Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 153-165
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332631
chapter in textbook
See main document
2

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (60)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Physical description:
158 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168336557
journal / series editorial
3

Author:
Title:
Jawność i przejrzystość postępowania o udzielanie zamówienia publicznego = Openness and Transparency of Public Procurement Proceedings
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 5 (341) (2019) , s. 7-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168338103
article
4

Author:
Title:
Umowy o usługi turystyczne
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 201-207
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332641
chapter in textbook
See main document
5

Author:
Title:
Elementy prawa autorskiego
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 299-314
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332655
chapter in textbook
See main document
6

Author:
Title:
Umowy transportowe
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 145-152
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332629
chapter in textbook
See main document
7

Author:
Title:
Elementy prawa finansowego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 125-133
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330661
chapter in textbook
See main document
8

Author:
Title:
Zagadnienia ogólne
Source:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1-93
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Nr:
2168332297
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3 (58)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
103 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168332561
journal / series editorial
10

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (56)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
119 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168327361
journal / series editorial
11

Author:
Title:
Funkcjonowanie nadzoru nad udzielaniem i wykonywaniem zamówień publicznych = Supervision over the Process of Awarding and Executing Public Procurement
Source:
Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych / red. Marcin Smaga i Mateusz Winiarz - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 57-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949266-4-9
Nr:
2168332879
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Elementy prawa administracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 79-93
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330655
chapter in textbook
See main document
13

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (59)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
128 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168333459
journal / series editorial
14

Author:
Title:
Elektronizacja drobnych zamówień publicznych
Source:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 277-289
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Nr:
2168332311
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (57)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
116 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168328241
journal / series editorial
16

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. XXI-XXII
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Nr:
2168332303
preface / summary
See main document
17

Author:
Title:
Miarkowanie kary umownej w zamówieniach publicznych
Source:
Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 77-92
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
Nr:
2168327391
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Elementy prawa cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 155-243
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330669
chapter in textbook
See main document
19

Author:
Title:
Ekonomiczno-prawne aspekty koncesji budowlanych
Source:
Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 415-429
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5
Nr:
2168328295
chapter in monograph
20

Author:
Title:
O niektórych postulatach zmian w prawie zamówień publicznych
Source:
Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych / red. nauk. Małgorzata Stręciwilk, Anna Dobaczewska - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2018, s. 77-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88686-63-4
Nr:
2168327371
chapter in monograph
21

Title:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
XXII, 295 s.; 21 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Nr:
2168332295
monograph
See related chapters
22

Author:
Title:
Umowy o zamówienia publiczne w zarysie
Publisher address:
Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2018
Physical description:
287 s.; 25 cm
Research program:
Opracowanie i druk współfinansowne przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ISBN:
978-83-88686-49-8
Nr:
2168323789
book
23

Author:
Title:
Procedury częściowo zautomatyzowane
Source:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 239-276
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Nr:
2168332309
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Aktualny stan rynku zamówień publicznych w Polsce - problemy i kierunki rozwoju
Source:
Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku / red. Michał Kania, Paweł Nowicki, Agnieszka Piwowarczyk - Warszawa: Wydawnictwo Ius Publicum, 2017, s. 253-270 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946766-1-2
Nr:
2168319725
chapter in monograph
25

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (55)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
114 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168327703
journal / series editorial
26

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Verification Methods of the Economic and Financial Credibility of Entrepreneurs Applying for a Public Contract = Sposoby weryfikacji wiarygodności gospodarczej i finansowej przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 138-139. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336803
varia
27

Author:
Title:
Zagadnienia społeczne w zamówieniach publicznych = Social Issues in Public Procurement
Source:
Gdańskie Studia Prawnicze. - t. 37 (2017) , s. 349-361. - Summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320487
article
28

Author:
Title:
O potrzebie wzmocnienia statusu Krajowej Izby Odwoławczej - z perspektywy 10-lecia jej działalności = On the Need to Consolidate the Status of the National Appeals Chamber - From the Perspective of the 10th Anniversary of Its Activity
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (52) (2017) , s. 3-14. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168313331
article
See main document
29

Author:
Title:
Sposoby weryfikacji wiarygodności gospodarczej i finansowej przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 201-215 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
Nr:
2168319531
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Charakter prawny umów koncesyjnych = The Legal Nature of Concession Contracts
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2017) , s. 53-71. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314187
article
31

Author:
Title:
O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. Część druga
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (245) (2017) , s. 63-68
Nr:
2168328457
unreviewed article
32

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (53)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
124 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168327365
journal / series editorial
33

Author:
Conference:
X Konferencja Naukowa Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych - aktualne problemy i propozycje rozwiązań, Białystok, Polska, od 2017-06-26 do 2017-06-27
Title:
O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych
Source:
Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych - aktualne problemy i propozycje rozwiązań / red. nauk. Małgorzata Stręciwilk, Andrzej Panasiuk - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2017, s. 163-184. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-88686-53-5
Access mode:
Nr:
2168328465
chapter in conference materials
34

Author:
Title:
O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. Część pierwsza
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (244) (2017) , s. 43-51
Nr:
2168328461
unreviewed article
35

Author:
Title:
Założenia treści prawa zamówień publicznych = Assumptions of the Content of Public Procurement Law
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 497 (2017) , s. 36-52. - Tytuł numeru: Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej: system zamówień publicznych w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328403
article
36

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (52)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
124 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168313329
journal / series editorial
See related chapters
37

Author:
Title:
Umowy transportowe
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 136-143
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168305131
chapter in textbook
See main document
38

Author:
Title:
Umowy o usługi turystyczne
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 188-192
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168305147
chapter in textbook
See main document
39

Author:
Title:
Elementy prawa autorskiego
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 275-289
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168305165
chapter in textbook
See main document
40

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (49)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Physical description:
101 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168311105
journal / series editorial
41

Author:
Title:
Przetargowy obowiązek zawarcia umowy o zamówienie publiczne w nowym ujęciu = New Approach to the Tendering Obligation to Contract
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (48) (2016) , s. 122-131. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168311113
article
See main document
42

Author:
Title:
Zamówienia publiczne instrumentem stymulacji rozwoju gospodarczego
Source:
Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 273-287
ISBN:
978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5
Nr:
2168307679
chapter in monograph
43

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (48)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Physical description:
170 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168310969
journal / series editorial
See related chapters
44

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3 (50)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Physical description:
116 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168312271
journal / series editorial
45

Author:
Title:
Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145-145a prawa zamówień publicznych = Renouncement of a Procurement Contract Under Articles 145-145a of the Public Procurement Law
Source:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 211-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315115
article
46

Author:
Title:
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 144-156
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168305133
chapter in textbook
See main document
47

Title:
Elementy prawa cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 128-204
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299929
chapter in textbook
See main document
48

Author:
Conference:
V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Poznań, Polska, od 2014-09-26 do 2014-09-27
Title:
O potrzebie usprawnienia kodeksowej regulacji umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia
Source:
Współczesne problemy prawa zobowiązań / red. nauk. Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 680-695 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-8052-2
Nr:
2168303769
chapter in conference materials
49

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (44)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
145 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168298237
journal / series editorial
See related chapters
50

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3 (46)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
308 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168298251
journal / series editorial
See related chapters
51

Author:
Title:
Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne w nowym ujęciu = The New Approach to Exclusion of a Dishonest Contractor from Public Procurement Bidding
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (44) (2015) , s. 110-119. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168298241
article
See main document
52

Author:
Title:
Elementy prawa finansowego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 104-111
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299923
chapter in textbook
See main document
53

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (47)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
305 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168304633
journal / series editorial
54

Author:
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Dyscyplina Finansów Publicznych - 10 lat obowiązywania ustawy, Kraków, Polska, od 2015-11-18 do 2015-11-20
Title:
O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności za niektóre uchybienia popełniane przy udzielaniu lub wykonywaniu zamówień publicznych = About the Necessity to Improve Liability for Infringements Committed in the Process of Awarding or Performing Public Contracts = Von der Notwendigkeit der Optimierung der Verantwortlichkeit für manche Rechtswidrigkeiten, die bei der Vergabe bzw. Ausführung öffentlicher Aufträge begangen werden
Source:
Dyscyplina finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka / red. Marcin Smaga, Mateusz Winiarz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 546-563. - Streszcz., summ., Zsfg.
Series:
(Beck Info Biznes - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-8050-6 ; 978-83-255-8051-3
Nr:
2168301689
chapter in conference materials
55

Author:
Conference:
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowe Prawo Zamówień Publicznych - kierunki modernizacji", Kraków, Polska, od 2015-09-21 do 2015-09-22
Title:
Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2015) , s. 13-19
Nr:
2168301299
article
56

Author:
Title:
O urzędowej koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych - krytycznie
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(218) (2015) , s. 14-27
Nr:
2168305823
unreviewed article
57

Author:
Title:
Uwagi de lege ferenda na temat zasad udzielania zamówień publicznych
Source:
Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian / red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki - Wrocław: PRESSCOM Sp. z o.o., 2015, s. 118-131
ISBN:
978-83-64512-44-5
Nr:
2168291913
chapter in monograph
58

Author:
Title:
Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych = The Course of the Tendering Process Against the Background of the EU Public Procurement Law
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (46) (2015) , s. 252-261. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168298261
article
See main document
59

Author:
Title:
Perspektywy rozwojowe samorządowych zamówień publicznych
Source:
Finanse Komunalne. - R. 22, nr 12 (203) (2015) , s. 49-63. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305813
article
60

Author:
Title:
O potrzebie wzmocnienia funkcji prewencyjnej kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansowej w zakresie zamówień publicznych
Source:
10 lat ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / red. Wojciech Robaczyński, Arkadiusz Talik, Zbigniew Zieliński - Warszawa: Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, 2015, s. 30-47
Series:
(Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ; nr 1 wyd. specjalne)
ISBN:
978-83-942027-0-5
Access mode:
Nr:
2168305827
chapter in monograph
61

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (45)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
116 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168296755
journal / series editorial
62

Author:
Title:
Czy jest dopuszczalna waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie o zamówienie publiczne? : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.10.2014 r. (II CSK 773/13)
Source:
Finanse Komunalne. - R. 22, nr 10 (2015) , s. 72-78. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305811
article
63

Author:
Title:
Elementy prawa administracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 68-80
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299919
chapter in textbook
See main document
64

Author:
Title:
Prawo zamówień publicznych - co dalej?
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(214) (2015) , s. 47-61
Nr:
2168305821
unreviewed article
65

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Państwo i Prawo. - R. 69, z. 1 (2014) , s. 101-105
Nr:
2168295621
review
66

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3(42)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
155 s.; 23 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168295669
journal / series editorial
See related chapters
67

Author:
Title:
Rozpoznawanie sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych po reaktywowaniu mechanizmów rynkowych = Recognizing Pre-Contractual Disputes in Public Procurement after the Reactivation of Market Mechanisms
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 370-386. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288871
article
68

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4(43)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
142 s.; 23 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168295675
journal / series editorial
See related chapters
69

Author:
Title:
Kryteria oceny ofert przetargowych w nowym ujęciu = New Bid Assessment Criteria
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (43) (2014) , s. 3-18. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295677
article
See main document
70

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (41)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
134 s.; 23 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168298265
journal / series editorial
71

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1(40)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
174 s.; 23 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168295663
journal / series editorial
See related chapters
72

Author:
Title:
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 35-53
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168276101
chapter in textbook
See main document
73

Author:
Title:
Zasady prawa zamówień publicznych = The Public Procurement Law Principles
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (42) (2014) , s. 3-27. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295671
article
See main document
74

Author:
Title:
Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych = Big Riggings in Public Procurement
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (40) (2014) , s. 30-39. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295665
article
See main document
75

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (39)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Physical description:
143 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych art.,
Nr:
2168306883
journal / series editorial
See related chapters
76

Author:
Title:
Zakres i struktura prawa zamówień publicznych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (39) (2013) , s. 3-17
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168306971
article
See main document
77

Author:
Title:
Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju = Polish Model of Examining Pre-contractual Disputes in the Field of Public Contracts - from the Point of View of its Development
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 8 (2013) , s. 4-14. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168322929
article
78

Author:
Title:
Umowa o zamówienie publiczne
Source:
System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013, s. 301-323
ISBN:
978-83-88686-26-9
Access mode:
Nr:
2168294855
chapter in monograph
79

Author:
Title:
Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne
Source:
Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. nauk. Krzysztof Szuma - Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013, s. 37-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-766-5
Nr:
2168262094
chapter in monograph
80

Author:
Title:
Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych
Source:
System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013, s. 252-265
ISBN:
978-83-88686-26-9
Access mode:
Nr:
2168294853
chapter in monograph
81

Author:
Conference:
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Dyscyplina Finansów Publicznych - narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego", Kraków, Polska, od 2013-11-20 do 2013-11-22
Title:
Praktyczne znaczenie nowego unormowania z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych = Praktische Bedeutung der neuen Rechtsnorm im Artikel 42 Abs. 5 des Gesetzes über öffentliche Finanzen = Praktične značennâ novogo uporâdkuvannâ za st. 42 pkt. 5 zakonu pro publìčnì fìnansi
Source:
Dyscyplina Finansów Publicznych : narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego / [red. Marcin Smaga, Mateusz Winiarz] - Kraków: Wydawnictwo Publicus : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, s. 325-331. - Zsfg., rez.
ISBN:
83-88730-20-7
Nr:
2168304257
chapter in conference materials
82

Author:
Title:
Unieważnienie postępowania
Source:
System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013, s. 243-251
ISBN:
978-83-88686-26-9
Access mode:
Nr:
2168294851
chapter in monograph
83

Author:
Title:
Wybór oferty najkorzystniejszej
Source:
System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013, s. 221-242
ISBN:
978-83-88686-26-9
Access mode:
Nr:
2168294849
chapter in monograph
84

Author:
Title:
Podwykonawstwo i jego znaczenie prawne w zamówieniach publicznych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (36) (2013) , s. 3-19
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168304629
article
See main document
85

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (36)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Physical description:
132 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych art.,
Nr:
2168304621
journal / series editorial
See related chapters
86

Author:
Title:
Podstawowe instrumenty administracyjne w zamówieniach publicznych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (39) (2013) , s. 27-43
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168306975
article
See main document
87

Author:
Title:
Umowy transportowe
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 114-120
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262694
chapter in textbook
See main document
88

Author:
Title:
Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2012) , s. 9-22
Nr:
2168230288
article
89

Author:
Title:
Zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami europejskimi
Source:
Finanse Komunalne. - R. 19, nr 4 (2012) , s. 5-24. - streszcz.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168322741
article
90

Author:
Title:
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 121-131
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262696
chapter in textbook
See main document
91

Author:
Title:
Elementy prawa autorskiego
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 238-250
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262744
chapter in textbook
See main document
92

Author:
Title:
Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym = The prob lem of the systematics of the contracts under the new Polish Civi l Code
Source:
Transformacje Prawa Prywatnego. - nr 1 (2012) , s. 61-75. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168310595
article
93

Title:
Elementy prawa cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 128-202
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239748
chapter in monograph
See main document
94

Author:
Title:
Zamówienia publiczne w starożytności oraz w epoce średniowieczno-feudalnej
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (34) (2012) , s. 3-29
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168303855
article
See main document
95

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3 (34)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy art.,
Nr:
2168303829
journal / series editorial
See related chapters
96

Author:
Conference:
Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych. V Konferencja Naukowa, Polska, Sopot, Polska, od 2012-10-17 do 2012-10-18
Title:
O niektórych uwarunkowaniach efektywności zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich
Source:
Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa) / red. nauk. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy - Wyd. 2 rozszerz.. - Gdańsk ; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2012, s. 139-159
ISBN:
83-88686-24-0
Access mode:
Nr:
2168294317
chapter in conference materials
97

Author:
Conference:
Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych, Warszawa, Polska, od 2012-12-05 do 2012-12-05
Title:
Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju [dokument elektroniczny]
Source:
Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych - Warszawa: Krajowa Izba Odwoławcza, 2012, s. 1-26
Access mode:
Nr:
2168302729
chapter in conference materials
98

Author:
Title:
Umowy o usługi turystyczne
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 158-162
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262706
chapter in textbook
See main document
99

Author:
Title:
Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (2012) , s. 31-44
Nr:
2168230290
article
100

Author:
Title:
Elementy prawa finansowego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 103-110
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239760
chapter in monograph
See main document
101

Author:
Title:
Elementy prawa administracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 67-79
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239756
chapter in monograph
See main document
102

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (33)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012
Physical description:
100 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168301189
journal / series editorial
See related chapters
103

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 12.1.2012 r., IV CSK-219/11
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (33) (2012) , s. 59-64. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168301193
article
See main document
104

Author:
Title:
O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów w europejskim prawie kontraktów
Source:
Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe / red. Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Aneta Wiewiórowska-Domagalska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 109-119
ISBN:
978-83-62818-01-3 ; 978-83-255-3793-7
Nr:
2168303595
chapter in monograph
105

Author:
Title:
Weryfikacja stawki VAT przy ocenie ofert w przetargu na zamówienia publiczne
Source:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 164-174
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242034
chapter in monograph
See main document
106

Author:
Title:
Regulacja prawna zamówień publicznych w Polsce w ujęciu historycznym
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (35) (2012) , s. 3-40
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168305249
article
107

Author:
Title:
Elementy prawa administracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 67-80
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166081766
chapter in monograph
See main document
108

Author:
Title:
O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 269-283 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
Nr:
2168218026
chapter in monograph
See main document
109

Author:
Title:
Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2011) , s. 44-51
Nr:
2168219226
article
110

Author:
Title:
Nadzór inwestorski
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1(28) (2011) , s. 3-19. - Streszcz.
Nr:
2168304351
article
See main document
111

Author:
Title:
Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2011) , s. 14-22
Nr:
2168219290
unreviewed article
112

Author:
Title:
Zamówienia publiczne na usługi badawcze lub rozwojowe
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2011) , s. 38-47
Nr:
2168219310
article
113

Author:
Title:
Elementy prawa finansowego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 105-112
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166081949
chapter in monograph
See main document
114

Author:
Title:
O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom ubiegającym się o zamówienie publiczne
Source:
Studia Prawnicze : rozprawy i materiały (2011) , s. 115-131
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168313505
article
115

Author:
Title:
Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego = Granting Relief in the Repayment of Civil Law Claims of Territorial Self-government Units
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 6 (246) (2011) , s. 48-56. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218034
article
116

Author:
Title:
Nowy Komentarz do zamówień sektorowych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2011) , s. 77-79
Nr:
2168219230
review
117

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1(28)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Physical description:
110 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168304329
journal / series editorial
See related chapters
118

Author:
Title:
Z problematyki zamówień publicznych na usługi badawczo-rozwojowe
Source:
Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek - Warszawa: [Urząd Zamówień Publicznych], 2011, s. 193-203
ISBN:
978-83-88686-18-4
Nr:
2168226739
chapter in conference materials
119

Author:
Title:
Elementy prawa autorskiego
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 233-246
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166046461
chapter in textbook
See main document
120

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2(29)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: IZP, 2011
Physical description:
135 s.; 23 cm.
Nr:
2168294005
journal / series editorial
121

Author:
Title:
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 113-124
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166038052
chapter in textbook
See main document
122

Title:
Elementy prawa cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 131-206
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166082354
chapter in monograph
See main document
123

Author:
Title:
Odpowiedzialność organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom = The Liability of the Organiser of an Invitation to Tender for Causing damage to Competitors
Source:
Państwo i Prawo. - R. 66, z. 10 (2011) , s. 46-58
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227628
article
124

Author:
Title:
Charakter prawny korekt finansowych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2011) , s. 9-13
Nr:
2168223346
article
125

Author:
Title:
Umowy transportowe
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 105-111
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166038000
chapter in textbook
See main document
126

Author:
Title:
Zarys rozwoju zamówień publicznych w Polsce na tle państw środkowoeuropejskich
Source:
Studia Prawnicze. - z. 3/4(189) (2011) , s. 69-146
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168306979
article
127

Author:
Title:
Glosa do uchwały SN z 20.10.2011 r. III CZP 52/11
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4(31) (2011) , s. 82-88
Nr:
2168323235
article
128

Author:
Title:
Umowy o usługi turystyczne
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 149-153
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166039011
chapter in textbook
See main document
129

Author:
Title:
Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich - zagadnienia organizacyjne = Auditing Public Procurement Financed with European Funds - Organizational Issues
Source:
Samorząd Terytorialny. - R. 21, nr 11 (251) (2011) , s. 61-79. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222736
article
130

Author:
Title:
Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorcy za nadużycie środków ochrony procesowej = The Selected Issues of Entrepreneur's Liablity for an Abuse of Legal Remedies
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 2 (222) (2011) , s. 45-52. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168223482
article
131

Author:
Title:
Uwagi o charakterze prawnym gwarancji ubezpieczeniowej
Source:
Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 142-151
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1547-0
Nr:
2168225924
chapter in monograph
See main document
132

Author:
Title:
Przetargowy wybór oferty najkorzystniejszej na tle europejskich tendencji rozwojowych
Source:
Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej / red. Andrzej Borowicz, Maria Królikowska-Olczak, Jacek Sadowy, Wacława Starzyńska - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2010, s. 57-78. - Międzynarodowa konferencja naukowa, 21-22 czerwca 2010 r., w Łodzi
ISBN:
978-83-88686-13-9
Nr:
2165816600
chapter in conference materials
133

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 8.02.2008 r. I CSK 328/07 [dot. zadatku w umowie przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego]
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 20, nr 11 (235) (2010) , s. 98-113. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327071
article
134

Author:
Title:
Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne a kontrola w jednostkach sektora finansów publicznych = Financial Management and Public Procurement Versus Audits in Public Finance Sector Units
Source:
Kontrola Państwowa. - R. 55, nr 6(335) (2010) , s. 3-24
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168244388
article
135

Author:
Title:
Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda = The Contract for a Specific Task on it Concerning Favor Services Contracts - Notes de Lege Ferenda
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 93-109. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165767827
chapter in monograph
136

Author:
Title:
Prawo do sądu w zakresie sporów związanych udzielaniem zamówień publicznych
Source:
Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej / red. Helena Franaszek - Kraków: Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010, s. 131-146
Series:
(Państwo i Społeczeństwo ; R. 10, nr 1)
Nr:
2168325427
chapter in monograph
137

Author:
Title:
Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (24) (2010) , s. 3-34. - Streszcz.
Nr:
2168313515
article
See main document
138

Author:
Title:
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - charakterystyka ogólna = Management Control in Public Finance Sector Units - an Overall Description
Source:
Kontrola Państwowa. - R. 55, nr 5(334) (2010) , s. 3-20
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168244382
article
139

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3 (26)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Physical description:
96 s.; 23 cm
Nr:
2168298275
journal / series editorial
See related chapters
140

Author:
Title:
Warunki wymagane od wykonawców a dopuszczalność odwołania przy udzielaniu zamówień małej wartości - glosa - III CZP 110/09
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (24) (2010) , s. 97-104. - Streszcz.
Nr:
2168313519
article
See main document
141

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (25)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Physical description:
96 s.; 23 cm
Nr:
2168313521
journal / series editorial
See related chapters
142

Author:
Title:
Planowanie i szacowanie zamówień publicznych w świetle zmienionej regulacji prawnej
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2010) , s. 6-18
Nr:
2168219236
article
143

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (27)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Physical description:
; 23 cm
Nr:
2168314511
journal / series editorial
See related chapters
144

Author:
Title:
Umowa o prace geologiczno-inżynierskie
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010) , s. 58-64
Nr:
2168298285
article
See main document
145

Author:
Title:
Umowa o roboty budowlane z perspektywy nowego Kodeksu cywilnego
Source:
Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, (Wrocław, 25-27.9.2008 r.) / red. Edward Gniewek, Katarzyna Górska, Piotr Machnikowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010, s. 435-444
ISBN:
978-83-255-1291-0
Nr:
2165995117
chapter in conference materials
146

Author:
Title:
Zakaz udzielania zamówień publicznych bez dostatecznego pokrycia finansowego
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 149-161
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165722743
chapter in monograph
See main document
147

Author:
Title:
Dochodzenie zwrotu wadium od zamawiającego - glosa - V CSK 456/09
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (25) (2010) , s. 70-76. - Streszcz.
Nr:
2168313525
article
See main document
148

Author:
Title:
Umowa o prace geodezyjno-kartograficzne w budownictwie
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (27) (2010) , s. 3-13. - Streszcz.
Nr:
2168314513
article
See main document
149

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 24.7.2009 r., II CSK 61/09
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010) , s. 82-88
Nr:
2168298295
article
See main document
150

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (24)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Physical description:
105 s.; 23 cm
Nr:
2168313517
journal / series editorial
See related chapters
151

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z dnia 20 listopada 2008 r., III CSK 184/08
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2009) , s. 76-83. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168322597
article
152

Author:
Title:
Glosa do postanowienia SN z 7.10.2008 r., III CZP-87/08
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (20) (2009) , s. 68-75
Nr:
2168298483
article
153

Author:
Title:
Dynamiczny system zakupów. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2009) , s. 18-24
Nr:
2166122480
article
154

Author:
Title:
Pełnomocnictwo do działania przed Krajową Izbą Odwoławczą
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (21) (2009) , s. 3-10
Nr:
2168325425
article
155

Author:
Title:
Pzp trzeba dalej usprawniać
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2009) , s. 64-72
Nr:
2166125443
article
156

Author:
Title:
Zaostrzenie zakazu zmiany umowy po nowelizacji
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2009) , s. 41-57
Nr:
2166122569
article
157

Author:
Title:
Elektroniczne zamówienia publiczne
Source:
e-Administracja : prawne zagadnienia informatyzacji administracji / red. Dariusz Szostek - Wrocław: Presscom, 2009, s. 95-134
ISBN:
978-83-61188-14-8
Nr:
2168295309
chapter in monograph
158

Author:
Title:
Kodeksowa regulacja procedur zawierania umów : uwagi de lege ferenda
Source:
Studia i rozprawy - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 347-367
ISBN:
978-83-7378-482-6
Nr:
51368
chapter in monograph
159

Author:
Title:
Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda = The Work Contract on It Concerning Favor Services Contracts - Notes de Lege Ferenda
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 89-106. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-468-0
Nr:
2164932472
chapter in monograph
160

Author:
Title:
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu na zamówienie publiczne = The Criteria for Selecting the Most Advantageous Offer in Public Tendering
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009) , s. 23-38. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165700088
article
See main document
161

Author:
Title:
Glosa do uchwały SN z 24.02.2009 r. III CZP 147/08
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (21) (2009) , s. 107-116
Nr:
2168325419
article
162

Author:
Title:
Dynamiczny system zakupów. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2009) , s. 42-46
Nr:
2166122243
article
163

Author:
Title:
Co oznacza zakaz zmiany umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści wybranej oferty?
Source:
Monitor Prawniczy. - nr 10 (2009) , s. 544-546
Nr:
53068
article
164

Author:
Title:
O niektórych rozwiązaniach prawnych w sferze zamówień publicznych łagodzących skutki recesji gospodarczej = Few Words about Law Solutions in the Sphere of Public Procurement Contract Irritating Reason of Economic Recession
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 397-407. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164865276
chapter in monograph
See main document
165

Author:
Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce", Toruń, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Title:
O potrzebie dalszych usprawnień w prawie zamówień publicznych
Source:
XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009, s. 227-237
ISBN:
978-83-88686-04-7
Access mode:
Nr:
2165811594
chapter in conference materials
166

Author:
Title:
Z problematyki odpowiedzialności "kierownika zamawiającego" za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych
Source:
Studia Prawnicze : rozprawy i materiały (2009) , s. 135-160. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168322895
article
167

Author:
Title:
Dopuszczalność zaskarżenia wyroku arbitrów po zawarciu umowy o zamówienie publiczne
Source:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (138) (2009) , s. 113-122. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168306981
article
168

Author:
Title:
Przetarg na tle rozwiązań europejskich - zarys problemu = Tenders in Light of European Solutions - an Outline of the Problem
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009) , s. 23-35. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50066
article
See main document
169

Author:
Title:
Cywilnoprawna odpowiedzialność zamawiającego - organizatora postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2 (17) (2008) , s. 3-21. - Streszcz.
Nr:
2166477108
article
170

Author:
Title:
Kierunki zmian w projekcie ustawy o finansach publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2008) , s. 66-76
Nr:
2166241691
article
171

Author:
Title:
Uproszczenia proceduralne w świetle nowelizacji PZP
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2008) , s. 70-79
Nr:
2166241722
article
172

Author:
Title:
Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 2
Source:
Prawo Spółek. - nr 1 (133) (2008) , s. 2-8
Nr:
2168231938
article
173

Author:
Title:
Prawo zamówień publicznych po nowelizacji
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2008) , s. 4-11
Nr:
2166241709
article
174

Author:
Title:
Zasada pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego = Written Forms in the Granting of Public Tenders
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008) , s. 5-14. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50460
article
175

Author:
Title:
Glosa do uchwały SN z 7.12.2007 r. III CZP 123/07
Source:
Monitor Prawniczy. - nr 12 (2008) , s. 660-664
Nr:
2168325429
article
176

Author:
Title:
Z problematyki porozumień przetargowych
Source:
Europeizacja prawa prywatnego. T. 2 / red. Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 521-539
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-7526-532-3
Nr:
2166080789
chapter in monograph
177

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2008) , s. 8-22
Nr:
2166328289
article
178

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (19) wydanie specjalne
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2008
Physical description:
289 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy ref.,
Nr:
2166477573
journal / series editorial
See related chapters
179

Author:
Title:
O dopuszczalnych modyfikacjach zobowiązań z umów o zamówienia publiczne
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 241-251. - Streszcz.
Nr:
2166478974
article
See main document
180

Author:
Title:
Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6 (2008) , s. 52-60
Nr:
2166328089
article
181

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 7.7.2007 r., II CSK-344/07
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (16) (2008) , s. 105-112
Nr:
2168298489
article
182

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 3
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2008) , s. 40-48
Nr:
2166328302
article
183

Author:
Title:
Przedkontraktowe powinności informacyjne
Source:
Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA2008, s. 79-91
Signature:
NP-1228/1/Magazyn
Nr:
2167685870
chapter in unpublished scientific work
See main document
184

Author:
Title:
O niektórych warunkach ubiegania się o zamówienie publiczne po nowelizacji ustawy
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (18) (2008) , s. 3-21
Nr:
2168298487
article
185

Author:
Title:
Wynagrodzenie za roboty budowlane : Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 15 czerwca 2007 r. (V CSK-63/07)
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2008) , s. 51-53
Nr:
2166328632
article
186

Author:
Title:
O potrzebie uchylenia art. 647 k.c. = About the Need to Repeal Art. 647 of the Civil Code
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 6 (190) (2008) , s. 12-18. - Streszcz.
Nr:
2166079945
article
187

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2008) , s. 30-36
Nr:
2166328622
article
188

Author:
Title:
Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 1
Source:
Prawo Spółek. - nr 12 (132) (2007) , s. 2-10
Nr:
2168231956
article
189

Author:
Title:
Komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Publicus, 2007
Physical description:
189, [1] s.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Doradcy)
ISBN:
83-88730-14-2
Nr:
2168325423
monograph
190

Author:
Title:
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 3
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2007) , s. 40-45
Nr:
2166241567
article
191

Author:
Title:
How and Why to Teach Interdisciplinary Research Practice
Source:
Journal of Research Practice. - Vol. 3, Issue 2, Art. M17 (2007) - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168244220
article
192

Author:
Title:
Wynagrodzenie za roboty budowlane
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (2007) , s. 9-19
Nr:
2166241660
article
193

Author:
Title:
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6 (2007) , s. 12-19
Nr:
2166241627
article
194

Author:
Title:
Kształtowanie warunków zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 16, z. 1 (2007) , s. 37-62
Nr:
2168295311
article
195

Author:
Title:
Udzielanie zamówień publicznych w trybie powtarzalnego przetargu elektronicznego - dynamiczny sposób dokonywania zakupów = Awarding Public Contracts in Repeatable Electronic Tender Procedure - Dynamic Procurement Method
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (172) (2007) , s. 27-35. - Streszcz.
Nr:
2168313513
article
196

Author:
Title:
Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych 2007
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2007) , s. 24-32
Nr:
2166241649
article
197

Author:
Title:
Z problematyki przetargu organizowanego na sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego w trybie prywatyzacji = Apects of a Tender for Selling a State Enterprise During Privatization Proceedings
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 10(198) (2007) , s. 56-71
Nr:
2168322055
article
198

Author:
Title:
Umowy ramowe po nowelizacji
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5 (2007) , s. 22-25
Nr:
2166241638
article
199

Author:
Title:
Weryfikacja wiarygodności gospodarczej przedsiębiorcy ubiegającego się o zamówienie publiczne = Verification of Credibility Business Activity with Are Competing to Get Public Procurement
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 557-567. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164974132
chapter in monograph
See main document
200

Author:
Title:
Udzielenie zamówienia publicznego w trybie tzw. zapytania o cenę
Source:
Studia Prawnicze. - z. 2(172) (2007) , s. 55-74
Nr:
2168313507
article
201

Author:
Title:
Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12 (2007) , s. 6-18
Nr:
2166241007
article
202

Author:
Title:
Rozstrzyganie sporów przedumownych wynikających z uchybień popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 3 (2007) , s. 72-85
Nr:
2168322923
article
203

Author:
Title:
Zamówienia związane z Euro 2012
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2007) , s. 16-24
Nr:
2166241485
article
204

Author:
Title:
O potrzebie wykorzystania rozwiązań zawartych w PECL w pracach nad nowym polskim Kodeksem cywilnym
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA2007, s. 5-11
Signature:
NP-1020/3/Magazyn
Nr:
2167659719
chapter in unpublished scientific work
See main document
205

Author:
Title:
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7 (2007) , s. 40-46
Nr:
2166241616
article
206

Author:
Title:
Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych = Tendering Ways of Determining Public Real Estate Purchasers. Part 2. Cz. 2
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 1(189) (2007) , s. 50-72
Nr:
2168325243
article
207

Author:
Title:
Planowanie i finansowanie zamówień publicznych : wartość zamówienia publicznego
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2007) , s. 26-34
Nr:
2166241670
article
208

Author:
Title:
Odpowiedzialność karno-administracyjna za uchybienia popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych = Penal and Administrative Procedure in Cases of Mistakes Made in the Granting of Public Procurements Contracts
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 121-133. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166034250
chapter in monograph
See main document
209

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 5 października 2006 r. (IV CSK-153/06)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 51, z. 10 (2007) , s. 754-758
Nr:
2168322919
article
210

Author:
Title:
Komentarz do nowelizacji prawa zamówień publicznych 2007
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Publicus, 2007
Physical description:
189, [1] s.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Doradcy)
ISBN:
83-88730-14-2
Nr:
2168302735
monograph
211

Author:
Title:
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego : z dn. 19 czerwca 2007 r. (III CZP-25/07)
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2007) , s. 38-41
Nr:
2166327869
article
212

Author:
Title:
Dialog konkurencyjny w zamówieniach publicznych
Source:
Finanse Komunalne. - nr 7-8 (2006) , s. 86-93
Nr:
2168276449
article
213

Author:
Title:
Komentarz do wyroku
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(105) (2006) , s. 52-54
Nr:
2168302995
article
214

Author:
Title:
Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - sposoby negocjacyjne i przetargowe (cz. 2)
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA2006, s. 6-17
Research program:
102/KP/1/2006/S/360
Signature:
NP-1020/2/Magazyn
Nr:
2168318181
chapter in unpublished scientific work
See main document
215

Author:
Title:
Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(105) (2006) , s. 23-31. - Streszcz.
Nr:
2168302985
article
216

Author:
Title:
Ogłoszenia po nowelizacji
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(113) (2006) , s. 4-8. - Streszcz.
Nr:
2168295335
article
217

Author:
Title:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 27 stycznia 2005 r. (III CZP-78/04)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 50, z. 6 (2006) , s. 319-321
Nr:
2168322917
article
218

Author:
Title:
Glosa : [Uchwała Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2006 r.(III CZP-124/05)]
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2006) , s. 156-160
Nr:
2168248624
article
219

Author:
Title:
Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 1
Source:
Prawo Spółek. - nr 10 (118) (2006) , s. 34-40
Nr:
2168231950
article
220

Author:
Title:
Koncentracja postępowania protestacyjno-odwoławczego
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(110) (2006) , s. 20-28. - Streszcz.
Nr:
2168303013
article
221

Author:
Title:
Glosa do uchwały SN z dnia 21 października 2005 r., III CZP 74/05 - zastrzeganie tajemnicy przy składaniu oferty na przetarg o zamówienie publiczne
Source:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 3 (127) (2006) , s. 119-126. - Streszcz.
Nr:
2168325865
article
222

Author:
Title:
Glosa : [Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 sierpnia 2005 r.(II GSK-105/05)]
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2006) , s. 139-145
Nr:
2168242384
article
223

Author:
Title:
Dynamiczny system zakupów. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(109) (2006) , s. 22-25. - Streszcz.
Nr:
2168303009
article
224

Author:
Title:
Dynamiczny system zakupów. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(108) (2006) , s. 7-11. - Streszcz.
Nr:
2168303007
article
225

Author:
Title:
Następstwa prawne nieważnej umowy o zamówienie publiczne
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(106) (2006) , s. 4-11. - Streszcz.
Nr:
2168302999
article
226

Author:
Title:
Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 2
Source:
Prawo Spółek. - nr 11 (119) (2006) , s. 37-44
Nr:
2168231954
article
227

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 14.02.2006 r. II CSK 84/05
Source:
Finanse Komunalne. - nr 12 (2006) , s. 65-76
Nr:
2168314455
article
228

Author:
Title:
Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych = Tendering Ways of Determining Public Real Estate Purchasers. Part 1. Cz. 1
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 16, nr 12(188) (2006) , s. 21-41
Nr:
2168325241
article
229

Author:
Title:
Dokumentowanie warunków udziału w postępowaniu
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(111) (2006) , s. 4-7. - Streszcz.
Nr:
2168295331
article
230

Author:
Title:
Elektroniczna aukcja uzupełniająca w zamówieniach publicznych = Supplementary Electronic Auction in Public Procurement
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 16, nr 9(185) (2006) , s. 47-66
Nr:
2168244376
article
231

Author:
Title:
Kierunki zmian Prawa zamówień publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(107) (2006) , s. 7-18
Nr:
2168303005
article
232

Author:
Title:
Trybunał Konstytucyjny orzekł
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(112) (2006) , s. 15-19. - Streszcz.
Nr:
2168295333
article
233

Author:
Title:
Umowy ramowe
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(115) (2006) , s. 18-22. - Streszcz.
Nr:
2168295339
article
234

Author:
Title:
Jurysdykcja w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(103) (2005) , s. 46-49
Nr:
2168302811
article
235

Author:
Title:
Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(97) (2005) , s. 12-19. - Streszcz.
Nr:
2168295327
article
236

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 13 stycznia 2004 r. (V CK-97/03)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 49, z. 5 (2005) , s. 88-90
Nr:
2168322901
article
237

Author:
Title:
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(95) (2005) , s. 19-26. - Streszcz.
Nr:
2168295317
article
238

Author:
Title:
Zamówienia sektorowe. Cz. 2
Source:
Finanse Komunalne. - nr 1/2 (2005) , s. 75-82
Nr:
2168327075
article
239

Title:
Elementy prawa cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 163-248
ISBN:
83-7252-250-2
Nr:
2167678758
chapter in monograph
See main document
240

Author:
Title:
Obowiązek zawarcia umowy
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10(102) (2005) , s. 3-8
Nr:
2168302807
article
241

Author:
Title:
Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne : zagadnienia konstrukcyjne = The Open Tender in Public Procurement : Structural Issues
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
248 s.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 166)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-266-9
Nr:
2166500826
monograph
242

Author:
Title:
Konkurs na najlepsze dzieło projektowe w świetle nowego prawa zamówień publicznych
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 10 (157) (2005) , s. 18-24. - Streszcz.
Nr:
2168325227
article
243

Author:
Title:
Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - oferta i jej przyjęcie
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA2005, s. 20-29
Research program:
104/KP/3/2005/S/276
Signature:
NP-1020/1/Magazyn
Nr:
2168318061
chapter in unpublished scientific work
See main document
244

Author:
Title:
Glosa do wyroku z 27 VI 2003, IV CKN 302/01
Source:
Państwo i Prawo. - R. 60, z. 4 (2005) , s. 115-120
Nr:
2168246238
article
245

Author:
Title:
Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych przez zespoły arbitrów
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(103) (2005) , s. 26-33. - Streszcz.
Nr:
2168302809
article
246

Author:
Title:
Elementy prawa finansowego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 122-139
ISBN:
83-7252-250-2
Nr:
2167678189
chapter in monograph
See main document
247

Author:
Title:
Elementy prawa administracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 59-96
ISBN:
83-7252-250-2
Nr:
2167673343
chapter in monograph
See main document
248

Author:
Title:
Charakter prawny zaliczki w ramach zamówień publicznych
Source:
Państwo i Prawo. - R. 62, z. 3 (2005) , s. 36-45
Nr:
2168325223
article
249

Author:
Title:
Unieważnienie postępowania
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(99) (2005) , s. 8-15. - Streszcz.
Nr:
2168302801
article
250

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 10.04.2003 r. III CKN 1320/00
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 1 (2005) , s. 180-187
Nr:
2168325421
article
251

Author:
Title:
Odrzucenie oferty
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(96) (2005) , s. 3-11. - Streszcz.
Nr:
2168295325
article
252

Author:
Title:
Udzielanie zamówień publicznych przez spółki handlowe
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(101) (2005) , s. 16-22. - Streszcz.
Nr:
2168302803
article
253

Author:
Title:
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(94) (2005) , s. 3-9. - Streszcz.
Nr:
2168295315
article
254

Author:
Title:
Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(98) (2005) , s. 11-16. - Streszcz.
Nr:
2168295329
article
255

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r. V CK-12/03 = Gloss on the Supreme Court Sentence from November 21, 2003 V CK 12/03 = Glosse zum Urteil des Obersten Gerichts vom 21 November 2003 V CK 12/03
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 15, nr 3(167) (2005) , s. 107-116
Nr:
2168320921
article
256

Author:
Title:
Zamówienia sektorowe. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(93) (2005) , s. 24-30. - Streszcz.
Nr:
2168295319
article
257

Author:
Title:
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych
Source:
Finanse Komunalne. - nr 3 (2005) , s. 35-51
Nr:
2168327073
article
258

Author:
Title:
Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(104) (2005) , s. 3-8. - Streszcz.
Nr:
2168302813
article
259

Author:
Title:
Charakter prawny porozumień ramowych w zamówieniach publicznych
Source:
Państwo i Prawo. - R. 60, z. 7 (2005) , s. 51-65
Nr:
2168313511
article
260

Author:
Title:
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. III
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(84) (2004) , s. 3-13
Nr:
2168242552
article
261

Author:
Title:
Charakter prawny konkursu na dzieło projektowe w zamówieniach publicznych = The Legal Nature of a Competition for a Project in Public Orders
Source:
Państwo i Prawo. - R. 59, z. 6 (2004) , s. 64-75
Nr:
2168246236
article
262

Author:
Title:
Podwykonawca robót budowlanych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(81) (2004) , s. 17-25
Nr:
2168242546
article
263

Author:
Title:
Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 17 lipca 2003 r.(III CZP-44/03)]
Source:
Samorząd Terytorialny. - R. XIV, nr 12 (168) (2004) , s. 80-83
Nr:
2168244212
article
264

Author:
Title:
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. I
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(82) (2004) , s. 3-11
Nr:
2168242548
article
265

Author:
Title:
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. II
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(83) (2004) , s. 7-19
Nr:
2168242550
article
266

Author:
Title:
Zamówienia sektorowe. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(92) (2004) , s. 16-26
Nr:
2168295321
article
267

Author:
Title:
Procedura udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki = Specific Procedure of Granting Public Tenders "z wolnej ręki"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 660 (2004) , s. 21-38. - Summ.
Nr:
2168220216
article
See main document
268

Author:
Title:
Aukcja elektroniczna w świetle prawa zamówień publicznych = Electronic Auction as Provided by the Law of Orders Financed Out by Public Funds
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 10(162) (2004) , s. 116-133
Nr:
2168242544
article
269

Author:
Title:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 13 lutego 2003 r. (III CZP 95/02)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 48, z. 12 (2004) , s. 662-665
Nr:
2168322915
article
270

Title:
Bieg terminu do oprotestowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Source:
Finanse Komunalne2004. - nr 11, s. 49-51
Opracował:
Nr:
2168242504
varia
271

Author:
Title:
Zagadnienia konstrukcyjne przetargu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 1 (2004) , s. 71-115
Nr:
2168322745
article
272

Author:
Title:
Zamówienia sektorowe. Cz. 1
Source:
Finanse Komunalne. - nr 12 (2004) , s. 29-41
Nr:
2168242512
article
273

Author:
Title:
Wadium przetargowe według nowych przepisów kodeksu cywilnego
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 1 (2004) , s. 80-94
Nr:
2168322925
article
274

Author:
Title:
Umowy transportowe
Source:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 177-189
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223456
chapter in textbook
See main document
275

Author:
Title:
Kontrola finansów i zamówień publicznych przez samorządowe komisje rewizyjne
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(71) (2003) , s. 6-15
Nr:
2168242734
article
276

Title:
Ogólne zagadnienia umów gospodarczych
Source:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 94-140
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223448
chapter in textbook
See main document
277

Author:
Title:
Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część pierwsza
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(72) (2003) , s. 2-11
Nr:
2168242736
article
278

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część druga
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(70) (2003) , s. 2-7
Nr:
2168242732
article
279

Author:
Title:
Usługi transportowe i spedycyjne
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(76) (2003) , s. 2-10
Nr:
2168242740
article
280

Author:
Title:
Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część druga
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(73) (2003) , s. 2-18
Nr:
2168242738
article
281

Author:
Title:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 18 września 2002 r., (III CZP-52/02)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 47, z. 5 (2003) , s. 248-251
Nr:
2168322913
article
282

Author:
Title:
Aukcja w ujęciu zmienionych przepisów kodeksu cywilnego = Auction in Changed Civil Code Regulations
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 13, nr 9(149) (2003) , s. 107-129
Nr:
2168242540
article
283

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część pierwsza
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(69) (2003) , s. 6-14
Nr:
2168242730
article
284

Author:
Title:
Uzupełnianie dokumentów wymaganych od oferenta
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(61) (2002) , s. 48-49
Nr:
2168244400
article
285

Author:
Title:
Unieważnienie postępowania po zmianie regulacji ustawowej
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(61) (2002) , s. 2-10
Nr:
2168242716
article
286

Author:
Title:
O niektórych gwarancjach efektywności samorządowych wydatków publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(68) (2002) , s. 4-11
Nr:
2168242728
article
287

Author:
Title:
Ograniczenie jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(67) (2002) , s. 2-10
Nr:
2168242726
article
288

Author:
Title:
Status prawny komisji przetargowej
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(63) (2002) , s. 2-12
Nr:
2168242718
article
289

Author:
Title:
Nowe regulacje dotyczące wadium
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(60) (2002) , s. 2-10
Nr:
2168248036
article
290

Author:
Title:
Wzmocnienie ochrony prawnej interesów przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(65) (2002) , s. 2-5
Nr:
2168242722
article
291

Author:
Title:
Regulamin pracy komisji przetargowej
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10(66) (2002) , s. 2-7
Nr:
2168242724
article
292

Author:
Title:
Planowanie i szacowanie samorządowych zamówień publicznych
Source:
Finanse Komunalne. - nr 4 (2001) , s. 5-16
Nr:
2168313509
article
293

Author:
Title:
Przygotowanie udzielenia zamówienia publicznego
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(49) (2001) , s. 25-31
Nr:
2168242710
article
294

Author:
Conference:
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Zakopane, Polska, od 2000-09-14 do 2000-09-16
Title:
O dalszym dostosowaniu polskiego prawa zamówień publicznych do rozwiązań europejskich
Source:
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej / red. Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001, s. 149-163
ISBN:
83-7333-025-9
Nr:
2168228390
chapter in conference materials
See main document
295

Author:
Title:
Publiczno-prawne przesłanki doboru kryteriów oceny ofert
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(50) (2001) , s. 62-66
Nr:
2168242712
article
296

Author:
Title:
Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 1999 r.(III CKN 478/98)]
Source:
Samorząd Terytorialny. - R. XI, nr 6 (126) (2001) , s. 68-71
Nr:
2168244210
article
297

Conference:
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Zakopane, Polska, od 2000-09-14 do 2000-09-16
Title:
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001
Physical description:
291 s.; 21 cm
Notes:
Referaty z konferencji, która odbyła się w Zakopanem w dniach 14-16.09.2000 r.,
ISBN:
83-7333-025-9
Nr:
2168228380
conference materials
See related chapters
298

Author:
Title:
Arbitraż w zamówieniach publicznych - co dalej?
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(52) (2001) , s. 18-20
Nr:
2168242714
article
299

Author:
Title:
Kształtowanie wynagrodzenia pieniężnego w umowie o dzieło - uwagi na tle doświadczeń praktyki i orzecznictwa
Source:
Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej / [zesp. red. Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Ryszard SZOSTAK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 209-228
ISBN:
83-7252-055-0
Nr:
2168242698
chapter in monograph
See main document
300

Title:
Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
258 s.: fot.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-055-0
Nr:
2168242656
monograph
See related chapters
301

Author:
Title:
Poręczenia i gwarancje wadialne (na tle zamówień publicznych)
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 1 (1999) , s. 3-32
Nr:
2168322927
article
302

Author:
Title:
Kredyty i pożyczki zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego na tle nowych przepisów o finansach publicznych
Source:
Finanse Komunalne. - nr 2(31) (1999) , s. 5-24
Nr:
2168242536
article
303

Author:
Title:
Obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Source:
Finanse Komunalne. - nr 3(32) (1999) , s. 5-21
Nr:
2168242538
article
304

Author:
Title:
Charakter prawny wadium przetargowego w obrębie zamówień publicznych
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 11/12 (1998) , s. 77-108
Nr:
2168322899
article
305

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 26 listopada 1997 r. (II CKN-458/97)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 42, z. 9 (1998) , s. 459-463
Nr:
2168322911
article
306

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 14 października 1998 r. (II CKN-5/98)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 42, z. 6 (1998) , s. 301-303
Nr:
2168322907
article
307

Author:
Title:
Formy zabezpieczenia pożyczek i kredytów zaciąganych przez gminy
Source:
Finanse Komunalne. - nr 1(18), R. 4 (1997) , s. 28-32
Nr:
2168247964
article
308

Author:
Title:
Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta
Publisher address:
Warszawa: P.P. Evan, 1995
Physical description:
79 s.; 24 cm
Series:
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 26)
ISBN:
83-87091-26-X
Nr:
2168322935
book
309

Author:
Title:
Zakres odpowiedzialności za produkt
Source:
Radca Prawny. - nr 1 (1995) , s. 5-12
Nr:
2168315551
article
310

Author:
Title:
O konieczności dostosowania polskich przepisów o ochronie konsumenta do europejskich rozwiązań prawnych
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 2 (1995) , s. 30-55
Nr:
2168322921
article
311

Author:
Title:
Umowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych na tle konsumenckiego prawa europejskiego
Publisher address:
Warszawa: Agencja SCHOLAR, 1994
Physical description:
245 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85838-18-X
Nr:
2168247984
monograph
312

Author:
Title:
Z problematyki umów o przyjęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych = Selected Issues of Contracts on Taking over the Duty of Performance under Guaranty
Source:
Państwo i Prawo. - R. 48, z. 7 (1993) , s. 19-30
Nr:
2168246240
article
313

Author:
Title:
O niektórych rozstrzygnięciach kształtujących dochody budżetowe gmin
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 10(34) (1993) , s. 13-20
Nr:
2168247960
article
314

Author:
Title:
Umowy o zastępstwo przy wykonywaniu świadczeń gwarancyjnych w praktyce gospodarczej = Contracts of Guarantee Performance Substitution in Economic Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 369 (1992) , s. 29-44. - Summ., rez.
Nr:
2168242452
article
See main document
315

Author:
Title:
Gwarancja co do jakości towaru w świetle postanowień dokumentów gwarancyjnych = Commodity Quality Guarantee in the Light f Guarantee Documents Provisions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 325 (1990) , s. 63-83. - Summ., rez.
Nr:
2168245254
article
See main document
316

Author:
Title:
Realizacja świadczeń gwarancyjnych w świetle poglądów orzecznictwa = Realization of Guarantee Obligation in the Light of Arbitration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 279 (1988) , s. 51-70. - Summ., rez.
Nr:
2168242432
article
See main document
317

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 22 kwietnia 1988 r. (I CR-16/86)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 32, z. 10 (1988) , s. 477-480
Nr:
2168322905
article
318

Author:
Title:
Z problematyki odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy używanych = Problems of Responsibility in Virtue of Warranty of Physical Malfunctioning of Second-Hand Goods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 242 (1987) , s. 47-65. - Summ., rez.
Nr:
2168242266
article
See main document
319

Author:
Title:
Bezpośrednia odpowiedzialność producenta wobec konsumenta za wady wyrobu przy zastosowaniu konstrukcji przelewu uprawnień z rękojmi
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 199 (1984) , s. 43-59. - Summ., rez.
Nr:
2168314075
article
See main document
Unpublished documents:
1

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
28 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
57/KP/3/2002/S
Signature:
NP-864/Magazyn
Nr:
2168248038
unpublished scientific work
2

Title:
Reforma finansów publicznych : efektywność wydatków publicznych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
188 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
77/KFin/2/2002/S
Signature:
NP-810/Magazyn
Nr:
2168247912
unpublished scientific work
1
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 153-165. - ISBN 978-83-8160-528-1
2
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - nr 1 (60). - 158 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
3
Jawność i przejrzystość postępowania o udzielanie zamówienia publicznego = Openness and Transparency of Public Procurement Proceedings / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 5 (341) (2019), s. 7-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2019/5/tocWstęp: . - ISSN 0867-4973
4
Umowy o usługi turystyczne / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 201-207. - ISBN 978-83-8160-528-1
5
Elementy prawa autorskiego / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 299-314. - ISBN 978-83-8160-528-1
6
Umowy transportowe / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 145-152. - ISBN 978-83-8160-528-1
7
Elementy prawa finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 125-133. - ISBN 978-83-8160-121-4
8
Zagadnienia ogólne / Ryszard SZOSTAK // W: Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 1-93. - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
9
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 3 (58). - 103 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
10
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 1 (56). - 119 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
11
Funkcjonowanie nadzoru nad udzielaniem i wykonywaniem zamówień publicznych = Supervision over the Process of Awarding and Executing Public Procurement / Ryszard SZOSTAK // W: Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych / red. Marcin Smaga i Mateusz Winiarz. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - S. 57-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949266-4-9
12
Elementy prawa administracyjnego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 79-93. - ISBN 978-83-8160-121-4
13
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 4 (59). - 128 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
14
Elektronizacja drobnych zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 277-289. - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
15
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - nr 2 (57). - 116 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
16
Wstęp / Ryszard SZOSTAK // W: Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. XXI-XXII. - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
17
Miarkowanie kary umownej w zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 77-92. - ISBN 978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
18
Elementy prawa cywilnego / Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 155-243. - ISBN 978-83-8160-121-4
19
Ekonomiczno-prawne aspekty koncesji budowlanych / Ryszard SZOSTAK // W: Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 415-429. - ISBN 978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5
20
O niektórych postulatach zmian w prawie zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych / red. nauk. Małgorzata Stręciwilk, Anna Dobaczewska. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2018. - S. 77-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88686-63-4
21
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - XXII, 295 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
22
Umowy o zamówienia publiczne w zarysie / Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2018. - 287 s. ; 25 cm. - ISBN 978-83-88686-49-8
23
Procedury częściowo zautomatyzowane / Ryszard SZOSTAK // W: Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 239-276. - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
24
Aktualny stan rynku zamówień publicznych w Polsce - problemy i kierunki rozwoju / Ryszard SZOSTAK // W: Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku / red. Michał Kania, Paweł Nowicki, Agnieszka Piwowarczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. - S. 253-270. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946766-1-2
25
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 4 (55). - 114 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
26
Verification Methods of the Economic and Financial Credibility of Entrepreneurs Applying for a Public Contract = Sposoby weryfikacji wiarygodności gospodarczej i finansowej przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 138-139. - Dostępne tylko streszczenia
27
Zagadnienia społeczne w zamówieniach publicznych = Social Issues in Public Procurement / Ryszard SZOSTAK // Gdańskie Studia Prawnicze. - t. 37 (2017), s. 349-361. - Summ. - ISSN 1734-5669
28
O potrzebie wzmocnienia statusu Krajowej Izby Odwoławczej - z perspektywy 10-lecia jej działalności = On the Need to Consolidate the Status of the National Appeals Chamber - From the Perspective of the 10th Anniversary of Its Activity / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (52) (2017), s. 3-14. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/prawo-zamowien-publicznych/spis-tresci/archiwum/c/a/1470/Wstęp: . - ISSN 1733-0777
29
Sposoby weryfikacji wiarygodności gospodarczej i finansowej przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 201-215. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
30
Charakter prawny umów koncesyjnych = The Legal Nature of Concession Contracts / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2017), s. 53-71. - Summ., streszcz. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2017/1-2/tocWstęp: . - ISSN 0867-4973
31
O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. Część druga / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (245) (2017), s. 63-68. - ISSN 1428-3530
32
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 2 (53). - 124 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
33
O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych - aktualne problemy i propozycje rozwiązań / red. nauk. Małgorzata Stręciwilk, Andrzej Panasiuk. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2017. - S. 163-184. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-88686-53-5. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0032/35798/Funkcjonowanie-systemu-zamowien-publicznych-aktualne-problemy-i-propozycje-rozwiazan.pdf
34
O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. Część pierwsza / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (244) (2017), s. 43-51. - ISSN 1428-3530
35
Założenia treści prawa zamówień publicznych = Assumptions of the Content of Public Procurement Law / Ryszard SZOSTAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 497 (2017), s. 36-52. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej: system zamówień publicznych w Polsce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/65132?tab=1. - ISSN 1899-3192
36
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 1 (52). - 124 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
37
Umowy transportowe / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 136-143. - ISBN 978-83-264-9961-6
38
Umowy o usługi turystyczne / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 188-192. - ISBN 978-83-264-9961-6
39
Elementy prawa autorskiego / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 275-289. - ISBN 978-83-264-9961-6
40
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 2 (49). - 101 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
41
Przetargowy obowiązek zawarcia umowy o zamówienie publiczne w nowym ujęciu = New Approach to the Tendering Obligation to Contract / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (48) (2016), s. 122-131. - Summ. - ISSN 1733-0777
42
Zamówienia publiczne instrumentem stymulacji rozwoju gospodarczego / Ryszard SZOSTAK // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - S. 273-287. - ISBN 978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5
43
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 1 (48). - 170 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
44
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 3 (50). - 116 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
45
Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145-145a prawa zamówień publicznych = Renouncement of a Procurement Contract Under Articles 145-145a of the Public Procurement Law / Ryszard SZOSTAK // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 211-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6325/23482.pdf. - ISSN 1428-278X
46
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 144-156. - ISBN 978-83-264-9961-6
47
Elementy prawa cywilnego / Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 128-204. - ISBN 978-83-264-9292-1
48
O potrzebie usprawnienia kodeksowej regulacji umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia / Ryszard SZOSTAK // W: Współczesne problemy prawa zobowiązań / red. nauk. Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 680-695. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8052-2
49
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 1 (44). - 145 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
50
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 3 (46). - 308 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
51
Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne w nowym ujęciu = The New Approach to Exclusion of a Dishonest Contractor from Public Procurement Bidding / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (44) (2015), s. 110-119. - Summ. - ISSN 1733-0777
52
Elementy prawa finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 104-111. - ISBN 978-83-264-9292-1
53
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 4 (47). - 305 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
54
O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności za niektóre uchybienia popełniane przy udzielaniu lub wykonywaniu zamówień publicznych = About the Necessity to Improve Liability for Infringements Committed in the Process of Awarding or Performing Public Contracts = Von der Notwendigkeit der Optimierung der Verantwortlichkeit für manche Rechtswidrigkeiten, die bei der Vergabe bzw. Ausführung öffentlicher Aufträge begangen werden / Ryszard SZOSTAK // W: Dyscyplina finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka / red. Marcin Smaga, Mateusz Winiarz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 546-563. - Streszcz., summ., Zsfg. - ISBN 978-83-255-8050-6 ; 978-83-255-8051-3
55
Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2015), s. 13-19. - ISSN 1428-3530
56
O urzędowej koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych - krytycznie / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(218) (2015), s. 14-27. - ISSN 1428-3530
57
Uwagi de lege ferenda na temat zasad udzielania zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian / red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki. - Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., 2015. - S. 118-131. - ISBN 978-83-64512-44-5
58
Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych = The Course of the Tendering Process Against the Background of the EU Public Procurement Law / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (46) (2015), s. 252-261. - Summ. - ISSN 1733-0777
59
Perspektywy rozwojowe samorządowych zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - R. 22, nr 12 (203) (2015), s. 49-63. - Streszcz. - ISSN 1232-0307
60
O potrzebie wzmocnienia funkcji prewencyjnej kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansowej w zakresie zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: 10 lat ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / red. Wojciech Robaczyński, Arkadiusz Talik, Zbigniew Zieliński. - Warszawa : Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, 2015. - (Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ; nr 1 wyd. specjalne). - S. 30-47. - ISBN 978-83-942027-0-5. - Pełny tekst: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=ed672dd4-c7b2-4b43-af2f-aaea450a7a74&groupId=764034
61
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 2 (45). - 116 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
62
Czy jest dopuszczalna waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie o zamówienie publiczne? : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.10.2014 r. (II CSK 773/13) / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - R. 22, nr 10 (2015), s. 72-78. - Streszcz. - ISSN 1232-0307
63
Elementy prawa administracyjnego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 68-80. - ISBN 978-83-264-9292-1
64
Prawo zamówień publicznych - co dalej? / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(214) (2015), s. 47-61. - ISSN 1428-3530
65
[Recenzja] / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 69, z. 1 (2014), s. 101-105. - Rec. pracy: Wojciech J. Kocot: Odpowiedzialność przedkontraktowa. Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 350
66
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 3(42). - 155 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
67
Rozpoznawanie sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych po reaktywowaniu mechanizmów rynkowych = Recognizing Pre-Contractual Disputes in Public Procurement after the Reactivation of Market Mechanisms / Ryszard SZOSTAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 370-386. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
68
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 4(43). - 142 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
69
Kryteria oceny ofert przetargowych w nowym ujęciu = New Bid Assessment Criteria / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (43) (2014), s. 3-18. - Summ. - ISSN 1733-0777
70
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 2 (41). - 134 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
71
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 1(40). - 174 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
72
Prawo autorskie i prawa pokrewne / [Ryszard SZOSTAK] // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 35-53. - ISBN 978-83-7930-233-8
73
Zasady prawa zamówień publicznych = The Public Procurement Law Principles / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (42) (2014), s. 3-27. - Summ. - ISSN 1733-0777
74
Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych = Big Riggings in Public Procurement / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (40) (2014), s. 30-39. - Summ. - ISSN 1733-0777
75
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2013. - nr 4 (39). - 143 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych art. - ISSN 1733-0777
76
Zakres i struktura prawa zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (39) (2013), s. 3-17. - ISSN 1733-0777
77
Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju = Polish Model of Examining Pre-contractual Disputes in the Field of Public Contracts - from the Point of View of its Development / Ryszard SZOSTAK // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 8 (2013), s. 4-14. - Streszcz., summ. - ISSN 1895-0396
78
Umowa o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2013. - S. 301-323. - ISBN 978-83-88686-26-9. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24703/system_zamowien_publicznych_w_polsce.pdf
79
Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. nauk. Krzysztof Szuma. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013. - S. 37-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-766-5
80
Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2013. - S. 252-265. - ISBN 978-83-88686-26-9. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24703/system_zamowien_publicznych_w_polsce.pdf
81
Praktyczne znaczenie nowego unormowania z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych = Praktische Bedeutung der neuen Rechtsnorm im Artikel 42 Abs. 5 des Gesetzes über öffentliche Finanzen = Praktične značennâ novogo uporâdkuvannâ za st. 42 pkt. 5 zakonu pro publìčnì fìnansi / Ryszard SZOSTAK // W: Dyscyplina Finansów Publicznych : narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego / [red. Marcin Smaga, Mateusz Winiarz]. - Kraków : Wydawnictwo Publicus : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - S. 325-331. - Zsfg., rez. - ISBN 83-88730-20-7
82
Unieważnienie postępowania / Ryszard SZOSTAK // W: System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2013. - S. 243-251. - ISBN 978-83-88686-26-9. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24703/system_zamowien_publicznych_w_polsce.pdf
83
Wybór oferty najkorzystniejszej / Ryszard SZOSTAK // W: System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2013. - S. 221-242. - ISBN 978-83-88686-26-9. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24703/system_zamowien_publicznych_w_polsce.pdf
84
Podwykonawstwo i jego znaczenie prawne w zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (36) (2013), s. 3-19. - ISSN 1733-0777
85
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2013. - nr 1 (36). - 132 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych art. - ISSN 1733-0777
86
Podstawowe instrumenty administracyjne w zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (39) (2013), s. 27-43. - ISSN 1733-0777
87
Umowy transportowe / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 114-120. - ISBN 978-83-264-4121-9
88
Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2012), s. 9-22. - ISSN 1428-3530
89
Zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami europejskimi / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - R. 19, nr 4 (2012), s. 5-24. - streszcz. - ISSN 1232-0307
90
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 121-131. - ISBN 978-83-264-4121-9
91
Elementy prawa autorskiego / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 238-250. - ISBN 978-83-264-4121-9
92
Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym = The prob lem of the systematics of the contracts under the new Polish Civi l Code / Ryszard SZOSTAK // Transformacje Prawa Prywatnego. - nr 1 (2012), s. 61-75. - Summ. - Pełny tekst: http://www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2012/03/tpp_1-2012_szostak.pdf. - ISSN 1641-1609
93
Elementy prawa cywilnego / Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 128-202. - ISBN 978-83-264-4130-1
94
Zamówienia publiczne w starożytności oraz w epoce średniowieczno-feudalnej / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (34) (2012), s. 3-29. - ISSN 1733-0777
95
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2012. - nr 3 (34). - 110 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy art. - ISSN 1733-0777
96
O niektórych uwarunkowaniach efektywności zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich / Ryszard SZOSTAK // W: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa) / red. nauk. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy. - Wyd. 2 rozszerz. - Gdańsk ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2012. - S. 139-159. - ISBN 83-88686-24-0. - Pełny tekst: http://www.informatorprzetargowy.pl/upload/publikacje/UZP/Inne/V_Konferencja_Naukowa.pdf
97
Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju [on-line] / Ryszard SZOSTAK // W: Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych. - Warszawa : Krajowa Izba Odwoławcza, 2012. - S. 1-26. - Pełny tekst: http://starastrona.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6301
98
Umowy o usługi turystyczne / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 158-162. - ISBN 978-83-264-4121-9
99
Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (2012), s. 31-44. - ISSN 1428-3530
100
Elementy prawa finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 103-110. - ISBN 978-83-264-4130-1
101
Elementy prawa administracyjnego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 67-79. - ISBN 978-83-264-4130-1
102
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2012. - nr 2 (33). - 100 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
103
Glosa do wyroku SN z 12.1.2012 r., IV CSK-219/11 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (33) (2012), s. 59-64. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
104
O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów w europejskim prawie kontraktów / Ryszard SZOSTAK // W: Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe / red. Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Aneta Wiewiórowska-Domagalska. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - S. 109-119. - ISBN 978-83-62818-01-3 ; 978-83-255-3793-7
105
Weryfikacja stawki VAT przy ocenie ofert w przetargu na zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 164-174. - ISBN 978-83-7641-676-2
106
Regulacja prawna zamówień publicznych w Polsce w ujęciu historycznym / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (35) (2012), s. 3-40. - ISSN 1733-0777
107
Elementy prawa administracyjnego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 67-80. - ISBN 978-83-264-1044-4
108
O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 269-283. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1944-1
109
Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2011), s. 44-51. - ISSN 1428-3530
110
Nadzór inwestorski / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1(28) (2011), s. 3-19. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
111
Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2011), s. 14-22. - ISSN 1428-3530
112
Zamówienia publiczne na usługi badawcze lub rozwojowe / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2011), s. 38-47. - ISSN 1428-3530
113
Elementy prawa finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 105-112. - ISBN 978-83-264-1044-4
114
O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom ubiegającym się o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // Studia Prawnicze : rozprawy i materiały. - (2011), s. 115-131. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/416/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2011.pdf?sequence=1. - ISSN 1689-8052
115
Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego = Granting Relief in the Repayment of Civil Law Claims of Territorial Self-government Units / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 6 (246) (2011), s. 48-56. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
116
Nowy Komentarz do zamówień sektorowych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2011), s. 77-79. - Rec. pracy: Aldona Kowalczyk, Anna Szymańska, Zamówienia sektorowe: komentarz
117
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - nr 1(28). - 110 s. : il. ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
118
Z problematyki zamówień publicznych na usługi badawczo-rozwojowe / Ryszard SZOSTAK // W: Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek. - Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], 2011. - S. 193-203. - ISBN 978-83-88686-18-4
119
Elementy prawa autorskiego / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 233-246. - ISBN 978-83-264-1160-1
120
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : IZP, 2011. - nr 2(29). - 135 s. ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
121
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 113-124. - ISBN 978-83-264-1160-1
122
Elementy prawa cywilnego / Bogusława GNELA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 131-206. - ISBN 978-83-264-1044-4
123
Odpowiedzialność organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom = The Liability of the Organiser of an Invitation to Tender for Causing damage to Competitors / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 66, z. 10 (2011), s. 46-58. - ISSN 0031-0980
124
Charakter prawny korekt finansowych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2011), s. 9-13. - ISSN 1428-3530
125
Umowy transportowe / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 105-111. - ISBN 978-83-264-1160-1
126
Zarys rozwoju zamówień publicznych w Polsce na tle państw środkowoeuropejskich / Ryszard SZOSTAK // Studia Prawnicze. - z. 3/4(189) (2011), s. 69-146. - ISSN 0039-3312
127
Glosa do uchwały SN z 20.10.2011 r. III CZP 52/11 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4(31) (2011), s. 82-88. - ISSN 1733-0777
128
Umowy o usługi turystyczne / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 149-153. - ISBN 978-83-264-1160-1
129
Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich - zagadnienia organizacyjne = Auditing Public Procurement Financed with European Funds - Organizational Issues / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - R. 21, nr 11 (251) (2011), s. 61-79. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
130
Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorcy za nadużycie środków ochrony procesowej = The Selected Issues of Entrepreneur's Liablity for an Abuse of Legal Remedies / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 2 (222) (2011), s. 45-52. - Summ. - ISSN 1230-2996
131
Uwagi o charakterze prawnym gwarancji ubezpieczeniowej / Ryszard SZOSTAK // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 142-151. - ISBN 978-83-264-1547-0
132
Przetargowy wybór oferty najkorzystniejszej na tle europejskich tendencji rozwojowych / Ryszard SZOSTAK // W: Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej / red. Andrzej Borowicz, Maria Królikowska-Olczak, Jacek Sadowy, Wacława Starzyńska. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2010. - S. 57-78. - Międzynarodowa konferencja naukowa, 21-22 czerwca 2010 r., w Łodzi. - ISBN 978-83-88686-13-9
133
Glosa do wyroku SN z 8.02.2008 r. I CSK 328/07 [dot. zadatku w umowie przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego] / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 20, nr 11 (235) (2010), s. 98-113. - Summ. - ISSN 1230-669X
134
Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne a kontrola w jednostkach sektora finansów publicznych = Financial Management and Public Procurement Versus Audits in Public Finance Sector Units / Ryszard SZOSTAK // Kontrola Państwowa. - R. 55, nr 6(335) (2010), s. 3-24. - ISSN 0452-5027
135
Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda = The Contract for a Specific Task on it Concerning Favor Services Contracts - Notes de Lege Ferenda / Ryszard SZOSTAK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 93-109. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
136
Prawo do sądu w zakresie sporów związanych udzielaniem zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej / red. Helena Franaszek. - Kraków : Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. - (Państwo i Społeczeństwo, ISSN 1643-8299 ; R. 10, nr 1). - S. 131-146. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/383
137
Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (24) (2010), s. 3-34. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
138
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - charakterystyka ogólna = Management Control in Public Finance Sector Units - an Overall Description / Ryszard SZOSTAK // Kontrola Państwowa. - R. 55, nr 5(334) (2010), s. 3-20. - Pełny tekst: https://www.nik.gov.pl/plik/id,2255.pdf. - ISSN 0452-5027
139
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 3 (26). - 96 s. ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
140
Warunki wymagane od wykonawców a dopuszczalność odwołania przy udzielaniu zamówień małej wartości - glosa - III CZP 110/09 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (24) (2010), s. 97-104. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
141
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 2 (25). - 96 s. ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
142
Planowanie i szacowanie zamówień publicznych w świetle zmienionej regulacji prawnej / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2010), s. 6-18. - ISSN 1428-3530
143
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 4 (27). - ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
144
Umowa o prace geologiczno-inżynierskie / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010), s. 58-64. - ISSN 1733-0777
145
Umowa o roboty budowlane z perspektywy nowego Kodeksu cywilnego / Ryszard SZOSTAK // W: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, (Wrocław, 25-27.9.2008 r.) / red. Edward Gniewek, Katarzyna Górska, Piotr Machnikowski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - S. 435-444. - ISBN 978-83-255-1291-0
146
Zakaz udzielania zamówień publicznych bez dostatecznego pokrycia finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 149-161. - ISBN 978-83-264-0591-4
147
Dochodzenie zwrotu wadium od zamawiającego - glosa - V CSK 456/09 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (25) (2010), s. 70-76. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
148
Umowa o prace geodezyjno-kartograficzne w budownictwie / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (27) (2010), s. 3-13. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
149
Glosa do wyroku SN z 24.7.2009 r., II CSK 61/09 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010), s. 82-88. - ISSN 1733-0777
150
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 1 (24). - 105 s. ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
151
Glosa do wyroku SN z dnia 20 listopada 2008 r., III CSK 184/08 / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2009), s. 76-83. - Streszcz. - ISSN 0867-4973
152
Glosa do postanowienia SN z 7.10.2008 r., III CZP-87/08 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (20) (2009), s. 68-75. - ISSN 1733-0777
153
Dynamiczny system zakupów. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2009), s. 18-24. - ISSN 1428-3530
154
Pełnomocnictwo do działania przed Krajową Izbą Odwoławczą / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (21) (2009), s. 3-10. - ISSN 1733-0777
155
Pzp trzeba dalej usprawniać / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2009), s. 64-72. - ISSN 1428-3530
156
Zaostrzenie zakazu zmiany umowy po nowelizacji / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2009), s. 41-57. - ISSN 1428-3530
157
Elektroniczne zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: e-Administracja : prawne zagadnienia informatyzacji administracji / red. Dariusz Szostek. - Wrocław : Presscom, 2009. - S. 95-134. - ISBN 978-83-61188-14-8
158
Kodeksowa regulacja procedur zawierania umów : uwagi de lege ferenda / Ryszard SZOSTAK // W: Studia i rozprawy : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 347-367. - ISBN 978-83-7378-482-6
159
Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda = The Work Contract on It Concerning Favor Services Contracts - Notes de Lege Ferenda / Ryszard SZOSTAK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 89-106. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0
160
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu na zamówienie publiczne = The Criteria for Selecting the Most Advantageous Offer in Public Tendering / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 23-38. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169622819. - ISSN 1898-6447
161
Glosa do uchwały SN z 24.02.2009 r. III CZP 147/08 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (21) (2009), s. 107-116. - ISSN 1733-0777
162
Dynamiczny system zakupów. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2009), s. 42-46. - ISSN 1428-3530
163
Co oznacza zakaz zmiany umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści wybranej oferty? / Ryszard SZOSTAK // Monitor Prawniczy. - nr 10 (2009), s. 544-546. - ISSN 1230-6509
164
O niektórych rozwiązaniach prawnych w sferze zamówień publicznych łagodzących skutki recesji gospodarczej = Few Words about Law Solutions in the Sphere of Public Procurement Contract Irritating Reason of Economic Recession / Ryszard SZOSTAK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - S. 397-407. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
165
O potrzebie dalszych usprawnień w prawie zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 227-237. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: ftp://ftp.uzp.gov.pl/publikacje/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf
166
Z problematyki odpowiedzialności "kierownika zamawiającego" za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Studia Prawnicze : rozprawy i materiały. - (2009), s. 135-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/370/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 1689-8052
167
Dopuszczalność zaskarżenia wyroku arbitrów po zawarciu umowy o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (138) (2009), s. 113-122. - Streszcz. - ISSN 1233-4634
168
Przetarg na tle rozwiązań europejskich - zarys problemu = Tenders in Light of European Solutions - an Outline of the Problem / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009), s. 23-35. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164075811. - ISSN 1898-6447
169
Cywilnoprawna odpowiedzialność zamawiającego - organizatora postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2 (17) (2008), s. 3-21. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
170
Kierunki zmian w projekcie ustawy o finansach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2008), s. 66-76. - ISSN 1428-3530
171
Uproszczenia proceduralne w świetle nowelizacji PZP / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2008), s. 70-79. - ISSN 1428-3530
172
Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 1 (133) (2008), s. 2-8. - ISSN 1426-2878
173
Prawo zamówień publicznych po nowelizacji / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2008), s. 4-11. - ISSN 1428-3530
174
Zasada pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego = Written Forms in the Granting of Public Tenders / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008), s. 5-14. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=160568249. - ISSN 1898-6447
175
Glosa do uchwały SN z 7.12.2007 r. III CZP 123/07 / Ryszard SZOSTAK // Monitor Prawniczy. - nr 12 (2008), s. 660-664. - ISSN 1230-6509
176
Z problematyki porozumień przetargowych / Ryszard SZOSTAK // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 2 / red. Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 521-539. - ISBN 978-83-7526-532-3
177
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2008), s. 8-22. - ISSN 1428-3530
178
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. - nr 4 (19) wydanie specjalne. - 289 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy ref. - ISSN 1733-0777
179
O dopuszczalnych modyfikacjach zobowiązań z umów o zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008), s. 241-251. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
180
Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6 (2008), s. 52-60. - ISSN 1428-3530
181
Glosa do wyroku SN z 7.7.2007 r., II CSK-344/07 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (16) (2008), s. 105-112. - ISSN 1733-0777
182
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 3 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2008), s. 40-48. - ISSN 1428-3530
183
Przedkontraktowe powinności informacyjne / Ryszard SZOSTAK // W: Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2008), s. 79-91
184
O niektórych warunkach ubiegania się o zamówienie publiczne po nowelizacji ustawy / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (18) (2008), s. 3-21. - ISSN 1733-0777
185
Wynagrodzenie za roboty budowlane : Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 15 czerwca 2007 r. (V CSK-63/07) / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2008), s. 51-53. - ISSN 1428-3530
186
O potrzebie uchylenia art. 647 k.c. = About the Need to Repeal Art. 647 of the Civil Code / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 6 (190) (2008), s. 12-18. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
187
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2008), s. 30-36. - ISSN 1428-3530
188
Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 12 (132) (2007), s. 2-10. - ISSN 1426-2878
189
Komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 2007. - 189, [1] s. ; 24 cm. - (Biblioteka Doradcy). - ISBN 83-88730-14-2
190
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 3 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2007), s. 40-45. - ISSN 1428-3530
191
How and Why to Teach Interdisciplinary Research Practice / Rick SZOSTAK // Journal of Research Practice. - Vol. 3, Issue 2, Art. M17 (2007)13 ekranów. - Bibliogr. - ISSN 1712-851X
192
Wynagrodzenie za roboty budowlane / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (2007), s. 9-19. - ISSN 1428-3530
193
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6 (2007), s. 12-19. - ISSN 1428-3530
194
Kształtowanie warunków zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji / Ryszard SZOSTAK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 16, z. 1 (2007), s. 37-62. - ISSN 1230-7173
195
Udzielanie zamówień publicznych w trybie powtarzalnego przetargu elektronicznego - dynamiczny sposób dokonywania zakupów = Awarding Public Contracts in Repeatable Electronic Tender Procedure - Dynamic Procurement Method / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (172) (2007), s. 27-35. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
196
Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych 2007 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2007), s. 24-32. - ISSN 1428-3530
197
Z problematyki przetargu organizowanego na sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego w trybie prywatyzacji = Apects of a Tender for Selling a State Enterprise During Privatization Proceedings / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 10(198) (2007), s. 56-71. - ISSN 1230-669X
198
Umowy ramowe po nowelizacji / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5 (2007), s. 22-25. - ISSN 1428-3530
199
Weryfikacja wiarygodności gospodarczej przedsiębiorcy ubiegającego się o zamówienie publiczne = Verification of Credibility Business Activity with Are Competing to Get Public Procurement / Ryszard SZOSTAK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 557-567. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
200
Udzielenie zamówienia publicznego w trybie tzw. zapytania o cenę / Ryszard SZOSTAK // Studia Prawnicze. - z. 2(172) (2007), s. 55-74. - ISSN 0039-3312
201
Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12 (2007), s. 6-18. - ISSN 1428-3530
202
Rozstrzyganie sporów przedumownych wynikających z uchybień popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 3 (2007), s. 72-85. - ISSN 0867-7255
203
Zamówienia związane z Euro 2012 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2007), s. 16-24. - ISSN 1428-3530
204
O potrzebie wykorzystania rozwiązań zawartych w PECL w pracach nad nowym polskim Kodeksem cywilnym / Ryszard SZOSTAK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2007), s. 5-11
205
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7 (2007), s. 40-46. - ISSN 1428-3530
206
Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych = Tendering Ways of Determining Public Real Estate Purchasers. Part 2. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 1(189) (2007), s. 50-72. - ISSN 1230-669X
207
Planowanie i finansowanie zamówień publicznych : wartość zamówienia publicznego / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2007), s. 26-34. - ISSN 1428-3530
208
Odpowiedzialność karno-administracyjna za uchybienia popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych = Penal and Administrative Procedure in Cases of Mistakes Made in the Granting of Public Procurements Contracts / Ryszard SZOSTAK // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 121-133. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
209
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 5 października 2006 r. (IV CSK-153/06) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 51, z. 10 (2007), s. 754-758. - ISSN 0030-6061
210
Komentarz do nowelizacji prawa zamówień publicznych 2007 / Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 2007. - 189, [1] s. ; 24 cm. - (Biblioteka Doradcy). - ISBN 83-88730-14-2
211
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego : z dn. 19 czerwca 2007 r. (III CZP-25/07) / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2007), s. 38-41. - ISSN 1428-3530
212
Dialog konkurencyjny w zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 7-8 (2006), s. 86-93. - ISSN 1232-0307
213
Komentarz do wyroku / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(105) (2006), s. 52-54. - ISSN 1428-3530
214
Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - sposoby negocjacyjne i przetargowe (cz. 2) / Ryszard SZOSTAK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2006), s. 6-17
215
Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(105) (2006), s. 23-31. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
216
Ogłoszenia po nowelizacji / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(113) (2006), s. 4-8. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
217
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 27 stycznia 2005 r. (III CZP-78/04) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 50, z. 6 (2006), s. 319-321. - ISSN 0030-6061
218
Glosa : [Uchwała Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2006 r.(III CZP-124/05)] / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2006), s. 156-160. - ISSN 0867-4973
219
Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 10 (118) (2006), s. 34-40. - ISSN 1426-2878
220
Koncentracja postępowania protestacyjno-odwoławczego / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(110) (2006), s. 20-28. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
221
Glosa do uchwały SN z dnia 21 października 2005 r., III CZP 74/05 - zastrzeganie tajemnicy przy składaniu oferty na przetarg o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 3 (127) (2006), s. 119-126. - Streszcz. - ISSN 1233-4634
222
Glosa : [Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 sierpnia 2005 r.(II GSK-105/05)] / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2006), s. 139-145. - ISSN 0867-4973
223
Dynamiczny system zakupów. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(109) (2006), s. 22-25. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
224
Dynamiczny system zakupów. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(108) (2006), s. 7-11. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
225
Następstwa prawne nieważnej umowy o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(106) (2006), s. 4-11. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
226
Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 11 (119) (2006), s. 37-44. - ISSN 1426-2878
227
Glosa do wyroku SN z 14.02.2006 r. II CSK 84/05 / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 12 (2006), s. 65-76. - ISSN 1232-0307
228
Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych = Tendering Ways of Determining Public Real Estate Purchasers. Part 1. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 16, nr 12(188) (2006), s. 21-41. - ISSN 1230-669X
229
Dokumentowanie warunków udziału w postępowaniu / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(111) (2006), s. 4-7. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
230
Elektroniczna aukcja uzupełniająca w zamówieniach publicznych = Supplementary Electronic Auction in Public Procurement / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 16, nr 9(185) (2006), s. 47-66. - ISSN 1230-669X
231
Kierunki zmian Prawa zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(107) (2006), s. 7-18. - ISSN 1428-3530
232
Trybunał Konstytucyjny orzekł / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(112) (2006), s. 15-19. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
233
Umowy ramowe / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(115) (2006), s. 18-22. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
234
Jurysdykcja w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(103) (2005), s. 46-49. - ISSN 1428-3530
235
Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(97) (2005), s. 12-19. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
236
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 13 stycznia 2004 r. (V CK-97/03) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 49, z. 5 (2005), s. 88-90. - ISSN 0030-6061
237
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(95) (2005), s. 19-26. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
238
Zamówienia sektorowe. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 1/2 (2005), s. 75-82. - ISSN 1232-0307
239
Elementy prawa cywilnego / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 163-248. - ISBN 83-7252-250-2
240
Obowiązek zawarcia umowy / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10(102) (2005), s. 3-8. - ISSN 1428-3530
241
Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne : zagadnienia konstrukcyjne = The Open Tender in Public Procurement : Structural Issues / Ryszard SZOSTAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 248 s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 166). - ISBN 83-7252-266-9
242
Konkurs na najlepsze dzieło projektowe w świetle nowego prawa zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 10 (157) (2005), s. 18-24. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
243
Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - oferta i jej przyjęcie / Ryszard SZOSTAK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2005), s. 20-29
244
Glosa do wyroku z 27 VI 2003, IV CKN 302/01 / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 60, z. 4 (2005), s. 115-120. - ISSN 0031-0980
245
Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych przez zespoły arbitrów / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(103) (2005), s. 26-33. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
246
Elementy prawa finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 122-139. - ISBN 83-7252-250-2
247
Elementy prawa administracyjnego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 59-96. - ISBN 83-7252-250-2
248
Charakter prawny zaliczki w ramach zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 62, z. 3 (2005), s. 36-45. - ISSN 0031-0980
249
Unieważnienie postępowania / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(99) (2005), s. 8-15. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
250
Glosa do wyroku SN z 10.04.2003 r. III CKN 1320/00 / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 1 (2005), s. 180-187. - ISSN 0867-7255
251
Odrzucenie oferty / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(96) (2005), s. 3-11. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
252
Udzielanie zamówień publicznych przez spółki handlowe / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(101) (2005), s. 16-22. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
253
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(94) (2005), s. 3-9. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
254
Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(98) (2005), s. 11-16. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
255
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r. V CK-12/03 = Gloss on the Supreme Court Sentence from November 21, 2003 V CK 12/03 = Glosse zum Urteil des Obersten Gerichts vom 21 November 2003 V CK 12/03 / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 15, nr 3(167) (2005), s. 107-116. - ISSN 1230-669X
256
Zamówienia sektorowe. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(93) (2005), s. 24-30. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
257
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 3 (2005), s. 35-51. - ISSN 1232-0307
258
Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(104) (2005), s. 3-8. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
259
Charakter prawny porozumień ramowych w zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 60, z. 7 (2005), s. 51-65. - ISSN 0031-0980
260
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. III / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(84) (2004), s. 3-13. - ISSN 1428-3530
261
Charakter prawny konkursu na dzieło projektowe w zamówieniach publicznych = The Legal Nature of a Competition for a Project in Public Orders / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 59, z. 6 (2004), s. 64-75. - ISSN 0031-0980
262
Podwykonawca robót budowlanych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(81) (2004), s. 17-25. - ISSN 1428-3530
263
Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 17 lipca 2003 r.(III CZP-44/03)] / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - R. XIV, nr 12 (168) (2004), s. 80-83. - ISSN 0867-4973
264
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. I / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(82) (2004), s. 3-11. - ISSN 1428-3530
265
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. II / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(83) (2004), s. 7-19. - ISSN 1428-3530
266
Zamówienia sektorowe. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(92) (2004), s. 16-26. - ISSN 1428-3530
267
Procedura udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki = Specific Procedure of Granting Public Tenders "z wolnej ręki" / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 660 (2004), s. 21-38. - Summ. - ISSN 0208-7944
268
Aukcja elektroniczna w świetle prawa zamówień publicznych = Electronic Auction as Provided by the Law of Orders Financed Out by Public Funds / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 10(162) (2004), s. 116-133. - ISSN 1230-669X
269
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 13 lutego 2003 r. (III CZP 95/02) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 48, z. 12 (2004), s. 662-665. - ISSN 0030-6061
270
Bieg terminu do oprotestowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia / oprac. Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 11 (2004), s. 49-51. - ISSN 1232-0307
271
Zagadnienia konstrukcyjne przetargu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego / Ryszard SZOSTAK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 1 (2004), s. 71-115. - ISSN 1230-7173
272
Zamówienia sektorowe. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 12 (2004), s. 29-41. - ISSN 1232-0307
273
Wadium przetargowe według nowych przepisów kodeksu cywilnego / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 1 (2004), s. 80-94. - ISSN 0867-7255
274
Umowy transportowe / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 177-189. - ISBN 83-7252-178-6
275
Kontrola finansów i zamówień publicznych przez samorządowe komisje rewizyjne / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(71) (2003), s. 6-15. - ISSN 1428-3530
276
Ogólne zagadnienia umów gospodarczych / Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 94-140. - ISBN 83-7252-178-6
277
Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część pierwsza / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(72) (2003), s. 2-11. - ISSN 1428-3530
278
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część druga / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(70) (2003), s. 2-7. - ISSN 1428-3530
279
Usługi transportowe i spedycyjne / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(76) (2003), s. 2-10. - ISSN 1428-3530
280
Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część druga / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(73) (2003), s. 2-18. - ISSN 1428-3530
281
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 18 września 2002 r., (III CZP-52/02) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 47, z. 5 (2003), s. 248-251. - ISSN 0030-6061
282
Aukcja w ujęciu zmienionych przepisów kodeksu cywilnego = Auction in Changed Civil Code Regulations / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 13, nr 9(149) (2003), s. 107-129. - ISSN 1230-669X
283
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część pierwsza / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(69) (2003), s. 6-14. - ISSN 1428-3530
284
Uzupełnianie dokumentów wymaganych od oferenta / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(61) (2002), s. 48-49. - ISSN 1428-3530
285
Unieważnienie postępowania po zmianie regulacji ustawowej / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(61) (2002), s. 2-10. - ISSN 1428-3530
286
O niektórych gwarancjach efektywności samorządowych wydatków publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(68) (2002), s. 4-11. - ISSN 1428-3530
287
Ograniczenie jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(67) (2002), s. 2-10. - ISSN 1428-3530
288
Status prawny komisji przetargowej / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(63) (2002), s. 2-12. - ISSN 1428-3530
289
Nowe regulacje dotyczące wadium / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(60) (2002), s. 2-10. - ISSN 1428-3530
290
Wzmocnienie ochrony prawnej interesów przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(65) (2002), s. 2-5. - ISSN 1428-3530
291
Regulamin pracy komisji przetargowej / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10(66) (2002), s. 2-7. - ISSN 1428-3530
292
Planowanie i szacowanie samorządowych zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 4 (2001), s. 5-16. - ISSN 1232-0307
293
Przygotowanie udzielenia zamówienia publicznego / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(49) (2001), s. 25-31. - ISSN 1428-3530
294
O dalszym dostosowaniu polskiego prawa zamówień publicznych do rozwiązań europejskich / Ryszard SZOSTAK // W: Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej / red. Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. - S. 149-163. - ISBN 83-7333-025-9
295
Publiczno-prawne przesłanki doboru kryteriów oceny ofert / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(50) (2001), s. 62-66. - ISSN 1428-3530
296
Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 1999 r.(III CKN 478/98)] / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - R. XI, nr 6 (126) (2001), s. 68-71. - ISSN 0867-4973
297
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej / red. Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. - 291 s. ; 21 cm. - Referaty z konferencji, która odbyła się w Zakopanem w dniach 14-16.09.2000 r. - ISBN 83-7333-025-9
298
Arbitraż w zamówieniach publicznych - co dalej? / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(52) (2001), s. 18-20. - ISSN 1428-3530
299
Kształtowanie wynagrodzenia pieniężnego w umowie o dzieło - uwagi na tle doświadczeń praktyki i orzecznictwa / Ryszard SZOSTAK // W: Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej / [zesp. red. Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Ryszard SZOSTAK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, cop. 2000. - S. 209-228. - ISBN 83-7252-055-0
300
Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej / [zesp. red. Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Ryszard SZOSTAK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, cop. 2000. - 258 s. : fot. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-055-0
301
Poręczenia i gwarancje wadialne (na tle zamówień publicznych) / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 1 (1999), s. 3-32. - ISSN 0867-7255
302
Kredyty i pożyczki zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego na tle nowych przepisów o finansach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 2(31) (1999), s. 5-24. - ISSN 1232-0307
303
Obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 3(32) (1999), s. 5-21. - ISSN 1232-0307
304
Charakter prawny wadium przetargowego w obrębie zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 11/12 (1998), s. 77-108. - ISSN 0867-7255
305
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 26 listopada 1997 r. (II CKN-458/97) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 42, z. 9 (1998), s. 459-463. - ISSN 0030-6061
306
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 14 października 1998 r. (II CKN-5/98) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 42, z. 6 (1998), s. 301-303. - ISSN 0030-6061
307
Formy zabezpieczenia pożyczek i kredytów zaciąganych przez gminy / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 1(18), R. 4 (1997), s. 28-32. - ISSN 1232-0307
308
Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta / Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : P.P. Evan, 1995. - 79 s. ; 24 cm. - (Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 26). - ISBN 83-87091-26-X
309
Zakres odpowiedzialności za produkt / Ryszard SZOSTAK // Radca Prawny. - nr 1 (1995), s. 5-12. - ISSN 1230-1426
310
O konieczności dostosowania polskich przepisów o ochronie konsumenta do europejskich rozwiązań prawnych / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 2 (1995), s. 30-55. - ISSN 0867-7255
311
Umowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych na tle konsumenckiego prawa europejskiego / Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Agencja SCHOLAR, 1994. - 245 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85838-18-X
312
Z problematyki umów o przyjęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych = Selected Issues of Contracts on Taking over the Duty of Performance under Guaranty / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 48, z. 7 (1993), s. 19-30. - ISSN 0031-0980
313
O niektórych rozstrzygnięciach kształtujących dochody budżetowe gmin / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 10(34) (1993), s. 13-20. - ISSN 0867-4973
314
Umowy o zastępstwo przy wykonywaniu świadczeń gwarancyjnych w praktyce gospodarczej = Contracts of Guarantee Performance Substitution in Economic Practice / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 369 (1992), s. 29-44. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
315
Gwarancja co do jakości towaru w świetle postanowień dokumentów gwarancyjnych = Commodity Quality Guarantee in the Light f Guarantee Documents Provisions / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 325 (1990), s. 63-83. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
316
Realizacja świadczeń gwarancyjnych w świetle poglądów orzecznictwa = Realization of Guarantee Obligation in the Light of Arbitration / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 279 (1988), s. 51-70. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
317
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 22 kwietnia 1988 r. (I CR-16/86) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 32, z. 10 (1988), s. 477-480. - ISSN 0030-6061
318
Z problematyki odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy używanych = Problems of Responsibility in Virtue of Warranty of Physical Malfunctioning of Second-Hand Goods / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 242 (1987), s. 47-65. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
319
Bezpośrednia odpowiedzialność producenta wobec konsumenta za wady wyrobu przy zastosowaniu konstrukcji przelewu uprawnień z rękojmi / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 199 (1984), s. 43-59. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
320
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki / Ryszard SZOSTAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 28 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
321
Reforma finansów publicznych : efektywność wydatków publicznych / Stanisław OWSIAK (kier. tematu), Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Ryszard SZOSTAK, Anna MOŹDZIERZ-NOWAK, Krzysztof STEPANIUK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 188 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Szostak R., (2019), Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 153-165.
2
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - nr 1 (60). - 158 s.; 23 cm. - 1733-0777
3
Szostak R., (2019), Jawność i przejrzystość postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, "Samorząd Terytorialny", nr 5 (341), s. 7-29.
4
Szostak R., (2019), Umowy o usługi turystyczne. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 201-207.
5
Szostak R., (2019), Elementy prawa autorskiego. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 299-314.
6
Szostak R., (2019), Umowy transportowe. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 145-152.
7
Szostak R., (2018), Elementy prawa finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 125-133.
8
Szostak R., (2018), Zagadnienia ogólne. [W:] Szostak R. (red.), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-93.
9
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 3 (58). - 103 s.; 23 cm. - 1733-0777
10
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 1 (56). - 119 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
11
Szostak R., (2018), Funkcjonowanie nadzoru nad udzielaniem i wykonywaniem zamówień publicznych. [W:] Smaga M., Winiarz M. (red.), Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 57-73.
12
Szostak R., (2018), Elementy prawa administracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 79-93.
13
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 4 (59). - 128 s.; 23 cm. - 1733-0777
14
Szostak R., (2018), Elektronizacja drobnych zamówień publicznych. [W:] Szostak R. (red.), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 277-289.
15
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2018. - nr 2 (57). - 116 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
16
Szostak R., (2018), Wstęp. [W:] Szostak R. (red.), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. XXI-XXII.
17
Szostak R., (2018), Miarkowanie kary umownej w zamówieniach publicznych. [W:] Fill W., Mędrala M., Mituś A. (red.), Kierunki zmian w administracji publicznej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 77-92.
18
Gnela B., Szostak R., (2018), Elementy prawa cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 155-243.
19
Szostak R., (2018), Ekonomiczno-prawne aspekty koncesji budowlanych. [W:] Królikowska-Olczak M. (red.), Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 415-429.
20
Szostak R., (2018), O niektórych postulatach zmian w prawie zamówień publicznych. [W:] Stręciwilk M., Dobaczewska A. (red.), Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 77-93.
21
Szostak R. (red.), (2018), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXII, 295 s.
22
Szostak R., (2018), Umowy o zamówienia publiczne w zarysie, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 287 s.
23
Szostak R., (2018), Procedury częściowo zautomatyzowane. [W:] Szostak R. (red.), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 239-276.
24
Szostak R., (2017), Aktualny stan rynku zamówień publicznych w Polsce - problemy i kierunki rozwoju. [W:] Kania M., Nowicki P., Piwowarczyk A. (red.), Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku, Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, s. 253-270.
25
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 4 (55). - 114 s.; 23 cm. - 1733-0777
26
Szostak R., (2017), Verification Methods of the Economic and Financial Credibility of Entrepreneurs Applying for a Public Contract. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 138-139.
27
Szostak R., (2017), Zagadnienia społeczne w zamówieniach publicznych, "Gdańskie Studia Prawnicze", t. 37, s. 349-361.
28
Szostak R., (2017), O potrzebie wzmocnienia statusu Krajowej Izby Odwoławczej - z perspektywy 10-lecia jej działalności, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (52), s. 3-14.
29
Szostak R., (2017), Sposoby weryfikacji wiarygodności gospodarczej i finansowej przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne. [W:] Owsiak S. (red.), Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 201-215.
30
Szostak R., (2017), Charakter prawny umów koncesyjnych, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2, s. 53-71.
31
Szostak R., (2017), O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. Część druga, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9 (245), s. 63-68.
32
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 2 (53). - 124 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
33
Szostak R., (2017), O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. [W:] Stręciwilk M., Panasiuk A. (red.), Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych - aktualne problemy i propozycje rozwiązań, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 163-184.
34
Szostak R., (2017), O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. Część pierwsza, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8 (244), s. 43-51.
35
Szostak R., (2017), Założenia treści prawa zamówień publicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 497, s. 36-52; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/65132?tab=1
36
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 1 (52). - 124 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
37
Szostak R., (2016), Umowy transportowe. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 136-143.
38
Szostak R., (2016), Umowy o usługi turystyczne. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 188-192.
39
Szostak R., (2016), Elementy prawa autorskiego. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 275-289.
40
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 2 (49). - 101 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
41
Szostak R., (2016), Przetargowy obowiązek zawarcia umowy o zamówienie publiczne w nowym ujęciu, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (48), s. 122-131.
42
Szostak R., (2016), Zamówienia publiczne instrumentem stymulacji rozwoju gospodarczego. [W:] Powałowski A. (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 273-287.
43
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 1 (48). - 170 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
44
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 3 (50). - 116 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
45
Szostak R., (2016), Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145-145a prawa zamówień publicznych, "Europa Regionum", t. 29, s. 211-227; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6325/23482.pdf
46
Szostak R., (2016), Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 144-156.
47
Gnela B., Szostak R., (2015), Elementy prawa cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 128-204.
48
Szostak R., (2015), O potrzebie usprawnienia kodeksowej regulacji umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia. [W:] Olejniczak A., Haberko J., Pyrzyńska A., Sokołowska D. (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań (Monografie Lex), Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 680-695.
49
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 1 (44). - 145 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
50
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 3 (46). - 308 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
51
Szostak R., (2015), Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne w nowym ujęciu, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (44), s. 110-119.
52
Szostak R., (2015), Elementy prawa finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 104-111.
53
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 4 (47). - 305 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
54
Szostak R., (2015), O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności za niektóre uchybienia popełniane przy udzielaniu lub wykonywaniu zamówień publicznych. [W:] Smaga M., Winiarz M. (red.), Dyscyplina finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 546-563.
55
Szostak R., (2015), Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10, s. 13-19.
56
Szostak R., (2015), O urzędowej koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych - krytycznie, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6(218), s. 14-27.
57
Szostak R., (2015), Uwagi de lege ferenda na temat zasad udzielania zamówień publicznych. [W:] Nowicki H., Nowicki P. (red.), Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian, Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., s. 118-131.
58
Szostak R., (2015), Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (46), s. 252-261.
59
Szostak R., (2015), Perspektywy rozwojowe samorządowych zamówień publicznych, "Finanse Komunalne", R. 22, nr 12 (203), s. 49-63.
60
Szostak R., (2015), O potrzebie wzmocnienia funkcji prewencyjnej kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansowej w zakresie zamówień publicznych. [W:] Robaczyński W., Talik A., Zieliński Z. (red.), 10 lat ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Warszawa : Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, s. 30-47.
61
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 2 (45). - 116 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
62
Szostak R., (2015), Czy jest dopuszczalna waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie o zamówienie publiczne? : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.10.2014 r. (II CSK 773/13), "Finanse Komunalne", R. 22, nr 10, s. 72-78.
63
Szostak R., (2015), Elementy prawa administracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 68-80.
64
Szostak R., (2015), Prawo zamówień publicznych - co dalej?, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2(214), s. 47-61.
65
Szostak R., (2014), [Recenzja], "Państwo i Prawo", R. 69, z. 1, s. 101-105.
66
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 3(42). - 155 s.; 23 cm. - 1733-0777
67
Szostak R., (2014), Rozpoznawanie sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych po reaktywowaniu mechanizmów rynkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 370-386.
68
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 4(43). - 142 s.; 23 cm. - 1733-0777
69
Szostak R., (2014), Kryteria oceny ofert przetargowych w nowym ujęciu, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (43), s. 3-18.
70
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 2 (41). - 134 s.; 23 cm. - 1733-0777
71
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 1(40). - 174 s.; 23 cm. - 1733-0777
72
Szostak R., (2014), Prawo autorskie i prawa pokrewne. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 35-53.
73
Szostak R., (2014), Zasady prawa zamówień publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (42), s. 3-27.
74
Szostak R., (2014), Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (40), s. 30-39.
75
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2013. - nr 4 (39). - 143 s.; 24 cm. - 1733-0777
76
Szostak R., (2013), Zakres i struktura prawa zamówień publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (39), s. 3-17.
77
Szostak R., (2013), Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 8, s. 4-14.
78
Szostak R., (2013), Umowa o zamówienie publiczne. [W:] Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 301-323.
79
Szostak R., (2013), Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne. [W:] Szuma K. (red.), Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 37-56.
80
Szostak R., (2013), Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych. [W:] Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 252-265.
81
Szostak R., (2013), Praktyczne znaczenie nowego unormowania z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. [W:] Smaga M., Winiarz M. (red.), Dyscyplina Finansów Publicznych : narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, Kraków : Wydawnictwo Publicus : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 325-331.
82
Szostak R., (2013), Unieważnienie postępowania. [W:] Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 243-251.
83
Szostak R., (2013), Wybór oferty najkorzystniejszej. [W:] Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 221-242.
84
Szostak R., (2013), Podwykonawstwo i jego znaczenie prawne w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (36), s. 3-19.
85
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2013. - nr 1 (36). - 132 s.; 24 cm. - 1733-0777
86
Szostak R., (2013), Podstawowe instrumenty administracyjne w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (39), s. 27-43.
87
Szostak R., (2012), Umowy transportowe. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 114-120.
88
Szostak R., (2012), Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1, s. 9-22.
89
Szostak R., (2012), Zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami europejskimi, "Finanse Komunalne", R. 19, nr 4, s. 5-24.
90
Szostak R., (2012), Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 121-131.
91
Szostak R., (2012), Elementy prawa autorskiego. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 238-250.
92
Szostak R., (2012), Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym, "Transformacje Prawa Prywatnego", nr 1, s. 61-75; http://www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2012/03/tpp_1-2012_szostak.pdf
93
Gnela B., Szostak R., (2012), Elementy prawa cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 128-202.
94
Szostak R., (2012), Zamówienia publiczne w starożytności oraz w epoce średniowieczno-feudalnej, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (34), s. 3-29.
95
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2012. - nr 3 (34). - 110 s.: il.; 24 cm. - 1733-0777
96
Szostak R., (2012), O niektórych uwarunkowaniach efektywności zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich. [W:] Adamowicz E., Sadowy J. (red.), Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa), Gdańsk ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 139-159.
97
Szostak R., (2012), Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju. [W:] Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych, Warszawa : Krajowa Izba Odwoławcza, s. 1-26.
98
Szostak R., (2012), Umowy o usługi turystyczne. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 158-162.
99
Szostak R., (2012), Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2, s. 31-44.
100
Szostak R., (2012), Elementy prawa finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 103-110.
101
Szostak R., (2012), Elementy prawa administracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 67-79.
102
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2012. - nr 2 (33). - 100 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
103
Szostak R., (2012), Glosa do wyroku SN z 12.1.2012 r., IV CSK-219/11, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (33), s. 59-64.
104
Szostak R., (2012), O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów w europejskim prawie kontraktów. [W:] Jagielska M., Rott-Pietrzyk E., Wiewiórowska-Domagalska A. (red.), Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 109-119.
105
Szostak R., (2012), Weryfikacja stawki VAT przy ocenie ofert w przetargu na zamówienia publiczne. [W:] Gnela B. (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Warszawa : Difin, s. 164-174.
106
Szostak R., (2012), Regulacja prawna zamówień publicznych w Polsce w ujęciu historycznym, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (35), s. 3-40.
107
Szostak R., (2011), Elementy prawa administracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 67-80.
108
Szostak R., (2011), O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne. [W:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 269-283.
109
Szostak R., (2011), Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4, s. 44-51.
110
Szostak R., (2011), Nadzór inwestorski, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1(28), s. 3-19.
111
Szostak R., (2011), Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3, s. 14-22.
112
Szostak R., (2011), Zamówienia publiczne na usługi badawcze lub rozwojowe, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8, s. 38-47.
113
Szostak R., (2011), Elementy prawa finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 105-112.
114
Szostak R., (2011), O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom ubiegającym się o zamówienie publiczne, "Studia Prawnicze : rozprawy i materiały", s. 115-131; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/416/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2011.pdf?sequence=1
115
Szostak R., (2011), Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 6 (246), s. 48-56.
116
Szostak R., (2011), Nowy Komentarz do zamówień sektorowych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9, s. 77-79.
117
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - nr 1(28). - 110 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
118
Szostak R., (2011), Z problematyki zamówień publicznych na usługi badawczo-rozwojowe. [W:] Niczyporuk J., Sadowy J., Urbanek M. (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1, Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], s. 193-203.
119
Szostak R., (2011), Elementy prawa autorskiego. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 233-246.
120
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : IZP, 2011. - nr 2(29). - 135 s.; 23 cm. - 1733-0777
121
Szostak R., (2011), Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 113-124.
122
Gnela B., Szostak R., (2011), Elementy prawa cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 131-206.
123
Szostak R., (2011), Odpowiedzialność organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom, "Państwo i Prawo", R. 66, z. 10, s. 46-58.
124
Szostak R., (2011), Charakter prawny korekt finansowych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10, s. 9-13.
125
Szostak R., (2011), Umowy transportowe. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 105-111.
126
Szostak R., (2011), Zarys rozwoju zamówień publicznych w Polsce na tle państw środkowoeuropejskich, "Studia Prawnicze", z. 3/4(189), s. 69-146.
127
Szostak R., (2011), Glosa do uchwały SN z 20.10.2011 r. III CZP 52/11, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4(31), s. 82-88.
128
Szostak R., (2011), Umowy o usługi turystyczne. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 149-153.
129
Szostak R., (2011), Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich - zagadnienia organizacyjne, "Samorząd Terytorialny", R. 21, nr 11 (251), s. 61-79.
130
Szostak R., (2011), Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorcy za nadużycie środków ochrony procesowej, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 2 (222), s. 45-52.
131
Szostak R., (2011), Uwagi o charakterze prawnym gwarancji ubezpieczeniowej. [W:] Gnela B. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 142-151.
132
Szostak R., (2010), Przetargowy wybór oferty najkorzystniejszej na tle europejskich tendencji rozwojowych. [W:] Borowicz A., Królikowska-Olczak M., Sadowy J., Starzyńska W. (red.), Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 57-78.
133
Szostak R., (2010), Glosa do wyroku SN z 8.02.2008 r. I CSK 328/07 [dot. zadatku w umowie przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego], "Rejent", R. 20, nr 11 (235), s. 98-113.
134
Szostak R., (2010), Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne a kontrola w jednostkach sektora finansów publicznych, "Kontrola Państwowa", R. 55, nr 6(335), s. 3-24.
135
Szostak R., (2010), Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 93-109.
136
Szostak R., (2010), Prawo do sądu w zakresie sporów związanych udzielaniem zamówień publicznych. [W:] Franaszek H. (red.), Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej (Państwo i Społeczeństwo; R. 10, nr 1), Kraków : Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 131-146.
137
Szostak R., (2010), Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (24), s. 3-34.
138
Szostak R., (2010), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - charakterystyka ogólna, "Kontrola Państwowa", R. 55, nr 5(334), s. 3-20; https://www.nik.gov.pl/plik/id,2255.pdf
139
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 3 (26). - 96 s.; 23 cm. - 1733-0777
140
Szostak R., (2010), Warunki wymagane od wykonawców a dopuszczalność odwołania przy udzielaniu zamówień małej wartości - glosa - III CZP 110/09, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (24), s. 97-104.
141
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 2 (25). - 96 s.; 23 cm. - 1733-0777
142
Szostak R., (2010), Planowanie i szacowanie zamówień publicznych w świetle zmienionej regulacji prawnej, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11, s. 6-18.
143
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 4 (27). - ; 23 cm. - 1733-0777
144
Szostak R., (2010), Umowa o prace geologiczno-inżynierskie, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (26), s. 58-64.
145
Szostak R., (2010), Umowa o roboty budowlane z perspektywy nowego Kodeksu cywilnego. [W:] Gniewek E., Górska K., Machnikowski P. (red.), Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, (Wrocław, 25-27.9.2008 r.), Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 435-444.
146
Szostak R., (2010), Zakaz udzielania zamówień publicznych bez dostatecznego pokrycia finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 149-161.
147
Szostak R., (2010), Dochodzenie zwrotu wadium od zamawiającego - glosa - V CSK 456/09, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (25), s. 70-76.
148
Szostak R., (2010), Umowa o prace geodezyjno-kartograficzne w budownictwie, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (27), s. 3-13.
149
Szostak R., (2010), Glosa do wyroku SN z 24.7.2009 r., II CSK 61/09, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (26), s. 82-88.
150
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 1 (24). - 105 s.; 23 cm. - 1733-0777
151
Szostak R., (2009), Glosa do wyroku SN z dnia 20 listopada 2008 r., III CSK 184/08, "Samorząd Terytorialny", nr 3, s. 76-83.
152
Szostak R., (2009), Glosa do postanowienia SN z 7.10.2008 r., III CZP-87/08, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (20), s. 68-75.
153
Szostak R., (2009), Dynamiczny system zakupów. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10, s. 18-24.
154
Szostak R., (2009), Pełnomocnictwo do działania przed Krajową Izbą Odwoławczą, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (21), s. 3-10.
155
Szostak R., (2009), Pzp trzeba dalej usprawniać, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8, s. 64-72.
156
Szostak R., (2009), Zaostrzenie zakazu zmiany umowy po nowelizacji, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3, s. 41-57.
157
Szostak R., (2009), Elektroniczne zamówienia publiczne. [W:] Szostek D. (red.), e-Administracja : prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Wrocław : Presscom, s. 95-134.
158
Szostak R., (2009), Kodeksowa regulacja procedur zawierania umów : uwagi de lege ferenda. [W:] Studia i rozprawy: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 347-367.
159
Szostak R., (2009), Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 89-106.
160
Szostak R., (2009), Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu na zamówienie publiczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 23-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/169622819
161
Szostak R., (2009), Glosa do uchwały SN z 24.02.2009 r. III CZP 147/08, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (21), s. 107-116.
162
Szostak R., (2009), Dynamiczny system zakupów. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9, s. 42-46.
163
Szostak R., (2009), Co oznacza zakaz zmiany umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści wybranej oferty?, "Monitor Prawniczy", nr 10, s. 544-546.
164
Szostak R., (2009), O niektórych rozwiązaniach prawnych w sferze zamówień publicznych łagodzących skutki recesji gospodarczej. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 397-407.
165
Szostak R., (2009), O potrzebie dalszych usprawnień w prawie zamówień publicznych. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 227-237.
166
Szostak R., (2009), Z problematyki odpowiedzialności "kierownika zamawiającego" za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych, "Studia Prawnicze : rozprawy i materiały", s. 135-160; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/370/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
167
Szostak R., (2009), Dopuszczalność zaskarżenia wyroku arbitrów po zawarciu umowy o zamówienie publiczne, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 1 (138), s. 113-122.
168
Szostak R., (2009), Przetarg na tle rozwiązań europejskich - zarys problemu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802, s. 23-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/164075811
169
Szostak R., (2008), Cywilnoprawna odpowiedzialność zamawiającego - organizatora postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (17), s. 3-21.
170
Szostak R., (2008), Kierunki zmian w projekcie ustawy o finansach publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11, s. 66-76.
171
Szostak R., (2008), Uproszczenia proceduralne w świetle nowelizacji PZP, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8, s. 70-79.
172
Szostak R., (2008), Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 2, "Prawo Spółek", nr 1 (133), s. 2-8.
173
Szostak R., (2008), Prawo zamówień publicznych po nowelizacji, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9, s. 4-11.
174
Szostak R., (2008), Zasada pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 776, s. 5-14; https://bazekon.uek.krakow.pl/160568249
175
Szostak R., (2008), Glosa do uchwały SN z 7.12.2007 r. III CZP 123/07, "Monitor Prawniczy", nr 12, s. 660-664.
176
Szostak R., (2008), Z problematyki porozumień przetargowych. [W:] Pazdan M., Popiołek W., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. (red.), Europeizacja prawa prywatnego, T. 2 (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 521-539.
177
Szostak R., (2008), Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1, s. 8-22.
178
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. - nr 4 (19) wydanie specjalne. - 289 s.: il.; 30 cm. - 1733-0777
179
Szostak R., (2008), O dopuszczalnych modyfikacjach zobowiązań z umów o zamówienia publiczne, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (19) wydanie specjalne, s. 241-251.
180
Szostak R., (2008), Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6, s. 52-60.
181
Szostak R., (2008), Glosa do wyroku SN z 7.7.2007 r., II CSK-344/07, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (16), s. 105-112.
182
Szostak R., (2008), Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 3, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4, s. 40-48.
183
Szostak R., (2008), Przedkontraktowe powinności informacyjne. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego, s. 79-91.
184
Szostak R., (2008), O niektórych warunkach ubiegania się o zamówienie publiczne po nowelizacji ustawy, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (18), s. 3-21.
185
Szostak R., (2008), Wynagrodzenie za roboty budowlane : Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 15 czerwca 2007 r. (V CSK-63/07), "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3, s. 51-53.
186
Szostak R., (2008), O potrzebie uchylenia art. 647 k.c., "Przegląd Prawa Handlowego", nr 6 (190), s. 12-18.
187
Szostak R., (2008), Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3, s. 30-36.
188
Szostak R., (2007), Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 1, "Prawo Spółek", nr 12 (132), s. 2-10.
189
Szostak R., (2007), Komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 189, [1] s.
190
Szostak R., (2007), Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 3, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10, s. 40-45.
191
Szostak R., (2007), How and Why to Teach Interdisciplinary Research Practice, "Journal of Research Practice", Vol. 3, Issue 2, Art. M17
192
Szostak R., (2007), Wynagrodzenie za roboty budowlane, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2, s. 9-19.
193
Szostak R., (2007), Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6, s. 12-19.
194
Szostak R., (2007), Kształtowanie warunków zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 16, z. 1, s. 37-62.
195
Szostak R., (2007), Udzielanie zamówień publicznych w trybie powtarzalnego przetargu elektronicznego - dynamiczny sposób dokonywania zakupów, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 1 (172), s. 27-35.
196
Szostak R., (2007), Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych 2007, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4, s. 24-32.
197
Szostak R., (2007), Z problematyki przetargu organizowanego na sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego w trybie prywatyzacji, "Rejent", R. 17, nr 10(198), s. 56-71.
198
Szostak R., (2007), Umowy ramowe po nowelizacji, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5, s. 22-25.
199
Szostak R., (2007), Weryfikacja wiarygodności gospodarczej przedsiębiorcy ubiegającego się o zamówienie publiczne. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 557-567.
200
Szostak R., (2007), Udzielenie zamówienia publicznego w trybie tzw. zapytania o cenę, "Studia Prawnicze", z. 2(172), s. 55-74.
201
Szostak R., (2007), Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 12, s. 6-18.
202
Szostak R., (2007), Rozstrzyganie sporów przedumownych wynikających z uchybień popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych, "Przegląd Sądowy", nr 3, s. 72-85.
203
Szostak R., (2007), Zamówienia związane z Euro 2012, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11, s. 16-24.
204
Szostak R., (2007), O potrzebie wykorzystania rozwiązań zawartych w PECL w pracach nad nowym polskim Kodeksem cywilnym. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy, s. 5-11.
205
Szostak R., (2007), Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 7, s. 40-46.
206
Szostak R., (2007), Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych. Cz. 2, "Rejent", R. 17, nr 1(189), s. 50-72.
207
Szostak R., (2007), Planowanie i finansowanie zamówień publicznych : wartość zamówienia publicznego, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1, s. 26-34.
208
Szostak R., (2007), Odpowiedzialność karno-administracyjna za uchybienia popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 121-133.
209
Szostak R., (2007), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 5 października 2006 r. (IV CSK-153/06), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 51, z. 10, s. 754-758.
210
Szostak R., (2007), Komentarz do nowelizacji prawa zamówień publicznych 2007, Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 189, [1] s.
211
Szostak R., (2007), Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego : z dn. 19 czerwca 2007 r. (III CZP-25/07), "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11, s. 38-41.
212
Szostak R., (2006), Dialog konkurencyjny w zamówieniach publicznych, "Finanse Komunalne", nr 7-8, s. 86-93.
213
Szostak R., (2006), Komentarz do wyroku, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1(105), s. 52-54.
214
Szostak R., (2006), Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - sposoby negocjacyjne i przetargowe (cz. 2). [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja, s. 6-17.
215
Szostak R., (2006), Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1(105), s. 23-31.
216
Szostak R., (2006), Ogłoszenia po nowelizacji, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9(113), s. 4-8.
217
Szostak R., (2006), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 27 stycznia 2005 r. (III CZP-78/04), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 50, z. 6, s. 319-321.
218
Szostak R., (2006), Glosa : [Uchwała Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2006 r.(III CZP-124/05)], "Samorząd Terytorialny", nr 7-8, s. 156-160.
219
Szostak R., (2006), Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 1, "Prawo Spółek", nr 10 (118), s. 34-40.
220
Szostak R., (2006), Koncentracja postępowania protestacyjno-odwoławczego, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6(110), s. 20-28.
221
Szostak R., (2006), Glosa do uchwały SN z dnia 21 października 2005 r., III CZP 74/05 - zastrzeganie tajemnicy przy składaniu oferty na przetarg o zamówienie publiczne, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 3 (127), s. 119-126.
222
Szostak R., (2006), Glosa : [Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 sierpnia 2005 r.(II GSK-105/05)], "Samorząd Terytorialny", nr 1-2, s. 139-145.
223
Szostak R., (2006), Dynamiczny system zakupów. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(109), s. 22-25.
224
Szostak R., (2006), Dynamiczny system zakupów. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4(108), s. 7-11.
225
Szostak R., (2006), Następstwa prawne nieważnej umowy o zamówienie publiczne, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2(106), s. 4-11.
226
Szostak R., (2006), Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 2, "Prawo Spółek", nr 11 (119), s. 37-44.
227
Szostak R., (2006), Glosa do wyroku SN z 14.02.2006 r. II CSK 84/05, "Finanse Komunalne", nr 12, s. 65-76.
228
Szostak R., (2006), Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych. Cz. 1, "Rejent", R. 16, nr 12(188), s. 21-41.
229
Szostak R., (2006), Dokumentowanie warunków udziału w postępowaniu, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 7(111), s. 4-7.
230
Szostak R., (2006), Elektroniczna aukcja uzupełniająca w zamówieniach publicznych, "Rejent", R. 16, nr 9(185), s. 47-66.
231
Szostak R., (2006), Kierunki zmian Prawa zamówień publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3(107), s. 7-18.
232
Szostak R., (2006), Trybunał Konstytucyjny orzekł, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8(112), s. 15-19.
233
Szostak R., (2006), Umowy ramowe, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11(115), s. 18-22.
234
Szostak R., (2005), Jurysdykcja w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11(103), s. 46-49.
235
Szostak R., (2005), Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(97), s. 12-19.
236
Szostak R., (2005), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 13 stycznia 2004 r. (V CK-97/03), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 49, z. 5, s. 88-90.
237
Szostak R., (2005), Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3(95), s. 19-26.
238
Szostak R., (2005), Zamówienia sektorowe. Cz. 2, "Finanse Komunalne", nr 1/2, s. 75-82.
239
Gnela B., Koczanowski J., Szostak R., (2005), Elementy prawa cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 163-248.
240
Szostak R., (2005), Obowiązek zawarcia umowy, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10(102), s. 3-8.
241
Szostak R., (2005), Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne: zagadnienia konstrukcyjne, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 166), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 248 s.
242
Szostak R., (2005), Konkurs na najlepsze dzieło projektowe w świetle nowego prawa zamówień publicznych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 10 (157), s. 18-24.
243
Szostak R., (2005), Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - oferta i jej przyjęcie. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego, s. 20-29.
244
Szostak R., (2005), Glosa do wyroku z 27 VI 2003, IV CKN 302/01, "Państwo i Prawo", R. 60, z. 4, s. 115-120.
245
Szostak R., (2005), Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych przez zespoły arbitrów, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11(103), s. 26-33.
246
Szostak R., (2005), Elementy prawa finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 122-139.
247
Szostak R., (2005), Elementy prawa administracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 59-96.
248
Szostak R., (2005), Charakter prawny zaliczki w ramach zamówień publicznych, "Państwo i Prawo", R. 62, z. 3, s. 36-45.
249
Szostak R., (2005), Unieważnienie postępowania, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 7(99), s. 8-15.
250
Szostak R., (2005), Glosa do wyroku SN z 10.04.2003 r. III CKN 1320/00, "Przegląd Sądowy", nr 1, s. 180-187.
251
Szostak R., (2005), Odrzucenie oferty, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4(96), s. 3-11.
252
Szostak R., (2005), Udzielanie zamówień publicznych przez spółki handlowe, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9(101), s. 16-22.
253
Szostak R., (2005), Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2(94), s. 3-9.
254
Szostak R., (2005), Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6(98), s. 11-16.
255
Szostak R., (2005), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r. V CK-12/03, "Rejent", R. 15, nr 3(167), s. 107-116.
256
Szostak R., (2005), Zamówienia sektorowe. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1(93), s. 24-30.
257
Szostak R., (2005), Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych, "Finanse Komunalne", nr 3, s. 35-51.
258
Szostak R., (2005), Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 12(104), s. 3-8.
259
Szostak R., (2005), Charakter prawny porozumień ramowych w zamówieniach publicznych, "Państwo i Prawo", R. 60, z. 7, s. 51-65.
260
Szostak R., (2004), Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. III, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4(84), s. 3-13.
261
Szostak R., (2004), Charakter prawny konkursu na dzieło projektowe w zamówieniach publicznych, "Państwo i Prawo", R. 59, z. 6, s. 64-75.
262
Szostak R., (2004), Podwykonawca robót budowlanych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1(81), s. 17-25.
263
Szostak R., (2004), Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 17 lipca 2003 r.(III CZP-44/03)], "Samorząd Terytorialny", R. XIV, nr 12 (168), s. 80-83.
264
Szostak R., (2004), Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. I, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2(82), s. 3-11.
265
Szostak R., (2004), Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. II, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3(83), s. 7-19.
266
Szostak R., (2004), Zamówienia sektorowe. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 12(92), s. 16-26.
267
Szostak R., (2004), Procedura udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 660, s. 21-38.
268
Szostak R., (2004), Aukcja elektroniczna w świetle prawa zamówień publicznych, "Rejent", R. 14, nr 10(162), s. 116-133.
269
Szostak R., (2004), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 13 lutego 2003 r. (III CZP 95/02), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 48, z. 12, s. 662-665.
270
Bieg terminu do oprotestowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oprac. R. Szostak, (2004) "Finanse Komunalne", nr 11, s. 49-51.
271
Szostak R., (2004), Zagadnienia konstrukcyjne przetargu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", z. 1, s. 71-115.
272
Szostak R., (2004), Zamówienia sektorowe. Cz. 1, "Finanse Komunalne", nr 12, s. 29-41.
273
Szostak R., (2004), Wadium przetargowe według nowych przepisów kodeksu cywilnego, "Przegląd Sądowy", nr 1, s. 80-94.
274
Szostak R., (2003), Umowy transportowe. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 177-189.
275
Szostak R., (2003), Kontrola finansów i zamówień publicznych przez samorządowe komisje rewizyjne, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3(71), s. 6-15.
276
Gnela B., Szostak R., (2003), Ogólne zagadnienia umów gospodarczych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 94-140.
277
Szostak R., (2003), Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część pierwsza, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4(72), s. 2-11.
278
Szostak R., (2003), Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część druga, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2(70), s. 2-7.
279
Szostak R., (2003), Usługi transportowe i spedycyjne, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8(76), s. 2-10.
280
Szostak R., (2003), Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część druga, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(73), s. 2-18.
281
Szostak R., (2003), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 18 września 2002 r., (III CZP-52/02), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 47, z. 5, s. 248-251.
282
Szostak R., (2003), Aukcja w ujęciu zmienionych przepisów kodeksu cywilnego, "Rejent", R. 13, nr 9(149), s. 107-129.
283
Szostak R., (2003), Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część pierwsza, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1(69), s. 6-14.
284
Szostak R., (2002), Uzupełnianie dokumentów wymaganych od oferenta, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(61), s. 48-49.
285
Szostak R., (2002), Unieważnienie postępowania po zmianie regulacji ustawowej, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(61), s. 2-10.
286
Szostak R., (2002), O niektórych gwarancjach efektywności samorządowych wydatków publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 12(68), s. 4-11.
287
Szostak R., (2002), Ograniczenie jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11(67), s. 2-10.
288
Szostak R., (2002), Status prawny komisji przetargowej, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 7(63), s. 2-12.
289
Szostak R., (2002), Nowe regulacje dotyczące wadium, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4(60), s. 2-10.
290
Szostak R., (2002), Wzmocnienie ochrony prawnej interesów przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9(65), s. 2-5.
291
Szostak R., (2002), Regulamin pracy komisji przetargowej, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10(66), s. 2-7.
292
Szostak R., (2001), Planowanie i szacowanie samorządowych zamówień publicznych, "Finanse Komunalne", nr 4, s. 5-16.
293
Szostak R., (2001), Przygotowanie udzielenia zamówienia publicznego, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(49), s. 25-31.
294
Szostak R., (2001), O dalszym dostosowaniu polskiego prawa zamówień publicznych do rozwiązań europejskich. [W:] Gnela B., Szostak R. (red.), Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, s. 149-163.
295
Szostak R., (2001), Publiczno-prawne przesłanki doboru kryteriów oceny ofert, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6(50), s. 62-66.
296
Szostak R., (2001), Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 1999 r.(III CKN 478/98)], "Samorząd Terytorialny", R. XI, nr 6 (126), s. 68-71.
297
Gnela B., Szostak R. (red.), (2001), Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 291 s.
298
Szostak R., (2001), Arbitraż w zamówieniach publicznych - co dalej?, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8(52), s. 18-20.
299
Szostak R., (2000), Kształtowanie wynagrodzenia pieniężnego w umowie o dzieło - uwagi na tle doświadczeń praktyki i orzecznictwa. [W:] Gnela B., Koczanowski J., Szostak R. (red.), Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 209-228.
300
Gnela B., Koczanowski J., Szostak R. (red.), (2000), Studia z prawa cywilnego i gospodarczego: księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 258 s.
301
Szostak R., (1999), Poręczenia i gwarancje wadialne (na tle zamówień publicznych), "Przegląd Sądowy", nr 1, s. 3-32.
302
Szostak R., (1999), Kredyty i pożyczki zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego na tle nowych przepisów o finansach publicznych, "Finanse Komunalne", nr 2(31), s. 5-24.
303
Szostak R., (1999), Obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", nr 3(32), s. 5-21.
304
Szostak R., (1998), Charakter prawny wadium przetargowego w obrębie zamówień publicznych, "Przegląd Sądowy", nr 11/12, s. 77-108.
305
Szostak R., (1998), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 26 listopada 1997 r. (II CKN-458/97), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 42, z. 9, s. 459-463.
306
Szostak R., (1998), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 14 października 1998 r. (II CKN-5/98), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 42, z. 6, s. 301-303.
307
Szostak R., (1997), Formy zabezpieczenia pożyczek i kredytów zaciąganych przez gminy, "Finanse Komunalne", nr 1(18), R. 4, s. 28-32.
308
Szostak R., (1995), Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta, Warszawa : P.P. Evan, 79 s.
309
Szostak R., (1995), Zakres odpowiedzialności za produkt, "Radca Prawny", nr 1, s. 5-12.
310
Szostak R., (1995), O konieczności dostosowania polskich przepisów o ochronie konsumenta do europejskich rozwiązań prawnych, "Przegląd Sądowy", nr 2, s. 30-55.
311
Szostak R., (1994), Umowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych na tle konsumenckiego prawa europejskiego, Warszawa : Agencja SCHOLAR, 245 s.
312
Szostak R., (1993), Z problematyki umów o przyjęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych, "Państwo i Prawo", R. 48, z. 7, s. 19-30.
313
Szostak R., (1993), O niektórych rozstrzygnięciach kształtujących dochody budżetowe gmin, "Samorząd Terytorialny", nr 10(34), s. 13-20.
314
Szostak R., (1992), Umowy o zastępstwo przy wykonywaniu świadczeń gwarancyjnych w praktyce gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 369, s. 29-44.
315
Szostak R., (1990), Gwarancja co do jakości towaru w świetle postanowień dokumentów gwarancyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 325, s. 63-83.
316
Szostak R., (1988), Realizacja świadczeń gwarancyjnych w świetle poglądów orzecznictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 279, s. 51-70.
317
Szostak R., (1988), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 22 kwietnia 1988 r. (I CR-16/86), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 32, z. 10, s. 477-480.
318
Szostak R., (1987), Z problematyki odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy używanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 242, s. 47-65.
319
Szostak R., (1984), Bezpośrednia odpowiedzialność producenta wobec konsumenta za wady wyrobu przy zastosowaniu konstrukcji przelewu uprawnień z rękojmi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 199, s. 43-59.
320
Szostak R., (2002), Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 s.
321
Kasperowicz-Stępień A., Szostak R., Moździerz-Nowak A., Stepaniuk K., Owsiak S., (2002), Reforma finansów publicznych: efektywność wydatków publicznych, Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 188 s.
1
@inbook{UEK:2168332631,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy w zakresie inwestycji budowlanych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "153-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-528-1",
}
2
@misc{UEK:2168336557,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168338103,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Jawność i przejrzystość postępowania o udzielanie zamówienia publicznego",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "5 (341)",
pages = "7-29",
year = "2019",
}
4
@inbook{UEK:2168332641,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy o usługi turystyczne",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "201-207",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-528-1",
}
5
@inbook{UEK:2168332655,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa autorskiego",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "299-314",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-528-1",
}
6
@inbook{UEK:2168332629,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy transportowe",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "145-152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-528-1",
}
7
@inbook{UEK:2168330661,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa finansowego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "125-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-121-4",
}
8
@inbook{UEK:2168332297,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zagadnienia ogólne",
booktitle = "Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych",
pages = "1-93",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2",
}
9
@misc{UEK:2168332561,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
}
10
@misc{UEK:2168327361,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
}
11
@inbook{UEK:2168332879,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Funkcjonowanie nadzoru nad udzielaniem i wykonywaniem zamówień publicznych",
booktitle = "Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych",
pages = "57-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-949266-4-9",
}
12
@inbook{UEK:2168330655,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa administracyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "79-93",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-121-4",
}
13
@misc{UEK:2168333459,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
}
14
@inbook{UEK:2168332311,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elektronizacja drobnych zamówień publicznych",
booktitle = "Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych",
pages = "277-289",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2",
}
15
@misc{UEK:2168328241,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
}
16
@misc{UEK:2168332303,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Wstęp",
booktitle = "Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych",
pages = "XXI-XXII",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2",
}
17
@inbook{UEK:2168327391,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Miarkowanie kary umownej w zamówieniach publicznych",
booktitle = "Kierunki zmian w administracji publicznej",
pages = "77-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8",
}
18
@inbook{UEK:2168330669,
author = "Gnela Bogusława and Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa cywilnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "155-243",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-121-4",
}
19
@inbook{UEK:2168328295,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Ekonomiczno-prawne aspekty koncesji budowlanych",
booktitle = "Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna",
pages = "415-429",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5",
}
20
@inbook{UEK:2168327371,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O niektórych postulatach zmian w prawie zamówień publicznych",
booktitle = "Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych",
pages = "77-93",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2018",
isbn = "978-83-88686-63-4",
}
21
@book{UEK:2168332295,
title = "Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2",
}
22
@book{UEK:2168323789,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy o zamówienia publiczne w zarysie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2018",
isbn = "978-83-88686-49-8",
}
23
@inbook{UEK:2168332309,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Procedury częściowo zautomatyzowane",
booktitle = "Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych",
pages = "239-276",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2",
}
24
@inbook{UEK:2168319725,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Aktualny stan rynku zamówień publicznych w Polsce - problemy i kierunki rozwoju",
booktitle = "Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku",
pages = "253-270",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Ius Publicum",
year = "2017",
isbn = "978-83-946766-1-2",
}
25
@misc{UEK:2168327703,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
}
26
@misc{UEK:2168336803,
author = "Szostak Ryszard and ",
title = "Verification Methods of the Economic and Financial Credibility of Entrepreneurs Applying for a Public Contract",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "138-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
27
@article{UEK:2168320487,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zagadnienia społeczne w zamówieniach publicznych",
journal = "Gdańskie Studia Prawnicze",
number = "t. 37",
pages = "349-361",
year = "2017",
}
28
@article{UEK:2168313331,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie wzmocnienia statusu Krajowej Izby Odwoławczej - z perspektywy 10-lecia jej działalności",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (52)",
pages = "3-14",
year = "2017",
}
29
@inbook{UEK:2168319531,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Sposoby weryfikacji wiarygodności gospodarczej i finansowej przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi",
pages = "201-215",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3",
}
30
@article{UEK:2168314187,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Charakter prawny umów koncesyjnych",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "1-2",
pages = "53-71",
year = "2017",
}
31
@article{UEK:2168328457,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "9 (245)",
pages = "63-68",
year = "2017",
}
32
@misc{UEK:2168327365,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
}
33
@inbook{UEK:2168328465,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych",
booktitle = "Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych - aktualne problemy i propozycje rozwiązań",
pages = "163-184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2017",
isbn = "978-83-88686-53-5",
}
34
@article{UEK:2168328461,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "8 (244)",
pages = "43-51",
year = "2017",
}
35
@article{UEK:2168328403,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Założenia treści prawa zamówień publicznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "497",
pages = "36-52",
year = "2017",
}
36
@misc{UEK:2168313329,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
}
37
@inbook{UEK:2168305131,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy transportowe",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "136-143",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "2. wyd",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9961-6",
}
38
@inbook{UEK:2168305147,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy o usługi turystyczne",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "188-192",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "2. wyd",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9961-6",
}
39
@inbook{UEK:2168305165,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa autorskiego",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "275-289",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "2. wyd",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9961-6",
}
40
@misc{UEK:2168311105,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
}
41
@article{UEK:2168311113,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Przetargowy obowiązek zawarcia umowy o zamówienie publiczne w nowym ujęciu",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (48)",
pages = "122-131",
year = "2016",
}
42
@inbook{UEK:2168307679,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zamówienia publiczne instrumentem stymulacji rozwoju gospodarczego",
booktitle = "Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę",
pages = "273-287",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
isbn = "978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5",
}
43
@misc{UEK:2168310969,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
}
44
@misc{UEK:2168312271,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
}
45
@article{UEK:2168315115,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145-145a prawa zamówień publicznych",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 29",
pages = "211-227",
year = "2016",
}
46
@inbook{UEK:2168305133,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy w zakresie inwestycji budowlanych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "144-156",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "2. wyd",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9961-6",
}
47
@inbook{UEK:2168299929,
author = "Gnela Bogusława and Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa cywilnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "128-204",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
48
@inbook{UEK:2168303769,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie usprawnienia kodeksowej regulacji umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia",
booktitle = "Współczesne problemy prawa zobowiązań",
pages = "680-695",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-8052-2",
}
49
@misc{UEK:2168298237,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
}
50
@misc{UEK:2168298251,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
}
51
@article{UEK:2168298241,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne w nowym ujęciu",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (44)",
pages = "110-119",
year = "2015",
}
52
@inbook{UEK:2168299923,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa finansowego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "104-111",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
53
@misc{UEK:2168304633,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
}
54
@inbook{UEK:2168301689,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności za niektóre uchybienia popełniane przy udzielaniu lub wykonywaniu zamówień publicznych",
booktitle = "Dyscyplina finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka",
pages = "546-563",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8050-6 ; 978-83-255-8051-3",
}
55
@article{UEK:2168301299,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "10",
pages = "13-19",
year = "2015",
}
56
@article{UEK:2168305823,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O urzędowej koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych - krytycznie",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "6(218)",
pages = "14-27",
year = "2015",
}
57
@inbook{UEK:2168291913,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Uwagi de lege ferenda na temat zasad udzielania zamówień publicznych",
booktitle = "Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian",
pages = "118-131",
adress = "Wrocław",
publisher = "PRESSCOM Sp. z o.o.",
year = "2015",
isbn = "978-83-64512-44-5",
}
58
@article{UEK:2168298261,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (46)",
pages = "252-261",
year = "2015",
}
59
@article{UEK:2168305813,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Perspektywy rozwojowe samorządowych zamówień publicznych",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 22, 12 (203)",
pages = "49-63",
year = "2015",
}
60
@inbook{UEK:2168305827,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie wzmocnienia funkcji prewencyjnej kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansowej w zakresie zamówień publicznych",
booktitle = "10 lat ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
pages = "30-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-942027-0-5",
}
61
@misc{UEK:2168296755,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
}
62
@article{UEK:2168305811,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Czy jest dopuszczalna waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie o zamówienie publiczne? : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.10.2014 r. (II CSK 773/13)",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 22, 10",
pages = "72-78",
year = "2015",
}
63
@inbook{UEK:2168299919,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa administracyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "68-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
64
@article{UEK:2168305821,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Prawo zamówień publicznych - co dalej?",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "2(214)",
pages = "47-61",
year = "2015",
}
65
@article{UEK:2168295621,
author = "Szostak Ryszard",
title = "[Recenzja]",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "R. 69, z. 1",
pages = "101-105",
year = "2014",
}
66
@misc{UEK:2168295669,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
}
67
@article{UEK:2168288871,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Rozpoznawanie sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych po reaktywowaniu mechanizmów rynkowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "370-386",
adress = "",
year = "2014",
}
68
@misc{UEK:2168295675,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
}
69
@article{UEK:2168295677,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Kryteria oceny ofert przetargowych w nowym ujęciu",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (43)",
pages = "3-18",
year = "2014",
}
70
@misc{UEK:2168298265,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
}
71
@misc{UEK:2168295663,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
}
72
@inbook{UEK:2168276101,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Prawo autorskie i prawa pokrewne",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "35-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
73
@article{UEK:2168295671,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zasady prawa zamówień publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (42)",
pages = "3-27",
year = "2014",
}
74
@article{UEK:2168295665,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (40)",
pages = "30-39",
year = "2014",
}
75
@misc{UEK:2168306883,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2013",
}
76
@article{UEK:2168306971,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zakres i struktura prawa zamówień publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (39)",
pages = "3-17",
year = "2013",
}
77
@article{UEK:2168322929,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju",
journal = "Europejski Przegląd Sądowy",
number = "8",
pages = "4-14",
year = "2013",
}
78
@inbook{UEK:2168294855,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowa o zamówienie publiczne",
booktitle = "System zamówień publicznych w Polsce",
pages = "301-323",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2013",
isbn = "978-83-88686-26-9",
}
79
@inbook{UEK:2168262094,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne",
booktitle = "Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych",
pages = "37-56",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7417-766-5",
}
80
@inbook{UEK:2168294853,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych",
booktitle = "System zamówień publicznych w Polsce",
pages = "252-265",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2013",
isbn = "978-83-88686-26-9",
}
81
@inbook{UEK:2168304257,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Praktyczne znaczenie nowego unormowania z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych",
booktitle = "Dyscyplina Finansów Publicznych : narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego",
pages = "325-331",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Publicus : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2013",
isbn = "83-88730-20-7",
}
82
@inbook{UEK:2168294851,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Unieważnienie postępowania",
booktitle = "System zamówień publicznych w Polsce",
pages = "243-251",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2013",
isbn = "978-83-88686-26-9",
}
83
@inbook{UEK:2168294849,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Wybór oferty najkorzystniejszej",
booktitle = "System zamówień publicznych w Polsce",
pages = "221-242",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2013",
isbn = "978-83-88686-26-9",
}
84
@article{UEK:2168304629,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Podwykonawstwo i jego znaczenie prawne w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (36)",
pages = "3-19",
year = "2013",
}
85
@misc{UEK:2168304621,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2013",
}
86
@article{UEK:2168306975,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Podstawowe instrumenty administracyjne w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (39)",
pages = "27-43",
year = "2013",
}
87
@inbook{UEK:2168262694,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy transportowe",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "114-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4121-9",
}
88
@article{UEK:2168230288,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "1",
pages = "9-22",
year = "2012",
}
89
@article{UEK:2168322741,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami europejskimi",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 19, 4",
pages = "5-24",
year = "2012",
}
90
@inbook{UEK:2168262696,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy w zakresie inwestycji budowlanych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "121-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4121-9",
}
91
@inbook{UEK:2168262744,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa autorskiego",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "238-250",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4121-9",
}
92
@article{UEK:2168310595,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym",
journal = "Transformacje Prawa Prywatnego",
number = "1",
pages = "61-75",
year = "2012",
}
93
@inbook{UEK:2168239748,
author = "Gnela Bogusława and Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa cywilnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "128-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
94
@article{UEK:2168303855,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zamówienia publiczne w starożytności oraz w epoce średniowieczno-feudalnej",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (34)",
pages = "3-29",
year = "2012",
}
95
@misc{UEK:2168303829,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
}
96
@inbook{UEK:2168294317,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O niektórych uwarunkowaniach efektywności zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich",
booktitle = "Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa)",
pages = "139-159",
adress = "Gdańsk ; Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 rozszerz.",
isbn = "83-88686-24-0",
}
97
@inbook{UEK:2168302729,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju",
booktitle = "Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych",
pages = "1-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Odwoławcza",
year = "2012",
}
98
@inbook{UEK:2168262706,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy o usługi turystyczne",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "158-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4121-9",
}
99
@article{UEK:2168230290,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "2",
pages = "31-44",
year = "2012",
}
100
@inbook{UEK:2168239760,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa finansowego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "103-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
101
@inbook{UEK:2168239756,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa administracyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "67-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
102
@misc{UEK:2168301189,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
}
103
@article{UEK:2168301193,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Glosa do wyroku SN z 12.1.2012 r., IV CSK-219/11",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (33)",
pages = "59-64",
year = "2012",
}
104
@inbook{UEK:2168303595,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów w europejskim prawie kontraktów",
booktitle = "Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe",
pages = "109-119",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
isbn = "978-83-62818-01-3 ; 978-83-255-3793-7",
}
105
@inbook{UEK:2168242034,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Weryfikacja stawki VAT przy ocenie ofert w przetargu na zamówienia publiczne",
booktitle = "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym",
pages = "164-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-676-2",
}
106
@article{UEK:2168305249,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Regulacja prawna zamówień publicznych w Polsce w ujęciu historycznym",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (35)",
pages = "3-40",
year = "2012",
}
107
@inbook{UEK:2166081766,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa administracyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "67-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
108
@inbook{UEK:2168218026,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne",
booktitle = "Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu",
pages = "269-283",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1944-1",
}
109
@article{UEK:2168219226,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zastępstwo inwestycyjne",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "4",
pages = "44-51",
year = "2011",
}
110
@article{UEK:2168304351,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Nadzór inwestorski",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1(28)",
pages = "3-19",
year = "2011",
}
111
@article{UEK:2168219290,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zastępstwo inwestycyjne",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "3",
pages = "14-22",
year = "2011",
}
112
@article{UEK:2168219310,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zamówienia publiczne na usługi badawcze lub rozwojowe",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "8",
pages = "38-47",
year = "2011",
}
113
@inbook{UEK:2166081949,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa finansowego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "105-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
114
@article{UEK:2168313505,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom ubiegającym się o zamówienie publiczne",
journal = "Studia Prawnicze : rozprawy i materiały",
pages = "115-131",
year = "2011",
}
115
@article{UEK:2168218034,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "6 (246)",
pages = "48-56",
year = "2011",
}
116
@article{UEK:2168219230,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Nowy Komentarz do zamówień sektorowych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "9",
pages = "77-79",
year = "2011",
}
117
@misc{UEK:2168304329,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
}
118
@inbook{UEK:2168226739,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Z problematyki zamówień publicznych na usługi badawczo-rozwojowe",
booktitle = "Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1",
pages = "193-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2011",
isbn = "978-83-88686-18-4",
}
119
@inbook{UEK:2166046461,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa autorskiego",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "233-246",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 15 października 2010 r",
isbn = "978-83-264-1160-1",
}
120
@misc{UEK:2168294005,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "IZP",
year = "2011",
}
121
@inbook{UEK:2166038052,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy w zakresie inwestycji budowlanych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "113-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 15 października 2010 r",
isbn = "978-83-264-1160-1",
}
122
@inbook{UEK:2166082354,
author = "Gnela Bogusława and Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa cywilnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "131-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
123
@article{UEK:2168227628,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Odpowiedzialność organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "R. 66, z. 10",
pages = "46-58",
year = "2011",
}
124
@article{UEK:2168223346,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Charakter prawny korekt finansowych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "10",
pages = "9-13",
year = "2011",
}
125
@inbook{UEK:2166038000,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy transportowe",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "105-111",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 15 października 2010 r",
isbn = "978-83-264-1160-1",
}
126
@article{UEK:2168306979,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zarys rozwoju zamówień publicznych w Polsce na tle państw środkowoeuropejskich",
journal = "Studia Prawnicze",
number = "z. 3/4(189)",
pages = "69-146",
year = "2011",
}
127
@article{UEK:2168323235,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Glosa do uchwały SN z 20.10.2011 r. III CZP 52/11",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4(31)",
pages = "82-88",
year = "2011",
}
128
@inbook{UEK:2166039011,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy o usługi turystyczne",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "149-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 15 października 2010 r",
isbn = "978-83-264-1160-1",
}
129
@article{UEK:2168222736,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich - zagadnienia organizacyjne",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "R. 21, 11 (251)",
pages = "61-79",
year = "2011",
}
130
@article{UEK:2168223482,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorcy za nadużycie środków ochrony procesowej",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "2 (222)",
pages = "45-52",
year = "2011",
}
131
@inbook{UEK:2168225924,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Uwagi o charakterze prawnym gwarancji ubezpieczeniowej",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "142-151",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1547-0",
}
132
@inbook{UEK:2165816600,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Przetargowy wybór oferty najkorzystniejszej na tle europejskich tendencji rozwojowych",
booktitle = "Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej",
pages = "57-78",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2010",
isbn = "978-83-88686-13-9",
}
133
@article{UEK:2168327071,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Glosa do wyroku SN z 8.02.2008 r. I CSK 328/07 [dot. zadatku w umowie przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego]",
journal = "Rejent",
number = "R. 20, 11 (235)",
pages = "98-113",
year = "2010",
}
134
@article{UEK:2168244388,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne a kontrola w jednostkach sektora finansów publicznych",
journal = "Kontrola Państwowa",
number = "R. 55, 6(335)",
pages = "3-24",
year = "2010",
}
135
@inbook{UEK:2165767827,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "93-109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
136
@inbook{UEK:2168325427,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Prawo do sądu w zakresie sporów związanych udzielaniem zamówień publicznych",
booktitle = "Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej",
pages = "131-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2010",
issn = "1643-8299",
}
137
@article{UEK:2168313515,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (24)",
pages = "3-34",
year = "2010",
}
138
@article{UEK:2168244382,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - charakterystyka ogólna",
journal = "Kontrola Państwowa",
number = "R. 55, 5(334)",
pages = "3-20",
year = "2010",
}
139
@misc{UEK:2168298275,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2010",
}
140
@article{UEK:2168313519,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Warunki wymagane od wykonawców a dopuszczalność odwołania przy udzielaniu zamówień małej wartości - glosa - III CZP 110/09",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (24)",
pages = "97-104",
year = "2010",
}
141
@misc{UEK:2168313521,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2010",
}
142
@article{UEK:2168219236,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Planowanie i szacowanie zamówień publicznych w świetle zmienionej regulacji prawnej",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "11",
pages = "6-18",
year = "2010",
}
143
@misc{UEK:2168314511,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2010",
}
144
@article{UEK:2168298285,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowa o prace geologiczno-inżynierskie",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (26)",
pages = "58-64",
year = "2010",
}
145
@inbook{UEK:2165995117,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowa o roboty budowlane z perspektywy nowego Kodeksu cywilnego",
booktitle = "Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, (Wrocław, 25-27.9.2008 r.)",
pages = "435-444",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2010",
isbn = "978-83-255-1291-0",
}
146
@inbook{UEK:2165722743,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zakaz udzielania zamówień publicznych bez dostatecznego pokrycia finansowego",
booktitle = "Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane",
pages = "149-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0591-4",
}
147
@article{UEK:2168313525,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Dochodzenie zwrotu wadium od zamawiającego - glosa - V CSK 456/09",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (25)",
pages = "70-76",
year = "2010",
}
148
@article{UEK:2168314513,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowa o prace geodezyjno-kartograficzne w budownictwie",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (27)",
pages = "3-13",
year = "2010",
}
149
@article{UEK:2168298295,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Glosa do wyroku SN z 24.7.2009 r., II CSK 61/09",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (26)",
pages = "82-88",
year = "2010",
}
150
@misc{UEK:2168313517,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2010",
}
151
@article{UEK:2168322597,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Glosa do wyroku SN z dnia 20 listopada 2008 r., III CSK 184/08",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "3",
pages = "76-83",
year = "2009",
}
152
@article{UEK:2168298483,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Glosa do postanowienia SN z 7.10.2008 r., III CZP-87/08",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (20)",
pages = "68-75",
year = "2009",
}
153
@article{UEK:2166122480,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Dynamiczny system zakupów",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "10",
pages = "18-24",
year = "2009",
}
154
@article{UEK:2168325425,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Pełnomocnictwo do działania przed Krajową Izbą Odwoławczą",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (21)",
pages = "3-10",
year = "2009",
}
155
@article{UEK:2166125443,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Pzp trzeba dalej usprawniać",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "8",
pages = "64-72",
year = "2009",
}
156
@article{UEK:2166122569,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zaostrzenie zakazu zmiany umowy po nowelizacji",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "3",
pages = "41-57",
year = "2009",
}
157
@inbook{UEK:2168295309,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elektroniczne zamówienia publiczne",
booktitle = "e-Administracja : prawne zagadnienia informatyzacji administracji",
pages = "95-134",
adress = "Wrocław",
publisher = "Presscom",
year = "2009",
isbn = "978-83-61188-14-8",
}
158
@inbook{UEK:51368,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Kodeksowa regulacja procedur zawierania umów : uwagi de lege ferenda",
booktitle = "Studia i rozprawy",