Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
Source:
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 153-160
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8246-417-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358504
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych
Source:
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 143-152
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8246-417-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358490
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Województwo małopolskie - obwód lwowski : oczywista współpraca o nieoczywistych konsekwencjach
Source:
Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych / red. nauk. Piotr Długosz, Radosław Marzęcki, Mateusz Kamionka - Warszawa: Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, 2021, s. 267-280. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8017-401-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359530
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Pozycja ustrojowa i rola ombudsmana w państwach nadbałtyckich = Political Position and Role of Ombudsman in the Baltic States
Source:
Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 2 / red. nauk.: Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 786-803. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-424-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356260
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Prawo wyborcze - rzeczywistość i postulaty Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarność"
Source:
Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczpospolitej (1980-1994) : projekty i inicjatywy ustawodawcze ludzie, dokonania i oceny / red. Stanisław Grodziski - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, s. 563-573
ISBN:
978-83-65325-57-0 ; 978-83-7638-901-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343926
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarność" we wspomnieniach jego współpracowników w 2001 roku
Source:
Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczpospolitej (1980-1994) : projekty i inicjatywy ustawodawcze ludzie, dokonania i oceny / red. Stanisław Grodziski - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, s. 631-640
ISBN:
978-83-65325-57-0 ; 978-83-7638-901-1
Nr:
2168343928
chapter in book
7

Author:
Title:
Modele sądowej kontroli administracji - próba syntezy = Models of Judiciary Control over Administration - a Synthetic Approach
Source:
Homo Politicus : rocznik politologiczny. - vol. 13 (2018) , s. 67-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168343902
article
8

Author:
Title:
Reformy samorządu terytorialnego w państwach rozwiniętych : nowy sposób funkcjonowania samorządu czy powrót centralizacji = Reforms of Local Government in Developed States : a New Way of Functioning Local Government or the Return of Centralization
Source:
Uczestnictwo polityczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski - Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanense, 2017, s. 101-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych)
ISBN:
978-83-64706-35-6
Nr:
2168343962
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Legislatywa w województwie samorządowym = Legislature in the Self Government Voivodeship
Source:
Systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2016, s. 105-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych)
ISBN:
978-83-64970-09-2
Access mode:
Nr:
2168343908
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Samorząd terytorialny w Danii
Source:
Sprawne państwo : reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach / red. Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 44-64 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-87-0
Access mode:
Nr:
2168343930
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Lokalny lider partyjny - polityk czy figurant : sylwetki lokalnych liderów gminnych i powiatowych struktur partyjnych na przykładzie Platformy Obywatelskiej w województwie małopolskim
Source:
Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego / red. Bernadetta Nitschke, Kamil Glinka - Zielona Góra: Wydawnictwo Majus, 2012, s. 108-119
ISBN:
978-83-60389-22-5
Nr:
2168343956
chapter in monograph
12

Title:
10 lat reformy samorządowej w Polsce - doświadczenia i wyzwania
Redaktor:
Lewicki Jacek
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2010
Physical description:
99 s.: il.; 23 cm
ISBN:
978-83-930883-2-4
Nr:
2168343936
monograph
See related chapters
13

Author:
Jacek Lewicki , Jakub Olech
Title:
Od redakcji
Source:
10 lat reformy samorządowej w Polsce - doświadczenia i wyzwania / red. Jacek Lewicki, Jakub Olech - Kraków: Instytut Multimedialny, 2010, s. 5
ISBN:
978-83-930883-2-4
Nr:
2168343940
preface / summary
See main document
14

Author:
Title:
Ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim a ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - rozbieżności i luki prawne
Source:
10 lat reformy samorządowej w Polsce - doświadczenia i wyzwania / red. Jacek Lewicki, Jakub Olech - Kraków: Instytut Multimedialny, 2010, s. 61-66
ISBN:
978-83-930883-2-4
Nr:
2168343938
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Drogi polskiej chadecji w latach 1990-2005
Source:
Politeja. - nr 1 (9) (2008) , s. 413-438. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168343898
article
1
Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych / Jakub OLECH // W: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze Praktyczne). - S. 153-160. - ISBN 978-83-8246-417-7
2
Obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych / Jakub OLECH // W: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz / red. nauk. Filip GRZEGORCZYK, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze Praktyczne). - S. 143-152. - ISBN 978-83-8246-417-7
3
Województwo małopolskie - obwód lwowski : oczywista współpraca o nieoczywistych konsekwencjach / Jakub OLECH // W: Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych / red. nauk. Piotr Długosz, Radosław Marzęcki, Mateusz Kamionka. - Warszawa: Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, 2021. - S. 267-280. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8017-401-6
4
Pozycja ustrojowa i rola ombudsmana w państwach nadbałtyckich = Political Position and Role of Ombudsman in the Baltic States / Jakub OLECH // W: Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 2 / red. nauk.: Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - S. 786-803. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-424-0
5
Prawo wyborcze - rzeczywistość i postulaty Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarność" / Jakub Olech // W: Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczpospolitej (1980-1994) : projekty i inicjatywy ustawodawcze ludzie, dokonania i oceny / red. Stanisław Grodziski. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018. - S. 563-573. - ISBN 978-83-65325-57-0 ; 978-83-7638-901-1
6
Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarność" we wspomnieniach jego współpracowników w 2001 roku / Jakub Olech // W: Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczpospolitej (1980-1994) : projekty i inicjatywy ustawodawcze ludzie, dokonania i oceny / red. Stanisław Grodziski. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018. - S. 631-640. - ISBN 978-83-65325-57-0 ; 978-83-7638-901-1
7
Modele sądowej kontroli administracji - próba syntezy = Models of Judiciary Control over Administration - a Synthetic Approach / Jakub Olech // Homo Politicus : rocznik politologiczny. - vol. 13 (2018), s. 67-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://homopoliticus.ahe.lodz.pl/sites/default/files/HP13_e-book1.pdf. - ISSN 1896-1770
8
Reformy samorządu terytorialnego w państwach rozwiniętych : nowy sposób funkcjonowania samorządu czy powrót centralizacji = Reforms of Local Government in Developed States : a New Way of Functioning Local Government or the Return of Centralization / Jakub Olech // W: Uczestnictwo polityczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski. - Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanense, 2017. - (Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych). - S. 101-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64706-35-6
9
Legislatywa w województwie samorządowym = Legislature in the Self Government Voivodeship / Jakub Olech // W: Systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym / red. nauk. Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Margaretta Mielewczyk, Rafał Ożarowski. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2016. - (Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych). - S. 105-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64970-09-2. - Pełny tekst: https://issuu.com/politologiaug/docs/mi__dzy_teori___a_praktyk___funkcjo
10
Samorząd terytorialny w Danii / Jakub Olech // W: Sprawne państwo : reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach / red. Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 44-64. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-87-0. - Pełny tekst: http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19639/Reformysamorzadulokalnegowwybranychkrajach.pdf
11
Lokalny lider partyjny - polityk czy figurant : sylwetki lokalnych liderów gminnych i powiatowych struktur partyjnych na przykładzie Platformy Obywatelskiej w województwie małopolskim / Jakub Olech // W: Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego / red. Bernadetta Nitschke, Kamil Glinka. - Zielona Góra: Wydawnictwo Majus, 2012. - S. 108-119. - ISBN 978-83-60389-22-5
12
10 lat reformy samorządowej w Polsce - doświadczenia i wyzwania / red. Jacek Lewicki, Jakub Olech. - Kraków : Instytut Multimedialny, 2010. - 99 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-930883-2-4
13
Od redakcji / Jacek Lewicki, Jakub Olech // W: 10 lat reformy samorządowej w Polsce - doświadczenia i wyzwania / red. Jacek Lewicki, Jakub Olech. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2010. - S. 5. - ISBN 978-83-930883-2-4
14
Ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim a ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - rozbieżności i luki prawne / Jakub Olech // W: 10 lat reformy samorządowej w Polsce - doświadczenia i wyzwania / red. Jacek Lewicki, Jakub Olech. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2010. - S. 61-66. - ISBN 978-83-930883-2-4
15
Drogi polskiej chadecji w latach 1990-2005 / Jakub Olech // Politeja. - nr 1 (9) (2008), s. 413-438. - Summ. - ISSN 1733-6716
1
Olech J., (2021), Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. [W:] GRZEGORCZYK F., MITUŚ A. (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 153-160.
2
Olech J., (2021), Obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych. [W:] GRZEGORCZYK F., MITUŚ A. (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 143-152.
3
Olech J., (2021), Województwo małopolskie - obwód lwowski : oczywista współpraca o nieoczywistych konsekwencjach. [W:] Długosz P., Marzęcki R., Kamionka M. (red.), Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych, Warszawa : Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, s. 267-280.
4
Olech J., (2021), Pozycja ustrojowa i rola ombudsmana w państwach nadbałtyckich. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku, T. 2, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 786-803.
5
Olech J., (2018), Prawo wyborcze - rzeczywistość i postulaty Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarność". [W:] Grodziski S. (red.), Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczpospolitej (1980-1994) : projekty i inicjatywy ustawodawcze ludzie, dokonania i oceny, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 563-573.
6
Olech J., (2018), Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarność" we wspomnieniach jego współpracowników w 2001 roku. [W:] Grodziski S. (red.), Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczpospolitej (1980-1994) : projekty i inicjatywy ustawodawcze ludzie, dokonania i oceny, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 631-640.
7
Olech J., (2018), Modele sądowej kontroli administracji - próba syntezy, "Homo Politicus : rocznik politologiczny", vol. 13, s. 67-76; https://homopoliticus.ahe.lodz.pl/sites/default/files/HP13_e-book1.pdf
8
Olech J., (2017), Reformy samorządu terytorialnego w państwach rozwiniętych : nowy sposób funkcjonowania samorządu czy powrót centralizacji. [W:] Kamińska-Korolczuk K., Mielewczyk M., Ożarowski R. (red.), Uczestnictwo polityczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanense, s. 101-114.
9
Olech J., (2016), Legislatywa w województwie samorządowym. [W:] Kamińska-Korolczuk K., Mielewczyk M., Ożarowski R. (red.), Systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 105-124.
10
Olech J., (2015), Samorząd terytorialny w Danii. [W:] Mazur S. (red.), Sprawne państwo : reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 44-64.
11
Olech J., (2012), Lokalny lider partyjny - polityk czy figurant : sylwetki lokalnych liderów gminnych i powiatowych struktur partyjnych na przykładzie Platformy Obywatelskiej w województwie małopolskim. [W:] Nitschke B., Glinka K. (red.), Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego, Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, s. 108-119.
12
Lewicki J., Olech J. (red.), (2010), 10 lat reformy samorządowej w Polsce - doświadczenia i wyzwania, Kraków : Instytut Multimedialny, 99 s.
13
Lewicki J., Olech J., (2010), Od redakcji. [W:] Lewicki J., Olech J. (red.), 10 lat reformy samorządowej w Polsce - doświadczenia i wyzwania, Kraków : Instytut Multimedialny, s. 5.
14
Olech J., (2010), Ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim a ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - rozbieżności i luki prawne. [W:] Lewicki J., Olech J. (red.), 10 lat reformy samorządowej w Polsce - doświadczenia i wyzwania, Kraków : Instytut Multimedialny, s. 61-66.
15
Olech J., (2008), Drogi polskiej chadecji w latach 1990-2005, "Politeja", nr 1 (9), s. 413-438.
1
@inbook{UEK:2168358504,
author = "Jakub Olech",
title = "Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych",
booktitle = "Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz",
pages = "153-160",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-417-7",
}
2
@inbook{UEK:2168358490,
author = "Jakub Olech",
title = "Obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych",
booktitle = "Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych : komentarz",
pages = "143-152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-417-7",
}
3
@inbook{UEK:2168359530,
author = "Jakub Olech",
title = "Województwo małopolskie - obwód lwowski : oczywista współpraca o nieoczywistych konsekwencjach",
booktitle = "Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych",
pages = "267-280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa",
year = "2021",
isbn = "978-83-8017-401-6",
}
4
@inbook{UEK:2168356260,
author = "Jakub Olech",
title = "Pozycja ustrojowa i rola ombudsmana w państwach nadbałtyckich",
booktitle = "Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 2",
pages = "786-803",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
isbn = "978-83-8180-424-0",
}
5
@inbook{UEK:2168343926,
author = "Jakub Olech",
title = "Prawo wyborcze - rzeczywistość i postulaty Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarność",
booktitle = "Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczpospolitej (1980-1994) : projekty i inicjatywy ustawodawcze ludzie, dokonania i oceny",
pages = "563-573",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2018",
isbn = "978-83-65325-57-0 ; 978-83-7638-901-1",
}
6
@inbook{UEK:2168343928,
author = "Jakub Olech",
title = "Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarność we wspomnieniach jego współpracowników w 2001 roku",
booktitle = "Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczpospolitej (1980-1994) : projekty i inicjatywy ustawodawcze ludzie, dokonania i oceny",
pages = "631-640",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2018",
isbn = "978-83-65325-57-0 ; 978-83-7638-901-1",
}
7
@article{UEK:2168343902,
author = "Jakub Olech",
title = "Modele sądowej kontroli administracji - próba syntezy",
journal = "Homo Politicus : rocznik politologiczny",
number = "vol. 13",
pages = "67-76",
year = "2018",
url = {https://homopoliticus.ahe.lodz.pl/sites/default/files/HP13_e-book1.pdf},
}
8
@inbook{UEK:2168343962,
author = "Jakub Olech",
title = "Reformy samorządu terytorialnego w państwach rozwiniętych : nowy sposób funkcjonowania samorządu czy powrót centralizacji",
booktitle = "Uczestnictwo polityczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym",
pages = "101-114",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Athenae Gedanense",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-64706-35-6",
}
9
@inbook{UEK:2168343908,
author = "Jakub Olech",
title = "Legislatywa w województwie samorządowym",
booktitle = "Systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym",
pages = "105-124",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/politologiaug/docs/mi__dzy_teori___a_praktyk___funkcjo},
issn = "",
isbn = "978-83-64970-09-2",
}
10
@inbook{UEK:2168343930,
author = "Jakub Olech",
title = "Samorząd terytorialny w Danii",
booktitle = "Sprawne państwo : reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach",
pages = "44-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19639/Reformysamorzadulokalnegowwybranychkrajach.pdf},
isbn = "978-83-89410-87-0",
}
11
@inbook{UEK:2168343956,
author = "Jakub Olech",
title = "Lokalny lider partyjny - polityk czy figurant : sylwetki lokalnych liderów gminnych i powiatowych struktur partyjnych na przykładzie Platformy Obywatelskiej w województwie małopolskim",
booktitle = "Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego",
pages = "108-119",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Wydawnictwo Majus",
year = "2012",
isbn = "978-83-60389-22-5",
}
12
@book{UEK:2168343936,
title = "10 lat reformy samorządowej w Polsce - doświadczenia i wyzwania",
editor = Lewicki Jacek,
editor = Olech Jakub,
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Multimedialny",
year = "2010",
isbn = "978-83-930883-2-4",
}
13
@misc{UEK:2168343940,
author = "Jacek Lewicki and Jakub Olech",
title = "Od redakcji",
booktitle = "10 lat reformy samorządowej w Polsce - doświadczenia i wyzwania",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Multimedialny",
year = "2010",
isbn = "978-83-930883-2-4",
}
14
@inbook{UEK:2168343938,
author = "Jakub Olech",
title = "Ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim a ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - rozbieżności i luki prawne",
booktitle = "10 lat reformy samorządowej w Polsce - doświadczenia i wyzwania",
pages = "61-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Multimedialny",
year = "2010",
isbn = "978-83-930883-2-4",
}
15
@article{UEK:2168343898,
author = "Jakub Olech",
title = "Drogi polskiej chadecji w latach 1990-2005",
journal = "Politeja",
number = "1 (9)",
pages = "413-438",
year = "2008",
url = {},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID