Publications of the selected author
1

Author:
Magdalena Stefańska , Grażyna Śmigielska
Title:
Impulse Purchase in Virtual Environment and Price Sensitivity of Young Consumers : Results of Empirical Research
Source:
Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije = Economy and Market Communication Review. - vol. 10, no. 1 (2020) , s. 8-26. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168350946
article
2

Title:
Small and Medium-Sized Enterprises in Italy and Challenges They Face
Source:
Strategies in Accounting and Management. - vol. 1, iss. 2, art. no. SIAM.000510.2020 (2020) , s. 1-7. - Summ.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168350948
article
3

Author:
Title:
Konkurencyjność handlowych systemów franczyzowych branży FMCG funkcjonujących w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
299 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-456
Nr:
2168340899
doctoral dissertation
4

Conference:
IV Mìžnarodna naukova konferencìâ "Ekologo-ekonomìčnì problemi mìžnarodnoï torgìvlì", Lwów, Ukraina, od 2017-10-24 do 2017-10-25
Title:
Tendencies in Supply Chain Management - Some Evidence from FMCG Market in Poland
Source:
Ekologo-ekonomìčnì problemi u mìžnarodnìj torgìvlì = Ecological and Economic Problems of International Trade / red. Ìgor Grabinsʹkij - L'viv: Lʹvìvsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Ìvana Franka, 2018, s. 173-177 - Bibliogr.
Nr:
2168328183
chapter in book
5

Title:
E-commerce w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością - kontekst modeli biznesu = E-commerce in Creating a Competitive Advantage of Food Retailers - the Context of Business Models = È-kommerciâ v sozdanii konkurentnogo preimuŝestvapredpriâtij rozničnoj torgovli produktami pitaniâ - kontekst biznes-modelej
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6, t. 2 (2018) , s. 436-446. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168332283
article
6

Title:
Role of Institutions in Promoting Sustainable Development : the Case of Fair Trade
Source:
Journal of Environmental Studies and Applications (JESA). - vol. 2 (2018) , s. 103-114. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168330047
article
7

Title:
A Business Case for Sustainable Development
Source:
Centre for European Studies Working Papers (CES Working Papers). - vol. 10, iss. 1 (2018) , s. 49-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168324845
article
8

Title:
Knowledge, Economy, Society : Macro- and Microeconomic Problems in the Knowledge-based Economy
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-25-7 ; 978-83-65907-26-4
Access mode:
Nr:
2168328157
9

Title:
Benchmarking in Development Retailers' Competitive Advantage on Global Market
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 2, cz. 1 (2018) , s. 97-105. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325801
article
10

Author:
Grażyna Śmigielska , Magdalena Stefańska
Title:
Innovative Positioning as a Marketing Tool of Retailers on the Food Market
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 5, nr 1 (2017) , s. 77-90. - Tytuł numeru: Retailing and Innovation - Bibliogr.
Research program:
The article is financed by Statutory Research of the Department of Trade and Market Institutions, Cracow University of Economics, "Innovations and Entrepreneurship" , no 034/WZ-KHiIR/02/2016/S/6034.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168315591
article
11

Title:
Retailers' Responsibility towards Consumers and Key Drivers of Their Development in Poland
Source:
Administrative Sciences. - vol. 7, iss. 1, art. no. 3 (2017) , s. 1-15. - Tytuł numeru: Sustainability Issues in Marketing - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168311505
article
12

Title:
Retailers' Competitiveness on Global Markets
Source:
Challenges for International Business in Central and Eastern Europe / red. Krzysztof WACH, Blaženka Knežević, Nika Šimurina - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 175-196. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 3, nr 1)
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65262-12-7
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168311497
chapter in monograph
See main document
13

Conference:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Title:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017
Physical description:
457 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328191
conference materials
14

Author:
Title:
Technologia internetowa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
271 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-379
Nr:
2168321713
doctoral dissertation
15

Title:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Problems of Managing Human Resources and Corporate Finance
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017
Physical description:
150 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65173-94-2 ; 978-83-65173-95-9
Access mode:
Nr:
2168322249
16

Conference:
The International Conference Theory and Applications in the Knowledge Economy (TAKE 2016), Aveiro, Portugalia, od 2016-07-06 do 2016-07-08
Title:
Retailers' Competitiveness on Global Markets [dokument elektroniczny]
Source:
Proceedings of the International Conference - Theory and Applications in the Knowledge Economy / red. Eduardo Tomé - Lisbon: Published by Eduardo Tomé, 2016, s. 230-242. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-989-20-6806-0
Nr:
2168310347
chapter in conference materials
17

Title:
The Role of an Entrepreneur in Developing an Organizational Culture Fostering Innovations
Source:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 4, nr 5 (2016) , s. 54-68. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was funded from the Statutory Research for the Department of Trade and Market Institutions, Cracow University of Economics, Topic: Innovation and Entrepreneurship in Retailing
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307579
article
18

Conference:
The International Scientific Conference "Trade Perspectives 2016: Safety, Security, Privacy and Loyalty", Zagrzeb, Chorwacja, od 2016-11-23 do 2016-11-24
Title:
Retail Marketing and Consumers Loyalty - Some Experiences from Poland
Source:
Trade Perspectives 2016 : Safety, Security, Privacy and Loyalty : Proceedings of the International Scientific Conference = Perspektive trgovine 2016 : sigurnost, privatnost i lojalnost : zbornik međunarodne znanstvene konferencije / red. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević - Zagreb: Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy, 2016, s. 150-158. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-953-346-035-2
Access mode:
Nr:
2168311489
chapter in conference materials
19

Author:
Grażyna Śmigielska , Blaženka Knežević , Ivana Marić
Title:
Social Supermarkets as the New Dimension of CSR and Their Contribution to Sustainable Development = Supermarkety społeczne jako nowy wymiar CSR i ich wkład w zrównoważony rozwój = Socialʹnye supermarkety - novoe Izmereniekso i ih vklad v ustojčivoe razvitie
Source:
Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2011-2016 (2016) , s. 329-343. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168311503
article
20

Author:
Grażyna Śmigielska , Aleksandra Grzesiuk
Title:
Looking for Competitive Advantage of Polish Food Products in German Market : Research Results and Recommendations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / red. Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 41-49 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Trade and Market Institutions of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310741
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Magdalena Stefańska , Grażyna Śmigielska
Title:
New Challenges Facing Retail and Marketing - Sustainable Consumption and Innovations of Trade Enterprises = Nowe wyzwania dla handlu detalicznego i marketingu - zrównoważona konsumpcja a innowacje przedsiębiorstw handlowych
Source:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 16 (65) (2016) , s. 79-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168311493
article
22

Title:
Offshoring Services as a Trend in the International Expansion of Companies - Capgemini Case Study
Source:
New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives / red. Włodzimierz Sroka, Štefan Hittmár, Joanna Kurowska-Pysz - Aachen: Schaker Verlag, 2016, s. 32-40. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-8440-4203-0
Nr:
2168310361
chapter in monograph
23

Conference:
8th International Scientific Conference ENTRE 2016, Kraków, Polska, od 2016-04-07 do 2016-04-08
Title:
The Role of an Entrepreneur in Developing Organizational Culture Fostering Innovations
Source:
Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context / red. Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 1035-1045. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was funded from the Statutory Research for the Department of Trade and Market Institutions, Cracow University of Economics, Topic: Innovation and Entrepreneurship in Retailing.
ISBN:
978-83-65262-13-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168312731
chapter in conference materials
See main document
24

Title:
Innowacje marketingowe w handlu detalicznym = Marketing Innovations in Retail Trade
Source:
Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016) , s. 57-70. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168306797
article
25

Conference:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Title:
Environmental Protection in the Strategies of Retailers Examples from the Polish Market
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / red. Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 227-236. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-049-5
Access mode:
Nr:
2168295085
chapter in conference materials
26

Conference:
11th International Conference of ASECU "Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development", Kraków, Polska, od 2015-09-10 do 2015-09-11
Title:
Innovations in Retail Sector and their Influence on the Market
Source:
Proceedings of the 11th International Conference of ASECU "Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development" / red. Carmen Pintilescu, Bogdan Wierzbiński, Grigoris Zarotiadis - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 393-402. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-37-9
Access mode:
Nr:
2168300359
chapter in conference materials
27

Author:
Grażyna Śmigielska , Anna Dąbrowska , Małgorzata Radziukiewicz
Title:
Fair Trade in Sustainable Development : the Potential for Fairtrade Market Growth in Poland
Source:
Amfiteatru Economic. - 17 (Special No. 9) (2015) , s. 1244-1258. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168298431
article
28

Author:
Grażyna Śmigielska , Bogdan Wierzbiński
Conference:
11th International Conference of ASECU "Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development", Kraków, Polska, od 2015-09-10 do 2015-09-11
Title:
The Role of Trust and Culture in Building Mutual Relations in Business Competitive Market
Source:
Proceedings of the 11th International Conference of ASECU "Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development" / red. Carmen Pintilescu, Bogdan Wierzbiński, Grigoris Zarotiadis - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 271-281. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-37-9
Access mode:
Nr:
2168300329
chapter in conference materials
29

Conference:
7th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics, Kraków, Polska, od 2015-05-25 do 2015-05-27
Title:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Enterprises in Knowledge-based Economy
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015
Physical description:
159 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-34-8 ; 978-83-65173-35-5
Access mode:
Nr:
2168309421
conference materials
30

Title:
Innovation and Competitiveness of Supply Chains in Economy = Innowacje i konkurencyjność łańcuchów dostaw w gospodarce = Innovacii i konkurentosposobnost' cepoček postavok w èkonomike
Source:
Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2010-2015 (2015) , s. 201-214. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168300759
article
31

Title:
Ewolucja marki własnej na rynku FMCG w Polsce = The Evolution of Private Brand in FMCG in Poland
Source:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2015) , s. 10-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168289705
article
32

Title:
Innovations in the Process of Changing the Retail Structure : the Case of Poland
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 413-420 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Access mode:
Nr:
2168300311
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Innovations in the Retail Sector and Their Influence on the Market = Innowacje w sektorze handlu detalicznego i ich wpływ na rynek
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (2015) , s. 338-346. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics, within the framework of subsidy for the maintenance of research potential
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168300313
article
34

Title:
Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów = Architectonical Innovations in Polish Retailing and Consumer Behaviour
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 38 (2015) , s. 89-99. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 865)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297619
article
35

Author:
Grażyna Śmigielska , Magdalena Stefańska
Conference:
The International Scientific Conference "Trade Perspectives 2015: Innovations in Food Retailing", Zagrzeb, Chorwacja, od 2015-11-18 do 2015-11-19
Title:
Innovations in Developing Competitive Advantage in Food Retailing - the Case of a Polish National Chain "Piotr i Paweł"
Source:
Trade Perspectives 2015 : Innovations in Food Retailing : Proceedings of the International Scientific Conference = Perspektive trgovine 2015 : inovacije u maloprodaji hrane : zbornik međunarodne znanstvene konferencije / red. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević - Zagreb: Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy, 2015, s. 93-102. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-953-346-016-1
Access mode:
Nr:
2168298999
chapter in conference materials
36

Author:
Grażyna Śmigielska , Magdalena Stefańska
Title:
Theoretical Foundations of CSR in Retailing
Source:
Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers / red. Magdalena Stefańska, Renata Nestorowicz - New York: Palgrave Macmillan, 2015, s. 1-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-1-137-39568-9
Nr:
2168292537
chapter in monograph
37

Author:
Grażyna Śmigielska , Anna Dąbrowska , Małgorzata Radziukiewicz
Conference:
BASIQ 2015 International Conference : New Trends in Sustainable Business and Consumption, Bucharest, Rumunia, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Title:
Fair Trade in Sustainable Development : the evidence from Poland [dokument elektroniczny]
Source:
New Trends in Sustainable Business and Consumption / red. Rodica Pamfilie, Vasile Dinu, Laurențiu Tăchiciu - Bucureşti: Editura ASE, 2015, s. 242-250. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of BASIQ ; Vol. 01)
Nr:
2168297615
chapter in conference materials
38

Conference:
10th International Conference of ASECU "Towards Post-Crisis Prosperity: Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in South and Eastern Europe", Kluż-Napoka, Rumunia, od 2014-05-16 do 2014-05-17
Title:
Is Middle-Income Trap in Poland Inevitable?
Source:
Proceedings of the 10th Conference of ASECU : Towards Post-Crisis Prosperity : Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in Southern and Eastern Europe, Cluj Napoca, Romania 16-17 May 2014 / red. Gheorghe Pop - Cluj-Napoca: RISOPRINT, 2014, s. 224-230. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-973-53-1381-4
Access mode:
Nr:
2168290809
chapter in conference materials
39

Title:
Innowacje w procesie rozwoju struktur handlu detalicznego
Source:
Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce / kier. tematu Grażyna ŚMIGIELSKA, s. 36-60
Signature:
NP-1489/Magazyn
Nr:
2168302157
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Innowacje w handlu detalicznym - pojęcie i cechy
Source:
Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce / kier. tematu Grażyna ŚMIGIELSKA, s. 6-13
Signature:
NP-1489/Magazyn
Nr:
2168302143
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Author:
Ryszard Depta
Title:
Współczesny marketing bezpośredni w świetle rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
396 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-310
Nr:
2168302641
doctoral dissertation
42

Conference:
6th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics, Kraków, Polska, od 2014-06-04 do 2014-06-06
Title:
Knowledge, Economy, Society : Problems of Management and Financing Economic Activity
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014
Physical description:
156 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy pracach.
ISBN:
978-83-65173-02-7 ; 978-83-65173-03-4
Access mode:
Nr:
2168290895
conference materials
43

Conference:
5th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics, Kraków, Polska, od 2013-06-05 do 2013-06-07
Title:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Economic Resources Management
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014
Physical description:
163 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-58-7
Nr:
2168280053
conference materials
44

Title:
Core Competences and Managerial Competences in Developing the Sustainable Competitive Advantage
Source:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / red. Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 195-202 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Access mode:
Nr:
2168287651
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Agnieszka Malarewicz-Jakubów , Grażyna Śmigielska , Marta Ziółkowska , Andrzej Rutkowski , Karolina Orzeł , Adam Wąsikowski , Bogumiła Bubiak , Hanna Rachoń
Title:
Franczyza w Polsce : geneza - trendy - przykłady
Publisher address:
Warszawa: Texter, 2014
Physical description:
180 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7790-779-5
Nr:
2168293457
monograph
46

Title:
Innovations in the Development of Supply Chains Managed by Retailers = Innowacje w rozwoju łańcuchów dostaw zarządzanych przez detalistów = Innovacii v razvitii cepoček postavok rozničnymi prodavcami
Source:
Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2009-2014 (2014) , s. 169-181. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168298879
article
47

Conference:
Perspektive trgovine 2014: Ljudi, tehnologija, znanje, Zagrzeb, Chorwacja, od 2014-11-19 do 2014-11-20
Title:
ICT in the Process of Trade Sector Development = Informacijske i komunikacijske tehnologije u procesu razvoja trgovinskog sektora
Source:
Perspektive trgovine 2014. Ljudi, tehnologija, znanje : Zbornik međunarodne znanstvene konferencije, Zagreb, 19. i 20. studeni 2014. godine = Trade perspectives 2014. People, Technology, Knowledge : Proceedings of The International Conference, Zagreb, Croatia, 19th and 20th November 2014 / red. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević - Zagreb: Ekonomski fakultet, 2014, s. 174-184. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-953-346-004-8
Access mode:
Nr:
2168287683
chapter in conference materials
48

Title:
Kompetencje marketingowe w tworzeniu przewagi konkurencyjnej zagranicznych sieci handlowych FMCG na polskim rynku = Marketing Competencies in Developing a Competitive Advantage of Foreign Retail Chains of FMCG in Poland
Source:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 470-479. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2163-5
Nr:
2168280441
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Innowacje w procesie globalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego = Innovations in the Globalization Process of Retail Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 34 (2014) , s. 197-205. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 823)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286889
article
50

Title:
Marketing in Creating and Sustaining Competitive Advantage of Retailers = Marketing w tworzeniu i utrwalaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 29 (2013) , s. 99-109. - Tytuł numeru: Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 751)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263338
article
51

Title:
Relacje przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji żywności - stare i nowe problemy i zjawiska = Relationships of Enterprises in Food Distribution Channels - Old and New Problems and Phenomena
Source:
Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2013, Rynek artykułów żywnościowych (2013) , s. 222-234. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168307251
article
52

Conference:
Perspektive trgovine 2013: Odnosi u lancima opskrbe, Zagrzeb, Chorwacja, od 2013-11-20 do 2013-11-21
Title:
Corporate Social Responsibility in the Management of Fast Moving Consumer Goods Distribution Channels : Poland Example = Društvena odgovornost u upravljanju robom distribucijskim kanalima robe široke potrošnje : primjer Poljske
Source:
Perspektive trgovine 2013. Odnosi u lancima opskrbe : Zbornik međunarodne znanstvene konferencije, Zagreb, 20. i 21. studeni 2013. godine = Trade perspectives 2013. Supply Chain Relationships, Zagreb, Croatia, 20th and 21st November 2013 / red. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević - Zagreb: Ekonomski fakultet, 2013, s. 204-214. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-953-6025-81-7
Access mode:
Nr:
2168287693
chapter in conference materials
53

Title:
E-commerce in Achieving and Sustaining the Competitive Advantage of Retailers
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 763-772 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274975
chapter in monograph
See main document
54

Title:
The Consumer Electronics Retailing - Tendencies, Models, Strategies
Source:
Slovak Scientific Journal. - vol. 2, nr 2 (2013) , s. 87-91. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168293163
article
55

Title:
Uwarunkowania roli przedsiębiorstw handlowych we współczesnej gospodarce
Source:
Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy / red. Grażyna ŚMIGIELSKA - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 13-42 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-805-6
Nr:
2168260994
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2013
Physical description:
274 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7641-805-6
Nr:
2168260986
See related chapters
57

Author:
Magdalena Stefańska , Grażyna Śmigielska
Title:
CSR jako źródło konkurencyjności kanałów dystrybucji = CSR as a Source of Competitiveness of Distribution Channels
Source:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 9 (58) (2013) , s. 491-502. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168264838
article
58

Title:
Corporate Social Responsibility of European Retail Chains in Poland
Source:
Review of International Comparative Management. - Vol. 14, Iss. 1 (2013) , s. 127-137. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168257882
article
59

Title:
Franchising as a Method of Entering a Foreign Market by Polish Shopping Goods Chains
Source:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 269-281. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168254506
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Grażyna Śmigielska , Ryszard Depta
Title:
Współczesny marketing bezpośredni jako rezultat rozwoju nowoczesnych technologii = The Modern Direct Marketing as a Result of ICT Technology Development
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (maj-czerwiec), t. 1 (2013) , s. 97-104. - Tytuł numeru: Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256010
article
61

Title:
Wirtualizacja a budowanie przewagi konkurencyjnej w handlu
Source:
Wirtualizacja : problemy, wyzwania, skutki / red. Lech W. Zacher - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2013, s. 277-293 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-296-7
Nr:
2168257640
chapter in monograph
62

Title:
The Role of Retailers in Developing a Healthy Lifestyle in Poland
Source:
Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe / red. Sanda Renko, Blazenka Knezevic - Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2013, s. 55-71. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(International Business and Management ; vol. 29)
ISBN:
978-1-78190-832-7 ; 978-1-78190-833-4
Nr:
2168263684
chapter in monograph
63

Author:
Grażyna Śmigielska , Magdalena Stefańska
Title:
Private Brand in the Positioning Strategies of FMCG Retailers in Poland = Marki własne w strategiach pozycjonowania detalistów FMCG w Polsce
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 31 (2013) , s. 375-385. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 776)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263104
article
64

Title:
Kultura organizacyjna w konkurowaniu przedsiębiorstw handlu detalicznego = Organizational Culture in Retailers Competitiveness
Source:
Marketing i Rynek. - nr 3 (2012) , s. 2-6. - Summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168228412
article
65

Title:
Kultura organizacyjna w konkurowaniu przedsiębiorstw handlu detalicznego = Organizational Culture in Retailers Competitiveness
Source:
Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce, s. 40-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1390/Magazyn
Nr:
2168273120
chapter in unpublished scientific work
66

Author:
Małgorzata Karczewska , Grażyna Śmigielska
Title:
Rozwój struktury rynku FMCG w świetle teorii kosztów transakcyjnych w Polsce = Development of the FMCG Market Structure - Transaction Cost Theory Approach
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 21, nr 2 (2012) , s. 77-99. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168257588
article
67

Title:
Sprzedaż bezpośrednia jako forma handlu detalicznego - perspektywy jej rozwoju w Polsce = Direct Selling as a Form of Retailing - the Prospects for Development in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 885 (2012) , s. 95-106. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249320
article
68

Title:
Marketing w tworzeniu i utrwalaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych = Marketing in Creating and Sustaining the Competitive Advantage of Retailers
Source:
Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce, s. 16-26. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1390/Magazyn
Nr:
2168273114
chapter in unpublished scientific work
69

Title:
Corporate Social Responsibility as Driver to a Firm's Competitive Advantage: the Case of a Polish Organic Food Retailer
Source:
Zöld gazdaság és versenyképesség? A tudományos napok eladásai és poszterei, Gyöngyös 2012. március 29-30 = Green Economy and Competitiveness? : Presentations and Posters of Scientific Days, Gyöngyös March 29-30, 2012 / red. Magda Sándor, Dinya László - Gyöngyös: Károly Róbert Föiskola, 2012, s. 1016-1022. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku angielskim i chorwackim - Bibliogr.
ISBN:
978-963-9941-53-3
Nr:
2168257628
chapter in conference materials
70

Title:
Społeczna odpowiedzialność handlu - istota, narzędzia, korzyści i zagrożenia
Source:
Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce, s. 27-39 - Bibliogr.
Signature:
NP-1390/Magazyn
Nr:
2168273116
chapter in unpublished scientific work
71

Title:
Społeczna odpowiedzialność handlu - istota, narzędzia, korzyści i zagrożenia = CSR in Retailing - the Concept, Instruments, Benefits and Problems
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (styczeń-luty), cz. 2 (2012) , s. 5-13. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168225270
article
72

Title:
Marketing społecznie zaangażowany - mariaż marketingu i społecznej odpowiedzialności = Cause-Related Marketing - Marriage of Social Responsibility and Marketing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 26 (2012) , s. 459-469. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 712)
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168242480
article
73

Title:
Marketing Strategies of Retailers in Poland : How CSR Activities Fit in
Source:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / red. Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012, s. 497-510. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237640
chapter in monograph
See main document
74

Title:
Kompetencje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem handlowym
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 153-162 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231532
chapter in monograph
See main document
75

Conference:
The International Scientific Conference "Trade Perspectives 2012. Trade in the Context of Sustainable Development", Zagrzeb, Chorwacja, od 2012-11-21 do 2012-11-22
Title:
The Role of Retailing in Developing a Healthy Lifestyle in Poland = Uloga maloprodaje u poticanju zdravog načina života u Poljskoj
Source:
Perspektive trgovine 2012. Trgovina u kontekstu održivog razvoja : Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studeni 2012. godine = Trade Perspectives 2012. Trade in the Context of Sustainable Development : Proceedings of the International Conference, Zagreb, Croatia, 21st and 22nd November 2012 / red. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević - Zagreb: Ekonomski fakultet, 2012, s. 174-183. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku angielskim i chorwackim - Bibliogr.
ISBN:
978-953-6025-62-6
Nr:
2168257600
chapter in conference materials
76

Title:
Kompetencje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem handlowym
Source:
Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce, s. 5-15 - Bibliogr.
Signature:
NP-1390/Magazyn
Nr:
2168273110
chapter in unpublished scientific work
77

Title:
Sprawozdanie z seminarium pt. Społeczna odpowiedzialność handlu : stan obecny i kierunki rozwoju = Report on the seminar " Social Responsibility in Trade. The Current State and Directions of Development"
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4, s. 62-64
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225732
varia
78

Title:
Funkcjonowanie wirtualnych sieci dostaw artykułów wybieralnych w świetle teorii kosztów transakcyjnych = Transaction Costs Analysis of Virtual Supply Networks of Apparels
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 175 (2011) , s. 240-249. - Tytuł numeru: Handel we współczesnej gospodarce : źródła i przejawy innowacyjności - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222924
article
79

Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (2011) , s. 67-69
Nr:
2168225724
review
80

Title:
Handel w gospodarce opartej na wiedzy = Retailing in the Knowledge Based Economy
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 22 (2011) , s. 39-49. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226823
article
81

Title:
Corporate Culture in Developing Retailers' Sustainable Competitive Advantage
Source:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 131-144 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166536478
chapter in monograph
See main document
82

Title:
Marketing Strategies of Retailers in Poland. How CSR Activities Fit in
Source:
Społeczna odpowiedzialność w handlu / kier. tem. Andrzej SZROMNIK, s. 19-35. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1342/Magazyn
Nr:
2168271486
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Title:
Społeczna odpowiedzialność handlu - istota, narzędzia, korzyści i zagrożenia
Source:
Społeczna odpowiedzialność w handlu / kier. tem. Andrzej SZROMNIK, s. 7-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1342/Magazyn
Nr:
2168271484
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Title:
Transnarodowe korporacje handlowe i ich wpływ na gospodarkę krajów goszczących = Transnational Retail Corporations and Their Impact on the Host Country Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 73 (2011) , s. 689-699. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 661)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221784
article
85

Title:
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firm handlowych : podejście pozycyjne = Organizational Culture in Creating the Competitive Edge of Trading Companies : Positional Approach
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 18 (2011) , s. 187-197. - Tytuł numeru: Współczesne wyzwania zarządzania, finansów i marketingu
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 659)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168227470
article
86

Title:
Lojalni klienci w kryzysie
Source:
Harvard Business Review Polska : siła nowych idei. - Marzec (2010) , s. 23-24
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2164963801
article
87

Title:
Human Resources in Developing the Sustainable Competitive Advantage of Retail Companies
Source:
Knowledge Base for Management - Theory and Practice : Scientific Monograph Collection / red. Štefan Hittmár - Zilina: [EDIS, University Publishing House, University of Zilina], 2010, s. 218-223. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0296-3
Nr:
2168222956
chapter in monograph
88

Title:
Rola handlu we współczesnej gospodarce
Source:
Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK, s. 8-34 - Bibliogr.
Signature:
NP-1096/Magazyn
Nr:
2168244300
chapter in unpublished scientific work
See main document
89

Title:
Innowacje strukturalne w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych w Polsce = Structural Innovation in Developing the Competitive Advantage of Retail Companies in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 2 (272) (2010) , s. 463-469. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161982980
article
90

Conference:
9th International Conference Marketing trends, Venice, Włochy, od 2010-01-21 do 2010-01-23
Title:
Social Responsibility of International Retail Chains in Poland
Source:
Proceedings of the 9th International Conference Marketing Trends / red. Jean-Claude Andreani, Umberto Collesei - Paris-Venise: Marketing Trends Association, 2010, s. 1-26. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168323575
chapter in conference materials
91

Title:
Koncepcja odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw detalicznych w teorii i praktyce = The Idea of Retailers' Corporate Social Responsibility in Theory and Business Practice
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2010) , s. 14-19. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2164908134
article
92

Title:
Uwarunkowania rozwoju systemów franchisingowych w handlu detalicznym w Polsce = Development Conditions of Franchising Systems in Polish Retailing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 55 (2010) , s. 117-125. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 595)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165320830
article
93

Title:
Działania marketingu społecznego dużych sieci detalicznych w Polsce w kontekście przemian strukturalnych zachodzących w handlu
Source:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 250-258 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797677
chapter in monograph
See main document
94

Title:
Bariery ograniczające działalność innowacyjną firm w sferze usług = Bariers Limiting the Companies' Innovation Activity in the Services Sector
Source:
Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 51-61. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-039-7
Nr:
2166049867
chapter in monograph
See main document
95

Title:
Rozwój marek własnych przedsiębiorstw handlowych w Polsce = Development of one's Own Brands of Trade Enterprises in Poland
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 11 (2009) , s. 139-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2164955396
article
96

Title:
Marka własna przedsiębiorstw handlowych czynnikiem rozwoju ich relacji partnerskich z producentem = Trade Companies Own Brand as a Factor of Development of Their Relationships with Producers
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 41 (2009) , s. 396-402. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 558)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161790673
article
97

Title:
Przedsiębiorstwo handlu detalicznego w zarządzaniu łańcuchem dostaw = Retail Trade Enterprise in the Supply Chain Management
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (maj) (2009) , s. 169-177. - Tytuł numeru: Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165900866
article
98

Title:
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem detalicznym
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 582-588
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 129)
ISBN:
978-83-7417-445-9
Nr:
2162031976
chapter in monograph
99

Title:
Rozwój form handlu wielkopowierzchniowego z artykułami FMCG w Polsce
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 27-35. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-078-6
Nr:
2162096076
chapter in monograph
See main document
100

Title:
Challenges Faced by the Global Retailers
Source:
Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium / red. Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičova - Banská Bystrica: 2008, s. 254-258. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-89382-00-2
Nr:
2166237755
chapter in conference materials
101

Conference:
VII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2008-11-06 do 2008-11-08
Title:
Information Technologies in Logistics and Marketing Activities Retail Enterprises
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2008, s. 423-424 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-553-813-4
Nr:
2165993900
varia
102

Title:
Powiązania sieciowe jako czynnik utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-025-0
Nr:
2166288392
chapter in monograph
See main document
103

Title:
Informacìjnì tehnologìї v logìstičnìj ì marketingovìj dìâl'nostì rozdrìbnih pìdpriêmstv
Source:
Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no. 633 (2008) , s. 799-805. - Rez., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166065925
article
104

Title:
Rozwój sieci innowacyjnych kreujących procesu wymiany = The Development of Innovation Networks Creating the Exchange Processes
Source:
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, s. 239-249. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-029-8
Nr:
2165712111
chapter in monograph
See main document
105

Title:
Stan podmiotowy handlu detalicznego w Polsce
Source:
Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1] / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK, s. 9-30 - Bibliogr.
Signature:
NP-1247/[1]/Magazyn
Nr:
2168225730
chapter in unpublished scientific work
See main document
106

Title:
Pozycjonowanie oferty detalistów w budowaniu przewagi konkurencyjnej
Source:
Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 367-373 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-367-6
Nr:
2165343808
chapter in monograph
107

Title:
Wizerunek sklepu w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa handlowego = The Role of a Shop's Image in Building the Competitive Position of a Retail Chain
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 757 (2008) , s. 51-60. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50422
article
108

Title:
Konsekwencje wyboru sposobu wejścia sieci detalicznej na rynek zagraniczny dla tworzenia jej przewagi konkurencyjnej
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 95-107. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-012-0
Nr:
2166289655
chapter in monograph
See main document
109

Conference:
Konferencja "Rola handlu w kształtowaniu wartości dla nabywcy", Kraków, Polska, od 2007-04-19 do 2007-04-20
Title:
Tworzenie wartości dla nabywców jako istota konkurowania w handlu detalicznym
Source:
Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy / red. Jan SZUMILAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007, s. 35-44 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-5-2
Nr:
2166220156
chapter in conference materials
See main document
110

Title:
Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym = Creating Competitive Advantage in Retailing
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
238 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 181)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-364-8
Nr:
50953
monograph
111

Title:
Strategie konkurowania przedsiębiorstw handlu detalicznego w warunkach globalizacji rynku = Competitive Strategies of Retailers under Market Globalization
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 353-362. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218847
chapter in conference materials
See main document
112

Title:
Wyróżniające zdolności logistyczne w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych = Distinguishing Logistic Capabilities in Creating Competitive Advantage of Retail Enterprises
Source:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 9 (1141) (2006) , s. 20-24
Nr:
51939
article
113

Title:
Wiedza jako źródło trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych = Knowledge as a Source of Lasting Competitive Advantage of Trade Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 694 (2006) , s. 123-133. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52761
article
114

Title:
Zasobowe uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw detalicznych = Resource-based Conditions of Retailers Internationalization
Source:
Handel we współczesnej gospodarce / red. Maria Sławińska - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 128-137. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924038-0-7
Nr:
2166469140
chapter in conference materials
115

Title:
Powiązania sieciowe w tworzeniu trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw = Strategic Networks in the Development of Sustainable Competitive Advantage
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 83-92. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166388688
chapter in conference materials
See main document
116

Title:
Zarządzanie specyficznymi zasobami przedsiębiorstw handlu detalicznego w aspekcie racjonalizacji kosztów transakcyjnych
Source:
Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu w świetle teorii kosztów transakcyjnych / kierownik tematu: Jan SZUMILAK, s. 30-52 - Bibliogr.
Signature:
NP-1067/Magazyn
Nr:
2168258486
chapter in unpublished scientific work
See main document
117

Title:
Wiedza rynkowa w tworzeniu trwałej przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego
Source:
Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie i jednostce samorządu terytorialnego / red. Piotr Laskowski, Mieczysław Morawski - Wałbrzych: Wydawnictwo WWSZiP, 2004, s. 137-144
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-920319-6-2
Nr:
2168246972
chapter in monograph
118

Title:
Uwarunkowania procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw handlowych = Determinants of Internationalization Process of Trading Companies
Source:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 381-394. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165995486
chapter in conference materials
See main document
119

Title:
Lean retailing - wyzwania dla przedsiębiorstw handlowych i producentów
Source:
Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 2 / red. Maria Romanowska, Michał Trocki - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004, s. 159-166
ISBN:
83-7378-084-X
Nr:
2168234492
chapter in monograph
120

Title:
Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym w świetle teorii M. Portera = Managing Competitive Advantage in Retail Trade in the Light of M. Porter's Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 664 (2004) , s. 57-68. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220558
article
121

Title:
Efektywność handlu detalicznego
Source:
Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / red. Jan SZUMILAK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 219-247
Series:
(Sprzedaż, Obsługa Klienta)
ISBN:
83-89355-20-5
Nr:
2166176784
chapter in textbook
See main document
122

Title:
Oferta usługowa handlu detalicznego
Source:
Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / red. Jan SZUMILAK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 47-85
Series:
(Sprzedaż, Obsługa Klienta)
ISBN:
83-89355-20-5
Nr:
2166176647
chapter in textbook
See main document
123

Title:
Tworzenie zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach handlowych
Source:
Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania / red. Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska - Szczecin; Międzyzdroje: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 102-107 - Bibliogr.
ISBN:
83-89142-27-9
Nr:
2168246862
chapter in monograph
124

Title:
Wpływ zachowań nabywców detalicznych na proces tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych z wykorzystaniem form sprzedaży detalicznej jako obiektów świadczenia usług handlowych
Source:
Zarządzanie sprzedażą detaliczną w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych świadczonych przez wybrane formaty handlu detalicznego / kierownik tematu: Jan SZUMILAK, s. 6-17
Signature:
NP-943/Magazyn
Nr:
2168257830
chapter in unpublished scientific work
See main document
125

Title:
Motywy i uwarunkowania ekspansji przedsiębiorstw handlowych na rynki zagraniczne = Motives of Commercial Enterprises and Their Expansion Possibilities into Foreign Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 624 (2003) , s. 91-101. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222572
article
126

Title:
Technologie informacyjne w kreowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 333-339
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 36)
ISBN:
83-89224-58-5
Nr:
2168238872
chapter in monograph
127

Conference:
Ekonomika Firiem. Medzinárodna konferencia, Snina, Słowacja, od 2003-09-18 do 2003-09-19
Title:
Operations Strategy in the Management of Retail Enterprise
Source:
Ekonomika Firiem 2003, Cz. 1 - Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2003, s. 154-159. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-225-1737-2
Nr:
2168361168
chapter in conference materials
128

Title:
Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego = Gaining Competitive Advantage by Retail Trade Companies
Source:
Gospodarka Narodowa. - 9 (15) (2003) , s. 58-73. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224154
article
129

Title:
Cena jako narzędzie konkurowania w handlu detalicznym
Source:
Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego : raport z badań statutowych / kierownik tematu: Jan SZUMILAK, s. 1[7]-11[17]
Signature:
NP-923/Magazyn
Nr:
2168258814
chapter in unpublished scientific work
See main document
130

Conference:
3rd International Economic Congress: Opportunities of Change, Sopot, Polska, od 2003-07-03 do 2003-07-06
Title:
Knowledge Transfer from Foreign Inwestors as an Important Factor of Economy Development
Source:
Opportunities of Change : 3rd International Economic Congress : Conference Proceedings, July 3-6, 2003, Sopot - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003, s. 25-30. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7326-160-5
Nr:
2168274343
chapter in conference materials
131

Title:
Transfer wiedzy jako czynnik sukcesu aliansu strategicznego = Transfer of Knowledge as Determinant of Success of Strategic Alliance
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 790-798 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168227154
chapter in conference materials
See main document
132

Conference:
ntenzifikácia ochrany stavebných objektov proti vlhkosti - v procese ozdravovania vnůtornej klímy, Nitra, Słowacja, od 2002-09-01 do 2002-09-02
Title:
Propozycja kształtowania wizerunku materiałów budowlanych jako bezpiecznych dla środowiska naturalnego, na przykładzie styropianu
Source:
Sborník z konference Intenzifikácia ochrany stavebných objektov proti vlhkosti - v procese ozdravovania vnůtornej klímy - Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002, s. 52-54
Nr:
2168369180
chapter in conference materials
133

Conference:
Przedsiębiorstwo partnerskie, Kazimierz Dolny, Polska, od 2002-05-09 do 2002-05-11
Title:
Perspektywy rozwoju marek handlowych na tle procesów koncentracji w handlu detalicznym
Source:
Konferencja "Przedsiębiorstwo Partnerskie" - Kazimierz Dolny ; Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Katedra Zarządzania w Gospodarce, 2002, s. 491-499 - Bibliogr.
Nr:
2168307249
chapter in conference materials
134

Title:
Learning alliances w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
Source:
Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1 / red. Wojciech Cieśliński - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002, s. 37-46 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-915717-6-9
Nr:
2168232592
chapter in monograph
135

Title:
Problemy rozwoju globalnych przedsiębiorstw handlowych
Source:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2002) , s. 12-16
Nr:
2168288881
article
136

Title:
Funkcjonowanie przedsiębiorstw handlu detalicznego w warunkach poszukiwania źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej
Source:
Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji / kier. tematu: Jan SZUMILAK, s. 1[5]-34[38]
Signature:
NP-847/Magazyn
Nr:
2168257818
chapter in unpublished scientific work
See main document
137

Title:
Kluczowe czynniki sukcesu strategii globalnej przedsiębiorstw handlu detalicznego
Source:
Marketing i Rynek. - nr 6 (2002) , s. 7-11
Nr:
2168236754
article
138

Conference:
Konferencja naukowa: Strategie wzrostu produktywności firmy, Zakopane, Polska, od 2000-09-22 do 2000-09-24
Title:
Znaczenie marketingu dla produktywności przedsiębiorstw w warunkach globalizacji = The Relationships between Globalization, Productivity and Marketing
Source:
Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 608-619. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-057-7
Nr:
2168238054
chapter in conference materials
See main document
139

Title:
Co dalej z category killers?
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2000) , s. 8-15
Nr:
2168236762
article
140

Title:
Procesy internacjonalizacji w handlu detalicznym
Source:
Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / Andrzej SZROMNIK - kierownik, s. 74-100 - Bibliogr.
Signature:
NP-723/Magazyn
Nr:
2168269080
chapter in unpublished scientific work
See main document
141

Title:
Wykształcenie się orientacji marketingowej w przedsiębiorstwach handlu detalicznego = Development of Marketing Orientation in Retail Trade Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 524 (1999) , s. 71-81. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236940
article
142

Conference:
Logistyka'99 - rynek, dystrybucja, zapasy, Warszawa, Polska, od 1999-06-24 do 1999-06-25
Title:
Możliwości i ograniczenia franchisingu na przykładzie przedsiębiorstw handlowych
Source:
Logistyka'99 : rynek, dystrybucja, zapasy - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, 1999, s. 1-13. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168338475
chapter in conference materials
143

Title:
Handel w Polsce po roku 2000
Source:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 221-230
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252702
chapter in conference materials
144

Title:
Możliwości segmentacji rynku przez przedsiębiorstwa handlowe działające na rynkach międzynarodowych = Market Segmentation Done by Trading Companies which Operate on International Markets
Source:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, s. 211-223. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-9-7
Nr:
2168224694
chapter in conference materials
See main document
145

Title:
Innowacje w handlu polskim i warunki ich adaptacji
Source:
Handel w procesie przemian / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK, s. 19-36
Signature:
NP-486/Magazyn
Nr:
2168259014
chapter in unpublished scientific work
See main document
146

Title:
Innowacje w handlu polskim i warunki ich adaptacji
Source:
Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 47-63
ISBN:
83-87239-80-1
Nr:
2168235858
chapter in conference materials
See main document
147

Title:
Rola targów w promocji technik merchandisingowych
Source:
Marketing wystawienniczy : materiały z seminarium zorganizowanego w Krakowie w dniu 10.05.1996 / red. Andrzej SZROMNIK - Kraków: Targi w Krakowie SA; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996, s. 40-44
Nr:
2168261944
chapter in conference materials
See main document
148

Title:
Znaczenie systemu obserwacji otoczenia dla przedsiębiorstw handlowych
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 482-491
Nr:
2168236686
chapter in conference materials
See main document
149

Title:
Cykl życia instytucji handlu detalicznego
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1996) , s. 19-22 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168255122
article
150

Title:
Strategie finansowo-marketingowe korporacji handlowych
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1996) , s. 46-49
Nr:
2168261612
article
151

Title:
Strategie przedsiębiorstw handlu detalicznego
Source:
Przedsiębiorstwo, marketing, strategie - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 428-435. - Referat z konferencji
ISBN:
83-904826-0-6
Nr:
2168253752
chapter in conference materials
152

Title:
Stopa zwrotu jako norma regulacji i jej znaczenie dla kształtowania składu podmiotowego handlu
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1994
Physical description:
223 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/766
Nr:
2168275829
doctoral dissertation
153

Title:
The Role of the State During the Transformation Process
Source:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Cracow; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992, s. 19-29 - Bibliogr.
Series:
(Seminar Papers ; no. 8)
Nr:
2168339913
chapter in conference materials
154

Title:
Znaczenie wskaźnika stopy zwrotu dla firm handlowych
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4-5 (1992) , s. 28-30
Nr:
2168255924
article
155

Title:
Rynek artykułów cepeliowskich a ruch turystyczny (wybrane aspekty na przykładzie miasta Krakowa) = Market of the Articles of the Commercial Centre for Folk Crafts and Arts and the Tourist Traffic (Selected Aspects by Example of Cracow)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 368 (1991) , s. 79-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237974
article
156

Title:
Społeczno-ekonomiczna efektywność sklepów wzorcowych : próba analizy na przykładzie placówek "Społem" PSS w Krakowie = Socio-Economic Effectiveness of Model Shops : Taking as an Example "Społem" Outlets Functioning on the Territory of Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 294 (1989) , s. 173-188. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259174
article
157

Title:
Wybrane problemy formułowania prognozy metodą ekspertyz zespołowych = Selected Problems Pertaining to Forcast Formulation Using a Team of Experts for Providing Opinions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 258 (1988) , s. 71-92. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236260
article
158

Title:
Stan podmiotowy struktury handlu w świetle "Listy 400" największych przedsiębiorstw handlu rynkowego
Source:
Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług / red. Andrzej Banasiak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988, s. 74-83
ISBN:
83-7016-337-8
Nr:
2168271556
chapter in conference materials
159

Title:
Podstawy organizacyjno-ekonomiczne działalności Powszechnych Spółdzielni Spożywców w Krakowie = Selected Organizational and Economic Problems Concerning the Activity of Universal Consumers' Co-operatives in Krakow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 265 (1988) , s. 23-35. - Summ., rez.
Nr:
2168258010
article
160

Title:
Rentowność spółdzielni spożywców i jej uwarunkowania
Source:
Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986 - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, s. 15 s.. - Poszyty
Nr:
2168259362
chapter in monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
87 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
041/WZ-KHiIR/02/2014/S/4237
Signature:
NP-1489/Magazyn
Nr:
2168302131
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Rozwój form instytucjonalnych handlu. Etap 2, Strukturalne uwarunkowania działalności handlowej w sektorach rozproszonych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
126 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
20/KHiIR/1/09/S/484
Signature:
NP-1247/2/Magazyn
Nr:
2168229488
unpublished scientific work
3

Title:
Handel w warunkach konkurencji
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
201 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
65/KHiIR/2006/S
Signature:
NP-1204/Magazyn
Nr:
2168275877
unpublished scientific work
4

Title:
Ocena procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa handlowego na przykładzie Wal-Marta
Publisher address:
[Kraków]: [Akademia Ekonomiczna], 2001
Physical description:
34 s.: il.; 30 cm.
Research program:
43/KHiIR/5/2001/S
Signature:
NP-778/Magazyn
Nr:
2168239092
unpublished scientific work
1
Impulse Purchase in Virtual Environment and Price Sensitivity of Young Consumers : Results of Empirical Research / Magdalena Stefańska, Grażyna ŚMIGIELSKA // Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije = Economy and Market Communication Review. - vol. 10, no. 1 (2020), s. 8-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.emc-review.com/sites/default/files/2020-1/EMC%20-%20godina%20X%20broj%201-8-26-Magdalena.pdf. - ISSN 2232-8823
2
Small and Medium-Sized Enterprises in Italy and Challenges They Face / Camillo Manera, Grażyna ŚMIGIELSKA // Strategies in Accounting and Management. - vol. 1, iss. 2 (2020), s. 1-7. - Summ. - Pełny tekst: https://crimsonpublishers.com/siam/pdf/SIAM.000510.pdf. - ISSN 2770-6648
3
Konkurencyjność handlowych systemów franczyzowych branży FMCG funkcjonujących w Polsce / Karolina ORZEŁ ; Promotor: Grażyna ŚMIGIELSKA. - Kraków, 2019. - 299 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Tendencies in Supply Chain Management - Some Evidence from FMCG Market in Poland / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Ekologo-ekonomìčnì problemi u mìžnarodnìj torgìvlì = Ecological and Economic Problems of International Trade / red. Ìgor Grabinsʹkij. - L'viv: Lʹvìvsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Ìvana Franka, 2018. - S. 173-177. - Bibliogr.
5
E-commerce w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością - kontekst modeli biznesu = E-commerce in Creating a Competitive Advantage of Food Retailers - the Context of Business Models = È-kommerciâ v sozdanii konkurentnogo preimuŝestvapredpriâtij rozničnoj torgovli produktami pitaniâ - kontekst biznes-modelej / Grażyna ŚMIGIELSKA, Tomasz BOBER // Handel Wewnętrzny. - nr 6, t. 2 (2018), s. 436-446. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171577508. - ISSN 0438-5403
6
Role of Institutions in Promoting Sustainable Development : the Case of Fair Trade / Grażyna ŚMIGIELSKA // Journal of Environmental Studies and Applications (JESA). - vol. 2 (2018), s. 103-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://scienvir.uaic.ro/public/site/images/admin/JESA%20vol%202%20(2018).pdf#page=103. - ISSN 2601-9809
7
A Business Case for Sustainable Development / Grażyna ŚMIGIELSKA // Centre for European Studies Working Papers (CES Working Papers). - vol. 10, iss. 1 (2018), s. 49-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2018_X1.pdf#page=53. - ISSN 2067-7693
8
Knowledge, Economy, Society : Macro- and Microeconomic Problems in the Knowledge-based Economy / ed. by Renata OCZKOWSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - 136 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-25-7 ; 978-83-65907-26-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/64/e0/STUD_%20CFM%202017.pdf
9
Benchmarking in Development Retailers' Competitive Advantage on Global Market / Grażyna ŚMIGIELSKA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Krzysztof WACH, Andrzej Marjański. - t. 19, z. 2, cz. 1 (2018), s. 97-105. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf. - ISSN 1733-2486
10
Innovative Positioning as a Marketing Tool of Retailers on the Food Market / Grażyna ŚMIGIELSKA, Magdalena Stefańska // Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 5, nr 1 (2017), s. 77-90. - Summ.. - Tytuł numeru: Retailing and Innovation. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/170/pdf. - ISSN 2353-883X
11
Retailers' Responsibility towards Consumers and Key Drivers of Their Development in Poland / Grażyna ŚMIGIELSKA, Renata OCZKOWSKA // Administrative Sciences. - vol. 7, iss. 1 (2017), s. 1-15. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainability Issues in Marketing. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2076-3387/7/1/3
12
Retailers' Competitiveness on Global Markets / Grażyna ŚMIGIELSKA, Renata OCZKOWSKA // W: Challenges for International Business in Central and Eastern Europe / ed. by Krzysztof WACH, Blaženka Knežević, Nika Šimurina. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 3, nr 1). - S. 175-196. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-12-7. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1242/872
13
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - 457 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949590-1-2
14
Technologia internetowa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego / Tomasz BOBER ; Promotor: Grażyna ŚMIGIELSKA. - Kraków, 2017. - 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003291
15
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Problems of Managing Human Resources and Corporate Finance / ed. by Renata OCZKOWSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-65173-94-2 ; 978-83-65173-95-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/cc/ca/CFM_2016_05_online.pdf
16
Retailers' Competitiveness on Global Markets / Grażyna ŚMIGIELSKA, Renata OCZKOWSKA // W: Proceedings of the International Conference - Theory and Applications in the Knowledge Economy [Dokument elektroniczny] / ed. Eduardo Tomé. - Lisbon: Published by Eduardo Tomé, 2016. - S. 230-242. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-989-20-6806-0
17
The Role of an Entrepreneur in Developing an Organizational Culture Fostering Innovations / Grażyna ŚMIGIELSKA // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 4, nr 5 (2016), s. 54-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/04_smigielska.pdf. - ISSN 2300-5254
18
Retail Marketing and Consumers Loyalty - Some Experiences from Poland / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Trade Perspectives 2016 : Safety, Security, Privacy and Loyalty : Proceedings of the International Scientific Conference [on-line] = Perspektive trgovine 2016 : sigurnost, privatnost i lojalnost : zbornik međunarodne znanstvene konferencije / ed. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb: Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy, 2016. - S. 150-158. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-035-2. - Pełny tekst: http://web.efzg.hr/dok//trg/trade%20perspectives%202016/Trade%20Perspectives%202016_proceedings.pdf
19
Social Supermarkets as the New Dimension of CSR and Their Contribution to Sustainable Development = Supermarkety społeczne jako nowy wymiar CSR i ich wkład w zrównoważony rozwój = Socialʹnye supermarkety - novoe Izmereniekso i ih vklad v ustojčivoe razvitie / Grażyna ŚMIGIELSKA, Blaženka Knežević, Ivana Marić // Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2011-2016 (2016), s. 329-343. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 1899-7988
20
Looking for Competitive Advantage of Polish Food Products in German Market : Research Results and Recommendations / Grażyna ŚMIGIELSKA, Aleksandra Grzesiuk // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 41-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
21
New Challenges Facing Retail and Marketing - Sustainable Consumption and Innovations of Trade Enterprises = Nowe wyzwania dla handlu detalicznego i marketingu - zrównoważona konsumpcja a innowacje przedsiębiorstw handlowych / Magdalena Stefańska, Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 16 (65) (2016), s. 79-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2016_T16_nr65.pdf. - ISSN 2081-3430
22
Offshoring Services as a Trend in the International Expansion of Companies - Capgemini Case Study / Renata OCZKOWSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives / eds. Włodzimierz Sroka, Štefan Hittmár, Joanna Kurowska-Pysz. - Aachen: Schaker Verlag, 2016. - S. 32-40. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-8440-4203-0
23
The Role of an Entrepreneur in Developing Organizational Culture Fostering Innovations / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line] / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 1035-1045. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-13-4. - Pełny tekst: http://www.conference.uek.krakow.pl/2016/8th%20ENTRE%202016%20Conference%20Proceedings.pdf
24
Innowacje marketingowe w handlu detalicznym = Marketing Innovations in Retail Trade / Grażyna ŚMIGIELSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016), s. 57-70. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169762. - ISSN 1644-9584
25
Environmental Protection in the Strategies of Retailers Examples from the Polish Market / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 227-236. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
26
Innovations in Retail Sector and their Influence on the Market / Grażyna ŚMIGIELSKA, Karolina ORZEŁ // W: Proceedings of the 11th International Conference of ASECU "Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development" / eds: Carmen Pintilescu, Bogdan Wierzbiński, Grigoris Zarotiadis. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 393-402. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-37-9. - Pełny tekst: http://asecu2015.fundacjauek.krakow.pl/proceedings/32.pdf
27
Fair Trade in Sustainable Development : the Potential for Fairtrade Market Growth in Poland / Grażyna ŚMIGIELSKA, Anna Dąbrowska, Małgorzata Radziukiewicz // Amfiteatru Economic. - 17 (Special No. 9) (2015), s. 1244-1258. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.amfiteatrueconomic.ase.ro/english/archive.html. - ISSN 1582-9146
28
The Role of Trust and Culture in Building Mutual Relations in Business Competitive Market / Grażyna ŚMIGIELSKA, Bogdan Wierzbiński // W: Proceedings of the 11th International Conference of ASECU "Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development" / eds: Carmen Pintilescu, Bogdan Wierzbiński, Grigoris Zarotiadis. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 271-281. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-37-9. - Pełny tekst: http://asecu2015.fundacjauek.krakow.pl/proceedings/21.pdf
29
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Enterprises in Knowledge-based Economy / ed. Renata OCZKOWSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - 159 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-34-8 ; 978-83-65173-35-5. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b9/8d/Book%20IV.pdf
30
Innovation and Competitiveness of Supply Chains in Economy = Innowacje i konkurencyjność łańcuchów dostaw w gospodarce = Innovacii i konkurentosposobnost' cepoček postavok w èkonomike / Grażyna ŚMIGIELSKA // Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2010-2015 (2015), s. 201-214. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 1899-7988
31
Ewolucja marki własnej na rynku FMCG w Polsce = The Evolution of Private Brand in FMCG in Poland / Magdalena Nowak, Grażyna ŚMIGIELSKA // Marketing i Rynek. - nr 2 (2015), s. 10-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
32
Innovations in the Process of Changing the Retail Structure : the Case of Poland / Grażyna ŚMIGIELSKA, Karolina ORZEŁ // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 413-420. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf
33
Innovations in the Retail Sector and Their Influence on the Market = Innowacje w sektorze handlu detalicznego i ich wpływ na rynek / Grażyna ŚMIGIELSKA, Karolina ORZEŁ // Handel Wewnętrzny. - nr 5 (2015), s. 338-346. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171407345. - ISSN 0438-5403
34
Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów = Architectonical Innovations in Polish Retailing and Consumer Behaviour / Grażyna ŚMIGIELSKA, Karolina ORZEŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 865). - nr 38 (2015), s. 89-99. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/865/ZN_865.pdf#page=89&view=Fit. - ISSN 1509-0507
35
Innovations in Developing Competitive Advantage in Food Retailing - the Case of a Polish National Chain "Piotr i Paweł" / Grażyna ŚMIGIELSKA, Magdalena Stefańska // W: Trade Perspectives 2015 : Innovations in Food Retailing : Proceedings of the International Scientific Conference [on-line] = Perspektive trgovine 2015 : inovacije u maloprodaji hrane : zbornik međunarodne znanstvene konferencije / ed. by: Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb: Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy, 2015. - S. 93-102. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-016-1. - Pełny tekst: http://web.efzg.hr/dok/KID//Trade%20Perspectives%202015.pdf
36
Theoretical Foundations of CSR in Retailing / Magdalena Stefańska, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers / ed. by Magdalena Stefańska, Renata Nestorowicz. - New York: Palgrave Macmillan, 2015. - S. 1-33. - Bibliogr. - ISBN 978-1-137-39568-9
37
Fair Trade in Sustainable Development : the evidence from Poland / Grażyna ŚMIGIELSKA, Anna Dąbrowska, Małgorzata Radziukiewicz // W: New Trends in Sustainable Business and Consumption [Dokument elektroniczny] / ed. by Rodica Pamfilie, Vasile Dinu, Laurențiu Tăchiciu. - Bucureşti: Editura ASE, 2015. - (Proceedings of BASIQ, ISSN 2457-483X ; Vol. 01). - S. 242-250. - Summ. - Bibliogr.
38
Is Middle-Income Trap in Poland Inevitable? / Zbigniew STANCZYK, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Proceedings of the 10th Conference of ASECU : Towards Post-Crisis Prosperity : Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in Southern and Eastern Europe, Cluj Napoca, Romania 16-17 May 2014 [on-line] / [ed. Gheorghe Pop]. - Cluj-Napoca: RISOPRINT, 2014. - S. 224-230. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-973-53-1381-4. - Pełny tekst: http://www.econ.ubbcluj.ro/asecu2014/Proceedings%20of%20the%2010th%20Conference%20of%20ASECU_Tipar_final.pdf
39
Innowacje w procesie rozwoju struktur handlu detalicznego / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce / kier. tematu Grażyna ŚMIGIELSKA. - (2014), s. 36-60
40
Innowacje w handlu detalicznym - pojęcie i cechy / Grażyna ŚMIGIELSKA, Karolina ORZEŁ // W: Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce / kier. tematu Grażyna ŚMIGIELSKA. - (2014), s. 6-13
41
Współczesny marketing bezpośredni w świetle rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych / Ryszard Depta ; Promotor: Grażyna ŚMIGIELSKA. - Kraków, 2014. - 396 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003096
42
Knowledge, Economy, Society : Problems of Management and Financing Economic Activity / ed. by Renata OCZKOWSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - 156 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-65173-02-7 ; 978-83-65173-03-4. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a6/05/CFM_2014_ksiazka_4.pdf
43
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Economic Resources Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - 163 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-58-7
44
Core Competences and Managerial Competences in Developing the Sustainable Competitive Advantage / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 195-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=196=Fit
45
Franczyza w Polsce : geneza - trendy - przykłady / Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Grażyna Maria ŚMIGIELSKA, Marta Ziółkowska, Andrzej Rutkowski, Karolina ORZEŁ, Adam Wąsikowski, Bogumiła Bubiak, Hanna Rachoń. - Warszawa : Texter, 2014. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7790-779-5
46
Innovations in the Development of Supply Chains Managed by Retailers = Innowacje w rozwoju łańcuchów dostaw zarządzanych przez detalistów = Innovacii v razvitii cepoček postavok rozničnymi prodavcami / Grażyna ŚMIGIELSKA // Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2009-2014 (2014), s. 169-181. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 1899-7988
47
ICT in the Process of Trade Sector Development = Informacijske i komunikacijske tehnologije u procesu razvoja trgovinskog sektora / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Perspektive trgovine 2014. Ljudi, tehnologija, znanje : Zbornik međunarodne znanstvene konferencije, Zagreb, 19. i 20. studeni 2014. godine = Trade perspectives 2014. People, Technology, Knowledge : Proceedings of The International Conference, Zagreb, Croatia, 19th and 20th November 2014 / ed. by: Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb: Ekonomski fakultet, 2014. - S. 174-184. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-004-8. - Pełny tekst: http://web.efzg.hr/dok/kid/TRADE%20PERSPECTIVES%202014.pdf
48
Kompetencje marketingowe w tworzeniu przewagi konkurencyjnej zagranicznych sieci handlowych FMCG na polskim rynku = Marketing Competencies in Developing a Competitive Advantage of Foreign Retail Chains of FMCG in Poland / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 470-479. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2163-5
49
Innowacje w procesie globalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego = Innovations in the Globalization Process of Retail Enterprises / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 823). - nr 34 (2014), s. 197-205. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/823/ZN_823.pdf. - ISSN 1509-0507
50
Marketing in Creating and Sustaining Competitive Advantage of Retailers = Marketing w tworzeniu i utrwalaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 751). - nr 29 (2013), s. 99-109. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów. - ISSN 1509-0507
51
Relacje przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji żywności - stare i nowe problemy i zjawiska = Relationships of Enterprises in Food Distribution Channels - Old and New Problems and Phenomena / Grażyna ŚMIGIELSKA // Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2013, Rynek artykułów żywnościowych (2013), s. 222-234. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1899-7988
52
Corporate Social Responsibility in the Management of Fast Moving Consumer Goods Distribution Channels : Poland Example = Društvena odgovornost u upravljanju robom distribucijskim kanalima robe široke potrošnje : primjer Poljske / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Perspektive trgovine 2013. Odnosi u lancima opskrbe : Zbornik međunarodne znanstvene konferencije, Zagreb, 20. i 21. studeni 2013. godine = Trade perspectives 2013. Supply Chain Relationships, Zagreb, Croatia, 20th and 21st November 2013 / ed. by: Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb: Ekonomski fakultet, 2013. - S. 204-214. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-6025-81-7. - Pełny tekst: http://web.efzg.hr/dok//trg/bknezevic/Trade%20Perspectives%202013.pdf
53
E-commerce in Achieving and Sustaining the Competitive Advantage of Retailers / Grażyna ŚMIGIELSKA, Tomasz BOBER // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 763-772. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
54
The Consumer Electronics Retailing - Tendencies, Models, Strategies / Grazyna SMIGIELSKA, Tomasz BOBER // Slovak Scientific Journal. - vol. 2, nr 2 (2013), s. 87-91. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infoma.fri.uniza.sk/archive/mse/v2n2/087-090.pdf. - ISSN 1338-9777
55
Uwarunkowania roli przedsiębiorstw handlowych we współczesnej gospodarce / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Grażyna ŚMIGIELSKA. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 13-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-805-6
56
Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Grażyna ŚMIGIELSKA. - Warszawa: Difin SA, 2013. - 274 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7641-805-6
57
CSR jako źródło konkurencyjności kanałów dystrybucji = CSR as a Source of Competitiveness of Distribution Channels / Magdalena Stefańska, Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 9 (58) (2013), s. 491-502. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2013_T9_nr58.pdf#page=491&view=Fit. - ISSN 2081-3430
58
Corporate Social Responsibility of European Retail Chains in Poland / Grażyna ŚMIGIELSKA // Review of International Comparative Management. - Vol. 14, Iss. 1 (2013), s. 127-137. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.rmci.ase.ro/no14vol1/11.pdf. - ISSN 1582-3458
59
Franchising as a Method of Entering a Foreign Market by Polish Shopping Goods Chains / Grażyna ŚMIGIELSKA, Karolina ORZEŁ // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 269-281. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
60
Współczesny marketing bezpośredni jako rezultat rozwoju nowoczesnych technologii = The Modern Direct Marketing as a Result of ICT Technology Development / Grażyna ŚMIGIELSKA, Ryszard Depta // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (maj-czerwiec), t. 1 (2013), s. 97-104. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
61
Wirtualizacja a budowanie przewagi konkurencyjnej w handlu / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Wirtualizacja : problemy, wyzwania, skutki / red. nauk. Lech W. Zacher. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2013. - S. 277-293. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-296-7
62
The Role of Retailers in Developing a Healthy Lifestyle in Poland / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe / eds. Sanda Renko, Blazenka Knezevic. - Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2013. - (International Business and Management, ISSN 1876-066X ; vol. 29). - S. 55-71. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-78190-832-7 ; 978-1-78190-833-4
63
Private Brand in the Positioning Strategies of FMCG Retailers in Poland = Marki własne w strategiach pozycjonowania detalistów FMCG w Polsce / Grażyna ŚMIGIELSKA, Magdalena Stefańska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 776). - nr 31 (2013), s. 375-385. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/776/ZN_776.pdf. - ISSN 1509-0507
64
Kultura organizacyjna w konkurowaniu przedsiębiorstw handlu detalicznego = Organizational Culture in Retailers Competitiveness / Grażyna ŚMIGIELSKA // Marketing i Rynek. - nr 3 (2012), s. 2-6. - Summ. - ISSN 1231-7853
65
Kultura organizacyjna w konkurowaniu przedsiębiorstw handlu detalicznego = Organizational Culture in Retailers Competitiveness / G. ŚMIGIELSKA // W: Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce. - ([2012]), s. 40-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
66
Rozwój struktury rynku FMCG w świetle teorii kosztów transakcyjnych w Polsce = Development of the FMCG Market Structure - Transaction Cost Theory Approach / Małgorzata Karczewska, Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 21, nr 2 (2012), s. 77-99. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/148/132. - ISSN 1506-2635
67
Sprzedaż bezpośrednia jako forma handlu detalicznego - perspektywy jej rozwoju w Polsce = Direct Selling as a Form of Retailing - the Prospects for Development in Poland / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012), s. 95-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
68
Marketing w tworzeniu i utrwalaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych = Marketing in Creating and Sustaining the Competitive Advantage of Retailers / G. ŚMIGIELSKA // W: Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce. - ([2012]), s. 16-26. - Summ. - Bibliogr.
69
Corporate Social Responsibility as Driver to a Firm's Competitive Advantage: the Case of a Polish Organic Food Retailer / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Zöld gazdaság és versenyképesség? A tudományos napok eladásai és poszterei, Gyöngyös 2012. március 29-30 = Green Economy and Competitiveness? : Presentations and Posters of Scientific Days, Gyöngyös March 29-30, 2012 / ed. by Magda Sándor, Dinya László. - Gyöngyös: Károly Róbert Föiskola, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - S. 1016-1022. - Summ.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku angielskim i chorwackim. - Bibliogr. - ISBN 978-963-9941-53-3
70
Społeczna odpowiedzialność handlu - istota, narzędzia, korzyści i zagrożenia / G. ŚMIGIELSKA // W: Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce. - ([2012]), s. 27-39. - Bibliogr.
71
Społeczna odpowiedzialność handlu - istota, narzędzia, korzyści i zagrożenia = CSR in Retailing - the Concept, Instruments, Benefits and Problems / Grażyna ŚMIGIELSKA // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (styczeń-luty), cz. 2 (2012), s. 5-13. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
72
Marketing społecznie zaangażowany - mariaż marketingu i społecznej odpowiedzialności = Cause-Related Marketing - Marriage of Social Responsibility and Marketing / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 712). - nr 26 (2012), s. 459-469. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych. - ISSN 1509-0507
73
Marketing Strategies of Retailers in Poland : How CSR Activities Fit in / Renata OCZKOWSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 497-510. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
74
Kompetencje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem handlowym / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 153-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
75
The Role of Retailing in Developing a Healthy Lifestyle in Poland = Uloga maloprodaje u poticanju zdravog načina života u Poljskoj / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Perspektive trgovine 2012. Trgovina u kontekstu održivog razvoja : Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studeni 2012. godine = Trade Perspectives 2012. Trade in the Context of Sustainable Development : Proceedings of the International Conference, Zagreb, Croatia, 21st and 22nd November 2012 / ed. by: Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb: Ekonomski fakultet, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - S. 174-183. - Summ.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku angielskim i chorwackim. - Bibliogr. - ISBN 978-953-6025-62-6
76
Kompetencje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem handlowym / G. ŚMIGIELSKA // W: Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce. - ([2012]), s. 5-15. - Bibliogr.
77
Sprawozdanie z seminarium pt. Społeczna odpowiedzialność handlu : stan obecny i kierunki rozwoju = Report on the seminar " Social Responsibility in Trade. The Current State and Directions of Development" / Grażyna ŚMIGIELSKA // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (2011), s. 62-64. - ISSN 0438-5403
78
Funkcjonowanie wirtualnych sieci dostaw artykułów wybieralnych w świetle teorii kosztów transakcyjnych = Transaction Costs Analysis of Virtual Supply Networks of Apparels / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 175 (2011), s. 240-249. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Handel we współczesnej gospodarce : źródła i przejawy innowacyjności. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
79
[Recenzja] / Grażyna ŚMIGIELSKA // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (2011), s. 67-69. - Rec. pracy: Jaroslav Kita, Nákup a predaj - základné obchodné funkcie výrobného podniku, Iura Edition, Bratislawa 2010
80
Handel w gospodarce opartej na wiedzy = Retailing in the Knowledge Based Economy / Grażyna ŚMIGIELSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 22 (2011), s. 39-49. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/20/81d6585b893cbb2b113f60758dbdc716/04.pdf. - ISSN 1898-5084
81
Corporate Culture in Developing Retailers' Sustainable Competitive Advantage / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 131-144. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
82
Marketing Strategies of Retailers in Poland. How CSR Activities Fit in / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Społeczna odpowiedzialność w handlu / kier. tem. Andrzej SZROMNIK. - (2011), s. 19-35. - Summ. - Bibliogr.
83
Społeczna odpowiedzialność handlu - istota, narzędzia, korzyści i zagrożenia / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Społeczna odpowiedzialność w handlu / kier. tem. Andrzej SZROMNIK. - (2011), s. 7-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
84
Transnarodowe korporacje handlowe i ich wpływ na gospodarkę krajów goszczących = Transnational Retail Corporations and Their Impact on the Host Country Economy / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 661). - nr 73 (2011), s. 689-699. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf. - ISSN 1896-382X
85
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firm handlowych : podejście pozycyjne = Organizational Culture in Creating the Competitive Edge of Trading Companies : Positional Approach / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 659). - nr 18 (2011), s. 187-197. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne wyzwania zarządzania, finansów i marketingu. - ISSN 1509-0507
86
Lojalni klienci w kryzysie / Grażyna ŚMIGIELSKA // Harvard Business Review Polska : siła nowych idei. - Marzec (2010), s. 23-24. - ISSN 1730-3591
87
Human Resources in Developing the Sustainable Competitive Advantage of Retail Companies / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Knowledge Base for Management - Theory and Practice : Scientific Monograph Collection / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: [EDIS, University Publishing House, University of Zilina], 2010. - S. 218-223. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0296-3
88
Rola handlu we współczesnej gospodarce / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2010), s. 8-34. - Bibliogr.
89
Innowacje strukturalne w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych w Polsce = Structural Innovation in Developing the Competitive Advantage of Retail Companies in Poland / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 2 (272) (2010), s. 463-469. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1234-3706
90
Social Responsibility of International Retail Chains in Poland / Renata OCZKOWSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Proceedings of the 9th International Conference Marketing Trends / eds. Jean-Claude Andreani, Umberto Collesei. - Paris-Venise: Marketing Trends Association, 2010. - S. 1-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://archives.marketing-trends-congress.com/2010/Materiali/Paper/Fr/Oczkowska_Migielska.pdf
91
Koncepcja odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw detalicznych w teorii i praktyce = The Idea of Retailers' Corporate Social Responsibility in Theory and Business Practice / Grażyna ŚMIGIELSKA // Marketing i Rynek. - nr 7 (2010), s. 14-19. - Summ. - ISSN 1231-7853
92
Uwarunkowania rozwoju systemów franchisingowych w handlu detalicznym w Polsce = Development Conditions of Franchising Systems in Polish Retailing / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 595). - nr 55 (2010), s. 117-125. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. - ISSN 1896-382X
93
Działania marketingu społecznego dużych sieci detalicznych w Polsce w kontekście przemian strukturalnych zachodzących w handlu / Renata OCZKOWSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 250-258. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
94
Bariery ograniczające działalność innowacyjną firm w sferze usług = Bariers Limiting the Companies' Innovation Activity in the Services Sector / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - S. 51-61. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-039-7
95
Rozwój marek własnych przedsiębiorstw handlowych w Polsce = Development of one's Own Brands of Trade Enterprises in Poland / Grażyna ŚMIGIELSKA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 11 (2009), s. 139-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
96
Marka własna przedsiębiorstw handlowych czynnikiem rozwoju ich relacji partnerskich z producentem = Trade Companies Own Brand as a Factor of Development of Their Relationships with Producers / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 558). - nr 41 (2009), s. 396-402. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu. - ISSN 1896-382X
97
Przedsiębiorstwo handlu detalicznego w zarządzaniu łańcuchem dostaw = Retail Trade Enterprise in the Supply Chain Management / Grażyna ŚMIGIELSKA // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (maj) (2009), s. 169-177. - Summ.. - Tytuł numeru: Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce. - ISSN 0438-5403
98
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem detalicznym / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 129). - S. 582-588. - ISBN 978-83-7417-445-9
99
Rozwój form handlu wielkopowierzchniowego z artykułami FMCG w Polsce / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 27-35. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-078-6
100
Challenges Faced by the Global Retailers / Grażyna Śmigielska // W: Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium / [ed. by: Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičova]. - Banská Bystrica, 2008. - S. 254-258. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-89382-00-2
101
Information Technologies in Logistics and Marketing Activities Retail Enterprises / ŚMIGIELSKA G. // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv: Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2008. - S. 423-424. - Bibliogr. - ISBN 978-966-553-813-4
102
Powiązania sieciowe jako czynnik utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 25-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-025-0
103
Informacìjnì tehnologìї v logìstičnìj ì marketingovìj dìâl'nostì rozdrìbnih pìdpriêmstv / G. ŠMIGEL'S'KA // Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no. 633 (2008), s. 799-805. - Rez., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://vlp.com.ua/files/116.pdf. - ISSN 0321-0499
104
Rozwój sieci innowacyjnych kreujących procesu wymiany = The Development of Innovation Networks Creating the Exchange Processes / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - S. 239-249. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-029-8
105
Stan podmiotowy handlu detalicznego w Polsce / Grażyna ŚMIGIELSKA, Sebastian BRAŃKA // W: Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1] / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2008), s. 9-30. - Bibliogr.
106
Pozycjonowanie oferty detalistów w budowaniu przewagi konkurencyjnej / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - S. 367-373. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-367-6
107
Wizerunek sklepu w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa handlowego = The Role of a Shop's Image in Building the Competitive Position of a Retail Chain / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 757 (2008), s. 51-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150610456. - ISSN 1898-6447
108
Konsekwencje wyboru sposobu wejścia sieci detalicznej na rynek zagraniczny dla tworzenia jej przewagi konkurencyjnej / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 95-107. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-012-0
109
Tworzenie wartości dla nabywców jako istota konkurowania w handlu detalicznym / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy / red. Jan SZUMILAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007. - S. 35-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-5-2
110
Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym = Creating Competitive Advantage in Retailing / Grażyna ŚMIGIELSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 238 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 181). - ISBN 978-83-7252-364-8
111
Strategie konkurowania przedsiębiorstw handlu detalicznego w warunkach globalizacji rynku = Competitive Strategies of Retailers under Market Globalization / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 353-362. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
112
Wyróżniające zdolności logistyczne w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych = Distinguishing Logistic Capabilities in Creating Competitive Advantage of Retail Enterprises / Grażyna ŚMIGIELSKA // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 9 (1141) (2006), s. 20-24. - ISSN 1231-2037
113
Wiedza jako źródło trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych = Knowledge as a Source of Lasting Competitive Advantage of Trade Companies / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006), s. 123-133. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106469381. - ISSN 0208-7944
114
Zasobowe uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw detalicznych = Resource-based Conditions of Retailers Internationalization / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Handel we współczesnej gospodarce / red. nauk. Maria Sławińska. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 128-137. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924038-0-7
115
Powiązania sieciowe w tworzeniu trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw = Strategic Networks in the Development of Sustainable Competitive Advantage / Renata OCZKOWSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 83-92. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
116
Zarządzanie specyficznymi zasobami przedsiębiorstw handlu detalicznego w aspekcie racjonalizacji kosztów transakcyjnych / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu w świetle teorii kosztów transakcyjnych / kierownik tematu: Jan SZUMILAK. - (2005), s. 30-52. - Bibliogr.
117
Wiedza rynkowa w tworzeniu trwałej przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie i jednostce samorządu terytorialnego / red. Piotr Laskowski, Mieczysław Morawski. - Wałbrzych: Wydawnictwo WWSZiP, 2004. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ; nr 17. Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości). - S. 137-144. - ISBN 83-920319-6-2
118
Uwarunkowania procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw handlowych = Determinants of Internationalization Process of Trading Companies / Renata ZEMBURA, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 381-394. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
119
Lean retailing - wyzwania dla przedsiębiorstw handlowych i producentów / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 2 / red. nauk. Maria Romanowska, Michał Trocki. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004. - S. 159-166. - ISBN 83-7378-084-X
120
Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym w świetle teorii M. Portera = Managing Competitive Advantage in Retail Trade in the Light of M. Porter's Theory / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 664 (2004), s. 57-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/66661043. - ISSN 0208-7944
121
Efektywność handlu detalicznego / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / red. Jan SZUMILAK. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Sprzedaż, Obsługa Klienta). - S. 219-247. - ISBN 83-89355-20-5
122
Oferta usługowa handlu detalicznego / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / red. Jan SZUMILAK. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Sprzedaż, Obsługa Klienta). - S. 47-85. - ISBN 83-89355-20-5
123
Tworzenie zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach handlowych / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania / red. nauk.: Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska. - Szczecin; Międzyzdroje: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - S. 102-107. - Bibliogr. - ISBN 83-89142-27-9
124
Wpływ zachowań nabywców detalicznych na proces tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych z wykorzystaniem form sprzedaży detalicznej jako obiektów świadczenia usług handlowych / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Zarządzanie sprzedażą detaliczną w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych świadczonych przez wybrane formaty handlu detalicznego / kierownik tematu: Jan SZUMILAK. - (2004), s. 6-17
125
Motywy i uwarunkowania ekspansji przedsiębiorstw handlowych na rynki zagraniczne = Motives of Commercial Enterprises and Their Expansion Possibilities into Foreign Markets / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 624 (2003), s. 91-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14860. - ISSN 0208-7944
126
Technologie informacyjne w kreowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 36). - S. 333-339. - ISBN 83-89224-58-5
127
Operations Strategy in the Management of Retail Enterprise / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Ekonomika Firiem 2003, Cz. 1. - Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2003. - S. 154-159. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-225-1737-2
128
Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego = Gaining Competitive Advantage by Retail Trade Companies / Grażyna ŚMIGIELSKA // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - 9 (15) (2003), s. 58-73. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
129
Cena jako narzędzie konkurowania w handlu detalicznym / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego : raport z badań statutowych / kierownik tematu: Jan SZUMILAK. - (2003), s. 1[7]-11[17]
130
Knowledge Transfer from Foreign Inwestors as an Important Factor of Economy Development / Grażyna ŚMIGIELSKA, Renata ZEMBURA // W: Opportunities of Change : 3rd International Economic Congress : Conference Proceedings, July 3-6, 2003, Sopot. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. - S. 25-30. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7326-160-5
131
Transfer wiedzy jako czynnik sukcesu aliansu strategicznego = Transfer of Knowledge as Determinant of Success of Strategic Alliance / Grażyna ŚMIGIELSKA, Renata ZEMBURA // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 790-798. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
132
Propozycja kształtowania wizerunku materiałów budowlanych jako bezpiecznych dla środowiska naturalnego, na przykładzie styropianu / Magdalena DOŁHASZ, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Sborník z konference Intenzifikácia ochrany stavebných objektov proti vlhkosti - v procese ozdravovania vnůtornej klímy. - Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. - S. 52-54
133
Perspektywy rozwoju marek handlowych na tle procesów koncentracji w handlu detalicznym / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Konferencja "Przedsiębiorstwo Partnerskie". - Kazimierz Dolny ; Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Katedra Zarządzania w Gospodarce, 2002. - S. 491-499. - Bibliogr.
134
Learning alliances w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw / Grażyna ŚMIGIELSKA, Renata ZEMBURA // W: Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1 / red. Wojciech Cieśliński. - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ; nr 14. Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 37-46. - Bibliogr. - ISBN 83-915717-6-9
135
Problemy rozwoju globalnych przedsiębiorstw handlowych / Grażyna ŚMIGIELSKA // Marketing i Rynek. - nr 5 (2002), s. 12-16. - ISSN 1231-7853
136
Funkcjonowanie przedsiębiorstw handlu detalicznego w warunkach poszukiwania źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji / kier. tematu: Jan SZUMILAK. - (2002), s. 1[5]-34[38]
137
Kluczowe czynniki sukcesu strategii globalnej przedsiębiorstw handlu detalicznego / Grażyna ŚMIGIELSKA // Marketing i Rynek. - nr 6 (2002), s. 7-11. - ISSN 1231-7853
138
Znaczenie marketingu dla produktywności przedsiębiorstw w warunkach globalizacji = The Relationships between Globalization, Productivity and Marketing / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 608-619. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-057-7
139
Co dalej z category killers? / Grażyna ŚMIGIELSKA // Marketing i Rynek. - nr 7 (2000), s. 8-15. - ISSN 1231-7853
140
Procesy internacjonalizacji w handlu detalicznym / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / Andrzej SZROMNIK - kierownik. - (2000), s. 74-100. - Bibliogr.
141
Wykształcenie się orientacji marketingowej w przedsiębiorstwach handlu detalicznego = Development of Marketing Orientation in Retail Trade Enterprises / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 524 (1999), s. 71-81. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
142
Możliwości i ograniczenia franchisingu na przykładzie przedsiębiorstw handlowych / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Logistyka'99 : rynek, dystrybucja, zapasy. - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, 1999. - S. 1-13. - Streszcz. - Bibliogr.
143
Handel w Polsce po roku 2000 / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 221-230. - ISBN 83-86230-31-2
144
Możliwości segmentacji rynku przez przedsiębiorstwa handlowe działające na rynkach międzynarodowych = Market Segmentation Done by Trading Companies which Operate on International Markets / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - S. 211-223. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-9-7
145
Innowacje w handlu polskim i warunki ich adaptacji / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Handel w procesie przemian / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (1998), s. 19-36
146
Innowacje w handlu polskim i warunki ich adaptacji / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 47-63. - ISBN 83-87239-80-1
147
Rola targów w promocji technik merchandisingowych / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Marketing wystawienniczy : materiały z seminarium zorganizowanego w Krakowie w dniu 10.05.1996 / red. Andrzej SZROMNIK. - Kraków: Targi w Krakowie SA; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996. - S. 40-44
148
Znaczenie systemu obserwacji otoczenia dla przedsiębiorstw handlowych / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 482-491
149
Cykl życia instytucji handlu detalicznego / Grażyna ŚMIGIELSKA // Przegląd Organizacji. - nr 1 (1996), s. 19-22. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
150
Strategie finansowo-marketingowe korporacji handlowych / Grażyna ŚMIGIELSKA // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1996), s. 46-49. - ISSN 0438-5403
151
Strategie przedsiębiorstw handlu detalicznego / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Przedsiębiorstwo, marketing, strategie. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 428-435. - Referat z konferencji. - ISBN 83-904826-0-6
152
Stopa zwrotu jako norma regulacji i jej znaczenie dla kształtowania składu podmiotowego handlu / Grażyna ŚMIGIELSKA ; Promotor: Jan SZUMILAK. - Kraków, 1994. - 223 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
153
The Role of the State During the Transformation Process / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Cracow; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992. - (Seminar Papers ; no. 8). - S. 19-29. - Bibliogr.
154
Znaczenie wskaźnika stopy zwrotu dla firm handlowych / Grażyna ŚMIGIELSKA // Handel Wewnętrzny. - nr 4-5 (1992), s. 28-30. - ISSN 0438-5403
155
Rynek artykułów cepeliowskich a ruch turystyczny (wybrane aspekty na przykładzie miasta Krakowa) = Market of the Articles of the Commercial Centre for Folk Crafts and Arts and the Tourist Traffic (Selected Aspects by Example of Cracow) / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 368 (1991), s. 79-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
156
Społeczno-ekonomiczna efektywność sklepów wzorcowych : próba analizy na przykładzie placówek "Społem" PSS w Krakowie = Socio-Economic Effectiveness of Model Shops : Taking as an Example "Społem" Outlets Functioning on the Territory of Kraków / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 294 (1989), s. 173-188. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
157
Wybrane problemy formułowania prognozy metodą ekspertyz zespołowych = Selected Problems Pertaining to Forcast Formulation Using a Team of Experts for Providing Opinions / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 258 (1988), s. 71-92. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
158
Stan podmiotowy struktury handlu w świetle "Listy 400" największych przedsiębiorstw handlu rynkowego / Jacek BAZARNIK, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług / red. nauk. Andrzej Banasiak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988. - S. 74-83. - ISBN 83-7016-337-8
159
Podstawy organizacyjno-ekonomiczne działalności Powszechnych Spółdzielni Spożywców w Krakowie = Selected Organizational and Economic Problems Concerning the Activity of Universal Consumers' Co-operatives in Krakow / Grażyna ŚMIGIELSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 265 (1988), s. 23-35. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
160
Rentowność spółdzielni spożywców i jej uwarunkowania / Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986. - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - S. 15 s. - Poszyty
161
Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce / kier. tematu: Grażyna ŚMIGIELSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 87 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
162
Rozwój form instytucjonalnych handlu. Etap 2, Strukturalne uwarunkowania działalności handlowej w sektorach rozproszonych / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; autorzy: Jan SZUMILAK, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Grażyna ŚMIGIELSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Jarosław PLICHTA, Adam FIGIEL, Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA, Sebastian BRAŃKA, Karolina ORZEŁ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 126 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
163
Handel w warunkach konkurencji / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; członkowie zespołu: Jan SZUMILAK, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Jarosław PLICHTA, Grażyna ŚMIGIELSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 201 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
164
Ocena procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa handlowego na przykładzie Wal-Marta / G. ŚMIGIELSKA, A. FIGIEL. - [Kraków]: [Akademia Ekonomiczna], [2001]. - 34 s. : il. ; 30 cm
1
Stefańska M., Śmigielska G., (2020), Impulse Purchase in Virtual Environment and Price Sensitivity of Young Consumers : Results of Empirical Research, "Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije", vol. 10, no. 1, s. 8-26; http://www.emc-review.com/sites/default/files/2020-1/EMC%20-%20godina%20X%20broj%201-8-26-Magdalena.pdf
2
Manera C., Śmigielska G., (2020), Small and Medium-Sized Enterprises in Italy and Challenges They Face, "Strategies in Accounting and Management", vol. 1, iss. 2, s. 1-7; https://crimsonpublishers.com/siam/pdf/SIAM.000510.pdf
3
Orzeł K., (2019), Konkurencyjność handlowych systemów franczyzowych branży FMCG funkcjonujących w Polsce, Prom. Śmigielska G., Kraków : , 299 k.
4
Śmigielska G., (2018), Tendencies in Supply Chain Management - Some Evidence from FMCG Market in Poland. [W:] Grabinsʹkij Ì. (red.), Ekologo-ekonomìčnì problemi u mìžnarodnìj torgìvlì, L'viv : Lʹvìvsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Ìvana Franka, s. 173-177.
5
Śmigielska G., Bober T., (2018), E-commerce w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością - kontekst modeli biznesu, "Handel Wewnętrzny", nr 6, t. 2, s. 436-446; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171577508
6
Śmigielska G., (2018), Role of Institutions in Promoting Sustainable Development : the Case of Fair Trade, "Journal of Environmental Studies and Applications (JESA)", vol. 2, s. 103-114; http://scienvir.uaic.ro/public/site/images/admin/JESA%20vol%202%20(2018).pdf#page=103
7
Śmigielska G., (2018), A Business Case for Sustainable Development, "Centre for European Studies Working Papers (CES Working Papers)", vol. 10, iss. 1, s. 49-66; http://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2018_X1.pdf#page=53
8
Oczkowska R., Śmigielska G. (red.), (2018), Knowledge, Economy, Society: Macro- and Microeconomic Problems in the Knowledge-based Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 136 s.
9
Śmigielska G., (2018), Benchmarking in Development Retailers' Competitive Advantage on Global Market, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 1, s. 97-105; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf
10
Śmigielska G., Stefańska M., (2017), Innovative Positioning as a Marketing Tool of Retailers on the Food Market, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 5, nr 1, s. 77-90; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/170/pdf
11
Śmigielska G., Oczkowska R., (2017), Retailers' Responsibility towards Consumers and Key Drivers of Their Development in Poland, "Administrative Sciences", vol. 7, iss. 1, s. 1-15; https://www.mdpi.com/2076-3387/7/1/3
12
Śmigielska G., Oczkowska R., (2017), Retailers' Competitiveness on Global Markets. [W:] Wach K., Knežević B., Šimurina N. (red.), Challenges for International Business in Central and Eastern Europe (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 3, nr 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 175-196.
13
Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), (2017), Nauka i pasja: prace naukowe: Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 457 s.
14
Bober T., (2017), Technologia internetowa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, Prom. Śmigielska G., Kraków : , 271 k.
15
Oczkowska R., Śmigielska G. (red.), (2017), Knowledge, Economy, Society: Contemporary Problems of Managing Human Resources and Corporate Finance, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 150 s.
16
Śmigielska G., Oczkowska R., (2016), Retailers' Competitiveness on Global Markets. [W:] Tomé E. (red.), Proceedings of the International Conference - Theory and Applications in the Knowledge Economy [Dokument elektroniczny], Lisbon : Published by Eduardo Tomé, s. 230-242.
17
Śmigielska G., (2016), The Role of an Entrepreneur in Developing an Organizational Culture Fostering Innovations, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 4, nr 5, s. 54-68; http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/04_smigielska.pdf
18
Śmigielska G., (2016), Retail Marketing and Consumers Loyalty - Some Experiences from Poland. [W:] Knego N., Renko S., Knežević B. (red.), Trade Perspectives 2016 : Safety, Security, Privacy and Loyalty : Proceedings of the International Scientific Conference [on-line], Zagreb : Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy, s. 150-158.
19
Śmigielska G., Knežević B., Marić I., (2016), Social Supermarkets as the New Dimension of CSR and Their Contribution to Sustainable Development, "Handel Wewnętrzny w Polsce", 2011-2016, s. 329-343.
20
Śmigielska G., Grzesiuk A., (2016), Looking for Competitive Advantage of Polish Food Products in German Market : Research Results and Recommendations. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 41-49.
21
Stefańska M., Śmigielska G., (2016), New Challenges Facing Retail and Marketing - Sustainable Consumption and Innovations of Trade Enterprises, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 16 (65), s. 79-87; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2016_T16_nr65.pdf
22
Oczkowska R., Śmigielska G., (2016), Offshoring Services as a Trend in the International Expansion of Companies - Capgemini Case Study. [W:] Sroka W., Hittmár Š., Kurowska-Pysz J. (red.), New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives, Aachen : Schaker Verlag, s. 32-40.
23
Śmigielska G., (2016), The Role of an Entrepreneur in Developing Organizational Culture Fostering Innovations. [W:] Wach K., Żur A. (red.), Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line], Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 1035-1045.
24
Śmigielska G., Wiśniewska S., (2016), Innowacje marketingowe w handlu detalicznym, "Problemy Zarządzania", vol. 14, nr 1 (57), t. 1, s. 57-70; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169762
25
Śmigielska G., (2015), Environmental Protection in the Strategies of Retailers Examples from the Polish Market. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 227-236.
26
Śmigielska G., Orzeł K., (2015), Innovations in Retail Sector and their Influence on the Market. [W:] Pintilescu C., Wierzbiński B., Zarotiadis G. (red.), Proceedings of the 11th International Conference of ASECU "Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development", Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 393-402.
27
Śmigielska G., Dąbrowska A., Radziukiewicz M., (2015), Fair Trade in Sustainable Development : the Potential for Fairtrade Market Growth in Poland, "Amfiteatru Economic", 17 (Special No. 9), s. 1244-1258; http://www.amfiteatrueconomic.ase.ro/english/archive.html
28
Śmigielska G., Wierzbiński B., (2015), The Role of Trust and Culture in Building Mutual Relations in Business Competitive Market. [W:] Pintilescu C., Wierzbiński B., Zarotiadis G. (red.), Proceedings of the 11th International Conference of ASECU "Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development", Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 271-281.
29
Oczkowska R., Śmigielska G. (red.), (2015), Knowledge, Economy, Society: Challenges for Enterprises in Knowledge-based Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 159 s.
30
Śmigielska G., (2015), Innovation and Competitiveness of Supply Chains in Economy, "Handel Wewnętrzny w Polsce", 2010-2015, s. 201-214.
31
Nowak M., Śmigielska G., (2015), Ewolucja marki własnej na rynku FMCG w Polsce, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 10-16.
32
Śmigielska G., Orzeł K., (2015), Innovations in the Process of Changing the Retail Structure : the Case of Poland. [W:] MIKUŁA B., ROJEK T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 413-420.
33
Śmigielska G., Orzeł K., (2015), Innovations in the Retail Sector and Their Influence on the Market, "Handel Wewnętrzny", nr 5, s. 338-346; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171407345
34
Śmigielska G., Orzeł K., (2015), Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 38, s. 89-99; http://www.wzieu.pl/zn/865/ZN_865.pdf#page=89&view=Fit
35
Śmigielska G., Stefańska M., (2015), Innovations in Developing Competitive Advantage in Food Retailing - the Case of a Polish National Chain "Piotr i Paweł". [W:] Knego N., Renko S., Knežević B. (red.), Trade Perspectives 2015 : Innovations in Food Retailing : Proceedings of the International Scientific Conference [on-line], Zagreb : Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy, s. 93-102.
36
Śmigielska G., Stefańska M., (2015), Theoretical Foundations of CSR in Retailing. [W:] Stefańska M., Nestorowicz R. (red.), Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers, New York : Palgrave Macmillan, s. 1-33.
37
Śmigielska G., Dąbrowska A., Radziukiewicz M., (2015), Fair Trade in Sustainable Development : the evidence from Poland. [W:] Pamfilie R., Dinu V., Tăchiciu L. (red.), New Trends in Sustainable Business and Consumption [Dokument elektroniczny]. (Proceedings of BASIQ; Vol. 01), Bucureşti : Editura ASE, s. 242-250.
38
Stańczyk Z., Śmigielska G., (2014), Is Middle-Income Trap in Poland Inevitable?. [W:] Pop G. (red.), Proceedings of the 10th Conference of ASECU : Towards Post-Crisis Prosperity : Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in Southern and Eastern Europe, Cluj Napoca, Romania 16-17 May 2014 [on-line], Cluj-Napoca : RISOPRINT, s. 224-230.
39
Śmigielska G., (2014), Innowacje w procesie rozwoju struktur handlu detalicznego. [W:] Śmigielska G. (kierownik tematu), Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce, s. 36-60.
40
Śmigielska G., Orzeł K., (2014), Innowacje w handlu detalicznym - pojęcie i cechy. [W:] Śmigielska G. (kierownik tematu), Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce, s. 6-13.
41
Depta R., (2014), Współczesny marketing bezpośredni w świetle rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, Prom. Śmigielska G., Kraków : , 396 k.
42
Oczkowska R., Śmigielska G. (red.), (2014), Knowledge, Economy, Society: Problems of Management and Financing Economic Activity, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 156 s.
43
Oczkowska R., Śmigielska G. (red.), (2014), Knowledge, Economy, Society: Dilemmas of the Economic Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 163 s.
44
Śmigielska G., (2014), Core Competences and Managerial Competences in Developing the Sustainable Competitive Advantage. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 195-202.
45
Malarewicz-Jakubów A., Śmigielska G., Ziółkowska M., Rutkowski A., Orzeł K., Wąsikowski A., Bubiak B., Rachoń H., (2014), Franczyza w Polsce: geneza - trendy - przykłady, Warszawa : Texter, 180 s.
46
Śmigielska G., (2014), Innovations in the Development of Supply Chains Managed by Retailers, "Handel Wewnętrzny w Polsce", 2009-2014, s. 169-181.
47
Śmigielska G., (2014), ICT in the Process of Trade Sector Development. [W:] Knego N., Renko S., Knežević B. (red.), Perspektive trgovine 2014. Ljudi, tehnologija, znanje : Zbornik međunarodne znanstvene konferencije, Zagreb, 19. i 20. studeni 2014. godine, Zagreb : Ekonomski fakultet, s. 174-184.
48
Śmigielska G., (2014), Kompetencje marketingowe w tworzeniu przewagi konkurencyjnej zagranicznych sieci handlowych FMCG na polskim rynku. [W:] Czubała A., Hadrian P., Wiktor J. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 470-479.
49
Śmigielska G., (2014), Innowacje w procesie globalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 34, s. 197-205; http://www.wzieu.pl/zn/823/ZN_823.pdf
50
Śmigielska G., (2013), Marketing in Creating and Sustaining Competitive Advantage of Retailers, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 29, s. 99-109.
51
Śmigielska G., (2013), Relacje przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji żywności - stare i nowe problemy i zjawiska, "Handel Wewnętrzny w Polsce", 2013, Rynek artykułów żywnościowych, s. 222-234.
52
Śmigielska G., (2013), Corporate Social Responsibility in the Management of Fast Moving Consumer Goods Distribution Channels : Poland Example. [W:] Knego N., Renko S., Knežević B. (red.), Perspektive trgovine 2013. Odnosi u lancima opskrbe : Zbornik međunarodne znanstvene konferencije, Zagreb, 20. i 21. studeni 2013. godine, Zagreb : Ekonomski fakultet, s. 204-214.
53
Śmigielska G., Bober T., (2013), E-commerce in Achieving and Sustaining the Competitive Advantage of Retailers. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 763-772.
54
Śmigielska G., Bober T., (2013), The Consumer Electronics Retailing - Tendencies, Models, Strategies, "Slovak Scientific Journal", vol. 2, nr 2, s. 87-91; http://www.infoma.fri.uniza.sk/archive/mse/v2n2/087-090.pdf
55
Śmigielska G., (2013), Uwarunkowania roli przedsiębiorstw handlowych we współczesnej gospodarce. [W:] Śmigielska G. (red.), Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, s. 13-42.
56
Śmigielska G. (red.), (2013), Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, 274 s.
57
Stefańska M., Śmigielska G., (2013), CSR jako źródło konkurencyjności kanałów dystrybucji, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 9 (58), s. 491-502; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2013_T9_nr58.pdf#page=491&view=Fit
58
Śmigielska G., (2013), Corporate Social Responsibility of European Retail Chains in Poland, "Review of International Comparative Management", Vol. 14, Iss. 1, s. 127-137; http://www.rmci.ase.ro/no14vol1/11.pdf
59
Śmigielska G., Orzeł K., (2013), Franchising as a Method of Entering a Foreign Market by Polish Shopping Goods Chains. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 269-281.
60
Śmigielska G., Depta R., (2013), Współczesny marketing bezpośredni jako rezultat rozwoju nowoczesnych technologii, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (maj-czerwiec), t. 1, s. 97-104.
61
Śmigielska G., (2013), Wirtualizacja a budowanie przewagi konkurencyjnej w handlu. [W:] Zacher (red.), Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 277-293.
62
Śmigielska G., (2013), The Role of Retailers in Developing a Healthy Lifestyle in Poland. [W:] Renko S., Knezevic B. (red.), Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe (International Business and Management; vol. 29), Bingley : Emerald Group Publishing Limited, s. 55-71.
63
Śmigielska G., Stefańska M., (2013), Private Brand in the Positioning Strategies of FMCG Retailers in Poland, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 31, s. 375-385; http://www.wzieu.pl/zn/776/ZN_776.pdf
64
Śmigielska G., (2012), Kultura organizacyjna w konkurowaniu przedsiębiorstw handlu detalicznego, "Marketing i Rynek", nr 3, s. 2-6.
65
Śmigielska G., ([2012]), Kultura organizacyjna w konkurowaniu przedsiębiorstw handlu detalicznego. [W:] Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce, s. 40-49.
66
Karczewska M., Śmigielska G., (2012), Rozwój struktury rynku FMCG w świetle teorii kosztów transakcyjnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 21, nr 2, s. 77-99; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/148/132
67
Śmigielska G., (2012), Sprzedaż bezpośrednia jako forma handlu detalicznego - perspektywy jej rozwoju w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 885, s. 95-106.
68
Śmigielska G., ([2012]), Marketing w tworzeniu i utrwalaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych. [W:] Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce, s. 16-26.
69
Śmigielska G., (2012), Corporate Social Responsibility as Driver to a Firm's Competitive Advantage: the Case of a Polish Organic Food Retailer. [W:] Sándor M., László D. (red.), Zöld gazdaság és versenyképesség? A tudományos napok eladásai és poszterei, Gyöngyös 2012. március 29-30, Gyöngyös : Károly Róbert Föiskola, s. 1016-1022.
70
Śmigielska G., ([2012]), Społeczna odpowiedzialność handlu - istota, narzędzia, korzyści i zagrożenia. [W:] Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce, s. 27-39.
71
Śmigielska G., (2012), Społeczna odpowiedzialność handlu - istota, narzędzia, korzyści i zagrożenia, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (styczeń-luty), cz. 2, s. 5-13.
72
Śmigielska G., (2012), Marketing społecznie zaangażowany - mariaż marketingu i społecznej odpowiedzialności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 26, s. 459-469.
73
Oczkowska R., Śmigielska G., (2012), Marketing Strategies of Retailers in Poland : How CSR Activities Fit in. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 497-510.
74
Śmigielska G., (2012), Kompetencje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem handlowym. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 153-162.
75
Śmigielska G., (2012), The Role of Retailing in Developing a Healthy Lifestyle in Poland. [W:] Knego N., Renko S., Knežević B. (red.), Perspektive trgovine 2012. Trgovina u kontekstu održivog razvoja : Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studeni 2012. godine, Zagreb : Ekonomski fakultet, s. 174-183.
76
Śmigielska G., ([2012]), Kompetencje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem handlowym. [W:] Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce, s. 5-15.
77
Śmigielska G., (2011), Sprawozdanie z seminarium pt. Społeczna odpowiedzialność handlu : stan obecny i kierunki rozwoju, "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 62-64.
78
Śmigielska G., (2011), Funkcjonowanie wirtualnych sieci dostaw artykułów wybieralnych w świetle teorii kosztów transakcyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 175, s. 240-249.
79
Śmigielska G., (2011), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 67-69.
80
Śmigielska G., (2011), Handel w gospodarce opartej na wiedzy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 22, s. 39-49; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/20/81d6585b893cbb2b113f60758dbdc716/04.pdf
81
Śmigielska G., (2011), Corporate Culture in Developing Retailers' Sustainable Competitive Advantage. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 131-144.
82
Śmigielska G., (2011), Marketing Strategies of Retailers in Poland. How CSR Activities Fit in. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność w handlu, s. 19-35.
83
Śmigielska G., (2011), Społeczna odpowiedzialność handlu - istota, narzędzia, korzyści i zagrożenia. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność w handlu, s. 7-18.
84
Śmigielska G., (2011), Transnarodowe korporacje handlowe i ich wpływ na gospodarkę krajów goszczących, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 73, s. 689-699; http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf
85
Śmigielska G., (2011), Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firm handlowych : podejście pozycyjne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 18, s. 187-197.
86
Śmigielska G., (2010), Lojalni klienci w kryzysie, "Harvard Business Review Polska", Marzec, s. 23-24.
87
Śmigielska G., (2010), Human Resources in Developing the Sustainable Competitive Advantage of Retail Companies. [W:] Hittmár Š. (red.), Knowledge Base for Management - Theory and Practice : Scientific Monograph Collection, Zilina : [EDIS, University Publishing House, University of Zilina], s. 218-223.
88
Śmigielska G., (2010), Rola handlu we współczesnej gospodarce. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy, s. 8-34.
89
Śmigielska G., (2010), Innowacje strukturalne w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing", z. 17, nr 2 (272), s. 463-469.
90
Oczkowska R., Śmigielska G., (2010), Social Responsibility of International Retail Chains in Poland. [W:] Andreani J., Collesei U. (red.), Proceedings of the 9th International Conference Marketing Trends, Paris-Venise : Marketing Trends Association, s. 1-26.
91
Śmigielska G., (2010), Koncepcja odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw detalicznych w teorii i praktyce, "Marketing i Rynek", nr 7, s. 14-19.
92
Śmigielska G., (2010), Uwarunkowania rozwoju systemów franchisingowych w handlu detalicznym w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 55, s. 117-125.
93
Oczkowska R., Śmigielska G., (2009), Działania marketingu społecznego dużych sieci detalicznych w Polsce w kontekście przemian strukturalnych zachodzących w handlu. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 250-258.
94
Surówka-Marszałek D., Śmigielska G., (2009), Bariery ograniczające działalność innowacyjną firm w sferze usług. [W:] Fatuła D. (red.), Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 51-61.
95
Śmigielska G., (2009), Rozwój marek własnych przedsiębiorstw handlowych w Polsce, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 11, s. 139-152.
96
Śmigielska G., (2009), Marka własna przedsiębiorstw handlowych czynnikiem rozwoju ich relacji partnerskich z producentem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 41, s. 396-402.
97
Śmigielska G., (2009), Przedsiębiorstwo handlu detalicznego w zarządzaniu łańcuchem dostaw, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (maj), s. 169-177.
98
Śmigielska G., (2009), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem detalicznym. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 129), Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 582-588.
99
Śmigielska G., (2009), Rozwój form handlu wielkopowierzchniowego z artykułami FMCG w Polsce. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 27-35.
100
Śmigielska G., (2008), Challenges Faced by the Global Retailers. [W:] Ďaďo J., Petrovičova J. (red.), Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium, Banská Bystrica :, s. 254-258.
101
Śmigielska G., (2008), Information Technologies in Logistics and Marketing Activities Retail Enterprises. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej, L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", s. 423-424.
102
Śmigielska G., (2008), Powiązania sieciowe jako czynnik utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 25-36.
103
Śmigielska G., (2008), Informacìjnì tehnologìї v logìstičnìj ì marketingovìj dìâl'nostì rozdrìbnih pìdpriêmstv, "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika", no. 633, s. 799-805; http://vlp.com.ua/files/116.pdf
104
Surówka-Marszałek D., Śmigielska G., (2008), Rozwój sieci innowacyjnych kreujących procesu wymiany. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 239-249.
105
Śmigielska G., Brańka S., (2008), Stan podmiotowy handlu detalicznego w Polsce. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1], s. 9-30.
106
Śmigielska G., (2008), Pozycjonowanie oferty detalistów w budowaniu przewagi konkurencyjnej. [W:] Dworzecki Z., Romanowska M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 367-373.
107
Śmigielska G., (2008), Wizerunek sklepu w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa handlowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 757, s. 51-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/150610456
108
Śmigielska G., (2007), Konsekwencje wyboru sposobu wejścia sieci detalicznej na rynek zagraniczny dla tworzenia jej przewagi konkurencyjnej. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 95-107.
109
Śmigielska G., (2007), Tworzenie wartości dla nabywców jako istota konkurowania w handlu detalicznym. [W:] SZUMILAK J. (red.), Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 35-44.
110
Śmigielska G., (2007), Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 181), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 238 s.
111
Śmigielska G., (2006), Strategie konkurowania przedsiębiorstw handlu detalicznego w warunkach globalizacji rynku. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 353-362.
112
Śmigielska G., (2006), Wyróżniające zdolności logistyczne w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 9 (1141), s. 20-24.
113
Śmigielska G., (2006), Wiedza jako źródło trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 694, s. 123-133; https://bazekon.uek.krakow.pl/106469381
114
Śmigielska G., (2006), Zasobowe uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw detalicznych. [W:] Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 128-137.
115
Oczkowska R., Śmigielska G., (2005), Powiązania sieciowe w tworzeniu trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 83-92.
116
Śmigielska G., (2005), Zarządzanie specyficznymi zasobami przedsiębiorstw handlu detalicznego w aspekcie racjonalizacji kosztów transakcyjnych. [W:] Szumilak J. (kierownik tematu), Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu w świetle teorii kosztów transakcyjnych, s. 30-52.
117
Śmigielska G., (2004), Wiedza rynkowa w tworzeniu trwałej przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego. [W:] Laskowski P., Morawski M. (red.), Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie i jednostce samorządu terytorialnego, Wałbrzych : Wydawnictwo WWSZiP, s. 137-144.
118
Zembura R., Śmigielska G., (2004), Uwarunkowania procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw handlowych. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 381-394.
119
Śmigielska G., (2004), Lean retailing - wyzwania dla przedsiębiorstw handlowych i producentów. [W:] Romanowska M., Trocki M. (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, T. 2, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 159-166.
120
Śmigielska G., (2004), Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym w świetle teorii M. Portera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 664, s. 57-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/66661043
121
Śmigielska G., (2004), Efektywność handlu detalicznego. [W:] Szumilak J. (red.), Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 219-247.
122
Śmigielska G., (2004), Oferta usługowa handlu detalicznego. [W:] Szumilak J. (red.), Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 47-85.
123
Śmigielska G., (2004), Tworzenie zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach handlowych. [W:] Engelhardt J., Brojak-Trzaskowska M. (red.), Management Forum 2020: w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, Szczecin ; Międzyzdroje : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 102-107.
124
Śmigielska G., (2004), Wpływ zachowań nabywców detalicznych na proces tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych z wykorzystaniem form sprzedaży detalicznej jako obiektów świadczenia usług handlowych. [W:] Szumilak J. (kierownik tematu), Zarządzanie sprzedażą detaliczną w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych świadczonych przez wybrane formaty handlu detalicznego, s. 6-17.
125
Śmigielska G., (2003), Motywy i uwarunkowania ekspansji przedsiębiorstw handlowych na rynki zagraniczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 624, s. 91-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/14860
126
Śmigielska G., (2003), Technologie informacyjne w kreowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 36), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 333-339.
127
Śmigielska G., (2003), Operations Strategy in the Management of Retail Enterprise. [W:] Ekonomika Firiem 2003, Cz. 1, Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, s. 154-159.
128
Śmigielska G., (2003), Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego, "Gospodarka Narodowa", 9 (15), s. 58-73.
129
Śmigielska G., (2003), Cena jako narzędzie konkurowania w handlu detalicznym. [W:] Szumilak J. (kierownik tematu), Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego : raport z badań statutowych, s. 1[7]-11[17].
130
Śmigielska G., Zembura R., (2003), Knowledge Transfer from Foreign Inwestors as an Important Factor of Economy Development. [W:] Opportunities of Change : 3rd International Economic Congress : Conference Proceedings, July 3-6, 2003, Sopot, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 25-30.
131
Śmigielska G., Zembura R., (2002), Transfer wiedzy jako czynnik sukcesu aliansu strategicznego. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 790-798.
132
Dołhasz M., Śmigielska G., (2002), Propozycja kształtowania wizerunku materiałów budowlanych jako bezpiecznych dla środowiska naturalnego, na przykładzie styropianu. [W:] Sborník z konference Intenzifikácia ochrany stavebných objektov proti vlhkosti - v procese ozdravovania vnůtornej klímy, Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, s. 52-54.
133
Śmigielska G., (2002), Perspektywy rozwoju marek handlowych na tle procesów koncentracji w handlu detalicznym. [W:] Konferencja "Przedsiębiorstwo Partnerskie", Kazimierz Dolny ; Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Katedra Zarządzania w Gospodarce, s. 491-499.
134
Śmigielska G., Zembura R., (2002), Learning alliances w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. [W:] Cieśliński W. (red.), Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, T. 1, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 37-46.
135
Śmigielska G., (2002), Problemy rozwoju globalnych przedsiębiorstw handlowych, "Marketing i Rynek", nr 5, s. 12-16.
136
Śmigielska G., (2002), Funkcjonowanie przedsiębiorstw handlu detalicznego w warunkach poszukiwania źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej. [W:] Jan SZUMILAK (kierownik tematu), Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji, s. 1[5]-34[38].
137
Śmigielska G., (2002), Kluczowe czynniki sukcesu strategii globalnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, "Marketing i Rynek", nr 6, s. 7-11.
138
Śmigielska G., (2000), Znaczenie marketingu dla produktywności przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 608-619.
139
Śmigielska G., (2000), Co dalej z category killers?, "Marketing i Rynek", nr 7, s. 8-15.
140
Śmigielska G., (2000), Procesy internacjonalizacji w handlu detalicznym. [W:] - kierownik (kierownik tematu), Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu, s. 74-100.
141
Śmigielska G., (1999), Wykształcenie się orientacji marketingowej w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 524, s. 71-81.
142
Śmigielska G., (1999), Możliwości i ograniczenia franchisingu na przykładzie przedsiębiorstw handlowych. [W:] Logistyka'99 : rynek, dystrybucja, zapasy, Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, s. 1-13.
143
Śmigielska G., (1998), Handel w Polsce po roku 2000. [W:] Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998, T. 1, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 221-230.
144
Śmigielska G., (1998), Możliwości segmentacji rynku przez przedsiębiorstwa handlowe działające na rynkach międzynarodowych. [W:] Wiktor J. (red.), Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 211-223.
145
Surówka-Marszałek D., Śmigielska G., (1998), Innowacje w handlu polskim i warunki ich adaptacji. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Handel w procesie przemian, s. 19-36.
146
Surówka-Marszałek D., Śmigielska G., (1998), Innowacje w handlu polskim i warunki ich adaptacji. [W:] Szromnik A. (red.), Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 47-63.
147
Śmigielska G., (1996), Rola targów w promocji technik merchandisingowych. [W:] Szromnik A. (red.), Marketing wystawienniczy: materiały z seminarium zorganizowanego w Krakowie w dniu 10.05.1996, Kraków : Targi w Krakowie SA : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 40-44.
148
Śmigielska G., (1996), Znaczenie systemu obserwacji otoczenia dla przedsiębiorstw handlowych. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 482-491.
149
Śmigielska G., (1996), Cykl życia instytucji handlu detalicznego, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 19-22.
150
Śmigielska G., (1996), Strategie finansowo-marketingowe korporacji handlowych, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 46-49.
151
Śmigielska G., (1995), Strategie przedsiębiorstw handlu detalicznego. [W:] Przedsiębiorstwo, marketing, strategie, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 428-435.
152
Śmigielska G., (1994), Stopa zwrotu jako norma regulacji i jej znaczenie dla kształtowania składu podmiotowego handlu, Prom. Szumilak J., Kraków : , 223 k.
153
Śmigielska G., (1992), The Role of the State During the Transformation Process. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Cracow : Academy of Economics; Warsaw: Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, s. 19-29.
154
Śmigielska G., (1992), Znaczenie wskaźnika stopy zwrotu dla firm handlowych, "Handel Wewnętrzny", nr 4-5, s. 28-30.
155
Śmigielska G., (1991), Rynek artykułów cepeliowskich a ruch turystyczny (wybrane aspekty na przykładzie miasta Krakowa), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 368, s. 79-87.
156
Śmigielska G., (1989), Społeczno-ekonomiczna efektywność sklepów wzorcowych : próba analizy na przykładzie placówek "Społem" PSS w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 294, s. 173-188.
157
Śmigielska G., (1988), Wybrane problemy formułowania prognozy metodą ekspertyz zespołowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 258, s. 71-92.
158
Bazarnik J., Śmigielska G., (1988), Stan podmiotowy struktury handlu w świetle "Listy 400" największych przedsiębiorstw handlu rynkowego. [W:] Banasiak A. (red.), Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 74-83.
159
Śmigielska G., (1988), Podstawy organizacyjno-ekonomiczne działalności Powszechnych Spółdzielni Spożywców w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 265, s. 23-35.
160
Śmigielska G., (1986), Rentowność spółdzielni spożywców i jej uwarunkowania. [W:] Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986, Kraków : "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie : Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 15 s..
161
Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce, (2014), Śmigielska G. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 87 k.
162
Szumilak J., Surówka-Marszałek D., Śmigielska G., Szczepankiewicz W., Plichta J., Figiel A., Paliwoda-Matiolańska A., Brańka S., Orzeł K., (2009), Rozwój form instytucjonalnych handlu. Etap 2, Strukturalne uwarunkowania działalności handlowej w sektorach rozproszonych, Szromnik A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 126 s.
163
Szumilak J., Surówka-Marszałek D., Szczepankiewicz W., Plichta J., Śmigielska G., (2006), Handel w warunkach konkurencji, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 201 k.
164
Śmigielska G., Figiel A., (2001), Ocena procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa handlowego na przykładzie Wal-Marta, [Kraków] : [Akademia Ekonomiczna], 34 s.
1
@article{UEK:2168350946,
author = "Magdalena Stefańska and Grażyna Śmigielska",
title = "Impulse Purchase in Virtual Environment and Price Sensitivity of Young Consumers : Results of Empirical Research",
journal = "Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije",
number = "vol. 10, no. 1",
pages = "8-26",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.7251/EMC2001008S},
url = {http://www.emc-review.com/sites/default/files/2020-1/EMC%20-%20godina%20X%20broj%201-8-26-Magdalena.pdf},
}
2
@article{UEK:2168350948,
author = "Camillo Manera and Grażyna Śmigielska",
title = "Small and Medium-Sized Enterprises in Italy and Challenges They Face",
journal = "Strategies in Accounting and Management",
number = "vol. 1, iss. 2",
pages = "1-7",
year = "2020",
url = {https://crimsonpublishers.com/siam/pdf/SIAM.000510.pdf},
}
3
@unpublished{UEK:2168340899,
author = "Karolina Orzeł",
title = "Konkurencyjność handlowych systemów franczyzowych branży FMCG funkcjonujących w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {},
}
4
@inbook{UEK:2168328183,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Tendencies in Supply Chain Management - Some Evidence from FMCG Market in Poland",
booktitle = "Ekologo-ekonomìčnì problemi u mìžnarodnìj torgìvlì",
pages = "173-177",
adress = "L'viv",
publisher = "Lʹvìvsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Ìvana Franka",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168332283,
author = "Grażyna Śmigielska and Tomasz Bober",
title = "E-commerce w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością - kontekst modeli biznesu",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6, t. 2",
pages = "436-446",
year = "2018",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171577508},
}
6
@article{UEK:2168330047,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Role of Institutions in Promoting Sustainable Development : the Case of Fair Trade",
journal = "Journal of Environmental Studies and Applications (JESA)",
number = "vol. 2",
pages = "103-114",
year = "2018",
url = {http://scienvir.uaic.ro/public/site/images/admin/JESA%20vol%202%20(2018).pdf#page=103},
}
7
@article{UEK:2168324845,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "A Business Case for Sustainable Development",
journal = "Centre for European Studies Working Papers (CES Working Papers)",
number = "vol. 10, iss. 1",
pages = "49-66",
year = "2018",
url = {http://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2018_X1.pdf#page=53},
}
8
@book{UEK:2168328157,
title = "Knowledge, Economy, Society : Macro- and Microeconomic Problems in the Knowledge-based Economy",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/64/e0/STUD_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-25-7 ; 978-83-65907-26-4",
}
9
@article{UEK:2168325801,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Benchmarking in Development Retailers' Competitive Advantage on Global Market",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 1",
pages = "97-105",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf},
}
10
@article{UEK:2168315591,
author = "Grażyna Śmigielska and Magdalena Stefańska",
title = "Innovative Positioning as a Marketing Tool of Retailers on the Food Market",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 5, 1",
pages = "77-90",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2017.050105},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/170/pdf},
}
11
@article{UEK:2168311505,
author = "Grażyna Śmigielska and Renata Oczkowska",
title = "Retailers' Responsibility towards Consumers and Key Drivers of Their Development in Poland",
journal = "Administrative Sciences",
number = "vol. 7, iss. 1",
pages = "1-15",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/admsci7010003},
url = {https://www.mdpi.com/2076-3387/7/1/3},
}
12
@inbook{UEK:2168311497,
author = "Grażyna Śmigielska and Renata Oczkowska",
title = "Retailers' Competitiveness on Global Markets",
booktitle = "Challenges for International Business in Central and Eastern Europe",
pages = "175-196",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1242/872},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-12-7",
}
13
@book{UEK:2168328191,
title = "Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Projektów Studenckich",
year = "2017",
isbn = "978-83-949590-1-2",
}
14
@unpublished{UEK:2168321713,
author = "Tomasz Bober",
title = "Technologia internetowa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003291},
}
15
@book{UEK:2168322249,
title = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Problems of Managing Human Resources and Corporate Finance",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/cc/ca/CFM_2016_05_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-94-2 ; 978-83-65173-95-9",
}
16
@inbook{UEK:2168310347,
author = "Grażyna Śmigielska and Renata Oczkowska",
title = "Retailers' Competitiveness on Global Markets",
booktitle = "Proceedings of the International Conference - Theory and Applications in the Knowledge Economy",
pages = "230-242",
adress = "Lisbon",
publisher = "Published by Eduardo Tomé",
year = "2016",
isbn = "978-989-20-6806-0",
}
17
@article{UEK:2168307579,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "The Role of an Entrepreneur in Developing an Organizational Culture Fostering Innovations",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 4, 5",
pages = "54-68",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2016.5.4},
url = {http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/04_smigielska.pdf},
}
18
@inbook{UEK:2168311489,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Retail Marketing and Consumers Loyalty - Some Experiences from Poland",
booktitle = "Trade Perspectives 2016 : Safety, Security, Privacy and Loyalty : Proceedings of the International Scientific Conference",
pages = "150-158",
adress = "Zagreb",
publisher = "Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy",
year = "2016",
url = {http://web.efzg.hr/dok//trg/trade%20perspectives%202016/Trade%20Perspectives%202016_proceedings.pdf},
isbn = "978-953-346-035-2",
}
19
@article{UEK:2168311503,
author = "Grażyna Śmigielska and Blaženka Knežević and Ivana Marić",
title = "Social Supermarkets as the New Dimension of CSR and Their Contribution to Sustainable Development",
journal = "Handel Wewnętrzny w Polsce",
number = "2011-2016",
pages = "329-343",
year = "2016",
}
20
@inbook{UEK:2168310741,
author = "Grażyna Śmigielska and Aleksandra Grzesiuk",
title = "Looking for Competitive Advantage of Polish Food Products in German Market : Research Results and Recommendations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "41-49",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
21
@article{UEK:2168311493,
author = "Magdalena Stefańska and Grażyna Śmigielska",
title = "New Challenges Facing Retail and Marketing - Sustainable Consumption and Innovations of Trade Enterprises",
journal = "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing",
number = "16 (65)",
pages = "79-87",
year = "2016",
url = {http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2016_T16_nr65.pdf},
}
22
@inbook{UEK:2168310361,
author = "Renata Oczkowska and Grażyna Śmigielska",
title = "Offshoring Services as a Trend in the International Expansion of Companies - Capgemini Case Study",
booktitle = "New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-border and Global Perspectives",
pages = "32-40",
adress = "Aachen",
publisher = "Schaker Verlag",
year = "2016",
isbn = "978-3-8440-4203-0",
}
23
@inbook{UEK:2168312731,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "The Role of an Entrepreneur in Developing Organizational Culture Fostering Innovations",
booktitle = "Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context",
pages = "1035-1045",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
url = {http://www.conference.uek.krakow.pl/2016/8th%20ENTRE%202016%20Conference%20Proceedings.pdf},
isbn = "978-83-65262-13-4",
}
24
@article{UEK:2168306797,
author = "Grażyna Śmigielska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Innowacje marketingowe w handlu detalicznym",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 14, 1 (57), t. 1",
pages = "57-70",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.57.3},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169762},
}
25
@inbook{UEK:2168295085,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Environmental Protection in the Strategies of Retailers Examples from the Polish Market",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings",
pages = "227-236",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2015",
url = {http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf},
isbn = "978-86-6091-049-5",
}
26
@inbook{UEK:2168300359,
author = "Grażyna Śmigielska and Karolina Orzeł",
title = "Innovations in Retail Sector and their Influence on the Market",
booktitle = "Proceedings of the 11th International Conference of ASECU "Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development"",
pages = "393-402",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://asecu2015.fundacjauek.krakow.pl/proceedings/32.pdf},
isbn = "978-83-65173-37-9",
}
27
@article{UEK:2168298431,
author = "Grażyna Śmigielska and Anna Dąbrowska and Małgorzata Radziukiewicz",
title = "Fair Trade in Sustainable Development : the Potential for Fairtrade Market Growth in Poland",
journal = "Amfiteatru Economic",
number = "17 (Special No. 9)",
pages = "1244-1258",
year = "2015",
url = {http://www.amfiteatrueconomic.ase.ro/english/archive.html},
}
28
@inbook{UEK:2168300329,
author = "Grażyna Śmigielska and Bogdan Wierzbiński",
title = "The Role of Trust and Culture in Building Mutual Relations in Business Competitive Market",
booktitle = "Proceedings of the 11th International Conference of ASECU "Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development"",
pages = "271-281",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://asecu2015.fundacjauek.krakow.pl/proceedings/21.pdf},
isbn = "978-83-65173-37-9",
}
29
@book{UEK:2168309421,
title = "Knowledge, Economy, Society : Challenges for Enterprises in Knowledge-based Economy",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b9/8d/Book%20IV.pdf},
isbn = "978-83-65173-34-8 ; 978-83-65173-35-5",
}
30
@article{UEK:2168300759,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Innovation and Competitiveness of Supply Chains in Economy",
journal = "Handel Wewnętrzny w Polsce",
number = "2010-2015",
pages = "201-214",
year = "2015",
}
31
@article{UEK:2168289705,
author = "Magdalena Nowak and Grażyna Śmigielska",
title = "Ewolucja marki własnej na rynku FMCG w Polsce",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "10-16",
year = "2015",
}
32
@inbook{UEK:2168300311,
author = "Grażyna Śmigielska and Karolina Orzeł",
title = "Innovations in the Process of Changing the Retail Structure : the Case of Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "413-420",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf},
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
33
@article{UEK:2168300313,
author = "Grażyna Śmigielska and Karolina Orzeł",
title = "Innovations in the Retail Sector and Their Influence on the Market",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5",
pages = "338-346",
year = "2015",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171407345},
}
34
@article{UEK:2168297619,
author = "Grażyna Śmigielska and Karolina Orzeł",
title = "Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "38",
pages = "89-99",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/865/ZN_865.pdf#page=89&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
35
@inbook{UEK:2168298999,
author = "Grażyna Śmigielska and Magdalena Stefańska",
title = "Innovations in Developing Competitive Advantage in Food Retailing - the Case of a Polish National Chain Piotr i Paweł",
booktitle = "Trade Perspectives 2015 : Innovations in Food Retailing : Proceedings of the International Scientific Conference",
pages = "93-102",
adress = "Zagreb",
publisher = "Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy",
year = "2015",
url = {http://web.efzg.hr/dok/KID//Trade%20Perspectives%202015.pdf},
isbn = "978-953-346-016-1",
}
36
@inbook{UEK:2168292537,
author = "Grażyna Śmigielska and Magdalena Stefańska",
title = "Theoretical Foundations of CSR in Retailing",
booktitle = "Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers",
pages = "1-33",
adress = "New York",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1057/9781137389046_1},
url = {},
isbn = "978-1-137-39568-9",
}
37
@inbook{UEK:2168297615,
author = "Grażyna Śmigielska and Anna Dąbrowska and Małgorzata Radziukiewicz",
title = "Fair Trade in Sustainable Development : the evidence from Poland",
booktitle = "New Trends in Sustainable Business and Consumption",
pages = "242-250",
adress = "Bucureşti",
publisher = "Editura ASE",
year = "2015",
issn = "2457-483X",
}
38
@inbook{UEK:2168290809,
author = "Zbigniew Stańczyk and Grażyna Śmigielska",
title = "Is Middle-Income Trap in Poland Inevitable?",
booktitle = "Proceedings of the 10th Conference of ASECU : Towards Post-Crisis Prosperity : Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in Southern and Eastern Europe, Cluj Napoca, Romania 16-17 May 2014",
pages = "224-230",
adress = "Cluj-Napoca",
publisher = "RISOPRINT",
year = "2014",
url = {http://www.econ.ubbcluj.ro/asecu2014/Proceedings%20of%20the%2010th%20Conference%20of%20ASECU_Tipar_final.pdf},
isbn = "978-973-53-1381-4",
}
39
@unpublished{UEK:2168302157,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Innowacje w procesie rozwoju struktur handlu detalicznego",
booktitle = "Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce",
pages = "36-60",
year = "2014",
}
40
@unpublished{UEK:2168302143,
author = "Grażyna Śmigielska and Karolina Orzeł",
title = "Innowacje w handlu detalicznym - pojęcie i cechy",
booktitle = "Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce",
pages = "6-13",
year = "2014",
}
41
@unpublished{UEK:2168302641,
author = "Ryszard Depta",
title = "Współczesny marketing bezpośredni w świetle rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003096},
}
42
@book{UEK:2168290895,
title = "Knowledge, Economy, Society : Problems of Management and Financing Economic Activity",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a6/05/CFM_2014_ksiazka_4.pdf},
isbn = "978-83-65173-02-7 ; 978-83-65173-03-4",
}
43
@book{UEK:2168280053,
title = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Economic Resources Management",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-58-7",
}
44
@inbook{UEK:2168287651,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Core Competences and Managerial Competences in Developing the Sustainable Competitive Advantage",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "195-202",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=196=Fit},
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
45
@book{UEK:2168293457,
author = "Agnieszka Malarewicz-Jakubów and Grażyna Śmigielska and Marta Ziółkowska and Andrzej Rutkowski and Karolina Orzeł and Adam Wąsikowski and Bogumiła Bubiak and Hanna Rachoń",
title = "Franczyza w Polsce : geneza - trendy - przykłady",
adress = "Warszawa",
publisher = "Texter",
year = "2014",
isbn = "978-83-7790-779-5",
}
46
@article{UEK:2168298879,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Innovations in the Development of Supply Chains Managed by Retailers",
journal = "Handel Wewnętrzny w Polsce",
number = "2009-2014",
pages = "169-181",
year = "2014",
}
47
@inbook{UEK:2168287683,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "ICT in the Process of Trade Sector Development",
booktitle = "Perspektive trgovine 2014. Ljudi, tehnologija, znanje : Zbornik međunarodne znanstvene konferencije, Zagreb, 19. i 20. studeni 2014. godine",
pages = "174-184",
adress = "Zagreb",
publisher = "Ekonomski fakultet",
year = "2014",
url = {http://web.efzg.hr/dok/kid/TRADE%20PERSPECTIVES%202014.pdf},
isbn = "978-953-346-004-8",
}
48
@inbook{UEK:2168280441,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Kompetencje marketingowe w tworzeniu przewagi konkurencyjnej zagranicznych sieci handlowych FMCG na polskim rynku",
booktitle = "Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce",
pages = "470-479",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2163-5",
}
49
@article{UEK:2168286889,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Innowacje w procesie globalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "34",
pages = "197-205",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/823/ZN_823.pdf},
issn = "1640-6818",
}
50
@article{UEK:2168263338,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Marketing in Creating and Sustaining Competitive Advantage of Retailers",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "29",
pages = "99-109",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1640-6818",
}
51
@article{UEK:2168307251,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Relacje przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji żywności - stare i nowe problemy i zjawiska",
journal = "Handel Wewnętrzny w Polsce",
number = "2013, Rynek artykułów żywnościowych",
pages = "222-234",
year = "2013",
}
52
@inbook{UEK:2168287693,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Corporate Social Responsibility in the Management of Fast Moving Consumer Goods Distribution Channels : Poland Example",
booktitle = "Perspektive trgovine 2013. Odnosi u lancima opskrbe : Zbornik međunarodne znanstvene konferencije, Zagreb, 20. i 21. studeni 2013. godine",
pages = "204-214",
adress = "Zagreb",
publisher = "Ekonomski fakultet",
year = "2013",
url = {http://web.efzg.hr/dok//trg/bknezevic/Trade%20Perspectives%202013.pdf},
isbn = "978-953-6025-81-7",
}
53
@inbook{UEK:2168274975,
author = "Grażyna Śmigielska and Tomasz Bober",
title = "E-commerce in Achieving and Sustaining the Competitive Advantage of Retailers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "763-772",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
54
@article{UEK:2168293163,
author = "Grażyna Śmigielska and Tomasz Bober",
title = "The Consumer Electronics Retailing - Tendencies, Models, Strategies",
journal = "Slovak Scientific Journal",
number = "vol. 2, 2",
pages = "87-91",
year = "2013",
url = {http://www.infoma.fri.uniza.sk/archive/mse/v2n2/087-090.pdf},
}
55
@inbook{UEK:2168260994,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Uwarunkowania roli przedsiębiorstw handlowych we współczesnej gospodarce",
booktitle = "Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "13-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-805-6",
}
56
@book{UEK:2168260986,
title = "Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-805-6",
}
57
@article{UEK:2168264838,
author = "Magdalena Stefańska and Grażyna Śmigielska",
title = "CSR jako źródło konkurencyjności kanałów dystrybucji",
journal = "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing",
number = "9 (58)",
pages = "491-502",
year = "2013",
url = {http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2013_T9_nr58.pdf#page=491&view=Fit},
}
58
@article{UEK:2168257882,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Corporate Social Responsibility of European Retail Chains in Poland",
journal = "Review of International Comparative Management",
number = "Vol. 14, Iss. 1",
pages = "127-137",
year = "2013",
url = {http://www.rmci.ase.ro/no14vol1/11.pdf},
}
59
@inbook{UEK:2168254506,
author = "Grażyna Śmigielska and Karolina Orzeł",
title = "Franchising as a Method of Entering a Foreign Market by Polish Shopping Goods Chains",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "269-281",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
60
@article{UEK:2168256010,
author = "Grażyna Śmigielska and Ryszard Depta",
title = "Współczesny marketing bezpośredni jako rezultat rozwoju nowoczesnych technologii",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (maj-czerwiec), t. 1",
pages = "97-104",
year = "2013",
}
61
@inbook{UEK:2168257640,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Wirtualizacja a budowanie przewagi konkurencyjnej w handlu",
booktitle = "Wirtualizacja : problemy, wyzwania, skutki",
pages = "277-293",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2013",
isbn = "978-83-7561-296-7",
}
62
@inbook{UEK:2168263684,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "The Role of Retailers in Developing a Healthy Lifestyle in Poland",
booktitle = "Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe",
pages = "55-71",
adress = "Bingley",
publisher = "Emerald Group Publishing Limited",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/S1876-066X(2013)0000029008},
url = {},
issn = "1876-066X",
isbn = "978-1-78190-832-7 ; 978-1-78190-833-4",
}
63
@article{UEK:2168263104,
author = "Grażyna Śmigielska and Magdalena Stefańska",
title = "Private Brand in the Positioning Strategies of FMCG Retailers in Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "31",
pages = "375-385",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/776/ZN_776.pdf},
issn = "1640-6818",
}
64
@article{UEK:2168228412,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Kultura organizacyjna w konkurowaniu przedsiębiorstw handlu detalicznego",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "3",
pages = "2-6",
year = "2012",
}
65
@unpublished{UEK:2168273120,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Kultura organizacyjna w konkurowaniu przedsiębiorstw handlu detalicznego",
booktitle = "Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce",
pages = "40-49",
year = "2012",
}
66
@article{UEK:2168257588,
author = "Małgorzata Karczewska and Grażyna Śmigielska",
title = "Rozwój struktury rynku FMCG w świetle teorii kosztów transakcyjnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 21, 2",
pages = "77-99",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.7799},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/148/132},
}
67
@article{UEK:2168249320,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Sprzedaż bezpośrednia jako forma handlu detalicznego - perspektywy jej rozwoju w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "885",
pages = "95-106",
year = "2012",
}
68
@unpublished{UEK:2168273114,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Marketing w tworzeniu i utrwalaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych",
booktitle = "Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce",
pages = "16-26",
year = "2012",
}
69
@inbook{UEK:2168257628,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Corporate Social Responsibility as Driver to a Firm's Competitive Advantage: the Case of a Polish Organic Food Retailer",
booktitle = "Zöld gazdaság és versenyképesség? A tudományos napok eladásai és poszterei, Gyöngyös 2012. március 29-30",
pages = "1016-1022",
adress = "Gyöngyös",
publisher = "Károly Róbert Föiskola",
year = "2012",
isbn = "978-963-9941-53-3",
}
70
@unpublished{UEK:2168273116,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Społeczna odpowiedzialność handlu - istota, narzędzia, korzyści i zagrożenia",
booktitle = "Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce",
pages = "27-39",
year = "2012",
}
71
@article{UEK:2168225270,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Społeczna odpowiedzialność handlu - istota, narzędzia, korzyści i zagrożenia",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (styczeń-luty), cz. 2",
pages = "5-13",
year = "2012",
}
72
@article{UEK:2168242480,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Marketing społecznie zaangażowany - mariaż marketingu i społecznej odpowiedzialności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "26",
pages = "459-469",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}
73
@inbook{UEK:2168237640,
author = "Renata Oczkowska and Grażyna Śmigielska",
title = "Marketing Strategies of Retailers in Poland : How CSR Activities Fit in",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "497-510",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
74
@inbook{UEK:2168231532,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Kompetencje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem handlowym",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "153-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
75
@inbook{UEK:2168257600,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "The Role of Retailing in Developing a Healthy Lifestyle in Poland",
booktitle = "Perspektive trgovine 2012. Trgovina u kontekstu održivog razvoja : Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studeni 2012. godine",
pages = "174-183",
adress = "Zagreb",
publisher = "Ekonomski fakultet",
year = "2012",
isbn = "978-953-6025-62-6",
}
76
@unpublished{UEK:2168273110,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Kompetencje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem handlowym",
booktitle = "Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce",
pages = "5-15",
year = "2012",
}
77
@misc{UEK:2168225732,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Sprawozdanie z seminarium pt. Społeczna odpowiedzialność handlu : stan obecny i kierunki rozwoju",
booktitle = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "62-64",
year = "2011",
}
78
@article{UEK:2168222924,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Funkcjonowanie wirtualnych sieci dostaw artykułów wybieralnych w świetle teorii kosztów transakcyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "175",
pages = "240-249",
adress = "",
year = "2011",
}
79
@article{UEK:2168225724,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "67-69",
year = "2011",
}
80
@article{UEK:2168226823,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Handel w gospodarce opartej na wiedzy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 22",
pages = "39-49",
year = "2011",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/20/81d6585b893cbb2b113f60758dbdc716/04.pdf},
}
81
@inbook{UEK:2166536478,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Corporate Culture in Developing Retailers' Sustainable Competitive Advantage",
booktitle = "Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management",
pages = "131-144",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-35-8",
}
82
@unpublished{UEK:2168271486,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Marketing Strategies of Retailers in Poland. How CSR Activities Fit in",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność w handlu",
pages = "19-35",
year = "2011",
}
83
@unpublished{UEK:2168271484,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Społeczna odpowiedzialność handlu - istota, narzędzia, korzyści i zagrożenia",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność w handlu",
pages = "7-18",
year = "2011",
}
84
@article{UEK:2168221784,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Transnarodowe korporacje handlowe i ich wpływ na gospodarkę krajów goszczących",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "73",
pages = "689-699",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf},
issn = "1640-6818",
}
85
@article{UEK:2168227470,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firm handlowych : podejście pozycyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "18",
pages = "187-197",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
86
@article{UEK:2164963801,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Lojalni klienci w kryzysie",
journal = "Harvard Business Review Polska : siła nowych idei",
number = "Marzec",
pages = "23-24",
year = "2010",
}
87
@inbook{UEK:2168222956,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Human Resources in Developing the Sustainable Competitive Advantage of Retail Companies",
booktitle = "Knowledge Base for Management - Theory and Practice : Scientific Monograph Collection",
pages = "218-223",
adress = "Zilina",
publisher = "EDIS, University Publishing House, University of Zilina",
year = "2010",
isbn = "978-80-554-0296-3",
}
88
@unpublished{UEK:2168244300,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Rola handlu we współczesnej gospodarce",
booktitle = "Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "8-34",
year = "2010",
}
89
@article{UEK:2161982980,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Innowacje strukturalne w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing",
number = "z. 17, 2 (272)",
pages = "463-469",
year = "2010",
}
90
@inbook{UEK:2168323575,
author = "Renata Oczkowska and Grażyna Śmigielska",
title = "Social Responsibility of International Retail Chains in Poland",
booktitle = "Proceedings of the 9th International Conference Marketing Trends",
pages = "1-26",
adress = "Paris-Venise",
publisher = "Marketing Trends Association",
year = "2010",
url = {http://archives.marketing-trends-congress.com/2010/Materiali/Paper/Fr/Oczkowska_Migielska.pdf},
}
91
@article{UEK:2164908134,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Koncepcja odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw detalicznych w teorii i praktyce",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "14-19",
year = "2010",
}
92
@article{UEK:2165320830,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Uwarunkowania rozwoju systemów franchisingowych w handlu detalicznym w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "55",
pages = "117-125",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
93
@inbook{UEK:2161797677,
author = "Renata Oczkowska and Grażyna Śmigielska",
title = "Działania marketingu społecznego dużych sieci detalicznych w Polsce w kontekście przemian strukturalnych zachodzących w handlu",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "250-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
94
@inbook{UEK:2166049867,
author = "Danuta Surówka-Marszałek and Grażyna Śmigielska",
title = "Bariery ograniczające działalność innowacyjną firm w sferze usług",
booktitle = "Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty",
pages = "51-61",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-039-7",
}
95
@article{UEK:2164955396,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Rozwój marek własnych przedsiębiorstw handlowych w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "11",
pages = "139-152",
year = "2009",
}
96
@article{UEK:2161790673,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Marka własna przedsiębiorstw handlowych czynnikiem rozwoju ich relacji partnerskich z producentem",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "41",
pages = "396-402",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
97
@article{UEK:2165900866,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Przedsiębiorstwo handlu detalicznego w zarządzaniu łańcuchem dostaw",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (maj)",
pages = "169-177",
year = "2009",
}
98
@inbook{UEK:2162031976,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem detalicznym",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki",
pages = "582-588",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-445-9",
}
99
@inbook{UEK:2162096076,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Rozwój form handlu wielkopowierzchniowego z artykułami FMCG w Polsce",
booktitle = "Marketing",
pages = "27-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-078-6",
}
100
@inbook{UEK:2166237755,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Challenges Faced by the Global Retailers",
booktitle = "Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium",
pages = "254-258",
adress = "Banská Bystrica",
year = "2008",
isbn = "978-80-89382-00-2",
}
101
@misc{UEK:2165993900,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Information Technologies in Logistics and Marketing Activities Retail Enterprises",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej",
pages = "423-424",
adress = "L'vìv",
publisher = "Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu L'vìvs'ka polìtehnìka",
year = "2008",
isbn = "978-966-553-813-4",
}
102
@inbook{UEK:2166288392,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Powiązania sieciowe jako czynnik utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych",
booktitle = "Marketing",
pages = "25-36",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-025-0",
}
103
@article{UEK:2166065925,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Informacìjnì tehnologìї v logìstičnìj ì marketingovìj dìâl'nostì rozdrìbnih pìdpriêmstv",
journal = "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika",
number = "no. 633",
pages = "799-805",
year = "2008",
url = {http://vlp.com.ua/files/116.pdf},
}
104
@inbook{UEK:2165712111,
author = "Danuta Surówka-Marszałek and Grażyna Śmigielska",
title = "Rozwój sieci innowacyjnych kreujących procesu wymiany",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty",
pages = "239-249",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-029-8",
}
105
@unpublished{UEK:2168225730,
author = "Grażyna Śmigielska and Sebastian Brańka",
title = "Stan podmiotowy handlu detalicznego w Polsce",
booktitle = "Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1]",
pages = "9-30",
year = "2008",
}
106
@inbook{UEK:2165343808,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Pozycjonowanie oferty detalistów w budowaniu przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym",
pages = "367-373",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-367-6",
}
107
@article{UEK:50422,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Wizerunek sklepu w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa handlowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "757",
pages = "51-60",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150610456},
}
108
@inbook{UEK:2166289655,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Konsekwencje wyboru sposobu wejścia sieci detalicznej na rynek zagraniczny dla tworzenia jej przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Marketing",
pages = "95-107",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-012-0",
}
109
@inbook{UEK:2166220156,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Tworzenie wartości dla nabywców jako istota konkurowania w handlu detalicznym",
booktitle = "Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy",
pages = "35-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-5-2",
}
110
@book{UEK:50953,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
issn = "0209-1674",
isbn = "978-83-7252-364-8",
}
111
@inbook{UEK:2166218847,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Strategie konkurowania przedsiębiorstw handlu detalicznego w warunkach globalizacji rynku",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "353-362",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
112
@article{UEK:51939,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Wyróżniające zdolności logistyczne w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "9 (1141)",
pages = "20-24",
year = "2006",
}
113
@article{UEK:52761,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Wiedza jako źródło trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "694",
pages = "123-133",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/106469381},
}
114
@inbook{UEK:2166469140,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Zasobowe uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw detalicznych",
booktitle = "Handel we współczesnej gospodarce",
pages = "128-137",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "978-83-924038-0-7",
}
115
@inbook{UEK:2166388688,
author = "Renata Oczkowska and Grażyna Śmigielska",
title = "Powiązania sieciowe w tworzeniu trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw",
booktitle = "Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)",
pages = "83-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-267-7",
}
116
@unpublished{UEK:2168258486,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Zarządzanie specyficznymi zasobami przedsiębiorstw handlu detalicznego w aspekcie racjonalizacji kosztów transakcyjnych",
booktitle = "Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu w świetle teorii kosztów transakcyjnych",
pages = "30-52",
year = "2005",
}
117
@inbook{UEK:2168246972,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Wiedza rynkowa w tworzeniu trwałej przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego",
booktitle = "Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie i jednostce samorządu terytorialnego",
pages = "137-144",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydawnictwo WWSZiP",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-920319-6-2",
}
118
@inbook{UEK:2165995486,
author = "Renata Zembura and Grażyna Śmigielska",
title = "Uwarunkowania procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw handlowych",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2",
pages = "381-394",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
119
@inbook{UEK:2168234492,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Lean retailing - wyzwania dla przedsiębiorstw handlowych i producentów",
booktitle = "Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 2",
pages = "159-166",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2004",
isbn = "83-7378-084-X",
}
120
@article{UEK:2168220558,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym w świetle teorii M. Portera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "664",
pages = "57-68",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66661043},
}
121
@inbook{UEK:2166176784,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Efektywność handlu detalicznego",
booktitle = "Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju",
pages = "219-247",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-20-5",
}
122
@inbook{UEK:2166176647,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Oferta usługowa handlu detalicznego",
booktitle = "Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju",
pages = "47-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-20-5",
}
123
@inbook{UEK:2168246862,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Tworzenie zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach handlowych",
booktitle = "Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania",
pages = "102-107",
adress = "Szczecin; Międzyzdroje",
publisher = "Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-89142-27-9",
}
124
@unpublished{UEK:2168257830,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Wpływ zachowań nabywców detalicznych na proces tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych z wykorzystaniem form sprzedaży detalicznej jako obiektów świadczenia usług handlowych",
booktitle = "Zarządzanie sprzedażą detaliczną w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych świadczonych przez wybrane formaty handlu detalicznego",
pages = "6-17",
year = "2004",
}
125
@article{UEK:2168222572,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Motywy i uwarunkowania ekspansji przedsiębiorstw handlowych na rynki zagraniczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "624",
pages = "91-101",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14860},
}
126
@inbook{UEK:2168238872,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Technologie informacyjne w kreowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie",
pages = "333-339",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
issn = "1641-2168",
isbn = "83-89224-58-5",
}
127
@inbook{UEK:2168361168,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Operations Strategy in the Management of Retail Enterprise",
booktitle = "Ekonomika Firiem 2003, Cz. 1",
pages = "154-159",
adress = "Košice",
publisher = "Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave",
year = "2003",
isbn = "80-225-1737-2",
}
128
@article{UEK:2168224154,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "9 (15)",
pages = "58-73",
year = "2003",
}
129
@unpublished{UEK:2168258814,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Cena jako narzędzie konkurowania w handlu detalicznym",
booktitle = "Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego : raport z badań statutowych",
pages = "1[7]-11[17]",
year = "2003",
}
130
@inbook{UEK:2168274343,
author = "Grażyna Śmigielska and Renata Zembura",
title = "Knowledge Transfer from Foreign Inwestors as an Important Factor of Economy Development",
booktitle = "Opportunities of Change : 3rd International Economic Congress : Conference Proceedings, July 3-6, 2003, Sopot",
pages = "25-30",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2003",
isbn = "83-7326-160-5",
}
131
@inbook{UEK:2168227154,
author = "Grażyna Śmigielska and Renata Zembura",
title = "Transfer wiedzy jako czynnik sukcesu aliansu strategicznego",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "790-798",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
132
@inbook{UEK:2168369180,
author = "Magdalena Dołhasz and Grażyna Śmigielska",
title = "Propozycja kształtowania wizerunku materiałów budowlanych jako bezpiecznych dla środowiska naturalnego, na przykładzie styropianu",
booktitle = "Sborník z konference Intenzifikácia ochrany stavebných objektov proti vlhkosti - v procese ozdravovania vnůtornej klímy",
pages = "52-54",
adress = "Nitra",
publisher = "Slovenská poľnohospodárska univerzita",
year = "2002",
}
133
@inbook{UEK:2168307249,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Perspektywy rozwoju marek handlowych na tle procesów koncentracji w handlu detalicznym",
booktitle = "Konferencja "Przedsiębiorstwo Partnerskie"",
pages = "491-499",
adress = "Kazimierz Dolny ; Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Katedra Zarządzania w Gospodarce",
year = "2002",
}
134
@inbook{UEK:2168232592,
author = "Grażyna Śmigielska and Renata Zembura",
title = "Learning alliances w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1",
pages = "37-46",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915717-6-9",
}
135
@article{UEK:2168288881,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Problemy rozwoju globalnych przedsiębiorstw handlowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "12-16",
year = "2002",
}
136
@unpublished{UEK:2168257818,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Funkcjonowanie przedsiębiorstw handlu detalicznego w warunkach poszukiwania źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji",
pages = "1[5]-34[38]",
year = "2002",
}
137
@article{UEK:2168236754,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Kluczowe czynniki sukcesu strategii globalnej przedsiębiorstw handlu detalicznego",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "6",
pages = "7-11",
year = "2002",
}
138
@inbook{UEK:2168238054,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Znaczenie marketingu dla produktywności przedsiębiorstw w warunkach globalizacji",
booktitle = "Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.)",
pages = "608-619",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-057-7",
}
139
@article{UEK:2168236762,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Co dalej z category killers?",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "8-15",
year = "2000",
}
140
@unpublished{UEK:2168269080,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Procesy internacjonalizacji w handlu detalicznym",
booktitle = "Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu",
pages = "74-100",
year = "2000",
}
141
@article{UEK:2168236940,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Wykształcenie się orientacji marketingowej w przedsiębiorstwach handlu detalicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "524",
pages = "71-81",
year = "1999",
}
142
@inbook{UEK:2168338475,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Możliwości i ograniczenia franchisingu na przykładzie przedsiębiorstw handlowych",
booktitle = "Logistyka'99 : rynek, dystrybucja, zapasy",
pages = "1-13",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego",
year = "1999",
}
143
@inbook{UEK:2168252702,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Handel w Polsce po roku 2000",
booktitle = "Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1",
pages = "221-230",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "1998",
isbn = "83-86230-31-2",
}
144
@inbook{UEK:2168224694,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Możliwości segmentacji rynku przez przedsiębiorstwa handlowe działające na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "211-223",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-910502-9-7",
}
145
@unpublished{UEK:2168259014,
author = "Danuta Surówka-Marszałek and Grażyna Śmigielska",
title = "Innowacje w handlu polskim i warunki ich adaptacji",
booktitle = "Handel w procesie przemian",
pages = "19-36",
year = "1998",
}
146
@inbook{UEK:2168235858,
author = "Danuta Surówka-Marszałek and Grażyna Śmigielska",
title = "Innowacje w handlu polskim i warunki ich adaptacji",
booktitle = "Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.)",
pages = "47-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-80-1",
}
147
@inbook{UEK:2168261944,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Rola targów w promocji technik merchandisingowych",
booktitle = "Marketing wystawienniczy : materiały z seminarium zorganizowanego w Krakowie w dniu 10.05.1996",
pages = "40-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Targi w Krakowie SA; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1996",
}
148
@inbook{UEK:2168236686,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Znaczenie systemu obserwacji otoczenia dla przedsiębiorstw handlowych",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "482-491",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
149
@article{UEK:2168255122,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Cykl życia instytucji handlu detalicznego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "19-22",
year = "1996",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e0924936af5c/po.1996.01.03.pdf},
}
150
@article{UEK:2168261612,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Strategie finansowo-marketingowe korporacji handlowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "46-49",
year = "1996",
}
151
@inbook{UEK:2168253752,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Strategie przedsiębiorstw handlu detalicznego",
booktitle = "Przedsiębiorstwo, marketing, strategie",
pages = "428-435",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-904826-0-6",
}
152
@unpublished{UEK:2168275829,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Stopa zwrotu jako norma regulacji i jej znaczenie dla kształtowania składu podmiotowego handlu",
adress = "Kraków",
year = "1994",
}
153
@inbook{UEK:2168339913,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "The Role of the State During the Transformation Process",
booktitle = "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory",
pages = "19-29",
adress = "Cracow; Warsaw",
publisher = "Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office",
year = "1992",
issn = "",
}
154
@article{UEK:2168255924,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Znaczenie wskaźnika stopy zwrotu dla firm handlowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4-5",
pages = "28-30",
year = "1992",
}
155
@article{UEK:2168237974,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Rynek artykułów cepeliowskich a ruch turystyczny (wybrane aspekty na przykładzie miasta Krakowa)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "368",
pages = "79-87",
year = "1991",
}
156
@article{UEK:2168259174,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Społeczno-ekonomiczna efektywność sklepów wzorcowych : próba analizy na przykładzie placówek Społem PSS w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "294",
pages = "173-188",
year = "1989",
}
157
@article{UEK:2168236260,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Wybrane problemy formułowania prognozy metodą ekspertyz zespołowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "258",
pages = "71-92",
year = "1988",
}
158
@inbook{UEK:2168271556,
author = "Jacek Bazarnik and Grażyna Śmigielska",
title = "Stan podmiotowy struktury handlu w świetle Listy 400 największych przedsiębiorstw handlu rynkowego",
booktitle = "Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług ",
pages = "74-83",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1988",
isbn = "83-7016-337-8",
}
159
@article{UEK:2168258010,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Podstawy organizacyjno-ekonomiczne działalności Powszechnych Spółdzielni Spożywców w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "265",
pages = "23-35",
year = "1988",
}
160
@inbook{UEK:2168259362,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Rentowność spółdzielni spożywców i jej uwarunkowania",
booktitle = "Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986",
pages = "15 s.",
adress = "Kraków",
publisher = "Społem CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
161
@unpublished{UEK:2168302131,
title = "Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
162
@unpublished{UEK:2168229488,
author = "Jan Szumilak and Danuta Surówka-Marszałek and Grażyna Śmigielska and Władysław Szczepankiewicz and Jarosław Plichta and Adam Figiel and Adriana Paliwoda-Matiolańska and Sebastian Brańka and Karolina Orzeł",
title = "Rozwój form instytucjonalnych handlu. Etap 2, Strukturalne uwarunkowania działalności handlowej w sektorach rozproszonych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
163
@unpublished{UEK:2168275877,
author = "Jan Szumilak and Danuta Surówka-Marszałek and Władysław Szczepankiewicz and Jarosław Plichta and Grażyna Śmigielska",
title = "Handel w warunkach konkurencji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
164
@unpublished{UEK:2168239092,
author = "Grażyna Śmigielska and Adam Figiel",
title = "Ocena procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa handlowego na przykładzie Wal-Marta",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID