Publications of the selected author

1

Title:
Ocena postępu Polski w realizacji polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2008-2017
Source:
O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 89-101. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-66-0
Nr:
2168340215
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Rola społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa w wypełnianiu zadań polityki społecznej państwa - analiza dla Polski
Source:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław LIS, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 381-395 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168324667
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Motywacja i wartości pokolenia Z na polskim rynku pracy - wnioski dla polskiej polityki zatrudnienia
Source:
Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki / red. nauk. Norbert LAURISZ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2018, s. 56-63. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Fundacji Gospodarki i Administracji Publiczne ; nr 1)
ISBN:
978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6
Nr:
2168332041
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Raportowanie zintegrowane w budowaniu strategii CSR w przedsiębiorstwie = Integrated Reporting - Support for CSR Strategy Building in an Entrepreneurship
Source:
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 98-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
Nr:
2168324153
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Charakterystyka sfery gospodarczej na przykładzie studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Characteristics of Economic Sphere : an Example of Cracow University of Economics Students and Graduates
Source:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2016) , s. 80-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168329825
article
See main document
1
Ocena postępu Polski w realizacji polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2008-2017 / Mateusz MIERZEJEWSKI, Anna MIRZYŃSKA // W: O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 89-101. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-66-0
2
Rola społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa w wypełnianiu zadań polityki społecznej państwa - analiza dla Polski / Anna Mirzyńska // W: Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław LIS, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 381-395. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5. - Pełny tekst: http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf
3
Motywacja i wartości pokolenia Z na polskim rynku pracy - wnioski dla polskiej polityki zatrudnienia / Anna Mirzyńska, Justyna Tomala // W: Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki / red. nauk. Norbert LAURISZ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2018. - (Zeszyty Naukowe Fundacji Gospodarki i Administracji Publiczne ; nr 1). - S. 56-63. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6
4
Raportowanie zintegrowane w budowaniu strategii CSR w przedsiębiorstwie = Integrated Reporting - Support for CSR Strategy Building in an Entrepreneurship / Anna Mirzyńska // W: Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 98-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
5
Charakterystyka sfery gospodarczej na przykładzie studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Characteristics of Economic Sphere : an Example of Cracow University of Economics Students and Graduates / Anna Mirzyńska // Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2016), s. 80-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022016/ES022016-07.pdf. - ISSN 2081-321X
1
Mierzejewski M., Mirzyńska A., (2019), Ocena postępu Polski w realizacji polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2008-2017. [W:] Firlej K., Mierzejewski M. (red.), O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 89-101.
2
Mirzyńska A., (2018), Rola społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa w wypełnianiu zadań polityki społecznej państwa - analiza dla Polski. [W:] Lis S., Zieliński K., Urbaniec M. (red.), Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 381-395.
3
Mirzyńska A., Tomala J., (2018), Motywacja i wartości pokolenia Z na polskim rynku pracy - wnioski dla polskiej polityki zatrudnienia. [W:] Laurisz N. (red.), Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 56-63.
4
Mirzyńska A., (2017), Raportowanie zintegrowane w budowaniu strategii CSR w przedsiębiorstwie. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 98-104.
5
Mirzyńska A., (2016), Charakterystyka sfery gospodarczej na przykładzie studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 80-94; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022016/ES022016-07.pdf
1
@inbook{UEK:2168340215,
author = "Mierzejewski Mateusz and Mirzyńska Anna",
title = "Ocena postępu Polski w realizacji polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2008-2017",
booktitle = "O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych",
pages = "89-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-66-0",
}
2
@inbook{UEK:2168324667,
author = "Mirzyńska Anna",
title = "Rola społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa w wypełnianiu zadań polityki społecznej państwa - analiza dla Polski",
booktitle = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?",
pages = "381-395",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5",
}
3
@inbook{UEK:2168332041,
author = "Mirzyńska Anna and Tomala Justyna",
title = "Motywacja i wartości pokolenia Z na polskim rynku pracy - wnioski dla polskiej polityki zatrudnienia",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rynku pracy : przyszłość energetyki",
pages = "56-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-947017-8-9 ; 978-83-947017-9-6",
}
4
@inbook{UEK:2168324153,
author = "Mirzyńska Anna",
title = "Raportowanie zintegrowane w budowaniu strategii CSR w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji",
pages = "98-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4",
}
5
@article{UEK:2168329825,
author = "Mirzyńska Anna",
title = "Charakterystyka sfery gospodarczej na przykładzie studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "80-94",
year = "2016",
}