Publications of the selected author
1

Title:
Zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych
Source:
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 38-110
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8246-417-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358484
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Kod CN - istota i znaczenie a wiążąca informacja akcyzowa (problemy interpretacyjne) = CN Code as a Legal and Tax Standard
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. - 97 (2021) , s. 87-100. - Tytuł numeru: - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168357680
article
3

Author:
Title:
Ochrona praw dłużnika celnego a wznowienie postępowania ze względu na orzeczenie TSUE - kilka uwag na przykładzie prawa celnego = Protection of the Rights of the Customs Debtor and Resumption of Proceedings in the Light of the CJEU Judgement - a Few Remarks as Exemplified by Customs Law
Source:
Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 3 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 730-744. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-425-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354116
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Stosunki podatkowo-prawne w nadpłacie podatków
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020
Physical description:
422 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-7285-931-0
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168350324
monograph
5

Author:
Title:
Hipoteka akcyzowa
Source:
Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego : problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Andrzej Gorgol - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 79-92
ISBN:
978-83-8198-597-0 ; 978-83-8198-598-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349534
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Poprawa efektywności poboru należności celnych na przykładzie programu e-Cło
Source:
E-sąd : E-finanse : E-praca / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 167-178
ISBN:
978-83-8198-444-7 ; 978-83-8198-445-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168346976
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Substituted Service of Letters and Customs Decisions : Comments Against the Background of Polish Legal Regulations
Source:
International Journal of Modern Engineering Research (IJMER). - vol. 10, iss. 12 (2020) , s. 1-7. - Summ.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168352846
article
8

Author:
Title:
Działania kontrolne podejmowane przez organy celne w zakresie ochrony własności intelektualnej = Control Measures Undertaken by Customs Authorities in the Scope of Intellectual Property Protection
Source:
Konstytucyjne prawo własności - sposoby naruszenia i środki ochrony = Constitutional Right to Property - Methods of Violation and Means of Protection / red. Beata Stępień-Załucka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 277-287. - Streszcz., summ.
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-702-0 ; 978-83-8158-703-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354114
chapter in monograph
9

Author:
, , , , , , , , , , , , , , , ,
Title:
Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2020
Physical description:
305 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-956684-4-9
Nr:
2168352840
monograph
See related chapters
10

Author:
Title:
Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w czasie pandemii COVID-19 = Tax, Customs and Fiscal Inspection During the COVID-19 Pandemic
Source:
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Marek ĆWIKLICKI ; red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek. - nr 2 (2020) , s. 115-125. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze źródeł własnych.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168352844
article
See main document
11

Author:
Title:
Przedmowa
Source:
Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19 / red. nauk. Adam Drozdek - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2020, s. 7-8
ISBN:
978-83-956684-4-9
Nr:
2168352842
preface / summary
See main document
12

Author:
Adam Drozdek , Katarzyna Machalica-Drozdek
Title:
Kształtowanie się struktury administracji celnej w Polsce w latach 1944-2019 = Formation of the Structure of the Customs Administration in Poland in the Years 1944-2019
Source:
Prawo i czas : Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin profesora Adama Lityńskiego / red. Maciej Borski, Dorota Fleszer, Andrzej Pokora, Anna Rogacka-Łukasik - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2020, s. 260-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66165-49-6 ; 978-83-66165-53-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168347000
chapter in monograph
13

Author:
Title:
Ruling as a Form of Settlement of an Individual Tax Case : Considerations Exemplified by Tax Overpayment
Source:
Studia Administracyjne. - nr 12 (2020) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168355994
article
14

Author:
Title:
Oddziaływanie unijnego prawa celnego na podatek od towarów i usług na przykładzie wiążącej informacji stawkowej
Source:
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 601-612
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8187-135-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342191
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Rola podatku akcyzowego w rozwoju gospodarczym - wybrane zagadnienia = The Role of Excise Duty in Economic Growth - Selected Issues
Source:
Kwartalnik Prawno-Finansowy. - nr 2 (2019) , s. 26-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343393
article
16

Author:
Title:
Kontrola legalności decyzji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego dokonywana przez sądy administracyjne a wymogi prawa unijnego
Source:
Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 485-497. - Summ.
ISBN:
978-83-66220-87-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343537
chapter in monograph
17

Author:
Title:
Right to Reimbursement of Excise Duty versus Tightening of Tax System Through Interpretation of Law = Prawo do zwrotu podatku akcyzowego a zapewnienie szczelności systemu podatkowego w drodze wykładni prawa
Source:
Ius Novum. - nr 3 (2019) , s. 177-194. - Summ., streszcz., res., rez., Zsfg., rés., sint. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341083
article
18

Author:
Title:
Wpływ unijnego prawa celnego na polskie regulacje prawa podatkowego - kierunki przeobrażeń i zmian na przykładzie akcyzy = The Influence of EU Customs Law on Polish Tax Law Regulations - Directions of Transformations and Changes Based on the Example of Excise Tax
Source:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 10 (2019) , s. 98-109. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341133
article
19

Author:
Title:
Optymalizacja podatkowa firm rodzinnych przy wykorzystaniu procedury celnej 42 = Tax Optimization for Family Businesses Using Customs Procedure 42
Source:
Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju / red. Andrzej Marjański, Krzysztof WACH - Łódź; Warszawa: Społeczna Akademia Nauk, 2019, s. 101-114. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Monografie ; nr 94)
ISBN:
978-83-64971-64-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343387
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Adam Drozdek , Katarzyna Machalica-Drozdek
Title:
Zasada nadużycia prawa a oszustwo podatkowe w zakresie VAT = The Principle of Abuse of Law and Tax Fraud in VAT
Source:
Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 24, nr 3 (2019) , s. 99-112. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168343381
article
21

Author:
Adam Drozdek , Katarzyna Machalica-Drozdek
Title:
Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie ceł pobieranych przez organy Służby Celno-Skarbowej = The Consequences of Poland's Accession to the European Union on the State Budget within Dutiescollected by the Customs and Tax Service
Source:
Acta Iuris Stetinensis. - nr 2 (26) (2019) , s. 39-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168343379
article
22

Author:
Title:
Instrumenty prawne ochrony rynku państw członkowskich Unii Europejskiej
Source:
Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka. [T. 3] / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, s. 360-372. - Summ.
ISBN:
978-83-8019-877-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343303
chapter in monograph
23

Author:
Title:
Przedmowa
Source:
Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce / red. nauk. Adam Drozdek - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2018, s. 10-11
ISBN:
978-83-947949-8-9
Nr:
2168342861
preface / summary
See main document
24

Author:
Title:
Financing Higher Education from the State Budget and the Right to Free Education = Finansowanie szkolnictwa wyższego z budżetu państwa a prawo do bezpłatnej nauki
Source:
Education and Human Rights / eds. Nevide Akpinar Déliai, Witold Stankowski - Düsseldorf: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, s. 90-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-613-9-94343-2
Nr:
2168343557
chapter in book
25

Author:
Adam Drozdek , Katarzyna Machalica-Drozdek
Title:
Problemy prawnej regulacji tajemnicy celnej = Problems of Customs Secret's Legal Regulation
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 12 (281) (2018) , s. 432-436. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342751
article
26

Author:
Title:
Granice swobody implementacji dyrektywy w sprawach podatkowych przez państwa członkowskie = Freedom Limitations of Implementing Directives Regarding Taxes by Member States
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 3 (272) (2018) , s. 91-96. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342629
article
27

Author:
Adam Drozdek , Katarzyna Machalica-Drozdek
Title:
Zasada nadużycia prawa a prawo podatnika do odliczenia podatku VAT na tle unijnego i krajowego orzecznictwa sądów administracyjnych = The Law Abuse Principle in Relation to the Taxpayer's VAT Deduction Right Amid the EU and National Case-law of Administrative Courts
Source:
Monitor Podatkowy. - nr 3 (2018) , s. 19-24. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168342855
article
28

Author:
Title:
Władztwo celne Unii Europejskiej w zakresie kształtowania elementów konstrukcji cła = European Union's Customs Governance in the Scope of Developing Customs' Construction Elements
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 7 (276) (2018) , s. 247-252. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342637
article
29

Author:
Weronika Batory , Marlena Bodo , Marcin Brzezowski , Patryk Ciok , Maciej Długosz , Adam Drozdek , Adrian Flor , Krzysztof Gasiński , Katarzyna Grabarczyk , Joanna Karpińska-Olszewska , Liliana Kasprzak , Łukasz Kielin , Daniel Knaga , Anna Kołakowska , Faustyna Kowalska , Beata Kuźniarowska , Patrycja Laskowska-Chyła , Mikołaj Lisewski , Paweł Magiera , Paweł Marek , Anna Mazur , Izabela Niczyporuk-Chudecka , Paulina Niedopytalska , Monika Nowikowska , Tomasz Olejnik , Karolina Palka , Maciej Pisz , Marta Raczyńska-Kruk , Adam Rzetecki , Kamil Stępniak , Arkadiusz Suszek , Aleksandra Szydzik , Mateusz Wasiel , Marcin Wojciechowski , Maciej Woźniak
Title:
Polska niepodległa 1918-2018 : księga rocznicowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2018
Physical description:
677 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-950934-0-1
Access mode:
Nr:
2168343307
monograph
30

Author:
Adam Drozdek , Katarzyna Machalica-Drozdek
Title:
Posłużenie się danymi innego podmiotu w transakcjach handlowych a charakter odpowiedzialności podatkowej wystawcy pustej faktury = Using Data of Another Entity in Commercial Transactions and the Nature of a Blank Invoice Issuer's Tax Liability
Source:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 109 (2018) , s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168343385
article
31

Author:
Title:
Różnice i podobieństwa między cłami a opłatami o skutku równoważnym do ceł = Differences and Similarities Between Customs Duties and Charges Having Equivalent Effect to Duties
Source:
Rocznik Administracji Publicznej = Public Administration Yearbook. - nr 4 (2018) , s. 32-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343339
article
32

Author:
Title:
Podmioty powiązane w świetle unijnego kodeksu celnego = Related Entities Pursuant to the European Union Customs Code
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 11 (280) (2018) , s. 387-392. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342773
article
33

Title:
Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2018
Physical description:
715 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-947949-8-9
Nr:
2168342857
monograph
See related chapters
34

Author:
Title:
Cechy normatywne cła jako daniny publicznej w polskim i unijnym prawie celnym = Normative Features of Customs Duty as a Public Levy in Polish and European Union Law
Source:
Acta Iuris Stetinensis. - nr 3 (23) (2018) , s. 57-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168343377
article
35

Author:
Title:
Dochowanie należytej staranności - czy jest to wykonalne : pomiędzy teorią a praktyką = Acting with Due Diligence - Is It Feasible : between Theory and Practice
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 8 (277) (2018) , s. 287-294. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342743
article
36

Author:
Title:
Istota cła antydumpingowego jako instrumentu prawnofinansowego ochrony gospodarki Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia intertemporalne = The Essence of Anti-dumping Duty as a Legal-financial Instrument of the European Union Economy Protection - Selected Inter-temporal Issues
Source:
Studia Ełckie. - R. 20, nr 2 (2018) , s. 221-232. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168343329
article
37

Author:
Title:
Zasady stosowania zabezpieczenia wyrobów akcyzowych w formie hipoteki = Rules for the Application of Security for Excise Goods in the Form of a Mortgage
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 6 (275) (2018) , s. 211-216. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342633
article
38

Author:
Title:
Istota i charakter prawny cła w świetle Konstytucji i ustawy o finansach publicznych = The Essence and Legal Character of Customs Duty in the Light of the Constitution and the Public Finance Act
Source:
Daniny publiczne w Polsce i innych krajach Europy / red. nauk. Paweł Mańczyk - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2018, s. 79-93. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-945471-6-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343389
chapter in monograph
39

Author:
Adam Drozdek , Katarzyna Machalica-Drozdek
Title:
Obrót "pustymi fakturami" jako przesłanka uzasadniająca zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego = "Blank Invoices" Circulation as a Prerequisite Justifying Securing Tax Liability Performance
Source:
Studia Prawnoustrojowe. - 39 (2018) , s. 231-244. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168343321
article
40

Author:
Title:
Opłaty o równoważnym cłom skutku jako instrument finansowoprawny reglamentacji obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi = Charges Having an Equivalent Effect to Customs Duty as a Financial and Legal Instrument of Regulating Trade between Member States
Source:
Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce / red. nauk. Adam Drozdek - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2018, s. 12-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947949-8-9
Nr:
2168342863
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Skarga pauliańska jako instrument zabezpieczający należności publicznoprawne - kilka uwag na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2018 r. (K52/16) = Fraudulent Conveyance (Actio Pauliana) as an Instrument that Secures Public Liabilities - a Few Comments to the Judgment of the Constitutional Tribunal of April 18, 2018. (K52/16)
Source:
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - nr 1(50) (2018) , s. 41-63. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168344984
article
42

Author:
Title:
Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej w sytuacji zawieszenia biegu terminu przedawnienia = The Order of Immediate Enforceability of Tax Decision in Case of a Suspension of the Course of Negative Prescription
Source:
Monitor Podatkowy. - nr 9 (2017) , s. 19-24. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168342853
article
43

Author:
Title:
Podstawy konstytucyjne nakładania ceł w świetle Konstytucji RP = Constitutional Grounds for Imposing Customs Pursuant to the Constitution of the Republic of Poland
Source:
Dwudziestolecie Konstytucji RP : potrzebna rewizja czy stagnacja? Księga rocznicowa / red. Kamil Stępniak - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2017, s. 326-344. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947949-2-7
Nr:
2168342775
chapter in monograph
44

Author:
Title:
Charakter prawny cła jako daniny publicznej pobieranej w obrocie towarowym z zagranicą = Legal Character of Customs as a Public Levy Charged in Foreign Trade
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 5 (262) (2017) , s. 185-192. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342541
article
45

Author:
Title:
Dobra wiara w przypadku nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy = Good Faith in the Case of Purchasing or Holding Excise Goods Outside the Excise Duty Suspension Procedure
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 11 (268) (2017) , s. 407-411. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342585
article
46

Author:
Title:
Zawirowania interpretacyjne wokół artykułu 217 Konstytucji a prawna regulacja cła jako daniny publicznej = Interpretation Turbulences Surrounding Article 217 of the Constitution vs Legal Regulation of Customs as a Public Levy
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 12 (269) (2017) , s. 446-451. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342589
article
47

Author:
Title:
Wyjaśnienie genezy i istoty cła w drodze analizy historycznej = Explanation of the Genesis and the Essence of Customs as a Public Levy through Historical Analysis
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 9 (266) (2017) , s. 334-342. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342579
article
48

Author:
Mateusz Ambrożek , Katarzyna Arciszewska , Bartłomiej Berbeć , Dagmara Bobak , Aleksandra Borowska , Dominika Byrska , Katarzyna Chojecka , Julia Dąbek , Adam Drozdek , Agnieszka Jędrulok , Tomasz Kasprzak , Anna Kasprzyk , Paulina Kuczkowska , Mikołaj Lisewski , Dominika Liszkowska , Piotr Mroczkowski , Aneta Piekut , Justyna Sikora , Dominika Skoczylas , Adam Sokołowski , Stanisław Sefaniak , Kamil Stępniak , Kamil Stolarek , Mateusz Wasiel , Mateusz Winczura
Title:
Europa dwóch prędkości : aspekty prawne, polityczne i gospodarcze
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2017
Physical description:
[4], 497 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-947949-1-0
Access mode:
Nr:
2168342849
monograph
49

Author:
Title:
Zwrot podatku akcyzowego z tytułu eksportu towarów : na podstawie przepisu krajowego niezgodnego z prawem wspólnotowym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych = Return of Excise Duty Due to the Export of Goods on the Grounds of a Domestic Legal Provision Incompliant with the Community Law in the Light of the Administrative Courts' Jurisprudence
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 10 (267) (2017) , s. 374-379. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342583
article
50

Author:
Title:
Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym
Publisher address:
Szczecin: Wydawnictwo BW Jan Brodziński, 2017
Physical description:
315 s.; 23 cm
Series:
(Biblioteka Celnej Książki)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-934205-8-2
Access mode:
Nr:
2168341211
monograph
51

Author:
Title:
Różnice i podobieństwa pomiędzy cłem a podatkiem jako daninami publicznymi pobieranymi w międzynarodowym obrocie towarowym - wybrane zagadnienia = Differences and Similarities between Custom and Tax as Public Levies Collected in the International Trade in Goods - Selected Issues
Source:
Studia Ełckie. - R. 19, nr 1 (2017) , s. 33-43. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168342129
article
52

Author:
Title:
Analiza normatywna dochodów budżetowych uzyskiwanych z ceł w polskim porządku prawnym = Normative Analysis of Budgetary Incomes from Customs in the Polish Legal System
Source:
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. - vol. 5, nr 2 (2017) , s. 29-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168341099
article
53

Author:
Title:
The Autonomy of the European Union Customs Law (Selected Issues)
Source:
Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - Vol. 63, nr 1 (2017) , s. 91-102. - Summ.
Nr:
2168342525
article
54

Author:
Title:
Przedawnienie świadczenia odsetek, a przedawnienie zobowiązania celnego = Extinction of Interest Charges vs. Extinction of Customs Debt
Source:
Ius Novum. - vol. 10, nr 4 (2016) , s. 345-357. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168342127
article
55

Author:
Title:
Cło jako źródło dochodów budżetowych w świetle ustawy o finansach publicznych = Customs Duty as a Source of Budget income in View of the Act on Public Finances
Source:
Acta Iuris Stetinensis. - nr 2 (14) (2016) , s. 55-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168342125
article
56

Author:
Title:
O cle w Polsce w latach 1918-1939 = On Customs Duty in Poland Between 1918 and 1939 = Zur Zollgebühr in Polen in den Jahren 1918-1939
Source:
Z Dziejów Prawa. - t. 9(17) (2016) , s. 41-58. - Zsfg., summ.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
Access mode:
Nr:
2168342249
article
57

Author:
Title:
Przesłanki podmiotowe prawa do zwrotu podatku akcyzowego = Subjective Prerequisites for the Right to Reimbursement of Excise Duty
Source:
Studia Prawnoustrojowe. - 34 (2016) , s. 113-124. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168342121
article
58

Author:
Title:
The Union Customs Code as Basis for Customs Law (Selected Aspects) = Objednanyj Mytnyj kodeks jak osnowa mytnoho prawa (okremi aspekty)
Source:
Jurydyczna nauka = Juridical Science. - No 1 (55) (2016) , s. 156-165. - Rez.
Access mode:
Nr:
2168342257
article
59

Author:
Title:
Cło w czasach panowania Piastów = Duty during the Region of the Piast
Source:
Miscellanea Historico-Iuridica. - t. 15, z. 1 (2016) , s. 33-47. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168342159
article
60

Author:
Katarzyna Machalica-Drozdek , Adam Drozdek
Title:
Wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie karnej skarbowej a zawieszenie biegu terminu przedawnienia dochodzenia należnego cła = Initiation of Preliminary Proceedings for a Tax Offence versus Suspension of Statute of Limitation for Claiming Unpaid Customs Duties
Source:
Prokuratura i Prawo. - nr 4 (2016) , s. 129-143. - Streszcz., summ.
Access mode:
Nr:
2168342123
article
61

Author:
Title:
Cechy wspólne cła i podatków jako danin publicznych = Common Features of Customs and Taxes as Public Levies
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 7 (252) (2016) , s. 262-267. - Summ., streszcz.
Access mode:
Nr:
2168342299
article
62

Author:
Title:
Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa a Prawo celne = Amendments to the Tax and Customs Law Act
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 2 (247) (2016) , s. 69-72
Nr:
2168342297
article
63

Author:
Title:
Charakter prawny instytucji przedawnienia prawa do ustalenia wysokości długu celnego = Legal Nature of Limitation of the Right to Stipulate the Amount of Customs Debt
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. - 19 (2016) , s. 11-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego ; nr 94)
Nr:
2168342157
article
64

Author:
Title:
Przesłanki udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis w spłacie zobowiązań podatkowych pobieranych w obrocie towarowym z zagranicą = Prerequisites for Granting De Minimis Aid to Entrepreneurs with Regard to Payment of Taxes Collected in Foreign Trade
Source:
Unia Europejska.pl. - nr 1 (236) (2016) , s. 31-38. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341103
article
65

Author:
Title:
Instytucja Polskiego cła jako daniny publicznej w okresie średniowiecza = Polish Duty as Public Tribute in the Middle Ages
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 8 (241) (2015) , s. 297-302. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341263
article
66

Author:
Title:
Leasing a procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z cła = Leasing and Temporary Admission Procedure with Partial Customs Duty Exemption
Source:
Studia Prawnoustrojowe. - 29 (2015) , s. 71-80. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341217
article
67

Author:
Title:
Zwolnienia z cła jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorców = Exemptions from Customs Duties as a Form of Public Aid for Entrepreneurs
Source:
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - t. 13, nr 1 (2015) , s. 25-43. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168341213
article
68

Author:
Title:
Odsetki za opóźnienie świadczenia celnego = Interest for Delay of Customs Benefits
Source:
Studia Prawnoustrojowe. - 28 (2015) , s. 185-199. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341215
article
69

Author:
Title:
Zwolnienie z cła jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorców = Customs Exemptions as a Form of Public Aid for Entrepreneurs
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 2 (2015) , s. 65-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341109
article
70

Author:
Title:
Aspekt faktyczny i prawny przedmiotu jako element konstrukcji prawnej cła = The Factual and Legal Aspect of the Subject of the Legal Structure of Duties
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 2 (235) (2015) , s. 63-68. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341257
article
71

Author:
Title:
Zakres pojęcia należności celnych w świetle unijnego kodeksu celnego = The Concept of Duty in the Light of the EU Customs Code
Source:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 96 (2015) , s. 45-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168341105
article
72

Author:
Title:
Zwolnienia i ulgi celne a konstrukcja cła (wybrane zagadnienia teoretyczne) = Exemptions and Tax and Customs Duty Structure (Selected Theoretical)
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 9 (242) (2015) , s. 319-325. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341265
article
73

Author:
Title:
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia długu celnego w toku postępowania kontrolnego = The Suspension of the Limitation Period of the Customs Debt during the Control Procedure
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 4 (237) (2015) , s. 144-148. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341261
article
74

Author:
Title:
Przedawnienie prawa do powiadomienia dłużnika o kwocie należności celnych powstałych w wyniku popełnienia czynu podlegającego postępowaniu karnemu skarbowemu = Limitation of the Right to Notify the Debtor about Customs Duties Resulting from an Act that Gives Rise to Fiscal Penal Proceedings
Source:
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego. - nr 6 (63) (2015) , s. 42-53. - Summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341299
article
75

Author:
Title:
Definicja cła - postulat nowelizacji przepisów prawa celnego = Definition of Duty - Postulate Amendment to Customs Rules
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 11 (244) (2015) , s. 390-395. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341267
article
76

Author:
Title:
Funkcja fiskalna oraz kontrolna administracji celnej w zakresie poboru należności celno-podatkowych = Fiscal and Control Function of Customs Administration with Respect to the Collection of Customs and Tax Duties
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 1 (2015) , s. 32-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341107
article
77

Author:
Title:
Ulgi i zwolnienia celne - podstawowe cechy = The Fiscal and Customs Administration to Control the Collection of Customs Duties-Tax
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 4 (2015) , s. 5-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168342113
article
78

Author:
Title:
Pojęcie "samochodu osobowego" w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym
Source:
Rozważania nad Ordynacją podatkową - de lege lata i de lege ferenda / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice: Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski ; Uniwersytet Śląski, 2015, s. 46-54
ISBN:
978-83-927533-5-3
Nr:
2168342303
chapter in monograph
79

Author:
Title:
Pojęcie i istota piastowskiego cła = The Concept and Essence of the Piast Duty
Source:
Studia Ełckie. - R. 17, nr 3 (2015) , s. 211-223. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341273
article
80

Author:
Katarzyna Machalica-Drozdek , Adam Drozdek
Title:
Charakter prawny odsetek w prawie celnym - aspekt materialnoprawny - cześć 2 = The Legal Nature of the Interest in the Customs Law - Substantive Aspect - Part 2
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 12 (233) (2014) , s. 473-477. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341249
article
81

Author:
Katarzyna Machalica-Drozdek , Adam Drozdek
Title:
Charakter prawny odsetek w prawie celnym - aspekt materialnoprawny - cześć 1 = The Legal Nature of the Interest in the Customs Law - Substantive Aspect - Part 1
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 11 (232) (2014) , s. 441-448. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341245
article
82

Author:
Title:
Organ celny jako jednostka administracji publicznej = Customs Authority as a Public Entity
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 1 (222) (2014) , s. 20-28. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341225
article
83

Author:
Katarzyna Machalica-Drozdek , Adam Drozdek
Title:
Instytucja przedawnienia w prawie celnym - część 1 = Limitation in Customs Law - Part 1
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 8 (229) (2014) , s. 310-316. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341233
article
84

Author:
Katarzyna Machalica-Drozdek , Adam Drozdek
Title:
Instytucja przedawnienia w prawie celnym - część 2 = Limitation in Customs Law - Part 2
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 9 (230) (2014) , s. 364-368. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341241
article
85

Author:
Title:
Cło jako niepodatkowa należność budżetowa - część 2 = Customs Duty as a Non-fiscal Budget Charge
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 1 (198) (2012) , s. 17-19. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341223
article
86

Author:
Title:
Cło jako niepodatkowa należność budżetowa - część 1 = Customs Duty as a Non-tax Budgetary Duty - Part 1
Source:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 12 (197) (2011) , s. 489-493. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341221
article
1
Zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych / Adam DROZDEK, Filip GRZEGORCZYK, Marcin GRZYBOWSKI // W: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze Praktyczne). - S. 38-110. - ISBN 978-83-8246-417-7
2
Kod CN - istota i znaczenie a wiążąca informacja akcyzowa (problemy interpretacyjne) = CN Code as a Legal and Tax Standard / Adam DROZDEK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. - 97 (2021), s. 87-100. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru:. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/article/view/10175. - ISSN 0208-6069
3
Ochrona praw dłużnika celnego a wznowienie postępowania ze względu na orzeczenie TSUE - kilka uwag na przykładzie prawa celnego = Protection of the Rights of the Customs Debtor and Resumption of Proceedings in the Light of the CJEU Judgement - a Few Remarks as Exemplified by Customs Law / Adam DROZDEK // W: Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 3 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - S. 730-744. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-425-7
4
Stosunki podatkowo-prawne w nadpłacie podatków / Adam DROZDEK. - Bibliogr.
5
Hipoteka akcyzowa / Adam DROZDEK // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego : problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Andrzej Gorgol. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 79-92. - ISBN 978-83-8198-597-0 ; 978-83-8198-598-7
6
Poprawa efektywności poboru należności celnych na przykładzie programu e-Cło / Adam DROZDEK // W: E-sąd : E-finanse : E-praca / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 167-178. - ISBN 978-83-8198-444-7 ; 978-83-8198-445-4. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/19046-e-sad-e-finanse-e-praca-kinga-flaga-gieruszynska ; Wstęp: files
7
Substituted Service of Letters and Customs Decisions : Comments Against the Background of Polish Legal Regulations / Adam DROZDEK // International Journal of Modern Engineering Research (IJMER). - vol. 10, iss. 12 (2020), s. 1-7. - Summ. - Pełny tekst: http://www.ijmer.com/papers/Vol10_issue12/A10120107.pdf. - ISSN 2249-6645
8
Działania kontrolne podejmowane przez organy celne w zakresie ochrony własności intelektualnej = Control Measures Undertaken by Customs Authorities in the Scope of Intellectual Property Protection / Adam DROZDEK // W: Konstytucyjne prawo własności - sposoby naruszenia i środki ochrony = Constitutional Right to Property - Methods of Violation and Means of Protection / red. Beata Stępień-Załucka. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 277-287. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-8158-702-0 ; 978-83-8158-703-7
9
Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19 / red. nauk. Adam Drozdek. - Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, 2020. - 305 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-956684-4-9
10
Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w czasie pandemii COVID-19 = Tax, Customs and Fiscal Inspection During the COVID-19 Pandemic / Adam DROZDEK // Ekonomia Społeczna / red. nacz. Marek ĆWIKLICKI ; red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek. - nr 2 (2020), s. 115-125. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-10.pdf. - ISSN 2081-321X
11
Przedmowa / Adam DROZDEK // W: Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19 / red. nauk. Adam Drozdek. - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2020. - S. 7-8. - ISBN 978-83-956684-4-9
12
Kształtowanie się struktury administracji celnej w Polsce w latach 1944-2019 = Formation of the Structure of the Customs Administration in Poland in the Years 1944-2019 / Adam DROZDEK, Katarzyna Machaliza-Drozdek // W: Prawo i czas : Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin profesora Adama Lityńskiego / red. Maciej Borski, Dorota Fleszer, Andrzej Pokora, Anna Rogacka-Łukasik. - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2020. - S. 260-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66165-49-6 ; 978-83-66165-53-3. - Spis treści: https://ksiegarnia.pwn.pl/Prawo-i-czas.-Ksiega-Jubileuszowa-z-okazji-80-lecia-urodzin-Profesora-Adama-Litynskiego,829926589,p.htmlWstęp:
13
Ruling as a Form of Settlement of an Individual Tax Case : Considerations Exemplified by Tax Overpayment / Adam DROZDEK // Studia Administracyjne. - nr 12 (2020), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sa/pl/issue/1204/article/19073/. - ISSN 2080-5209
14
Oddziaływanie unijnego prawa celnego na podatek od towarów i usług na przykładzie wiążącej informacji stawkowej / Adam DROZDEK // W: Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 601-612. - ISBN 978-83-8187-135-8
15
Rola podatku akcyzowego w rozwoju gospodarczym - wybrane zagadnienia = The Role of Excise Duty in Economic Growth - Selected Issues / Adam DROZDEK // Kwartalnik Prawno-Finansowy. - nr 2 (2019), s. 26-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/107068/download/. - ISSN 2544-8382
16
Kontrola legalności decyzji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego dokonywana przez sądy administracyjne a wymogi prawa unijnego / Adam DROZDEK // W: Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - S. 485-497. - Summ. - ISBN 978-83-66220-87-4
17
Right to Reimbursement of Excise Duty versus Tightening of Tax System Through Interpretation of Law = Prawo do zwrotu podatku akcyzowego a zapewnienie szczelności systemu podatkowego w drodze wykładni prawa / Adam DROZDEK // Ius Novum. - nr 3 (2019), s. 177-194. - Summ., streszcz., res., rez., Zsfg., rés., sint. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum/ius-novum-2019-3/Ius_Novum_3-19_9-A.Drozdek.pdf. - ISSN 1897-5577
18
Wpływ unijnego prawa celnego na polskie regulacje prawa podatkowego - kierunki przeobrażeń i zmian na przykładzie akcyzy = The Influence of EU Customs Law on Polish Tax Law Regulations - Directions of Transformations and Changes Based on the Example of Excise Tax / Adam Drozdek // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 10 (2019), s. 98-109. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/wplyw-unijnego-prawa-celnego-na-polskie-regulacje-prawa-podatkowego-151355514Wstęp: . - ISSN 1896-8996
19
Optymalizacja podatkowa firm rodzinnych przy wykorzystaniu procedury celnej 42 = Tax Optimization for Family Businesses Using Customs Procedure 42 / Adam DROZDEK // W: Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju / red. Andrzej Marjański, Krzysztof WACH. - Łódź; Warszawa: Społeczna Akademia Nauk, 2019. - (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ; nr 94). - S. 101-114. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64971-64-8. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/sim94.pdf
20
Zasada nadużycia prawa a oszustwo podatkowe w zakresie VAT = The Principle of Abuse of Law and Tax Fraud in VAT / Adam DROZDEK, Katarzyna Machalica-Drozdek // Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 24, nr 3 (2019), s. 99-112. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8304/1/BSP_24_3_A_Drozdek_K_Machalica-Drozdek_Zasada_naduzycia_prawa_a_oszustwo_podatkowe_w_zakresie_vat.pdf. - ISSN 1689-7404
21
Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie ceł pobieranych przez organy Służby Celno-Skarbowej = The Consequences of Poland's Accession to the European Union on the State Budget within Dutiescollected by the Customs and Tax Service / Adam Drozdek, Katarzyna Machalica-Drozdek // Acta Iuris Stetinensis. - nr 2 (26) (2019), s. 39-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/996/article/16110/. - ISSN 2083-4373
22
Instrumenty prawne ochrony rynku państw członkowskich Unii Europejskiej / Adam Drozdek // W: Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka. [T. 3] / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - S. 360-372. - Summ. - ISBN 978-83-8019-877-7
23
Przedmowa / Adam Drozdek // W: Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce / red. nauk. Adam Drozdek. - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2018. - S. 10-11. - ISBN 978-83-947949-8-9
24
Financing Higher Education from the State Budget and the Right to Free Education = Finansowanie szkolnictwa wyższego z budżetu państwa a prawo do bezpłatnej nauki / Adam Drozdek // W: Education and Human Rights / eds. Nevide Akpinar Déliai, Witold Stankowski. - Düsseldorf: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. - S. 90-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-613-9-94343-2
25
Problemy prawnej regulacji tajemnicy celnej = Problems of Customs Secret's Legal Regulation / Adam Drozdek, Katarzyna Machalica-Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 12 (281) (2018), s. 432-436. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://monitorc.pl/page/6/roczniki?yearbook_pay=&yearbook_year=2018&yearbook_month=12Wstęp: Spis treści: https://monitorc.pl/page/6/roczniki?yearbook_pay=&yearbook_year=2018&yearbook_month=12Wstęp: . - ISSN 1732-5544
26
Granice swobody implementacji dyrektywy w sprawach podatkowych przez państwa członkowskie = Freedom Limitations of Implementing Directives Regarding Taxes by Member States / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 3 (272) (2018), s. 91-96. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://monitorc.pl/page/6/roczniki?yearbook_pay=&yearbook_year=2018&yearbook_month=3Wstęp: . - ISSN 1732-5544
27
Zasada nadużycia prawa a prawo podatnika do odliczenia podatku VAT na tle unijnego i krajowego orzecznictwa sądów administracyjnych = The Law Abuse Principle in Relation to the Taxpayer's VAT Deduction Right Amid the EU and National Case-law of Administrative Courts / Adam Drozdek, Katarzyna Machalica-Drozdek // Monitor Podatkowy. - nr 3 (2018), s. 19-24. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/artykul/zasada-naduzycia-prawa-a-prawo-podatnika-do-odliczenia-podatku-vat-na-tle-unijnego-i-krajowego-orzecznictwa-sadow-administracyjnych/Wstęp: Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/artykul/zasada-naduzycia-prawa-a-prawo-podatnika-do-odliczenia-podatku-vat-na-tle-unijnego-i-krajowego-orzecznictwa-sadow-administracyjnych/Wstęp: . - ISSN 1231-1855
28
Władztwo celne Unii Europejskiej w zakresie kształtowania elementów konstrukcji cła = European Union's Customs Governance in the Scope of Developing Customs' Construction Elements / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 7 (276) (2018), s. 247-252. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://monitorc.pl/page/6/roczniki?yearbook_pay=&yearbook_year=2018&yearbook_month=7Wstęp: . - ISSN 1732-5544
29
Polska niepodległa 1918-2018 : księga rocznicowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości / Weronika Batory, Marlena Bodo, Marcin Brzezowski, Patryk Ciok, Maciej Długosz, Adam Drozdek, Adrian Flor, Krzysztof Gasiński, Katarzyna Grabarczyk, Joanna Karpińska-Olszewska, Liliana Kasprzak, Łukasz Kielin, Daniel Knaga, Anna Kołakowska, Faustyna Kowalska, Beata Kuźniarowska, Patrycja Laskowska-Chyła, Mikołaj Lisewski, Paweł Magiera, Paweł Marek, Anna Mazur, Izabela Niczyporuk-Chudecka, Paulina Niedopytalska, Monika Nowikowska, Tomasz Olejnik, Karolina Palka, Maciej Pisz, Marta Raczyńska-Kruk, Adam Rzetecki, Kamila Stępniak, Arkadiusz Suszek, Aleksandra Szydzik, Mateusz Wasiel, Marcin Wojciechowski, Maciej Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, 2018. - 677 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-950934-0-1. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4383989&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
30
Posłużenie się danymi innego podmiotu w transakcjach handlowych a charakter odpowiedzialności podatkowej wystawcy pustej faktury = Using Data of Another Entity in Commercial Transactions and the Nature of a Blank Invoice Issuer's Tax Liability / Adam Drozdek, Katarzyna Machalica-Drozdek // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 109 (2018), s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/359/314. - ISSN 0081-6841
31
Różnice i podobieństwa między cłami a opłatami o skutku równoważnym do ceł = Differences and Similarities Between Customs Duties and Charges Having Equivalent Effect to Duties / Adam Drozdek // Rocznik Administracji Publicznej = Public Administration Yearbook. - nr 4 (2018), s. 32-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/RAP/2018-4/art/12613/. - ISSN 2449-7797
32
Podmioty powiązane w świetle unijnego kodeksu celnego = Related Entities Pursuant to the European Union Customs Code / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 11 (280) (2018), s. 387-392. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://monitorc.pl/page/6/roczniki?yearbook_pay=&yearbook_year=2018&yearbook_month=11Wstęp: . - ISSN 1732-5544
33
Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce / red. nauk. Adam Drozdek. - Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, 2018. - 715 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-947949-8-9
34
Cechy normatywne cła jako daniny publicznej w polskim i unijnym prawie celnym = Normative Features of Customs Duty as a Public Levy in Polish and European Union Law / Adam Drozdek // Acta Iuris Stetinensis. - nr 3 (23) (2018), s. 57-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/926/article/15166/. - ISSN 2083-4373
35
Dochowanie należytej staranności - czy jest to wykonalne : pomiędzy teorią a praktyką = Acting with Due Diligence - Is It Feasible : between Theory and Practice / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 8 (277) (2018), s. 287-294. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://monitorc.pl/page/6/roczniki?yearbook_pay=&yearbook_year=2018&yearbook_month=8Wstęp: . - ISSN 1732-5544
36
Istota cła antydumpingowego jako instrumentu prawnofinansowego ochrony gospodarki Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia intertemporalne = The Essence of Anti-dumping Duty as a Legal-financial Instrument of the European Union Economy Protection - Selected Inter-temporal Issues / Adam Drozdek // Studia Ełckie. - R. 20, nr 2 (2018), s. 221-232. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fstudiaelckie.pl%2Fimages%2Fsampledata%2Fannex%2Fstudia_elckie%2F2018%2F2%2F17_A_Drozdek_Istota.pdf. - ISSN 1896-6896
37
Zasady stosowania zabezpieczenia wyrobów akcyzowych w formie hipoteki = Rules for the Application of Security for Excise Goods in the Form of a Mortgage / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 6 (275) (2018), s. 211-216. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://monitorc.pl/page/6/roczniki?yearbook_pay=&yearbook_year=2018&yearbook_month=6Wstęp: . - ISSN 1732-5544
38
Istota i charakter prawny cła w świetle Konstytucji i ustawy o finansach publicznych = The Essence and Legal Character of Customs Duty in the Light of the Constitution and the Public Finance Act / Adam Drozdek // W: Daniny publiczne w Polsce i innych krajach Europy / red. nauk. Paweł Mańczyk. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2018. - S. 79-93. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-945471-6-5
39
Obrót "pustymi fakturami" jako przesłanka uzasadniająca zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego = "Blank Invoices" Circulation as a Prerequisite Justifying Securing Tax Liability Performance / Adam Drozdek, Katarzyna Machalica-Drozdek // Studia Prawnoustrojowe. - 39 (2018), s. 231-244. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2018/39/231-244.pdf. - ISSN 1644-0412
40
Opłaty o równoważnym cłom skutku jako instrument finansowoprawny reglamentacji obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi = Charges Having an Equivalent Effect to Customs Duty as a Financial and Legal Instrument of Regulating Trade between Member States / Adam Drozdek // W: Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce / red. nauk. Adam Drozdek. - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2018. - S. 12-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947949-8-9
41
Skarga pauliańska jako instrument zabezpieczający należności publicznoprawne - kilka uwag na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2018 r. (K52/16) = Fraudulent Conveyance (Actio Pauliana) as an Instrument that Secures Public Liabilities - a Few Comments to the Judgment of the Constitutional Tribunal of April 18, 2018. (K52/16) / Adam Drozdek // Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - nr 1(50) (2018), s. 41-63. - Summ. - Spis treści: http://wspia.eu/dzialalnosc-naukowa/kwartalnik-administracja/spisy-tresci/numer-1-2018-50Wstęp: . - ISSN 1896-0049
42
Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej w sytuacji zawieszenia biegu terminu przedawnienia = The Order of Immediate Enforceability of Tax Decision in Case of a Suspension of the Course of Negative Prescription / Adam Drozdek // Monitor Podatkowy. - nr 9 (2017), s. 19-24. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/artykul/rygor-natychmiastowej-wykonalnosci-decyzji-podatkowej-w-sytuacji-zawieszenia-biegu-terminu-przedawnienia/Wstęp: . - ISSN 1231-1855
43
Podstawy konstytucyjne nakładania ceł w świetle Konstytucji RP = Constitutional Grounds for Imposing Customs Pursuant to the Constitution of the Republic of Poland / Adam Drozdek // W: Dwudziestolecie Konstytucji RP : potrzebna rewizja czy stagnacja? Księga rocznicowa / red. Kamil Stępniak. - Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2017. - S. 326-344. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947949-2-7
44
Charakter prawny cła jako daniny publicznej pobieranej w obrocie towarowym z zagranicą = Legal Character of Customs as a Public Levy Charged in Foreign Trade / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 5 (262) (2017), s. 185-192. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://monitorc.pl/art/3559/charakter_prawny_cla_jako_daniny_publicznej_pobieranej_w_obrocie_towarowym_z_zagranica_185_rzadowe_centrum_legislacji_rzadowy_proces_legislacyjnyWstęp: . - ISSN 1732-5544
45
Dobra wiara w przypadku nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy = Good Faith in the Case of Purchasing or Holding Excise Goods Outside the Excise Duty Suspension Procedure / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 11 (268) (2017), s. 407-411. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/1510995319407-11-17.pdf. - ISSN 1732-5544
46
Zawirowania interpretacyjne wokół artykułu 217 Konstytucji a prawna regulacja cła jako daniny publicznej = Interpretation Turbulences Surrounding Article 217 of the Constitution vs Legal Regulation of Customs as a Public Levy / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 12 (269) (2017), s. 446-451. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/1513715749446-12-17.pdf. - ISSN 1732-5544
47
Wyjaśnienie genezy i istoty cła w drodze analizy historycznej = Explanation of the Genesis and the Essence of Customs as a Public Levy through Historical Analysis / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 9 (266) (2017), s. 334-342. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/1506318987334-09-17.pdf. - ISSN 1732-5544
48
Europa dwóch prędkości : aspekty prawne, polityczne i gospodarcze / Mateusz Ambrożek, Katarzyna Arciszewska, Bartłomiej Berbeć, Dagmara Bobak, Aleksandra Borowska, Dominika Byrska, Katarzyna Chojecka, Julia Dąbek, Adam Drozdek, Agnieszka Jędrulok, Tomasz Kasprzak, Anna Kasprzyk, Paulina Kuczkowska, Mikołaj Lisewski, Dominika Liszkowska, Piotr Mroczkowski, Aneta Piekut, Justyna Sikora, Dominika Skoczylas, Adam Sokołowski, Stanisław Sefaniak, Kamil Stępniak, Kamil Stolarek, Mateusz Wasiel, Mateusz Winczura. - Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, 2017. - [4], 497 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-947949-1-0. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp: Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Europa%20dw%C3%B3ch%20pr%C4%99dko%C5%9Bci%20:%20aspekty%20prawne,%20polityczne%20i%20gospodarcze&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&offset=0Wstęp:
49
Zwrot podatku akcyzowego z tytułu eksportu towarów : na podstawie przepisu krajowego niezgodnego z prawem wspólnotowym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych = Return of Excise Duty Due to the Export of Goods on the Grounds of a Domestic Legal Provision Incompliant with the Community Law in the Light of the Administrative Courts' Jurisprudence / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 10 (267) (2017), s. 374-379. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://fbc.pionier.net.pl/details/nn4fmW0Wstęp: . - ISSN 1732-5544
50
Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym / Adam Drozdek. - Szczecin : Wydawnictwo BW Jan Brodziński, 2017. - 315 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - Biblioteka Celnej Książki. - ISBN 978-83-934205-8-2. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991007352559705066Wstęp:
51
Różnice i podobieństwa pomiędzy cłem a podatkiem jako daninami publicznymi pobieranymi w międzynarodowym obrocie towarowym - wybrane zagadnienia = Differences and Similarities between Custom and Tax as Public Levies Collected in the International Trade in Goods - Selected Issues / Adam Drozdek // Studia Ełckie. - R. 19, nr 1 (2017), s. 33-43. - Summ. - Pełny tekst: http://www.studiaelckie.pl/images/sampledata/annex/studia_elckie/2017/1/03_A_Drozdek_R%C3%B3%C5%BCnice_podobie%C5%84stwa.pdf. - ISSN 1896-6896
52
Analiza normatywna dochodów budżetowych uzyskiwanych z ceł w polskim porządku prawnym = Normative Analysis of Budgetary Incomes from Customs in the Polish Legal System / Adam Drozdek // Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. - vol. 5, nr 2 (2017), s. 29-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/download/PBPS.2017.008/12533. - ISSN 2300-9853
53
The Autonomy of the European Union Customs Law (Selected Issues) / Adam Drozdek // Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - Vol. 63, nr 1 (2017), s. 91-102. - Summ. - Pełny tekst: https://www.prf.cuni.cz/sites/default/files/soubory/2019-05/Iurid_1_2017%20%281%29.pdf. - ISSN 0323-0619
54
Przedawnienie świadczenia odsetek, a przedawnienie zobowiązania celnego = Extinction of Interest Charges vs. Extinction of Customs Debt / Adam Drozdek // Ius Novum. - vol. 10, nr 4 (2016), s. 345-357. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_23-A.Drozdek.pdf. - ISSN 1897-5577
55
Cło jako źródło dochodów budżetowych w świetle ustawy o finansach publicznych = Customs Duty as a Source of Budget income in View of the Act on Public Finances / Adam Drozdek // Acta Iuris Stetinensis. - nr 2 (14) (2016), s. 55-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/169/article/2173/. - ISSN 2083-4373
56
O cle w Polsce w latach 1918-1939 = On Customs Duty in Poland Between 1918 and 1939 = Zur Zollgebühr in Polen in den Jahren 1918-1939 / Adam Drozdek // Z Dziejów Prawa. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336). - t. 9(17) (2016), s. 41-58. - Zsfg., summ. - Pełny tekst: http://www.zdziejowprawa.pl/flash/t1903.pdf. - ISSN 1898-6986
57
Przesłanki podmiotowe prawa do zwrotu podatku akcyzowego = Subjective Prerequisites for the Right to Reimbursement of Excise Duty / Adam Drozdek // Studia Prawnoustrojowe. - 34 (2016), s. 113-124. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2016/34/113-124.pdf. - ISSN 1644-0412
58
The Union Customs Code as Basis for Customs Law (Selected Aspects) = Objednanyj Mytnyj kodeks jak osnowa mytnoho prawa (okremi aspekty) / Adam Drozdek // Jurydyczna nauka = Juridical Science. - No 1 (55) (2016), s. 156-165. - Rez. - Pełny tekst: https://legal.nam.edu.ua/articles/2016/1.16_top_Drozdek%20A.doc. - ISSN 2222-5374
59
Cło w czasach panowania Piastów = Duty during the Region of the Piast / Adam Drozdek // Miscellanea Historico-Iuridica. - t. 15, z. 1 (2016), s. 33-47. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.prawo.uwb.edu.pl/miscellanea/download/Mis_Tom_XV.pdf. - ISSN 1732-9132
60
Wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie karnej skarbowej a zawieszenie biegu terminu przedawnienia dochodzenia należnego cła = Initiation of Preliminary Proceedings for a Tax Offence versus Suspension of Statute of Limitation for Claiming Unpaid Customs Duties / Katarzyna Machalica-Drozdek, Adam Drozdek // Prokuratura i Prawo. - nr 4 (2016), s. 129-143. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/f18f13712bf1e6d9c33074eb13199192.doc. - ISSN 1233-2577
61
Cechy wspólne cła i podatków jako danin publicznych = Common Features of Customs and Taxes as Public Levies / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 7 (252) (2016), s. 262-267. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/1468775385MPCiP_7-2016.pdf. - ISSN 1732-5544
62
Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa a Prawo celne = Amendments to the Tax and Customs Law Act / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 2 (247) (2016), s. 69-72. - ISSN 1732-5544
63
Charakter prawny instytucji przedawnienia prawa do ustalenia wysokości długu celnego = Legal Nature of Limitation of the Right to Stipulate the Amount of Customs Debt / Adam Drozdek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Rzeszowski, ISSN 1643-0484 ; nr 94). - 19 (2016), s. 11-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2549. - ISSN 1730-3508
64
Przesłanki udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis w spłacie zobowiązań podatkowych pobieranych w obrocie towarowym z zagranicą = Prerequisites for Granting De Minimis Aid to Entrepreneurs with Regard to Payment of Taxes Collected in Foreign Trade / Adam Drozdek // Unia Europejska.pl. - nr 1 (236) (2016), s. 31-38. - Summ., streszcz. - ISSN 2084-2694
65
Instytucja Polskiego cła jako daniny publicznej w okresie średniowiecza = Polish Duty as Public Tribute in the Middle Ages / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 8 (241) (2015), s. 297-302. - Streszcz., summ. - ISSN 1732-5544
66
Leasing a procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z cła = Leasing and Temporary Admission Procedure with Partial Customs Duty Exemption / Adam Drozdek // Studia Prawnoustrojowe. - 29 (2015), s. 71-80. - Summ. - Pełny tekst: http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2015/29/71-80.pdf. - ISSN 1644-0412
67
Zwolnienia z cła jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorców = Exemptions from Customs Duties as a Form of Public Aid for Entrepreneurs / Adam Drozdek // Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - t. 13, nr 1 (2015), s. 25-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-8297
68
Odsetki za opóźnienie świadczenia celnego = Interest for Delay of Customs Benefits / Adam Drozdek // Studia Prawnoustrojowe. - 28 (2015), s. 185-199. - Summ. - Pełny tekst: http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2015/28/185-199.pdf. - ISSN 1644-0412
69
Zwolnienie z cła jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorców = Customs Exemptions as a Form of Public Aid for Entrepreneurs / Adam Drozdek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 2 (2015), s. 65-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176425. - ISSN 2084-1809
70
Aspekt faktyczny i prawny przedmiotu jako element konstrukcji prawnej cła = The Factual and Legal Aspect of the Subject of the Legal Structure of Duties / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 2 (235) (2015), s. 63-68. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/14239353992-63-15.pdf. - ISSN 1732-5544
71
Zakres pojęcia należności celnych w świetle unijnego kodeksu celnego = The Concept of Duty in the Light of the EU Customs Code / Adam Drozdek // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 96 (2015), s. 45-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ltn.lodz.pl/images/spe_96_2015_full.compressed.pdf. - ISSN 0081-6841
72
Zwolnienia i ulgi celne a konstrukcja cła (wybrane zagadnienia teoretyczne) = Exemptions and Tax and Customs Duty Structure (Selected Theoretical) / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 9 (242) (2015), s. 319-325. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/1443268625319.pdf. - ISSN 1732-5544
73
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia długu celnego w toku postępowania kontrolnego = The Suspension of the Limitation Period of the Customs Debt during the Control Procedure / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 4 (237) (2015), s. 144-148. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/1429561881144-4-15.pdf. - ISSN 1732-5544
74
Przedawnienie prawa do powiadomienia dłużnika o kwocie należności celnych powstałych w wyniku popełnienia czynu podlegającego postępowaniu karnemu skarbowemu = Limitation of the Right to Notify the Debtor about Customs Duties Resulting from an Act that Gives Rise to Fiscal Penal Proceedings / Adam Drozdek // Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego. - nr 6 (63) (2015), s. 42-53. - Summ. - ISSN 1734-803X
75
Definicja cła - postulat nowelizacji przepisów prawa celnego = Definition of Duty - Postulate Amendment to Customs Rules / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 11 (244) (2015), s. 390-395. - Streszcz., summ. - ISSN 1732-5544
76
Funkcja fiskalna oraz kontrolna administracji celnej w zakresie poboru należności celno-podatkowych = Fiscal and Control Function of Customs Administration with Respect to the Collection of Customs and Tax Duties / Adam Drozdek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 1 (2015), s. 32-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176358. - ISSN 2084-1809
77
Ulgi i zwolnienia celne - podstawowe cechy = The Fiscal and Customs Administration to Control the Collection of Customs Duties-Tax / Adam Drozdek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 4 (2015), s. 5-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176871. - ISSN 2084-1809
78
Pojęcie "samochodu osobowego" w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym / Adam Drozdek // W: Rozważania nad Ordynacją podatkową - de lege lata i de lege ferenda / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice: Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski ; Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 46-54. - ISBN 978-83-927533-5-3
79
Pojęcie i istota piastowskiego cła = The Concept and Essence of the Piast Duty / Adam Drozdek // Studia Ełckie. - R. 17, nr 3 (2015), s. 211-223. - Summ. - Pełny tekst: http://www.studiaelckie.pl/images/sampledata/annex/studia_elckie/2015/3/14_A._Drozdek_Poj%C4%99cie.pdf. - ISSN 1896-6896
80
Charakter prawny odsetek w prawie celnym - aspekt materialnoprawny - cześć 2 = The Legal Nature of the Interest in the Customs Law - Substantive Aspect - Part 2 / Katarzyna Machalica-Drozdek, Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 12 (233) (2014), s. 473-477. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/1418760927473.pdf. - ISSN 1732-5544
81
Charakter prawny odsetek w prawie celnym - aspekt materialnoprawny - cześć 1 = The Legal Nature of the Interest in the Customs Law - Substantive Aspect - Part 1 / Katarzyna Machalica-Drozdek, Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 11 (232) (2014), s. 441-448. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://monitorc.pl/upload/1417362833441.pdf. - ISSN 1732-5544
82
Organ celny jako jednostka administracji publicznej = Customs Authority as a Public Entity / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 1 (222) (2014), s. 20-28. - Streszcz., summ. - ISSN 1732-5544
83
Instytucja przedawnienia w prawie celnym - część 1 = Limitation in Customs Law - Part 1 / Katarzyna Machalica-Drozdek, Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 8 (229) (2014), s. 310-316. - Streszcz., summ. - ISSN 1732-5544
84
Instytucja przedawnienia w prawie celnym - część 2 = Limitation in Customs Law - Part 2 / Katarzyna Machalica-Drozdek, Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 9 (230) (2014), s. 364-368. - Streszcz., summ. - ISSN 1732-5544
85
Cło jako niepodatkowa należność budżetowa - część 2 = Customs Duty as a Non-fiscal Budget Charge / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 1 (198) (2012), s. 17-19. - Streszcz., summ. - ISSN 1732-5544
86
Cło jako niepodatkowa należność budżetowa - część 1 = Customs Duty as a Non-tax Budgetary Duty - Part 1 / Adam Drozdek // Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 12 (197) (2011), s. 489-493. - Streszcz., summ. - ISSN 1732-5544
1
Drozdek A., Grzegorczyk F., Grzybowski M., (2021), Zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych. [W:] GRZEGORCZYK F., MITUŚ A. (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 38-110.
2
Drozdek A., (2021), Kod CN - istota i znaczenie a wiążąca informacja akcyzowa (problemy interpretacyjne), "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica", 97, s. 87-100; https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/article/view/10175
3
Drozdek A., (2021), Ochrona praw dłużnika celnego a wznowienie postępowania ze względu na orzeczenie TSUE - kilka uwag na przykładzie prawa celnego. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku, T. 3, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 730-744.
4
Drozdek A., (2020), Stosunki podatkowo-prawne w nadpłacie podatków, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 422 s.
5
Drozdek A., (2020), Hipoteka akcyzowa. [W:] Gorgol A. (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego : problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 79-92.
6
Drozdek A., (2020), Poprawa efektywności poboru należności celnych na przykładzie programu e-Cło. [W:] Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Szostek D. (red.), E-sąd : E-finanse : E-praca, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 167-178.
7
Drozdek A., (2020), Substituted Service of Letters and Customs Decisions : Comments Against the Background of Polish Legal Regulations, "International Journal of Modern Engineering Research (IJMER)", vol. 10, iss. 12, s. 1-7; http://www.ijmer.com/papers/Vol10_issue12/A10120107.pdf
8
Drozdek A., (2020), Działania kontrolne podejmowane przez organy celne w zakresie ochrony własności intelektualnej. [W:] Stępień-Załucka B. (red.), Konstytucyjne prawo własności - sposoby naruszenia i środki ochrony, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 277-287.
9
Drozdek A. (red.), (2020), Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19, Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, 305 s.
10
Drozdek A., (2020), Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w czasie pandemii COVID-19, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 115-125; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-10.pdf
11
Drozdek A., (2020), Przedmowa. [W:] Drozdek A. (red.), Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19, Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, s. 7-8.
12
Drozdek A., Machalica-Drozdek K., (2020), Kształtowanie się struktury administracji celnej w Polsce w latach 1944-2019. [W:] Borski M., Fleszer D., Pokora A., Rogacka-Łukasik A. (red.), Prawo i czas : Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin profesora Adama Lityńskiego, Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", s. 260-271.
13
Drozdek A., (2020), Ruling as a Form of Settlement of an Individual Tax Case : Considerations Exemplified by Tax Overpayment, "Studia Administracyjne", nr 12, s. 5-16; https://wnus.edu.pl/sa/pl/issue/1204/article/19073/
14
Drozdek A., (2019), Oddziaływanie unijnego prawa celnego na podatek od towarów i usług na przykładzie wiążącej informacji stawkowej. [W:] KAŹMIERCZYK A., FRANCZAK A. (red.), Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 601-612.
15
Drozdek A., (2019), Rola podatku akcyzowego w rozwoju gospodarczym - wybrane zagadnienia, "Kwartalnik Prawno-Finansowy", nr 2, s. 26-43; https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/107068/download/
16
Drozdek A., (2019), Kontrola legalności decyzji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego dokonywana przez sądy administracyjne a wymogi prawa unijnego. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 485-497.
17
Drozdek A., (2019), Right to Reimbursement of Excise Duty versus Tightening of Tax System Through Interpretation of Law, "Ius Novum", nr 3, s. 177-194; https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum/ius-novum-2019-3/Ius_Novum_3-19_9-A.Drozdek.pdf
18
Drozdek A., (2019), Wpływ unijnego prawa celnego na polskie regulacje prawa podatkowego - kierunki przeobrażeń i zmian na przykładzie akcyzy, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 10, s. 98-109.
19
Drozdek A., (2019), Optymalizacja podatkowa firm rodzinnych przy wykorzystaniu procedury celnej 42. [W:] Marjański A., WACH K. (red.), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju, Łódź ; Warszawa : Społeczna Akademia Nauk, s. 101-114.
20
Drozdek A., Machalica-Drozdek K., (2019), Zasada nadużycia prawa a oszustwo podatkowe w zakresie VAT, "Białostockie Studia Prawnicze", vol. 24, nr 3, s. 99-112; https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8304/1/BSP_24_3_A_Drozdek_K_Machalica-Drozdek_Zasada_naduzycia_prawa_a_oszustwo_podatkowe_w_zakresie_vat.pdf
21
Drozdek A., Machalica-Drozdek K., (2019), Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie ceł pobieranych przez organy Służby Celno-Skarbowej, "Acta Iuris Stetinensis", nr 2 (26), s. 39-52; https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/996/article/16110/
22
Drozdek A., (2018), Instrumenty prawne ochrony rynku państw członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka, [T. 3], Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 360-372.
23
Drozdek A., (2018), Przedmowa. [W:] Drozdek A. (red.), Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, s. 10-11.
24
Drozdek A., (2018), Financing Higher Education from the State Budget and the Right to Free Education. [W:] Déliai , Stankowski W. (red.), Education and Human Rights, Düsseldorf : LAP LAMBERT Academic Publishing, s. 90-102.
25
Drozdek A., Machalica-Drozdek K., (2018), Problemy prawnej regulacji tajemnicy celnej, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 12 (281), s. 432-436.
26
Drozdek A., (2018), Granice swobody implementacji dyrektywy w sprawach podatkowych przez państwa członkowskie, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 3 (272), s. 91-96.
27
Drozdek A., Machalica-Drozdek K., (2018), Zasada nadużycia prawa a prawo podatnika do odliczenia podatku VAT na tle unijnego i krajowego orzecznictwa sądów administracyjnych, "Monitor Podatkowy", nr 3, s. 19-24.
28
Drozdek A., (2018), Władztwo celne Unii Europejskiej w zakresie kształtowania elementów konstrukcji cła, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 7 (276), s. 247-252.
29
Batory W., Bodo M., Brzezowski M., Ciok P., Długosz M., Drozdek A., Flor A., Gasiński K., Grabarczyk K., Karpińska-Olszewska J., Kasprzak L., Kielin Ł., Knaga D., Kołakowska A., Kowalska F., Kuźniarowska B., Laskowska-Chyła P., Lisewski M., Magiera P., Marek P., Mazur A., Niczyporuk-Chudecka I., Niedopytalska P., Nowikowska M., Olejnik T., Palka K., Pisz M., Raczyńska-Kruk M., Rzetecki A., Stępniak K., Suszek A., Szydzik A., Wasiel M., Wojciechowski M., Woźniak M., (2018), Polska niepodległa 1918-2018: księga rocznicowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, 677 s.
30
Drozdek A., Machalica-Drozdek K., (2018), Posłużenie się danymi innego podmiotu w transakcjach handlowych a charakter odpowiedzialności podatkowej wystawcy pustej faktury, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 109, s. 43-55; http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/359/314
31
Drozdek A., (2018), Różnice i podobieństwa między cłami a opłatami o skutku równoważnym do ceł, "Rocznik Administracji Publicznej", nr 4, s. 32-46; http://www.ejournals.eu/RAP/2018-4/art/12613/
32
Drozdek A., (2018), Podmioty powiązane w świetle unijnego kodeksu celnego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 11 (280), s. 387-392.
33
Drozdek A. (red.), (2018), Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, 715 s.
34
Drozdek A., (2018), Cechy normatywne cła jako daniny publicznej w polskim i unijnym prawie celnym, "Acta Iuris Stetinensis", nr 3 (23), s. 57-75; https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/926/article/15166/
35
Drozdek A., (2018), Dochowanie należytej staranności - czy jest to wykonalne : pomiędzy teorią a praktyką, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 8 (277), s. 287-294.
36
Drozdek A., (2018), Istota cła antydumpingowego jako instrumentu prawnofinansowego ochrony gospodarki Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia intertemporalne, "Studia Ełckie", R. 20, nr 2, s. 221-232; https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fstudiaelckie.pl%2Fimages%2Fsampledata%2Fannex%2Fstudia_elckie%2F2018%2F2%2F17_A_Drozdek_Istota.pdf
37
Drozdek A., (2018), Zasady stosowania zabezpieczenia wyrobów akcyzowych w formie hipoteki, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 6 (275), s. 211-216.
38
Drozdek A., (2018), Istota i charakter prawny cła w świetle Konstytucji i ustawy o finansach publicznych. [W:] Mańczyk P. (red.), Daniny publiczne w Polsce i innych krajach Europy, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 79-93.
39
Drozdek A., Machalica-Drozdek K., (2018), Obrót "pustymi fakturami" jako przesłanka uzasadniająca zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego, "Studia Prawnoustrojowe", 39, s. 231-244; https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2018/39/231-244.pdf
40
Drozdek A., (2018), Opłaty o równoważnym cłom skutku jako instrument finansowoprawny reglamentacji obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi. [W:] Drozdek A. (red.), Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, s. 12-27.
41
Drozdek A., (2018), Skarga pauliańska jako instrument zabezpieczający należności publicznoprawne - kilka uwag na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2018 r. (K52/16), "Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka", nr 1(50), s. 41-63.
42
Drozdek A., (2017), Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej w sytuacji zawieszenia biegu terminu przedawnienia, "Monitor Podatkowy", nr 9, s. 19-24.
43
Drozdek A., (2017), Podstawy konstytucyjne nakładania ceł w świetle Konstytucji RP. [W:] Stępniak K. (red.), Dwudziestolecie Konstytucji RP : potrzebna rewizja czy stagnacja? Księga rocznicowa, Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, s. 326-344.
44
Drozdek A., (2017), Charakter prawny cła jako daniny publicznej pobieranej w obrocie towarowym z zagranicą, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 5 (262), s. 185-192.
45
Drozdek A., (2017), Dobra wiara w przypadku nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 11 (268), s. 407-411; https://monitorc.pl/upload/1510995319407-11-17.pdf
46
Drozdek A., (2017), Zawirowania interpretacyjne wokół artykułu 217 Konstytucji a prawna regulacja cła jako daniny publicznej, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 12 (269), s. 446-451; https://monitorc.pl/upload/1513715749446-12-17.pdf
47
Drozdek A., (2017), Wyjaśnienie genezy i istoty cła w drodze analizy historycznej, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 9 (266), s. 334-342; https://monitorc.pl/upload/1506318987334-09-17.pdf
48
Ambrożek M., Arciszewska K., Berbeć B., Bobak D., Borowska A., Byrska D., Chojecka K., Dąbek J., Drozdek A., Jędrulok A., Kasprzak T., Kasprzyk A., Kuczkowska P., Lisewski M., Liszkowska D., Mroczkowski P., Piekut A., Sikora J., Skoczylas D., Sokołowski A., Sefaniak S., Stępniak K., Stolarek K., Wasiel M., Winczura M., (2017), Europa dwóch prędkości: aspekty prawne, polityczne i gospodarcze, Warszawa : Wydawnictwo Think & Make, [4], 497 s.
49
Drozdek A., (2017), Zwrot podatku akcyzowego z tytułu eksportu towarów : na podstawie przepisu krajowego niezgodnego z prawem wspólnotowym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 10 (267), s. 374-379.
50
Drozdek A., (2017), Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym, Szczecin : Wydawnictwo BW Jan Brodziński, 315 s.
51
Drozdek A., (2017), Różnice i podobieństwa pomiędzy cłem a podatkiem jako daninami publicznymi pobieranymi w międzynarodowym obrocie towarowym - wybrane zagadnienia, "Studia Ełckie", R. 19, nr 1, s. 33-43; http://www.studiaelckie.pl/images/sampledata/annex/studia_elckie/2017/1/03_A_Drozdek_R%C3%B3%C5%BCnice_podobie%C5%84stwa.pdf
52
Drozdek A., (2017), Analiza normatywna dochodów budżetowych uzyskiwanych z ceł w polskim porządku prawnym, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu", vol. 5, nr 2, s. 29-43; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/download/PBPS.2017.008/12533
53
Drozdek A., (2017), The Autonomy of the European Union Customs Law (Selected Issues), "Acta Universitatis Carolinae. Iuridica", Vol. 63, nr 1, s. 91-102; https://www.prf.cuni.cz/sites/default/files/soubory/2019-05/Iurid_1_2017%20%281%29.pdf
54
Drozdek A., (2016), Przedawnienie świadczenia odsetek, a przedawnienie zobowiązania celnego, "Ius Novum", vol. 10, nr 4, s. 345-357; https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_23-A.Drozdek.pdf
55
Drozdek A., (2016), Cło jako źródło dochodów budżetowych w świetle ustawy o finansach publicznych, "Acta Iuris Stetinensis", nr 2 (14), s. 55-73; https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/169/article/2173/
56
Drozdek A., (2016), O cle w Polsce w latach 1918-1939, "Z Dziejów Prawa", t. 9(17), s. 41-58; http://www.zdziejowprawa.pl/flash/t1903.pdf
57
Drozdek A., (2016), Przesłanki podmiotowe prawa do zwrotu podatku akcyzowego, "Studia Prawnoustrojowe", 34, s. 113-124; http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2016/34/113-124.pdf
58
Drozdek A., (2016), The Union Customs Code as Basis for Customs Law (Selected Aspects), "Jurydyczna nauka", No 1 (55), s. 156-165; https://legal.nam.edu.ua/articles/2016/1.16_top_Drozdek%20A.doc
59
Drozdek A., (2016), Cło w czasach panowania Piastów, "Miscellanea Historico-Iuridica", t. 15, z. 1, s. 33-47; http://www.prawo.uwb.edu.pl/miscellanea/download/Mis_Tom_XV.pdf
60
Machalica-Drozdek K., Drozdek A., (2016), Wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie karnej skarbowej a zawieszenie biegu terminu przedawnienia dochodzenia należnego cła, "Prokuratura i Prawo", nr 4, s. 129-143; https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/f18f13712bf1e6d9c33074eb13199192.doc
61
Drozdek A., (2016), Cechy wspólne cła i podatków jako danin publicznych, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 7 (252), s. 262-267; https://monitorc.pl/upload/1468775385MPCiP_7-2016.pdf
62
Drozdek A., (2016), Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa a Prawo celne, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 2 (247), s. 69-72.
63
Drozdek A., (2016), Charakter prawny instytucji przedawnienia prawa do ustalenia wysokości długu celnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza", 19, s. 11-22; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2549
64
Drozdek A., (2016), Przesłanki udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis w spłacie zobowiązań podatkowych pobieranych w obrocie towarowym z zagranicą, "Unia Europejska.pl", nr 1 (236), s. 31-38.
65
Drozdek A., (2015), Instytucja Polskiego cła jako daniny publicznej w okresie średniowiecza, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 8 (241), s. 297-302.
66
Drozdek A., (2015), Leasing a procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z cła, "Studia Prawnoustrojowe", 29, s. 71-80; http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2015/29/71-80.pdf
67
Drozdek A., (2015), Zwolnienia z cła jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorców, "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne", t. 13, nr 1, s. 25-43.
68
Drozdek A., (2015), Odsetki za opóźnienie świadczenia celnego, "Studia Prawnoustrojowe", 28, s. 185-199; http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2015/28/185-199.pdf
69
Drozdek A., (2015), Zwolnienie z cła jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorców, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 2, s. 65-87; https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176425
70
Drozdek A., (2015), Aspekt faktyczny i prawny przedmiotu jako element konstrukcji prawnej cła, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 2 (235), s. 63-68; https://monitorc.pl/upload/14239353992-63-15.pdf
71
Drozdek A., (2015), Zakres pojęcia należności celnych w świetle unijnego kodeksu celnego, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 96, s. 45-64; https://www.ltn.lodz.pl/images/spe_96_2015_full.compressed.pdf
72
Drozdek A., (2015), Zwolnienia i ulgi celne a konstrukcja cła (wybrane zagadnienia teoretyczne), "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 9 (242), s. 319-325; https://monitorc.pl/upload/1443268625319.pdf
73
Drozdek A., (2015), Zawieszenie biegu terminu przedawnienia długu celnego w toku postępowania kontrolnego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 4 (237), s. 144-148; https://monitorc.pl/upload/1429561881144-4-15.pdf
74
Drozdek A., (2015), Przedawnienie prawa do powiadomienia dłużnika o kwocie należności celnych powstałych w wyniku popełnienia czynu podlegającego postępowaniu karnemu skarbowemu, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", nr 6 (63), s. 42-53.
75
Drozdek A., (2015), Definicja cła - postulat nowelizacji przepisów prawa celnego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 11 (244), s. 390-395.
76
Drozdek A., (2015), Funkcja fiskalna oraz kontrolna administracji celnej w zakresie poboru należności celno-podatkowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 1, s. 32-58; https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176358
77
Drozdek A., (2015), Ulgi i zwolnienia celne - podstawowe cechy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 4, s. 5-28; https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176871
78
Drozdek A., (2015), Pojęcie "samochodu osobowego" w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. [W:] Glumińska-Pawlic J. (red.), Rozważania nad Ordynacją podatkową - de lege lata i de lege ferenda, Katowice : Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski : Uniwersytet Śląski, s. 46-54.
79
Drozdek A., (2015), Pojęcie i istota piastowskiego cła, "Studia Ełckie", R. 17, nr 3, s. 211-223; http://www.studiaelckie.pl/images/sampledata/annex/studia_elckie/2015/3/14_A._Drozdek_Poj%C4%99cie.pdf
80
Machalica-Drozdek K., Drozdek A., (2014), Charakter prawny odsetek w prawie celnym - aspekt materialnoprawny - cześć 2, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 12 (233), s. 473-477; https://monitorc.pl/upload/1418760927473.pdf
81
Machalica-Drozdek K., Drozdek A., (2014), Charakter prawny odsetek w prawie celnym - aspekt materialnoprawny - cześć 1, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 11 (232), s. 441-448; https://monitorc.pl/upload/1417362833441.pdf
82
Drozdek A., (2014), Organ celny jako jednostka administracji publicznej, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 1 (222), s. 20-28.
83
Machalica-Drozdek K., Drozdek A., (2014), Instytucja przedawnienia w prawie celnym - część 1, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 8 (229), s. 310-316.
84
Machalica-Drozdek K., Drozdek A., (2014), Instytucja przedawnienia w prawie celnym - część 2, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 9 (230), s. 364-368.
85
Drozdek A., (2012), Cło jako niepodatkowa należność budżetowa - część 2, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 1 (198), s. 17-19.
86
Drozdek A., (2011), Cło jako niepodatkowa należność budżetowa - część 1, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 12 (197), s. 489-493.
1
@inbook{UEK:2168358484,
author = "Adam Drozdek and Filip Grzegorczyk and Marcin Grzybowski",
title = "Zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych",
booktitle = "Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz",
pages = "38-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-417-7",
}
2
@article{UEK:2168357680,
author = "Adam Drozdek",
title = "Kod CN - istota i znaczenie a wiążąca informacja akcyzowa (problemy interpretacyjne)",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica",
number = "97",
pages = "87-100",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6069.97.04},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/article/view/10175},
}
3
@inbook{UEK:2168354116,
author = "Adam Drozdek",
title = "Ochrona praw dłużnika celnego a wznowienie postępowania ze względu na orzeczenie TSUE - kilka uwag na przykładzie prawa celnego",
booktitle = "Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 3",
pages = "730-744",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
isbn = "978-83-8180-425-7",
}
4
@book{UEK:2168350324,
author = "Adam Drozdek",
title = "Stosunki podatkowo-prawne w nadpłacie podatków",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-931-0",
}
5
@inbook{UEK:2168349534,
author = "Adam Drozdek",
title = "Hipoteka akcyzowa",
booktitle = "Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego : problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania",
pages = "79-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-597-0 ; 978-83-8198-598-7",
}
6
@inbook{UEK:2168346976,
author = "Adam Drozdek",
title = "Poprawa efektywności poboru należności celnych na przykładzie programu e-Cło",
booktitle = "E-sąd : E-finanse : E-praca",
pages = "167-178",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-83-8198-444-7 ; 978-83-8198-445-4",
}
7
@article{UEK:2168352846,
author = "Adam Drozdek",
title = "Substituted Service of Letters and Customs Decisions : Comments Against the Background of Polish Legal Regulations",
journal = "International Journal of Modern Engineering Research (IJMER)",
number = "vol. 10, iss. 12",
pages = "1-7",
year = "2020",
url = {http://www.ijmer.com/papers/Vol10_issue12/A10120107.pdf},
}
8
@inbook{UEK:2168354114,
author = "Adam Drozdek",
title = "Działania kontrolne podejmowane przez organy celne w zakresie ochrony własności intelektualnej",
booktitle = "Konstytucyjne prawo własności - sposoby naruszenia i środki ochrony",
pages = "277-287",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-702-0 ; 978-83-8158-703-7",
}
9
@book{UEK:2168352840,
author = " and and and and and and and and and and and and and and and and ",
title = "Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19",
editor = Drozdek Adam,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Think & Make",
year = "2020",
isbn = "978-83-956684-4-9",
}
10
@article{UEK:2168352844,
author = "Adam Drozdek",
title = "Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w czasie pandemii COVID-19",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "115-125",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2020.2.10},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-10.pdf},
}
11
@misc{UEK:2168352842,
author = "Adam Drozdek",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Finanse publiczne i podatki w czasie pandemii COVID-19",
pages = "7-8",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Think & Make",
year = "2020",
isbn = "978-83-956684-4-9",
}
12
@inbook{UEK:2168347000,
author = "Adam Drozdek and Katarzyna Machalica-Drozdek",
title = "Kształtowanie się struktury administracji celnej w Polsce w latach 1944-2019",
booktitle = "Prawo i czas : Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin profesora Adama Lityńskiego",
pages = "260-271",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Humanitas",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-83-66165-49-6 ; 978-83-66165-53-3",
}
13
@article{UEK:2168355994,
author = "Adam Drozdek",
title = "Ruling as a Form of Settlement of an Individual Tax Case : Considerations Exemplified by Tax Overpayment",
journal = "Studia Administracyjne",
number = "12",
pages = "5-16",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sa.2020.12-01},
url = {https://wnus.edu.pl/sa/pl/issue/1204/article/19073/},
}
14
@inbook{UEK:2168342191,
author = "Adam Drozdek",
title = "Oddziaływanie unijnego prawa celnego na podatek od towarów i usług na przykładzie wiążącej informacji stawkowej",
booktitle = "Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych",
pages = "601-612",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8187-135-8",
}
15
@article{UEK:2168343393,
author = "Adam Drozdek",
title = "Rola podatku akcyzowego w rozwoju gospodarczym - wybrane zagadnienia",
journal = "Kwartalnik Prawno-Finansowy",
number = "2",
pages = "26-43",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.34616/kpf.2019.2.26.43},
url = {https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/107068/download/},
}
16
@inbook{UEK:2168343537,
author = "Adam Drozdek",
title = "Kontrola legalności decyzji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego dokonywana przez sądy administracyjne a wymogi prawa unijnego",
booktitle = "Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania",
pages = "485-497",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2019",
isbn = "978-83-66220-87-4",
}
17
@article{UEK:2168341083,
author = "Adam Drozdek",
title = "Right to Reimbursement of Excise Duty versus Tightening of Tax System Through Interpretation of Law",
journal = "Ius Novum",
number = "3",
pages = "177-194",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.36/a.drozdek},
url = {https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum/ius-novum-2019-3/Ius_Novum_3-19_9-A.Drozdek.pdf},
}
18
@article{UEK:2168341133,
author = "Adam Drozdek",
title = "Wpływ unijnego prawa celnego na polskie regulacje prawa podatkowego - kierunki przeobrażeń i zmian na przykładzie akcyzy",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "10",
pages = "98-109",
year = "2019",
url = {},
}
19
@inbook{UEK:2168343387,
author = "Adam Drozdek",
title = "Optymalizacja podatkowa firm rodzinnych przy wykorzystaniu procedury celnej 42",
booktitle = "Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju",
pages = "101-114",
adress = "Łódź; Warszawa",
publisher = "Społeczna Akademia Nauk",
year = "2019",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/sim94.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-64971-64-8",
}
20
@article{UEK:2168343381,
author = "Adam Drozdek and Katarzyna Machalica-Drozdek",
title = "Zasada nadużycia prawa a oszustwo podatkowe w zakresie VAT",
journal = "Białostockie Studia Prawnicze",
number = "vol. 24, 3",
pages = "99-112",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/bsp.2019.24.03.07},
url = {https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8304/1/BSP_24_3_A_Drozdek_K_Machalica-Drozdek_Zasada_naduzycia_prawa_a_oszustwo_podatkowe_w_zakresie_vat.pdf},
}
21
@article{UEK:2168343379,
author = "Adam Drozdek and Katarzyna Machalica-Drozdek",
title = "Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla budżetu państwa w zakresie ceł pobieranych przez organy Służby Celno-Skarbowej",
journal = "Acta Iuris Stetinensis",
number = "2 (26)",
pages = "39-52",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ais.2019.26-03},
url = {https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/996/article/16110/},
}
22
@inbook{UEK:2168343303,
author = "Adam Drozdek",
title = "Instrumenty prawne ochrony rynku państw członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka. [T. 3]",
pages = "360-372",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2018",
isbn = "978-83-8019-877-7",
}
23
@misc{UEK:2168342861,
author = "Adam Drozdek",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce",
pages = "10-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Think & Make",
year = "2018",
isbn = "978-83-947949-8-9",
}
24
@inbook{UEK:2168343557,
author = "Adam Drozdek",
title = "Financing Higher Education from the State Budget and the Right to Free Education",
booktitle = "Education and Human Rights",
pages = "90-102",
adress = "Düsseldorf",
publisher = "LAP LAMBERT Academic Publishing",
year = "2018",
isbn = "978-613-9-94343-2",
}
25
@article{UEK:2168342751,
author = "Adam Drozdek and Katarzyna Machalica-Drozdek",
title = "Problemy prawnej regulacji tajemnicy celnej",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "12 (281)",
pages = "432-436",
year = "2018",
url = {},
}
26
@article{UEK:2168342629,
author = "Adam Drozdek",
title = "Granice swobody implementacji dyrektywy w sprawach podatkowych przez państwa członkowskie",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "3 (272)",
pages = "91-96",
year = "2018",
url = {},
}
27
@article{UEK:2168342855,
author = "Adam Drozdek and Katarzyna Machalica-Drozdek",
title = "Zasada nadużycia prawa a prawo podatnika do odliczenia podatku VAT na tle unijnego i krajowego orzecznictwa sądów administracyjnych",
journal = "Monitor Podatkowy",
number = "3",
pages = "19-24",
year = "2018",
url = {},
}
28
@article{UEK:2168342637,
author = "Adam Drozdek",
title = "Władztwo celne Unii Europejskiej w zakresie kształtowania elementów konstrukcji cła",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "7 (276)",
pages = "247-252",
year = "2018",
url = {},
}
29
@book{UEK:2168343307,
author = "Weronika Batory and Marlena Bodo and Marcin Brzezowski and Patryk Ciok and Maciej Długosz and Adam Drozdek and Adrian Flor and Krzysztof Gasiński and Katarzyna Grabarczyk and Joanna Karpińska-Olszewska and Liliana Kasprzak and Łukasz Kielin and Daniel Knaga and Anna Kołakowska and Faustyna Kowalska and Beata Kuźniarowska and Patrycja Laskowska-Chyła and Mikołaj Lisewski and Paweł Magiera and Paweł Marek and Anna Mazur and Izabela Niczyporuk-Chudecka and Paulina Niedopytalska and Monika Nowikowska and Tomasz Olejnik and Karolina Palka and Maciej Pisz and Marta Raczyńska-Kruk and Adam Rzetecki and Kamil Stępniak and Arkadiusz Suszek and Aleksandra Szydzik and Mateusz Wasiel and Marcin Wojciechowski and Maciej Woźniak",
title = "Polska niepodległa 1918-2018 : księga rocznicowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Think & Make",
year = "2018",
url = {},
isbn = "978-83-950934-0-1",
}
30
@article{UEK:2168343385,
author = "Adam Drozdek and Katarzyna Machalica-Drozdek",
title = "Posłużenie się danymi innego podmiotu w transakcjach handlowych a charakter odpowiedzialności podatkowej wystawcy pustej faktury",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 109",
pages = "43-55",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2018/109/3},
url = {http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/359/314},
}
31
@article{UEK:2168343339,
author = "Adam Drozdek",
title = "Różnice i podobieństwa między cłami a opłatami o skutku równoważnym do ceł",
journal = "Rocznik Administracji Publicznej",
number = "4",
pages = "32-46",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/24497800RAP.18.002.9217},
url = {http://www.ejournals.eu/RAP/2018-4/art/12613/},
}
32
@article{UEK:2168342773,
author = "Adam Drozdek",
title = "Podmioty powiązane w świetle unijnego kodeksu celnego",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "11 (280)",
pages = "387-392",
year = "2018",
url = {},
}
33
@book{UEK:2168342857,
title = "Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce",
editor = Drozdek Adam,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Think & Make",
year = "2018",
isbn = "978-83-947949-8-9",
}
34
@article{UEK:2168343377,
author = "Adam Drozdek",
title = "Cechy normatywne cła jako daniny publicznej w polskim i unijnym prawie celnym",
journal = "Acta Iuris Stetinensis",
number = "3 (23)",
pages = "57-75",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ais.2018.23-03},
url = {https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/926/article/15166/},
}
35
@article{UEK:2168342743,
author = "Adam Drozdek",
title = "Dochowanie należytej staranności - czy jest to wykonalne : pomiędzy teorią a praktyką",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "8 (277)",
pages = "287-294",
year = "2018",
url = {},
}
36
@article{UEK:2168343329,
author = "Adam Drozdek",
title = "Istota cła antydumpingowego jako instrumentu prawnofinansowego ochrony gospodarki Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia intertemporalne",
journal = "Studia Ełckie",
number = "R. 20, 2",
pages = "221-232",
year = "2018",
url = {https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fstudiaelckie.pl%2Fimages%2Fsampledata%2Fannex%2Fstudia_elckie%2F2018%2F2%2F17_A_Drozdek_Istota.pdf},
}
37
@article{UEK:2168342633,
author = "Adam Drozdek",
title = "Zasady stosowania zabezpieczenia wyrobów akcyzowych w formie hipoteki",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "6 (275)",
pages = "211-216",
year = "2018",
url = {},
}
38
@inbook{UEK:2168343389,
author = "Adam Drozdek",
title = "Istota i charakter prawny cła w świetle Konstytucji i ustawy o finansach publicznych",
booktitle = "Daniny publiczne w Polsce i innych krajach Europy",
pages = "79-93",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2018",
isbn = "978-83-945471-6-5",
}
39
@article{UEK:2168343321,
author = "Adam Drozdek and Katarzyna Machalica-Drozdek",
title = "Obrót pustymi fakturami jako przesłanka uzasadniająca zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego",
journal = "Studia Prawnoustrojowe",
number = "39",
pages = "231-244",
year = "2018",
url = {https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2018/39/231-244.pdf},
}
40
@inbook{UEK:2168342863,
author = "Adam Drozdek",
title = "Opłaty o równoważnym cłom skutku jako instrument finansowoprawny reglamentacji obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi",
booktitle = "Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce",
pages = "12-27",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Think & Make",
year = "2018",
isbn = "978-83-947949-8-9",
}
41
@article{UEK:2168344984,
author = "Adam Drozdek",
title = "Skarga pauliańska jako instrument zabezpieczający należności publicznoprawne - kilka uwag na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2018 r. (K52/16)",
journal = "Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka",
number = "1(50)",
pages = "41-63",
year = "2018",
url = {},
}
42
@article{UEK:2168342853,
author = "Adam Drozdek",
title = "Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej w sytuacji zawieszenia biegu terminu przedawnienia",
journal = "Monitor Podatkowy",
number = "9",
pages = "19-24",
year = "2017",
url = {},
}
43
@inbook{UEK:2168342775,
author = "Adam Drozdek",
title = "Podstawy konstytucyjne nakładania ceł w świetle Konstytucji RP",
booktitle = "Dwudziestolecie Konstytucji RP : potrzebna rewizja czy stagnacja? Księga rocznicowa",
pages = "326-344",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Think & Make",
year = "2017",
isbn = "978-83-947949-2-7",
}
44
@article{UEK:2168342541,
author = "Adam Drozdek",
title = "Charakter prawny cła jako daniny publicznej pobieranej w obrocie towarowym z zagranicą",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "5 (262)",
pages = "185-192",
year = "2017",
url = {},
}
45
@article{UEK:2168342585,
author = "Adam Drozdek",
title = "Dobra wiara w przypadku nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "11 (268)",
pages = "407-411",
year = "2017",
url = {https://monitorc.pl/upload/1510995319407-11-17.pdf},
}
46
@article{UEK:2168342589,
author = "Adam Drozdek",
title = "Zawirowania interpretacyjne wokół artykułu 217 Konstytucji a prawna regulacja cła jako daniny publicznej",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "12 (269)",
pages = "446-451",
year = "2017",
url = {https://monitorc.pl/upload/1513715749446-12-17.pdf},
}
47
@article{UEK:2168342579,
author = "Adam Drozdek",
title = "Wyjaśnienie genezy i istoty cła w drodze analizy historycznej",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "9 (266)",
pages = "334-342",
year = "2017",
url = {https://monitorc.pl/upload/1506318987334-09-17.pdf},
}
48
@book{UEK:2168342849,
author = "Mateusz Ambrożek and Katarzyna Arciszewska and Bartłomiej Berbeć and Dagmara Bobak and Aleksandra Borowska and Dominika Byrska and Katarzyna Chojecka and Julia Dąbek and Adam Drozdek and Agnieszka Jędrulok and Tomasz Kasprzak and Anna Kasprzyk and Paulina Kuczkowska and Mikołaj Lisewski and Dominika Liszkowska and Piotr Mroczkowski and Aneta Piekut and Justyna Sikora and Dominika Skoczylas and Adam Sokołowski and Stanisław Sefaniak and Kamil Stępniak and Kamil Stolarek and Mateusz Wasiel and Mateusz Winczura",
title = "Europa dwóch prędkości : aspekty prawne, polityczne i gospodarcze",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Think & Make",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-83-947949-1-0",
}
49
@article{UEK:2168342583,
author = "Adam Drozdek",
title = "Zwrot podatku akcyzowego z tytułu eksportu towarów : na podstawie przepisu krajowego niezgodnego z prawem wspólnotowym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "10 (267)",
pages = "374-379",
year = "2017",
url = {},
}
50
@book{UEK:2168341211,
author = "Adam Drozdek",
title = "Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo BW Jan Brodziński",
year = "2017",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-934205-8-2",
}
51
@article{UEK:2168342129,
author = "Adam Drozdek",
title = "Różnice i podobieństwa pomiędzy cłem a podatkiem jako daninami publicznymi pobieranymi w międzynarodowym obrocie towarowym - wybrane zagadnienia",
journal = "Studia Ełckie",
number = "R. 19, 1",
pages = "33-43",
year = "2017",
url = {http://www.studiaelckie.pl/images/sampledata/annex/studia_elckie/2017/1/03_A_Drozdek_R%C3%B3%C5%BCnice_podobie%C5%84stwa.pdf},
}
52
@article{UEK:2168341099,
author = "Adam Drozdek",
title = "Analiza normatywna dochodów budżetowych uzyskiwanych z ceł w polskim porządku prawnym",
journal = "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu",
number = "vol. 5, 2",
pages = "29-43",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2017.008},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/download/PBPS.2017.008/12533},
}
53
@article{UEK:2168342525,
author = "Adam Drozdek",
title = "The Autonomy of the European Union Customs Law (Selected Issues)",
journal = "Acta Universitatis Carolinae. Iuridica",
number = "Vol. 63, 1",
pages = "91-102",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14712/23366478.2017.5},
url = {https://www.prf.cuni.cz/sites/default/files/soubory/2019-05/Iurid_1_2017%20%281%29.pdf},
}
54
@article{UEK:2168342127,
author = "Adam Drozdek",
title = "Przedawnienie świadczenia odsetek, a przedawnienie zobowiązania celnego",
journal = "Ius Novum",
number = "vol. 10, 4",
pages = "345-357",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.36/a.drozdek},
url = {https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_23-A.Drozdek.pdf},
}
55
@article{UEK:2168342125,
author = "Adam Drozdek",
title = "Cło jako źródło dochodów budżetowych w świetle ustawy o finansach publicznych",
journal = "Acta Iuris Stetinensis",
number = "2 (14)",
pages = "55-73",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ais.2016.14-04},
url = {https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/169/article/2173/},
}
56
@article{UEK:2168342249,
author = "Adam Drozdek",
title = "O cle w Polsce w latach 1918-1939",
journal = "Z Dziejów Prawa",
number = "t. 9(17)",
pages = "41-58",
year = "2016",
url = {http://www.zdziejowprawa.pl/flash/t1903.pdf},
issn = "0208-6336",
}
57
@article{UEK:2168342121,
author = "Adam Drozdek",
title = "Przesłanki podmiotowe prawa do zwrotu podatku akcyzowego",
journal = "Studia Prawnoustrojowe",
number = "34",
pages = "113-124",
year = "2016",
url = {http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2016/34/113-124.pdf},
}
58
@article{UEK:2168342257,
author = "Adam Drozdek",
title = "The Union Customs Code as Basis for Customs Law (Selected Aspects)",
journal = "Jurydyczna nauka",
number = "No 1 (55)",
pages = "156-165",
year = "2016",
url = {https://legal.nam.edu.ua/articles/2016/1.16_top_Drozdek%20A.doc},
}
59
@article{UEK:2168342159,
author = "Adam Drozdek",
title = "Cło w czasach panowania Piastów",
journal = "Miscellanea Historico-Iuridica",
number = "t. 15, z. 1",
pages = "33-47",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/mhi.2016.15.01.02},
url = {http://www.prawo.uwb.edu.pl/miscellanea/download/Mis_Tom_XV.pdf},
}
60
@article{UEK:2168342123,
author = "Katarzyna Machalica-Drozdek and Adam Drozdek",
title = "Wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie karnej skarbowej a zawieszenie biegu terminu przedawnienia dochodzenia należnego cła",
journal = "Prokuratura i Prawo",
number = "4",
pages = "129-143",
year = "2016",
url = {https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/f18f13712bf1e6d9c33074eb13199192.doc},
}
61
@article{UEK:2168342299,
author = "Adam Drozdek",
title = "Cechy wspólne cła i podatków jako danin publicznych",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "7 (252)",
pages = "262-267",
year = "2016",
url = {https://monitorc.pl/upload/1468775385MPCiP_7-2016.pdf},
}
62
@article{UEK:2168342297,
author = "Adam Drozdek",
title = "Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa a Prawo celne",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "2 (247)",
pages = "69-72",
year = "2016",
}
63
@article{UEK:2168342157,
author = "Adam Drozdek",
title = "Charakter prawny instytucji przedawnienia prawa do ustalenia wysokości długu celnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza",
number = "19",
pages = "11-22",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/znurprawo.2016.19.1},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2549},
issn = "1643-0484",
}
64
@article{UEK:2168341103,
author = "Adam Drozdek",
title = "Przesłanki udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis w spłacie zobowiązań podatkowych pobieranych w obrocie towarowym z zagranicą",
journal = "Unia Europejska.pl",
number = "1 (236)",
pages = "31-38",
year = "2016",
}
65
@article{UEK:2168341263,
author = "Adam Drozdek",
title = "Instytucja Polskiego cła jako daniny publicznej w okresie średniowiecza",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "8 (241)",
pages = "297-302",
year = "2015",
}
66
@article{UEK:2168341217,
author = "Adam Drozdek",
title = "Leasing a procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z cła",
journal = "Studia Prawnoustrojowe",
number = "29",
pages = "71-80",
year = "2015",
url = {http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2015/29/71-80.pdf},
}
67
@article{UEK:2168341213,
author = "Adam Drozdek",
title = "Zwolnienia z cła jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorców",
journal = "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne",
number = "t. 13, 1",
pages = "25-43",
year = "2015",
}
68
@article{UEK:2168341215,
author = "Adam Drozdek",
title = "Odsetki za opóźnienie świadczenia celnego",
journal = "Studia Prawnoustrojowe",
number = "28",
pages = "185-199",
year = "2015",
url = {http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2015/28/185-199.pdf},
}
69
@article{UEK:2168341109,
author = "Adam Drozdek",
title = "Zwolnienie z cła jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorców",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
number = "2",
pages = "65-87",
year = "2015",
url = {https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176425},
}
70
@article{UEK:2168341257,
author = "Adam Drozdek",
title = "Aspekt faktyczny i prawny przedmiotu jako element konstrukcji prawnej cła",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "2 (235)",
pages = "63-68",
year = "2015",
url = {https://monitorc.pl/upload/14239353992-63-15.pdf},
}
71
@article{UEK:2168341105,
author = "Adam Drozdek",
title = "Zakres pojęcia należności celnych w świetle unijnego kodeksu celnego",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 96",
pages = "45-64",
year = "2015",
url = {https://www.ltn.lodz.pl/images/spe_96_2015_full.compressed.pdf},
}
72
@article{UEK:2168341265,
author = "Adam Drozdek",
title = "Zwolnienia i ulgi celne a konstrukcja cła (wybrane zagadnienia teoretyczne)",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "9 (242)",
pages = "319-325",
year = "2015",
url = {https://monitorc.pl/upload/1443268625319.pdf},
}
73
@article{UEK:2168341261,
author = "Adam Drozdek",
title = "Zawieszenie biegu terminu przedawnienia długu celnego w toku postępowania kontrolnego",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "4 (237)",
pages = "144-148",
year = "2015",
url = {https://monitorc.pl/upload/1429561881144-4-15.pdf},
}
74
@article{UEK:2168341299,
author = "Adam Drozdek",
title = "Przedawnienie prawa do powiadomienia dłużnika o kwocie należności celnych powstałych w wyniku popełnienia czynu podlegającego postępowaniu karnemu skarbowemu",
journal = "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego",
number = "6 (63)",
pages = "42-53",
year = "2015",
}
75
@article{UEK:2168341267,
author = "Adam Drozdek",
title = "Definicja cła - postulat nowelizacji przepisów prawa celnego",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "11 (244)",
pages = "390-395",
year = "2015",
}
76
@article{UEK:2168341107,
author = "Adam Drozdek",
title = "Funkcja fiskalna oraz kontrolna administracji celnej w zakresie poboru należności celno-podatkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
number = "1",
pages = "32-58",
year = "2015",
url = {https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176358},
}
77
@article{UEK:2168342113,
author = "Adam Drozdek",
title = "Ulgi i zwolnienia celne - podstawowe cechy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
number = "4",
pages = "5-28",
year = "2015",
url = {https://asej.eu/resources/html/article/details?id=176871},
}
78
@inbook{UEK:2168342303,
author = "Adam Drozdek",
title = "Pojęcie samochodu osobowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym",
booktitle = "Rozważania nad Ordynacją podatkową - de lege lata i de lege ferenda",
pages = "46-54",
adress = "Katowice",
publisher = "Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski ; Uniwersytet Śląski",
year = "2015",
isbn = "978-83-927533-5-3",
}
79
@article{UEK:2168341273,
author = "Adam Drozdek",
title = "Pojęcie i istota piastowskiego cła",
journal = "Studia Ełckie",
number = "R. 17, 3",
pages = "211-223",
year = "2015",
url = {http://www.studiaelckie.pl/images/sampledata/annex/studia_elckie/2015/3/14_A._Drozdek_Poj%C4%99cie.pdf},
}
80
@article{UEK:2168341249,
author = "Katarzyna Machalica-Drozdek and Adam Drozdek",
title = "Charakter prawny odsetek w prawie celnym - aspekt materialnoprawny - cześć 2",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "12 (233)",
pages = "473-477",
year = "2014",
url = {https://monitorc.pl/upload/1418760927473.pdf},
}
81
@article{UEK:2168341245,
author = "Katarzyna Machalica-Drozdek and Adam Drozdek",
title = "Charakter prawny odsetek w prawie celnym - aspekt materialnoprawny - cześć 1",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "11 (232)",
pages = "441-448",
year = "2014",
url = {https://monitorc.pl/upload/1417362833441.pdf},
}
82
@article{UEK:2168341225,
author = "Adam Drozdek",
title = "Organ celny jako jednostka administracji publicznej",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "1 (222)",
pages = "20-28",
year = "2014",
}
83
@article{UEK:2168341233,
author = "Katarzyna Machalica-Drozdek and Adam Drozdek",
title = "Instytucja przedawnienia w prawie celnym - część 1",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "8 (229)",
pages = "310-316",
year = "2014",
}
84
@article{UEK:2168341241,
author = "Katarzyna Machalica-Drozdek and Adam Drozdek",
title = "Instytucja przedawnienia w prawie celnym - część 2",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "9 (230)",
pages = "364-368",
year = "2014",
}
85
@article{UEK:2168341223,
author = "Adam Drozdek",
title = "Cło jako niepodatkowa należność budżetowa - część 2",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "1 (198)",
pages = "17-19",
year = "2012",
}
86
@article{UEK:2168341221,
author = "Adam Drozdek",
title = "Cło jako niepodatkowa należność budżetowa - część 1",
journal = "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego",
number = "12 (197)",
pages = "489-493",
year = "2011",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID