Publications of the selected author

1

Author:
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena , Karczewska Monika
Title:
Assessment of the Going Concern Value of a Business Entity by Means of Selected Discriminative Models.
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 1 (2019) , s. 53-60. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338125
article
2

Author:
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena , Sadowska Beata
Title:
Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies
Source:
European Journal of Service Management. - vol. 27, no. 3, t. 2 (2018) , s. 539-545. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168334017
article
3

Title:
The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management
Source:
Ekonomicko-manazerske spektrum = Economic and Managerial Spectrum. - vol. 12, iss. 1 (2018) , s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168339149
article
4

Title:
Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów
Source:
Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA - Warszawa: Difin, 2017, s. 120-133
ISBN:
978-83-8085-395-9
Nr:
2168314477
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena , Karczewska Monika
Title:
Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii
Source:
Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne / red. nauk. Beata Reformat, Anna Kwiecień - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, s. 171-180
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-374-2 ; 978-83-7875-375-9
Nr:
2168334471
chapter in monograph
6

Title:
Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 161-172
ISBN:
978-83-8085-380-5
Nr:
2168313217
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
172, [3] s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7875-320-9
Access mode:
Nr:
2168338333
monograph
8

Author:
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena , Jurkiewicz Robert
Title:
Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych = The Way of Changing in Financial Statements Reliability
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 164 (2014) , s. 168-175. - Tytuł numeru: Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168338335
article
9

Title:
Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału = Intellectual Capital in Light of the Evolution of Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008) , s. 137-157. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50575
article
See main document
10

Title:
Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości = Selected Issues in Teaching Computerized Accounting Systems
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005) , s. 35-42. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości : praktyka i stan badań - Bibliogr.
Nr:
2168339437
article
11

Title:
Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001
Physical description:
177 s.: il.; 25 cm
Series:
(Skrypty Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7246-188-0
Nr:
2168339579
textbook
1
Assessment of the Going Concern Value of a Business Entity by Means of Selected Discriminative Models. / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Monika Karczewska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 1 (2019), s. 53-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://asej.eu/resources/html/article/details?id=188502. - ISSN 2543-9103
2
Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies / Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Beata Sadowska // European Journal of Service Management. - vol. 27, no. 3, t. 2 (2018), s. 539-545. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ejsm/pl/issue/951/article/15540/. - ISSN 2450-8535
3
The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Ekonomicko-manazerske spektrum = Economic and Managerial Spectrum. - vol. 12, iss. 1 (2018), s. 55-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/03/EMS_1_2018_5_Emerling_Wojcik-Jurkiewicz.pdf. - ISSN 1337-0839
4
Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów / Katarzyna ŚWIETLA, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 120-133. - ISBN 978-83-8085-395-9
5
Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Monika Karczewska // W: Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne / red. nauk. Beata Reformat, Anna Kwiecień. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 171-180. - ISBN 978-83-7875-374-2 ; 978-83-7875-375-9
6
Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań / Marcin KĘDZIOR, Dorota Kędzior, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 161-172. - ISBN 978-83-8085-380-5
7
Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach / red. nauk. Magdalena Wójcik-Jurkiewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 172, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7875-320-9
8
Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych = The Way of Changing in Financial Statements Reliability / Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Robert Jurkiewicz // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 164 (2014), s. 168-175. - Summ.. - Tytuł numeru: Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=97143&from=publication. - ISSN 2083-8611
9
Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału = Intellectual Capital in Light of the Evolution of Capital / Marcin KĘDZIOR, Mogdalena Wójcik-Jurkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008), s. 137-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158517271. - ISSN 1898-6447
10
Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości = Selected Issues in Teaching Computerized Accounting Systems / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005), s. 35-42. - Summ.. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości : praktyka i stan badań. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
11
Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych / Izabela Emerling, Józef Pfaf, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001. - 177 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - ISBN 83-7246-188-0
1
Wójcik-Jurkiewicz M., Karczewska M., (2019), Assessment of the Going Concern Value of a Business Entity by Means of Selected Discriminative Models., "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej", nr 1, s. 53-60; https://asej.eu/resources/html/article/details?id=188502
2
Wójcik-Jurkiewicz M., Sadowska B., (2018), Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies, "European Journal of Service Management", vol. 27, no. 3, t. 2, s. 539-545; https://wnus.edu.pl/ejsm/pl/issue/951/article/15540/
3
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., (2018), The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management, "Ekonomicko-manazerske spektrum", vol. 12, iss. 1, s. 55-63; https://ems.uniza.sk/wp-content/uploads/2019/03/EMS_1_2018_5_Emerling_Wojcik-Jurkiewicz.pdf
4
Świetla K., Wójcik-Jurkiewicz M., (2017), Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów. [W:] Świetla K. (red.), Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach, Warszawa : Difin, s. 120-133.
5
Wójcik-Jurkiewicz M., Karczewska M., (2017), Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii. [W:] Reformat B., Kwiecień A. (red.), Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 171-180.
6
Kędzior M., Kędzior D., Wójcik-Jurkiewicz M., (2017), Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań. [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 161-172.
7
Wójcik-Jurkiewicz M. (red.), (2016), Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 172, [3] s.
8
Wójcik-Jurkiewicz M., Jurkiewicz R., (2014), Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 164, s. 168-175; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=97143&from=publication
9
Kędzior M., Wójcik-Jurkiewicz M., (2008), Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 768, s. 137-157; https://bazekon.uek.krakow.pl/158517271
10
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., (2005), Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1079, s. 35-42.
11
Emerling I., Pfaff J., Wójcik-Jurkiewicz M., (2001), Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 177 s.
1
@article{UEK:2168338125,
author = "Wójcik-Jurkiewicz Magdalena and Karczewska Monika",
title = "Assessment of the Going Concern Value of a Business Entity by Means of Selected Discriminative Models.",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej",
number = "1",
pages = "53-60",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168334017,
author = "Wójcik-Jurkiewicz Magdalena and Sadowska Beata",
title = "Non-financial Reporting Standards and Evaluation of Their Use Illustrated with Example of Polish Listed Companies",
journal = "European Journal of Service Management",
number = "vol. 27, no. 3, t. 2",
pages = "539-545",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168339149,
author = "Emerling Izabela and Wójcik-Jurkiewicz Magdalena",
title = "The Risk Associated with the Replacement of Traditional Budget with Performance Budgeting in the Public Finance Sector Management",
journal = "Ekonomicko-manazerske spektrum",
number = "vol. 12, iss. 1",
pages = "55-63",
year = "2018",
}
4
@inbook{UEK:2168314477,
author = "Świetla Katarzyna and Wójcik-Jurkiewicz Magdalena",
title = "Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów",
booktitle = "Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach",
pages = "120-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-395-9",
}
5
@inbook{UEK:2168334471,
author = "Wójcik-Jurkiewicz Magdalena and Karczewska Monika",
title = "Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii",
booktitle = "Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne",
pages = "171-180",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-374-2 ; 978-83-7875-375-9",
}
6
@inbook{UEK:2168313217,
author = "Kędzior Marcin and Kędzior Dorota and Wójcik-Jurkiewicz Magdalena",
title = "Wyniki finansowe, ryzyko i koszt kapitału a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - przegląd wyników badań",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "161-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
7
@book{UEK:2168338333,
title = "Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach",
editor = Wójcik-Jurkiewicz Magdalena,
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-320-9",
}
8
@article{UEK:2168338335,
author = "Wójcik-Jurkiewicz Magdalena and Jurkiewicz Robert",
title = "Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "164",
pages = "168-175",
adress = "",
year = "2014",
}
9
@article{UEK:50575,
author = "Kędzior Marcin and Wójcik-Jurkiewicz Magdalena",
title = "Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "768",
pages = "137-157",
year = "2008",
}
10
@article{UEK:2168339437,
author = "Emerling Izabela and Wójcik-Jurkiewicz Magdalena",
title = "Wybrane problemy dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu systemy informatyczne w rachunkowości",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1079",
pages = "35-42",
year = "2005",
}
11
@book{UEK:2168339579,
author = "Emerling Izabela and Pfaff Józef and Wójcik-Jurkiewicz Magdalena",
title = "Prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych w małych i średnich podmiotach gospodarczych",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-7246-188-0",
}