Publications of the selected author
1

Author:
Jan Konowalczuk , Magdalena Habdas , Iwona Foryś , Łukasz Drobiec
Title:
Wartość nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk : metodyka szacowania szkód i ustalania odszkodowań
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Physical description:
XXXII, 321, [1] s.: il.; 22 cm
Series:
(Nieruchomości)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8235-355-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168356598
monograph
2

Author:
Magdalena Habdas , Jan Konowalczuk , Jacques Sluysmans
Title:
Compensating Owners of Residential Properties Located Near Airports - a Comparative Perspective on the Netherlands and Poland
Source:
World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości. - nr 4 (114) (2020) , s. 5-32. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication financed from the project "Limiting negative effects of noise emissions from airports in Poland (OWL 2020)" ["Ograniczenie negatywnych skutków immisji hałasu z portów lotniczych w Polsce (SOWA 2020)"] conducted at the Cracow University of Economics, whose fundamental tasks, pursuant to § 4 s. 1 point 1 of the University Charter, include scientific research, providing research services and the transfer of knowledge and technology into the economy.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168355710
article
3

Title:
World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości
Number:
nr 4 (114)
, Habdas Magdalena
Publisher address:
Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2020
Access mode:
Nr:
2168355716
journal / series editorial
4

Author:
Danijela Ilić , Vesna Stefanović , Ella Dunph , Ivars Strautins , Allan Traynor
Title:
European Business Valuation Standards [dokument elektroniczny]
Prace pomocnicze:
Albertaviciene Daiva
, Amfiteatrov Oleksii
, Beraia Nino
, Habdas Magdalena
, Horák Petr
, Kalapusha Oleksii
, Karamujic Muharem
, Kavaldzhieva Kalina
, Mladenovska-Krckoska Nadica
, Muhr Heinz
, Šantrůček Jaroslav
, Scherpenzeel Bert van
, Vascu Adrian
, Weber Alexander
Publisher address:
[s.l.]: TEGoVA, 2020
Physical description:
206 s.: il.
ISBN:
978-90-819060-4-3
Access mode:
Nr:
2168350468
book
5

Author:
Jacek Batóg , Iwona Foryś , Radosław Gaca , Michał Głuszak , Jan Konowalczuk
Title:
Investigating the Impact of Airport Noise and Land Use Restrictions on House Prices : Evidence from Selected Regional Airports in Poland
Source:
Sustainability. - vol. 11, iss. 2, art. no. 412 (2019) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Real Estate Economics, Management and Investments - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168330809
article
6

Author:
Title:
Analiza fundamentalna rynku w szacowaniu nieruchomości w podejściu porównawczym - cel i zasady wykonywania oraz krytyka systemowa założeń standardu porównawczego = Fundamental Market Analysis in Real Estate Appraisal in the Comparative Approach - the Goal and Principles of Performance and Systemic Criticism of the Assumptions of the Comparative Standard
Source:
Nieruchomość w przestrzeni 5. T. 1, Wycena nieruchomości / red. Izabela Rącka - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019, s. 41-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7986-256-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341879
chapter in monograph
7

Author:
Conference:
XXVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Kielce, Polska, od 2019-09-20 do 2019-09-21
Title:
Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości specjalnych
Source:
XXVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych : wycena nieruchomości specjalnych - Kielce: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych : Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, 2019, s. 391-419
Nr:
2168356852
chapter in conference materials
8

Author:
Jan Konowalczuk , Iwona Foryś
Title:
Rynek gruntów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w perspektywie badań równowagi oraz optymalnego użytkowania na poziomie metropolitalnym = The Market of Undeveloped Real Estate of the Metropolis GZM from the Perspective of Balanced and Optimal Use at the Metropolitan Level
Source:
Inwestycje i nieruchomości : współczesne wyzwania / red. Anna Wojewnik-Filipkowska, Krzysztof Szczepaniak - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2019, s. 173-191. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-923-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341881
chapter in monograph
9

Author:
Radosław Cellmer , Mirosław Bełej , Jan Konowalczuk
Title:
Impact of a Vicinity of Airport on the Prices of Single-Family Houses with the Use of Geospatial Analysis
Source:
ISPRS International Journal of Geo-Information. - Vol. 8, iss. 11, art. no. 471 (2019) , s. 1-13. - Tytuł numeru: Applications of GIScience for Land Administration - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168339715
article
10

Author:
Title:
Compensation Due to Land Use Restrictions : the Case of Limited Use Area in the Vicinity of Polish Airports
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 10, nr 4 (2019) , s. 649-667. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168341885
article
11

Author:
Conference:
10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2019-06-27 do 2019-06-28
Title:
Compensations for Aircraft Noise : State Intervention in the Limited Land Use Area around Airport
Source:
Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Economics / red. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2019, s. 89-101. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Contemporary Issues in Economy)
Research program:
The results of research and implementation projects carried out in 2016-2018 at the Research and Knowledge Transfer Centre of the University of Economics in Katowice were used. Title of the main grant: Methodology for estimating damages to real estate located in restricted use areas of airports in Poland, 2018, [unpublished typescript], the University of Economics in Katowice. The data collected for the implementation of the new project: Reducing the negative effects of noise immission from airports in Poland ["Sowa 2020" Project]) were also used.
ISBN:
978-83-65605-11-5
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342617
chapter in conference materials
12

Author:
Jacek Batóg , Iwona Foryś , Jan Konowalczuk
Title:
Airport Noise Compensation : Real Estate Perspective
Source:
Journal of European Real Estate Research. - vol. 12, iss. 2 (2019) , s. 250-266. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168342003
article
13

Author:
Iwona Foryś , Magdalena Habdas , Jan Konowalczuk
Title:
Fair and Effective Compensation of Loss in Restricted Use Areas Surrounding Airports in Poland
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (70) (2019) , s. 87-113. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168339717
article
14

Author:
Title:
Porównywanie w metodzie analizy statystycznej rynku wykorzystywanej do szacowania wartości nieruchomości w Polsce = Comparison in Statistical Market Analysis Method Used for Real Estate Valuation in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018) , s. 125-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168342011
article
15

Author:
Jan Konowalczuk , Marzena Polczyk
Title:
Potrzeby informacyjne inwestorów na rynku nieruchomości przedsiębiorstw = Information Needs of the Investors in the Corporate Real Estate Market
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018) , s. 177-190. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168342013
article
16

Author:
Magdalena Habdas , Jan Konowalczuk
Title:
Dyferencja w szacowaniu nieruchomości do celów odszkodowań w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych
Source:
Rzeczoznawca Majątkowy. - nr 4 (2018) , s. 15-26. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168342015
article
17

Author:
Magdalena Habdas , Jan Konowalczuk
Title:
Cele i warunki skutecznej interwencji państwa w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych = Purpose and Principles of Effective State Intervention in the Form of Restricted Use Areas for Airports
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 3 (105) (2018) , s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Dane i analizy wykonano w ramach projektów badawczych zrealizowanych w latach 2016-2018 w Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (granty nr: RPO-RV145/2016, RPO-RU339/2016, ARW-RV296/2017, RPO-RV17/2018, ARW-RV 190/2018) - tytuł grantu głównego i publikacji: Metodyka szacowania wartości w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych w Polsce, 2018, maszynopis niepublikowany, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Merytorycznie projekt realizuje Katedra Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168342007
article
18

Author:
Title:
Fair Value in the Valuation of Damage to Property Caused by Indirect Nuisance Created by Companies
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 26, no. 3 (2018) , s. 60-70. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168342009
article
19

Author:
Jan Konowalczuk , Marzena Polczyk
Title:
Analizy rynku nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce = Corporate Real Estate Analysis in Poland
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017) , s. 105-117. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168341959
article
20

Author:
Title:
The Problem of Reflecting the Market in the Legal Principles of Real Estate Valuation in Poland : How to Eliminate the "Legal Footprint"?
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 25, iss. 2 (2017) , s. 44-57. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168341965
article
21

Author:
Title:
Podejście kosztowe w Polsce - ocena metodyki szacowania nieruchomości = Cost Approach in Poland - the Assessment of the Real Estate Valuation Methodology
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 2(100) (2017) , s. 11-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168341963
article
22

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Wykorzystanie wartości sprawiedliwej do wyceny przedsiębiorstw w Polsce na tle praktyki stosowanej w USA = The Use of Fair Value for Valuing Businesses in Poland Against the Background of the Practice in the USA
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82) cz. 2 (2016) , s. 395-412. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168341967
article
23

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Koncepcja wartości sprawiedliwej praw własności przedsiębiorstw w Polsce = The Conception of Fair Value of Business Property Rights in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t. 1 (2015) , s. 295-309. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168341969
article
24

Author:
Radosław Cellmer , Iwona Foryś , Jan Konowalczuk , Małgorzata Krajewska , Ewa Kucharska-Stasiak , Piotr Parzych , Justyna Tanaś , Maria Trojanek , Ewelina Wójciak , Sabina Źróbek
Title:
Real Estate Valuation for Special Purposes
Redakcja:
Cellmer Radosław
, Źróbek Sabina
Publisher address:
Zagreb: Croatian Information Technology Society, GIS Forum, 2015
Physical description:
118s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-953-6129-43-0
Access mode:
Nr:
2168342083
monograph
25

Author:
Title:
Wycena przedsiębiorstw
Source:
Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / red. Jerzy Dydenko - Wyd. 3. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 637-664 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-3461-7
Nr:
2168342087
chapter in monograph
26

Author:
Title:
Ocena wybranych baz danych prywatnych i publicznych wykorzystywanych do sporządzania w latach 2006-2012 raportów rynkowych dotyczących transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych - na przykładzie Katowic = Evaluation of Selected Private and Public Databases Used to Prepare Market Reports on Residential Real Estate Sales Transactions in 2006-2012 - on the Example of the City of Katowice
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 204 (2014) , s. 80-95. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości: wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168341977
article
27

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Wartość rynkowa marki nieruchomości wypoczynkowych = The Market Value of Leisure Real Estate Brand
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 67 (2014) , s. 501-515. - Tytuł numeru: Narzędzia zarządzania finansami - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 804)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168341981
article
28

Author:
Title:
Wycena nieruchomości do celów kredytowych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014
Physical description:
344 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nieruchomości - Poltext)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-385-8
Nr:
2168341987
monograph
29

Author:
Title:
The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 22, iss. 2 (2014) , s. 41-51. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168341975
article
30

Author:
Title:
Spekulacja na rynku gruntów przedsiębiorstw na tle jego struktury podmiotowej na przykładzie badania obszaru województwa śląskiego w latach 2003-2012 = Speculation on the Land Market in the Context of Its Structure on the Example of Silesia Province in the Years 2003-2012
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014) , s. 213-228. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168341979
article
31

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
The Value of CRE in the Formulation and Implementation Process of Real Estate Strategies in a Company
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 22, iss. 1 (2014) , s. 61-71. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168341971
article
32

Author:
Katarzyna Śmietana , Jan Konowalczuk , Anna Maszczyk
Title:
Rating in the Assessment of Investment Property
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 22, iss. 2 (2014) , s. 98-107. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168341973
article
33

Author:
Alicja Krzempek , Jan Konowalczuk
Title:
Wykorzystanie indeksu cen do oceny możliwości i warunków analizy rynku oraz wyceny lokali mieszkalnych na przykładzie Bielska-Białej
Source:
Nieruchomość. - nr 1 (2013) , s. 46-52. - Streszcz.
Nr:
2168342233
article
34

Author:
Title:
Magdalena Habdas, Publiczna własność nieruchomości. LexisNexis, Warszawa 2012
Source:
Nieruchomość. - nr 1 (2013) , s. 33
Nr:
2168342223
review
35

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Ocena warunków i możliwości wykorzystania koncepcji hope value do określania wartości rynkowej nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce = Evaluation of the Conditions and Opportunities of Employing the Concept of "Hope Value" for Determining the Market Value of Corporate Real Estate in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 60 (2013) , s. 69-80. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 761)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168341985
article
36

Author:
Katarzyna Śmietana , Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Rynek gruntów przedsiębiorstw w województwie śląskim na tle zmian koniunkturalnych w gospodarce = Land Corporate Real Estate Market in Silesian Voivodship Against Coniunctural Changes in the Economy
Source:
Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / red. Marek Bryx - Warszawa: CeDeWu, 2013, s. 403-418. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-606-2
Nr:
2168342227
chapter in monograph
37

Author:
Title:
Wartość rynkowa nieruchomości. Cz. 1, Ujęcie ekonomiczne wartości nieruchomości
Source:
Nieruchomość. - nr 2 (2013) , s. 71-77
Nr:
2168342229
article
38

Title:
Europejskie standardy wyceny 2012 = European Valuation Standards 2012
Edition:
Wyd. 7
Redakcja przekładu:
Trojanek Maria
, Ramian Tomasz
Publisher address:
Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2013
Physical description:
234 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-62358-07-6
Nr:
2168342217
39

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian , Katarzyna Śmietana , Elżbieta Zagórska
Title:
Informacje o nieruchomościach a potrzeby informacyjne w procesach decyzyjnych inwestorów na rynku nieruchomości w Polsce = Information about Urban and Non-Urban Real Estate and Information Needs in the Investment Decision-Making Processes on Real Estate Market in Poland
Source:
Tendencje w zarządzaniu - konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne / red. Andrzej Bajdak, Maciej Nowak, Adam Samborski, Henryk Zawadzki - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, 2013, s. 271-280. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7875-115-1
Nr:
2168342219
chapter in monograph
40

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Możliwości i warunki wykorzystania koncepcji hope value w wycenie nieruchomości w Polsce
Source:
Nieruchomość. - nr 3 (2013) , s. 19-23. - Streszcz.
Nr:
2168343249
unreviewed article
41

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Potrzeby informacyjne inwestorów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości - propozycja systematyki danych = Investors' Information Needs in Decision - Making Process on Real Estate Market - the Proposal of Data Systematization
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 155 (2013) , s. 263-274. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168341983
article
42

Author:
Title:
Wartość rynkowa nieruchomości. Cz. 2, Z ekonomii do praktyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych = Property Market Value. Part 2, From Economy to Professional Practice of Valuers
Source:
Nieruchomość. - nr 4 (2013) , s. 82-85
Nr:
2168342231
article
43

Author:
Title:
Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości przedsiębiorstw = The Risk of Expropriation of Corporate Real Estate
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 104 (2012) , s. 127-146. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342251
article
44

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Potrzeby i bariery informacyjne rynku nieruchomości z perspektywy wyceny nieruchomości w Polsce = Informational Needs and Barriers of Real Estate Market from the Perspective of Real Estate Valuation in Poland
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 2 (2012) , s. 105-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342255
article
45

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Wspomnienie o profesorze Henryku Walicy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach2012. - nr 104, s. 207-209. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia
Access mode:
Nr:
2168342309
varia
46

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
The Market Value of Operational Corporate Real Estate
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - spec. iss. (2012) , s. 55-75. - Tytuł numeru: Topical Issues in the Valuation and Application of Market Value - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342253
article
47

Author:
Title:
Costs Application in a Valuation of Corporate Real Estates in Poland
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - spec. iss. (2011) , s. 53-63. - Tytuł numeru: Selected Aspects of the Cost Approach in Property Valuation
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168342261
article
48

Author:
Title:
Pośrednie zastosowanie metod dochodowych do wyceny operacyjnych nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce = Indirect Application of Income Methods to the Appraisal of Operating Corporate Real Estate in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 74 (2011) , s. 155-163. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342259
article
49

Author:
Title:
Zasada kontynuowania działalności w wycenie przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej = The Principle of Going Concern in Valuation of the Enterprise in Liquidationbankruptcy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 37 (2011) , s. 589-598. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 639)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168342265
article
50

Author:
Title:
Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce = Standardization of Real Estate Valuation Process in Poland
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 76 (2011) , s. 4-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168342267
article
51

Title:
Międzynarodowe Standardy Wyceny 2011 : (wydanie polskie) = International Valuation Standards Council
Redakcja przekładu:
Trojanek Maria
, Ramian Tomasz
Publisher address:
Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2011
Physical description:
136 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-62358-05-2
Nr:
2168356848
52

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Ocena stanu dotychczasowych badań transakcji sprzedaży nieruchomości przemysłowych w Polsce = Evaluation of Current Research on Industrial Real Estates Sales Transactions in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 192 (2011) , s. 157-178. - Tytuł numeru: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168342263
article
53

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Zmiany na rynku nieruchomości a wartość przedsiębiorstw = Turns on Property Market and the Value of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 25 (2010) , s. 323-338. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 586)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168342273
article
54

Author:
Title:
Wartość dochodowa nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu prawnym i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych = Income Value of Corporate Real EstateiIn Poland in The Legal Perspective and Professional Standards of Valuation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 25 (2010) , s. 313-322. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 586)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168342271
article
55

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Rynek nieruchomości przedsiębiorstw województwa śląskiego w latach 2004-2009 = Corporate Real Estate Market in Silesian Voivodship in 2004-2009
Source:
Ekonomia - finanse : współczesne wyzwania i kierunki rozwoju / red. Halina Buk, Celina M. Olszak, Ewa Ziemba, Małgorzata Rówińska - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, 2010, s. 99-111. - Summ.
ISBN:
978-83-89072-22-1
Nr:
2168342361
chapter in monograph
56

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
The Value of Corporate Real Estate for the Purposes of Expropriation
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - spec. iss. (2010) , s. 95-113. - Tytuł numeru: Some Aspects of Compulsory Purchase of Land for Public Purposes - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168342269
article
57

Author:
Tomasz Ramian , Jan Konowalczuk
Title:
Strategie inwestycyjne a nieruchomości
Source:
Strategie inwestowania na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009, s. 23-45
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-586-3
Nr:
2168342365
chapter in monograph
58

Author:
Title:
Kapitał intelektualny gruntów przedsiębiorstw = The Intellectual Capital of Land Which is a Part of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 17 (2009) , s. 81-93. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 534)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168342277
article
59

Author:
Title:
Wycena nieruchomości przedsiębiorstw
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Series:
(Ekonomia. Nieruchomości)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-0696-4
Nr:
2168342369
textbook
60

Author:
Halina Henzel , Jan Konowalczuk
Title:
Ryzyko inwestowania w nieruchomości komercyjne
Source:
Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2 / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009, s. 25-44
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-525-2
Nr:
2168342275
chapter in monograph
61

Title:
Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007 : (wydanie polskie) = International Valuation Standards 2007
Edition:
Ed. 8
Redakcja przekładu:
Trojanek Maria
, Ramian Tomasz
Publisher address:
Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2009
Physical description:
351 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-60231-23-4
Nr:
2168356850
62

Author:
Tomasz Ramian , Jan Konowalczuk
Title:
Strategie nieruchomościowe przedsiębiorstw
Source:
Strategie inwestowania na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009, s. 131-148
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-586-3
Nr:
2168342367
chapter in monograph
63

Title:
Europejskie standardy wyceny 2009 = European Valuation Standards 2009
Edition:
Wyd. 6
Redakcja przekładu:
Trojanek Maria
, Ramian Tomasz
Redakcja:
Hopfer Ewa
Publisher address:
Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2009
Physical description:
93 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-60231-25-8
Nr:
2168356846
64

Author:
Title:
Szacowanie wartości godziwej nieruchomości przedsiębiorstw przy wykorzystaniu metody zamortyzowanego kosztu odtworzenia (DRC) = Determining the Fair Value of the Real Property of the Enterprises With the Use of the Depreciated Replacement Cost Method (DRC)
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 44 (2007) , s. 145-158. - Tytuł numeru: Decyzje w działalności inwestycyjnej - uwarunkowania, metody, efekty
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168342281
article
65

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Conference:
VIII Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Finansami - Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości", Międzyzdroje, Polska, od 2007-04-18 do 2007-04-20
Title:
Metodyka wyceny nieruchomości specjalistycznych przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawczości finansowej = Company's Specialized Properties Valuation Methods for a Purpose of Financial Reporting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 50, t. 1 (2007) , s. 281-297. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 455)
Nr:
2168342279
article
66

Author:
Elżbieta Zagórska , Katarzyna Śmietana , Tomasz Ramian , Jan Konowalczuk
Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i nieruchomości, Kraków, Polska, od 2005-05-16 do 2005-05-17
Title:
Aktywność inwestycyjna na obszarach poprzemysłowych Górnego Śląska
Source:
Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, s. 55-65 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-327-4
Nr:
2168342375
chapter in conference materials
See main document
67

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Analiza wybranych elementów procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości
Source:
Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005, s. 458-477
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-231-3
Nr:
2168342285
chapter in monograph
68

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian , Henryk Walica
Title:
Zastosowanie metody zysków do wyceny nieruchomości przedsiębiorstw = Enterprises' Real Estate Pricing With Method of Profits
Source:
Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka / red. Krystyna Dziworska - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, s. 106-117. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka - Bibliogr.
Series:
(Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu ; 1)
ISBN:
83-88829-86-6
Nr:
2168342409
chapter in monograph
69

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian , Katarzyna Śmietana
Title:
Rynek nieruchomości jako obszar aktywności inwestycyjnej
Source:
Inwestycje na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 11-80
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-223-2
Nr:
2168342377
chapter in monograph
70

Author:
Tomasz Ramian , Jan Konowalczuk
Title:
Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości
Source:
Inwestycje na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 149-181
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-223-2
Nr:
2168344524
chapter in monograph
71

Author:
Tomasz Ramian , Katarzyna Śmietana , Jan Konowalczuk
Title:
Inwestowanie w nieruchomości jako forma alokacji środków na rynku kapitałowym
Source:
Inwestycje na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 81-116
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-223-2
Nr:
2168342379
chapter in monograph
1
Wartość nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk : metodyka szacowania szkód i ustalania odszkodowań / Jan KONOWALCZUK, Magdalena Habdas, Iwona Foryś, Łukasz Drobiec. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - XXXII, 321, [1] s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - Nieruchomości - C.H. Beck. - ISBN 978-83-8235-355-6
2
Compensating Owners of Residential Properties Located Near Airports - a Comparative Perspective on the Netherlands and Poland / Magdalena Habdas, Jan KONOWALCZUK, Jacques Sluysmans // World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości. - nr 4 (114) (2020), s. 5-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/WOREJ.2020.114.01.pdf. - ISSN 1231-8841
3
World of Real Estate Journal / red. nacz. Michał GŁUSZAK, red. numeru: Magdalena Habdas, Jan KONOWALCZUK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2020. - nr 4 (114). - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/pl/. - ISSN 1231-8841
4
European Business Valuation Standards [on-line] / Danijela Ilić, Vesna Stefanović, Ella Dunphy, Ivars Strautins, Allan Traynor; współpr. Daiva Albertaviciene, Oleksii Amfiteatrov, Nino Beraia, Magdalena Habdas, Petr Horák, Oleksii Kalapusha, Muharem Karamujic, Kalina Kavaldzhieva, Jan KONOWALCZUK, Nadica Mladenovska-Krckoska, Heinz Muhr, Jaroslav Šantrůček, Bert van Scherpenzeel, Adrian Vascu, Alexander Weber. - [s.l.] : TEGoVA, 2020. - 206 s. : il. - ISBN 978-90-819060-4-3. - Pełny tekst: https://tegova.org/static/f2f491b0d1308a81309cff4d4f59aa84/a5f96ed996a211_TEGOVA_EBVS_2020-digital.pdf
5
Investigating the Impact of Airport Noise and Land Use Restrictions on House Prices : Evidence from Selected Regional Airports in Poland / Jacek Batóg, Iwona Foryś, Radosław Gaca, Michał GŁUSZAK, Jan Konowalczuk // Sustainability. - vol. 11, iss. 2 (2019), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Real Estate Economics, Management and Investments. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/412/htm. - ISSN 2071-1050
6
Analiza fundamentalna rynku w szacowaniu nieruchomości w podejściu porównawczym - cel i zasady wykonywania oraz krytyka systemowa założeń standardu porównawczego = Fundamental Market Analysis in Real Estate Appraisal in the Comparative Approach - the Goal and Principles of Performance and Systemic Criticism of the Assumptions of the Comparative Standard / Jan KONOWALCZUK // W: Nieruchomość w przestrzeni 5. T. 1, Wycena nieruchomości / red. nauk. Izabela Rącka. - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019. - S. 41-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7986-256-6
7
Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości specjalnych / Jan KONOWALCZUK // W: XXVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych : wycena nieruchomości specjalnych. - Kielce: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych : Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, 2019. - S. 391-419
8
Rynek gruntów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w perspektywie badań równowagi oraz optymalnego użytkowania na poziomie metropolitalnym = The Market of Undeveloped Real Estate of the Metropolis GZM from the Perspective of Balanced and Optimal Use at the Metropolitan Level / Jan KONOWALCZUK, Iwona Foryś // W: Inwestycje i nieruchomości : współczesne wyzwania / red. Anna Wojewnik-Filipkowska, Krzysztof Szczepaniak. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2019. - S. 173-191. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-923-5
9
Impact of a Vicinity of Airport on the Prices of Single-Family Houses with the Use of Geospatial Analysis / Radosław Cellmer, Mirosław Bełej, Jan KONOWALCZUK // ISPRS International Journal of Geo-Information. - Vol. 8, iss. 11 (2019), s. 1-13. - Summ.. - Tytuł numeru: Applications of GIScience for Land Administration. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2220-9964/8/11/471
10
Compensation Due to Land Use Restrictions : the Case of Limited Use Area in the Vicinity of Polish Airports / Iwona Foryś, Michał GŁUSZAK, Jan KONOWALCZUK // Oeconomia Copernicana. - vol. 10, nr 4 (2019), s. 649-667. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1736/1627. - ISSN 2083-1277
11
Compensations for Aircraft Noise : State Intervention in the Limited Land Use Area around Airport / Iwona Foryś, Michał GŁUSZAK, Jan Konowalczuk // W: Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Economics / red. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka . - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2019. - (Contemporary Issues in Economy). - S. 89-101. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65605-11-5. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/57/59/87-2
12
Airport Noise Compensation : Real Estate Perspective / Jacek Batóg, Iwona Foryś, Jan KONOWALCZUK // Journal of European Real Estate Research. - vol. 12, iss. 2 (2019), s. 250-266. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1753-9269
13
Fair and Effective Compensation of Loss in Restricted Use Areas Surrounding Airports in Poland / Iwona Foryś, Magdalena Habdas, Jan KONOWALCZUK // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (70) (2019), s. 87-113. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/73/69. - ISSN 0867-8898
14
Porównywanie w metodzie analizy statystycznej rynku wykorzystywanej do szacowania wartości nieruchomości w Polsce = Comparison in Statistical Market Analysis Method Used for Real Estate Valuation in Poland / Jan Konowalczuk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018), s. 125-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1533. - ISSN 1898-6447
15
Potrzeby informacyjne inwestorów na rynku nieruchomości przedsiębiorstw = Information Needs of the Investors in the Corporate Real Estate Market / Jan Konowalczuk, Marzena Polczyk // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018), s. 177-190. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/10555.pdf. - ISSN 2450-7741
16
Dyferencja w szacowaniu nieruchomości do celów odszkodowań w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych / Magdalena Habdas, Jan Konowalczuk // Rzeczoznawca Majątkowy. - nr 4 (2018), s. 15-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-054X
17
Cele i warunki skutecznej interwencji państwa w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych = Purpose and Principles of Effective State Intervention in the Form of Restricted Use Areas for Airports / Magdalena Habdas, Jan Konowalczuk // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018), s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
18
Fair Value in the Valuation of Damage to Property Caused by Indirect Nuisance Created by Companies / Jan Konowalczuk // Real Estate Management and Valuation. - vol. 26, no. 3 (2018), s. 60-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/remav/26/3/article-p60.xml
19
Analizy rynku nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce = Corporate Real Estate Analysis in Poland / Jan Konowalczuk, Marzena Polczyk // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017), s. 105-117. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12010.pdf. - ISSN 2450-7741
20
The Problem of Reflecting the Market in the Legal Principles of Real Estate Valuation in Poland : How to Eliminate the "Legal Footprint"? / Jan Konowalczuk // Real Estate Management and Valuation. - vol. 25, iss. 2 (2017), s. 44-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2017.25.issue-2/remav-2017-0012/remav-2017-0012.pdf
21
Podejście kosztowe w Polsce - ocena metodyki szacowania nieruchomości = Cost Approach in Poland - the Assessment of the Real Estate Valuation Methodology / Jan Konowalczuk // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(100) (2017), s. 11-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
22
Wykorzystanie wartości sprawiedliwej do wyceny przedsiębiorstw w Polsce na tle praktyki stosowanej w USA = The Use of Fair Value for Valuing Businesses in Poland Against the Background of the Practice in the USA / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82) cz. 2 (2016), s. 395-412. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-395.pdf. - ISSN 2450-7741
23
Koncepcja wartości sprawiedliwej praw własności przedsiębiorstw w Polsce = The Conception of Fair Value of Business Property Rights in Poland / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 855). - nr 74, t. 1 (2015), s. 295-309. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-295.pdf. - ISSN 1733-2842
24
Real Estate Valuation for Special Purposes / Radosław Cellmer, Iwona Foryś, Jan Konowalczuk, Małgorzata Krajewska, Ewa Kucharska-Stasiak, Piotr Parzych, Justyna Tanaś, Maria Trojanek, Ewelina Wójciak, Sabina Źróbek ; eds. Radosław Cellmer, Sabina Źróbek. - Zagreb : Croatian Information Technology Society, GIS Forum, 2015. - 118s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-953-6129-43-0. - Pełny tekst: http://www.gis.us.edu.pl/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=544&cf_id=24
25
Wycena przedsiębiorstw / Jan Konowalczuk // W: Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / red. Jerzy Dydenko. - Wyd. 3. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 637-664. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3461-7
26
Ocena wybranych baz danych prywatnych i publicznych wykorzystywanych do sporządzania w latach 2006-2012 raportów rynkowych dotyczących transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych - na przykładzie Katowic = Evaluation of Selected Private and Public Databases Used to Prepare Market Reports on Residential Real Estate Sales Transactions in 2006-2012 - on the Example of the City of Katowice / Jan Konowalczuk // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 204 (2014), s. 80-95. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości: wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=159932&from=publication. - ISSN 2083-8611
27
Wartość rynkowa marki nieruchomości wypoczynkowych = The Market Value of Leisure Real Estate Brand / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 804). - nr 67 (2014), s. 501-515. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Narzędzia zarządzania finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-501.pdf. - ISSN 1733-2842
28
Wycena nieruchomości do celów kredytowych / Jan Konowalczuk. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014. - 344 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Nieruchomości / Poltext. - ISBN 978-83-7561-385-8
29
The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland / Jan Konowalczuk // Real Estate Management and Valuation. - vol. 22, iss. 2 (2014), s. 41-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-2$002fremav-2014-0016$002fremav-2014-0016.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-2$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-2.xml
30
Spekulacja na rynku gruntów przedsiębiorstw na tle jego struktury podmiotowej na przykładzie badania obszaru województwa śląskiego w latach 2003-2012 = Speculation on the Land Market in the Context of Its Structure on the Example of Silesia Province in the Years 2003-2012 / Jan Konowalczuk // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014), s. 213-228. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_14.pdf. - ISSN 2084-5189
31
The Value of CRE in the Formulation and Implementation Process of Real Estate Strategies in a Company / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Real Estate Management and Valuation. - vol. 22, iss. 1 (2014), s. 61-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-1$002fremav-2014-0008$002fremav-2014-0008.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-1$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-1.xml
32
Rating in the Assessment of Investment Property / Katarzyna Śmietana, Jan Konowalczuk, Anna Maszczyk // Real Estate Management and Valuation. - vol. 22, iss. 2 (2014), s. 98-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-2$002fremav-2014-0021$002fremav-2014-0021.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-2$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-2.xml
33
Wykorzystanie indeksu cen do oceny możliwości i warunków analizy rynku oraz wyceny lokali mieszkalnych na przykładzie Bielska-Białej / Alicja Krzempek, Jan Konowalczuk // Nieruchomość. - nr 1 (2013), s. 46-52. - Streszcz. - ISSN 1233-6769
34
Magdalena Habdas, Publiczna własność nieruchomości. LexisNexis, Warszawa 2012 / Jan Konowalczuk // Nieruchomość. - nr 1 (2013), s. 33. - ISSN 1233-6769
35
Ocena warunków i możliwości wykorzystania koncepcji hope value do określania wartości rynkowej nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce = Evaluation of the Conditions and Opportunities of Employing the Concept of "Hope Value" for Determining the Market Value of Corporate Real Estate in Poland / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 761). - nr 60 (2013), s. 69-80. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-69.pdf. - ISSN 1733-2842
36
Rynek gruntów przedsiębiorstw w województwie śląskim na tle zmian koniunkturalnych w gospodarce = Land Corporate Real Estate Market in Silesian Voivodship Against Coniunctural Changes in the Economy / Katarzyna Śmietana, Jan Konowalczuk, Tomasz Ramion // W: Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / red. Marek Bryx . - Warszawa: CeDeWu, 2013. - S. 403-418. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-606-2
37
Wartość rynkowa nieruchomości. Cz. 1, Ujęcie ekonomiczne wartości nieruchomości / Jan Konowalczuk // Nieruchomość. - nr 2 (2013), s. 71-77. - ISSN 1233-6769
38
Europejskie standardy wyceny 2012 = European Valuation Standards 2012 / red. merytor. wyd. pol.: Maria Trojanek, Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian. - Wyd. 7. - Warszawa : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2013. - 234 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-62358-07-6
39
Informacje o nieruchomościach a potrzeby informacyjne w procesach decyzyjnych inwestorów na rynku nieruchomości w Polsce = Information about Urban and Non-Urban Real Estate and Information Needs in the Investment Decision-Making Processes on Real Estate Market in Poland / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramion, Katarzyna Śmietana, Elżbieta Zagórska // W: Tendencje w zarządzaniu - konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne / red. Andrzej Bajdak, Maciej Nowak, Adam Samborski, Henryk Zawadzki . - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, 2013. - S. 271-280. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-115-1
40
Możliwości i warunki wykorzystania koncepcji hope value w wycenie nieruchomości w Polsce / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Nieruchomość. - nr 3 (2013), s. 19-23. - Streszcz. - ISSN 1233-6769
41
Potrzeby informacyjne inwestorów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości - propozycja systematyki danych = Investors' Information Needs in Decision - Making Process on Real Estate Market - the Proposal of Data Systematization / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 155 (2013), s. 263-274. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83971&from=publication. - ISSN 2083-8611
42
Wartość rynkowa nieruchomości. Cz. 2, Z ekonomii do praktyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych = Property Market Value. Part 2, From Economy to Professional Practice of Valuers / Jan Konowalczuk // Nieruchomość. - nr 4 (2013), s. 82-85. - ISSN 1233-6769
43
Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości przedsiębiorstw = The Risk of Expropriation of Corporate Real Estate / Jan Konowalczuk // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 104 (2012), s. 127-146. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73458&from=publication. - ISSN 2083-8611
44
Potrzeby i bariery informacyjne rynku nieruchomości z perspektywy wyceny nieruchomości w Polsce = Informational Needs and Barriers of Real Estate Market from the Perspective of Real Estate Valuation in Poland / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 2 (2012), s. 105-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_2.pdf#page=107&view=Fit. - ISSN 1733-2478
45
Wspomnienie o profesorze Henryku Walicy / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 104 (2012), s. 207-209. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73458&from=publication. - ISSN 2083-8611
46
The Market Value of Operational Corporate Real Estate / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - spec. iss. (2012), s. 55-75. - Summ.. - Tytuł numeru: Topical Issues in the Valuation and Application of Market Value. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/Monografia_XX_2012.pdf#page=55&view=Fit. - ISSN 1733-2478
47
Costs Application in a Valuation of Corporate Real Estates in Poland / Jan Konowalczuk // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - spec. iss. (2011), s. 53-63. - Tytuł numeru: Selected Aspects of the Cost Approach in Property Valuation. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/19/Monografia_XIX_2011.pdf#page=53&view=Fit. - ISSN 1733-2478
48
Pośrednie zastosowanie metod dochodowych do wyceny operacyjnych nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce = Indirect Application of Income Methods to the Appraisal of Operating Corporate Real Estate in Poland / Jan Konowalczuk // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 74 (2011), s. 155-163. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=32319. - ISSN 2083-8611
49
Zasada kontynuowania działalności w wycenie przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej = The Principle of Going Concern in Valuation of the Enterprise in Liquidationbankruptcy / Jan Konowalczuk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 639). - nr 37 (2011), s. 589-598. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/37-2011/FRFU-37-589.pdf. - ISSN 1733-2842
50
Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce = Standardization of Real Estate Valuation Process in Poland / Jan Konowalczuk // Świat Nieruchomości. - nr 76 (2011), s. 4-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
51
Międzynarodowe Standardy Wyceny 2011 : (wydanie polskie) = International Valuation Standards Council / red. merytor. wyd. pol.: Maria Trojanek, Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian. - Warszawa : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2011. - 136 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-62358-05-2
52
Ocena stanu dotychczasowych badań transakcji sprzedaży nieruchomości przemysłowych w Polsce = Evaluation of Current Research on Industrial Real Estates Sales Transactions in Poland / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 192 (2011), s. 157-178. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
53
Zmiany na rynku nieruchomości a wartość przedsiębiorstw = Turns on Property Market and the Value of Enterprises / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 586). - nr 25 (2010), s. 323-338. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
54
Wartość dochodowa nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu prawnym i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych = Income Value of Corporate Real EstateiIn Poland in The Legal Perspective and Professional Standards of Valuation / Jan Konowalczuk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 586). - nr 25 (2010), s. 313-322. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
55
Rynek nieruchomości przedsiębiorstw województwa śląskiego w latach 2004-2009 = Corporate Real Estate Market in Silesian Voivodship in 2004-2009 / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramion // W: Ekonomia - finanse : współczesne wyzwania i kierunki rozwoju / red. Halina Buk, Celina M. Olszak, Ewa Ziemba, Małgorzata Rówińska . - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, 2010. - S. 99-111. - Summ. - ISBN 978-83-89072-22-1
56
The Value of Corporate Real Estate for the Purposes of Expropriation / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - spec. iss. (2010), s. 95-113. - Summ.. - Tytuł numeru: Some Aspects of Compulsory Purchase of Land for Public Purposes. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/18/TNN_monografia_2010.pdf#page=95&view=Fit. - ISSN 1733-2478
57
Strategie inwestycyjne a nieruchomości / Tomasz Ramian, Jan Konowalczuk // W: Strategie inwestowania na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 23-45. - ISBN 978-83-7246-586-3
58
Kapitał intelektualny gruntów przedsiębiorstw = The Intellectual Capital of Land Which is a Part of an Enterprise / Jan Konowalczuk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 534). - nr 17 (2009), s. 81-93. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
59
Wycena nieruchomości przedsiębiorstw / Jan Konowalczuk. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Ekonomia - Wydawnictwo C. H. Beck. - ISBN 978-83-255-0696-4
60
Ryzyko inwestowania w nieruchomości komercyjne / Halina Henzel, Jan Konowalczuk // W: Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2 / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 25-44. - ISBN 978-83-7246-525-2
61
Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007 : (wydanie polskie) = International Valuation Standards 2007 / red. merytor. wyd. pol.: Maria Trojanek, Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian. - Ed. 8. - Warszawa : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2009. - 351 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60231-23-4
62
Strategie nieruchomościowe przedsiębiorstw / Tomasz Ramian, Jan Konowalczuk // W: Strategie inwestowania na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 131-148. - ISBN 978-83-7246-586-3
63
Europejskie standardy wyceny 2009 = European Valuation Standards 2009 / red. Ewa Hopfer ; red. merytor. wyd. pol.: Maria Trojanek, Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian. - Wyd. 6. - Warszawa : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2009. - 93 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60231-25-8
64
Szacowanie wartości godziwej nieruchomości przedsiębiorstw przy wykorzystaniu metody zamortyzowanego kosztu odtworzenia (DRC) = Determining the Fair Value of the Real Property of the Enterprises With the Use of the Depreciated Replacement Cost Method (DRC) / Jan Konowalczuk // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 44 (2007), s. 145-158. - Summ.. - Tytuł numeru: Decyzje w działalności inwestycyjnej - uwarunkowania, metody, efekty. - ISSN 2083-8603
65
Metodyka wyceny nieruchomości specjalistycznych przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawczości finansowej = Company's Specialized Properties Valuation Methods for a Purpose of Financial Reporting / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 455). - nr 50, t. 1 (2007), s. 281-297. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
66
Aktywność inwestycyjna na obszarach poprzemysłowych Górnego Śląska / Elżbieta Zagórska, Katarzyna Śmietana, Tomasz Ramian, Jan Konowalczuk // W: Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 55-65. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-327-4
67
Analiza wybranych elementów procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // W: Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 458-477. - ISBN 83-7246-231-3
68
Zastosowanie metody zysków do wyceny nieruchomości przedsiębiorstw = Enterprises' Real Estate Pricing With Method of Profits / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian, Henryk Walica // W: Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka / red. Krystyna Dziworska . - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. - (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu ; 1). - S. 106-117. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISBN 83-88829-86-6
69
Rynek nieruchomości jako obszar aktywności inwestycyjnej / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian, Katarzyna Śmietana // W: Inwestycje na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 11-80. - ISBN 83-7246-223-2
70
Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości / Tomasz Ramian, Jan Konowalczuk // W: Inwestycje na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 149-181. - ISBN 83-7246-223-2
71
Inwestowanie w nieruchomości jako forma alokacji środków na rynku kapitałowym / Tomasz Ramian, Katarzyna Śmietana, Jan Konowalczuk // W: Inwestycje na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 81-116. - ISBN 83-7246-223-2
1
Konowalczuk J., Habdas M., Foryś I., Drobiec Ł., (2021), Wartość nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk: metodyka szacowania szkód i ustalania odszkodowań, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXII, 321, [1] s.
2
Habdas M., Konowalczuk J., Sluysmans J., (2020), Compensating Owners of Residential Properties Located Near Airports - a Comparative Perspective on the Netherlands and Poland, "World of Real Estate Journal", nr 4 (114), s. 5-32; https://www.swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/WOREJ.2020.114.01.pdf
3
World of Real Estate Journal / red. nacz. Michał GŁUSZAK, red. numeru: Magdalena Habdas, Jan KONOWALCZUK Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2020. - nr 4 (114). - . - 1231-8841
4
Ilić D., Stefanović V., Dunph E., Strautins I., Traynor A., (2020), European Business Valuation Standards, [on-line], [s.l.] : TEGoVA, 206 s.
5
Batóg J., Foryś I., Gaca R., Głuszak M., Konowalczuk J., (2019), Investigating the Impact of Airport Noise and Land Use Restrictions on House Prices : Evidence from Selected Regional Airports in Poland, "Sustainability", vol. 11, iss. 2, s. 1-18; https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/412/htm
6
Konowalczuk J., (2019), Analiza fundamentalna rynku w szacowaniu nieruchomości w podejściu porównawczym - cel i zasady wykonywania oraz krytyka systemowa założeń standardu porównawczego. [W:] Rącka I. (red.), Nieruchomość w przestrzeni 5, T. 1, Wycena nieruchomości, Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 41-58.
7
Konowalczuk J., (2019), Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości specjalnych. [W:] XXVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych : wycena nieruchomości specjalnych, Kielce : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych : Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, s. 391-419.
8
Konowalczuk J., Foryś I., (2019), Rynek gruntów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w perspektywie badań równowagi oraz optymalnego użytkowania na poziomie metropolitalnym. [W:] Wojewnik-Filipkowska A., Szczepaniak K. (red.), Inwestycje i nieruchomości : współczesne wyzwania, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 173-191.
9
Cellmer R., Bełej M., Konowalczuk J., (2019), Impact of a Vicinity of Airport on the Prices of Single-Family Houses with the Use of Geospatial Analysis, "ISPRS International Journal of Geo-Information", Vol. 8, iss. 11, s. 1-13; https://www.mdpi.com/2220-9964/8/11/471
10
Foryś I., Głuszak M., Konowalczuk J., (2019), Compensation Due to Land Use Restrictions : the Case of Limited Use Area in the Vicinity of Polish Airports, "Oeconomia Copernicana", vol. 10, nr 4, s. 649-667; http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1736/1627
11
Foryś I., Głuszak M., Konowalczuk J., (2019), Compensations for Aircraft Noise : State Intervention in the Limited Land Use Area around Airport. [W:] Balcerzak , Pietryka I. (red.), Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Economics, Toruń : Instytut Badań Gospodarczych, s. 89-101.
12
Batóg J., Foryś I., Konowalczuk J., (2019), Airport Noise Compensation : Real Estate Perspective, "Journal of European Real Estate Research", vol. 12, iss. 2, s. 250-266.
13
Foryś I., Habdas M., Konowalczuk J., (2019), Fair and Effective Compensation of Loss in Restricted Use Areas Surrounding Airports in Poland, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (70), s. 87-113; https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/73/69
14
Konowalczuk J., (2018), Porównywanie w metodzie analizy statystycznej rynku wykorzystywanej do szacowania wartości nieruchomości w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (975), s. 125-143; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1533
15
Konowalczuk J., Polczyk M., (2018), Potrzeby informacyjne inwestorów na rynku nieruchomości przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (91), s. 177-190; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/10555.pdf
16
Habdas M., Konowalczuk J., (2018), Dyferencja w szacowaniu nieruchomości do celów odszkodowań w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych, "Rzeczoznawca Majątkowy", nr 4, s. 15-26.
17
Habdas M., Konowalczuk J., (2018), Cele i warunki skutecznej interwencji państwa w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych, "Świat Nieruchomości", nr 3 (105), s. 5-16.
18
Konowalczuk J., (2018), Fair Value in the Valuation of Damage to Property Caused by Indirect Nuisance Created by Companies, "Real Estate Management and Valuation", vol. 26, no. 3, s. 60-70; https://content.sciendo.com/view/journals/remav/26/3/article-p60.xml
19
Konowalczuk J., Polczyk M., (2017), Analizy rynku nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 2, s. 105-117; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12010.pdf
20
Konowalczuk J., (2017), The Problem of Reflecting the Market in the Legal Principles of Real Estate Valuation in Poland : How to Eliminate the "Legal Footprint"?, "Real Estate Management and Valuation", vol. 25, iss. 2, s. 44-57; https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2017.25.issue-2/remav-2017-0012/remav-2017-0012.pdf
21
Konowalczuk J., (2017), Podejście kosztowe w Polsce - ocena metodyki szacowania nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 2(100), s. 11-18.
22
Konowalczuk J., Ramian T., (2016), Wykorzystanie wartości sprawiedliwej do wyceny przedsiębiorstw w Polsce na tle praktyki stosowanej w USA, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82) cz. 2, s. 395-412; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-395.pdf
23
Konowalczuk J., Ramian T., (2015), Koncepcja wartości sprawiedliwej praw własności przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 1, s. 295-309; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-295.pdf
24
Cellmer R., Foryś I., Konowalczuk J., Krajewska M., Kucharska-Stasiak E., Parzych P., Tanaś J., Trojanek M., Wójciak E., Źróbek S., (2015), Real Estate Valuation for Special Purposes, Cellmer R. (red.), Źróbek S. (red.), Zagreb : Croatian Information Technology Society, GIS Forum, 118s.
25
Konowalczuk J., (2015), Wycena przedsiębiorstw. [W:] Dydenko J. (red.), Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe, Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 637-664.
26
Konowalczuk J., (2014), Ocena wybranych baz danych prywatnych i publicznych wykorzystywanych do sporządzania w latach 2006-2012 raportów rynkowych dotyczących transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych - na przykładzie Katowic, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 204, s. 80-95; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=159932&from=publication
27
Konowalczuk J., Ramian T., (2014), Wartość rynkowa marki nieruchomości wypoczynkowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 67, s. 501-515; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-501.pdf
28
Konowalczuk J., (2014), Wycena nieruchomości do celów kredytowych, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 344 s.
29
Konowalczuk J., (2014), The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland, "Real Estate Management and Valuation", vol. 22, iss. 2, s. 41-51; http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-2$002fremav-2014-0016$002fremav-2014-0016.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-2$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-2.xml
30
Konowalczuk J., (2014), Spekulacja na rynku gruntów przedsiębiorstw na tle jego struktury podmiotowej na przykładzie badania obszaru województwa śląskiego w latach 2003-2012, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 4, s. 213-228; http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_14.pdf
31
Konowalczuk J., Ramian T., (2014), The Value of CRE in the Formulation and Implementation Process of Real Estate Strategies in a Company, "Real Estate Management and Valuation", vol. 22, iss. 1, s. 61-71; http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-1$002fremav-2014-0008$002fremav-2014-0008.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-1$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-1.xml
32
Śmietana K., Konowalczuk J., Maszczyk A., (2014), Rating in the Assessment of Investment Property, "Real Estate Management and Valuation", vol. 22, iss. 2, s. 98-107; http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-2$002fremav-2014-0021$002fremav-2014-0021.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-2$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-2.xml
33
Krzempek A., Konowalczuk J., (2013), Wykorzystanie indeksu cen do oceny możliwości i warunków analizy rynku oraz wyceny lokali mieszkalnych na przykładzie Bielska-Białej, "Nieruchomość", nr 1, s. 46-52.
34
Konowalczuk J., (2013), Magdalena Habdas, Publiczna własność nieruchomości. LexisNexis, Warszawa 2012, "Nieruchomość", nr 1, s. 33.
35
Konowalczuk J., Ramian T., (2013), Ocena warunków i możliwości wykorzystania koncepcji hope value do określania wartości rynkowej nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 60, s. 69-80; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-69.pdf
36
Śmietana K., Konowalczuk J., Ramian T., (2013), Rynek gruntów przedsiębiorstw w województwie śląskim na tle zmian koniunkturalnych w gospodarce. [W:] Bryx M. (red.), Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast, Warszawa : CeDeWu, s. 403-418.
37
Konowalczuk J., (2013), Wartość rynkowa nieruchomości. Cz. 1, Ujęcie ekonomiczne wartości nieruchomości, "Nieruchomość", nr 2, s. 71-77.
38
Trojanek M., Konowalczuk J., Ramian T. (red.), (2013), Europejskie standardy wyceny 2012, Wyd. 7Warszawa : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 234 s.
39
Konowalczuk J., Ramian T., Śmietana K., Zagórska E., (2013), Informacje o nieruchomościach a potrzeby informacyjne w procesach decyzyjnych inwestorów na rynku nieruchomości w Polsce. [W:] Bajdak A., Nowak M., Samborski A., Zawadzki H. (red.), Tendencje w zarządzaniu - konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, s. 271-280.
40
Konowalczuk J., Ramian T., (2013), Możliwości i warunki wykorzystania koncepcji hope value w wycenie nieruchomości w Polsce, "Nieruchomość", nr 3, s. 19-23.
41
Konowalczuk J., Ramian T., (2013), Potrzeby informacyjne inwestorów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości - propozycja systematyki danych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 155, s. 263-274; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83971&from=publication
42
Konowalczuk J., (2013), Wartość rynkowa nieruchomości. Cz. 2, Z ekonomii do praktyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych, "Nieruchomość", nr 4, s. 82-85.
43
Konowalczuk J., (2012), Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 104, s. 127-146; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73458&from=publication
44
Konowalczuk J., Ramian T., (2012), Potrzeby i bariery informacyjne rynku nieruchomości z perspektywy wyceny nieruchomości w Polsce, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 20, nr 2, s. 105-118; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_2.pdf#page=107&view=Fit
45
Konowalczuk J., Ramian T., (2012), Wspomnienie o profesorze Henryku Walicy, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 104, s. 207-209; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73458&from=publication
46
Konowalczuk J., Ramian T., (2012), The Market Value of Operational Corporate Real Estate, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", spec. iss., s. 55-75; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/Monografia_XX_2012.pdf#page=55&view=Fit
47
Konowalczuk J., (2011), Costs Application in a Valuation of Corporate Real Estates in Poland, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", spec. iss., s. 53-63; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/19/Monografia_XIX_2011.pdf#page=53&view=Fit
48
Konowalczuk J., (2011), Pośrednie zastosowanie metod dochodowych do wyceny operacyjnych nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 74, s. 155-163; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=32319
49
Konowalczuk J., (2011), Zasada kontynuowania działalności w wycenie przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 37, s. 589-598; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/37-2011/FRFU-37-589.pdf
50
Konowalczuk J., (2011), Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 76, s. 4-11.
51
Trojanek M., Konowalczuk J., Ramian T. (red.), (2011), Międzynarodowe Standardy Wyceny 2011: (wydanie polskie), Warszawa : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 136 s.
52
Konowalczuk J., Ramian T., (2011), Ocena stanu dotychczasowych badań transakcji sprzedaży nieruchomości przemysłowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 192, s. 157-178.
53
Konowalczuk J., Ramian T., (2010), Zmiany na rynku nieruchomości a wartość przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 25, s. 323-338.
54
Konowalczuk J., (2010), Wartość dochodowa nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu prawnym i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 25, s. 313-322.
55
Konowalczuk J., Ramian T., (2010), Rynek nieruchomości przedsiębiorstw województwa śląskiego w latach 2004-2009. [W:] Buk H., Olszak , Ziemba E., Rówińska M. (red.), Ekonomia - finanse : współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, s. 99-111.
56
Konowalczuk J., Ramian T., (2010), The Value of Corporate Real Estate for the Purposes of Expropriation, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", spec. iss., s. 95-113; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/18/TNN_monografia_2010.pdf#page=95&view=Fit
57
Ramian T., Konowalczuk J., (2009), Strategie inwestycyjne a nieruchomości. [W:] Henzel H. (red.), Strategie inwestowania na rynku nieruchomości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 23-45.
58
Konowalczuk J., (2009), Kapitał intelektualny gruntów przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 17, s. 81-93.
59
Konowalczuk J., (2009), Wycena nieruchomości przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 270 s.
60
Henzel H., Konowalczuk J., (2009), Ryzyko inwestowania w nieruchomości komercyjne. [W:] Henzel H. (red.), Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne, T. 2, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 25-44.
61
Trojanek M., Konowalczuk J., Ramian T. (red.), (2009), Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007: (wydanie polskie), Ed. 8Warszawa : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 351 s.
62
Ramian T., Konowalczuk J., (2009), Strategie nieruchomościowe przedsiębiorstw. [W:] Henzel H. (red.), Strategie inwestowania na rynku nieruchomości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 131-148.
63
Trojanek M., Konowalczuk J., Ramian T., Hopfer E. (red.), (2009), Europejskie standardy wyceny 2009, Wyd. 6Warszawa : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 93 s.
64
Konowalczuk J., (2007), Szacowanie wartości godziwej nieruchomości przedsiębiorstw przy wykorzystaniu metody zamortyzowanego kosztu odtworzenia (DRC), "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 44, s. 145-158.
65
Konowalczuk J., Ramian T., (2007), Metodyka wyceny nieruchomości specjalistycznych przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, t. 1, s. 281-297.
66
Zagórska E., Śmietana K., Ramian T., Konowalczuk J., (2006), Aktywność inwestycyjna na obszarach poprzemysłowych Górnego Śląska. [W:] NALEPKA A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 55-65.
67
Konowalczuk J., Ramian T., (2005), Analiza wybranych elementów procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości. [W:] Henzel H. (red.), Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 458-477.
68
Konowalczuk J., Ramian T., Walica H., (2004), Zastosowanie metody zysków do wyceny nieruchomości przedsiębiorstw. [W:] Dziworska K. (red.), Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka, Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 106-117.
69
Konowalczuk J., Ramian T., Śmietana K., (2004), Rynek nieruchomości jako obszar aktywności inwestycyjnej. [W:] Henzel H. (red.), Inwestycje na rynku nieruchomości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 11-80.
70
Ramian T., Konowalczuk J., (2004), Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości. [W:] Henzel H. (red.), Inwestycje na rynku nieruchomości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 149-181.
71
Ramian T., Śmietana K., Konowalczuk J., (2004), Inwestowanie w nieruchomości jako forma alokacji środków na rynku kapitałowym. [W:] Henzel H. (red.), Inwestycje na rynku nieruchomości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 81-116.
1
@book{UEK:2168356598,
author = "Jan Konowalczuk and Magdalena Habdas and Iwona Foryś and Łukasz Drobiec",
title = "Wartość nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk : metodyka szacowania szkód i ustalania odszkodowań",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8235-355-6",
}
2
@article{UEK:2168355710,
author = "Magdalena Habdas and Jan Konowalczuk and Jacques Sluysmans",
title = "Compensating Owners of Residential Properties Located Near Airports - a Comparative Perspective on the Netherlands and Poland",
journal = "World of Real Estate Journal",
number = "4 (114)",
pages = "5-32",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2020.114.01},
url = {https://www.swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/WOREJ.2020.114.01.pdf},
}
3
@misc{UEK:2168355716,
title = "World of Real Estate Journal",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2020",
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/pl/},
}
4
@book{UEK:2168350468,
author = "Danijela Ilić and Vesna Stefanović and Ella Dunph and Ivars Strautins and Allan Traynor",
title = "European Business Valuation Standards",
adress = "s.l.",
publisher = "TEGoVA",
year = "2020",
url = {https://tegova.org/static/f2f491b0d1308a81309cff4d4f59aa84/a5f96ed996a211_TEGOVA_EBVS_2020-digital.pdf},
isbn = "978-90-819060-4-3",
}
5
@article{UEK:2168330809,
author = "Jacek Batóg and Iwona Foryś and Radosław Gaca and Michał Głuszak and Jan Konowalczuk",
title = "Investigating the Impact of Airport Noise and Land Use Restrictions on House Prices : Evidence from Selected Regional Airports in Poland",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 11, iss. 2",
pages = "1-18",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su11020412},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/412/htm},
}
6
@inbook{UEK:2168341879,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Analiza fundamentalna rynku w szacowaniu nieruchomości w podejściu porównawczym - cel i zasady wykonywania oraz krytyka systemowa założeń standardu porównawczego",
booktitle = "Nieruchomość w przestrzeni 5. T. 1, Wycena nieruchomości ",
pages = "41-58",
adress = "Poznań",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2019",
isbn = "978-83-7986-256-6",
}
7
@inbook{UEK:2168356852,
author = "Jan Konowalczuk and and and ",
title = "Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości specjalnych",
booktitle = "XXVIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych : wycena nieruchomości specjalnych",
pages = "391-419",
adress = "Kielce",
publisher = "Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych : Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych",
year = "2019",
}
8
@inbook{UEK:2168341881,
author = "Jan Konowalczuk and Iwona Foryś",
title = "Rynek gruntów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w perspektywie badań równowagi oraz optymalnego użytkowania na poziomie metropolitalnym",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : współczesne wyzwania",
pages = "173-191",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2019",
isbn = "978-83-7865-923-5",
}
9
@article{UEK:2168339715,
author = "Radosław Cellmer and Mirosław Bełej and Jan Konowalczuk",
title = "Impact of a Vicinity of Airport on the Prices of Single-Family Houses with the Use of Geospatial Analysis",
journal = "ISPRS International Journal of Geo-Information",
number = "Vol. 8, iss. 11",
pages = "1-13",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/ijgi8110471},
url = {https://www.mdpi.com/2220-9964/8/11/471},
}
10
@article{UEK:2168341885,
author = "Iwona Foryś and Michał Głuszak and Jan Konowalczuk",
title = "Compensation Due to Land Use Restrictions : the Case of Limited Use Area in the Vicinity of Polish Airports",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "vol. 10, 4",
pages = "649-667",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24136/oc.2019.031},
url = {http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1736/1627},
}
11
@inbook{UEK:2168342617,
author = "Iwona Foryś and Michał Głuszak and Jan Konowalczuk",
title = "Compensations for Aircraft Noise : State Intervention in the Limited Land Use Area around Airport",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Economics",
pages = "89-101",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych",
year = "2019",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/57/59/87-2},
issn = "",
isbn = "978-83-65605-11-5",
}
12
@article{UEK:2168342003,
author = "Jacek Batóg and Iwona Foryś and Jan Konowalczuk",
title = "Airport Noise Compensation : Real Estate Perspective",
journal = "Journal of European Real Estate Research",
number = "vol. 12, iss. 2",
pages = "250-266",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/JERER-02-2019-0002},
url = {},
}
13
@article{UEK:2168339717,
author = "Iwona Foryś and Magdalena Habdas and Jan Konowalczuk",
title = "Fair and Effective Compensation of Loss in Restricted Use Areas Surrounding Airports in Poland",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "3 (70)",
pages = "87-113",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.34659/2019/3/37},
url = {https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/73/69},
}
14
@article{UEK:2168342011,
author = "Jan Konowalczuk and ",
title = "Porównywanie w metodzie analizy statystycznej rynku wykorzystywanej do szacowania wartości nieruchomości w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (975)",
pages = "125-143",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0975.0308},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1533},
}
15
@article{UEK:2168342013,
author = "Jan Konowalczuk and Marzena Polczyk",
title = "Potrzeby informacyjne inwestorów na rynku nieruchomości przedsiębiorstw",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (91)",
pages = "177-190",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-15},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/10555.pdf},
}
16
@article{UEK:2168342015,
author = "Magdalena Habdas and Jan Konowalczuk",
title = "Dyferencja w szacowaniu nieruchomości do celów odszkodowań w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych",
journal = "Rzeczoznawca Majątkowy",
number = "4",
pages = "15-26",
year = "2018",
}
17
@article{UEK:2168342007,
author = "Magdalena Habdas and Jan Konowalczuk",
title = "Cele i warunki skutecznej interwencji państwa w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3 (105)",
pages = "5-16",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.105.001},
url = {},
}
18
@article{UEK:2168342009,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Fair Value in the Valuation of Damage to Property Caused by Indirect Nuisance Created by Companies",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 26, no. 3",
pages = "60-70",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2018-0025},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/remav/26/3/article-p60.xml},
}
19
@article{UEK:2168341959,
author = "Jan Konowalczuk and Marzena Polczyk",
title = "Analizy rynku nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 2",
pages = "105-117",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-08},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12010.pdf},
}
20
@article{UEK:2168341965,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "The Problem of Reflecting the Market in the Legal Principles of Real Estate Valuation in Poland : How to Eliminate the Legal Footprint?",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 25, iss. 2",
pages = "44-57",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/remav-2017-0012},
url = {https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2017.25.issue-2/remav-2017-0012/remav-2017-0012.pdf},
}
21
@article{UEK:2168341963,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Podejście kosztowe w Polsce - ocena metodyki szacowania nieruchomości",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2(100)",
pages = "11-18",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.100.02},
url = {},
}
22
@article{UEK:2168341967,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Wykorzystanie wartości sprawiedliwej do wyceny przedsiębiorstw w Polsce na tle praktyki stosowanej w USA",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82) cz. 2",
pages = "395-412",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-34},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-395.pdf},
}
23
@article{UEK:2168341969,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Koncepcja wartości sprawiedliwej praw własności przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "74, t. 1",
pages = "295-309",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-25},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-295.pdf},
issn = "1640-6818",
}
24
@book{UEK:2168342083,
author = "Radosław Cellmer and Iwona Foryś and Jan Konowalczuk and Małgorzata Krajewska and Ewa Kucharska-Stasiak and Piotr Parzych and Justyna Tanaś and Maria Trojanek and Ewelina Wójciak and Sabina Źróbek",
title = "Real Estate Valuation for Special Purposes",
adress = "Zagreb",
publisher = "Croatian Information Technology Society, GIS Forum",
year = "2015",
url = {http://www.gis.us.edu.pl/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=544&cf_id=24},
isbn = "978-953-6129-43-0",
}
25
@inbook{UEK:2168342087,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Wycena przedsiębiorstw",
booktitle = "Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe",
pages = "637-664",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "978-83-264-3461-7",
}
26
@article{UEK:2168341977,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Ocena wybranych baz danych prywatnych i publicznych wykorzystywanych do sporządzania w latach 2006-2012 raportów rynkowych dotyczących transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych - na przykładzie Katowic",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "204",
pages = "80-95",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=159932&from=publication},
}
27
@article{UEK:2168341981,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Wartość rynkowa marki nieruchomości wypoczynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "67",
pages = "501-515",
year = "2014",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-501.pdf},
issn = "1640-6818",
}
28
@book{UEK:2168341987,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Wycena nieruchomości do celów kredytowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7561-385-8",
}
29
@article{UEK:2168341975,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 22, iss. 2",
pages = "41-51",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2014-0016},
url = {http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-2$002fremav-2014-0016$002fremav-2014-0016.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-2$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-2.xml},
}
30
@article{UEK:2168341979,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Spekulacja na rynku gruntów przedsiębiorstw na tle jego struktury podmiotowej na przykładzie badania obszaru województwa śląskiego w latach 2003-2012",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 12, 4",
pages = "213-228",
year = "2014",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_14.pdf},
}
31
@article{UEK:2168341971,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "The Value of CRE in the Formulation and Implementation Process of Real Estate Strategies in a Company",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 22, iss. 1",
pages = "61-71",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2014-0008},
url = {http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-1$002fremav-2014-0008$002fremav-2014-0008.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-1$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-1.xml},
}
32
@article{UEK:2168341973,
author = "Katarzyna Śmietana and Jan Konowalczuk and Anna Maszczyk",
title = "Rating in the Assessment of Investment Property",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 22, iss. 2",
pages = "98-107",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2014-0021},
url = {http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-2$002fremav-2014-0021$002fremav-2014-0021.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-2$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-2.xml},
}
33
@article{UEK:2168342233,
author = "Alicja Krzempek and Jan Konowalczuk",
title = "Wykorzystanie indeksu cen do oceny możliwości i warunków analizy rynku oraz wyceny lokali mieszkalnych na przykładzie Bielska-Białej",
journal = "Nieruchomość",
number = "1",
pages = "46-52",
year = "2013",
}
34
@article{UEK:2168342223,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Magdalena Habdas, Publiczna własność nieruchomości. LexisNexis, Warszawa 2012",
journal = "Nieruchomość",
number = "1",
pages = "33",
year = "2013",
}
35
@article{UEK:2168341985,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Ocena warunków i możliwości wykorzystania koncepcji hope value do określania wartości rynkowej nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "60",
pages = "69-80",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-69.pdf},
issn = "1640-6818",
}
36
@inbook{UEK:2168342227,
author = "Katarzyna Śmietana and Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Rynek gruntów przedsiębiorstw w województwie śląskim na tle zmian koniunkturalnych w gospodarce",
booktitle = "Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast",
pages = "403-418",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7556-606-2",
}
37
@article{UEK:2168342229,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Wartość rynkowa nieruchomości. Cz. 1, Ujęcie ekonomiczne wartości nieruchomości",
journal = "Nieruchomość",
number = "2",
pages = "71-77",
year = "2013",
}
38
@book{UEK:2168342217,
title = "Europejskie standardy wyceny 2012",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych",
year = "2013",
edition = "Wyd. 7",
isbn = "978-83-62358-07-6",
}
39
@inbook{UEK:2168342219,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian and Katarzyna Śmietana and Elżbieta Zagórska",
title = "Informacje o nieruchomościach a potrzeby informacyjne w procesach decyzyjnych inwestorów na rynku nieruchomości w Polsce",
booktitle = "Tendencje w zarządzaniu - konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne",
pages = "271-280",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz",
year = "2013",
isbn = "978-83-7875-115-1",
}
40
@article{UEK:2168343249,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Możliwości i warunki wykorzystania koncepcji hope value w wycenie nieruchomości w Polsce",
journal = "Nieruchomość",
number = "3",
pages = "19-23",
year = "2013",
}
41
@article{UEK:2168341983,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Potrzeby informacyjne inwestorów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości - propozycja systematyki danych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "155",
pages = "263-274",
year = "2013",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83971&from=publication},
}
42
@article{UEK:2168342231,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Wartość rynkowa nieruchomości. Cz. 2, Z ekonomii do praktyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych",
journal = "Nieruchomość",
number = "4",
pages = "82-85",
year = "2013",
}
43
@article{UEK:2168342251,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości przedsiębiorstw",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "104",
pages = "127-146",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73458&from=publication},
}
44
@article{UEK:2168342255,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Potrzeby i bariery informacyjne rynku nieruchomości z perspektywy wyceny nieruchomości w Polsce",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "vol. 20, 2",
pages = "105-118",
year = "2012",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_2.pdf#page=107&view=Fit},
}
45
@misc{UEK:2168342309,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Wspomnienie o profesorze Henryku Walicy",
booktitle = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "104",
pages = "207-209",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73458&from=publication},
}
46
@article{UEK:2168342253,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "The Market Value of Operational Corporate Real Estate",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "spec. iss.",
pages = "55-75",
year = "2012",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/Monografia_XX_2012.pdf#page=55&view=Fit},
}
47
@article{UEK:2168342261,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Costs Application in a Valuation of Corporate Real Estates in Poland",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "spec. iss.",
pages = "53-63",
year = "2011",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/19/Monografia_XIX_2011.pdf#page=53&view=Fit},
}
48
@article{UEK:2168342259,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Pośrednie zastosowanie metod dochodowych do wyceny operacyjnych nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "74",
pages = "155-163",
year = "2011",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=32319},
}
49
@article{UEK:2168342265,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Zasada kontynuowania działalności w wycenie przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "37",
pages = "589-598",
year = "2011",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/37-2011/FRFU-37-589.pdf},
issn = "1640-6818",
}
50
@article{UEK:2168342267,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "76",
pages = "4-11",
year = "2011",
}
51
@book{UEK:2168356848,
title = "Międzynarodowe Standardy Wyceny 2011 : (wydanie polskie)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych",
year = "2011",
isbn = "978-83-62358-05-2",
}
52
@article{UEK:2168342263,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Ocena stanu dotychczasowych badań transakcji sprzedaży nieruchomości przemysłowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "192",
pages = "157-178",
year = "2011",
}
53
@article{UEK:2168342273,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Zmiany na rynku nieruchomości a wartość przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "25",
pages = "323-338",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
54
@article{UEK:2168342271,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Wartość dochodowa nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu prawnym i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "25",
pages = "313-322",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
55
@inbook{UEK:2168342361,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Rynek nieruchomości przedsiębiorstw województwa śląskiego w latach 2004-2009",
booktitle = "Ekonomia - finanse : współczesne wyzwania i kierunki rozwoju",
pages = "99-111",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz",
year = "2010",
isbn = "978-83-89072-22-1",
}
56
@article{UEK:2168342269,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "The Value of Corporate Real Estate for the Purposes of Expropriation",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "spec. iss.",
pages = "95-113",
year = "2010",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/18/TNN_monografia_2010.pdf#page=95&view=Fit},
}
57
@inbook{UEK:2168342365,
author = "Tomasz Ramian and Jan Konowalczuk",
title = "Strategie inwestycyjne a nieruchomości",
booktitle = "Strategie inwestowania na rynku nieruchomości",
pages = "23-45",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-586-3",
}
58
@article{UEK:2168342277,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Kapitał intelektualny gruntów przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "17",
pages = "81-93",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
59
@book{UEK:2168342369,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Wycena nieruchomości przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C. H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0696-4",
}
60
@inbook{UEK:2168342275,
author = "Halina Henzel and Jan Konowalczuk",
title = "Ryzyko inwestowania w nieruchomości komercyjne",
booktitle = "Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2",
pages = "25-44",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-525-2",
}
61
@book{UEK:2168356850,
title = "Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007 : (wydanie polskie)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych",
year = "2009",
edition = "Ed. 8",
isbn = "978-83-60231-23-4",
}
62
@inbook{UEK:2168342367,
author = "Tomasz Ramian and Jan Konowalczuk",
title = "Strategie nieruchomościowe przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie inwestowania na rynku nieruchomości",
pages = "131-148",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-586-3",
}
63
@book{UEK:2168356846,
title = "Europejskie standardy wyceny 2009",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych",
year = "2009",
edition = "Wyd. 6",
isbn = "978-83-60231-25-8",
}
64
@article{UEK:2168342281,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Szacowanie wartości godziwej nieruchomości przedsiębiorstw przy wykorzystaniu metody zamortyzowanego kosztu odtworzenia (DRC)",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
number = "44",
pages = "145-158",
year = "2007",
}
65
@article{UEK:2168342279,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Metodyka wyceny nieruchomości specjalistycznych przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawczości finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "50, t. 1",
pages = "281-297",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
66
@inbook{UEK:2168342375,
author = "Elżbieta Zagórska and Katarzyna Śmietana and Tomasz Ramian and Jan Konowalczuk",
title = "Aktywność inwestycyjna na obszarach poprzemysłowych Górnego Śląska",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.)",
pages = "55-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-7252-327-4",
}
67
@inbook{UEK:2168342285,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Analiza wybranych elementów procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości",
booktitle = "Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty",
pages = "458-477",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7246-231-3",
}
68
@inbook{UEK:2168342409,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian and Henryk Walica",
title = "Zastosowanie metody zysków do wyceny nieruchomości przedsiębiorstw",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka",
pages = "106-117",
adress = "Sopot",
publisher = "Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88829-86-6",
}
69
@inbook{UEK:2168342377,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian and Katarzyna Śmietana",
title = "Rynek nieruchomości jako obszar aktywności inwestycyjnej",
booktitle = "Inwestycje na rynku nieruchomości",
pages = "11-80",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-223-2",
}
70
@inbook{UEK:2168344524,
author = "Tomasz Ramian and Jan Konowalczuk",
title = "Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości",
booktitle = "Inwestycje na rynku nieruchomości",
pages = "149-181",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-223-2",
}
71
@inbook{UEK:2168342379,
author = "Tomasz Ramian and Katarzyna Śmietana and Jan Konowalczuk",
title = "Inwestowanie w nieruchomości jako forma alokacji środków na rynku kapitałowym",
booktitle = "Inwestycje na rynku nieruchomości",
pages = "81-116",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-223-2",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID