Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Wyłączenie odpowiedzialności karnej sygnalisty : rozważania w kontekście obowiązku implementacji dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
Source:
Ochrona sygnalistów : regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości / red. Beata Baran, Michał Ożóg - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 47-64 - Bibliogr.
Series:
(Zagadnienia Prawne)
ISBN:
978-83-8223-264-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352984
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Odpowiedzialność karna za obrót narkotykami poza granicami Polski : (artykuł polemiczny) = Criminal Liability for Drug Trafficking Committed Abroad : (Polemical Article)
Source:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 21, z. 1 (2017) , s. 87-96. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168346102
polemic
3

Author:
Title:
Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 28 stycznia 2016 r., I KZP 15/15; art. 33, 34, 35, 37, 40, art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), art. 113 k.k. : glosa = Resolution of a Panel of Seven Judges of the Supreme Court - Criminal Chamber of 28 January 2016, I KZP 15/15; Criminal Law - Counteracting Drug Addiction - Principle of Universal Repression : Commentary
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 60, z. 10 (2016) , s. 1410-1417. - Summ.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168346094
article
4

Author:
Title:
Umorzenie postępowania karnego w wypadku posiadania narkotyków na własny użytek = Discontinuation of Criminal Proceedings in Cases of Possessing Drugs for Own Use
Source:
Państwo i Prawo. - z. 8 (2016) , s. 72-81. - Summ.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168346088
article
5

Author:
Title:
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r., sygn. I KZP 1/14, w sprawie charakteru zbiegu przestępstwa z art. 177 § 1 lub § 2 k.k. z wykroczeniem z art. 86 § 1 k.w. = Commentary on the Supreme Court Decision of 27 March 2014, Ref. KZP 1/14, on Concurrence of Offence, Art. 177 § 1 or § 2 Penal Code with Petty Offence, Art. 86 § 1 Petty Offence Code
Source:
Paragraf na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. - nr 5 (2014) , s. 5-13. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168346078
article
6

Author:
Title:
Popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym : uwagi do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. III KK 261/12 = Commiting a Crime in Criminal Group or Association : Remarks on the Supreme Court Judgement of 14 February 2013, Ref. No. III KK 261/12
Source:
Prokuratura i Prawo. - nr 10 (2014) , s. 90-103. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168346082
article
7

Author:
Title:
W sprawie definicji nieumyślności - polemicznie = On the Definition of Inadvertence - a Polemics
Source:
Palestra. - nr 5-6 (2014) , s. 118-123
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168346080
article
8

Author:
Conference:
III Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów, Poznań, Polska, od 2014-04-03 do 2014-04-04
Title:
Pomysł na nieumyślność w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
Source:
Reforma prawa karnego : księga po zjeździe młodych karnistów / red. Iwona Sepioło-Jankowska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 34-44
ISBN:
978-83-255-7541-0 ; 978-83-255-7542-7
Nr:
2168346112
chapter in conference materials
9

Author:
Title:
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r. (I KZP 19/12)
Source:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 17, z. 1 (2013) , s. 123-133
Access mode:
Nr:
2168346050
article
10

Author:
Conference:
Kluczowe problemy procesu karnego, Biały Dunajec, Polska, od 2011-01-14 do 2011-01-16
Title:
Granice prawa do obrony w prawie karnym procesowym
Source:
Kluczowe problemy procesu karnego / red. Piotr Hofmański - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 295-304
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1454-1
Nr:
2168346108
chapter in conference materials
1
Wyłączenie odpowiedzialności karnej sygnalisty : rozważania w kontekście obowiązku implementacji dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii / Jacek DUDA // W: Ochrona sygnalistów : regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości / red. nauk. Beata Baran, Michał Ożóg. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Zagadnienia Prawne - Wolters Kluwer). - S. 47-64. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8223-264-6
2
Odpowiedzialność karna za obrót narkotykami poza granicami Polski (artykuł polemiczny) = Criminal Liability for Drug Trafficking Committed Abroad : (Polemical Article) / Jacek Duda // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 21, z. 1 (2017), s. 87-96. - Summ. - Pełny tekst: https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2017/zeszyt1/Duda_2017.1.pdf. - ISSN 1506 -1817
3
Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 28 stycznia 2016 r., I KZP 15/15; art. 33, 34, 35, 37, 40, art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), art. 113 k.k. : glosa = Resolution of a Panel of Seven Judges of the Supreme Court - Criminal Chamber of 28 January 2016, I KZP 15/15; Criminal Law - Counteracting Drug Addiction - Principle of Universal Repression : Commentary / Jacek Duda // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 60, z. 10 (2016), s. 1410-1417. - Summ. - ISSN 0867-1850
4
Umorzenie postępowania karnego w wypadku posiadania narkotyków na własny użytek = Discontinuation of Criminal Proceedings in Cases of Possessing Drugs for Own Use / Jacek Duda // Państwo i Prawo. - z. 8 (2016), s. 72-81. - Summ. - ISSN 0031-0980
5
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r., sygn. I KZP 1/14, w sprawie charakteru zbiegu przestępstwa z art. 177 § 1 lub § 2 k.k. z wykroczeniem z art. 86 § 1 k.w. = Commentary on the Supreme Court Decision of 27 March 2014, Ref. KZP 1/14, on Concurrence of Offence, Art. 177 § 1 or § 2 Penal Code with Petty Offence, Art. 86 § 1 Petty Offence Code / Jacek Duda // Paragraf na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. - nr 5 (2014), s. 5-13. - Streszcz., summ. - ISSN 1505-3520
6
Popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym : uwagi do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. III KK 261/12 = Commiting a Crime in Criminal Group or Association : Remarks on the Supreme Court Judgement of 14 February 2013, Ref. No. III KK 261/12 / Jacek Duda // Prokuratura i Prawo. - nr 10 (2014), s. 90-103. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/10/56ed4a4f6979af04c49b87d3e95ac664.doc. - ISSN 1233-2577
7
W sprawie definicji nieumyślności - polemicznie = On the Definition of Inadvertence - a Polemics / Jacek Duda // Palestra. - nr 5-6 (2014), s. 118-123. - Pełny tekst: https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/5-6-2014/artykul/w-sprawie-definicji-nieumyslnosci-polemicznie. - ISSN 0031-0344
8
Pomysł na nieumyślność w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego / Jacek Duda // W: Reforma prawa karnego : księga po zjeździe młodych karnistów / red. Iwona Sepioło-Jankowska. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - S. 34-44. - ISBN 978-83-255-7541-0 ; 978-83-255-7542-7
9
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r. (I KZP 19/12) / Jacek Duda // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 17, z. 1 (2013), s. 123-133. - Pełny tekst: https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2013/zeszyt1/Duda_J._Glosa_do_uchwaly_skladu_siedmiu_sedziow_Sadu_Najwyzszego_z_24_stycznia_2013_r.(I_KZP_19.12)-CZPKiNP-2013-z.1.pdf. - ISSN 1506-1817
10
Granice prawa do obrony w prawie karnym procesowym / Jacek Duda // W: Kluczowe problemy procesu karnego / red. Piotr Hofmański . - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 295-304. - ISBN 978-83-264-1454-1
1
Duda J., (2021), Wyłączenie odpowiedzialności karnej sygnalisty : rozważania w kontekście obowiązku implementacji dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. [W:] Baran B., Ożóg M. (red.), Ochrona sygnalistów : regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 47-64.
2
Duda J., (2017), Odpowiedzialność karna za obrót narkotykami poza granicami Polski (artykuł polemiczny), "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 21, z. 1, s. 87-96; https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2017/zeszyt1/Duda_2017.1.pdf
3
Duda J., (2016), Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 28 stycznia 2016 r., I KZP 15/15; art. 33, 34, 35, 37, 40, art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), art. 113 k.k. : glosa, "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 60, z. 10, s. 1410-1417.
4
Duda J., (2016), Umorzenie postępowania karnego w wypadku posiadania narkotyków na własny użytek, "Państwo i Prawo", z. 8, s. 72-81.
5
Duda J., (2014), Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r., sygn. I KZP 1/14, w sprawie charakteru zbiegu przestępstwa z art. 177 § 1 lub § 2 k.k. z wykroczeniem z art. 86 § 1 k.w., "Paragraf na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego", nr 5, s. 5-13.
6
Duda J., (2014), Popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym : uwagi do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. III KK 261/12, "Prokuratura i Prawo", nr 10, s. 90-103; https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/10/56ed4a4f6979af04c49b87d3e95ac664.doc
7
Duda J., (2014), W sprawie definicji nieumyślności - polemicznie, "Palestra", nr 5-6, s. 118-123; https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/5-6-2014/artykul/w-sprawie-definicji-nieumyslnosci-polemicznie
8
Duda J., (2014), Pomysł na nieumyślność w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. [W:] Sepioło-Jankowska I. (red.), Reforma prawa karnego : księga po zjeździe młodych karnistów, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 34-44.
9
Duda J., (2013), Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r. (I KZP 19/12), "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 17, z. 1, s. 123-133; https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2013/zeszyt1/Duda_J._Glosa_do_uchwaly_skladu_siedmiu_sedziow_Sadu_Najwyzszego_z_24_stycznia_2013_r.(I_KZP_19.12)-CZPKiNP-2013-z.1.pdf
10
Duda J., (2011), Granice prawa do obrony w prawie karnym procesowym. [W:] Hofmański P. (red.), Kluczowe problemy procesu karnego (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 295-304.
1
@inbook{UEK:2168352984,
author = "Jacek Duda",
title = "Wyłączenie odpowiedzialności karnej sygnalisty : rozważania w kontekście obowiązku implementacji dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii",
booktitle = "Ochrona sygnalistów : regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości",
pages = "47-64",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-264-6",
}
2
@article{UEK:2168346102,
author = "Jacek Duda",
title = "Odpowiedzialność karna za obrót narkotykami poza granicami Polski : (artykuł polemiczny)",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 21, z. 1",
pages = "87-96",
year = "2017",
url = {https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2017/zeszyt1/Duda_2017.1.pdf},
}
3
@article{UEK:2168346094,
author = "Jacek Duda",
title = "Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 28 stycznia 2016 r., I KZP 15/15; art. 33, 34, 35, 37, 40, art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), art. 113 k.k. : glosa",
journal = "Orzecznictwo Sądów Polskich",
number = "R. 60, z. 10",
pages = "1410-1417",
year = "2016",
}
4
@article{UEK:2168346088,
author = "Jacek Duda",
title = "Umorzenie postępowania karnego w wypadku posiadania narkotyków na własny użytek",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 8",
pages = "72-81",
year = "2016",
}
5
@article{UEK:2168346078,
author = "Jacek Duda",
title = "Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r., sygn. I KZP 1/14, w sprawie charakteru zbiegu przestępstwa z art. 177 § 1 lub § 2 k.k. z wykroczeniem z art. 86 § 1 k.w.",
journal = "Paragraf na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego",
number = "5",
pages = "5-13",
year = "2014",
}
6
@article{UEK:2168346082,
author = "Jacek Duda",
title = "Popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym : uwagi do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. III KK 261/12",
journal = "Prokuratura i Prawo",
number = "10",
pages = "90-103",
year = "2014",
url = {https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/10/56ed4a4f6979af04c49b87d3e95ac664.doc},
}
7
@article{UEK:2168346080,
author = "Jacek Duda",
title = "W sprawie definicji nieumyślności - polemicznie",
journal = "Palestra",
number = "5-6",
pages = "118-123",
year = "2014",
url = {https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/5-6-2014/artykul/w-sprawie-definicji-nieumyslnosci-polemicznie},
}
8
@inbook{UEK:2168346112,
author = "Jacek Duda",
title = "Pomysł na nieumyślność w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego",
booktitle = "Reforma prawa karnego : księga po zjeździe młodych karnistów",
pages = "34-44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
isbn = "978-83-255-7541-0 ; 978-83-255-7542-7",
}
9
@article{UEK:2168346050,
author = "Jacek Duda",
title = "Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r. (I KZP 19/12)",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 17, z. 1",
pages = "123-133",
year = "2013",
url = {https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2013/zeszyt1/Duda_J._Glosa_do_uchwaly_skladu_siedmiu_sedziow_Sadu_Najwyzszego_z_24_stycznia_2013_r.(I_KZP_19.12)-CZPKiNP-2013-z.1.pdf},
}
10
@inbook{UEK:2168346108,
author = "Jacek Duda",
title = "Granice prawa do obrony w prawie karnym procesowym",
booktitle = "Kluczowe problemy procesu karnego",
pages = "295-304",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1454-1",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID