Publications of the selected author
1

Author:
Conference:
VI International Scientific Conference "High Technologies. Business. Society", Borowec, Bułgaria, od 2021-03-08 do 2021-03-10
Title:
The Competitiveness of Greek Exports to the EU in the Years 2007-2019
Source:
VI International Scientific Conference High Technologies. Business. Society 2021 : Proceedings. - Y. 6, iss. 1 (9) (2021) , s. 59-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168354494
article
2

Author:
Ewa Szymanik , Aliaksandra Navasiad , Dymitr Makowski
Title:
Islandia : wybrane współczesne wyzwania gospodarcze
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020
Physical description:
148, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomiczego w Krakowie.
ISBN:
978-83-8175-157-5
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168351052
monograph
3

Author:
Title:
State Interventionism in Foreign Trade : a Response to Market Inefficiency
Source:
Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy / ed. Ulas Akkucuk - Hershey, PA: IGI Global, 2020, s. 300-312. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Finance, Accounting, and Economics Book Series)
ISBN:
978-1-7998-1196-1 ; 1-7998-1196-4
Nr:
2168340485
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Greece's Economy during the Crisis 2007-2008 and Its Development Prospects
Source:
International Entrepreneurship Review. - vol. 6, no. 4 (2020) , s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168352056
article
5

Author:
Title:
Government Failure vs Foreign Trade Problems
Source:
SSRG International Journal of Economics and Management Studies. - Vol. 6, iss. 9 (2019) , s. 73-82. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338331
article
6

Author:
Title:
State Interventionism in Foreign Trade
Source:
Management Studies. - vol. 7, no. 6 (2019) , s. 533-542. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338255
article
7

Author:
Ewa Szymanik , Aliaksandra Navasiad , Dmytro Makovskyi
Title:
Ekonomiczny słownik polsko-rosyjsko-ukraiński : wprowadzenie do terminologii
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Physical description:
VII, [1], 130 s.; 21 cm
Series:
(Ekonomia)
ISBN:
978-83-01-20442-6
Nr:
2168331387
lexicon
8

Author:
Title:
Terroryzm a konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego z krajami Unii Europejskiej = Terrorism vs. Competitiveness of Foreign Trade between Poland and EU Countries
Source:
International Entrepreneurship Review. - vol. 5, no. 1 (2019) , s. 57-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168343351
article
9

Author:
Title:
Zawodności rynku a problemy handlu zagranicznego
Source:
Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 125-144 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20503-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334457
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Conference:
2nd International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture (ITEMA 2018), Graz, Austria, od 2018-11-08 do 2018-11-08
Title:
Icelandic Way of Economic Development after the Crisis [dokument elektroniczny]
Source:
Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Conference Proceedings / ed. Vuk Bevanda - Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018, s. 322-329. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-80194-13-4
Nr:
2168336377
chapter in conference materials
11

Author:
Title:
Konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych do krajów Grupy Wyszehradzkiej a spójność ekonomiczna ugrupowania = The Competitiveness of Polish Industrial Goods Exports to the Visegrad Group Countries and the Economic Coherence of the Group
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017) , s. 21-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego 063/WE-KMi/01/2016/S/6063, finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168316391
article
12

Author:
Title:
Konkurencyjność eksportu - nowe czynniki = The Competitiveness of Export - New Factors
Source:
Przegląd Zachodni. - nr 2 (363) (2017) , s. 189-204. - Tytuł numeru: Dziś i jutro Unii Europejskiej
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168317973
article
13

Author:
Title:
Iceland after the Crisis - Opportunities and Threats for Development = Island nakon krize - prilike i prijetnje razvoju
Source:
Poslovna izvrsnost = Business Excellence. - vol. 11, nr 2 (2017) , s. 133-142. - Summ., sažetak - Bibliogr.
Nr:
2168321683
article
14

Author:
Title:
Bariery pozataryfowe jako nowy czynnik wpływający na konkurencyjność międzynarodową = Non-tariff Barriers as a New Factor Impacting on the International Competitiveness
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 249-258. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318383
article
15

Author:
Title:
Konkurencyjność przedsiębiorstwa - główne aspekty = The Main Aspects of Enterprise Competitiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016) , s. 107-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach tematu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310281
article
16

Author:
Title:
Nowe czynniki konkurencyjności eksportu (z perspektywy wymiany wewnątrzunijnej) = The Competitiveness of Export - New Factors
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 231-238. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308235
article
17

Author:
Title:
Polski eksport wewnątrzunijny artykułów przemysłowych i jego konkurencyjność w okresie członkostwa w Unii Europejskiej
Source:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 93-119 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299621
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 83-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17860-4
Nr:
2168283927
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Corporate Innovativeness and the Competitiveness of the Polish Economy in a Period of Economic Crisis
Source:
Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 8 (2014) , s. 770-785. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168284129
article
20

Author:
Title:
The Latvian Road to the Euro
Source:
Chinese Business Review. - Vol. 13, No. 6 (2014) , s. 347-355. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168287065
article
21

Author:
Title:
Chorwacja nowym państwem członkowskim Unii Europejskiej = Croatia - a New EU Member State
Source:
Unia Europejska.pl. - nr 4 (221) (2013) , s. 10-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168268018
article
22

Author:
Title:
Współczesny kryzys ekonomiczny = Contemporary Economic Crisis
Source:
Przegląd Zachodni. - nr 4 (349) (2013) , s. 63-82. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168273636
article
23

Author:
Title:
Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 72-93 - Bibliogr.
Signature:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290743
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Title:
Polish Exports in the EU Market and Its Competitiveness in the Face of the Crisis
Source:
Chinese Business Review. - vol 11, no 12 (Serial Number 114) (2012) , s. 1015-1025. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246506
article
25

Author:
Title:
Przyczyny i przebieg współczesnego kryzysu ekonomicznego
Source:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2012, s. 9-30. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168266982
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Title:
Wewnątrzunijny eksport Polski i jego konkurencyjność w dobie kryzysu = The Intra-EU Polish Export and its Competitiveness During the Crisis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 175-186. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252182
article
27

Author:
Conference:
7th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2012-05-10 do 2012-05-11
Title:
The Competitiveness of the Export from Poland to the Baltic Countries
Source:
The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012, s. 537-543. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Management)
ISBN:
978-609-457-116-9
Nr:
2168229620
chapter in conference materials
28

Author:
Title:
Business Cycles and Their International Transmission - the Introduction to the Problem
Source:
Equilibrium. - vol. 7, iss. 3 (2012) , s. 55-72. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
:
:
Nr:
2168242556
article
29

Author:
Title:
The Impact of Tourism on Jordan's Economy
Source:
Connections on the Edge of the European Union - Nyíregyháza: The College of Nyíregyháza, Faculty of Economic and Social Studies, 2011, s. 205-210. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Journal of Social and Economic Studies ; Special edition in English 2011)
ISBN:
978-615-5097-25-6
Nr:
2168222364
chapter in monograph
30

Author:
Title:
Poland's Export to the EU Market and its Competitiveness vs the Crisis
Source:
Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era / sci. ed. Danuta Kopycińska - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, s. 103-113. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7241-834-0
Nr:
2166699571
chapter in monograph
31

Author:
Conference:
International Conference: Contemporary Issues in Economy : after the Crisis?, Toruń, Polska, od 2011-05-13 do 2011-05-14
Title:
Cykle koniunkturalne i ich międzynarodowa transmisja - zarys problemu = Business Cycles and Their International Transmission - the Introduction to the Problem [dokument elektroniczny]
Source:
Contemporary Issues in Economy : after the Crisis? : International Conference, 13-14 May 2011, Toruń, Poland / ed. Adam P. Balcerzak - Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2011. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62049-08-0
Nr:
2168233302
chapter in conference materials
32

Title:
Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 38-56
ISBN:
978-83-264-1486-2
Nr:
2168221854
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Efektywność wymiany handlowej a społeczna gospodarka rynkowa : przykład Polski
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 67-87
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
51304
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Title:
Wprowadzenie euro a otwartość i wzrost gospodarczy = The Introducing of the Euro and the Openness and Develpment of Economies
Source:
Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski - Warszawa: CeDeWu, 2010, s. 223-236. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-360-3
Nr:
2165984510
chapter in monograph
35

Title:
Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH2010, s. 34-54
Signature:
NP-743/Magazyn
Nr:
2168282109
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Author:
Title:
Konkurencyjność handlu zagranicznego a zasady ekonomii społecznej - przykład Polski = The Competitiveness of Foreign Trade and the Principles of Social Economy - the Example of Poland
Source:
Ekonomia i Prawo. - t. 5, cz. 1 (2009) , s. 117-131. - Tytuł numeru: Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 1
Nr:
2166330720
article
37

Title:
Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro
Source:
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2009, s. 41-134
Signature:
NP-1314/Magazyn
Nr:
2168234228
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Author:
Title:
Działania rządu w zakresie pobudzania konkurencyjności międzynarodowej - przykład Polski
Source:
Teoretyczne i praktyczne przykłady funkcjonowania gospodarki / red. nauk. Tomasz Bernat - Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 43-54
Access mode:
Nr:
2168253514
chapter in monograph
39

Title:
Cykliczne wahania aktywności gospodarczej
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009
Physical description:
66, [1] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-018-2
Nr:
2166329932
book
40

Author:
Title:
Competitiveness of Polish Export of Industrial Goods Within the European Union Market
Source:
Contemporary Business Issues / scientific eds. Małgorzata Łatuszyńska, Kesra Nermend - Gorzów Wielkopolski: The State Vocational University, 2009, s. 121-132 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-751815-5-5
Nr:
2166244948
chapter in monograph
41

Author:
Title:
Droga Cypru do strefy euro = Cyprus on its Way towards the Euro Zone
Source:
Studia Europejskie. - nr 1 (45) (2008) , s. 119-129. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51411
article
42

Author:
Conference:
9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance, Bratysława, Słowacja, od 2007-12-13 do 2007-12-13
Title:
Malta's Coming to the Euro-Zone and Its Public Finance
Source:
Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007 = Book of papers from 9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2008, s. 439-446 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2583-1
Nr:
2166157779
chapter in conference materials
43

Author:
Title:
Eksport Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE - zmiany konkurencyjności
Source:
Wybrane aspekty handlu międzynarodowego / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 209-218. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-076-2
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2166589984
chapter in conference materials
44

Author:
Title:
Maltańska droga do euro
Source:
Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / red. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka - Warszawa: CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008, s. 287-294 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-096-1
Nr:
2166157084
chapter in monograph
45

Author:
Title:
Konkurencyjność eksportu Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE = The Competitiveness of Polish Export in Comparison with the Other EU Members
Source:
Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy / red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska - Warszawa: CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2008, s. 259-266. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-103-6
Nr:
2166191920
chapter in monograph
46

Title:
Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK2008, s. 37-102
Signature:
NP-1310/Magazyn
Nr:
2168219450
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Title:
Członkostwo Cypru w UE a jego szanse na zjednoczenie
Source:
Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 177-183. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-78-6
Nr:
2166030975
chapter in monograph
48

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i korporacje ponadnarodowe a konkurencyjność polskiej gospodarki
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 263-273 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165931831
chapter in conference materials
See main document
49

Author:
Title:
Rok w UE - zmiany konkurencyjności
Source:
W kierunku gospodarki opartej na wiedzy : innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie / red. nauk. Janusz Kot - Kielce: [s.n.], 2006, s. 273-279. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-87798-55-X
Nr:
2166298973
chapter in conference materials
50

Author:
Title:
Polski eksport po wejściu do UE - zmiany konkurencyjności = The Polish Export After Accession to the EU - Changes in the Competitiveness
Source:
Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006, s. 63-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-924656-0-1
Nr:
2165872376
chapter in monograph
See main document
51

Author:
Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie", Bratysława, Słowacja, od 2005-11-03 do 2005-11-04
Title:
Some Theoretical Aspects of the Competitiveness
Source:
Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie - Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, 2005, s. 436-438 - Bibliogr.
ISBN:
80-225-2138-8
Nr:
2168296009
chapter in conference materials
52

Author:
Ewa Szymanik , Magdalena Szymanik
Title:
Wybrane czynniki wpływające na konkurencyjność eksportu polskich artykułów przemysłowych do krajów UE
Source:
Polska gospodarka w UE : innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania / red. Sylwia Pangsy-Kania, Grzegorz Szczodrowski - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, s. 317-331 - Bibliogr.
ISBN:
83-89786-39-7
Nr:
2166390170
chapter in monograph
53

Author:
Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: "Państwo i prawo w XXI w. - szanse i zagrożenia", Kraków, Polska, od 2004-05-30 do 2004-05-30
Title:
Konkurencyjność wymiany polsko-greckiej
Source:
Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004, s. 201-212. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-65-9
Nr:
2166263361
chapter in conference materials
See main document
54

Author:
Title:
Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, 2004
Physical description:
200 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89823-25-X
Nr:
2166279990
monograph
55

Author:
Title:
Grecka droga do Unii Europejskiej - wnioski dla Polski
Source:
Wspólnoty Europejskie. - nr 4 (139) (2003) , s. 28-30
Nr:
2168253098
article
56

Author:
Title:
Stowarzyszenie z Unią Europejską a konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
267 k.: il.; 30 cm + autoreferat: 11 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/369
Nr:
2168308255
doctoral dissertation
57

Author:
Title:
The Competitiveness of Export and the Access to the European Union : the Example of Poland
Source:
Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave : Bratislava 9. a 10. októbra 2003 = Transitive Economies in the process of European Integration / [red. Rudolf Sivák, Kristina Bognárová - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2003, s. 156. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
80-225-2218-X
Nr:
2166329242
varia
58

Author:
Title:
Wybrane aspekty konkurencyjności eksportu polskich artykułów przemysłowych i przetworzonych do Unii Europejskiej w latach 1992-1997 = Selected Aspects of the Competitiveness of Exports of Polish Industrial and Processed Products to the European Union between 1992 and 1997
Source:
Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001, s. 165-182. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-909445-6-1
Nr:
2168327749
chapter in monograph
59

Author:
Title:
Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską w zakresie artykułów przemysłowych i nierolniczych w latach 1992-1997 = Trade between Poland and The European Union in Industrial and Non-agricultural Goods in the Years 1992-97
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 585 (2001) , s. 53-62. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168230588
article
60

Author:
Title:
Atrakcyjność Polski jako kraju turystycznego - aspekty ekonomiczne = Attractiveness of Poland as Tourist Country - Economic Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 502 (1997) , s. 15-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251448
article
1
The Competitiveness of Greek Exports to the EU in the Years 2007-2019 / Ewa SZYMANIK // VI International Scientific Conference High Technologies. Business. Society 2021 : Proceedings. - Y. 6, iss. 1 (9) (2021), s. 59-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://hightechsociety.eu/sbornik/2021.pdf. - ISSN 2535-0005
2
Islandia : wybrane współczesne wyzwania gospodarcze / Ewa SZYMANIK, Aliaksandra Navasiad, Dymitr Makowski. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - 148, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-157-5
3
State Interventionism in Foreign Trade : a Response to Market Inefficiency / Ewa SZYMANIK // W: Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy / ed. Ulas Akkucuk. - Hershey, PA: IGI Global, 2020. - (Advances in Finance, Accounting, and Economics Book Series, ISSN 2327-5677). - S. 300-312. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-7998-1196-1 ; 1-7998-1196-4
4
Greece's Economy during the Crisis 2007-2008 and Its Development Prospects / Ewa SZYMANIK // International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 6, no. 4 (2020), s. 7-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1983/2090
5
Government Failure vs Foreign Trade Problems / Ewa SZYMANIK // SSRG International Journal of Economics and Management Studies. - Vol. 6, iss. 9 (2019), s. 73-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.internationaljournalssrg.org/IJEMS/2019/Volume6-Issue9/IJEMS-V6I9P107.pdf
6
State Interventionism in Foreign Trade / Ewa SZYMANIK // Management Studies. - vol. 7, no. 6 (2019), s. 533-542. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/5d7f4a23ab7a7.pdf. - ISSN 2328-2185
7
Ekonomiczny słownik polsko-rosyjsko-ukraiński : wprowadzenie do terminologii / Ewa SZYMANIK, Aliaksandra Navasiad, Dmytro Makovskyi. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - VII, [1], 130 s. ; 21 cm. - (EEE - Wydawnictwo Naukowe PWN. Ekonomia). - ISBN 978-83-01-20442-6
8
Terroryzm a konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego z krajami Unii Europejskiej = Terrorism vs. Competitiveness of Foreign Trade between Poland and EU Countries / Ewa SZYMANIK // International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 1 (2019), s. 57-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1898/pdf
9
Zawodności rynku a problemy handlu zagranicznego / Ewa SZYMANIK // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 125-144. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
10
Icelandic Way of Economic Development after the Crisis / Ewa SZYMANIK // W: Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Conference Proceedings [Dokument elektroniczny] / ed. Vuk Bevanda. - Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018. - S. 322-329. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-80194-13-4
11
Konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych do krajów Grupy Wyszehradzkiej a spójność ekonomiczna ugrupowania = The Competitiveness of Polish Industrial Goods Exports to the Visegrad Group Countries and the Economic Coherence of the Group / Ewa SZYMANIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017), s. 21-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1251/935. - ISSN 1898-6447
12
Konkurencyjność eksportu - nowe czynniki = The Competitiveness of Export - New Factors / Ewa SZYMANIK // Przegląd Zachodni. - nr 2 (363) (2017), s. 189-204. - Summ.. - Tytuł numeru: Dziś i jutro Unii Europejskiej. - Pełny tekst: http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/10535/C_II_472-C_II_473BP-2017_2-46.pdf. - ISSN 0033-2437
13
Iceland after the Crisis - Opportunities and Threats for Development = Island nakon krize - prilike i prijetnje razvoju / Ewa SZYMANIK // Poslovna izvrsnost = Business Excellence. - vol. 11, nr 2 (2017), s. 133-142. - Summ., sažetak. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://hrcak.srce.hr/file/284327. - ISSN 1846-3355
14
Bariery pozataryfowe jako nowy czynnik wpływający na konkurencyjność międzynarodową = Non-tariff Barriers as a New Factor Impacting on the International Competitiveness / Ewa SZYMANIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017), s. 249-258. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306281/edition/289383/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
15
Konkurencyjność przedsiębiorstwa - główne aspekty = The Main Aspects of Enterprise Competitiveness / Ewa SZYMANIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016), s. 107-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/986/842. - ISSN 1898-6447
16
Nowe czynniki konkurencyjności eksportu (z perspektywy wymiany wewnątrzunijnej) = The Competitiveness of Export - New Factors / Ewa SZYMANIK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016), s. 231-238. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,739,Ewa_Szymanik_Nowe_czynniki_konkurencyjnosci_eksportu_z_perspektywy_wymiany_wewnatrzunijnej.html. - ISSN 2081-2345
17
Polski eksport wewnątrzunijny artykułów przemysłowych i jego konkurencyjność w okresie członkostwa w Unii Europejskiej / Ewa SZYMANIK // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 93-119. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
18
Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki / Ewa SZYMANIK // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 83-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17860-4
19
Corporate Innovativeness and the Competitiveness of the Polish Economy in a Period of Economic Crisis / Ewa SZYMANIK // Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 8 (2014), s. 770-785. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scientific-publications.net/en/article/1000434/
20
The Latvian Road to the Euro / Ewa SZYMANIK // Chinese Business Review. - Vol. 13, No. 6 (2014), s. 347-355. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1537-1506
21
Chorwacja nowym państwem członkowskim Unii Europejskiej = Croatia - a New EU Member State / Ewa SZYMANIK // Unia Europejska.pl. - nr 4 (221) (2013), s. 10-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2084-2694
22
Współczesny kryzys ekonomiczny = Contemporary Economic Crisis / Ewa SZYMANIK // Przegląd Zachodni. - nr 4 (349) (2013), s. 63-82. - Summ. - Pełny tekst: http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/10041/C_II_472-C_II_473BP-2013_4-94.pdf. - ISSN 0033-2437
23
Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki / Ewa SZYMANIK // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2013), s. 72-93. - Bibliogr.
24
Polish Exports in the EU Market and Its Competitiveness in the Face of the Crisis / Ewa SZYMANIK // Chinese Business Review. - vol 11, no 12 (Serial Number 114) (2012), s. 1015-1025. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1537-1506
25
Przyczyny i przebieg współczesnego kryzysu ekonomicznego / Ewa SZYMANIK // W: Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2012), s. 9-30. - Summ. - Bibliogr.
26
Wewnątrzunijny eksport Polski i jego konkurencyjność w dobie kryzysu = The Intra-EU Polish Export and its Competitiveness During the Crisis / Ewa SZYMANIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012), s. 175-186. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
27
The Competitiveness of the Export from Poland to the Baltic Countries / Ewa SZYMANIK // W: The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė. - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 537-543. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-457-116-9. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/international_economy/070.html
28
Business Cycles and Their International Transmission - the Introduction to the Problem / Ewa SZYMANIK // Equilibrium. - vol. 7, iss. 3 (2012), s. 55-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.equilibrium.umk.pl/plikidopobrania/2012_3_4_szymanik.pdf. - ISSN 1689-765X
29
The Impact of Tourism on Jordan's Economy / Ewa SZYMANIK // W: Connections on the Edge of the European Union. - Nyíregyháza: The College of Nyíregyháza, Faculty of Economic and Social Studies, 2011. - (ISSN 2061-3156 ; Special edition in English 2011). - S. 205-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-615-5097-25-6
30
Poland's Export to the EU Market and its Competitiveness vs the Crisis / Ewa SZYMANIK // W: Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era / sci. ed. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - S. 103-113. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-834-0
31
Cykle koniunkturalne i ich międzynarodowa transmisja - zarys problemu [Dokument elektroniczny] = Business Cycles and Their International Transmission - the Introduction to the Problem / Ewa SZYMANIK // W: Contemporary Issues in Economy : after the Crisis? : International Conference, 13-14 May 2011, Toruń, Poland / ed. Adam P. Balcerzak. - Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2011. - 18 ekranów. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielski. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62049-08-0
32
Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych / Ewa SZYMANIK, Paweł ZAMORA // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 38-56. - ISBN 978-83-264-1486-2
33
Efektywność wymiany handlowej a społeczna gospodarka rynkowa : przykład Polski / Ewa SZYMANIK // W: Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 67-87. - ISBN 978-83-7526-716-7
34
Wprowadzenie euro a otwartość i wzrost gospodarczy = The Introducing of the Euro and the Openness and Develpment of Economies / Ewa SZYMANIK // W: Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski. - Warszawa: CeDeWu, 2010. - S. 223-236. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-360-3
35
Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych / Ewa SZYMANIK, Paweł ZAMORA // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH. - (2010), s. 34-54
36
Konkurencyjność handlu zagranicznego a zasady ekonomii społecznej - przykład Polski = The Competitiveness of Foreign Trade and the Principles of Social Economy - the Example of Poland / Ewa SZYMANIK // Ekonomia i Prawo. - t. 5, cz. 1 (2009), s. 117-131. - Summ.. - Tytuł numeru: Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 1. - ISSN 1898-2255
37
Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro / Janusz ROSIEK, Robert WŁODARCZYK, Ewa SZYMANIK, Andrzej ZYGUŁA // W: Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2009), s. 41-134
38
Działania rządu w zakresie pobudzania konkurencyjności międzynarodowej - przykład Polski / Ewa SZYMANIK // W: Teoretyczne i praktyczne przykłady funkcjonowania gospodarki [on-line] / red. nauk. Tomasz Bernat. - Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. - S. 43-54. - Pełny tekst: http://mikroekonomia.net/system/publication_files/76/original/3.pdf?1314879289
39
Cykliczne wahania aktywności gospodarczej / Ewa SZYMANIK, Andrzej ZYGUŁA. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. - 66, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-018-2
40
Competitiveness of Polish Export of Industrial Goods Within the European Union Market / Ewa SZYMANIK // W: Contemporary Business Issues / scientific eds. Małgorzata Łatuszyńska, Kesra Nermend. - Gorzów Wielkopolski: The State Vocational University, 2009. - S. 121-132. - Bibliogr. - ISBN 978-83-751815-5-5
41
Droga Cypru do strefy euro = Cyprus on its Way towards the Euro Zone / Ewa SZYMANIK // Studia Europejskie. - nr 1 (45) (2008), s. 119-129. - Summ. - ISSN 1428-149X
42
Malta's Coming to the Euro-Zone and Its Public Finance / Ewa SZYMANIK // W: Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007 = Book of papers from 9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2008. - S. 439-446. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2583-1
43
Eksport Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE - zmiany konkurencyjności / Ewa SZYMANIK // W: Wybrane aspekty handlu międzynarodowego / red. Klemens Budzowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 209-218. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-076-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/4299/Wybrane_aspekty_handlu_miedzynarodowego_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
44
Maltańska droga do euro / Ewa SZYMANIK // W: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / red. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka. - Warszawa: CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008. - S. 287-294. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-096-1
45
Konkurencyjność eksportu Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE = The Competitiveness of Polish Export in Comparison with the Other EU Members / Ewa SZYMANIK // W: Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy / red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska. - Warszawa: CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2008. - S. 259-266. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-103-6
46
Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa / Janusz ROSIEK, Ewa SZYMANIK, Andrzej ZYGUŁA // W: Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK. - (2008), s. 37-102
47
Członkostwo Cypru w UE a jego szanse na zjednoczenie / Ewa SZYMANIK // W: Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 177-183. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-78-6
48
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i korporacje ponadnarodowe a konkurencyjność polskiej gospodarki / Ewa SZYMANIK, Agnieszka SZYMACHA // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 263-273. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
49
Rok w UE - zmiany konkurencyjności / Ewa SZYMANIK // W: W kierunku gospodarki opartej na wiedzy : innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie / red. nauk. Janusz Kot. - Kielce: [s.n.], 2006. - S. 273-279. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-87798-55-X
50
Polski eksport po wejściu do UE - zmiany konkurencyjności = The Polish Export After Accession to the EU - Changes in the Competitiveness / Ewa SZYMANIK // W: Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006. - S. 63-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-924656-0-1
51
Some Theoretical Aspects of the Competitiveness / Ewa SZYMANIK // W: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie. - Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, 2005. - S. 436-438. - Bibliogr. - ISBN 80-225-2138-8
52
Wybrane czynniki wpływające na konkurencyjność eksportu polskich artykułów przemysłowych do krajów UE / Ewa SZYMANIK, Magdalena Szymanik // W: Polska gospodarka w UE : innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania / red. Sylwia Pangsy-Kania, Grzegorz Szczodrowski. - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - S. 317-331. - Bibliogr. - ISBN 83-89786-39-7
53
Konkurencyjność wymiany polsko-greckiej / Ewa SZYMANIK // W: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 201-212. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-65-9
54
Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej / Ewa SZYMANIK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - 200 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-25-X
55
Grecka droga do Unii Europejskiej - wnioski dla Polski / Ewa SZYMANIK // Wspólnoty Europejskie. - nr 4 (139) (2003), s. 28-30. - ISSN 1426-2568
56
Stowarzyszenie z Unią Europejską a konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych / Ewa SZYMANIK ; Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków, 2003. - 267 k. : il. ; 30 cm + autoreferat: 11 k. - Bibliogr.
57
The Competitiveness of Export and the Access to the European Union : the Example of Poland / Ewa SZYMANIK // W: Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave : Bratislava 9. a 10. októbra 2003 = Transitive Economies in the process of European Integration / [red. Rudolf Sivák, Kristina Bognárová. - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2003. - S. 156. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 80-225-2218-X
58
Wybrane aspekty konkurencyjności eksportu polskich artykułów przemysłowych i przetworzonych do Unii Europejskiej w latach 1992-1997 = Selected Aspects of the Competitiveness of Exports of Polish Industrial and Processed Products to the European Union between 1992 and 1997 / Ewa SZYMANIK // W: Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin. - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. - S. 165-182. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-909445-6-1
59
Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską w zakresie artykułów przemysłowych i nierolniczych w latach 1992-1997 = Trade between Poland and The European Union in Industrial and Non-agricultural Goods in the Years 1992-97 / Ewa SZYMANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 585 (2001), s. 53-62. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10692. - ISSN 0208-7944
60
Atrakcyjność Polski jako kraju turystycznego - aspekty ekonomiczne = Attractiveness of Poland as Tourist Country - Economic Aspects / Ewa SZYMANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 502 (1997), s. 15-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Szymanik E., (2021), The Competitiveness of Greek Exports to the EU in the Years 2007-2019, "VI International Scientific Conference High Technologies. Business. Society 2021 : Proceedings", Y. 6, iss. 1 (9), s. 59-62; https://hightechsociety.eu/sbornik/2021.pdf
2
Szymanik E., Navasiad A., Makowski D., (2020), Islandia: wybrane współczesne wyzwania gospodarcze, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 148, [2] s.
3
Szymanik E., (2020), State Interventionism in Foreign Trade : a Response to Market Inefficiency. [W:] Akkucuk U. (red.), Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy (Advances in Finance, Accounting, and Economics Book Series), Hershey, PA : IGI Global, s. 300-312.
4
Szymanik E., (2020), Greece's Economy during the Crisis 2007-2008 and Its Development Prospects, "International Entrepreneurship Review", vol. 6, no. 4, s. 7-19; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1983/2090
5
Szymanik E., (2019), Government Failure vs Foreign Trade Problems, "SSRG International Journal of Economics and Management Studies", Vol. 6, iss. 9, s. 73-82; http://www.internationaljournalssrg.org/IJEMS/2019/Volume6-Issue9/IJEMS-V6I9P107.pdf
6
Szymanik E., (2019), State Interventionism in Foreign Trade, "Management Studies", vol. 7, no. 6, s. 533-542; http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/5d7f4a23ab7a7.pdf
7
Szymanik E., Navasiad A., Makovskyi D., (2019), Ekonomiczny słownik polsko-rosyjsko-ukraiński: wprowadzenie do terminologii, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, VII, [1], 130 s.
8
Szymanik E., (2019), Terroryzm a konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego z krajami Unii Europejskiej, "International Entrepreneurship Review", vol. 5, no. 1, s. 57-75; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1898/pdf
9
Szymanik E., (2018), Zawodności rynku a problemy handlu zagranicznego. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 125-144.
10
Szymanik E., (2018), Icelandic Way of Economic Development after the Crisis. [W:] Bevanda V. (red.), Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Conference Proceedings [Dokument elektroniczny], Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, s. 322-329.
11
Szymanik E., (2017), Konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych do krajów Grupy Wyszehradzkiej a spójność ekonomiczna ugrupowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (962), s. 21-41; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1251/935
12
Szymanik E., (2017), Konkurencyjność eksportu - nowe czynniki, "Przegląd Zachodni", nr 2 (363), s. 189-204; http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/10535/C_II_472-C_II_473BP-2017_2-46.pdf
13
Szymanik E., (2017), Iceland after the Crisis - Opportunities and Threats for Development, "Poslovna izvrsnost", vol. 11, nr 2, s. 133-142; https://hrcak.srce.hr/file/284327
14
Szymanik E., (2017), Bariery pozataryfowe jako nowy czynnik wpływający na konkurencyjność międzynarodową, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 319, s. 249-258; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306281/edition/289383/content?ref=desc
15
Szymanik E., (2016), Konkurencyjność przedsiębiorstwa - główne aspekty, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (953), s. 107-124; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/986/842
16
Szymanik E., (2016), Nowe czynniki konkurencyjności eksportu (z perspektywy wymiany wewnątrzunijnej), "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 2, s. 231-238; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,739,Ewa_Szymanik_Nowe_czynniki_konkurencyjnosci_eksportu_z_perspektywy_wymiany_wewnatrzunijnej.html
17
Szymanik E., (2015), Polski eksport wewnątrzunijny artykułów przemysłowych i jego konkurencyjność w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 93-119.
18
Szymanik E., (2014), Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki. [W:] Przybylska K. (red.), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 83-106.
19
Szymanik E., (2014), Corporate Innovativeness and the Competitiveness of the Polish Economy in a Period of Economic Crisis, "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business", vol. 8, s. 770-785; http://www.scientific-publications.net/en/article/1000434/
20
Szymanik E., (2014), The Latvian Road to the Euro, "Chinese Business Review", Vol. 13, No. 6, s. 347-355.
21
Szymanik E., (2013), Chorwacja nowym państwem członkowskim Unii Europejskiej, "Unia Europejska.pl", nr 4 (221), s. 10-16.
22
Szymanik E., (2013), Współczesny kryzys ekonomiczny, "Przegląd Zachodni", nr 4 (349), s. 63-82; http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/10041/C_II_472-C_II_473BP-2013_4-94.pdf
23
Szymanik E., (2013), Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, s. 72-93.
24
Szymanik E., (2012), Polish Exports in the EU Market and Its Competitiveness in the Face of the Crisis, "Chinese Business Review", vol 11, no 12 (Serial Number 114), s. 1015-1025.
25
Szymanik E., (2012), Przyczyny i przebieg współczesnego kryzysu ekonomicznego. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011, s. 9-30.
26
Szymanik E., (2012), Wewnątrzunijny eksport Polski i jego konkurencyjność w dobie kryzysu, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 123, s. 175-186.
27
Szymanik E., (2012), The Competitiveness of the Export from Poland to the Baltic Countries. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Stankevičienė J. (red.), The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 537-543.
28
Szymanik E., (2012), Business Cycles and Their International Transmission - the Introduction to the Problem, "Equilibrium", vol. 7, iss. 3, s. 55-72; http://www.equilibrium.umk.pl/plikidopobrania/2012_3_4_szymanik.pdf
29
Szymanik E., (2011), The Impact of Tourism on Jordan's Economy. [W:] Connections on the Edge of the European Union (Journal of Social and Economic Studies; Special edition in English 2011), Nyíregyháza : The College of Nyíregyháza, Faculty of Economic and Social Studies, s. 205-210.
30
Szymanik E., (2011), Poland's Export to the EU Market and its Competitiveness vs the Crisis. [W:] Kopycińska D. (red.), Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 103-113.
31
Szymanik E., (2011), Cykle koniunkturalne i ich międzynarodowa transmisja - zarys problemu. [W:] Balcerzak (red.), Contemporary Issues in Economy : after the Crisis? : International Conference, 13-14 May 2011, Toruń, Poland, Toruń : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
32
Szymanik E., Zamora P., (2011), Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych. [W:] Dach Z. (red.), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 38-56.
33
Szymanik E., (2010), Efektywność wymiany handlowej a społeczna gospodarka rynkowa : przykład Polski. [W:] Włodarczyk R. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 67-87.
34
Szymanik E., (2010), Wprowadzenie euro a otwartość i wzrost gospodarczy. [W:] Bukowski (red.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, Warszawa : CeDeWu, s. 223-236.
35
Szymanik E., Zamora P., (2010), Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza, s. 34-54.
36
Szymanik E., (2009), Konkurencyjność handlu zagranicznego a zasady ekonomii społecznej - przykład Polski, "Ekonomia i Prawo", t. 5, cz. 1, s. 117-131.
37
Rosiek J., Włodarczyk R., Szymanik E., Zyguła A., (2009), Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, s. 41-134.
38
Szymanik E., (2009), Działania rządu w zakresie pobudzania konkurencyjności międzynarodowej - przykład Polski. [W:] Bernat T. (red.), Teoretyczne i praktyczne przykłady funkcjonowania gospodarki [on-line], Szczecin : Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 43-54.
39
Szymanik E., Zyguła A., (2009), Cykliczne wahania aktywności gospodarczej, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 66, [1] s.
40
Szymanik E., (2009), Competitiveness of Polish Export of Industrial Goods Within the European Union Market. [W:] Łatuszyńska , Nermend K. (red.), Contemporary Business Issues, Gorzów Wielkopolski : The State Vocational University, s. 121-132.
41
Szymanik E., (2008), Droga Cypru do strefy euro, "Studia Europejskie", nr 1 (45), s. 119-129.
42
Szymanik E., (2008), Malta's Coming to the Euro-Zone and Its Public Finance. [W:] Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 439-446.
43
Szymanik E., (2008), Eksport Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE - zmiany konkurencyjności. [W:] Budzowski K. (red.), Wybrane aspekty handlu międzynarodowego, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 209-218.
44
Szymanik E., (2008), Maltańska droga do euro. [W:] Noga M., Stawicka (red.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, Warszawa : CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, s. 287-294.
45
Szymanik E., (2008), Konkurencyjność eksportu Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE. [W:] Bednarczyk J., Bukowski S. (red.), Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, s. 259-266.
46
Rosiek J., Szymanik E., Zyguła A., (2008), Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa. [W:] Adamczyk A. (kierownik tematu), Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna, s. 37-102.
47
Szymanik E., (2007), Członkostwo Cypru w UE a jego szanse na zjednoczenie. [W:] Budzowski K. (red.), Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 177-183.
48
Szymanik E., Szymacha A., (2007), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i korporacje ponadnarodowe a konkurencyjność polskiej gospodarki. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 263-273.
49
Szymanik E., (2006), Rok w UE - zmiany konkurencyjności. [W:] Kot J. (red.), W kierunku gospodarki opartej na wiedzy : innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie, Kielce : [s.n.], s. 273-279.
50
Szymanik E., (2006), Polski eksport po wejściu do UE - zmiany konkurencyjności. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji, Kraków : [Fundacja Akademii Ekonomicznej], s. 63-69.
51
Szymanik E., (2005), Some Theoretical Aspects of the Competitiveness. [W:] Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie, Bratislava : Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, s. 436-438.
52
Szymanik E., Szymanik M., (2005), Wybrane czynniki wpływające na konkurencyjność eksportu polskich artykułów przemysłowych do krajów UE. [W:] Pangsy-Kania S., Szczodrowski G. (red.), Polska gospodarka w UE : innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 317-331.
53
Szymanik E., (2004), Konkurencyjność wymiany polsko-greckiej. [W:] Budzowski K. (red.), Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka, Kraków : KSW : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 201-212.
54
Szymanik E., (2004), Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, 200 s.
55
Szymanik E., (2003), Grecka droga do Unii Europejskiej - wnioski dla Polski, "Wspólnoty Europejskie", nr 4 (139), s. 28-30.
56
Szymanik E., (2003), Stowarzyszenie z Unią Europejską a konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 267 k.
57
Szymanik E., (2003), The Competitiveness of Export and the Access to the European Union : the Example of Poland. [W:] Sivák R., Bognárová K. (red.), Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave : Bratislava 9. a 10. októbra 2003, Bratislava : Ekonomická Univerzita, s. 156.
58
Szymanik E., (2001), Wybrane aspekty konkurencyjności eksportu polskich artykułów przemysłowych i przetworzonych do Unii Europejskiej w latach 1992-1997. [W:] Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin, Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 165-182.
59
Szymanik E., (2001), Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską w zakresie artykułów przemysłowych i nierolniczych w latach 1992-1997, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 585, s. 53-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/10692
60
Szymanik E., (1997), Atrakcyjność Polski jako kraju turystycznego - aspekty ekonomiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 502, s. 15-25.
1
@article{UEK:2168354494,
author = "Ewa Szymanik",
title = "The Competitiveness of Greek Exports to the EU in the Years 2007-2019",
journal = "VI International Scientific Conference High Technologies. Business. Society 2021 : Proceedings",
number = "Y. 6, iss. 1 (9)",
pages = "59-62",
year = "2021",
url = {https://hightechsociety.eu/sbornik/2021.pdf},
}
2
@book{UEK:2168351052,
author = "Ewa Szymanik and Aliaksandra Navasiad and Dymitr Makowski",
title = "Islandia : wybrane współczesne wyzwania gospodarcze",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
isbn = "978-83-8175-157-5",
}
3
@inbook{UEK:2168340485,
author = "Ewa Szymanik",
title = "State Interventionism in Foreign Trade : a Response to Market Inefficiency",
booktitle = "Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy",
pages = "300-312",
adress = "Hershey, PA",
publisher = "IGI Global",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4018/978-1-7998-1196-1.ch017},
url = {},
issn = "2327-5677",
isbn = "978-1-7998-1196-1 ; 1-7998-1196-4",
}
4
@article{UEK:2168352056,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Greece's Economy during the Crisis 2007-2008 and Its Development Prospects",
journal = "International Entrepreneurship Review",
number = "vol. 6, no. 4",
pages = "7-19",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/IER.2020.0604.01},
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1983/2090},
}
5
@article{UEK:2168338331,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Government Failure vs Foreign Trade Problems",
journal = "SSRG International Journal of Economics and Management Studies",
number = "Vol. 6, iss. 9",
pages = "73-82",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.14445/23939125/IJEMS-V6I9P107},
url = {http://www.internationaljournalssrg.org/IJEMS/2019/Volume6-Issue9/IJEMS-V6I9P107.pdf},
}
6
@article{UEK:2168338255,
author = "Ewa Szymanik",
title = "State Interventionism in Foreign Trade",
journal = "Management Studies",
number = "vol. 7, no. 6",
pages = "533-542",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.17265/2328-2185/2019.06.003},
url = {http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/5d7f4a23ab7a7.pdf},
}
7
@book{UEK:2168331387,
author = "Ewa Szymanik and Aliaksandra Navasiad and Dmytro Makovskyi",
title = "Ekonomiczny słownik polsko-rosyjsko-ukraiński : wprowadzenie do terminologii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-01-20442-6",
}
8
@article{UEK:2168343351,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Terroryzm a konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego z krajami Unii Europejskiej",
journal = "International Entrepreneurship Review",
number = "vol. 5, no. 1",
pages = "57-75",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/PM.2019.0501.04},
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1898/pdf},
}
9
@inbook{UEK:2168334457,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Zawodności rynku a problemy handlu zagranicznego",
booktitle = "Zawodność rynku w teorii i praktyce",
pages = "125-144",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20503-4",
}
10
@inbook{UEK:2168336377,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Icelandic Way of Economic Development after the Crisis",
booktitle = "Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Conference Proceedings",
pages = "322-329",
adress = "Belgrade",
publisher = "Association of Economists and Managers of the Balkans",
year = "2018",
isbn = "978-86-80194-13-4",
}
11
@article{UEK:2168316391,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych do krajów Grupy Wyszehradzkiej a spójność ekonomiczna ugrupowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (962)",
pages = "21-41",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0962.0202},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1251/935},
}
12
@article{UEK:2168317973,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Konkurencyjność eksportu - nowe czynniki",
journal = "Przegląd Zachodni",
number = "2 (363)",
pages = "189-204",
year = "2017",
url = {http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/10535/C_II_472-C_II_473BP-2017_2-46.pdf},
}
13
@article{UEK:2168321683,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Iceland after the Crisis - Opportunities and Threats for Development",
journal = "Poslovna izvrsnost",
number = "vol. 11, 2",
pages = "133-142",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.22598/pi-be/2017.11.2.133},
url = {https://hrcak.srce.hr/file/284327},
}
14
@article{UEK:2168318383,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Bariery pozataryfowe jako nowy czynnik wpływający na konkurencyjność międzynarodową",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "319",
pages = "249-258",
year = "2017",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306281/edition/289383/content?ref=desc},
}
15
@article{UEK:2168310281,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Konkurencyjność przedsiębiorstwa - główne aspekty",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (953)",
pages = "107-124",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0953.0507},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/986/842},
}
16
@article{UEK:2168308235,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Nowe czynniki konkurencyjności eksportu (z perspektywy wymiany wewnątrzunijnej)",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 2",
pages = "231-238",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,739,Ewa_Szymanik_Nowe_czynniki_konkurencyjnosci_eksportu_z_perspektywy_wymiany_wewnatrzunijnej.html},
}
17
@inbook{UEK:2168299621,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Polski eksport wewnątrzunijny artykułów przemysłowych i jego konkurencyjność w okresie członkostwa w Unii Europejskiej",
booktitle = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
pages = "93-119",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
18
@inbook{UEK:2168283927,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "83-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17860-4",
}
19
@article{UEK:2168284129,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Corporate Innovativeness and the Competitiveness of the Polish Economy in a Period of Economic Crisis",
journal = "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business",
number = "vol. 8",
pages = "770-785",
year = "2014",
url = {http://www.scientific-publications.net/en/article/1000434/},
}
20
@article{UEK:2168287065,
author = "Ewa Szymanik",
title = "The Latvian Road to the Euro",
journal = "Chinese Business Review",
number = "Vol. 13, No. 6",
pages = "347-355",
year = "2014",
}
21
@article{UEK:2168268018,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Chorwacja nowym państwem członkowskim Unii Europejskiej",
journal = "Unia Europejska.pl",
number = "4 (221)",
pages = "10-16",
year = "2013",
}
22
@article{UEK:2168273636,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Współczesny kryzys ekonomiczny",
journal = "Przegląd Zachodni",
number = "4 (349)",
pages = "63-82",
year = "2013",
url = {http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/10041/C_II_472-C_II_473BP-2013_4-94.pdf},
}
23
@unpublished{UEK:2168290743,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "72-93",
year = "2013",
}
24
@article{UEK:2168246506,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Polish Exports in the EU Market and Its Competitiveness in the Face of the Crisis",
journal = "Chinese Business Review",
number = "vol 11, no 12 (Serial Number 114)",
pages = "1015-1025",
year = "2012",
}
25
@unpublished{UEK:2168266982,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Przyczyny i przebieg współczesnego kryzysu ekonomicznego",
booktitle = "Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011",
pages = "9-30",
year = "2012",
}
26
@article{UEK:2168252182,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Wewnątrzunijny eksport Polski i jego konkurencyjność w dobie kryzysu",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "123",
pages = "175-186",
adress = "",
year = "2012",
}
27
@inbook{UEK:2168229620,
author = "Ewa Szymanik",
title = "The Competitiveness of the Export from Poland to the Baltic Countries",
booktitle = "The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers",
pages = "537-543",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bm.2012.07},
url = {http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/international_economy/070.html},
issn = "2029-4441",
isbn = "978-609-457-116-9",
}
28
@article{UEK:2168242556,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Business Cycles and Their International Transmission - the Introduction to the Problem",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 7, iss. 3",
pages = "55-72",
year = "2012",
url = {http://www.equilibrium.umk.pl/plikidopobrania/2012_3_4_szymanik.pdf},
}
29
@inbook{UEK:2168222364,
author = "Ewa Szymanik",
title = "The Impact of Tourism on Jordan's Economy",
booktitle = "Connections on the Edge of the European Union",
pages = "205-210",
adress = "Nyíregyháza",
publisher = "The College of Nyíregyháza, Faculty of Economic and Social Studies",
year = "2011",
issn = "2061-3156",
isbn = "978-615-5097-25-6",
}
30
@inbook{UEK:2166699571,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Poland's Export to the EU Market and its Competitiveness vs the Crisis",
booktitle = "Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era",
pages = "103-113",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7241-834-0",
}
31
@inbook{UEK:2168233302,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Cykle koniunkturalne i ich międzynarodowa transmisja - zarys problemu",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : after the Crisis? : International Conference, 13-14 May 2011, Toruń, Poland",
pages = "",
adress = "Toruń",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2011",
isbn = "978-83-62049-08-0",
}
32
@inbook{UEK:2168221854,
author = "Ewa Szymanik and Paweł Zamora",
title = "Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka",
pages = "38-56",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1486-2",
}
33
@inbook{UEK:51304,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Efektywność wymiany handlowej a społeczna gospodarka rynkowa : przykład Polski",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa",
pages = "67-87",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-7526-716-7",
}
34
@inbook{UEK:2165984510,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Wprowadzenie euro a otwartość i wzrost gospodarczy",
booktitle = "Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy",
pages = "223-236",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2010",
isbn = "978-83-7556-360-3",
}
35
@unpublished{UEK:2168282109,
author = "Ewa Szymanik and Paweł Zamora",
title = "Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza",
pages = "34-54",
year = "2010",
}
36
@article{UEK:2166330720,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Konkurencyjność handlu zagranicznego a zasady ekonomii społecznej - przykład Polski",
journal = "Ekonomia i Prawo",
number = "t. 5, cz. 1",
pages = "117-131",
adress = "",
year = "2009",
}
37
@unpublished{UEK:2168234228,
author = "Janusz Rosiek and Robert Włodarczyk and Ewa Szymanik and Andrzej Zyguła",
title = "Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro",
booktitle = "Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "41-134",
year = "2009",
}
38
@inbook{UEK:2168253514,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Działania rządu w zakresie pobudzania konkurencyjności międzynarodowej - przykład Polski",
booktitle = "Teoretyczne i praktyczne przykłady funkcjonowania gospodarki",
pages = "43-54",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2009",
url = {http://mikroekonomia.net/system/publication_files/76/original/3.pdf?1314879289},
}
39
@book{UEK:2166329932,
author = "Ewa Szymanik and Andrzej Zyguła",
title = "Cykliczne wahania aktywności gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-018-2",
}
40
@inbook{UEK:2166244948,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Competitiveness of Polish Export of Industrial Goods Within the European Union Market",
booktitle = "Contemporary Business Issues",
pages = "121-132",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "The State Vocational University",
year = "2009",
isbn = "978-83-751815-5-5",
}
41
@article{UEK:51411,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Droga Cypru do strefy euro",
journal = "Studia Europejskie",
number = "1 (45)",
pages = "119-129",
year = "2008",
}
42
@inbook{UEK:2166157779,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Malta's Coming to the Euro-Zone and Its Public Finance",
booktitle = "Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007",
pages = "439-446",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2008",
isbn = "978-80-225-2583-1",
}
43
@inbook{UEK:2166589984,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Eksport Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE - zmiany konkurencyjności",
booktitle = "Wybrane aspekty handlu międzynarodowego",
pages = "209-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/4299/Wybrane_aspekty_handlu_miedzynarodowego_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-076-2",
}
44
@inbook{UEK:2166157084,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Maltańska droga do euro",
booktitle = "Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej",
pages = "287-294",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe",
year = "2008",
isbn = "978-83-7556-096-1",
}
45
@inbook{UEK:2166191920,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Konkurencyjność eksportu Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE",
booktitle = "Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy",
pages = "259-266",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe",
year = "2008",
isbn = "978-83-7556-103-6",
}
46
@unpublished{UEK:2168219450,
author = "Janusz Rosiek and Ewa Szymanik and Andrzej Zyguła",
title = "Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna",
pages = "37-102",
year = "2008",
}
47
@inbook{UEK:2166030975,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Członkostwo Cypru w UE a jego szanse na zjednoczenie",
booktitle = "Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata",
pages = "177-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-78-6",
}
48
@inbook{UEK:2165931831,
author = "Ewa Szymanik and Agnieszka Szymacha",
title = "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i korporacje ponadnarodowe a konkurencyjność polskiej gospodarki",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "263-273",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
49
@inbook{UEK:2166298973,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Rok w UE - zmiany konkurencyjności",
booktitle = "W kierunku gospodarki opartej na wiedzy : innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie",
pages = "273-279",
adress = "Kielce",
publisher = "s.n.",
year = "2006",
isbn = "83-87798-55-X",
}
50
@inbook{UEK:2165872376,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Polski eksport po wejściu do UE - zmiany konkurencyjności",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji",
pages = "63-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-924656-0-1",
}
51
@inbook{UEK:2168296009,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Some Theoretical Aspects of the Competitiveness",
booktitle = "Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie",
pages = "436-438",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity",
year = "2005",
isbn = "80-225-2138-8",
}
52
@inbook{UEK:2166390170,
author = "Ewa Szymanik and Magdalena Szymanik",
title = "Wybrane czynniki wpływające na konkurencyjność eksportu polskich artykułów przemysłowych do krajów UE",
booktitle = "Polska gospodarka w UE : innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania",
pages = "317-331",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2005",
isbn = "83-89786-39-7",
}
53
@inbook{UEK:2166263361,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Konkurencyjność wymiany polsko-greckiej",
booktitle = "Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka",
pages = "201-212",
adress = "Kraków",
publisher = "KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-65-9",
}
54
@book{UEK:2166279990,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
isbn = "83-89823-25-X",
}
55
@article{UEK:2168253098,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Grecka droga do Unii Europejskiej - wnioski dla Polski",
journal = "Wspólnoty Europejskie",
number = "4 (139)",
pages = "28-30",
year = "2003",
}
56
@unpublished{UEK:2168308255,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Stowarzyszenie z Unią Europejską a konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
57
@misc{UEK:2166329242,
author = "Ewa Szymanik",
title = "The Competitiveness of Export and the Access to the European Union : the Example of Poland",
booktitle = "Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave : Bratislava 9. a 10. októbra 2003",
pages = "156",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická Univerzita",
year = "2003",
isbn = "80-225-2218-X",
}
58
@inbook{UEK:2168327749,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Wybrane aspekty konkurencyjności eksportu polskich artykułów przemysłowych i przetworzonych do Unii Europejskiej w latach 1992-1997",
booktitle = "Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin",
pages = "165-182",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2001",
isbn = "83-909445-6-1",
}
59
@article{UEK:2168230588,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską w zakresie artykułów przemysłowych i nierolniczych w latach 1992-1997",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "585",
pages = "53-62",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10692},
}
60
@article{UEK:2168251448,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Atrakcyjność Polski jako kraju turystycznego - aspekty ekonomiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "502",
pages = "15-25",
year = "1997",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID