Publications of the selected author

1

Title:
Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH
Source:
Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / [red. nauk. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba] - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 261-265
ISBN:
978-83-8158-746-4
Nr:
2168338073
chapter in monograph
2

Title:
Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Physical description:
LXVIII, 312 s.; 21 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8158-459-3 ; 978-83-8158-460-9
Nr:
2168334189
monograph
3

Conference:
Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ", Kijów, Ukraina, od 2018-11-23 do 2018-11-24
Title:
Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim
Source:
Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ / red. Ìrina Ìzarova, Radoslav Flejszar, Roksolana Hanik-Pospolìtak - Kiїv: VD "Dakor", 2018, s. 148-160. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7020-56-0
Access mode:
Nr:
2168329159
chapter in conference materials
4

Title:
Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim = Public Policy Clause as a General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 3 (259) (2014) , s. 17-20. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327659
article
5

Title:
Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa
Source:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (21) (2013) , s. 77-102. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168327665
article
6

Author:
Ryszkowski Karol , Prokocki Piotr
Title:
Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego
Source:
Edukacja Prawnicza. - luty (2013)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168327675
article
7

Title:
Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?
Source:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (13) (2011) , s. 53-62. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168327661
article
8

Title:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki
Source:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 3 (15) (2011) , s. 109-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168327663
article
1
Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH / Karol RYSZKOWSKI // W: Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / [red. nauk. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 261-265. - ISBN 978-83-8158-746-4
2
Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych / Karol RYSZKOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - LXVIII, 312 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-8158-459-3 ; 978-83-8158-460-9
3
Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim / Karol RYSZKOWSKI // W: Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ / red. Ìrina Ìzarova, Radoslav Flejszar, Roksolana Hanik-Pospolìtak. - Kiїv : VD "Dakor", 2018. - S. 148-160. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7020-56-0. - Pełny tekst: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14829/Ryszkowski_Problem_small_claims_w_arbitra%c5%bcu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4
Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim = Public Policy Clause as a General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law / Karol Ryszkowski // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 3 (259) (2014), s. 17-20. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-2996
5
Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa / Karol Ryszkowski // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (21) (2013), s. 77-102. - Summ. - ISSN 1898-942X
6
Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego / Karol Ryszkowski, Piotr Prokocki // Edukacja Prawnicza [on-line]. - luty (2013)1 ekran. - ISSN 1231-0336
7
Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria? / Karol Ryszkowski // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (13) (2011), s. 53-62. - Summ. - Pełny tekst: http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/157/Orzekanie_na_zasadach_slusznosci_w_postepowaniu_przed_sadem_arbitrazowym_-_summum_ius_summa_iniuria.pdf. - ISSN 1898-942X
8
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki / Karol Ryszkowski // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 3 (15) (2011), s. 109-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/179/Glosa_do_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_z_7.5.2009_r._-_Problem_zdatnosci_arbitrazowej_sporow_ze_stosunku_spolki.pdf. - ISSN 1898-942X
1
Ryszkowski K., (2019), Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH. [W:] Pinior P., Relidzyński P., Wyrzykowski W., Zielińska E., Żaba M. (red.), Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 261-265.
2
Ryszkowski K., (2019), Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, LXVIII, 312 s.
3
Ryszkowski K., (2018), Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim. [W:] Ìzarova Ì., Flejszar R., Hanik-Pospolìtak R. (red.), Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ, Kiїv : VD "Dakor", s. 148-160.
4
Ryszkowski K., (2014), Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 3 (259), s. 17-20.
5
Ryszkowski K., (2013), Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 1 (21), s. 77-102.
6
Ryszkowski K., Prokocki P., (2013), Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego, "Edukacja Prawnicza" [on-line], luty
7
Ryszkowski K., (2011), Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 1 (13), s. 53-62; http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/157/Orzekanie_na_zasadach_slusznosci_w_postepowaniu_przed_sadem_arbitrazowym_-_summum_ius_summa_iniuria.pdf
8
Ryszkowski K., (2011), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 3 (15), s. 109-123; http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/179/Glosa_do_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_z_7.5.2009_r._-_Problem_zdatnosci_arbitrazowej_sporow_ze_stosunku_spolki.pdf
1
@inbook{UEK:2168338073,
author = "Ryszkowski Karol",
title = "Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH",
booktitle = "Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce",
pages = "261-265",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-746-4",
}
2
@book{UEK:2168334189,
author = "Ryszkowski Karol",
title = "Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-459-3 ; 978-83-8158-460-9",
}
3
@inbook{UEK:2168329159,
author = "Ryszkowski Karol",
title = "Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim",
booktitle = "Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ",
pages = "148-160",
adress = "Kiїv",
publisher = "VD Dakor",
year = "2018",
isbn = "978-617-7020-56-0",
}
4
@article{UEK:2168327659,
author = "Ryszkowski Karol",
title = "Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "3 (259)",
pages = "17-20",
year = "2014",
}
5
@article{UEK:2168327665,
author = "Ryszkowski Karol",
title = "Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "1 (21)",
pages = "77-102",
year = "2013",
}
6
@article{UEK:2168327675,
author = "Ryszkowski Karol and Prokocki Piotr",
title = "Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego",
journal = "Edukacja Prawnicza",
number = "luty",
pages = "",
year = "2013",
}
7
@article{UEK:2168327661,
author = "Ryszkowski Karol",
title = "Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "1 (13)",
pages = "53-62",
year = "2011",
}
8
@article{UEK:2168327663,
author = "Ryszkowski Karol",
title = "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "3 (15)",
pages = "109-123",
year = "2011",
}