Publications of the selected author

1

Author:
Famielec Józefa , Kultys Henryk , Szubra Mariusz , Chełkowski Marcin , Kabaciński Marek
Title:
Taryfy w gospodarce odpadami komunalnymi fantazją czy koniecznością?
Source:
Przegląd Komunalny. - nr 11 (302) (2016) , s. 47-52. - Streszcz.
Nr:
2168309963
article
2

Title:
Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 jako narzędzie e-learningu
Source:
Symulacja systemów gospodarczych. Cz. 2 = Simulation of Economic Systems. Part II / red. nauk. Alicja Balcerak, Witold Kwaśnicki - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 269-285. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Instytutu Organizacji Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały ; 17 (75))
Nr:
2168247068
chapter in monograph
3

Title:
Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 175-210
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227254
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 77-97
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227250
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 1[278]-24[301]
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265920
chapter in unpublished scientific work
6

Title:
Wirtualne laboratorium KOMBIZ
Source:
Metody symulacji komputerowej / Kierownik tematu: Jerzy T. SKRZYPEK1996, s. 12-66
Research program:
119/KE/5/96/S
Signature:
NP-400/Magazyn
Nr:
2168329193
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
TEES-2 : symulacyjna gra decyzyjna
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 1996
Physical description:
171 s.: rys., tab., wykr.; 24 cm + dyskietka
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86890-17-7
Nr:
2168247004
monograph
8

Title:
Symulacyjna gra decyzyjna TEES-1 jako narzędzie treningu menedżerskiego = The Similation Decision-Making Game TEES-1 as a Tool in Managers Training
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 441 (1994) , s. 39-47. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256914
article
See main document
9

Title:
Symulacyjna gra decyzyjna "TEES-1"
Source:
Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK] - Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992, s. 229-264 - Bibliogr.
Nr:
2168296987
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Van Loona matematyczny model firmy
Source:
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK1990, s. 1-13 - Bibliogr.
Signature:
NP-31/Magazyn
Nr:
2168330911
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Author:
Title:
Teoria firmy: produkcja i koszta
Source:
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK1990, s. 1-13 - Bibliogr.
Signature:
NP-31/Magazyn
Nr:
2168330909
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Metody symulacji komputerowej w zastosowaniu do syntetycznej oceny firmy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
63 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
93/KE/2/97/S
Signature:
NP-500/Magazyn
Nr:
2168328957
unpublished scientific work
2

Title:
Metody i techniki symulacji komputerowej w zarządzaniu firmą
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
66 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
99/KE/4/95/S
Signature:
NP-332/Magazyn
Nr:
2168329353
unpublished scientific work
3

Title:
Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
99 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Research program:
26/ISEI/4/91/S
Signature:
NP-116/Magazyn
Nr:
2168331519
unpublished scientific work
1
Taryfy w gospodarce odpadami komunalnymi fantazją czy koniecznością? / Józefa FAMIELEC, Henryk Kultys, Mariusz Szubra, Marcin Chełkowski, Marek Kabaciński // Przegląd Komunalny. - nr 11 (302) (2016), s. 47-52. - Streszcz. - ISSN 1232-9126
2
Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 jako narzędzie e-learningu / Jerzy SKRZYPEK, Mariusz Szubra // W: Symulacja systemów gospodarczych. Cz. 2 = Simulation of Economic Systems. Part II / red. nauk. Alicja Balcerak, Witold Kwaśnicki. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. - (Prace Naukowe Instytutu Organizacji Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, ISSN 0324-9468 ; 17 (75)). - S. 269-285. - Streszcz. - Bibliogr.
3
Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Wanda SUŁKOWSKA, Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 175-210. - ISBN 83-01-12752-X
4
Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku / Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 77-97. - ISBN 83-01-12752-X
5
Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku / Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[278]-24[301]
6
Wirtualne laboratorium KOMBIZ / Jerzy T. SKRZYPEK, Mariusz SZUBRA // W: Metody symulacji komputerowej / Kierownik tematu: Jerzy T. SKRZYPEK. - (1996), s. 12-66
7
TEES-2 : symulacyjna gra decyzyjna / Jerzy SKRZYPEK, Mariusz Szubra. - Warszawa : Poltext, 1996. - 171 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm + dyskietka. - Bibliogr. - ISBN 83-86890-17-7
8
Symulacyjna gra decyzyjna TEES-1 jako narzędzie treningu menedżerskiego = The Similation Decision-Making Game TEES-1 as a Tool in Managers Training / Jerzy T. SKRZYPEK, Mariusz SZUBRA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 441 (1994), s. 39-47. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Symulacyjna gra decyzyjna "TEES-1" / Jerzy SKRZYPEK, Mariusz SZUBRA // W: Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992. - S. 229-264. - Bibliogr.
10
Van Loona matematyczny model firmy / Bogusław WĄSIK // W: Matematyczne teorie przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - (1990), s. 1-13. - Bibliogr.
11
Teoria firmy: produkcja i koszta / Mariusz SZUBRA // W: Matematyczne teorie przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - (1990), s. 1-13. - Bibliogr.
12
Metody symulacji komputerowej w zastosowaniu do syntetycznej oceny firmy / Jerzy SKRZYPEK, Mariusz SZUBRA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
13
Metody i techniki symulacji komputerowej w zarządzaniu firmą / Jerzy SKRZYPEK, Mariusz SZUBRA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 66 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
14
Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa / Bogusław WĄSIK, Jerzy SKRZYPEK, Mariusz SZUBRA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 99 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
1
Famielec J., Kultys H., Szubra M., Chełkowski M., Kabaciński M., (2016), Taryfy w gospodarce odpadami komunalnymi fantazją czy koniecznością?, "Przegląd Komunalny", nr 11 (302), s. 47-52.
2
Skrzypek J., Szubra M., (2004), Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 jako narzędzie e-learningu. [W:] Balcerak A., Kwaśnicki W. (red.), Symulacja systemów gospodarczych. Cz. 2 (Prace Naukowe Instytutu Organizacji Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały; 17 (75)), Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 269-285.
3
Czekaj J., Owsiak S., Sułkowska W., Szubra M., Wąsik B., (1999), Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 175-210.
4
Szubra M., Wąsik B., (1999), Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-97.
5
Szubra M., Wąsik B., (1996), Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[278]-24[301].
6
Skrzypek J., Szubra M., (1996), Wirtualne laboratorium KOMBIZ. [W:] Skrzypek J. (kierownik tematu), Metody symulacji komputerowej, s. 12-66.
7
Skrzypek J., Szubra M., (1996), TEES-2: symulacyjna gra decyzyjna, Warszawa : Poltext, 171 s.
8
Skrzypek J., Szubra M., (1994), Symulacyjna gra decyzyjna TEES-1 jako narzędzie treningu menedżerskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 441, s. 39-47.
9
Skrzypek J., Szubra M., (1992), Symulacyjna gra decyzyjna "TEES-1". [W:] Szumilak J. (red.), Marketing : wybrane zagadnienia, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, s. 229-264.
10
Szubra M., (1990), Van Loona matematyczny model firmy. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Matematyczne teorie przedsiębiorstwa, s. 1-13.
11
Szubra M., (1990), Teoria firmy: produkcja i koszta. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Matematyczne teorie przedsiębiorstwa, s. 1-13.
12
Skrzypek J., Szubra M., (1997), Metody symulacji komputerowej w zastosowaniu do syntetycznej oceny firmy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
13
Skrzypek J., Szubra M., (1996), Metody i techniki symulacji komputerowej w zarządzaniu firmą, Skrzypek J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 66 k.
14
Wąsik B., Skrzypek J., Szubra M., (1991), Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 99 k.
1
@article{UEK:2168309963,
author = "Famielec Józefa and Kultys Henryk and Szubra Mariusz and Chełkowski Marcin and Kabaciński Marek",
title = "Taryfy w gospodarce odpadami komunalnymi fantazją czy koniecznością?",
journal = "Przegląd Komunalny",
number = "11 (302)",
pages = "47-52",
year = "2016",
}
2
@inbook{UEK:2168247068,
author = "Skrzypek Jerzy and Szubra Mariusz",
title = "Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 jako narzędzie e-learningu",
booktitle = "Symulacja systemów gospodarczych. Cz. 2",
pages = "269-285",
adress = "Wrocław",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej",
year = "2004",
issn = "0324-9468",
}
3
@inbook{UEK:2168227254,
author = "Czekaj Jan and Owsiak Stanisław and Sułkowska Wanda and Szubra Mariusz and Wąsik Bogusław",
title = "Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "175-210",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
4
@inbook{UEK:2168227250,
author = "Szubra Mariusz and Wąsik Bogusław",
title = "Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "77-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
5
@unpublished{UEK:2168265920,
author = "Szubra Mariusz and Wąsik Bogusław",
title = "Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[278]-24[301]",
year = "1996",
}
6
@unpublished{UEK:2168329193,
author = "Skrzypek Jerzy T. and Szubra Mariusz",
title = "Wirtualne laboratorium KOMBIZ",
booktitle = "Metody symulacji komputerowej",
pages = "12-66",
year = "1996",
}
7
@book{UEK:2168247004,
author = "Skrzypek Jerzy and Szubra Mariusz",
title = "TEES-2 : symulacyjna gra decyzyjna",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "1996",
isbn = "83-86890-17-7",
}
8
@article{UEK:2168256914,
author = "Skrzypek Jerzy and Szubra Mariusz",
title = "Symulacyjna gra decyzyjna TEES-1 jako narzędzie treningu menedżerskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "441",
pages = "39-47",
year = "1994",
}
9
@inbook{UEK:2168296987,
author = "Skrzypek Jerzy and Szubra Mariusz",
title = "Symulacyjna gra decyzyjna TEES-1",
booktitle = "Marketing : wybrane zagadnienia",
pages = "229-264",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE",
year = "1992",
}
10
@unpublished{UEK:2168330911,
author = "Szubra Mariusz",
title = "Van Loona matematyczny model firmy",
booktitle = "Matematyczne teorie przedsiębiorstwa",
pages = "1-13",
year = "1990",
}
11
@unpublished{UEK:2168330909,
author = "Szubra Mariusz",
title = "Teoria firmy: produkcja i koszta",
booktitle = "Matematyczne teorie przedsiębiorstwa",
pages = "1-13",
year = "1990",
}
12
@unpublished{UEK:2168328957,
author = "Skrzypek Jerzy and Szubra Mariusz",
title = "Metody symulacji komputerowej w zastosowaniu do syntetycznej oceny firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
13
@unpublished{UEK:2168329353,
author = "Skrzypek Jerzy and Szubra Mariusz",
title = "Metody i techniki symulacji komputerowej w zarządzaniu firmą",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
14
@unpublished{UEK:2168331519,
author = "Wąsik Bogusław and Skrzypek Jerzy and Szubra Mariusz",
title = "Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}