Publications of the selected author

1

Title:
Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej = Cooperatives - Entrepreneurial Organisational Forms in Local Economy
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 15, no. 1 (2019) , s. 126-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168337499
article
2

Author:
Title:
Wyzwania polskiego systemu opieki zdrowotnej
Source:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław LIS, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 397-415 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168324669
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Prawo korporacyjne : prawne i fiskalne aspekty działalności korporacji
Source:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 92-117 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310095
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Prawo pracowników migrujących do korzystania z opieki zdrowotnej = The Right to Health Care by the Migrant Workers
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego / red. nauk. Karol Karski - Warszawa: Bellona, 2015, s. 332-353. - Summ.
ISBN:
978-83-11-13716-5
Nr:
2168301133
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Znaczenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
Source:
Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni / red. Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015, s. 367-378
ISBN:
978-83-7667-207-6
Nr:
2168303363
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Pomoc konsula w zdarzeniu zdrowotnym - "mity medialne" a rzeczywistość prawna
Source:
Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) / red. nauk. Paweł Czubik, Wojciech Burek - Kraków: Instytut Multimedialny, 2014, s. 261-267
ISBN:
978-83-934132-5-6
Access mode:
Nr:
2168301235
chapter in monograph
7

Title:
Prawne i fiskalne aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2014, s. 64-84
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168282009
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Przedsiębiorczość w procesie przekształceń własnościowych na rynku usług medycznych = Entrepreneurship in Ownership Transformation Process on the Medical Services Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011) , s. 53-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222192
article
See main document
9

Author:
Title:
Wybrane czynniki mające wpływ na funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi zdrowotne = Selected Factors Influencing Activity of the Medical Firms in the Health Service Sector
Source:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 25 (2010) , s. 276-289. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168326037
article
1
Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej = Cooperatives - Entrepreneurial Organisational Forms in Local Economy / Izabela CZAJA, Robert ŚLIWA // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 15, no. 1 (2019), s. 126-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/download/3296.151.10/pdf. - ISSN 2083-3296
2
Wyzwania polskiego systemu opieki zdrowotnej / Robert ŚLIWA // W: Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław LIS, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 397-415. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5. - Pełny tekst: http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf
3
Prawo korporacyjne : prawne i fiskalne aspekty działalności korporacji / Zofia SZAFRAŃSKA, Robert ŚLIWA // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 92-117. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
4
Prawo pracowników migrujących do korzystania z opieki zdrowotnej = The Right to Health Care by the Migrant Workers / Robert ŚLIWA // W: Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego / red. nauk. Karol Karski. - Warszawa : Bellona, 2015. - S. 332-353. - Summ. - ISBN 978-83-11-13716-5
5
Znaczenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej / Robert ŚLIWA // W: Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni / red. Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015. - S. 367-378. - ISBN 978-83-7667-207-6
6
Pomoc konsula w zdarzeniu zdrowotnym - "mity medialne" a rzeczywistość prawna / Robert ŚLIWA // W: Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) / red. nauk. Paweł Czubik, Wojciech Burek. - Kraków : Instytut Multimedialny, 2014. - S. 261-267. - ISBN 978-83-934132-5-6. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/778ac552-b925-4bb8-a79c-ef60c201dede
7
Prawne i fiskalne aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw / Zofia SZAFRAŃSKA, Robert ŚLIWA // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 64-84. - ISBN 978-83-7641-935-0
8
Przedsiębiorczość w procesie przekształceń własnościowych na rynku usług medycznych = Entrepreneurship in Ownership Transformation Process on the Medical Services Market / Izabela CZAJA, Robert ŚLIWA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011), s. 53-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
9
Wybrane czynniki mające wpływ na funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi zdrowotne = Selected Factors Influencing Activity of the Medical Firms in the Health Service Sector / Robert ŚLIWA // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 25 (2010), s. 276-289. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t025_pszw_2010_sliwa_-_wybrane_czynniki_majace_wplyw_na_funkcjonowanie_podmiotow_swiadczacych_uslugi_zdrowotne.pdf. - ISSN 1732-324X
1
Czaja I., Śliwa R., (2019), Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 15, no. 1, s. 126-143; http://p-e.up.krakow.pl/article/download/3296.151.10/pdf
2
Śliwa R., (2018), Wyzwania polskiego systemu opieki zdrowotnej. [W:] Lis S., Zieliński K., Urbaniec M. (red.), Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 397-415.
3
Szafrańska Z., Śliwa R., (2016), Prawo korporacyjne : prawne i fiskalne aspekty działalności korporacji. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 92-117.
4
Śliwa R., (2015), Prawo pracowników migrujących do korzystania z opieki zdrowotnej. [W:] Karski K. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Warszawa : Bellona, s. 332-353.
5
Śliwa R., (2015), Znaczenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. [W:] Brodowski L., Kuźniar-Kwiatek D. (red.), Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", s. 367-378.
6
Śliwa R., (2014), Pomoc konsula w zdarzeniu zdrowotnym - "mity medialne" a rzeczywistość prawna. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), Kraków : Instytut Multimedialny, s. 261-267.
7
Szafrańska Z., Śliwa R., (2014), Prawne i fiskalne aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Targalski J., Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, s. 64-84.
8
Czaja I., Śliwa R., (2011), Przedsiębiorczość w procesie przekształceń własnościowych na rynku usług medycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 866, s. 53-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198439
9
Śliwa R., (2010), Wybrane czynniki mające wpływ na funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi zdrowotne, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 25, s. 276-289; http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t025_pszw_2010_sliwa_-_wybrane_czynniki_majace_wplyw_na_funkcjonowanie_podmiotow_swiadczacych_uslugi_zdrowotne.pdf
1
@article{UEK:2168337499,
author = "Czaja Izabela and Śliwa Robert",
title = "Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 15, no. 1",
pages = "126-143",
year = "2019",
}
2
@inbook{UEK:2168324669,
author = "Śliwa Robert",
title = "Wyzwania polskiego systemu opieki zdrowotnej",
booktitle = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?",
pages = "397-415",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5",
}
3
@inbook{UEK:2168310095,
author = "Szafrańska Zofia and Śliwa Robert",
title = "Prawo korporacyjne : prawne i fiskalne aspekty działalności korporacji",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "92-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
4
@inbook{UEK:2168301133,
author = "Śliwa Robert",
title = "Prawo pracowników migrujących do korzystania z opieki zdrowotnej",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego",
pages = "332-353",
adress = "Warszawa",
publisher = "Bellona",
year = "2015",
isbn = "978-83-11-13716-5",
}
5
@inbook{UEK:2168303363,
author = "Śliwa Robert",
title = "Znaczenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej",
booktitle = "Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni",
pages = "367-378",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Zimowit",
year = "2015",
isbn = "978-83-7667-207-6",
}
6
@inbook{UEK:2168301235,
author = "Śliwa Robert",
title = "Pomoc konsula w zdarzeniu zdrowotnym - mity medialne a rzeczywistość prawna",
booktitle = "Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej)",
pages = "261-267",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Multimedialny",
year = "2014",
isbn = "978-83-934132-5-6",
}
7
@inbook{UEK:2168282009,
author = "Szafrańska Zofia and Śliwa Robert",
title = "Prawne i fiskalne aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
pages = "64-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
8
@article{UEK:2168222192,
author = "Czaja Izabela and Śliwa Robert",
title = "Przedsiębiorczość w procesie przekształceń własnościowych na rynku usług medycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "866",
pages = "53-74",
year = "2011",
}
9
@article{UEK:2168326037,
author = "Śliwa Robert",
title = "Wybrane czynniki mające wpływ na funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi zdrowotne",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "25",
pages = "276-289",
year = "2010",
}