Publications of the selected author

1

Author:
Title:
State Interventionism in Foreign Trade : a Response to Market Inefficiency
Source:
Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy / ed. Ulas Akkucuk - Hershey, PA: IGI Global, 2020, s. 300-312. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Finance, Accounting, and Economics Book Series)
ISBN:
978-1-7998-1196-1 ; 1-7998-1196-4
Nr:
2168340485
chapter in monograph
2

Author:
Title:
State Interventionism in Foreign Trade
Source:
Management Studies. - vol. 7, no. 6 (2019) , s. 533-542. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338255
article
3

Author:
Ewa Szymanik , Aliaksandra Navasiad , Dmytro Makovskyi
Title:
Ekonomiczny słownik polsko-rosyjsko-ukraiński : wprowadzenie do terminologii
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Physical description:
VII, [1], 130 s.; 21 cm
Series:
(Ekonomia)
ISBN:
978-83-01-20442-6
Nr:
2168331387
lexicon
4

Author:
Title:
Government Failure vs Foreign Trade Problems
Source:
SSRG International Journal of Economics and Management Studies. - Vol. 6, iss. 9 (2019) , s. 73-82. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338331
article
5

Author:
Title:
Terroryzm a konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego z krajami Unii Europejskiej = Terrorism vs. Competitiveness of Foreign Trade between Poland and EU Countries
Source:
International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 1 (2019) , s. 57-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168343351
article
See main document
6

Author:
Conference:
2nd International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture (ITEMA 2018), Graz, Austria, od 2018-11-08 do 2018-11-08
Title:
Icelandic Way of Economic Development after the Crisis [dokument elektroniczny]
Source:
Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Conference Proceedings / ed. Vuk Bevanda - Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018, s. 322-329. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-80194-13-4
Nr:
2168336377
chapter in conference materials
7

Author:
Title:
Zawodności rynku a problemy handlu zagranicznego
Source:
Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 125-144 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20503-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334457
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Bariery pozataryfowe jako nowy czynnik wpływający na konkurencyjność międzynarodową = Non-tariff Barriers as a New Factor Impacting on the International Competitiveness
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 249-258. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318383
article
9

Author:
Title:
Iceland after the Crisis - Opportunities and Threats for Development = Island nakon krize - prilike i prijetnje razvoju
Source:
Poslovna izvrsnost = Business Excellence. - vol. 11, nr 2 (2017) , s. 133-142. - Summ., sažetak - Bibliogr.
Nr:
2168321683
article
10

Author:
Title:
Konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych do krajów Grupy Wyszehradzkiej a spójność ekonomiczna ugrupowania = The Competitiveness of Polish Industrial Goods Exports to the Visegrad Group Countries and the Economic Coherence of the Group
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017) , s. 21-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego 063/WE-KMi/01/2016/S/6063, finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168316391
article
11

Author:
Title:
Konkurencyjność eksportu - nowe czynniki = The Competitiveness of Export - New Factors
Source:
Przegląd Zachodni. - nr 2 (363) (2017) , s. 189-204. - Tytuł numeru: Dziś i jutro Unii Europejskiej
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168317973
article
12

Author:
Title:
Konkurencyjność przedsiębiorstwa - główne aspekty = The Main Aspects of Enterprise Competitiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016) , s. 107-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach tematu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310281
article
13

Author:
Title:
Nowe czynniki konkurencyjności eksportu (z perspektywy wymiany wewnątrzunijnej) = The Competitiveness of Export - New Factors
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 231-238. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308235
article
See main document
14

Author:
Title:
Polski eksport wewnątrzunijny artykułów przemysłowych i jego konkurencyjność w okresie członkostwa w Unii Europejskiej
Source:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 93-119 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299621
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
The Latvian Road to the Euro
Source:
Chinese Business Review. - Vol. 13, No. 6 (2014) , s. 347-355. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168287065
article
16

Author:
Title:
Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 83-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17860-4
Nr:
2168283927
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Corporate Innovativeness and the Competitiveness of the Polish Economy in a Period of Economic Crisis
Source:
Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 8 (2014) , s. 770-785. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168284129
article
18

Author:
Title:
Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 72-93 - Bibliogr.
Signature:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290743
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Title:
Chorwacja nowym państwem członkowskim Unii Europejskiej = Croatia - a New EU Member State
Source:
Unia Europejska.pl. - nr 4 (221) (2013) , s. 10-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168268018
article
20

Author:
Title:
Współczesny kryzys ekonomiczny = Contemporary Economic Crisis
Source:
Przegląd Zachodni. - nr 4 (349) (2013) , s. 63-82. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168273636
article
21

Author:
Conference:
7th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2012-05-10 do 2012-05-11
Title:
The Competitiveness of the Export from Poland to the Baltic Countries
Source:
The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012, s. 537-543. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Management)
ISBN:
978-609-457-116-9
Nr:
2168229620
chapter in conference materials
22

Author:
Title:
Wewnątrzunijny eksport Polski i jego konkurencyjność w dobie kryzysu = The Intra-EU Polish Export and its Competitiveness During the Crisis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 175-186. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168252182
article
23

Author:
Title:
Przyczyny i przebieg współczesnego kryzysu ekonomicznego
Source:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2012, s. 9-30. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168266982
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Title:
Business Cycles and Their International Transmission - the Introduction to the Problem
Source:
Equilibrium. - vol. 7, iss. 3 (2012) , s. 55-72. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168242556
article
25

Author:
Title:
Polish Exports in the EU Market and Its Competitiveness in the Face of the Crisis
Source:
Chinese Business Review. - vol 11, no 12 (Serial Number 114) (2012) , s. 1015-1025. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246506
article
26

Author:
Conference:
International Conference: Contemporary Issues in Economy : after the Crisis?, Toruń, Polska, od 2011-05-13 do 2011-05-14
Title:
Cykle koniunkturalne i ich międzynarodowa transmisja - zarys problemu = Business Cycles and Their International Transmission - the Introduction to the Problem [dokument elektroniczny]
Source:
Contemporary Issues in Economy : after the Crisis? : International Conference, 13-14 May 2011, Toruń, Poland / ed. Adam P. Balcerzak - Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2011. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62049-08-0
Nr:
2168233302
chapter in conference materials
27

Author:
Title:
The Impact of Tourism on Jordan's Economy
Source:
Connections on the Edge of the European Union - Nyíregyháza: The College of Nyíregyháza, Faculty of Economic and Social Studies, 2011, s. 205-210. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Journal of Social and Economic Studies ; Special edition in English 2011)
ISBN:
978-615-5097-25-6
Nr:
2168222364
chapter in monograph
28

Title:
Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 38-56
ISBN:
978-83-264-1486-2
Nr:
2168221854
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Poland's Export to the EU Market and its Competitiveness vs the Crisis
Source:
Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era / sci. ed. Danuta Kopycińska - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, s. 103-113. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7241-834-0
Nr:
2166699571
chapter in monograph
30

Title:
Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH2010, s. 34-54
Signature:
NP-743/Magazyn
Nr:
2168282109
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Wprowadzenie euro a otwartość i wzrost gospodarczy = The Introducing of the Euro and the Openness and Develpment of Economies
Source:
Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski - Warszawa: CeDeWu, 2010, s. 223-236. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-360-3
Nr:
2165984510
chapter in monograph
32

Author:
Title:
Efektywność wymiany handlowej a społeczna gospodarka rynkowa : przykład Polski
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 67-87
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
51304
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Cykliczne wahania aktywności gospodarczej
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009
Physical description:
66, [1] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-018-2
Nr:
2166329932
book
34

Author:
Title:
Competitiveness of Polish Export of Industrial Goods Within the European Union Market
Source:
Contemporary Business Issues / scientific eds. Małgorzata Łatuszyńska, Kesra Nermend - Gorzów Wielkopolski: The State Vocational University, 2009, s. 121-132 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-751815-5-5
Nr:
2166244948
chapter in monograph
35

Author:
Title:
Działania rządu w zakresie pobudzania konkurencyjności międzynarodowej - przykład Polski
Source:
Teoretyczne i praktyczne przykłady funkcjonowania gospodarki / red. nauk. Tomasz Bernat - Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 43-54. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168253514
chapter in monograph
36

Author:
Title:
Konkurencyjność handlu zagranicznego a zasady ekonomii społecznej - przykład Polski = The Competitiveness of Foreign Trade and the Principles of Social Economy - the Example of Poland
Source:
Ekonomia i Prawo. - t. 5, cz. 1 (2009) , s. 117-131. - Tytuł numeru: Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 1
Nr:
2166330720
article
37

Title:
Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro
Source:
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2009, s. 41-134
Signature:
NP-1314/Magazyn
Nr:
2168234228
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Author:
Title:
Konkurencyjność eksportu Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE = The Competitiveness of Polish Export in Comparison with the Other EU Members
Source:
Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy / red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska - Warszawa: CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2008, s. 259-266. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-103-6
Nr:
2166191920
chapter in monograph
39

Author:
Title:
Droga Cypru do strefy euro = Cyprus on its Way towards the Euro Zone
Source:
Studia Europejskie. - nr 1 (45) (2008) , s. 119-129. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51411
article
40

Author:
Title:
Maltańska droga do euro
Source:
Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / red. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka - Warszawa: CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008, s. 287-294 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-096-1
Nr:
2166157084
chapter in monograph
41

Author:
Conference:
9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance, Bratysława, Słowacja, od 2007-12-13 do 2007-12-13
Title:
Malta's Coming to the Euro-Zone and Its Public Finance
Source:
Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007 = Book of papers from 9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2008, s. 439-446 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2583-1
Nr:
2166157779
chapter in conference materials
42

Author:
Title:
Eksport Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE - zmiany konkurencyjności
Source:
Wybrane aspekty handlu międzynarodowego / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 209-218. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-076-2
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2166589984
chapter in conference materials
43

Title:
Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK2008, s. 37-102
Signature:
NP-1310/Magazyn
Nr:
2168219450
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Author:
Title:
Członkostwo Cypru w UE a jego szanse na zjednoczenie
Source:
Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 177-183. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-78-6
Nr:
2166030975
chapter in monograph
45

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i korporacje ponadnarodowe a konkurencyjność polskiej gospodarki
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 263-273 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165931831
chapter in conference materials
See main document
46

Author:
Title:
Polski eksport po wejściu do UE - zmiany konkurencyjności = The Polish Export After Accession to the EU - Changes in the Competitiveness
Source:
Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006, s. 63-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-924656-0-1
Nr:
2165872376
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Title:
Rok w UE - zmiany konkurencyjności
Source:
W kierunku gospodarki opartej na wiedzy : innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie / red. nauk. Janusz Kot - Kielce: [s.n.], 2006, s. 273-279. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-87798-55-X
Nr:
2166298973
chapter in conference materials
48

Author:
Ewa Szymanik , Magdalena Szymanik
Title:
Wybrane czynniki wpływające na konkurencyjność eksportu polskich artykułów przemysłowych do krajów UE
Source:
Polska gospodarka w UE : innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania / red. Sylwia Pangsy-Kania, Grzegorz Szczodrowski - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, s. 317-331 - Bibliogr.
ISBN:
83-89786-39-7
Nr:
2166390170
chapter in monograph
49

Author:
Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie", Bratysława, Słowacja, od 2005-11-03 do 2005-11-04
Title:
Some Theoretical Aspects of the Competitiveness
Source:
Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie - Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, 2005, s. 436-438 - Bibliogr.
ISBN:
80-225-2138-8
Nr:
2168296009
chapter in conference materials
50

Author:
Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: "Państwo i prawo w XXI w. - szanse i zagrożenia", Kraków, Polska, od 2004-05-30 do 2004-05-30
Title:
Konkurencyjność wymiany polsko-greckiej
Source:
Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004, s. 201-212. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-65-9
Nr:
2166263361
chapter in conference materials
See main document
51

Author:
Title:
Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, 2004
Physical description:
200 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89823-25-X
Nr:
2166279990
monograph
52

Author:
Title:
Grecka droga do Unii Europejskiej - wnioski dla Polski
Source:
Wspólnoty Europejskie. - nr 4 (139) (2003) , s. 28-30
Nr:
2168253098
article
53

Author:
Title:
Stowarzyszenie z Unią Europejską a konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
267 k.: il.; 30 cm + Aneks; autoreferat : 11 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/369
Nr:
2168308255
doctoral dissertation
54

Author:
Title:
The Competitiveness of Export and the Access to the European Union : the Example of Poland
Source:
Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave : Bratislava 9. a 10. októbra 2003 = Transitive Economies in the process of European Integration / [red. Rudolf Sivák, Kristina Bognárová - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2003, s. 156. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
80-225-2218-X
Nr:
2166329242
varia
55

Author:
Title:
Wybrane aspekty konkurencyjności eksportu polskich artykułów przemysłowych i przetworzonych do Unii Europejskiej w latach 1992-1997 = Selected Aspects of the Competitiveness of Exports of Polish Industrial and Processed Products to the European Union between 1992 and 1997
Source:
Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001, s. 165-182. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-909445-6-1
Nr:
2168327749
chapter in monograph
56

Author:
Title:
Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską w zakresie artykułów przemysłowych i nierolniczych w latach 1992-1997 = Trade between Poland and The European Union in Industrial and Non-agricultural Goods in the Years 1992-97
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 585 (2001) , s. 53-62. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168230588
article
See main document
57

Author:
Title:
Atrakcyjność Polski jako kraju turystycznego - aspekty ekonomiczne = Attractiveness of Poland as Tourist Country - Economic Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 502 (1997) , s. 15-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251448
article
See main document
1
State Interventionism in Foreign Trade : a Response to Market Inefficiency / Ewa SZYMANIK // W: Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy / ed. Ulas Akkucuk. - Hershey, PA : IGI Global, 2020. - (Advances in Finance, Accounting, and Economics Book Series, ISSN 2327-5677). - S. 300-312. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-7998-1196-1 ; 1-7998-1196-4
2
State Interventionism in Foreign Trade / Ewa SZYMANIK // Management Studies. - vol. 7, no. 6 (2019), s. 533-542. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/5d7f4a23ab7a7.pdf. - ISSN 2328-2185
3
Ekonomiczny słownik polsko-rosyjsko-ukraiński : wprowadzenie do terminologii / Ewa SZYMANIK, Aliaksandra Navasiad, Dmytro Makovskyi. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - VII, [1], 130 s. ; 21 cm. - (EEE - Wydawnictwo Naukowe PWN. Ekonomia). - ISBN 978-83-01-20442-6
4
Government Failure vs Foreign Trade Problems / Ewa SZYMANIK // SSRG International Journal of Economics and Management Studies. - Vol. 6, iss. 9 (2019), s. 73-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.internationaljournalssrg.org/IJEMS/2019/Volume6-Issue9/IJEMS-V6I9P107.pdf
5
Terroryzm a konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego z krajami Unii Europejskiej = Terrorism vs. Competitiveness of Foreign Trade between Poland and EU Countries / Ewa SZYMANIK // International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 1 (2019), s. 57-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1898/pdf
6
Icelandic Way of Economic Development after the Crisis / Ewa SZYMANIK // W: Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Conference Proceedings [Dokument elektroniczny] / ed. Vuk Bevanda. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018. - S. 322-329. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-80194-13-4
7
Zawodności rynku a problemy handlu zagranicznego / Ewa SZYMANIK // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 125-144. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
8
Bariery pozataryfowe jako nowy czynnik wpływający na konkurencyjność międzynarodową = Non-tariff Barriers as a New Factor Impacting on the International Competitiveness / Ewa SZYMANIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017), s. 249-258. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306281/edition/289383/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
9
Iceland after the Crisis - Opportunities and Threats for Development = Island nakon krize - prilike i prijetnje razvoju / Ewa SZYMANIK // Poslovna izvrsnost = Business Excellence. - vol. 11, nr 2 (2017), s. 133-142. - Summ., sažetak. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://hrcak.srce.hr/file/284327. - ISSN 1846-3355
10
Konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych do krajów Grupy Wyszehradzkiej a spójność ekonomiczna ugrupowania = The Competitiveness of Polish Industrial Goods Exports to the Visegrad Group Countries and the Economic Coherence of the Group / Ewa SZYMANIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017), s. 21-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1251/935. - ISSN 1898-6447
11
Konkurencyjność eksportu - nowe czynniki = The Competitiveness of Export - New Factors / Ewa SZYMANIK // Przegląd Zachodni. - nr 2 (363) (2017), s. 189-204. - Summ.. - Tytuł numeru: Dziś i jutro Unii Europejskiej. - Pełny tekst: http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/10535/C_II_472-C_II_473BP-2017_2-46.pdf. - ISSN 0033-2437
12
Konkurencyjność przedsiębiorstwa - główne aspekty = The Main Aspects of Enterprise Competitiveness / Ewa SZYMANIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016), s. 107-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/986/842. - ISSN 1898-6447
13
Nowe czynniki konkurencyjności eksportu (z perspektywy wymiany wewnątrzunijnej) = The Competitiveness of Export - New Factors / Ewa SZYMANIK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016), s. 231-238. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
14
Polski eksport wewnątrzunijny artykułów przemysłowych i jego konkurencyjność w okresie członkostwa w Unii Europejskiej / Ewa SZYMANIK // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 93-119. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
15
The Latvian Road to the Euro / Ewa SZYMANIK // Chinese Business Review. - Vol. 13, No. 6 (2014), s. 347-355. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1537-1506
16
Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki / Ewa SZYMANIK // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. - S. 83-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17860-4
17
Corporate Innovativeness and the Competitiveness of the Polish Economy in a Period of Economic Crisis / Ewa SZYMANIK // Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 8 (2014), s. 770-785. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scientific-publications.net/en/article/1000434/
18
Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki / Ewa SZYMANIK // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2013), s. 72-93. - Bibliogr.
19
Chorwacja nowym państwem członkowskim Unii Europejskiej = Croatia - a New EU Member State / Ewa SZYMANIK // Unia Europejska.pl. - nr 4 (221) (2013), s. 10-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2084-2694
20
Współczesny kryzys ekonomiczny = Contemporary Economic Crisis / Ewa SZYMANIK // Przegląd Zachodni. - nr 4 (349) (2013), s. 63-82. - Summ. - Pełny tekst: http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/10041/C_II_472-C_II_473BP-2013_4-94.pdf. - ISSN 0033-2437
21
The Competitiveness of the Export from Poland to the Baltic Countries / Ewa SZYMANIK // W: The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 537-543. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-457-116-9. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/international_economy/070.html
22
Wewnątrzunijny eksport Polski i jego konkurencyjność w dobie kryzysu = The Intra-EU Polish Export and its Competitiveness During the Crisis / Ewa SZYMANIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012), s. 175-186. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
23
Przyczyny i przebieg współczesnego kryzysu ekonomicznego / Ewa SZYMANIK // W: Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2012), s. 9-30. - Summ. - Bibliogr.
24
Business Cycles and Their International Transmission - the Introduction to the Problem / Ewa SZYMANIK // Equilibrium. - vol. 7, iss. 3 (2012), s. 55-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.equilibrium.umk.pl/plikidopobrania/2012_3_4_szymanik.pdf. - ISSN 1689-765X
25
Polish Exports in the EU Market and Its Competitiveness in the Face of the Crisis / Ewa SZYMANIK // Chinese Business Review. - vol 11, no 12 (Serial Number 114) (2012), s. 1015-1025. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1537-1506
26
Cykle koniunkturalne i ich międzynarodowa transmisja - zarys problemu [Dokument elektroniczny] = Business Cycles and Their International Transmission - the Introduction to the Problem / Ewa SZYMANIK // W: Contemporary Issues in Economy : after the Crisis? : International Conference, 13-14 May 2011, Toruń, Poland / ed. Adam P. Balcerzak. - Toruń : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2011. - 18 ekranów. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielski. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62049-08-0
27
The Impact of Tourism on Jordan's Economy / Ewa SZYMANIK // W: Connections on the Edge of the European Union. - Nyíregyháza : The College of Nyíregyháza, Faculty of Economic and Social Studies, 2011. - (ISSN 2061-3156 ; Special edition in English 2011). - S. 205-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-615-5097-25-6
28
Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych / Ewa SZYMANIK, Paweł ZAMORA // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 38-56. - ISBN 978-83-264-1486-2
29
Poland's Export to the EU Market and its Competitiveness vs the Crisis / Ewa SZYMANIK // W: Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era / sci. ed. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - S. 103-113. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-834-0
30
Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych / Ewa SZYMANIK, Paweł ZAMORA // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH. - (2010), s. 34-54
31
Wprowadzenie euro a otwartość i wzrost gospodarczy = The Introducing of the Euro and the Openness and Develpment of Economies / Ewa SZYMANIK // W: Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - S. 223-236. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-360-3
32
Efektywność wymiany handlowej a społeczna gospodarka rynkowa : przykład Polski / Ewa SZYMANIK // W: Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 67-87. - ISBN 978-83-7526-716-7
33
Cykliczne wahania aktywności gospodarczej / Ewa SZYMANIK, Andrzej ZYGUŁA. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. - 66, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-018-2
34
Competitiveness of Polish Export of Industrial Goods Within the European Union Market / Ewa SZYMANIK // W: Contemporary Business Issues / scientific eds. Małgorzata Łatuszyńska, Kesra Nermend. - Gorzów Wielkopolski : The State Vocational University, 2009. - S. 121-132. - Bibliogr. - ISBN 978-83-751815-5-5
35
Działania rządu w zakresie pobudzania konkurencyjności międzynarodowej - przykład Polski / Ewa SZYMANIK // W: Teoretyczne i praktyczne przykłady funkcjonowania gospodarki [on-line] / red. nauk. Tomasz Bernat. - Dane tekstowe (plik pdf). - Szczecin : Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. - S. 43-54. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://mikroekonomia.net/system/publication_files/76/original/3.pdf?1314879289
36
Konkurencyjność handlu zagranicznego a zasady ekonomii społecznej - przykład Polski = The Competitiveness of Foreign Trade and the Principles of Social Economy - the Example of Poland / Ewa SZYMANIK // Ekonomia i Prawo. - t. 5, cz. 1 (2009), s. 117-131. - Summ.. - Tytuł numeru: Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 1. - ISSN 1898-2255
37
Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro / Janusz ROSIEK, Robert WŁODARCZYK, Ewa SZYMANIK, Andrzej ZYGUŁA // W: Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2009), s. 41-134
38
Konkurencyjność eksportu Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE = The Competitiveness of Polish Export in Comparison with the Other EU Members / Ewa SZYMANIK // W: Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy / red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska. - Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2008. - S. 259-266. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-103-6
39
Droga Cypru do strefy euro = Cyprus on its Way towards the Euro Zone / Ewa SZYMANIK // Studia Europejskie. - nr 1 (45) (2008), s. 119-129. - Summ. - ISSN 1428-149X
40
Maltańska droga do euro / Ewa SZYMANIK // W: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / red. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka. - Warszawa : CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008. - S. 287-294. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-096-1
41
Malta's Coming to the Euro-Zone and Its Public Finance / Ewa SZYMANIK // W: Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007 = Book of papers from 9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance. - Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, 2008. - S. 439-446. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2583-1
42
Eksport Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE - zmiany konkurencyjności / Ewa SZYMANIK // W: Wybrane aspekty handlu międzynarodowego / red. Klemens Budzowski. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 209-218. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-076-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/4299/Wybrane_aspekty_handlu_miedzynarodowego_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
43
Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa / Janusz ROSIEK, Ewa SZYMANIK, Andrzej ZYGUŁA // W: Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK. - (2008), s. 37-102
44
Członkostwo Cypru w UE a jego szanse na zjednoczenie / Ewa SZYMANIK // W: Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 177-183. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-78-6
45
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i korporacje ponadnarodowe a konkurencyjność polskiej gospodarki / Ewa SZYMANIK, Agnieszka SZYMACHA // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 263-273. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
46
Polski eksport po wejściu do UE - zmiany konkurencyjności = The Polish Export After Accession to the EU - Changes in the Competitiveness / Ewa SZYMANIK // W: Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006. - S. 63-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-924656-0-1
47
Rok w UE - zmiany konkurencyjności / Ewa SZYMANIK // W: W kierunku gospodarki opartej na wiedzy : innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie / red. nauk. Janusz Kot. - Kielce : [s.n.], 2006. - S. 273-279. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-87798-55-X
48
Wybrane czynniki wpływające na konkurencyjność eksportu polskich artykułów przemysłowych do krajów UE / Ewa SZYMANIK, Magdalena Szymanik // W: Polska gospodarka w UE : innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania / red. Sylwia Pangsy-Kania, Grzegorz Szczodrowski. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - S. 317-331. - Bibliogr. - ISBN 83-89786-39-7
49
Some Theoretical Aspects of the Competitiveness / Ewa SZYMANIK // W: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie. - Bratislava : Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, 2005. - S. 436-438. - Bibliogr. - ISBN 80-225-2138-8
50
Konkurencyjność wymiany polsko-greckiej / Ewa SZYMANIK // W: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków : KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 201-212. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-65-9
51
Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej / Ewa SZYMANIK. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - 200 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-25-X
52
Grecka droga do Unii Europejskiej - wnioski dla Polski / Ewa SZYMANIK // Wspólnoty Europejskie. - nr 4 (139) (2003), s. 28-30. - ISSN 1426-2568
53
Stowarzyszenie z Unią Europejską a konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych / Ewa SZYMANIK ; Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków, 2003. - 267 k. : il. ; 30 cm + Aneks; autoreferat : 11 k. - Bibliogr.
54
The Competitiveness of Export and the Access to the European Union : the Example of Poland / Ewa SZYMANIK // W: Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave : Bratislava 9. a 10. októbra 2003 = Transitive Economies in the process of European Integration / [red. Rudolf Sivák, Kristina Bognárová. - Bratislava : Ekonomická Univerzita, 2003. - S. 156. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 80-225-2218-X
55
Wybrane aspekty konkurencyjności eksportu polskich artykułów przemysłowych i przetworzonych do Unii Europejskiej w latach 1992-1997 = Selected Aspects of the Competitiveness of Exports of Polish Industrial and Processed Products to the European Union between 1992 and 1997 / Ewa SZYMANIK // W: Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. - S. 165-182. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-909445-6-1
56
Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską w zakresie artykułów przemysłowych i nierolniczych w latach 1992-1997 = Trade between Poland and The European Union in Industrial and Non-agricultural Goods in the Years 1992-97 / Ewa SZYMANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 585 (2001), s. 53-62. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10692. - ISSN 0208-7944
57
Atrakcyjność Polski jako kraju turystycznego - aspekty ekonomiczne = Attractiveness of Poland as Tourist Country - Economic Aspects / Ewa SZYMANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 502 (1997), s. 15-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Szymanik E., (2020), State Interventionism in Foreign Trade : a Response to Market Inefficiency. [W:] Akkucuk U. (red.), Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy (Advances in Finance, Accounting, and Economics Book Series), Hershey, PA : IGI Global, s. 300-312.
2
Szymanik E., (2019), State Interventionism in Foreign Trade, "Management Studies", vol. 7, no. 6, s. 533-542; http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/5d7f4a23ab7a7.pdf
3
Szymanik E., Navasiad A., Makovskyi D., (2019), Ekonomiczny słownik polsko-rosyjsko-ukraiński: wprowadzenie do terminologii, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, VII, [1], 130 s.
4
Szymanik E., (2019), Government Failure vs Foreign Trade Problems, "SSRG International Journal of Economics and Management Studies", Vol. 6, iss. 9, s. 73-82; http://www.internationaljournalssrg.org/IJEMS/2019/Volume6-Issue9/IJEMS-V6I9P107.pdf
5
Szymanik E., (2019), Terroryzm a konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego z krajami Unii Europejskiej, "International Entrepreneurship Review", vol. 5, no. 1, s. 57-75; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1898/pdf
6
Szymanik E., (2018), Icelandic Way of Economic Development after the Crisis. [W:] Bevanda V. (red.), Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Conference Proceedings [Dokument elektroniczny], Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, s. 322-329.
7
Szymanik E., (2018), Zawodności rynku a problemy handlu zagranicznego. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 125-144.
8
Szymanik E., (2017), Bariery pozataryfowe jako nowy czynnik wpływający na konkurencyjność międzynarodową, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 319, s. 249-258; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306281/edition/289383/content?ref=desc
9
Szymanik E., (2017), Iceland after the Crisis - Opportunities and Threats for Development, "Poslovna izvrsnost", vol. 11, nr 2, s. 133-142; https://hrcak.srce.hr/file/284327
10
Szymanik E., (2017), Konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych do krajów Grupy Wyszehradzkiej a spójność ekonomiczna ugrupowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (962), s. 21-41; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1251/935
11
Szymanik E., (2017), Konkurencyjność eksportu - nowe czynniki, "Przegląd Zachodni", nr 2 (363), s. 189-204; http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/10535/C_II_472-C_II_473BP-2017_2-46.pdf
12
Szymanik E., (2016), Konkurencyjność przedsiębiorstwa - główne aspekty, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (953), s. 107-124; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/986/842
13
Szymanik E., (2016), Nowe czynniki konkurencyjności eksportu (z perspektywy wymiany wewnątrzunijnej), "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 2, s. 231-238.
14
Szymanik E., (2015), Polski eksport wewnątrzunijny artykułów przemysłowych i jego konkurencyjność w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 93-119.
15
Szymanik E., (2014), The Latvian Road to the Euro, "Chinese Business Review", Vol. 13, No. 6, s. 347-355.
16
Szymanik E., (2014), Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki. [W:] Przybylska K. (red.), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 83-106.
17
Szymanik E., (2014), Corporate Innovativeness and the Competitiveness of the Polish Economy in a Period of Economic Crisis, "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business", vol. 8, s. 770-785; http://www.scientific-publications.net/en/article/1000434/
18
Szymanik E., (2013), Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, s. 72-93.
19
Szymanik E., (2013), Chorwacja nowym państwem członkowskim Unii Europejskiej, "Unia Europejska.pl", nr 4 (221), s. 10-16.
20
Szymanik E., (2013), Współczesny kryzys ekonomiczny, "Przegląd Zachodni", nr 4 (349), s. 63-82; http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/10041/C_II_472-C_II_473BP-2013_4-94.pdf
21
Szymanik E., (2012), The Competitiveness of the Export from Poland to the Baltic Countries. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Stankevičienė J. (red.), The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 537-543.
22
Szymanik E., (2012), Wewnątrzunijny eksport Polski i jego konkurencyjność w dobie kryzysu, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 123, s. 175-186.
23
Szymanik E., (2012), Przyczyny i przebieg współczesnego kryzysu ekonomicznego. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011, s. 9-30.
24
Szymanik E., (2012), Business Cycles and Their International Transmission - the Introduction to the Problem, "Equilibrium", vol. 7, iss. 3, s. 55-72; http://www.equilibrium.umk.pl/plikidopobrania/2012_3_4_szymanik.pdf
25
Szymanik E., (2012), Polish Exports in the EU Market and Its Competitiveness in the Face of the Crisis, "Chinese Business Review", vol 11, no 12 (Serial Number 114), s. 1015-1025.
26
Szymanik E., (2011), Cykle koniunkturalne i ich międzynarodowa transmisja - zarys problemu. [W:] Balcerzak (red.), Contemporary Issues in Economy : after the Crisis? : International Conference, 13-14 May 2011, Toruń, Poland, Toruń : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
27
Szymanik E., (2011), The Impact of Tourism on Jordan's Economy. [W:] Connections on the Edge of the European Union (Journal of Social and Economic Studies; Special edition in English 2011), Nyíregyháza : The College of Nyíregyháza, Faculty of Economic and Social Studies, s. 205-210.
28
Szymanik E., Zamora P., (2011), Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych. [W:] Dach Z. (red.), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 38-56.
29
Szymanik E., (2011), Poland's Export to the EU Market and its Competitiveness vs the Crisis. [W:] Kopycińska D. (red.), Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 103-113.
30
Szymanik E., Zamora P., (2010), Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza, s. 34-54.
31
Szymanik E., (2010), Wprowadzenie euro a otwartość i wzrost gospodarczy. [W:] Bukowski (red.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, Warszawa : CeDeWu, s. 223-236.
32
Szymanik E., (2010), Efektywność wymiany handlowej a społeczna gospodarka rynkowa : przykład Polski. [W:] Włodarczyk R. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 67-87.
33
Szymanik E., Zyguła A., (2009), Cykliczne wahania aktywności gospodarczej, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 66, [1] s.
34
Szymanik E., (2009), Competitiveness of Polish Export of Industrial Goods Within the European Union Market. [W:] Łatuszyńska , Nermend K. (red.), Contemporary Business Issues, Gorzów Wielkopolski : The State Vocational University, s. 121-132.
35
Szymanik E., (2009), Działania rządu w zakresie pobudzania konkurencyjności międzynarodowej - przykład Polski. [W:] Bernat T. (red.), Teoretyczne i praktyczne przykłady funkcjonowania gospodarki [on-line], Szczecin : Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 43-54.
36
Szymanik E., (2009), Konkurencyjność handlu zagranicznego a zasady ekonomii społecznej - przykład Polski, "Ekonomia i Prawo", t. 5, cz. 1, s. 117-131.
37
Rosiek J., Włodarczyk R., Szymanik E., Zyguła A., (2009), Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, s. 41-134.
38
Szymanik E., (2008), Konkurencyjność eksportu Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE. [W:] Bednarczyk J., Bukowski S. (red.), Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, s. 259-266.
39
Szymanik E., (2008), Droga Cypru do strefy euro, "Studia Europejskie", nr 1 (45), s. 119-129.
40
Szymanik E., (2008), Maltańska droga do euro. [W:] Noga M., Stawicka (red.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, Warszawa : CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, s. 287-294.
41
Szymanik E., (2008), Malta's Coming to the Euro-Zone and Its Public Finance. [W:] Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 439-446.
42
Szymanik E., (2008), Eksport Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE - zmiany konkurencyjności. [W:] Budzowski K. (red.), Wybrane aspekty handlu międzynarodowego, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 209-218.
43
Rosiek J., Szymanik E., Zyguła A., (2008), Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa. [W:] Adamczyk A. (kierownik tematu), Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna, s. 37-102.
44
Szymanik E., (2007), Członkostwo Cypru w UE a jego szanse na zjednoczenie. [W:] Budzowski K. (red.), Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 177-183.
45
Szymanik E., Szymacha A., (2007), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i korporacje ponadnarodowe a konkurencyjność polskiej gospodarki. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 263-273.
46
Szymanik E., (2006), Polski eksport po wejściu do UE - zmiany konkurencyjności. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji, Kraków : [Fundacja Akademii Ekonomicznej], s. 63-69.
47
Szymanik E., (2006), Rok w UE - zmiany konkurencyjności. [W:] Kot J. (red.), W kierunku gospodarki opartej na wiedzy : innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie, Kielce : [s.n.], s. 273-279.
48
Szymanik E., Szymanik M., (2005), Wybrane czynniki wpływające na konkurencyjność eksportu polskich artykułów przemysłowych do krajów UE. [W:] Pangsy-Kania S., Szczodrowski G. (red.), Polska gospodarka w UE : innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 317-331.
49
Szymanik E., (2005), Some Theoretical Aspects of the Competitiveness. [W:] Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie, Bratislava : Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, s. 436-438.
50
Szymanik E., (2004), Konkurencyjność wymiany polsko-greckiej. [W:] Budzowski K. (red.), Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka, Kraków : KSW : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 201-212.
51
Szymanik E., (2004), Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, 200 s.
52
Szymanik E., (2003), Grecka droga do Unii Europejskiej - wnioski dla Polski, "Wspólnoty Europejskie", nr 4 (139), s. 28-30.
53
Szymanik E., (2003), Stowarzyszenie z Unią Europejską a konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 267 k.
54
Szymanik E., (2003), The Competitiveness of Export and the Access to the European Union : the Example of Poland. [W:] Sivák R., Bognárová K. (red.), Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave : Bratislava 9. a 10. októbra 2003, Bratislava : Ekonomická Univerzita, s. 156.
55
Szymanik E., (2001), Wybrane aspekty konkurencyjności eksportu polskich artykułów przemysłowych i przetworzonych do Unii Europejskiej w latach 1992-1997. [W:] Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin, Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 165-182.
56
Szymanik E., (2001), Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską w zakresie artykułów przemysłowych i nierolniczych w latach 1992-1997, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 585, s. 53-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/10692
57
Szymanik E., (1997), Atrakcyjność Polski jako kraju turystycznego - aspekty ekonomiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 502, s. 15-25.
1
@inbook{UEK:2168340485,
author = "Ewa Szymanik",
title = "State Interventionism in Foreign Trade : a Response to Market Inefficiency",
booktitle = "Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy",
pages = "300-312",
adress = "Hershey, PA",
publisher = "IGI Global",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4018/978-1-7998-1196-1.ch017},
url = {},
issn = "2327-5677",
isbn = "978-1-7998-1196-1 ; 1-7998-1196-4",
}
2
@article{UEK:2168338255,
author = "Ewa Szymanik",
title = "State Interventionism in Foreign Trade",
journal = "Management Studies",
number = "vol. 7, no. 6",
pages = "533-542",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.17265/2328-2185/2019.06.003},
url = {http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/5d7f4a23ab7a7.pdf},
}
3
@book{UEK:2168331387,
author = "Ewa Szymanik and Aliaksandra Navasiad and Dmytro Makovskyi",
title = "Ekonomiczny słownik polsko-rosyjsko-ukraiński : wprowadzenie do terminologii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-01-20442-6",
}
4
@article{UEK:2168338331,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Government Failure vs Foreign Trade Problems",
journal = "SSRG International Journal of Economics and Management Studies",
number = "Vol. 6, iss. 9",
pages = "73-82",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.14445/23939125/IJEMS-V6I9P107},
url = {http://www.internationaljournalssrg.org/IJEMS/2019/Volume6-Issue9/IJEMS-V6I9P107.pdf},
}
5
@article{UEK:2168343351,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Terroryzm a konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego z krajami Unii Europejskiej",
journal = "International Entrepreneurship Review",
number = "vol. 5, no. 1",
pages = "57-75",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/PM.2019.0501.04},
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1898/pdf},
}
6
@inbook{UEK:2168336377,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Icelandic Way of Economic Development after the Crisis",
booktitle = "Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Conference Proceedings",
pages = "322-329",
adress = "Belgrade",
publisher = "Association of Economists and Managers of the Balkans",
year = "2018",
isbn = "978-86-80194-13-4",
}
7
@inbook{UEK:2168334457,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Zawodności rynku a problemy handlu zagranicznego",
booktitle = "Zawodność rynku w teorii i praktyce",
pages = "125-144",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20503-4",
}
8
@article{UEK:2168318383,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Bariery pozataryfowe jako nowy czynnik wpływający na konkurencyjność międzynarodową",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "319",
pages = "249-258",
year = "2017",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306281/edition/289383/content?ref=desc},
}
9
@article{UEK:2168321683,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Iceland after the Crisis - Opportunities and Threats for Development",
journal = "Poslovna izvrsnost",
number = "vol. 11, 2",
pages = "133-142",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.22598/pi-be/2017.11.2.133},
url = {https://hrcak.srce.hr/file/284327},
}
10
@article{UEK:2168316391,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych do krajów Grupy Wyszehradzkiej a spójność ekonomiczna ugrupowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (962)",
pages = "21-41",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0962.0202},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1251/935},
}
11
@article{UEK:2168317973,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Konkurencyjność eksportu - nowe czynniki",
journal = "Przegląd Zachodni",
number = "2 (363)",
pages = "189-204",
year = "2017",
url = {http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/10535/C_II_472-C_II_473BP-2017_2-46.pdf},
}
12
@article{UEK:2168310281,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Konkurencyjność przedsiębiorstwa - główne aspekty",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (953)",
pages = "107-124",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0953.0507},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/986/842},
}
13
@article{UEK:2168308235,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Nowe czynniki konkurencyjności eksportu (z perspektywy wymiany wewnątrzunijnej)",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 2",
pages = "231-238",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,739,Ewa_Szymanik_Nowe_czynniki_konkurencyjnosci_eksportu_z_perspektywy_wymiany_wewnatrzunijnej.html},
}
14
@inbook{UEK:2168299621,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Polski eksport wewnątrzunijny artykułów przemysłowych i jego konkurencyjność w okresie członkostwa w Unii Europejskiej",
booktitle = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
pages = "93-119",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
15
@article{UEK:2168287065,
author = "Ewa Szymanik",
title = "The Latvian Road to the Euro",
journal = "Chinese Business Review",
number = "Vol. 13, No. 6",
pages = "347-355",
year = "2014",
}
16
@inbook{UEK:2168283927,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "83-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17860-4",
}
17
@article{UEK:2168284129,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Corporate Innovativeness and the Competitiveness of the Polish Economy in a Period of Economic Crisis",
journal = "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business",
number = "vol. 8",
pages = "770-785",
year = "2014",
url = {http://www.scientific-publications.net/en/article/1000434/},
}
18
@unpublished{UEK:2168290743,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "72-93",
year = "2013",
}
19
@article{UEK:2168268018,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Chorwacja nowym państwem członkowskim Unii Europejskiej",
journal = "Unia Europejska.pl",
number = "4 (221)",
pages = "10-16",
year = "2013",
}
20
@article{UEK:2168273636,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Współczesny kryzys ekonomiczny",
journal = "Przegląd Zachodni",
number = "4 (349)",
pages = "63-82",
year = "2013",
url = {http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/10041/C_II_472-C_II_473BP-2013_4-94.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2168229620,
author = "Ewa Szymanik",
title = "The Competitiveness of the Export from Poland to the Baltic Countries",
booktitle = "The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers",
pages = "537-543",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bm.2012.07},
url = {http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/international_economy/070.html},
issn = "2029-4441",
isbn = "978-609-457-116-9",
}
22
@article{UEK:2168252182,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Wewnątrzunijny eksport Polski i jego konkurencyjność w dobie kryzysu",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "123",
pages = "175-186",
adress = "",
year = "2012",
}
23
@unpublished{UEK:2168266982,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Przyczyny i przebieg współczesnego kryzysu ekonomicznego",
booktitle = "Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011",
pages = "9-30",
year = "2012",
}
24
@article{UEK:2168242556,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Business Cycles and Their International Transmission - the Introduction to the Problem",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 7, iss. 3",
pages = "55-72",
year = "2012",
url = {http://www.equilibrium.umk.pl/plikidopobrania/2012_3_4_szymanik.pdf},
}
25
@article{UEK:2168246506,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Polish Exports in the EU Market and Its Competitiveness in the Face of the Crisis",
journal = "Chinese Business Review",
number = "vol 11, no 12 (Serial Number 114)",
pages = "1015-1025",
year = "2012",
}
26
@inbook{UEK:2168233302,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Cykle koniunkturalne i ich międzynarodowa transmisja - zarys problemu",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : after the Crisis? : International Conference, 13-14 May 2011, Toruń, Poland",
pages = "",
adress = "Toruń",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2011",
isbn = "978-83-62049-08-0",
}
27
@inbook{UEK:2168222364,
author = "Ewa Szymanik",
title = "The Impact of Tourism on Jordan's Economy",
booktitle = "Connections on the Edge of the European Union",
pages = "205-210",
adress = "Nyíregyháza",
publisher = "The College of Nyíregyháza, Faculty of Economic and Social Studies",
year = "2011",
issn = "2061-3156",
isbn = "978-615-5097-25-6",
}
28
@inbook{UEK:2168221854,
author = "Ewa Szymanik and Paweł Zamora",
title = "Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka",
pages = "38-56",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1486-2",
}
29
@inbook{UEK:2166699571,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Poland's Export to the EU Market and its Competitiveness vs the Crisis",
booktitle = "Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era",
pages = "103-113",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7241-834-0",
}
30
@unpublished{UEK:2168282109,
author = "Ewa Szymanik and Paweł Zamora",
title = "Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza",
pages = "34-54",
year = "2010",
}
31
@inbook{UEK:2165984510,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Wprowadzenie euro a otwartość i wzrost gospodarczy",
booktitle = "Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy",
pages = "223-236",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2010",
isbn = "978-83-7556-360-3",
}
32
@inbook{UEK:51304,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Efektywność wymiany handlowej a społeczna gospodarka rynkowa : przykład Polski",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa",
pages = "67-87",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-7526-716-7",
}
33
@book{UEK:2166329932,
author = "Ewa Szymanik and Andrzej Zyguła",
title = "Cykliczne wahania aktywności gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-018-2",
}
34
@inbook{UEK:2166244948,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Competitiveness of Polish Export of Industrial Goods Within the European Union Market",
booktitle = "Contemporary Business Issues",
pages = "121-132",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "The State Vocational University",
year = "2009",
isbn = "978-83-751815-5-5",
}
35
@inbook{UEK:2168253514,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Działania rządu w zakresie pobudzania konkurencyjności międzynarodowej - przykład Polski",
booktitle = "Teoretyczne i praktyczne przykłady funkcjonowania gospodarki",
pages = "43-54",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2009",
url = {http://mikroekonomia.net/system/publication_files/76/original/3.pdf?1314879289},
}
36
@article{UEK:2166330720,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Konkurencyjność handlu zagranicznego a zasady ekonomii społecznej - przykład Polski",
journal = "Ekonomia i Prawo",
number = "t. 5, cz. 1",
pages = "117-131",
adress = "",
year = "2009",
}
37
@unpublished{UEK:2168234228,
author = "Janusz Rosiek and Robert Włodarczyk and Ewa Szymanik and Andrzej Zyguła",
title = "Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro",
booktitle = "Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "41-134",
year = "2009",
}
38
@inbook{UEK:2166191920,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Konkurencyjność eksportu Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE",
booktitle = "Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy",
pages = "259-266",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe",
year = "2008",
isbn = "978-83-7556-103-6",
}
39
@article{UEK:51411,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Droga Cypru do strefy euro",
journal = "Studia Europejskie",
number = "1 (45)",
pages = "119-129",
year = "2008",
}
40
@inbook{UEK:2166157084,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Maltańska droga do euro",
booktitle = "Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej",
pages = "287-294",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe",
year = "2008",
isbn = "978-83-7556-096-1",
}
41
@inbook{UEK:2166157779,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Malta's Coming to the Euro-Zone and Its Public Finance",
booktitle = "Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007",
pages = "439-446",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2008",
isbn = "978-80-225-2583-1",
}
42
@inbook{UEK:2166589984,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Eksport Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE - zmiany konkurencyjności",
booktitle = "Wybrane aspekty handlu międzynarodowego",
pages = "209-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/4299/Wybrane_aspekty_handlu_miedzynarodowego_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-076-2",
}
43
@unpublished{UEK:2168219450,
author = "Janusz Rosiek and Ewa Szymanik and Andrzej Zyguła",
title = "Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna",
pages = "37-102",
year = "2008",
}
44
@inbook{UEK:2166030975,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Członkostwo Cypru w UE a jego szanse na zjednoczenie",
booktitle = "Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata",
pages = "177-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-78-6",
}
45
@inbook{UEK:2165931831,
author = "Ewa Szymanik and Agnieszka Szymacha",
title = "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i korporacje ponadnarodowe a konkurencyjność polskiej gospodarki",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "263-273",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
46
@inbook{UEK:2165872376,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Polski eksport po wejściu do UE - zmiany konkurencyjności",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji",
pages = "63-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-924656-0-1",
}
47
@inbook{UEK:2166298973,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Rok w UE - zmiany konkurencyjności",
booktitle = "W kierunku gospodarki opartej na wiedzy : innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie",
pages = "273-279",
adress = "Kielce",
publisher = "s.n.",
year = "2006",
isbn = "83-87798-55-X",
}
48
@inbook{UEK:2166390170,
author = "Ewa Szymanik and Magdalena Szymanik",
title = "Wybrane czynniki wpływające na konkurencyjność eksportu polskich artykułów przemysłowych do krajów UE",
booktitle = "Polska gospodarka w UE : innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania",
pages = "317-331",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2005",
isbn = "83-89786-39-7",
}
49
@inbook{UEK:2168296009,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Some Theoretical Aspects of the Competitiveness",
booktitle = "Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie",
pages = "436-438",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity",
year = "2005",
isbn = "80-225-2138-8",
}
50
@inbook{UEK:2166263361,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Konkurencyjność wymiany polsko-greckiej",
booktitle = "Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka",
pages = "201-212",
adress = "Kraków",
publisher = "KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-65-9",
}
51
@book{UEK:2166279990,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
isbn = "83-89823-25-X",
}
52
@article{UEK:2168253098,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Grecka droga do Unii Europejskiej - wnioski dla Polski",
journal = "Wspólnoty Europejskie",
number = "4 (139)",
pages = "28-30",
year = "2003",
}
53
@unpublished{UEK:2168308255,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Stowarzyszenie z Unią Europejską a konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
54
@misc{UEK:2166329242,
author = "Ewa Szymanik",
title = "The Competitiveness of Export and the Access to the European Union : the Example of Poland",
booktitle = "Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave : Bratislava 9. a 10. októbra 2003",
pages = "156",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická Univerzita",
year = "2003",
isbn = "80-225-2218-X",
}
55
@inbook{UEK:2168327749,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Wybrane aspekty konkurencyjności eksportu polskich artykułów przemysłowych i przetworzonych do Unii Europejskiej w latach 1992-1997",
booktitle = "Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin",
pages = "165-182",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2001",
isbn = "83-909445-6-1",
}
56
@article{UEK:2168230588,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską w zakresie artykułów przemysłowych i nierolniczych w latach 1992-1997",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "585",
pages = "53-62",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10692},
}
57
@article{UEK:2168251448,
author = "Ewa Szymanik",
title = "Atrakcyjność Polski jako kraju turystycznego - aspekty ekonomiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "502",
pages = "15-25",
year = "1997",
}