Publications of the selected author

Szczeklik-Wierzbicka Katarzyna ORCID

Office of the Plenipotentiary for the Quality of Education,

1

Title:
Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce a jakość kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (72), s. 30-32
Access mode:
Nr:
2168344308
varia
1
Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce a jakość kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Katarzyna SZCZEKLIK-WIERZBICKA // Kurier UEK. - nr 2 (72) (2017), s. 30-32. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small. - ISSN 1689-7757
1
Szczeklik-Wierzbicka K., (2017), Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce a jakość kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, "Kurier UEK", nr 2 (72), s. 30-32; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small
1
@misc{UEK:2168344308,
author = "Katarzyna Szczeklik-Wierzbicka",
title = "Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce a jakość kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (72)",
pages = "30-32",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID