Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Elementy prawa autorskiego
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 299-314
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332655
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Umowy transportowe
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 145-152
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332629
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Umowy o usługi turystyczne
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 201-207
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332641
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 153-165
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332631
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (59)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
128 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168333459
journal / series editorial
6

Author:
Title:
Elementy prawa administracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 79-93
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330655
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Ekonomiczno-prawne aspekty koncesji budowlanych
Source:
Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 415-429
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5
Nr:
2168328295
chapter in monograph
8

Title:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
XXII, 295 s.; 21 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Nr:
2168332295
monograph
See related chapters
9

Author:
Title:
Procedury częściowo zautomatyzowane
Source:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 239-276
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Nr:
2168332309
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Miarkowanie kary umownej w zamówieniach publicznych
Source:
Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 77-92
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
Nr:
2168327391
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
O niektórych postulatach zmian w prawie zamówień publicznych
Source:
Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych / red. nauk. Małgorzata Stręciwilk, Anna Dobaczewska - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2018, s. 77-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88686-63-4
Nr:
2168327371
chapter in monograph
12

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (56)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
119 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168327361
journal / series editorial
13

Author:
Title:
Funkcjonowanie nadzoru nad udzielaniem i wykonywaniem zamówień publicznych = Supervision over the Process of Awarding and Executing Public Procurement
Source:
Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych / red. Marcin Smaga i Mateusz Winiarz - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 57-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949266-4-9
Nr:
2168332879
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. XXI-XXII
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Nr:
2168332303
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Elementy prawa finansowego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 125-133
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330661
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (57)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
116 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168328241
journal / series editorial
17

Author:
Title:
Umowy o zamówienia publiczne w zarysie
Publisher address:
Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2018
Physical description:
287 s.; 25 cm
Research program:
Opracowanie i druk współfinansowne przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ISBN:
978-83-88686-49-8
Nr:
2168323789
monograph
18

Title:
Elementy prawa cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 155-243
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330669
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3 (58)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
103 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168332561
journal / series editorial
20

Author:
Title:
Zagadnienia ogólne
Source:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1-93
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Nr:
2168332297
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Elektronizacja drobnych zamówień publicznych
Source:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 277-289
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Nr:
2168332311
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. Część pierwsza
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (244) (2017) , s. 43-51
Nr:
2168328461
article
23

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (55)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
114 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168327703
journal / series editorial
24

Author:
Title:
Zagadnienia społeczne w zamówieniach publicznych = Social Issues in Public Procurement
Source:
Gdańskie Studia Prawnicze. - t. 37 (2017) , s. 349-361. - Summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320487
article
25

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (52)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
124 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168313329
journal / series editorial
See related chapters
26

Author:
Title:
O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. Część druga
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (245) (2017) , s. 63-68
Nr:
2168328457
article
27

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (53)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
124 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168327365
journal / series editorial
28

Author:
Conference:
X Konferencja Naukowa Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych - aktualne problemy i propozycje rozwiązań, Białystok, Polska, od 2017-06-26 do 2017-06-27
Title:
O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych
Source:
Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych - aktualne problemy i propozycje rozwiązań / red. nauk. Małgorzata Stręciwilk, Andrzej Panasiuk - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2017, s. 163-184. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-88686-53-5
Access mode:
Nr:
2168328465
chapter in monograph
29

Author:
Title:
Sposoby weryfikacji wiarygodności gospodarczej i finansowej przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 201-215 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
Nr:
2168319531
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
O potrzebie wzmocnienia statusu Krajowej Izby Odwoławczej - z perspektywy 10-lecia jej działalności = On the Need to Consolidate the Status of the National Appeals Chamber - From the Perspective of the 10th Anniversary of Its Activity
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (52) (2017) , s. 3-14. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168313331
article
See main document
31

Author:
Title:
Charakter prawny umów koncesyjnych = The Legal Nature of Concession Contracts
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2017) , s. 53-71. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314187
article
32

Author:
Title:
Założenia treści prawa zamówień publicznych = Assumptions of the Content of Public Procurement Law
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 497 (2017) , s. 36-52. - Tytuł numeru: Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej: system zamówień publicznych w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328403
article
33

Author:
Title:
Aktualny stan rynku zamówień publicznych w Polsce - problemy i kierunki rozwoju
Source:
Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku / red. Michał Kania, Paweł Nowicki, Agnieszka Piwowarczyk - Warszawa: Wydawnictwo Ius Publicum, 2017, s. 253-270 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946766-1-2
Nr:
2168319725
chapter in monograph
34

Author:
Title:
Zamówienia publiczne instrumentem stymulacji rozwoju gospodarczego
Source:
Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 273-287
ISBN:
978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5
Nr:
2168307679
chapter in monograph
35

Author:
Title:
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 144-156
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168305133
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (48)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Physical description:
170 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168310969
journal / series editorial
See related chapters
37

Author:
Title:
Elementy prawa autorskiego
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 275-289
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168305165
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3 (50)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Physical description:
116 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168312271
journal / series editorial
39

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (49)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Physical description:
101 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168311105
journal / series editorial
40

Author:
Title:
Umowy o usługi turystyczne
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 188-192
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168305147
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Przetargowy obowiązek zawarcia umowy o zamówienie publiczne w nowym ujęciu = New Approach to the Tendering Obligation to Contract
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (48) (2016) , s. 122-131. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168311113
article
See main document
42

Author:
Title:
Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145-145a prawa zamówień publicznych = Renouncement of a Procurement Contract Under Articles 145-145a of the Public Procurement Law
Source:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 211-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315115
article
43

Author:
Title:
Umowy transportowe
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 136-143
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168305131
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Title:
Czy jest dopuszczalna waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie o zamówienie publiczne? : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.10.2014 r. (II CSK 773/13)
Source:
Finanse Komunalne. - R. 22, nr 10 (2015) , s. 72-78. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305811
article
45

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (45)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
116 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168296755
journal / series editorial
46

Author:
Title:
O urzędowej koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych - krytycznie
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(218) (2015) , s. 14-27
Nr:
2168305823
article
47

Title:
Elementy prawa cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 128-204
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299929
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (44)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
145 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168298237
journal / series editorial
See related chapters
49

Author:
Title:
Prawo zamówień publicznych - co dalej?
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(214) (2015) , s. 47-61
Nr:
2168305821
article
50

Author:
Title:
Elementy prawa finansowego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 104-111
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299923
chapter in monograph
See main document
51

Author:
Conference:
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowe Prawo Zamówień Publicznych - kierunki modernizacji", Kraków, Polska, od 2015-09-21 do 2015-09-22
Title:
Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2015) , s. 13-19
Nr:
2168301299
article
52

Author:
Title:
O potrzebie wzmocnienia funkcji prewencyjnej kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansowej w zakresie zamówień publicznych
Source:
10 lat ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / red. Wojciech Robaczyński, Arkadiusz Talik, Zbigniew Zieliński - Warszawa: Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, 2015, s. 30-47
Series:
(Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ; nr 1 wyd. specjalne)
ISBN:
978-83-942027-0-5
Access mode:
Nr:
2168305827
chapter in monograph
53

Author:
Title:
Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne w nowym ujęciu = The New Approach to Exclusion of a Dishonest Contractor from Public Procurement Bidding
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (44) (2015) , s. 110-119. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168298241
article
See main document
54

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3 (46)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
308 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168298251
journal / series editorial
See related chapters
55

Author:
Title:
Uwagi de lege ferenda na temat zasad udzielania zamówień publicznych
Source:
Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian / red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki - Wrocław: PRESSCOM Sp. z o.o., 2015, s. 118-131
ISBN:
978-83-64512-44-5
Nr:
2168291913
chapter in monograph
56

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (47)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
305 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168304633
journal / series editorial
57

Author:
Title:
Elementy prawa administracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 68-80
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299919
chapter in monograph
See main document
58

Author:
Conference:
V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Poznań, Polska, od 2014-09-26 do 2014-09-27
Title:
O potrzebie usprawnienia kodeksowej regulacji umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia
Source:
Współczesne problemy prawa zobowiązań / red. nauk. Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 680-695 - Bibliogr.
Series:
(Monografie Lex)
ISBN:
978-83-264-8052-2
Nr:
2168303769
chapter in monograph
59

Author:
Title:
Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych = The Course of the Tendering Process Against the Background of the EU Public Procurement Law
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (46) (2015) , s. 252-261. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168298261
article
See main document
60

Author:
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Dyscyplina Finansów Publicznych - 10 lat obowiązywania ustawy, Kraków, Polska, od 2015-11-18 do 2015-11-20
Title:
O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności za niektóre uchybienia popełniane przy udzielaniu lub wykonywaniu zamówień publicznych = About the Necessity to Improve Liability for Infringements Committed in the Process of Awarding or Performing Public Contracts = Von der Notwendigkeit der Optimierung der Verantwortlichkeit für manche Rechtswidrigkeiten, die bei der Vergabe bzw. Ausführung öffentlicher Aufträge begangen werden
Source:
Dyscyplina finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka / red. Marcin Smaga, Mateusz Winiarz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 546-563. - Streszcz., summ., Zsfg.
Series:
(Beck Info Biznes - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-8050-6 ; 978-83-255-8051-3
Nr:
2168301689
chapter in monograph
61

Author:
Title:
Perspektywy rozwojowe samorządowych zamówień publicznych
Source:
Finanse Komunalne. - R. 22, nr 12 (203) (2015) , s. 49-63. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305813
article
62

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1(40)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
174 s.; 23 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168295663
journal / series editorial
See related chapters
63

Author:
Title:
Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych = Big Riggings in Public Procurement
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (40) (2014) , s. 30-39. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295665
article
See main document
64

Author:
Title:
Rozpoznawanie sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych po reaktywowaniu mechanizmów rynkowych = Recognizing Pre-Contractual Disputes in Public Procurement after the Reactivation of Market Mechanisms
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 370-386. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288871
article
65

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3(42)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
155 s.; 23 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168295669
journal / series editorial
See related chapters
66

Author:
Title:
Zasady prawa zamówień publicznych = The Public Procurement Law Principles
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (42) (2014) , s. 3-27. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295671
article
See main document
67

Author:
Title:
Kryteria oceny ofert przetargowych w nowym ujęciu = New Bid Assessment Criteria
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (43) (2014) , s. 3-18. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295677
article
See main document
68

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (41)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
134 s.; 23 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168298265
journal / series editorial
69

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Państwo i Prawo. - R. 69, z. 1 (2014) , s. 101-105
Review:
Wojciech J. Kocot: Odpowiedzialność przedkontraktowa. Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 350
Nr:
2168295621
review
70

Author:
Title:
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 35-53
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168276101
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4(43)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
142 s.; 23 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168295675
journal / series editorial
See related chapters
72

Author:
Title:
Podstawowe instrumenty administracyjne w zamówieniach publicznych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (39) (2013) , s. 27-43
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168306975
article
See main document
73

Author:
Title:
Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne
Source:
Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. nauk. Krzysztof Szuma - Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013, s. 37-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-766-5
Nr:
2168262094
chapter in monograph
74

Author:
Title:
Zakres i struktura prawa zamówień publicznych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (39) (2013) , s. 3-17
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168306971
article
See main document
75

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (36)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Physical description:
132 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych art.,
Nr:
2168304621
journal / series editorial
See related chapters
76

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (39)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Physical description:
143 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych art.,
Nr:
2168306883
journal / series editorial
See related chapters
77

Author:
Title:
Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju = Polish Model of Examining Pre-contractual Disputes in the Field of Public Contracts - from the Point of View of its Development
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 8 (2013) , s. 4-14. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168322929
article
78

Author:
Title:
Unieważnienie postępowania
Source:
System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013, s. 243-251
ISBN:
978-83-88686-26-9
Access mode:
Nr:
2168294851
chapter in monograph
79

Author:
Title:
Wybór oferty najkorzystniejszej
Source:
System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013, s. 221-242
ISBN:
978-83-88686-26-9
Access mode:
Nr:
2168294849
chapter in monograph
80

Author:
Title:
Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych
Source:
System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013, s. 252-265
ISBN:
978-83-88686-26-9
Access mode:
Nr:
2168294853
chapter in monograph
81

Author:
Conference:
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Dyscyplina Finansów Publicznych - narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego", Kraków, Polska, od 2013-11-20 do 2013-11-22
Title:
Praktyczne znaczenie nowego unormowania z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych = Praktische Bedeutung der neuen Rechtsnorm im Artikel 42 Abs. 5 des Gesetzes über öffentliche Finanzen = Praktične značennâ novogo uporâdkuvannâ za st. 42 pkt. 5 zakonu pro publìčnì fìnansi
Source:
Dyscyplina Finansów Publicznych : narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego / [red. Marcin Smaga, Mateusz Winiarz] - Kraków: Wydawnictwo Publicus : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, s. 325-331. - Zsfg., rez.
ISBN:
83-88730-20-7
Nr:
2168304257
chapter in monograph
82

Author:
Title:
Podwykonawstwo i jego znaczenie prawne w zamówieniach publicznych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (36) (2013) , s. 3-19
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168304629
article
See main document
83

Author:
Title:
Umowa o zamówienie publiczne
Source:
System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013, s. 301-323
ISBN:
978-83-88686-26-9
Access mode:
Nr:
2168294855
chapter in monograph
84

Author:
Title:
Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2012) , s. 9-22
Nr:
2168230288
article
85

Author:
Title:
Elementy prawa administracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 67-79
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239756
chapter in monograph
See main document
86

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3 (34)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy art.,
Nr:
2168303829
journal / series editorial
See related chapters
87

Author:
Title:
Umowy o usługi turystyczne
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 158-162
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262706
chapter in monograph
See main document
88

Author:
Title:
Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym = The prob lem of the systematics of the contracts under the new Polish Civi l Code
Source:
Transformacje Prawa Prywatnego. - nr 1 (2012) , s. 61-75. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168310595
article
89

Author:
Title:
Weryfikacja stawki VAT przy ocenie ofert w przetargu na zamówienia publiczne
Source:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 164-174
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242034
chapter in monograph
See main document
90

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (33)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012
Physical description:
100 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168301189
journal / series editorial
See related chapters
91

Author:
Conference:
Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych. V Konferencja Naukowa, Polska, Sopot, Polska, od 2012-10-17 do 2012-10-18
Title:
O niektórych uwarunkowaniach efektywności zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich
Source:
Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa) / red. nauk. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy - Wyd. 2 rozszerz.. - Gdańsk ; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2012, s. 139-159
ISBN:
83-88686-24-0
Access mode:
Nr:
2168294317
chapter in monograph
92

Author:
Title:
Zamówienia publiczne w starożytności oraz w epoce średniowieczno-feudalnej
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (34) (2012) , s. 3-29
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168303855
article
See main document
93

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 12.1.2012 r., IV CSK-219/11
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (33) (2012) , s. 59-64. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168301193
article
See main document
94

Author:
Title:
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 121-131
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262696
chapter in monograph
See main document
95

Author:
Title:
O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów w europejskim prawie kontraktów
Source:
Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe / red. Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Aneta Wiewiórowska-Domagalska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 109-119
ISBN:
978-83-62818-01-3 ; 978-83-255-3793-7
Nr:
2168303595
chapter in monograph
96

Author:
Title:
Regulacja prawna zamówień publicznych w Polsce w ujęciu historycznym
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (35) (2012) , s. 3-40
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168305249
article
97

Author:
Conference:
Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych, Warszawa, Polska, od 2012-12-05 do 2012-12-05
Title:
Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju [dokument elektroniczny]
Source:
Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych - Warszawa: Krajowa Izba Odwoławcza, 2012, s. 1-26
Access mode:
Nr:
2168302729
chapter in monograph
98

Author:
Title:
Elementy prawa finansowego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 103-110
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239760
chapter in monograph
See main document
99

Title:
Elementy prawa cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 128-202
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239748
chapter in monograph
See main document
100

Author:
Title:
Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (2012) , s. 31-44
Nr:
2168230290
article
101

Author:
Title:
Zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami europejskimi
Source:
Finanse Komunalne. - R. 19, nr 4 (2012) , s. 5-24. - streszcz.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168322741
article
102

Author:
Title:
Elementy prawa autorskiego
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 238-250
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262744
chapter in monograph
See main document
103

Author:
Title:
Umowy transportowe
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 114-120
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262694
chapter in monograph
See main document
104

Author:
Title:
Zarys rozwoju zamówień publicznych w Polsce na tle państw środkowoeuropejskich
Source:
Studia Prawnicze. - z. 3/4(189) (2011) , s. 69-146
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168306979
article
105

Author:
Title:
Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich - zagadnienia organizacyjne = Auditing Public Procurement Financed with European Funds - Organizational Issues
Source:
Samorząd Terytorialny. - R. 21, nr 11 (251) (2011) , s. 61-79. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222736
article
106

Author:
Title:
Odpowiedzialność organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom = The Liability of the Organiser of an Invitation to Tender for Causing damage to Competitors
Source:
Państwo i Prawo. - R. 66, z. 10 (2011) , s. 46-58
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227628
article
107

Author:
Title:
Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2011) , s. 14-22
Nr:
2168219290
article
108

Title:
Elementy prawa cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 131-206
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166082354
chapter in monograph
See main document
109

Author:
Title:
Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego = Granting Relief in the Repayment of Civil Law Claims of Territorial Self-government Units
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 6 (246) (2011) , s. 48-56. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218034
article
110

Author:
Title:
Glosa do uchwały SN z 20.10.2011 r. III CZP 52/11
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4(31) (2011) , s. 82-88
Nr:
2168323235
article
111

Author:
Title:
Charakter prawny korekt finansowych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2011) , s. 9-13
Nr:
2168223346
article
112

Author:
Title:
O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom ubiegającym się o zamówienie publiczne
Source:
Studia Prawnicze : rozprawy i materiały (2011) , s. 115-131
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168313505
article
113

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2(29)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: IZP, 2011
Physical description:
135 s.; 23 cm.
Nr:
2168294005
journal / series editorial
114

Author:
Title:
Elementy prawa finansowego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 105-112
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166081949
chapter in monograph
See main document
115

Author:
Title:
Nadzór inwestorski
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1(28) (2011) , s. 3-19. - Streszcz.
Nr:
2168304351
article
See main document
116

Author:
Title:
Nowy Komentarz do zamówień sektorowych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2011) , s. 77-79
Review:
Aldona Kowalczyk, Anna Szymańska, Zamówienia sektorowe: komentarz
Nr:
2168219230
review
117

Author:
Title:
Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2011) , s. 44-51
Nr:
2168219226
article
118

Author:
Title:
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 113-124
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166038052
chapter in monograph
See main document
119

Author:
Title:
Umowy o usługi turystyczne
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 149-153
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166039011
chapter in monograph
See main document
120

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1(28)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Physical description:
110 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168304329
journal / series editorial
See related chapters
121

Author:
Title:
O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 269-283 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
Nr:
2168218026
chapter in monograph
See main document
122

Author:
Title:
Zamówienia publiczne na usługi badawcze lub rozwojowe
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2011) , s. 38-47
Nr:
2168219310
article
123

Author:
Title:
Elementy prawa administracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 67-80
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166081766
chapter in monograph
See main document
124

Author:
Title:
Z problematyki zamówień publicznych na usługi badawczo-rozwojowe
Source:
Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek - Warszawa: [Urząd Zamówień Publicznych], 2011, s. 193-203
ISBN:
978-83-88686-18-4
Nr:
2168226739
chapter in monograph
125

Author:
Title:
Elementy prawa autorskiego
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 233-246
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166046461
chapter in monograph
See main document
126

Author:
Title:
Uwagi o charakterze prawnym gwarancji ubezpieczeniowej
Source:
Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 142-151
Series:
(Monografie - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-1547-0
Nr:
2168225924
chapter in monograph
See main document
127

Author:
Title:
Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorcy za nadużycie środków ochrony procesowej = The Selected Issues of Entrepreneur's Liablity for an Abuse of Legal Remedies
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 2 (222) (2011) , s. 45-52. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168223482
article
128

Author:
Title:
Umowy transportowe
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 105-111
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166038000
chapter in monograph
See main document
129

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3 (26)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Physical description:
96 s.; 23 cm
Nr:
2168298275
journal / series editorial
See related chapters
130

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (27)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Physical description:
; 23 cm
Nr:
2168314511
journal / series editorial
See related chapters
131

Author:
Title:
Zakaz udzielania zamówień publicznych bez dostatecznego pokrycia finansowego
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 149-161
Series:
(Monografie - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165722743
chapter in monograph
See main document
132

Author:
Title:
Przetargowy wybór oferty najkorzystniejszej na tle europejskich tendencji rozwojowych
Source:
Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej / red. Andrzej Borowicz, Maria Królikowska-Olczak, Jacek Sadowy, Wacława Starzyńska - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2010, s. 57-78. - Międzynarodowa konferencja naukowa, 21-22 czerwca 2010 r., w Łodzi
ISBN:
978-83-88686-13-9
Nr:
2165816600
chapter in monograph
133

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (24)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Physical description:
105 s.; 23 cm
Nr:
2168313517
journal / series editorial
See related chapters
134

Author:
Title:
Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne a kontrola w jednostkach sektora finansów publicznych = Financial Management and Public Procurement Versus Audits in Public Finance Sector Units
Source:
Kontrola Państwowa. - R. 55, nr 6(335) (2010) , s. 3-24
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168244388
article
135

Author:
Title:
Planowanie i szacowanie zamówień publicznych w świetle zmienionej regulacji prawnej
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2010) , s. 6-18
Nr:
2168219236
article
136

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 24.7.2009 r., II CSK 61/09
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010) , s. 82-88
Nr:
2168298295
article
See main document
137

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 8.02.2008 r. I CSK 328/07 [dot. zadatku w umowie przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego]
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 20, nr 11 (235) (2010) , s. 98-113. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327071
article
138

Author:
Title:
Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda = The Contract for a Specific Task on it Concerning Favor Services Contracts - Notes de Lege Ferenda
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 93-109. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165767827
chapter in monograph
139

Author:
Title:
Umowa o prace geodezyjno-kartograficzne w budownictwie
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (27) (2010) , s. 3-13. - Streszcz.
Nr:
2168314513
article
See main document
140

Author:
Title:
Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (24) (2010) , s. 3-34. - Streszcz.
Nr:
2168313515
article
See main document
141

Author:
Title:
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - charakterystyka ogólna = Management Control in Public Finance Sector Units - an Overall Description
Source:
Kontrola Państwowa. - R. 55, nr 5(334) (2010) , s. 3-20
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168244382
article
142

Author:
Title:
Umowa o prace geologiczno-inżynierskie
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010) , s. 58-64
Nr:
2168298285
article
See main document
143

Author:
Title:
Dochodzenie zwrotu wadium od zamawiającego - glosa - V CSK 456/09
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (25) (2010) , s. 70-76. - Streszcz.
Nr:
2168313525
article
See main document
144

Author:
Title:
Prawo do sądu w zakresie sporów związanych udzielaniem zamówień publicznych
Source:
Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej / red. Helena Franaszek - Kraków: Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010, s. 131-146
Series:
(Państwo i Społeczeństwo ; R. 10, nr 1)
Nr:
2168325427
chapter in monograph
145

Author:
Title:
Warunki wymagane od wykonawców a dopuszczalność odwołania przy udzielaniu zamówień małej wartości - glosa - III CZP 110/09
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (24) (2010) , s. 97-104. - Streszcz.
Nr:
2168313519
article
See main document
146

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (25)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Physical description:
96 s.; 23 cm
Nr:
2168313521
journal / series editorial
See related chapters
147

Author:
Title:
Umowa o roboty budowlane z perspektywy nowego Kodeksu cywilnego
Source:
Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, (Wrocław, 25-27.9.2008 r.) / red. Edward Gniewek, Katarzyna Górska, Piotr Machnikowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010, s. 435-444
ISBN:
978-83-255-1291-0
Nr:
2165995117
chapter in monograph
148

Author:
Title:
Co oznacza zakaz zmiany umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści wybranej oferty?
Source:
Monitor Prawniczy. - nr 10 (2009) , s. 544-546
Nr:
53068
article
149

Author:
Title:
O niektórych rozwiązaniach prawnych w sferze zamówień publicznych łagodzących skutki recesji gospodarczej = Few Words about Law Solutions in the Sphere of Public Procurement Contract Irritating Reason of Economic Recession
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 397-407. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164865276
chapter in monograph
See main document
150

Author:
Title:
Pełnomocnictwo do działania przed Krajową Izbą Odwoławczą
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (21) (2009) , s. 3-10
Nr:
2168325425
article
151

Author:
Title:
Kodeksowa regulacja procedur zawierania umów : uwagi de lege ferenda
Source:
Studia i rozprawy - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 347-367
ISBN:
978-83-7378-482-6
Nr:
51368
chapter in monograph
152

Author:
Title:
Glosa do uchwały SN z 24.02.2009 r. III CZP 147/08
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (21) (2009) , s. 107-116
Nr:
2168325419
article
153

Author:
Title:
Dynamiczny system zakupów. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2009) , s. 42-46
Nr:
2166122243
article
154

Author:
Title:
Zaostrzenie zakazu zmiany umowy po nowelizacji
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2009) , s. 41-57
Nr:
2166122569
article
155

Author:
Title:
Dynamiczny system zakupów. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2009) , s. 18-24
Nr:
2166122480
article
156

Author:
Title:
Pzp trzeba dalej usprawniać
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2009) , s. 64-72
Nr:
2166125443
article
157

Author:
Title:
Glosa do postanowienia SN z 7.10.2008 r., III CZP-87/08
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (20) (2009) , s. 68-75
Nr:
2168298483
article
158

Author:
Title:
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu na zamówienie publiczne = The Criteria for Selecting the Most Advantageous Offer in Public Tendering
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009) , s. 23-38. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165700088
article
See main document
159

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z dnia 20 listopada 2008 r., III CSK 184/08
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2009) , s. 76-83. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168322597
article
160

Author:
Title:
Przetarg na tle rozwiązań europejskich - zarys problemu = Tenders in Light of European Solutions - an Outline of the Problem
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009) , s. 23-35. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50066
article
See main document
161

Author:
Title:
Z problematyki odpowiedzialności "kierownika zamawiającego" za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych
Source:
Studia Prawnicze : rozprawy i materiały (2009) , s. 135-160. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168322895
article
162

Author:
Title:
Dopuszczalność zaskarżenia wyroku arbitrów po zawarciu umowy o zamówienie publiczne
Source:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (138) (2009) , s. 113-122. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168306981
article
163

Author:
Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce", Toruń, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Title:
O potrzebie dalszych usprawnień w prawie zamówień publicznych
Source:
XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009, s. 227-237
ISBN:
978-83-88686-04-7
Access mode:
Nr:
2165811594
chapter in monograph
164

Author:
Title:
Elektroniczne zamówienia publiczne
Source:
e-Administracja : prawne zagadnienia informatyzacji administracji / red. Dariusz Szostek - Wrocław: Presscom, 2009, s. 95-134
ISBN:
978-83-61188-14-8
Nr:
2168295309
chapter in monograph
165

Author:
Title:
Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda = The Work Contract on It Concerning Favor Services Contracts - Notes de Lege Ferenda
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 89-106. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-468-0
Nr:
2164932472
chapter in monograph
166

Author:
Title:
Kierunki zmian w projekcie ustawy o finansach publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2008) , s. 66-76
Nr:
2166241691
article
167

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2008) , s. 8-22
Nr:
2166328289
article
168

Author:
Title:
Z problematyki porozumień przetargowych
Source:
Europeizacja prawa prywatnego. T. 2 / red. Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 521-539
Series:
(Monografie - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-7526-532-3
Nr:
2166080789
chapter in monograph
169

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 3
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2008) , s. 40-48
Nr:
2166328302
article
170

Author:
Title:
Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 2
Source:
Prawo Spółek. - nr 1 (133) (2008) , s. 2-8
Nr:
2168231938
article
171

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (19) wydanie specjalne
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2008
Physical description:
289 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy ref.,
Nr:
2166477573
journal / series editorial
See related chapters
172

Author:
Title:
Zasada pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego = Written Forms in the Granting of Public Tenders
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008) , s. 5-14. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50460
article
173

Author:
Title:
Cywilnoprawna odpowiedzialność zamawiającego - organizatora postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2 (17) (2008) , s. 3-21. - Streszcz.
Nr:
2166477108
article
174

Author:
Title:
O niektórych warunkach ubiegania się o zamówienie publiczne po nowelizacji ustawy
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (18) (2008) , s. 3-21
Nr:
2168298487
article
175

Author:
Title:
Wynagrodzenie za roboty budowlane : Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 15 czerwca 2007 r. (V CSK-63/07)
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2008) , s. 51-53
Nr:
2166328632
article
176

Author:
Title:
Prawo zamówień publicznych po nowelizacji
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2008) , s. 4-11
Nr:
2166241709
article
177

Author:
Title:
Przedkontraktowe powinności informacyjne
Source:
Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA2008, s. 79-91
Signature:
NP-1228/1/Magazyn
Nr:
2167685870
See main document
178

Author:
Title:
O potrzebie uchylenia art. 647 k.c. = About the Need to Repeal Art. 647 of the Civil Code
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 6 (190) (2008) , s. 12-18. - Streszcz.
Nr:
2166079945
article
179

Author:
Title:
Uproszczenia proceduralne w świetle nowelizacji PZP
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2008) , s. 70-79
Nr:
2166241722
article
180

Author:
Title:
Glosa do uchwały SN z 7.12.2007 r. III CZP 123/07
Source:
Monitor Prawniczy. - nr 12 (2008) , s. 660-664
Nr:
2168325429
article
181

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2008) , s. 30-36
Nr:
2166328622
article
182

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 7.7.2007 r., II CSK-344/07
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (16) (2008) , s. 105-112
Nr:
2168298489
article
183

Author:
Title:
Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6 (2008) , s. 52-60
Nr:
2166328089
article
184

Author:
Title:
O dopuszczalnych modyfikacjach zobowiązań z umów o zamówienia publiczne
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 241-251. - Streszcz.
Nr:
2166478974
article
See main document
185

Author:
Title:
Wynagrodzenie za roboty budowlane
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (2007) , s. 9-19
Nr:
2166241660
article
186

Author:
Title:
Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych = Tendering Ways of Determining Public Real Estate Purchasers. Part 2. Cz. 2
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 1(189) (2007) , s. 50-72
Nr:
2168325243
article
187

Author:
Title:
Komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Publicus, 2007
Physical description:
189, [1] s.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Doradcy)
ISBN:
83-88730-14-2
Nr:
2168325423
monograph
188

Author:
Title:
Rozstrzyganie sporów przedumownych wynikających z uchybień popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 3 (2007) , s. 72-85
Nr:
2168322923
article
189

Author:
Title:
Kształtowanie warunków zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 16, z. 1 (2007) , s. 37-62
Nr:
2168295311
article
190

Author:
Title:
Udzielenie zamówienia publicznego w trybie tzw. zapytania o cenę
Source:
Studia Prawnicze. - z. 2(172) (2007) , s. 55-74
Nr:
2168313507
article
191

Author:
Title:
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6 (2007) , s. 12-19
Nr:
2166241627
article
192

Author:
Title:
Udzielanie zamówień publicznych w trybie powtarzalnego przetargu elektronicznego - dynamiczny sposób dokonywania zakupów = Awarding Public Contracts in Repeatable Electronic Tender Procedure - Dynamic Procurement Method
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (172) (2007) , s. 27-35. - Streszcz.
Nr:
2168313513
article
193

Author:
Title:
Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12 (2007) , s. 6-18
Nr:
2166241007
article
194

Author:
Title:
Zamówienia związane z Euro 2012
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2007) , s. 16-24
Nr:
2166241485
article
195

Author:
Title:
How and Why to Teach Interdisciplinary Research Practice
Source:
Journal of Research Practice. - Vol. 3, Issue 2, Art. M17 (2007) - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168244220
article
196

Author:
Title:
O potrzebie wykorzystania rozwiązań zawartych w PECL w pracach nad nowym polskim Kodeksem cywilnym
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA2007, s. 5-11
Signature:
NP-1020/3/Magazyn
Nr:
2167659719
See main document
197

Author:
Title:
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 3
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2007) , s. 40-45
Nr:
2166241567
article
198

Author:
Title:
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7 (2007) , s. 40-46
Nr:
2166241616
article
199

Author:
Title:
Odpowiedzialność karno-administracyjna za uchybienia popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych = Penal and Administrative Procedure in Cases of Mistakes Made in the Granting of Public Procurements Contracts
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 121-133. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166034250
chapter in monograph
See main document
200

Author:
Title:
Planowanie i finansowanie zamówień publicznych : wartość zamówienia publicznego
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2007) , s. 26-34
Nr:
2166241670
article
201

Author:
Title:
Weryfikacja wiarygodności gospodarczej przedsiębiorcy ubiegającego się o zamówienie publiczne = Verification of Credibility Business Activity with Are Competing to Get Public Procurement
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 557-567. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164974132
chapter in monograph
See main document
202

Author:
Title:
Komentarz do nowelizacji prawa zamówień publicznych 2007
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Publicus, 2007
Physical description:
189, [1] s.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Doradcy)
ISBN:
83-88730-14-2
Nr:
2168302735
monograph
203

Author:
Title:
Z problematyki przetargu organizowanego na sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego w trybie prywatyzacji = Apects of a Tender for Selling a State Enterprise During Privatization Proceedings
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 10(198) (2007) , s. 56-71
Nr:
2168322055
article
204

Author:
Title:
Umowy ramowe po nowelizacji
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5 (2007) , s. 22-25
Nr:
2166241638
article
205

Author:
Title:
Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 1
Source:
Prawo Spółek. - nr 12 (132) (2007) , s. 2-10
Nr:
2168231956
article
206

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 5 października 2006 r. (IV CSK-153/06)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 51, z. 10 (2007) , s. 754-758
Nr:
2168322919
article
207

Author:
Title:
Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych 2007
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2007) , s. 24-32
Nr:
2166241649
article
208

Author:
Title:
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego : z dn. 19 czerwca 2007 r. (III CZP-25/07)
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2007) , s. 38-41
Nr:
2166327869
article
209

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 14.02.2006 r. II CSK 84/05
Source:
Finanse Komunalne. - nr 12 (2006) , s. 65-76
Nr:
2168314455
article
210

Author:
Title:
Dialog konkurencyjny w zamówieniach publicznych
Source:
Finanse Komunalne. - nr 7-8 (2006) , s. 86-93
Nr:
2168276449
article
211

Author:
Title:
Glosa : [Uchwała Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2006 r.(III CZP-124/05)]
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2006) , s. 156-160
Nr:
2168248624
article
212

Author:
Title:
Glosa : [Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 sierpnia 2005 r.(II GSK-105/05)]
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2006) , s. 139-145
Nr:
2168242384
article
213

Author:
Title:
Elektroniczna aukcja uzupełniająca w zamówieniach publicznych = Supplementary Electronic Auction in Public Procurement
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 16, nr 9(185) (2006) , s. 47-66
Nr:
2168244376
article
214

Author:
Title:
Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych = Tendering Ways of Determining Public Real Estate Purchasers. Part 1. Cz. 1
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 16, nr 12(188) (2006) , s. 21-41
Nr:
2168325241
article
215

Author:
Title:
Dynamiczny system zakupów. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(108) (2006) , s. 7-11. - Streszcz.
Nr:
2168303007
article
216

Author:
Title:
Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(105) (2006) , s. 23-31. - Streszcz.
Nr:
2168302985
article
217

Author:
Title:
Komentarz do wyroku
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(105) (2006) , s. 52-54
Nr:
2168302995
article
218

Author:
Title:
Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 1
Source:
Prawo Spółek. - nr 10 (118) (2006) , s. 34-40
Nr:
2168231950
article
219

Author:
Title:
Następstwa prawne nieważnej umowy o zamówienie publiczne
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(106) (2006) , s. 4-11. - Streszcz.
Nr:
2168302999
article
220

Author:
Title:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 27 stycznia 2005 r. (III CZP-78/04)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 50, z. 6 (2006) , s. 319-321
Nr:
2168322917
article
221

Author:
Title:
Ogłoszenia po nowelizacji
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(113) (2006) , s. 4-8. - Streszcz.
Nr:
2168295335
article
222

Author:
Title:
Umowy ramowe
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(115) (2006) , s. 18-22. - Streszcz.
Nr:
2168295339
article
223

Author:
Title:
Glosa do uchwały SN z dnia 21 października 2005 r., III CZP 74/05 - zastrzeganie tajemnicy przy składaniu oferty na przetarg o zamówienie publiczne
Source:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 3 (127) (2006) , s. 119-126. - Streszcz.
Nr:
2168325865
article
224

Author:
Title:
Koncentracja postępowania protestacyjno-odwoławczego
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(110) (2006) , s. 20-28. - Streszcz.
Nr:
2168303013
article
225

Author:
Title:
Dynamiczny system zakupów. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(109) (2006) , s. 22-25. - Streszcz.
Nr:
2168303009
article
226

Author:
Title:
Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - sposoby negocjacyjne i przetargowe (cz. 2)
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA2006, s. 6-17
Research program:
102/KP/1/2006/S/360
Signature:
NP-1020/2/Magazyn
Nr:
2168318181
See main document
227

Author:
Title:
Dokumentowanie warunków udziału w postępowaniu
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(111) (2006) , s. 4-7. - Streszcz.
Nr:
2168295331
article
228

Author:
Title:
Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 2
Source:
Prawo Spółek. - nr 11 (119) (2006) , s. 37-44
Nr:
2168231954
article
229

Author:
Title:
Trybunał Konstytucyjny orzekł
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(112) (2006) , s. 15-19. - Streszcz.
Nr:
2168295333
article
230

Author:
Title:
Kierunki zmian Prawa zamówień publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(107) (2006) , s. 7-18
Nr:
2168303005
article
231

Author:
Title:
Charakter prawny zaliczki w ramach zamówień publicznych
Source:
Państwo i Prawo. - R. 62, z. 3 (2005) , s. 36-45
Nr:
2168325223
article
232

Author:
Title:
Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(97) (2005) , s. 12-19. - Streszcz.
Nr:
2168295327
article
233

Author:
Title:
Elementy prawa administracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 59-96
ISBN:
83-7252-250-2
Nr:
2167673343
chapter in monograph
See main document
234

Author:
Title:
Zamówienia sektorowe. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(93) (2005) , s. 24-30. - Streszcz.
Nr:
2168295319
article
235

Author:
Title:
Unieważnienie postępowania
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(99) (2005) , s. 8-15. - Streszcz.
Nr:
2168302801
article
236

Author:
Title:
Charakter prawny porozumień ramowych w zamówieniach publicznych
Source:
Państwo i Prawo. - R. 60, z. 7 (2005) , s. 51-65
Nr:
2168313511
article
237

Author:
Title:
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(95) (2005) , s. 19-26. - Streszcz.
Nr:
2168295317
article
238

Author:
Title:
Zamówienia sektorowe. Cz. 2
Source:
Finanse Komunalne. - nr 1/2 (2005) , s. 75-82
Nr:
2168327075
article
239

Author:
Title:
Elementy prawa finansowego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 122-139
ISBN:
83-7252-250-2
Nr:
2167678189
chapter in monograph
See main document
240

Author:
Title:
Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(104) (2005) , s. 3-8. - Streszcz.
Nr:
2168302813
article
241

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 10.04.2003 r. III CKN 1320/00
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 1 (2005) , s. 180-187
Nr:
2168325421
article
242

Author:
Title:
Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych przez zespoły arbitrów
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(103) (2005) , s. 26-33. - Streszcz.
Nr:
2168302809
article
243

Author:
Title:
Odrzucenie oferty
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(96) (2005) , s. 3-11. - Streszcz.
Nr:
2168295325
article
244

Author:
Title:
Udzielanie zamówień publicznych przez spółki handlowe
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(101) (2005) , s. 16-22. - Streszcz.
Nr:
2168302803
article
245

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 13 stycznia 2004 r. (V CK-97/03)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 49, z. 5 (2005) , s. 88-90
Nr:
2168322901
article
246

Title:
Elementy prawa cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 163-248
ISBN:
83-7252-250-2
Nr:
2167678758
chapter in monograph
See main document
247

Author:
Title:
Konkurs na najlepsze dzieło projektowe w świetle nowego prawa zamówień publicznych
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 10 (157) (2005) , s. 18-24. - Streszcz.
Nr:
2168325227
article
248

Author:
Title:
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych
Source:
Finanse Komunalne. - nr 3 (2005) , s. 35-51
Nr:
2168327073
article
249

Author:
Title:
Obowiązek zawarcia umowy
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10(102) (2005) , s. 3-8
Nr:
2168302807
article
250

Author:
Title:
Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(98) (2005) , s. 11-16. - Streszcz.
Nr:
2168295329
article
251

Author:
Title:
Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne : zagadnienia konstrukcyjne = The Open Tender in Public Procurement : Structural Issues
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
248 s.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 166)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-266-9
Nr:
2166500826
monograph
252

Author:
Title:
Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - oferta i jej przyjęcie
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA2005, s. 20-29
Research program:
104/KP/3/2005/S/276
Signature:
NP-1020/1/Magazyn
Nr:
2168318061
See main document
253

Author:
Title:
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(94) (2005) , s. 3-9. - Streszcz.
Nr:
2168295315
article
254

Author:
Title:
Glosa do wyroku z 27 VI 2003, IV CKN 302/01
Source:
Państwo i Prawo. - R. 60, z. 4 (2005) , s. 115-120
Nr:
2168246238
article
255

Author:
Title:
Jurysdykcja w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(103) (2005) , s. 46-49
Nr:
2168302811
article
256

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r. V CK-12/03 = Gloss on the Supreme Court Sentence from November 21, 2003 V CK 12/03 = Glosse zum Urteil des Obersten Gerichts vom 21 November 2003 V CK 12/03
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 15, nr 3(167) (2005) , s. 107-116
Nr:
2168320921
article
257

Author:
Title:
Zamówienia sektorowe. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(92) (2004) , s. 16-26
Nr:
2168295321
article
258

Author:
Title:
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. II
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(83) (2004) , s. 7-19
Nr:
2168242550
article
259

Author:
Title:
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. III
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(84) (2004) , s. 3-13
Nr:
2168242552
article
260

Author:
Title:
Procedura udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki = Specific Procedure of Granting Public Tenders "z wolnej ręki"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 660 (2004) , s. 21-38. - Summ.
Nr:
2168220216
article
See main document
261

Author:
Title:
Zamówienia sektorowe. Cz. 1
Source:
Finanse Komunalne. - nr 12 (2004) , s. 29-41
Nr:
2168242512
article
262

Author:
Title:
Charakter prawny konkursu na dzieło projektowe w zamówieniach publicznych = The Legal Nature of a Competition for a Project in Public Orders
Source:
Państwo i Prawo. - R. 59, z. 6 (2004) , s. 64-75
Nr:
2168246236
article
263

Author:
Title:
Wadium przetargowe według nowych przepisów kodeksu cywilnego
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 1 (2004) , s. 80-94
Nr:
2168322925
article
264

Author:
Title:
Zagadnienia konstrukcyjne przetargu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 1 (2004) , s. 71-115
Nr:
2168322745
article
265

Title:
Bieg terminu do oprotestowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Source:
Finanse Komunalne2004. - nr 11, s. 49-51
Opracował:
Nr:
2168242504
varia
266

Author:
Title:
Aukcja elektroniczna w świetle prawa zamówień publicznych = Electronic Auction as Provided by the Law of Orders Financed Out by Public Funds
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 10(162) (2004) , s. 116-133
Nr:
2168242544
article
267

Author:
Title:
Podwykonawca robót budowlanych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(81) (2004) , s. 17-25
Nr:
2168242546
article
268

Author:
Title:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 13 lutego 2003 r. (III CZP 95/02)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 48, z. 12 (2004) , s. 662-665
Nr:
2168322915
article
269

Author:
Title:
Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 17 lipca 2003 r.(III CZP-44/03)]
Source:
Samorząd Terytorialny. - R. XIV, nr 12 (168) (2004) , s. 80-83
Nr:
2168244212
article
270

Author:
Title:
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. I
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(82) (2004) , s. 3-11
Nr:
2168242548
article
271

Author:
Title:
Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część druga
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(73) (2003) , s. 2-18
Nr:
2168242738
article
272

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część pierwsza
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(69) (2003) , s. 6-14
Nr:
2168242730
article
273

Author:
Title:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 18 września 2002 r., (III CZP-52/02)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 47, z. 5 (2003) , s. 248-251
Nr:
2168322913
article
274

Author:
Title:
Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część pierwsza
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(72) (2003) , s. 2-11
Nr:
2168242736
article
275

Author:
Title:
Aukcja w ujęciu zmienionych przepisów kodeksu cywilnego = Auction in Changed Civil Code Regulations
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 13, nr 9(149) (2003) , s. 107-129
Nr:
2168242540
article
276

Author:
Title:
Kontrola finansów i zamówień publicznych przez samorządowe komisje rewizyjne
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(71) (2003) , s. 6-15
Nr:
2168242734
article
277

Author:
Title:
Umowy transportowe
Source:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 177-189
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223456
chapter in monograph
See main document
278

Author:
Title:
Usługi transportowe i spedycyjne
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(76) (2003) , s. 2-10
Nr:
2168242740
article
279

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część druga
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(70) (2003) , s. 2-7
Nr:
2168242732
article
280

Title:
Ogólne zagadnienia umów gospodarczych
Source:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 94-140
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223448
chapter in monograph
See main document
281

Author:
Title:
Ograniczenie jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(67) (2002) , s. 2-10
Nr:
2168242726
article
282

Author:
Title:
Wzmocnienie ochrony prawnej interesów przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(65) (2002) , s. 2-5
Nr:
2168242722
article
283

Author:
Title:
O niektórych gwarancjach efektywności samorządowych wydatków publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(68) (2002) , s. 4-11
Nr:
2168242728
article
284

Author:
Title:
Unieważnienie postępowania po zmianie regulacji ustawowej
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(61) (2002) , s. 2-10
Nr:
2168242716
article
285

Author:
Title:
Uzupełnianie dokumentów wymaganych od oferenta
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(61) (2002) , s. 48-49
Nr:
2168244400
article
286

Author:
Title:
Regulamin pracy komisji przetargowej
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10(66) (2002) , s. 2-7
Nr:
2168242724
article
287

Author:
Title:
Status prawny komisji przetargowej
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(63) (2002) , s. 2-12
Nr:
2168242718
article
288

Author:
Title:
Nowe regulacje dotyczące wadium
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(60) (2002) , s. 2-10
Nr:
2168248036
article
289

Author:
Title:
Publiczno-prawne przesłanki doboru kryteriów oceny ofert
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(50) (2001) , s. 62-66
Nr:
2168242712
article
290

Conference:
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Zakopane, Polska, od 2000-09-14 do 2000-09-16
Title:
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001
Physical description:
291 s.; 21 cm
Notes:
Referaty z konferencji, która odbyła się w Zakopanem w dniach 14-16.09.2000 r.,
ISBN:
83-7333-025-9
Nr:
2168228380
monograph
See related chapters
291

Author:
Title:
Arbitraż w zamówieniach publicznych - co dalej?
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(52) (2001) , s. 18-20
Nr:
2168242714
article
292

Author:
Title:
Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 1999 r.(III CKN 478/98)]
Source:
Samorząd Terytorialny. - R. XI, nr 6 (126) (2001) , s. 68-71
Nr:
2168244210
article
293

Author:
Title:
Przygotowanie udzielenia zamówienia publicznego
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(49) (2001) , s. 25-31
Nr:
2168242710
article
294

Author:
Conference:
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Zakopane, Polska, od 2000-09-14 do 2000-09-16
Title:
O dalszym dostosowaniu polskiego prawa zamówień publicznych do rozwiązań europejskich
Source:
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej / red. Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001, s. 149-163
ISBN:
83-7333-025-9
Nr:
2168228390
chapter in monograph
See main document
295

Author:
Title:
Planowanie i szacowanie samorządowych zamówień publicznych
Source:
Finanse Komunalne. - nr 4 (2001) , s. 5-16
Nr:
2168313509
article
296

Author:
Title:
Kształtowanie wynagrodzenia pieniężnego w umowie o dzieło - uwagi na tle doświadczeń praktyki i orzecznictwa
Source:
Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej / [zesp. red. Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Ryszard SZOSTAK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 209-228
ISBN:
83-7252-055-0
Nr:
2168242698
chapter in monograph
See main document
297

Title:
Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
258 s.: fot.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-055-0
Nr:
2168242656
monograph
See related chapters
298

Author:
Title:
Obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Source:
Finanse Komunalne. - nr 3(32) (1999) , s. 5-21
Nr:
2168242538
article
299

Author:
Title:
Kredyty i pożyczki zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego na tle nowych przepisów o finansach publicznych
Source:
Finanse Komunalne. - nr 2(31) (1999) , s. 5-24
Nr:
2168242536
article
300

Author:
Title:
Poręczenia i gwarancje wadialne (na tle zamówień publicznych)
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 1 (1999) , s. 3-32
Nr:
2168322927
article
301

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 26 listopada 1997 r. (II CKN-458/97)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 42, z. 9 (1998) , s. 459-463
Nr:
2168322911
article
302

Author:
Title:
Charakter prawny wadium przetargowego w obrębie zamówień publicznych
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 11/12 (1998) , s. 77-108
Nr:
2168322899
article
303

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 14 października 1998 r. (II CKN-5/98)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 42, z. 6 (1998) , s. 301-303
Nr:
2168322907
article
304

Author:
Title:
Formy zabezpieczenia pożyczek i kredytów zaciąganych przez gminy
Source:
Finanse Komunalne. - nr 1(18), R. 4 (1997) , s. 28-32
Nr:
2168247964
article
305

Author:
Title:
Zakres odpowiedzialności za produkt
Source:
Radca Prawny. - nr 1 (1995) , s. 5-12
Nr:
2168315551
article
306

Author:
Title:
Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta
Publisher address:
Warszawa: P.P. Evan, 1995
Physical description:
79 s.; 24 cm
Series:
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 26)
ISBN:
83-87091-26-X
Nr:
2168322935
monograph
307

Author:
Title:
O konieczności dostosowania polskich przepisów o ochronie konsumenta do europejskich rozwiązań prawnych
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 2 (1995) , s. 30-55
Nr:
2168322921
article
308

Author:
Title:
Umowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych na tle konsumenckiego prawa europejskiego
Publisher address:
Warszawa: Agencja SCHOLAR, 1994
Physical description:
245 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85838-18-X
Nr:
2168247984
monograph
309

Author:
Title:
O niektórych rozstrzygnięciach kształtujących dochody budżetowe gmin
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 10(34) (1993) , s. 13-20
Nr:
2168247960
article
310

Author:
Title:
Z problematyki umów o przyjęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych = Selected Issues of Contracts on Taking over the Duty of Performance under Guaranty
Source:
Państwo i Prawo. - R. 48, z. 7 (1993) , s. 19-30
Nr:
2168246240
article
311

Author:
Title:
Umowy o zastępstwo przy wykonywaniu świadczeń gwarancyjnych w praktyce gospodarczej = Contracts of Guarantee Performance Substitution in Economic Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 369 (1992) , s. 29-44. - Summ., rez.
Nr:
2168242452
article
See main document
312

Author:
Title:
Gwarancja co do jakości towaru w świetle postanowień dokumentów gwarancyjnych = Commodity Quality Guarantee in the Light f Guarantee Documents Provisions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 325 (1990) , s. 63-83. - Summ., rez.
Nr:
2168245254
article
See main document
313

Author:
Title:
Realizacja świadczeń gwarancyjnych w świetle poglądów orzecznictwa = Realization of Guarantee Obligation in the Light of Arbitration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 279 (1988) , s. 51-70. - Summ., rez.
Nr:
2168242432
article
See main document
314

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 22 kwietnia 1988 r. (I CR-16/86)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 32, z. 10 (1988) , s. 477-480
Nr:
2168322905
article
315

Author:
Title:
Z problematyki odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy używanych = Problems of Responsibility in Virtue of Warranty of Physical Malfunctioning of Second-Hand Goods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 242 (1987) , s. 47-65. - Summ., rez.
Nr:
2168242266
article
See main document
316

Author:
Title:
Bezpośrednia odpowiedzialność producenta wobec konsumenta za wady wyrobu przy zastosowaniu konstrukcji przelewu uprawnień z rękojmi
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 199 (1984) , s. 43-59. - Summ., rez.
Nr:
2168314075
article
See main document
Unpublished documents:
1

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
28 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
57/KP/3/2002/S
Signature:
NP-864/Magazyn
Nr:
2168248038
unpublished scientific work
2

Title:
Reforma finansów publicznych : efektywność wydatków publicznych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
188 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
77/KFin/2/2002/S
Signature:
NP-810/Magazyn
Nr:
2168247912
unpublished scientific work
1
Elementy prawa autorskiego / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 299-314. - ISBN 978-83-8160-528-1
2
Umowy transportowe / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 145-152. - ISBN 978-83-8160-528-1
3
Umowy o usługi turystyczne / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 201-207. - ISBN 978-83-8160-528-1
4
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 153-165. - ISBN 978-83-8160-528-1
5
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 4 (59). - 128 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
6
Elementy prawa administracyjnego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 79-93. - ISBN 978-83-8160-121-4
7
Ekonomiczno-prawne aspekty koncesji budowlanych / Ryszard SZOSTAK // W: Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 415-429. - ISBN 978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5
8
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - XXII, 295 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
9
Procedury częściowo zautomatyzowane / Ryszard SZOSTAK // W: Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 239-276. - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
10
Miarkowanie kary umownej w zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 77-92. - ISBN 978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
11
O niektórych postulatach zmian w prawie zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych / red. nauk. Małgorzata Stręciwilk, Anna Dobaczewska. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2018. - S. 77-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88686-63-4
12
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 1 (56). - 119 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
13
Funkcjonowanie nadzoru nad udzielaniem i wykonywaniem zamówień publicznych = Supervision over the Process of Awarding and Executing Public Procurement / Ryszard SZOSTAK // W: Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych / red. Marcin Smaga i Mateusz Winiarz. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - S. 57-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949266-4-9
14
Wstęp / Ryszard SZOSTAK // W: Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. XXI-XXII. - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
15
Elementy prawa finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 125-133. - ISBN 978-83-8160-121-4
16
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - nr 2 (57). - 116 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
17
Umowy o zamówienia publiczne w zarysie / Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2018. - 287 s. ; 25 cm. - ISBN 978-83-88686-49-8
18
Elementy prawa cywilnego / Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 155-243. - ISBN 978-83-8160-121-4
19
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 3 (58). - 103 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
20
Zagadnienia ogólne / Ryszard SZOSTAK // W: Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 1-93. - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
21
Elektronizacja drobnych zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 277-289. - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
22
O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. Część pierwsza / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (244) (2017), s. 43-51. - ISSN 1428-3530
23
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 4 (55). - 114 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
24
Zagadnienia społeczne w zamówieniach publicznych = Social Issues in Public Procurement / Ryszard SZOSTAK // Gdańskie Studia Prawnicze. - t. 37 (2017), s. 349-361. - Summ. - ISSN 1734-5669
25
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 1 (52). - 124 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
26
O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. Część druga / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (245) (2017), s. 63-68. - ISSN 1428-3530
27
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 2 (53). - 124 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
28
O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych - aktualne problemy i propozycje rozwiązań / red. nauk. Małgorzata Stręciwilk, Andrzej Panasiuk. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2017. - S. 163-184. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-88686-53-5. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0032/35798/Funkcjonowanie-systemu-zamowien-publicznych-aktualne-problemy-i-propozycje-rozwiazan.pdf
29
Sposoby weryfikacji wiarygodności gospodarczej i finansowej przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 201-215. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
30
O potrzebie wzmocnienia statusu Krajowej Izby Odwoławczej - z perspektywy 10-lecia jej działalności = On the Need to Consolidate the Status of the National Appeals Chamber - From the Perspective of the 10th Anniversary of Its Activity / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (52) (2017), s. 3-14. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/prawo-zamowien-publicznych/spis-tresci/archiwum/c/a/1470/Wstęp: . - ISSN 1733-0777
31
Charakter prawny umów koncesyjnych = The Legal Nature of Concession Contracts / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2017), s. 53-71. - Summ., streszcz. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2017/1-2/tocWstęp: . - ISSN 0867-4973
32
Założenia treści prawa zamówień publicznych = Assumptions of the Content of Public Procurement Law / Ryszard SZOSTAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 497 (2017), s. 36-52. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej: system zamówień publicznych w Polsce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/65132?tab=1. - ISSN 1899-3192
33
Aktualny stan rynku zamówień publicznych w Polsce - problemy i kierunki rozwoju / Ryszard SZOSTAK // W: Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku / red. Michał Kania, Paweł Nowicki, Agnieszka Piwowarczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. - S. 253-270. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946766-1-2
34
Zamówienia publiczne instrumentem stymulacji rozwoju gospodarczego / Ryszard SZOSTAK // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - S. 273-287. - ISBN 978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5
35
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 144-156. - ISBN 978-83-264-9961-6
36
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 1 (48). - 170 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
37
Elementy prawa autorskiego / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 275-289. - ISBN 978-83-264-9961-6
38
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 3 (50). - 116 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
39
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 2 (49). - 101 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
40
Umowy o usługi turystyczne / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 188-192. - ISBN 978-83-264-9961-6
41
Przetargowy obowiązek zawarcia umowy o zamówienie publiczne w nowym ujęciu = New Approach to the Tendering Obligation to Contract / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (48) (2016), s. 122-131. - Summ. - ISSN 1733-0777
42
Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145-145a prawa zamówień publicznych = Renouncement of a Procurement Contract Under Articles 145-145a of the Public Procurement Law / Ryszard SZOSTAK // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 211-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6325/23482.pdf. - ISSN 1428-278X
43
Umowy transportowe / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 136-143. - ISBN 978-83-264-9961-6
44
Czy jest dopuszczalna waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie o zamówienie publiczne? : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.10.2014 r. (II CSK 773/13) / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - R. 22, nr 10 (2015), s. 72-78. - Streszcz. - ISSN 1232-0307
45
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 2 (45). - 116 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
46
O urzędowej koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych - krytycznie / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(218) (2015), s. 14-27. - ISSN 1428-3530
47
Elementy prawa cywilnego / Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 128-204. - ISBN 978-83-264-9292-1
48
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 1 (44). - 145 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
49
Prawo zamówień publicznych - co dalej? / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(214) (2015), s. 47-61. - ISSN 1428-3530
50
Elementy prawa finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 104-111. - ISBN 978-83-264-9292-1
51
Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2015), s. 13-19. - ISSN 1428-3530
52
O potrzebie wzmocnienia funkcji prewencyjnej kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansowej w zakresie zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: 10 lat ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / red. Wojciech Robaczyński, Arkadiusz Talik, Zbigniew Zieliński. - Warszawa : Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, 2015. - (Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ; nr 1 wyd. specjalne). - S. 30-47. - ISBN 978-83-942027-0-5. - Pełny tekst: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=ed672dd4-c7b2-4b43-af2f-aaea450a7a74&groupId=764034
53
Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne w nowym ujęciu = The New Approach to Exclusion of a Dishonest Contractor from Public Procurement Bidding / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (44) (2015), s. 110-119. - Summ. - ISSN 1733-0777
54
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 3 (46). - 308 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
55
Uwagi de lege ferenda na temat zasad udzielania zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian / red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki. - Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., 2015. - S. 118-131. - ISBN 978-83-64512-44-5
56
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 4 (47). - 305 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
57
Elementy prawa administracyjnego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 68-80. - ISBN 978-83-264-9292-1
58
O potrzebie usprawnienia kodeksowej regulacji umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia / Ryszard SZOSTAK // W: Współczesne problemy prawa zobowiązań / red. nauk. Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 680-695. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8052-2
59
Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych = The Course of the Tendering Process Against the Background of the EU Public Procurement Law / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (46) (2015), s. 252-261. - Summ. - ISSN 1733-0777
60
O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności za niektóre uchybienia popełniane przy udzielaniu lub wykonywaniu zamówień publicznych = About the Necessity to Improve Liability for Infringements Committed in the Process of Awarding or Performing Public Contracts = Von der Notwendigkeit der Optimierung der Verantwortlichkeit für manche Rechtswidrigkeiten, die bei der Vergabe bzw. Ausführung öffentlicher Aufträge begangen werden / Ryszard SZOSTAK // W: Dyscyplina finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka / red. Marcin Smaga, Mateusz Winiarz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 546-563. - Streszcz., summ., Zsfg. - ISBN 978-83-255-8050-6 ; 978-83-255-8051-3
61
Perspektywy rozwojowe samorządowych zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - R. 22, nr 12 (203) (2015), s. 49-63. - Streszcz. - ISSN 1232-0307
62
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 1(40). - 174 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
63
Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych = Big Riggings in Public Procurement / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (40) (2014), s. 30-39. - Summ. - ISSN 1733-0777
64
Rozpoznawanie sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych po reaktywowaniu mechanizmów rynkowych = Recognizing Pre-Contractual Disputes in Public Procurement after the Reactivation of Market Mechanisms / Ryszard SZOSTAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 370-386. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
65
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 3(42). - 155 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
66
Zasady prawa zamówień publicznych = The Public Procurement Law Principles / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (42) (2014), s. 3-27. - Summ. - ISSN 1733-0777
67
Kryteria oceny ofert przetargowych w nowym ujęciu = New Bid Assessment Criteria / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (43) (2014), s. 3-18. - Summ. - ISSN 1733-0777
68
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 2 (41). - 134 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
69
[Recenzja] / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 69, z. 1 (2014), s. 101-105. - Rec. pracy: Wojciech J. Kocot: Odpowiedzialność przedkontraktowa. Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 350
70
Prawo autorskie i prawa pokrewne / [Ryszard SZOSTAK] // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 35-53. - ISBN 978-83-7930-233-8
71
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 4(43). - 142 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
72
Podstawowe instrumenty administracyjne w zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (39) (2013), s. 27-43. - ISSN 1733-0777
73
Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. nauk. Krzysztof Szuma. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013. - S. 37-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-766-5
74
Zakres i struktura prawa zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (39) (2013), s. 3-17. - ISSN 1733-0777
75
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2013. - nr 1 (36). - 132 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych art. - ISSN 1733-0777
76
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2013. - nr 4 (39). - 143 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych art. - ISSN 1733-0777
77
Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju = Polish Model of Examining Pre-contractual Disputes in the Field of Public Contracts - from the Point of View of its Development / Ryszard SZOSTAK // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 8 (2013), s. 4-14. - Streszcz., summ. - ISSN 1895-0396
78
Unieważnienie postępowania / Ryszard SZOSTAK // W: System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2013. - S. 243-251. - ISBN 978-83-88686-26-9. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24703/system_zamowien_publicznych_w_polsce.pdf
79
Wybór oferty najkorzystniejszej / Ryszard SZOSTAK // W: System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2013. - S. 221-242. - ISBN 978-83-88686-26-9. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24703/system_zamowien_publicznych_w_polsce.pdf
80
Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2013. - S. 252-265. - ISBN 978-83-88686-26-9. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24703/system_zamowien_publicznych_w_polsce.pdf
81
Praktyczne znaczenie nowego unormowania z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych = Praktische Bedeutung der neuen Rechtsnorm im Artikel 42 Abs. 5 des Gesetzes über öffentliche Finanzen = Praktične značennâ novogo uporâdkuvannâ za st. 42 pkt. 5 zakonu pro publìčnì fìnansi / Ryszard SZOSTAK // W: Dyscyplina Finansów Publicznych : narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego / [red. Marcin Smaga, Mateusz Winiarz]. - Kraków : Wydawnictwo Publicus : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - S. 325-331. - Zsfg., rez. - ISBN 83-88730-20-7
82
Podwykonawstwo i jego znaczenie prawne w zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (36) (2013), s. 3-19. - ISSN 1733-0777
83
Umowa o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2013. - S. 301-323. - ISBN 978-83-88686-26-9. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24703/system_zamowien_publicznych_w_polsce.pdf
84
Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2012), s. 9-22. - ISSN 1428-3530
85
Elementy prawa administracyjnego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 67-79. - ISBN 978-83-264-4130-1
86
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2012. - nr 3 (34). - 110 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy art. - ISSN 1733-0777
87
Umowy o usługi turystyczne / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 158-162. - ISBN 978-83-264-4121-9
88
Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym = The prob lem of the systematics of the contracts under the new Polish Civi l Code / Ryszard SZOSTAK // Transformacje Prawa Prywatnego. - nr 1 (2012), s. 61-75. - Summ. - Pełny tekst: http://www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2012/03/tpp_1-2012_szostak.pdf. - ISSN 1641-1609
89
Weryfikacja stawki VAT przy ocenie ofert w przetargu na zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 164-174. - ISBN 978-83-7641-676-2
90
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2012. - nr 2 (33). - 100 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
91
O niektórych uwarunkowaniach efektywności zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich / Ryszard SZOSTAK // W: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa) / red. nauk. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy. - Wyd. 2 rozszerz. - Gdańsk ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2012. - S. 139-159. - ISBN 83-88686-24-0. - Pełny tekst: http://www.informatorprzetargowy.pl/upload/publikacje/UZP/Inne/V_Konferencja_Naukowa.pdf
92
Zamówienia publiczne w starożytności oraz w epoce średniowieczno-feudalnej / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (34) (2012), s. 3-29. - ISSN 1733-0777
93
Glosa do wyroku SN z 12.1.2012 r., IV CSK-219/11 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (33) (2012), s. 59-64. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
94
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 121-131. - ISBN 978-83-264-4121-9
95
O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów w europejskim prawie kontraktów / Ryszard SZOSTAK // W: Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe / red. Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Aneta Wiewiórowska-Domagalska. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - S. 109-119. - ISBN 978-83-62818-01-3 ; 978-83-255-3793-7
96
Regulacja prawna zamówień publicznych w Polsce w ujęciu historycznym / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (35) (2012), s. 3-40. - ISSN 1733-0777
97
Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju [on-line] / Ryszard SZOSTAK // W: Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych. - Warszawa : Krajowa Izba Odwoławcza, 2012. - S. 1-26. - Pełny tekst: http://starastrona.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6301
98
Elementy prawa finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 103-110. - ISBN 978-83-264-4130-1
99
Elementy prawa cywilnego / Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 128-202. - ISBN 978-83-264-4130-1
100
Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (2012), s. 31-44. - ISSN 1428-3530
101
Zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami europejskimi / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - R. 19, nr 4 (2012), s. 5-24. - streszcz. - ISSN 1232-0307
102
Elementy prawa autorskiego / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 238-250. - ISBN 978-83-264-4121-9
103
Umowy transportowe / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 114-120. - ISBN 978-83-264-4121-9
104
Zarys rozwoju zamówień publicznych w Polsce na tle państw środkowoeuropejskich / Ryszard SZOSTAK // Studia Prawnicze. - z. 3/4(189) (2011), s. 69-146. - ISSN 0039-3312
105
Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich - zagadnienia organizacyjne = Auditing Public Procurement Financed with European Funds - Organizational Issues / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - R. 21, nr 11 (251) (2011), s. 61-79. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
106
Odpowiedzialność organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom = The Liability of the Organiser of an Invitation to Tender for Causing damage to Competitors / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 66, z. 10 (2011), s. 46-58. - ISSN 0031-0980
107
Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2011), s. 14-22. - ISSN 1428-3530
108
Elementy prawa cywilnego / Bogusława GNELA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 131-206. - ISBN 978-83-264-1044-4
109
Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego = Granting Relief in the Repayment of Civil Law Claims of Territorial Self-government Units / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 6 (246) (2011), s. 48-56. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
110
Glosa do uchwały SN z 20.10.2011 r. III CZP 52/11 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4(31) (2011), s. 82-88. - ISSN 1733-0777
111
Charakter prawny korekt finansowych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2011), s. 9-13. - ISSN 1428-3530
112
O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom ubiegającym się o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // Studia Prawnicze : rozprawy i materiały. - (2011), s. 115-131. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/416/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2011.pdf?sequence=1. - ISSN 1689-8052
113
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : IZP, 2011. - nr 2(29). - 135 s. ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
114
Elementy prawa finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 105-112. - ISBN 978-83-264-1044-4
115
Nadzór inwestorski / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1(28) (2011), s. 3-19. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
116
Nowy Komentarz do zamówień sektorowych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2011), s. 77-79. - Rec. pracy: Aldona Kowalczyk, Anna Szymańska, Zamówienia sektorowe: komentarz
117
Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2011), s. 44-51. - ISSN 1428-3530
118
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 113-124. - ISBN 978-83-264-1160-1
119
Umowy o usługi turystyczne / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 149-153. - ISBN 978-83-264-1160-1
120
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - nr 1(28). - 110 s. : il. ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
121
O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 269-283. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1944-1
122
Zamówienia publiczne na usługi badawcze lub rozwojowe / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2011), s. 38-47. - ISSN 1428-3530
123
Elementy prawa administracyjnego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 67-80. - ISBN 978-83-264-1044-4
124
Z problematyki zamówień publicznych na usługi badawczo-rozwojowe / Ryszard SZOSTAK // W: Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek. - Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], 2011. - S. 193-203. - ISBN 978-83-88686-18-4
125
Elementy prawa autorskiego / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 233-246. - ISBN 978-83-264-1160-1
126
Uwagi o charakterze prawnym gwarancji ubezpieczeniowej / Ryszard SZOSTAK // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie Lex, ISSN 1897-4392). - S. 142-151. - ISBN 978-83-264-1547-0
127
Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorcy za nadużycie środków ochrony procesowej = The Selected Issues of Entrepreneur's Liablity for an Abuse of Legal Remedies / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 2 (222) (2011), s. 45-52. - Summ. - ISSN 1230-2996
128
Umowy transportowe / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 105-111. - ISBN 978-83-264-1160-1
129
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 3 (26). - 96 s. ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
130
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 4 (27). - ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
131
Zakaz udzielania zamówień publicznych bez dostatecznego pokrycia finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - S. 149-161. - ISBN 978-83-264-0591-4
132
Przetargowy wybór oferty najkorzystniejszej na tle europejskich tendencji rozwojowych / Ryszard SZOSTAK // W: Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej / red. Andrzej Borowicz, Maria Królikowska-Olczak, Jacek Sadowy, Wacława Starzyńska. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2010. - S. 57-78. - Międzynarodowa konferencja naukowa, 21-22 czerwca 2010 r., w Łodzi. - ISBN 978-83-88686-13-9
133
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 1 (24). - 105 s. ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
134
Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne a kontrola w jednostkach sektora finansów publicznych = Financial Management and Public Procurement Versus Audits in Public Finance Sector Units / Ryszard SZOSTAK // Kontrola Państwowa. - R. 55, nr 6(335) (2010), s. 3-24. - ISSN 0452-5027
135
Planowanie i szacowanie zamówień publicznych w świetle zmienionej regulacji prawnej / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2010), s. 6-18. - ISSN 1428-3530
136
Glosa do wyroku SN z 24.7.2009 r., II CSK 61/09 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010), s. 82-88. - ISSN 1733-0777
137
Glosa do wyroku SN z 8.02.2008 r. I CSK 328/07 [dot. zadatku w umowie przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego] / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 20, nr 11 (235) (2010), s. 98-113. - Summ. - ISSN 1230-669X
138
Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda = The Contract for a Specific Task on it Concerning Favor Services Contracts - Notes de Lege Ferenda / Ryszard SZOSTAK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 93-109. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
139
Umowa o prace geodezyjno-kartograficzne w budownictwie / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (27) (2010), s. 3-13. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
140
Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (24) (2010), s. 3-34. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
141
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - charakterystyka ogólna = Management Control in Public Finance Sector Units - an Overall Description / Ryszard SZOSTAK // Kontrola Państwowa. - R. 55, nr 5(334) (2010), s. 3-20. - Pełny tekst: https://www.nik.gov.pl/plik/id,2255.pdf. - ISSN 0452-5027
142
Umowa o prace geologiczno-inżynierskie / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010), s. 58-64. - ISSN 1733-0777
143
Dochodzenie zwrotu wadium od zamawiającego - glosa - V CSK 456/09 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (25) (2010), s. 70-76. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
144
Prawo do sądu w zakresie sporów związanych udzielaniem zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej / red. Helena Franaszek. - Kraków : Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. - (Państwo i Społeczeństwo, ISSN 1643-8299 ; R. 10, nr 1). - S. 131-146. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/383
145
Warunki wymagane od wykonawców a dopuszczalność odwołania przy udzielaniu zamówień małej wartości - glosa - III CZP 110/09 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (24) (2010), s. 97-104. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
146
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 2 (25). - 96 s. ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
147
Umowa o roboty budowlane z perspektywy nowego Kodeksu cywilnego / Ryszard SZOSTAK // W: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, (Wrocław, 25-27.9.2008 r.) / red. Edward Gniewek, Katarzyna Górska, Piotr Machnikowski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - S. 435-444. - ISBN 978-83-255-1291-0
148
Co oznacza zakaz zmiany umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści wybranej oferty? / Ryszard SZOSTAK // Monitor Prawniczy. - nr 10 (2009), s. 544-546. - ISSN 1230-6509
149
O niektórych rozwiązaniach prawnych w sferze zamówień publicznych łagodzących skutki recesji gospodarczej = Few Words about Law Solutions in the Sphere of Public Procurement Contract Irritating Reason of Economic Recession / Ryszard SZOSTAK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - S. 397-407. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
150
Pełnomocnictwo do działania przed Krajową Izbą Odwoławczą / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (21) (2009), s. 3-10. - ISSN 1733-0777
151
Kodeksowa regulacja procedur zawierania umów : uwagi de lege ferenda / Ryszard SZOSTAK // W: Studia i rozprawy : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 347-367. - ISBN 978-83-7378-482-6
152
Glosa do uchwały SN z 24.02.2009 r. III CZP 147/08 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (21) (2009), s. 107-116. - ISSN 1733-0777
153
Dynamiczny system zakupów. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2009), s. 42-46. - ISSN 1428-3530
154
Zaostrzenie zakazu zmiany umowy po nowelizacji / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2009), s. 41-57. - ISSN 1428-3530
155
Dynamiczny system zakupów. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2009), s. 18-24. - ISSN 1428-3530
156
Pzp trzeba dalej usprawniać / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2009), s. 64-72. - ISSN 1428-3530
157
Glosa do postanowienia SN z 7.10.2008 r., III CZP-87/08 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (20) (2009), s. 68-75. - ISSN 1733-0777
158
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu na zamówienie publiczne = The Criteria for Selecting the Most Advantageous Offer in Public Tendering / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 23-38. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169622819. - ISSN 1898-6447
159
Glosa do wyroku SN z dnia 20 listopada 2008 r., III CSK 184/08 / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2009), s. 76-83. - Streszcz. - ISSN 0867-4973
160
Przetarg na tle rozwiązań europejskich - zarys problemu = Tenders in Light of European Solutions - an Outline of the Problem / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009), s. 23-35. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164075811. - ISSN 1898-6447
161
Z problematyki odpowiedzialności "kierownika zamawiającego" za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Studia Prawnicze : rozprawy i materiały. - (2009), s. 135-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/370/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 1689-8052
162
Dopuszczalność zaskarżenia wyroku arbitrów po zawarciu umowy o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (138) (2009), s. 113-122. - Streszcz. - ISSN 1233-4634
163
O potrzebie dalszych usprawnień w prawie zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 227-237. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: ftp://ftp.uzp.gov.pl/publikacje/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf
164
Elektroniczne zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: e-Administracja : prawne zagadnienia informatyzacji administracji / red. Dariusz Szostek. - Wrocław : Presscom, 2009. - S. 95-134. - ISBN 978-83-61188-14-8
165
Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda = The Work Contract on It Concerning Favor Services Contracts - Notes de Lege Ferenda / Ryszard SZOSTAK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 89-106. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0
166
Kierunki zmian w projekcie ustawy o finansach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2008), s. 66-76. - ISSN 1428-3530
167
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2008), s. 8-22. - ISSN 1428-3530
168
Z problematyki porozumień przetargowych / Ryszard SZOSTAK // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 2 / red. Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - S. 521-539. - ISBN 978-83-7526-532-3
169
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 3 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2008), s. 40-48. - ISSN 1428-3530
170
Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 1 (133) (2008), s. 2-8. - ISSN 1426-2878
171
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. - nr 4 (19) wydanie specjalne. - 289 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy ref. - ISSN 1733-0777
172
Zasada pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego = Written Forms in the Granting of Public Tenders / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008), s. 5-14. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=160568249. - ISSN 1898-6447
173
Cywilnoprawna odpowiedzialność zamawiającego - organizatora postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2 (17) (2008), s. 3-21. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
174
O niektórych warunkach ubiegania się o zamówienie publiczne po nowelizacji ustawy / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (18) (2008), s. 3-21. - ISSN 1733-0777
175
Wynagrodzenie za roboty budowlane : Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 15 czerwca 2007 r. (V CSK-63/07) / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2008), s. 51-53. - ISSN 1428-3530
176
Prawo zamówień publicznych po nowelizacji / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2008), s. 4-11. - ISSN 1428-3530
177
Przedkontraktowe powinności informacyjne / Ryszard SZOSTAK // W: Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2008), s. 79-91
178
O potrzebie uchylenia art. 647 k.c. = About the Need to Repeal Art. 647 of the Civil Code / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 6 (190) (2008), s. 12-18. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
179
Uproszczenia proceduralne w świetle nowelizacji PZP / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2008), s. 70-79. - ISSN 1428-3530
180
Glosa do uchwały SN z 7.12.2007 r. III CZP 123/07 / Ryszard SZOSTAK // Monitor Prawniczy. - nr 12 (2008), s. 660-664. - ISSN 1230-6509
181
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2008), s. 30-36. - ISSN 1428-3530
182
Glosa do wyroku SN z 7.7.2007 r., II CSK-344/07 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (16) (2008), s. 105-112. - ISSN 1733-0777
183
Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6 (2008), s. 52-60. - ISSN 1428-3530
184
O dopuszczalnych modyfikacjach zobowiązań z umów o zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008), s. 241-251. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
185
Wynagrodzenie za roboty budowlane / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (2007), s. 9-19. - ISSN 1428-3530
186
Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych = Tendering Ways of Determining Public Real Estate Purchasers. Part 2. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 1(189) (2007), s. 50-72. - ISSN 1230-669X
187
Komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 2007. - 189, [1] s. ; 24 cm. - (Biblioteka Doradcy). - ISBN 83-88730-14-2
188
Rozstrzyganie sporów przedumownych wynikających z uchybień popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 3 (2007), s. 72-85. - ISSN 0867-7255
189
Kształtowanie warunków zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji / Ryszard SZOSTAK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 16, z. 1 (2007), s. 37-62. - ISSN 1230-7173
190
Udzielenie zamówienia publicznego w trybie tzw. zapytania o cenę / Ryszard SZOSTAK // Studia Prawnicze. - z. 2(172) (2007), s. 55-74. - ISSN 0039-3312
191
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6 (2007), s. 12-19. - ISSN 1428-3530
192
Udzielanie zamówień publicznych w trybie powtarzalnego przetargu elektronicznego - dynamiczny sposób dokonywania zakupów = Awarding Public Contracts in Repeatable Electronic Tender Procedure - Dynamic Procurement Method / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (172) (2007), s. 27-35. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
193
Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12 (2007), s. 6-18. - ISSN 1428-3530
194
Zamówienia związane z Euro 2012 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2007), s. 16-24. - ISSN 1428-3530
195
How and Why to Teach Interdisciplinary Research Practice / Rick SZOSTAK // Journal of Research Practice. - Vol. 3, Issue 2, Art. M17 (2007)13 ekranów. - Bibliogr. - ISSN 1712-851X
196
O potrzebie wykorzystania rozwiązań zawartych w PECL w pracach nad nowym polskim Kodeksem cywilnym / Ryszard SZOSTAK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2007), s. 5-11
197
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 3 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2007), s. 40-45. - ISSN 1428-3530
198
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7 (2007), s. 40-46. - ISSN 1428-3530
199
Odpowiedzialność karno-administracyjna za uchybienia popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych = Penal and Administrative Procedure in Cases of Mistakes Made in the Granting of Public Procurements Contracts / Ryszard SZOSTAK // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 121-133. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
200
Planowanie i finansowanie zamówień publicznych : wartość zamówienia publicznego / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2007), s. 26-34. - ISSN 1428-3530
201
Weryfikacja wiarygodności gospodarczej przedsiębiorcy ubiegającego się o zamówienie publiczne = Verification of Credibility Business Activity with Are Competing to Get Public Procurement / Ryszard SZOSTAK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 557-567. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
202
Komentarz do nowelizacji prawa zamówień publicznych 2007 / Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 2007. - 189, [1] s. ; 24 cm. - (Biblioteka Doradcy). - ISBN 83-88730-14-2
203
Z problematyki przetargu organizowanego na sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego w trybie prywatyzacji = Apects of a Tender for Selling a State Enterprise During Privatization Proceedings / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 10(198) (2007), s. 56-71. - ISSN 1230-669X
204
Umowy ramowe po nowelizacji / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5 (2007), s. 22-25. - ISSN 1428-3530
205
Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 12 (132) (2007), s. 2-10. - ISSN 1426-2878
206
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 5 października 2006 r. (IV CSK-153/06) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 51, z. 10 (2007), s. 754-758. - ISSN 0030-6061
207
Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych 2007 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2007), s. 24-32. - ISSN 1428-3530
208
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego : z dn. 19 czerwca 2007 r. (III CZP-25/07) / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2007), s. 38-41. - ISSN 1428-3530
209
Glosa do wyroku SN z 14.02.2006 r. II CSK 84/05 / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 12 (2006), s. 65-76. - ISSN 1232-0307
210
Dialog konkurencyjny w zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 7-8 (2006), s. 86-93. - ISSN 1232-0307
211
Glosa : [Uchwała Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2006 r.(III CZP-124/05)] / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2006), s. 156-160. - ISSN 0867-4973
212
Glosa : [Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 sierpnia 2005 r.(II GSK-105/05)] / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2006), s. 139-145. - ISSN 0867-4973
213
Elektroniczna aukcja uzupełniająca w zamówieniach publicznych = Supplementary Electronic Auction in Public Procurement / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 16, nr 9(185) (2006), s. 47-66. - ISSN 1230-669X
214
Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych = Tendering Ways of Determining Public Real Estate Purchasers. Part 1. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 16, nr 12(188) (2006), s. 21-41. - ISSN 1230-669X
215
Dynamiczny system zakupów. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(108) (2006), s. 7-11. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
216
Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(105) (2006), s. 23-31. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
217
Komentarz do wyroku / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(105) (2006), s. 52-54. - ISSN 1428-3530
218
Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 10 (118) (2006), s. 34-40. - ISSN 1426-2878
219
Następstwa prawne nieważnej umowy o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(106) (2006), s. 4-11. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
220
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 27 stycznia 2005 r. (III CZP-78/04) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 50, z. 6 (2006), s. 319-321. - ISSN 0030-6061
221
Ogłoszenia po nowelizacji / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(113) (2006), s. 4-8. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
222
Umowy ramowe / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(115) (2006), s. 18-22. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
223
Glosa do uchwały SN z dnia 21 października 2005 r., III CZP 74/05 - zastrzeganie tajemnicy przy składaniu oferty na przetarg o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 3 (127) (2006), s. 119-126. - Streszcz. - ISSN 1233-4634
224
Koncentracja postępowania protestacyjno-odwoławczego / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(110) (2006), s. 20-28. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
225
Dynamiczny system zakupów. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(109) (2006), s. 22-25. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
226
Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - sposoby negocjacyjne i przetargowe (cz. 2) / Ryszard SZOSTAK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2006), s. 6-17
227
Dokumentowanie warunków udziału w postępowaniu / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(111) (2006), s. 4-7. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
228
Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 11 (119) (2006), s. 37-44. - ISSN 1426-2878
229
Trybunał Konstytucyjny orzekł / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(112) (2006), s. 15-19. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
230
Kierunki zmian Prawa zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(107) (2006), s. 7-18. - ISSN 1428-3530
231
Charakter prawny zaliczki w ramach zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 62, z. 3 (2005), s. 36-45. - ISSN 0031-0980
232
Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(97) (2005), s. 12-19. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
233
Elementy prawa administracyjnego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 59-96. - ISBN 83-7252-250-2
234
Zamówienia sektorowe. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(93) (2005), s. 24-30. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
235
Unieważnienie postępowania / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(99) (2005), s. 8-15. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
236
Charakter prawny porozumień ramowych w zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 60, z. 7 (2005), s. 51-65. - ISSN 0031-0980
237
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(95) (2005), s. 19-26. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
238
Zamówienia sektorowe. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 1/2 (2005), s. 75-82. - ISSN 1232-0307
239
Elementy prawa finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 122-139. - ISBN 83-7252-250-2
240
Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(104) (2005), s. 3-8. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
241
Glosa do wyroku SN z 10.04.2003 r. III CKN 1320/00 / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 1 (2005), s. 180-187. - ISSN 0867-7255
242
Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych przez zespoły arbitrów / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(103) (2005), s. 26-33. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
243
Odrzucenie oferty / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(96) (2005), s. 3-11. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
244
Udzielanie zamówień publicznych przez spółki handlowe / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(101) (2005), s. 16-22. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
245
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 13 stycznia 2004 r. (V CK-97/03) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 49, z. 5 (2005), s. 88-90. - ISSN 0030-6061
246
Elementy prawa cywilnego / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 163-248. - ISBN 83-7252-250-2
247
Konkurs na najlepsze dzieło projektowe w świetle nowego prawa zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 10 (157) (2005), s. 18-24. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
248
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 3 (2005), s. 35-51. - ISSN 1232-0307
249
Obowiązek zawarcia umowy / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10(102) (2005), s. 3-8. - ISSN 1428-3530
250
Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(98) (2005), s. 11-16. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
251
Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne : zagadnienia konstrukcyjne = The Open Tender in Public Procurement : Structural Issues / Ryszard SZOSTAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 248 s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 166). - ISBN 83-7252-266-9
252
Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - oferta i jej przyjęcie / Ryszard SZOSTAK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2005), s. 20-29
253
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(94) (2005), s. 3-9. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
254
Glosa do wyroku z 27 VI 2003, IV CKN 302/01 / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 60, z. 4 (2005), s. 115-120. - ISSN 0031-0980
255
Jurysdykcja w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(103) (2005), s. 46-49. - ISSN 1428-3530
256
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r. V CK-12/03 = Gloss on the Supreme Court Sentence from November 21, 2003 V CK 12/03 = Glosse zum Urteil des Obersten Gerichts vom 21 November 2003 V CK 12/03 / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 15, nr 3(167) (2005), s. 107-116. - ISSN 1230-669X
257
Zamówienia sektorowe. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(92) (2004), s. 16-26. - ISSN 1428-3530
258
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. II / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(83) (2004), s. 7-19. - ISSN 1428-3530
259
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. III / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(84) (2004), s. 3-13. - ISSN 1428-3530
260
Procedura udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki = Specific Procedure of Granting Public Tenders "z wolnej ręki" / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 660 (2004), s. 21-38. - Summ. - ISSN 0208-7944
261
Zamówienia sektorowe. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 12 (2004), s. 29-41. - ISSN 1232-0307
262
Charakter prawny konkursu na dzieło projektowe w zamówieniach publicznych = The Legal Nature of a Competition for a Project in Public Orders / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 59, z. 6 (2004), s. 64-75. - ISSN 0031-0980
263
Wadium przetargowe według nowych przepisów kodeksu cywilnego / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 1 (2004), s. 80-94. - ISSN 0867-7255
264
Zagadnienia konstrukcyjne przetargu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego / Ryszard SZOSTAK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 1 (2004), s. 71-115. - ISSN 1230-7173
265
Bieg terminu do oprotestowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia / oprac. Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 11 (2004), s. 49-51. - ISSN 1232-0307
266
Aukcja elektroniczna w świetle prawa zamówień publicznych = Electronic Auction as Provided by the Law of Orders Financed Out by Public Funds / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 10(162) (2004), s. 116-133. - ISSN 1230-669X
267
Podwykonawca robót budowlanych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(81) (2004), s. 17-25. - ISSN 1428-3530
268
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 13 lutego 2003 r. (III CZP 95/02) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 48, z. 12 (2004), s. 662-665. - ISSN 0030-6061
269
Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 17 lipca 2003 r.(III CZP-44/03)] / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - R. XIV, nr 12 (168) (2004), s. 80-83. - ISSN 0867-4973
270
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. I / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(82) (2004), s. 3-11. - ISSN 1428-3530
271
Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część druga / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(73) (2003), s. 2-18. - ISSN 1428-3530
272
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część pierwsza / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(69) (2003), s. 6-14. - ISSN 1428-3530
273
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 18 września 2002 r., (III CZP-52/02) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 47, z. 5 (2003), s. 248-251. - ISSN 0030-6061
274
Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część pierwsza / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(72) (2003), s. 2-11. - ISSN 1428-3530
275
Aukcja w ujęciu zmienionych przepisów kodeksu cywilnego = Auction in Changed Civil Code Regulations / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 13, nr 9(149) (2003), s. 107-129. - ISSN 1230-669X
276
Kontrola finansów i zamówień publicznych przez samorządowe komisje rewizyjne / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(71) (2003), s. 6-15. - ISSN 1428-3530
277
Umowy transportowe / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 177-189. - ISBN 83-7252-178-6
278
Usługi transportowe i spedycyjne / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(76) (2003), s. 2-10. - ISSN 1428-3530
279
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część druga / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(70) (2003), s. 2-7. - ISSN 1428-3530
280
Ogólne zagadnienia umów gospodarczych / Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 94-140. - ISBN 83-7252-178-6
281
Ograniczenie jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(67) (2002), s. 2-10. - ISSN 1428-3530
282
Wzmocnienie ochrony prawnej interesów przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(65) (2002), s. 2-5. - ISSN 1428-3530
283
O niektórych gwarancjach efektywności samorządowych wydatków publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(68) (2002), s. 4-11. - ISSN 1428-3530
284
Unieważnienie postępowania po zmianie regulacji ustawowej / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(61) (2002), s. 2-10. - ISSN 1428-3530
285
Uzupełnianie dokumentów wymaganych od oferenta / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(61) (2002), s. 48-49. - ISSN 1428-3530
286
Regulamin pracy komisji przetargowej / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10(66) (2002), s. 2-7. - ISSN 1428-3530
287
Status prawny komisji przetargowej / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(63) (2002), s. 2-12. - ISSN 1428-3530
288
Nowe regulacje dotyczące wadium / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(60) (2002), s. 2-10. - ISSN 1428-3530
289
Publiczno-prawne przesłanki doboru kryteriów oceny ofert / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(50) (2001), s. 62-66. - ISSN 1428-3530
290
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej / red. Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. - 291 s. ; 21 cm. - Referaty z konferencji, która odbyła się w Zakopanem w dniach 14-16.09.2000 r. - ISBN 83-7333-025-9
291
Arbitraż w zamówieniach publicznych - co dalej? / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(52) (2001), s. 18-20. - ISSN 1428-3530
292
Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 1999 r.(III CKN 478/98)] / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - R. XI, nr 6 (126) (2001), s. 68-71. - ISSN 0867-4973
293
Przygotowanie udzielenia zamówienia publicznego / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(49) (2001), s. 25-31. - ISSN 1428-3530
294
O dalszym dostosowaniu polskiego prawa zamówień publicznych do rozwiązań europejskich / Ryszard SZOSTAK // W: Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej / red. Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. - S. 149-163. - ISBN 83-7333-025-9
295
Planowanie i szacowanie samorządowych zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 4 (2001), s. 5-16. - ISSN 1232-0307
296
Kształtowanie wynagrodzenia pieniężnego w umowie o dzieło - uwagi na tle doświadczeń praktyki i orzecznictwa / Ryszard SZOSTAK // W: Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej / [zesp. red. Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Ryszard SZOSTAK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, cop. 2000. - S. 209-228. - ISBN 83-7252-055-0
297
Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej / [zesp. red. Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Ryszard SZOSTAK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, cop. 2000. - 258 s. : fot. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-055-0
298
Obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 3(32) (1999), s. 5-21. - ISSN 1232-0307
299
Kredyty i pożyczki zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego na tle nowych przepisów o finansach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 2(31) (1999), s. 5-24. - ISSN 1232-0307
300
Poręczenia i gwarancje wadialne (na tle zamówień publicznych) / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 1 (1999), s. 3-32. - ISSN 0867-7255
301
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 26 listopada 1997 r. (II CKN-458/97) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 42, z. 9 (1998), s. 459-463. - ISSN 0030-6061
302
Charakter prawny wadium przetargowego w obrębie zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 11/12 (1998), s. 77-108. - ISSN 0867-7255
303
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 14 października 1998 r. (II CKN-5/98) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 42, z. 6 (1998), s. 301-303. - ISSN 0030-6061
304
Formy zabezpieczenia pożyczek i kredytów zaciąganych przez gminy / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 1(18), R. 4 (1997), s. 28-32. - ISSN 1232-0307
305
Zakres odpowiedzialności za produkt / Ryszard SZOSTAK // Radca Prawny. - nr 1 (1995), s. 5-12. - ISSN 1230-1426
306
Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta / Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : P.P. Evan, 1995. - 79 s. ; 24 cm. - (Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 26). - ISBN 83-87091-26-X
307
O konieczności dostosowania polskich przepisów o ochronie konsumenta do europejskich rozwiązań prawnych / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 2 (1995), s. 30-55. - ISSN 0867-7255
308
Umowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych na tle konsumenckiego prawa europejskiego / Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Agencja SCHOLAR, 1994. - 245 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85838-18-X
309
O niektórych rozstrzygnięciach kształtujących dochody budżetowe gmin / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 10(34) (1993), s. 13-20. - ISSN 0867-4973
310
Z problematyki umów o przyjęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych = Selected Issues of Contracts on Taking over the Duty of Performance under Guaranty / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 48, z. 7 (1993), s. 19-30. - ISSN 0031-0980
311
Umowy o zastępstwo przy wykonywaniu świadczeń gwarancyjnych w praktyce gospodarczej = Contracts of Guarantee Performance Substitution in Economic Practice / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 369 (1992), s. 29-44. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
312
Gwarancja co do jakości towaru w świetle postanowień dokumentów gwarancyjnych = Commodity Quality Guarantee in the Light f Guarantee Documents Provisions / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 325 (1990), s. 63-83. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
313
Realizacja świadczeń gwarancyjnych w świetle poglądów orzecznictwa = Realization of Guarantee Obligation in the Light of Arbitration / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 279 (1988), s. 51-70. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
314
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 22 kwietnia 1988 r. (I CR-16/86) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 32, z. 10 (1988), s. 477-480. - ISSN 0030-6061
315
Z problematyki odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy używanych = Problems of Responsibility in Virtue of Warranty of Physical Malfunctioning of Second-Hand Goods / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 242 (1987), s. 47-65. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
316
Bezpośrednia odpowiedzialność producenta wobec konsumenta za wady wyrobu przy zastosowaniu konstrukcji przelewu uprawnień z rękojmi / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 199 (1984), s. 43-59. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
317
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki / Ryszard SZOSTAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 28 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
318
Reforma finansów publicznych : efektywność wydatków publicznych / Stanisław OWSIAK (kier. tematu), Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Ryszard SZOSTAK, Anna MOŹDZIERZ-NOWAK, Krzysztof STEPANIUK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 188 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Szostak R., (2019), Elementy prawa autorskiego. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 299-314.
2
Szostak R., (2019), Umowy transportowe. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 145-152.
3
Szostak R., (2019), Umowy o usługi turystyczne. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 201-207.
4
Szostak R., (2019), Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 153-165.
5
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 4 (59). - 128 s.; 23 cm. - 1733-0777
6
Szostak R., (2018), Elementy prawa administracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 79-93.
7
Szostak R., (2018), Ekonomiczno-prawne aspekty koncesji budowlanych. [W:] Królikowska-Olczak M. (red.), Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 415-429.
8
Szostak R. (red.), (2018), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXII, 295 s.
9
Szostak R., (2018), Procedury częściowo zautomatyzowane. [W:] Szostak R. (red.), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 239-276.
10
Szostak R., (2018), Miarkowanie kary umownej w zamówieniach publicznych. [W:] Fill W., Mędrala M., Mituś A. (red.), Kierunki zmian w administracji publicznej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 77-92.
11
Szostak R., (2018), O niektórych postulatach zmian w prawie zamówień publicznych. [W:] Stręciwilk M., Dobaczewska A. (red.), Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 77-93.
12
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 1 (56). - 119 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
13
Szostak R., (2018), Funkcjonowanie nadzoru nad udzielaniem i wykonywaniem zamówień publicznych. [W:] Smaga M., Winiarz M. (red.), Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 57-73.
14
Szostak R., (2018), Wstęp. [W:] Szostak R. (red.), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. XXI-XXII.
15
Szostak R., (2018), Elementy prawa finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 125-133.
16
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2018. - nr 2 (57). - 116 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
17
Szostak R., (2018), Umowy o zamówienia publiczne w zarysie, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 287 s.
18
Gnela B., Szostak R., (2018), Elementy prawa cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 155-243.
19
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 3 (58). - 103 s.; 23 cm. - 1733-0777
20
Szostak R., (2018), Zagadnienia ogólne. [W:] Szostak R. (red.), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-93.
21
Szostak R., (2018), Elektronizacja drobnych zamówień publicznych. [W:] Szostak R. (red.), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 277-289.
22
Szostak R., (2017), O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. Część pierwsza, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8 (244), s. 43-51.
23
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 4 (55). - 114 s.; 23 cm. - 1733-0777
24
Szostak R., (2017), Zagadnienia społeczne w zamówieniach publicznych, "Gdańskie Studia Prawnicze", t. 37, s. 349-361.
25
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 1 (52). - 124 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
26
Szostak R., (2017), O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. Część druga, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9 (245), s. 63-68.
27
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 2 (53). - 124 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
28
Szostak R., (2017), O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. [W:] Stręciwilk M., Panasiuk A. (red.), Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych - aktualne problemy i propozycje rozwiązań, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 163-184.
29
Szostak R., (2017), Sposoby weryfikacji wiarygodności gospodarczej i finansowej przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne. [W:] Owsiak S. (red.), Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 201-215.
30
Szostak R., (2017), O potrzebie wzmocnienia statusu Krajowej Izby Odwoławczej - z perspektywy 10-lecia jej działalności, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (52), s. 3-14.
31
Szostak R., (2017), Charakter prawny umów koncesyjnych, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2, s. 53-71.
32
Szostak R., (2017), Założenia treści prawa zamówień publicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 497, s. 36-52; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/65132?tab=1
33
Szostak R., (2017), Aktualny stan rynku zamówień publicznych w Polsce - problemy i kierunki rozwoju. [W:] Kania M., Nowicki P., Piwowarczyk A. (red.), Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku, Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, s. 253-270.
34
Szostak R., (2016), Zamówienia publiczne instrumentem stymulacji rozwoju gospodarczego. [W:] Powałowski A. (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 273-287.
35
Szostak R., (2016), Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 144-156.
36
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 1 (48). - 170 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
37
Szostak R., (2016), Elementy prawa autorskiego. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 275-289.
38
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 3 (50). - 116 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
39
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 2 (49). - 101 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
40
Szostak R., (2016), Umowy o usługi turystyczne. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 188-192.
41
Szostak R., (2016), Przetargowy obowiązek zawarcia umowy o zamówienie publiczne w nowym ujęciu, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (48), s. 122-131.
42
Szostak R., (2016), Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145-145a prawa zamówień publicznych, "Europa Regionum", t. 29, s. 211-227; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6325/23482.pdf
43
Szostak R., (2016), Umowy transportowe. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 136-143.
44
Szostak R., (2015), Czy jest dopuszczalna waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie o zamówienie publiczne? : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.10.2014 r. (II CSK 773/13), "Finanse Komunalne", R. 22, nr 10, s. 72-78.
45
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 2 (45). - 116 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
46
Szostak R., (2015), O urzędowej koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych - krytycznie, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6(218), s. 14-27.
47
Gnela B., Szostak R., (2015), Elementy prawa cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 128-204.
48
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 1 (44). - 145 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
49
Szostak R., (2015), Prawo zamówień publicznych - co dalej?, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2(214), s. 47-61.
50
Szostak R., (2015), Elementy prawa finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 104-111.
51
Szostak R., (2015), Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10, s. 13-19.
52
Szostak R., (2015), O potrzebie wzmocnienia funkcji prewencyjnej kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansowej w zakresie zamówień publicznych. [W:] Robaczyński W., Talik A., Zieliński Z. (red.), 10 lat ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Warszawa : Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, s. 30-47.
53
Szostak R., (2015), Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne w nowym ujęciu, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (44), s. 110-119.
54
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 3 (46). - 308 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
55
Szostak R., (2015), Uwagi de lege ferenda na temat zasad udzielania zamówień publicznych. [W:] Nowicki H., Nowicki P. (red.), Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian, Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., s. 118-131.
56
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 4 (47). - 305 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
57
Szostak R., (2015), Elementy prawa administracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 68-80.
58
Szostak R., (2015), O potrzebie usprawnienia kodeksowej regulacji umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia. [W:] Olejniczak A., Haberko J., Pyrzyńska A., Sokołowska D. (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań (Monografie Lex), Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 680-695.
59
Szostak R., (2015), Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (46), s. 252-261.
60
Szostak R., (2015), O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności za niektóre uchybienia popełniane przy udzielaniu lub wykonywaniu zamówień publicznych. [W:] Smaga M., Winiarz M. (red.), Dyscyplina finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 546-563.
61
Szostak R., (2015), Perspektywy rozwojowe samorządowych zamówień publicznych, "Finanse Komunalne", R. 22, nr 12 (203), s. 49-63.
62
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 1(40). - 174 s.; 23 cm. - 1733-0777
63
Szostak R., (2014), Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (40), s. 30-39.
64
Szostak R., (2014), Rozpoznawanie sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych po reaktywowaniu mechanizmów rynkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 370-386.
65
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 3(42). - 155 s.; 23 cm. - 1733-0777
66
Szostak R., (2014), Zasady prawa zamówień publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (42), s. 3-27.
67
Szostak R., (2014), Kryteria oceny ofert przetargowych w nowym ujęciu, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (43), s. 3-18.
68
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 2 (41). - 134 s.; 23 cm. - 1733-0777
69
Szostak R., (2014), [Recenzja], "Państwo i Prawo", R. 69, z. 1, s. 101-105.
70
Szostak R., (2014), Prawo autorskie i prawa pokrewne. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 35-53.
71
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 4(43). - 142 s.; 23 cm. - 1733-0777
72
Szostak R., (2013), Podstawowe instrumenty administracyjne w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (39), s. 27-43.
73
Szostak R., (2013), Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne. [W:] Szuma K. (red.), Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 37-56.
74
Szostak R., (2013), Zakres i struktura prawa zamówień publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (39), s. 3-17.
75
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2013. - nr 1 (36). - 132 s.; 24 cm. - 1733-0777
76
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2013. - nr 4 (39). - 143 s.; 24 cm. - 1733-0777
77
Szostak R., (2013), Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 8, s. 4-14.
78
Szostak R., (2013), Unieważnienie postępowania. [W:] Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 243-251.
79
Szostak R., (2013), Wybór oferty najkorzystniejszej. [W:] Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 221-242.
80
Szostak R., (2013), Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych. [W:] Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 252-265.
81
Szostak R., (2013), Praktyczne znaczenie nowego unormowania z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. [W:] Smaga M., Winiarz M. (red.), Dyscyplina Finansów Publicznych : narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, Kraków : Wydawnictwo Publicus : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 325-331.
82
Szostak R., (2013), Podwykonawstwo i jego znaczenie prawne w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (36), s. 3-19.
83
Szostak R., (2013), Umowa o zamówienie publiczne. [W:] Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 301-323.
84
Szostak R., (2012), Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1, s. 9-22.
85
Szostak R., (2012), Elementy prawa administracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 67-79.
86
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2012. - nr 3 (34). - 110 s.: il.; 24 cm. - 1733-0777
87
Szostak R., (2012), Umowy o usługi turystyczne. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 158-162.
88
Szostak R., (2012), Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym, "Transformacje Prawa Prywatnego", nr 1, s. 61-75; http://www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2012/03/tpp_1-2012_szostak.pdf
89
Szostak R., (2012), Weryfikacja stawki VAT przy ocenie ofert w przetargu na zamówienia publiczne. [W:] Gnela B. (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Warszawa : Difin, s. 164-174.
90
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2012. - nr 2 (33). - 100 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
91
Szostak R., (2012), O niektórych uwarunkowaniach efektywności zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich. [W:] Adamowicz E., Sadowy J. (red.), Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa), Gdańsk ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 139-159.
92
Szostak R., (2012), Zamówienia publiczne w starożytności oraz w epoce średniowieczno-feudalnej, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (34), s. 3-29.
93
Szostak R., (2012), Glosa do wyroku SN z 12.1.2012 r., IV CSK-219/11, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (33), s. 59-64.
94
Szostak R., (2012), Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 121-131.
95
Szostak R., (2012), O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów w europejskim prawie kontraktów. [W:] Jagielska M., Rott-Pietrzyk E., Wiewiórowska-Domagalska A. (red.), Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 109-119.
96
Szostak R., (2012), Regulacja prawna zamówień publicznych w Polsce w ujęciu historycznym, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (35), s. 3-40.
97
Szostak R., (2012), Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju. [W:] Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych, Warszawa : Krajowa Izba Odwoławcza, s. 1-26.
98
Szostak R., (2012), Elementy prawa finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 103-110.
99
Gnela B., Szostak R., (2012), Elementy prawa cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 128-202.
100
Szostak R., (2012), Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2, s. 31-44.
101
Szostak R., (2012), Zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami europejskimi, "Finanse Komunalne", R. 19, nr 4, s. 5-24.
102
Szostak R., (2012), Elementy prawa autorskiego. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 238-250.
103
Szostak R., (2012), Umowy transportowe. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 114-120.
104
Szostak R., (2011), Zarys rozwoju zamówień publicznych w Polsce na tle państw środkowoeuropejskich, "Studia Prawnicze", z. 3/4(189), s. 69-146.
105
Szostak R., (2011), Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich - zagadnienia organizacyjne, "Samorząd Terytorialny", R. 21, nr 11 (251), s. 61-79.
106
Szostak R., (2011), Odpowiedzialność organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom, "Państwo i Prawo", R. 66, z. 10, s. 46-58.
107
Szostak R., (2011), Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3, s. 14-22.
108
Gnela B., Szostak R., (2011), Elementy prawa cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 131-206.
109
Szostak R., (2011), Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 6 (246), s. 48-56.
110
Szostak R., (2011), Glosa do uchwały SN z 20.10.2011 r. III CZP 52/11, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4(31), s. 82-88.
111
Szostak R., (2011), Charakter prawny korekt finansowych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10, s. 9-13.
112
Szostak R., (2011), O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom ubiegającym się o zamówienie publiczne, "Studia Prawnicze : rozprawy i materiały", s. 115-131; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/416/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2011.pdf?sequence=1
113
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : IZP, 2011. - nr 2(29). - 135 s.; 23 cm. - 1733-0777
114
Szostak R., (2011), Elementy prawa finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 105-112.
115
Szostak R., (2011), Nadzór inwestorski, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1(28), s. 3-19.
116
Szostak R., (2011), Nowy Komentarz do zamówień sektorowych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9, s. 77-79.
117
Szostak R., (2011), Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4, s. 44-51.
118
Szostak R., (2011), Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 113-124.
119
Szostak R., (2011), Umowy o usługi turystyczne. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 149-153.
120
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - nr 1(28). - 110 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
121
Szostak R., (2011), O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne. [W:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 269-283.
122
Szostak R., (2011), Zamówienia publiczne na usługi badawcze lub rozwojowe, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8, s. 38-47.
123
Szostak R., (2011), Elementy prawa administracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 67-80.
124
Szostak R., (2011), Z problematyki zamówień publicznych na usługi badawczo-rozwojowe. [W:] Niczyporuk J., Sadowy J., Urbanek M. (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1, Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], s. 193-203.
125
Szostak R., (2011), Elementy prawa autorskiego. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 233-246.
126
Szostak R., (2011), Uwagi o charakterze prawnym gwarancji ubezpieczeniowej. [W:] Gnela B. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 142-151.
127
Szostak R., (2011), Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorcy za nadużycie środków ochrony procesowej, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 2 (222), s. 45-52.
128
Szostak R., (2011), Umowy transportowe. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 105-111.
129
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 3 (26). - 96 s.; 23 cm. - 1733-0777
130
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 4 (27). - ; 23 cm. - 1733-0777
131
Szostak R., (2010), Zakaz udzielania zamówień publicznych bez dostatecznego pokrycia finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 149-161.
132
Szostak R., (2010), Przetargowy wybór oferty najkorzystniejszej na tle europejskich tendencji rozwojowych. [W:] Borowicz A., Królikowska-Olczak M., Sadowy J., Starzyńska W. (red.), Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 57-78.
133
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 1 (24). - 105 s.; 23 cm. - 1733-0777
134
Szostak R., (2010), Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne a kontrola w jednostkach sektora finansów publicznych, "Kontrola Państwowa", R. 55, nr 6(335), s. 3-24.
135
Szostak R., (2010), Planowanie i szacowanie zamówień publicznych w świetle zmienionej regulacji prawnej, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11, s. 6-18.
136
Szostak R., (2010), Glosa do wyroku SN z 24.7.2009 r., II CSK 61/09, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (26), s. 82-88.
137
Szostak R., (2010), Glosa do wyroku SN z 8.02.2008 r. I CSK 328/07 [dot. zadatku w umowie przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego], "Rejent", R. 20, nr 11 (235), s. 98-113.
138
Szostak R., (2010), Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 93-109.
139
Szostak R., (2010), Umowa o prace geodezyjno-kartograficzne w budownictwie, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (27), s. 3-13.
140
Szostak R., (2010), Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (24), s. 3-34.
141
Szostak R., (2010), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - charakterystyka ogólna, "Kontrola Państwowa", R. 55, nr 5(334), s. 3-20; https://www.nik.gov.pl/plik/id,2255.pdf
142
Szostak R., (2010), Umowa o prace geologiczno-inżynierskie, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (26), s. 58-64.
143
Szostak R., (2010), Dochodzenie zwrotu wadium od zamawiającego - glosa - V CSK 456/09, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (25), s. 70-76.
144
Szostak R., (2010), Prawo do sądu w zakresie sporów związanych udzielaniem zamówień publicznych. [W:] Franaszek H. (red.), Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej (Państwo i Społeczeństwo; R. 10, nr 1), Kraków : Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 131-146.
145
Szostak R., (2010), Warunki wymagane od wykonawców a dopuszczalność odwołania przy udzielaniu zamówień małej wartości - glosa - III CZP 110/09, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (24), s. 97-104.
146
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 2 (25). - 96 s.; 23 cm. - 1733-0777
147
Szostak R., (2010), Umowa o roboty budowlane z perspektywy nowego Kodeksu cywilnego. [W:] Gniewek E., Górska K., Machnikowski P. (red.), Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, (Wrocław, 25-27.9.2008 r.), Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 435-444.
148
Szostak R., (2009), Co oznacza zakaz zmiany umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści wybranej oferty?, "Monitor Prawniczy", nr 10, s. 544-546.
149
Szostak R., (2009), O niektórych rozwiązaniach prawnych w sferze zamówień publicznych łagodzących skutki recesji gospodarczej. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 397-407.
150
Szostak R., (2009), Pełnomocnictwo do działania przed Krajową Izbą Odwoławczą, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (21), s. 3-10.
151
Szostak R., (2009), Kodeksowa regulacja procedur zawierania umów : uwagi de lege ferenda. [W:] Studia i rozprawy: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 347-367.
152
Szostak R., (2009), Glosa do uchwały SN z 24.02.2009 r. III CZP 147/08, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (21), s. 107-116.
153
Szostak R., (2009), Dynamiczny system zakupów. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9, s. 42-46.
154
Szostak R., (2009), Zaostrzenie zakazu zmiany umowy po nowelizacji, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3, s. 41-57.
155
Szostak R., (2009), Dynamiczny system zakupów. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10, s. 18-24.
156
Szostak R., (2009), Pzp trzeba dalej usprawniać, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8, s. 64-72.
157
Szostak R., (2009), Glosa do postanowienia SN z 7.10.2008 r., III CZP-87/08, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (20), s. 68-75.
158
Szostak R., (2009), Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu na zamówienie publiczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 23-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/169622819
159
Szostak R., (2009), Glosa do wyroku SN z dnia 20 listopada 2008 r., III CSK 184/08, "Samorząd Terytorialny", nr 3, s. 76-83.
160
Szostak R., (2009), Przetarg na tle rozwiązań europejskich - zarys problemu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802, s. 23-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/164075811
161
Szostak R., (2009), Z problematyki odpowiedzialności "kierownika zamawiającego" za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych, "Studia Prawnicze : rozprawy i materiały", s. 135-160; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/370/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
162
Szostak R., (2009), Dopuszczalność zaskarżenia wyroku arbitrów po zawarciu umowy o zamówienie publiczne, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 1 (138), s. 113-122.
163
Szostak R., (2009), O potrzebie dalszych usprawnień w prawie zamówień publicznych. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 227-237.
164
Szostak R., (2009), Elektroniczne zamówienia publiczne. [W:] Szostek D. (red.), e-Administracja : prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Wrocław : Presscom, s. 95-134.
165
Szostak R., (2009), Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 89-106.
166
Szostak R., (2008), Kierunki zmian w projekcie ustawy o finansach publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11, s. 66-76.
167
Szostak R., (2008), Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1, s. 8-22.
168
Szostak R., (2008), Z problematyki porozumień przetargowych. [W:] Pazdan M., Popiołek W., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. (red.), Europeizacja prawa prywatnego, T. 2 (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 521-539.
169
Szostak R., (2008), Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 3, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4, s. 40-48.
170
Szostak R., (2008), Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 2, "Prawo Spółek", nr 1 (133), s. 2-8.
171
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. - nr 4 (19) wydanie specjalne. - 289 s.: il.; 30 cm. - 1733-0777
172
Szostak R., (2008), Zasada pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 776, s. 5-14; https://bazekon.uek.krakow.pl/160568249
173
Szostak R., (2008), Cywilnoprawna odpowiedzialność zamawiającego - organizatora postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (17), s. 3-21.
174
Szostak R., (2008), O niektórych warunkach ubiegania się o zamówienie publiczne po nowelizacji ustawy, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (18), s. 3-21.
175
Szostak R., (2008), Wynagrodzenie za roboty budowlane : Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 15 czerwca 2007 r. (V CSK-63/07), "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3, s. 51-53.
176
Szostak R., (2008), Prawo zamówień publicznych po nowelizacji, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9, s. 4-11.
177
Szostak R., (2008), Przedkontraktowe powinności informacyjne. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego, s. 79-91.
178
Szostak R., (2008), O potrzebie uchylenia art. 647 k.c., "Przegląd Prawa Handlowego", nr 6 (190), s. 12-18.
179
Szostak R., (2008), Uproszczenia proceduralne w świetle nowelizacji PZP, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8, s. 70-79.
180
Szostak R., (2008), Glosa do uchwały SN z 7.12.2007 r. III CZP 123/07, "Monitor Prawniczy", nr 12, s. 660-664.
181
Szostak R., (2008), Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3, s. 30-36.
182
Szostak R., (2008), Glosa do wyroku SN z 7.7.2007 r., II CSK-344/07, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (16), s. 105-112.
183
Szostak R., (2008), Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6, s. 52-60.
184
Szostak R., (2008), O dopuszczalnych modyfikacjach zobowiązań z umów o zamówienia publiczne, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (19) wydanie specjalne, s. 241-251.
185
Szostak R., (2007), Wynagrodzenie za roboty budowlane, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2, s. 9-19.
186
Szostak R., (2007), Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych. Cz. 2, "Rejent", R. 17, nr 1(189), s. 50-72.
187
Szostak R., (2007), Komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 189, [1] s.
188
Szostak R., (2007), Rozstrzyganie sporów przedumownych wynikających z uchybień popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych, "Przegląd Sądowy", nr 3, s. 72-85.
189
Szostak R., (2007), Kształtowanie warunków zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 16, z. 1, s. 37-62.
190
Szostak R., (2007), Udzielenie zamówienia publicznego w trybie tzw. zapytania o cenę, "Studia Prawnicze", z. 2(172), s. 55-74.
191
Szostak R., (2007), Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6, s. 12-19.
192
Szostak R., (2007), Udzielanie zamówień publicznych w trybie powtarzalnego przetargu elektronicznego - dynamiczny sposób dokonywania zakupów, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 1 (172), s. 27-35.
193
Szostak R., (2007), Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 12, s. 6-18.
194
Szostak R., (2007), Zamówienia związane z Euro 2012, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11, s. 16-24.
195
Szostak R., (2007), How and Why to Teach Interdisciplinary Research Practice, "Journal of Research Practice", Vol. 3, Issue 2, Art. M17
196
Szostak R., (2007), O potrzebie wykorzystania rozwiązań zawartych w PECL w pracach nad nowym polskim Kodeksem cywilnym. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy, s. 5-11.
197
Szostak R., (2007), Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 3, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10, s. 40-45.
198
Szostak R., (2007), Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 7, s. 40-46.
199
Szostak R., (2007), Odpowiedzialność karno-administracyjna za uchybienia popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 121-133.
200
Szostak R., (2007), Planowanie i finansowanie zamówień publicznych : wartość zamówienia publicznego, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1, s. 26-34.
201
Szostak R., (2007), Weryfikacja wiarygodności gospodarczej przedsiębiorcy ubiegającego się o zamówienie publiczne. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 557-567.
202
Szostak R., (2007), Komentarz do nowelizacji prawa zamówień publicznych 2007, Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 189, [1] s.
203
Szostak R., (2007), Z problematyki przetargu organizowanego na sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego w trybie prywatyzacji, "Rejent", R. 17, nr 10(198), s. 56-71.
204
Szostak R., (2007), Umowy ramowe po nowelizacji, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5, s. 22-25.
205
Szostak R., (2007), Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 1, "Prawo Spółek", nr 12 (132), s. 2-10.
206
Szostak R., (2007), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 5 października 2006 r. (IV CSK-153/06), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 51, z. 10, s. 754-758.
207
Szostak R., (2007), Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych 2007, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4, s. 24-32.
208
Szostak R., (2007), Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego : z dn. 19 czerwca 2007 r. (III CZP-25/07), "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11, s. 38-41.
209
Szostak R., (2006), Glosa do wyroku SN z 14.02.2006 r. II CSK 84/05, "Finanse Komunalne", nr 12, s. 65-76.
210
Szostak R., (2006), Dialog konkurencyjny w zamówieniach publicznych, "Finanse Komunalne", nr 7-8, s. 86-93.
211
Szostak R., (2006), Glosa : [Uchwała Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2006 r.(III CZP-124/05)], "Samorząd Terytorialny", nr 7-8, s. 156-160.
212
Szostak R., (2006), Glosa : [Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 sierpnia 2005 r.(II GSK-105/05)], "Samorząd Terytorialny", nr 1-2, s. 139-145.
213
Szostak R., (2006), Elektroniczna aukcja uzupełniająca w zamówieniach publicznych, "Rejent", R. 16, nr 9(185), s. 47-66.
214
Szostak R., (2006), Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych. Cz. 1, "Rejent", R. 16, nr 12(188), s. 21-41.
215
Szostak R., (2006), Dynamiczny system zakupów. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4(108), s. 7-11.
216
Szostak R., (2006), Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1(105), s. 23-31.
217
Szostak R., (2006), Komentarz do wyroku, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1(105), s. 52-54.
218
Szostak R., (2006), Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 1, "Prawo Spółek", nr 10 (118), s. 34-40.
219
Szostak R., (2006), Następstwa prawne nieważnej umowy o zamówienie publiczne, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2(106), s. 4-11.
220
Szostak R., (2006), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 27 stycznia 2005 r. (III CZP-78/04), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 50, z. 6, s. 319-321.
221
Szostak R., (2006), Ogłoszenia po nowelizacji, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9(113), s. 4-8.
222
Szostak R., (2006), Umowy ramowe, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11(115), s. 18-22.
223
Szostak R., (2006), Glosa do uchwały SN z dnia 21 października 2005 r., III CZP 74/05 - zastrzeganie tajemnicy przy składaniu oferty na przetarg o zamówienie publiczne, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 3 (127), s. 119-126.
224
Szostak R., (2006), Koncentracja postępowania protestacyjno-odwoławczego, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6(110), s. 20-28.
225
Szostak R., (2006), Dynamiczny system zakupów. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(109), s. 22-25.
226
Szostak R., (2006), Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - sposoby negocjacyjne i przetargowe (cz. 2). [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja, s. 6-17.
227
Szostak R., (2006), Dokumentowanie warunków udziału w postępowaniu, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 7(111), s. 4-7.
228
Szostak R., (2006), Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 2, "Prawo Spółek", nr 11 (119), s. 37-44.
229
Szostak R., (2006), Trybunał Konstytucyjny orzekł, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8(112), s. 15-19.
230
Szostak R., (2006), Kierunki zmian Prawa zamówień publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3(107), s. 7-18.
231
Szostak R., (2005), Charakter prawny zaliczki w ramach zamówień publicznych, "Państwo i Prawo", R. 62, z. 3, s. 36-45.
232
Szostak R., (2005), Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(97), s. 12-19.
233
Szostak R., (2005), Elementy prawa administracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 59-96.
234
Szostak R., (2005), Zamówienia sektorowe. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1(93), s. 24-30.
235
Szostak R., (2005), Unieważnienie postępowania, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 7(99), s. 8-15.
236
Szostak R., (2005), Charakter prawny porozumień ramowych w zamówieniach publicznych, "Państwo i Prawo", R. 60, z. 7, s. 51-65.
237
Szostak R., (2005), Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3(95), s. 19-26.
238
Szostak R., (2005), Zamówienia sektorowe. Cz. 2, "Finanse Komunalne", nr 1/2, s. 75-82.
239
Szostak R., (2005), Elementy prawa finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 122-139.
240
Szostak R., (2005), Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 12(104), s. 3-8.
241
Szostak R., (2005), Glosa do wyroku SN z 10.04.2003 r. III CKN 1320/00, "Przegląd Sądowy", nr 1, s. 180-187.
242
Szostak R., (2005), Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych przez zespoły arbitrów, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11(103), s. 26-33.
243
Szostak R., (2005), Odrzucenie oferty, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4(96), s. 3-11.
244
Szostak R., (2005), Udzielanie zamówień publicznych przez spółki handlowe, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9(101), s. 16-22.
245
Szostak R., (2005), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 13 stycznia 2004 r. (V CK-97/03), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 49, z. 5, s. 88-90.
246
Gnela B., Koczanowski J., Szostak R., (2005), Elementy prawa cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 163-248.
247
Szostak R., (2005), Konkurs na najlepsze dzieło projektowe w świetle nowego prawa zamówień publicznych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 10 (157), s. 18-24.
248
Szostak R., (2005), Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych, "Finanse Komunalne", nr 3, s. 35-51.
249
Szostak R., (2005), Obowiązek zawarcia umowy, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10(102), s. 3-8.
250
Szostak R., (2005), Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6(98), s. 11-16.
251
Szostak R., (2005), Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne: zagadnienia konstrukcyjne, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 166), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 248 s.
252
Szostak R., (2005), Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - oferta i jej przyjęcie. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego, s. 20-29.
253
Szostak R., (2005), Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2(94), s. 3-9.
254
Szostak R., (2005), Glosa do wyroku z 27 VI 2003, IV CKN 302/01, "Państwo i Prawo", R. 60, z. 4, s. 115-120.
255
Szostak R., (2005), Jurysdykcja w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11(103), s. 46-49.
256
Szostak R., (2005), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r. V CK-12/03, "Rejent", R. 15, nr 3(167), s. 107-116.
257
Szostak R., (2004), Zamówienia sektorowe. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 12(92), s. 16-26.
258
Szostak R., (2004), Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. II, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3(83), s. 7-19.
259
Szostak R., (2004), Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. III, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4(84), s. 3-13.
260
Szostak R., (2004), Procedura udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 660, s. 21-38.
261
Szostak R., (2004), Zamówienia sektorowe. Cz. 1, "Finanse Komunalne", nr 12, s. 29-41.
262
Szostak R., (2004), Charakter prawny konkursu na dzieło projektowe w zamówieniach publicznych, "Państwo i Prawo", R. 59, z. 6, s. 64-75.
263
Szostak R., (2004), Wadium przetargowe według nowych przepisów kodeksu cywilnego, "Przegląd Sądowy", nr 1, s. 80-94.
264
Szostak R., (2004), Zagadnienia konstrukcyjne przetargu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", z. 1, s. 71-115.
265
Bieg terminu do oprotestowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oprac. R. Szostak, (2004) "Finanse Komunalne", nr 11, s. 49-51.
266
Szostak R., (2004), Aukcja elektroniczna w świetle prawa zamówień publicznych, "Rejent", R. 14, nr 10(162), s. 116-133.
267
Szostak R., (2004), Podwykonawca robót budowlanych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1(81), s. 17-25.
268
Szostak R., (2004), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 13 lutego 2003 r. (III CZP 95/02), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 48, z. 12, s. 662-665.
269
Szostak R., (2004), Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 17 lipca 2003 r.(III CZP-44/03)], "Samorząd Terytorialny", R. XIV, nr 12 (168), s. 80-83.
270
Szostak R., (2004), Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. I, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2(82), s. 3-11.
271
Szostak R., (2003), Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część druga, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(73), s. 2-18.
272
Szostak R., (2003), Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część pierwsza, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1(69), s. 6-14.
273
Szostak R., (2003), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 18 września 2002 r., (III CZP-52/02), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 47, z. 5, s. 248-251.
274
Szostak R., (2003), Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część pierwsza, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4(72), s. 2-11.
275
Szostak R., (2003), Aukcja w ujęciu zmienionych przepisów kodeksu cywilnego, "Rejent", R. 13, nr 9(149), s. 107-129.
276
Szostak R., (2003), Kontrola finansów i zamówień publicznych przez samorządowe komisje rewizyjne, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3(71), s. 6-15.
277
Szostak R., (2003), Umowy transportowe. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 177-189.
278
Szostak R., (2003), Usługi transportowe i spedycyjne, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8(76), s. 2-10.
279
Szostak R., (2003), Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część druga, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2(70), s. 2-7.
280
Gnela B., Szostak R., (2003), Ogólne zagadnienia umów gospodarczych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 94-140.
281
Szostak R., (2002), Ograniczenie jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11(67), s. 2-10.
282
Szostak R., (2002), Wzmocnienie ochrony prawnej interesów przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9(65), s. 2-5.
283
Szostak R., (2002), O niektórych gwarancjach efektywności samorządowych wydatków publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 12(68), s. 4-11.
284
Szostak R., (2002), Unieważnienie postępowania po zmianie regulacji ustawowej, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(61), s. 2-10.
285
Szostak R., (2002), Uzupełnianie dokumentów wymaganych od oferenta, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(61), s. 48-49.
286
Szostak R., (2002), Regulamin pracy komisji przetargowej, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10(66), s. 2-7.
287
Szostak R., (2002), Status prawny komisji przetargowej, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 7(63), s. 2-12.
288
Szostak R., (2002), Nowe regulacje dotyczące wadium, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4(60), s. 2-10.
289
Szostak R., (2001), Publiczno-prawne przesłanki doboru kryteriów oceny ofert, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6(50), s. 62-66.
290
Gnela B., Szostak R. (red.), (2001), Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 291 s.
291
Szostak R., (2001), Arbitraż w zamówieniach publicznych - co dalej?, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8(52), s. 18-20.
292
Szostak R., (2001), Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 1999 r.(III CKN 478/98)], "Samorząd Terytorialny", R. XI, nr 6 (126), s. 68-71.
293
Szostak R., (2001), Przygotowanie udzielenia zamówienia publicznego, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(49), s. 25-31.
294
Szostak R., (2001), O dalszym dostosowaniu polskiego prawa zamówień publicznych do rozwiązań europejskich. [W:] Gnela B., Szostak R. (red.), Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, s. 149-163.
295
Szostak R., (2001), Planowanie i szacowanie samorządowych zamówień publicznych, "Finanse Komunalne", nr 4, s. 5-16.
296
Szostak R., (2000), Kształtowanie wynagrodzenia pieniężnego w umowie o dzieło - uwagi na tle doświadczeń praktyki i orzecznictwa. [W:] Gnela B., Koczanowski J., Szostak R. (red.), Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 209-228.
297
Gnela B., Koczanowski J., Szostak R. (red.), (2000), Studia z prawa cywilnego i gospodarczego: księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 258 s.
298
Szostak R., (1999), Obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", nr 3(32), s. 5-21.
299
Szostak R., (1999), Kredyty i pożyczki zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego na tle nowych przepisów o finansach publicznych, "Finanse Komunalne", nr 2(31), s. 5-24.
300
Szostak R., (1999), Poręczenia i gwarancje wadialne (na tle zamówień publicznych), "Przegląd Sądowy", nr 1, s. 3-32.
301
Szostak R., (1998), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 26 listopada 1997 r. (II CKN-458/97), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 42, z. 9, s. 459-463.
302
Szostak R., (1998), Charakter prawny wadium przetargowego w obrębie zamówień publicznych, "Przegląd Sądowy", nr 11/12, s. 77-108.
303
Szostak R., (1998), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 14 października 1998 r. (II CKN-5/98), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 42, z. 6, s. 301-303.
304
Szostak R., (1997), Formy zabezpieczenia pożyczek i kredytów zaciąganych przez gminy, "Finanse Komunalne", nr 1(18), R. 4, s. 28-32.
305
Szostak R., (1995), Zakres odpowiedzialności za produkt, "Radca Prawny", nr 1, s. 5-12.
306
Szostak R., (1995), Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta, Warszawa : P.P. Evan, 79 s.
307
Szostak R., (1995), O konieczności dostosowania polskich przepisów o ochronie konsumenta do europejskich rozwiązań prawnych, "Przegląd Sądowy", nr 2, s. 30-55.
308
Szostak R., (1994), Umowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych na tle konsumenckiego prawa europejskiego, Warszawa : Agencja SCHOLAR, 245 s.
309
Szostak R., (1993), O niektórych rozstrzygnięciach kształtujących dochody budżetowe gmin, "Samorząd Terytorialny", nr 10(34), s. 13-20.
310
Szostak R., (1993), Z problematyki umów o przyjęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych, "Państwo i Prawo", R. 48, z. 7, s. 19-30.
311
Szostak R., (1992), Umowy o zastępstwo przy wykonywaniu świadczeń gwarancyjnych w praktyce gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 369, s. 29-44.
312
Szostak R., (1990), Gwarancja co do jakości towaru w świetle postanowień dokumentów gwarancyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 325, s. 63-83.
313
Szostak R., (1988), Realizacja świadczeń gwarancyjnych w świetle poglądów orzecznictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 279, s. 51-70.
314
Szostak R., (1988), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 22 kwietnia 1988 r. (I CR-16/86), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 32, z. 10, s. 477-480.
315
Szostak R., (1987), Z problematyki odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy używanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 242, s. 47-65.
316
Szostak R., (1984), Bezpośrednia odpowiedzialność producenta wobec konsumenta za wady wyrobu przy zastosowaniu konstrukcji przelewu uprawnień z rękojmi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 199, s. 43-59.
317
Szostak R., (2002), Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 s.
318
Kasperowicz-Stępień A., Szostak R., Moździerz-Nowak A., Stepaniuk K., Owsiak S., (2002), Reforma finansów publicznych: efektywność wydatków publicznych, Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 188 s.
1
@inbook{UEK:2168332655,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa autorskiego",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "299-314",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-528-1",
}
2
@inbook{UEK:2168332629,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy transportowe",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "145-152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-528-1",
}
3
@inbook{UEK:2168332641,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy o usługi turystyczne",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "201-207",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-528-1",
}
4
@inbook{UEK:2168332631,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy w zakresie inwestycji budowlanych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "153-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-528-1",
}
6
@inbook{UEK:2168330655,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa administracyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "79-93",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-121-4",
}
7
@inbook{UEK:2168328295,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Ekonomiczno-prawne aspekty koncesji budowlanych",
booktitle = "Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna",
pages = "415-429",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5",
}
9
@inbook{UEK:2168332309,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Procedury częściowo zautomatyzowane",
booktitle = "Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych",
pages = "239-276",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2",
}
10
@inbook{UEK:2168327391,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Miarkowanie kary umownej w zamówieniach publicznych",
booktitle = "Kierunki zmian w administracji publicznej",
pages = "77-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8",
}
11
@inbook{UEK:2168327371,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O niektórych postulatach zmian w prawie zamówień publicznych",
booktitle = "Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych",
pages = "77-93",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2018",
isbn = "978-83-88686-63-4",
}
13
@inbook{UEK:2168332879,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Funkcjonowanie nadzoru nad udzielaniem i wykonywaniem zamówień publicznych",
booktitle = "Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych",
pages = "57-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-949266-4-9",
}
14
@inbook{UEK:2168332303,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Wstęp",
booktitle = "Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych",
pages = "XXI-XXII",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2",
}
15
@inbook{UEK:2168330661,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa finansowego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "125-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-121-4",
}
17
@book{UEK:2168323789,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy o zamówienia publiczne w zarysie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2018",
isbn = "978-83-88686-49-8",
}
18
@inbook{UEK:2168330669,
author = "Gnela Bogusława and Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa cywilnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "155-243",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-121-4",
}
20
@inbook{UEK:2168332297,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zagadnienia ogólne",
booktitle = "Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych",
pages = "1-93",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2",
}
21
@inbook{UEK:2168332311,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elektronizacja drobnych zamówień publicznych",
booktitle = "Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych",
pages = "277-289",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2",
}
22
@article{UEK:2168328461,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "8 (244)",
pages = "43-51",
year = "2017",
}
24
@article{UEK:2168320487,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zagadnienia społeczne w zamówieniach publicznych",
journal = "Gdańskie Studia Prawnicze",
number = "t. 37",
pages = "349-361",
year = "2017",
}
26
@article{UEK:2168328457,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "9 (245)",
pages = "63-68",
year = "2017",
}
28
@inbook{UEK:2168328465,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych",
booktitle = "Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych - aktualne problemy i propozycje rozwiązań",
pages = "163-184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2017",
isbn = "978-83-88686-53-5",
}
29
@inbook{UEK:2168319531,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Sposoby weryfikacji wiarygodności gospodarczej i finansowej przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi",
pages = "201-215",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3",
}
30
@article{UEK:2168313331,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie wzmocnienia statusu Krajowej Izby Odwoławczej - z perspektywy 10-lecia jej działalności",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (52)",
pages = "3-14",
year = "2017",
}
31
@article{UEK:2168314187,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Charakter prawny umów koncesyjnych",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "1-2",
pages = "53-71",
year = "2017",
}
32
@article{UEK:2168328403,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Założenia treści prawa zamówień publicznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "497",
pages = "36-52",
year = "2017",
}
33
@inbook{UEK:2168319725,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Aktualny stan rynku zamówień publicznych w Polsce - problemy i kierunki rozwoju",
booktitle = "Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku",
pages = "253-270",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Ius Publicum",
year = "2017",
isbn = "978-83-946766-1-2",
}
34
@inbook{UEK:2168307679,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zamówienia publiczne instrumentem stymulacji rozwoju gospodarczego",
booktitle = "Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę",
pages = "273-287",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
isbn = "978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5",
}
35
@inbook{UEK:2168305133,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy w zakresie inwestycji budowlanych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "144-156",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "2. wyd",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9961-6",
}
37
@inbook{UEK:2168305165,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa autorskiego",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "275-289",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "2. wyd",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9961-6",
}
40
@inbook{UEK:2168305147,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy o usługi turystyczne",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "188-192",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "2. wyd",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9961-6",
}
41
@article{UEK:2168311113,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Przetargowy obowiązek zawarcia umowy o zamówienie publiczne w nowym ujęciu",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (48)",
pages = "122-131",
year = "2016",
}
42
@article{UEK:2168315115,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145-145a prawa zamówień publicznych",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 29",
pages = "211-227",
year = "2016",
}
43
@inbook{UEK:2168305131,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy transportowe",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "136-143",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "2. wyd",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9961-6",
}
44
@article{UEK:2168305811,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Czy jest dopuszczalna waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie o zamówienie publiczne? : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.10.2014 r. (II CSK 773/13)",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 22, 10",
pages = "72-78",
year = "2015",
}
46
@article{UEK:2168305823,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O urzędowej koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych - krytycznie",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "6(218)",
pages = "14-27",
year = "2015",
}
47
@inbook{UEK:2168299929,
author = "Gnela Bogusława and Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa cywilnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "128-204",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
49
@article{UEK:2168305821,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Prawo zamówień publicznych - co dalej?",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "2(214)",
pages = "47-61",
year = "2015",
}
50
@inbook{UEK:2168299923,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa finansowego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "104-111",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
51
@article{UEK:2168301299,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "10",
pages = "13-19",
year = "2015",
}
52
@inbook{UEK:2168305827,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie wzmocnienia funkcji prewencyjnej kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansowej w zakresie zamówień publicznych",
booktitle = "10 lat ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
pages = "30-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-942027-0-5",
}
53
@article{UEK:2168298241,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne w nowym ujęciu",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (44)",
pages = "110-119",
year = "2015",
}
55
@inbook{UEK:2168291913,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Uwagi de lege ferenda na temat zasad udzielania zamówień publicznych",
booktitle = "Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian",
pages = "118-131",
adress = "Wrocław",
publisher = "PRESSCOM Sp. z o.o.",
year = "2015",
isbn = "978-83-64512-44-5",
}
57
@inbook{UEK:2168299919,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa administracyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "68-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
58
@inbook{UEK:2168303769,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie usprawnienia kodeksowej regulacji umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia",
booktitle = "Współczesne problemy prawa zobowiązań",
pages = "680-695",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-8052-2",
}
59
@article{UEK:2168298261,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (46)",
pages = "252-261",
year = "2015",
}
60
@inbook{UEK:2168301689,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności za niektóre uchybienia popełniane przy udzielaniu lub wykonywaniu zamówień publicznych",
booktitle = "Dyscyplina finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka",
pages = "546-563",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8050-6 ; 978-83-255-8051-3",
}
61
@article{UEK:2168305813,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Perspektywy rozwojowe samorządowych zamówień publicznych",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 22, 12 (203)",
pages = "49-63",
year = "2015",
}
63
@article{UEK:2168295665,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (40)",
pages = "30-39",
year = "2014",
}
64
@article{UEK:2168288871,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Rozpoznawanie sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych po reaktywowaniu mechanizmów rynkowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "370-386",
adress = "",
year = "2014",
}
66
@article{UEK:2168295671,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zasady prawa zamówień publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (42)",
pages = "3-27",
year = "2014",
}
67
@article{UEK:2168295677,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Kryteria oceny ofert przetargowych w nowym ujęciu",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (43)",
pages = "3-18",
year = "2014",
}
69
@rec{UEK:2168295621,
author = "Szostak Ryszard",
title = "[Recenzja]",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "R. 69, z. 1",
pages = "101-105",
year = "2014",
}
70
@inbook{UEK:2168276101,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Prawo autorskie i prawa pokrewne",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "35-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
72
@article{UEK:2168306975,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Podstawowe instrumenty administracyjne w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (39)",
pages = "27-43",
year = "2013",
}
73
@inbook{UEK:2168262094,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne",
booktitle = "Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych",
pages = "37-56",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7417-766-5",
}
74
@article{UEK:2168306971,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zakres i struktura prawa zamówień publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (39)",
pages = "3-17",
year = "2013",
}
77
@article{UEK:2168322929,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju",
journal = "Europejski Przegląd Sądowy",
number = "8",
pages = "4-14",
year = "2013",
}
78
@inbook{UEK:2168294851,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Unieważnienie postępowania",
booktitle = "System zamówień publicznych w Polsce",
pages = "243-251",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2013",
isbn = "978-83-88686-26-9",
}
79
@inbook{UEK:2168294849,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Wybór oferty najkorzystniejszej",
booktitle = "System zamówień publicznych w Polsce",
pages = "221-242",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2013",
isbn = "978-83-88686-26-9",
}
80
@inbook{UEK:2168294853,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych",
booktitle = "System zamówień publicznych w Polsce",
pages = "252-265",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2013",
isbn = "978-83-88686-26-9",
}
81
@inbook{UEK:2168304257,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Praktyczne znaczenie nowego unormowania z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych",
booktitle = "Dyscyplina Finansów Publicznych : narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego",
pages = "325-331",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Publicus : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2013",
isbn = "83-88730-20-7",
}
82
@article{UEK:2168304629,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Podwykonawstwo i jego znaczenie prawne w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (36)",
pages = "3-19",
year = "2013",
}
83
@inbook{UEK:2168294855,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowa o zamówienie publiczne",
booktitle = "System zamówień publicznych w Polsce",
pages = "301-323",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2013",
isbn = "978-83-88686-26-9",
}
84
@article{UEK:2168230288,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "1",
pages = "9-22",
year = "2012",
}
85
@inbook{UEK:2168239756,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa administracyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "67-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
87
@inbook{UEK:2168262706,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy o usługi turystyczne",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "158-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4121-9",
}
88
@article{UEK:2168310595,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym",
journal = "Transformacje Prawa Prywatnego",
number = "1",
pages = "61-75",
year = "2012",
}
89
@inbook{UEK:2168242034,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Weryfikacja stawki VAT przy ocenie ofert w przetargu na zamówienia publiczne",
booktitle = "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym",
pages = "164-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-676-2",
}
91
@inbook{UEK:2168294317,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O niektórych uwarunkowaniach efektywności zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich",
booktitle = "Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa)",
pages = "139-159",
adress = "Gdańsk ; Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 rozszerz.",
isbn = "83-88686-24-0",
}
92
@article{UEK:2168303855,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zamówienia publiczne w starożytności oraz w epoce średniowieczno-feudalnej",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (34)",
pages = "3-29",
year = "2012",
}
93
@article{UEK:2168301193,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Glosa do wyroku SN z 12.1.2012 r., IV CSK-219/11",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (33)",
pages = "59-64",
year = "2012",
}
94
@inbook{UEK:2168262696,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy w zakresie inwestycji budowlanych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "121-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4121-9",
}
95
@inbook{UEK:2168303595,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów w europejskim prawie kontraktów",
booktitle = "Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe",
pages = "109-119",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
isbn = "978-83-62818-01-3 ; 978-83-255-3793-7",
}
96
@article{UEK:2168305249,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Regulacja prawna zamówień publicznych w Polsce w ujęciu historycznym",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (35)",
pages = "3-40",
year = "2012",
}
97
@inbook{UEK:2168302729,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju",
booktitle = "Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych",
pages = "1-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Odwoławcza",
year = "2012",
}
98
@inbook{UEK:2168239760,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa finansowego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "103-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
99
@inbook{UEK:2168239748,
author = "Gnela Bogusława and Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa cywilnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "128-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
100
@article{UEK:2168230290,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "2",
pages = "31-44",
year = "2012",
}
101
@article{UEK:2168322741,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami europejskimi",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 19, 4",
pages = "5-24",
year = "2012",
}
102
@inbook{UEK:2168262744,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa autorskiego",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "238-250",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4121-9",
}
103
@inbook{UEK:2168262694,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy transportowe",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "114-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4121-9",
}
104
@article{UEK:2168306979,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zarys rozwoju zamówień publicznych w Polsce na tle państw środkowoeuropejskich",
journal = "Studia Prawnicze",
number = "z. 3/4(189)",
pages = "69-146",
year = "2011",
}
105
@article{UEK:2168222736,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich - zagadnienia organizacyjne",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "R. 21, 11 (251)",
pages = "61-79",
year = "2011",
}
106
@article{UEK:2168227628,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Odpowiedzialność organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "R. 66, z. 10",
pages = "46-58",
year = "2011",
}
107
@article{UEK:2168219290,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zastępstwo inwestycyjne",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "3",
pages = "14-22",
year = "2011",
}
108
@inbook{UEK:2166082354,
author = "Gnela Bogusława and Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa cywilnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "131-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
109
@article{UEK:2168218034,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "6 (246)",
pages = "48-56",
year = "2011",
}
110
@article{UEK:2168323235,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Glosa do uchwały SN z 20.10.2011 r. III CZP 52/11",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4(31)",
pages = "82-88",
year = "2011",
}
111
@article{UEK:2168223346,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Charakter prawny korekt finansowych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "10",
pages = "9-13",
year = "2011",
}
112
@article{UEK:2168313505,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom ubiegającym się o zamówienie publiczne",
journal = "Studia Prawnicze : rozprawy i materiały",
pages = "115-131",
year = "2011",
}
114
@inbook{UEK:2166081949,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa finansowego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "105-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
115
@article{UEK:2168304351,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Nadzór inwestorski",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1(28)",
pages = "3-19",
year = "2011",
}
116
@rec{UEK:2168219230,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Nowy Komentarz do zamówień sektorowych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "9",
pages = "77-79",
year = "2011",
}
117
@article{UEK:2168219226,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zastępstwo inwestycyjne",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "4",
pages = "44-51",
year = "2011",
}
118
@inbook{UEK:2166038052,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy w zakresie inwestycji budowlanych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "113-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 15 października 2010 r",
isbn = "978-83-264-1160-1",
}
119
@inbook{UEK:2166039011,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy o usługi turystyczne",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "149-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 15 października 2010 r",
isbn = "978-83-264-1160-1",
}
121
@inbook{UEK:2168218026,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne",
booktitle = "Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu",
pages = "269-283",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1944-1",
}
122
@article{UEK:2168219310,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zamówienia publiczne na usługi badawcze lub rozwojowe",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "8",
pages = "38-47",
year = "2011",
}
123
@inbook{UEK:2166081766,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa administracyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "67-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
124
@inbook{UEK:2168226739,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Z problematyki zamówień publicznych na usługi badawczo-rozwojowe",
booktitle = "Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1",
pages = "193-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2011",
isbn = "978-83-88686-18-4",
}
125
@inbook{UEK:2166046461,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elementy prawa autorskiego",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "233-246",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 15 października 2010 r",
isbn = "978-83-264-1160-1",
}
126
@inbook{UEK:2168225924,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Uwagi o charakterze prawnym gwarancji ubezpieczeniowej",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "142-151",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1547-0",
}
127
@article{UEK:2168223482,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorcy za nadużycie środków ochrony procesowej",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "2 (222)",
pages = "45-52",
year = "2011",
}
128
@inbook{UEK:2166038000,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowy transportowe",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "105-111",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 15 października 2010 r",
isbn = "978-83-264-1160-1",
}
131
@inbook{UEK:2165722743,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zakaz udzielania zamówień publicznych bez dostatecznego pokrycia finansowego",
booktitle = "Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane",
pages = "149-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0591-4",
}
132
@inbook{UEK:2165816600,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Przetargowy wybór oferty najkorzystniejszej na tle europejskich tendencji rozwojowych",
booktitle = "Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej",
pages = "57-78",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2010",
isbn = "978-83-88686-13-9",
}
134
@article{UEK:2168244388,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne a kontrola w jednostkach sektora finansów publicznych",
journal = "Kontrola Państwowa",
number = "R. 55, 6(335)",
pages = "3-24",
year = "2010",
}
135
@article{UEK:2168219236,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Planowanie i szacowanie zamówień publicznych w świetle zmienionej regulacji prawnej",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "11",
pages = "6-18",
year = "2010",
}
136
@article{UEK:2168298295,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Glosa do wyroku SN z 24.7.2009 r., II CSK 61/09",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (26)",
pages = "82-88",
year = "2010",
}
137
@article{UEK:2168327071,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Glosa do wyroku SN z 8.02.2008 r. I CSK 328/07 [dot. zadatku w umowie przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego]",
journal = "Rejent",
number = "R. 20, 11 (235)",
pages = "98-113",
year = "2010",
}
138
@inbook{UEK:2165767827,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "93-109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
139
@article{UEK:2168314513,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowa o prace geodezyjno-kartograficzne w budownictwie",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (27)",
pages = "3-13",
year = "2010",
}
140
@article{UEK:2168313515,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (24)",
pages = "3-34",
year = "2010",
}
141
@article{UEK:2168244382,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - charakterystyka ogólna",
journal = "Kontrola Państwowa",
number = "R. 55, 5(334)",
pages = "3-20",
year = "2010",
}
142
@article{UEK:2168298285,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowa o prace geologiczno-inżynierskie",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (26)",
pages = "58-64",
year = "2010",
}
143
@article{UEK:2168313525,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Dochodzenie zwrotu wadium od zamawiającego - glosa - V CSK 456/09",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (25)",
pages = "70-76",
year = "2010",
}
144
@inbook{UEK:2168325427,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Prawo do sądu w zakresie sporów związanych udzielaniem zamówień publicznych",
booktitle = "Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej",
pages = "131-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2010",
issn = "1643-8299",
}
145
@article{UEK:2168313519,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Warunki wymagane od wykonawców a dopuszczalność odwołania przy udzielaniu zamówień małej wartości - glosa - III CZP 110/09",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (24)",
pages = "97-104",
year = "2010",
}
147
@inbook{UEK:2165995117,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowa o roboty budowlane z perspektywy nowego Kodeksu cywilnego",
booktitle = "Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, (Wrocław, 25-27.9.2008 r.)",
pages = "435-444",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2010",
isbn = "978-83-255-1291-0",
}
148
@article{UEK:53068,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Co oznacza zakaz zmiany umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści wybranej oferty?",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "10",
pages = "544-546",
year = "2009",
}
149
@inbook{UEK:2164865276,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O niektórych rozwiązaniach prawnych w sferze zamówień publicznych łagodzących skutki recesji gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "397-407",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
150
@article{UEK:2168325425,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Pełnomocnictwo do działania przed Krajową Izbą Odwoławczą",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (21)",
pages = "3-10",
year = "2009",
}
151
@inbook{UEK:51368,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Kodeksowa regulacja procedur zawierania umów : uwagi de lege ferenda",
booktitle = "Studia i rozprawy",
pages = "347-367",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-482-6",
}
152
@article{UEK:2168325419,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Glosa do uchwały SN z 24.02.2009 r. III CZP 147/08",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (21)",
pages = "107-116",
year = "2009",
}
153
@article{UEK:2166122243,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Dynamiczny system zakupów",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "9",
pages = "42-46",
year = "2009",
}
154
@article{UEK:2166122569,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zaostrzenie zakazu zmiany umowy po nowelizacji",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "3",
pages = "41-57",
year = "2009",
}
155
@article{UEK:2166122480,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Dynamiczny system zakupów",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "10",
pages = "18-24",
year = "2009",
}
156
@article{UEK:2166125443,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Pzp trzeba dalej usprawniać",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "8",
pages = "64-72",
year = "2009",
}
157
@article{UEK:2168298483,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Glosa do postanowienia SN z 7.10.2008 r., III CZP-87/08",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (20)",
pages = "68-75",
year = "2009",
}
158
@article{UEK:2165700088,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu na zamówienie publiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "809",
pages = "23-38",
year = "2009",
}
159
@article{UEK:2168322597,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Glosa do wyroku SN z dnia 20 listopada 2008 r., III CSK 184/08",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "3",
pages = "76-83",
year = "2009",
}
160
@article{UEK:50066,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Przetarg na tle rozwiązań europejskich - zarys problemu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "802",
pages = "23-35",
year = "2009",
}
161
@article{UEK:2168322895,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Z problematyki odpowiedzialności kierownika zamawiającego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych",
journal = "Studia Prawnicze : rozprawy i materiały",
pages = "135-160",
year = "2009",
}
162
@article{UEK:2168306981,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Dopuszczalność zaskarżenia wyroku arbitrów po zawarciu umowy o zamówienie publiczne",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "1 (138)",
pages = "113-122",
year = "2009",
}
163
@inbook{UEK:2165811594,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie dalszych usprawnień w prawie zamówień publicznych",
booktitle = "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce",
pages = "227-237",
adress = "Toruń; Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2009",
isbn = "978-83-88686-04-7",
}
164
@inbook{UEK:2168295309,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Elektroniczne zamówienia publiczne",
booktitle = "e-Administracja : prawne zagadnienia informatyzacji administracji",
pages = "95-134",
adress = "Wrocław",
publisher = "Presscom",
year = "2009",
isbn = "978-83-61188-14-8",
}
165
@inbook{UEK:2164932472,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "89-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-468-0",
}
166
@article{UEK:2166241691,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Kierunki zmian w projekcie ustawy o finansach publicznych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "11",
pages = "66-76",
year = "2008",
}
167
@article{UEK:2166328289,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "1",
pages = "8-22",
year = "2008",
}
168
@inbook{UEK:2166080789,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Z problematyki porozumień przetargowych",
booktitle = "Europeizacja prawa prywatnego. T. 2",
pages = "521-539",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2008",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-7526-532-3",
}
169
@article{UEK:2166328302,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "4",
pages = "40-48",
year = "2008",
}
170
@article{UEK:2168231938,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych",
journal = "Prawo Spółek",
number = "1 (133)",
pages = "2-8",
year = "2008",
}
172
@article{UEK:50460,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zasada pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "776",
pages = "5-14",
year = "2008",
}
173
@article{UEK:2166477108,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Cywilnoprawna odpowiedzialność zamawiającego - organizatora postępowania o udzielenie zamówienia publicznego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (17)",
pages = "3-21",
year = "2008",
}
174
@article{UEK:2168298487,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O niektórych warunkach ubiegania się o zamówienie publiczne po nowelizacji ustawy",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (18)",
pages = "3-21",
year = "2008",
}
175
@article{UEK:2166328632,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Wynagrodzenie za roboty budowlane : Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 15 czerwca 2007 r. (V CSK-63/07)",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "3",
pages = "51-53",
year = "2008",
}
176
@article{UEK:2166241709,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Prawo zamówień publicznych po nowelizacji",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "9",
pages = "4-11",
year = "2008",
}
177
@unpublished{UEK:2167685870,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Przedkontraktowe powinności informacyjne",
booktitle = "Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego",
pages = "79-91",
year = "2008",
}
178
@article{UEK:2166079945,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie uchylenia art. 647 k.c.",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "6 (190)",
pages = "12-18",
year = "2008",
}
179
@article{UEK:2166241722,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Uproszczenia proceduralne w świetle nowelizacji PZP",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "8",
pages = "70-79",
year = "2008",
}
180
@article{UEK:2168325429,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Glosa do uchwały SN z 7.12.2007 r. III CZP 123/07",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "12",
pages = "660-664",
year = "2008",
}
181
@article{UEK:2166328622,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "3",
pages = "30-36",
year = "2008",
}
182
@article{UEK:2168298489,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Glosa do wyroku SN z 7.7.2007 r., II CSK-344/07",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (16)",
pages = "105-112",
year = "2008",
}
183
@article{UEK:2166328089,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "6",
pages = "52-60",
year = "2008",
}
184
@article{UEK:2166478974,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O dopuszczalnych modyfikacjach zobowiązań z umów o zamówienia publiczne",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (19) wydanie specjalne",
pages = "241-251",
year = "2008",
}
185
@article{UEK:2166241660,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Wynagrodzenie za roboty budowlane",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "2",
pages = "9-19",
year = "2007",
}
186
@article{UEK:2168325243,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych",
journal = "Rejent",
number = "R. 17, 1(189)",
pages = "50-72",
year = "2007",
}
187
@book{UEK:2168325423,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Publicus",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-88730-14-2",
}
188
@article{UEK:2168322923,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Rozstrzyganie sporów przedumownych wynikających z uchybień popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych",
journal = "Przegląd Sądowy",
number = "3",
pages = "72-85",
year = "2007",
}
189
@article{UEK:2168295311,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Kształtowanie warunków zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 16, z. 1",
pages = "37-62",
year = "2007",
}
190
@article{UEK:2168313507,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Udzielenie zamówienia publicznego w trybie tzw. zapytania o cenę",
journal = "Studia Prawnicze",
number = "z. 2(172)",
pages = "55-74",
year = "2007",
}
191
@article{UEK:2166241627,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "6",
pages = "12-19",
year = "2007",
}
192
@article{UEK:2168313513,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Udzielanie zamówień publicznych w trybie powtarzalnego przetargu elektronicznego - dynamiczny sposób dokonywania zakupów",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "1 (172)",
pages = "27-35",
year = "2007",
}
193
@article{UEK:2166241007,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "12",
pages = "6-18",
year = "2007",
}
194
@article{UEK:2166241485,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Zamówienia związane z Euro 2012",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "11",
pages = "16-24",
year = "2007",
}
195
@article{UEK:2168244220,
author = "Szostak Ryszard",
title = "How and Why to Teach Interdisciplinary Research Practice",
journal = "Journal of Research Practice",
number = "Vol. 3, Issue 2, Art. M17",
pages = "",
year = "2007",
}
196
@unpublished{UEK:2167659719,
author = "Szostak Ryszard",
title = "O potrzebie wykorzystania rozwiązań zawartych w PECL w pracach nad nowym polskim Kodeksem cywilnym",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy",
pages = "5-11",
year = "2007",
}
197
@article{UEK:2166241567,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "10",
pages = "40-45",
year = "2007",
}
198
@article{UEK:2166241616,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "7",
pages = "40-46",
year = "2007",
}
199
@inbook{UEK:2166034250,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Odpowiedzialność karno-administracyjna za uchybienia popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "121-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
200
@article{UEK:2166241670,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Planowanie i finansowanie zamówień publicznych : wartość zamówienia publicznego",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "1",
pages = "26-34",
year = "2007",
}
201
@inbook{UEK:2164974132,
author = "Szostak Ryszard",
title = "Weryfikacja wiarygodności gospodarczej p