Publications of the selected author

Tapek Sylwia ORCID

Małopolska School of Public Administration,

1

Author:
Title:
XXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna
Source:
Kurier AE. - styczeń, s. 11
Nr:
2168348642
varia
2

Title:
Bal GAP-u
Source:
Kurier AE. - luty-marzec, s. [31]
Nr:
2168348506
varia
1
XXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna / Sylwia Tapek // Kurier AE. - styczeń (2006), s. 11. - ISSN 1689-7749
2
Bal GAP-u / Sylwia Tapek, Michał KUDŁACZ // Kurier AE. - luty-marzec (2006), s. [31]. - ISSN 1689-7749
1
Tapek S., (2006), XXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, "Kurier AE", styczeń, s. 11.
2
Tapek S., Kudłacz M., (2006), Bal GAP-u, "Kurier AE", luty-marzec, s. [31].
1
@misc{UEK:2168348642,
author = "Sylwia Tapek",
title = "XXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna",
booktitle = "Kurier AE",
number = "styczeń",
pages = "11",
year = "2006",
}
2
@misc{UEK:2168348506,
author = "Sylwia Tapek and Michał Kudłacz",
title = "Bal GAP-u",
booktitle = "Kurier AE",
number = "luty-marzec",
pages = "[31]",
year = "2006",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID