Publications of the selected author
1

Author:
Maciej Ciołek , Izabela Emerling , Katarzyna Olejko , Beata Sadowska , Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Title:
Assumptions of the Energy Policy of the Country versus Investment Outlays Related to the Purchase of Alternative Fuels : Poland as a Case Study
Source:
Energies. - vol. 15, iss. 5, art. no. 1945 (2022) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Whole System Approaches to the Decarbonisation of Heat and Transport - Bibliogr.
Research program:
The project was financed within the framework of the program of the Minister of Science and Higher Education under the name "Regional Excellence Initiative" in the years 2019-2022; project number 001/RID/2018/19; the amount of financing PLN 10,684,000.00; The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics (to M.W.-J. and I.E.).
2019 list:
140.00 pkt
:
:
Nr:
2168362938
article
2

Author:
Małgorzata Białas , Izabela Emerling
Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
The Impact of the Covid Pandemic on the Value of Consumer and Mortgage Loans Granted by Polish Banks
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 6500-6508. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168360258
chapter in conference materials
3

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Investments in Alternative Markets and Traditional Form of Capital Investment
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 3247-3253. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355676
chapter in conference materials
4

Author:
Małgorzata Białas , Izabela Emerling
Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
The Impact of the COVID Pandemic on the Lending of Banks Operating in Poland
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 3254-3262. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359914
chapter in conference materials
5

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Effects of the Covid 19 Pandemic and the Problems of Corporate Bankruptcy
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 3355-3362. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355660
chapter in conference materials
6

Title:
Choice of the Form of Taxation in Small and Medium-sized Enterprises and Their Importance for the Economic Growth and the Country's Economy = Wybór formy opodatkowania w małych i średnich przedsiębiorstwach i ich znaczenie dla wzrostu gospodarczego kraju
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 47, nr 4 (2020) , s. 37-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Financed by: Cracow University of Economics, Małopolska School of Economics in Tarnów with support of the Ministry of Science and Higher Education ("Support for scientific journals").
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168352166
article
7

Title:
Znaczenie raportów kwartalnych spółki akcyjnej dla odbiorców informacji
Source:
Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 30-48
ISBN:
978-83-8085-468-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168348582
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki
Publisher address:
Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019
Physical description:
173 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ISBN:
978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168342091
See related chapters
9

Author:
Maciej Ciołek , Izabela Emerling
Title:
Can We Shape Trait Professional Skepticism through University Accounting Programs? Evidence from Polish University
Source:
Sustainability. - vol. 11, iss. 1, art. no. 291 (2019) , s. 1-30. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168339147
article
10

Author:
Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
The Importance of Quarterly Company Reporting for Information Recipients
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341327
varia
11

Title:
Ujawnienia organów nadzorczych w zakresie dobrych praktyk a ujawnienia niefinansowe
Source:
Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki / red. nauk. Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Izabela EMERLING - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019, s. 143-151
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342101
chapter in monograph
See main document
12

Title:
The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management
Source:
Ekonomicko-manazerske spektrum = Economic and Managerial Spectrum. - vol. 12, iss. 1 (2018) , s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168339149
article
13

Title:
Znaczenie danych niefinansowych dla odbiorców sprawozdania finansowego = Importance of Non-Financial Data for Users of Financial Statements
Source:
Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. - nr 1, cz. 2 (2018) , s. 136-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168339017
article
14

Title:
Strategiczna karta wyników i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Balanced Scorecard and its Role Company Management
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 514 (2018) , s. 108-115. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168339013
article
15

Title:
Rozrachunki według MSR/MSSF
Source:
Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce / red. Halina Buk - Warszawa: CeDeWu, 2018, s. 191-212
ISBN:
978-83-8102-032-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168339463
chapter in monograph
16

Title:
Znaczenie ujawnień niefinansowych dla inwestorów i wizerunku jednostki gospodarczej = The Importance of Non-Financial Information for Investors and the Image of the Company
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 369 (2018) , s. 40-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168339015
article
17

Title:
Wycena i prezentacja zapasów zgodnie z MSR 2
Source:
Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce / red. Halina Buk - Warszawa: CeDeWu, 2018, s. 101-112
ISBN:
978-83-8102-032-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168339467
chapter in monograph
18

Title:
Skutki zmian kursów wymiany walut obcych na podstawie MSR 21
Source:
Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce / red. Halina Buk - Warszawa: CeDeWu, 2018, s. 213-228
ISBN:
978-83-8102-032-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168339465
chapter in monograph
19

Title:
Rola i znaczenie ujawnień w informacji dodatkowej dla wartości poznawczej sprawozdania z całkowitych dochodów
Source:
Zmiany - innowacje - kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości / red. nauk. Halina Buk, Jolanta Wartini-Twardowska - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, s. 9-23 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-353-7 ; 978-83-7875-354-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168339697
chapter in monograph
20

Conference:
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2017), Albena, Bułgaria, od 2017-08-24 do 2017-08-30
Title:
Sales Budgeting in a Business - Practical Aspect
Source:
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017 : Conference Proceedings. Book 1, Modern Science. Vol. 5, Business and Management - Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 803-814. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; vol. 5)
ISBN:
978-619-7408-17-1
Nr:
2168339503
chapter in conference materials
21

Author:
Izabela Emerling , Tomasz Lis
Conference:
17th International Scientific Conference "Globalization and its socio-economic consequences", Rajecke Teplice, Słowacja, od 2017-10-04 do 2017-10-05
Title:
Problem of Receivables Management and Debt Recovery in an Enterprise in the Age of Globalization
Source:
Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Proceedings. (Part 1) / ed. Tomas Kliestik - Zilina: University of Zilina, 2017, s. 406-412. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8154-212-1
Access mode:
Nr:
2168339489
chapter in conference materials
22

Title:
Rola audytu w wykrywaniu nadużyć gospodarczych = The Role of Audit in Revealing Fraud
Source:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 154 (2017) , s. 9-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168339021
article
23

Author:
Tomasz Lis , Izabela Emerling
Conference:
17th International Scientific Conference "Globalization and its socio-economic consequences", Rajecke Teplice, Słowacja, od 2017-10-04 do 2017-10-05
Title:
Cognitive Functions in Advanced Analytical Processes of Financial Statements about Capital
Source:
Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Proceedings. (Part 3) / ed. Tomas Kliestik - Zilina: University of Zilina, 2017, s. 1316-1322. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8154-212-1
Access mode:
Nr:
2168339499
chapter in conference materials
24

Title:
Analiza ryzyka w opracowaniu planu audytu na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej = The Role of Audit In Detecting Risks on the Example of the Municipal Social Welfare Center
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (87) cz. 1 (2017) , s. 141-153. - Tytuł numeru: Funkcja doradcza audytu wewnętrznego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168339019
article
25

Title:
Budżetowanie sprzedaży jako ważny element zarządzania jednostką = Budgeting of Sales as an Important Element of Unit Management
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 471 (2017) , s. 135-144. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168339169
article
26

Author:
Sylwia Bożek , Izabela Emerling
Title:
Protecting the Organization Against Risk and the Role of Financial Audit on the Example of the Internal Audit
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 3 (2016) , s. 485-499. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
:
Nr:
2168339039
article
27

Title:
Budżetowanie kosztów a zarządzanie podmiotem leczniczym = Budgeting Costs vs. Management of Health Care Facility
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 442 (2016) , s. 102-111. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168339025
article
28

Author:
Izabela Emerling , Wojciech Emerling
Title:
Zarządzanie należnościami w jednostkach finansów publicznych
Source:
Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Ewa Maćkowiak, Aleksandra Szewieczek - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 112-124 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-322-3
Nr:
2168339061
chapter in monograph
29

Title:
Kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa a oszustwa finansowe = Shaping a Company Financial Results Versus Financial Fraud
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 253 (2016) , s. 22-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168339053
article
30

Title:
Wykorzystanie rachunku kosztów działań do planowania kosztów banku = Use of Activity Based Costing to Plan Bank's Costs
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 424 (2016) , s. 86-97. - Tytuł numeru: Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168339051
article
31

Author:
Izabela Emerling , Olga Grzybek
Title:
Wpływ wyceny znaków towarowych na wynik finansowy podmiotu gospodarczego = The Impact of Trademark Valuation on Financial Result of a Company
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 253 (2016) , s. 45-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168339059
article
32

Author:
Izabela Emerling , Olga Grzybek
Title:
Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej wpływ na wynik finansowy = Takeover of an Company's Organized Parts and Its Impact on the Financial Result
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 253 (2016) , s. 33-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168339057
article
33

Title:
A Credible Picture of the Financial Condition of an Enterprise versus Financial Frauds
Source:
Journal of Economy, Business and Financing. - vol. 3, iss. 1 (2015) , s. 7-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168339215
article
34

Title:
Valuation of Outstanding Loans and the Financial Result of a Bank = Wycena należności kredytowych a wynik finansowy banku
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 225 (2015) , s. 85-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168339079
article
35

Title:
Rola audytu w zarządzaniu jednostką - aspekt praktyczny = The Role of Audit in Management Company - Practical Aspect
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 240 (2015) , s. 90-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Współczesne Finanse ; 2)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168339081
article
36

Title:
Informative Value of a Comprehensive Income Statement in the Era of Economy Globalization
Source:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 115-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Nr:
2168339519
chapter in monograph
See main document
37

Conference:
4th Electronic International Interdisciplinary Conference, Żylina, Słowacja, od 2015-08-17 do 2015-08-21
Title:
Valuation Methods versus the Possibility of Controlling a Financial Result
Source:
The 4th Electronic International Interdisciplinary Conference : Proceedings / ed. Michal Mokrys, Stefan Badura - Zilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2015, s. 43-47. - Summ.
Series:
(Electronic International Interdisciplinary Conference ; vol. 4, iss. 1)
ISBN:
978-80-554-1090-6
Nr:
2168340767
chapter in monograph
38

Conference:
2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2015), Albena, Bułgaria, od 2015-08-26 do 2015-09-01
Title:
Effectiveness as a Measure of Strength and Financial Security of Companies
Source:
2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015 : Conference Proceedings. Book 2, Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Vol. 2, Finance, Economics and Tourism - Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 169-176. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; vol. 2)
ISBN:
978-619-7105-47-6
Nr:
2168339513
chapter in conference materials
39

Title:
Wycena aktywów finansowych i jej wpływ na obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym = Valuation of Financial Assets and Their Impact on the Financial Statements of the Company
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 224 (2015) , s. 20-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168339077
article
40

Title:
Ewolucja rachunku wyników w kontekście interesu właścicieli = Evolution of Income Results in the Context of Interest Holders
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 245 (2015) , s. 82-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168339083
article
41

Title:
Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej banków = Directions Changes in Financial Reporting of Banks
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 164 (2014) , s. 47-55. - Tytuł numeru: Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168339151
article
42

Title:
Zapasy w świetle MSR 2
Source:
Międzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. 2 / red. nauk. Halina Buk - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 171-178
ISBN:
978-83-7875-197-7
Nr:
2168339347
chapter in textbook
43

Title:
Rachunek kosztów a nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem = Cost Accounting and Modern Company Management
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 343 (2014) , s. 143-153. - Tytuł numeru: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168339157
article
44

Title:
Rachunek zysków i strat w świetle rozwiązań międzynarodowych = Income Statement in the Light of International Regulations
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 190 (2014) , s. 42-52. - Tytuł numeru: Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168339155
article
45

Title:
Różnice kursowe i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym
Source:
Międzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. 2 / red. nauk. Halina Buk - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 158-170
ISBN:
978-83-7875-197-7
Nr:
2168339345
chapter in textbook
46

Conference:
International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2014, Albena, Bułgaria, od 2014-09-02 do 2014-09-07
Title:
Key Financial Ratios to Assess the Risk of Bankruptcy Based on Selected Publicly Traded Companies
Source:
International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2014 : Conference Proceedings. Book 2, Vol. 2 - Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, s. 383-390. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; vol. 2)
ISBN:
978-619-7105-26-1
Nr:
2168343874
chapter in conference materials
47

Author:
Sylwia Bożek , Izabela Emerling
Title:
Ubezpieczenie jako sposób monitoringu ryzyka spłaty należności = Insurance as Method of Monitoring the Risk of Debt Repayment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 65 (2014) , s. 609-620. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 802)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168339159
article
48

Title:
Management of Inventories in an Enteprise in the Context of Production Continuity = Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie w kontekście utrzymania ciągłości produkcji
Source:
Management Systems in Production Engineering. - no 2 (14) (2014) , s. 49-54. - Artykuł dostępny w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168339105
article
49

Author:
Sylwia Bożek , Izabela Emerling
Title:
Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu = Credit Policy of the Enterprise and Insurance of Credit Risk
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 64, t. 1 (2013) , s. 97-108. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 786)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168339165
article
50

Author:
Sylwia Bożek , Izabela Emerling
Title:
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście zdolności kredytowej = Credit Risk Management and Credit Rating
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 60 (2013) , s. 403-412. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 761)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168339161
article
51

Title:
Wycena i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków
Publisher address:
Wrocław: Wydawnictwo Marina, 2013
Physical description:
226, [9] s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-61872-52-8
Nr:
2168339343
monograph
52

Title:
Kwantyfikacja ryzyka kredytowego oraz formy jego ograniczania i oceny = Quantifying, Limiting and Evaluating Credit Risk
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 50-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168339221
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Wartość godziwa jako narzędzie pomiaru należności kredytowych banku = Fair Value as a Tool of Intangible of the Credit Receivables of Bank
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 126 (2012) , s. 169-177. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168339171
article
54

Title:
Wpływ metod wyceny należności kredytowych na wynik finansowy banku = The Influence of the Methods Valuation of the Credit Receivables Impacts on the Financial Result of the Commercial Bank
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 82 (2012) , s. 33-41. - Tytuł numeru: Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168339181
article
55

Author:
Izabela Emerling , Anna Kuzior , Katarzyna Tkocz-Wolny
Title:
Rachunek wyników : zbiór zadań
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
105 s.: il.; 24 cm
Series:
(Podręcznik)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7246-794-2
Nr:
2168339349
textbook
56

Author:
Title:
Zasady rachunkowości bankowej
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
174 s.: il.; 24 cm
Series:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
978-83-7246-667-9
Access mode:
Nr:
2168342069
textbook
57

Author:
Title:
Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
89 s.: il.; 24 cm
Series:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
978-83-7246-663-1
Access mode:
Nr:
2168342079
textbook
58

Title:
Sprawozdawczość finansowa według Międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej - źródła regulacji oraz ich kolejne zmiany
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 127-135 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168339469
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Pomiar i zasady uznawania wyniku finansowego w świetle regulacji międzynarodowych = Influence on the Measurement and Recognition of the Financial Result in the Light of International Regulations
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 73 (2011) , s. 160-176. - Tytuł numeru: Problemy harmonizacji rachunkowości
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168339239
article
60

Title:
Bilans w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych - różnice = Balanse Sheet in the Light of Polish and International Regulations - Differences
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 41 (2011) , s. 545-559. - Tytuł numeru: Rachunkowość w teorii i praktyce - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 668)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168339259
article
61

Title:
Perspektywy rozwoju rachunkowości i jej wpływ na pomiar i uznawanie wyniku finansowego = Perspectives on the Development of Accounting and Its Influence on the Measurement and Recognition of Financial Results
Source:
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 14 (2010) , s. 214-223. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168339327
article
62

Title:
Analiza ekonomiczno-finansowa Banku ABC przy różnych wariantach wyceny i ujęcia działalności kredytowej = Financial and Economic Analysis of Banks ABC of Different Methods of the Balance Valuation of the Credit Receivables Impacts
Source:
Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 105-114. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-579-5
Nr:
2168339405
chapter in conference materials
63

Title:
Kryzys i jego odzwierciedlenie w bilansie banku komercyjnego = The Crisis in the Balance of the Commercial Bank
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2168339501
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Wycena należności kredytowych a standardy sprawozdawczości finansowej = Valuation of Credit Receivables and Financial Reporting Standards
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 53, nr 109 (2009) , s. 39-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168339351
article
65

Title:
Źródła międzynarodowego i polskiego prawa w zakresie rachunkowości banków komercyjnych
Source:
Problemy współczesnej rachunkowości / [oprac. tekstów: Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski] - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 113-124 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-437-6
Nr:
2168339615
chapter in monograph
66

Title:
Działalność kredytowa banku komercyjnego
Publisher address:
Wrocław: Wydawnictwo "Marina", 2008
Physical description:
282, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-924138-5-1
Access mode:
Nr:
2168343359
monograph
67

Title:
Wpływ rezerw na wynik finansowy banku = Influence of Reserves on Bank Financial Result
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 52 (2008) , s. 137-156. - Tytuł numeru: Problemy identyfikacji i pomiaru w rachunkowości
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168339409
article
68

Conference:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości "Rachunkowość w teorii i praktyce", Poznań, Polska, od 2007-09-22 do 2007-09-23
Title:
Sterowanie wysokością wyniku finansowego przy wykorzystaniu instrumentów materialnej polityki bilansowej w zakresie działalności kredytowej banku
Source:
Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 1, Rachunkowość finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 119-127 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-262-2
Nr:
2168340539
chapter in conference materials
69

Title:
Odzwierciedlenie działalności kredytowej w sprawozdaniach finansowych banku komercyjnego
Source:
Rachunkowość. - R. 58, nr 1 (2007) , s. 41-42
Nr:
2168339605
article
70

Title:
Działalność kredytowa banku a wiarygodność sprawozdania finansowego
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 85-92. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2168342161
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Tworzenie rezerw w bankach według polskiego prawodawstwa
Source:
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 2, Analiza standardów rachunkowości / red. Zbigniew Messner - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 121-132
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-835-4
Nr:
2168339581
chapter in monograph
72

Title:
Struktura i prezentacja w bilansie aktywów dochodowych banku = Structure and Presentation of the Earning Assets in Banks
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 33 (2005) , s. 57-62. - Tytuł numeru: Aktualne zmiany w rachunkowości : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inwestycji
Nr:
2168339415
article
73

Title:
Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości = Selected Issues in Teaching Computerized Accounting Systems
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005) , s. 35-42. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości : praktyka i stan badań - Bibliogr.
Nr:
2168339437
article
74

Title:
Operacje z udziałem środków pieniężnych
Source:
Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 21-40
Series:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
83-7246-376-X
Nr:
2168339505
chapter in textbook
75

Title:
Należności kredytowe
Source:
Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 49-57
Series:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
83-7246-376-X
Nr:
2168339509
chapter in textbook
76

Title:
Czynniki kształtujące rentowność banku = The Factors Forming a Bank Profitability
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 23 (2003) , s. 9-17. - Tytuł numeru: Rachunkowość wobec zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
Nr:
2168339627
article
77

Title:
Operacje depozytowe
Source:
Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 41-48
Series:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
83-7246-376-X
Nr:
2168339507
chapter in textbook
78

Title:
Znaczenie środków pieniężnych i rozrachunków dla kształtowania płynności finansowej banku = The Importance of the Cash and Reconing in Creating the Financial Liquidity of a Bank
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 19 (2001) , s. 21-33. - Tytuł numeru: Informacyjna funkcja rachunkowości we współczesnej gospodarce rynkowej
Access mode:
Nr:
2168342141
article
79

Title:
Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001
Physical description:
177 s.: il.; 25 cm
Series:
(Skrypty Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7246-188-0
Nr:
2168339579
textbook
80

Conference:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście, Polska, od 1999-09-20 do 1999-09-22
Title:
Struktura specyficznej sprawozdawczości bankowej i jej powiązanie z bilansem banku
Source:
Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999, s. 231-239
ISBN:
83-88057-05-7
Nr:
2168339525
chapter in conference materials
1
Assumptions of the Energy Policy of the Country versus Investment Outlays Related to the Purchase of Alternative Fuels : Poland as a Case Study / Maciej Ciołek, Izabela EMERLING, Katarzyna Olejko, Beata Sadowska, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // Energies. - vol. 15, iss. 5 (2022), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Whole System Approaches to the Decarbonisation of Heat and Transport. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/5/1945/htm. - ISSN 1996-1073
2
The Impact of the Covid Pandemic on the Value of Consumer and Mortgage Loans Granted by Polish Banks / Małgorzata Białas, Izabela EMERLING // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 6500-6508. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-impact-of-the-covid-pandemic-on-the-value-of-consumer-and-mortgage-loans-granted-by-polish-banks/Wstęp:
3
Investments in Alternative Markets and Traditional Form of Capital Investment / Izabela EMERLING // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 3247-3253. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/investments-in-alternative-markets-and-traditional-forms-of-capital-investment/Wstęp:
4
The Impact of the COVID Pandemic on the Lending of Banks Operating in Poland / Małgorzata Białas, Izabela EMERLING // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 3254-3262. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/integration-of-organisations-on-information-level/Wstęp:
5
Effects of the Covid 19 Pandemic and the Problems of Corporate Bankruptcy / Izabela EMERLING // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 3355-3362. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/effects-of-the-covid-19-pandemic-and-the-problems-of-corporate-bankruptcy/Wstęp:
6
Choice of the Form of Taxation in Small and Medium-sized Enterprises and Their Importance for the Economic Growth and the Country's Economy = Wybór formy opodatkowania w małych i średnich przedsiębiorstwach i ich znaczenie dla wzrostu gospodarczego kraju / Izabela EMERLING // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 47, nr 4 (2020), s. 37-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/760/701. - ISSN 1506-2635
7
Znaczenie raportów kwartalnych spółki akcyjnej dla odbiorców informacji / Izabela EMERLING // W: Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 30-48. - ISBN 978-83-8085-468-0
8
Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki / red. nauk. Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Izabela EMERLING. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019. - 173 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
9
Can We Shape Trait Professional Skepticism through University Accounting Programs? Evidence from Polish University / Maciej Ciołek, Izabela Emerling // Sustainability. - vol. 11, iss. 1 (2019), s. 1-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/291. - ISSN 2071-1050
10
The Importance of Quarterly Company Reporting for Information Recipients / Izabela EMERLING // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie
11
Ujawnienia organów nadzorczych w zakresie dobrych praktyk a ujawnienia niefinansowe / Izabela EMERLING // W: Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki / red. nauk. Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Izabela EMERLING. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 143-151. - ISBN 978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
12
The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Ekonomicko-manazerske spektrum = Economic and Managerial Spectrum. - vol. 12, iss. 1 (2018), s. 55-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/03/EMS_1_2018_5_Emerling_Wojcik-Jurkiewicz.pdf. - ISSN 1337-0839
13
Znaczenie danych niefinansowych dla odbiorców sprawozdania finansowego = Importance of Non-Financial Data for Users of Financial Statements / Izabela Emerling // Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. - nr 1, cz. 2 (2018), s. 136-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/izabela_emerling.pdf. - ISSN 1733-9758
14
Strategiczna karta wyników i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Balanced Scorecard and its Role Company Management / Izabela Emerling // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 514 (2018), s. 108-115. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/73946. - ISSN 1899-3192
15
Rozrachunki według MSR/MSSF / Izabela Emerling // W: Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce / red. Halina Buk. - Warszawa: CeDeWu, 2018. - S. 191-212. - ISBN 978-83-8102-032-9
16
Znaczenie ujawnień niefinansowych dla inwestorów i wizerunku jednostki gospodarczej = The Importance of Non-Financial Information for Investors and the Image of the Company / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 369 (2018), s. 40-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/376346/edition/355451/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
17
Wycena i prezentacja zapasów zgodnie z MSR 2 / Izabela Emerling // W: Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce / red. Halina Buk. - Warszawa: CeDeWu, 2018. - S. 101-112. - ISBN 978-83-8102-032-9
18
Skutki zmian kursów wymiany walut obcych na podstawie MSR 21 / Izabela Emerling // W: Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce / red. Halina Buk. - Warszawa: CeDeWu, 2018. - S. 213-228. - ISBN 978-83-8102-032-9
19
Rola i znaczenie ujawnień w informacji dodatkowej dla wartości poznawczej sprawozdania z całkowitych dochodów / Izabela Emerling // W: Zmiany - innowacje - kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości / red. nauk. Halina Buk, Jolanta Wartini-Twardowska. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 9-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-353-7 ; 978-83-7875-354-4
20
Sales Budgeting in a Business - Practical Aspect / I. Emerling // W: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017 : Conference Proceedings. Book 1, Modern Science. Vol. 5, Business and Management. - Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. - (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, ISSN 2367-5659 ; vol. 5). - S. 803-814. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-619-7408-17-1. - Pełny tekst: https://www.sgemsocial.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=2440
21
Problem of Receivables Management and Debt Recovery in an Enterprise in the Age of Globalization / Izabela Emerling, Tomasz Lis // W: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Proceedings. (Part 1) / ed. Tomas Kliestik. - Zilina: University of Zilina, 2017. - S. 406-412. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Pełny tekst: https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2017_part_1.pdf
22
Rola audytu w wykrywaniu nadużyć gospodarczych = The Role of Audit in Revealing Fraud / Izabela Emerling // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 154 (2017), s. 9-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/Izabela_Emerling_154.pdf. - ISSN 1234-8872
23
Cognitive Functions in Advanced Analytical Processes of Financial Statements about Capital / Tomasz Lis, Izabela Emerling // W: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Proceedings. (Part 3) / ed. Tomas Kliestik. - Zilina: University of Zilina, 2017. - S. 1316-1322. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Pełny tekst: https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2017_part_3.pdf
24
Analiza ryzyka w opracowaniu planu audytu na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej = The Role of Audit In Detecting Risks on the Example of the Municipal Social Welfare Center / Izabela Emerling // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (87) cz. 1 (2017), s. 141-153. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Funkcja doradcza audytu wewnętrznego. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7444/34786.pdf. - ISSN 2450-7741
25
Budżetowanie sprzedaży jako ważny element zarządzania jednostką = Budgeting of Sales as an Important Element of Unit Management / Izabela Emerling // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 471 (2017), s. 135-144. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/41843/edition/37655/content. - ISSN 1899-3192
26
Protecting the Organization Against Risk and the Role of Financial Audit on the Example of the Internal Audit / Sylwia Bożek, Izabela Emerling // Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 3 (2016), s. 485-499. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/79/39. - ISSN 2083-1277
27
Budżetowanie kosztów a zarządzanie podmiotem leczniczym = Budgeting Costs vs. Management of Health Care Facility / Izabela Emerling // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 442 (2016), s. 102-111. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/Content/35152/PDF/Emerling_Budzetowanie_Kosztow_a_Zarzadzanie_Podmiotem_Leczniczym_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
28
Zarządzanie należnościami w jednostkach finansów publicznych / Izabela Emerling, Wojciech Emerling // W: Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Ewa Maćkowiak, Aleksandra Szewieczek. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 112-124. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-322-3
29
Kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa a oszustwa finansowe = Shaping a Company Financial Results Versus Financial Fraud / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 253 (2016), s. 22-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/Content/224383/02.pdf. - ISSN 2083-8611
30
Wykorzystanie rachunku kosztów działań do planowania kosztów banku = Use of Activity Based Costing to Plan Bank's Costs / Izabela Emerling // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 424 (2016), s. 86-97. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/36646/edition/32912/content. - ISSN 1899-3192
31
Wpływ wyceny znaków towarowych na wynik finansowy podmiotu gospodarczego = The Impact of Trademark Valuation on Financial Result of a Company / Izabela Emerling, Olga Grzybek // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 253 (2016), s. 45-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/237340/edition/224451/content. - ISSN 2083-8611
32
Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej wpływ na wynik finansowy = Takeover of an Company's Organized Parts and Its Impact on the Financial Result / Izabela Emerling, Olga Grzybek // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 253 (2016), s. 33-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/237338/edition/224449/content. - ISSN 2083-8611
33
A Credible Picture of the Financial Condition of an Enterprise versus Financial Frauds / Izabela Emerling // Journal of Economy, Business and Financing. - vol. 3, iss. 1 (2015), s. 7-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1339-3723
34
Valuation of Outstanding Loans and the Financial Result of a Bank = Wycena należności kredytowych a wynik finansowy banku / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 225 (2015), s. 85-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=185334&from=publication. - ISSN 2083-8611
35
Rola audytu w zarządzaniu jednostką - aspekt praktyczny = The Role of Audit in Management Company - Practical Aspect / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - (Współczesne Finanse, ISSN 2449-5611 ; 2). - nr 240 (2015), s. 90-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/227322/edition/214863/content. - ISSN 2083-8611
36
Informative Value of a Comprehensive Income Statement in the Era of Economy Globalization / Izabela Emerling // W: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line] / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 115-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
37
Valuation Methods versus the Possibility of Controlling a Financial Result / Izabela Emerling // W: The 4th Electronic International Interdisciplinary Conference : Proceedings / ed. Michal Mokrys, Stefan Badura. - Zilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2015. - (Electronic International Interdisciplinary Conference, ISSN 1339-9977 ; vol. 4, iss. 1). - S. 43-47. - Summ. - ISBN 978-80-554-1090-6. - Pełny tekst: http://www.eiic.cz/archive/?vid=1&aid=1&kid=20401
38
Effectiveness as a Measure of Strength and Financial Security of Companies / I. Emerling // W: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015 : Conference Proceedings. Book 2, Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Vol. 2, Finance, Economics and Tourism. - Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. - (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, ISSN 2367-5659 ; vol. 2). - S. 169-176. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-619-7105-47-6. - Pełny tekst: https://www.sgemsocial.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=2440
39
Wycena aktywów finansowych i jej wpływ na obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym = Valuation of Financial Assets and Their Impact on the Financial Statements of the Company / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 224 (2015), s. 20-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/195676/edition/184366/content. - ISSN 2083-8611
40
Ewolucja rachunku wyników w kontekście interesu właścicieli = Evolution of Income Results in the Context of Interest Holders / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 245 (2015), s. 82-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/228624/edition/216077/content. - ISSN 2083-8611
41
Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej banków = Directions Changes in Financial Reporting of Banks / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 164 (2014), s. 47-55. - Summ.. - Tytuł numeru: Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/103163/edition/97106/content. - ISSN 2083-8611
42
Zapasy w świetle MSR 2 / Izabela Emerling // W: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. 2 / red. nauk. Halina Buk. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 171-178. - ISBN 978-83-7875-197-7
43
Rachunek kosztów a nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem = Cost Accounting and Modern Company Management / Izabela Emerling // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 343 (2014), s. 143-153. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/29289/edition/26443/content. - ISSN 1899-3192
44
Rachunek zysków i strat w świetle rozwiązań międzynarodowych = Income Statement in the Light of International Regulations / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 190 (2014), s. 42-52. - Summ.. - Tytuł numeru: Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/139086/edition/130528/content. - ISSN 2083-8611
45
Różnice kursowe i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym / Izabela Emerling // W: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. 2 / red. nauk. Halina Buk. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 158-170. - ISBN 978-83-7875-197-7
46
Key Financial Ratios to Assess the Risk of Bankruptcy Based on Selected Publicly Traded Companies / I. Emerling // W: International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2014 : Conference Proceedings. Book 2, Vol. 2. - Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. - (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, ISSN 2367-5659 ; vol. 2). - S. 383-390. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-619-7105-26-1
47
Ubezpieczenie jako sposób monitoringu ryzyka spłaty należności = Insurance as Method of Monitoring the Risk of Debt Repayment / Sylwia Bożek, Izabela Emerling // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 802). - nr 65 (2014), s. 609-620. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-609.pdf. - ISSN 1733-2842
48
Management of Inventories in an Enteprise in the Context of Production Continuity = Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie w kontekście utrzymania ciągłości produkcji / Izabela Emerling // Management Systems in Production Engineering. - no 2 (14) (2014), s. 49-54. - Summ., streszcz.. - Artykuł dostępny w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.panova.pl/pliki/14_2014/2014_02_01.pdf#http://wydawnictwo.panova.pl/pliki/14_2014/01.pdf. - ISSN 2299-0461
49
Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu = Credit Policy of the Enterprise and Insurance of Credit Risk / Sylwia Bożek, Izabela Emerling // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 786). - nr 64, t. 1 (2013), s. 97-108. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-97.pdf. - ISSN 1733-2842
50
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście zdolności kredytowej = Credit Risk Management and Credit Rating / Sylwia Bożek, Izabela Emerling // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 761). - nr 60 (2013), s. 403-412. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-403.pdf. - ISSN 1733-2842
51
Wycena i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków / Izabela Emerling. - Wrocław: Wydawnictwo Marina, 2013. - 226, [9] s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - Bibliogr. - ISBN 978-61872-52-8
52
Kwantyfikacja ryzyka kredytowego oraz formy jego ograniczania i oceny = Quantifying, Limiting and Evaluating Credit Risk / Izabela Emerling // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 50-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-643-4
53
Wartość godziwa jako narzędzie pomiaru należności kredytowych banku = Fair Value as a Tool of Intangible of the Credit Receivables of Bank / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 126 (2012), s. 169-177. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/86657/edition/81792/content. - ISSN 2083-8611
54
Wpływ metod wyceny należności kredytowych na wynik finansowy banku = The Influence of the Methods Valuation of the Credit Receivables Impacts on the Financial Result of the Commercial Bank / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 82 (2012), s. 33-41. - Summ.. - Tytuł numeru: Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/73114/edition/69065/content. - ISSN 2083-8611
55
Rachunek wyników : zbiór zadań / Izabela Emerling, Anna Kuzior, Katarzyna Tkocz-Wolny. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 105 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7246-794-2
56
Zasady rachunkowości bankowej / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Aneta Wszelaki. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 174 s. : il. ; 24 cm. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7246-667-9
57
Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Aneta Wszelaki. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 89 s. : il. ; 24 cm. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7246-663-1
58
Sprawozdawczość finansowa według Międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej - źródła regulacji oraz ich kolejne zmiany / Izabela Emerling // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 127-135. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
59
Pomiar i zasady uznawania wyniku finansowego w świetle regulacji międzynarodowych = Influence on the Measurement and Recognition of the Financial Result in the Light of International Regulations / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 73 (2011), s. 160-176. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy harmonizacji rachunkowości. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/122663/edition/115250/content. - ISSN 2083-8611
60
Bilans w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych - różnice = Balanse Sheet in the Light of Polish and International Regulations - Differences / Izabela Emerling // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 668). - nr 41 (2011), s. 545-559. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/41-2011/FRFU-41-545.pdf. - ISSN 1733-2842
61
Perspektywy rozwoju rachunkowości i jej wpływ na pomiar i uznawanie wyniku finansowego = Perspectives on the Development of Accounting and Its Influence on the Measurement and Recognition of Financial Results / Izabela Emerling // Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 14 (2010), s. 214-223. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-6205
62
Analiza ekonomiczno-finansowa Banku ABC przy różnych wariantach wyceny i ujęcia działalności kredytowej = Financial and Economic Analysis of Banks ABC of Different Methods of the Balance Valuation of the Credit Receivables Impacts / Izabela Emerling // W: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 105-114. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-579-5
63
Kryzys i jego odzwierciedlenie w bilansie banku komercyjnego = The Crisis in the Balance of the Commercial Bank / Izabela Emerling // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 55-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
64
Wycena należności kredytowych a standardy sprawozdawczości finansowej = Valuation of Credit Receivables and Financial Reporting Standards / Izabela Emerling // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 53, nr 109 (2009), s. 39-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
65
Źródła międzynarodowego i polskiego prawa w zakresie rachunkowości banków komercyjnych / Izabela Emerling // W: Problemy współczesnej rachunkowości / [oprac. tekstów: Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski]. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 113-124. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-437-6
66
Działalność kredytowa banku komercyjnego / Izabela Emerling. - Wrocław: Wydawnictwo "Marina", 2008. - 282, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924138-5-1
67
Wpływ rezerw na wynik finansowy banku = Influence of Reserves on Bank Financial Result / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 52 (2008), s. 137-156. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy identyfikacji i pomiaru w rachunkowości. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/14233/edition/12679/content. - ISSN 2083-8603
68
Sterowanie wysokością wyniku finansowego przy wykorzystaniu instrumentów materialnej polityki bilansowej w zakresie działalności kredytowej banku / Izabela Emerling // W: Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 1, Rachunkowość finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 119-127. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-262-2
69
Odzwierciedlenie działalności kredytowej w sprawozdaniach finansowych banku komercyjnego / Izabela Emerling // Rachunkowość. - R. 58, nr 1 (2007), s. 41-42. - ISSN 0481-5475
70
Działalność kredytowa banku a wiarygodność sprawozdania finansowego / Izabela Emerling // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 85-92. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
71
Tworzenie rezerw w bankach według polskiego prawodawstwa / Izabela Emerling // W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 2, Analiza standardów rachunkowości / red. Zbigniew Messner. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 121-132. - ISBN 83-7246-835-4
72
Struktura i prezentacja w bilansie aktywów dochodowych banku = Structure and Presentation of the Earning Assets in Banks / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 33 (2005), s. 57-62. - Summ.. - Tytuł numeru: Aktualne zmiany w rachunkowości : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inwestycji. - ISSN 2083-8603
73
Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości = Selected Issues in Teaching Computerized Accounting Systems / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005), s. 35-42. - Summ.. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości : praktyka i stan badań. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
74
Operacje z udziałem środków pieniężnych / Izabela Emerling // W: Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 21-40. - ISBN 83-7246-376-X
75
Należności kredytowe / Izabela Emerling // W: Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 49-57. - ISBN 83-7246-376-X
76
Czynniki kształtujące rentowność banku = The Factors Forming a Bank Profitability / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 23 (2003), s. 9-17. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość wobec zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. - ISSN 2083-8603
77
Operacje depozytowe / Izabela Emerling // W: Podstawy rachunkowości bankowej / red. Maria Smejda. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach). - S. 41-48. - ISBN 83-7246-376-X
78
Znaczenie środków pieniężnych i rozrachunków dla kształtowania płynności finansowej banku = The Importance of the Cash and Reconing in Creating the Financial Liquidity of a Bank / Izabela Emerling // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. - nr 19 (2001), s. 21-33. - Summ.. - Tytuł numeru: Informacyjna funkcja rachunkowości we współczesnej gospodarce rynkowej. - ISSN 2083-8603
79
Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych / Izabela Emerling, Józef Pfaf, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001. - 177 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - ISBN 83-7246-188-0
80
Struktura specyficznej sprawozdawczości bankowej i jej powiązanie z bilansem banku / Izabela Hałupka, Magdalena Wójcik // W: Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz. - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. - S. 231-239. - ISBN 83-88057-05-7
1
Ciołek M., Emerling I., Olejko K., Sadowska B., Wójcik-Jurkiewicz M., (2022), Assumptions of the Energy Policy of the Country versus Investment Outlays Related to the Purchase of Alternative Fuels : Poland as a Case Study, "Energies", vol. 15, iss. 5, s. 1-18; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/5/1945/htm
2
Białas M., Emerling I., (2021), The Impact of the Covid Pandemic on the Value of Consumer and Mortgage Loans Granted by Polish Banks. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 6500-6508.
3
Emerling I., (2021), Investments in Alternative Markets and Traditional Form of Capital Investment. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3247-3253.
4
Białas M., Emerling I., (2021), The Impact of the COVID Pandemic on the Lending of Banks Operating in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3254-3262.
5
Emerling I., (2021), Effects of the Covid 19 Pandemic and the Problems of Corporate Bankruptcy. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3355-3362.
6
Emerling I., (2020), Choice of the Form of Taxation in Small and Medium-sized Enterprises and Their Importance for the Economic Growth and the Country's Economy, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 47, nr 4, s. 37-48; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/760/701
7
Emerling I., (2020), Znaczenie raportów kwartalnych spółki akcyjnej dla odbiorców informacji. [W:] Chłapek K., Krajewska S., Zieniuk P. (red.), Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy, Warszawa : Difin, s. 30-48.
8
Wójcik-Jurkiewicz M., Emerling I. (red.), (2019), Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR: dobre praktyki, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 173 s.
9
Ciołek M., Emerling I., (2019), Can We Shape Trait Professional Skepticism through University Accounting Programs? Evidence from Polish University, "Sustainability", vol. 11, iss. 1, s. 1-30; https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/291
10
Emerling I., (2019), The Importance of Quarterly Company Reporting for Information Recipients. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 19.
11
Emerling I., (2019), Ujawnienia organów nadzorczych w zakresie dobrych praktyk a ujawnienia niefinansowe. [W:] Wójcik-Jurkiewicz M., Emerling I. (red.), Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 143-151.
12
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management, "Ekonomicko-manazerske spektrum", vol. 12, iss. 1, s. 55-63; https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/03/EMS_1_2018_5_Emerling_Wojcik-Jurkiewicz.pdf
13
Emerling I., (2018), Znaczenie danych niefinansowych dla odbiorców sprawozdania finansowego, "Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego", nr 1, cz. 2, s. 136-142; http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/izabela_emerling.pdf
14
Emerling I., (2018), Strategiczna karta wyników i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 514, s. 108-115; http://www.dbc.wroc.pl/publication/73946
15
Emerling I., (2018), Rozrachunki według MSR/MSSF. [W:] Buk H. (red.), Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce, Warszawa : CeDeWu, s. 191-212.
16
Emerling I., (2018), Znaczenie ujawnień niefinansowych dla inwestorów i wizerunku jednostki gospodarczej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 369, s. 40-53; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/376346/edition/355451/content?ref=desc
17
Emerling I., (2018), Wycena i prezentacja zapasów zgodnie z MSR 2. [W:] Buk H. (red.), Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce, Warszawa : CeDeWu, s. 101-112.
18
Emerling I., (2018), Skutki zmian kursów wymiany walut obcych na podstawie MSR 21. [W:] Buk H. (red.), Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce, Warszawa : CeDeWu, s. 213-228.
19
Emerling I., (2017), Rola i znaczenie ujawnień w informacji dodatkowej dla wartości poznawczej sprawozdania z całkowitych dochodów. [W:] Buk H., Wartini-Twardowska J. (red.), Zmiany - innowacje - kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 9-23.
20
Emerling I., (2017), Sales Budgeting in a Business - Practical Aspect. [W:] 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017 : Conference Proceedings. Book 1, Modern Science. Vol. 5, Business and Management (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts; vol. 5), Sofia : STEF92 Technology Ltd., s. 803-814.
21
Emerling I., Lis T., (2017), Problem of Receivables Management and Debt Recovery in an Enterprise in the Age of Globalization. [W:] Kliestik T. (red.), Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Proceedings. (Part 1), Zilina : University of Zilina, s. 406-412.
22
Emerling I., (2017), Rola audytu w wykrywaniu nadużyć gospodarczych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 154, s. 9-20; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/Izabela_Emerling_154.pdf
23
Lis T., Emerling I., (2017), Cognitive Functions in Advanced Analytical Processes of Financial Statements about Capital. [W:] Kliestik T. (red.), Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Proceedings. (Part 3), Zilina : University of Zilina, s. 1316-1322.
24
Emerling I., (2017), Analiza ryzyka w opracowaniu planu audytu na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3 (87) cz. 1, s. 141-153; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7444/34786.pdf
25
Emerling I., (2017), Budżetowanie sprzedaży jako ważny element zarządzania jednostką, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 471, s. 135-144; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/41843/edition/37655/content
26
Bożek S., Emerling I., (2016), Protecting the Organization Against Risk and the Role of Financial Audit on the Example of the Internal Audit, "Oeconomia Copernicana", vol. 7, nr 3, s. 485-499; http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/79/39
27
Emerling I., (2016), Budżetowanie kosztów a zarządzanie podmiotem leczniczym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 442, s. 102-111; https://dbc.wroc.pl/Content/35152/PDF/Emerling_Budzetowanie_Kosztow_a_Zarzadzanie_Podmiotem_Leczniczym_2016.pdf
28
Emerling I., Emerling W., (2016), Zarządzanie należnościami w jednostkach finansów publicznych. [W:] Adamek-Hyska D., Maćkowiak E., Szewieczek A. (red.), Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 112-124.
29
Emerling I., (2016), Kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa a oszustwa finansowe, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 253, s. 22-32; http://www.sbc.org.pl/Content/224383/02.pdf
30
Emerling I., (2016), Wykorzystanie rachunku kosztów działań do planowania kosztów banku, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 424, s. 86-97; https://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/36646/edition/32912/content
31
Emerling I., Grzybek O., (2016), Wpływ wyceny znaków towarowych na wynik finansowy podmiotu gospodarczego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 253, s. 45-54; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/237340/edition/224451/content
32
Emerling I., Grzybek O., (2016), Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej wpływ na wynik finansowy, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 253, s. 33-44; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/237338/edition/224449/content
33
Emerling I., (2015), A Credible Picture of the Financial Condition of an Enterprise versus Financial Frauds, "Journal of Economy, Business and Financing", vol. 3, iss. 1, s. 7-14.
34
Emerling I., (2015), Valuation of Outstanding Loans and the Financial Result of a Bank, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 225, s. 85-92; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=185334&from=publication
35
Emerling I., (2015), Rola audytu w zarządzaniu jednostką - aspekt praktyczny, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 240, s. 90-100; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/227322/edition/214863/content
36
Emerling I., (2015), Informative Value of a Comprehensive Income Statement in the Era of Economy Globalization. [W:] Krasodomska J., Świetla K. (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line], Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-128.
37
Emerling I., (2015), Valuation Methods versus the Possibility of Controlling a Financial Result. [W:] Mokrys M., Badura S. (red.), The 4th Electronic International Interdisciplinary Conference : Proceedings (Electronic International Interdisciplinary Conference; vol. 4, iss. 1), Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, s. 43-47.
38
Emerling I., (2015), Effectiveness as a Measure of Strength and Financial Security of Companies. [W:] 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015 : Conference Proceedings. Book 2, Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Vol. 2, Finance, Economics and Tourism (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts; vol. 2), Sofia : STEF92 Technology Ltd., s. 169-176.
39
Emerling I., (2015), Wycena aktywów finansowych i jej wpływ na obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 224, s. 20-27; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/195676/edition/184366/content
40
Emerling I., (2015), Ewolucja rachunku wyników w kontekście interesu właścicieli, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 245, s. 82-91; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/228624/edition/216077/content
41
Emerling I., (2014), Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej banków, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 164, s. 47-55; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/103163/edition/97106/content
42
Emerling I., (2014), Zapasy w świetle MSR 2. [W:] Buk H. (red.), Międzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. 2, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 171-178.
43
Emerling I., (2014), Rachunek kosztów a nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 343, s. 143-153; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/29289/edition/26443/content
44
Emerling I., (2014), Rachunek zysków i strat w świetle rozwiązań międzynarodowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 190, s. 42-52; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/139086/edition/130528/content
45
Emerling I., (2014), Różnice kursowe i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym. [W:] Buk H. (red.), Międzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. 2, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 158-170.
46
Emerling I., (2014), Key Financial Ratios to Assess the Risk of Bankruptcy Based on Selected Publicly Traded Companies. [W:] International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2014 : Conference Proceedings. Book 2, Vol. 2 (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts; vol. 2), Sofia : STEF92 Technology Ltd., s. 383-390.
47
Bożek S., Emerling I., (2014), Ubezpieczenie jako sposób monitoringu ryzyka spłaty należności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 65, s. 609-620; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-609.pdf
48
Emerling I., (2014), Management of Inventories in an Enteprise in the Context of Production Continuity, "Management Systems in Production Engineering", no 2 (14), s. 49-54; http://wydawnictwo.panova.pl/pliki/14_2014/2014_02_01.pdf#http://wydawnictwo.panova.pl/pliki/14_2014/01.pdf
49
Bożek S., Emerling I., (2013), Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64, t. 1, s. 97-108; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-97.pdf
50
Bożek S., Emerling I., (2013), Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście zdolności kredytowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 60, s. 403-412; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-403.pdf
51
Emerling I., (2013), Wycena i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków, Wrocław : Wydawnictwo Marina, 226, [9] s.
52
Emerling I., (2013), Kwantyfikacja ryzyka kredytowego oraz formy jego ograniczania i oceny. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 50-61.
53
Emerling I., (2012), Wartość godziwa jako narzędzie pomiaru należności kredytowych banku, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 126, s. 169-177; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/86657/edition/81792/content
54
Emerling I., (2012), Wpływ metod wyceny należności kredytowych na wynik finansowy banku, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 82, s. 33-41; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/73114/edition/69065/content
55
Emerling I., Kuzior A., Tkocz-Wolny K., (2012), Rachunek wyników: zbiór zadań, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 105 s.
56
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., Wszelaki A., (2011), Zasady rachunkowości bankowej, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
57
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., Wszelaki A., (2011), Zasady rachunkowości bankowej: zbiór ćwiczeń, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 89 s.
58
Emerling I., (2011), Sprawozdawczość finansowa według Międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej - źródła regulacji oraz ich kolejne zmiany. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 127-135.
59
Emerling I., (2011), Pomiar i zasady uznawania wyniku finansowego w świetle regulacji międzynarodowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 73, s. 160-176; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/122663/edition/115250/content
60
Emerling I., (2011), Bilans w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych - różnice, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 41, s. 545-559; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/41-2011/FRFU-41-545.pdf
61
Emerling I., (2010), Perspektywy rozwoju rachunkowości i jej wpływ na pomiar i uznawanie wyniku finansowego, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 14, s. 214-223.
62
Emerling I., (2009), Analiza ekonomiczno-finansowa Banku ABC przy różnych wariantach wyceny i ujęcia działalności kredytowej. [W:] Buk H., Kostur (red.), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 105-114.
63
Emerling I., (2009), Kryzys i jego odzwierciedlenie w bilansie banku komercyjnego. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 55-63.
64
Emerling I., (2009), Wycena należności kredytowych a standardy sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 53, nr 109, s. 39-49.
65
Emerling I., (2009), Źródła międzynarodowego i polskiego prawa w zakresie rachunkowości banków komercyjnych. [W:] Katarzyna Klimczak , Boniecki M., Grabowski R. (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 113-124.
66
Emerling I., (2008), Działalność kredytowa banku komercyjnego, Wrocław : Wydawnictwo "Marina", 282, [1] s.
67
Emerling I., (2008), Wpływ rezerw na wynik finansowy banku, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 52, s. 137-156; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/14233/edition/12679/content
68
Emerling I., (2007), Sterowanie wysokością wyniku finansowego przy wykorzystaniu instrumentów materialnej polityki bilansowej w zakresie działalności kredytowej banku. [W:] Gabrusewicz W. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, T. 1, Rachunkowość finansowa, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 119-127.
69
Emerling I., (2007), Odzwierciedlenie działalności kredytowej w sprawozdaniach finansowych banku komercyjnego, "Rachunkowość", R. 58, nr 1, s. 41-42.
70
Emerling I., (2007), Działalność kredytowa banku a wiarygodność sprawozdania finansowego. [W:] MICHERDA B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 85-92.
71
Emerling I., (2006), Tworzenie rezerw w bankach według polskiego prawodawstwa. [W:] Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, T. 2, Analiza standardów rachunkowości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 121-132.
72
Emerling I., (2005), Struktura i prezentacja w bilansie aktywów dochodowych banku, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 33, s. 57-62.
73
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., (2005), Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1079, s. 35-42.
74
Emerling I., (2003), Operacje z udziałem środków pieniężnych. [W:] Smejda M. (red.), Podstawy rachunkowości bankowej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 21-40.
75
Emerling I., (2003), Należności kredytowe. [W:] Smejda M. (red.), Podstawy rachunkowości bankowej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 49-57.
76
Emerling I., (2003), Czynniki kształtujące rentowność banku, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 23, s. 9-17.
77
Emerling I., (2003), Operacje depozytowe. [W:] Smejda M. (red.), Podstawy rachunkowości bankowej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 41-48.
78
Emerling I., (2001), Znaczenie środków pieniężnych i rozrachunków dla kształtowania płynności finansowej banku, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 19, s. 21-33.
79
Emerling I., Pfaff J., Wójcik-Jurkiewicz M., (2001), Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 177 s.
80
Hałupka I., Wójcik M., (1999), Struktura specyficznej sprawozdawczości bankowej i jej powiązanie z bilansem banku. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 231-239.
1
@article{UEK:2168362938,
author = "Maciej Ciołek and Izabela Emerling and Katarzyna Olejko and Beata Sadowska and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Assumptions of the Energy Policy of the Country versus Investment Outlays Related to the Purchase of Alternative Fuels : Poland as a Case Study",
journal = "Energies",
number = "vol. 15, iss. 5",
pages = "1-18",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en15051945},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/15/5/1945/htm},
}
2
@inbook{UEK:2168360258,
author = "Małgorzata Białas and Izabela Emerling",
title = "The Impact of the Covid Pandemic on the Value of Consumer and Mortgage Loans Granted by Polish Banks",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "6500-6508",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
3
@inbook{UEK:2168355676,
author = "Izabela Emerling",
title = "Investments in Alternative Markets and Traditional Form of Capital Investment",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "3247-3253",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
4
@inbook{UEK:2168359914,
author = "Małgorzata Białas and Izabela Emerling",
title = "The Impact of the COVID Pandemic on the Lending of Banks Operating in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "3254-3262",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
5
@inbook{UEK:2168355660,
author = "Izabela Emerling",
title = "Effects of the Covid 19 Pandemic and the Problems of Corporate Bankruptcy",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "3355-3362",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
6
@article{UEK:2168352166,
author = "Izabela Emerling",
title = "Choice of the Form of Taxation in Small and Medium-sized Enterprises and Their Importance for the Economic Growth and the Country's Economy",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 47, 4",
pages = "37-48",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.3748},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/760/701},
}
7
@inbook{UEK:2168348582,
author = "Izabela Emerling",
title = "Znaczenie raportów kwartalnych spółki akcyjnej dla odbiorców informacji",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy",
pages = "30-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-468-0",
}
8
@book{UEK:2168342091,
title = "Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1",
}
9
@article{UEK:2168339147,
author = "Maciej Ciołek and Izabela Emerling",
title = "Can We Shape Trait Professional Skepticism through University Accounting Programs? Evidence from Polish University",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 11, iss. 1",
pages = "1-30",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su11010291},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/291},
}
10
@misc{UEK:2168341327,
author = "Izabela Emerling and and ",
title = "The Importance of Quarterly Company Reporting for Information Recipients",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "19",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
11
@inbook{UEK:2168342101,
author = "Izabela Emerling",
title = "Ujawnienia organów nadzorczych w zakresie dobrych praktyk a ujawnienia niefinansowe",
booktitle = "Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki",
pages = "143-151",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2019",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1",
}
12
@article{UEK:2168339149,
author = "Izabela Emerling and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management",
journal = "Ekonomicko-manazerske spektrum",
number = "vol. 12, iss. 1",
pages = "55-63",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.26552/ems.2018.1.55-63},
url = {https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/03/EMS_1_2018_5_Emerling_Wojcik-Jurkiewicz.pdf},
}
13
@article{UEK:2168339017,
author = "Izabela Emerling",
title = "Znaczenie danych niefinansowych dla odbiorców sprawozdania finansowego",
journal = "Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego",
number = "1, cz. 2",
pages = "136-142",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1733-9758.2018.27.12},
url = {http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/izabela_emerling.pdf},
}
14
@article{UEK:2168339013,
author = "Izabela Emerling",
title = "Strategiczna karta wyników i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "514",
pages = "108-115",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.514.10},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/73946},
}
15
@inbook{UEK:2168339463,
author = "Izabela Emerling",
title = "Rozrachunki według MSR/MSSF",
booktitle = "Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce",
pages = "191-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2018",
isbn = "978-83-8102-032-9",
}
16
@article{UEK:2168339015,
author = "Izabela Emerling",
title = "Znaczenie ujawnień niefinansowych dla inwestorów i wizerunku jednostki gospodarczej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "369",
pages = "40-53",
year = "2018",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/376346/edition/355451/content?ref=desc},
}
17
@inbook{UEK:2168339467,
author = "Izabela Emerling",
title = "Wycena i prezentacja zapasów zgodnie z MSR 2",
booktitle = "Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce",
pages = "101-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2018",
isbn = "978-83-8102-032-9",
}
18
@inbook{UEK:2168339465,
author = "Izabela Emerling",
title = "Skutki zmian kursów wymiany walut obcych na podstawie MSR 21",
booktitle = "Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce",
pages = "213-228",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2018",
isbn = "978-83-8102-032-9",
}
19
@inbook{UEK:2168339697,
author = "Izabela Emerling",
title = "Rola i znaczenie ujawnień w informacji dodatkowej dla wartości poznawczej sprawozdania z całkowitych dochodów",
booktitle = "Zmiany - innowacje - kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości",
pages = "9-23",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-353-7 ; 978-83-7875-354-4",
}
20
@inbook{UEK:2168339503,
author = "Izabela Emerling",
title = "Sales Budgeting in a Business - Practical Aspect",
booktitle = "4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017 : Conference Proceedings. Book 1, Modern Science. Vol. 5, Business and Management",
pages = "803-814",
adress = "Sofia",
publisher = "STEF92 Technology Ltd.",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2017/15/S05.101},
url = {https://www.sgemsocial.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=2440},
issn = "2367-5659",
isbn = "978-619-7408-17-1",
}
21
@inbook{UEK:2168339489,
author = "Izabela Emerling and Tomasz Lis",
title = "Problem of Receivables Management and Debt Recovery in an Enterprise in the Age of Globalization",
booktitle = "Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Proceedings. (Part 1)",
pages = "406-412",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2017",
url = {https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2017_part_1.pdf},
isbn = "978-80-8154-212-1",
}
22
@article{UEK:2168339021,
author = "Izabela Emerling",
title = "Rola audytu w wykrywaniu nadużyć gospodarczych",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 154",
pages = "9-20",
year = "2017",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/Izabela_Emerling_154.pdf},
}
23
@inbook{UEK:2168339499,
author = "Tomasz Lis and Izabela Emerling",
title = "Cognitive Functions in Advanced Analytical Processes of Financial Statements about Capital",
booktitle = "Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Proceedings. (Part 3)",
pages = "1316-1322",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2017",
url = {https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2017_part_3.pdf},
isbn = "978-80-8154-212-1",
}
24
@article{UEK:2168339019,
author = "Izabela Emerling",
title = "Analiza ryzyka w opracowaniu planu audytu na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "3 (87) cz. 1",
pages = "141-153",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-13},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7444/34786.pdf},
}
25
@article{UEK:2168339169,
author = "Izabela Emerling",
title = "Budżetowanie sprzedaży jako ważny element zarządzania jednostką",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "471",
pages = "135-144",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.471.12},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/41843/edition/37655/content},
}
26
@article{UEK:2168339039,
author = "Sylwia Bożek and Izabela Emerling",
title = "Protecting the Organization Against Risk and the Role of Financial Audit on the Example of the Internal Audit",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "vol. 7, 3",
pages = "485-499",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2016.028},
url = {http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/79/39},
}
27
@article{UEK:2168339025,
author = "Izabela Emerling",
title = "Budżetowanie kosztów a zarządzanie podmiotem leczniczym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "442",
pages = "102-111",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.442.09},
url = {https://dbc.wroc.pl/Content/35152/PDF/Emerling_Budzetowanie_Kosztow_a_Zarzadzanie_Podmiotem_Leczniczym_2016.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168339061,
author = "Izabela Emerling and Wojciech Emerling",
title = "Zarządzanie należnościami w jednostkach finansów publicznych",
booktitle = "Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki",
pages = "112-124",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-322-3",
}
29
@article{UEK:2168339053,
author = "Izabela Emerling",
title = "Kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa a oszustwa finansowe",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "253",
pages = "22-32",
year = "2016",
url = {http://www.sbc.org.pl/Content/224383/02.pdf},
}
30
@article{UEK:2168339051,
author = "Izabela Emerling",
title = "Wykorzystanie rachunku kosztów działań do planowania kosztów banku",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "424",
pages = "86-97",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.424.08},
url = {https://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/36646/edition/32912/content},
}
31
@article{UEK:2168339059,
author = "Izabela Emerling and Olga Grzybek",
title = "Wpływ wyceny znaków towarowych na wynik finansowy podmiotu gospodarczego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "253",
pages = "45-54",
year = "2016",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/237340/edition/224451/content},
}
32
@article{UEK:2168339057,
author = "Izabela Emerling and Olga Grzybek",
title = "Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej wpływ na wynik finansowy",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "253",
pages = "33-44",
year = "2016",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/237338/edition/224449/content},
}
33
@article{UEK:2168339215,
author = "Izabela Emerling",
title = "A Credible Picture of the Financial Condition of an Enterprise versus Financial Frauds",
journal = "Journal of Economy, Business and Financing",
number = "vol. 3, iss. 1",
pages = "7-14",
year = "2015",
}
34
@article{UEK:2168339079,
author = "Izabela Emerling",
title = "Valuation of Outstanding Loans and the Financial Result of a Bank",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "225",
pages = "85-92",
year = "2015",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=185334&from=publication},
}
35
@article{UEK:2168339081,
author = "Izabela Emerling",
title = "Rola audytu w zarządzaniu jednostką - aspekt praktyczny",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "240",
pages = "90-100",
year = "2015",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/227322/edition/214863/content},
issn = "2449-5611",
}
36
@inbook{UEK:2168339519,
author = "Izabela Emerling",
title = "Informative Value of a Comprehensive Income Statement in the Era of Economy Globalization",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "115-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6",
}
37
@inbook{UEK:2168340767,
author = "Izabela Emerling",
title = "Valuation Methods versus the Possibility of Controlling a Financial Result",
booktitle = "The 4th Electronic International Interdisciplinary Conference : Proceedings",
pages = "43-47",
adress = "Zilina",
publisher = "EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18638/eiic.2015.4.1.490},
url = {http://www.eiic.cz/archive/?vid=1&aid=1&kid=20401},
issn = "1339-9977",
isbn = "978-80-554-1090-6",
}
38
@inbook{UEK:2168339513,
author = "Izabela Emerling",
title = "Effectiveness as a Measure of Strength and Financial Security of Companies",
booktitle = "2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015 : Conference Proceedings. Book 2, Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Vol. 2, Finance, Economics and Tourism",
pages = "169-176",
adress = "Sofia",
publisher = "STEF92 Technology Ltd.",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.5593/SGEMSOCIAL2015/B22/S6.022},
url = {https://www.sgemsocial.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=2440},
issn = "2367-5659",
isbn = "978-619-7105-47-6",
}
39
@article{UEK:2168339077,
author = "Izabela Emerling",
title = "Wycena aktywów finansowych i jej wpływ na obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "224",
pages = "20-27",
year = "2015",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/195676/edition/184366/content},
}
40
@article{UEK:2168339083,
author = "Izabela Emerling",
title = "Ewolucja rachunku wyników w kontekście interesu właścicieli",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "245",
pages = "82-91",
year = "2015",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/228624/edition/216077/content},
}
41
@article{UEK:2168339151,
author = "Izabela Emerling",
title = "Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej banków",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "164",
pages = "47-55",
year = "2014",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/103163/edition/97106/content},
}
42
@inbook{UEK:2168339347,
author = "Izabela Emerling",
title = "Zapasy w świetle MSR 2",
booktitle = "Międzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. 2",
pages = "171-178",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7875-197-7",
}
43
@article{UEK:2168339157,
author = "Izabela Emerling",
title = "Rachunek kosztów a nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "343",
pages = "143-153",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.12},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/29289/edition/26443/content},
}
44
@article{UEK:2168339155,
author = "Izabela Emerling",
title = "Rachunek zysków i strat w świetle rozwiązań międzynarodowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "190",
pages = "42-52",
year = "2014",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/139086/edition/130528/content},
}
45
@inbook{UEK:2168339345,
author = "Izabela Emerling",
title = "Różnice kursowe i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym",
booktitle = "Międzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. 2",
pages = "158-170",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7875-197-7",
}
46
@inbook{UEK:2168343874,
author = "Izabela Emerling",
title = "Key Financial Ratios to Assess the Risk of Bankruptcy Based on Selected Publicly Traded Companies",
booktitle = "International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2014 : Conference Proceedings. Book 2, Vol. 2",
pages = "383-390",
adress = "Sofia",
publisher = "STEF92 Technology Ltd.",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2014/B22/S6.049},
url = {},
issn = "2367-5659",
isbn = "978-619-7105-26-1",
}
47
@article{UEK:2168339159,
author = "Sylwia Bożek and Izabela Emerling",
title = "Ubezpieczenie jako sposób monitoringu ryzyka spłaty należności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "65",
pages = "609-620",
year = "2014",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-609.pdf},
issn = "1640-6818",
}
48
@article{UEK:2168339105,
author = "Izabela Emerling",
title = "Management of Inventories in an Enteprise in the Context of Production Continuity",
journal = "Management Systems in Production Engineering",
number = "no 2 (14)",
pages = "49-54",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-01-02-2014},
url = {http://wydawnictwo.panova.pl/pliki/14_2014/2014_02_01.pdf#http://wydawnictwo.panova.pl/pliki/14_2014/01.pdf},
}
49
@article{UEK:2168339165,
author = "Sylwia Bożek and Izabela Emerling",
title = "Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "64, t. 1",
pages = "97-108",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-97.pdf},
issn = "1640-6818",
}
50
@article{UEK:2168339161,
author = "Sylwia Bożek and Izabela Emerling",
title = "Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście zdolności kredytowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "60",
pages = "403-412",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-403.pdf},
issn = "1640-6818",
}
51
@book{UEK:2168339343,
author = "Izabela Emerling",
title = "Wycena i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Marina",
year = "2013",
isbn = "978-61872-52-8",
}
52
@inbook{UEK:2168339221,
author = "Izabela Emerling",
title = "Kwantyfikacja ryzyka kredytowego oraz formy jego ograniczania i oceny",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego",
pages = "50-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-643-4",
}
53
@article{UEK:2168339171,
author = "Izabela Emerling",
title = "Wartość godziwa jako narzędzie pomiaru należności kredytowych banku",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "126",
pages = "169-177",
year = "2012",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/86657/edition/81792/content},
}
54
@article{UEK:2168339181,
author = "Izabela Emerling",
title = "Wpływ metod wyceny należności kredytowych na wynik finansowy banku",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "82",
pages = "33-41",
year = "2012",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/73114/edition/69065/content},
}
55
@book{UEK:2168339349,
author = "Izabela Emerling and Anna Kuzior and Katarzyna Tkocz-Wolny",
title = "Rachunek wyników : zbiór zadań",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-794-2",
}
56
@book{UEK:2168342069,
author = "Izabela Emerling and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Aneta Wszelaki",
title = "Zasady rachunkowości bankowej",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-7246-667-9",
}
57
@book{UEK:2168342079,
author = "Izabela Emerling and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz and Aneta Wszelaki",
title = "Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-7246-663-1",
}
58
@inbook{UEK:2168339469,
author = "Izabela Emerling",
title = "Sprawozdawczość finansowa według Międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej - źródła regulacji oraz ich kolejne zmiany",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian",
pages = "127-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-553-6",
}
59
@article{UEK:2168339239,
author = "Izabela Emerling",
title = "Pomiar i zasady uznawania wyniku finansowego w świetle regulacji międzynarodowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "73",
pages = "160-176",
year = "2011",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/122663/edition/115250/content},
}
60
@article{UEK:2168339259,
author = "Izabela Emerling",
title = "Bilans w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych - różnice",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "41",
pages = "545-559",
year = "2011",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/41-2011/FRFU-41-545.pdf},
issn = "1640-6818",
}
61
@article{UEK:2168339327,
author = "Izabela Emerling",
title = "Perspektywy rozwoju rachunkowości i jej wpływ na pomiar i uznawanie wyniku finansowego",
journal = "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "14",
pages = "214-223",
year = "2010",
}
62
@inbook{UEK:2168339405,
author = "Izabela Emerling",
title = "Analiza ekonomiczno-finansowa Banku ABC przy różnych wariantach wyceny i ujęcia działalności kredytowej",
booktitle = "Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach",
pages = "105-114",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-579-5",
}
63
@inbook{UEK:2168339501,
author = "Izabela Emerling",
title = "Kryzys i jego odzwierciedlenie w bilansie banku komercyjnego",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "55-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
64
@article{UEK:2168339351,
author = "Izabela Emerling",
title = "Wycena należności kredytowych a standardy sprawozdawczości finansowej",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 53, 109",
pages = "39-49",
year = "2009",
}
65
@inbook{UEK:2168339615,
author = "Izabela Emerling",
title = "Źródła międzynarodowego i polskiego prawa w zakresie rachunkowości banków komercyjnych",
booktitle = "Problemy współczesnej rachunkowości",
pages = "113-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-437-6",
}
66
@book{UEK:2168343359,
author = "Izabela Emerling",
title = "Działalność kredytowa banku komercyjnego",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Marina",
year = "2008",
url = {},
isbn = "978-83-924138-5-1",
}
67
@article{UEK:2168339409,
author = "Izabela Emerling",
title = "Wpływ rezerw na wynik finansowy banku",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
number = "52",
pages = "137-156",
year = "2008",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/14233/edition/12679/content},
}
68
@inbook{UEK:2168340539,
author = "Izabela Emerling",
title = "Sterowanie wysokością wyniku finansowego przy wykorzystaniu instrumentów materialnej polityki bilansowej w zakresie działalności kredytowej banku",
booktitle = "Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 1, Rachunkowość finansowa ",
pages = "119-127",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-262-2",
}
69
@article{UEK:2168339605,
author = "Izabela Emerling",
title = "Odzwierciedlenie działalności kredytowej w sprawozdaniach finansowych banku komercyjnego",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 58, 1",
pages = "41-42",
year = "2007",
}
70
@inbook{UEK:2168342161,
author = "Izabela Emerling",
title = "Działalność kredytowa banku a wiarygodność sprawozdania finansowego",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "85-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
71
@inbook{UEK:2168339581,
author = "Izabela Emerling",
title = "Tworzenie rezerw w bankach według polskiego prawodawstwa",
booktitle = "Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 2, Analiza standardów rachunkowości ",
pages = "121-132",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-835-4",
}
72
@article{UEK:2168339415,
author = "Izabela Emerling",
title = "Struktura i prezentacja w bilansie aktywów dochodowych banku",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
number = "33",
pages = "57-62",
year = "2005",
}
73
@article{UEK:2168339437,
author = "Izabela Emerling and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1079",
pages = "35-42",
year = "2005",
}
74
@inbook{UEK:2168339505,
author = "Izabela Emerling",
title = "Operacje z udziałem środków pieniężnych",
booktitle = "Podstawy rachunkowości bankowej",
pages = "21-40",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-376-X",
}
75
@inbook{UEK:2168339509,
author = "Izabela Emerling",
title = "Należności kredytowe",
booktitle = "Podstawy rachunkowości bankowej",
pages = "49-57",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-376-X",
}
76
@article{UEK:2168339627,
author = "Izabela Emerling",
title = "Czynniki kształtujące rentowność banku",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
number = "23",
pages = "9-17",
year = "2003",
}
77
@inbook{UEK:2168339507,
author = "Izabela Emerling",
title = "Operacje depozytowe",
booktitle = "Podstawy rachunkowości bankowej",
pages = "41-48",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-376-X",
}
78
@article{UEK:2168342141,
author = "Izabela Emerling",
title = "Znaczenie środków pieniężnych i rozrachunków dla kształtowania płynności finansowej banku",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
number = "19",
pages = "21-33",
year = "2001",
url = {},
}
79
@book{UEK:2168339579,
author = "Izabela Emerling and Józef Pfaff and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-7246-188-0",
}
80
@inbook{UEK:2168339525,
author = "Izabela Hałupka and Magdalena Wójcik",
title = "Struktura specyficznej sprawozdawczości bankowej i jej powiązanie z bilansem banku",
booktitle = "Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999",
pages = "231-239",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1999",
isbn = "83-88057-05-7",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID