Publications of the selected author

1

Title:
Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej = Cooperatives - Entrepreneurial Organisational Forms in Local Economy
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 15, no. 1 (2019) , s. 126-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168337499
article
2

Author:
Title:
Wyzwania polskiego systemu opieki zdrowotnej
Source:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław LIS, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 397-415 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168324669
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Prawo korporacyjne : prawne i fiskalne aspekty działalności korporacji
Source:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 92-117 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310095
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Prawo pracowników migrujących do korzystania z opieki zdrowotnej = The Right to Health Care by the Migrant Workers
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego / red. nauk. Karol Karski - Warszawa: Bellona, 2015, s. 332-353. - Summ.
ISBN:
978-83-11-13716-5
Nr:
2168301133
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Znaczenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
Source:
Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni / red. Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015, s. 367-378
ISBN:
978-83-7667-207-6
Nr:
2168303363
chapter in monograph
1
Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej = Cooperatives - Entrepreneurial Organisational Forms in Local Economy / Izabela CZAJA, Robert ŚLIWA // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 15, no. 1 (2019), s. 126-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/download/3296.151.10/pdf. - ISSN 2083-3296
2
Wyzwania polskiego systemu opieki zdrowotnej / Robert ŚLIWA // W: Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław LIS, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 397-415. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5. - Pełny tekst: http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf
3
Prawo korporacyjne : prawne i fiskalne aspekty działalności korporacji / Zofia SZAFRAŃSKA, Robert ŚLIWA // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 92-117. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
4
Prawo pracowników migrujących do korzystania z opieki zdrowotnej = The Right to Health Care by the Migrant Workers / Robert ŚLIWA // W: Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego / red. nauk. Karol Karski. - Warszawa : Bellona, 2015. - S. 332-353. - Summ. - ISBN 978-83-11-13716-5
5
Znaczenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej / Robert ŚLIWA // W: Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni / red. Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015. - S. 367-378. - ISBN 978-83-7667-207-6
1
Czaja I., Śliwa R., (2019), Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 15, no. 1, s. 126-143; http://p-e.up.krakow.pl/article/download/3296.151.10/pdf
2
Śliwa R., (2018), Wyzwania polskiego systemu opieki zdrowotnej. [W:] Lis S., Zieliński K., Urbaniec M. (red.), Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 397-415.
3
Szafrańska Z., Śliwa R., (2016), Prawo korporacyjne : prawne i fiskalne aspekty działalności korporacji. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 92-117.
4
Śliwa R., (2015), Prawo pracowników migrujących do korzystania z opieki zdrowotnej. [W:] Karski K. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Warszawa : Bellona, s. 332-353.
5
Śliwa R., (2015), Znaczenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. [W:] Brodowski L., Kuźniar-Kwiatek D. (red.), Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", s. 367-378.
1
@article{UEK:2168337499,
author = "Czaja Izabela and Śliwa Robert",
title = "Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 15, no. 1",
pages = "126-143",
year = "2019",
}
2
@inbook{UEK:2168324669,
author = "Śliwa Robert",
title = "Wyzwania polskiego systemu opieki zdrowotnej",
booktitle = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?",
pages = "397-415",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5",
}
3
@inbook{UEK:2168310095,
author = "Szafrańska Zofia and Śliwa Robert",
title = "Prawo korporacyjne : prawne i fiskalne aspekty działalności korporacji",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "92-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
4
@inbook{UEK:2168301133,
author = "Śliwa Robert",
title = "Prawo pracowników migrujących do korzystania z opieki zdrowotnej",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego",
pages = "332-353",
adress = "Warszawa",
publisher = "Bellona",
year = "2015",
isbn = "978-83-11-13716-5",
}
5
@inbook{UEK:2168303363,
author = "Śliwa Robert",
title = "Znaczenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej",
booktitle = "Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni",
pages = "367-378",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Zimowit",
year = "2015",
isbn = "978-83-7667-207-6",
}