Publications of the selected author

Witoszek-Kubicka Aleksandra ORCID

College of Management and Quality, Institute of Management, Department of Organizational Behaviors

1

Title:
Dobór mechanizmów gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników = Selection of Game Mechanisms to Increase Employees Engagement and Motivation
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 17, nr 1, cz. 1 (2019) , s. 35-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168336451
article
2

Title:
Wykorzystanie narzędzi OCR oraz e-fakturowania w księgowości XXI wieku = Agile Methodologies in IT Projects Management
Source:
Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy = Using of OCR Systems and e-invoicing in the Accounting of XXI Century / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 419-428. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3
Access mode:
Nr:
2168328051
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Crowdfunding jako źródło finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych w fazie początkowego rozwoju
Source:
Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 103-114. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
Nr:
2168328107
chapter in monograph
See main document
1
Dobór mechanizmów gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników = Selection of Game Mechanisms to Increase Employees Engagement and Motivation / Aleksandra WITOSZEK // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 17, nr 1, cz. 1 (2019), s. 35-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2084-5189
2
Wykorzystanie narzędzi OCR oraz e-fakturowania w księgowości XXI wieku = Agile Methodologies in IT Projects Management / Aleksandra Witoszek // W: Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy = Using of OCR Systems and e-invoicing in the Accounting of XXI Century / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 419-428. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail
3
Crowdfunding jako źródło finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych w fazie początkowego rozwoju / Aleksandra Witoszek // W: Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk. - Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. - S. 103-114. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
1
Witoszek A., (2019), Dobór mechanizmów gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników, "Zarządzanie i Finanse", R. 17, nr 1, cz. 1, s. 35-47.
2
Witoszek A., (2017), Wykorzystanie narzędzi OCR oraz e-fakturowania w księgowości XXI wieku. [W:] Makowiec M., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 419-428.
3
Witoszek A., (2016), Crowdfunding jako źródło finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych w fazie początkowego rozwoju. [W:] Makowiec M., Adamczyk M. (red.), Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej, Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, s. 103-114.
1
@article{UEK:2168336451,
author = "Witoszek Aleksandra",
title = "Dobór mechanizmów gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 17, 1, cz. 1",
pages = "35-47",
year = "2019",
}
2
@inbook{UEK:2168328051,
author = "Witoszek Aleksandra",
title = "Wykorzystanie narzędzi OCR oraz e-fakturowania w księgowości XXI wieku",
booktitle = "Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "419-428",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3",
}
3
@inbook{UEK:2168328107,
author = "Witoszek Aleksandra",
title = "Crowdfunding jako źródło finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych w fazie początkowego rozwoju",
booktitle = "Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej",
pages = "103-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5",
}