Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Agencje władz publicznych = Agencies Established by Public Authorities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996) , s. 85-95. - Summ.
Nr:
2168251930
article
See main document
2

Title:
Transformacja systemu podatkowego
Source:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 122-167
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168306461
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Warunki transformacji systemu finansów publicznych w Polsce
Source:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 22-31
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168306411
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Tworzenie systemu finansów publicznych w Polsce
Source:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 32-121
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168306413
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Uszczelnianie systemu podatkowego
Source:
Penetrator. - nr 6 (1994) , s. 11-12
Nr:
2168233632
article
6

Title:
Metody waloryzowania obciążeń hipotecznych w Polsce - analiza porównawcza = Methods of Valorization of Mortgages - Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 426 (1994) , s. 73-81. - Summ.
Nr:
2168262650
article
See main document
7

Author:
Title:
Podatek od towarów i usług - gmina = Tax on Goods and Services - Communal Level
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - nr 448 (1994) , s. 65-71. - Summ.
Nr:
2168226817
article
See main document
8

Author:
Title:
Systemy rachunkowości narodowej - analiza porównawcza = System of National Accounting - Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 376 (1993) , s. 103-116. - Summ.
Nr:
2168252160
article
See main document
9

Author:
Title:
Zagrożenia inflacyjne transformacji systemowej
Source:
Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993, s. 167-173 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-11113-5
Nr:
2168226397
chapter in conference materials
See main document
10

Author:
Title:
Drugi obieg gospodarki w Polsce - potrzeba nowego spojrzenia
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 197-204
Nr:
2168228950
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Redystrybucja budżetowa w warunkach reformy gospodarczej w latach 1985-1988 = Budget Redistribution Under the Conditions of the Economic Reform in the Years 1982-1988
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991) , s. 21-37. - Summ., rez.
Nr:
2168229158
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Ujęcie sektora publicznego w systemie rachunków narodowych
Kierownik tematu:
Prace pomocnicze:
Pietraś Katarzyna
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
55 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-321/Magazyn
Nr:
2168263904
unpublished scientific work
2

Title:
Mechanizm i skutki kryzysu finansów publicznych w Polsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Physical description:
210 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-195/Magazyn
Nr:
2168264784
unpublished scientific work
3

Title:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Physical description:
183 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-254/Magazyn
Nr:
2168264792
unpublished scientific work
1
Agencje władz publicznych = Agencies Established by Public Authorities / Wiesław ŚLAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996), s. 85-95. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Transformacja systemu podatkowego / Maria KOSEK-WOJNAR, Wiesław ŚLAGA // W: System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - (Przedsiębiorczość). - S. 122-167. - ISBN 83-01-11896-2
3
Warunki transformacji systemu finansów publicznych w Polsce / Stanisław OWSIAK, Stanisław ŚLAGA // W: System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - (Przedsiębiorczość). - S. 22-31. - ISBN 83-01-11896-2
4
Tworzenie systemu finansów publicznych w Polsce / Stanisław OWSIAK, Maria KOSEK-WOJNAR, Krzysztof SURÓWKA, Wiesław ŚLAGA // W: System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - (Przedsiębiorczość). - S. 32-121. - ISBN 83-01-11896-2
5
Uszczelnianie systemu podatkowego / Wiesław ŚLAGA // Penetrator. - nr 6 (1994), s. 11-12. - ISSN 1233-3050
6
Metody waloryzowania obciążeń hipotecznych w Polsce - analiza porównawcza = Methods of Valorization of Mortgages - Comparative Analysis / Maria KOSEK-WOJNAR, Wiesław ŚLAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 426 (1994), s. 73-81. - Summ. - ISSN 0208-7944
7
Podatek od towarów i usług - gmina = Tax on Goods and Services - Communal Level / Wiesław ŚLAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - nr 448 (1994), s. 65-71. - Summ. - ISSN 0208-7944
8
Systemy rachunkowości narodowej - analiza porównawcza = System of National Accounting - Comparative Analysis / Wiesław ŚLAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 376 (1993), s. 103-116. - Summ. - ISSN 0208-7944
9
Zagrożenia inflacyjne transformacji systemowej / Wiesław ŚLAGA // W: Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993. - S. 167-173. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11113-5
10
Drugi obieg gospodarki w Polsce - potrzeba nowego spojrzenia / Wiesław ŚLAGA // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 197-204
11
Redystrybucja budżetowa w warunkach reformy gospodarczej w latach 1985-1988 = Budget Redistribution Under the Conditions of the Economic Reform in the Years 1982-1988 / Wiesław ŚLAGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991), s. 21-37. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
12
Ujęcie sektora publicznego w systemie rachunków narodowych / autorzy: Stanisław OWSIAK - kierownik tematu, Wiesław ŚLAGA ; kwerenda źródłowa: Katarzyna Pietraś, Piotr KUROWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 55 k. : il. ; 30 cm
13
Mechanizm i skutki kryzysu finansów publicznych w Polsce / autorzy: Stanisław OWSIAK - kierownik, Krystyna CIUMAN, Wiesław ŚLAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994. - 210 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
14
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / Stanisław OWSIAK (kier.), Krystyna CIUMAN, Maria KOSEK-WOJNAR, Krzysztof SURÓWKA, Wiesław ŚLAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - 183 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Ślaga W., (1996), Agencje władz publicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 85-95.
2
Kosek-Wojnar M., Ślaga W., (1995), Transformacja systemu podatkowego. [W:] Owsiak S. (red.), System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 122-167.
3
Owsiak S., Ślaga W., (1995), Warunki transformacji systemu finansów publicznych w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 22-31.
4
Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K., Ślaga W., (1995), Tworzenie systemu finansów publicznych w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 32-121.
5
Ślaga W., (1994), Uszczelnianie systemu podatkowego, "Penetrator", nr 6, s. 11-12.
6
Kosek-Wojnar M., Ślaga W., (1994), Metody waloryzowania obciążeń hipotecznych w Polsce - analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 426, s. 73-81.
7
Ślaga W., (1994), Podatek od towarów i usług - gmina, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 448, s. 65-71.
8
Ślaga W., (1993), Systemy rachunkowości narodowej - analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 376, s. 103-116.
9
Ślaga W., (1993), Zagrożenia inflacyjne transformacji systemowej. [W:] Czekaj J. (red.), Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 167-173.
10
Ślaga W., (1992), Drugi obieg gospodarki w Polsce - potrzeba nowego spojrzenia. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 197-204.
11
Ślaga W., (1991), Redystrybucja budżetowa w warunkach reformy gospodarczej w latach 1985-1988, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 347, s. 21-37.
12
Ślaga W., Owsiak S., (1995), Ujęcie sektora publicznego w systemie rachunków narodowych, Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55 k.
13
Owsiak S., Ciuman K., Ślaga W., (1994), Mechanizm i skutki kryzysu finansów publicznych w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 210 s.
14
Owsiak S., Ciuman K., Kosek-Wojnar M., Surówka K., Ślaga W., (1993), System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 183 s.
1
@article{UEK:2168251930,
author = "Ślaga Wiesław",
title = "Agencje władz publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "478",
pages = "85-95",
year = "1996",
}
2
@inbook{UEK:2168306461,
author = "Kosek-Wojnar Maria and Ślaga Wiesław",
title = "Transformacja systemu podatkowego",
booktitle = "System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej",
pages = "122-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-01-11896-2",
}
3
@inbook{UEK:2168306411,
author = "Owsiak Stanisław and Ślaga Wiesław",
title = "Warunki transformacji systemu finansów publicznych w Polsce",
booktitle = "System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej",
pages = "22-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-01-11896-2",
}
4
@inbook{UEK:2168306413,
author = "Owsiak Stanisław and Kosek-Wojnar Maria and Surówka Krzysztof and Ślaga Wiesław",
title = "Tworzenie systemu finansów publicznych w Polsce",
booktitle = "System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej",
pages = "32-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-01-11896-2",
}
5
@article{UEK:2168233632,
author = "Ślaga Wiesław",
title = "Uszczelnianie systemu podatkowego",
journal = "Penetrator",
number = "6",
pages = "11-12",
year = "1994",
}
6
@article{UEK:2168262650,
author = "Kosek-Wojnar Maria and Ślaga Wiesław",
title = "Metody waloryzowania obciążeń hipotecznych w Polsce - analiza porównawcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "426",
pages = "73-81",
year = "1994",
}
7
@article{UEK:2168226817,
author = "Ślaga Wiesław",
title = "Podatek od towarów i usług - gmina",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "448",
pages = "65-71",
year = "1994",
}
8
@article{UEK:2168252160,
author = "Ślaga Wiesław",
title = "Systemy rachunkowości narodowej - analiza porównawcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "376",
pages = "103-116",
year = "1993",
}
9
@inbook{UEK:2168226397,
author = "Ślaga Wiesław",
title = "Zagrożenia inflacyjne transformacji systemowej",
booktitle = "Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "167-173",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1993",
isbn = "83-01-11113-5",
}
10
@inbook{UEK:2168228950,
author = "Ślaga Wiesław",
title = "Drugi obieg gospodarki w Polsce - potrzeba nowego spojrzenia",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "197-204",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
11
@article{UEK:2168229158,
author = "Ślaga Wiesław",
title = "Redystrybucja budżetowa w warunkach reformy gospodarczej w latach 1985-1988",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "347",
pages = "21-37",
year = "1991",
}
12
@unpublished{UEK:2168263904,
author = "Ślaga Wiesław and Owsiak Stanisław",
title = "Ujęcie sektora publicznego w systemie rachunków narodowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
13
@unpublished{UEK:2168264784,
author = "Owsiak Stanisław and Ciuman Krystyna and Ślaga Wiesław",
title = "Mechanizm i skutki kryzysu finansów publicznych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1994",
}
14
@unpublished{UEK:2168264792,
author = "Owsiak Stanisław and Ciuman Krystyna and Kosek-Wojnar Maria and Surówka Krzysztof and Ślaga Wiesław",
title = "System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
}