Publications of the selected author
1

Title:
Wpływ wybranych zmian makrootoczenia przedsiębiorstw na kompetencje pracownicze na przykładzie województwa małopolskiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
386 k.: il.; 30cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-438
Nr:
2168338611
doctoral dissertation
2

Title:
Pracownicy wiedzy - nowa jakość czy modny termin?
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2011) , s. 7-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326517
article
3

Title:
Wpływ gospodarki informacyjnej na pracę i pracowników współczesnych organizacji = Impact of Information Economy on Work and Employees of Contemporary Organisation
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 21, nr 3 (2011) , s. 153-164. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168326513
article
4

Title:
Kompetencje pracowników wobec zmian w otoczeniu organizacji = Professional Competencies towards Changes in Organisational Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 872 (2011) , s. 45-55. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326521
article
5

Title:
Zróżnicowanie kulturowe współczesnych organizacji : nowe wyzwania dla zarządzania = Cultural Diversity of Contemporary Organizations : the New Chalenge for Management
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (729) (2010) , s. 35-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327379
article
6

Title:
Turbulentne otoczenie, jako wyzwanie dla działu HR współczesnej organizacji = Turbulent Environment as a Challenge for Human Resources Department of Today's Organization
Source:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych. - nr 4 (7) (2010) , s. 30-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168327381
article
1
Wpływ wybranych zmian makrootoczenia przedsiębiorstw na kompetencje pracownicze na przykładzie województwa małopolskiego / Krzysztof Łysik ; Promotor: Alicji MIŚ. - Kraków, 2019. - 386 k. : il. ; 30cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003381
2
Pracownicy wiedzy - nowa jakość czy modny termin? / Krzysztof Łysik // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2011), s. 7-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
3
Wpływ gospodarki informacyjnej na pracę i pracowników współczesnych organizacji = Impact of Information Economy on Work and Employees of Contemporary Organisation / Krzysztof Łysik // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 21, nr 3 (2011), s. 153-164. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1524. - ISSN 1734-087X
4
Kompetencje pracowników wobec zmian w otoczeniu organizacji = Professional Competencies towards Changes in Organisational Environment / Krzysztof Łysik // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 872 (2011), s. 45-55. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/zeszyty/171187619. - ISSN 1898-6447
5
Zróżnicowanie kulturowe współczesnych organizacji : nowe wyzwania dla zarządzania = Cultural Diversity of Contemporary Organizations : the New Chalenge for Management / Krzysztof Łysik // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (729) (2010), s. 35-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
6
Turbulentne otoczenie, jako wyzwanie dla działu HR współczesnej organizacji = Turbulent Environment as a Challenge for Human Resources Department of Today's Organization / Krzysztof Łysik // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 4 (7) (2010), s. 30-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
1
Łysik K., (2019), Wpływ wybranych zmian makrootoczenia przedsiębiorstw na kompetencje pracownicze na przykładzie województwa małopolskiego, Prom. Miś A., Kraków : , 386 k.
2
Łysik K., (2011), Pracownicy wiedzy - nowa jakość czy modny termin?, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 7-10.
3
Łysik K., (2011), Wpływ gospodarki informacyjnej na pracę i pracowników współczesnych organizacji, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 21, nr 3, s. 153-164; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1524
4
Łysik K., (2011), Kompetencje pracowników wobec zmian w otoczeniu organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 872, s. 45-55; https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/zeszyty/171187619
5
Łysik K., (2010), Zróżnicowanie kulturowe współczesnych organizacji : nowe wyzwania dla zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10 (729), s. 35-42.
6
Łysik K., (2010), Turbulentne otoczenie, jako wyzwanie dla działu HR współczesnej organizacji, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 4 (7), s. 30-36.
1
@unpublished{UEK:2168338611,
author = "Krzysztof Łysik",
title = "Wpływ wybranych zmian makrootoczenia przedsiębiorstw na kompetencje pracownicze na przykładzie województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003381},
}
2
@article{UEK:2168326517,
author = "Krzysztof Łysik",
title = "Pracownicy wiedzy - nowa jakość czy modny termin?",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "7-10",
year = "2011",
}
3
@article{UEK:2168326513,
author = "Krzysztof Łysik",
title = "Wpływ gospodarki informacyjnej na pracę i pracowników współczesnych organizacji",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 21, 3",
pages = "153-164",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5759},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1524},
}
4
@article{UEK:2168326521,
author = "Krzysztof Łysik",
title = "Kompetencje pracowników wobec zmian w otoczeniu organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "872",
pages = "45-55",
year = "2011",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/zeszyty/171187619},
}
5
@article{UEK:2168327379,
author = "Krzysztof Łysik",
title = "Zróżnicowanie kulturowe współczesnych organizacji : nowe wyzwania dla zarządzania",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "10 (729)",
pages = "35-42",
year = "2010",
}
6
@article{UEK:2168327381,
author = "Krzysztof Łysik",
title = "Turbulentne otoczenie, jako wyzwanie dla działu HR współczesnej organizacji",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "4 (7)",
pages = "30-36",
year = "2010",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID