Publications of the selected author

1

Title:
Ujawnienia organów nadzorczych w zakresie dobrych praktyk a ujawnienia niefinansowe
Source:
Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki / red. nauk. Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Izabela EMERLING - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019, s. 143-151
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
Access mode:
Nr:
2168342101
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
The Importance of Quarterly Company Reporting for Information Recipients
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341327
varia
3

Author:
Ciołek Maciej , Emerling Izabela
Title:
Can We Shape Trait Professional Skepticism through University Accounting Programs? Evidence from Polish University
Source:
Sustainability. - vol. 11, iss. 1 (2019) , s. 1-30. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168339147
article
4

Title:
Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki
Publisher address:
Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019
Physical description:
173 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ISBN:
978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
Nr:
2168342091
monograph
See related chapters
5

Title:
Rozrachunki według MSR/MSSF
Source:
Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce / red. Halina Buk - Warszawa: CeDeWu, 2018, s. 191-212
ISBN:
978-83-8102-032-9
Nr:
2168339463
chapter in monograph
6

Title:
Wycena i prezentacja zapasów zgodnie z MSR 2
Source:
Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce / red. Halina Buk - Warszawa: CeDeWu, 2018, s. 101-112
ISBN:
978-83-8102-032-9
Nr:
2168339467
chapter in monograph
7

Title:
Znaczenie danych niefinansowych dla odbiorców sprawozdania finansowego = Importance of Non-Financial Data for Users of Financial Statements
Source:
Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. - nr 1, cz. 2 (2018) , s. 136-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168339017
article
8

Title:
The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management
Source:
Ekonomicko-manazerske spektrum = Economic and Managerial Spectrum. - vol. 12, iss. 1 (2018) , s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168339149
article
9

Title:
Skutki zmian kursów wymiany walut obcych na podstawie MSR 21
Source:
Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce / red. Halina Buk - Warszawa: CeDeWu, 2018, s. 213-228
ISBN:
978-83-8102-032-9
Nr:
2168339465
chapter in monograph
10

Title:
Znaczenie ujawnień niefinansowych dla inwestorów i wizerunku jednostki gospodarczej = The Importance of Non-Financial Information for Investors and the Image of the Company
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 369 (2018) , s. 40-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168339015
article
11

Title:
Strategiczna karta wyników i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Balanced Scorecard and its Role Company Management
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 514 (2018) , s. 108-115. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168339013
article
12

Title:
Rola audytu w wykrywaniu nadużyć gospodarczych = The Role of Audit in Revealing Fraud
Source:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 154 (2017) , s. 9-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168339021
article
13

Title:
Budżetowanie sprzedaży jako ważny element zarządzania jednostką = Budgeting of Sales as an Important Element of Unit Management
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 471 (2017) , s. 135-144. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168339169
article
14

Title:
Analiza ryzyka w opracowaniu planu audytu na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej = The Role of Audit In Detecting Risks on the Example of the Municipal Social Welfare Center
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (87) cz. 1 (2017) , s. 141-153. - Tytuł numeru: Funkcja doradcza audytu wewnętrznego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168339019
article
15

Author:
Emerling Izabela , Lis Tomasz
Conference:
17th International Scientific Conference "Globalization and its socio-economic consequences", Rajecke Teplice, Słowacja, od 2017-10-04 do 2017-10-05
Title:
Problem of Receivables Management and Debt Recovery in an Enterprise in the Age of Globalization
Source:
Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Proceedings. (Part 1) / ed. Tomas Kliestik - Zilina: University of Zilina, 2017, s. 406-412. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8154-212-1
Access mode:
Nr:
2168339489
chapter in conference materials
16

Conference:
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2017), Albena, Bułgaria, od 2017-08-24 do 2017-08-30
Title:
Sales Budgeting in a Business - Practical Aspect
Source:
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017 : Conference Proceedings. Book 1, Modern Science. Vol. 5, Business and Management - Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 803-814. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; vol. 5)
ISBN:
978-619-7408-17-1
Nr:
2168339503
chapter in conference materials
17

Title:
Rola i znaczenie ujawnień w informacji dodatkowej dla wartości poznawczej sprawozdania z całkowitych dochodów
Source:
Zmiany - innowacje - kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości / red. nauk. Halina Buk, Jolanta Wartini-Twardowska - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, s. 9-23 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-353-7 ; 978-83-7875-354-4
Nr:
2168339697
chapter in monograph
18

Author:
Lis Tomasz , Emerling Izabela
Conference:
17th International Scientific Conference "Globalization and its socio-economic consequences", Rajecke Teplice, Słowacja, od 2017-10-04 do 2017-10-05
Title:
Cognitive Functions in Advanced Analytical Processes of Financial Statements about Capital
Source:
Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Proceedings. (Part 3) / ed. Tomas Kliestik - Zilina: University of Zilina, 2017, s. 1316-1322. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8154-212-1
Access mode:
Nr:
2168339499
chapter in conference materials
19

Title:
Kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa a oszustwa finansowe = Shaping a Company Financial Results Versus Financial Fraud
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 253 (2016) , s. 22-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339053
article
20

Title:
Budżetowanie kosztów a zarządzanie podmiotem leczniczym = Budgeting Costs vs. Management of Health Care Facility
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 442 (2016) , s. 102-111. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339025
article
21

Author:
Bożek Sylwia , Emerling Izabela
Title:
Protecting the Organization Against Risk and the Role of Financial Audit on the Example of the Internal Audit
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 3 (2016) , s. 485-499. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339039
article
22

Author:
Emerling Izabela , Grzybek Olga
Title:
Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej wpływ na wynik finansowy = Takeover of an Company's Organized Parts and Its Impact on the Financial Result
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 253 (2016) , s. 33-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339057
article
23

Author:
Emerling Izabela , Grzybek Olga
Title:
Wpływ wyceny znaków towarowych na wynik finansowy podmiotu gospodarczego = The Impact of Trademark Valuation on Financial Result of a Company
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 253 (2016) , s. 45-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339059
article
24

Author:
Emerling Izabela , Emerling Wojciech
Title:
Zarządzanie należnościami w jednostkach finansów publicznych
Source:
Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Ewa Maćkowiak, Aleksandra Szewieczek - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 112-124 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-322-3
Nr:
2168339061
chapter in monograph
25

Title:
Wykorzystanie rachunku kosztów działań do planowania kosztów banku = Use of Activity Based Costing to Plan Bank's Costs
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 424 (2016) , s. 86-97. - Tytuł numeru: Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339051
article
26

Title:
Ewolucja rachunku wyników w kontekście interesu właścicieli = Evolution of Income Results in the Context of Interest Holders
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 245 (2015) , s. 82-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339083
article
27

Title:
Wycena aktywów finansowych i jej wpływ na obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym = Valuation of Financial Assets and Their Impact on the Financial Statements of the Company
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 224 (2015) , s. 20-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339077
article
28

Title:
Informative Value of a Comprehensive Income Statement in the Era of Economy Globalization
Source:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 115-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Nr:
2168339519
chapter in monograph
See main document
29

Conference:
2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2015), Albena, Bułgaria, od 2015-08-26 do 2015-09-01
Title:
Effectiveness as a Measure of Strength and Financial Security of Companies
Source:
2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015 : Conference Proceedings. Book 2, Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Vol. 2, Finance, Economics and Tourism - Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 169-176. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; vol. 2)
ISBN:
978-619-7105-47-6
Nr:
2168339513
chapter in conference materials
30

Conference:
4th Electronic International Interdisciplinary Conference, Żylina, Słowacja, od 2015-08-17 do 2015-08-21
Title:
Valuation Methods versus the Possibility of Controlling a Financial Result
Source:
The 4th Electronic International Interdisciplinary Conference : Proceedings / ed. Michal Mokrys, Stefan Badura - Zilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2015, s. 43-47. - Summ.
Series:
(Electronic International Interdisciplinary Conference ; vol. 4, iss. 1)
ISBN:
978-80-554-1090-6
Nr:
2168340767
chapter in monograph
31

Title:
Rola audytu w zarządzaniu jednostką - aspekt praktyczny = The Role of Audit in Management Company - Practical Aspect
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 240 (2015) , s. 90-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Współczesne Finanse ; 2)
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339081
article
32

Title:
Valuation of Outstanding Loans and the Financial Result of a Bank = Wycena należności kredytowych a wynik finansowy banku
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 225 (2015) , s. 85-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339079
article
33

Title:
A Credible Picture of the Financial Condition of an Enterprise versus Financial Frauds
Source:
Journal of Economy, Business and Financing. - vol. 3, iss. 1 (2015) , s. 7-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168339215
article
34

Conference:
International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2014, Albena, Bułgaria, od 2014-09-02 do 2014-09-07
Title:
Key Financial Ratios to Assess the Risk of Bankruptcy Based on Selected Publicly Traded Companies
Source:
International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2014 : Conference Proceedings. Book 2, Vol. 2 - Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, s. 383-390. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; vol. 2)
ISBN:
978-619-7105-26-1
Nr:
2168343874
chapter in conference materials
35

Author:
Bożek Sylwia , Emerling Izabela
Title:
Ubezpieczenie jako sposób monitoringu ryzyka spłaty należności = Insurance as Method of Monitoring the Risk of Debt Repayment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 65 (2014) , s. 609-620. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 802)
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339159
article
36

Title:
Management of Inventories in an Enteprise in the Context of Production Continuity = Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie w kontekście utrzymania ciągłości produkcji
Source:
Management Systems in Production Engineering. - no 2 (14) (2014) , s. 49-54. - Artykuł dostępny w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339105
article
37

Title:
Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej banków = Directions Changes in Financial Reporting of Banks
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 164 (2014) , s. 47-55. - Tytuł numeru: Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339151
article
38

Title:
Zapasy w świetle MSR 2
Source:
Międzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. 2 / red. nauk. Halina Buk - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 171-178
ISBN:
978-83-7875-197-7
Nr:
2168339347
chapter in textbook
39

Title:
Różnice kursowe i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym
Source:
Międzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. 2 / red. nauk. Halina Buk - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 158-170
ISBN:
978-83-7875-197-7
Nr:
2168339345
chapter in textbook
40

Title:
Rachunek kosztów a nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem = Cost Accounting and Modern Company Management
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 343 (2014) , s. 143-153. - Tytuł numeru: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339157
article
41

Title:
Rachunek zysków i strat w świetle rozwiązań międzynarodowych = Income Statement in the Light of International Regulations
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 190 (2014) , s. 42-52. - Tytuł numeru: Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339155
article
42

Title:
Kwantyfikacja ryzyka kredytowego oraz formy jego ograniczania i oceny = Quantifying, Limiting and Evaluating Credit Risk
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 50-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168339221
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Bożek Sylwia , Emerling Izabela
Title:
Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu = Credit Policy of the Enterprise and Insurance of Credit Risk
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 64, t. 1 (2013) , s. 97-108. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 786)
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339165
article
44

Author:
Bożek Sylwia , Emerling Izabela
Title:
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście zdolności kredytowej = Credit Risk Management and Credit Rating
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 60 (2013) , s. 403-412. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 761)
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339161
article
45

Title:
Wycena i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków
Publisher address:
Wrocław: Wydawnictwo Marina, 2013
Physical description:
226, [9] s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-61872-52-8
Nr:
2168339343
monograph
46

Title:
Wartość godziwa jako narzędzie pomiaru należności kredytowych banku = Fair Value as a Tool of Intangible of the Credit Receivables of Bank
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 126 (2012) , s. 169-177. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339171
article
47

Author:
Emerling Izabela , Kuzior Anna , Tkocz-Wolny Katarzyna
Title:
Rachunek wyników : zbiór zadań
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
105 s.: il.; 24 cm
Series:
(Podręcznik)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7246-794-2
Nr:
2168339349
textbook
48

Title:
Wpływ metod wyceny należności kredytowych na wynik finansowy banku = The Influence of the Methods Valuation of the Credit Receivables Impacts on the Financial Result of the Commercial Bank
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 82 (2012) , s. 33-41. - Tytuł numeru: Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339181
article
49

Author:
Title:
Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
89 s.: il.; 24 cm
Series:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
978-83-7246-663-1
Access mode:
Nr:
2168342079
textbook
50

Author:
Title:
Zasady rachunkowości bankowej
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
174 s.: il.; 24 cm
Series:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
978-83-7246-667-9
Access mode:
Nr:
2168342069
textbook
51

Title:
Bilans w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych - różnice = Balanse Sheet in the Light of Polish and International Regulations - Differences
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 41 (2011) , s. 545-559. - Tytuł numeru: Rachunkowość w teorii i praktyce - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 668)
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339259
article
52

Title:
Pomiar i zasady uznawania wyniku finansowego w świetle regulacji międzynarodowych = Influence on the Measurement and Recognition of the Financial Result in the Light of International Regulations
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 73 (2011) , s. 160-176. - Tytuł numeru: Problemy harmonizacji rachunkowości
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339239
article
53

Title:
Sprawozdawczość finansowa według Międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej - źródła regulacji oraz ich kolejne zmiany
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 127-135 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168339469
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Perspektywy rozwoju rachunkowości i jej wpływ na pomiar i uznawanie wyniku finansowego = Perspectives on the Development of Accounting and Its Influence on the Measurement and Recognition of Financial Results
Source:
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 14 (2010) , s. 214-223. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168339327
article
55

Title:
Wycena należności kredytowych a standardy sprawozdawczości finansowej = Valuation of Credit Receivables and Financial Reporting Standards
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 53, nr 109 (2009) , s. 39-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168339351
article
56

Title:
Analiza ekonomiczno-finansowa Banku ABC przy różnych wariantach wyceny i ujęcia działalności kredytowej = Financial and Economic Analysis of Banks ABC of Different Methods of the Balance Valuation of the Credit Receivables Impacts
Source:
Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 105-114. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-579-5
Nr:
2168339405
chapter in conference materials
57

Title:
Źródła międzynarodowego i polskiego prawa w zakresie rachunkowości banków komercyjnych
Source:
Problemy współczesnej rachunkowości / [oprac. tekstów: Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski] - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 113-124 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-437-6
Nr:
2168339615
chapter in monograph
58

Title:
Kryzys i jego odzwierciedlenie w bilansie banku komercyjnego = The Crisis in the Balance of the Commercial Bank
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2168339501
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Wpływ rezerw na wynik finansowy banku = Influence of Reserves on Bank Financial Result
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 52 (2008) , s. 137-156. - Tytuł numeru: Problemy identyfikacji i pomiaru w rachunkowości
Access mode:
Nr:
2168339409
article
60

Title:
Działalność kredytowa banku komercyjnego
Publisher address:
Wrocław: Wydawnictwo "Marina", 2008
Physical description:
282, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-924138-5-1
Access mode:
Nr:
2168343359
monograph
61

Title:
Odzwierciedlenie działalności kredytowej w sprawozdaniach finansowych banku komercyjnego
Source:
Rachunkowość. - R. 58, nr 1 (2007) , s. 41-42
Nr:
2168339605
article
62

Title:
Sterowanie wysokością wyniku finansowego przy wykorzystaniu instrumentów materialnej polityki bilansowej w zakresie działalności kredytowej banku
Source:
Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 1, Rachunkowość finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 119-127 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-262-2
Nr:
2168340539
chapter in conference materials
63

Title:
Działalność kredytowa banku a wiarygodność sprawozdania finansowego
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 85-92. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2168342161
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Tworzenie rezerw w bankach według polskiego prawodawstwa
Source:
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 2, Analiza standardów rachunkowości / red. Zbigniew Messner - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 121-132
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-835-4
Nr:
2168339581
chapter in monograph
65

Title:
Struktura i prezentacja w bilansie aktywów dochodowych banku = Structure and Presentation of the Earning Assets in Banks
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 33 (2005) , s. 57-62. - Tytuł numeru: Aktualne zmiany w rachunkowości : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inwestycji
Nr:
2168339415
article
66

Title:
Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości = Selected Issues in Teaching Computerized Accounting Systems
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005) , s. 35-42. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości : praktyka i stan badań - Bibliogr.
Nr:
2168339437
article
67

Title:
Czynniki kształtujące rentowność banku = The Factors Forming a Bank Profitability
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 23 (2003) , s. 9-17. - Tytuł numeru: Rachunkowość wobec zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
Nr:
2168339627
article
68

Title:
Operacje depozytowe
Source:
Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 41-48
Series:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
83-7246-376-X
Nr:
2168339507
chapter in textbook
69

Title:
Należności kredytowe
Source:
Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 49-57
Series:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
83-7246-376-X
Nr:
2168339509
chapter in textbook
70

Title:
Operacje z udziałem środków pieniężnych
Source:
Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 21-40
Series:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
83-7246-376-X
Nr:
2168339505
chapter in textbook
71

Title:
Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001
Physical description:
177 s.: il.; 25 cm
Series:
(Skrypty Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7246-188-0
Nr:
2168339579
textbook
72

Title:
Znaczenie środków pieniężnych i rozrachunków dla kształtowania płynności finansowej banku = The Importance of the Cash and Reconing in Creating the Financial Liquidity of a Bank
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 19 (2001) , s. 21-33. - Tytuł numeru: Informacyjna funkcja rachunkowości we współczesnej gospodarce rynkowej
Access mode:
Nr:
2168342141
article
73

Conference:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście, Polska, od 1999-09-20 do 1999-09-22
Title:
Struktura specyficznej sprawozdawczości bankowej i jej powiązanie z bilansem banku
Source:
Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999, s. 231-239
ISBN:
83-88057-05-7
Nr:
2168339525
chapter in conference materials
1
Ujawnienia organów nadzorczych w zakresie dobrych praktyk a ujawnienia niefinansowe / Izabela EMERLING // W: Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki / red. nauk. Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Izabela EMERLING. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 143-151. - ISBN 978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
2
The Importance of Quarterly Company Reporting for Information Recipients / Izabela EMERLING // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie
3
Can We Shape Trait Professional Skepticism through University Accounting Programs? Evidence from Polish University / Maciej Ciołek, Izabela Emerling // Sustainability. - vol. 11, iss. 1 (2019), s. 1-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/291. - ISSN 2071-1050
4
Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki / red. nauk. Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Izabela EMERLING. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019. - 173 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
5
Rozrachunki według MSR/MSSF / Izabela Emerling // W: Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce / red. Halina Buk. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - S. 191-212. - ISBN 978-83-8102-032-9
6
Wycena i prezentacja zapasów zgodnie z MSR 2 / Izabela Emerling // W: Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce / red. Halina Buk. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - S. 101-112. - ISBN 978-83-8102-032-9
7
Znaczenie danych niefinansowych dla odbiorców sprawozdania finansowego = Importance of Non-Financial Data for Users of Financial Statements / Izabela Emerling // Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. - nr 1, cz. 2 (2018), s. 136-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/izabela_emerling.pdf. - ISSN 1733-9758
8
The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Ekonomicko-manazerske spektrum = Economic and Managerial Spectrum. - vol. 12, iss. 1 (2018), s. 55-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/03/EMS_1_2018_5_Emerling_Wojcik-Jurkiewicz.pdf. - ISSN 1337-0839
9
Skutki zmian kursów wymiany walut obcych na podstawie MSR 21 / Izabela Emerling // W: Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce / red. Halina Buk. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - S. 213-228. - ISBN 978-83-8102-032-9
10
Znaczenie ujawnień niefinansowych dla inwestorów i wizerunku jednostki gospodarczej = The Importance of Non-Financial Information for Investors and the Image of the Company / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 369 (2018), s. 40-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/376346/edition/355451/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
11
Strategiczna karta wyników i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Balanced Scorecard and its Role Company Management / Izabela Emerling // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 514 (2018), s. 108-115. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/73946. - ISSN 1899-3192
12
Rola audytu w wykrywaniu nadużyć gospodarczych = The Role of Audit in Revealing Fraud / Izabela Emerling // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 154 (2017), s. 9-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/Izabela_Emerling_154.pdf. - ISSN 1234-8872
13
Budżetowanie sprzedaży jako ważny element zarządzania jednostką = Budgeting of Sales as an Important Element of Unit Management / Izabela Emerling // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 471 (2017), s. 135-144. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/41843/edition/37655/content. - ISSN 1899-3192
14
Analiza ryzyka w opracowaniu planu audytu na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej = The Role of Audit In Detecting Risks on the Example of the Municipal Social Welfare Center / Izabela Emerling // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (87) cz. 1 (2017), s. 141-153. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Funkcja doradcza audytu wewnętrznego. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7444/34786.pdf. - ISSN 2450-7741
15
Problem of Receivables Management and Debt Recovery in an Enterprise in the Age of Globalization / Izabela Emerling, Tomasz Lis // W: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Proceedings. (Part 1) / ed. Tomas Kliestik. - Zilina : University of Zilina, 2017. - S. 406-412. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Pełny tekst: https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2017_part_1.pdf
16
Sales Budgeting in a Business - Practical Aspect / I. Emerling // W: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017 : Conference Proceedings. Book 1, Modern Science. Vol. 5, Business and Management. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017. - (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, ISSN 2367-5659 ; vol. 5). - S. 803-814. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-619-7408-17-1. - Pełny tekst: https://www.sgemsocial.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=2440
17
Rola i znaczenie ujawnień w informacji dodatkowej dla wartości poznawczej sprawozdania z całkowitych dochodów / Izabela Emerling // W: Zmiany - innowacje - kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości / red. nauk. Halina Buk, Jolanta Wartini-Twardowska. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 9-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-353-7 ; 978-83-7875-354-4
18
Cognitive Functions in Advanced Analytical Processes of Financial Statements about Capital / Tomasz Lis, Izabela Emerling // W: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Proceedings. (Part 3) / ed. Tomas Kliestik. - Zilina : University of Zilina, 2017. - S. 1316-1322. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Pełny tekst: https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2017_part_3.pdf
19
Kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa a oszustwa finansowe = Shaping a Company Financial Results Versus Financial Fraud / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 253 (2016), s. 22-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/Content/224383/02.pdf. - ISSN 2083-8611
20
Budżetowanie kosztów a zarządzanie podmiotem leczniczym = Budgeting Costs vs. Management of Health Care Facility / Izabela Emerling // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 442 (2016), s. 102-111. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/Content/35152/PDF/Emerling_Budzetowanie_Kosztow_a_Zarzadzanie_Podmiotem_Leczniczym_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
21
Protecting the Organization Against Risk and the Role of Financial Audit on the Example of the Internal Audit / Sylwia Bożek, Izabela Emerling // Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 3 (2016), s. 485-499. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.028/10123. - ISSN 2083-1277
22
Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej wpływ na wynik finansowy = Takeover of an Company's Organized Parts and Its Impact on the Financial Result / Izabela Emerling, Olga Grzybek // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 253 (2016), s. 33-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=224449&from=publication. - ISSN 2083-8611
23
Wpływ wyceny znaków towarowych na wynik finansowy podmiotu gospodarczego = The Impact of Trademark Valuation on Financial Result of a Company / Izabela Emerling, Olga Grzybek // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 253 (2016), s. 45-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=224451&from=publication. - ISSN 2083-8611
24
Zarządzanie należnościami w jednostkach finansów publicznych / Izabela Emerling, Wojciech Emerling // W: Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Ewa Maćkowiak, Aleksandra Szewieczek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 112-124. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-322-3
25
Wykorzystanie rachunku kosztów działań do planowania kosztów banku = Use of Activity Based Costing to Plan Bank's Costs / Izabela Emerling // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 424 (2016), s. 86-97. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/publication/36646. - ISSN 1899-3192
26
Ewolucja rachunku wyników w kontekście interesu właścicieli = Evolution of Income Results in the Context of Interest Holders / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 245 (2015), s. 82-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=216077&from=publication. - ISSN 2083-8611
27
Wycena aktywów finansowych i jej wpływ na obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym = Valuation of Financial Assets and Their Impact on the Financial Statements of the Company / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 224 (2015), s. 20-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=184366&from=publication. - ISSN 2083-8611
28
Informative Value of a Comprehensive Income Statement in the Era of Economy Globalization / Izabela Emerling // W: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line] / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 115-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
29
Effectiveness as a Measure of Strength and Financial Security of Companies / I. Emerling // W: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015 : Conference Proceedings. Book 2, Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Vol. 2, Finance, Economics and Tourism. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2015. - (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, ISSN 2367-5659 ; vol. 2). - S. 169-176. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-619-7105-47-6. - Pełny tekst: https://www.sgemsocial.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=2440
30
Valuation Methods versus the Possibility of Controlling a Financial Result / Izabela Emerling // W: The 4th Electronic International Interdisciplinary Conference : Proceedings / ed. Michal Mokrys, Stefan Badura. - Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2015. - (Electronic International Interdisciplinary Conference, ISSN 1339-9977 ; vol. 4, iss. 1). - S. 43-47. - Summ. - ISBN 978-80-554-1090-6. - Pełny tekst: http://www.eiic.cz/archive/?vid=1&aid=1&kid=20401
31
Rola audytu w zarządzaniu jednostką - aspekt praktyczny = The Role of Audit in Management Company - Practical Aspect / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - (Współczesne Finanse, ISSN 2449-5611 ; 2). - nr 240 (2015), s. 90-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=214863&from=publication. - ISSN 2083-8611
32
Valuation of Outstanding Loans and the Financial Result of a Bank = Wycena należności kredytowych a wynik finansowy banku / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 225 (2015), s. 85-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=185334&from=publication. - ISSN 2083-8611
33
A Credible Picture of the Financial Condition of an Enterprise versus Financial Frauds / Izabela Emerling // Journal of Economy, Business and Financing. - vol. 3, iss. 1 (2015), s. 7-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1339-3723
34
Key Financial Ratios to Assess the Risk of Bankruptcy Based on Selected Publicly Traded Companies / I. Emerling // W: International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2014 : Conference Proceedings. Book 2, Vol. 2. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2014. - (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, ISSN 2367-5659 ; vol. 2). - S. 383-390. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-619-7105-26-1
35
Ubezpieczenie jako sposób monitoringu ryzyka spłaty należności = Insurance as Method of Monitoring the Risk of Debt Repayment / Sylwia Bożek, Izabela Emerling // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 802). - nr 65 (2014), s. 609-620. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-609.pdf. - ISSN 1733-2842
36
Management of Inventories in an Enteprise in the Context of Production Continuity = Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie w kontekście utrzymania ciągłości produkcji / Izabela Emerling // Management Systems in Production Engineering. - no 2 (14) (2014), s. 49-54. - Summ., streszcz.. - Artykuł dostępny w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.panova.pl/pliki/14_2014/2014_02_01.pdf#http://wydawnictwo.panova.pl/pliki/14_2014/01.pdf. - ISSN 2299-0461
37
Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej banków = Directions Changes in Financial Reporting of Banks / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 164 (2014), s. 47-55. - Summ.. - Tytuł numeru: Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=97106&from=publication. - ISSN 2083-8611
38
Zapasy w świetle MSR 2 / Izabela Emerling // W: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. 2 / red. nauk. Halina Buk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 171-178. - ISBN 978-83-7875-197-7
39
Różnice kursowe i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym / Izabela Emerling // W: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. 2 / red. nauk. Halina Buk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 158-170. - ISBN 978-83-7875-197-7
40
Rachunek kosztów a nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem = Cost Accounting and Modern Company Management / Izabela Emerling // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 343 (2014), s. 143-153. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
41
Rachunek zysków i strat w świetle rozwiązań międzynarodowych = Income Statement in the Light of International Regulations / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 190 (2014), s. 42-52. - Summ.. - Tytuł numeru: Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=130528&from=publication. - ISSN 2083-8611
42
Kwantyfikacja ryzyka kredytowego oraz formy jego ograniczania i oceny = Quantifying, Limiting and Evaluating Credit Risk / Izabela Emerling // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 50-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-643-4
43
Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu = Credit Policy of the Enterprise and Insurance of Credit Risk / Sylwia Bożek, Izabela Emerling // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 786). - nr 64, t. 1 (2013), s. 97-108. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-97.pdf. - ISSN 1733-2842
44
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście zdolności kredytowej = Credit Risk Management and Credit Rating / Sylwia Bożek, Izabela Emerling // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 761). - nr 60 (2013), s. 403-412. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-403.pdf. - ISSN 1733-2842
45
Wycena i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków / Izabela Emerling. - Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2013. - 226, [9] s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - Bibliogr. - ISBN 978-61872-52-8
46
Wartość godziwa jako narzędzie pomiaru należności kredytowych banku = Fair Value as a Tool of Intangible of the Credit Receivables of Bank / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 126 (2012), s. 169-177. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81792&from=publication. - ISSN 2083-8611
47
Rachunek wyników : zbiór zadań / Izabela Emerling, Anna Kuzior, Katarzyna Tkocz-Wolny. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 105 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7246-794-2
48
Wpływ metod wyceny należności kredytowych na wynik finansowy banku = The Influence of the Methods Valuation of the Credit Receivables Impacts on the Financial Result of the Commercial Bank / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 82 (2012), s. 33-41. - Summ.. - Tytuł numeru: Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=69065&from=latest. - ISSN 2083-8611
49
Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Aneta Wszelaki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 89 s. : il. ; 24 cm. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7246-663-1
50
Zasady rachunkowości bankowej / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Aneta Wszelaki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 174 s. : il. ; 24 cm. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7246-667-9
51
Bilans w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych - różnice = Balanse Sheet in the Light of Polish and International Regulations - Differences / Izabela Emerling // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 668). - nr 41 (2011), s. 545-559. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/41-2011/FRFU-41-545.pdf. - ISSN 1733-2842
52
Pomiar i zasady uznawania wyniku finansowego w świetle regulacji międzynarodowych = Influence on the Measurement and Recognition of the Financial Result in the Light of International Regulations / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 73 (2011), s. 160-176. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy harmonizacji rachunkowości. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/122663/edition/115250/content. - ISSN 2083-8611
53
Sprawozdawczość finansowa według Międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej - źródła regulacji oraz ich kolejne zmiany / Izabela Emerling // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 127-135. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
54
Perspektywy rozwoju rachunkowości i jej wpływ na pomiar i uznawanie wyniku finansowego = Perspectives on the Development of Accounting and Its Influence on the Measurement and Recognition of Financial Results / Izabela Emerling // Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 14 (2010), s. 214-223. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-6205
55
Wycena należności kredytowych a standardy sprawozdawczości finansowej = Valuation of Credit Receivables and Financial Reporting Standards / Izabela Emerling // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 53, nr 109 (2009), s. 39-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
56
Analiza ekonomiczno-finansowa Banku ABC przy różnych wariantach wyceny i ujęcia działalności kredytowej = Financial and Economic Analysis of Banks ABC of Different Methods of the Balance Valuation of the Credit Receivables Impacts / Izabela Emerling // W: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 105-114. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-579-5
57
Źródła międzynarodowego i polskiego prawa w zakresie rachunkowości banków komercyjnych / Izabela Emerling // W: Problemy współczesnej rachunkowości / [oprac. tekstów: Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 113-124. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-437-6
58
Kryzys i jego odzwierciedlenie w bilansie banku komercyjnego = The Crisis in the Balance of the Commercial Bank / Izabela Emerling // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 55-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
59
Wpływ rezerw na wynik finansowy banku = Influence of Reserves on Bank Financial Result / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 52 (2008), s. 137-156. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy identyfikacji i pomiaru w rachunkowości. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=12679&from=publication. - ISSN 2083-8603
60
Działalność kredytowa banku komercyjnego / Izabela Emerling. - Wrocław : Wydawnictwo "Marina", 2008. - 282, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924138-5-1. - Pełny tekst: #
61
Odzwierciedlenie działalności kredytowej w sprawozdaniach finansowych banku komercyjnego / Izabela Emerling // Rachunkowość. - R. 58, nr 1 (2007), s. 41-42. - ISSN 0481-5475
62
Sterowanie wysokością wyniku finansowego przy wykorzystaniu instrumentów materialnej polityki bilansowej w zakresie działalności kredytowej banku / Izabela Emerling // W: Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 1, Rachunkowość finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 119-127. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-262-2
63
Działalność kredytowa banku a wiarygodność sprawozdania finansowego / Izabela Emerling // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 85-92. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
64
Tworzenie rezerw w bankach według polskiego prawodawstwa / Izabela Emerling // W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 2, Analiza standardów rachunkowości / red. Zbigniew Messner. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 121-132. - ISBN 83-7246-835-4
65
Struktura i prezentacja w bilansie aktywów dochodowych banku = Structure and Presentation of the Earning Assets in Banks / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 33 (2005), s. 57-62. - Summ.. - Tytuł numeru: Aktualne zmiany w rachunkowości : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inwestycji. - ISSN 2083-8603
66
Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości = Selected Issues in Teaching Computerized Accounting Systems / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005), s. 35-42. - Summ.. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości : praktyka i stan badań. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
67
Czynniki kształtujące rentowność banku = The Factors Forming a Bank Profitability / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 23 (2003), s. 9-17. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość wobec zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. - ISSN 2083-8603
68
Operacje depozytowe / Izabela Emerling // W: Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 41-48. - ISBN 83-7246-376-X
69
Należności kredytowe / Izabela Emerling // W: Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 49-57. - ISBN 83-7246-376-X
70
Operacje z udziałem środków pieniężnych / Izabela Emerling // W: Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 21-40. - ISBN 83-7246-376-X
71
Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych / Izabela Emerling, Józef Pfaf, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001. - 177 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - ISBN 83-7246-188-0
72
Znaczenie środków pieniężnych i rozrachunków dla kształtowania płynności finansowej banku = The Importance of the Cash and Reconing in Creating the Financial Liquidity of a Bank / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 19 (2001), s. 21-33. - Summ.. - Tytuł numeru: Informacyjna funkcja rachunkowości we współczesnej gospodarce rynkowej. - ISSN 2083-8603
73
Struktura specyficznej sprawozdawczości bankowej i jej powiązanie z bilansem banku / Izabela Hałupka, Magdalena Wójcik // W: Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz. - Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. - S. 231-239. - ISBN 83-88057-05-7
1
Emerling I., (2019), Ujawnienia organów nadzorczych w zakresie dobrych praktyk a ujawnienia niefinansowe. [W:] Wójcik-Jurkiewicz M., Emerling I. (red.), Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 143-151.
2
Emerling I., (2019), The Importance of Quarterly Company Reporting for Information Recipients. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 19.
3
Ciołek M., Emerling I., (2019), Can We Shape Trait Professional Skepticism through University Accounting Programs? Evidence from Polish University, "Sustainability", vol. 11, iss. 1, s. 1-30; https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/291
4
Wójcik-Jurkiewicz M., Emerling I. (red.), (2019), Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR: dobre praktyki, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 173 s.
5
Emerling I., (2018), Rozrachunki według MSR/MSSF. [W:] Buk H. (red.), Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce, Warszawa : CeDeWu, s. 191-212.
6
Emerling I., (2018), Wycena i prezentacja zapasów zgodnie z MSR 2. [W:] Buk H. (red.), Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce, Warszawa : CeDeWu, s. 101-112.
7
Emerling I., (2018), Znaczenie danych niefinansowych dla odbiorców sprawozdania finansowego, "Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego", nr 1, cz. 2, s. 136-142; http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/izabela_emerling.pdf
8
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management, "Ekonomicko-manazerske spektrum", vol. 12, iss. 1, s. 55-63; https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/03/EMS_1_2018_5_Emerling_Wojcik-Jurkiewicz.pdf
9
Emerling I., (2018), Skutki zmian kursów wymiany walut obcych na podstawie MSR 21. [W:] Buk H. (red.), Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce, Warszawa : CeDeWu, s. 213-228.
10
Emerling I., (2018), Znaczenie ujawnień niefinansowych dla inwestorów i wizerunku jednostki gospodarczej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 369, s. 40-53; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/376346/edition/355451/content?ref=desc
11
Emerling I., (2018), Strategiczna karta wyników i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 514, s. 108-115; http://www.dbc.wroc.pl/publication/73946
12
Emerling I., (2017), Rola audytu w wykrywaniu nadużyć gospodarczych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 154, s. 9-20; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/Izabela_Emerling_154.pdf
13
Emerling I., (2017), Budżetowanie sprzedaży jako ważny element zarządzania jednostką, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 471, s. 135-144; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/41843/edition/37655/content
14
Emerling I., (2017), Analiza ryzyka w opracowaniu planu audytu na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3 (87) cz. 1, s. 141-153; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7444/34786.pdf
15
Emerling I., Lis T., (2017), Problem of Receivables Management and Debt Recovery in an Enterprise in the Age of Globalization. [W:] Kliestik T. (red.), Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Proceedings. (Part 1), Zilina : University of Zilina, s. 406-412.
16
Emerling I., (2017), Sales Budgeting in a Business - Practical Aspect. [W:] 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017 : Conference Proceedings. Book 1, Modern Science. Vol. 5, Business and Management (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts; vol. 5), Sofia : STEF92 Technology Ltd., s. 803-814.
17
Emerling I., (2017), Rola i znaczenie ujawnień w informacji dodatkowej dla wartości poznawczej sprawozdania z całkowitych dochodów. [W:] Buk H., Wartini-Twardowska J. (red.), Zmiany - innowacje - kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 9-23.
18
Lis T., Emerling I., (2017), Cognitive Functions in Advanced Analytical Processes of Financial Statements about Capital. [W:] Kliestik T. (red.), Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Proceedings. (Part 3), Zilina : University of Zilina, s. 1316-1322.
19
Emerling I., (2016), Kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa a oszustwa finansowe, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 253, s. 22-32; http://www.sbc.org.pl/Content/224383/02.pdf
20
Emerling I., (2016), Budżetowanie kosztów a zarządzanie podmiotem leczniczym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 442, s. 102-111; https://dbc.wroc.pl/Content/35152/PDF/Emerling_Budzetowanie_Kosztow_a_Zarzadzanie_Podmiotem_Leczniczym_2016.pdf
21
Bożek S., Emerling I., (2016), Protecting the Organization Against Risk and the Role of Financial Audit on the Example of the Internal Audit, "Oeconomia Copernicana", vol. 7, nr 3, s. 485-499; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.028/10123
22
Emerling I., Grzybek O., (2016), Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej wpływ na wynik finansowy, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 253, s. 33-44; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=224449&from=publication
23
Emerling I., Grzybek O., (2016), Wpływ wyceny znaków towarowych na wynik finansowy podmiotu gospodarczego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 253, s. 45-54; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=224451&from=publication
24
Emerling I., Emerling W., (2016), Zarządzanie należnościami w jednostkach finansów publicznych. [W:] Adamek-Hyska D., Maćkowiak E., Szewieczek A. (red.), Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 112-124.
25
Emerling I., (2016), Wykorzystanie rachunku kosztów działań do planowania kosztów banku, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 424, s. 86-97; http://direct.dbc.wroc.pl/publication/36646
26
Emerling I., (2015), Ewolucja rachunku wyników w kontekście interesu właścicieli, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 245, s. 82-91; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=216077&from=publication
27
Emerling I., (2015), Wycena aktywów finansowych i jej wpływ na obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 224, s. 20-27; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=184366&from=publication
28
Emerling I., (2015), Informative Value of a Comprehensive Income Statement in the Era of Economy Globalization. [W:] Krasodomska J., Świetla K. (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line], Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-128.
29
Emerling I., (2015), Effectiveness as a Measure of Strength and Financial Security of Companies. [W:] 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015 : Conference Proceedings. Book 2, Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Vol. 2, Finance, Economics and Tourism (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts; vol. 2), Sofia : STEF92 Technology Ltd., s. 169-176.
30
Emerling I., (2015), Valuation Methods versus the Possibility of Controlling a Financial Result. [W:] Mokrys M., Badura S. (red.), The 4th Electronic International Interdisciplinary Conference : Proceedings (Electronic International Interdisciplinary Conference; vol. 4, iss. 1), Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, s. 43-47.
31
Emerling I., (2015), Rola audytu w zarządzaniu jednostką - aspekt praktyczny, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 240, s. 90-100; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=214863&from=publication
32
Emerling I., (2015), Valuation of Outstanding Loans and the Financial Result of a Bank, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 225, s. 85-92; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=185334&from=publication
33
Emerling I., (2015), A Credible Picture of the Financial Condition of an Enterprise versus Financial Frauds, "Journal of Economy, Business and Financing", vol. 3, iss. 1, s. 7-14.
34
Emerling I., (2014), Key Financial Ratios to Assess the Risk of Bankruptcy Based on Selected Publicly Traded Companies. [W:] International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2014 : Conference Proceedings. Book 2, Vol. 2 (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts; vol. 2), Sofia : STEF92 Technology Ltd., s. 383-390.
35
Bożek S., Emerling I., (2014), Ubezpieczenie jako sposób monitoringu ryzyka spłaty należności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 65, s. 609-620; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-609.pdf
36
Emerling I., (2014), Management of Inventories in an Enteprise in the Context of Production Continuity, "Management Systems in Production Engineering", no 2 (14), s. 49-54; http://wydawnictwo.panova.pl/pliki/14_2014/2014_02_01.pdf#http://wydawnictwo.panova.pl/pliki/14_2014/01.pdf
37
Emerling I., (2014), Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej banków, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 164, s. 47-55; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=97106&from=publication
38
Emerling I., (2014), Zapasy w świetle MSR 2. [W:] Buk H. (red.), Międzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. 2, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 171-178.
39
Emerling I., (2014), Różnice kursowe i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym. [W:] Buk H. (red.), Międzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. 2, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 158-170.
40
Emerling I., (2014), Rachunek kosztów a nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 343, s. 143-153.
41
Emerling I., (2014), Rachunek zysków i strat w świetle rozwiązań międzynarodowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 190, s. 42-52; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=130528&from=publication
42
Emerling I., (2013), Kwantyfikacja ryzyka kredytowego oraz formy jego ograniczania i oceny. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 50-61.
43
Bożek S., Emerling I., (2013), Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64, t. 1, s. 97-108; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-97.pdf
44
Bożek S., Emerling I., (2013), Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście zdolności kredytowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 60, s. 403-412; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-403.pdf
45
Emerling I., (2013), Wycena i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków, Wrocław : Wydawnictwo Marina, 226, [9] s.
46
Emerling I., (2012), Wartość godziwa jako narzędzie pomiaru należności kredytowych banku, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 126, s. 169-177; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81792&from=publication
47
Emerling I., Kuzior A., Tkocz-Wolny K., (2012), Rachunek wyników: zbiór zadań, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 105 s.
48
Emerling I., (2012), Wpływ metod wyceny należności kredytowych na wynik finansowy banku, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 82, s. 33-41; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=69065&from=latest
49
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., Wszelaki A., (2011), Zasady rachunkowości bankowej: zbiór ćwiczeń, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 89 s.
50
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., Wszelaki A., (2011), Zasady rachunkowości bankowej, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
51
Emerling I., (2011), Bilans w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych - różnice, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 41, s. 545-559; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/41-2011/FRFU-41-545.pdf
52
Emerling I., (2011), Pomiar i zasady uznawania wyniku finansowego w świetle regulacji międzynarodowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 73, s. 160-176; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/122663/edition/115250/content
53
Emerling I., (2011), Sprawozdawczość finansowa według Międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej - źródła regulacji oraz ich kolejne zmiany. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 127-135.
54
Emerling I., (2010), Perspektywy rozwoju rachunkowości i jej wpływ na pomiar i uznawanie wyniku finansowego, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 14, s. 214-223.
55
Emerling I., (2009), Wycena należności kredytowych a standardy sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 53, nr 109, s. 39-49.
56
Emerling I., (2009), Analiza ekonomiczno-finansowa Banku ABC przy różnych wariantach wyceny i ujęcia działalności kredytowej. [W:] Buk H., Kostur (red.), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 105-114.
57
Emerling I., (2009), Źródła międzynarodowego i polskiego prawa w zakresie rachunkowości banków komercyjnych. [W:] Katarzyna Klimczak , Boniecki M., Grabowski R. (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 113-124.
58
Emerling I., (2009), Kryzys i jego odzwierciedlenie w bilansie banku komercyjnego. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 55-63.
59
Emerling I., (2008), Wpływ rezerw na wynik finansowy banku, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 52, s. 137-156; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=12679&from=publication
60
Emerling I., (2008), Działalność kredytowa banku komercyjnego, Wrocław : Wydawnictwo "Marina", 282, [1] s.
61
Emerling I., (2007), Odzwierciedlenie działalności kredytowej w sprawozdaniach finansowych banku komercyjnego, "Rachunkowość", R. 58, nr 1, s. 41-42.
62
Emerling I., (2007), Sterowanie wysokością wyniku finansowego przy wykorzystaniu instrumentów materialnej polityki bilansowej w zakresie działalności kredytowej banku. [W:] Gabrusewicz W. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, T. 1, Rachunkowość finansowa, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 119-127.
63
Emerling I., (2007), Działalność kredytowa banku a wiarygodność sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 85-92.
64
Emerling I., (2006), Tworzenie rezerw w bankach według polskiego prawodawstwa. [W:] Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, T. 2, Analiza standardów rachunkowości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 121-132.
65
Emerling I., (2005), Struktura i prezentacja w bilansie aktywów dochodowych banku, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 33, s. 57-62.
66
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., (2005), Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1079, s. 35-42.
67
Emerling I., (2003), Czynniki kształtujące rentowność banku, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 23, s. 9-17.
68
Emerling I., (2003), Operacje depozytowe. [W:] Smejda M. (red.), Podstawy rachunkowości bankowej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 41-48.
69
Emerling I., (2003), Należności kredytowe. [W:] Smejda M. (red.), Podstawy rachunkowości bankowej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 49-57.
70
Emerling I., (2003), Operacje z udziałem środków pieniężnych. [W:] Smejda M. (red.), Podstawy rachunkowości bankowej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 21-40.
71
Emerling I., Pfaff J., Wójcik-Jurkiewicz M., (2001), Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 177 s.
72
Emerling I., (2001), Znaczenie środków pieniężnych i rozrachunków dla kształtowania płynności finansowej banku, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 19, s. 21-33.
73
Hałupka I., Wójcik M., (1999), Struktura specyficznej sprawozdawczości bankowej i jej powiązanie z bilansem banku. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 231-239.
1
@inbook{UEK:2168342101,
author = "Emerling Izabela",
title = "Ujawnienia organów nadzorczych w zakresie dobrych praktyk a ujawnienia niefinansowe",
booktitle = "Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki",
pages = "143-151",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1",
}
2
@misc{UEK:2168341327,
author = "Emerling Izabela and and ",
title = "The Importance of Quarterly Company Reporting for Information Recipients",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "19",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168339147,
author = "Ciołek Maciej and Emerling Izabela",
title = "Can We Shape Trait Professional Skepticism through University Accounting Programs? Evidence from Polish University",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 11, iss. 1",
pages = "1-30",
year = "2019",
}
4
@book{UEK:2168342091,
title = "Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki",
editor = Wójcik-Jurkiewicz Magdalena,
editor = Emerling Izabela,
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1",
}
5
@inbook{UEK:2168339463,
author = "Emerling Izabela",
title = "Rozrachunki według MSR/MSSF",
booktitle = "Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce",
pages = "191-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2018",
isbn = "978-83-8102-032-9",
}
6
@inbook{UEK:2168339467,
author = "Emerling Izabela",
title = "Wycena i prezentacja zapasów zgodnie z MSR 2",
booktitle = "Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce",
pages = "101-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2018",
isbn = "978-83-8102-032-9",
}
7
@article{UEK:2168339017,
author = "Emerling Izabela",
title = "Znaczenie danych niefinansowych dla odbiorców sprawozdania finansowego",
journal = "Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego",
number = "1, cz. 2",
pages = "136-142",
year = "2018",
}
8
@article{UEK:2168339149,
author = "Emerling Izabela and Wójcik-Jurkiewicz Magdalena",
title = "The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management",
journal = "Ekonomicko-manazerske spektrum",
number = "vol. 12, iss. 1",
pages = "55-63",
year = "2018",
}
9
@inbook{UEK:2168339465,
author = "Emerling Izabela",
title = "Skutki zmian kursów wymiany walut obcych na podstawie MSR 21",
booktitle = "Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce",
pages = "213-228",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2018",
isbn = "978-83-8102-032-9",
}
10
@article{UEK:2168339015,
author = "Emerling Izabela",
title = "Znaczenie ujawnień niefinansowych dla inwestorów i wizerunku jednostki gospodarczej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "369",
pages = "40-53",
year = "2018",
}
11
@article{UEK:2168339013,
author = "Emerling Izabela",
title = "Strategiczna karta wyników i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "514",
pages = "108-115",
year = "2018",
}
12
@article{UEK:2168339021,
author = "Emerling Izabela",
title = "Rola audytu w wykrywaniu nadużyć gospodarczych",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 154",
pages = "9-20",
year = "2017",
}
13
@article{UEK:2168339169,
author = "Emerling Izabela",
title = "Budżetowanie sprzedaży jako ważny element zarządzania jednostką",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "471",
pages = "135-144",
year = "2017",
}
14
@article{UEK:2168339019,
author = "Emerling Izabela",
title = "Analiza ryzyka w opracowaniu planu audytu na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "3 (87) cz. 1",
pages = "141-153",
year = "2017",
}
15
@inbook{UEK:2168339489,
author = "Emerling Izabela and Lis Tomasz",
title = "Problem of Receivables Management and Debt Recovery in an Enterprise in the Age of Globalization",
booktitle = "Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Proceedings. (Part 1)",
pages = "406-412",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2017",
isbn = "978-80-8154-212-1",
}
16
@inbook{UEK:2168339503,
author = "Emerling Izabela",
title = "Sales Budgeting in a Business - Practical Aspect",
booktitle = "4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017 : Conference Proceedings. Book 1, Modern Science. Vol. 5, Business and Management",
pages = "803-814",
adress = "Sofia",
publisher = "STEF92 Technology Ltd.",
year = "2017",
issn = "2367-5659",
isbn = "978-619-7408-17-1",
}
17
@inbook{UEK:2168339697,
author = "Emerling Izabela",
title = "Rola i znaczenie ujawnień w informacji dodatkowej dla wartości poznawczej sprawozdania z całkowitych dochodów",
booktitle = "Zmiany - innowacje - kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości",
pages = "9-23",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-353-7 ; 978-83-7875-354-4",
}
18
@inbook{UEK:2168339499,
author = "Lis Tomasz and Emerling Izabela",
title = "Cognitive Functions in Advanced Analytical Processes of Financial Statements about Capital",
booktitle = "Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Proceedings. (Part 3)",
pages = "1316-1322",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2017",
isbn = "978-80-8154-212-1",
}
19
@article{UEK:2168339053,
author = "Emerling Izabela",
title = "Kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa a oszustwa finansowe",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "253",
pages = "22-32",
year = "2016",
}
20
@article{UEK:2168339025,
author = "Emerling Izabela",
title = "Budżetowanie kosztów a zarządzanie podmiotem leczniczym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "442",
pages = "102-111",
year = "2016",
}
21
@article{UEK:2168339039,
author = "Bożek Sylwia and Emerling Izabela",
title = "Protecting the Organization Against Risk and the Role of Financial Audit on the Example of the Internal Audit",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "vol. 7, 3",
pages = "485-499",
year = "2016",
}
22
@article{UEK:2168339057,
author = "Emerling Izabela and Grzybek Olga",
title = "Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej wpływ na wynik finansowy",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "253",
pages = "33-44",
year = "2016",
}
23
@article{UEK:2168339059,
author = "Emerling Izabela and Grzybek Olga",
title = "Wpływ wyceny znaków towarowych na wynik finansowy podmiotu gospodarczego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "253",
pages = "45-54",
year = "2016",
}
24
@inbook{UEK:2168339061,
author = "Emerling Izabela and Emerling Wojciech",
title = "Zarządzanie należnościami w jednostkach finansów publicznych",
booktitle = "Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki",
pages = "112-124",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-322-3",
}
25
@article{UEK:2168339051,
author = "Emerling Izabela",
title = "Wykorzystanie rachunku kosztów działań do planowania kosztów banku",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "424",
pages = "86-97",
year = "2016",
}
26
@article{UEK:2168339083,
author = "Emerling Izabela",
title = "Ewolucja rachunku wyników w kontekście interesu właścicieli",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "245",
pages = "82-91",
year = "2015",
}
27
@article{UEK:2168339077,
author = "Emerling Izabela",
title = "Wycena aktywów finansowych i jej wpływ na obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "224",
pages = "20-27",
year = "2015",
}
28
@inbook{UEK:2168339519,
author = "Emerling Izabela",
title = "Informative Value of a Comprehensive Income Statement in the Era of Economy Globalization",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "115-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6",
}
29
@inbook{UEK:2168339513,
author = "Emerling Izabela",
title = "Effectiveness as a Measure of Strength and Financial Security of Companies",
booktitle = "2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015 : Conference Proceedings. Book 2, Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Vol. 2, Finance, Economics and Tourism",
pages = "169-176",
adress = "Sofia",
publisher = "STEF92 Technology Ltd.",
year = "2015",
issn = "2367-5659",
isbn = "978-619-7105-47-6",
}
30
@inbook{UEK:2168340767,
author = "Emerling Izabela",
title = "Valuation Methods versus the Possibility of Controlling a Financial Result",
booktitle = "The 4th Electronic International Interdisciplinary Conference : Proceedings",
pages = "43-47",
adress = "Zilina",
publisher = "EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina",
year = "2015",
issn = "1339-9977",
isbn = "978-80-554-1090-6",
}
31
@article{UEK:2168339081,
author = "Emerling Izabela",
title = "Rola audytu w zarządzaniu jednostką - aspekt praktyczny",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "240",
pages = "90-100",
year = "2015",
issn = "2449-5611",
}
32
@article{UEK:2168339079,
author = "Emerling Izabela",
title = "Valuation of Outstanding Loans and the Financial Result of a Bank",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "225",
pages = "85-92",
year = "2015",
}
33
@article{UEK:2168339215,
author = "Emerling Izabela",
title = "A Credible Picture of the Financial Condition of an Enterprise versus Financial Frauds",
journal = "Journal of Economy, Business and Financing",
number = "vol. 3, iss. 1",
pages = "7-14",
year = "2015",
}
34
@inbook{UEK:2168343874,
author = "Emerling Izabela",
title = "Key Financial Ratios to Assess the Risk of Bankruptcy Based on Selected Publicly Traded Companies",
booktitle = "International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2014 : Conference Proceedings. Book 2, Vol. 2",
pages = "383-390",
adress = "Sofia",
publisher = "STEF92 Technology Ltd.",
year = "2014",
issn = "2367-5659",
isbn = "978-619-7105-26-1",
}
35
@article{UEK:2168339159,
author = "Bożek Sylwia and Emerling Izabela",
title = "Ubezpieczenie jako sposób monitoringu ryzyka spłaty należności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "65",
pages = "609-620",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
36
@article{UEK:2168339105,
author = "Emerling Izabela",
title = "Management of Inventories in an Enteprise in the Context of Production Continuity",
journal = "Management Systems in Production Engineering",
number = "no 2 (14)",
pages = "49-54",
year = "2014",
}
37
@article{UEK:2168339151,
author = "Emerling Izabela",
title = "Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej banków",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "164",
pages = "47-55",
year = "2014",
}
38
@inbook{UEK:2168339347,
author = "Emerling Izabela",
title = "Zapasy w świetle MSR 2",
booktitle = "Międzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. 2",
pages = "171-178",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7875-197-7",
}
39
@inbook{UEK:2168339345,
author = "Emerling Izabela",
title = "Różnice kursowe i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym",
booktitle = "Międzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. 2",
pages = "158-170",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7875-197-7",
}
40
@article{UEK:2168339157,
author = "Emerling Izabela",
title = "Rachunek kosztów a nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "343",
pages = "143-153",
year = "2014",
}
41
@article{UEK:2168339155,
author = "Emerling Izabela",
title = "Rachunek zysków i strat w świetle rozwiązań międzynarodowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "190",
pages = "42-52",
year = "2014",
}
42
@inbook{UEK:2168339221,
author = "Emerling Izabela",
title = "Kwantyfikacja ryzyka kredytowego oraz formy jego ograniczania i oceny",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego",
pages = "50-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-643-4",
}
43
@article{UEK:2168339165,
author = "Bożek Sylwia and Emerling Izabela",
title = "Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "64, t. 1",
pages = "97-108",
year = "2013",
issn = "1640-6818",
}
44
@article{UEK:2168339161,
author = "Bożek Sylwia and Emerling Izabela",
title = "Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście zdolności kredytowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "60",
pages = "403-412",
year = "2013",
issn = "1640-6818",
}
45
@book{UEK:2168339343,
author = "Emerling Izabela",
title = "Wycena i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Marina",
year = "2013",
isbn = "978-61872-52-8",
}
46
@article{UEK:2168339171,
author = "Emerling Izabela",
title = "Wartość godziwa jako narzędzie pomiaru należności kredytowych banku",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "126",
pages = "169-177",
year = "2012",
}
47
@book{UEK:2168339349,
author = "Emerling Izabela and Kuzior Anna and Tkocz-Wolny Katarzyna",
title = "Rachunek wyników : zbiór zadań",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-794-2",
}
48
@article{UEK:2168339181,
author = "Emerling Izabela",
title = "Wpływ metod wyceny należności kredytowych na wynik finansowy banku",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "82",
pages = "33-41",
year = "2012",
}
49
@book{UEK:2168342079,
author = "Emerling Izabela and Wójcik-Jurkiewicz Magdalena and Wszelaki Aneta",
title = "Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-663-1",
}
50
@book{UEK:2168342069,
author = "Emerling Izabela and Wójcik-Jurkiewicz Magdalena and Wszelaki Aneta",
title = "Zasady rachunkowości bankowej",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-667-9",
}
51
@article{UEK:2168339259,
author = "Emerling Izabela",
title = "Bilans w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych - różnice",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "41",
pages = "545-559",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
52
@article{UEK:2168339239,
author = "Emerling Izabela",
title = "Pomiar i zasady uznawania wyniku finansowego w świetle regulacji międzynarodowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "73",
pages = "160-176",
year = "2011",
}
53
@inbook{UEK:2168339469,
author = "Emerling Izabela",
title = "Sprawozdawczość finansowa według Międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej - źródła regulacji oraz ich kolejne zmiany",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian",
pages = "127-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-553-6",
}
54
@article{UEK:2168339327,
author = "Emerling Izabela",
title = "Perspektywy rozwoju rachunkowości i jej wpływ na pomiar i uznawanie wyniku finansowego",
journal = "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "14",
pages = "214-223",
year = "2010",
}
55
@article{UEK:2168339351,
author = "Emerling Izabela",
title = "Wycena należności kredytowych a standardy sprawozdawczości finansowej",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 53, 109",
pages = "39-49",
year = "2009",
}
56
@inbook{UEK:2168339405,
author = "Emerling Izabela",
title = "Analiza ekonomiczno-finansowa Banku ABC przy różnych wariantach wyceny i ujęcia działalności kredytowej",
booktitle = "Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach",
pages = "105-114",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-579-5",
}
57
@inbook{UEK:2168339615,
author = "Emerling Izabela",
title = "Źródła międzynarodowego i polskiego prawa w zakresie rachunkowości banków komercyjnych",
booktitle = "Problemy współczesnej rachunkowości",
pages = "113-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-437-6",
}
58
@inbook{UEK:2168339501,
author = "Emerling Izabela",
title = "Kryzys i jego odzwierciedlenie w bilansie banku komercyjnego",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "55-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
59
@article{UEK:2168339409,
author = "Emerling Izabela",
title = "Wpływ rezerw na wynik finansowy banku",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
number = "52",
pages = "137-156",
year = "2008",
}
60
@book{UEK:2168343359,
author = "Emerling Izabela",
title = "Działalność kredytowa banku komercyjnego",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Marina",
year = "2008",
isbn = "978-83-924138-5-1",
}
61
@article{UEK:2168339605,
author = "Emerling Izabela",
title = "Odzwierciedlenie działalności kredytowej w sprawozdaniach finansowych banku komercyjnego",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 58, 1",
pages = "41-42",
year = "2007",
}
62
@inbook{UEK:2168340539,
author = "Emerling Izabela",
title = "Sterowanie wysokością wyniku finansowego przy wykorzystaniu instrumentów materialnej polityki bilansowej w zakresie działalności kredytowej banku",
booktitle = "Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 1, Rachunkowość finansowa",
pages = "119-127",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-262-2",
}
63
@inbook{UEK:2168342161,
author = "Emerling Izabela",
title = "Działalność kredytowa banku a wiarygodność sprawozdania finansowego",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "85-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
64
@inbook{UEK:2168339581,
author = "Emerling Izabela",
title = "Tworzenie rezerw w bankach według polskiego prawodawstwa",
booktitle = "Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 2, Analiza standardów rachunkowości",
pages = "121-132",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-835-4",
}
65
@article{UEK:2168339415,
author = "Emerling Izabela",
title = "Struktura i prezentacja w bilansie aktywów dochodowych banku",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
number = "33",
pages = "57-62",
year = "2005",
}
66
@article{UEK:2168339437,
author = "Emerling Izabela and Wójcik-Jurkiewicz Magdalena",
title = "Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1079",
pages = "35-42",
year = "2005",
}
67
@article{UEK:2168339627,
author = "Emerling Izabela",
title = "Czynniki kształtujące rentowność banku",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
number = "23",
pages = "9-17",
year = "2003",
}
68
@inbook{UEK:2168339507,
author = "Emerling Izabela",
title = "Operacje depozytowe",
booktitle = "Podstawy rachunkowości bankowej",
pages = "41-48",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-376-X",
}
69
@inbook{UEK:2168339509,
author = "Emerling Izabela",
title = "Należności kredytowe",
booktitle = "Podstawy rachunkowości bankowej",
pages = "49-57",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-376-X",
}
70
@inbook{UEK:2168339505,
author = "Emerling Izabela",
title = "Operacje z udziałem środków pieniężnych",
booktitle = "Podstawy rachunkowości bankowej",
pages = "21-40",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-376-X",
}
71
@book{UEK:2168339579,
author = "Emerling Izabela and Pfaff Józef and Wójcik-Jurkiewicz Magdalena",
title = "Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-7246-188-0",
}
72
@article{UEK:2168342141,
author = "Emerling Izabela",
title = "Znaczenie środków pieniężnych i rozrachunków dla kształtowania płynności finansowej banku",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
number = "19",
pages = "21-33",
year = "2001",
}
73
@inbook{UEK:2168339525,
author = "Hałupka Izabela and Wójcik Magdalena",
title = "Struktura specyficznej sprawozdawczości bankowej i jej powiązanie z bilansem banku",
booktitle = "Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999",
pages = "231-239",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1999",
isbn = "83-88057-05-7",
}