Publications of the selected author

1

Title:
Działania spółek miejskich na rzecz bezpieczeństwa surowcowego i ekologicznego na przykładzie inwestycji miasta Krakowa w gospodarkę o obiegu zamkniętym = Activities of Municipal Companies for the Safety of Raw Materials and Ecology on Example of the Investment of the City of Krakow in a Circular Economy
Source:
Bezpieczeństwo w Polsce i Europie : wybrane aspekty / red. nauk. Grzegorz Górski, Krzysztof Garczewski, Anna Garczewska, Andrzej Potoczek - Toruń: Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, 2019, s. 231-247. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie Kolegium Jagiellońskiego)
ISBN:
978-83-65824-23-3
Access mode:
Nr:
2168343271
chapter in monograph
2

Title:
Rola polityki surowcowej w rozwoju społeczno-gospodarczym Botswany
Source:
Rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym / red. Albert S. Kotowski, Marta Rajewska - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 194-204
ISBN:
978-83-8180-107-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343261
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Surowce mineralne jako narzędzie ekonomiczne i polityczne na przykładzie metali ziem rzadkich
Source:
Wyzwania dla świata XXI w. : wybrane kryzysy globalne i lokalne / red. Jarosław Kardaś, Faustyna Kowalska, Mateusz Pazdej, Elżbieta Aurelia Stępa - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019, s. 43-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65817-70-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343267
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Znaczenie sektora energetycznego w relacjach transatlantyckich = The Importance of Energy Sector in Transatlantic Relations
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018) , s. 341-350. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325527
article
See main document
5

Title:
Motywacja i wartości pokolenia Z na polskim rynku pracy - wnioski dla polskiej polityki zatrudnienia
Source:
Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki / red. nauk. Norbert LAURISZ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2018, s. 56-63. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Fundacji Gospodarki i Administracji Publiczne ; nr 1)
ISBN:
978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6
Nr:
2168332041
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Conference:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Title:
Angola - przykład bogactwa czy przekleństwa surowcowego?
Source:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017, s. 38-55 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328207
chapter in conference materials
See main document
7

Title:
Dokąd zmierza Ukraina?
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014) , s. 82. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291387
unreviewed article
See main document
1
Działania spółek miejskich na rzecz bezpieczeństwa surowcowego i ekologicznego na przykładzie inwestycji miasta Krakowa w gospodarkę o obiegu zamkniętym = Activities of Municipal Companies for the Safety of Raw Materials and Ecology on Example of the Investment of the City of Krakow in a Circular Economy / Anna Mirzyńska, Justyna Tomala // W: Bezpieczeństwo w Polsce i Europie : wybrane aspekty / red. nauk. Grzegorz Górski, Krzysztof Garczewski, Anna Garczewska, Andrzej Potoczek. - Toruń : Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, 2019. - (Monografie Kolegium Jagiellońskiego). - S. 231-247. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65824-23-3. - Pełny tekst: http://kj.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/Bezpiecze%C5%84stwo-w-Polsce-i-Europie.pdf
2
Rola polityki surowcowej w rozwoju społeczno-gospodarczym Botswany / Anna Mirzyńska, Justyna Tomala // W: Rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym / red. Albert S. Kotowski, Marta Rajewska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - S. 194-204. - ISBN 978-83-8180-107-2
3
Surowce mineralne jako narzędzie ekonomiczne i polityczne na przykładzie metali ziem rzadkich / Justyna Tomala // W: Wyzwania dla świata XXI w. : wybrane kryzysy globalne i lokalne / red. Jarosław Kardaś, Faustyna Kowalska, Mateusz Pazdej, Elżbieta Aurelia Stępa. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019. - S. 43-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65817-70-9
4
Znaczenie sektora energetycznego w relacjach transatlantyckich = The Importance of Energy Sector in Transatlantic Relations / Justyna Tomala // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018), s. 341-350. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1094_3.9_Justyna_Tomala.pdf. - ISSN 2081-2345
5
Motywacja i wartości pokolenia Z na polskim rynku pracy - wnioski dla polskiej polityki zatrudnienia / Anna Mirzyńska, Justyna Tomala // W: Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki / red. nauk. Norbert LAURISZ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2018. - (Zeszyty Naukowe Fundacji Gospodarki i Administracji Publiczne ; nr 1). - S. 56-63. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6
6
Angola - przykład bogactwa czy przekleństwa surowcowego? / Justyna Tomala // W: Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - S. 38-55. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949590-1-2
7
Dokąd zmierza Ukraina? / Rafał LISIAKIEWICZ, Justyna Tomala // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 82. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
1
Mirzyńska A., Tomala J., (2019), Działania spółek miejskich na rzecz bezpieczeństwa surowcowego i ekologicznego na przykładzie inwestycji miasta Krakowa w gospodarkę o obiegu zamkniętym. [W:] Górski G., Garczewski K., Garczewska A., Potoczek A. (red.), Bezpieczeństwo w Polsce i Europie : wybrane aspekty, Toruń : Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, s. 231-247.
2
Mirzyńska A., Tomala J., (2019), Rola polityki surowcowej w rozwoju społeczno-gospodarczym Botswany. [W:] Kotowski , Rajewska M. (red.), Rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 194-204.
3
Tomala J., (2019), Surowce mineralne jako narzędzie ekonomiczne i polityczne na przykładzie metali ziem rzadkich. [W:] Kardaś J., Kowalska F., Pazdej M., Stępa (red.), Wyzwania dla świata XXI w. : wybrane kryzysy globalne i lokalne, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 43-56.
4
Tomala J., (2018), Znaczenie sektora energetycznego w relacjach transatlantyckich, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 22, nr 1, s. 341-350; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1094_3.9_Justyna_Tomala.pdf
5
Mirzyńska A., Tomala J., (2018), Motywacja i wartości pokolenia Z na polskim rynku pracy - wnioski dla polskiej polityki zatrudnienia. [W:] Laurisz N. (red.), Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 56-63.
6
Tomala J., (2017), Angola - przykład bogactwa czy przekleństwa surowcowego?. [W:] Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, s. 38-55.
7
Lisiakiewicz R., Tomala J., (2014), Dokąd zmierza Ukraina?, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 82; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
1
@inbook{UEK:2168343271,
author = "Anna Mirzyńska and Justyna Tomala",
title = "Działania spółek miejskich na rzecz bezpieczeństwa surowcowego i ekologicznego na przykładzie inwestycji miasta Krakowa w gospodarkę o obiegu zamkniętym",
booktitle = "Bezpieczeństwo w Polsce i Europie : wybrane aspekty",
pages = "231-247",
adress = "Toruń",
publisher = "Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe",
year = "2019",
url = {http://kj.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/Bezpiecze%C5%84stwo-w-Polsce-i-Europie.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-65824-23-3",
}
2
@inbook{UEK:2168343261,
author = "Anna Mirzyńska and Justyna Tomala",
title = "Rola polityki surowcowej w rozwoju społeczno-gospodarczym Botswany",
booktitle = "Rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym",
pages = "194-204",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2019",
isbn = "978-83-8180-107-2",
}
3
@inbook{UEK:2168343267,
author = "Justyna Tomala",
title = "Surowce mineralne jako narzędzie ekonomiczne i polityczne na przykładzie metali ziem rzadkich",
booktitle = "Wyzwania dla świata XXI w. : wybrane kryzysy globalne i lokalne",
pages = "43-56",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu",
year = "2019",
isbn = "978-83-65817-70-9",
}
4
@article{UEK:2168325527,
author = "Justyna Tomala",
title = "Znaczenie sektora energetycznego w relacjach transatlantyckich",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 22, 1",
pages = "341-350",
year = "2018",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1094_3.9_Justyna_Tomala.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168332041,
author = "Anna Mirzyńska and Justyna Tomala",
title = "Motywacja i wartości pokolenia Z na polskim rynku pracy - wnioski dla polskiej polityki zatrudnienia",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki",
pages = "56-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6",
}
6
@inbook{UEK:2168328207,
author = "Justyna Tomala",
title = "Angola - przykład bogactwa czy przekleństwa surowcowego?",
booktitle = "Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "38-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Projektów Studenckich",
year = "2017",
isbn = "978-83-949590-1-2",
}
7
@article{UEK:2168291387,
author = "Rafał Lisiakiewicz and Justyna Tomala",
title = "Dokąd zmierza Ukraina?",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "82",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59},
}