Publications of the selected author
1

Title:
Walory poznawcze sprawozdań finansowych i budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego
Source:
Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA - Warszawa: Difin, 2021, s. 64-73
ISBN:
978-83-66491-55-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168355118
chapter in monograph
See main document
2

Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
Cognitive Values of Financial and Budgetary Statements in Local Government Units
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 74. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168342061
varia
3

Title:
Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych
Source:
Rachunkowość wobec wyzwań współczesności - wybrane zagadnienia = Accounting in View of Contemporary Challenges - Selected Problems / red. Melania Bąk - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019, s. 51-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-786-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351050
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Inwentaryzacja jako element rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych
Source:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1(2) (2018) , s. 208-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335383
article
5

Title:
Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych = The Contents of Financial Statements of Public Finance Sector Units
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 61-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327141
article
6

Title:
The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector = Metody pomiaru efektywności sektora finansów publicznych = Metody izmereniâ èffektivnosti gosudarstvennogo finansovogo sektora
Source:
International Journal of New Economics and Social Sciences. - vol. 7, no. 1 (2018) , s. 39-49. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168329623
article
7

Author:
Title:
Organizacja i zasady rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych = Organization and Accounting Principles in Public Education Units
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 528 (2018) , s. 185-195. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168333213
article
8

Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w jednostkach służby zdrowia na przykładzie Grupy Skanmed
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 122-144
ISBN:
978-83-8085-380-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313211
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych = Contemporary Ways of Development of Cost Accounting and Management Accounting and Areas of Their Use in Business Units
Source:
Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia = WSEI Scientific Journal. Series: ECONOMICS. - t. 13-14, nr 1-2 (2017) , s. 85-105. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168329753
article
10

Title:
Subsidies for Performing Education Tasks Granted by Territorial Self-government Units to Non-public Sector Entities = Dočernie predpriâtiâ dlâ vypolneniâ zadač obrazovaniâ, predostavlâemye territorialʹnymi samoupravlâûŝimi edinicami v nepravitelʹstvennyh sektorah
Source:
Globalization, the State and the Individual. - t. 16, nr 4 (2017) , s. 5-27. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168329739
article
11

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods = Analiza ryzyka systemowego z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 148-149. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336831
varia
12

Title:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości budżetowej
Source:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 43-75
ISBN:
978-83-8085-385-0
Nr:
2168311427
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Finansowe aspekty prywatyzacji usług oświatowych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
270 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-349
Nr:
2168316023
doctoral dissertation
14

Author:
Title:
Cele i zarządzanie ryzykiem jako elementy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych = Objectives and Risk Management as Part of Management Control in the Public Finance Sector
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 403 (2015) , s. 238-247. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329881
article
15

Author:
Halina Rechul , Natalia Jaśkiewicz
Title:
Fundusz Pracy - zasady funkcjonowania, źródła finansowania, księgowy aspekt składek = Labour Fund - Principles of Operation, Sources of Financing, Accountant aspect of Contributions
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 409-420. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168329873
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Część oświatowa subwencji ogólnej jako podstawowe źródło finansowania wydatków na oświatę jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = The Educational Component of the General Subsidy as the Main Source of Financial Funding that Local Government Units Have for Educational Expenditures
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 346 (2014) , s. 215-223. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168329921
article
17

Author:
Halina Rechul , Judyta Witowska
Title:
Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych = The Accounting Policy in Public Finance Sector Entities
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 266-276. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168329923
article
18

Author:
Title:
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Financial Independence of Local Government Units in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 306 (2013) , s. 325-337. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168332869
article
19

Author:
Halina Rechul , Alicja Bonarska-Treit
Title:
Finansowanie systemów edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej = Financing of Education Systems in European Union Countries
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011) , s. 352-365. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168332881
article
20

Author:
Alicja Bonarska-Treit , Halina Rechul
Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Turystyka szansą poprawy konkurencyjności regionu = Tourism as a Chance of Improving Competitiveness of a Region
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 121-135. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168332935
article
21

Author:
Title:
Finansowanie zadań oświatowych przez samorządy gminne = Financing Educational Tasks By Local Governments
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 271-276. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168332915
article
1
Walory poznawcze sprawozdań finansowych i budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego / Bartłomiej WRONA, Halina RECHUL // W: Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA. - Warszawa: Difin, 2021. - S. 64-73. - ISBN 978-83-66491-55-7
2
Cognitive Values of Financial and Budgetary Statements in Local Government Units / Bartłomiej WRONA, Halina RECHUL // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 74. - Dostępne tylko streszczenie
3
Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych / Halina RECHUL, Bartłomiej WRONA // W: Rachunkowość wobec wyzwań współczesności - wybrane zagadnienia = Accounting in View of Contemporary Challenges - Selected Problems / red. Melania Bąk. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019. - S. 51-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-786-9
4
Inwentaryzacja jako element rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych / Halina Rechul // Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1(2) (2018), s. 208-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2018/Halina_RECHUL.pdf. - ISSN 2544-6916
5
Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych = The Contents of Financial Statements of Public Finance Sector Units / Bartłomiej WRONA, Halina Rechul, Małgorzata SZULC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 61-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1497/1111. - ISSN 1898-6447
6
The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector = Metody pomiaru efektywności sektora finansów publicznych = Metody izmereniâ èffektivnosti gosudarstvennogo finansovogo sektora / Halina Rechul, Bartłomiej WRONA // International Journal of New Economics and Social Sciences. - vol. 7, no. 1 (2018), s. 39-49. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ijoness.com/resources/html/article/details?id=175034. - ISSN 2450-2146
7
Organizacja i zasady rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych = Organization and Accounting Principles in Public Education Units / Halina RECHUL // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 528 (2018), s. 185-195. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/101112. - ISSN 1899-3192
8
Społeczna odpowiedzialność biznesu w jednostkach służby zdrowia na przykładzie Grupy Skanmed / Bartłomiej WRONA, Halina Rechul // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 122-144. - ISBN 978-83-8085-380-5
9
Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych = Contemporary Ways of Development of Cost Accounting and Management Accounting and Areas of Their Use in Business Units / Bartłomiej WRONA, Halina Rechul // Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia = WSEI Scientific Journal. Series: ECONOMICS. - t. 13-14, nr 1-2 (2017), s. 85-105. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.wsei.eu/wp-content/uploads/2020/09/ZNE_13-14_2017.pdf. - ISSN 2081-8009
10
Subsidies for Performing Education Tasks Granted by Territorial Self-government Units to Non-public Sector Entities = Dočernie predpriâtiâ dlâ vypolneniâ zadač obrazovaniâ, predostavlâemye territorialʹnymi samoupravlâûŝimi edinicami v nepravitelʹstvennyh sektorah / Halina Rechul, Bartłomiej WRONA // Globalization, the State and the Individual. - t. 16, nr 4 (2017), s. 5-27. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.gsijournal.bg/gsijournal/images/dok/GSI16/Rechul.pdf. - ISSN 2367-4555
11
The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods = Analiza ryzyka systemowego z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania / Bartłomiej WRONA, Małgorzata SZULC, HALINA Rechul // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 148-149. - Dostępne tylko streszczenia
12
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości budżetowej / Bartłomiej WRONA, Halina Rechul, Małgorzata SZULC // W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 43-75. - ISBN 978-83-8085-385-0
13
Finansowe aspekty prywatyzacji usług oświatowych w Polsce / Halina Rechul ; Promotor: Krzysztof SURÓWKA. - Kraków, 2016. - 270 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003235
14
Cele i zarządzanie ryzykiem jako elementy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych = Objectives and Risk Management as Part of Management Control in the Public Finance Sector / Halina Rechul // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 403 (2015), s. 238-247. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30609&from=publication. - ISSN 1899-3192
15
Fundusz Pracy - zasady funkcjonowania, źródła finansowania, księgowy aspekt składek = Labour Fund - Principles of Operation, Sources of Financing, Accountant aspect of Contributions / Halina Rechul, Natalia Jaśkiewicz // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 409-420. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
16
Część oświatowa subwencji ogólnej jako podstawowe źródło finansowania wydatków na oświatę jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = The Educational Component of the General Subsidy as the Main Source of Financial Funding that Local Government Units Have for Educational Expenditures / Halina Rechul // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 346 (2014), s. 215-223. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=26526&from=publication. - ISSN 1899-3192
17
Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych = The Accounting Policy in Public Finance Sector Entities / Halina Rechul, Judyta Witowska // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014), s. 266-276. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/167672/edition/157627. - ISSN 2083-8611
18
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Financial Independence of Local Government Units in Poland / Halina Rechul // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 306 (2013), s. 325-337. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
19
Finansowanie systemów edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej = Financing of Education Systems in European Union Countries / Halina Rechul, Alicja Bonarska-Treit // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011), s. 352-365. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
20
Turystyka szansą poprawy konkurencyjności regionu = Tourism as a Chance of Improving Competitiveness of a Region / Alicja Bonarska-Treit, Halina Rechul // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011), s. 121-135. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
21
Finansowanie zadań oświatowych przez samorządy gminne = Financing Educational Tasks By Local Governments / Halina Rechul // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 271-276. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
1
Wrona B., Rechul H., (2021), Walory poznawcze sprawozdań finansowych i budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] ANDRZEJEWSKI M., CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S. (red.), Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, Warszawa : Difin, s. 64-73.
2
Wrona B., Rechul H., (2019), Cognitive Values of Financial and Budgetary Statements in Local Government Units. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 74.
3
Rechul H., Wrona B., (2019), Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Bąk M. (red.), Rachunkowość wobec wyzwań współczesności - wybrane zagadnienia, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 51-61.
4
Rechul H., (2018), Inwentaryzacja jako element rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych, "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko", nr 1(2), s. 208-220; http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2018/Halina_RECHUL.pdf
5
Wrona B., Rechul H., Szulc M., (2018), Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 61-80; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1497/1111
6
Rechul H., Wrona B., (2018), The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector, "International Journal of New Economics and Social Sciences", vol. 7, no. 1, s. 39-49; https://ijoness.com/resources/html/article/details?id=175034
7
Rechul H., (2018), Organizacja i zasady rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 528, s. 185-195; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/101112
8
Wrona B., Rechul H., (2017), Społeczna odpowiedzialność biznesu w jednostkach służby zdrowia na przykładzie Grupy Skanmed. [W:] KRASODOMSKA J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 122-144.
9
Wrona B., Rechul H., (2017), Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych, "Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia", t. 13-14, nr 1-2, s. 85-105; https://wydawnictwo.wsei.eu/wp-content/uploads/2020/09/ZNE_13-14_2017.pdf
10
Rechul H., Wrona B., (2017), Subsidies for Performing Education Tasks Granted by Territorial Self-government Units to Non-public Sector Entities, "Globalization, the State and the Individual", t. 16, nr 4, s. 5-27; http://www.gsijournal.bg/gsijournal/images/dok/GSI16/Rechul.pdf
11
Wrona B., Szulc M., Rechul H., (2017), The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 148-149.
12
Wrona B., Rechul H., Szulc M., (2016), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości budżetowej. [W:] Andrzejewski M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 43-75.
13
Rechul H., (2016), Finansowe aspekty prywatyzacji usług oświatowych w Polsce, Prom. Surówka K., Kraków : , 270 k.
14
Rechul H., (2015), Cele i zarządzanie ryzykiem jako elementy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 403, s. 238-247; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30609&from=publication
15
Rechul H., Jaśkiewicz N., (2015), Fundusz Pracy - zasady funkcjonowania, źródła finansowania, księgowy aspekt składek. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 409-420.
16
Rechul H., (2014), Część oświatowa subwencji ogólnej jako podstawowe źródło finansowania wydatków na oświatę jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 346, s. 215-223; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=26526&from=publication
17
Rechul H., Witowska J., (2014), Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 201, s. 266-276; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/167672/edition/157627
18
Rechul H., (2013), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 306, s. 325-337.
19
Rechul H., Bonarska-Treit A., (2011), Finansowanie systemów edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 167, s. 352-365.
20
Bonarska-Treit A., Rechul H., (2011), Turystyka szansą poprawy konkurencyjności regionu, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 1, s. 121-135.
21
Rechul H., (2009), Finansowanie zadań oświatowych przez samorządy gminne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 271-276.
1
@inbook{UEK:2168355118,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul",
title = "Walory poznawcze sprawozdań finansowych i budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego",
booktitle = "Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej",
pages = "64-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2021",
isbn = "978-83-66491-55-7",
}
2
@misc{UEK:2168342061,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul",
title = "Cognitive Values of Financial and Budgetary Statements in Local Government Units",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "74",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
3
@inbook{UEK:2168351050,
author = "Halina Rechul and Bartłomiej Wrona",
title = "Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Rachunkowość wobec wyzwań współczesności - wybrane zagadnienia",
pages = "51-61",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2019",
isbn = "978-83-7695-786-9",
}
4
@article{UEK:2168335383,
author = "Halina Rechul",
title = "Inwentaryzacja jako element rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko",
number = "1(2)",
pages = "208-220",
year = "2018",
url = {http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2018/Halina_RECHUL.pdf},
}
5
@article{UEK:2168327141,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul and Małgorzata Szulc",
title = "Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "61-80",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0204},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1497/1111},
}
6
@article{UEK:2168329623,
author = "Halina Rechul and Bartłomiej Wrona",
title = "The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector",
journal = "International Journal of New Economics and Social Sciences",
number = "vol. 7, no. 1",
pages = "39-49",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1689},
url = {https://ijoness.com/resources/html/article/details?id=175034},
}
7
@article{UEK:2168333213,
author = "Halina Rechul",
title = "Organizacja i zasady rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "528",
pages = "185-195",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.528.16},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/101112},
}
8
@inbook{UEK:2168313211,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w jednostkach służby zdrowia na przykładzie Grupy Skanmed",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "122-144",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
9
@article{UEK:2168329753,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul",
title = "Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia",
number = "t. 13-14, 1-2",
pages = "85-105",
year = "2017",
url = {https://wydawnictwo.wsei.eu/wp-content/uploads/2020/09/ZNE_13-14_2017.pdf},
}
10
@article{UEK:2168329739,
author = "Halina Rechul and Bartłomiej Wrona",
title = "Subsidies for Performing Education Tasks Granted by Territorial Self-government Units to Non-public Sector Entities",
journal = "Globalization, the State and the Individual",
number = "t. 16, 4",
pages = "5-27",
year = "2017",
url = {http://www.gsijournal.bg/gsijournal/images/dok/GSI16/Rechul.pdf},
}
11
@misc{UEK:2168336831,
author = "Bartłomiej Wrona and Małgorzata Szulc and Halina Rechul",
title = "The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "148-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
12
@inbook{UEK:2168311427,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul and Małgorzata Szulc",
title = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości budżetowej",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości",
pages = "43-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-385-0",
}
13
@unpublished{UEK:2168316023,
author = "Halina Rechul",
title = "Finansowe aspekty prywatyzacji usług oświatowych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2016",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003235},
}
14
@article{UEK:2168329881,
author = "Halina Rechul",
title = "Cele i zarządzanie ryzykiem jako elementy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "403",
pages = "238-247",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.403.22},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30609&from=publication},
}
15
@inbook{UEK:2168329873,
author = "Halina Rechul and Natalia Jaśkiewicz",
title = "Fundusz Pracy - zasady funkcjonowania, źródła finansowania, księgowy aspekt składek",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "409-420",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf},
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
16
@article{UEK:2168329921,
author = "Halina Rechul",
title = "Część oświatowa subwencji ogólnej jako podstawowe źródło finansowania wydatków na oświatę jednostek samorządu terytorialnego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "346",
pages = "215-223",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.346.20},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=26526&from=publication},
}
17
@article{UEK:2168329923,
author = "Halina Rechul and Judyta Witowska",
title = "Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "201",
pages = "266-276",
year = "2014",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/167672/edition/157627},
}
18
@article{UEK:2168332869,
author = "Halina Rechul",
title = "Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "306",
pages = "325-337",
year = "2013",
}
19
@article{UEK:2168332881,
author = "Halina Rechul and Alicja Bonarska-Treit",
title = "Finansowanie systemów edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "167",
pages = "352-365",
year = "2011",
}
20
@article{UEK:2168332935,
author = "Alicja Bonarska-Treit and Halina Rechul",
title = "Turystyka szansą poprawy konkurencyjności regionu",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 1",
pages = "121-135",
year = "2011",
}
21
@article{UEK:2168332915,
author = "Halina Rechul",
title = "Finansowanie zadań oświatowych przez samorządy gminne",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "271-276",
year = "2009",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID