalnego",
booktitle = "Zarządzanie kluczowymi klientami na rynku przedsiębiorstw",
pages = "18-32",
year = "2003",
}
39
@article{artUEK:2168275799,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Partnerstwo w relacjach dostawca-nabywca na rynkach przemysłowych",
journal = "Świat Marketingu",
number = "Październik",
pages = "",
year = "2002",
url = {http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=797274},
}
40
@inbook{mkaUEK:2168242130,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Metody szacowania wartości dla nabywcy przemysłowego",
booktitle = "Współczesne obszary marketingu : materiały z II warsztatów doktorskich zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (Ustroń, 24-26 XI 2000 r.)",
pages = "159-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "2002",
isbn = "83-7252-122-0",
}
41
@inbook{mkaUEK:2168240762,
author = "Władysław Szczepankiewicz and Justyna Światowiec",
title = "Modele procesów współpracy w kanałach dystrybucji",
booktitle = "Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "213-225",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-911355-5-1",
}
42
@unpublished{fnpUEK:2168262220,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Uwarunkowania możliwości rozwijania trwałych więzi z nabywcami przemysłowymi",
booktitle = "Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych",
pages = "28-47",
year = "2001",
}
43
@article{artUEK:2168236776,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Zależność i zaufanie w relacjach między nabywcą a dostawcą",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "4",
pages = "11-17",
year = "2001",
}
44
@article{artUEK:2168236770,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Determinanty rozwoju więzi długookresowych między dostawcą a nabywcą na rynku dóbr przemysłowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "1",
pages = "13-20",
year = "2001",
}
45
@unpublished{fnpUEK:2168262222,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Analiza wzajemnego oddziaływania dostawcy i odbiorcy w relacjach partnerskich",
booktitle = "Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych",
pages = "48-78",
year = "2001",
}
46
@unpublished{fnpUEK:2168262218,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Współczesne tendencje w relacjach między dostawcami a nabywcami na rynku dóbr i usług przemysłowych",
booktitle = "Kształtowanie więzi z klientami na rynku dóbr i usług przemysłowych",
pages = "7-27",
year = "2001",
}
47
@unpublished{fnpUEK:2168269104,
author = "Regina Klimkowska and Justyna Światowiec",
title = "Personel handlowy - współczesne instrumenty doboru, kształtowania i motywowania",
booktitle = "Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu",
pages = "351-398",
year = "2000",
}
48
@inbook{fmUEK:2168236348,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Kształtowanie polityki cenowo-rabatowej na rynku dóbr i usług przemysłowych w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Marketing - współczesne obszary badania i zastosowania",
pages = "147-156",
adress = "Katowice",
publisher = "Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2000",
isbn = "83-912732-3-7",
}
49
@article{artUEK:2168236768,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Rabaty na rynku dóbr i usług przemysłowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "10",
pages = "6-14",
year = "2000",
}
50
@inbook{fmUEK:2168224834,
author = "Magdalena Dołhasz and Marek Rawski and Justyna Światowiec",
title = "Kształtowanie programów komunikacji zewnętrznej w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "238-277",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
51
@article{artUEK:2168236942,
author = "Jarosław Plichta and Justyna Światowiec",
title = "Inwestycje zagraniczne w polskim handlu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "524",
pages = "97-107",
year = "1999",
}
52
@unpublished{fnpUEK:2168259004,
author = "Justyna Światowiec and Jarosław Plichta",
title = "Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów",
booktitle = "Handel w procesie przemian",
pages = "37-54",
year = "1998",
}
53
@inbook{mkaUEK:2168235860,
author = "Jarosław Plichta and Justyna Światowiec",
title = "Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów",
booktitle = "Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.)",
pages = "67-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-80-1",
}
54
@article{artUEK:2168251216,
author = "Klemens Budzowski and Justyna Światowiec",
title = "Przesłanki tworzenia i warunki funkcjonowania stref uprzywilejowanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "501",
pages = "75-85",
year = "1997",
}
55
@inbook{mkaUEK:2168236662,
author = "Justyna Światowiec",
title = "Przygotowanie i organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie międzynarodowym",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "236-248",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
56
@inbook{mkaUEK:2168261864,
author = "Klemens Budzowski and Justyna Światowiec",
title = "Koncepcja Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu",
booktitle = "Polska w gospodarce światowej",
pages = "30-43",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański",
year = "1995",
isbn = "83-86230-10-X",
}
57
@unpublished{UEK:2168255684,
author = "Danuta Surówka-Marszałek and Justyna Światowiec",
title = "Zarządzanie ofertami na rynkach przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
58
@unpublished{UEK:2168226689,
author = "Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Magdalena Dołhasz and Marek Rawski and Justyna Światowiec",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
59
@unpublished{UEK:2168271156,
author = "Danuta Surówka-Marszałek and Justyna Światowiec",
title = "Instrumenty kształtowania cenowo-rabatowej atrakcyjności ofert w kontaktach handlowych podmiotów gospodarczych na rynku dóbr i usług przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
60
@unpublished{UEK:2168226671,
author = "Zbigniew Martyniak and Jan Czekaj and Hubert Obora and Arkadiusz Potocki and Daniel Gach and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Magdalena Dołhasz and Marek Rawski and Justyna Światowiec and Tomasz Smoleń and Mariusz Kuziak and Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}