Publications of the selected author

Ledwoń Paulina ORCID

College of Economics, Finance and Law, Institutes of Law, Department of International Public and European Law

1

Author:
Paulina Ledwoń , Arkadiusz Krokowski
Title:
Ważne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Source:
BDO Legal. - 21 października (2019)
Access mode:
Nr:
2168350498
unreviewed article
2

Author:
Title:
Dlaczego compliance wkrótce będzie standardem w każdej spółce
Source:
BDO Legal. - 29 czerwca (2019)
Access mode:
Nr:
2168350496
unreviewed article
3

Author:
Title:
Polityka antykorupcyjna w spółce - dlaczego warto i przed czym chroni zarząd spółki
Source:
BDO Legal. - 16 kwietnia (2019)
Access mode:
Nr:
2168350482
unreviewed article
4

Author:
Title:
System Compliance jako konieczny element funkcjonowania nowoczesnego podmiotu gospodarczego
Source:
Poszerzamy horyzonty. T. 13 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019, s. 125-132 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-17-7
Access mode:
Nr:
2168350354
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Compliance w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych
Source:
BDO Legal. - 9 czerwca (2019)
Access mode:
Nr:
2168350490
unreviewed article
6

Author:
Title:
13 stycznia 2019 - ważna data w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
Source:
BDO Legal. - 11 stycznia (2019)
Access mode:
Nr:
2168350486
unreviewed article
7

Author:
Title:
Problemy interpretacyjne związane z procesem powstania odrębnej własności lokalu z mocy prawa = Interpretation Problems Related to the Issue of the Creation of a Separate Ownership of Premises by Virtue of Law
Source:
Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 44/2 (3) (2018) , s. 148-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168350336
article
8

Author:
Dorota Szlachetko-Reiter , Paulina Ledwoń
Title:
A może warto skutecznie rozdzielić sferę władztwa i własności
Source:
Rzeczpospolita. - 28 grudnia (2018) , s. D-003
Nr:
2168350360
unreviewed article
9

Author:
Title:
Kontrowersje związane z wnoszeniem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez zawarcia odrębnej umowy przenoszącej przedmiot aportu = Controversies over Contribute in Kind to the Limited Liability Companies without Concluding a Separate Agreement Transferring the Object of Contribution
Source:
Security, Economy & Law. - nr 1 (10) (2016) , s. 94-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168350338
article
10

Author:
Title:
Wybrane problemy niespójnej regulacji prawa własności lokali w kontekście wzmożonych potrzeb rynku mieszkaniowego w Polsce
Source:
Stare i nowe problemy społeczne : ujęcie interdyscyplinarne / red. nauk. Renata Matusiak, Karolina Sigda, Konrad Kozioł - Lublin ; Łapczyca: Wydawnictwo Regis, 2016, s. 37-47. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-63827-85-4
Nr:
2168350326
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Regulacja prawa holdingowego jako wyzwanie dla polskiego i unijnego ustawodawcy = Regulation of the Holding Law as a Challenge for Polish and European Union Legislators
Source:
Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 32 (3) (2015) , s. 63-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168350342
article
12

Author:
Title:
Uregulowanie ekspektatywy odrębnej własności lokalu jako zwiększenie bezpieczeństwa na rynku mieszkaniowym = The Right to Regulate the Expectancy of the Separate Ownership of Premises as Increasing Security on the Housing Market
Source:
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. - t. 19, nr 19 (2015) , s. 106-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168350282
article
13

Author:
Title:
Squeeze out bez daniny
Source:
Rzeczpospolita. - 19 marca (2014) , s. D-002
Access mode:
Nr:
2168350356
unreviewed article
14

Author:
Title:
The Abolition of the Co-ownership as the Method of Elimination Threats Arising from Unregulated Legal Status of the Real Estate
Source:
Security Dimensions, International and National Studies. - t. 10, nr 10 (2013) , s. 104-108. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168350280
article
15

Author:
Title:
The Historical Background as Factor Favoring the Occurrence of Mercenaries and the Contemporary Role of Mercenarism in the Context of International Law
Source:
Security Dimensions, International and National Studies. - t. 9, nr 9 (2013) , s. 100-111. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168350344
article
16

Author:
Title:
Powołanie spadkobierców : zapis i polecenie
Source:
Głos Seniora. - nr 8 (2013) , s. 16-17
Access mode:
Nr:
2168350358
unreviewed article
17

Author:
Title:
Forma testamentu. Cz. 1
Source:
Głos Seniora. - nr 6 (2013) , s. 16-17
Access mode:
Nr:
2168350476
unreviewed article
18

Author:
Title:
Praca jako wsparcie wychowawczej roli rodziny = Employment Supporting Educational Role of Family
Source:
Pedagogika Katolicka. - nr 12 (1) (2013) , s. 71-78. - Streszcz., summ.
Access mode:
Nr:
2168350346
article
19

Author:
Title:
Podział nieruchomości w postępowaniu sądowym
Source:
Praworządność w dobie kryzysu / red. Janusz Luty, Radosław Piestrak - Stalowa Wola :: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce. Instytut Prawa, 2013, s. 395-407. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63835-08-8
Nr:
2168350698
chapter in monograph
1
Ważne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu / Paulina Ledwoń, Arkadiusz Krokowski // BDO Legal [on-line]. - 21 października (2019)[1 ekran]. - Pełny tekst: https://www.bdolegal.pl/pl-pl/publikacje/2019/wazne-zmiany-w-ustawie-o-przeciwdzia%C5%82aniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu
2
Dlaczego compliance wkrótce będzie standardem w każdej spółce / Paulina Ledwoń // BDO Legal [on-line]. - 29 czerwca (2019)[1 ekran]. - Pełny tekst: https://www.bdolegal.pl/pl-pl/publikacje/2019/dlaczego-compliance-wkrotce-bedzie-standardem-w-kazdej-spo%C5%82ce
3
Polityka antykorupcyjna w spółce - dlaczego warto i przed czym chroni zarząd spółki / Paulina Ledwoń // BDO Legal [on-line]. - 16 kwietnia (2019)[1 ekran]. - Pełny tekst: https://www.bdolegal.pl/pl-pl/publikacje/2019/polityka-antykorupcyjna-w-spo%C5%82ce-%E2%80%93-dlaczego-warto-i-przed-czym-chroni-zarzad-spo%C5%82ki
4
System Compliance jako konieczny element funkcjonowania nowoczesnego podmiotu gospodarczego / Paulina Ledwoń // W: Poszerzamy horyzonty. T. 13 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2019. - S. 125-132. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-17-7. - Pełny tekst: http://www.konferencjenaukowe.com.pl/monografia13.pdf
5
Compliance w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych / Paulina Ledwoń // BDO Legal [on-line]. - 9 czerwca (2019)[1 ekran]. - Pełny tekst: https://www.bdolegal.pl/pl-pl/publikacje/2019/compliance-w-towarzystwach-funduszy-inwestycyjnych
6
13 stycznia 2019 - ważna data w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu / Paulina Ledwoń // BDO Legal [on-line]. - 11 stycznia (2019)[1 ekran]. - Pełny tekst: https://www.bdolegal.pl/pl-pl/publikacje/2019/13-stycznia-2019-%E2%80%93-wazna-data-w-ustawie-o-przeciwdzia%C5%82aniu-praniu-pieniedzy-i-finansowania-terroryzm
7
Problemy interpretacyjne związane z procesem powstania odrębnej własności lokalu z mocy prawa = Interpretation Problems Related to the Issue of the Creation of a Separate Ownership of Premises by Virtue of Law / Paulina Ledwoń // Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 44/2 (3) (2018), s. 148-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.kul.pl/files/1485/public/ppe_kwartalnik/ppe_44-2/ppe44.2_3.2018_09.pdf. - ISSN 1898-2166
8
A może warto skutecznie rozdzielić sferę władztwa i własności / Dorota Szlachetko-Reiter, Paulina Ledwoń // Rzeczpospolita. - 28 grudnia (2018), s. D-003. - ISSN 0208-9130
9
Kontrowersje związane z wnoszeniem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez zawarcia odrębnej umowy przenoszącej przedmiot aportu = Controversies over Contribute in Kind to the Limited Liability Companies without Concluding a Separate Agreement Transferring the Object of Contribution / Paulina Ledwoń // Security, Economy & Law. - nr 1 (10) (2016), s. 94-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://security-economy-law.pl/wp-content/uploads/2016/10/SEL_10_94-103.pdf. - ISSN 2353-0669
10
Wybrane problemy niespójnej regulacji prawa własności lokali w kontekście wzmożonych potrzeb rynku mieszkaniowego w Polsce / Paulina Ledwoń // W: Stare i nowe problemy społeczne : ujęcie interdyscyplinarne / red. nauk. Renata Matusiak, Karolina Sigda, Konrad Kozioł. - Lublin ; Łapczyca : Wydawnictwo Regis, 2016. - S. 37-47. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-63827-85-4
11
Regulacja prawa holdingowego jako wyzwanie dla polskiego i unijnego ustawodawcy = Regulation of the Holding Law as a Challenge for Polish and European Union Legislators / Paulina Ledwoń // Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 32 (3) (2015), s. 63-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.kul.pl/files/19/PPE_32.pdf. - ISSN 1898-2166
12
Uregulowanie ekspektatywy odrębnej własności lokalu jako zwiększenie bezpieczeństwa na rynku mieszkaniowym = The Right to Regulate the Expectancy of the Separate Ownership of Premises as Increasing Security on the Housing Market / Paulina Ledwoń // Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. - t. 19, nr 19 (2015), s. 106-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://kulturabezpieczenstwa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=176564. - ISSN 2299-4033
13
Squeeze out bez daniny / Paulina Ledwoń // Rzeczpospolita. - 19 marca (2014), s. D-002. - ISSN 0208-9130
14
The Abolition of the Co-ownership as the Method of Elimination Threats Arising from Unregulated Legal Status of the Real Estate / Paulina Ledwoń // Security Dimensions, International and National Studies. - t. 10, nr 10 (2013), s. 104-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://securitydimensions.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=177308. - ISSN 2353-7000
15
The Historical Background as Factor Favoring the Occurrence of Mercenaries and the Contemporary Role of Mercenarism in the Context of International Law / Paulina Ledwoń // Security Dimensions, International and National Studies. - t. 9, nr 9 (2013), s. 100-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://securitydimensions.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=177328. - ISSN 2353-7000
16
Powołanie spadkobierców : zapis i polecenie / Paulina Ledwoń // Głos Seniora. - nr 8 (2013), s. 16-17. - Pełny tekst: https://issuu.com/glos_seniora/docs/g__os_seniora_nr_8
17
Forma testamentu. Cz. 1 / Paulina Ledwoń // Głos Seniora. - nr 6 (2013), s. 16-17. - Pełny tekst: https://issuu.com/glos_seniora/docs/glos_seniora_nr_6
18
Praca jako wsparcie wychowawczej roli rodziny = Employment Supporting Educational Role of Family / Paulina Ledwoń // Pedagogika Katolicka. - nr 12 (1) (2013), s. 71-78. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk12/pk1205.pdf. - ISSN 1898-3685
19
Podział nieruchomości w postępowaniu sądowym / Paulina Ledwoń // W: Praworządność w dobie kryzysu / red. Janusz Luty, Radosław Piestrak. - Stalowa Wola : : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce. Instytut Prawa, 2013. - S. 395-407. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63835-08-8
1
Ledwoń P., Krokowski A., (2019), Ważne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, "BDO Legal" [on-line], 21 października; https://www.bdolegal.pl/pl-pl/publikacje/2019/wazne-zmiany-w-ustawie-o-przeciwdzia%C5%82aniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu
2
Ledwoń P., (2019), Dlaczego compliance wkrótce będzie standardem w każdej spółce, "BDO Legal" [on-line], 29 czerwca; https://www.bdolegal.pl/pl-pl/publikacje/2019/dlaczego-compliance-wkrotce-bedzie-standardem-w-kazdej-spo%C5%82ce
3
Ledwoń P., (2019), Polityka antykorupcyjna w spółce - dlaczego warto i przed czym chroni zarząd spółki, "BDO Legal" [on-line], 16 kwietnia; https://www.bdolegal.pl/pl-pl/publikacje/2019/polityka-antykorupcyjna-w-spo%C5%82ce-%E2%80%93-dlaczego-warto-i-przed-czym-chroni-zarzad-spo%C5%82ki
4
Ledwoń P., (2019), System Compliance jako konieczny element funkcjonowania nowoczesnego podmiotu gospodarczego. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 13, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 125-132.
5
Ledwoń P., (2019), Compliance w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych, "BDO Legal" [on-line], 9 czerwca; https://www.bdolegal.pl/pl-pl/publikacje/2019/compliance-w-towarzystwach-funduszy-inwestycyjnych
6
Ledwoń P., (2019), 13 stycznia 2019 - ważna data w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, "BDO Legal" [on-line], 11 stycznia; https://www.bdolegal.pl/pl-pl/publikacje/2019/13-stycznia-2019-%E2%80%93-wazna-data-w-ustawie-o-przeciwdzia%C5%82aniu-praniu-pieniedzy-i-finansowania-terroryzm
7
Ledwoń P., (2018), Problemy interpretacyjne związane z procesem powstania odrębnej własności lokalu z mocy prawa, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny", nr 44/2 (3), s. 148-156; https://www.kul.pl/files/1485/public/ppe_kwartalnik/ppe_44-2/ppe44.2_3.2018_09.pdf
8
Szlachetko-Reiter D., Ledwoń P., (2018), A może warto skutecznie rozdzielić sferę władztwa i własności, "Rzeczpospolita", 28 grudnia, s. D-003.
9
Ledwoń P., (2016), Kontrowersje związane z wnoszeniem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez zawarcia odrębnej umowy przenoszącej przedmiot aportu, "Security, Economy & Law", nr 1 (10), s. 94-103; http://security-economy-law.pl/wp-content/uploads/2016/10/SEL_10_94-103.pdf
10
Ledwoń P., (2016), Wybrane problemy niespójnej regulacji prawa własności lokali w kontekście wzmożonych potrzeb rynku mieszkaniowego w Polsce. [W:] Matusiak R., Sigda K., Kozioł K. (red.), Stare i nowe problemy społeczne : ujęcie interdyscyplinarne, Lublin ; Łapczyca : Wydawnictwo Regis, s. 37-47.
11
Ledwoń P., (2015), Regulacja prawa holdingowego jako wyzwanie dla polskiego i unijnego ustawodawcy, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny", nr 32 (3), s. 63-71; https://www.kul.pl/files/19/PPE_32.pdf
12
Ledwoń P., (2015), Uregulowanie ekspektatywy odrębnej własności lokalu jako zwiększenie bezpieczeństwa na rynku mieszkaniowym, "Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje", t. 19, nr 19, s. 106-112; https://kulturabezpieczenstwa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=176564
13
Ledwoń P., (2014), Squeeze out bez daniny, "Rzeczpospolita", 19 marca, s. D-002.
14
Ledwoń P., (2013), The Abolition of the Co-ownership as the Method of Elimination Threats Arising from Unregulated Legal Status of the Real Estate, "Security Dimensions, International and National Studies", t. 10, nr 10, s. 104-108; https://securitydimensions.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=177308
15
Ledwoń P., (2013), The Historical Background as Factor Favoring the Occurrence of Mercenaries and the Contemporary Role of Mercenarism in the Context of International Law, "Security Dimensions, International and National Studies", t. 9, nr 9, s. 100-111; https://securitydimensions.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=177328
16
Ledwoń P., (2013), Powołanie spadkobierców : zapis i polecenie, "Głos Seniora", nr 8, s. 16-17; https://issuu.com/glos_seniora/docs/g__os_seniora_nr_8
17
Ledwoń P., (2013), Forma testamentu. Cz. 1, "Głos Seniora", nr 6, s. 16-17; https://issuu.com/glos_seniora/docs/glos_seniora_nr_6
18
Ledwoń P., (2013), Praca jako wsparcie wychowawczej roli rodziny, "Pedagogika Katolicka", nr 12 (1), s. 71-78; http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk12/pk1205.pdf
19
Ledwoń P., (2013), Podział nieruchomości w postępowaniu sądowym. [W:] Luty J., Piestrak R. (red.), Praworządność w dobie kryzysu, Stalowa Wola : : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce. Instytut Prawa, s. 395-407.
1
@article{artnUEK:2168350498,
author = "Paulina Ledwoń and Arkadiusz Krokowski",
title = "Ważne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu",
journal = "BDO Legal",
number = "21 października",
pages = "",
year = "2019",
url = {https://www.bdolegal.pl/pl-pl/publikacje/2019/wazne-zmiany-w-ustawie-o-przeciwdzia%C5%82aniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu},
}
2
@article{artnUEK:2168350496,
author = "Paulina Ledwoń",
title = "Dlaczego compliance wkrótce będzie standardem w każdej spółce",
journal = "BDO Legal",
number = "29 czerwca",
pages = "",
year = "2019",
url = {https://www.bdolegal.pl/pl-pl/publikacje/2019/dlaczego-compliance-wkrotce-bedzie-standardem-w-kazdej-spo%C5%82ce},
}
3
@article{artnUEK:2168350482,
author = "Paulina Ledwoń",
title = "Polityka antykorupcyjna w spółce - dlaczego warto i przed czym chroni zarząd spółki",
journal = "BDO Legal",
number = "16 kwietnia",
pages = "",
year = "2019",
url = {https://www.bdolegal.pl/pl-pl/publikacje/2019/polityka-antykorupcyjna-w-spo%C5%82ce-%E2%80%93-dlaczego-warto-i-przed-czym-chroni-zarzad-spo%C5%82ki},
}
4
@inbook{fmUEK:2168350354,
author = "Paulina Ledwoń",
title = "System Compliance jako konieczny element funkcjonowania nowoczesnego podmiotu gospodarczego",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 13",
pages = "125-132",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2019",
url = {http://www.konferencjenaukowe.com.pl/monografia13.pdf},
isbn = "978-83-63216-17-7",
}
5
@article{artnUEK:2168350490,
author = "Paulina Ledwoń",
title = "Compliance w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych",
journal = "BDO Legal",
number = "9 czerwca",
pages = "",
year = "2019",
url = {https://www.bdolegal.pl/pl-pl/publikacje/2019/compliance-w-towarzystwach-funduszy-inwestycyjnych},
}
6
@article{artnUEK:2168350486,
author = "Paulina Ledwoń",
title = "13 stycznia 2019 - ważna data w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu",
journal = "BDO Legal",
number = "11 stycznia",
pages = "",
year = "2019",
url = {https://www.bdolegal.pl/pl-pl/publikacje/2019/13-stycznia-2019-%E2%80%93-wazna-data-w-ustawie-o-przeciwdzia%C5%82aniu-praniu-pieniedzy-i-finansowania-terroryzm},
}
7
@article{artUEK:2168350336,
author = "Paulina Ledwoń",
title = "Problemy interpretacyjne związane z procesem powstania odrębnej własności lokalu z mocy prawa",
journal = "Przegląd Prawno-Ekonomiczny",
number = "44/2 (3)",
pages = "148-156",
year = "2018",
url = {https://www.kul.pl/files/1485/public/ppe_kwartalnik/ppe_44-2/ppe44.2_3.2018_09.pdf},
}
8
@article{artnUEK:2168350360,
author = "Dorota Szlachetko-Reiter and Paulina Ledwoń",
title = "A może warto skutecznie rozdzielić sferę władztwa i własności",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "28 grudnia",
pages = "D-003",
year = "2018",
}
9
@article{artUEK:2168350338,
author = "Paulina Ledwoń",
title = "Kontrowersje związane z wnoszeniem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez zawarcia odrębnej umowy przenoszącej przedmiot aportu",
journal = "Security, Economy & Law",
number = "1 (10)",
pages = "94-103",
year = "2016",
url = {http://security-economy-law.pl/wp-content/uploads/2016/10/SEL_10_94-103.pdf},
}
10
@inbook{fmUEK:2168350326,
author = "Paulina Ledwoń",
title = "Wybrane problemy niespójnej regulacji prawa własności lokali w kontekście wzmożonych potrzeb rynku mieszkaniowego w Polsce",
booktitle = "Stare i nowe problemy społeczne : ujęcie interdyscyplinarne",
pages = "37-47",
adress = "Lublin ; Łapczyca",
publisher = "Wydawnictwo Regis",
year = "2016",
isbn = "978-83-63827-85-4",
}
11
@article{artUEK:2168350342,
author = "Paulina Ledwoń",
title = "Regulacja prawa holdingowego jako wyzwanie dla polskiego i unijnego ustawodawcy",
journal = "Przegląd Prawno-Ekonomiczny",
number = "32 (3)",
pages = "63-71",
year = "2015",
url = {https://www.kul.pl/files/19/PPE_32.pdf},
}
12
@article{artUEK:2168350282,
author = "Paulina Ledwoń",
title = "Uregulowanie ekspektatywy odrębnej własności lokalu jako zwiększenie bezpieczeństwa na rynku mieszkaniowym",
journal = "Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje",
number = "t. 19, 19",
pages = "106-112",
year = "2015",
url = {https://kulturabezpieczenstwa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=176564},
}
13
@article{artnUEK:2168350356,
author = "Paulina Ledwoń",
title = "Squeeze out bez daniny",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "19 marca",
pages = "D-002",
year = "2014",
url = {},
}
14
@article{artUEK:2168350280,
author = "Paulina Ledwoń",
title = "The Abolition of the Co-ownership as the Method of Elimination Threats Arising from Unregulated Legal Status of the Real Estate",
journal = "Security Dimensions, International and National Studies",
number = "t. 10, 10",
pages = "104-108",
year = "2013",
url = {https://securitydimensions.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=177308},
}
15
@article{artUEK:2168350344,
author = "Paulina Ledwoń",
title = "The Historical Background as Factor Favoring the Occurrence of Mercenaries and the Contemporary Role of Mercenarism in the Context of International Law",
journal = "Security Dimensions, International and National Studies",
number = "t. 9, 9",
pages = "100-111",
year = "2013",
url = {https://securitydimensions.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=177328},
}
16
@article{artnUEK:2168350358,
author = "Paulina Ledwoń",
title = "Powołanie spadkobierców : zapis i polecenie",
journal = "Głos Seniora",
number = "8",
pages = "16-17",
year = "2013",
url = {https://issuu.com/glos_seniora/docs/g__os_seniora_nr_8},
}
17
@article{artnUEK:2168350476,
author = "Paulina Ledwoń",
title = "Forma testamentu",
journal = "Głos Seniora",
number = "6",
pages = "16-17",
year = "2013",
url = {https://issuu.com/glos_seniora/docs/glos_seniora_nr_6},
}
18
@article{artUEK:2168350346,
author = "Paulina Ledwoń",
title = "Praca jako wsparcie wychowawczej roli rodziny",
journal = "Pedagogika Katolicka",
number = "12 (1)",
pages = "71-78",
year = "2013",
url = {http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk12/pk1205.pdf},
}
19
@inbook{fmUEK:2168350698,
author = "Paulina Ledwoń",
title = "Podział nieruchomości w postępowaniu sądowym",
booktitle = "Praworządność w dobie kryzysu",
pages = "395-407",
adress = "Stalowa Wola :",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce. Instytut Prawa",
year = "2013",
isbn = "978-83-63835-08-8",
}