Publications of the selected author
1

Title:
Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
Source:
Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 109-134
ISBN:
978-83-66344-90-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356242
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Pułapki inwestowania w sztukę = Pitfalls of Investing in Art
Source:
Inwestycje alternatywne / red. nauk. Ilona Skibińska-Fabrowska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2020, s. 121-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-227-9382-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350394
chapter in monograph
3

Title:
Pracownicze plany kapitałowe jako mechanizm poprawy adekwatności systemu emerytalnego w Polsce = Employee Capital Plans as a Means to Improving the Adequacy of Poland's Pension System
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (985) (2020) , s. 9-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168350390
article
4

Title:
Znajomość usług equity release w Polsce
Source:
Poszerzamy horyzonty. T. 21, cz. 1 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Agnieszka Piotrowska-Puchała, Monika Wojcieszak - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2020, s. 171-186 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-37-5
Access mode:
Nr:
2168350404
chapter in monograph
5

Title:
Skłonność do gromadzenia oszczędności emerytalnych przez polskie gospodarstwa domowe
Source:
Poszerzamy horyzonty. T. 18, cz. 1 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2020, s. 61-76 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-63216-27-6
Access mode:
Nr:
2168350398
chapter in monograph
6

Author:
Grzegorz Korbela , Joanna Filiczkowska
Conference:
14th International Scientific Conference Analysis of International Relations 2020. Methods and Models of Regional Development. Summer Edition, Katowice, Polska, od 2020-06-23 do 2020-06-23
Title:
The Risk of Longevity on the Example of Poland
Source:
14th International Scientific Conference "Analysis of International Relations 2020. Methods and Models of Regional Development. Summer Edition" : Conference Proceedings / ed. by: Włodzimierz Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Monika Hadaś-Dyduch, Jan Acedański - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2020, s. 108-120. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7875-639-2 ; 978-83-7875-638-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350432
chapter in conference materials
7

Title:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy rozwoju sektora finansowego w regionie, w obszarze rynku kredytowego i ubezpieczeń. Doświadczenia Polski, Ukrainy i Białorusi"
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (80), s. 36
Access mode:
Nr:
2168342631
varia
8

Author:
Joanna Filiczkowska , Mateusz Grudzień , Chu V. Nguyen
Conference:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Title:
Comparison of the Capital Structures of Banking and Insurance Companies Listed on the Warsaw's Stock Exchange and the Ho Chi Minh City Stock Exchange
Source:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335983
varia
9

Title:
Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
Source:
Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 109-134
ISBN:
978-83-66344-07-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340473
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Determinanty rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce
Source:
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w dobie przemian : przegląd ubezpieczeń 2017 / red. nauk. Maciej CYCOŃ, Tomasz JEDYNAK, Grzegorz STRUPCZEWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 127-150 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-99-7
Access mode:
Nr:
2168329823
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Perspektywy rozwoju ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości w Polsce
Source:
Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA, Grzegorz STRUPCZEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015, s. 201-211
ISBN:
978-83-7561-595-1
Nr:
2168329835
chapter in monograph
See main document
1
Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych / Joanna FILICZKOWSKA // W: Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 109-134. - ISBN 978-83-66344-90-7
2
Pułapki inwestowania w sztukę = Pitfalls of Investing in Art / Joanna FILICZKOWSKA, Elżbieta KUBIŃSKA // W: Inwestycje alternatywne / red. nauk. Ilona Skibińska-Fabrowska. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2020. - S. 121-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-227-9382-4
3
Pracownicze plany kapitałowe jako mechanizm poprawy adekwatności systemu emerytalnego w Polsce = Employee Capital Plans as a Means to Improving the Adequacy of Poland's Pension System / Joanna FILICZKOWSKA, Tomasz JEDYNAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (985) (2020), s. 9-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2008. - ISSN 1898-6447
4
Znajomość usług equity release w Polsce / Joanna FILICZKOWSKA // W: Poszerzamy horyzonty. T. 21, cz. 1 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Agnieszka Piotrowska-Puchała, Monika Wojcieszak. - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2020. - S. 171-186. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-37-5. - Pełny tekst: https://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2020/09/POSZERZAMY-HORYZONTY-TOM-XXI-cz.-I.pdf
5
Skłonność do gromadzenia oszczędności emerytalnych przez polskie gospodarstwa domowe / Joanna FILICZKOWSKA // W: Poszerzamy horyzonty. T. 18, cz. 1 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2020. - S. 61-76. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-27-6. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2020/05/POSZERZAMY-HORYZONTY-TOM-XVIII-cz.-I-1.pdf
6
The Risk of Longevity on the Example of Poland / Grzegorz Korbela, Joanna FILICZKOWSKA // W: 14th International Scientific Conference "Analysis of International Relations 2020. Methods and Models of Regional Development. Summer Edition" : Conference Proceedings / ed. by: Włodzimierz Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Monika Hadaś-Dyduch, Jan Acedański. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2020. - S. 108-120. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-639-2 ; 978-83-7875-638-5. - Pełny tekst: https://air.ue.katowice.pl/pdf/2020b/11_Korbela_Filiczkowska.pdf
7
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy rozwoju sektora finansowego w regionie, w obszarze rynku kredytowego i ubezpieczeń. Doświadczenia Polski, Ukrainy i Białorusi" / Joanna FILICZKOWSKA // Kurier UEK. - nr 1 (80) (2019), s. 36. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/36. - ISSN 1689-7757
8
Comparison of the Capital Structures of Banking and Insurance Companies Listed on the Warsaw's Stock Exchange and the Ho Chi Minh City Stock Exchange / Joanna FILICZKOWSKA, Mateusz Grudzień, Chu V. Nguyen // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie
9
Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych / Joanna FILICZKOWSKA // W: Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - S. 109-134. - ISBN 978-83-66344-07-5
10
Determinanty rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce / Joanna Filiczkowska // W: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w dobie przemian : przegląd ubezpieczeń 2017 / red. nauk. Maciej CYCOŃ, Tomasz JEDYNAK, Grzegorz STRUPCZEWSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - S. 127-150. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-99-7. - Pełny tekst: http://fip.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/07/Ubezpieczenia-gospodarcze-i-spo%C5%82eczne-w-dobie-przemian.-Przegl%C4%85d-Ubezpiecze%C5%84-2017.pdf
11
Perspektywy rozwoju ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości w Polsce / Joanna Filiczkowska // W: Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA, Grzegorz STRUPCZEWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015. - S. 201-211. - ISBN 978-83-7561-595-1
1
Filiczkowska J., (2021), Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. [W:] PŁONKA M., Oręziak B., Wielec M. (red.), Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 109-134.
2
Filiczkowska J., Kubińska E., (2020), Pułapki inwestowania w sztukę. [W:] Skibińska-Fabrowska I. (red.), Inwestycje alternatywne, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 121-132.
3
Filiczkowska J., Jedynak T., (2020), Pracownicze plany kapitałowe jako mechanizm poprawy adekwatności systemu emerytalnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (985), s. 9-28; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2008
4
Filiczkowska J., (2020), Znajomość usług equity release w Polsce. [W:] Bogusz M., Piotrowska-Puchała A., Wojcieszak M. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 21, cz. 1, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 171-186.
5
Filiczkowska J., (2020), Skłonność do gromadzenia oszczędności emerytalnych przez polskie gospodarstwa domowe. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 18, cz. 1, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 61-76.
6
Korbela G., Filiczkowska J., (2020), The Risk of Longevity on the Example of Poland. [W:] Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., Acedański J. (red.), 14th International Scientific Conference "Analysis of International Relations 2020. Methods and Models of Regional Development. Summer Edition" : Conference Proceedings, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 108-120.
7
Filiczkowska J., (2019), Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy rozwoju sektora finansowego w regionie, w obszarze rynku kredytowego i ubezpieczeń. Doświadczenia Polski, Ukrainy i Białorusi", "Kurier UEK", nr 1 (80), s. 36; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/36
8
Filiczkowska J., Grudzień M., Nguyen C., (2019), Comparison of the Capital Structures of Banking and Insurance Companies Listed on the Warsaw's Stock Exchange and the Ho Chi Minh City Stock Exchange. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 14.
9
Filiczkowska J., (2019), Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. [W:] PŁONKA M., Oręziak B., Wielec M. (red.), Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 109-134.
10
Filiczkowska J., (2017), Determinanty rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce. [W:] Cycoń M., Jedynak T., Strupczewski G. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w dobie przemian : przegląd ubezpieczeń 2017, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 127-150.
11
Filiczkowska J., (2015), Perspektywy rozwoju ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości w Polsce. [W:] Sułkowska W., Strupczewski G. (red.), Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 201-211.
1
@inbook{UEK:2168356242,
author = "Joanna Filiczkowska",
title = "Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych",
booktitle = "Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości",
pages = "109-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-66344-90-7",
}
2
@inbook{UEK:2168350394,
author = "Joanna Filiczkowska and Elżbieta Kubińska",
title = "Pułapki inwestowania w sztukę",
booktitle = "Inwestycje alternatywne",
pages = "121-132",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2020",
isbn = "978-83-227-9382-4",
}
3
@article{UEK:2168350390,
author = "Joanna Filiczkowska and Tomasz Jedynak",
title = "Pracownicze plany kapitałowe jako mechanizm poprawy adekwatności systemu emerytalnego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (985)",
pages = "9-28",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0985.0101},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2008},
}
4
@inbook{UEK:2168350404,
author = "Joanna Filiczkowska",
title = "Znajomość usług equity release w Polsce",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 21, cz. 1",
pages = "171-186",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2020",
url = {https://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2020/09/POSZERZAMY-HORYZONTY-TOM-XXI-cz.-I.pdf},
isbn = "978-83-63216-37-5",
}
5
@inbook{UEK:2168350398,
author = "Joanna Filiczkowska",
title = "Skłonność do gromadzenia oszczędności emerytalnych przez polskie gospodarstwa domowe",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 18, cz. 1",
pages = "61-76",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2020",
url = {http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2020/05/POSZERZAMY-HORYZONTY-TOM-XVIII-cz.-I-1.pdf},
isbn = "978-83-63216-27-6",
}
6
@inbook{UEK:2168350432,
author = "Grzegorz Korbela and Joanna Filiczkowska",
title = "The Risk of Longevity on the Example of Poland",
booktitle = "14th International Scientific Conference "Analysis of International Relations 2020. Methods and Models of Regional Development. Summer Edition" : Conference Proceedings",
pages = "108-120",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2020",
url = {https://air.ue.katowice.pl/pdf/2020b/11_Korbela_Filiczkowska.pdf},
isbn = "978-83-7875-639-2 ; 978-83-7875-638-5",
}
7
@misc{UEK:2168342631,
author = "Joanna Filiczkowska",
title = "Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy rozwoju sektora finansowego w regionie, w obszarze rynku kredytowego i ubezpieczeń. Doświadczenia Polski, Ukrainy i Białorusi",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (80)",
pages = "36",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/36},
}
8
@misc{UEK:2168335983,
author = "Joanna Filiczkowska and Mateusz Grudzień and Chu V. Nguyen",
title = "Comparison of the Capital Structures of Banking and Insurance Companies Listed on the Warsaw's Stock Exchange and the Ho Chi Minh City Stock Exchange",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "14",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
9
@inbook{UEK:2168340473,
author = "Joanna Filiczkowska",
title = "Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych",
booktitle = "Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości",
pages = "109-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2019",
isbn = "978-83-66344-07-5",
}
10
@inbook{UEK:2168329823,
author = "Joanna Filiczkowska",
title = "Determinanty rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w dobie przemian : przegląd ubezpieczeń 2017",
pages = "127-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://fip.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/07/Ubezpieczenia-gospodarcze-i-spo%C5%82eczne-w-dobie-przemian.-Przegl%C4%85d-Ubezpiecze%C5%84-2017.pdf},
isbn = "978-83-65173-99-7",
}
11
@inbook{UEK:2168329835,
author = "Joanna Filiczkowska",
title = "Perspektywy rozwoju ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości w Polsce",
booktitle = "Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń",
pages = "201-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2015",
isbn = "978-83-7561-595-1",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID