Publications of the selected author

Adamczyk Magdalena ORCID

College of Economics, Finance and Law, Institutes of Finance, Department of Financial Accounting

1

Title:
Wpływ kontekstu na podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Source:
Przegląd Psychologiczny = The Review of Psychology. - t. 62, nr 1 (2019) , s. 77-112 - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338929
article
2

Conference:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Title:
Status Quo Effect within Promethee, the Case of Cracow's Municipal Companies
Source:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 17-18. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335965
varia
3

Title:
Profil wykształcenia ekonomicznego a skłonność do podejmowania ryzyka = The Economic Profile of the Education and Risk Taking Preferences
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 113-123. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333095
article
See main document
4

Title:
Psychologiczne aspekty percepcji sytuacji finansowej przedsiębiorstw = Psychological Aspects of Enterprise's Financial Condition Perception
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (925) (2017) , s. 37-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168321913
article
1
Wpływ kontekstu na podejmowanie decyzji inwestycyjnych / Magdalena ADAMCZYK // Przegląd Psychologiczny = The Review of Psychology. - t. 62, nr 1 (2019), s. 77-112. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.kul.pl/files/714/1.62.2019_art.3..pdf. - ISSN 0048-5675
2
Status Quo Effect within Promethee, the Case of Cracow's Municipal Companies / Elżbieta KUBIŃSKA, Magdalena ADAMCZYK, Mariusz ANDRZEJEWSKI, Stelios Rozakis // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 17-18. - Dostępne tylko streszczenie
3
Profil wykształcenia ekonomicznego a skłonność do podejmowania ryzyka = The Economic Profile of the Education and Risk Taking Preferences / Magdalena ADAMCZYK // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018), s. 113-123. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1602. - ISSN 1643-9171
4
Psychologiczne aspekty percepcji sytuacji finansowej przedsiębiorstw = Psychological Aspects of Enterprise's Financial Condition Perception / Magdalena ADAMCZYK // Przegląd Organizacji. - nr 2 (925) (2017), s. 37-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092497455fc/po.2017.02.06.pdf. - ISSN 0137-7221
1
Adamczyk M., (2019), Wpływ kontekstu na podejmowanie decyzji inwestycyjnych, "Przegląd Psychologiczny", t. 62, nr 1, s. 77-112; https://www.kul.pl/files/714/1.62.2019_art.3..pdf
2
Kubińska E., Adamczyk M., Andrzejewski M., Stelios R., (2019), Status Quo Effect within Promethee, the Case of Cracow's Municipal Companies. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 17-18.
3
Adamczyk M., (2018), Profil wykształcenia ekonomicznego a skłonność do podejmowania ryzyka, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 44, s. 113-123; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1602
4
Adamczyk M., (2017), Psychologiczne aspekty percepcji sytuacji finansowej przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 2 (925), s. 37-43; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092497455fc/po.2017.02.06.pdf
1
@article{UEK:2168338929,
author = "Adamczyk Magdalena",
title = "Wpływ kontekstu na podejmowanie decyzji inwestycyjnych",
journal = "Przegląd Psychologiczny",
number = "t. 62, 1",
pages = "77-112",
year = "2019",
}
2
@misc{UEK:2168335965,
author = "Kubińska Elżbieta and Adamczyk Magdalena and Andrzejewski Mariusz and Stelios Rozakis",
title = "Status Quo Effect within Promethee, the Case of Cracow's Municipal Companies",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "17-18",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168333095,
author = "Adamczyk Magdalena",
title = "Profil wykształcenia ekonomicznego a skłonność do podejmowania ryzyka",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 44",
pages = "113-123",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168321913,
author = "Adamczyk Magdalena",
title = "Psychologiczne aspekty percepcji sytuacji finansowej przedsiębiorstw",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2 (925)",
pages = "37-43",
year = "2017",
}