Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Źródła finansowania opieki zdrowotnej w wybranych krajach europejskich
Source:
Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 163-184 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-8175-234-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352000
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej = Cooperatives - Entrepreneurial Organisational Forms in Local Economy
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 15, no. 1 (2019) , s. 126-143. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczym układów lokalnych = The Role of Entrepreneurship in Education and Socio-economic Development of Local Systems - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168337499
article
3

Author:
Title:
Wyzwania polskiego systemu opieki zdrowotnej
Source:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. Stanisław Lis, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 397-415 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168324669
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Prawo korporacyjne : prawne i fiskalne aspekty działalności korporacji
Source:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 92-117 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310095
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Znaczenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
Source:
Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni / red. Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015, s. 367-378
ISBN:
978-83-7667-207-6
Nr:
2168303363
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Prawo pracowników migrujących do korzystania z opieki zdrowotnej = The Right to Health Care by the Migrant Workers
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego / red. Karol Karski - Warszawa: Bellona, 2015, s. 332-353. - Summ.
ISBN:
978-83-11-13716-5
Nr:
2168301133
chapter in monograph
7

Title:
Prawne i fiskalne aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2014, s. 64-84
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168282009
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Pomoc konsula w zdarzeniu zdrowotnym - "mity medialne" a rzeczywistość prawna
Source:
Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) / red. Paweł Czubik, Wojciech Burek - Kraków: Instytut Multimedialny, 2014, s. 261-267
ISBN:
978-83-934132-5-6
Access mode:
Nr:
2168301235
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Przedsiębiorczość w procesie przekształceń własnościowych na rynku usług medycznych = Entrepreneurship in Ownership Transformation Process on the Medical Services Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 866 (2011) , s. 53-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222192
article
10

Author:
Title:
Wybrane czynniki mające wpływ na funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi zdrowotne = Selected Factors Influencing Activity of the Medical Firms in the Health Service Sector
Source:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 25 (2010) , s. 276-289. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168326037
article
11

Author:
Title:
Skutki wprowadzenia w Polsce dyrektywy 2003/88/WE w służbie zdrowia
Source:
Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia / red. Józef Filipek, Irena Głuszyńska, Arkadiusz Wąsiński, Maciej Płaszewski - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008, s. 232-241
ISBN:
978-83-60430-22-4
Nr:
2165742906
chapter in monograph
12

Author:
Conference:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Title:
Wyzwania stojące przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w dobie wojny z terroryzmem
Source:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik - Wyd. 2. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005, s. 63-76
ISBN:
83-918079-7-5
Nr:
2168340421
chapter in conference materials
See main document
13

Title:
System wspierania przedsiębiorczości w Polsce : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
63 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-162-X
Nr:
2168234676
academic script
14

Title:
Podstawy przedsiębiorczości : zbiór zadań
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
71 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-146-8
Nr:
2166236650
textbook
15

Conference:
VII Konferencja z cyklu: Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych pt. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne szansą poprawy efektywności eksploatacji i wykorzystania zasobów złóż, Bukowina Tatrzańska, Polska, od 2000-06-19 do 2000-06-21
Title:
Prowadzenie działalności gospodarczej przez małe przedsiębiorstwa w Polsce (prawne aspekty)
Source:
Materiały VII Konferencji z cyklu: Wykorzystanie Zasobów Złóż Kopalin Użytecznych pt. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne szansą poprawy efektywności eksploatacji i wykorzystania zasobów złóż, Bukowina Tatrzańska, 19-21 czerwca 2000 r. - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2000, s. 291-315. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Sympozja i Konferencje Polskiej Akademi Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; nr 43)
ISBN:
83-87854-32-8
Nr:
2168333755
chapter in conference materials
16

Author:
Conference:
VII Konferencja z cyklu: Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych pt. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne szansą poprawy efektywności eksploatacji i wykorzystania zasobów złóż, Bukowina Tatrzańska, Polska, od 2000-06-19 do 2000-06-21
Title:
Prywatyzacja przedsiębiorstwa poprzez likwidację
Source:
Materiały VII Konferencji z cyklu: Wykorzystanie Zasobów Złóż Kopalin Użytecznych pt. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne szansą poprawy efektywności eksploatacji i wykorzystania zasobów złóż, Bukowina Tatrzańska, 19-21 czerwca 2000 r. - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2000, s. 151-160 - Bibliogr.
Series:
(Sympozja i Konferencje Polskiej Akademi Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; nr 43)
ISBN:
83-87854-32-8
Nr:
2168333759
chapter in conference materials
17

Title:
Prawne aspekty prowadzenia działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa = Legal Aspects of Conducting Business by Small and Medium-Sized Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998) , s. 81-92. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255276
article
18

Author:
Title:
Osobowa spółka zwykła typu partnership w prawie anglosaskim = Personal Ordinary Company of Partnership Type in Anglo-Saxon Law
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 481 (1996) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260778
article
19

Author:
Title:
Dostosowanie polskiego prawa spółek do dyrektyw (wytycznych) Wspólnot Europejskich
Source:
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 105-113
ISBN:
83-86439-66-1
Nr:
2168284561
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
90 s.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/KPMiP/1/08/S/469
Signature:
NP-1112/3/Magazyn
Nr:
2168234308
unpublished scientific work
2

Title:
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki : spółki kapitałowe - kapitały własne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
146 s.; 30 cm.
Research program:
108/KPMiP/1/2006/S/348
Signature:
NP-1112/2/Magazyn
Nr:
2166592556
unpublished scientific work
3

Title:
Międzynarodowe prawo karne : orzecznictwo międzynarodowe trybunałów karnych - współczesne tendencje w orzecznictwie międzynarodowym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
29 k.: il.; 30 cm.
Signature:
NP-977/Magazyn
Nr:
2168320061
unpublished scientific work
4

Title:
Traktat o Unii Europejskiej : Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i krajowych organów sądowych w implementacji Traktatu o Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
36 k.: il.; 30 cm.
Signature:
NP-836/Magazyn
Nr:
2168318455
unpublished scientific work
1
Źródła finansowania opieki zdrowotnej w wybranych krajach europejskich / Robert ŚLIWA // W: Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 163-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-234-3. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf
2
Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej = Cooperatives - Entrepreneurial Organisational Forms in Local Economy / Izabela CZAJA, Robert ŚLIWA // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 15, no. 1 (2019), s. 126-143. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczym układów lokalnych = The Role of Entrepreneurship in Education and Socio-economic Development of Local Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/3296.151.10. - ISSN 2083-3296
3
Wyzwania polskiego systemu opieki zdrowotnej / Robert ŚLIWA // W: Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław Lis, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 397-415. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5. - Pełny tekst: http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf
4
Prawo korporacyjne : prawne i fiskalne aspekty działalności korporacji / Zofia SZAFRAŃSKA, Robert ŚLIWA // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 92-117. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
5
Znaczenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej / Robert ŚLIWA // W: Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni / red. Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek. - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015. - S. 367-378. - ISBN 978-83-7667-207-6
6
Prawo pracowników migrujących do korzystania z opieki zdrowotnej = The Right to Health Care by the Migrant Workers / Robert ŚLIWA // W: Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego / red. nauk. Karol Karski. - Warszawa: Bellona, 2015. - S. 332-353. - Summ. - ISBN 978-83-11-13716-5
7
Prawne i fiskalne aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw / Zofia SZAFRAŃSKA, Robert ŚLIWA // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 64-84. - ISBN 978-83-7641-935-0
8
Pomoc konsula w zdarzeniu zdrowotnym - "mity medialne" a rzeczywistość prawna / Robert ŚLIWA // W: Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) / red. nauk. Paweł Czubik, Wojciech Burek. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2014. - S. 261-267. - ISBN 978-83-934132-5-6. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/778ac552-b925-4bb8-a79c-ef60c201dede
9
Przedsiębiorczość w procesie przekształceń własnościowych na rynku usług medycznych = Entrepreneurship in Ownership Transformation Process on the Medical Services Market / Izabela CZAJA, Robert ŚLIWA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011), s. 53-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198439. - ISSN 1898-6447
10
Wybrane czynniki mające wpływ na funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi zdrowotne = Selected Factors Influencing Activity of the Medical Firms in the Health Service Sector / Robert ŚLIWA // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 25 (2010), s. 276-289. - Streszcz., summ. - ISSN 1732-324X
11
Skutki wprowadzenia w Polsce dyrektywy 2003/88/WE w służbie zdrowia / Robert ŚLIWA // W: Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia / red. nauk. Józef Filipek, Irena Głuszyńska, Arkadiusz Wąsiński, Maciej Płaszewski. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - S. 232-241. - ISBN 978-83-60430-22-4
12
Wyzwania stojące przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w dobie wojny z terroryzmem / Robert ŚLIWA // W: Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005. - S. 63-76. - ISBN 83-918079-7-5
13
System wspierania przedsiębiorczości w Polsce : pomocnicze materiały dydaktyczne / Izabela CZAJA, Robert ŚLIWA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - 63 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-162-X
14
Podstawy przedsiębiorczości : zbiór zadań / Izabela CZAJA, Małgorzata KOSAŁA, Andrzej Masny, Bogdan ROGODA, Robert ŚLIWA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 71 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-146-8
15
Prowadzenie działalności gospodarczej przez małe przedsiębiorstwa w Polsce (prawne aspekty) / Izabela CZAJA, Robert ŚLIWA // W: Materiały VII Konferencji z cyklu: Wykorzystanie Zasobów Złóż Kopalin Użytecznych pt. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne szansą poprawy efektywności eksploatacji i wykorzystania zasobów złóż, Bukowina Tatrzańska, 19-21 czerwca 2000 r. - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2000. - (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; nr 43). - S. 291-315. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87854-32-8
16
Prywatyzacja przedsiębiorstwa poprzez likwidację / Robert ŚLIWA // W: Materiały VII Konferencji z cyklu: Wykorzystanie Zasobów Złóż Kopalin Użytecznych pt. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne szansą poprawy efektywności eksploatacji i wykorzystania zasobów złóż, Bukowina Tatrzańska, 19-21 czerwca 2000 r. - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2000. - (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; nr 43). - S. 151-160. - Bibliogr. - ISBN 83-87854-32-8
17
Prawne aspekty prowadzenia działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa = Legal Aspects of Conducting Business by Small and Medium-Sized Enterprises / Izabela CZAJA, Robert ŚLIWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998), s. 81-92. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Osobowa spółka zwykła typu partnership w prawie anglosaskim = Personal Ordinary Company of Partnership Type in Anglo-Saxon Law / Robert ŚLIWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 481 (1996), s. 47-62. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Dostosowanie polskiego prawa spółek do dyrektyw (wytycznych) Wspólnot Europejskich / Robert ŚLIWA // W: Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 105-113. - ISBN 83-86439-66-1
20
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne / kierownik tematu - Aleksy POCZTOWSKI ; wykonawcy: Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 90 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
21
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki : spółki kapitałowe - kapitały własne / kierownik tematu - Aleksy POCZTOWSKI ; wykonawcy: Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 146 s. ; 30 cm
22
Międzynarodowe prawo karne : orzecznictwo międzynarodowe trybunałów karnych - współczesne tendencje w orzecznictwie międzynarodowym / Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 29 k. : il. ; 30 cm
23
Traktat o Unii Europejskiej : Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i krajowych organów sądowych w implementacji Traktatu o Unii Europejskiej / Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 36 k. : il. ; 30 cm
1
Śliwa R., (2020), Źródła finansowania opieki zdrowotnej w wybranych krajach europejskich. [W:] URBANIEC M., KOSAŁA M., CZAJA I. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 163-184.
2
Czaja I., Śliwa R., (2019), Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 15, no. 1, s. 126-143; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/3296.151.10
3
Śliwa R., (2018), Wyzwania polskiego systemu opieki zdrowotnej. [W:] Lis S., Zieliński K., Urbaniec M. (red.), Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 397-415.
4
Szafrańska Z., Śliwa R., (2016), Prawo korporacyjne : prawne i fiskalne aspekty działalności korporacji. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 92-117.
5
Śliwa R., (2015), Znaczenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. [W:] Brodowski L., Kuźniar-Kwiatek D. (red.), Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", s. 367-378.
6
Śliwa R., (2015), Prawo pracowników migrujących do korzystania z opieki zdrowotnej. [W:] Karski K. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Warszawa : Bellona, s. 332-353.
7
Szafrańska Z., Śliwa R., (2014), Prawne i fiskalne aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Targalski J., Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, s. 64-84.
8
Śliwa R., (2014), Pomoc konsula w zdarzeniu zdrowotnym - "mity medialne" a rzeczywistość prawna. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), Kraków : Instytut Multimedialny, s. 261-267.
9
Czaja I., Śliwa R., (2011), Przedsiębiorczość w procesie przekształceń własnościowych na rynku usług medycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 866, s. 53-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198439
10
Śliwa R., (2010), Wybrane czynniki mające wpływ na funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi zdrowotne, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 25, s. 276-289.
11
Śliwa R., (2008), Skutki wprowadzenia w Polsce dyrektywy 2003/88/WE w służbie zdrowia. [W:] Filipek J., Głuszyńska I., Wąsiński A., Płaszewski M. (red.), Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 232-241.
12
Śliwa R., (2005), Wyzwania stojące przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w dobie wojny z terroryzmem. [W:] Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 63-76.
13
Czaja I., Śliwa R., (2003), System wspierania przedsiębiorczości w Polsce: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 63 s.
14
Czaja I., Kosała M., Masny A., Rogoda B., Śliwa R., (2002), Podstawy przedsiębiorczości: zbiór zadań, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 71 s.
15
Czaja I., Śliwa R., (2000), Prowadzenie działalności gospodarczej przez małe przedsiębiorstwa w Polsce (prawne aspekty). [W:] Materiały VII Konferencji z cyklu: Wykorzystanie Zasobów Złóż Kopalin Użytecznych pt. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne szansą poprawy efektywności eksploatacji i wykorzystania zasobów złóż, Bukowina Tatrzańska, 19-21 czerwca 2000 r, Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, s. 291-315.
16
Śliwa R., (2000), Prywatyzacja przedsiębiorstwa poprzez likwidację. [W:] Materiały VII Konferencji z cyklu: Wykorzystanie Zasobów Złóż Kopalin Użytecznych pt. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne szansą poprawy efektywności eksploatacji i wykorzystania zasobów złóż, Bukowina Tatrzańska, 19-21 czerwca 2000 r, Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, s. 151-160.
17
Czaja I., Śliwa R., (1998), Prawne aspekty prowadzenia działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 81-92.
18
Śliwa R., (1996), Osobowa spółka zwykła typu partnership w prawie anglosaskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 481, s. 47-62.
19
Śliwa R., (1995), Dostosowanie polskiego prawa spółek do dyrektyw (wytycznych) Wspólnot Europejskich. [W:] Lankosz K. (red.), Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.), Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 105-113.
20
Lankosz K., Śliwa R., (2008), Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 90 s.
21
Lankosz K., Śliwa R., (2006), Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki: spółki kapitałowe - kapitały własne, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 s.
22
Lankosz K., Śliwa R., (2005), Międzynarodowe prawo karne: orzecznictwo międzynarodowe trybunałów karnych - współczesne tendencje w orzecznictwie międzynarodowym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 29 k.
23
Lankosz K., Śliwa R., (2002), Traktat o Unii Europejskiej: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i krajowych organów sądowych w implementacji Traktatu o Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
1
@inbook{UEK:2168352000,
author = "Robert Śliwa",
title = "Źródła finansowania opieki zdrowotnej w wybranych krajach europejskich",
booktitle = "Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu",
pages = "163-184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-234-3",
}
2
@article{UEK:2168337499,
author = "Izabela Czaja and Robert Śliwa",
title = "Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 15, no. 1",
pages = "126-143",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/3296.151.10},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/3296.151.10},
}
3
@inbook{UEK:2168324669,
author = "Robert Śliwa",
title = "Wyzwania polskiego systemu opieki zdrowotnej",
booktitle = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?",
pages = "397-415",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
url = {http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf},
isbn = "978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5",
}
4
@inbook{UEK:2168310095,
author = "Zofia Szafrańska and Robert Śliwa",
title = "Prawo korporacyjne : prawne i fiskalne aspekty działalności korporacji",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "92-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
5
@inbook{UEK:2168303363,
author = "Robert Śliwa",
title = "Znaczenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej",
booktitle = "Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni",
pages = "367-378",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Zimowit",
year = "2015",
isbn = "978-83-7667-207-6",
}
6
@inbook{UEK:2168301133,
author = "Robert Śliwa",
title = "Prawo pracowników migrujących do korzystania z opieki zdrowotnej",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego",
pages = "332-353",
adress = "Warszawa",
publisher = "Bellona",
year = "2015",
isbn = "978-83-11-13716-5",
}
7
@inbook{UEK:2168282009,
author = "Zofia Szafrańska and Robert Śliwa",
title = "Prawne i fiskalne aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
pages = "64-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
8
@inbook{UEK:2168301235,
author = "Robert Śliwa",
title = "Pomoc konsula w zdarzeniu zdrowotnym - mity medialne a rzeczywistość prawna",
booktitle = "Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej)",
pages = "261-267",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Multimedialny",
year = "2014",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/778ac552-b925-4bb8-a79c-ef60c201dede},
isbn = "978-83-934132-5-6",
}
9
@article{UEK:2168222192,
author = "Izabela Czaja and Robert Śliwa",
title = "Przedsiębiorczość w procesie przekształceń własnościowych na rynku usług medycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "866",
pages = "53-74",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198439},
}
10
@article{UEK:2168326037,
author = "Robert Śliwa",
title = "Wybrane czynniki mające wpływ na funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi zdrowotne",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "25",
pages = "276-289",
year = "2010",
url = {},
}
11
@inbook{UEK:2165742906,
author = "Robert Śliwa",
title = "Skutki wprowadzenia w Polsce dyrektywy 2003/88/WE w służbie zdrowia",
booktitle = "Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia",
pages = "232-241",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2008",
isbn = "978-83-60430-22-4",
}
12
@inbook{UEK:2168340421,
author = "Robert Śliwa",
title = "Wyzwania stojące przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w dobie wojny z terroryzmem",
booktitle = "Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego",
pages = "63-76",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2005",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-918079-7-5",
}
13
@book{UEK:2168234676,
author = "Izabela Czaja and Robert Śliwa",
title = "System wspierania przedsiębiorczości w Polsce : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-162-X",
}
14
@book{UEK:2166236650,
author = "Izabela Czaja and Małgorzata Kosała and Andrzej Masny and Bogdan Rogoda and Robert Śliwa",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-146-8",
}
15
@inbook{UEK:2168333755,
author = "Izabela Czaja and Robert Śliwa",
title = "Prowadzenie działalności gospodarczej przez małe przedsiębiorstwa w Polsce (prawne aspekty)",
booktitle = "Materiały VII Konferencji z cyklu: Wykorzystanie Zasobów Złóż Kopalin Użytecznych pt. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne szansą poprawy efektywności eksploatacji i wykorzystania zasobów złóż, Bukowina Tatrzańska, 19-21 czerwca 2000 r.",
pages = "291-315",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87854-32-8",
}
16
@inbook{UEK:2168333759,
author = "Robert Śliwa",
title = "Prywatyzacja przedsiębiorstwa poprzez likwidację",
booktitle = "Materiały VII Konferencji z cyklu: Wykorzystanie Zasobów Złóż Kopalin Użytecznych pt. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne szansą poprawy efektywności eksploatacji i wykorzystania zasobów złóż, Bukowina Tatrzańska, 19-21 czerwca 2000 r.",
pages = "151-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87854-32-8",
}
17
@article{UEK:2168255276,
author = "Izabela Czaja and Robert Śliwa",
title = "Prawne aspekty prowadzenia działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "81-92",
year = "1998",
}
18
@article{UEK:2168260778,
author = "Robert Śliwa",
title = "Osobowa spółka zwykła typu partnership w prawie anglosaskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "481",
pages = "47-62",
year = "1996",
}
19
@inbook{UEK:2168284561,
author = "Robert Śliwa",
title = "Dostosowanie polskiego prawa spółek do dyrektyw (wytycznych) Wspólnot Europejskich",
booktitle = "Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.)",
pages = "105-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-66-1",
}
20
@unpublished{UEK:2168234308,
author = "Kazimierz Lankosz and Robert Śliwa",
title = "Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
21
@unpublished{UEK:2166592556,
author = "Kazimierz Lankosz and Robert Śliwa",
title = "Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki : spółki kapitałowe - kapitały własne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
22
@unpublished{UEK:2168320061,
author = "Kazimierz Lankosz and Robert Śliwa",
title = "Międzynarodowe prawo karne : orzecznictwo międzynarodowe trybunałów karnych - współczesne tendencje w orzecznictwie międzynarodowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
23
@unpublished{UEK:2168318455,
author = "Kazimierz Lankosz and Robert Śliwa",
title = "Traktat o Unii Europejskiej : Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i krajowych organów sądowych w implementacji Traktatu o Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID