Publications of the selected author

1

Title:
Zróżnicowanie aktywności promocyjnej dużych miast Polski i jego uwarunkowania
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
303 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-346
Nr:
2168309811
doctoral dissertation
2

Author:
Title:
Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
332 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-298
Nr:
2168290899
doctoral dissertation
3

Author:
Oleniuch Iwona
Title:
Postawy a zachowania konsumentów wobec żywności tradycyjnej i regionalnej oraz ich uwarunkowania
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
318 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-240
Nr:
2168255402
doctoral dissertation
4

Author:
Dimow Paweł
Title:
Identification and Measurement of the Marketing Orientation of Sports Clubs
Publisher address:
Cracow: , 2009
Physical description:
320 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-146
Nr:
51679
doctoral dissertation
5

Author:
Mauch Torben
Title:
Information als Produktionsfaktor im Dienstleistungssektor Handel unter dem Einfluss der neuen Kommunikationstechnologien = Informacja jako czynnik produkcji w sektorze usług handlowych pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych
Publisher address:
[Kraków]: , 2008
Physical description:
257 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-98
Nr:
51621
doctoral dissertation
6

Title:
Segmentacja rynku ubezpieczeń na życie jako czynnik przewagi konkurencyjnej firm ubezpieczeniowych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
294 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 13 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/601
Nr:
2168259096
doctoral dissertation
7

Author:
Hales Colin F.
Title:
Wykorzystywanie opakowań w strategiach marketingowych
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
280 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 12 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/707
Nr:
2168278689
doctoral dissertation
8

Author:
Góra Robert
Title:
Zachowania dostosowawcze przedsiębiorstw spółdzielczych do warunków rynkowych w okresie transformacji gospodarki polskiej
Publisher address:
Kraków: , 1995
Physical description:
311 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 11 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/786
Nr:
2168278691
doctoral dissertation
9

Author:
Title:
Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce : identyfikacja i analiza
Publisher address:
Kraków: , 1991
Physical description:
183 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/755
Nr:
2168278693
doctoral dissertation
10

Title:
Społeczne uwarunkowania jakości usług handlowych
Publisher address:
Kraków: , 1990
Physical description:
258 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/753
Nr:
2168278695
doctoral dissertation
11

Title:
Przestrzenno-ekonomiczna identyfikacja miejskich ośrodków rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej)
Publisher address:
Kraków: , 1988
Physical description:
314 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/748
Nr:
2168278697
doctoral dissertation
12

Title:
Przestrzenne aspekty układów strukturalnych obrotu towarowego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
382 k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/225
Nr:
2168282225
doctoral dissertation
1
Zróżnicowanie aktywności promocyjnej dużych miast Polski i jego uwarunkowania / Sebastian BRAŃKA ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Kraków, 2016. - 303 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003232
2
Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa / Iryna MANCZAK ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Kraków, 2014. - 332 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003029
3
Postawy a zachowania konsumentów wobec żywności tradycyjnej i regionalnej oraz ich uwarunkowania / Iwona Oleniuch ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Kraków, 2013. - 318 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002691
4
Identification and Measurement of the Marketing Orientation of Sports Clubs / Paweł Dimow ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Cracow, 2009. - 320 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001827a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001827b
5
Information als Produktionsfaktor im Dienstleistungssektor Handel unter dem Einfluss der neuen Kommunikationstechnologien = Informacja jako czynnik produkcji w sektorze usług handlowych pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych / Torben Mauch ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - [Kraków], 2008. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001460a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001460b
6
Segmentacja rynku ubezpieczeń na życie jako czynnik przewagi konkurencyjnej firm ubezpieczeniowych w Polsce / Jarosław PLICHTA ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Kraków, 2001. - 294 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 13 k. - Bibliogr.
7
Wykorzystywanie opakowań w strategiach marketingowych / Colin F. Hales ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Kraków, 1997. - 280 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 12 k. - Bibliogr.
8
Zachowania dostosowawcze przedsiębiorstw spółdzielczych do warunków rynkowych w okresie transformacji gospodarki polskiej / Robert Góra ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Kraków, 1995. - 311 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 11 k. - Bibliogr.
9
Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce : identyfikacja i analiza / Jacek BAZARNIK ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Kraków, 1991. - 183 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
10
Społeczne uwarunkowania jakości usług handlowych / Regina KLIMKOWSKA ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Kraków, 1990. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
11
Przestrzenno-ekonomiczna identyfikacja miejskich ośrodków rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej) / Krzysztof Piotr WOJDACKI ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Kraków, 1988. - 314 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Przestrzenne aspekty układów strukturalnych obrotu towarowego / Andrzej SZROMNIK ; Promotor: Stefan MYNARSKI. - Kraków, 1976. - 382 k. : il. ; 30 cm
1
Brańka S., (2016), Zróżnicowanie aktywności promocyjnej dużych miast Polski i jego uwarunkowania, Prom. Szromnik A., Kraków : , 303 k.
2
Manczak I., (2014), Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa, Prom. Szromnik A., Kraków : , 332 k.
3
Oleniuch I., (2013), Postawy a zachowania konsumentów wobec żywności tradycyjnej i regionalnej oraz ich uwarunkowania, Prom. Szromnik A., Kraków : , 318 k.
4
Dimow P., (2009), Identification and Measurement of the Marketing Orientation of Sports Clubs, Prom. Szromnik A., Cracow : , 320 k.
5
Mauch T., (2008), Information als Produktionsfaktor im Dienstleistungssektor Handel unter dem Einfluss der neuen Kommunikationstechnologien, Prom. Szromnik A., [Kraków] : , 257 k.
6
Plichta J., (2001), Segmentacja rynku ubezpieczeń na życie jako czynnik przewagi konkurencyjnej firm ubezpieczeniowych w Polsce, Prom. Szromnik A., Kraków : , 294 k.
7
Hales C., (1997), Wykorzystywanie opakowań w strategiach marketingowych, Prom. Szromnik A., Kraków : , 280 k.
8
Góra R., (1995), Zachowania dostosowawcze przedsiębiorstw spółdzielczych do warunków rynkowych w okresie transformacji gospodarki polskiej, Prom. Szromnik A., Kraków : , 311 k.
9
Bazarnik J., (1991), Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce: identyfikacja i analiza, Prom. Szromnik A., Kraków : , 183 k.
10
Klimkowska R., (1990), Społeczne uwarunkowania jakości usług handlowych, Prom. Szromnik A., Kraków : , 258 k.
11
Wojdacki K., (1988), Przestrzenno-ekonomiczna identyfikacja miejskich ośrodków rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej), Prom. Szromnik A., Kraków : , 314 k.
12
Szromnik A., (1976), Przestrzenne aspekty układów strukturalnych obrotu towarowego, Prom. Mynarski S., Kraków : , 382 k.
1
@unpublished{UEK:2168309811,
author = "Brańka Sebastian",
title = "Zróżnicowanie aktywności promocyjnej dużych miast Polski i jego uwarunkowania",
adress = "Kraków",
year = "2016",
}
2
@unpublished{UEK:2168290899,
author = "Manczak Iryna",
title = "Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
3
@unpublished{UEK:2168255402,
author = "Oleniuch Iwona",
title = "Postawy a zachowania konsumentów wobec żywności tradycyjnej i regionalnej oraz ich uwarunkowania",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
4
@unpublished{UEK:51679,
author = "Dimow Paweł",
title = "Identification and Measurement of the Marketing Orientation of Sports Clubs",
adress = "Cracow",
year = "2009",
}
5
@unpublished{UEK:51621,
author = "Mauch Torben",
title = "Information als Produktionsfaktor im Dienstleistungssektor Handel unter dem Einfluss der neuen Kommunikationstechnologien",
adress = "Kraków",
year = "2008",
}
6
@unpublished{UEK:2168259096,
author = "Plichta Jarosław",
title = "Segmentacja rynku ubezpieczeń na życie jako czynnik przewagi konkurencyjnej firm ubezpieczeniowych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
7
@unpublished{UEK:2168278689,
author = "Hales Colin F.",
title = "Wykorzystywanie opakowań w strategiach marketingowych",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
8
@unpublished{UEK:2168278691,
author = "Góra Robert",
title = "Zachowania dostosowawcze przedsiębiorstw spółdzielczych do warunków rynkowych w okresie transformacji gospodarki polskiej",
adress = "Kraków",
year = "1995",
}
9
@unpublished{UEK:2168278693,
author = "Bazarnik Jacek",
title = "Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce : identyfikacja i analiza",
adress = "Kraków",
year = "1991",
}
10
@unpublished{UEK:2168278695,
author = "Klimkowska Regina",
title = "Społeczne uwarunkowania jakości usług handlowych",
adress = "Kraków",
year = "1990",
}
11
@unpublished{UEK:2168278697,
author = "Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Przestrzenno-ekonomiczna identyfikacja miejskich ośrodków rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej)",
adress = "Kraków",
year = "1988",
}
12
@unpublished{UEK:2168282225,
author = "Szromnik Andrzej",
title = "Przestrzenne aspekty układów strukturalnych obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}