Publications of the selected author

Budzewska-Baradziej Małgorzata ORCID

Main Library,

1

Title:
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (33). - [odczyt: 24.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168348046
varia
2

Title:
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (31). - [odczyt: 17.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347874
varia
3

Title:
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 29. - [odczyt: 08.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347710
varia
4

Title:
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 28. - [odczyt: 16.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348572
varia
5

Title:
Sprawozdanie ze stażu zawodowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 26. - [odczyt: 23.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348738
varia
1
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki / Małgorzata BUDZEWSKA-BARADZIEJ, Bernadetta GĄGULSKA, Alicja OLEKSY, Jolanta SZYJEWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line]. - nr 1 (33) (2009)1 ekran. - [odczyt: 24.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=013. - ISSN 2082-5005
2
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki / Małgorzata BUDZEWSKA-BARADZIEJ, Bernadetta GĄGULSKA, Agata MAGIERA, Alicja OLEKSY, Alicja OPTOŁOWICZ-JAGANNATHAN, Jolanta SZYJEWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line]. - nr 2 (31) (2008)1 ekran. - [odczyt: 17.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=010. - ISSN 2082-5005
3
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki / Małgorzata BUDZEWSKA-BARADZIEJ, Bernadetta GĄGULSKA, Agata MAGIERA, Alicja OLEKSY, Alicja OPTOŁOWICZ-JAGANNATHAN // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 29 (2007)1 ekran. - [odczyt: 08.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=013&Wybor=29. - ISSN 1640-0550
4
Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki / Małgorzata BUDZEWKA-BARADZIEJ, Bernadetta GĄGULSKA, Krystyna KOSARSKA-GAŁEK, Alicja OLEKSY, Alicja OPTOŁOWICZ-JAGANNATHAN, Jolanta SZYJEWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 28 (2006)1 ekran. - [odczyt: 16.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=016&Wybor=28. - ISSN 1640-0550
5
Sprawozdanie ze stażu zawodowego / Małgorzata BUDZEWSKA-BARADZIEJ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 26 (2005)1 ekran. - [odczyt: 23.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=009_02&Wybor=26. - ISSN 1640-0550
1
Budzewska-Baradziej M., Gągulska B., Oleksy A., Szyjewska J., (2009), Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (33); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=013
2
Budzewska-Baradziej M., Gągulska B., Magiera A., Oleksy A., Optołowicz-Jagannathan A., Szyjewska J., (2008), Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (31); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=010
3
Budzewska-Baradziej M., Gągulska B., Magiera A., Oleksy A., Optołowicz-Jagannathan A., (2007), Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 29; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=013&Wybor=29
4
Budzewska-Baradziej M., Gągulska B., Kosarska-Gałek K., Oleksy A., Optołowicz-Jagannathan A., Szyjewska J., (2006), Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 28; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=016&Wybor=28
5
Budzewska-Baradziej M., (2005), Sprawozdanie ze stażu zawodowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 26; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=009_02&Wybor=26
1
@misc{UEK:2168348046,
author = "Małgorzata Budzewska-Baradziej and Bernadetta Gągulska and Alicja Oleksy and Jolanta Szyjewska",
title = "Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (33)",
pages = "",
year = "2009",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=013},
}
2
@misc{UEK:2168347874,
author = "Małgorzata Budzewska-Baradziej and Bernadetta Gągulska and Agata Magiera and Alicja Oleksy and Alicja Optołowicz-Jagannathan and Jolanta Szyjewska",
title = "Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (31)",
pages = "",
year = "2008",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=010},
}
3
@misc{UEK:2168347710,
author = "Małgorzata Budzewska-Baradziej and Bernadetta Gągulska and Agata Magiera and Alicja Oleksy and Alicja Optołowicz-Jagannathan",
title = "Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "29",
pages = "",
year = "2007",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=013&Wybor=29},
}
4
@misc{UEK:2168348572,
author = "Małgorzata Budzewska-Baradziej and Bernadetta Gągulska and Krystyna Kosarska-Gałek and Alicja Oleksy and Alicja Optołowicz-Jagannathan and Jolanta Szyjewska",
title = "Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "28",
pages = "",
year = "2006",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=016&Wybor=28},
}
5
@misc{UEK:2168348738,
author = "Małgorzata Budzewska-Baradziej",
title = "Sprawozdanie ze stażu zawodowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "26",
pages = "",
year = "2005",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=009_02&Wybor=26},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID