Publications of the selected author

1

Author:
Danijela Ilić , Vesna Stefanović , Ella Dunph , Ivars Strautins , Allan Traynor
Title:
European Business Valuation Standards [dokument elektroniczny]
Współpraca:
Albertaviciene Daiva
, Amfiteatrov Oleksii
, Beraia Nino
, Habdas Magdalena
, Horák Petr
, Kalapusha Oleksii
, Karamujic Muharem
, Kavaldzhieva Kalina
, Mladenovska-Krckoska Nadica
, Muhr Heinz
, Šantrůček Jaroslav
, Scherpenzeel Bert van
, Vascu Adrian
, Weber Alexander
Publisher address:
[s.l.]: TEGoVA, 2020
Physical description:
206 s.: il.
ISBN:
978-90-819060-4-3
Access mode:
Nr:
2168350468
book
2

Author:
Radosław Cellmer , Mirosław Bełej , Jan Konowalczuk
Title:
Impact of a Vicinity of Airport on the Prices of Single-Family Houses with the Use of Geospatial Analysis
Source:
ISPRS International Journal of Geo-Information. - Vol. 8, iss. 11 (2019) , s. 1-13. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168339715
article
3

Author:
Title:
Analiza fundamentalna rynku w szacowaniu nieruchomości w podejściu porównawczym - cel i zasady wykonywania oraz krytyka systemowa założeń standardu porównawczego = Fundamental Market Analysis in Real Estate Appraisal in the Comparative Approach - the Goal and Principles of Performance and Systemic Criticism of the Assumptions of the Comparative Standard
Source:
Nieruchomość w przestrzeni 5. T. 1, Wycena nieruchomości / red. nauk. Izabela Rącka - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019, s. 41-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7986-256-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341879
chapter in monograph
4

Author:
Jan Konowalczuk , Iwona Foryś
Title:
Rynek gruntów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w perspektywie badań równowagi oraz optymalnego użytkowania na poziomie metropolitalnym = The Market of Undeveloped Real Estate of the Metropolis GZM from the Perspective of Balanced and Optimal Use at the Metropolitan Level
Source:
Inwestycje i nieruchomości : współczesne wyzwania / red. Anna Wojewnik-Filipkowska, Krzysztof Szczepaniak - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2019, s. 173-191. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-923-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341881
chapter in monograph
5

Author:
Conference:
10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2019-06-27 do 2019-06-28
Title:
Compensations for Aircraft Noise : State Intervention in the Limited Land Use Area around Airport
Source:
Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Economics / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2019, s. 89-101. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Contemporary Issues in Economy)
Research program:
The results of research and implementation projects carried out in 2016-2018 at the Research and Knowledge Transfer Centre of the University of Economics in Katowice were used. Title of the main grant: Methodology for estimating damages to real estate located in restricted use areas of airports in Poland, 2018, [unpublished typescript], the University of Economics in Katowice. The data collected for the implementation of the new project: Reducing the negative effects of noise immission from airports in Poland ["Sowa 2020" Project]) were also used.
ISBN:
978-83-65605-11-5
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342617
chapter in conference materials
6

Author:
Iwona Foryś , Magdalena Habdas , Jan Konowalczuk
Title:
Fair and Effective Compensation of Loss in Restricted Use Areas Surrounding Airports in Poland
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (70) (2019) , s. 87-113. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168339717
article
7

Author:
Jacek Batóg , Iwona Foryś , Jan Konowalczuk
Title:
Airport Noise Compensation : Real Estate Perspective
Source:
Journal of European Real Estate Research. - vol. 12, iss. 2 (2019) , s. 250-266. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168342003
article
8

Author:
Jacek Batóg , Iwona Foryś , Radosław Gaca , Michał Głuszak , Jan Konowalczuk
Title:
Investigating the Impact of Airport Noise and Land Use Restrictions on House Prices : Evidence from Selected Regional Airports in Poland
Source:
Sustainability. - vol. 11, iss. 2 (2019) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Real Estate Economics, Management and Investments - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168330809
article
9

Author:
Title:
Compensation Due to Land Use Restrictions : the Case of Limited Use Area in the Vicinity of Polish Airports
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 10, nr 4 (2019) , s. 649-667. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168341885
article
10

Author:
Title:
Fair Value in the Valuation of Damage to Property Caused by Indirect Nuisance Created by Companies
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 26, no. 3 (2018) , s. 60-70. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168342009
article
11

Author:
Magdalena Habdas , Jan Konowalczuk
Title:
Cele i warunki skutecznej interwencji państwa w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych = Purpose and Principles of Effective State Intervention in the Form of Restricted Use Areas for Airports
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018) , s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Dane i analizy wykonano w ramach projektów badawczych zrealizowanych w latach 2016-2018 w Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (granty nr: RPO-RV145/2016, RPO-RU339/2016, ARW-RV296/2017, RPO-RV17/2018, ARW-RV 190/2018) - tytuł grantu głównego i publikacji: Metodyka szacowania wartości w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych w Polsce, 2018, maszynopis niepublikowany, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Merytorycznie projekt realizuje Katedra Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168342007
article
See main document
12

Author:
Magdalena Habdas , Jan Konowalczuk
Title:
Dyferencja w szacowaniu nieruchomości do celów odszkodowań w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych
Source:
Rzeczoznawca Majątkowy. - nr 4 (2018) , s. 15-26. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168342015
article
13

Author:
Title:
Porównywanie w metodzie analizy statystycznej rynku wykorzystywanej do szacowania wartości nieruchomości w Polsce = Comparison in Statistical Market Analysis Method Used for Real Estate Valuation in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018) , s. 125-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168342011
article
14

Author:
Jan Konowalczuk , Marzena Polczyk
Title:
Potrzeby informacyjne inwestorów na rynku nieruchomości przedsiębiorstw = Information Needs of the Investors in the Corporate Real Estate Market
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018) , s. 177-190. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168342013
article
15

Author:
Title:
The Problem of Reflecting the Market in the Legal Principles of Real Estate Valuation in Poland : How to Eliminate the "Legal Footprint"?
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 25, iss. 2 (2017) , s. 44-57. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168341965
article
16

Author:
Title:
Podejście kosztowe w Polsce - ocena metodyki szacowania nieruchomości = Cost Approach in Poland - the Assessment of the Real Estate Valuation Methodology
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(100) (2017) , s. 11-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168341963
article
See main document
17

Author:
Jan Konowalczuk , Marzena Polczyk
Title:
Analizy rynku nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce = Corporate Real Estate Analysis in Poland
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017) , s. 105-117. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168341959
article
18

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Wykorzystanie wartości sprawiedliwej do wyceny przedsiębiorstw w Polsce na tle praktyki stosowanej w USA = The Use of Fair Value for Valuing Businesses in Poland Against the Background of the Practice in the USA
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82) cz. 2 (2016) , s. 395-412. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341967
article
19

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Koncepcja wartości sprawiedliwej praw własności przedsiębiorstw w Polsce = The Conception of Fair Value of Business Property Rights in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t. 1 (2015) , s. 295-309. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Nr:
2168341969
article
20

Author:
Radosław Cellmer , Iwona Foryś , Jan Konowalczuk , Małgorzata Krajewska , Ewa Kucharska-Stasiak , Piotr Parzych , Justyna Tanaś , Maria Trojanek , Ewelina Wójciak , Sabina Źróbek
Title:
Real Estate Valuation for Special Purposes
Redaktor:
Cellmer Radosław
, Źróbek Sabina
Publisher address:
Zagreb: Croatian Information Technology Society, GIS Forum, 2015
Physical description:
118s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-953-6129-43-0
Access mode:
Nr:
2168342083
monograph
21

Author:
Title:
Wycena przedsiębiorstw
Source:
Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / red. Jerzy Dydenko - Wyd. 3. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 637-664 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-3461-7
Nr:
2168342087
chapter in monograph
22

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
The Value of CRE in the Formulation and Implementation Process of Real Estate Strategies in a Company
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 22, iss. 1 (2014) , s. 61-71. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168341971
article
23

Author:
Title:
The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 22, iss. 2 (2014) , s. 41-51. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168341975
article
24

Author:
Title:
Spekulacja na rynku gruntów przedsiębiorstw na tle jego struktury podmiotowej na przykładzie badania obszaru województwa śląskiego w latach 2003-2012 = Speculation on the Land Market in the Context of Its Structure on the Example of Silesia Province in the Years 2003-2012
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014) , s. 213-228. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168341979
article
25

Author:
Title:
Wycena nieruchomości do celów kredytowych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014
Physical description:
344 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nieruchomości - Poltext)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-385-8
Nr:
2168341987
monograph
26

Author:
Katarzyna Śmietana , Jan Konowalczuk , Anna Maszczyk
Title:
Rating in the Assessment of Investment Property
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 22, iss. 2 (2014) , s. 98-107. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168341973
article
27

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Wartość rynkowa marki nieruchomości wypoczynkowych = The Market Value of Leisure Real Estate Brand
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 67 (2014) , s. 501-515. - Tytuł numeru: Narzędzia zarządzania finansami - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 804)
Access mode:
Nr:
2168341981
article
28

Author:
Title:
Ocena wybranych baz danych prywatnych i publicznych wykorzystywanych do sporządzania w latach 2006-2012 raportów rynkowych dotyczących transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych - na przykładzie Katowic = Evaluation of Selected Private and Public Databases Used to Prepare Market Reports on Residential Real Estate Sales Transactions in 2006-2012 - on the Example of the City of Katowice
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 204 (2014) , s. 80-95. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości: wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168341977
article
29

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Ocena warunków i możliwości wykorzystania koncepcji hope value do określania wartości rynkowej nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce = Evaluation of the Conditions and Opportunities of Employing the Concept of "Hope Value" for Determining the Market Value of Corporate Real Estate in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 60 (2013) , s. 69-80. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 761)
Access mode:
Nr:
2168341985
article
30

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Możliwości i warunki wykorzystania koncepcji hope value w wycenie nieruchomości w Polsce
Source:
Nieruchomość. - nr 3 (2013) , s. 19-23. - Streszcz.
Nr:
2168343249
unreviewed article
31

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Potrzeby informacyjne inwestorów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości - propozycja systematyki danych = Investors' Information Needs in Decision - Making Process on Real Estate Market - the Proposal of Data Systematization
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 155 (2013) , s. 263-274. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168341983
article
32

Author:
Title:
Wartość rynkowa nieruchomości = Property Market Value. Part 2, From Economy to Professional Practice of Valuers. Cz. 2, Z ekonomii do praktyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych
Source:
Nieruchomość. - nr 4 (2013) , s. 82-85
Nr:
2168342231
article
33

Author:
Alicja Krzempek , Jan Konowalczuk
Title:
Wykorzystanie indeksu cen do oceny możliwości i warunków analizy rynku oraz wyceny lokali mieszkalnych na przykładzie Bielska-Białej
Source:
Nieruchomość. - nr 1 (2013) , s. 46-52. - Streszcz.
Nr:
2168342233
article
34

Title:
Europejskie standardy wyceny 2012 = European Valuation Standards 2012
Edition:
Wyd. 7
Redaktor naukowy przekładu:
Trojanek Maria
, Ramian Tomasz
Publisher address:
Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2013
Physical description:
234 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-62358-07-6
Nr:
2168342217
book
35

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian , Katarzyna Śmietana , Elżbieta Zagórska
Title:
Informacje o nieruchomościach a potrzeby informacyjne w procesach decyzyjnych inwestorów na rynku nieruchomości w Polsce = Information about Urban and Non-Urban Real Estate and Information Needs in the Investment Decision-Making Processes on Real Estate Market in Poland
Source:
Tendencje w zarządzaniu - konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne / red. nauk. Andrzej Bajdak, Maciej Nowak, Adam Samborski, Henryk Zawadzki - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, 2013, s. 271-280. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7875-115-1
Nr:
2168342219
chapter in monograph
36

Author:
Katarzyna Śmietana , Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Rynek gruntów przedsiębiorstw w województwie śląskim na tle zmian koniunkturalnych w gospodarce = Land Corporate Real Estate Market in Silesian Voivodship Against Coniunctural Changes in the Economy
Source:
Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / red. nauk. Marek Bryx - Warszawa: CeDeWu, 2013, s. 403-418. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-606-2
Nr:
2168342227
chapter in monograph
37

Author:
Title:
Wartość rynkowa nieruchomości. Cz. 1, Ujęcie ekonomiczne wartości nieruchomości
Source:
Nieruchomość. - nr 2 (2013) , s. 71-77
Nr:
2168342229
article
38

Author:
Title:
Magdalena Habdas, Publiczna własność nieruchomości. LexisNexis, Warszawa 2012
Source:
Nieruchomość. - nr 1 (2013) , s. 33
Nr:
2168342223
review
39

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Wspomnienie o profesorze Henryku Walicy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach2012. - nr 104, s. 207-209. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia
Access mode:
Nr:
2168342309
varia
40

Author:
Title:
Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości przedsiębiorstw = The Risk of Expropriation of Corporate Real Estate
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 104 (2012) , s. 127-146. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168342251
article
41

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
The Market Value of Operational Corporate Real Estate
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - spec. iss. (2012) , s. 55-75. - Tytuł numeru: Topical Issues in the Valuation and Application of Market Value - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168342253
article
42

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Potrzeby i bariery informacyjne rynku nieruchomości z perspektywy wyceny nieruchomości w Polsce = Informational Needs and Barriers of Real Estate Market from the Perspective of Real Estate Valuation in Poland
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 2 (2012) , s. 105-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168342255
article
43

Author:
Title:
Pośrednie zastosowanie metod dochodowych do wyceny operacyjnych nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce = Indirect Application of Income Methods to the Appraisal of Operating Corporate Real Estate in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 74 (2011) , s. 155-163. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168342259
article
44

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Ocena stanu dotychczasowych badań transakcji sprzedaży nieruchomości przemysłowych w Polsce = Evaluation of Current Research on Industrial Real Estates Sales Transactions in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 192 (2011) , s. 157-178. - Tytuł numeru: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości - Bibliogr.
Nr:
2168342263
article
45

Author:
Title:
Zasada kontynuowania działalności w wycenie przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej = The Principle of Going Concern in Valuation of the Enterprise in Liquidationbankruptcy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 37 (2011) , s. 589-598. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 639)
Access mode:
Nr:
2168342265
article
46

Author:
Title:
Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce = Standardization of Real Estate Valuation Process in Poland
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 76 (2011) , s. 4-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168342267
article
See main document
47

Author:
Title:
Costs Application in a Valuation of Corporate Real Estates in Poland
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - spec. iss. (2011) , s. 53-63. - Tytuł numeru: Selected Aspects of the Cost Approach in Property Valuation
Access mode:
Nr:
2168342261
article
48

Author:
Title:
Wartość dochodowa nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu prawnym i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych = Income Value of Corporate Real EstateiIn Poland in The Legal Perspective and Professional Standards of Valuation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 25 (2010) , s. 313-322. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 586)
Nr:
2168342271
article
49

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Rynek nieruchomości przedsiębiorstw województwa śląskiego w latach 2004-2009 = Corporate Real Estate Market in Silesian Voivodship in 2004-2009
Source:
Ekonomia - finanse : współczesne wyzwania i kierunki rozwoju / red. nauk. Halina Buk, Celina M. Olszak, Ewa Ziemba, Małgorzata Rówińska - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, 2010, s. 99-111. - Summ.
ISBN:
978-83-89072-22-1
Nr:
2168342361
chapter in monograph
50

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
The Value of Corporate Real Estate for the Purposes of Expropriation
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - spec. iss. (2010) , s. 95-113. - Tytuł numeru: Some Aspects of Compulsory Purchase of Land for Public Purposes - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168342269
article
51

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Zmiany na rynku nieruchomości a wartość przedsiębiorstw = Turns on Property Market and the Value of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 25 (2010) , s. 323-338. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 586)
Nr:
2168342273
article
52

Author:
Title:
Wycena nieruchomości przedsiębiorstw
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2009
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Series:
(Ekonomia. Nieruchomości)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-0696-4
Nr:
2168342369
textbook
53

Author:
Title:
Kapitał intelektualny gruntów przedsiębiorstw = The Intellectual Capital of Land Which is a Part of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 17 (2009) , s. 81-93. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 534)
Nr:
2168342277
article
54

Author:
Tomasz Ramian , Jan Konowalczuk
Title:
Strategie inwestycyjne a nieruchomości
Source:
Strategie inwestowania na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009, s. 23-45
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-586-3
Nr:
2168342365
chapter in monograph
55

Author:
Halina Henzel , Jan Konowalczuk
Title:
Ryzyko inwestowania w nieruchomości komercyjne
Source:
Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2 / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009, s. 25-44
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-525-2
Nr:
2168342275
chapter in monograph
56

Author:
Tomasz Ramian , Jan Konowalczuk
Title:
Strategie nieruchomościowe przedsiębiorstw
Source:
Strategie inwestowania na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009, s. 131-148
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-586-3
Nr:
2168342367
chapter in monograph
57

Author:
Title:
Szacowanie wartości godziwej nieruchomości przedsiębiorstw przy wykorzystaniu metody zamortyzowanego kosztu odtworzenia (DRC) = Determining the Fair Value of the Real Property of the Enterprises With the Use of the Depreciated Replacement Cost Method (DRC)
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 44 (2007) , s. 145-158. - Tytuł numeru: Decyzje w działalności inwestycyjnej - uwarunkowania, metody, efekty
Nr:
2168342281
article
58

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Conference:
VIII Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Finansami - Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości", Międzyzdroje, Polska, od 2007-04-18 do 2007-04-20
Title:
Metodyka wyceny nieruchomości specjalistycznych przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawczości finansowej = Company's Specialized Properties Valuation Methods for a Purpose of Financial Reporting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 50, t. 1 (2007) , s. 281-297. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 455)
Nr:
2168342279
article
59

Author:
Elżbieta Zagórska , Katarzyna Śmietana , Tomasz Ramian , Jan Konowalczuk
Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i nieruchomości, Kraków, Polska, od 2005-05-16 do 2005-05-17
Title:
Aktywność inwestycyjna na obszarach poprzemysłowych Górnego Śląska
Source:
Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, s. 55-65 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-327-4
Nr:
2168342375
chapter in conference materials
See main document
60

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian
Title:
Analiza wybranych elementów procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości
Source:
Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005, s. 458-477
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-231-3
Nr:
2168342285
chapter in monograph
61

Author:
Tomasz Ramian , Katarzyna Śmietana , Jan Konowalczuk
Title:
Inwestowanie w nieruchomości jako forma alokacji środków na rynku kapitałowym
Source:
Inwestycje na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 81-116
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-223-2
Nr:
2168342379
chapter in monograph
62

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian , Henryk Walica
Title:
Zastosowanie metody zysków do wyceny nieruchomości przedsiębiorstw = Enterprises' Real Estate Pricing With Method of Profits
Source:
Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka / [red. nauk. Krystyna Dziworska] - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, s. 106-117. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka - Bibliogr.
Series:
(Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu ; 1)
ISBN:
83-88829-86-6
Nr:
2168342409
chapter in monograph
63

Author:
Tomasz Ramian , , Jan Konowalczuk
Title:
Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości
Source:
Inwestycje na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 149-181
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-223-2
Nr:
2168344524
chapter in monograph
64

Author:
Jan Konowalczuk , Tomasz Ramian , Katarzyna Śmietana
Title:
Rynek nieruchomości jako obszar aktywności inwestycyjnej
Source:
Inwestycje na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 11-80
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-223-2
Nr:
2168342377
chapter in monograph
1
European Business Valuation Standards [on-line] / Danijela Ilić, Vesna Stefanović, Ella Dunphy, Ivars Strautins, Allan Traynor; współpr. Daiva Albertaviciene, Oleksii Amfiteatrov, Nino Beraia, Magdalena Habdas, Petr Horák, Oleksii Kalapusha, Muharem Karamujic, Kalina Kavaldzhieva, Jan KONOWALCZUK, Nadica Mladenovska-Krckoska, Heinz Muhr, Jaroslav Šantrůček, Bert van Scherpenzeel, Adrian Vascu, Alexander Weber. - [s.l.] : TEGoVA, 2020. - 206 s. : il. - ISBN 978-90-819060-4-3. - Pełny tekst: https://www.tegova.org/data/bin/a5eb153bd35c79_TEGOVA_EVSB_2020_Without_Cover.pdf
2
Impact of a Vicinity of Airport on the Prices of Single-Family Houses with the Use of Geospatial Analysis / Radosław Cellmer, Mirosław Bełej, Jan KONOWALCZUKImpact of a Vicinity of Airport on the Prices of Single-Family Houses with the Use of Geospatial Analysis / Radosław Cellmer, Mirosław Bełej, Jan KONOWALCZUKImpact of a Vicinity of Airport on the Prices of Single-Family Houses with the Use of Geospatial Analysis / Radosław Cellmer, Mirosław Bełej, Jan KONOWALCZUK // ISPRS International Journal of Geo-InformationISPRS International Journal of Geo-InformationISPRS International Journal of Geo-Information. - Vol. 8, iss. 11 (2019), s. 1-13Vol. 8, iss. 11 (2019), s. 1-13Vol. 8, iss. 11 (2019), s. 1-13. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2220-9964/8/11/471
3
Analiza fundamentalna rynku w szacowaniu nieruchomości w podejściu porównawczym - cel i zasady wykonywania oraz krytyka systemowa założeń standardu porównawczego = Fundamental Market Analysis in Real Estate Appraisal in the Comparative Approach - the Goal and Principles of Performance and Systemic Criticism of the Assumptions of the Comparative Standard / Jan KONOWALCZUK // W: Nieruchomość w przestrzeni 5. T. 1, Wycena nieruchomości / red. nauk. Izabela Rącka. - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019. - S. 41-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7986-256-6
4
Rynek gruntów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w perspektywie badań równowagi oraz optymalnego użytkowania na poziomie metropolitalnym = The Market of Undeveloped Real Estate of the Metropolis GZM from the Perspective of Balanced and Optimal Use at the Metropolitan Level / Jan KONOWALCZUK, Iwona Foryś // W: Inwestycje i nieruchomości : współczesne wyzwania / red. Anna Wojewnik-Filipkowska, Krzysztof Szczepaniak. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2019. - S. 173-191. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-923-5
5
Compensations for Aircraft Noise : State Intervention in the Limited Land Use Area around Airport / Iwona Foryś, Michał GŁUSZAK, Jan Konowalczuk // W: Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Economics / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2019. - (Contemporary Issues in Economy). - S. 89-101. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65605-11-5. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/57/59/87-2
6
Fair and Effective Compensation of Loss in Restricted Use Areas Surrounding Airports in Poland / Iwona Foryś, Magdalena Habdas, Jan KONOWALCZUKFair and Effective Compensation of Loss in Restricted Use Areas Surrounding Airports in Poland / Iwona Foryś, Magdalena Habdas, Jan KONOWALCZUKFair and Effective Compensation of Loss in Restricted Use Areas Surrounding Airports in Poland / Iwona Foryś, Magdalena Habdas, Jan KONOWALCZUK // Ekonomia i Środowisko = Economics and EnvironmentEkonomia i Środowisko = Economics and EnvironmentEkonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (70) (2019), s. 87-113nr 3 (70) (2019), s. 87-113nr 3 (70) (2019), s. 87-113. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/EiŚ70/07%20forys.pdf. - ISSN 0867-88980867-88980867-8898
7
Airport Noise Compensation : Real Estate Perspective / Jacek Batóg, Iwona Foryś, Jan KONOWALCZUKAirport Noise Compensation : Real Estate Perspective / Jacek Batóg, Iwona Foryś, Jan KONOWALCZUKAirport Noise Compensation : Real Estate Perspective / Jacek Batóg, Iwona Foryś, Jan KONOWALCZUK // Journal of European Real Estate ResearchJournal of European Real Estate ResearchJournal of European Real Estate Research. - vol. 12, iss. 2 (2019), s. 250-266vol. 12, iss. 2 (2019), s. 250-266vol. 12, iss. 2 (2019), s. 250-266. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1753-92691753-92691753-9269
8
Investigating the Impact of Airport Noise and Land Use Restrictions on House Prices : Evidence from Selected Regional Airports in Poland / Jacek Batóg, Iwona Foryś, Radosław Gaca, Michał GŁUSZAK, Jan KonowalczukInvestigating the Impact of Airport Noise and Land Use Restrictions on House Prices : Evidence from Selected Regional Airports in Poland / Jacek Batóg, Iwona Foryś, Radosław Gaca, Michał GŁUSZAK, Jan KonowalczukInvestigating the Impact of Airport Noise and Land Use Restrictions on House Prices : Evidence from Selected Regional Airports in Poland / Jacek Batóg, Iwona Foryś, Radosław Gaca, Michał GŁUSZAK, Jan KonowalczukInvestigating the Impact of Airport Noise and Land Use Restrictions on House Prices : Evidence from Selected Regional Airports in Poland / Jacek Batóg, Iwona Foryś, Radosław Gaca, Michał GŁUSZAK, Jan KonowalczukInvestigating the Impact of Airport Noise and Land Use Restrictions on House Prices : Evidence from Selected Regional Airports in Poland / Jacek Batóg, Iwona Foryś, Radosław Gaca, Michał GŁUSZAK, Jan Konowalczuk // SustainabilitySustainabilitySustainabilitySustainabilitySustainability. - vol. 11, iss. 2 (2019), s. 1-18vol. 11, iss. 2 (2019), s. 1-18vol. 11, iss. 2 (2019), s. 1-18vol. 11, iss. 2 (2019), s. 1-18vol. 11, iss. 2 (2019), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Real Estate Economics, Management and Investments. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/412/htm. - ISSN 2071-10502071-10502071-10502071-10502071-1050
9
Compensation Due to Land Use Restrictions : the Case of Limited Use Area in the Vicinity of Polish Airports / Iwona Foryś, Michał GŁUSZAK, Jan KONOWALCZUKCompensation Due to Land Use Restrictions : the Case of Limited Use Area in the Vicinity of Polish Airports / Iwona Foryś, Michał GŁUSZAK, Jan KONOWALCZUKCompensation Due to Land Use Restrictions : the Case of Limited Use Area in the Vicinity of Polish Airports / Iwona Foryś, Michał GŁUSZAK, Jan KONOWALCZUK // Oeconomia CopernicanaOeconomia CopernicanaOeconomia Copernicana. - vol. 10, nr 4 (2019), s. 649-667vol. 10, nr 4 (2019), s. 649-667vol. 10, nr 4 (2019), s. 649-667. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1736/1627. - ISSN 2083-12772083-12772083-1277
10
Fair Value in the Valuation of Damage to Property Caused by Indirect Nuisance Created by Companies / Jan Konowalczuk // Real Estate Management and Valuation. - vol. 26, no. 3 (2018), s. 60-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/remav/26/3/article-p60.xml
11
Cele i warunki skutecznej interwencji państwa w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych = Purpose and Principles of Effective State Intervention in the Form of Restricted Use Areas for Airports / Magdalena Habdas, Jan KonowalczukCele i warunki skutecznej interwencji państwa w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych = Purpose and Principles of Effective State Intervention in the Form of Restricted Use Areas for Airports / Magdalena Habdas, Jan Konowalczuk // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018), s. 5-16nr 3 (105) (2018), s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-88411231-8841
12
Dyferencja w szacowaniu nieruchomości do celów odszkodowań w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych / Magdalena Habdas, Jan KonowalczukDyferencja w szacowaniu nieruchomości do celów odszkodowań w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych / Magdalena Habdas, Jan Konowalczuk // Rzeczoznawca MajątkowyRzeczoznawca Majątkowy. - nr 4 (2018), s. 15-26nr 4 (2018), s. 15-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-054X1233-054X
13
Porównywanie w metodzie analizy statystycznej rynku wykorzystywanej do szacowania wartości nieruchomości w Polsce = Comparison in Statistical Market Analysis Method Used for Real Estate Valuation in Poland / Jan KonowalczukPorównywanie w metodzie analizy statystycznej rynku wykorzystywanej do szacowania wartości nieruchomości w Polsce = Comparison in Statistical Market Analysis Method Used for Real Estate Valuation in Poland / Jan Konowalczuk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018), s. 125-143nr 3 (975) (2018), s. 125-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1533. - ISSN 1898-64471898-6447
14
Potrzeby informacyjne inwestorów na rynku nieruchomości przedsiębiorstw = Information Needs of the Investors in the Corporate Real Estate Market / Jan Konowalczuk, Marzena PolczykPotrzeby informacyjne inwestorów na rynku nieruchomości przedsiębiorstw = Information Needs of the Investors in the Corporate Real Estate Market / Jan Konowalczuk, Marzena Polczyk // Finanse, Rynki Finansowe, UbezpieczeniaFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018), s. 177-190nr 1 (91) (2018), s. 177-190. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/10555.pdf. - ISSN 2450-77412450-7741
15
The Problem of Reflecting the Market in the Legal Principles of Real Estate Valuation in Poland : How to Eliminate the "Legal Footprint"? / Jan Konowalczuk // Real Estate Management and Valuation. - vol. 25, iss. 2 (2017), s. 44-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2017.25.issue-2/remav-2017-0012/remav-2017-0012.pdf. - ISSN 2300-5289
16
Podejście kosztowe w Polsce - ocena metodyki szacowania nieruchomości = Cost Approach in Poland - the Assessment of the Real Estate Valuation Methodology / Jan Konowalczuk // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(100) (2017), s. 11-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
17
Analizy rynku nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce = Corporate Real Estate Analysis in Poland / Jan Konowalczuk, Marzena PolczykAnalizy rynku nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce = Corporate Real Estate Analysis in Poland / Jan Konowalczuk, Marzena Polczyk // Finanse, Rynki Finansowe, UbezpieczeniaFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017), s. 105-117nr 5 (89) cz. 2 (2017), s. 105-117. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12010.pdf. - ISSN 2450-77412450-7741
18
Wykorzystanie wartości sprawiedliwej do wyceny przedsiębiorstw w Polsce na tle praktyki stosowanej w USA = The Use of Fair Value for Valuing Businesses in Poland Against the Background of the Practice in the USA / Jan Konowalczuk, Tomasz RamianWykorzystanie wartości sprawiedliwej do wyceny przedsiębiorstw w Polsce na tle praktyki stosowanej w USA = The Use of Fair Value for Valuing Businesses in Poland Against the Background of the Practice in the USA / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Finanse, Rynki Finansowe, UbezpieczeniaFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82) cz. 2 (2016), s. 395-412nr 4 (82) cz. 2 (2016), s. 395-412. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-395.pdf. - ISSN 2450-77412450-7741
19
Koncepcja wartości sprawiedliwej praw własności przedsiębiorstw w Polsce = The Conception of Fair Value of Business Property Rights in Poland / Jan Konowalczuk, Tomasz RamianKoncepcja wartości sprawiedliwej praw własności przedsiębiorstw w Polsce = The Conception of Fair Value of Business Property Rights in Poland / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, UbezpieczeniaZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 855). - nr 74, t. 1 (2015), s. 295-309nr 74, t. 1 (2015), s. 295-309. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-295.pdf. - ISSN 1733-28421733-2842
20
Real Estate Valuation for Special Purposes / Radosław Cellmer, Iwona Foryś, Jan Konowalczuk, Małgorzata Krajewska, Ewa Kucharska-Stasiak, Piotr Parzych, Justyna Tanaś, Maria Trojanek, Ewelina Wójciak, Sabina Źróbek ; eds. Radosław Cellmer, Sabina Źróbek. - Zagreb : Croatian Information Technology Society, GIS Forum, 2015. - 118s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-953-6129-43-0. - Pełny tekst: http://www.gis.us.edu.pl/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=544&cf_id=24
21
Wycena przedsiębiorstw / Jan Konowalczuk // W: Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / red. Jerzy Dydenko. - Wyd. 3. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 637-664. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3461-7
22
The Value of CRE in the Formulation and Implementation Process of Real Estate Strategies in a Company / Jan Konowalczuk, Tomasz RamianThe Value of CRE in the Formulation and Implementation Process of Real Estate Strategies in a Company / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Real Estate Management and ValuationReal Estate Management and Valuation. - vol. 22, iss. 1 (2014), s. 61-71vol. 22, iss. 1 (2014), s. 61-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-1$002fremav-2014-0008$002fremav-2014-0008.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-1$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-1.xml. - ISSN 2300-52892300-5289
23
The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland / Jan Konowalczuk // Real Estate Management and Valuation. - vol. 22, iss. 2 (2014), s. 41-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-2$002fremav-2014-0016$002fremav-2014-0016.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-2$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-2.xml. - ISSN 2300-5289
24
Spekulacja na rynku gruntów przedsiębiorstw na tle jego struktury podmiotowej na przykładzie badania obszaru województwa śląskiego w latach 2003-2012 = Speculation on the Land Market in the Context of Its Structure on the Example of Silesia Province in the Years 2003-2012 / Jan Konowalczuk // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014), s. 213-228. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_14.pdf. - ISSN 2084-5189
25
Wycena nieruchomości do celów kredytowych / Jan Konowalczuk. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014. - 344 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Nieruchomości / Poltext). - ISBN 978-83-7561-385-8
26
Rating in the Assessment of Investment Property / Katarzyna Śmietana, Jan Konowalczuk, Anna MaszczykRating in the Assessment of Investment Property / Katarzyna Śmietana, Jan Konowalczuk, Anna MaszczykRating in the Assessment of Investment Property / Katarzyna Śmietana, Jan Konowalczuk, Anna Maszczyk // Real Estate Management and ValuationReal Estate Management and ValuationReal Estate Management and Valuation. - vol. 22, iss. 2 (2014), s. 98-107vol. 22, iss. 2 (2014), s. 98-107vol. 22, iss. 2 (2014), s. 98-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-2$002fremav-2014-0021$002fremav-2014-0021.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-2$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-2.xml. - ISSN 2300-52892300-52892300-5289
27
Wartość rynkowa marki nieruchomości wypoczynkowych = The Market Value of Leisure Real Estate Brand / Jan Konowalczuk, Tomasz RamianWartość rynkowa marki nieruchomości wypoczynkowych = The Market Value of Leisure Real Estate Brand / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, UbezpieczeniaZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 804). - nr 67 (2014), s. 501-515nr 67 (2014), s. 501-515. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Narzędzia zarządzania finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-501.pdf. - ISSN 1733-28421733-2842
28
Ocena wybranych baz danych prywatnych i publicznych wykorzystywanych do sporządzania w latach 2006-2012 raportów rynkowych dotyczących transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych - na przykładzie Katowic = Evaluation of Selected Private and Public Databases Used to Prepare Market Reports on Residential Real Estate Sales Transactions in 2006-2012 - on the Example of the City of Katowice / Jan Konowalczuk // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 204 (2014), s. 80-95. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości: wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=159932&from=publication. - ISSN 2083-8611
29
Ocena warunków i możliwości wykorzystania koncepcji hope value do określania wartości rynkowej nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce = Evaluation of the Conditions and Opportunities of Employing the Concept of "Hope Value" for Determining the Market Value of Corporate Real Estate in Poland / Jan Konowalczuk, Tomasz RamianOcena warunków i możliwości wykorzystania koncepcji hope value do określania wartości rynkowej nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce = Evaluation of the Conditions and Opportunities of Employing the Concept of "Hope Value" for Determining the Market Value of Corporate Real Estate in Poland / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, UbezpieczeniaZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 761). - nr 60 (2013), s. 69-80nr 60 (2013), s. 69-80. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-69.pdf. - ISSN 1733-28421733-2842
30
Możliwości i warunki wykorzystania koncepcji hope value w wycenie nieruchomości w Polsce / Jan Konowalczuk, Tomasz RamianMożliwości i warunki wykorzystania koncepcji hope value w wycenie nieruchomości w Polsce / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // NieruchomośćNieruchomość. - nr 3 (2013), s. 19-23nr 3 (2013), s. 19-23. - Streszcz. - ISSN 1233-67691233-6769
31
Potrzeby informacyjne inwestorów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości - propozycja systematyki danych = Investors' Information Needs in Decision - Making Process on Real Estate Market - the Proposal of Data Systematization / Jan Konowalczuk, Tomasz RamianPotrzeby informacyjne inwestorów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości - propozycja systematyki danych = Investors' Information Needs in Decision - Making Process on Real Estate Market - the Proposal of Data Systematization / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachStudia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 155 (2013), s. 263-274nr 155 (2013), s. 263-274. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83971&from=publication. - ISSN 2083-86112083-8611
32
Wartość rynkowa nieruchomości. Cz. 2, Z ekonomii do praktyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych = Property Market Value. Part 2, From Economy to Professional Practice of Valuers. Cz. 2, Z ekonomii do praktyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych / Jan Konowalczuk // Nieruchomość. - nr 4 (2013), s. 82-85. - ISSN 1233-6769
33
Wykorzystanie indeksu cen do oceny możliwości i warunków analizy rynku oraz wyceny lokali mieszkalnych na przykładzie Bielska-Białej / Alicja Krzempek, Jan KonowalczukWykorzystanie indeksu cen do oceny możliwości i warunków analizy rynku oraz wyceny lokali mieszkalnych na przykładzie Bielska-Białej / Alicja Krzempek, Jan Konowalczuk // NieruchomośćNieruchomość. - nr 1 (2013), s. 46-52nr 1 (2013), s. 46-52. - Streszcz. - ISSN 1233-67691233-6769
34
Europejskie standardy wyceny 2012 = European Valuation Standards 2012 / red. merytor. wyd. pol.: Maria Trojanek, Jan Konowalczuk, Tomasz Romian. - Wyd. 7. - Warszawa : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2013. - 234 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-62358-07-6
35
Informacje o nieruchomościach a potrzeby informacyjne w procesach decyzyjnych inwestorów na rynku nieruchomości w Polsce = Information about Urban and Non-Urban Real Estate and Information Needs in the Investment Decision-Making Processes on Real Estate Market in Poland / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramion, Katarzyna Śmietana, Elżbieta Zagórska // W: Tendencje w zarządzaniu - konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne / red. nauk. Andrzej Bajdak, Maciej Nowak, Adam Samborski, Henryk Zawadzki. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, 2013. - S. 271-280. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-115-1
36
Rynek gruntów przedsiębiorstw w województwie śląskim na tle zmian koniunkturalnych w gospodarce = Land Corporate Real Estate Market in Silesian Voivodship Against Coniunctural Changes in the Economy / Katarzyna Śmietana, Jan Konowalczuk, Tomasz Ramion // W: Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / red. nauk. Marek Bryx. - Warszawa: CeDeWu, 2013. - S. 403-418. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-606-2
37
Wartość rynkowa nieruchomości. Cz. 1, Ujęcie ekonomiczne wartości nieruchomości. Cz. 1, Ujęcie ekonomiczne wartości nieruchomości / Jan Konowalczuk // Nieruchomość. - nr 2 (2013), s. 71-77. - ISSN 1233-6769
38
Magdalena Habdas, Publiczna własność nieruchomości. LexisNexis, Warszawa 2012 / Jan Konowalczuk // Nieruchomość. - nr 1 (2013), s. 33. - Rec. pracy: Habdas M., Publiczna własność nieruchomości. Warszawa: LexisNexis, 2012. - ISSN 1233-6769
39
Wspomnienie o profesorze Henryku Walicy / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 104 (2012), s. 207-209. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73458&from=publication. - ISSN 2083-8611
40
Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości przedsiębiorstw = The Risk of Expropriation of Corporate Real Estate / Jan Konowalczuk // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 104 (2012), s. 127-146. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73458&from=publication. - ISSN 2083-8611
41
The Market Value of Operational Corporate Real Estate / Jan Konowalczuk, Tomasz RamianThe Market Value of Operational Corporate Real Estate / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific SocietyStudia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - spec. iss. (2012), s. 55-75spec. iss. (2012), s. 55-75. - Summ.. - Tytuł numeru: Topical Issues in the Valuation and Application of Market Value. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/Monografia_XX_2012.pdf#page=55&view=Fit. - ISSN 1733-24781733-2478
42
Potrzeby i bariery informacyjne rynku nieruchomości z perspektywy wyceny nieruchomości w Polsce = Informational Needs and Barriers of Real Estate Market from the Perspective of Real Estate Valuation in Poland / Jan Konowalczuk, Tomasz RamianPotrzeby i bariery informacyjne rynku nieruchomości z perspektywy wyceny nieruchomości w Polsce = Informational Needs and Barriers of Real Estate Market from the Perspective of Real Estate Valuation in Poland / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific SocietyStudia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 2 (2012), s. 105-118vol. 20, nr 2 (2012), s. 105-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_2.pdf#page=107&view=Fit. - ISSN 1733-24781733-2478
43
Pośrednie zastosowanie metod dochodowych do wyceny operacyjnych nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce = Indirect Application of Income Methods to the Appraisal of Operating Corporate Real Estate in Poland / Jan Konowalczuk // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 74 (2011), s. 155-163. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=32319. - ISSN 2083-8611
44
Ocena stanu dotychczasowych badań transakcji sprzedaży nieruchomości przemysłowych w Polsce = Evaluation of Current Research on Industrial Real Estates Sales Transactions in Poland / Jan Konowalczuk, Tomasz RamianOcena stanu dotychczasowych badań transakcji sprzedaży nieruchomości przemysłowych w Polsce = Evaluation of Current Research on Industrial Real Estates Sales Transactions in Poland / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 192 (2011), s. 157-178192 (2011), s. 157-178. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości. - Bibliogr. - ISSN 1689-73741689-7374
45
Zasada kontynuowania działalności w wycenie przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej = The Principle of Going Concern in Valuation of the Enterprise in Liquidationbankruptcy / Jan Konowalczuk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 639). - nr 37 (2011), s. 589-598. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/37-2011/FRFU-37-589.pdf. - ISSN 1733-2842
46
Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce = Standardization of Real Estate Valuation Process in Poland / Jan Konowalczuk // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 76 (2011), s. 4-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
47
Costs Application in a Valuation of Corporate Real Estates in Poland / Jan Konowalczuk // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - spec. iss. (2011), s. 53-63. - Tytuł numeru: Selected Aspects of the Cost Approach in Property Valuation. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/19/Monografia_XIX_2011.pdf#page=53&view=Fit. - ISSN 1733-2478
48
Wartość dochodowa nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu prawnym i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych = Income Value of Corporate Real EstateiIn Poland in The Legal Perspective and Professional Standards of Valuation / Jan Konowalczuk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 586). - nr 25 (2010), s. 313-322. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
49
Rynek nieruchomości przedsiębiorstw województwa śląskiego w latach 2004-2009 = Corporate Real Estate Market in Silesian Voivodship in 2004-2009 / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramion // W: Ekonomia - finanse : współczesne wyzwania i kierunki rozwoju / red. nauk. Halina Buk, Celina M. Olszak, Ewa Ziemba, Małgorzata Rówińska. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, 2010. - S. 99-111. - Summ. - ISBN 978-83-89072-22-1
50
The Value of Corporate Real Estate for the Purposes of Expropriation / Jan Konowalczuk, Tomasz RamianThe Value of Corporate Real Estate for the Purposes of Expropriation / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific SocietyStudia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - spec. iss. (2010), s. 95-113spec. iss. (2010), s. 95-113. - Summ.. - Tytuł numeru: Some Aspects of Compulsory Purchase of Land for Public Purposes. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/18/TNN_monografia_2010.pdf#page=95&view=Fit. - ISSN 1733-24781733-2478
51
Zmiany na rynku nieruchomości a wartość przedsiębiorstw = Turns on Property Market and the Value of Enterprises / Jan Konowalczuk, Tomasz RamianZmiany na rynku nieruchomości a wartość przedsiębiorstw = Turns on Property Market and the Value of Enterprises / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, UbezpieczeniaZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 586). - nr 25 (2010), s. 323-338nr 25 (2010), s. 323-338. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-28421733-2842
52
Wycena nieruchomości przedsiębiorstw / Jan Konowalczuk. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Ekonomia - Wydawnictwo C. H. Beck). - ISBN 978-83-255-0696-4
53
Kapitał intelektualny gruntów przedsiębiorstw = The Intellectual Capital of Land Which is a Part of an Enterprise / Jan Konowalczuk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 534). - nr 17 (2009), s. 81-93. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
54
Strategie inwestycyjne a nieruchomości / Tomasz Ramian, Jan Konowalczuk // W: Strategie inwestowania na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 23-45. - ISBN 978-83-7246-586-3
55
Ryzyko inwestowania w nieruchomości komercyjne / Halina Henzel, Jan Konowalczuk // W: Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2 / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 25-44. - ISBN 978-83-7246-525-2
56
Strategie nieruchomościowe przedsiębiorstw / Tomasz Ramian, Jan Konowalczuk // W: Strategie inwestowania na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 131-148. - ISBN 978-83-7246-586-3
57
Szacowanie wartości godziwej nieruchomości przedsiębiorstw przy wykorzystaniu metody zamortyzowanego kosztu odtworzenia (DRC) = Determining the Fair Value of the Real Property of the Enterprises With the Use of the Depreciated Replacement Cost Method (DRC) / Jan Konowalczuk // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 44 (2007), s. 145-158. - Summ.. - Tytuł numeru: Decyzje w działalności inwestycyjnej - uwarunkowania, metody, efekty. - ISSN 2083-8603
58
Metodyka wyceny nieruchomości specjalistycznych przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawczości finansowej = Company's Specialized Properties Valuation Methods for a Purpose of Financial Reporting / Jan Konowalczuk, Tomasz RamianMetodyka wyceny nieruchomości specjalistycznych przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawczości finansowej = Company's Specialized Properties Valuation Methods for a Purpose of Financial Reporting / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji PrzedsiębiorstwZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 455). - nr 50, t. 1 (2007), s. 281-297nr 50, t. 1 (2007), s. 281-297. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1232-58211232-5821
59
Aktywność inwestycyjna na obszarach poprzemysłowych Górnego Śląska / Elżbieta Zagórska, Katarzyna Śmietana, Tomasz Ramian, Jan Konowalczuk // W: Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 55-65. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-327-4
60
Analiza wybranych elementów procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian // W: Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 458-477. - ISBN 83-7246-231-3
61
Inwestowanie w nieruchomości jako forma alokacji środków na rynku kapitałowym / Tomasz Ramian, Katarzyna Śmietana, Jan Konowalczuk // W: Inwestycje na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 81-116. - ISBN 83-7246-223-2
62
Zastosowanie metody zysków do wyceny nieruchomości przedsiębiorstw = Enterprises' Real Estate Pricing With Method of Profits / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian, Henryk Walica // W: Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka / [red. nauk. Krystyna Dziworska]. - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. - (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu ; 1). - S. 106-117. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISBN 83-88829-86-6
63
Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości / Tomasz Ramian, Jan Konowalczuk // W: Inwestycje na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 149-181. - ISBN 83-7246-223-2
64
Rynek nieruchomości jako obszar aktywności inwestycyjnej / Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian, Katarzyna Śmietana // W: Inwestycje na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 11-80. - ISBN 83-7246-223-2
1
Ilić D., Stefanović V., Dunph E., Strautins I., Traynor A., (2020), European Business Valuation Standards, [on-line], [s.l.] : TEGoVA, 206 s.
2
Cellmer R., Bełej M., Konowalczuk J., (2019), Impact of a Vicinity of Airport on the Prices of Single-Family Houses with the Use of Geospatial Analysis, "ISPRS International Journal of Geo-Information", Vol. 8, iss. 11, s. 1-13; https://www.mdpi.com/2220-9964/8/11/471
3
Konowalczuk J., (2019), Analiza fundamentalna rynku w szacowaniu nieruchomości w podejściu porównawczym - cel i zasady wykonywania oraz krytyka systemowa założeń standardu porównawczego. [W:] Rącka I. (red.), Nieruchomość w przestrzeni 5, T. 1, Wycena nieruchomości, Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 41-58.
4
Konowalczuk J., Foryś I., (2019), Rynek gruntów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w perspektywie badań równowagi oraz optymalnego użytkowania na poziomie metropolitalnym. [W:] Wojewnik-Filipkowska A., Szczepaniak K. (red.), Inwestycje i nieruchomości : współczesne wyzwania, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 173-191.
5
Foryś I., Głuszak M., Konowalczuk J., (2019), Compensations for Aircraft Noise : State Intervention in the Limited Land Use Area around Airport. [W:] Balcerzak , Pietryka I. (red.), Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Economics, Toruń : Instytut Badań Gospodarczych, s. 89-101.
6
Foryś I., Habdas M., Konowalczuk J., (2019), Fair and Effective Compensation of Loss in Restricted Use Areas Surrounding Airports in Poland, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (70), s. 87-113; http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/EiŚ70/07%20forys.pdf
7
Batóg J., Foryś I., Konowalczuk J., (2019), Airport Noise Compensation : Real Estate Perspective, "Journal of European Real Estate Research", vol. 12, iss. 2, s. 250-266.
8
Batóg J., Foryś I., Gaca R., Głuszak M., Konowalczuk J., (2019), Investigating the Impact of Airport Noise and Land Use Restrictions on House Prices : Evidence from Selected Regional Airports in Poland, "Sustainability", vol. 11, iss. 2, s. 1-18; https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/412/htm
9
Foryś I., Głuszak M., Konowalczuk J., (2019), Compensation Due to Land Use Restrictions : the Case of Limited Use Area in the Vicinity of Polish Airports, "Oeconomia Copernicana", vol. 10, nr 4, s. 649-667; http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1736/1627
10
Konowalczuk J., (2018), Fair Value in the Valuation of Damage to Property Caused by Indirect Nuisance Created by Companies, "Real Estate Management and Valuation", vol. 26, no. 3, s. 60-70; https://content.sciendo.com/view/journals/remav/26/3/article-p60.xml
11
Habdas M., Konowalczuk J., (2018), Cele i warunki skutecznej interwencji państwa w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych, "Świat Nieruchomości", nr 3 (105), s. 5-16.
12
Habdas M., Konowalczuk J., (2018), Dyferencja w szacowaniu nieruchomości do celów odszkodowań w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych, "Rzeczoznawca Majątkowy", nr 4, s. 15-26.
13
Konowalczuk J., (2018), Porównywanie w metodzie analizy statystycznej rynku wykorzystywanej do szacowania wartości nieruchomości w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (975), s. 125-143; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1533
14
Konowalczuk J., Polczyk M., (2018), Potrzeby informacyjne inwestorów na rynku nieruchomości przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (91), s. 177-190; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/10555.pdf
15
Konowalczuk J., (2017), The Problem of Reflecting the Market in the Legal Principles of Real Estate Valuation in Poland : How to Eliminate the "Legal Footprint"?, "Real Estate Management and Valuation", vol. 25, iss. 2, s. 44-57; https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2017.25.issue-2/remav-2017-0012/remav-2017-0012.pdf
16
Konowalczuk J., (2017), Podejście kosztowe w Polsce - ocena metodyki szacowania nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 2(100), s. 11-18.
17
Konowalczuk J., Polczyk M., (2017), Analizy rynku nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 2, s. 105-117; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12010.pdf
18
Konowalczuk J., Ramian T., (2016), Wykorzystanie wartości sprawiedliwej do wyceny przedsiębiorstw w Polsce na tle praktyki stosowanej w USA, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82) cz. 2, s. 395-412; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-395.pdf
19
Konowalczuk J., Ramian T., (2015), Koncepcja wartości sprawiedliwej praw własności przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 1, s. 295-309; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-295.pdf
20
Cellmer R., Foryś I., Konowalczuk J., Krajewska M., Kucharska-Stasiak E., Parzych P., Tanaś J., Trojanek M., Wójciak E., Źróbek S., (2015), Real Estate Valuation for Special Purposes, Cellmer R. (red.), Źróbek S. (red.), Zagreb : Croatian Information Technology Society, GIS Forum, 118s.
21
Konowalczuk J., (2015), Wycena przedsiębiorstw. [W:] Dydenko J. (red.), Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe, Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 637-664.
22
Konowalczuk J., Ramian T., (2014), The Value of CRE in the Formulation and Implementation Process of Real Estate Strategies in a Company, "Real Estate Management and Valuation", vol. 22, iss. 1, s. 61-71; http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-1$002fremav-2014-0008$002fremav-2014-0008.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-1$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-1.xml
23
Konowalczuk J., (2014), The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland, "Real Estate Management and Valuation", vol. 22, iss. 2, s. 41-51; http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-2$002fremav-2014-0016$002fremav-2014-0016.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-2$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-2.xml
24
Konowalczuk J., (2014), Spekulacja na rynku gruntów przedsiębiorstw na tle jego struktury podmiotowej na przykładzie badania obszaru województwa śląskiego w latach 2003-2012, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 4, s. 213-228; http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_14.pdf
25
Konowalczuk J., (2014), Wycena nieruchomości do celów kredytowych, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 344 s.
26
Śmietana K., Konowalczuk J., Maszczyk A., (2014), Rating in the Assessment of Investment Property, "Real Estate Management and Valuation", vol. 22, iss. 2, s. 98-107; http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-2$002fremav-2014-0021$002fremav-2014-0021.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-2$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-2.xml
27
Konowalczuk J., Ramian T., (2014), Wartość rynkowa marki nieruchomości wypoczynkowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 67, s. 501-515; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-501.pdf
28
Konowalczuk J., (2014), Ocena wybranych baz danych prywatnych i publicznych wykorzystywanych do sporządzania w latach 2006-2012 raportów rynkowych dotyczących transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych - na przykładzie Katowic, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 204, s. 80-95; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=159932&from=publication
29
Konowalczuk J., Ramian T., (2013), Ocena warunków i możliwości wykorzystania koncepcji hope value do określania wartości rynkowej nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 60, s. 69-80; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-69.pdf
30
Konowalczuk J., Ramian T., (2013), Możliwości i warunki wykorzystania koncepcji hope value w wycenie nieruchomości w Polsce, "Nieruchomość", nr 3, s. 19-23.
31
Konowalczuk J., Ramian T., (2013), Potrzeby informacyjne inwestorów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości - propozycja systematyki danych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 155, s. 263-274; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83971&from=publication
32
Konowalczuk J., (2013), Wartość rynkowa nieruchomości. Cz. 2, Z ekonomii do praktyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych, "Nieruchomość", nr 4, s. 82-85.
33
Krzempek A., Konowalczuk J., (2013), Wykorzystanie indeksu cen do oceny możliwości i warunków analizy rynku oraz wyceny lokali mieszkalnych na przykładzie Bielska-Białej, "Nieruchomość", nr 1, s. 46-52.
34
Trojanek M., Konowalczuk J., Ramian T. (red.), (2013), Europejskie standardy wyceny 2012, Wyd. 7Warszawa : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 234 s.
35
Konowalczuk J., Ramian T., Śmietana K., Zagórska E., (2013), Informacje o nieruchomościach a potrzeby informacyjne w procesach decyzyjnych inwestorów na rynku nieruchomości w Polsce. [W:] Bajdak A., Nowak M., Samborski A., Zawadzki H. (red.), Tendencje w zarządzaniu - konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, s. 271-280.
36
Śmietana K., Konowalczuk J., Ramian T., (2013), Rynek gruntów przedsiębiorstw w województwie śląskim na tle zmian koniunkturalnych w gospodarce. [W:] Bryx M. (red.), Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast, Warszawa : CeDeWu, s. 403-418.
37
Konowalczuk J., (2013), Wartość rynkowa nieruchomości. Cz. 1, Ujęcie ekonomiczne wartości nieruchomości, "Nieruchomość", nr 2, s. 71-77.
38
Konowalczuk J., (2013), Magdalena Habdas, Publiczna własność nieruchomości. LexisNexis, Warszawa 2012, "Nieruchomość", nr 1, s. 33.
39
Konowalczuk J., Ramian T., (2012), Wspomnienie o profesorze Henryku Walicy, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 104, s. 207-209; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73458&from=publication
40
Konowalczuk J., (2012), Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 104, s. 127-146; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73458&from=publication
41
Konowalczuk J., Ramian T., (2012), The Market Value of Operational Corporate Real Estate, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", spec. iss., s. 55-75; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/Monografia_XX_2012.pdf#page=55&view=Fit
42
Konowalczuk J., Ramian T., (2012), Potrzeby i bariery informacyjne rynku nieruchomości z perspektywy wyceny nieruchomości w Polsce, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 20, nr 2, s. 105-118; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_2.pdf#page=107&view=Fit
43
Konowalczuk J., (2011), Pośrednie zastosowanie metod dochodowych do wyceny operacyjnych nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 74, s. 155-163; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=32319
44
Konowalczuk J., Ramian T., (2011), Ocena stanu dotychczasowych badań transakcji sprzedaży nieruchomości przemysłowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 192, s. 157-178.
45
Konowalczuk J., (2011), Zasada kontynuowania działalności w wycenie przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 37, s. 589-598; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/37-2011/FRFU-37-589.pdf
46
Konowalczuk J., (2011), Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 76, s. 4-11.
47
Konowalczuk J., (2011), Costs Application in a Valuation of Corporate Real Estates in Poland, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", spec. iss., s. 53-63; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/19/Monografia_XIX_2011.pdf#page=53&view=Fit
48
Konowalczuk J., (2010), Wartość dochodowa nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu prawnym i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 25, s. 313-322.
49
Konowalczuk J., Ramian T., (2010), Rynek nieruchomości przedsiębiorstw województwa śląskiego w latach 2004-2009. [W:] Buk H., Olszak , Ziemba E., Rówińska M. (red.), Ekonomia - finanse : współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz, s. 99-111.
50
Konowalczuk J., Ramian T., (2010), The Value of Corporate Real Estate for the Purposes of Expropriation, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", spec. iss., s. 95-113; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/18/TNN_monografia_2010.pdf#page=95&view=Fit
51
Konowalczuk J., Ramian T., (2010), Zmiany na rynku nieruchomości a wartość przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 25, s. 323-338.
52
Konowalczuk J., (2009), Wycena nieruchomości przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 270 s.
53
Konowalczuk J., (2009), Kapitał intelektualny gruntów przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 17, s. 81-93.
54
Ramian T., Konowalczuk J., (2009), Strategie inwestycyjne a nieruchomości. [W:] Henzel H. (red.), Strategie inwestowania na rynku nieruchomości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 23-45.
55
Henzel H., Konowalczuk J., (2009), Ryzyko inwestowania w nieruchomości komercyjne. [W:] Henzel H. (red.), Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne, T. 2, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 25-44.
56
Ramian T., Konowalczuk J., (2009), Strategie nieruchomościowe przedsiębiorstw. [W:] Henzel H. (red.), Strategie inwestowania na rynku nieruchomości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 131-148.
57
Konowalczuk J., (2007), Szacowanie wartości godziwej nieruchomości przedsiębiorstw przy wykorzystaniu metody zamortyzowanego kosztu odtworzenia (DRC), "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 44, s. 145-158.
58
Konowalczuk J., Ramian T., (2007), Metodyka wyceny nieruchomości specjalistycznych przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, t. 1, s. 281-297.
59
Zagórska E., Śmietana K., Ramian T., Konowalczuk J., (2006), Aktywność inwestycyjna na obszarach poprzemysłowych Górnego Śląska. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 55-65.
60
Konowalczuk J., Ramian T., (2005), Analiza wybranych elementów procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości. [W:] Henzel H. (red.), Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 458-477.
61
Ramian T., Śmietana K., Konowalczuk J., (2004), Inwestowanie w nieruchomości jako forma alokacji środków na rynku kapitałowym. [W:] Henzel H. (red.), Inwestycje na rynku nieruchomości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 81-116.
62
Konowalczuk J., Ramian T., Walica H., (2004), Zastosowanie metody zysków do wyceny nieruchomości przedsiębiorstw. [W:] Dziworska K. (red.), Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka, Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 106-117.
63
Ramian T., Konowalczuk J., (2004), Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości. [W:] Henzel H. (red.), Inwestycje na rynku nieruchomości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 149-181.
64
Konowalczuk J., Ramian T., Śmietana K., (2004), Rynek nieruchomości jako obszar aktywności inwestycyjnej. [W:] Henzel H. (red.), Inwestycje na rynku nieruchomości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 11-80.
1
@book{ksiUEK:2168350468,
author = "Danijela Ilić and Vesna Stefanović and Ella Dunph and Ivars Strautins and Allan Traynor",
title = "European Business Valuation Standards",
adress = "s.l.",
publisher = "TEGoVA",
year = "2020",
url = {https://www.tegova.org/data/bin/a5eb153bd35c79_TEGOVA_EVSB_2020_Without_Cover.pdf},
isbn = "978-90-819060-4-3",
}
2
@article{artUEK:2168339715,
author = "Radosław Cellmer and Mirosław Bełej and Jan Konowalczuk",
title = "Impact of a Vicinity of Airport on the Prices of Single-Family Houses with the Use of Geospatial Analysis",
journal = "ISPRS International Journal of Geo-Information",
number = "Vol. 8, iss. 11",
pages = "1-13",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/ijgi8110471},
url = {https://www.mdpi.com/2220-9964/8/11/471},
}
3
@inbook{fmUEK:2168341879,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Analiza fundamentalna rynku w szacowaniu nieruchomości w podejściu porównawczym - cel i zasady wykonywania oraz krytyka systemowa założeń standardu porównawczego",
booktitle = "Nieruchomość w przestrzeni 5. T. 1, Wycena nieruchomości",
pages = "41-58",
adress = "Poznań",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2019",
isbn = "978-83-7986-256-6",
}
4
@inbook{fmUEK:2168341881,
author = "Jan Konowalczuk and Iwona Foryś",
title = "Rynek gruntów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w perspektywie badań równowagi oraz optymalnego użytkowania na poziomie metropolitalnym",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : współczesne wyzwania",
pages = "173-191",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2019",
isbn = "978-83-7865-923-5",
}
5
@inbook{mkaUEK:2168342617,
author = "Iwona Foryś and Michał Głuszak and Jan Konowalczuk",
title = "Compensations for Aircraft Noise : State Intervention in the Limited Land Use Area around Airport",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Economics",
pages = "89-101",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych",
year = "2019",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/57/59/87-2},
issn = "",
isbn = "978-83-65605-11-5",
}
6
@article{artUEK:2168339717,
author = "Iwona Foryś and Magdalena Habdas and Jan Konowalczuk",
title = "Fair and Effective Compensation of Loss in Restricted Use Areas Surrounding Airports in Poland",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "3 (70)",
pages = "87-113",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.34659/2019/3/37},
url = {http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/EiŚ70/07%20forys.pdf},
}
7
@article{artUEK:2168342003,
author = "Jacek Batóg and Iwona Foryś and Jan Konowalczuk",
title = "Airport Noise Compensation : Real Estate Perspective",
journal = "Journal of European Real Estate Research",
number = "vol. 12, iss. 2",
pages = "250-266",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/JERER-02-2019-0002},
url = {},
}
8
@article{artUEK:2168330809,
author = "Jacek Batóg and Iwona Foryś and Radosław Gaca and Michał Głuszak and Jan Konowalczuk",
title = "Investigating the Impact of Airport Noise and Land Use Restrictions on House Prices : Evidence from Selected Regional Airports in Poland",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 11, iss. 2",
pages = "1-18",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su11020412},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/412/htm},
}
9
@article{artUEK:2168341885,
author = "Iwona Foryś and Michał Głuszak and Jan Konowalczuk",
title = "Compensation Due to Land Use Restrictions : the Case of Limited Use Area in the Vicinity of Polish Airports",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "vol. 10, 4",
pages = "649-667",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24136/oc.2019.031},
url = {http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1736/1627},
}
10
@article{artUEK:2168342009,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Fair Value in the Valuation of Damage to Property Caused by Indirect Nuisance Created by Companies",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 26, no. 3",
pages = "60-70",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2018-0025},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/remav/26/3/article-p60.xml},
}
11
@article{artUEK:2168342007,
author = "Magdalena Habdas and Jan Konowalczuk",
title = "Cele i warunki skutecznej interwencji państwa w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3 (105)",
pages = "5-16",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.105.001},
url = {},
}
12
@article{artUEK:2168342015,
author = "Magdalena Habdas and Jan Konowalczuk",
title = "Dyferencja w szacowaniu nieruchomości do celów odszkodowań w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych",
journal = "Rzeczoznawca Majątkowy",
number = "4",
pages = "15-26",
year = "2018",
url = {},
}
13
@article{artUEK:2168342011,
author = "Jan Konowalczuk and ",
title = "Porównywanie w metodzie analizy statystycznej rynku wykorzystywanej do szacowania wartości nieruchomości w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (975)",
pages = "125-143",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0975.0308},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1533},
}
14
@article{artUEK:2168342013,
author = "Jan Konowalczuk and Marzena Polczyk",
title = "Potrzeby informacyjne inwestorów na rynku nieruchomości przedsiębiorstw",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (91)",
pages = "177-190",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-15},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/10555.pdf},
}
15
@article{artUEK:2168341965,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "The Problem of Reflecting the Market in the Legal Principles of Real Estate Valuation in Poland : How to Eliminate the Legal Footprint?",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 25, iss. 2",
pages = "44-57",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/remav-2017-0012},
url = {https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2017.25.issue-2/remav-2017-0012/remav-2017-0012.pdf},
}
16
@article{artUEK:2168341963,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Podejście kosztowe w Polsce - ocena metodyki szacowania nieruchomości",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2(100)",
pages = "11-18",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.100.02},
url = {},
}
17
@article{artUEK:2168341959,
author = "Jan Konowalczuk and Marzena Polczyk",
title = "Analizy rynku nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 2",
pages = "105-117",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-08},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12010.pdf},
}
18
@article{artUEK:2168341967,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Wykorzystanie wartości sprawiedliwej do wyceny przedsiębiorstw w Polsce na tle praktyki stosowanej w USA",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82) cz. 2",
pages = "395-412",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-34},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-395.pdf},
}
19
@article{artUEK:2168341969,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Koncepcja wartości sprawiedliwej praw własności przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "74, t. 1",
pages = "295-309",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-25},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-295.pdf},
issn = "1640-6818",
}
20
@book{monUEK:2168342083,
author = "Radosław Cellmer and Iwona Foryś and Jan Konowalczuk and Małgorzata Krajewska and Ewa Kucharska-Stasiak and Piotr Parzych and Justyna Tanaś and Maria Trojanek and Ewelina Wójciak and Sabina Źróbek",
title = "Real Estate Valuation for Special Purposes",
editor = Cellmer Radosław,
editor = Źróbek Sabina,
adress = "Zagreb",
publisher = "Croatian Information Technology Society, GIS Forum",
year = "2015",
url = {http://www.gis.us.edu.pl/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=544&cf_id=24},
isbn = "978-953-6129-43-0",
}
21
@inbook{fmUEK:2168342087,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Wycena przedsiębiorstw",
booktitle = "Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe",
pages = "637-664",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "978-83-264-3461-7",
}
22
@article{artUEK:2168341971,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "The Value of CRE in the Formulation and Implementation Process of Real Estate Strategies in a Company",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 22, iss. 1",
pages = "61-71",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2014-0008},
url = {http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-1$002fremav-2014-0008$002fremav-2014-0008.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-1$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-1.xml},
}
23
@article{artUEK:2168341975,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 22, iss. 2",
pages = "41-51",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2014-0016},
url = {http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-2$002fremav-2014-0016$002fremav-2014-0016.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-2$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-2.xml},
}
24
@article{artUEK:2168341979,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Spekulacja na rynku gruntów przedsiębiorstw na tle jego struktury podmiotowej na przykładzie badania obszaru województwa śląskiego w latach 2003-2012",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 12, 4",
pages = "213-228",
year = "2014",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_14.pdf},
}
25
@book{monUEK:2168341987,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Wycena nieruchomości do celów kredytowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7561-385-8",
}
26
@article{artUEK:2168341973,
author = "Katarzyna Śmietana and Jan Konowalczuk and Anna Maszczyk",
title = "Rating in the Assessment of Investment Property",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 22, iss. 2",
pages = "98-107",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2014-0021},
url = {http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-2$002fremav-2014-0021$002fremav-2014-0021.pdf?t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-2$002fissue-files$002fremav.2014.22.issue-2.xml},
}
27
@article{artUEK:2168341981,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Wartość rynkowa marki nieruchomości wypoczynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "67",
pages = "501-515",
year = "2014",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-501.pdf},
issn = "1640-6818",
}
28
@article{artUEK:2168341977,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Ocena wybranych baz danych prywatnych i publicznych wykorzystywanych do sporządzania w latach 2006-2012 raportów rynkowych dotyczących transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych - na przykładzie Katowic",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "204",
pages = "80-95",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=159932&from=publication},
}
29
@article{artUEK:2168341985,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Ocena warunków i możliwości wykorzystania koncepcji hope value do określania wartości rynkowej nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "60",
pages = "69-80",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-69.pdf},
issn = "1640-6818",
}
30
@article{artnUEK:2168343249,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Możliwości i warunki wykorzystania koncepcji hope value w wycenie nieruchomości w Polsce",
journal = "Nieruchomość",
number = "3",
pages = "19-23",
year = "2013",
}
31
@article{artUEK:2168341983,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Potrzeby informacyjne inwestorów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości - propozycja systematyki danych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "155",
pages = "263-274",
year = "2013",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83971&from=publication},
}
32
@article{artUEK:2168342231,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Wartość rynkowa nieruchomości",
journal = "Nieruchomość",
number = "4",
pages = "82-85",
year = "2013",
}
33
@article{artUEK:2168342233,
author = "Alicja Krzempek and Jan Konowalczuk",
title = "Wykorzystanie indeksu cen do oceny możliwości i warunków analizy rynku oraz wyceny lokali mieszkalnych na przykładzie Bielska-Białej",
journal = "Nieruchomość",
number = "1",
pages = "46-52",
year = "2013",
}
34
@book{ksiUEK:2168342217,
title = "Europejskie standardy wyceny 2012",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych",
year = "2013",
edition = "Wyd. 7",
isbn = "978-83-62358-07-6",
}
35
@inbook{fmUEK:2168342219,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian and Katarzyna Śmietana and Elżbieta Zagórska",
title = "Informacje o nieruchomościach a potrzeby informacyjne w procesach decyzyjnych inwestorów na rynku nieruchomości w Polsce",
booktitle = "Tendencje w zarządzaniu - konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne",
pages = "271-280",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz",
year = "2013",
isbn = "978-83-7875-115-1",
}
36
@inbook{fmUEK:2168342227,
author = "Katarzyna Śmietana and Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Rynek gruntów przedsiębiorstw w województwie śląskim na tle zmian koniunkturalnych w gospodarce",
booktitle = "Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast",
pages = "403-418",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7556-606-2",
}
37
@article{artUEK:2168342229,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Wartość rynkowa nieruchomości",
journal = "Nieruchomość",
number = "2",
pages = "71-77",
year = "2013",
}
38
@article{recUEK:2168342223,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Magdalena Habdas, Publiczna własność nieruchomości. LexisNexis, Warszawa 2012",
journal = "Nieruchomość",
number = "1",
pages = "33",
year = "2013",
}
39
@misc{varUEK:2168342309,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Wspomnienie o profesorze Henryku Walicy",
booktitle = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "104",
pages = "207-209",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73458&from=publication},
}
40
@article{artUEK:2168342251,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości przedsiębiorstw",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "104",
pages = "127-146",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73458&from=publication},
}
41
@article{artUEK:2168342253,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "The Market Value of Operational Corporate Real Estate",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "spec. iss.",
pages = "55-75",
year = "2012",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/Monografia_XX_2012.pdf#page=55&view=Fit},
}
42
@article{artUEK:2168342255,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Potrzeby i bariery informacyjne rynku nieruchomości z perspektywy wyceny nieruchomości w Polsce",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "vol. 20, 2",
pages = "105-118",
year = "2012",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_2.pdf#page=107&view=Fit},
}
43
@article{artUEK:2168342259,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Pośrednie zastosowanie metod dochodowych do wyceny operacyjnych nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "74",
pages = "155-163",
year = "2011",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=32319},
}
44
@article{artUEK:2168342263,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Ocena stanu dotychczasowych badań transakcji sprzedaży nieruchomości przemysłowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "192",
pages = "157-178",
year = "2011",
}
45
@article{artUEK:2168342265,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Zasada kontynuowania działalności w wycenie przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "37",
pages = "589-598",
year = "2011",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/37-2011/FRFU-37-589.pdf},
issn = "1640-6818",
}
46
@article{artUEK:2168342267,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "76",
pages = "4-11",
year = "2011",
}
47
@article{artUEK:2168342261,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Costs Application in a Valuation of Corporate Real Estates in Poland",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "spec. iss.",
pages = "53-63",
year = "2011",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/19/Monografia_XIX_2011.pdf#page=53&view=Fit},
}
48
@article{artUEK:2168342271,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Wartość dochodowa nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu prawnym i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "25",
pages = "313-322",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
49
@inbook{fmUEK:2168342361,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Rynek nieruchomości przedsiębiorstw województwa śląskiego w latach 2004-2009",
booktitle = "Ekonomia - finanse : współczesne wyzwania i kierunki rozwoju",
pages = "99-111",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz",
year = "2010",
isbn = "978-83-89072-22-1",
}
50
@article{artUEK:2168342269,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "The Value of Corporate Real Estate for the Purposes of Expropriation",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "spec. iss.",
pages = "95-113",
year = "2010",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/18/TNN_monografia_2010.pdf#page=95&view=Fit},
}
51
@article{artUEK:2168342273,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Zmiany na rynku nieruchomości a wartość przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "25",
pages = "323-338",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
52
@book{podUEK:2168342369,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Wycena nieruchomości przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C. H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0696-4",
}
53
@article{artUEK:2168342277,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Kapitał intelektualny gruntów przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "17",
pages = "81-93",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
54
@inbook{fmUEK:2168342365,
author = "Tomasz Ramian and Jan Konowalczuk",
title = "Strategie inwestycyjne a nieruchomości",
booktitle = "Strategie inwestowania na rynku nieruchomości",
pages = "23-45",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-586-3",
}
55
@inbook{fmUEK:2168342275,
author = "Halina Henzel and Jan Konowalczuk",
title = "Ryzyko inwestowania w nieruchomości komercyjne",
booktitle = "Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2",
pages = "25-44",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-525-2",
}
56
@inbook{fmUEK:2168342367,
author = "Tomasz Ramian and Jan Konowalczuk",
title = "Strategie nieruchomościowe przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie inwestowania na rynku nieruchomości",
pages = "131-148",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-586-3",
}
57
@article{artUEK:2168342281,
author = "Jan Konowalczuk",
title = "Szacowanie wartości godziwej nieruchomości przedsiębiorstw przy wykorzystaniu metody zamortyzowanego kosztu odtworzenia (DRC)",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
number = "44",
pages = "145-158",
year = "2007",
}
58
@article{artUEK:2168342279,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Metodyka wyceny nieruchomości specjalistycznych przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawczości finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "50, t. 1",
pages = "281-297",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
59
@inbook{mkaUEK:2168342375,
author = "Elżbieta Zagórska and Katarzyna Śmietana and Tomasz Ramian and Jan Konowalczuk",
title = "Aktywność inwestycyjna na obszarach poprzemysłowych Górnego Śląska",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.)",
pages = "55-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-7252-327-4",
}
60
@inbook{fmUEK:2168342285,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian",
title = "Analiza wybranych elementów procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości",
booktitle = "Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty",
pages = "458-477",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7246-231-3",
}
61
@inbook{fmUEK:2168342379,
author = "Tomasz Ramian and Katarzyna Śmietana and Jan Konowalczuk",
title = "Inwestowanie w nieruchomości jako forma alokacji środków na rynku kapitałowym",
booktitle = "Inwestycje na rynku nieruchomości",
pages = "81-116",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-223-2",
}
62
@inbook{fmUEK:2168342409,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian and Henryk Walica",
title = "Zastosowanie metody zysków do wyceny nieruchomości przedsiębiorstw",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka",
pages = "106-117",
adress = "Sopot",
publisher = "Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88829-86-6",
}
63
@inbook{fmUEK:2168344524,
author = "Tomasz Ramian and and Jan Konowalczuk",
title = "Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości",
booktitle = "Inwestycje na rynku nieruchomości",
pages = "149-181",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-223-2",
}
64
@inbook{fmUEK:2168342377,
author = "Jan Konowalczuk and Tomasz Ramian and Katarzyna Śmietana",
title = "Rynek nieruchomości jako obszar aktywności inwestycyjnej",
booktitle = "Inwestycje na rynku nieruchomości",
pages = "11-80",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-223-2",
}