Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Marketing relacyjny w świetle założeń teorii kosztów transakcyjnych = Relationship Marketing in the Light of Transaction Cost Theory
Source:
Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 362-371. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1827-7
Nr:
2161840142
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Relacje klient-handel w świetle asymetrii informacji = Customer-Trade Relations in the Light of Information Asymmetry
Source:
Marketing i Rynek. - nr 6 (2009) , s. 9-14. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50180
article
3

Author:
Title:
Racjonalność zachowań konsumentów w aspekcie gospodarowania informacją
Source:
Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana? / red. nauk. Zofia Kędzior, Grzegorz Maciejewski - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 241-256 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89072-15-3
Nr:
2164878617
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Wpływ asymetrii informacji rynkowej na kształtowanie się instytucjonalnych form handlu
Source:
Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1] / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK2008, s. 443-456 - Bibliogr.
Signature:
NP-1247/[1]/Magazyn
Nr:
2168225882
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Author:
Title:
Teoretyczne podstawy analizy instytucjonalnych form handlu detalicznego = Theoretical Bases for an Analysis of Institutional Forms of Retailing
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2007) , s. 1-10. - Summ., rez.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50331
article
6

Author:
Title:
Racjonalność zachowań nabywców usług turystycznych w aspekcie gospodarowania informacją = Rationality of the Tourism Services Consumer Behavior in the Context of Information Management
Source:
Folia Turistica. - nr 18 (2007) , s. 7-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343029
article
7

Title:
Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007
Physical description:
216 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-924656-5-2
Nr:
51933
conference materials
8

Author:
Title:
W naszej pamięci będzie żył długo!
Source:
Kurier AE2006. - nr 8 (8), s. 8. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168348020
varia
See main document
9

Author:
Title:
Aktywa marketingowe w świetle kosztów transakcyjnych = Marketing Assets the Light of Transaction Costs
Source:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 378-388. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165934328
chapter in conference materials
See main document
10

Author:
Title:
Od rynku do hierarchii : o teoretycznych podstawach badań nad rozowjem firm handlowych = From Market to Hierarchy : on Theoretical Basis of Research on the Development of Commercial Enterprises
Source:
Handel we współczesnej gospodarce / red. nauk. Maria Sławińska - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 85-96. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924038-0-7
Nr:
2166469112
chapter in conference materials
11

Author:
Title:
Charakterystyka celu i zakresu badań
Source:
Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu w świetle teorii kosztów transakcyjnych / kierownik tematu: Jan SZUMILAK2005, s. 3-6
Signature:
NP-1067/Magazyn
Nr:
2168258982
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Author:
Title:
W sprawie naukowego statusu marketingu
Source:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2005) , s. 2-7
Nr:
2166568610
article
13

Author:
Title:
Aktywa marketingowe w świetle kosztów transakcyjnych
Source:
Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu w świetle teorii kosztów transakcyjnych / kierownik tematu: Jan SZUMILAK2005, s. 53-64 - Bibliogr.
Signature:
NP-1067/Magazyn
Nr:
2168258492
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Title:
Poziom i zróżnicowanie cen w powszechnej sieci miejskiego handlu detalicznego (na przykładzie krakowskich sklepów) = Price Levels and Differentiation in Urban Retail Trade Network (Retail Outlets in Kraków as a Case Study)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 664 (2004) , s. 29-42. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220554
article
See main document
15

Title:
Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
260 s.: rys., wykr.; 24 cm
Series:
(Sprzedaż, Obsługa Klienta)
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-89355-20-5
Nr:
2166176585
textbook
See related chapters
16

Author:
Title:
Charakterystyka celu i zakresu badań
Source:
Zarządzanie sprzedażą detaliczną w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych świadczonych przez wybrane formaty handlu detalicznego / kierownik tematu: Jan SZUMILAK2004, s. 2-5
Signature:
NP-943/Magazyn
Nr:
2168257828
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
Miejsce i rola handlu detalicznego w procesie gospodarowania
Source:
Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / red. Jan SZUMILAK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 11-45
Series:
(Sprzedaż, Obsługa Klienta)
ISBN:
83-89355-20-5
Nr:
2166176855
chapter in textbook
See main document
18

Author:
Title:
Charakterystyka tematu badawczego
Source:
Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego : raport z badań statutowych / kierownik tematu: Jan SZUMILAK2003, s. 3-6
Signature:
NP-923/Magazyn
Nr:
2168258976
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Title:
Zróżnicowanie cen detalicznych w kanałach dystrybucji towarów powszechnego spożycia (na przykładzie krakowskiego handlu towarami FMCG)
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2003) , s. 35-49
Nr:
2168226076
article
20

Title:
Zróżnicowanie cen detalicznych w kanałach dystrybucji towarów FMCG (na przykładzie krakowskiej sieci handlowej) = Retail Price Differentiation for FMCG Products in Distribution Channels - the Cracow Retail Chain as Example
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 624 (2003) , s. 9-24. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168222568
article
See main document
21

Author:
Title:
Cena
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002, s. 191-220
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168247110
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Konsumenci i ich zachowania na rynku
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002, s. 66-88
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168247102
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Charakterystyka tematu badawczego "Zarządzanie sprzedażą detaliczną w warunkach konkurencji"
Source:
Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji / kier. tematu: Jan SZUMILAK ; [Jan SZUMILAK, Grażyna ŚMIGIELSKA, Jacek BAZARNIK, Tomasz KAROŃ, Jarosław PLICHTA]2002, s. 1-4
Signature:
NP-847/Magazyn
Nr:
2168257816
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Analiza zróżnicowania cen detalicznych według typów obiektów handlu detalicznego
Source:
Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji / kier. tematu: Jan SZUMILAK ; [Jan SZUMILAK, Grażyna ŚMIGIELSKA, Jacek BAZARNIK, Tomasz KAROŃ, Jarosław PLICHTA]2002, s. 1[74]-19[92] ; Aneks
Signature:
NP-847/Magazyn
Nr:
2168257822
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Otoczenie marketingowe
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002, s. 50-65
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168247100
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Konsumenci i ich zachowania na rynku
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001, s. 66-88
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168239792
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Otoczenie marketingowe
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001, s. 50-65
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168239786
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Cena
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001, s. 191-220
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168239804
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Zasady marketingu a rynkowy mechanizm alokacji zasobów
Source:
Ekonomista. - nr 5 (2001) , s. 675-685 - Bibliogr.
Nr:
2168231866
article
30

Author:
Title:
Marketing a rynkowy mechanizm alokacji zasobów = Marketing and Market Allocation of Resources
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 59-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223292
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Cena
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000, s. 191-220
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239962
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Otoczenie marketingowe
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000, s. 50-65
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239950
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Rynek e-commerce i jego znaczenie dla rozwoju handlu detalicznego
Source:
Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC2000, s. 246-291 - Bibliogr.
Signature:
NP-723/Magazyn
Nr:
2168269090
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Author:
Title:
Konsumenci i ich zachowania na rynku
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000, s. 66-88
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239952
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Otoczenie marketingowe
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999, s. 50-65
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168233562
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Title:
Cena
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999, s. 191-220
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168233578
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Source:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 43-86
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168306201
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Title:
Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1999) , s. 1-7
Nr:
2168260892
article
39

Author:
Title:
Polityka cen przedsiębiorstw handlowych = Pricing Policy of Trading Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 524 (1999) , s. 23-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236936
article
See main document
40

Author:
Title:
Konsumenci i ich zachowania na rynku
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999, s. 66-88
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168233568
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania = The Price Policy of Trade Companies and its Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - nr 2 (1999) , s. 20-26. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257632
article
See main document
42

Author:
Title:
Polityka cen przedsiębiorstw a regulacja sfery mikroekonomicznej = Price Policy of the Enterprises and Regulation of the Microeconomics Area
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN1999, s. 297-307. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
Nr:
2168235806
chapter in conference materials
See main document
43

Author:
Title:
Rabat całkowity = Total Discount
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 206
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286977
lexical items
See main document
44

Author:
Title:
Kalkulowanie cen wg yield manasgement = Yield Management Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 109
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280287
lexical items
See main document
45

Author:
Title:
Cena nabycia = All-in Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 42
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275265
lexical items
See main document
46

Author:
Title:
Cena produktu "wrażliwego" = Sensitive Product Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 43
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275301
lexical items
See main document
47

Author:
Title:
Zaniżanie cen = Prices Cutting
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 277
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168294425
lexical items
See main document
48

Author:
Title:
Kalkulowanie cen "zbierania śmietanki" = Skimming Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 110
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280293
lexical items
See main document
49

Author:
Title:
Cena za zestaw wielojednostkowy = Multiple-unit Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 45
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275355
lexical items
See main document
50

Author:
Title:
Cennik = Price List
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 46
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275433
lexical items
See main document
51

Author:
Title:
Cena o nierównych końcówkach = Odd Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 42
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275283
lexical items
See main document
52

Author:
Title:
Cena = Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 39
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275203
lexical items
See main document
53

Author:
Title:
Kalkulowanie cen wg metody "koszt plus" = Cost-plus Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 106
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280237
lexical items
See main document
54

Author:
Title:
Cena prestiżowa = Prestige Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 43
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275299
lexical items
See main document
55

Author:
Title:
Kalkulowanie cen wg docelowego zysku = Target Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 104
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280227
lexical items
See main document
56

Author:
Title:
Kalkulowanie cen wg łańcucha marżowego = Chain-markup Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 105-106
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280235
lexical items
See main document
57

Author:
Title:
Cena zaniżona = Cut Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 46
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275425
lexical items
See main document
58

Author:
Title:
Rabat gotówkowy = Cash Discount
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 207
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287001
lexical items
See main document
59

Author:
Title:
Wiązanie pionowe cen = Vertical Price Fixing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 269
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168294413
lexical items
See main document
60

Author:
Title:
Kalkulowanie cen wg popytu = Demand-based Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 107
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280243
lexical items
See main document
61

Author:
Title:
Polityka cen "trading up" = Trading Up Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 184
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286949
lexical items
See main document
62

Author:
Title:
Kalkulowanie cen wg progu rentowności = Break-even Analysis Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 108-109
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280283
lexical items
See main document
63

Author:
Title:
Elastyczność cenowa popytu = Price Elasticity of Demand
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 76
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277549
lexical items
See main document
64

Author:
Title:
Kalkulowanie cen wg planowanej marży = Markup Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 107
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280241
lexical items
See main document
65

Author:
Title:
Wojna cenowa = Price War
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 270
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168294421
lexical items
See main document
66

Author:
Title:
Zakres cen = Price Range
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 276
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168294423
lexical items
See main document
67

Author:
Title:
Cena sprzedaży = Selling Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 44
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275343
lexical items
See main document
68

Author:
Title:
Marża podstawowa = Initial Markup
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 153-154
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280961
lexical items
See main document
69

Author:
Title:
Marża kwotowa = Fixed Margin
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 153
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280957
lexical items
See main document
70

Author:
Title:
Kalkulowanie cen w warunkach przetargu = Competitive Bidding Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 103-104
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280223
lexical items
See main document
71

Author:
Title:
Cena pakietu = Bundled Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 43
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275289
lexical items
See main document
72

Author:
Title:
Cena zmienna = Variable Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 46
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275427
lexical items
See main document
73

Author:
Title:
Rabat handlowy = Trade Discount
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 207
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287003
lexical items
See main document
74

Author:
Title:
Kalkulowanie cen linii produktów = Price lining
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 103
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280219
lexical items
See main document
75

Author:
Title:
Kalkulowanie cen wg progu opłacalności = Price-floor Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 108
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280247
lexical items
See main document
76

Author:
Title:
Cena lidera strat = Loss Leader Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 41
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275227
lexical items
See main document
77

Author:
Title:
Kalkulowanie cen wg metody "popyt minus" = Demand Minus Pricing : Demand Backward Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 106
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280239
lexical items
See main document
78

Author:
Title:
Rabat ilościowy = Quantity Discount
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 207
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287005
lexical items
See main document
79

Author:
Title:
Pułap ceny = Price Ceiling
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 203
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286963
lexical items
See main document
80

Author:
Title:
Cena dostawy FOB = FOB mill (factory) price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 40
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275211
lexical items
See main document
81

Author:
Title:
Kalkulowanie cen wg konkurencji = Competition-Based Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 104
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280231
lexical items
See main document
82

Author:
Title:
Cena transferowa = Transfer Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 44
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275337
lexical items
See main document
83

Author:
Title:
Kalkulowanie cen = Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 103
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280217
lexical items
See main document
84

Author:
Title:
Kalkulowanie cen "penetracji rynku" = Penetration Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 103
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280221
lexical items
See main document
85

Author:
Title:
Poziom cen = Price Level
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 189
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281259
lexical items
See main document
86

Author:
Title:
Polityka cen "off price" = Of Price Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 184
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286947
lexical items
See main document
87

Author:
Title:
Cena postulowana = Offered Price : Asking Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 43
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275295
lexical items
See main document
88

Author:
Title:
Struktura cen = Structure of Prices
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 245
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291959
lexical items
See main document
89

Author:
Title:
Przynęta cenowa = Bait and Switch Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 202
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286951
lexical items
See main document
90

Author:
Title:
Cena monopolowa = Monopoly Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 41-42
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275263
lexical items
See main document
91

Author:
Title:
Cena
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998, s. 191-220
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239990
chapter in monograph
See main document
92

Author:
Title:
Metody kalkulowania cen = Pricing Methods
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 158
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280965
lexical items
See main document
93

Author:
Title:
Cena hurtowa = Wholesaling Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 40
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275217
lexical items
See main document
94

Author:
Title:
Cena detaliczna = Retailing Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 39
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275205
lexical items
See main document
95

Author:
Title:
Wdrażanie polityki cen = Implementing Price Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 268
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168294411
lexical items
See main document
96

Author:
Title:
Cena maksymalna = Maximum Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 41
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275229
lexical items
See main document
97

Author:
Title:
Cena psychologiczna = Psychological Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 44
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275307
lexical items
See main document
98

Author:
Title:
Marża handlowa brutto = Maintained Markup : Gross Margin
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 153
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280955
lexical items
See main document
99

Author:
Title:
Cena "za jakość" = Price-quality Association
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 45
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275353
lexical items
See main document
100

Author:
Title:
Wiązanie poziome cen = Horizontal Price Fixing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 269
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168294417
lexical items
See main document
101

Author:
Title:
Upusty = Trade Allowances
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 264
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168294405
lexical items
See main document
102

Author:
Title:
Naśladowcy cenowi = Price Followers
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 163
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281061
lexical items
See main document
103

Author:
Title:
Strefowa cena dostawy = Zone Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 245
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291957
lexical items
See main document
104

Author:
Title:
Marża detaliczna = Retailers Markup
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 153
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280951
lexical items
See main document
105

Author:
Title:
Otoczenie marketingowe
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998, s. 50-65
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239980
chapter in monograph
See main document
106

Author:
Title:
Nabywcy wrażliwi na cenę = Price Sensitive Shoppers
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 163
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281059
lexical items
See main document
107

Author:
Title:
Cena sugerowana = Suggested Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 44
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275349
lexical items
See main document
108

Author:
Title:
Gwarancje cenowe = Price Guarantees
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 89
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279853
lexical items
See main document
109

Author:
Title:
Kalkulowanie cen wg kosztów = Cost-based Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 104-105
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280233
lexical items
See main document
110

Author:
Title:
Cena elastyczna = Flexible Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 40
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275215
lexical items
See main document
111

Author:
Title:
Cena rynkowa = Market Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 44
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275341
lexical items
See main document
112

Author:
Title:
Dostosowywanie polityki cen = Price Adjustments
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 65-66
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277447
lexical items
See main document
113

Author:
Title:
Rabat dla konsumentów = Rebate
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 206-207
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286991
lexical items
See main document
114

Author:
Title:
Nagłówek w reklamie prasowej = Headline
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 163
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281091
lexical items
See main document
115

Author:
Title:
Cena podstawowa = Original Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 43
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275293
lexical items
See main document
116

Author:
Title:
Polityka cen dyskontowa = Discount Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 183-184
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286943
lexical items
See main document
117

Author:
Title:
Cena niszcząca konkurentów = Predatory Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 42
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275281
lexical items
See main document
118

Author:
Title:
Ceny administrowane = Administrative Prices
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 47
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275435
lexical items
See main document
119

Author:
Title:
Negocjowanie cen = Negotiated Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 164
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281063
lexical items
See main document
120

Author:
Title:
Kierunki polityki cen = Broad Price Policy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 114-115
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280295
lexical items
See main document
121

Author:
Title:
Cena najbliższego sybstytutu = Reference Value
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 42
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275269
lexical items
See main document
122

Author:
Title:
Cena promocyjna = Promotional Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 43-44
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275303
lexical items
See main document
123

Author:
Title:
Konsumenci i ich zachowania na rynku
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998, s. 66-88
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239982
chapter in monograph
See main document
124

Author:
Title:
Kalkulowanie cen wg postrzeganych właściwości produktu = Relative Value Pricing : Comparative Value Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 108
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280245
lexical items
See main document
125

Author:
Title:
Cena dostawy = Delivered Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 39-40
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275207
lexical items
See main document
126

Author:
Title:
Cena jednolita = One Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 40-41
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275219
lexical items
See main document
127

Author:
Title:
Stosowanie cen jednostkowych = Unit Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 236
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291955
lexical items
See main document
128

Author:
Title:
Rabat = Discount : Rebate
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 206
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286975
lexical items
See main document
129

Author:
Title:
Marża procentowa = Percentage Markup
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 154
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280963
lexical items
See main document
130

Author:
Title:
Wabienie ceną = Leader Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 267
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168294409
lexical items
See main document
131

Author:
Title:
Cena minimalna = Minimum Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 41
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275231
lexical items
See main document
132

Author:
Title:
Konkurencja cenowa = Price Competition
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 120
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280307
lexical items
See main document
133

Author:
Title:
Kalkulowanie cen wg zmodyfikowanego progu rentowności = Modified Break-even Analysis Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 109
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280291
lexical items
See main document
134

Author:
Title:
Cena konkurencyjna = Competitive Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 41
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275223
lexical items
See main document
135

Author:
Title:
Cena dostawy od punktu bazowego = Base Point Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 40
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275213
lexical items
See main document
136

Author:
Title:
Różnicowanie cen = Price Differentiation
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 215
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287015
lexical items
See main document
137

Author:
Title:
Cena zwyczajowa = Customary Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 46
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275431
lexical items
See main document
138

Author:
Title:
Cele polityki cen = Pricing Objectives
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 37-38
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275201
lexical items
See main document
139

Author:
Title:
Rabat terminowy = Seasonal Discount
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 207-208
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287009
lexical items
See main document
140

Author:
Title:
Zniżki cen = Reductions
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 280
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168294429
lexical items
See main document
141

Author:
Title:
Cena jednostkowa = Unit Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 41
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275221
lexical items
See main document
142

Author:
Title:
Polityka cen = Price Policy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 183
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286941
lexical items
See main document
143

Author:
Title:
Marża handlowa = Markup : Markon
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 153
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280953
lexical items
See main document
144

Author:
Title:
Obniżka ceny = Markdown
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 166
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281119
lexical items
See main document
145

Author:
Title:
Rabat promocyjny = Promotional Discount : Promotional Allowance
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 207
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287007
lexical items
See main document
146

Author:
Title:
Przywództwo cenowe = Price Leadership
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 202
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286957
lexical items
See main document
147

Author:
Title:
Reklama cen = Price Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 210
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287011
lexical items
See main document
148

Author:
Title:
Dyskryminacja cen = Price Discrimination
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 67-68
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277451
lexical items
See main document
149

Author:
Title:
Jednolita cena dostawy = Uniform Delivered Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 101
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280195
lexical items
See main document
150

Author:
Title:
Cena średnia = Average Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 44
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275345
lexical items
See main document
151

Author:
Title:
Kalkulowanie cen wg wartości ekonomicznej dla klienta = Economic Value to the Customer Pricing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 109
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280285
lexical items
See main document
152

Author:
Title:
Marża hurtowa = Wholesaler's Markup
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 153
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280959
lexical items
See main document
153

Author:
Title:
Giętkość cen = Price Flexibility
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 87
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279823
lexical items
See main document
154

Author:
Title:
Cena ostateczna = Net Price
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 42
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275287
lexical items
See main document
155

Author:
Title:
Konsumenci i ich zachowania na rynku
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997, s. 66-88
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240104
chapter in monograph
See main document
156

Author:
Title:
Cena
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997, s. 191-220
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240112
chapter in monograph
See main document
157

Author:
Title:
Otoczenie marketingowe
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997, s. 50-65
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240102
chapter in monograph
See main document
158

Title:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.
Materiały zebrał i przygotował:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
618 s.; 24 cm
Nr:
2168236460
conference materials
159

Author:
Title:
Otoczenie marketingowe
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996, s. 50-65
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240126
chapter in monograph
See main document
160

Author:
Title:
Konsumenci i ich zachowania na rynku
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996, s. 66-88
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240128
chapter in monograph
See main document
161

Author:
Title:
Cena
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996, s. 191-220
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240136
chapter in monograph
See main document
162

Author:
Title:
Warunki i kryteria wyboru rynków docelowych spółdzielni przetwórstwa rolnego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1996
Physical description:
198 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 12 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/698
Nr:
2168261792
doctoral dissertation
163

Author:
Title:
Konsumenci i ich zachowania na rynku
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995, s. 66-88
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240152
chapter in monograph
See main document
164

Author:
Title:
Cena
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995, s. 191-220
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240160
chapter in monograph
See main document
165

Author:
Title:
Otoczenie marketingowe
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995, s. 50-65
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240150
chapter in monograph
See main document
166

Title:
Stopa zwrotu jako norma regulacji i jej znaczenie dla kształtowania składu podmiotowego handlu
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1994
Physical description:
223 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/766
Nr:
2168275829
doctoral dissertation
167

Author:
Title:
Polityka cen
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1994, s. 233-270
ISBN:
83-900698-9-6
Nr:
2168240278
chapter in monograph
See main document
168

Author:
Title:
Rynek przedsiębiorstwa
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1994, s. 40-77
ISBN:
83-900698-9-6
Nr:
2168240264
chapter in monograph
See main document
169

Title:
Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych
Source:
Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993, s. 93-101
Nr:
2168244532
chapter in conference materials
170

Author:
Title:
Rynkowe uwarunkowania składu podmiotowego sfery podaży
Source:
Prywatna przedsiębiorczość a struktura podmiotów rynkowych / kier. nauk. i red. Jerzy ALTKORN1993, s. 46-70
Signature:
NP-271/Magazyn
Nr:
2168329837
chapter in unpublished scientific work
See main document
171

Author:
Title:
Polityka cen
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1993, s. 233-270
ISBN:
83-900698-9-6
Nr:
2168239728
chapter in monograph
See main document
172

Author:
Title:
Koszt ekonomiczny i rynkowy
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN - Kraków: Fogra, 1993, s. 41-45
ISBN:
83-85719-02-4
Nr:
2168242290
chapter in monograph
See main document
173

Author:
Title:
Rynek przedsiębiorstwa
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1993, s. 40-77
ISBN:
83-900698-9-6
Nr:
2168239704
chapter in monograph
See main document
174

Author:
Title:
Rynek przedsiębiorstwa
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Instytut Marketingu, 1992, s. 40-77
ISBN:
83-900698-0-6
Nr:
2168240288
chapter in monograph
See main document
175

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 372
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992
Physical description:
92 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168235060
journal / series editorial
176

Author:
Title:
Marketingowa polityka cen
Source:
Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK] - Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992, s. 91-132 - Bibliogr.
Nr:
2168296973
chapter in monograph
See main document
177

Title:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992
Physical description:
249, [1] s.: wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230688
monograph
178

Conference:
Konferencja naukowa Marketingowe zarządzanie handlem, Poznań, Polska, od 1992-09-28 do 1992-09-30
Title:
Polityka rynkowa prywatnych firm handlowych (wyniki badań 70 największych firm krakowskich)
Source:
Marketingowe zarządzanie handlem / red. nauk. Halina Szulce - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 130-139
Nr:
2168324799
chapter in conference materials
179

Author:
Title:
Polityka cen
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Instytut Marketingu, 1992, s. 233-270
ISBN:
83-900698-0-6
Nr:
2168240300
chapter in monograph
See main document
180

Title:
Marketing : wybrane zagadnienia
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992
Physical description:
270 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Załączniki,
Nr:
2168243604
monograph
See related chapters
181

Title:
Symulacyjny model rynku "MSR"
Source:
Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK1991, s. 1 [30]-28[58]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-73/Magazyn
Nr:
2168277685
chapter in unpublished scientific work
See main document
182

Title:
Warunki samofinansowania przedsiębiorstw handlowych : na przykładzie krakowskich spółdzielni spożywców = Conditions of Self-financing of Commercial Firms : Exemplified by Cracow Consumers' Co-operatives
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 333 (1990) , s. 53-65. - Rez., summ.
Nr:
2168259256
article
See main document
183

Author:
Title:
Systemy informacyjno-decyzyjne i ich wykorzystanie
Source:
Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 165-190
Nr:
2168339587
chapter in textbook
See main document
184

Title:
Struktura podmiotowa handlu uspołecznionego w świetle danych o 400-tu największych przedsiębiorstwach = Role of the 400 Greatest Retail Enterprises in the Polish Economy
Source:
Przedsiębiorstwo i Rynek. - nr 1(20) (1989) , s. 3-14
Nr:
2168282967
article
185

Author:
Title:
Symulacyjne modelowanie dynamiki procesów obrotu towarowego = Simulation Modelling of Dynamics of Trading Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989) , s. 41-59. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257512
article
See main document
186

Title:
Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988) , s. 135-154 - Bibliogr.
Nr:
2168237308
article
See main document
187

Author:
Title:
Przesłanki rachunku ekonomicznego przedsięwzięć rozwojowych w sferze podmiotowej gospodarki
Source:
Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług / red. nauk. Andrzej Banasiak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988, s. 64-73
ISBN:
83-7016-337-8
Nr:
2168271552
chapter in conference materials
188

Author:
Title:
Wpływ zasad planowania sprzedaży na stabilność procesów obrotu w przedsiębiorstwie handlowym = The Impact of Sales Planning Principles on Stability of Turnover in Trade Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 281 (1988) , s. 75-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168258712
article
See main document
189

Author:
Title:
Wpływ regulacji przepływów towarowych w przedsiębiorstwie handlowym na stabilność procesów rynkowych = The Influence of Goods Supplying Regulation in the Trade Enterprises on Stability of the Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 256 (1988) , s. 17-37. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168279757
article
See main document
190

Title:
Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P = Simulation of the Functioning of an Industrial Firm : the Computer Model WaSz-P
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 59-61. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318517
varia
191

Author:
Title:
Modelowanie dynamiki procesów obrotu towarowego. [z. 6]
Source:
Zastosowanie analizy systemowej w obrocie towarowym : (materiały Sympozjum Polsko-Czechosłowackiego) : Kraków 19-20 października 1987 r. - Kraków; Praga: Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Vysoka Śkola Ekonomicka v Praze, 1987, s. 1-18 - Bibliogr.
Nr:
2168270680
chapter in conference materials
192

Author:
Title:
Dynamika procesów realnych w przedsiębiorstwie handlowym
Publisher address:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1987
Physical description:
282 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 77)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168278459
monograph
193

Author:
Conference:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Title:
Ocena funkcjonowania systemu ekonomicznego przedsiębiorstw z punktu widzenia potrzeb rozwojowych handlu
Source:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 189-193
Nr:
2168332235
chapter in conference materials
See main document
194

Title:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Research program:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
book
195

Author:
Title:
Funkcjonowanie systemu ekonomicznego przedsiębiorstw a potrzeby rozwojowe handlu wewnętrznego = Functioning of the Economic System of Enterprises and the Developmental Requirements of the Domestic Trade
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985) , s. 88-97 - Bibliogr.
Nr:
2168230764
article
196

Title:
Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego : (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P) = The Dynamics of the Economic Processes in the Firm as Influenced by the Control Economic System (Computer Simultation with the Model WaSz-P)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985) , s. 127-139. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246762
article
See main document
197

Author:
Title:
Strategie kształtowania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych = Stocks shaping strategies in commercial enterprises
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1985) , s. 17-22
Nr:
2168240820
article
198

Title:
W nowy podatek z garbem przerobu
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 2 (1984) , s. 13
Nr:
2168274561
article
199

Author:
Title:
Problemy wyboru ekonomicznego w zreformowanym przedsiębiorstwie handlowym = Problems Pertaining to Economic Choice in Reformed Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 204 (1984) , s. 5-15. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256054
article
See main document
200

Author:
Title:
Symulacja procesów zasileniowych w przedsiębiorstwie handlowym - cel, założenia, wykorzystanie
Source:
Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984. T. 2, Doniesienia naukowe - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług, 1984, s. 243-253 - Bibliogr.
Nr:
2168275515
chapter in conference materials
201

Title:
Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego = A Simulation Model of the Industrial Enterprise
Source:
Ekonomista. - nr 6 (1984) , s. 1257-1277. - Summ., rez.
Nr:
2168265646
article
202

Author:
Title:
Narzędzia formowania podmiotowej struktury handlu wewnętrznego = Instruments of Domestic Trade's Structure Formation
Source:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 7-21. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257254
chapter in monograph
See main document
203

Author:
Title:
Kształtowanie podmiotowej struktury handlu wewnętrznego = Creating the Domestic Trade's Structure Formation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984) , s. 93-110. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254830
article
See main document
204

Title:
"Szok majątkowy"
Source:
Przegląd Techniczny. - nr 17 (1983) , s. 16-17
Nr:
2168283259
article
205

Title:
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983) , s. 35-52
Nr:
2168221450
article
206

Title:
Reforma 1983 na komputerze
Source:
Przegląd Techniczny. - nr 13 (1983) , s. 18-20
Nr:
2168283257
article
207

Title:
Zasady regulacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie
Source:
Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 1 / red. nauk. Jerzy ALTKORN - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983, s. 16-44
Series:
(Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 4)
Nr:
2168270862
chapter in monograph
See main document
208

Title:
An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982) , s. 79-90 - Bibliogr.
Note another doc.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Szumilak J., Wąsik B., (1982), Analiz stabil'nosti material'nych potokov v sisteme proizvodstva i oborota prodovol'stvennych tovarov, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 81-92.
Nr:
2168266764
article
See main document
209

Title:
Co opłaca się przedsiębiorstwu?
Source:
Przegląd Techniczny. - nr 19 (1982) , s. 17-19
Nr:
2168283255
article
210

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 156
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
109 s., 2 k. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168255618
journal / series editorial
211

Title:
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy
Source:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 260-286
Nr:
2168273056
chapter in conference materials
See main document
212

Title:
Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu?
Source:
Gazeta Krakowska1981. - nr 104 (10197), s. 1, 4
Nr:
2168243624
voice in discussion / interview
213

Title:
Co zagraża reformie gospodarczej?
Source:
Gazeta Krakowska1981. - nr 36 (10129), s. 3, 4
Opracował:
Szulc Marian
Nr:
2168242240
voice in discussion / interview
214

Title:
Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 150 (10243) (1981) , s. 1, 2
Nr:
2168243632
article
215

Title:
Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży = The Dynamics of Goods Distribution in Conditions of Short-termed Changes in Demand and Supply
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980) , s. 113-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247422
article
See main document
216

Title:
Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego = Utilization of System Dynamics Simulation Models in Analysis of Commodity Turnover Processes
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1980) , s. 195-211. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168262830
article
217

Title:
Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa = Simulating Model of Dynamics of Bread Production and Distribution
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1980) , s. 82-90
Nr:
2168254170
article
218

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 126
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
150 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168231084
journal / series editorial
219

Author:
Title:
System przepływów towarowych w branży odzieżowej
Source:
Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane / red. Eugeniusz GARBACIK - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979, s. 174-231
Nr:
2168277137
chapter in monograph
See main document
220

Author:
Title:
Optymalizacja kosztów zbytu towarów konsumpcyjnych w aspekcie zmian warunków rynkowych = On the Optimization of the Distribution Coats of Consumer Goods in Changing Market Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978) , s. 19-27. - Summ., rez.
Nr:
2168250114
article
See main document
221

Title:
II Lipskie Dni Nauk Handlowych 1977
Source:
Handel Wewnętrzny1977. - nr 6, s. 79-81
Nr:
2168253932
varia
222

Author:
Title:
Identyfikacja kosztów przebiegów towarowych jako przesłanka racjonalizacji procesów obrotu = Identification of Costs of Good's Courses as the Basis of Rationalization of The Turnover's Processes
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 22, nr 2 (82) (1977) , s. 96-109. - Summ.
Nr:
2168260254
article
223

Author:
Title:
Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
273 k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/216
Nr:
2168278105
doctoral dissertation
224

Title:
Koszty jako kryterium optymalizacji promienia dostaw magazynowych = Costs as a Criterium of the Optimization of the Warehouse Deliveries Radius
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 77 (1975) , s. 21-36. - Summ., rez.
Nr:
2168249700
article
See main document
225

Title:
Wykorzystanie modeli ekonometrycznych do analizy kosztów magazynowania w handlu artykułami spożywczymi = The Use of Econometric Models for Analysis of Storing Costs in Food Trade
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975) , s. 77-85
Nr:
2168259878
article
226

Title:
Opłacalność udziału ogniwa pośredniego w przebiegu masy towarowej = Profitability of the Intermediary Link Activity in the Run of Goods
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (1974) , s. 17-22
Nr:
2168272104
article
227

Author:
Title:
Koszty obrotu jako kryterium optymalizacji warunków działania ogniw hurtowych = Turnover Costs as Criterion of Optimization of the Conditions of Wholesale Activity
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (1974) , s. 9-16
Nr:
2168272102
article
228

Author:
Title:
Wpływ nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej na wielkość sprzedaży detalicznej = The Influence of the Direct and Materialized Work Upon the Bulk of Retail Sales
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972) , s. 91-99. - Rez., summ.
Nr:
2168249886
article
See main document
229

Title:
Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego = Market Analysis in the Wholesale Groceries
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972) , s. 5-38. - Rez., summ.
Nr:
2168249816
article
See main document
230

Title:
Analiza substytucyjności sprzedaży wybranych artykułów pod wpływem ich podaży = Substitutability Analysis of the Sales of Selected Articles Influenced by their Supply
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972) , s. 53-66. - Rez., summ.
Nr:
2168249842
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Rozwój form instytucjonalnych handlu. Etap 2, Strukturalne uwarunkowania działalności handlowej w sektorach rozproszonych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
126 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
20/KHiIR/1/09/S/484
Signature:
NP-1247/2/Magazyn
Nr:
2168229488
unpublished scientific work
2

Title:
Handel w warunkach konkurencji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Physical description:
180 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
47/KHiIR/1/07/5/408
Signature:
NP-1186/Magazyn
Nr:
2168281827
unpublished scientific work
3

Title:
Handel w warunkach konkurencji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
201 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
65/KHiIR/2006/S
Signature:
NP-1204/Magazyn
Nr:
2168275877
unpublished scientific work
4

Title:
Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu w świetle teorii kosztów transakcyjnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Research program:
70/KHiIR/2/2005/S/242
Signature:
NP-1067/Magazyn
Nr:
2168258482
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Zarządzanie sprzedażą detaliczną w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych świadczonych przez wybrane formaty handlu detalicznego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
50 k.: il.; 30 cm
Notes:
Aneks,
Research program:
56/KHiIR/2/2004/S/166
Signature:
NP-943/Magazyn
Nr:
2168257826
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
63 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-923/Magazyn
Nr:
2168258820
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
[144] k.: il.; 30 cm
Notes:
Aneks,
Research program:
39/KHiIR/2/02/S
Signature:
NP-847/Magazyn
Nr:
2168257814
unpublished scientific work
See related chapters
8

Title:
Teoria i praktyka adaptacji cenowych w handlu detalicznym - analiza zróżnicowania cen według typów obiektów handlowych : raport z badań
Kierownik tematu:
Współpraca:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
53 k.: il.; 30 cm
Notes:
Aneks,
Signature:
NP-781/Magazyn
Nr:
2168261972
unpublished scientific work
9

Title:
Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
192 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
40/KHiIR/2/2001/S
Signature:
NP-780/Magazyn
Nr:
2168243918
unpublished scientific work
10

Title:
Uwarunkowania i kierunki rozwoju drobnego handlu kupieckiego w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
85 [1] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
89/KHiIR/5/99/S
Signature:
NP-655/Magazyn
Nr:
2168274515
unpublished scientific work
1
Marketing relacyjny w świetle założeń teorii kosztów transakcyjnych = Relationship Marketing in the Light of Transaction Cost Theory / Jan SZUMILAK // W: Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 362-371. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1827-7
2
Relacje klient-handel w świetle asymetrii informacji = Customer-Trade Relations in the Light of Information Asymmetry / Jan SZUMILAK // Marketing i Rynek. - nr 6 (2009), s. 9-14. - Summ. - ISSN 1231-7853
3
Racjonalność zachowań konsumentów w aspekcie gospodarowania informacją / Jan SZUMILAK // W: Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana? / red. nauk. Zofia Kędzior, Grzegorz Maciejewski. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2008. - S. 241-256. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89072-15-3
4
Wpływ asymetrii informacji rynkowej na kształtowanie się instytucjonalnych form handlu / Jan SZUMILAK // W: Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1] / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2008), s. 443-456. - Bibliogr.
5
Teoretyczne podstawy analizy instytucjonalnych form handlu detalicznego = Theoretical Bases for an Analysis of Institutional Forms of Retailing / Jan SZUMILAK // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2007), s. 1-10. - Summ., rez. - ISSN 0438-5403
6
Racjonalność zachowań nabywców usług turystycznych w aspekcie gospodarowania informacją = Rationality of the Tourism Services Consumer Behavior in the Context of Information Management / Jan SZUMILAK // Folia Turistica. - nr 18 (2007), s. 7-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_18_2007.pdf. - ISSN 0867-3888
7
Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy / red. Jan SZUMILAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 216 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-924656-5-2
8
W naszej pamięci będzie żył długo! / Jan SZUMILAK // Kurier AE. - nr 8 (8) (2006), s. 8. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 1689-7749
9
Aktywa marketingowe w świetle kosztów transakcyjnych = Marketing Assets the Light of Transaction Costs / Jan SZUMILAK // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 378-388. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-0-0
10
Od rynku do hierarchii : o teoretycznych podstawach badań nad rozowjem firm handlowych = From Market to Hierarchy : on Theoretical Basis of Research on the Development of Commercial Enterprises / Jan SZUMILAK // W: Handel we współczesnej gospodarce / red. nauk. Maria Sławińska. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 85-96. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924038-0-7
11
Charakterystyka celu i zakresu badań / Jan SZUMILAK // W: Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu w świetle teorii kosztów transakcyjnych / kierownik tematu: Jan SZUMILAK. - (2005), s. 3-6
12
W sprawie naukowego statusu marketingu / Jan SZUMILAK // Marketing i Rynek. - nr 8 (2005), s. 2-7. - ISSN 1231-7853
13
Aktywa marketingowe w świetle kosztów transakcyjnych / Jan SZUMILAK // W: Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu w świetle teorii kosztów transakcyjnych / kierownik tematu: Jan SZUMILAK. - (2005), s. 53-64. - Bibliogr.
14
Poziom i zróżnicowanie cen w powszechnej sieci miejskiego handlu detalicznego (na przykładzie krakowskich sklepów) = Price Levels and Differentiation in Urban Retail Trade Network (Retail Outlets in Kraków as a Case Study) / Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 664 (2004), s. 29-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/66516893. - ISSN 0208-7944
15
Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / red. Jan SZUMILAK. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 260 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - (Sprzedaż, Obsługa Klienta). - ISBN 83-89355-20-5
16
Charakterystyka celu i zakresu badań / Jan SZUMILAK // W: Zarządzanie sprzedażą detaliczną w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych świadczonych przez wybrane formaty handlu detalicznego / kierownik tematu: Jan SZUMILAK. - (2004), s. 2-5
17
Miejsce i rola handlu detalicznego w procesie gospodarowania / Jan SZUMILAK // W: Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / red. Jan SZUMILAK. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Sprzedaż, Obsługa Klienta). - S. 11-45. - ISBN 83-89355-20-5
18
Charakterystyka tematu badawczego / Jan SZUMILAK // W: Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego : raport z badań statutowych / kierownik tematu: Jan SZUMILAK. - (2003), s. 3-6
19
Zróżnicowanie cen detalicznych w kanałach dystrybucji towarów powszechnego spożycia (na przykładzie krakowskiego handlu towarami FMCG) / Jan SZUMILAK // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2003), s. 35-49. - ISSN 0438-5403
20
Zróżnicowanie cen detalicznych w kanałach dystrybucji towarów FMCG (na przykładzie krakowskiej sieci handlowej) = Retail Price Differentiation for FMCG Products in Distribution Channels - the Cracow Retail Chain as Example / Tomasz KAROŃ; Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 624 (2003), s. 9-24. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14782. - ISSN 0208-7944
21
Cena / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002. - S. 191-220. - ISBN 83-900698-8-1
22
Konsumenci i ich zachowania na rynku / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002. - S. 66-88. - ISBN 83-900698-8-1
23
Charakterystyka tematu badawczego "Zarządzanie sprzedażą detaliczną w warunkach konkurencji" / Jan SZUMILAK // W: Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji / kier. tematu: Jan SZUMILAK ; [Jan SZUMILAK, Grażyna ŚMIGIELSKA, Jacek BAZARNIK, Tomasz KAROŃ, Jarosław PLICHTA]. - (2002), s. 1-4
24
Analiza zróżnicowania cen detalicznych według typów obiektów handlu detalicznego / Tomasz KAROŃ, Jan SZUMILAK // W: Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji / kier. tematu: Jan SZUMILAK ; [Jan SZUMILAK, Grażyna ŚMIGIELSKA, Jacek BAZARNIK, Tomasz KAROŃ, Jarosław PLICHTA]. - (2002), s. 1[74]-19[92] ; Aneks
25
Otoczenie marketingowe / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002. - S. 50-65. - ISBN 83-900698-8-1
26
Konsumenci i ich zachowania na rynku / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001. - S. 66-88. - ISBN 83-900698-8-1
27
Otoczenie marketingowe / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001. - S. 50-65. - ISBN 83-900698-8-1
28
Cena / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001. - S. 191-220. - ISBN 83-900698-8-1
29
Zasady marketingu a rynkowy mechanizm alokacji zasobów / Jan SZUMILAK // Ekonomista. - nr 5 (2001), s. 675-685. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
30
Marketing a rynkowy mechanizm alokacji zasobów = Marketing and Market Allocation of Resources / Jan SZUMILAK // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 59-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
31
Cena / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000. - S. 191-220. - ISBN 83-900698-8-6
32
Otoczenie marketingowe / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000. - S. 50-65. - ISBN 83-900698-8-6
33
Rynek e-commerce i jego znaczenie dla rozwoju handlu detalicznego / Jan SZUMILAK, Tomasz KAROŃ // W: Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC. - (2000), s. 246-291. - Bibliogr.
34
Konsumenci i ich zachowania na rynku / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000. - S. 66-88. - ISBN 83-900698-8-6
35
Otoczenie marketingowe / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999. - S. 50-65. - ISBN 83-900698-8-6
36
Cena / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999. - S. 191-220. - ISBN 83-900698-8-6
37
Małe i średnie przedsiębiorstwa / Izabela CZAJA, Jan TARGALSKI, Jan SZUMILAK // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 43-86. - ISBN 83-7252-004-6
38
Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania / Jan SZUMILAK // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1999), s. 1-7. - ISSN 0438-5403
39
Polityka cen przedsiębiorstw handlowych = Pricing Policy of Trading Enterprises / Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 524 (1999), s. 23-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
40
Konsumenci i ich zachowania na rynku / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999. - S. 66-88. - ISBN 83-900698-8-6
41
Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania = The Price Policy of Trade Companies and its Conditions / Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - nr 2 (1999), s. 20-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/456/425. - ISSN 1506-2635
42
Polityka cen przedsiębiorstw a regulacja sfery mikroekonomicznej = Price Policy of the Enterprises and Regulation of the Microeconomics Area / Jan SZUMILAK // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - (1999), s. 297-307. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-7-8
43
Rabat całkowity = Total Discount / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 206. - ISBN 83-208-1087-6
44
Kalkulowanie cen wg yield manasgement = Yield Management Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 109. - ISBN 83-208-1087-6
45
Cena nabycia = All-in Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 42. - ISBN 83-208-1087-6
46
Cena produktu "wrażliwego" = Sensitive Product Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 43. - ISBN 83-208-1087-6
47
Zaniżanie cen = Prices Cutting / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 277. - ISBN 83-208-1087-6
48
Kalkulowanie cen "zbierania śmietanki" = Skimming Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 110. - ISBN 83-208-1087-6
49
Cena za zestaw wielojednostkowy = Multiple-unit Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 45. - ISBN 83-208-1087-6
50
Cennik = Price List / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 46. - ISBN 83-208-1087-6
51
Cena o nierównych końcówkach = Odd Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 42. - ISBN 83-208-1087-6
52
Cena = Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 39. - ISBN 83-208-1087-6
53
Kalkulowanie cen wg metody "koszt plus" = Cost-plus Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 106. - ISBN 83-208-1087-6
54
Cena prestiżowa = Prestige Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 43. - ISBN 83-208-1087-6
55
Kalkulowanie cen wg docelowego zysku = Target Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 104. - ISBN 83-208-1087-6
56
Kalkulowanie cen wg łańcucha marżowego = Chain-markup Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 105-106. - ISBN 83-208-1087-6
57
Cena zaniżona = Cut Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 46. - ISBN 83-208-1087-6
58
Rabat gotówkowy = Cash Discount / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 207. - ISBN 83-208-1087-6
59
Wiązanie pionowe cen = Vertical Price Fixing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 269. - ISBN 83-208-1087-6
60
Kalkulowanie cen wg popytu = Demand-based Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 107. - ISBN 83-208-1087-6
61
Polityka cen "trading up" = Trading Up Strategy / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 184. - ISBN 83-208-1087-6
62
Kalkulowanie cen wg progu rentowności = Break-even Analysis Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 108-109. - ISBN 83-208-1087-6
63
Elastyczność cenowa popytu = Price Elasticity of Demand / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 76. - ISBN 83-208-1087-6
64
Kalkulowanie cen wg planowanej marży = Markup Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 107. - ISBN 83-208-1087-6
65
Wojna cenowa = Price War / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 270. - ISBN 83-208-1087-6
66
Zakres cen = Price Range / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 276. - ISBN 83-208-1087-6
67
Cena sprzedaży = Selling Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 44. - ISBN 83-208-1087-6
68
Marża podstawowa = Initial Markup / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 153-154. - ISBN 83-208-1087-6
69
Marża kwotowa = Fixed Margin / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 153. - ISBN 83-208-1087-6
70
Kalkulowanie cen w warunkach przetargu = Competitive Bidding Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 103-104. - ISBN 83-208-1087-6
71
Cena pakietu = Bundled Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 43. - ISBN 83-208-1087-6
72
Cena zmienna = Variable Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 46. - ISBN 83-208-1087-6
73
Rabat handlowy = Trade Discount / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 207. - ISBN 83-208-1087-6
74
Kalkulowanie cen linii produktów = Price lining / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 103. - ISBN 83-208-1087-6
75
Kalkulowanie cen wg progu opłacalności = Price-floor Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 108. - ISBN 83-208-1087-6
76
Cena lidera strat = Loss Leader Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 41. - ISBN 83-208-1087-6
77
Kalkulowanie cen wg metody "popyt minus" = Demand Minus Pricing : Demand Backward Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 106. - ISBN 83-208-1087-6
78
Rabat ilościowy = Quantity Discount / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 207. - ISBN 83-208-1087-6
79
Pułap ceny = Price Ceiling / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 203. - ISBN 83-208-1087-6
80
Cena dostawy FOB = FOB mill (factory) price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 40. - ISBN 83-208-1087-6
81
Kalkulowanie cen wg konkurencji = Competition-Based Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 104. - ISBN 83-208-1087-6
82
Cena transferowa = Transfer Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 44. - ISBN 83-208-1087-6
83
Kalkulowanie cen = Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 103. - ISBN 83-208-1087-6
84
Kalkulowanie cen "penetracji rynku" = Penetration Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 103. - ISBN 83-208-1087-6
85
Poziom cen = Price Level / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 189. - ISBN 83-208-1087-6
86
Polityka cen "off price" = Of Price Strategy / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 184. - ISBN 83-208-1087-6
87
Cena postulowana = Offered Price : Asking Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 43. - ISBN 83-208-1087-6
88
Struktura cen = Structure of Prices / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 245. - ISBN 83-208-1087-6
89
Przynęta cenowa = Bait and Switch Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 202. - ISBN 83-208-1087-6
90
Cena monopolowa = Monopoly Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 41-42. - ISBN 83-208-1087-6
91
Cena / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998. - S. 191-220. - ISBN 83-900698-8-6
92
Metody kalkulowania cen = Pricing Methods / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 158. - ISBN 83-208-1087-6
93
Cena hurtowa = Wholesaling Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 40. - ISBN 83-208-1087-6
94
Cena detaliczna = Retailing Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 39. - ISBN 83-208-1087-6
95
Wdrażanie polityki cen = Implementing Price Strategy / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 268. - ISBN 83-208-1087-6
96
Cena maksymalna = Maximum Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 41. - ISBN 83-208-1087-6
97
Cena psychologiczna = Psychological Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 44. - ISBN 83-208-1087-6
98
Marża handlowa brutto = Maintained Markup : Gross Margin / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 153. - ISBN 83-208-1087-6
99
Cena "za jakość" = Price-quality Association / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 45. - ISBN 83-208-1087-6
100
Wiązanie poziome cen = Horizontal Price Fixing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 269. - ISBN 83-208-1087-6
101
Upusty = Trade Allowances / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 264. - ISBN 83-208-1087-6
102
Naśladowcy cenowi = Price Followers / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 163. - ISBN 83-208-1087-6
103
Strefowa cena dostawy = Zone Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 245. - ISBN 83-208-1087-6
104
Marża detaliczna = Retailers Markup / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 153. - ISBN 83-208-1087-6
105
Otoczenie marketingowe / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998. - S. 50-65. - ISBN 83-900698-8-6
106
Nabywcy wrażliwi na cenę = Price Sensitive Shoppers / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 163. - ISBN 83-208-1087-6
107
Cena sugerowana = Suggested Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 44. - ISBN 83-208-1087-6
108
Gwarancje cenowe = Price Guarantees / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 89. - ISBN 83-208-1087-6
109
Kalkulowanie cen wg kosztów = Cost-based Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 104-105. - ISBN 83-208-1087-6
110
Cena elastyczna = Flexible Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 40. - ISBN 83-208-1087-6
111
Cena rynkowa = Market Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 44. - ISBN 83-208-1087-6
112
Dostosowywanie polityki cen = Price Adjustments / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 65-66. - ISBN 83-208-1087-6
113
Rabat dla konsumentów = Rebate / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 206-207. - ISBN 83-208-1087-6
114
Nagłówek w reklamie prasowej = Headline / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 163. - ISBN 83-208-1087-6
115
Cena podstawowa = Original Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 43. - ISBN 83-208-1087-6
116
Polityka cen dyskontowa = Discount Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 183-184. - ISBN 83-208-1087-6
117
Cena niszcząca konkurentów = Predatory Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 42. - ISBN 83-208-1087-6
118
Ceny administrowane = Administrative Prices / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 47. - ISBN 83-208-1087-6
119
Negocjowanie cen = Negotiated Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 164. - ISBN 83-208-1087-6
120
Kierunki polityki cen = Broad Price Policy / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 114-115. - ISBN 83-208-1087-6
121
Cena najbliższego sybstytutu = Reference Value / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 42. - ISBN 83-208-1087-6
122
Cena promocyjna = Promotional Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 43-44. - ISBN 83-208-1087-6
123
Konsumenci i ich zachowania na rynku / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998. - S. 66-88. - ISBN 83-900698-8-6
124
Kalkulowanie cen wg postrzeganych właściwości produktu = Relative Value Pricing : Comparative Value Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 108. - ISBN 83-208-1087-6
125
Cena dostawy = Delivered Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 39-40. - ISBN 83-208-1087-6
126
Cena jednolita = One Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 40-41. - ISBN 83-208-1087-6
127
Stosowanie cen jednostkowych = Unit Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 236. - ISBN 83-208-1087-6
128
Rabat = Discount : Rebate / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 206. - ISBN 83-208-1087-6
129
Marża procentowa = Percentage Markup / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 154. - ISBN 83-208-1087-6
130
Wabienie ceną = Leader Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 267. - ISBN 83-208-1087-6
131
Cena minimalna = Minimum Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 41. - ISBN 83-208-1087-6
132
Konkurencja cenowa = Price Competition / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 120. - ISBN 83-208-1087-6
133
Kalkulowanie cen wg zmodyfikowanego progu rentowności = Modified Break-even Analysis Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 109. - ISBN 83-208-1087-6
134
Cena konkurencyjna = Competitive Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 41. - ISBN 83-208-1087-6
135
Cena dostawy od punktu bazowego = Base Point Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 40. - ISBN 83-208-1087-6
136
Różnicowanie cen = Price Differentiation / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 215. - ISBN 83-208-1087-6
137
Cena zwyczajowa = Customary Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 46. - ISBN 83-208-1087-6
138
Cele polityki cen = Pricing Objectives / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 37-38. - ISBN 83-208-1087-6
139
Rabat terminowy = Seasonal Discount / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 207-208. - ISBN 83-208-1087-6
140
Zniżki cen = Reductions / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 280. - ISBN 83-208-1087-6
141
Cena jednostkowa = Unit Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 41. - ISBN 83-208-1087-6
142
Polityka cen = Price Policy / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 183. - ISBN 83-208-1087-6
143
Marża handlowa = Markup : Markon / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 153. - ISBN 83-208-1087-6
144
Obniżka ceny = Markdown / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 166. - ISBN 83-208-1087-6
145
Rabat promocyjny = Promotional Discount : Promotional Allowance / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 207. - ISBN 83-208-1087-6
146
Przywództwo cenowe = Price Leadership / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 202. - ISBN 83-208-1087-6
147
Reklama cen = Price Advertising / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 210. - ISBN 83-208-1087-6
148
Dyskryminacja cen = Price Discrimination / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 67-68. - ISBN 83-208-1087-6
149
Jednolita cena dostawy = Uniform Delivered Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 101. - ISBN 83-208-1087-6
150
Cena średnia = Average Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 44. - ISBN 83-208-1087-6
151
Kalkulowanie cen wg wartości ekonomicznej dla klienta = Economic Value to the Customer Pricing / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 109. - ISBN 83-208-1087-6
152
Marża hurtowa = Wholesaler's Markup / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 153. - ISBN 83-208-1087-6
153
Giętkość cen = Price Flexibility / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 87. - ISBN 83-208-1087-6
154
Cena ostateczna = Net Price / Jan SZUMILAK // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 42. - ISBN 83-208-1087-6
155
Konsumenci i ich zachowania na rynku / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997. - S. 66-88. - ISBN 83-900698-8-6
156
Cena / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997. - S. 191-220. - ISBN 83-900698-8-6
157
Otoczenie marketingowe / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997. - S. 50-65. - ISBN 83-900698-8-6
158
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 618 s. ; 24 cm
159
Otoczenie marketingowe / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996. - S. 50-65. - ISBN 83-900698-8-6
160
Konsumenci i ich zachowania na rynku / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996. - S. 66-88. - ISBN 83-900698-8-6
161
Cena / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996. - S. 191-220. - ISBN 83-900698-8-6
162
Warunki i kryteria wyboru rynków docelowych spółdzielni przetwórstwa rolnego / Maria PŁONKA ; Promotor: Jan SZUMILAK. - Kraków, 1996. - 198 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 12 k. - Bibliogr.
163
Konsumenci i ich zachowania na rynku / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995. - S. 66-88. - ISBN 83-900698-8-6
164
Cena / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995. - S. 191-220. - ISBN 83-900698-8-6
165
Otoczenie marketingowe / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995. - S. 50-65. - ISBN 83-900698-8-6
166
Stopa zwrotu jako norma regulacji i jej znaczenie dla kształtowania składu podmiotowego handlu / Grażyna ŚMIGIELSKA ; Promotor: Jan SZUMILAK. - Kraków, 1994. - 223 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
167
Polityka cen / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1994. - S. 233-270. - ISBN 83-900698-9-6
168
Rynek przedsiębiorstwa / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1994. - S. 40-77. - ISBN 83-900698-9-6
169
Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych / Roman NIESTRÓJ, Leszek STRZEMBICKI, Jan SZUMILAK // W: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993. - S. 93-101
170
Rynkowe uwarunkowania składu podmiotowego sfery podaży / Jan SZUMILAK // W: Prywatna przedsiębiorczość a struktura podmiotów rynkowych / kier. nauk. i red. Jerzy ALTKORN. - (1993), s. 46-70
171
Polityka cen / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1993. - S. 233-270. - ISBN 83-900698-9-6
172
Koszt ekonomiczny i rynkowy / Jan SZUMILAK // W: Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993. - S. 41-45. - ISBN 83-85719-02-4
173
Rynek przedsiębiorstwa / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1993. - S. 40-77. - ISBN 83-900698-9-6
174
Rynek przedsiębiorstwa / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Instytut Marketingu, 1992. - S. 40-77. - ISBN 83-900698-0-6
175
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992. - nr 372. - 92 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
176
Marketingowa polityka cen / Jan SZUMILAK // W: Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992. - S. 91-132. - Bibliogr.
177
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - 249, [1] s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-01-10465-1
178
Polityka rynkowa prywatnych firm handlowych (wyniki badań 70 największych firm krakowskich) / Roman NIESTRÓJ, Jan SZUMILAK // W: Marketingowe zarządzanie handlem / red. nauk. Halina Szulce. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 130-139
179
Polityka cen / Jan SZUMILAK // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Instytut Marketingu, 1992. - S. 233-270. - ISBN 83-900698-0-6
180
Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992. - 270 s. : rys. ; 24 cm. - Załączniki
181
Symulacyjny model rynku "MSR" / Jerzy SKRZYPEK, Jan SZUMILAK // W: Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - (1991), s. 1 [30]-28[58]. - Streszcz. - Bibliogr.
182
Warunki samofinansowania przedsiębiorstw handlowych : na przykładzie krakowskich spółdzielni spożywców = Conditions of Self-financing of Commercial Firms : Exemplified by Cracow Consumers' Co-operatives / Roman NIESTRÓJ, Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 333 (1990), s. 53-65. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
183
Systemy informacyjno-decyzyjne i ich wykorzystanie / Jan SZUMILAK // W: Elementy teorii systemów i informacji / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 165-190
184
Struktura podmiotowa handlu uspołecznionego w świetle danych o 400-tu największych przedsiębiorstwach = Role of the 400 Greatest Retail Enterprises in the Polish Economy / Roman NIESTRÓJ, Jan SZUMILAK // Przedsiębiorstwo i Rynek. - nr 1(20) (1989), s. 3-14. - ISSN 0013-3043
185
Symulacyjne modelowanie dynamiki procesów obrotu towarowego = Simulation Modelling of Dynamics of Trading Processes / Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989), s. 41-59. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
186
Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 135-154. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
187
Przesłanki rachunku ekonomicznego przedsięwzięć rozwojowych w sferze podmiotowej gospodarki / Jan SZUMILAK // W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług / red. nauk. Andrzej Banasiak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988. - S. 64-73. - ISBN 83-7016-337-8
188
Wpływ zasad planowania sprzedaży na stabilność procesów obrotu w przedsiębiorstwie handlowym = The Impact of Sales Planning Principles on Stability of Turnover in Trade Enterprise / Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 281 (1988), s. 75-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
189
Wpływ regulacji przepływów towarowych w przedsiębiorstwie handlowym na stabilność procesów rynkowych = The Influence of Goods Supplying Regulation in the Trade Enterprises on Stability of the Market / Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 256 (1988), s. 17-37. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
190
Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P = Simulation of the Functioning of an Industrial Firm : the Computer Model WaSz-P / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 59-61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
191
Modelowanie dynamiki procesów obrotu towarowego. [z. 6]. [z. 6] / Jan SZUMILAK // W: Zastosowanie analizy systemowej w obrocie towarowym : (materiały Sympozjum Polsko-Czechosłowackiego) : Kraków 19-20 października 1987 r. - Kraków; Praga: Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Vysoka Śkola Ekonomicka v Praze, [1987]. - S. 1-18. - Bibliogr.
192
Dynamika procesów realnych w przedsiębiorstwie handlowym / Jan SZUMILAK. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1987. - 282 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0208-7944 ; nr 77)
193
Ocena funkcjonowania systemu ekonomicznego przedsiębiorstw z punktu widzenia potrzeb rozwojowych handlu / Jan SZUMILAK // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 189-193
194
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków, 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
195
Funkcjonowanie systemu ekonomicznego przedsiębiorstw a potrzeby rozwojowe handlu wewnętrznego = Functioning of the Economic System of Enterprises and the Developmental Requirements of the Domestic Trade / Jan SZUMILAK // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985), s. 88-97. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
196
Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P) = The Dynamics of the Economic Processes in the Firm as Influenced by the Control Economic System (Computer Simultation with the Model WaSz-P) / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 127-139. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
197
Strategie kształtowania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych = Stocks shaping strategies in commercial enterprises / Jan SZUMILAK // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1985), s. 17-22. - ISSN 0438-5403
198
W nowy podatek z garbem przerobu / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Życie Gospodarcze. - nr 2 (1984), s. 13. - ISSN 0137-7299
199
Problemy wyboru ekonomicznego w zreformowanym przedsiębiorstwie handlowym = Problems Pertaining to Economic Choice in Reformed Enterprise / Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 204 (1984), s. 5-15. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
200
Symulacja procesów zasileniowych w przedsiębiorstwie handlowym - cel, założenia, wykorzystanie / Jan SZUMILAK // W: Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984. T. 2, Doniesienia naukowe. - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług, 1984. - S. 243-253. - Bibliogr.
201
Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego = A Simulation Model of the Industrial Enterprise / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Ekonomista. - nr 6 (1984), s. 1257-1277. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
202
Narzędzia formowania podmiotowej struktury handlu wewnętrznego = Instruments of Domestic Trade's Structure Formation / Jan SZUMILAK // W: Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 7-21. - Rez., summ. - Bibliogr.
203
Kształtowanie podmiotowej struktury handlu wewnętrznego = Creating the Domestic Trade's Structure Formation / Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984), s. 93-110. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
204
"Szok majątkowy" / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Przegląd Techniczny. - nr 17 (1983), s. 16-17. - ISSN 0137-8783
205
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 35-52. - ISSN 0079-578X
206
Reforma 1983 na komputerze / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Przegląd Techniczny. - nr 13 (1983), s. 18-20. - ISSN 0137-8783
207
Zasady regulacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie / Anna CZUBAŁA, Jan SZUMILAK // W: Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 1 / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983. - (Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 4). - S. 16-44
208
An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 79-90. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
209
Co opłaca się przedsiębiorstwu? / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Przegląd Techniczny. - nr 19 (1982), s. 17-19. - ISSN 0137-8783
210
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 156. - 109 s., 2 k. złoż. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
211
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 260-286
212
Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu? / Jan SZUMILAK, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Zbigniew DRESLER, Leszek STRZEMBICKI // Gazeta Krakowska. - nr 104 (10197) (1981), s. 1, 4. - ISSN 0208-7693
213
Co zagraża reformie gospodarczej? / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Zbigniew DRESLER, Roman NIESTRÓJ, Jan SZUMILAK ; oprac. Marian Szulc // Gazeta Krakowska. - nr 36 (10129) (1981), s. 3, 4. - ISSN 0208-7693
214
Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi / A. IWASIEWICZ, J. JAWORSKI, A. SIKORSKI, J. STOLARCZYK, J. SZUMILAK, L. ZGODA, T. Syryjczyk // Gazeta Krakowska. - nr 150 (10243) (1981), s. 1, 2. - ISSN 0208-7693
215
Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży = The Dynamics of Goods Distribution in Conditions of Short-termed Changes in Demand and Supply / Jan SZUMILAK, Bogusłąw WĄSIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 113-128. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
216
Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego = Utilization of System Dynamics Simulation Models in Analysis of Commodity Turnover Processes / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1980), s. 195-211. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21077/1/015%20JAN%20SZUMILAK%2C%20BOGUS%C5%81AW%20W%C4%84SIK%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf. - ISSN 0035-9629
217
Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa = Simulating Model of Dynamics of Bread Production and Distribution / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1980), s. 82-90. - ISSN 0438-5403
218
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 126. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
219
System przepływów towarowych w branży odzieżowej / Jan SZUMILAK // W: Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane / red. Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. - S. 174-231
220
Optymalizacja kosztów zbytu towarów konsumpcyjnych w aspekcie zmian warunków rynkowych = On the Optimization of the Distribution Coats of Consumer Goods in Changing Market Conditions / Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978), s. 19-27. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
221
II Lipskie Dni Nauk Handlowych 1977 / Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1977), s. 79-81. - ISSN 0438-5403
222
Identyfikacja kosztów przebiegów towarowych jako przesłanka racjonalizacji procesów obrotu = Identification of Costs of Good's Courses as the Basis of Rationalization of The Turnover's Processes / Jan SZUMILAK // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 22, nr 2 (82) (1977), s. 96-109. - Summ. - ISSN 0239-2577
223
Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych / Jan SZUMILAK ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1976. - 273 k. : il. ; 30 cm
224
Koszty jako kryterium optymalizacji promienia dostaw magazynowych = Costs as a Criterium of the Optimization of the Warehouse Deliveries Radius / Danuta SURÓWKA, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 77 (1975), s. 21-36. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
225
Wykorzystanie modeli ekonometrycznych do analizy kosztów magazynowania w handlu artykułami spożywczymi = The Use of Econometric Models for Analysis of Storing Costs in Food Trade / Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975), s. 77-85. - ISSN 0438-5403
226
Opłacalność udziału ogniwa pośredniego w przebiegu masy towarowej = Profitability of the Intermediary Link Activity in the Run of Goods / Jerzy KAROLCZYK, Jan SZUMILAK // Handel Wewnętrzny. - nr 5 (1974), s. 17-22
227
Koszty obrotu jako kryterium optymalizacji warunków działania ogniw hurtowych = Turnover Costs as Criterion of Optimization of the Conditions of Wholesale Activity / Jan SZUMILAK // Handel Wewnętrzny. - nr 5 (1974), s. 9-16
228
Wpływ nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej na wielkość sprzedaży detalicznej = The Influence of the Direct and Materialized Work Upon the Bulk of Retail Sales / Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972), s. 91-99. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
229
Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego = Market Analysis in the Wholesale Groceries / Eugeniusz GARBACIK, Stefan MYNARSKI, Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972), s. 5-38. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
230
Analiza substytucyjności sprzedaży wybranych artykułów pod wpływem ich podaży = Substitutability Analysis of the Sales of Selected Articles Influenced by their Supply / Danuta SURÓWKA, Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972), s. 53-66. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
231
Rozwój form instytucjonalnych handlu. Etap 2, Strukturalne uwarunkowania działalności handlowej w sektorach rozproszonych / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; autorzy: Jan SZUMILAK, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Grażyna ŚMIGIELSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Jarosław PLICHTA, Adam FIGIEL, Adriana PALIWODA-MATIOLAŃSKA, Sebastian BRAŃKA, Karolina ORZEŁ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 126 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
232
Handel w warunkach konkurencji / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; członkowie zespołu: Adam FIGIEL, Jarosław PLICHTA, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2007. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
233
Handel w warunkach konkurencji / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; członkowie zespołu: Jan SZUMILAK, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Jarosław PLICHTA, Grażyna ŚMIGIELSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 201 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
234
Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu w świetle teorii kosztów transakcyjnych / kierownik tematu: Jan SZUMILAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 64 k. : il. ; 30 cm
235
Zarządzanie sprzedażą detaliczną w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych świadczonych przez wybrane formaty handlu detalicznego / kierownik tematu: Jan SZUMILAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 50 k. : il. ; 30 cm. - Aneks
236
Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego : raport z badań statutowych / kierownik tematu: Jan SZUMILAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 63 k. : il. ; 30 cm
237
Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji / kier. tematu: Jan SZUMILAK ; [Jan SZUMILAK, Grażyna ŚMIGIELSKA, Jacek BAZARNIK, Tomasz KAROŃ, Jarosław PLICHTA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - [144] k. : il. ; 30 cm. - Aneks
238
Teoria i praktyka adaptacji cenowych w handlu detalicznym - analiza zróżnicowania cen według typów obiektów handlowych : raport z badań / kierownik tematu: Jan SZUMILAK ; współpraca: Tomasz KAROŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 53 k. : il. ; 30 cm. - Aneks
239
Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych / Andrzej SZROMNIK - kierownik zespołu ; Jan SZUMILAK, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof Piotr WOJDACKI, Regina KLIMKOWSKA, Jarosław PLICHTA, Dominika KUBACKA, Adam FIGIEL, Klaudia Bernacka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 192 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
240
Uwarunkowania i kierunki rozwoju drobnego handlu kupieckiego w Polsce / kierownik tematu: Jan SZUMILAK ; wykonawca: Dominika KUBACKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 85 [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Szumilak J., (2009), Marketing relacyjny w świetle założeń teorii kosztów transakcyjnych. [W:] Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 362-371.
2
Szumilak J., (2009), Relacje klient-handel w świetle asymetrii informacji, "Marketing i Rynek", nr 6, s. 9-14.
3
Szumilak J., (2008), Racjonalność zachowań konsumentów w aspekcie gospodarowania informacją. [W:] Kędzior Z., Maciejewski G. (red.), Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana?, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 241-256.
4
Szumilak J., (2008), Wpływ asymetrii informacji rynkowej na kształtowanie się instytucjonalnych form handlu. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1], s. 443-456.
5
Szumilak J., (2007), Teoretyczne podstawy analizy instytucjonalnych form handlu detalicznego, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 1-10.
6
Szumilak J., (2007), Racjonalność zachowań nabywców usług turystycznych w aspekcie gospodarowania informacją, "Folia Turistica", nr 18, s. 7-24; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_18_2007.pdf
7
Szumilak J. (red.), (2007), Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 216 s.
8
Szumilak J., (2006), W naszej pamięci będzie żył długo!, "Kurier AE", nr 8 (8), s. 8.
9
Szumilak J., (2006), Aktywa marketingowe w świetle kosztów transakcyjnych. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 378-388.
10
Szumilak J., (2006), Od rynku do hierarchii : o teoretycznych podstawach badań nad rozowjem firm handlowych. [W:] Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 85-96.
11
Szumilak J., (2005), Charakterystyka celu i zakresu badań. [W:] Szumilak J. (kierownik tematu), Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu w świetle teorii kosztów transakcyjnych, s. 3-6.
12
Szumilak J., (2005), W sprawie naukowego statusu marketingu, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 2-7.
13
Szumilak J., (2005), Aktywa marketingowe w świetle kosztów transakcyjnych. [W:] Szumilak J. (kierownik tematu), Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu w świetle teorii kosztów transakcyjnych, s. 53-64.
14
Szumilak J., (2004), Poziom i zróżnicowanie cen w powszechnej sieci miejskiego handlu detalicznego (na przykładzie krakowskich sklepów), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 664, s. 29-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/66516893
15
Szumilak J. (red.), (2004), Handel detaliczny: funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 260 s.
16
Szumilak J., (2004), Charakterystyka celu i zakresu badań. [W:] Szumilak J. (kierownik tematu), Zarządzanie sprzedażą detaliczną w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych świadczonych przez wybrane formaty handlu detalicznego, s. 2-5.
17
Szumilak J., (2004), Miejsce i rola handlu detalicznego w procesie gospodarowania. [W:] Szumilak J. (red.), Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 11-45.
18
Szumilak J., (2003), Charakterystyka tematu badawczego. [W:] Szumilak J. (kierownik tematu), Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego : raport z badań statutowych, s. 3-6.
19
Szumilak J., (2003), Zróżnicowanie cen detalicznych w kanałach dystrybucji towarów powszechnego spożycia (na przykładzie krakowskiego handlu towarami FMCG), "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 35-49.
20
Karoń T., Szumilak J., (2003), Zróżnicowanie cen detalicznych w kanałach dystrybucji towarów FMCG (na przykładzie krakowskiej sieci handlowej), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 624, s. 9-24; https://bazekon.uek.krakow.pl/14782
21
Szumilak J., (2002), Cena. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 191-220.
22
Szumilak J., (2002), Konsumenci i ich zachowania na rynku. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 66-88.
23
Szumilak J., (2002), Charakterystyka tematu badawczego "Zarządzanie sprzedażą detaliczną w warunkach konkurencji". [W:] Szumilak J. (kierownik tematu), Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji, s. 1-4.
24
Karoń T., Szumilak J., (2002), Analiza zróżnicowania cen detalicznych według typów obiektów handlu detalicznego. [W:] Szumilak J. (kierownik tematu), Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji, s. 1[74]-19[92] ; Aneks.
25
Szumilak J., (2002), Otoczenie marketingowe. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 50-65.
26
Szumilak J., (2001), Konsumenci i ich zachowania na rynku. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 66-88.
27
Szumilak J., (2001), Otoczenie marketingowe. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 50-65.
28
Szumilak J., (2001), Cena. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 191-220.
29
Szumilak J., (2001), Zasady marketingu a rynkowy mechanizm alokacji zasobów, "Ekonomista", nr 5, s. 675-685.
30
Szumilak J., (2001), Marketing a rynkowy mechanizm alokacji zasobów. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 59-73.
31
Szumilak J., (2000), Cena. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 191-220.
32
Szumilak J., (2000), Otoczenie marketingowe. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 50-65.
33
Szumilak J., Karoń T., (2000), Rynek e-commerce i jego znaczenie dla rozwoju handlu detalicznego. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu, s. 246-291.
34
Szumilak J., (2000), Konsumenci i ich zachowania na rynku. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 66-88.
35
Szumilak J., (1999), Otoczenie marketingowe. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 50-65.
36
Szumilak J., (1999), Cena. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 191-220.
37
Czaja I., Targalski J., Szumilak J., (1999), Małe i średnie przedsiębiorstwa. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 43-86.
38
Szumilak J., (1999), Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 1-7.
39
Szumilak J., (1999), Polityka cen przedsiębiorstw handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 524, s. 23-32.
40
Szumilak J., (1999), Konsumenci i ich zachowania na rynku. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 66-88.
41
Szumilak J., (1999), Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2, s. 20-26; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/456/425
42
Szumilak J., (1999), Polityka cen przedsiębiorstw a regulacja sfery mikroekonomicznej. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r, s. 297-307.
43
Szumilak J., (1998), Rabat całkowity. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 206.
44
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen wg yield manasgement. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 109.
45
Szumilak J., (1998), Cena nabycia. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 42.
46
Szumilak J., (1998), Cena produktu "wrażliwego". [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 43.
47
Szumilak J., (1998), Zaniżanie cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 277.
48
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen "zbierania śmietanki". [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 110.
49
Szumilak J., (1998), Cena za zestaw wielojednostkowy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 45.
50
Szumilak J., (1998), Cennik. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 46.
51
Szumilak J., (1998), Cena o nierównych końcówkach. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 42.
52
Szumilak J., (1998), Cena. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 39.
53
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen wg metody "koszt plus". [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 106.
54
Szumilak J., (1998), Cena prestiżowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 43.
55
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen wg docelowego zysku. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 104.
56
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen wg łańcucha marżowego. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 105-106.
57
Szumilak J., (1998), Cena zaniżona. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 46.
58
Szumilak J., (1998), Rabat gotówkowy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 207.
59
Szumilak J., (1998), Wiązanie pionowe cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 269.
60
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen wg popytu. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 107.
61
Szumilak J., (1998), Polityka cen "trading up". [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 184.
62
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen wg progu rentowności. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 108-109.
63
Szumilak J., (1998), Elastyczność cenowa popytu. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 76.
64
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen wg planowanej marży. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 107.
65
Szumilak J., (1998), Wojna cenowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 270.
66
Szumilak J., (1998), Zakres cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 276.
67
Szumilak J., (1998), Cena sprzedaży. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 44.
68
Szumilak J., (1998), Marża podstawowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 153-154.
69
Szumilak J., (1998), Marża kwotowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 153.
70
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen w warunkach przetargu. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 103-104.
71
Szumilak J., (1998), Cena pakietu. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 43.
72
Szumilak J., (1998), Cena zmienna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 46.
73
Szumilak J., (1998), Rabat handlowy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 207.
74
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen linii produktów. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 103.
75
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen wg progu opłacalności. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 108.
76
Szumilak J., (1998), Cena lidera strat. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 41.
77
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen wg metody "popyt minus". [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 106.
78
Szumilak J., (1998), Rabat ilościowy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 207.
79
Szumilak J., (1998), Pułap ceny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 203.
80
Szumilak J., (1998), Cena dostawy FOB. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 40.
81
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen wg konkurencji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 104.
82
Szumilak J., (1998), Cena transferowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 44.
83
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 103.
84
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen "penetracji rynku". [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 103.
85
Szumilak J., (1998), Poziom cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 189.
86
Szumilak J., (1998), Polityka cen "off price". [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 184.
87
Szumilak J., (1998), Cena postulowana. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 43.
88
Szumilak J., (1998), Struktura cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 245.
89
Szumilak J., (1998), Przynęta cenowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 202.
90
Szumilak J., (1998), Cena monopolowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 41-42.
91
Szumilak J., (1998), Cena. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 191-220.
92
Szumilak J., (1998), Metody kalkulowania cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 158.
93
Szumilak J., (1998), Cena hurtowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 40.
94
Szumilak J., (1998), Cena detaliczna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 39.
95
Szumilak J., (1998), Wdrażanie polityki cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 268.
96
Szumilak J., (1998), Cena maksymalna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 41.
97
Szumilak J., (1998), Cena psychologiczna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 44.
98
Szumilak J., (1998), Marża handlowa brutto. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 153.
99
Szumilak J., (1998), Cena "za jakość". [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 45.
100
Szumilak J., (1998), Wiązanie poziome cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 269.
101
Szumilak J., (1998), Upusty. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 264.
102
Szumilak J., (1998), Naśladowcy cenowi. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 163.
103
Szumilak J., (1998), Strefowa cena dostawy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 245.
104
Szumilak J., (1998), Marża detaliczna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 153.
105
Szumilak J., (1998), Otoczenie marketingowe. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 50-65.
106
Szumilak J., (1998), Nabywcy wrażliwi na cenę. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 163.
107
Szumilak J., (1998), Cena sugerowana. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 44.
108
Szumilak J., (1998), Gwarancje cenowe. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 89.
109
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen wg kosztów. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 104-105.
110
Szumilak J., (1998), Cena elastyczna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 40.
111
Szumilak J., (1998), Cena rynkowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 44.
112
Szumilak J., (1998), Dostosowywanie polityki cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 65-66.
113
Szumilak J., (1998), Rabat dla konsumentów. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 206-207.
114
Szumilak J., (1998), Nagłówek w reklamie prasowej. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 163.
115
Szumilak J., (1998), Cena podstawowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 43.
116
Szumilak J., (1998), Polityka cen dyskontowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 183-184.
117
Szumilak J., (1998), Cena niszcząca konkurentów. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 42.
118
Szumilak J., (1998), Ceny administrowane. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 47.
119
Szumilak J., (1998), Negocjowanie cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 164.
120
Szumilak J., (1998), Kierunki polityki cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 114-115.
121
Szumilak J., (1998), Cena najbliższego sybstytutu. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 42.
122
Szumilak J., (1998), Cena promocyjna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 43-44.
123
Szumilak J., (1998), Konsumenci i ich zachowania na rynku. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 66-88.
124
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen wg postrzeganych właściwości produktu. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 108.
125
Szumilak J., (1998), Cena dostawy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 39-40.
126
Szumilak J., (1998), Cena jednolita. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 40-41.
127
Szumilak J., (1998), Stosowanie cen jednostkowych. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 236.
128
Szumilak J., (1998), Rabat. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 206.
129
Szumilak J., (1998), Marża procentowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 154.
130
Szumilak J., (1998), Wabienie ceną. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 267.
131
Szumilak J., (1998), Cena minimalna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 41.
132
Szumilak J., (1998), Konkurencja cenowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 120.
133
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen wg zmodyfikowanego progu rentowności. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 109.
134
Szumilak J., (1998), Cena konkurencyjna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 41.
135
Szumilak J., (1998), Cena dostawy od punktu bazowego. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 40.
136
Szumilak J., (1998), Różnicowanie cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 215.
137
Szumilak J., (1998), Cena zwyczajowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 46.
138
Szumilak J., (1998), Cele polityki cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 37-38.
139
Szumilak J., (1998), Rabat terminowy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 207-208.
140
Szumilak J., (1998), Zniżki cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 280.
141
Szumilak J., (1998), Cena jednostkowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 41.
142
Szumilak J., (1998), Polityka cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 183.
143
Szumilak J., (1998), Marża handlowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 153.
144
Szumilak J., (1998), Obniżka ceny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 166.
145
Szumilak J., (1998), Rabat promocyjny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 207.
146
Szumilak J., (1998), Przywództwo cenowe. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 202.
147
Szumilak J., (1998), Reklama cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 210.
148
Szumilak J., (1998), Dyskryminacja cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 67-68.
149
Szumilak J., (1998), Jednolita cena dostawy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 101.
150
Szumilak J., (1998), Cena średnia. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 44.
151
Szumilak J., (1998), Kalkulowanie cen wg wartości ekonomicznej dla klienta. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 109.
152
Szumilak J., (1998), Marża hurtowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 153.
153
Szumilak J., (1998), Giętkość cen. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 87.
154
Szumilak J., (1998), Cena ostateczna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 42.
155
Szumilak J., (1997), Konsumenci i ich zachowania na rynku. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 66-88.
156
Szumilak J., (1997), Cena. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 191-220.
157
Szumilak J., (1997), Otoczenie marketingowe. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 50-65.
158
Szumilak J. (red.), (1996), Metody badań marketingowych: X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 618 s.
159
Szumilak J., (1996), Otoczenie marketingowe. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 50-65.
160
Szumilak J., (1996), Konsumenci i ich zachowania na rynku. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 66-88.
161
Szumilak J., (1996), Cena. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 191-220.
162
Płonka M., (1996), Warunki i kryteria wyboru rynków docelowych spółdzielni przetwórstwa rolnego, Prom. Szumilak J., Kraków : , 198 k.
163
Szumilak J., (1995), Konsumenci i ich zachowania na rynku. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 66-88.
164
Szumilak J., (1995), Cena. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 191-220.
165
Szumilak J., (1995), Otoczenie marketingowe. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 50-65.
166
Śmigielska G., (1994), Stopa zwrotu jako norma regulacji i jej znaczenie dla kształtowania składu podmiotowego handlu, Prom. Szumilak J., Kraków : , 223 k.
167
Szumilak J., (1994), Polityka cen. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 233-270.
168
Szumilak J., (1994), Rynek przedsiębiorstwa. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 40-77.
169
Niestrój R., Strzembicki L., Szumilak J., (1993), Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych. [W:] Kramer J. (red.), Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji), Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 93-101.
170
Szumilak J., (1993), Rynkowe uwarunkowania składu podmiotowego sfery podaży. [W:] Altkorn J. (kierownik tematu), Prywatna przedsiębiorczość a struktura podmiotów rynkowych, s. 46-70.
171
Szumilak J., (1993), Polityka cen. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 233-270.
172
Szumilak J., (1993), Koszt ekonomiczny i rynkowy. [W:] Altkorn J. (red.), Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika, Kraków : Fogra, s. 41-45.
173
Szumilak J., (1993), Rynek przedsiębiorstwa. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 40-77.
174
Szumilak J., (1992), Rynek przedsiębiorstwa. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 40-77.
175
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992. - nr 372. - 92 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
176
Szumilak J., (1992), Marketingowa polityka cen. [W:] Szumilak J. (red.), Marketing : wybrane zagadnienia, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, s. 91-132.
177
Mynarski S., Szumilak J. (red.), (1992), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji: przewodnik metodyczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 249, [1] s.
178
Niestrój R., Szumilak J., (1992), Polityka rynkowa prywatnych firm handlowych (wyniki badań 70 największych firm krakowskich). [W:] Szulce H. (red.), Marketingowe zarządzanie handlem, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 130-139.
179
Szumilak J., (1992), Polityka cen. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 233-270.
180
Szumilak J. (red.), (1992), Marketing: wybrane zagadnienia, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 270 s.
181
Skrzypek J., Szumilak J., (1991), Symulacyjny model rynku "MSR". [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa, s. 1 [30]-28[58].
182
Niestrój R., Szumilak J., (1990), Warunki samofinansowania przedsiębiorstw handlowych : na przykładzie krakowskich spółdzielni spożywców, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 333, s. 53-65.
183
Szumilak J., (1989), Systemy informacyjno-decyzyjne i ich wykorzystanie. [W:] Mynarski S. (red.), Elementy teorii systemów i informacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 165-190.
184
Niestrój R., Szumilak J., (1989), Struktura podmiotowa handlu uspołecznionego w świetle danych o 400-tu największych przedsiębiorstwach, "Przedsiębiorstwo i Rynek", nr 1(20), s. 3-14.
185
Szumilak J., (1989), Symulacyjne modelowanie dynamiki procesów obrotu towarowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 41-59.
186
Szumilak J., Wąsik B., (1988), Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 135-154.
187
Szumilak J., (1988), Przesłanki rachunku ekonomicznego przedsięwzięć rozwojowych w sferze podmiotowej gospodarki. [W:] Banasiak A. (red.), Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 64-73.
188
Szumilak J., (1988), Wpływ zasad planowania sprzedaży na stabilność procesów obrotu w przedsiębiorstwie handlowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 281, s. 75-94.
189
Szumilak J., (1988), Wpływ regulacji przepływów towarowych w przedsiębiorstwie handlowym na stabilność procesów rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 256, s. 17-37.
190
Szumilak J., Wąsik B., (1987), Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 59-61.
191
Szumilak J., (1987), Modelowanie dynamiki procesów obrotu towarowego. [z. 6]. [W:] Zastosowanie analizy systemowej w obrocie towarowym : (materiały Sympozjum Polsko-Czechosłowackiego) : Kraków 19-20 października 1987 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Praga: Vysoka Śkola Ekonomicka v Praze, s. 1-18.
192
Szumilak J., (1987), Dynamika procesów realnych w przedsiębiorstwie handlowym, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 77), Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 282 s.
193
Szumilak J., (1987), Ocena funkcjonowania systemu ekonomicznego przedsiębiorstw z punktu widzenia potrzeb rozwojowych handlu. [W:] Lis S. (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 189-193.
194
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
195
Szumilak J., (1985), Funkcjonowanie systemu ekonomicznego przedsiębiorstw a potrzeby rozwojowe handlu wewnętrznego, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 2/85, s. 88-97.
196
Szumilak J., Wąsik B., (1985), Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 127-139.
197
Szumilak J., (1985), Strategie kształtowania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 17-22.
198
Szumilak J., Wąsik B., (1984), W nowy podatek z garbem przerobu, "Życie Gospodarcze", nr 2, s. 13.
199
Szumilak J., (1984), Problemy wyboru ekonomicznego w zreformowanym przedsiębiorstwie handlowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 204, s. 5-15.
200
Szumilak J., (1984), Symulacja procesów zasileniowych w przedsiębiorstwie handlowym - cel, założenia, wykorzystanie. [W:] Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984, T. 2, Doniesienia naukowe, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 243-253.
201
Szumilak J., Wąsik B., (1984), Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego, "Ekonomista", nr 6, s. 1257-1277.
202
Szumilak J., (1984), Narzędzia formowania podmiotowej struktury handlu wewnętrznego. [W:] Altkorn J. (red.), Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-21.
203
Szumilak J., (1984), Kształtowanie podmiotowej struktury handlu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 93-110.
204
Szumilak J., Wąsik B., (1983), "Szok majątkowy", "Przegląd Techniczny", nr 17, s. 16-17.
205
Szumilak J., Wąsik B., (1983), Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/83 (R. 22), s. 35-52.
206
Szumilak J., Wąsik B., (1983), Reforma 1983 na komputerze, "Przegląd Techniczny", nr 13, s. 18-20.
207
Czubała A., Szumilak J., (1983), Zasady regulacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. [W:] Altkorn J. (red.), Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 1, Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, s. 16-44.
208
Szumilak J., Wąsik B., (1982), An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 79-90.
209
Szumilak J., Wąsik B., (1982), Co opłaca się przedsiębiorstwu?, "Przegląd Techniczny", nr 19, s. 17-19.
210
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 156. - 109 s., 2 k. złoż.: il.; 24 cm. - 0208-7944
211
Szumilak J., Wąsik B., (1982), Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 260-286.
212
Szumilak J., Chomątowski S., Dresler Z., Strzembicki L., (1981), Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu?, "Gazeta Krakowska", nr 104 (10197), s. 1, 4.
213
Chomątowski S., Dresler Z., Niestrój R., Szumilak J., (1981), Co zagraża reformie gospodarczej?, "Gazeta Krakowska", nr 36 (10129), s. 3, 4.
214
Iwasiewicz A., Jaworski J., Sikorski A., Stolarczyk J., Szumilak J., Zgoda L., Syryjczyk T., (1981), Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi, "Gazeta Krakowska", nr 150 (10243), s. 1, 2.
215
Szumilak J., Wąsik B., (1980), Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 113-128.
216
Szumilak J., Wąsik B., (1980), Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 195-211; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21077/1/015%20JAN%20SZUMILAK%2C%20BOGUS%C5%81AW%20W%C4%84SIK%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf
217
Szumilak J., Wąsik B., (1980), Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 82-90.
218
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 126. - 150 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
219
Szumilak J., (1979), System przepływów towarowych w branży odzieżowej. [W:] Garbacik E. (red.), Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 174-231.
220
Szumilak J., (1978), Optymalizacja kosztów zbytu towarów konsumpcyjnych w aspekcie zmian warunków rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 108, s. 19-27.
221
Szromnik A., Szumilak J., (1977), II Lipskie Dni Nauk Handlowych 1977, "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 79-81.
222
Szumilak J., (1977), Identyfikacja kosztów przebiegów towarowych jako przesłanka racjonalizacji procesów obrotu, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług", R. 22, nr 2 (82), s. 96-109.
223
Szumilak J., (1976), Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych, Prom. Garbacik E., Kraków : , 273 k.
224
Surówka D., Szromnik A., Szumilak J., (1975), Koszty jako kryterium optymalizacji promienia dostaw magazynowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 77, s. 21-36.
225
Surówka D., Szumilak J., (1975), Wykorzystanie modeli ekonometrycznych do analizy kosztów magazynowania w handlu artykułami spożywczymi, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 77-85.
226
Karolczyk J., Szumilak J., (1974), Opłacalność udziału ogniwa pośredniego w przebiegu masy towarowej, "Handel Wewnętrzny", nr 5, s. 17-22.
227
Szumilak J., (1974), Koszty obrotu jako kryterium optymalizacji warunków działania ogniw hurtowych, "Handel Wewnętrzny", nr 5, s. 9-16.
228
Szumilak J., (1972), Wpływ nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej na wielkość sprzedaży detalicznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 53, s. 91-99.
229
Garbacik E., Mynarski S., Szumilak J., (1972), Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 53, s. 5-38.
230
Surówka D., Szumilak J., (1972), Analiza substytucyjności sprzedaży wybranych artykułów pod wpływem ich podaży, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 53, s. 53-66.
231
Szumilak J., Surówka-Marszałek D., Śmigielska G., Szczepankiewicz W., Plichta J., Figiel A., Paliwoda-Matiolańska A., Brańka S., Orzeł K., (2009), Rozwój form instytucjonalnych handlu. Etap 2, Strukturalne uwarunkowania działalności handlowej w sektorach rozproszonych, Szromnik A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 126 s.
232
Figiel A., Plichta J., Surówka-Marszałek D., Szczepankiewicz W., Szromnik A., Szumilak J., (2007), Handel w warunkach konkurencji, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 180 k.
233
Szumilak J., Surówka-Marszałek D., Szczepankiewicz W., Plichta J., Śmigielska G., (2006), Handel w warunkach konkurencji, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 201 k.
234
Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu w świetle teorii kosztów transakcyjnych, (2005), Szumilak J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
235
Zarządzanie sprzedażą detaliczną w warunkach konkurencji: konsumencka ocena użyteczności usług handlowych świadczonych przez wybrane formaty handlu detalicznego, (2004), Szumilak J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k.
236
Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji: konsumencka ocena użyteczności usług handlowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego: raport z badań statutowych, (2003), Szumilak J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
237
Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji, (2002), Szumilak J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [144] k.
238
Karoń T. (red.), (2001), Teoria i praktyka adaptacji cenowych w handlu detalicznym - analiza zróżnicowania cen według typów obiektów handlowych: raport z badań, Szumilak J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53 k.
239
Szromnik A., Szumilak J., Szczepankiewicz W., Wojdacki K., Klimkowska R., Plichta J., Kubacka D., Figiel A., Bernacka K., (2001), Handel w zmiennych warunkach otoczenia: studium przemian strukturalnych, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 192 s.
240
Kubacka D., (2000), Uwarunkowania i kierunki rozwoju drobnego handlu kupieckiego w Polsce, Szumilak J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 85 [1] k.
1
@inbook{UEK:2161840142,
author = "Jan Szumilak",
title = "Marketing relacyjny w świetle założeń teorii kosztów transakcyjnych",
booktitle = "Tożsamość i wizerunek marketingu",
pages = "362-371",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1827-7",
}
2
@article{UEK:50180,
author = "Jan Szumilak",
title = "Relacje klient-handel w świetle asymetrii informacji",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "6",
pages = "9-14",
year = "2009",
}
3
@inbook{UEK:2164878617,
author = "Jan Szumilak",
title = "Racjonalność zachowań konsumentów w aspekcie gospodarowania informacją",
booktitle = "Zachowania konsumentów : stagnacja czy zmiana?",
pages = "241-256",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-89072-15-3",
}
4
@unpublished{UEK:2168225882,
author = "Jan Szumilak",
title = "Wpływ asymetrii informacji rynkowej na kształtowanie się instytucjonalnych form handlu",
booktitle = "Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1]",
pages = "443-456",
year = "2008",
}
5
@article{UEK:50331,
author = "Jan Szumilak",
title = "Teoretyczne podstawy analizy instytucjonalnych form handlu detalicznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "1-10",
year = "2007",
}
6
@article{UEK:2168343029,
author = "Jan Szumilak",
title = "Racjonalność zachowań nabywców usług turystycznych w aspekcie gospodarowania informacją",
journal = "Folia Turistica",
number = "18",
pages = "7-24",
year = "2007",
url = {http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_18_2007.pdf},
}
7
@book{UEK:51933,
title = "Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy",
editor = Szumilak Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-5-2",
}
8
@misc{UEK:2168348020,
author = "Jan Szumilak",
title = "W naszej pamięci będzie żył długo!",
booktitle = "Kurier AE",
number = "8 (8)",
pages = "8",
year = "2006",
}
9
@inbook{UEK:2165934328,
author = "Jan Szumilak",
title = "Aktywa marketingowe w świetle kosztów transakcyjnych",
booktitle = "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa",
pages = "378-388",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-911355-0-0",
}
10
@inbook{UEK:2166469112,
author = "Jan Szumilak",
title = "Od rynku do hierarchii : o teoretycznych podstawach badań nad rozowjem firm handlowych",
booktitle = "Handel we współczesnej gospodarce",
pages = "85-96",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "978-83-924038-0-7",
}
11
@unpublished{UEK:2168258982,
author = "Jan Szumilak",
title = "Charakterystyka celu i zakresu badań",
booktitle = "Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu w świetle teorii kosztów transakcyjnych",
pages = "3-6",
year = "2005",
}
12
@article{UEK:2166568610,
author = "Jan Szumilak",
title = "W sprawie naukowego statusu marketingu",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8",
pages = "2-7",
year = "2005",
}
13
@unpublished{UEK:2168258492,
author = "Jan Szumilak",
title = "Aktywa marketingowe w świetle kosztów transakcyjnych",
booktitle = "Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu w świetle teorii kosztów transakcyjnych",
pages = "53-64",
year = "2005",
}
14
@article{UEK:2168220554,
author = "Jan Szumilak",
title = "Poziom i zróżnicowanie cen w powszechnej sieci miejskiego handlu detalicznego (na przykładzie krakowskich sklepów)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "664",
pages = "29-42",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66516893},
}
15
@book{UEK:2166176585,
title = "Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju",
editor = Szumilak Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-20-5",
}
16
@unpublished{UEK:2168257828,
author = "Jan Szumilak",
title = "Charakterystyka celu i zakresu badań",
booktitle = "Zarządzanie sprzedażą detaliczną w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych świadczonych przez wybrane formaty handlu detalicznego",
pages = "2-5",
year = "2004",
}
17
@inbook{UEK:2166176855,
author = "Jan Szumilak",
title = "Miejsce i rola handlu detalicznego w procesie gospodarowania",
booktitle = "Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju",
pages = "11-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-20-5",
}
18
@unpublished{UEK:2168258976,
author = "Jan Szumilak",
title = "Charakterystyka tematu badawczego",
booktitle = "Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego : raport z badań statutowych",
pages = "3-6",
year = "2003",
}
19
@article{UEK:2168226076,
author = "Jan Szumilak",
title = "Zróżnicowanie cen detalicznych w kanałach dystrybucji towarów powszechnego spożycia (na przykładzie krakowskiego handlu towarami FMCG)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "35-49",
year = "2003",
}
20
@article{UEK:2168222568,
author = "Tomasz Karoń and Jan Szumilak",
title = "Zróżnicowanie cen detalicznych w kanałach dystrybucji towarów FMCG (na przykładzie krakowskiej sieci handlowej)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "624",
pages = "9-24",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14782},
}
21
@inbook{UEK:2168247110,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "191-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-1",
}
22
@inbook{UEK:2168247102,
author = "Jan Szumilak",
title = "Konsumenci i ich zachowania na rynku",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "66-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-1",
}
23
@unpublished{UEK:2168257816,
author = "Jan Szumilak",
title = "Charakterystyka tematu badawczego Zarządzanie sprzedażą detaliczną w warunkach konkurencji",
booktitle = "Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji",
pages = "1-4",
year = "2002",
}
24
@unpublished{UEK:2168257822,
author = "Tomasz Karoń and Jan Szumilak",
title = "Analiza zróżnicowania cen detalicznych według typów obiektów handlu detalicznego",
booktitle = "Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji",
pages = "1[74]-19[92] ; Aneks",
year = "2002",
}
25
@inbook{UEK:2168247100,
author = "Jan Szumilak",
title = "Otoczenie marketingowe",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "50-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-1",
}
26
@inbook{UEK:2168239792,
author = "Jan Szumilak",
title = "Konsumenci i ich zachowania na rynku",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "66-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2001",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-1",
}
27
@inbook{UEK:2168239786,
author = "Jan Szumilak",
title = "Otoczenie marketingowe",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "50-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2001",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-1",
}
28
@inbook{UEK:2168239804,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "191-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2001",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-1",
}
29
@article{UEK:2168231866,
author = "Jan Szumilak",
title = "Zasady marketingu a rynkowy mechanizm alokacji zasobów",
journal = "Ekonomista",
number = "5",
pages = "675-685",
year = "2001",
}
30
@inbook{UEK:2168223292,
author = "Jan Szumilak",
title = "Marketing a rynkowy mechanizm alokacji zasobów",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "59-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
31
@inbook{UEK:2168239962,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "191-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2000",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
32
@inbook{UEK:2168239950,
author = "Jan Szumilak",
title = "Otoczenie marketingowe",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "50-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2000",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
33
@unpublished{UEK:2168269090,
author = "Jan Szumilak and Tomasz Karoń",
title = "Rynek e-commerce i jego znaczenie dla rozwoju handlu detalicznego",
booktitle = "Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu",
pages = "246-291",
year = "2000",
}
34
@inbook{UEK:2168239952,
author = "Jan Szumilak",
title = "Konsumenci i ich zachowania na rynku",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "66-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2000",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
35
@inbook{UEK:2168233562,
author = "Jan Szumilak",
title = "Otoczenie marketingowe",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "50-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1999",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
36
@inbook{UEK:2168233578,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "191-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1999",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
37
@inbook{UEK:2168306201,
author = "Izabela Czaja and Jan Targalski and Jan Szumilak",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "43-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
38
@article{UEK:2168260892,
author = "Jan Szumilak",
title = "Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "1-7",
year = "1999",
}
39
@article{UEK:2168236936,
author = "Jan Szumilak",
title = "Polityka cen przedsiębiorstw handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "524",
pages = "23-32",
year = "1999",
}
40
@inbook{UEK:2168233568,
author = "Jan Szumilak",
title = "Konsumenci i ich zachowania na rynku",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "66-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1999",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
41
@article{UEK:2168257632,
author = "Jan Szumilak",
title = "Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "2",
pages = "20-26",
year = "1999",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.1926},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/456/425},
}
42
@inbook{UEK:2168235806,
author = "Jan Szumilak",
title = "Polityka cen przedsiębiorstw a regulacja sfery mikroekonomicznej",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r.",
pages = "297-307",
year = "1999",
isbn = "83-911355-7-8",
}
43
@inbook{UEK:2168286977,
author = "Jan Szumilak",
title = "Rabat całkowity",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
44
@inbook{UEK:2168280287,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen wg yield manasgement",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
45
@inbook{UEK:2168275265,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena nabycia",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
46
@inbook{UEK:2168275301,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena produktu wrażliwego",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "43",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
47
@inbook{UEK:2168294425,
author = "Jan Szumilak",
title = "Zaniżanie cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "277",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
48
@inbook{UEK:2168280293,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen zbierania śmietanki",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
49
@inbook{UEK:2168275355,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena za zestaw wielojednostkowy",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "45",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
50
@inbook{UEK:2168275433,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cennik",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
51
@inbook{UEK:2168275283,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena o nierównych końcówkach",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
52
@inbook{UEK:2168275203,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "39",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
53
@inbook{UEK:2168280237,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen wg metody koszt plus",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
54
@inbook{UEK:2168275299,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena prestiżowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "43",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
55
@inbook{UEK:2168280227,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen wg docelowego zysku",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
56
@inbook{UEK:2168280235,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen wg łańcucha marżowego",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "105-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
57
@inbook{UEK:2168275425,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena zaniżona",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
58
@inbook{UEK:2168287001,
author = "Jan Szumilak",
title = "Rabat gotówkowy",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "207",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
59
@inbook{UEK:2168294413,
author = "Jan Szumilak",
title = "Wiązanie pionowe cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "269",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
60
@inbook{UEK:2168280243,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen wg popytu",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
61
@inbook{UEK:2168286949,
author = "Jan Szumilak",
title = "Polityka cen trading up",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
62
@inbook{UEK:2168280283,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen wg progu rentowności",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "108-109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
63
@inbook{UEK:2168277549,
author = "Jan Szumilak",
title = "Elastyczność cenowa popytu",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
64
@inbook{UEK:2168280241,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen wg planowanej marży",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
65
@inbook{UEK:2168294421,
author = "Jan Szumilak",
title = "Wojna cenowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "270",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
66
@inbook{UEK:2168294423,
author = "Jan Szumilak",
title = "Zakres cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "276",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
67
@inbook{UEK:2168275343,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena sprzedaży",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
68
@inbook{UEK:2168280961,
author = "Jan Szumilak",
title = "Marża podstawowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "153-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
69
@inbook{UEK:2168280957,
author = "Jan Szumilak",
title = "Marża kwotowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
70
@inbook{UEK:2168280223,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen w warunkach przetargu",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "103-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
71
@inbook{UEK:2168275289,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena pakietu",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "43",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
72
@inbook{UEK:2168275427,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena zmienna",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
73
@inbook{UEK:2168287003,
author = "Jan Szumilak",
title = "Rabat handlowy",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "207",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
74
@inbook{UEK:2168280219,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen linii produktów",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
75
@inbook{UEK:2168280247,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen wg progu opłacalności",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "108",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
76
@inbook{UEK:2168275227,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena lidera strat",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
77
@inbook{UEK:2168280239,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen wg metody popyt minus",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
78
@inbook{UEK:2168287005,
author = "Jan Szumilak",
title = "Rabat ilościowy",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "207",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
79
@inbook{UEK:2168286963,
author = "Jan Szumilak",
title = "Pułap ceny",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
80
@inbook{UEK:2168275211,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena dostawy FOB",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
81
@inbook{UEK:2168280231,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen wg konkurencji",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
82
@inbook{UEK:2168275337,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena transferowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
83
@inbook{UEK:2168280217,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
84
@inbook{UEK:2168280221,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen penetracji rynku",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
85
@inbook{UEK:2168281259,
author = "Jan Szumilak",
title = "Poziom cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "189",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
86
@inbook{UEK:2168286947,
author = "Jan Szumilak",
title = "Polityka cen off price",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
87
@inbook{UEK:2168275295,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena postulowana",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "43",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
88
@inbook{UEK:2168291959,
author = "Jan Szumilak",
title = "Struktura cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "245",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
89
@inbook{UEK:2168286951,
author = "Jan Szumilak",
title = "Przynęta cenowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
90
@inbook{UEK:2168275263,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena monopolowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "41-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
91
@inbook{UEK:2168239990,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "191-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1998",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
92
@inbook{UEK:2168280965,
author = "Jan Szumilak",
title = "Metody kalkulowania cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "158",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
93
@inbook{UEK:2168275217,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena hurtowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
94
@inbook{UEK:2168275205,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena detaliczna",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "39",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
95
@inbook{UEK:2168294411,
author = "Jan Szumilak",
title = "Wdrażanie polityki cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "268",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
96
@inbook{UEK:2168275229,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena maksymalna",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
97
@inbook{UEK:2168275307,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena psychologiczna",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
98
@inbook{UEK:2168280955,
author = "Jan Szumilak",
title = "Marża handlowa brutto",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
99
@inbook{UEK:2168275353,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena za jakość",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "45",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
100
@inbook{UEK:2168294417,
author = "Jan Szumilak",
title = "Wiązanie poziome cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "269",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
101
@inbook{UEK:2168294405,
author = "Jan Szumilak",
title = "Upusty",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "264",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
102
@inbook{UEK:2168281061,
author = "Jan Szumilak",
title = "Naśladowcy cenowi",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "163",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
103
@inbook{UEK:2168291957,
author = "Jan Szumilak",
title = "Strefowa cena dostawy",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "245",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
104
@inbook{UEK:2168280951,
author = "Jan Szumilak",
title = "Marża detaliczna",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
105
@inbook{UEK:2168239980,
author = "Jan Szumilak",
title = "Otoczenie marketingowe",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "50-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1998",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
106
@inbook{UEK:2168281059,
author = "Jan Szumilak",
title = "Nabywcy wrażliwi na cenę",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "163",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
107
@inbook{UEK:2168275349,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena sugerowana",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
108
@inbook{UEK:2168279853,
author = "Jan Szumilak",
title = "Gwarancje cenowe",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "89",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
109
@inbook{UEK:2168280233,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen wg kosztów",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "104-105",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
110
@inbook{UEK:2168275215,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena elastyczna",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
111
@inbook{UEK:2168275341,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena rynkowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
112
@inbook{UEK:2168277447,
author = "Jan Szumilak",
title = "Dostosowywanie polityki cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "65-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
113
@inbook{UEK:2168286991,
author = "Jan Szumilak",
title = "Rabat dla konsumentów",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "206-207",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
114
@inbook{UEK:2168281091,
author = "Jan Szumilak",
title = "Nagłówek w reklamie prasowej",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "163",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
115
@inbook{UEK:2168275293,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena podstawowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "43",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
116
@inbook{UEK:2168286943,
author = "Jan Szumilak",
title = "Polityka cen dyskontowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "183-184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
117
@inbook{UEK:2168275281,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena niszcząca konkurentów",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
118
@inbook{UEK:2168275435,
author = "Jan Szumilak",
title = "Ceny administrowane",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
119
@inbook{UEK:2168281063,
author = "Jan Szumilak",
title = "Negocjowanie cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
120
@inbook{UEK:2168280295,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kierunki polityki cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "114-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
121
@inbook{UEK:2168275269,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena najbliższego sybstytutu",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
122
@inbook{UEK:2168275303,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena promocyjna",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "43-44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
123
@inbook{UEK:2168239982,
author = "Jan Szumilak",
title = "Konsumenci i ich zachowania na rynku",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "66-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1998",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
124
@inbook{UEK:2168280245,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen wg postrzeganych właściwości produktu",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "108",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
125
@inbook{UEK:2168275207,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena dostawy",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "39-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
126
@inbook{UEK:2168275219,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena jednolita",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "40-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
127
@inbook{UEK:2168291955,
author = "Jan Szumilak",
title = "Stosowanie cen jednostkowych",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "236",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
128
@inbook{UEK:2168286975,
author = "Jan Szumilak",
title = "Rabat",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
129
@inbook{UEK:2168280963,
author = "Jan Szumilak",
title = "Marża procentowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
130
@inbook{UEK:2168294409,
author = "Jan Szumilak",
title = "Wabienie ceną",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "267",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
131
@inbook{UEK:2168275231,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena minimalna",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
132
@inbook{UEK:2168280307,
author = "Jan Szumilak",
title = "Konkurencja cenowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
133
@inbook{UEK:2168280291,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen wg zmodyfikowanego progu rentowności",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
134
@inbook{UEK:2168275223,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena konkurencyjna",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
135
@inbook{UEK:2168275213,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena dostawy od punktu bazowego",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
136
@inbook{UEK:2168287015,
author = "Jan Szumilak",
title = "Różnicowanie cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "215",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
137
@inbook{UEK:2168275431,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena zwyczajowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
138
@inbook{UEK:2168275201,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cele polityki cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "37-38",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
139
@inbook{UEK:2168287009,
author = "Jan Szumilak",
title = "Rabat terminowy",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "207-208",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
140
@inbook{UEK:2168294429,
author = "Jan Szumilak",
title = "Zniżki cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
141
@inbook{UEK:2168275221,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena jednostkowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
142
@inbook{UEK:2168286941,
author = "Jan Szumilak",
title = "Polityka cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
143
@inbook{UEK:2168280953,
author = "Jan Szumilak",
title = "Marża handlowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
144
@inbook{UEK:2168281119,
author = "Jan Szumilak",
title = "Obniżka ceny",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "166",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
145
@inbook{UEK:2168287007,
author = "Jan Szumilak",
title = "Rabat promocyjny",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "207",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
146
@inbook{UEK:2168286957,
author = "Jan Szumilak",
title = "Przywództwo cenowe",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
147
@inbook{UEK:2168287011,
author = "Jan Szumilak",
title = "Reklama cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "210",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
148
@inbook{UEK:2168277451,
author = "Jan Szumilak",
title = "Dyskryminacja cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "67-68",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
149
@inbook{UEK:2168280195,
author = "Jan Szumilak",
title = "Jednolita cena dostawy",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
150
@inbook{UEK:2168275345,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena średnia",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
151
@inbook{UEK:2168280285,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kalkulowanie cen wg wartości ekonomicznej dla klienta",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
152
@inbook{UEK:2168280959,
author = "Jan Szumilak",
title = "Marża hurtowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
153
@inbook{UEK:2168279823,
author = "Jan Szumilak",
title = "Giętkość cen",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "87",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
154
@inbook{UEK:2168275287,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena ostateczna",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
155
@inbook{UEK:2168240104,
author = "Jan Szumilak",
title = "Konsumenci i ich zachowania na rynku",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "66-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
156
@inbook{UEK:2168240112,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "191-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
157
@inbook{UEK:2168240102,
author = "Jan Szumilak",
title = "Otoczenie marketingowe",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "50-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
158
@book{UEK:2168236460,
title = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
159
@inbook{UEK:2168240126,
author = "Jan Szumilak",
title = "Otoczenie marketingowe",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "50-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
160
@inbook{UEK:2168240128,
author = "Jan Szumilak",
title = "Konsumenci i ich zachowania na rynku",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "66-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
161
@inbook{UEK:2168240136,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "191-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
162
@unpublished{UEK:2168261792,
author = "Maria Płonka",
title = "Warunki i kryteria wyboru rynków docelowych spółdzielni przetwórstwa rolnego",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
163
@inbook{UEK:2168240152,
author = "Jan Szumilak",
title = "Konsumenci i ich zachowania na rynku",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "66-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1995",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
164
@inbook{UEK:2168240160,
author = "Jan Szumilak",
title = "Cena",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "191-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1995",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
165
@inbook{UEK:2168240150,
author = "Jan Szumilak",
title = "Otoczenie marketingowe",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "50-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1995",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
166
@unpublished{UEK:2168275829,
author = "Grażyna Śmigielska",
title = "Stopa zwrotu jako norma regulacji i jej znaczenie dla kształtowania składu podmiotowego handlu",
adress = "Kraków",
year = "1994",
}
167
@inbook{UEK:2168240278,
author = "Jan Szumilak",
title = "Polityka cen",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "233-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-900698-9-6",
}
168
@inbook{UEK:2168240264,
author = "Jan Szumilak",
title = "Rynek przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "40-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-900698-9-6",
}
169
@inbook{UEK:2168244532,
author = "Roman Niestrój and Leszek Strzembicki and Jan Szumilak",
title = "Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych",
booktitle = "Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji)",
pages = "93-101",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1993",
}
170
@unpublished{UEK:2168329837,
author = "Jan Szumilak",
title = "Rynkowe uwarunkowania składu podmiotowego sfery podaży",
booktitle = "Prywatna przedsiębiorczość a struktura podmiotów rynkowych",
pages = "46-70",
year = "1993",
}
171
@inbook{UEK:2168239728,
author = "Jan Szumilak",
title = "Polityka cen",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "233-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-900698-9-6",
}
172
@inbook{UEK:2168242290,
author = "Jan Szumilak",
title = "Koszt ekonomiczny i rynkowy",
booktitle = "Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika",
pages = "41-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Fogra",
year = "1993",
isbn = "83-85719-02-4",
}
173
@inbook{UEK:2168239704,
author = "Jan Szumilak",
title = "Rynek przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "40-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-900698-9-6",
}
174
@inbook{UEK:2168240288,
author = "Jan Szumilak",
title = "Rynek przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "40-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1992",
isbn = "83-900698-0-6",
}
175
@misc{UEK:2168235060,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szumilak Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1992",
}
176
@inbook{UEK:2168296973,
author = "Jan Szumilak",
title = "Marketingowa polityka cen",
booktitle = "Marketing : wybrane zagadnienia",
pages = "91-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE",
year = "1992",
}
177
@book{UEK:2168230688,
title = "Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny",
editor = Mynarski Stefan,
editor = Szumilak Jan,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1992",
isbn = "83-01-10465-1",
}
178
@inbook{UEK:2168324799,
author = "Roman Niestrój and Jan Szumilak",
title = "Polityka rynkowa prywatnych firm handlowych (wyniki badań 70 największych firm krakowskich)",
booktitle = "Marketingowe zarządzanie handlem",
pages = "130-139",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
179
@inbook{UEK:2168240300,
author = "Jan Szumilak",
title = "Polityka cen",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "233-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1992",
isbn = "83-900698-0-6",
}
180
@book{UEK:2168243604,
title = "Marketing : wybrane zagadnienia",
editor = Szumilak Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE",
year = "1992",
}
181
@unpublished{UEK:2168277685,
author = "Jerzy Skrzypek and Jan Szumilak",
title = "Symulacyjny model rynku MSR",
booktitle = "Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa",
pages = "1 [30]-28[58]",
year = "1991",
}
182
@article{UEK:2168259256,
author = "Roman Niestrój and Jan Szumilak",
title = "Warunki samofinansowania przedsiębiorstw handlowych : na przykładzie krakowskich spółdzielni spożywców",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "333",
pages = "53-65",
year = "1990",
}
183
@inbook{UEK:2168339587,
author = "Jan Szumilak",
title = "Systemy informacyjno-decyzyjne i ich wykorzystanie",
booktitle = "Elementy teorii systemów i informacji",
pages = "165-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
184
@article{UEK:2168282967,
author = "Roman Niestrój and Jan Szumilak",
title = "Struktura podmiotowa handlu uspołecznionego w świetle danych o 400-tu największych przedsiębiorstwach",
journal = "Przedsiębiorstwo i Rynek",
number = "1(20)",
pages = "3-14",
year = "1989",
}
185
@article{UEK:2168257512,
author = "Jan Szumilak",
title = "Symulacyjne modelowanie dynamiki procesów obrotu towarowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "41-59",
year = "1989",
}
186
@article{UEK:2168237308,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "135-154",
year = "1988",
}
187
@inbook{UEK:2168271552,
author = "Jan Szumilak",
title = "Przesłanki rachunku ekonomicznego przedsięwzięć rozwojowych w sferze podmiotowej gospodarki",
booktitle = "Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług",
pages = "64-73",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1988",
isbn = "83-7016-337-8",
}
188
@article{UEK:2168258712,
author = "Jan Szumilak",
title = "Wpływ zasad planowania sprzedaży na stabilność procesów obrotu w przedsiębiorstwie handlowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "281",
pages = "75-94",
year = "1988",
}
189
@article{UEK:2168279757,
author = "Jan Szumilak",
title = "Wpływ regulacji przepływów towarowych w przedsiębiorstwie handlowym na stabilność procesów rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "256",
pages = "17-37",
year = "1988",
}
190
@misc{UEK:2168318517,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "59-61",
year = "1987",
}
191
@inbook{UEK:2168270680,
author = "Jan Szumilak",
title = "Modelowanie dynamiki procesów obrotu towarowego",
booktitle = "Zastosowanie analizy systemowej w obrocie towarowym : (materiały Sympozjum Polsko-Czechosłowackiego) : Kraków 19-20 października 1987 r.",
pages = "1-18",
adress = "Kraków; Praga",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Vysoka Śkola Ekonomicka v Praze",
year = "1987",
}
192
@book{UEK:2168278459,
author = "Jan Szumilak",
title = "Dynamika procesów realnych w przedsiębiorstwie handlowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1987",
issn = "0208-7944",
}
193
@inbook{UEK:2168332235,
author = "Jan Szumilak",
title = "Ocena funkcjonowania systemu ekonomicznego przedsiębiorstw z punktu widzenia potrzeb rozwojowych handlu",
booktitle = "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.",
pages = "189-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
194
@book{UEK:2168316005,
author = "Kazimierz Baścik and Jacek Bazarnik and Czesław Bywalec and Tadeusz Grabiński and Halina Gwiżdż and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Jan Karwowski and Józefa Kramer and Janusz Marak and Stefan Mynarski and Leszek Rudnicki and Józef Sala and Leszek Strzembicki and Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Grażyna Światowy and Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
195
@article{UEK:2168230764,
author = "Jan Szumilak",
title = "Funkcjonowanie systemu ekonomicznego przedsiębiorstw a potrzeby rozwojowe handlu wewnętrznego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 2/85",
pages = "88-97",
year = "1985",
}
196
@article{UEK:2168246762,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego : (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "127-139",
year = "1985",
}
197
@article{UEK:2168240820,
author = "Jan Szumilak",
title = "Strategie kształtowania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "17-22",
year = "1985",
}
198
@article{UEK:2168274561,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "W nowy podatek z garbem przerobu",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "2",
pages = "13",
year = "1984",
}
199
@article{UEK:2168256054,
author = "Jan Szumilak",
title = "Problemy wyboru ekonomicznego w zreformowanym przedsiębiorstwie handlowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "204",
pages = "5-15",
year = "1984",
}
200
@inbook{UEK:2168275515,
author = "Jan Szumilak",
title = "Symulacja procesów zasileniowych w przedsiębiorstwie handlowym - cel, założenia, wykorzystanie",
booktitle = "Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984. T. 2, Doniesienia naukowe",
pages = "243-253",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1984",
}
201
@article{UEK:2168265646,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "1257-1277",
year = "1984",
}
202
@inbook{UEK:2168257254,
author = "Jan Szumilak",
title = "Narzędzia formowania podmiotowej struktury handlu wewnętrznego",
booktitle = "Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej",
pages = "7-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
203
@article{UEK:2168254830,
author = "Jan Szumilak",
title = "Kształtowanie podmiotowej struktury handlu wewnętrznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "93-110",
year = "1984",
}
204
@article{UEK:2168283259,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Szok majątkowy",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "17",
pages = "16-17",
year = "1983",
}
205
@article{UEK:2168221450,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/83 (R. 22)",
pages = "35-52",
year = "1983",
}
206
@article{UEK:2168283257,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Reforma 1983 na komputerze",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "13",
pages = "18-20",
year = "1983",
}
207
@inbook{UEK:2168270862,
author = "Anna Czubała and Jan Szumilak",
title = "Zasady regulacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 1",
pages = "16-44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj",
year = "1983",
issn = "",
}
208
@article{UEK:2168266764,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers",
number = "152",
pages = "79-90",
year = "1982",
}
209
@article{UEK:2168283255,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Co opłaca się przedsiębiorstwu?",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "19",
pages = "17-19",
year = "1982",
}
210
@misc{UEK:2168255618,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szumilak Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
211
@inbook{UEK:2168273056,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "260-286",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
212
@misc{UEK:2168243624,
author = "Jan Szumilak and Stanisław Chomątowski and Zbigniew Dresler and Leszek Strzembicki",
title = "Jaki powinien być dobry raport? Co ma zawierać program rządu?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "104 (10197)",
pages = "1, 4",
year = "1981",
}
213
@misc{UEK:2168242240,
author = "Stanisław Chomątowski and Zbigniew Dresler and Roman Niestrój and Jan Szumilak",
title = "Co zagraża reformie gospodarczej?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "36 (10129)",
pages = "3, 4",
year = "1981",
}
214
@article{UEK:2168243632,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Janusz Jaworski and Andrzej Sikorski and Jadwiga Stolarczyk and Jan Szumilak and Leopold Zgoda and T. Syryjczyk",
title = "Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "150 (10243)",
pages = "1, 2",
year = "1981",
}
215
@article{UEK:2168247422,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 23",
pages = "113-128",
year = "1980",
}
216
@article{UEK:2168262830,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "195-211",
year = "1980",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21077/1/015%20JAN%20SZUMILAK%2C%20BOGUS%C5%81AW%20W%C4%84SIK%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf},
}
217
@article{UEK:2168254170,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "82-90",
year = "1980",
}
218
@misc{UEK:2168231084,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szumilak Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
219
@inbook{UEK:2168277137,
author = "Jan Szumilak",
title = "System przepływów towarowych w branży odzieżowej",
booktitle = "Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane",
pages = "174-231",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1979",
}
220
@article{UEK:2168250114,
author = "Jan Szumilak",
title = "Optymalizacja kosztów zbytu towarów konsumpcyjnych w aspekcie zmian warunków rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "108",
pages = "19-27",
year = "1978",
}
221
@misc{UEK:2168253932,
author = "Andrzej Szromnik and Jan Szumilak",
title = "II Lipskie Dni Nauk Handlowych 1977",
booktitle = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "79-81",
year = "1977",
}
222
@article{UEK:2168260254,
author = "Jan Szumilak",
title = "Identyfikacja kosztów przebiegów towarowych jako przesłanka racjonalizacji procesów obrotu",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
number = "R. 22, 2 (82)",
pages = "96-109",
year = "1977",
}
223
@unpublished{UEK:2168278105,
author = "Jan Szumilak",
title = "Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
224
@article{UEK:2168249700,
author = "Danuta Surówka and Andrzej Szromnik and Jan Szumilak",
title = "Koszty jako kryterium optymalizacji promienia dostaw magazynowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "77",
pages = "21-36",
year = "1975",
}
225
@article{UEK:2168259878,
author = "Danuta Surówka and Jan Szumilak",
title = "Wykorzystanie modeli ekonometrycznych do analizy kosztów magazynowania w handlu artykułami spożywczymi",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "77-85",
year = "1975",
}
226
@article{UEK:2168272104,
author = "Jerzy Karolczyk and Jan Szumilak",
title = "Opłacalność udziału ogniwa pośredniego w przebiegu masy towarowej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5",
pages = "17-22",
year = "1974",
}
227
@article{UEK:2168272102,
author = "Jan Szumilak",
title = "Koszty obrotu jako kryterium optymalizacji warunków działania ogniw hurtowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5",
pages = "9-16",
year = "1974",
}
228
@article{UEK:2168249886,
author = "Jan Szumilak",
title = "Wpływ nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej na wielkość sprzedaży detalicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "53",
pages = "91-99",
year = "1972",
}
229
@article{UEK:2168249816,
author = "Eugeniusz Garbacik and Stefan Mynarski and Jan Szumilak",
title = "Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "53",
pages = "5-38",
year = "1972",
}
230
@article{UEK:2168249842,
author = "Danuta Surówka and Jan Szumilak",
title = "Analiza substytucyjności sprzedaży wybranych artykułów pod wpływem ich podaży",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "53",
pages = "53-66",
year = "1972",
}
231
@unpublished{UEK:2168229488,
author = "Jan Szumilak and Danuta Surówka-Marszałek and Grażyna Śmigielska and Władysław Szczepankiewicz and Jarosław Plichta and Adam Figiel and Adriana Paliwoda-Matiolańska and Sebastian Brańka and Karolina Orzeł",
title = "Rozwój form instytucjonalnych handlu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
232
@unpublished{UEK:2168281827,
author = "Adam Figiel and Jarosław Plichta and Danuta Surówka-Marszałek and Władysław Szczepankiewicz and Andrzej Szromnik and Jan Szumilak",
title = "Handel w warunkach konkurencji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
}
233
@unpublished{UEK:2168275877,
author = "Jan Szumilak and Danuta Surówka-Marszałek and Władysław Szczepankiewicz and Jarosław Plichta and Grażyna Śmigielska",
title = "Handel w warunkach konkurencji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
234
@unpublished{UEK:2168258482,
title = "Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu w świetle teorii kosztów transakcyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
235
@unpublished{UEK:2168257826,
title = "Zarządzanie sprzedażą detaliczną w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych świadczonych przez wybrane formaty handlu detalicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
236
@unpublished{UEK:2168258820,
title = "Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
237
@unpublished{UEK:2168257814,
title = "Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
238
@unpublished{UEK:2168261972,
title = "Teoria i praktyka adaptacji cenowych w handlu detalicznym - analiza zróżnicowania cen według typów obiektów handlowych : raport z badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
239
@unpublished{UEK:2168243918,
author = "Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Władysław Szczepankiewicz and Krzysztof Piotr Wojdacki and Regina Klimkowska and Jarosław Plichta and Dominika Kubacka and Adam Figiel and Klaudia Bernacka",
title = "Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
240
@unpublished{UEK:2168274515,
author = "Dominika Kubacka",
title = "Uwarunkowania i kierunki rozwoju drobnego handlu kupieckiego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID