Publications of the selected author

1

Title:
Ujawnione w księdze wieczystej uprawnienie do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych : glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2019 r., I CSK 770/17 = Disclosing in Land and Mortgage Register an Exclusive Right to Use a Parking Bay in theContext of Warranty of Public Credibility of Land and Mortgage Registers : Commentary onSupreme Court Judgment of 8 February 2019, I CSK 770/17
Source:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (2021) , s. 28-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168352774
article
2

Title:
Forma pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego = Form of Power of Attorney Granted Pursuant to Article 210(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies in Supreme Court Case Law
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (2021) , s. 33-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168352654
article
3

Title:
Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego = The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-Stock Company into the Polish Legal Order
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 11, nr 35 (2020) , s. 71-88. - Tytuł numeru: W okresie światowych konfliktów - problematyka władzy politycznej w pierwszej połowie XX stulecia = In an Age of Global Conflicts - the Problem of Political Power in the First Half of the 20th Century - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168351948
article
4

Title:
The Fate of the Roman Law in the Eastern Europe since the Death of Justinian the Great until the Fall of the Byzantine Empire
Source:
Societas Et Iurisprudentia. - Vol. 8, iss. 3 (2020) , s. 76-92. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168350750
article
5

Title:
Disputes Related to the Company's Relationship in Arbitration Proceedings in the Light of the Amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019
Source:
Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 14 (2020) , s. 142-157. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168351972
article
6

Author:
Karol Ryszkowski , Piotr Prokocki
Title:
Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego
Source:
Edukacja Prawnicza. - nr 1 (2020) , s. 11-16. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168350644
article
7

Title:
The Problem of Minimal Wage in Poland on the Background of Other European Legal Systems in the Context of Amartya Sen
Source:
Estudos sobre Amartya Sen. Volume 8, Escolhas Sociais, Políticas Públicas e Desenvolvimento / eds. Neuro José Zambam, Henrique Aniceto Kujawa - Porto Alegre: Editora Fi, 2020, s. 28-41 - Bibliogr.
ISBN:
978-65-5917-005-0
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168351390
chapter in monograph
8

Title:
Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego = Arbitrability of Intellectual Property Disputes in the Polish Law in Relation to German and U.S. Legal Systems
Source:
Roczniki Nauk Prawnych. - T. 30, nr 1 (2020) , s. 119-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168348236
article
9

Title:
Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing = Proteção dos direitos humanos na Polônia nos aspectos nacionais e internacionais, sobre exemplos de políticas sociais, apoio à família e habitação
Source:
Revista Reflexões de Filosofia. - Ano 9, no. 17 (2020) , s. 12-25. - Summ., res. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168348962
article
10

Title:
New Technologies in the Polish Commercial Arbitration
Source:
Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy : Collection of Scientific Works / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2020, s. 249-253. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Právo - obchod - ekonomika)
Research program:
The publication was co-financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168352582
chapter in monograph
11

Title:
The Public Policy Clause as the General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law in the Context of the Principles of Social Coexistence
Source:
Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 13 (2020) , s. 10-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168347790
article
12

Title:
Arbitraż handlowy w prawie unijnym ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego
Source:
Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 929-941
ISBN:
978-83-8187-795-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350278
chapter in monograph
13

Author:
Karol Ryszkowski , Neuro José Zambam
Title:
Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification = Democracia Ameaçada e a Reconstrução da Justificação Pública
Source:
Revista Brasileira de Direito. - vol. 16, n. 2 (2020) , s. 1-16. - Summ., res. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168354454
article
14

Title:
Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC
Source:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 2 (2020) , s. 89-96. - Summ.
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168348214
article
15

Title:
Charakter prawny balkonu, który służy do wyłącznego użytku właściciela lokalu
Source:
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 99-108
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351648
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Reprezentacja wspólników przy zmianie umowy spółki z o.o. spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest członek zarządu tej spółki z o.o. : glosa do uchwały SN z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18 = Representation of Partners in the Context of Amendments to the Agreement of a Limited Partnership of a Limited Liability Company, in Which Partnership a Member of the Limited Liability Company is a Limited Partner : Commentary on Supreme Court Resolution of 7 September 2018, III CZP 42/18
Source:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 4 (2020) , s. 91-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168350928
article
17

Title:
Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Physical description:
LXVIII, 312 s.; 21 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8158-459-3 ; 978-83-8158-460-9
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168334189
monograph
18

Title:
The Relationship between Economic Conditions and Liberty in Poland on the Background of Other European Legal Systems
Source:
Estudos sobre Amartya Sen. Volume 6, Liberdade de expressão, participação e justiça social / orgs. Neuro José Zambam, Henrique Aniceto Kujawa - Porto Alegre: Editora Fi, 2019, s. 37-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-85-81512-11-2
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168341725
chapter in monograph
19

Title:
Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems
Source:
Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 12 (2019) , s. 9-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341717
article
20

Title:
Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH
Source:
Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / [red. nauk. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba] - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 261-265
ISBN:
978-83-8158-746-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338073
chapter in monograph
21

Conference:
Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ", Kijów, Ukraina, od 2018-11-23 do 2018-11-24
Title:
Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim
Source:
Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ / red. Ìrina Ìzarova, Radoslav Flejszar, Roksolana Hanik-Pospolìtak - Kiїv: VD "Dakor", 2018, s. 148-160. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7020-56-0
Access mode:
Nr:
2168329159
chapter in conference materials
22

Title:
Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim = Public Policy Clause as a General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 3 (259) (2014) , s. 17-20. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327659
article
23

Title:
Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa
Source:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (21) (2013) , s. 77-102. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168327665
article
24

Title:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki
Source:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 3 (15) (2011) , s. 109-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168327663
article
25

Title:
Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?
Source:
ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (13) (2011) , s. 53-62. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168327661
article
1
Ujawnione w księdze wieczystej uprawnienie do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych : glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2019 r., I CSK 770/17 = Disclosing in Land and Mortgage Register an Exclusive Right to Use a Parking Bay in theContext of Warranty of Public Credibility of Land and Mortgage Registers : Commentary onSupreme Court Judgment of 8 February 2019, I CSK 770/17 / Karol RYSZKOWSKI // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (2021), s. 28-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/glosy/ujawnione-w-ksiedze-wieczystej-uprawnienie-do-wylacznego-korzystania-386257950Wstęp: . - ISSN 1233-4634
2
Forma pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego = Form of Power of Attorney Granted Pursuant to Article 210(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies in Supreme Court Case Law / Karol RYSZKOWSKI // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (2021), s. 33-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777548/2021/1/tocWstęp: . - ISSN 1230-2996
3
Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego = The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-Stock Company into the Polish Legal Order / Karol RYSZKOWSKI, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKAZasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego = The Legitimacy of Introducing a Simple Joint-Stock Company into the Polish Legal Order / Karol RYSZKOWSKI, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Horyzonty Polityki = Horizons of PoliticsHoryzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 11, nr 35 (2020), s. 71-88vol. 11, nr 35 (2020), s. 71-88. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: W okresie światowych konfliktów - problematyka władzy politycznej w pierwszej połowie XX stulecia = In an Age of Global Conflicts - the Problem of Political Power in the First Half of the 20th Century. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1932/1965. - ISSN 2082-58972082-5897
4
The Fate of the Roman Law in the Eastern Europe since the Death of Justinian the Great until the Fall of the Byzantine Empire / Karol RYSZKOWSKI // Societas Et Iurisprudentia. - Vol. 8, iss. 3 (2020), s. 76-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/03/SEI-2020-03-Studies-Ryszkowski-Karol.pdf
5
Disputes Related to the Company's Relationship in Arbitration Proceedings in the Light of the Amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019 / Karol RYSZKOWSKI // Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 14 (2020), s. 142-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/553. - ISSN 2340-860X
6
Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego / Karol RYSZKOWSKI, Piotr ProkockiLosy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego / Karol RYSZKOWSKI, Piotr Prokocki // Edukacja PrawniczaEdukacja Prawnicza. - nr 1 (2020), s. 11-16nr 1 (2020), s. 11-16. - Streszcz. - Pełny tekst: https://www.edukacjaprawnicza.pl/download/Edukacja-Prawnicza-Nr1-na-rok-20202021.pdf. - ISSN 1231-03361231-0336
7
The Problem of Minimal Wage in Poland on the Background of Other European Legal Systems in the Context of Amartya Sen / Karol RYSZKOWSKI // W: Estudos sobre Amartya Sen. Volume 8, Escolhas Sociais, Políticas Públicas e Desenvolvimento / eds. Neuro José Zambam, Henrique Aniceto Kujawa. - Porto Alegre: Editora Fi, 2020. - S. 28-41. - Bibliogr. - ISBN 978-65-5917-005-0. - Pełny tekst: https://drive.google.com/file/d/12FoJpdizN4Yx1RPgLiqXrlg23zkMMKP5/view
8
Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego = Arbitrability of Intellectual Property Disputes in the Polish Law in Relation to German and U.S. Legal Systems / Karol RYSZKOWSKI // Roczniki Nauk Prawnych. - T. 30, nr 1 (2020), s. 119-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/8506. - ISSN 1507-7896
9
Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing = Proteção dos direitos humanos na Polônia nos aspectos nacionais e internacionais, sobre exemplos de políticas sociais, apoio à família e habitação / Karol RYSZKOWSKI, Karol MAGOŃProtection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing = Proteção dos direitos humanos na Polônia nos aspectos nacionais e internacionais, sobre exemplos de políticas sociais, apoio à família e habitação / Karol RYSZKOWSKI, Karol MAGOŃ // Revista Reflexões de FilosofiaRevista Reflexões de Filosofia. - Ano 9, no. 17 (2020), s. 12-25Ano 9, no. 17 (2020), s. 12-25. - Summ., res. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf
10
New Technologies in the Polish Commercial Arbitration / Karol RYSZKOWSKI // W: Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy : Collection of Scientific Works / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2020. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 249-253. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pravf/pravo-obchod-ekomnomika-2020.pdf
11
The Public Policy Clause as the General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law in the Context of the Principles of Social Coexistence / Karol RYSZKOWSKI // Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 13 (2020), s. 10-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/469. - ISSN 2340-860X
12
Arbitraż handlowy w prawie unijnym ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego / Karol RYSZKOWSKI // W: Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - S. 929-941. - ISBN 978-83-8187-795-4
13
Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification = Democracia Ameaçada e a Reconstrução da Justificação Pública / Karol RYSZKOWSKI, Neuro José ZambamThreatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification = Democracia Ameaçada e a Reconstrução da Justificação Pública / Karol RYSZKOWSKI, Neuro José Zambam // Revista Brasileira de DireitoRevista Brasileira de Direito. - vol. 16, n. 2 (2020), s. 1-16vol. 16, n. 2 (2020), s. 1-16. - Summ., res. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4144. - ISSN 1807-12281807-1228
14
Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC / Karol RYSZKOWSKI // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 2 (2020), s. 89-96. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/arbitraz-i-mediacja/artykul/spory-ze-stosunku-spolki-w-postepowaniu-przed-sadem-polubownym-w-swietle-nowelizacji-kpc/Wstęp: . - ISSN 1898-942X
15
Charakter prawny balkonu, który służy do wyłącznego użytku właściciela lokalu / Karol RYSZKOWSKI // W: Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 99-108. - ISBN 978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
16
Reprezentacja wspólników przy zmianie umowy spółki z o.o. spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest członek zarządu tej spółki z o.o. : glosa do uchwały SN z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18 = Representation of Partners in the Context of Amendments to the Agreement of a Limited Partnership of a Limited Liability Company, in Which Partnership a Member of the Limited Liability Company is a Limited Partner : Commentary on Supreme Court Resolution of 7 September 2018, III CZP 42/18 / Karol RYSZKOWSKI // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 4 (2020), s. 91-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/glosy/reprezentacja-wspolnikow-przy-zmianie-umowy-spolki-z-o-o-spolki-386253216Wstęp: . - ISSN 1233-4634
17
Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych / Karol RYSZKOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - LXVIII, 312 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-8158-459-3 ; 978-83-8158-460-9
18
The Relationship between Economic Conditions and Liberty in Poland on the Background of Other European Legal Systems / Karol RYSZKOWSKI // W: Estudos sobre Amartya Sen. Volume 6, Liberdade de expressão, participação e justiça social / orgs. Neuro José Zambam, Henrique Aniceto Kujawa. - Porto Alegre: Editora Fi, 2019. - S. 37-45. - Bibliogr. - ISBN 978-85-81512-11-2. - Pełny tekst: https://3c290742-53df-4d6f-b12f-6b135a606bc7.filesusr.com/ugd/48d206_379fe663f6274796953fa82ac433baf5.pdf
19
Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems / Karol RYSZKOWSKI // Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 12 (2019), s. 9-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/427. - ISSN 2340-860X
20
Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH / Karol RYSZKOWSKI // W: Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / [red. nauk. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba]. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 261-265. - ISBN 978-83-8158-746-4
21
Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim / Karol RYSZKOWSKI // W: Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ / red. Ìrina Ìzarova, Radoslav Flejszar, Roksolana Hanik-Pospolìtak. - Kiїv: VD "Dakor", 2018. - S. 148-160. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7020-56-0. - Pełny tekst: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14829/Ryszkowski_Problem_small_claims_w_arbitra%c5%bcu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
22
Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim = Public Policy Clause as a General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law / Karol Ryszkowski // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 3 (259) (2014), s. 17-20. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-2996
23
Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa / Karol Ryszkowski // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (21) (2013), s. 77-102. - Summ. - ISSN 1898-942X
24
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki / Karol Ryszkowski // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 3 (15) (2011), s. 109-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/179/Glosa_do_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_z_7.5.2009_r._-_Problem_zdatnosci_arbitrazowej_sporow_ze_stosunku_spolki.pdf. - ISSN 1898-942X
25
Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria? / Karol Ryszkowski // ADR. Arbitraż i Mediacja. - nr 1 (13) (2011), s. 53-62. - Summ. - Pełny tekst: http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/157/Orzekanie_na_zasadach_slusznosci_w_postepowaniu_przed_sadem_arbitrazowym_-_summum_ius_summa_iniuria.pdf. - ISSN 1898-942X
1
Ryszkowski K., (2021), Ujawnione w księdze wieczystej uprawnienie do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych : glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2019 r., I CSK 770/17, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 1, s. 28-34.
2
Ryszkowski K., (2021), Forma pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 1, s. 33-38.
3
Ryszkowski K., Witoszek-Kubicka A., (2020), Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego, "Horyzonty Polityki", vol. 11, nr 35, s. 71-88; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1932/1965
4
Ryszkowski K., (2020), The Fate of the Roman Law in the Eastern Europe since the Death of Justinian the Great until the Fall of the Byzantine Empire, "Societas Et Iurisprudentia", Vol. 8, iss. 3, s. 76-92; http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/03/SEI-2020-03-Studies-Ryszkowski-Karol.pdf
5
Ryszkowski K., (2020), Disputes Related to the Company's Relationship in Arbitration Proceedings in the Light of the Amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019, "Cadernos de Dereito Actual", Núm. 14, s. 142-157; http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/553
6
Ryszkowski K., Prokocki P., (2020), Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego, "Edukacja Prawnicza", nr 1, s. 11-16; https://www.edukacjaprawnicza.pl/download/Edukacja-Prawnicza-Nr1-na-rok-20202021.pdf
7
Ryszkowski K., (2020), The Problem of Minimal Wage in Poland on the Background of Other European Legal Systems in the Context of Amartya Sen. [W:] Zambam , Kujawa (red.), Estudos sobre Amartya Sen. Volume 8, Escolhas Sociais, Políticas Públicas e Desenvolvimento, Porto Alegre : Editora Fi, s. 28-41.
8
Ryszkowski K., (2020), Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego, "Roczniki Nauk Prawnych", T. 30, nr 1, s. 119-130; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/8506
9
Ryszkowski K., Magoń K., (2020), Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing, "Revista Reflexões de Filosofia", Ano 9, no. 17, s. 12-25; https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf
10
Ryszkowski K., (2020), New Technologies in the Polish Commercial Arbitration. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 249-253.
11
Ryszkowski K., (2020), The Public Policy Clause as the General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law in the Context of the Principles of Social Coexistence, "Cadernos de Dereito Actual", Núm. 13, s. 10-19; http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/469
12
Ryszkowski K., (2020), Arbitraż handlowy w prawie unijnym ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego. [W:] Dumkiewicz M., Kopaczyńska-Pieczniak K., Szczotka J. (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, T. 2, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 929-941.
13
Ryszkowski K., Zambam N., (2020), Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification, "Revista Brasileira de Direito", vol. 16, n. 2, s. 1-16; https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4144
14
Ryszkowski K., (2020), Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 2, s. 89-96.
15
Ryszkowski K., (2020), Charakter prawny balkonu, który służy do wyłącznego użytku właściciela lokalu. [W:] Kaźmierczyk A., Badura E. (red.), Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 99-108.
16
Ryszkowski K., (2020), Reprezentacja wspólników przy zmianie umowy spółki z o.o. spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest członek zarządu tej spółki z o.o. : glosa do uchwały SN z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 4, s. 91-97.
17
Ryszkowski K., (2019), Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, LXVIII, 312 s.
18
Ryszkowski K., (2019), The Relationship between Economic Conditions and Liberty in Poland on the Background of Other European Legal Systems. [W:] José Zambam , Kujawa (red.), Estudos sobre Amartya Sen. Volume 6, Liberdade de expressão, participação e justiça social, Porto Alegre : Editora Fi, s. 37-45.
19
Ryszkowski K., (2019), Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems, "Cadernos de Dereito Actual", Núm. 12, s. 9-19; http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/427
20
Ryszkowski K., (2019), Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH. [W:] Pinior P., Relidzyński P., Wyrzykowski W., Zielińska E., Żaba M. (red.), Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 261-265.
21
Ryszkowski K., (2018), Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim. [W:] Ìzarova Ì., Flejszar R., Hanik-Pospolìtak R. (red.), Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ, Kiїv : VD "Dakor", s. 148-160.
22
Ryszkowski K., (2014), Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 3 (259), s. 17-20.
23
Ryszkowski K., (2013), Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 1 (21), s. 77-102.
24
Ryszkowski K., (2011), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 3 (15), s. 109-123; http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/179/Glosa_do_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_z_7.5.2009_r._-_Problem_zdatnosci_arbitrazowej_sporow_ze_stosunku_spolki.pdf
25
Ryszkowski K., (2011), Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?, "ADR. Arbitraż i Mediacja", nr 1 (13), s. 53-62; http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/157/Orzekanie_na_zasadach_slusznosci_w_postepowaniu_przed_sadem_arbitrazowym_-_summum_ius_summa_iniuria.pdf
1
@article{artUEK:2168352774,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Ujawnione w księdze wieczystej uprawnienie do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych : glosa do wyroku SN z dnia 8 lutego 2019 r., I CSK 770/17",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "1",
pages = "28-34",
year = "2021",
url = {},
}
2
@article{artUEK:2168352654,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Forma pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "1",
pages = "33-38",
year = "2021",
url = {},
}
3
@article{artUEK:2168351948,
author = "Karol Ryszkowski and Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 11, 35",
pages = "71-88",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.1932},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1932/1965},
}
4
@article{artUEK:2168350750,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Fate of the Roman Law in the Eastern Europe since the Death of Justinian the Great until the Fall of the Byzantine Empire",
journal = "Societas Et Iurisprudentia",
number = "Vol. 8, iss. 3",
pages = "76-92",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/3/76-92},
url = {http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/03/SEI-2020-03-Studies-Ryszkowski-Karol.pdf},
}
5
@article{artUEK:2168351972,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Disputes Related to the Company's Relationship in Arbitration Proceedings in the Light of the Amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019",
journal = "Cadernos de Dereito Actual",
number = "Núm. 14",
pages = "142-157",
year = "2020",
url = {http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/553},
}
6
@article{artUEK:2168350644,
author = "Karol Ryszkowski and Piotr Prokocki",
title = "Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego",
journal = "Edukacja Prawnicza",
number = "1",
pages = "11-16",
year = "2020",
url = {https://www.edukacjaprawnicza.pl/download/Edukacja-Prawnicza-Nr1-na-rok-20202021.pdf},
}
7
@inbook{fmUEK:2168351390,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Problem of Minimal Wage in Poland on the Background of Other European Legal Systems in the Context of Amartya Sen",
booktitle = "Estudos sobre Amartya Sen. Volume 8, Escolhas Sociais, Políticas Públicas e Desenvolvimento",
pages = "28-41",
adress = "Porto Alegre",
publisher = "Editora Fi",
year = "2020",
url = {https://drive.google.com/file/d/12FoJpdizN4Yx1RPgLiqXrlg23zkMMKP5/view},
isbn = "978-65-5917-005-0",
}
8
@article{artUEK:2168348236,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego",
journal = "Roczniki Nauk Prawnych",
number = "T. 30, 1",
pages = "119-130",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18290/rnp20301-7},
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/8506},
}
9
@article{artUEK:2168348962,
author = "Karol Ryszkowski and Karol Magoń",
title = "Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing",
journal = "Revista Reflexões de Filosofia",
number = "Ano 9, no. 17",
pages = "12-25",
year = "2020",
url = {https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf},
}
10
@inbook{fmUEK:2168352582,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "New Technologies in the Polish Commercial Arbitration",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác",
pages = "249-253",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2020",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pravf/pravo-obchod-ekomnomika-2020.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3",
}
11
@article{artUEK:2168347790,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Public Policy Clause as the General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law in the Context of the Principles of Social Coexistence",
journal = "Cadernos de Dereito Actual",
number = "Núm. 13",
pages = "10-19",
year = "2020",
url = {http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/469},
}
12
@inbook{fmUEK:2168350278,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Arbitraż handlowy w prawie unijnym ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego",
booktitle = "Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2",
pages = "929-941",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8187-795-4",
}
13
@article{artUEK:2168354454,
author = "Karol Ryszkowski and Neuro José Zambam",
title = "Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification",
journal = "Revista Brasileira de Direito",
number = "vol. 16, n. 2",
pages = "1-16",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18256/2238-0604.2020.v16i2.4144},
url = {https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4144},
}
14
@article{artUEK:2168348214,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "2",
pages = "89-96",
year = "2020",
url = {},
}
15
@inbook{fmUEK:2168351648,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Charakter prawny balkonu, który służy do wyłącznego użytku właściciela lokalu",
booktitle = "Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy",
pages = "99-108",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4",
}
16
@article{artUEK:2168350928,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Reprezentacja wspólników przy zmianie umowy spółki z o.o. spółki komandytowej, w której komandytariuszem jest członek zarządu tej spółki z o.o. : glosa do uchwały SN z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "4",
pages = "91-97",
year = "2020",
url = {},
}
17
@book{monUEK:2168334189,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-459-3 ; 978-83-8158-460-9",
}
18
@inbook{fmUEK:2168341725,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "The Relationship between Economic Conditions and Liberty in Poland on the Background of Other European Legal Systems",
booktitle = "Estudos sobre Amartya Sen. Volume 6, Liberdade de expressão, participação e justiça social",
pages = "37-45",
adress = "Porto Alegre",
publisher = "Editora Fi",
year = "2019",
url = {https://3c290742-53df-4d6f-b12f-6b135a606bc7.filesusr.com/ugd/48d206_379fe663f6274796953fa82ac433baf5.pdf},
isbn = "978-85-81512-11-2",
}
19
@article{artUEK:2168341717,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems",
journal = "Cadernos de Dereito Actual",
number = "Núm. 12",
pages = "9-19",
year = "2019",
url = {http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/427},
}
20
@inbook{fmUEK:2168338073,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH",
booktitle = "Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce",
pages = "261-265",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-746-4",
}
21
@inbook{mkaUEK:2168329159,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim",
booktitle = "Maloznačnì spori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ",
pages = "148-160",
adress = "Kiїv",
publisher = "VD Dakor",
year = "2018",
url = {http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14829/Ryszkowski_Problem_small_claims_w_arbitra%c5%bcu.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-617-7020-56-0",
}
22
@article{artUEK:2168327659,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "3 (259)",
pages = "17-20",
year = "2014",
}
23
@article{artUEK:2168327665,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "1 (21)",
pages = "77-102",
year = "2013",
url = {},
}
24
@article{artUEK:2168327663,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "3 (15)",
pages = "109-123",
year = "2011",
url = {http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/179/Glosa_do_uchwaly_Sadu_Najwyzszego_z_7.5.2009_r._-_Problem_zdatnosci_arbitrazowej_sporow_ze_stosunku_spolki.pdf},
}
25
@article{artUEK:2168327661,
author = "Karol Ryszkowski",
title = "Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?",
journal = "ADR. Arbitraż i Mediacja",
number = "1 (13)",
pages = "53-62",
year = "2011",
url = {http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/157/Orzekanie_na_zasadach_slusznosci_w_postepowaniu_przed_sadem_arbitrazowym_-_summum_ius_summa_iniuria.pdf},
}