Publications of the selected author

Pawlikowska Katarzyna ORCID

International Programmes Office,

1

Title:
Amerykańska szkoła letnia, czyli przez doświadczenie do wiedzy
Source:
Kurier UEK. - nr 7 (23), s. 21
Access mode:
Nr:
2168348088
varia
2

Title:
Atlantis - transatlantycki projekt nowych możliwości
Source:
Kurier UEK. - nr 7 (23), s. 15
Access mode:
Nr:
2168348084
varia
1
Amerykańska szkoła letnia, czyli przez doświadczenie do wiedzy / Katarzyna PAWLIKOWSKA // Kurier UEK. - nr 7 (23) (2008), s. 21. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008. - ISSN 1689-7757
2
Atlantis - transatlantycki projekt nowych możliwości / Katarzyna PAWLIKOWSKA // Kurier UEK. - nr 7 (23) (2008), s. 15. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008. - ISSN 1689-7757
1
Pawlikowska K., (2008), Amerykańska szkoła letnia, czyli przez doświadczenie do wiedzy, "Kurier UEK", nr 7 (23), s. 21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008
2
Pawlikowska K., (2008), Atlantis - transatlantycki projekt nowych możliwości, "Kurier UEK", nr 7 (23), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008
1
@misc{UEK:2168348088,
author = "Katarzyna Pawlikowska",
title = "Amerykańska szkoła letnia, czyli przez doświadczenie do wiedzy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (23)",
pages = "21",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008},
}
2
@misc{UEK:2168348084,
author = "Katarzyna Pawlikowska",
title = "Atlantis - transatlantycki projekt nowych możliwości",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (23)",
pages = "15",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID