Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Zastrzeżenie kary umownej na tle nowego Prawa zamówień publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (292) (2021) , s. 48-59
Nr:
2168358810
unreviewed article
2

Author:
Title:
Nowe Prawo zamówień publicznych - niektóre dylematy wdrożeniowe. Część druga
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (286) (2021) , s. 46-53
Nr:
2168358808
unreviewed article
3

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (69)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Physical description:
182 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168359668
journal / series editorial
4

Author:
Title:
Nowe Prawo zamówień publicznych - niektóre dylematy wdrożeniowe. Część pierwsza
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (285) (2021) , s. 21-27
Nr:
2168358806
unreviewed article
5

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (68)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Physical description:
192 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168356024
journal / series editorial
6

Author:
Title:
Zmiana umowy o zamówienie publiczne w okolicznościach zagrożenia epidemicznego. Część druga
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6 (278) (2020) , s. 41-48
Nr:
2168358734
unreviewed article
7

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (67)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Physical description:
116 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168354054
journal / series editorial
8

Author:
Title:
Zmiana umowy o zamówienie publiczne w okolicznościach zagrożenia epidemicznego. Część pierwsza
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5 (277) (2020) , s. 12-20
Nr:
2168358774
unreviewed article
9

Author:
Title:
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w nowym ujęciu. Część druga
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7 (279) (2020) , s. 51-60
Nr:
2168358770
unreviewed article
10

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (64)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Physical description:
139 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168347400
journal / series editorial
11

Author:
Title:
Kilka uwag o roli zasad udzielania zamówień publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (274) (2020) , s. 40-45
Nr:
2168358736
unreviewed article
12

Title:
Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Physical description:
XXXII, 476 s.; 22 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8198-953-4 ; 978-83-8198-954-1
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168351978
monograph
13

Author:
Title:
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w nowym ujęciu. Część pierwsza
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (276) (2020) , s. 46-53
Nr:
2168358732
unreviewed article
14

Author:
Title:
Jak rozumieć zasadę efektywności?
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2020) , s. 6-9
Nr:
2168358778
unreviewed article
15

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3 (66)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Physical description:
203 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168356792
journal / series editorial
16

Author:
Title:
Umowy o usługi turystyczne
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 201-207
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332641
chapter in textbook
See main document
17

Author:
Title:
Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych w nowym ujęciu
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12 (272) (2019) , s. 40-49
Nr:
2168358764
unreviewed article
18

Author:
Title:
Jawność i przejrzystość postępowania o udzielanie zamówienia publicznego = Openness and Transparency of Public Procurement Proceedings
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 5 (2019) , s. 7-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168338103
article
19

Author:
Title:
Zmiany dotyczące umów. Część druga
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (271) (2019) , s. 12-20
Nr:
2168358742
unreviewed article
20

Author:
Title:
Opinie ekspertów : projekt nowego PZP
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (262) (2019) , s. 20-22
Nr:
2168358738
unreviewed article
21

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (60)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Physical description:
158 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168336557
journal / series editorial
22

Author:
Title:
Z problematyki racjonalizacji ograniczeń swobody kontraktowej w zamówieniach publicznych = Selected Issues in Rationalization of Restrictions on Contractual Freedom in Public Procurement
Source:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - t. 329 (2019) , s. 603-622. - Tytuł numeru: Państwo a przedsiębiorca - aktualne wyzwania - Bibliogr.
Series:
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3977)
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168350334
article
23

Author:
Title:
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 153-165
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332631
chapter in textbook
See main document
24

Author:
Title:
Zmiany dotyczące umów. Część pierwsza
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (270) (2019) , s. 6-19
Nr:
2168358740
unreviewed article
25

Author:
Title:
Znaczenie prawne przetargowych czynności ewaluacyjnych
Source:
Procedura zamówień publicznych. T. 1 / red. nauk. Janusz Niczyporuk - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019, s. 195-213
ISBN:
978-83-227-9273-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341157
chapter in monograph
26

Author:
Conference:
XII Konferencja Naukowa "Dziś i jutro zamówień publicznych", Olsztyn, Polska, od 2019-10-07 do 2019-10-08
Title:
O spójności nowego prawa zamówień publicznych z przepisami Kodeksu cywilnego i ustaw odrębnych
Source:
Dziś i jutro zamówień publicznych : XII konferencja naukowa, 7-8 października 2019 r., Olsztyn / red. Mariola Lemonnier, Hubert Nowak - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2019, s. 9-21. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-88686-77-1
Access mode:
Nr:
2168341149
chapter in conference materials
27

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (63)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Physical description:
129 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168345574
journal / series editorial
28

Author:
Title:
Elementy prawa autorskiego
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 299-314
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332655
chapter in textbook
See main document
29

Author:
Title:
Umowy transportowe
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 145-152
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332629
chapter in textbook
See main document
30

Author:
Title:
Elementy prawa finansowego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 125-133
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330661
chapter in textbook
See main document
31

Author:
Title:
Zagadnienia ogólne
Source:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1-93
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168332297
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Elementy prawa cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 155-243
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330669
chapter in textbook
See main document
33

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (59)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
128 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168333459
journal / series editorial
34

Author:
Title:
Umowy o zamówienia publiczne w zarysie
Publisher address:
Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2018
Physical description:
287 s.; 25 cm
Research program:
Opracowanie i druk współfinansowne przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ISBN:
978-83-88686-49-8
Nr:
2168323789
book
35

Author:
Title:
Procedury częściowo zautomatyzowane
Source:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 239-276
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168332309
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Title:
Funkcjonowanie nadzoru nad udzielaniem i wykonywaniem zamówień publicznych = Supervision over the Process of Awarding and Executing Public Procurement
Source:
Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych / red. Marcin Smaga i Mateusz Winiarz - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 57-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949266-4-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168332879
chapter in monograph
37

Author:
Title:
Miarkowanie kary umownej w zamówieniach publicznych
Source:
Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 77-92
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168327391
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Title:
Elementy prawa administracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 79-93
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330655
chapter in textbook
See main document
39

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. XXI-XXII
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Nr:
2168332303
preface / summary
See main document
40

Author:
Title:
Ekonomiczno-prawne aspekty koncesji budowlanych
Source:
Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 415-429
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328295
chapter in monograph
41

Title:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
XXII, 295 s.; 21 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168332295
monograph
See related chapters
42

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (56)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
119 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168327361
journal / series editorial
43

Author:
Title:
O niektórych postulatach zmian w prawie zamówień publicznych
Source:
Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych / red. nauk. Małgorzata Stręciwilk, Anna Dobaczewska - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2018, s. 77-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88686-63-4
Access mode:
Nr:
2168327371
chapter in monograph
44

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (57)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
116 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168328241
journal / series editorial
45

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3 (58)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
103 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168332561
journal / series editorial
46

Author:
Title:
Elektronizacja drobnych zamówień publicznych
Source:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 277-289
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168332311
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Title:
Zagadnienia społeczne w zamówieniach publicznych = Social Issues in Public Procurement
Source:
Gdańskie Studia Prawnicze. - t. 37 (2017) , s. 349-361. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320487
article
48

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (55)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
114 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168327703
journal / series editorial
49

Author:
Title:
O potrzebie wzmocnienia statusu Krajowej Izby Odwoławczej - z perspektywy 10-lecia jej działalności = On the Need to Consolidate the Status of the National Appeals Chamber - from the Perspective of the 10th Anniversary of Its Activity
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (52) (2017) , s. 3-14. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168313331
article
See main document
50

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Verification Methods of the Economic and Financial Credibility of Entrepreneurs Applying for a Public Contract = Sposoby weryfikacji wiarygodności gospodarczej i finansowej przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 138-139. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336803
varia
51

Author:
Title:
Charakter prawny umów koncesyjnych = The Legal Nature of Concession Contracts
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2017) , s. 53-71. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314187
article
52

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (53)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
124 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168327365
journal / series editorial
53

Author:
Title:
Dziesięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej - co dalej?
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12 (248) (2017) , s. 38-45
Nr:
2168358782
unreviewed article
54

Author:
Title:
Aktualny stan rynku zamówień publicznych w Polsce - problemy i kierunki rozwoju
Source:
Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku / red. Michał Kania, Paweł Nowicki, Agnieszka Piwowarczyk - Warszawa; Katowice: Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum; Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2017, s. 253-270 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946766-1-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319725
chapter in monograph
55

Author:
Title:
Sposoby weryfikacji wiarygodności gospodarczej i finansowej przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 201-215 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
Nr:
2168319531
chapter in monograph
See main document
56

Author:
Conference:
X Konferencja Naukowa Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych - aktualne problemy i propozycje rozwiązań, Białystok, Polska, od 2017-06-26 do 2017-06-27
Title:
O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych
Source:
Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych - aktualne problemy i propozycje rozwiązań / red. nauk. Małgorzata Stręciwilk, Andrzej Panasiuk - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2017, s. 163-184. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-88686-53-5
Access mode:
Nr:
2168328465
chapter in conference materials
57

Author:
Title:
Założenia treści prawa zamówień publicznych = Assumptions of the Content of Public Procurement Law
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 497 (2017) , s. 36-52. - Tytuł numeru: Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej: system zamówień publicznych w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328403
article
58

Author:
Title:
O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. Część druga
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (245) (2017) , s. 63-68
Nr:
2168328457
unreviewed article
59

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (52)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
124 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168313329
journal / series editorial
See related chapters
60

Author:
Title:
Elementy prawa autorskiego
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 275-289
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168305165
chapter in textbook
See main document
61

Author:
Title:
Przetargowy obowiązek zawarcia umowy o zamówienie publiczne w nowym ujęciu = New Approach to the Tendering Obligation to Contract
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (48) (2016) , s. 122-131. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168311113
article
See main document
62

Author:
Title:
Umowy o usługi turystyczne
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 188-192
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168305147
chapter in textbook
See main document
63

Author:
Title:
Przegląd projektowanych zmian w Prawie zamówień publicznych. Część pierwsza
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (228) (2016) , s. 21-37
Nr:
2168358792
unreviewed article
64

Author:
Title:
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 144-156
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168305133
chapter in textbook
See main document
65

Author:
Title:
Umowy transportowe
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 136-143
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168305131
chapter in textbook
See main document
66

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (48)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Physical description:
170 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168310969
journal / series editorial
See related chapters
67

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3 (50)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Physical description:
116 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168312271
journal / series editorial
68

Author:
Title:
Kształtowanie warunków zamówienia po zmianach w prawie zamówień publicznych, cz. 1 = The Shape of the Conditions of Contract after the Changes in the Public Procurement Law - Part 1
Source:
Finanse Komunalne. - R. 23, nr 10 (213) (2016) , s. 43-63. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168358682
article
69

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (49)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Physical description:
101 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168311105
journal / series editorial
70

Author:
Title:
Zamówienia publiczne instrumentem stymulacji rozwoju gospodarczego
Source:
Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 273-287
ISBN:
978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5
Nr:
2168307679
chapter in monograph
71

Author:
Title:
Przegląd projektowanych zmian w Prawie zamówień publicznych. Część druga
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5 (229) (2016) , s. 13-31
Nr:
2168358790
unreviewed article
72

Author:
Title:
Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145-145a prawa zamówień publicznych = Renouncement of a Procurement Contract Under Articles 145-145a of the Public Procurement Law
Source:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 211-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315115
article
73

Author:
Title:
Czy jest dopuszczalna waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie o zamówienie publiczne? : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.10.2014 r. (II CSK 773/13)
Source:
Finanse Komunalne. - R. 22, nr 10 (2015) , s. 72-78. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305811
article
74

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (45)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
116 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168296755
journal / series editorial
75

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (44)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
145 s.: il.; 23 cm
Notes:
Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2015 - trudności i wątpliwości praktyki,
Nr:
2168298237
journal / series editorial
See related chapters
76

Author:
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Dyscyplina Finansów Publicznych - 10 lat obowiązywania ustawy, Kraków, Polska, od 2015-11-18 do 2015-11-20
Title:
O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności za niektóre uchybienia popełniane przy udzielaniu lub wykonywaniu zamówień publicznych = About the Necessity to Improve Liability for Infringements Committed in the Process of Awarding or Performing Public Contracts = Von der Notwendigkeit der Optimierung der Verantwortlichkeit für manche Rechtswidrigkeiten, die bei der Vergabe bzw. Ausführung öffentlicher Aufträge begangen werden
Source:
Dyscyplina finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka / red. Marcin Smaga, Mateusz Winiarz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 546-563. - Streszcz., summ., Zsfg.
Series:
(Beck Info Biznes - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-8050-6 ; 978-83-255-8051-3
Nr:
2168301689
chapter in conference materials
77

Author:
Title:
O potrzebie wzmocnienia funkcji prewencyjnej kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansowej w zakresie zamówień publicznych
Source:
10 lat ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / red. Wojciech Robaczyński, Arkadiusz Talik, Zbigniew Zieliński - Warszawa: Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, 2015, s. 30-47
Series:
(Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ; nr 1 wyd. specjalne)
ISBN:
978-83-942027-0-5
Access mode:
Nr:
2168305827
chapter in monograph
78

Author:
Title:
Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych = The Course of the Tendering Process Against the Background of the EU Public Procurement Law
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (46) (2015) , s. 252-261. - Tytuł numeru: Nowe prawo zamówień publicznych : kierunki modernizacji
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168298261
article
See main document
79

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (47)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
305 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168304633
journal / series editorial
80

Author:
Title:
Elementy prawa administracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 68-80
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299919
chapter in textbook
See main document
81

Author:
Title:
Perspektywy rozwojowe samorządowych zamówień publicznych = Development Prospects of Local Authority Public Procurement
Source:
Finanse Komunalne. - R. 22, nr 12 (203) (2015) , s. 49-63. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305813
article
82

Author:
Title:
Prawo zamówień publicznych - co dalej?
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(214) (2015) , s. 47-61
Nr:
2168305821
unreviewed article
83

Author:
Title:
Uwagi de lege ferenda na temat zasad udzielania zamówień publicznych
Source:
Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian / red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki - Wrocław: PRESSCOM Sp. z o.o., 2015, s. 118-131
ISBN:
978-83-64512-44-5
Nr:
2168291913
chapter in monograph
84

Title:
Elementy prawa cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 128-204
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299929
chapter in textbook
See main document
85

Author:
Title:
O urzędowej koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych - krytycznie
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(218) (2015) , s. 14-27
Nr:
2168305823
unreviewed article
86

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3 (46)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
308 s.: il.; 23 cm
Notes:
Tytuł numeru: Nowe prawo zamówień publicznych : kierunki modernizacji,
Nr:
2168298251
journal / series editorial
See related chapters
87

Author:
Conference:
V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Poznań, Polska, od 2014-09-26 do 2014-09-27
Title:
O potrzebie usprawnienia kodeksowej regulacji umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia
Source:
Współczesne problemy prawa zobowiązań / red. nauk. Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 680-695 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-8052-2
Nr:
2168303769
chapter in conference materials
88

Author:
Title:
Elementy prawa finansowego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 104-111
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299923
chapter in textbook
See main document
89

Author:
Title:
Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne w nowym ujęciu = The New Approach to Exclusion of a Dishonest Contractor from Public Procurement Bidding
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (44) (2015) , s. 110-119. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2015 - trudności i wątpliwości praktyki
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168298241
article
See main document
90

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3(42)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
155 s.; 23 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168295669
journal / series editorial
See related chapters
91

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (41)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
134 s.; 23 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168298265
journal / series editorial
92

Author:
Title:
Rozpoznawanie sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych po reaktywowaniu mechanizmów rynkowych = Recognizing Pre-Contractual Disputes in Public Procurement after the Reactivation of Market Mechanisms
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 370-386. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288871
article
93

Author:
Title:
Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych = Big Riggings in Public Procurement
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (40) (2014) , s. 30-39. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych - trudności i wątpliwości praktyki. Cz. 1
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295665
article
See main document
94

Author:
Title:
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 35-53
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168276101
chapter in textbook
See main document
95

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4(43)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
142 s.; 23 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168295675
journal / series editorial
See related chapters
96

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Państwo i Prawo. - R. 69, z. 1 (2014) , s. 101-105
Nr:
2168295621
review
97

Author:
Title:
Kryteria oceny ofert przetargowych w nowym ujęciu = New Bid Assessment Criteria
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (43) (2014) , s. 3-18. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295677
article
See main document
98

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (40)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Physical description:
174 s.; 23 cm.
Notes:
Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych - trudności i wątpliwości praktyki. Cz. 1,
Nr:
2168295663
journal / series editorial
See related chapters
99

Author:
Title:
Zasady prawa zamówień publicznych = The Public Procurement Law Principles
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (42) (2014) , s. 3-27. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295671
article
See main document
100

Author:
Title:
Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych
Source:
System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013, s. 252-265
ISBN:
978-83-88686-26-9
Access mode:
Nr:
2168294853
chapter in monograph
101

Author:
Title:
Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju = Polish Model of Examining Pre-contractual Disputes in the Field of Public Contracts - from the Point of View of its Development
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 8 (2013) , s. 4-14. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168322929
article
102

Author:
Conference:
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Dyscyplina Finansów Publicznych - narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego", Kraków, Polska, od 2013-11-20 do 2013-11-22
Title:
Praktyczne znaczenie nowego unormowania z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych = Praktische Bedeutung der neuen Rechtsnorm im Artikel 42 Abs. 5 des Gesetzes über öffentliche Finanzen = Praktične značennâ novogo uporâdkuvannâ za st. 42 pkt. 5 zakonu pro publìčnì fìnansi
Source:
Dyscyplina Finansów Publicznych : narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego / [red. Marcin Smaga, Mateusz Winiarz] - Kraków: Wydawnictwo Publicus : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, s. 325-331. - Zsfg., rez.
ISBN:
83-88730-20-7
Nr:
2168304257
chapter in conference materials
103

Author:
Title:
Podstawowe instrumenty administracyjne w zamówieniach publicznych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (39) (2013) , s. 27-43
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168306975
article
See main document
104

Author:
Title:
Umowa o zamówienie publiczne
Source:
System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013, s. 301-323
ISBN:
978-83-88686-26-9
Access mode:
Nr:
2168294855
chapter in monograph
105

Author:
Title:
Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne
Source:
Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. nauk. Krzysztof Szuma - Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013, s. 37-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-766-5
Nr:
2168262094
chapter in monograph
106

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (36)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Physical description:
132 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych art.,
Nr:
2168304621
journal / series editorial
See related chapters
107

Author:
Title:
Wybór oferty najkorzystniejszej
Source:
System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013, s. 221-242
ISBN:
978-83-88686-26-9
Access mode:
Nr:
2168294849
chapter in monograph
108

Author:
Title:
Podwykonawstwo i jego znaczenie prawne w zamówieniach publicznych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (36) (2013) , s. 3-19
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168304629
article
See main document
109

Author:
Title:
Unieważnienie postępowania
Source:
System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013, s. 243-251
ISBN:
978-83-88686-26-9
Access mode:
Nr:
2168294851
chapter in monograph
110

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (39)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Physical description:
143 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych art.,
Nr:
2168306883
journal / series editorial
See related chapters
111

Author:
Title:
Zakres i struktura prawa zamówień publicznych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (39) (2013) , s. 3-17
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168306971
article
See main document
112

Author:
Title:
Umowy transportowe
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 114-120
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262694
chapter in textbook
See main document
113

Author:
Title:
Elementy prawa administracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 67-79
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239756
chapter in monograph
See main document
114

Author:
Title:
Elementy prawa finansowego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 103-110
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239760
chapter in monograph
See main document
115

Author:
Title:
Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (2012) , s. 31-44
Nr:
2168230290
article
116

Author:
Conference:
Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych. V Konferencja Naukowa, Polska, Sopot, Polska, od 2012-10-17 do 2012-10-18
Title:
O niektórych uwarunkowaniach efektywności zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich
Source:
Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa) / red. nauk. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy - Wyd. 2 rozszerz.. - Gdańsk ; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2012, s. 139-159
ISBN:
83-88686-24-0
Access mode:
Nr:
2168294317
chapter in conference materials
117

Author:
Title:
Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2012) , s. 9-22
Nr:
2168230288
article
118

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3 (34)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy art.,
Nr:
2168303829
journal / series editorial
See related chapters
119

Title:
Elementy prawa cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 128-202
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239748
chapter in monograph
See main document
120

Author:
Conference:
Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych, Warszawa, Polska, od 2012-12-05 do 2012-12-05
Title:
Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju [dokument elektroniczny]
Source:
Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych - Warszawa: Krajowa Izba Odwoławcza, 2012, s. 1-26
Access mode:
Nr:
2168302729
chapter in conference materials
121

Author:
Title:
Zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami europejskimi
Source:
Finanse Komunalne. - R. 19, nr 4 (2012) , s. 5-24. - streszcz.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168322741
article
122

Author:
Title:
O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów w europejskim prawie kontraktów
Source:
Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe / red. Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Aneta Wiewiórowska-Domagalska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 109-119
ISBN:
978-83-62818-01-3 ; 978-83-255-3793-7
Nr:
2168303595
chapter in monograph
123

Author:
Title:
Regulacja prawna zamówień publicznych w Polsce w ujęciu historycznym
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (35) (2012) , s. 3-40
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168305249
article
124

Author:
Title:
Weryfikacja stawki VAT przy ocenie ofert w przetargu na zamówienia publiczne
Source:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 164-174
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242034
chapter in monograph
See main document
125

Author:
Title:
Zamówienia publiczne w starożytności oraz w epoce średniowieczno-feudalnej
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (34) (2012) , s. 3-29
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168303855
article
See main document
126

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (33)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012
Physical description:
100 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168301189
journal / series editorial
See related chapters
127

Author:
Title:
Umowy o usługi turystyczne
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 158-162
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262706
chapter in textbook
See main document
128

Author:
Title:
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 121-131
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262696
chapter in textbook
See main document
129

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 12.1.2012 r., IV CSK-219/11
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (33) (2012) , s. 59-64. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168301193
article
See main document
130

Author:
Title:
Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym = The prob lem of the systematics of the contracts under the new Polish Civi l Code
Source:
Transformacje Prawa Prywatnego. - nr 1 (2012) , s. 61-75. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168310595
article
131

Author:
Title:
Elementy prawa autorskiego
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 238-250
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262744
chapter in textbook
See main document
132

Author:
Title:
Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich - zagadnienia organizacyjne = Auditing Public Procurement Financed with European Funds - Organizational Issues
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 11 (2011) , s. 61-79. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222736
article
133

Author:
Title:
Nowy Komentarz do zamówień sektorowych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2011) , s. 77-79
Nr:
2168219230
review
134

Author:
Title:
Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego = Granting Relief in the Repayment of Civil Law Claims of Territorial Self-government Units
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 6 (2011) , s. 48-56. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218034
article
135

Author:
Title:
Nadzór inwestorski
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1(28) (2011) , s. 3-19. - Streszcz.
Nr:
2168304351
article
See main document
136

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1(28)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Physical description:
110 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168304329
journal / series editorial
See related chapters
137

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2(29)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: IZP, 2011
Physical description:
135 s.; 23 cm.
Nr:
2168294005
journal / series editorial
138

Author:
Title:
Z problematyki zamówień publicznych na usługi badawczo-rozwojowe
Source:
Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek - Warszawa: [Urząd Zamówień Publicznych], 2011, s. 193-203
ISBN:
978-83-88686-18-4
Nr:
2168226739
chapter in conference materials
139

Author:
Title:
Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorcy za nadużycie środków ochrony procesowej = The Selected Issues of Entrepreneur's Liablity for an Abuse of Legal Remedies
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 2 (222) (2011) , s. 45-52. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168223482
article
140

Author:
Title:
Uwagi o charakterze prawnym gwarancji ubezpieczeniowej
Source:
Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 142-151
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1547-0
Nr:
2168225924
chapter in monograph
See main document
141

Author:
Title:
Obowiązek stosowania prawa zamówień publicznych w związku z zawarciem umowy przedwstępnej przewidującej zbycie prawa do nieruchomości i budowę obiektu : glosa do wyroku SN z 16.09.2009 r. (II CSK 104/09)
Source:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (2011) , s. 34-39. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168359376
article
142

Author:
Title:
O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom ubiegającym się o zamówienie publiczne
Source:
Studia Prawnicze : rozprawy i materiały. - R. 2011 (2011) , s. 115-131
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168313505
article
143

Author:
Title:
Elementy prawa finansowego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 105-112
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166081949
chapter in monograph
See main document
144

Author:
Title:
Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2011) , s. 44-51
Nr:
2168219226
article
145

Author:
Title:
Elementy prawa administracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 67-80
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166081766
chapter in monograph
See main document
146

Author:
Title:
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 113-124
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166038052
chapter in textbook
See main document
147

Author:
Title:
Charakter prawny korekt finansowych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2011) , s. 9-13
Nr:
2168223346
article
148

Title:
Elementy prawa cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 131-206
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166082354
chapter in monograph
See main document
149

Author:
Title:
Zamówienia publiczne na usługi badawcze lub rozwojowe
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2011) , s. 38-47
Nr:
2168219310
article
150

Author:
Title:
Zarys rozwoju zamówień publicznych w Polsce na tle państw środkowoeuropejskich
Source:
Studia Prawnicze. - z. 3/4 (2011) , s. 69-146
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168306979
article
151

Author:
Title:
Odpowiedzialność organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom = The Liability of the Organiser of an Invitation to Tender for Causing damage to Competitors
Source:
Państwo i Prawo. - R. 66, z. 10 (2011) , s. 46-58
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227628
article
152

Author:
Title:
O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 269-283 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
Nr:
2168218026
chapter in monograph
See main document
153

Author:
Title:
Glosa do uchwały SN z 20.10.2011 r. III CZP 52/11
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4(31) (2011) , s. 82-88
Nr:
2168323235
article
154

Author:
Title:
Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2011) , s. 14-22
Nr:
2168219290
unreviewed article
155

Author:
Title:
Elementy prawa autorskiego
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 233-246
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166046461
chapter in textbook
See main document
156

Author:
Title:
Umowy o usługi turystyczne
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 149-153
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166039011
chapter in textbook
See main document
157

Author:
Title:
Umowy transportowe
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 105-111
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166038000
chapter in textbook
See main document
158

Author:
Title:
Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne a kontrola w jednostkach sektora finansów publicznych = Financial Management and Public Procurement Versus Audits in Public Finance Sector Units
Source:
Kontrola Państwowa. - R. 55, nr 6(335) (2010) , s. 3-24
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168244388
article
159

Author:
Title:
Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda = The Contract for a Specific Task on it Concerning Favor Services Contracts - Notes de Lege Ferenda
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 93-109. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165767827
chapter in monograph
160

Author:
Title:
Zakaz udzielania zamówień publicznych bez dostatecznego pokrycia finansowego
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 149-161
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165722743
chapter in monograph
See main document
161

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 24.7.2009 r., II CSK 61/09
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010) , s. 82-88
Nr:
2168298295
article
See main document
162

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 8.02.2008 r. I CSK 328/07 [dot. zadatku w umowie przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego] = Gloss on the Sentence of the Supreme Court Dated 8th February 2008, I CSK 328/07 = Glosse zum Urteil des Obersten Gerichtsvom 8. Februar 2008, I CSK 328/07
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 20, nr 11 (235) (2010) , s. 98-113. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327071
article
163

Author:
Title:
Warunki wymagane od wykonawców a dopuszczalność odwołania przy udzielaniu zamówień małej wartości - glosa - III CZP 110/09
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (24) (2010) , s. 97-104. - Streszcz.
Nr:
2168313519
article
See main document
164

Author:
Title:
Umowa o prace geodezyjno-kartograficzne w budownictwie
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (27) (2010) , s. 3-13. - Streszcz.
Nr:
2168314513
article
See main document
165

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 2 (25)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Physical description:
96 s.; 23 cm
Nr:
2168313521
journal / series editorial
See related chapters
166

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (27)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Physical description:
130 s.; 23 cm
Nr:
2168314511
journal / series editorial
See related chapters
167

Author:
Title:
Planowanie i szacowanie zamówień publicznych w świetle zmienionej regulacji prawnej
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2010) , s. 6-18
Nr:
2168219236
article
168

Author:
Title:
Umowa o roboty budowlane z perspektywy nowego Kodeksu cywilnego
Source:
Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, (Wrocław, 25-27.9.2008 r.) / red. Edward Gniewek, Katarzyna Górska, Piotr Machnikowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010, s. 435-444
ISBN:
978-83-255-1291-0
Nr:
2165995117
chapter in conference materials
169

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 1 (24)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Physical description:
105 s.; 23 cm
Nr:
2168313517
journal / series editorial
See related chapters
170

Author:
Title:
Przetargowy wybór oferty najkorzystniejszej na tle europejskich tendencji rozwojowych
Source:
Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej / red. Andrzej Borowicz, Maria Królikowska-Olczak, Jacek Sadowy, Wacława Starzyńska - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2010, s. 57-78. - Międzynarodowa konferencja naukowa, 21-22 czerwca 2010 r., w Łodzi
ISBN:
978-83-88686-13-9
Nr:
2165816600
chapter in conference materials
171

Author:
Title:
Umowa o prace geologiczno-inżynierskie
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010) , s. 58-64
Nr:
2168298285
article
See main document
172

Author:
Title:
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - charakterystyka ogólna = Management Control in Public Finance Sector Units - an Overall Description
Source:
Kontrola Państwowa. - R. 55, nr 5(334) (2010) , s. 3-20
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168244382
article
173

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 3 (26)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Physical description:
96 s.; 23 cm
Nr:
2168298275
journal / series editorial
See related chapters
174

Author:
Title:
Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (24) (2010) , s. 3-34. - Streszcz.
Nr:
2168313515
article
See main document
175

Author:
Title:
Dochodzenie zwrotu wadium od zamawiającego - glosa - V CSK 456/09
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (25) (2010) , s. 70-76. - Streszcz.
Nr:
2168313525
article
See main document
176

Author:
Title:
Prawo do sądu w zakresie sporów związanych udzielaniem zamówień publicznych
Source:
Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej / red. Helena Franaszek - Kraków: Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010, s. 131-146
Series:
(Państwo i Społeczeństwo ; R. 10, nr 1)
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168325427
chapter in monograph
177

Author:
Title:
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu na zamówienie publiczne = The Criteria for Selecting the Most Advantageous Offer in Public Tendering
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009) , s. 23-38. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165700088
article
See main document
178

Author:
Title:
Pełnomocnictwo do działania przed Krajową Izbą Odwoławczą
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (21) (2009) , s. 3-10
Nr:
2168325425
article
179

Author:
Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce", Toruń, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Title:
O potrzebie dalszych usprawnień w prawie zamówień publicznych
Source:
XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009, s. 227-237
ISBN:
978-83-88686-04-7
Access mode:
Nr:
2165811594
chapter in conference materials
180

Author:
Title:
Przetarg na tle rozwiązań europejskich - zarys problemu = Tenders in Light of European Solutions - an Outline of the Problem
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009) , s. 23-35. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50066
article
See main document
181

Author:
Title:
Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda = The Work Contract on It Concerning Favor Services Contracts - Notes de Lege Ferenda
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 89-106. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-468-0
Nr:
2164932472
chapter in monograph
182

Author:
Title:
Kodeksowa regulacja procedur zawierania umów : uwagi de lege ferenda
Source:
Studia i rozprawy - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 347-367
ISBN:
978-83-7378-482-6
Nr:
51368
chapter in monograph
183

Author:
Title:
Z problematyki odpowiedzialności "kierownika zamawiającego" za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych
Source:
Studia Prawnicze : rozprawy i materiały. - R. 2009 (2009) , s. 135-160. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168322895
article
184

Author:
Title:
Co oznacza zakaz zmiany umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści wybranej oferty?
Source:
Monitor Prawniczy. - nr 10 (2009) , s. 544-546
Nr:
53068
article
185

Author:
Title:
Zaostrzenie zakazu zmiany umowy po nowelizacji
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2009) , s. 41-57
Nr:
2166122569
article
186

Author:
Title:
O niektórych rozwiązaniach prawnych w sferze zamówień publicznych łagodzących skutki recesji gospodarczej = Few Words about Law Solutions in the Sphere of Public Procurement Contract Irritating Reason of Economic Recession
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 397-407. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164865276
chapter in monograph
See main document
187

Author:
Title:
Glosa do postanowienia SN z 7.10.2008 r., III CZP-87/08
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (20) (2009) , s. 68-75
Nr:
2168298483
article
188

Author:
Title:
Glosa do uchwały SN z 24.02.2009 r. III CZP 147/08
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (21) (2009) , s. 107-116
Nr:
2168325419
article
189

Author:
Title:
Dynamiczny system zakupów. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2009) , s. 18-24
Nr:
2166122480
article
190

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z dnia 20 listopada 2008 r., III CSK 184/08
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2009) , s. 76-83. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168322597
article
191

Author:
Title:
Dopuszczalność zaskarżenia wyroku arbitrów po zawarciu umowy o zamówienie publiczne
Source:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (2009) , s. 113-122. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168306981
article
192

Author:
Title:
Elektroniczne zamówienia publiczne
Source:
e-Administracja : prawne zagadnienia informatyzacji administracji / red. Dariusz Szostek - Wrocław: Presscom, 2009, s. 95-134
ISBN:
978-83-61188-14-8
Nr:
2168295309
chapter in monograph
193

Author:
Title:
Dynamiczny system zakupów. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2009) , s. 42-46
Nr:
2166122243
article
194

Author:
Title:
Pzp trzeba dalej usprawniać
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2009) , s. 64-72
Nr:
2166125443
article
195

Author:
Title:
O niektórych warunkach ubiegania się o zamówienie publiczne po nowelizacji ustawy
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (18) (2008) , s. 3-21
Nr:
2168298487
article
196

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2008) , s. 30-36
Nr:
2166328622
article
197

Author:
Title:
O dopuszczalnych modyfikacjach zobowiązań z umów o zamówienia publiczne
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 241-251. - Streszcz.
Nr:
2166478974
article
See main document
198

Author:
Title:
Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6 (2008) , s. 52-60
Nr:
2166328089
article
199

Author:
Title:
Uproszczenia proceduralne w świetle nowelizacji PZP
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2008) , s. 70-79
Nr:
2166241722
article
200

Author:
Title:
Cywilnoprawna odpowiedzialność zamawiającego - organizatora postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2 (17) (2008) , s. 3-21. - Streszcz.
Nr:
2166477108
article
201

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 7.7.2007 r., II CSK-344/07
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (16) (2008) , s. 105-112
Nr:
2168298489
article
202

Author:
Title:
Kierunki zmian w projekcie ustawy o finansach publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2008) , s. 66-76
Nr:
2166241691
article
203

Title:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Number:
nr 4 (19) wydanie specjalne
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2008
Physical description:
289 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy ref.,
Nr:
2166477573
journal / series editorial
See related chapters
204

Author:
Title:
Z problematyki porozumień przetargowych
Source:
Europeizacja prawa prywatnego. T. 2 / red. Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 521-539
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-7526-532-3
Nr:
2166080789
chapter in monograph
205

Author:
Title:
O potrzebie uchylenia art. 647 k.c. = About the Need to Repeal Art. 647 of the Civil Code
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 6 (190) (2008) , s. 12-18. - Streszcz.
Nr:
2166079945
article
206

Author:
Title:
Zasada pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego = Written Forms in the Granting of Public Tenders
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008) , s. 5-14. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50460
article
207

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 3
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2008) , s. 40-48
Nr:
2166328302
article
208

Author:
Title:
Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 2
Source:
Prawo Spółek. - nr 1 (133) (2008) , s. 2-8
Nr:
2168231938
article
209

Author:
Title:
Wynagrodzenie za roboty budowlane : Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 15 czerwca 2007 r. (V CSK-63/07)
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2008) , s. 51-53
Nr:
2166328632
article
210

Author:
Title:
Przedkontraktowe powinności informacyjne
Source:
Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA2008, s. 79-91
Signature:
NP-1228/1/Magazyn
Nr:
2167685870
chapter in unpublished scientific work
See main document
211

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2008) , s. 8-22
Nr:
2166328289
article
212

Author:
Title:
Prawo zamówień publicznych po nowelizacji
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2008) , s. 4-11
Nr:
2166241709
article
213

Author:
Title:
Glosa do uchwały SN z 7.12.2007 r. III CZP 123/07
Source:
Monitor Prawniczy. - nr 12 (2008) , s. 660-664
Nr:
2168325429
article
214

Author:
Title:
Planowanie i finansowanie zamówień publicznych : wartość zamówienia publicznego
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2007) , s. 26-34
Nr:
2166241670
article
215

Author:
Title:
O potrzebie wykorzystania rozwiązań zawartych w PECL w pracach nad nowym polskim Kodeksem cywilnym
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA2007, s. 5-11
Signature:
NP-1020/3/Magazyn
Nr:
2167659719
chapter in unpublished scientific work
See main document
216

Author:
Title:
Odpowiedzialność karno-administracyjna za uchybienia popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych = Penal and Administrative Procedure in Cases of Mistakes Made in the Granting of Public Procurements Contracts
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 121-133. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166034250
chapter in monograph
See main document
217

Author:
Title:
Umowy ramowe po nowelizacji
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5 (2007) , s. 22-25
Nr:
2166241638
article
218

Author:
Title:
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 3
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2007) , s. 40-45
Nr:
2166241567
article
219

Author:
Title:
Weryfikacja wiarygodności gospodarczej przedsiębiorcy ubiegającego się o zamówienie publiczne = Verification of Credibility Business Activity with Are Competing to Get Public Procurement
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 557-567. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164974132
chapter in monograph
See main document
220

Author:
Title:
Komentarz do nowelizacji prawa zamówień publicznych 2007
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Publicus, 2007
Physical description:
189, [1] s.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Doradcy)
ISBN:
83-88730-14-2
Nr:
2168302735
monograph
221

Author:
Title:
Z problematyki przetargu organizowanego na sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego w trybie prywatyzacji = Apects of a Tender for Selling a State Enterprise During Privatization Proceedings = Aus der Problematik der Ausschreibung, die für den Verkauf des staatlichen Unternehmens im Privatisierungsverfahren organisiert wird
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 10(198) (2007) , s. 56-71
Nr:
2168322055
article
222

Author:
Title:
Udzielenie zamówienia publicznego w trybie tzw. zapytania o cenę
Source:
Studia Prawnicze. - z. 2 (2007) , s. 55-74
Nr:
2168313507
article
223

Author:
Title:
Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 1
Source:
Prawo Spółek. - nr 12 (132) (2007) , s. 2-10
Nr:
2168231956
article
224

Author:
Title:
Rozstrzyganie sporów przedumownych wynikających z uchybień popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 3 (2007) , s. 72-85
Nr:
2168322923
article
225

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 5 października 2006 r. (IV CSK-153/06)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 51, z. 10 (2007) , s. 754-758
Nr:
2168322919
article
226

Author:
Title:
Planowanie i finansowanie zamówień publicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Publicus, 2007
Physical description:
335, [1] s.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Doradcy)
ISBN:
978-83-88730-13-9
Access mode:
Nr:
2168352686
monograph
227

Author:
Title:
Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych 2007
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2007) , s. 24-32
Nr:
2166241649
article
228

Author:
Title:
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego : z dn. 19 czerwca 2007 r. (III CZP-25/07)
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2007) , s. 38-41
Nr:
2166327869
article
229

Author:
Title:
Wynagrodzenie za roboty budowlane
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (2007) , s. 9-19
Nr:
2166241660
article
230

Author:
Title:
Komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Publicus, 2007
Physical description:
189, [1] s.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Doradcy)
ISBN:
83-88730-14-2
Nr:
2168325423
monograph
231

Author:
Title:
Kształtowanie warunków zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 16, z. 1 (2007) , s. 37-62
Nr:
2168295311
article
232

Author:
Title:
Udzielanie zamówień publicznych w trybie powtarzalnego przetargu elektronicznego - dynamiczny sposób dokonywania zakupów = Awarding Public Contracts in Repeatable Electronic Tender Procedure - Dynamic Procurement Method
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (172) (2007) , s. 27-35. - Streszcz.
Nr:
2168313513
article
233

Author:
Title:
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6 (2007) , s. 12-19
Nr:
2166241627
article
234

Author:
Title:
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7 (2007) , s. 40-46
Nr:
2166241616
article
235

Author:
Title:
Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych = Tendering Ways of Determining Public Real Estate Purchasers. Part 2 = Ausschreibungsverfahren zur Feststellung der Erwerber von öffentlichen Immobilien (Teil II). Cz. 2
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 1(189) (2007) , s. 50-72
Nr:
2168325243
article
236

Author:
Title:
Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12 (2007) , s. 6-18
Nr:
2166241007
article
237

Author:
Title:
Zamówienia związane z Euro 2012
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2007) , s. 16-24
Nr:
2166241485
article
238

Author:
Title:
How and Why to Teach Interdisciplinary Research Practice
Source:
Journal of Research Practice. - Vol. 3, Issue 2, Art. M17 (2007) - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168244220
article
239

Author:
Title:
Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 1
Source:
Prawo Spółek. - nr 10 (118) (2006) , s. 34-40
Nr:
2168231950
article
240

Author:
Title:
Koncentracja postępowania protestacyjno-odwoławczego
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(110) (2006) , s. 20-28. - Streszcz.
Nr:
2168303013
article
241

Author:
Title:
Trybunał Konstytucyjny orzekł
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(112) (2006) , s. 15-19. - Streszcz.
Nr:
2168295333
article
242

Author:
Title:
Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(105) (2006) , s. 23-31. - Streszcz.
Nr:
2168302985
article
243

Author:
Title:
Elektroniczna aukcja uzupełniająca w zamówieniach publicznych = Supplementary Electronic Auction in Public Procurement
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 16, nr 9(185) (2006) , s. 47-66
Nr:
2168244376
article
244

Author:
Title:
Wyrok Sądu Najwyższego z 28 września 2005 r. (I CK-104/05) : glosa = Review of Supreme Court Decisions : Commentary
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 12 (2006) , s. 71-76
Nr:
2168350150
article
245

Author:
Title:
Ogłoszenia po nowelizacji
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(113) (2006) , s. 4-8. - Streszcz.
Nr:
2168295335
article
246

Author:
Title:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 27 stycznia 2005 r. (III CZP-78/04)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 50, z. 6 (2006) , s. 319-321
Nr:
2168322917
article
247

Author:
Title:
Dynamiczny system zakupów. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(108) (2006) , s. 7-11. - Streszcz.
Nr:
2168303007
article
248

Author:
Title:
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 sierpnia 2005 r. (II GSK-105/05) : glosa = Review of Administrative Courts' Decisions
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2006) , s. 139-145
Nr:
2168242384
article
249

Author:
Title:
Glosa : [Uchwała Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2006 r.(III CZP-124/05)]
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2006) , s. 156-160
Nr:
2168248624
article
250

Author:
Title:
Umowy ramowe
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(115) (2006) , s. 18-22. - Streszcz.
Nr:
2168295339
article
251

Author:
Title:
Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych = Tendering Ways of Determining Public Real Estate Purchasers. Part 1 = Ausschreibungsarten der Erwerberfeststellung für öffentliche Immobilien (Teil I) . Cz. 1
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 16, nr 12(188) (2006) , s. 21-41
Nr:
2168325241
article
252

Author:
Title:
Dynamiczny system zakupów. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(109) (2006) , s. 22-25. - Streszcz.
Nr:
2168303009
article
253

Author:
Title:
Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - sposoby negocjacyjne i przetargowe (cz. 2)
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA2006, s. 6-17
Research program:
102/KP/1/2006/S/360
Signature:
NP-1020/2/Magazyn
Nr:
2168318181
chapter in unpublished scientific work
See main document
254

Author:
Title:
Następstwa prawne nieważnej umowy o zamówienie publiczne
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(106) (2006) , s. 4-11. - Streszcz.
Nr:
2168302999
article
255

Author:
Title:
Dokumentowanie warunków udziału w postępowaniu
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(111) (2006) , s. 4-7. - Streszcz.
Nr:
2168295331
article
256

Author:
Title:
Dialog konkurencyjny w zamówieniach publicznych
Source:
Finanse Komunalne. - nr 7-8 (2006) , s. 86-93
Nr:
2168276449
article
257

Author:
Title:
Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 2
Source:
Prawo Spółek. - nr 11 (119) (2006) , s. 37-44
Nr:
2168231954
article
258

Author:
Title:
Glosa do uchwały SN z dnia 21 października 2005 r., III CZP 74/05 - zastrzeganie tajemnicy przy składaniu oferty na przetarg o zamówienie publiczne
Source:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 3 (2006) , s. 119-126. - Streszcz.
Nr:
2168325865
article
259

Author:
Title:
Komentarz do wyroku
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(105) (2006) , s. 52-54
Nr:
2168302995
article
260

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 14.02.2006 r. II CSK 84/05
Source:
Finanse Komunalne. - nr 12 (2006) , s. 65-76
Nr:
2168314455
article
261

Author:
Title:
Kierunki zmian Prawa zamówień publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(107) (2006) , s. 7-18
Nr:
2168303005
article
262

Author:
Title:
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych
Source:
Finanse Komunalne. - nr 3 (2005) , s. 35-51
Nr:
2168327073
article
263

Author:
Title:
Konkurs na najlepsze dzieło projektowe w świetle nowego prawa zamówień publicznych
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 10 (157) (2005) , s. 18-24. - Streszcz.
Nr:
2168325227
article
264

Author:
Title:
Zamówienia sektorowe. Cz. 2
Source:
Finanse Komunalne. - nr 1/2 (2005) , s. 75-82
Nr:
2168327075
article
265

Author:
Title:
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(95) (2005) , s. 19-26. - Streszcz.
Nr:
2168295317
article
266

Author:
Title:
Charakter prawny zaliczki w ramach zamówień publicznych
Source:
Państwo i Prawo. - R. 62, z. 3 (2005) , s. 36-45
Nr:
2168325223
article
267

Author:
Title:
Glosa do wyroku z 27 VI 2003, IV CKN 302/01
Source:
Państwo i Prawo. - R. 60, z. 4 (2005) , s. 115-120
Nr:
2168246238
article
268

Author:
Title:
Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne : zagadnienia konstrukcyjne = The Open Tender in Public Procurement : Structural Issues
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
248 s.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 166)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-266-9
Nr:
2166500826
monograph
269

Author:
Title:
Obowiązek zawarcia umowy
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10(102) (2005) , s. 3-8
Nr:
2168302807
article
270

Author:
Title:
Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - oferta i jej przyjęcie
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA2005, s. 20-29
Research program:
104/KP/3/2005/S/276
Signature:
NP-1020/1/Magazyn
Nr:
2168318061
chapter in unpublished scientific work
See main document
271

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r. V CK-12/03 = Gloss on the Supreme Court Sentence from November 21, 2003 V CK 12/03 = Glosse zum Urteil des Obersten Gerichts vom 21 November 2003 V CK 12/03
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 15, nr 3(167) (2005) , s. 107-116
Nr:
2168320921
article
272

Author:
Title:
Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(97) (2005) , s. 12-19. - Streszcz.
Nr:
2168295327
article
273

Author:
Title:
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(94) (2005) , s. 3-9. - Streszcz.
Nr:
2168295315
article
274

Author:
Title:
Charakter prawny porozumień ramowych w zamówieniach publicznych
Source:
Państwo i Prawo. - R. 60, z. 7 (2005) , s. 51-65
Nr:
2168313511
article
275

Author:
Title:
Udzielanie zamówień publicznych przez spółki handlowe
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(101) (2005) , s. 16-22. - Streszcz.
Nr:
2168302803
article
276

Author:
Title:
Odrzucenie oferty
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(96) (2005) , s. 3-11. - Streszcz.
Nr:
2168295325
article
277

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z 10.04.2003 r. III CKN 1320/00
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 1 (2005) , s. 180-187
Nr:
2168325421
article
278

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 13 stycznia 2004 r. (V CK-97/03)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 49, z. 5 (2005) , s. 88-90
Nr:
2168322901
article
279

Author:
Title:
Unieważnienie postępowania
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(99) (2005) , s. 8-15. - Streszcz.
Nr:
2168302801
article
280

Author:
Title:
Jurysdykcja w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(103) (2005) , s. 46-49
Nr:
2168302811
article
281

Title:
Elementy prawa cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 163-248
ISBN:
83-7252-250-2
Nr:
2167678758
chapter in monograph
See main document
282

Author:
Title:
Elementy prawa administracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 59-96
ISBN:
83-7252-250-2
Nr:
2167673343
chapter in monograph
See main document
283

Author:
Title:
Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(104) (2005) , s. 3-8. - Streszcz.
Nr:
2168302813
article
284

Author:
Title:
Elementy prawa finansowego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 122-139
ISBN:
83-7252-250-2
Nr:
2167678189
chapter in monograph
See main document
285

Author:
Title:
Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(98) (2005) , s. 11-16. - Streszcz.
Nr:
2168295329
article
286

Author:
Title:
Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych przez zespoły arbitrów
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(103) (2005) , s. 26-33. - Streszcz.
Nr:
2168302809
article
287

Author:
Title:
Zamówienia sektorowe. Cz. 2
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(93) (2005) , s. 24-30. - Streszcz.
Nr:
2168295319
article
288

Author:
Title:
Zamówienia sektorowe. Cz. 1
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(92) (2004) , s. 16-26
Nr:
2168295321
article
289

Author:
Title:
Zamówienia sektorowe. Cz. 1
Source:
Finanse Komunalne. - nr 12 (2004) , s. 29-41
Nr:
2168242512
article
290

Author:
Title:
Zagadnienia konstrukcyjne przetargu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 1 (2004) , s. 71-115
Nr:
2168322745
article
291

Author:
Title:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 13 lutego 2003 r. (III CZP 95/02)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 48, z. 12 (2004) , s. 662-665
Nr:
2168322915
article
292

Author:
Title:
Aukcja elektroniczna w świetle prawa zamówień publicznych = Electronic Auction as Provided by the Law of Orders Financed Out by Public Funds = Elektronische Versteigerung gemäß dem Gesetz über öffentliche Aufträge
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 10(162) (2004) , s. 116-133
Nr:
2168242544
article
293

Title:
Bieg terminu do oprotestowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Source:
Finanse Komunalne2004. - nr 11, s. 49-51
Opracował:
Nr:
2168242504
varia
294

Author:
Title:
Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 17 lipca 2003 r.(III CZP-44/03)]
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 12 (2004) , s. 80-83
Nr:
2168244212
article
295

Author:
Title:
Wadium przetargowe według nowych przepisów kodeksu cywilnego
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 1 (2004) , s. 80-94
Nr:
2168322925
article
296

Author:
Title:
Procedura udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki = Specific Procedure of Granting Public Tenders "z wolnej ręki"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 660 (2004) , s. 21-38. - Summ.
Nr:
2168220216
article
See main document
297

Author:
Title:
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. I
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(82) (2004) , s. 3-11
Nr:
2168242548
article
298

Author:
Title:
Charakter prawny konkursu na dzieło projektowe w zamówieniach publicznych = The Legal Nature of a Competition for a Project in Public Orders
Source:
Państwo i Prawo. - R. 59, z. 6 (2004) , s. 64-75
Nr:
2168246236
article
299

Author:
Title:
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. II
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(83) (2004) , s. 7-19
Nr:
2168242550
article
300

Author:
Title:
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. III
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(84) (2004) , s. 3-13
Nr:
2168242552
article
301

Author:
Title:
Podwykonawca robót budowlanych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(81) (2004) , s. 17-25
Nr:
2168242546
article
302

Author:
Title:
Umowy transportowe
Source:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 177-189
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223456
chapter in textbook
See main document
303

Author:
Title:
Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część druga
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(73) (2003) , s. 2-18
Nr:
2168242738
article
304

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część pierwsza
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(69) (2003) , s. 6-14
Nr:
2168242730
article
305

Author:
Title:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 18 września 2002 r., (III CZP-52/02)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 47, z. 5 (2003) , s. 248-251
Nr:
2168322913
article
306

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część druga
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(70) (2003) , s. 2-7
Nr:
2168242732
article
307

Author:
Title:
Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część pierwsza
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(72) (2003) , s. 2-11
Nr:
2168242736
article
308

Author:
Title:
Aukcja w ujęciu zmienionych przepisów kodeksu cywilnego = Auction in Changed Civil Code Regulations = Auktion laut veränderter BGBVorschriften
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 13, nr 9(149) (2003) , s. 107-129
Nr:
2168242540
article
309

Author:
Title:
Kontrola finansów i zamówień publicznych przez samorządowe komisje rewizyjne
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(71) (2003) , s. 6-15
Nr:
2168242734
article
310

Author:
Title:
Usługi transportowe i spedycyjne
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(76) (2003) , s. 2-10
Nr:
2168242740
article
311

Title:
Ogólne zagadnienia umów gospodarczych
Source:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 94-140
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223448
chapter in textbook
See main document
312

Author:
Title:
Ograniczenie jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(67) (2002) , s. 2-10
Nr:
2168242726
article
313

Author:
Title:
Nowe regulacje dotyczące wadium
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(60) (2002) , s. 2-10
Nr:
2168248036
article
314

Author:
Title:
Wzmocnienie ochrony prawnej interesów przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(65) (2002) , s. 2-5
Nr:
2168242722
article
315

Author:
Title:
Uzupełnianie dokumentów wymaganych od oferenta
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(61) (2002) , s. 48-49
Nr:
2168244400
article
316

Author:
Title:
Status prawny komisji przetargowej
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(63) (2002) , s. 2-12
Nr:
2168242718
article
317

Author:
Title:
Unieważnienie postępowania po zmianie regulacji ustawowej
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(61) (2002) , s. 2-10
Nr:
2168242716
article
318

Author:
Title:
Regulamin pracy komisji przetargowej
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10(66) (2002) , s. 2-7
Nr:
2168242724
article
319

Author:
Title:
O niektórych gwarancjach efektywności samorządowych wydatków publicznych
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(68) (2002) , s. 4-11
Nr:
2168242728
article
320

Author:
Conference:
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Zakopane, Polska, od 2000-09-14 do 2000-09-16
Title:
O dalszym dostosowaniu polskiego prawa zamówień publicznych do rozwiązań europejskich
Source:
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej / red. Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001, s. 149-163
ISBN:
83-7333-025-9
Nr:
2168228390
chapter in conference materials
See main document
321

Author:
Title:
Planowanie i szacowanie samorządowych zamówień publicznych
Source:
Finanse Komunalne. - nr 4 (2001) , s. 5-16
Nr:
2168313509
article
322

Author:
Title:
Publiczno-prawne przesłanki doboru kryteriów oceny ofert
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(50) (2001) , s. 62-66
Nr:
2168242712
article
323

Author:
Title:
Arbitraż w zamówieniach publicznych - co dalej?
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(52) (2001) , s. 18-20
Nr:
2168242714
article
324

Author:
Title:
Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 1999 r.(III CKN 478/98)]
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 6 (2001) , s. 68-71
Nr:
2168244210
article
325

Author:
Title:
Przygotowanie udzielenia zamówienia publicznego
Source:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(49) (2001) , s. 25-31
Nr:
2168242710
article
326

Conference:
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Zakopane, Polska, od 2000-09-14 do 2000-09-16
Title:
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001
Physical description:
291 s.; 21 cm
Notes:
Referaty z konferencji, która odbyła się w Zakopanem w dniach 14-16.09.2000 r.,
ISBN:
83-7333-025-9
Nr:
2168228380
conference materials
See related chapters
327

Title:
Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
258 s.: fot.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-055-0
Nr:
2168242656
monograph
See related chapters
328

Author:
Title:
Kształtowanie wynagrodzenia pieniężnego w umowie o dzieło - uwagi na tle doświadczeń praktyki i orzecznictwa
Source:
Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej / [zesp. red. Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Ryszard SZOSTAK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 209-228
ISBN:
83-7252-055-0
Nr:
2168242698
chapter in monograph
See main document
329

Author:
Title:
Obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Source:
Finanse Komunalne. - nr 3(32) (1999) , s. 5-21
Nr:
2168242538
article
330

Author:
Title:
Kredyty i pożyczki zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego na tle nowych przepisów o finansach publicznych
Source:
Finanse Komunalne. - nr 2(31) (1999) , s. 5-24
Nr:
2168242536
article
331

Author:
Title:
Poręczenia i gwarancje wadialne (na tle zamówień publicznych)
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 1 (1999) , s. 3-32
Nr:
2168322927
article
332

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 14 października 1998 r. (II CKN-5/98)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 42, z. 6 (1998) , s. 301-303
Nr:
2168322907
article
333

Author:
Title:
Charakter prawny wadium przetargowego w obrębie zamówień publicznych
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 11/12 (1998) , s. 77-108
Nr:
2168322899
article
334

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 26 listopada 1997 r. (II CKN-458/97)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 42, z. 9 (1998) , s. 459-463
Nr:
2168322911
article
335

Author:
Title:
Formy zabezpieczenia pożyczek i kredytów zaciąganych przez gminy
Source:
Finanse Komunalne. - nr 1(18), R. 4 (1997) , s. 28-32
Nr:
2168247964
article
336

Author:
Title:
Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta
Publisher address:
Warszawa: P.P. Evan, 1995
Physical description:
79 s.; 24 cm
Series:
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 26)
ISBN:
83-87091-26-X
Nr:
2168322935
book
337

Author:
Title:
Zakres odpowiedzialności za produkt
Source:
Radca Prawny. - nr 1 (1995) , s. 5-12
Nr:
2168315551
article
338

Author:
Title:
O konieczności dostosowania polskich przepisów o ochronie konsumenta do europejskich rozwiązań prawnych
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 2 (1995) , s. 30-55
Nr:
2168322921
article
339

Author:
Title:
Umowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych na tle konsumenckiego prawa europejskiego
Publisher address:
Warszawa: Agencja SCHOLAR, 1994
Physical description:
245 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85838-18-X
Nr:
2168247984
monograph
340

Author:
Title:
Z problematyki umów o przyjęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych = Selected Issues of Contracts on Taking over the Duty of Performance under Guaranty
Source:
Państwo i Prawo. - R. 48, z. 7 (1993) , s. 19-30
Nr:
2168246240
article
341

Author:
Title:
O niektórych rozstrzygnięciach kształtujących dochody budżetowe gmin
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 10 (1993) , s. 13-20
Nr:
2168247960
article
342

Author:
Title:
Umowy o zastępstwo przy wykonywaniu świadczeń gwarancyjnych w praktyce gospodarczej = Contracts of Guarantee Performance Substitution in Economic Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 369 (1992) , s. 29-44. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168242452
article
See main document
343

Author:
Title:
Gwarancja co do jakości towaru w świetle postanowień dokumentów gwarancyjnych = Commodity Quality Guarantee in the Light f Guarantee Documents Provisions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 325 (1990) , s. 63-83. - Summ., rez.
Nr:
2168245254
article
See main document
344

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 22 kwietnia 1988 r. (I CR-16/86)
Source:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 32, z. 10 (1988) , s. 477-480
Nr:
2168322905
article
345

Author:
Title:
Realizacja świadczeń gwarancyjnych w świetle poglądów orzecznictwa = Realization of Guarantee Obligation in the Light of Arbitration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 279 (1988) , s. 51-70. - Summ., rez.
Nr:
2168242432
article
See main document
346

Author:
Title:
Z problematyki odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy używanych = Problems of Responsibility in Virtue of Warranty of Physical Malfunctioning of Second-Hand Goods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 242 (1987) , s. 47-65. - Summ., rez.
Nr:
2168242266
article
See main document
347

Author:
Title:
Bezpośrednia odpowiedzialność producenta wobec konsumenta za wady wyrobu przy zastosowaniu konstrukcji przelewu uprawnień z rękojmi
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 199 (1984) , s. 43-59. - Summ., rez.
Nr:
2168314075
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Reforma finansów publicznych : efektywność wydatków publicznych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
188 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
77/KFin/2/2002/S
Signature:
NP-810/Magazyn
Nr:
2168247912
unpublished scientific work
2

Author:
Title:
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
28 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
57/KP/3/2002/S
Signature:
NP-864/Magazyn
Nr:
2168248038
unpublished scientific work
1
Zastrzeżenie kary umownej na tle nowego Prawa zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (292) (2021), s. 48-59. - ISSN 1428-3530
2
Nowe Prawo zamówień publicznych - niektóre dylematy wdrożeniowe. Część druga. Część druga / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (286) (2021), s. 46-53. - ISSN 1428-3530
3
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - nr 2 (69). - 182 s.; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
4
Nowe Prawo zamówień publicznych - niektóre dylematy wdrożeniowe. Część pierwsza. Część pierwsza / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (285) (2021), s. 21-27. - ISSN 1428-3530
5
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - nr 1 (68). - 192 s.; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
6
Zmiana umowy o zamówienie publiczne w okolicznościach zagrożenia epidemicznego. Część druga. Część druga / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6 (278) (2020), s. 41-48. - ISSN 1428-3530
7
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - nr 4 (67). - 116 s.; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
8
Zmiana umowy o zamówienie publiczne w okolicznościach zagrożenia epidemicznego. Część pierwsza. Część pierwsza / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5 (277) (2020), s. 12-20. - ISSN 1428-3530
9
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w nowym ujęciu. Część druga. Część druga / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7 (279) (2020), s. 51-60. - ISSN 1428-3530
10
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - nr 1 (64). - 139 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
11
Kilka uwag o roli zasad udzielania zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (274) (2020), s. 40-45. - ISSN 1428-3530
12
Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych / Beata NUZZO, Ewa PLEBANEK, Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - XXXII, 476 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - Monografie Prawnicze. - ISBN 978-83-8198-953-4 ; 978-83-8198-954-1
13
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w nowym ujęciu. Część pierwsza. Część pierwsza / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (276) (2020), s. 46-53. - ISSN 1428-3530
14
Jak rozumieć zasadę efektywności? / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca : dodatek. - nr 1 (2020), s. 6-9. - ISSN 1428-3530
15
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - nr 3 (66). - 203 s.; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
16
Umowy o usługi turystyczne / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 201-207. - ISBN 978-83-8160-528-1
17
Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych w nowym ujęciu / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12 (272) (2019), s. 40-49. - ISSN 1428-3530
18
Jawność i przejrzystość postępowania o udzielanie zamówienia publicznego = Openness and Transparency of Public Procurement Proceedings / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 5 (2019), s. 7-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2019/5/tocWstęp: . - ISSN 0867-4973
19
Zmiany dotyczące umów. Część druga. Część druga / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (271) (2019), s. 12-20. - ISSN 1428-3530
20
Opinie ekspertów : projekt nowego PZP / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (262) (2019), s. 20-22. - ISSN 1428-3530
21
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - nr 1 (60). - 158 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
22
Z problematyki racjonalizacji ograniczeń swobody kontraktowej w zamówieniach publicznych = Selected Issues in Rationalization of Restrictions on Contractual Freedom in Public Procurement / Ryszard SZOSTAK // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3977). - t. 329 (2019), s. 603-622. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Państwo a przedsiębiorca - aktualne wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wuwr.pl/prawo/article/view/11826/10750. - ISSN 0524-4544
23
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 153-165. - ISBN 978-83-8160-528-1
24
Zmiany dotyczące umów. Część pierwsza. Część pierwsza / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (270) (2019), s. 6-19. - ISSN 1428-3530
25
Znaczenie prawne przetargowych czynności ewaluacyjnych / Ryszard SZOSTAK // W: Procedura zamówień publicznych. T. 1 / red. nauk. Janusz Niczyporuk. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019. - S. 195-213. - ISBN 978-83-227-9273-5
26
O spójności nowego prawa zamówień publicznych z przepisami Kodeksu cywilnego i ustaw odrębnych / Ryszard SZOSTAK // W: Dziś i jutro zamówień publicznych : XII konferencja naukowa, 7-8 października 2019 r., Olsztyn / red. Mariola Lemonnier, Hubert Nowak. - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2019. - S. 9-21. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-88686-77-1. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/42144/Dzis-i-jutro-w-zamowieniach-publicznych.pdf
27
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - nr 4 (63). - 129 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
28
Elementy prawa autorskiego / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 299-314. - ISBN 978-83-8160-528-1
29
Umowy transportowe / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 145-152. - ISBN 978-83-8160-528-1
30
Elementy prawa finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 125-133. - ISBN 978-83-8160-121-4
31
Zagadnienia ogólne / Ryszard SZOSTAK // W: Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 1-93. - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
32
Elementy prawa cywilnego / Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 155-243. - ISBN 978-83-8160-121-4
33
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 4 (59). - 128 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
34
Umowy o zamówienia publiczne w zarysie / Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2018. - 287 s. ; 25 cm. - ISBN 978-83-88686-49-8
35
Procedury częściowo zautomatyzowane / Ryszard SZOSTAK // W: Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 239-276. - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
36
Funkcjonowanie nadzoru nad udzielaniem i wykonywaniem zamówień publicznych = Supervision over the Process of Awarding and Executing Public Procurement / Ryszard SZOSTAK // W: Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych / red. Marcin Smaga i Mateusz Winiarz. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - S. 57-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949266-4-9
37
Miarkowanie kary umownej w zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 77-92. - ISBN 978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
38
Elementy prawa administracyjnego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 79-93. - ISBN 978-83-8160-121-4
39
Wstęp / Ryszard SZOSTAK // W: Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. XXI-XXII. - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
40
Ekonomiczno-prawne aspekty koncesji budowlanych / Ryszard SZOSTAK // W: Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 415-429. - ISBN 978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5
41
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - XXII, 295 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
42
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 1 (56). - 119 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
43
O niektórych postulatach zmian w prawie zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych / red. nauk. Małgorzata Stręciwilk, Anna Dobaczewska. - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2018. - S. 77-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88686-63-4. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/40329/Potrzeby-i-kierunki-zmian-w-Pzp.pdf
44
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - nr 2 (57). - 116 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
45
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 3 (58). - 103 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
46
Elektronizacja drobnych zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 277-289. - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
47
Zagadnienia społeczne w zamówieniach publicznych = Social Issues in Public Procurement / Ryszard SZOSTAK // Gdańskie Studia Prawnicze. - t. 37 (2017), s. 349-361. - Summ. - Pełny tekst: https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/37szostak.pdf. - ISSN 1734-5669
48
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 4 (55). - 114 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
49
O potrzebie wzmocnienia statusu Krajowej Izby Odwoławczej - z perspektywy 10-lecia jej działalności = On the Need to Consolidate the Status of the National Appeals Chamber - from the Perspective of the 10th Anniversary of Its Activity / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (52) (2017), s. 3-14. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/prawo-zamowien-publicznych/spis-tresci/archiwum/c/a/1470/Wstęp: . - ISSN 1733-0777
50
Verification Methods of the Economic and Financial Credibility of Entrepreneurs Applying for a Public Contract = Sposoby weryfikacji wiarygodności gospodarczej i finansowej przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 138-139. - Dostępne tylko streszczenia
51
Charakter prawny umów koncesyjnych = The Legal Nature of Concession Contracts / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2017), s. 53-71. - Summ., streszcz. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2017/1-2/tocWstęp: . - ISSN 0867-4973
52
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 2 (53). - 124 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
53
Dziesięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej - co dalej? / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12 (248) (2017), s. 38-45. - ISSN 1428-3530
54
Aktualny stan rynku zamówień publicznych w Polsce - problemy i kierunki rozwoju / Ryszard SZOSTAK // W: Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku / red. Michał Kania, Paweł Nowicki, Agnieszka Piwowarczyk. - Warszawa; Katowice: Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum; Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2017. - S. 253-270. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946766-1-2
55
Sposoby weryfikacji wiarygodności gospodarczej i finansowej przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 201-215. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
56
O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych - aktualne problemy i propozycje rozwiązań / red. nauk. Małgorzata Stręciwilk, Andrzej Panasiuk. - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2017. - S. 163-184. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-88686-53-5. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0032/35798/Funkcjonowanie-systemu-zamowien-publicznych-aktualne-problemy-i-propozycje-rozwiazan.pdf
57
Założenia treści prawa zamówień publicznych = Assumptions of the Content of Public Procurement Law / Ryszard SZOSTAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 497 (2017), s. 36-52. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej: system zamówień publicznych w Polsce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/65132?tab=1. - ISSN 1899-3192
58
O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. Część druga. Część druga / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (245) (2017), s. 63-68. - ISSN 1428-3530
59
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 1 (52). - 124 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
60
Elementy prawa autorskiego / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 275-289. - ISBN 978-83-264-9961-6
61
Przetargowy obowiązek zawarcia umowy o zamówienie publiczne w nowym ujęciu = New Approach to the Tendering Obligation to Contract / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (48) (2016), s. 122-131. - Summ. - ISSN 1733-0777
62
Umowy o usługi turystyczne / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 188-192. - ISBN 978-83-264-9961-6
63
Przegląd projektowanych zmian w Prawie zamówień publicznych. Część pierwsza. Część pierwsza / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (228) (2016), s. 21-37. - ISSN 1428-3530
64
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 144-156. - ISBN 978-83-264-9961-6
65
Umowy transportowe / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 136-143. - ISBN 978-83-264-9961-6
66
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 1 (48). - 170 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
67
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 3 (50). - 116 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
68
Kształtowanie warunków zamówienia po zmianach w prawie zamówień publicznych, cz. 1 = The Shape of the Conditions of Contract after the Changes in the Public Procurement Law - Part 1 / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - R. 23, nr 10 (213) (2016), s. 43-63. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
69
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 2 (49). - 101 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
70
Zamówienia publiczne instrumentem stymulacji rozwoju gospodarczego / Ryszard SZOSTAK // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - S. 273-287. - ISBN 978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5
71
Przegląd projektowanych zmian w Prawie zamówień publicznych. Część druga. Część druga / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5 (229) (2016), s. 13-31. - ISSN 1428-3530
72
Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145-145a prawa zamówień publicznych = Renouncement of a Procurement Contract Under Articles 145-145a of the Public Procurement Law / Ryszard SZOSTAK // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 211-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6325/23482.pdf. - ISSN 1428-278X
73
Czy jest dopuszczalna waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie o zamówienie publiczne? : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.10.2014 r. (II CSK 773/13) / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - R. 22, nr 10 (2015), s. 72-78. - Streszcz. - ISSN 1232-0307
74
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 2 (45). - 116 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
75
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - nr 1 (44). - 145 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art.. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2015 - trudności i wątpliwości praktyki. - ISSN 1733-0777
76
O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności za niektóre uchybienia popełniane przy udzielaniu lub wykonywaniu zamówień publicznych = About the Necessity to Improve Liability for Infringements Committed in the Process of Awarding or Performing Public Contracts = Von der Notwendigkeit der Optimierung der Verantwortlichkeit für manche Rechtswidrigkeiten, die bei der Vergabe bzw. Ausführung öffentlicher Aufträge begangen werden / Ryszard SZOSTAK // W: Dyscyplina finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka / red. Marcin Smaga, Mateusz Winiarz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 546-563. - Streszcz., summ., Zsfg. - ISBN 978-83-255-8050-6 ; 978-83-255-8051-3
77
O potrzebie wzmocnienia funkcji prewencyjnej kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansowej w zakresie zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: 10 lat ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / red. Wojciech Robaczyński, Arkadiusz Talik, Zbigniew Zieliński. - Warszawa: Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, 2015. - (Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ; nr 1 wyd. specjalne). - S. 30-47. - ISBN 978-83-942027-0-5. - Pełny tekst: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=ed672dd4-c7b2-4b43-af2f-aaea450a7a74&groupId=764034
78
Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych = The Course of the Tendering Process Against the Background of the EU Public Procurement Law / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (46) (2015), s. 252-261. - Summ.. - Tytuł numeru: Nowe prawo zamówień publicznych : kierunki modernizacji. - ISSN 1733-0777
79
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 4 (47). - 305 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
80
Elementy prawa administracyjnego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 68-80. - ISBN 978-83-264-9292-1
81
Perspektywy rozwojowe samorządowych zamówień publicznych = Development Prospects of Local Authority Public Procurement / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - R. 22, nr 12 (203) (2015), s. 49-63. - Streszcz. - ISSN 1232-0307
82
Prawo zamówień publicznych - co dalej? / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(214) (2015), s. 47-61. - ISSN 1428-3530
83
Uwagi de lege ferenda na temat zasad udzielania zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian / red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki. - Wrocław: PRESSCOM Sp. z o.o., 2015. - S. 118-131. - ISBN 978-83-64512-44-5
84
Elementy prawa cywilnego / Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 128-204. - ISBN 978-83-264-9292-1
85
O urzędowej koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych - krytycznie / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(218) (2015), s. 14-27. - ISSN 1428-3530
86
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - nr 3 (46). - 308 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art.. - Tytuł numeru: Nowe prawo zamówień publicznych : kierunki modernizacji. - ISSN 1733-0777
87
O potrzebie usprawnienia kodeksowej regulacji umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia / Ryszard SZOSTAK // W: Współczesne problemy prawa zobowiązań / red. nauk. Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 680-695. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8052-2
88
Elementy prawa finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 104-111. - ISBN 978-83-264-9292-1
89
Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne w nowym ujęciu = The New Approach to Exclusion of a Dishonest Contractor from Public Procurement Bidding / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (44) (2015), s. 110-119. - Summ.. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2015 - trudności i wątpliwości praktyki. - ISSN 1733-0777
90
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 3(42). - 155 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
91
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 2 (41). - 134 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
92
Rozpoznawanie sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych po reaktywowaniu mechanizmów rynkowych = Recognizing Pre-Contractual Disputes in Public Procurement after the Reactivation of Market Mechanisms / Ryszard SZOSTAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 370-386. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
93
Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych = Big Riggings in Public Procurement / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (40) (2014), s. 30-39. - Summ.. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych - trudności i wątpliwości praktyki. Cz. 1. - ISSN 1733-0777
94
Prawo autorskie i prawa pokrewne / [Ryszard SZOSTAK] // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 35-53. - ISBN 978-83-7930-233-8
95
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 4(43). - 142 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
96
[Recenzja] / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 69, z. 1 (2014), s. 101-105. - Rec. pracy: Wojciech J. Kocot: Odpowiedzialność przedkontraktowa. Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 350
97
Kryteria oceny ofert przetargowych w nowym ujęciu = New Bid Assessment Criteria / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (43) (2014), s. 3-18. - Summ. - ISSN 1733-0777
98
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 1 (40). - 174 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art.. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych - trudności i wątpliwości praktyki. Cz. 1. - ISSN 1733-0777
99
Zasady prawa zamówień publicznych = The Public Procurement Law Principles / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (42) (2014), s. 3-27. - Summ. - ISSN 1733-0777
100
Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy. - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013. - S. 252-265. - ISBN 978-83-88686-26-9. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24703/system_zamowien_publicznych_w_polsce.pdf
101
Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju = Polish Model of Examining Pre-contractual Disputes in the Field of Public Contracts - from the Point of View of its Development / Ryszard SZOSTAK // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 8 (2013), s. 4-14. - Streszcz., summ. - ISSN 1895-0396
102
Praktyczne znaczenie nowego unormowania z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych = Praktische Bedeutung der neuen Rechtsnorm im Artikel 42 Abs. 5 des Gesetzes über öffentliche Finanzen = Praktične značennâ novogo uporâdkuvannâ za st. 42 pkt. 5 zakonu pro publìčnì fìnansi / Ryszard SZOSTAK // W: Dyscyplina Finansów Publicznych : narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego / [red. Marcin Smaga, Mateusz Winiarz]. - Kraków: Wydawnictwo Publicus : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - S. 325-331. - Zsfg., rez. - ISBN 83-88730-20-7
103
Podstawowe instrumenty administracyjne w zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (39) (2013), s. 27-43. - ISSN 1733-0777
104
Umowa o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy. - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013. - S. 301-323. - ISBN 978-83-88686-26-9. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24703/system_zamowien_publicznych_w_polsce.pdf
105
Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. nauk. Krzysztof Szuma. - Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013. - S. 37-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-766-5
106
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2013. - nr 1 (36). - 132 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych art. - ISSN 1733-0777
107
Wybór oferty najkorzystniejszej / Ryszard SZOSTAK // W: System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy. - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013. - S. 221-242. - ISBN 978-83-88686-26-9. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24703/system_zamowien_publicznych_w_polsce.pdf
108
Podwykonawstwo i jego znaczenie prawne w zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (36) (2013), s. 3-19. - ISSN 1733-0777
109
Unieważnienie postępowania / Ryszard SZOSTAK // W: System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy. - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013. - S. 243-251. - ISBN 978-83-88686-26-9. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24703/system_zamowien_publicznych_w_polsce.pdf
110
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - nr 4 (39). - 143 s.; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych art. - ISSN 1733-0777
111
Zakres i struktura prawa zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (39) (2013), s. 3-17. - ISSN 1733-0777
112
Umowy transportowe / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 114-120. - ISBN 978-83-264-4121-9
113
Elementy prawa administracyjnego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 67-79. - ISBN 978-83-264-4130-1
114
Elementy prawa finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 103-110. - ISBN 978-83-264-4130-1
115
Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (2012), s. 31-44. - ISSN 1428-3530
116
O niektórych uwarunkowaniach efektywności zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich / Ryszard SZOSTAK // W: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa) / red. nauk. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy. - Wyd. 2 rozszerz. - Gdańsk ; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2012. - S. 139-159. - ISBN 83-88686-24-0. - Pełny tekst: http://www.informatorprzetargowy.pl/upload/publikacje/UZP/Inne/V_Konferencja_Naukowa.pdf
117
Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2012), s. 9-22. - ISSN 1428-3530
118
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2012. - nr 3 (34). - 110 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy art. - ISSN 1733-0777
119
Elementy prawa cywilnego / Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 128-202. - ISBN 978-83-264-4130-1
120
Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju [on-line] / Ryszard SZOSTAK // W: Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych. - Warszawa: Krajowa Izba Odwoławcza, 2012. - S. 1-26. - Pełny tekst: http://starastrona.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6301
121
Zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami europejskimi / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - R. 19, nr 4 (2012), s. 5-24. - streszcz. - ISSN 1232-0307
122
O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów w europejskim prawie kontraktów / Ryszard SZOSTAK // W: Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe / red. Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Aneta Wiewiórowska-Domagalska. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - S. 109-119. - ISBN 978-83-62818-01-3 ; 978-83-255-3793-7
123
Regulacja prawna zamówień publicznych w Polsce w ujęciu historycznym / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (35) (2012), s. 3-40. - ISSN 1733-0777
124
Weryfikacja stawki VAT przy ocenie ofert w przetargu na zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 164-174. - ISBN 978-83-7641-676-2
125
Zamówienia publiczne w starożytności oraz w epoce średniowieczno-feudalnej / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (34) (2012), s. 3-29. - ISSN 1733-0777
126
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2012. - nr 2 (33). - 100 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1733-0777
127
Umowy o usługi turystyczne / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 158-162. - ISBN 978-83-264-4121-9
128
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 121-131. - ISBN 978-83-264-4121-9
129
Glosa do wyroku SN z 12.1.2012 r., IV CSK-219/11 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (33) (2012), s. 59-64. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
130
Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym = The prob lem of the systematics of the contracts under the new Polish Civi l Code / Ryszard SZOSTAK // Transformacje Prawa Prywatnego. - nr 1 (2012), s. 61-75. - Summ. - Pełny tekst: http://www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2012/03/tpp_1-2012_szostak.pdf. - ISSN 1641-1609
131
Elementy prawa autorskiego / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 238-250. - ISBN 978-83-264-4121-9
132
Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich - zagadnienia organizacyjne = Auditing Public Procurement Financed with European Funds - Organizational Issues / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 11 (2011), s. 61-79. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
133
Nowy Komentarz do zamówień sektorowych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2011), s. 77-79. - Rec. pracy: Aldona Kowalczyk, Anna Szymańska, Zamówienia sektorowe: komentarz
134
Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego = Granting Relief in the Repayment of Civil Law Claims of Territorial Self-government Units / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 6 (2011), s. 48-56. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
135
Nadzór inwestorski / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1(28) (2011), s. 3-19. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
136
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - nr 1(28). - 110 s. : il. ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
137
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : IZP, 2011. - nr 2(29). - 135 s. ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
138
Z problematyki zamówień publicznych na usługi badawczo-rozwojowe / Ryszard SZOSTAK // W: Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek. - Warszawa: [Urząd Zamówień Publicznych], 2011. - S. 193-203. - ISBN 978-83-88686-18-4
139
Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorcy za nadużycie środków ochrony procesowej = The Selected Issues of Entrepreneur's Liablity for an Abuse of Legal Remedies / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 2 (222) (2011), s. 45-52. - Summ. - ISSN 1230-2996
140
Uwagi o charakterze prawnym gwarancji ubezpieczeniowej / Ryszard SZOSTAK // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 142-151. - ISBN 978-83-264-1547-0
141
Obowiązek stosowania prawa zamówień publicznych w związku z zawarciem umowy przedwstępnej przewidującej zbycie prawa do nieruchomości i budowę obiektu : glosa do wyroku SN z 16.09.2009 r. (II CSK 104/09) / Ryszard SZOSTAK // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (2011), s. 34-39. - Streszcz. - ISSN 1233-4634
142
O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom ubiegającym się o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // Studia Prawnicze : rozprawy i materiały. - R. 2011 (2011), s. 115-131. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/416/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2011.pdf?sequence=1. - ISSN 1689-8052
143
Elementy prawa finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 105-112. - ISBN 978-83-264-1044-4
144
Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 2. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2011), s. 44-51. - ISSN 1428-3530
145
Elementy prawa administracyjnego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 67-80. - ISBN 978-83-264-1044-4
146
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 113-124. - ISBN 978-83-264-1160-1
147
Charakter prawny korekt finansowych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2011), s. 9-13. - ISSN 1428-3530
148
Elementy prawa cywilnego / Bogusława GNELA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 131-206. - ISBN 978-83-264-1044-4
149
Zamówienia publiczne na usługi badawcze lub rozwojowe / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2011), s. 38-47. - ISSN 1428-3530
150
Zarys rozwoju zamówień publicznych w Polsce na tle państw środkowoeuropejskich / Ryszard SZOSTAK // Studia Prawnicze. - z. 3/4 (2011), s. 69-146. - ISSN 0039-3312
151
Odpowiedzialność organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom = The Liability of the Organiser of an Invitation to Tender for Causing damage to Competitors / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 66, z. 10 (2011), s. 46-58. - ISSN 0031-0980
152
O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 269-283. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1944-1
153
Glosa do uchwały SN z 20.10.2011 r. III CZP 52/11 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4(31) (2011), s. 82-88. - ISSN 1733-0777
154
Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 1. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2011), s. 14-22. - ISSN 1428-3530
155
Elementy prawa autorskiego / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 233-246. - ISBN 978-83-264-1160-1
156
Umowy o usługi turystyczne / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 149-153. - ISBN 978-83-264-1160-1
157
Umowy transportowe / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 105-111. - ISBN 978-83-264-1160-1
158
Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne a kontrola w jednostkach sektora finansów publicznych = Financial Management and Public Procurement Versus Audits in Public Finance Sector Units / Ryszard SZOSTAK // Kontrola Państwowa. - R. 55, nr 6(335) (2010), s. 3-24. - ISSN 0452-5027
159
Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda = The Contract for a Specific Task on it Concerning Favor Services Contracts - Notes de Lege Ferenda / Ryszard SZOSTAK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 93-109. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
160
Zakaz udzielania zamówień publicznych bez dostatecznego pokrycia finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 149-161. - ISBN 978-83-264-0591-4
161
Glosa do wyroku SN z 24.7.2009 r., II CSK 61/09 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010), s. 82-88. - ISSN 1733-0777
162
Glosa do wyroku SN z 8.02.2008 r. I CSK 328/07 [dot. zadatku w umowie przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego] = Gloss on the Sentence of the Supreme Court Dated 8th February 2008, I CSK 328/07 = Glosse zum Urteil des Obersten Gerichtsvom 8. Februar 2008, I CSK 328/07 / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 20, nr 11 (235) (2010), s. 98-113. - Summ. - ISSN 1230-669X
163
Warunki wymagane od wykonawców a dopuszczalność odwołania przy udzielaniu zamówień małej wartości - glosa - III CZP 110/09 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (24) (2010), s. 97-104. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
164
Umowa o prace geodezyjno-kartograficzne w budownictwie / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (27) (2010), s. 3-13. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
165
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 2 (25). - 96 s. ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
166
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - nr 4 (27). - 130 s. ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
167
Planowanie i szacowanie zamówień publicznych w świetle zmienionej regulacji prawnej / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2010), s. 6-18. - ISSN 1428-3530
168
Umowa o roboty budowlane z perspektywy nowego Kodeksu cywilnego / Ryszard SZOSTAK // W: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, (Wrocław, 25-27.9.2008 r.) / red. Edward Gniewek, Katarzyna Górska, Piotr Machnikowski. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - S. 435-444. - ISBN 978-83-255-1291-0
169
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 1 (24). - 105 s. ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
170
Przetargowy wybór oferty najkorzystniejszej na tle europejskich tendencji rozwojowych / Ryszard SZOSTAK // W: Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej / red. Andrzej Borowicz, Maria Królikowska-Olczak, Jacek Sadowy, Wacława Starzyńska. - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2010. - S. 57-78. - Międzynarodowa konferencja naukowa, 21-22 czerwca 2010 r., w Łodzi. - ISBN 978-83-88686-13-9
171
Umowa o prace geologiczno-inżynierskie / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010), s. 58-64. - ISSN 1733-0777
172
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - charakterystyka ogólna = Management Control in Public Finance Sector Units - an Overall Description / Ryszard SZOSTAK // Kontrola Państwowa. - R. 55, nr 5(334) (2010), s. 3-20. - Pełny tekst: https://www.nik.gov.pl/plik/id,2255.pdf. - ISSN 0452-5027
173
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 3 (26). - 96 s. ; 23 cm. - ISSN 1733-0777
174
Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (24) (2010), s. 3-34. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
175
Dochodzenie zwrotu wadium od zamawiającego - glosa - V CSK 456/09 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (25) (2010), s. 70-76. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
176
Prawo do sądu w zakresie sporów związanych udzielaniem zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej / red. Helena Franaszek. - Kraków: Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. - (Państwo i Społeczeństwo, ISSN 1643-8299 ; R. 10, nr 1). - S. 131-146. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11315/383
177
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu na zamówienie publiczne = The Criteria for Selecting the Most Advantageous Offer in Public Tendering / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 23-38. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169622819. - ISSN 1898-6447
178
Pełnomocnictwo do działania przed Krajową Izbą Odwoławczą / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (21) (2009), s. 3-10. - ISSN 1733-0777
179
O potrzebie dalszych usprawnień w prawie zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 227-237. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/2090487-Xv-lecie-systemu-zamowien-publicznych-w-polsce.html
180
Przetarg na tle rozwiązań europejskich - zarys problemu = Tenders in Light of European Solutions - an Outline of the Problem / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009), s. 23-35. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164075811. - ISSN 1898-6447
181
Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda = The Work Contract on It Concerning Favor Services Contracts - Notes de Lege Ferenda / Ryszard SZOSTAK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 89-106. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0
182
Kodeksowa regulacja procedur zawierania umów : uwagi de lege ferenda / Ryszard SZOSTAK // W: Studia i rozprawy : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 347-367. - ISBN 978-83-7378-482-6
183
Z problematyki odpowiedzialności "kierownika zamawiającego" za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Studia Prawnicze : rozprawy i materiały. - R. 2009 (2009), s. 135-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/370/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 1689-8052
184
Co oznacza zakaz zmiany umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści wybranej oferty? / Ryszard SZOSTAK // Monitor Prawniczy. - nr 10 (2009), s. 544-546. - ISSN 1230-6509
185
Zaostrzenie zakazu zmiany umowy po nowelizacji / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2009), s. 41-57. - ISSN 1428-3530
186
O niektórych rozwiązaniach prawnych w sferze zamówień publicznych łagodzących skutki recesji gospodarczej = Few Words about Law Solutions in the Sphere of Public Procurement Contract Irritating Reason of Economic Recession / Ryszard SZOSTAK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 397-407. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
187
Glosa do postanowienia SN z 7.10.2008 r., III CZP-87/08 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (20) (2009), s. 68-75. - ISSN 1733-0777
188
Glosa do uchwały SN z 24.02.2009 r. III CZP 147/08 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (21) (2009), s. 107-116. - ISSN 1733-0777
189
Dynamiczny system zakupów. Cz. 2. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2009), s. 18-24. - ISSN 1428-3530
190
Glosa do wyroku SN z dnia 20 listopada 2008 r., III CSK 184/08 / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2009), s. 76-83. - Streszcz. - ISSN 0867-4973
191
Dopuszczalność zaskarżenia wyroku arbitrów po zawarciu umowy o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (2009), s. 113-122. - Streszcz. - ISSN 1233-4634
192
Elektroniczne zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // W: e-Administracja : prawne zagadnienia informatyzacji administracji / red. Dariusz Szostek. - Wrocław: Presscom, 2009. - S. 95-134. - ISBN 978-83-61188-14-8
193
Dynamiczny system zakupów. Cz. 1. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2009), s. 42-46. - ISSN 1428-3530
194
Pzp trzeba dalej usprawniać / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2009), s. 64-72. - ISSN 1428-3530
195
O niektórych warunkach ubiegania się o zamówienie publiczne po nowelizacji ustawy / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (18) (2008), s. 3-21. - ISSN 1733-0777
196
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 2. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2008), s. 30-36. - ISSN 1428-3530
197
O dopuszczalnych modyfikacjach zobowiązań z umów o zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008), s. 241-251. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
198
Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6 (2008), s. 52-60. - ISSN 1428-3530
199
Uproszczenia proceduralne w świetle nowelizacji PZP / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2008), s. 70-79. - ISSN 1428-3530
200
Cywilnoprawna odpowiedzialność zamawiającego - organizatora postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2 (17) (2008), s. 3-21. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
201
Glosa do wyroku SN z 7.7.2007 r., II CSK-344/07 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (16) (2008), s. 105-112. - ISSN 1733-0777
202
Kierunki zmian w projekcie ustawy o finansach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2008), s. 66-76. - ISSN 1428-3530
203
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. - nr 4 (19) wydanie specjalne. - 289 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy ref. - ISSN 1733-0777
204
Z problematyki porozumień przetargowych / Ryszard SZOSTAK // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 2 / red. Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 521-539. - ISBN 978-83-7526-532-3
205
O potrzebie uchylenia art. 647 k.c. = About the Need to Repeal Art. 647 of the Civil Code / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 6 (190) (2008), s. 12-18. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
206
Zasada pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego = Written Forms in the Granting of Public Tenders / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008), s. 5-14. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160568249. - ISSN 1898-6447
207
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 3. Cz. 3 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2008), s. 40-48. - ISSN 1428-3530
208
Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 2. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 1 (133) (2008), s. 2-8. - ISSN 1426-2878
209
Wynagrodzenie za roboty budowlane : Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 15 czerwca 2007 r. (V CSK-63/07) / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2008), s. 51-53. - ISSN 1428-3530
210
Przedkontraktowe powinności informacyjne / Ryszard SZOSTAK // W: Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2008), s. 79-91
211
Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 1. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2008), s. 8-22. - ISSN 1428-3530
212
Prawo zamówień publicznych po nowelizacji / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2008), s. 4-11. - ISSN 1428-3530
213
Glosa do uchwały SN z 7.12.2007 r. III CZP 123/07 / Ryszard SZOSTAK // Monitor Prawniczy. - nr 12 (2008), s. 660-664. - ISSN 1230-6509
214
Planowanie i finansowanie zamówień publicznych : wartość zamówienia publicznego / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2007), s. 26-34. - ISSN 1428-3530
215
O potrzebie wykorzystania rozwiązań zawartych w PECL w pracach nad nowym polskim Kodeksem cywilnym / Ryszard SZOSTAK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2007), s. 5-11
216
Odpowiedzialność karno-administracyjna za uchybienia popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych = Penal and Administrative Procedure in Cases of Mistakes Made in the Granting of Public Procurements Contracts / Ryszard SZOSTAK // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 121-133. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
217
Umowy ramowe po nowelizacji / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5 (2007), s. 22-25. - ISSN 1428-3530
218
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 3. Cz. 3 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2007), s. 40-45. - ISSN 1428-3530
219
Weryfikacja wiarygodności gospodarczej przedsiębiorcy ubiegającego się o zamówienie publiczne = Verification of Credibility Business Activity with Are Competing to Get Public Procurement / Ryszard SZOSTAK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 557-567. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
220
Komentarz do nowelizacji prawa zamówień publicznych 2007 / Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 2007. - 189, [1] s. ; 24 cm. - (Biblioteka Doradcy). - ISBN 83-88730-14-2
221
Z problematyki przetargu organizowanego na sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego w trybie prywatyzacji = Apects of a Tender for Selling a State Enterprise During Privatization Proceedings = Aus der Problematik der Ausschreibung, die für den Verkauf des staatlichen Unternehmens im Privatisierungsverfahren organisiert wird / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 10(198) (2007), s. 56-71. - ISSN 1230-669X
222
Udzielenie zamówienia publicznego w trybie tzw. zapytania o cenę / Ryszard SZOSTAK // Studia Prawnicze. - z. 2 (2007), s. 55-74. - ISSN 0039-3312
223
Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 1. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 12 (132) (2007), s. 2-10. - ISSN 1426-2878
224
Rozstrzyganie sporów przedumownych wynikających z uchybień popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 3 (2007), s. 72-85. - ISSN 0867-7255
225
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 5 października 2006 r. (IV CSK-153/06) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 51, z. 10 (2007), s. 754-758. - ISSN 0867-1850
226
Planowanie i finansowanie zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 2007. - 335, [1] s. ; 24 cm. - Biblioteka Doradcy. - ISBN 978-83-88730-13-9
227
Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych 2007 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2007), s. 24-32. - ISSN 1428-3530
228
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego : z dn. 19 czerwca 2007 r. (III CZP-25/07) / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2007), s. 38-41. - ISSN 1428-3530
229
Wynagrodzenie za roboty budowlane / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2 (2007), s. 9-19. - ISSN 1428-3530
230
Komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 2007. - 189, [1] s. ; 24 cm. - (Biblioteka Doradcy). - ISBN 83-88730-14-2
231
Kształtowanie warunków zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji / Ryszard SZOSTAK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 16, z. 1 (2007), s. 37-62. - ISSN 1230-7173
232
Udzielanie zamówień publicznych w trybie powtarzalnego przetargu elektronicznego - dynamiczny sposób dokonywania zakupów = Awarding Public Contracts in Repeatable Electronic Tender Procedure - Dynamic Procurement Method / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (172) (2007), s. 27-35. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
233
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 1. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6 (2007), s. 12-19. - ISSN 1428-3530
234
Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 2. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7 (2007), s. 40-46. - ISSN 1428-3530
235
Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych. Cz. 2 = Tendering Ways of Determining Public Real Estate Purchasers. Part 2 = Ausschreibungsverfahren zur Feststellung der Erwerber von öffentlichen Immobilien (Teil II). Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 1(189) (2007), s. 50-72. - ISSN 1230-669X
236
Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12 (2007), s. 6-18. - ISSN 1428-3530
237
Zamówienia związane z Euro 2012 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2007), s. 16-24. - ISSN 1428-3530
238
How and Why to Teach Interdisciplinary Research Practice / Rick SZOSTAK // Journal of Research Practice. - Vol. 3, Issue 2, Art. M17 (2007)13 ekranów. - Bibliogr. - ISSN 1712-851X
239
Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 1. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 10 (118) (2006), s. 34-40. - ISSN 1426-2878
240
Koncentracja postępowania protestacyjno-odwoławczego / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(110) (2006), s. 20-28. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
241
Trybunał Konstytucyjny orzekł / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(112) (2006), s. 15-19. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
242
Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 2. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(105) (2006), s. 23-31. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
243
Elektroniczna aukcja uzupełniająca w zamówieniach publicznych = Supplementary Electronic Auction in Public Procurement / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 16, nr 9(185) (2006), s. 47-66. - ISSN 1230-669X
244
Wyrok Sądu Najwyższego z 28 września 2005 r. (I CK-104/05) : glosa = Review of Supreme Court Decisions : Commentary / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 12 (2006), s. 71-76. - ISSN 0867-4973
245
Ogłoszenia po nowelizacji / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(113) (2006), s. 4-8. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
246
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 27 stycznia 2005 r. (III CZP-78/04) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 50, z. 6 (2006), s. 319-321. - ISSN 0867-1850
247
Dynamiczny system zakupów. Cz. 1. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(108) (2006), s. 7-11. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
248
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 sierpnia 2005 r. (II GSK-105/05) : glosa = Review of Administrative Courts' Decisions / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2006), s. 139-145. - ISSN 0867-4973
249
Glosa : [Uchwała Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2006 r.(III CZP-124/05)] / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2006), s. 156-160. - ISSN 0867-4973
250
Umowy ramowe / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(115) (2006), s. 18-22. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
251
Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych. Cz. 1 = Tendering Ways of Determining Public Real Estate Purchasers. Part 1 = Ausschreibungsarten der Erwerberfeststellung für öffentliche Immobilien (Teil I). Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 16, nr 12(188) (2006), s. 21-41. - ISSN 1230-669X
252
Dynamiczny system zakupów. Cz. 2. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(109) (2006), s. 22-25. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
253
Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - sposoby negocjacyjne i przetargowe (cz. 2) / Ryszard SZOSTAK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2006), s. 6-17
254
Następstwa prawne nieważnej umowy o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(106) (2006), s. 4-11. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
255
Dokumentowanie warunków udziału w postępowaniu / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(111) (2006), s. 4-7. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
256
Dialog konkurencyjny w zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 7-8 (2006), s. 86-93. - ISSN 1232-0307
257
Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 2. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 11 (119) (2006), s. 37-44. - ISSN 1426-2878
258
Glosa do uchwały SN z dnia 21 października 2005 r., III CZP 74/05 - zastrzeganie tajemnicy przy składaniu oferty na przetarg o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 3 (2006), s. 119-126. - Streszcz. - ISSN 1233-4634
259
Komentarz do wyroku / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(105) (2006), s. 52-54. - ISSN 1428-3530
260
Glosa do wyroku SN z 14.02.2006 r. II CSK 84/05 / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 12 (2006), s. 65-76. - ISSN 1232-0307
261
Kierunki zmian Prawa zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(107) (2006), s. 7-18. - ISSN 1428-3530
262
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 3 (2005), s. 35-51. - ISSN 1232-0307
263
Konkurs na najlepsze dzieło projektowe w świetle nowego prawa zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 10 (157) (2005), s. 18-24. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
264
Zamówienia sektorowe. Cz. 2. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 1/2 (2005), s. 75-82. - ISSN 1232-0307
265
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 2. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(95) (2005), s. 19-26. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
266
Charakter prawny zaliczki w ramach zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 62, z. 3 (2005), s. 36-45. - ISSN 0031-0980
267
Glosa do wyroku z 27 VI 2003, IV CKN 302/01 / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 60, z. 4 (2005), s. 115-120. - ISSN 0031-0980
268
Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne : zagadnienia konstrukcyjne = The Open Tender in Public Procurement : Structural Issues / Ryszard SZOSTAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 248 s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 166). - ISBN 83-7252-266-9
269
Obowiązek zawarcia umowy / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10(102) (2005), s. 3-8. - ISSN 1428-3530
270
Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - oferta i jej przyjęcie / Ryszard SZOSTAK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2005), s. 20-29
271
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r. V CK-12/03 = Gloss on the Supreme Court Sentence from November 21, 2003 V CK 12/03 = Glosse zum Urteil des Obersten Gerichts vom 21 November 2003 V CK 12/03 / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 15, nr 3(167) (2005), s. 107-116. - ISSN 1230-669X
272
Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 1. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(97) (2005), s. 12-19. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
273
Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 1. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(94) (2005), s. 3-9. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
274
Charakter prawny porozumień ramowych w zamówieniach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 60, z. 7 (2005), s. 51-65. - ISSN 0031-0980
275
Udzielanie zamówień publicznych przez spółki handlowe / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(101) (2005), s. 16-22. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
276
Odrzucenie oferty / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(96) (2005), s. 3-11. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
277
Glosa do wyroku SN z 10.04.2003 r. III CKN 1320/00 / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 1 (2005), s. 180-187. - ISSN 0867-7255
278
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 13 stycznia 2004 r. (V CK-97/03) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 49, z. 5 (2005), s. 88-90. - ISSN 0867-1850
279
Unieważnienie postępowania / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(99) (2005), s. 8-15. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
280
Jurysdykcja w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(103) (2005), s. 46-49. - ISSN 1428-3530
281
Elementy prawa cywilnego / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 163-248. - ISBN 83-7252-250-2
282
Elementy prawa administracyjnego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 59-96. - ISBN 83-7252-250-2
283
Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 1. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(104) (2005), s. 3-8. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
284
Elementy prawa finansowego / Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 122-139. - ISBN 83-7252-250-2
285
Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 2. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(98) (2005), s. 11-16. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
286
Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych przez zespoły arbitrów / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(103) (2005), s. 26-33. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
287
Zamówienia sektorowe. Cz. 2. Cz. 2 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(93) (2005), s. 24-30. - Streszcz. - ISSN 1428-3530
288
Zamówienia sektorowe. Cz. 1. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(92) (2004), s. 16-26. - ISSN 1428-3530
289
Zamówienia sektorowe. Cz. 1. Cz. 1 / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 12 (2004), s. 29-41. - ISSN 1232-0307
290
Zagadnienia konstrukcyjne przetargu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego / Ryszard SZOSTAK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 1 (2004), s. 71-115. - ISSN 1230-7173
291
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 13 lutego 2003 r. (III CZP 95/02) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 48, z. 12 (2004), s. 662-665. - ISSN 0867-1850
292
Aukcja elektroniczna w świetle prawa zamówień publicznych = Electronic Auction as Provided by the Law of Orders Financed Out by Public Funds = Elektronische Versteigerung gemäß dem Gesetz über öffentliche Aufträge / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 10(162) (2004), s. 116-133. - ISSN 1230-669X
293
Bieg terminu do oprotestowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia / oprac. Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 11 (2004), s. 49-51. - ISSN 1232-0307
294
Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 17 lipca 2003 r.(III CZP-44/03)] / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 12 (2004), s. 80-83. - ISSN 0867-4973
295
Wadium przetargowe według nowych przepisów kodeksu cywilnego / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 1 (2004), s. 80-94. - ISSN 0867-7255
296
Procedura udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki = Specific Procedure of Granting Public Tenders "z wolnej ręki" / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 660 (2004), s. 21-38. - Summ. - ISSN 0208-7944
297
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. I. Cz. I / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(82) (2004), s. 3-11. - ISSN 1428-3530
298
Charakter prawny konkursu na dzieło projektowe w zamówieniach publicznych = The Legal Nature of a Competition for a Project in Public Orders / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 59, z. 6 (2004), s. 64-75. - ISSN 0031-0980
299
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. II. Cz. II / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(83) (2004), s. 7-19. - ISSN 1428-3530
300
Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. III. Cz. III / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(84) (2004), s. 3-13. - ISSN 1428-3530
301
Podwykonawca robót budowlanych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(81) (2004), s. 17-25. - ISSN 1428-3530
302
Umowy transportowe / Ryszard SZOSTAK // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 177-189. - ISBN 83-7252-178-6
303
Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część druga. Część druga / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(73) (2003), s. 2-18. - ISSN 1428-3530
304
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część pierwsza. Część pierwsza / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1(69) (2003), s. 6-14. - ISSN 1428-3530
305
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 18 września 2002 r., (III CZP-52/02) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 47, z. 5 (2003), s. 248-251. - ISSN 0867-1850
306
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część druga. Część druga / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 2(70) (2003), s. 2-7. - ISSN 1428-3530
307
Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część pierwsza. Część pierwsza / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(72) (2003), s. 2-11. - ISSN 1428-3530
308
Aukcja w ujęciu zmienionych przepisów kodeksu cywilnego = Auction in Changed Civil Code Regulations = Auktion laut veränderter BGBVorschriften / Ryszard SZOSTAK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 13, nr 9(149) (2003), s. 107-129. - ISSN 1230-669X
309
Kontrola finansów i zamówień publicznych przez samorządowe komisje rewizyjne / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3(71) (2003), s. 6-15. - ISSN 1428-3530
310
Usługi transportowe i spedycyjne / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(76) (2003), s. 2-10. - ISSN 1428-3530
311
Ogólne zagadnienia umów gospodarczych / Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 94-140. - ISBN 83-7252-178-6
312
Ograniczenie jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11(67) (2002), s. 2-10. - ISSN 1428-3530
313
Nowe regulacje dotyczące wadium / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4(60) (2002), s. 2-10. - ISSN 1428-3530
314
Wzmocnienie ochrony prawnej interesów przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9(65) (2002), s. 2-5. - ISSN 1428-3530
315
Uzupełnianie dokumentów wymaganych od oferenta / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(61) (2002), s. 48-49. - ISSN 1428-3530
316
Status prawny komisji przetargowej / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 7(63) (2002), s. 2-12. - ISSN 1428-3530
317
Unieważnienie postępowania po zmianie regulacji ustawowej / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(61) (2002), s. 2-10. - ISSN 1428-3530
318
Regulamin pracy komisji przetargowej / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10(66) (2002), s. 2-7. - ISSN 1428-3530
319
O niektórych gwarancjach efektywności samorządowych wydatków publicznych / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 12(68) (2002), s. 4-11. - ISSN 1428-3530
320
O dalszym dostosowaniu polskiego prawa zamówień publicznych do rozwiązań europejskich / Ryszard SZOSTAK // W: Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej / red. Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK. - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. - S. 149-163. - ISBN 83-7333-025-9
321
Planowanie i szacowanie samorządowych zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 4 (2001), s. 5-16. - ISSN 1232-0307
322
Publiczno-prawne przesłanki doboru kryteriów oceny ofert / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 6(50) (2001), s. 62-66. - ISSN 1428-3530
323
Arbitraż w zamówieniach publicznych - co dalej? / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8(52) (2001), s. 18-20. - ISSN 1428-3530
324
Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 1999 r.(III CKN 478/98)] / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 6 (2001), s. 68-71. - ISSN 0867-4973
325
Przygotowanie udzielenia zamówienia publicznego / Ryszard SZOSTAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 5(49) (2001), s. 25-31. - ISSN 1428-3530
326
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej / red. Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. - 291 s. ; 21 cm. - Referaty z konferencji, która odbyła się w Zakopanem w dniach 14-16.09.2000 r. - ISBN 83-7333-025-9
327
Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej / [zesp. red. Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Ryszard SZOSTAK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, cop. 2000. - 258 s. : fot. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-055-0
328
Kształtowanie wynagrodzenia pieniężnego w umowie o dzieło - uwagi na tle doświadczeń praktyki i orzecznictwa / Ryszard SZOSTAK // W: Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej / [zesp. red. Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Ryszard SZOSTAK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, cop. 2000. - S. 209-228. - ISBN 83-7252-055-0
329
Obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 3(32) (1999), s. 5-21. - ISSN 1232-0307
330
Kredyty i pożyczki zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego na tle nowych przepisów o finansach publicznych / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 2(31) (1999), s. 5-24. - ISSN 1232-0307
331
Poręczenia i gwarancje wadialne (na tle zamówień publicznych) / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 1 (1999), s. 3-32. - ISSN 0867-7255
332
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 14 października 1998 r. (II CKN-5/98) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 42, z. 6 (1998), s. 301-303. - ISSN 0867-1850
333
Charakter prawny wadium przetargowego w obrębie zamówień publicznych / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 11/12 (1998), s. 77-108. - ISSN 0867-7255
334
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 26 listopada 1997 r. (II CKN-458/97) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 42, z. 9 (1998), s. 459-463. - ISSN 0867-1850
335
Formy zabezpieczenia pożyczek i kredytów zaciąganych przez gminy / Ryszard SZOSTAK // Finanse Komunalne. - nr 1(18), R. 4 (1997), s. 28-32. - ISSN 1232-0307
336
Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta / Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : P.P. Evan, 1995. - 79 s. ; 24 cm. - (Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 26). - ISBN 83-87091-26-X
337
Zakres odpowiedzialności za produkt / Ryszard SZOSTAK // Radca Prawny. - nr 1 (1995), s. 5-12. - ISSN 1230-1426
338
O konieczności dostosowania polskich przepisów o ochronie konsumenta do europejskich rozwiązań prawnych / Ryszard SZOSTAK // Przegląd Sądowy. - nr 2 (1995), s. 30-55. - ISSN 0867-7255
339
Umowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych na tle konsumenckiego prawa europejskiego / Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Agencja SCHOLAR, 1994. - 245 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85838-18-X
340
Z problematyki umów o przyjęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych = Selected Issues of Contracts on Taking over the Duty of Performance under Guaranty / Ryszard SZOSTAK // Państwo i Prawo. - R. 48, z. 7 (1993), s. 19-30. - ISSN 0031-0980
341
O niektórych rozstrzygnięciach kształtujących dochody budżetowe gmin / Ryszard SZOSTAK // Samorząd Terytorialny. - nr 10 (1993), s. 13-20. - ISSN 0867-4973
342
Umowy o zastępstwo przy wykonywaniu świadczeń gwarancyjnych w praktyce gospodarczej = Contracts of Guarantee Performance Substitution in Economic Practice / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 369 (1992), s. 29-44. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
343
Gwarancja co do jakości towaru w świetle postanowień dokumentów gwarancyjnych = Commodity Quality Guarantee in the Light f Guarantee Documents Provisions / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 325 (1990), s. 63-83. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
344
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 22 kwietnia 1988 r. (I CR-16/86) / Ryszard SZOSTAK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 32, z. 10 (1988), s. 477-480. - ISSN 0030-6061
345
Realizacja świadczeń gwarancyjnych w świetle poglądów orzecznictwa = Realization of Guarantee Obligation in the Light of Arbitration / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 279 (1988), s. 51-70. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
346
Z problematyki odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy używanych = Problems of Responsibility in Virtue of Warranty of Physical Malfunctioning of Second-Hand Goods / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 242 (1987), s. 47-65. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
347
Bezpośrednia odpowiedzialność producenta wobec konsumenta za wady wyrobu przy zastosowaniu konstrukcji przelewu uprawnień z rękojmi / Ryszard SZOSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 199 (1984), s. 43-59. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
348
Reforma finansów publicznych : efektywność wydatków publicznych / Stanisław OWSIAK (kier. tematu), Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Ryszard SZOSTAK, Anna MOŹDZIERZ-NOWAK, Krzysztof STEPANIUK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 188 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
349
Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki / Ryszard SZOSTAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 28 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Szostak R., (2021), Zastrzeżenie kary umownej na tle nowego Prawa zamówień publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8 (292), s. 48-59.
2
Szostak R., (2021), Nowe Prawo zamówień publicznych - niektóre dylematy wdrożeniowe. Część druga, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2 (286), s. 46-53.
3
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - nr 2 (69). - 182 s.; 23 cm. - 1733-0777
4
Szostak R., (2021), Nowe Prawo zamówień publicznych - niektóre dylematy wdrożeniowe. Część pierwsza, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1 (285), s. 21-27.
5
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - nr 1 (68). - 192 s.; 23 cm. - 1733-0777
6
Szostak R., (2020), Zmiana umowy o zamówienie publiczne w okolicznościach zagrożenia epidemicznego. Część druga, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6 (278), s. 41-48.
7
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - nr 4 (67). - 116 s.; 23 cm. - 1733-0777
8
Szostak R., (2020), Zmiana umowy o zamówienie publiczne w okolicznościach zagrożenia epidemicznego. Część pierwsza, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5 (277), s. 12-20.
9
Szostak R., (2020), Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w nowym ujęciu. Część druga, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 7 (279), s. 51-60.
10
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - nr 1 (64). - 139 s.; 23 cm. - 1733-0777
11
Szostak R., (2020), Kilka uwag o roli zasad udzielania zamówień publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2 (274), s. 40-45.
12
Nuzzo B., Plebanek E., Szostak R., (2020), Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXII, 476 s.
13
Szostak R., (2020), Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w nowym ujęciu. Część pierwsza, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4 (276), s. 46-53.
14
Szostak R., (2020), Jak rozumieć zasadę efektywności?, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1, s. 6-9.
15
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - nr 3 (66). - 203 s.; 23 cm. - 1733-0777
16
Szostak R., (2019), Umowy o usługi turystyczne. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 201-207.
17
Szostak R., (2019), Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych w nowym ujęciu, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 12 (272), s. 40-49.
18
Szostak R., (2019), Jawność i przejrzystość postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, "Samorząd Terytorialny", nr 5, s. 7-29.
19
Szostak R., (2019), Zmiany dotyczące umów. Część druga, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11 (271), s. 12-20.
20
Szostak R., (2019), Opinie ekspertów : projekt nowego PZP, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2 (262), s. 20-22.
21
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - nr 1 (60). - 158 s.; 23 cm. - 1733-0777
22
Szostak R., (2019), Z problematyki racjonalizacji ograniczeń swobody kontraktowej w zamówieniach publicznych, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo", t. 329, s. 603-622; https://wuwr.pl/prawo/article/view/11826/10750
23
Szostak R., (2019), Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 153-165.
24
Szostak R., (2019), Zmiany dotyczące umów. Część pierwsza, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10 (270), s. 6-19.
25
Szostak R., (2019), Znaczenie prawne przetargowych czynności ewaluacyjnych. [W:] Niczyporuk J. (red.), Procedura zamówień publicznych, T. 1, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 195-213.
26
Szostak R., (2019), O spójności nowego prawa zamówień publicznych z przepisami Kodeksu cywilnego i ustaw odrębnych. [W:] Lemonnier M., Nowak H. (red.), Dziś i jutro zamówień publicznych : XII konferencja naukowa, 7-8 października 2019 r., Olsztyn, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 9-21.
27
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - nr 4 (63). - 129 s.; 23 cm. - 1733-0777
28
Szostak R., (2019), Elementy prawa autorskiego. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 299-314.
29
Szostak R., (2019), Umowy transportowe. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 145-152.
30
Szostak R., (2018), Elementy prawa finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 125-133.
31
Szostak R., (2018), Zagadnienia ogólne. [W:] Szostak R. (red.), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-93.
32
Gnela B., Szostak R., (2018), Elementy prawa cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 155-243.
33
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 4 (59). - 128 s.; 23 cm. - 1733-0777
34
Szostak R., (2018), Umowy o zamówienia publiczne w zarysie, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 287 s.
35
Szostak R., (2018), Procedury częściowo zautomatyzowane. [W:] Szostak R. (red.), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 239-276.
36
Szostak R., (2018), Funkcjonowanie nadzoru nad udzielaniem i wykonywaniem zamówień publicznych. [W:] Smaga M., Winiarz M. (red.), Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 57-73.
37
Szostak R., (2018), Miarkowanie kary umownej w zamówieniach publicznych. [W:] Fill W., Mędrala M., Mituś A. (red.), Kierunki zmian w administracji publicznej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 77-92.
38
Szostak R., (2018), Elementy prawa administracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 79-93.
39
Szostak R., (2018), Wstęp. [W:] Szostak R. (red.), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. XXI-XXII.
40
Szostak R., (2018), Ekonomiczno-prawne aspekty koncesji budowlanych. [W:] Królikowska-Olczak M. (red.), Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 415-429.
41
Szostak R. (red.), (2018), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXII, 295 s.
42
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 1 (56). - 119 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
43
Szostak R., (2018), O niektórych postulatach zmian w prawie zamówień publicznych. [W:] Stręciwilk M., Dobaczewska A. (red.), Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 77-93.
44
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2018. - nr 2 (57). - 116 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
45
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - nr 3 (58). - 103 s.; 23 cm. - 1733-0777
46
Szostak R., (2018), Elektronizacja drobnych zamówień publicznych. [W:] Szostak R. (red.), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 277-289.
47
Szostak R., (2017), Zagadnienia społeczne w zamówieniach publicznych, "Gdańskie Studia Prawnicze", t. 37, s. 349-361; https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/37szostak.pdf
48
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 4 (55). - 114 s.; 23 cm. - 1733-0777
49
Szostak R., (2017), O potrzebie wzmocnienia statusu Krajowej Izby Odwoławczej - z perspektywy 10-lecia jej działalności, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (52), s. 3-14.
50
Szostak R., (2017), Verification Methods of the Economic and Financial Credibility of Entrepreneurs Applying for a Public Contract. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 138-139.
51
Szostak R., (2017), Charakter prawny umów koncesyjnych, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2, s. 53-71.
52
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 2 (53). - 124 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
53
Szostak R., (2017), Dziesięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej - co dalej?, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 12 (248), s. 38-45.
54
Szostak R., (2017), Aktualny stan rynku zamówień publicznych w Polsce - problemy i kierunki rozwoju. [W:] Kania M., Nowicki P., Piwowarczyk A. (red.), Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku, Warszawa : Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum; Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., s. 253-270.
55
Szostak R., (2017), Sposoby weryfikacji wiarygodności gospodarczej i finansowej przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne. [W:] Owsiak S. (red.), Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 201-215.
56
Szostak R., (2017), O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. [W:] Stręciwilk M., Panasiuk A. (red.), Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych - aktualne problemy i propozycje rozwiązań, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 163-184.
57
Szostak R., (2017), Założenia treści prawa zamówień publicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 497, s. 36-52; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/65132?tab=1
58
Szostak R., (2017), O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych. Część druga, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9 (245), s. 63-68.
59
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2017. - nr 1 (52). - 124 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
60
Szostak R., (2016), Elementy prawa autorskiego. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 275-289.
61
Szostak R., (2016), Przetargowy obowiązek zawarcia umowy o zamówienie publiczne w nowym ujęciu, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (48), s. 122-131.
62
Szostak R., (2016), Umowy o usługi turystyczne. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 188-192.
63
Szostak R., (2016), Przegląd projektowanych zmian w Prawie zamówień publicznych. Część pierwsza, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4 (228), s. 21-37.
64
Szostak R., (2016), Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 144-156.
65
Szostak R., (2016), Umowy transportowe. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 136-143.
66
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 1 (48). - 170 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
67
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 3 (50). - 116 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
68
Szostak R., (2016), Kształtowanie warunków zamówienia po zmianach w prawie zamówień publicznych, cz. 1, "Finanse Komunalne", R. 23, nr 10 (213), s. 43-63.
69
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2016. - nr 2 (49). - 101 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
70
Szostak R., (2016), Zamówienia publiczne instrumentem stymulacji rozwoju gospodarczego. [W:] Powałowski A. (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 273-287.
71
Szostak R., (2016), Przegląd projektowanych zmian w Prawie zamówień publicznych. Część druga, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5 (229), s. 13-31.
72
Szostak R., (2016), Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145-145a prawa zamówień publicznych, "Europa Regionum", t. 29, s. 211-227; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6325/23482.pdf
73
Szostak R., (2015), Czy jest dopuszczalna waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie o zamówienie publiczne? : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.10.2014 r. (II CSK 773/13), "Finanse Komunalne", R. 22, nr 10, s. 72-78.
74
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 2 (45). - 116 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
75
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - nr 1 (44). - 145 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
76
Szostak R., (2015), O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności za niektóre uchybienia popełniane przy udzielaniu lub wykonywaniu zamówień publicznych. [W:] Smaga M., Winiarz M. (red.), Dyscyplina finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 546-563.
77
Szostak R., (2015), O potrzebie wzmocnienia funkcji prewencyjnej kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansowej w zakresie zamówień publicznych. [W:] Robaczyński W., Talik A., Zieliński Z. (red.), 10 lat ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Warszawa : Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, s. 30-47.
78
Szostak R., (2015), Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (46), s. 252-261.
79
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2015. - nr 4 (47). - 305 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
80
Szostak R., (2015), Elementy prawa administracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 68-80.
81
Szostak R., (2015), Perspektywy rozwojowe samorządowych zamówień publicznych, "Finanse Komunalne", R. 22, nr 12 (203), s. 49-63.
82
Szostak R., (2015), Prawo zamówień publicznych - co dalej?, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2(214), s. 47-61.
83
Szostak R., (2015), Uwagi de lege ferenda na temat zasad udzielania zamówień publicznych. [W:] Nowicki H., Nowicki P. (red.), Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian, Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., s. 118-131.
84
Gnela B., Szostak R., (2015), Elementy prawa cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 128-204.
85
Szostak R., (2015), O urzędowej koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych - krytycznie, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6(218), s. 14-27.
86
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - nr 3 (46). - 308 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
87
Szostak R., (2015), O potrzebie usprawnienia kodeksowej regulacji umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia. [W:] Olejniczak A., Haberko J., Pyrzyńska A., Sokołowska D. (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań (Monografie), Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 680-695.
88
Szostak R., (2015), Elementy prawa finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 104-111.
89
Szostak R., (2015), Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne w nowym ujęciu, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (44), s. 110-119.
90
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 3(42). - 155 s.; 23 cm. - 1733-0777
91
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 2 (41). - 134 s.; 23 cm. - 1733-0777
92
Szostak R., (2014), Rozpoznawanie sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych po reaktywowaniu mechanizmów rynkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 370-386.
93
Szostak R., (2014), Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (40), s. 30-39.
94
Szostak R., (2014), Prawo autorskie i prawa pokrewne. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 35-53.
95
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 4(43). - 142 s.; 23 cm. - 1733-0777
96
Szostak R., (2014), [Recenzja], "Państwo i Prawo", R. 69, z. 1, s. 101-105.
97
Szostak R., (2014), Kryteria oceny ofert przetargowych w nowym ujęciu, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (43), s. 3-18.
98
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - nr 1 (40). - 174 s.; 23 cm. - 1733-0777
99
Szostak R., (2014), Zasady prawa zamówień publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (42), s. 3-27.
100
Szostak R., (2013), Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych. [W:] Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 252-265.
101
Szostak R., (2013), Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 8, s. 4-14.
102
Szostak R., (2013), Praktyczne znaczenie nowego unormowania z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. [W:] Smaga M., Winiarz M. (red.), Dyscyplina Finansów Publicznych : narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, Kraków : Wydawnictwo Publicus : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 325-331.
103
Szostak R., (2013), Podstawowe instrumenty administracyjne w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (39), s. 27-43.
104
Szostak R., (2013), Umowa o zamówienie publiczne. [W:] Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 301-323.
105
Szostak R., (2013), Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne. [W:] Szuma K. (red.), Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 37-56.
106
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2013. - nr 1 (36). - 132 s.; 24 cm. - 1733-0777
107
Szostak R., (2013), Wybór oferty najkorzystniejszej. [W:] Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 221-242.
108
Szostak R., (2013), Podwykonawstwo i jego znaczenie prawne w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (36), s. 3-19.
109
Szostak R., (2013), Unieważnienie postępowania. [W:] Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 243-251.
110
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - nr 4 (39). - 143 s.; 24 cm. - 1733-0777
111
Szostak R., (2013), Zakres i struktura prawa zamówień publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (39), s. 3-17.
112
Szostak R., (2012), Umowy transportowe. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 114-120.
113
Szostak R., (2012), Elementy prawa administracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 67-79.
114
Szostak R., (2012), Elementy prawa finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 103-110.
115
Szostak R., (2012), Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2, s. 31-44.
116
Szostak R., (2012), O niektórych uwarunkowaniach efektywności zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich. [W:] Adamowicz E., Sadowy J. (red.), Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa), Gdańsk ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 139-159.
117
Szostak R., (2012), Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1, s. 9-22.
118
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2012. - nr 3 (34). - 110 s.: il.; 24 cm. - 1733-0777
119
Gnela B., Szostak R., (2012), Elementy prawa cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 128-202.
120
Szostak R., (2012), Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju. [W:] Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych, Warszawa : Krajowa Izba Odwoławcza, s. 1-26.
121
Szostak R., (2012), Zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami europejskimi, "Finanse Komunalne", R. 19, nr 4, s. 5-24.
122
Szostak R., (2012), O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów w europejskim prawie kontraktów. [W:] Jagielska M., Rott-Pietrzyk E., Wiewiórowska-Domagalska A. (red.), Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 109-119.
123
Szostak R., (2012), Regulacja prawna zamówień publicznych w Polsce w ujęciu historycznym, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (35), s. 3-40.
124
Szostak R., (2012), Weryfikacja stawki VAT przy ocenie ofert w przetargu na zamówienia publiczne. [W:] Gnela B. (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Warszawa : Difin, s. 164-174.
125
Szostak R., (2012), Zamówienia publiczne w starożytności oraz w epoce średniowieczno-feudalnej, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (34), s. 3-29.
126
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2012. - nr 2 (33). - 100 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
127
Szostak R., (2012), Umowy o usługi turystyczne. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 158-162.
128
Szostak R., (2012), Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 121-131.
129
Szostak R., (2012), Glosa do wyroku SN z 12.1.2012 r., IV CSK-219/11, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (33), s. 59-64.
130
Szostak R., (2012), Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym, "Transformacje Prawa Prywatnego", nr 1, s. 61-75; http://www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2012/03/tpp_1-2012_szostak.pdf
131
Szostak R., (2012), Elementy prawa autorskiego. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 238-250.
132
Szostak R., (2011), Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich - zagadnienia organizacyjne, "Samorząd Terytorialny", nr 11, s. 61-79.
133
Szostak R., (2011), Nowy Komentarz do zamówień sektorowych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9, s. 77-79.
134
Szostak R., (2011), Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 6, s. 48-56.
135
Szostak R., (2011), Nadzór inwestorski, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1(28), s. 3-19.
136
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - nr 1(28). - 110 s.: il.; 23 cm. - 1733-0777
137
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : IZP, 2011. - nr 2(29). - 135 s.; 23 cm. - 1733-0777
138
Szostak R., (2011), Z problematyki zamówień publicznych na usługi badawczo-rozwojowe. [W:] Niczyporuk J., Sadowy J., Urbanek M. (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1, Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], s. 193-203.
139
Szostak R., (2011), Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorcy za nadużycie środków ochrony procesowej, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 2 (222), s. 45-52.
140
Szostak R., (2011), Uwagi o charakterze prawnym gwarancji ubezpieczeniowej. [W:] Gnela B. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 142-151.
141
Szostak R., (2011), Obowiązek stosowania prawa zamówień publicznych w związku z zawarciem umowy przedwstępnej przewidującej zbycie prawa do nieruchomości i budowę obiektu : glosa do wyroku SN z 16.09.2009 r. (II CSK 104/09), "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 1, s. 34-39.
142
Szostak R., (2011), O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom ubiegającym się o zamówienie publiczne, "Studia Prawnicze : rozprawy i materiały", R. 2011, s. 115-131; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/416/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2011.pdf?sequence=1
143
Szostak R., (2011), Elementy prawa finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 105-112.
144
Szostak R., (2011), Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4, s. 44-51.
145
Szostak R., (2011), Elementy prawa administracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 67-80.
146
Szostak R., (2011), Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 113-124.
147
Szostak R., (2011), Charakter prawny korekt finansowych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10, s. 9-13.
148
Gnela B., Szostak R., (2011), Elementy prawa cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 131-206.
149
Szostak R., (2011), Zamówienia publiczne na usługi badawcze lub rozwojowe, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8, s. 38-47.
150
Szostak R., (2011), Zarys rozwoju zamówień publicznych w Polsce na tle państw środkowoeuropejskich, "Studia Prawnicze", z. 3/4, s. 69-146.
151
Szostak R., (2011), Odpowiedzialność organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom, "Państwo i Prawo", R. 66, z. 10, s. 46-58.
152
Szostak R., (2011), O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne. [W:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 269-283.
153
Szostak R., (2011), Glosa do uchwały SN z 20.10.2011 r. III CZP 52/11, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4(31), s. 82-88.
154
Szostak R., (2011), Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3, s. 14-22.
155
Szostak R., (2011), Elementy prawa autorskiego. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 233-246.
156
Szostak R., (2011), Umowy o usługi turystyczne. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 149-153.
157
Szostak R., (2011), Umowy transportowe. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 105-111.
158
Szostak R., (2010), Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne a kontrola w jednostkach sektora finansów publicznych, "Kontrola Państwowa", R. 55, nr 6(335), s. 3-24.
159
Szostak R., (2010), Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 93-109.
160
Szostak R., (2010), Zakaz udzielania zamówień publicznych bez dostatecznego pokrycia finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 149-161.
161
Szostak R., (2010), Glosa do wyroku SN z 24.7.2009 r., II CSK 61/09, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (26), s. 82-88.
162
Szostak R., (2010), Glosa do wyroku SN z 8.02.2008 r. I CSK 328/07 [dot. zadatku w umowie przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego], "Rejent", R. 20, nr 11 (235), s. 98-113.
163
Szostak R., (2010), Warunki wymagane od wykonawców a dopuszczalność odwołania przy udzielaniu zamówień małej wartości - glosa - III CZP 110/09, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (24), s. 97-104.
164
Szostak R., (2010), Umowa o prace geodezyjno-kartograficzne w budownictwie, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (27), s. 3-13.
165
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 2 (25). - 96 s.; 23 cm. - 1733-0777
166
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - nr 4 (27). - 130 s.; 23 cm. - 1733-0777
167
Szostak R., (2010), Planowanie i szacowanie zamówień publicznych w świetle zmienionej regulacji prawnej, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11, s. 6-18.
168
Szostak R., (2010), Umowa o roboty budowlane z perspektywy nowego Kodeksu cywilnego. [W:] Gniewek E., Górska K., Machnikowski P. (red.), Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, (Wrocław, 25-27.9.2008 r.), Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 435-444.
169
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 1 (24). - 105 s.; 23 cm. - 1733-0777
170
Szostak R., (2010), Przetargowy wybór oferty najkorzystniejszej na tle europejskich tendencji rozwojowych. [W:] Borowicz A., Królikowska-Olczak M., Sadowy J., Starzyńska W. (red.), Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 57-78.
171
Szostak R., (2010), Umowa o prace geologiczno-inżynierskie, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (26), s. 58-64.
172
Szostak R., (2010), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - charakterystyka ogólna, "Kontrola Państwowa", R. 55, nr 5(334), s. 3-20; https://www.nik.gov.pl/plik/id,2255.pdf
173
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : C.H. Beck, 2010. - nr 3 (26). - 96 s.; 23 cm. - 1733-0777
174
Szostak R., (2010), Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (24), s. 3-34.
175
Szostak R., (2010), Dochodzenie zwrotu wadium od zamawiającego - glosa - V CSK 456/09, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (25), s. 70-76.
176
Szostak R., (2010), Prawo do sądu w zakresie sporów związanych udzielaniem zamówień publicznych. [W:] Franaszek H. (red.), Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej (Państwo i Społeczeństwo; R. 10, nr 1), Kraków : Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 131-146.
177
Szostak R., (2009), Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu na zamówienie publiczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 23-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/169622819
178
Szostak R., (2009), Pełnomocnictwo do działania przed Krajową Izbą Odwoławczą, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (21), s. 3-10.
179
Szostak R., (2009), O potrzebie dalszych usprawnień w prawie zamówień publicznych. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 227-237.
180
Szostak R., (2009), Przetarg na tle rozwiązań europejskich - zarys problemu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802, s. 23-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/164075811
181
Szostak R., (2009), Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 89-106.
182
Szostak R., (2009), Kodeksowa regulacja procedur zawierania umów : uwagi de lege ferenda. [W:] Studia i rozprawy: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 347-367.
183
Szostak R., (2009), Z problematyki odpowiedzialności "kierownika zamawiającego" za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych, "Studia Prawnicze : rozprawy i materiały", R. 2009, s. 135-160; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/370/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
184
Szostak R., (2009), Co oznacza zakaz zmiany umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści wybranej oferty?, "Monitor Prawniczy", nr 10, s. 544-546.
185
Szostak R., (2009), Zaostrzenie zakazu zmiany umowy po nowelizacji, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3, s. 41-57.
186
Szostak R., (2009), O niektórych rozwiązaniach prawnych w sferze zamówień publicznych łagodzących skutki recesji gospodarczej. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 397-407.
187
Szostak R., (2009), Glosa do postanowienia SN z 7.10.2008 r., III CZP-87/08, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (20), s. 68-75.
188
Szostak R., (2009), Glosa do uchwały SN z 24.02.2009 r. III CZP 147/08, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (21), s. 107-116.
189
Szostak R., (2009), Dynamiczny system zakupów. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10, s. 18-24.
190
Szostak R., (2009), Glosa do wyroku SN z dnia 20 listopada 2008 r., III CSK 184/08, "Samorząd Terytorialny", nr 3, s. 76-83.
191
Szostak R., (2009), Dopuszczalność zaskarżenia wyroku arbitrów po zawarciu umowy o zamówienie publiczne, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 1, s. 113-122.
192
Szostak R., (2009), Elektroniczne zamówienia publiczne. [W:] Szostek D. (red.), e-Administracja : prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Wrocław : Presscom, s. 95-134.
193
Szostak R., (2009), Dynamiczny system zakupów. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9, s. 42-46.
194
Szostak R., (2009), Pzp trzeba dalej usprawniać, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8, s. 64-72.
195
Szostak R., (2008), O niektórych warunkach ubiegania się o zamówienie publiczne po nowelizacji ustawy, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (18), s. 3-21.
196
Szostak R., (2008), Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3, s. 30-36.
197
Szostak R., (2008), O dopuszczalnych modyfikacjach zobowiązań z umów o zamówienia publiczne, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (19) wydanie specjalne, s. 241-251.
198
Szostak R., (2008), Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6, s. 52-60.
199
Szostak R., (2008), Uproszczenia proceduralne w świetle nowelizacji PZP, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8, s. 70-79.
200
Szostak R., (2008), Cywilnoprawna odpowiedzialność zamawiającego - organizatora postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (17), s. 3-21.
201
Szostak R., (2008), Glosa do wyroku SN z 7.7.2007 r., II CSK-344/07, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (16), s. 105-112.
202
Szostak R., (2008), Kierunki zmian w projekcie ustawy o finansach publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11, s. 66-76.
203
Prawo Zamówień Publicznych: kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK] Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. - nr 4 (19) wydanie specjalne. - 289 s.: il.; 30 cm. - 1733-0777
204
Szostak R., (2008), Z problematyki porozumień przetargowych. [W:] Pazdan M., Popiołek W., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. (red.), Europeizacja prawa prywatnego, T. 2 (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 521-539.
205
Szostak R., (2008), O potrzebie uchylenia art. 647 k.c., "Przegląd Prawa Handlowego", nr 6 (190), s. 12-18.
206
Szostak R., (2008), Zasada pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 776, s. 5-14; https://bazekon.uek.krakow.pl/160568249
207
Szostak R., (2008), Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 3, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4, s. 40-48.
208
Szostak R., (2008), Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 2, "Prawo Spółek", nr 1 (133), s. 2-8.
209
Szostak R., (2008), Wynagrodzenie za roboty budowlane : Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 15 czerwca 2007 r. (V CSK-63/07), "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3, s. 51-53.
210
Szostak R., (2008), Przedkontraktowe powinności informacyjne. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego, s. 79-91.
211
Szostak R., (2008), Zamawianie prac projektowych w trybie konkursu. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1, s. 8-22.
212
Szostak R., (2008), Prawo zamówień publicznych po nowelizacji, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9, s. 4-11.
213
Szostak R., (2008), Glosa do uchwały SN z 7.12.2007 r. III CZP 123/07, "Monitor Prawniczy", nr 12, s. 660-664.
214
Szostak R., (2007), Planowanie i finansowanie zamówień publicznych : wartość zamówienia publicznego, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1, s. 26-34.
215
Szostak R., (2007), O potrzebie wykorzystania rozwiązań zawartych w PECL w pracach nad nowym polskim Kodeksem cywilnym. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy, s. 5-11.
216
Szostak R., (2007), Odpowiedzialność karno-administracyjna za uchybienia popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 121-133.
217
Szostak R., (2007), Umowy ramowe po nowelizacji, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5, s. 22-25.
218
Szostak R., (2007), Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 3, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10, s. 40-45.
219
Szostak R., (2007), Weryfikacja wiarygodności gospodarczej przedsiębiorcy ubiegającego się o zamówienie publiczne. [W:] MICHERDA B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 557-567.
220
Szostak R., (2007), Komentarz do nowelizacji prawa zamówień publicznych 2007, Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 189, [1] s.
221
Szostak R., (2007), Z problematyki przetargu organizowanego na sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego w trybie prywatyzacji, "Rejent", R. 17, nr 10(198), s. 56-71.
222
Szostak R., (2007), Udzielenie zamówienia publicznego w trybie tzw. zapytania o cenę, "Studia Prawnicze", z. 2, s. 55-74.
223
Szostak R., (2007), Przetargowa sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w trybie przepisów prywatyzacyjnych. Cz. 1, "Prawo Spółek", nr 12 (132), s. 2-10.
224
Szostak R., (2007), Rozstrzyganie sporów przedumownych wynikających z uchybień popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych, "Przegląd Sądowy", nr 3, s. 72-85.
225
Szostak R., (2007), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 5 października 2006 r. (IV CSK-153/06), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 51, z. 10, s. 754-758.
226
Szostak R., (2007), Planowanie i finansowanie zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 335, [1] s.
227
Szostak R., (2007), Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych 2007, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4, s. 24-32.
228
Szostak R., (2007), Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego : z dn. 19 czerwca 2007 r. (III CZP-25/07), "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11, s. 38-41.
229
Szostak R., (2007), Wynagrodzenie za roboty budowlane, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2, s. 9-19.
230
Szostak R., (2007), Komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 189, [1] s.
231
Szostak R., (2007), Kształtowanie warunków zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 16, z. 1, s. 37-62.
232
Szostak R., (2007), Udzielanie zamówień publicznych w trybie powtarzalnego przetargu elektronicznego - dynamiczny sposób dokonywania zakupów, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 1 (172), s. 27-35.
233
Szostak R., (2007), Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6, s. 12-19.
234
Szostak R., (2007), Postępowanie protestacyjno-odwoławcze po nowelizacji. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 7, s. 40-46.
235
Szostak R., (2007), Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych. Cz. 2, "Rejent", R. 17, nr 1(189), s. 50-72.
236
Szostak R., (2007), Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 12, s. 6-18.
237
Szostak R., (2007), Zamówienia związane z Euro 2012, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11, s. 16-24.
238
Szostak R., (2007), How and Why to Teach Interdisciplinary Research Practice, "Journal of Research Practice", Vol. 3, Issue 2, Art. M17
239
Szostak R., (2006), Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 1, "Prawo Spółek", nr 10 (118), s. 34-40.
240
Szostak R., (2006), Koncentracja postępowania protestacyjno-odwoławczego, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6(110), s. 20-28.
241
Szostak R., (2006), Trybunał Konstytucyjny orzekł, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8(112), s. 15-19.
242
Szostak R., (2006), Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1(105), s. 23-31.
243
Szostak R., (2006), Elektroniczna aukcja uzupełniająca w zamówieniach publicznych, "Rejent", R. 16, nr 9(185), s. 47-66.
244
Szostak R., (2006), Wyrok Sądu Najwyższego z 28 września 2005 r. (I CK-104/05) : glosa, "Samorząd Terytorialny", nr 12, s. 71-76.
245
Szostak R., (2006), Ogłoszenia po nowelizacji, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9(113), s. 4-8.
246
Szostak R., (2006), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 27 stycznia 2005 r. (III CZP-78/04), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 50, z. 6, s. 319-321.
247
Szostak R., (2006), Dynamiczny system zakupów. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4(108), s. 7-11.
248
Szostak R., (2006), Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 sierpnia 2005 r. (II GSK-105/05) : glosa, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2, s. 139-145.
249
Szostak R., (2006), Glosa : [Uchwała Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2006 r.(III CZP-124/05)], "Samorząd Terytorialny", nr 7-8, s. 156-160.
250
Szostak R., (2006), Umowy ramowe, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11(115), s. 18-22.
251
Szostak R., (2006), Przetargowe sposoby ustalania nabywców nieruchomości publicznych. Cz. 1, "Rejent", R. 16, nr 12(188), s. 21-41.
252
Szostak R., (2006), Dynamiczny system zakupów. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(109), s. 22-25.
253
Szostak R., (2006), Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - sposoby negocjacyjne i przetargowe (cz. 2). [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja, s. 6-17.
254
Szostak R., (2006), Następstwa prawne nieważnej umowy o zamówienie publiczne, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2(106), s. 4-11.
255
Szostak R., (2006), Dokumentowanie warunków udziału w postępowaniu, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 7(111), s. 4-7.
256
Szostak R., (2006), Dialog konkurencyjny w zamówieniach publicznych, "Finanse Komunalne", nr 7-8, s. 86-93.
257
Szostak R., (2006), Zachowanie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych. Cz. 2, "Prawo Spółek", nr 11 (119), s. 37-44.
258
Szostak R., (2006), Glosa do uchwały SN z dnia 21 października 2005 r., III CZP 74/05 - zastrzeganie tajemnicy przy składaniu oferty na przetarg o zamówienie publiczne, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 3, s. 119-126.
259
Szostak R., (2006), Komentarz do wyroku, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1(105), s. 52-54.
260
Szostak R., (2006), Glosa do wyroku SN z 14.02.2006 r. II CSK 84/05, "Finanse Komunalne", nr 12, s. 65-76.
261
Szostak R., (2006), Kierunki zmian Prawa zamówień publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3(107), s. 7-18.
262
Szostak R., (2005), Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych, "Finanse Komunalne", nr 3, s. 35-51.
263
Szostak R., (2005), Konkurs na najlepsze dzieło projektowe w świetle nowego prawa zamówień publicznych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 10 (157), s. 18-24.
264
Szostak R., (2005), Zamówienia sektorowe. Cz. 2, "Finanse Komunalne", nr 1/2, s. 75-82.
265
Szostak R., (2005), Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3(95), s. 19-26.
266
Szostak R., (2005), Charakter prawny zaliczki w ramach zamówień publicznych, "Państwo i Prawo", R. 62, z. 3, s. 36-45.
267
Szostak R., (2005), Glosa do wyroku z 27 VI 2003, IV CKN 302/01, "Państwo i Prawo", R. 60, z. 4, s. 115-120.
268
Szostak R., (2005), Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne: zagadnienia konstrukcyjne, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 166), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 248 s.
269
Szostak R., (2005), Obowiązek zawarcia umowy, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10(102), s. 3-8.
270
Szostak R., (2005), Zawieranie umów w prawie polskim i według PELC - oferta i jej przyjęcie. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego, s. 20-29.
271
Szostak R., (2005), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r. V CK-12/03, "Rejent", R. 15, nr 3(167), s. 107-116.
272
Szostak R., (2005), Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(97), s. 12-19.
273
Szostak R., (2005), Umowa ramowa w sektorowych zamówieniach publicznych. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2(94), s. 3-9.
274
Szostak R., (2005), Charakter prawny porozumień ramowych w zamówieniach publicznych, "Państwo i Prawo", R. 60, z. 7, s. 51-65.
275
Szostak R., (2005), Udzielanie zamówień publicznych przez spółki handlowe, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9(101), s. 16-22.
276
Szostak R., (2005), Odrzucenie oferty, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4(96), s. 3-11.
277
Szostak R., (2005), Glosa do wyroku SN z 10.04.2003 r. III CKN 1320/00, "Przegląd Sądowy", nr 1, s. 180-187.
278
Szostak R., (2005), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 13 stycznia 2004 r. (V CK-97/03), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 49, z. 5, s. 88-90.
279
Szostak R., (2005), Unieważnienie postępowania, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 7(99), s. 8-15.
280
Szostak R., (2005), Jurysdykcja w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11(103), s. 46-49.
281
Gnela B., Koczanowski J., Szostak R., (2005), Elementy prawa cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 163-248.
282
Szostak R., (2005), Elementy prawa administracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 59-96.
283
Szostak R., (2005), Podstawy nieważności umowy o zamówienie publiczne. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 12(104), s. 3-8.
284
Szostak R., (2005), Elementy prawa finansowego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 122-139.
285
Szostak R., (2005), Bieg niektórych terminów przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6(98), s. 11-16.
286
Szostak R., (2005), Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych przez zespoły arbitrów, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11(103), s. 26-33.
287
Szostak R., (2005), Zamówienia sektorowe. Cz. 2, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1(93), s. 24-30.
288
Szostak R., (2004), Zamówienia sektorowe. Cz. 1, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 12(92), s. 16-26.
289
Szostak R., (2004), Zamówienia sektorowe. Cz. 1, "Finanse Komunalne", nr 12, s. 29-41.
290
Szostak R., (2004), Zagadnienia konstrukcyjne przetargu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", z. 1, s. 71-115.
291
Szostak R., (2004), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 13 lutego 2003 r. (III CZP 95/02), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 48, z. 12, s. 662-665.
292
Szostak R., (2004), Aukcja elektroniczna w świetle prawa zamówień publicznych, "Rejent", R. 14, nr 10(162), s. 116-133.
293
Bieg terminu do oprotestowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oprac. R. Szostak, (2004) "Finanse Komunalne", nr 11, s. 49-51.
294
Szostak R., (2004), Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 17 lipca 2003 r.(III CZP-44/03)], "Samorząd Terytorialny", nr 12, s. 80-83.
295
Szostak R., (2004), Wadium przetargowe według nowych przepisów kodeksu cywilnego, "Przegląd Sądowy", nr 1, s. 80-94.
296
Szostak R., (2004), Procedura udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 660, s. 21-38.
297
Szostak R., (2004), Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. I, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2(82), s. 3-11.
298
Szostak R., (2004), Charakter prawny konkursu na dzieło projektowe w zamówieniach publicznych, "Państwo i Prawo", R. 59, z. 6, s. 64-75.
299
Szostak R., (2004), Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. II, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3(83), s. 7-19.
300
Szostak R., (2004), Przegląd zmian w systemie zamówień publicznych. Cz. III, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4(84), s. 3-13.
301
Szostak R., (2004), Podwykonawca robót budowlanych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1(81), s. 17-25.
302
Szostak R., (2003), Umowy transportowe. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 177-189.
303
Szostak R., (2003), Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część druga, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(73), s. 2-18.
304
Szostak R., (2003), Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część pierwsza, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 1(69), s. 6-14.
305
Szostak R., (2003), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 18 września 2002 r., (III CZP-52/02), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 47, z. 5, s. 248-251.
306
Szostak R., (2003), Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki. Część druga, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 2(70), s. 2-7.
307
Szostak R., (2003), Zamawianie twórczych prac projektowych w drodze konkursu. Część pierwsza, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4(72), s. 2-11.
308
Szostak R., (2003), Aukcja w ujęciu zmienionych przepisów kodeksu cywilnego, "Rejent", R. 13, nr 9(149), s. 107-129.
309
Szostak R., (2003), Kontrola finansów i zamówień publicznych przez samorządowe komisje rewizyjne, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 3(71), s. 6-15.
310
Szostak R., (2003), Usługi transportowe i spedycyjne, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8(76), s. 2-10.
311
Gnela B., Szostak R., (2003), Ogólne zagadnienia umów gospodarczych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 94-140.
312
Szostak R., (2002), Ograniczenie jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11(67), s. 2-10.
313
Szostak R., (2002), Nowe regulacje dotyczące wadium, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4(60), s. 2-10.
314
Szostak R., (2002), Wzmocnienie ochrony prawnej interesów przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 9(65), s. 2-5.
315
Szostak R., (2002), Uzupełnianie dokumentów wymaganych od oferenta, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(61), s. 48-49.
316
Szostak R., (2002), Status prawny komisji przetargowej, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 7(63), s. 2-12.
317
Szostak R., (2002), Unieważnienie postępowania po zmianie regulacji ustawowej, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(61), s. 2-10.
318
Szostak R., (2002), Regulamin pracy komisji przetargowej, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 10(66), s. 2-7.
319
Szostak R., (2002), O niektórych gwarancjach efektywności samorządowych wydatków publicznych, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 12(68), s. 4-11.
320
Szostak R., (2001), O dalszym dostosowaniu polskiego prawa zamówień publicznych do rozwiązań europejskich. [W:] Gnela B., Szostak R. (red.), Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, s. 149-163.
321
Szostak R., (2001), Planowanie i szacowanie samorządowych zamówień publicznych, "Finanse Komunalne", nr 4, s. 5-16.
322
Szostak R., (2001), Publiczno-prawne przesłanki doboru kryteriów oceny ofert, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 6(50), s. 62-66.
323
Szostak R., (2001), Arbitraż w zamówieniach publicznych - co dalej?, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 8(52), s. 18-20.
324
Szostak R., (2001), Glosa : [Wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 1999 r.(III CKN 478/98)], "Samorząd Terytorialny", nr 6, s. 68-71.
325
Szostak R., (2001), Przygotowanie udzielenia zamówienia publicznego, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 5(49), s. 25-31.
326
Gnela B., Szostak R. (red.), (2001), Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 291 s.
327
Gnela B., Koczanowski J., Szostak R. (red.), (2000), Studia z prawa cywilnego i gospodarczego: księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 258 s.
328
Szostak R., (2000), Kształtowanie wynagrodzenia pieniężnego w umowie o dzieło - uwagi na tle doświadczeń praktyki i orzecznictwa. [W:] Gnela B., Koczanowski J., Szostak R. (red.), Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 209-228.
329
Szostak R., (1999), Obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", nr 3(32), s. 5-21.
330
Szostak R., (1999), Kredyty i pożyczki zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego na tle nowych przepisów o finansach publicznych, "Finanse Komunalne", nr 2(31), s. 5-24.
331
Szostak R., (1999), Poręczenia i gwarancje wadialne (na tle zamówień publicznych), "Przegląd Sądowy", nr 1, s. 3-32.
332
Szostak R., (1998), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 14 października 1998 r. (II CKN-5/98), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 42, z. 6, s. 301-303.
333
Szostak R., (1998), Charakter prawny wadium przetargowego w obrębie zamówień publicznych, "Przegląd Sądowy", nr 11/12, s. 77-108.
334
Szostak R., (1998), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 26 listopada 1997 r. (II CKN-458/97), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 42, z. 9, s. 459-463.
335
Szostak R., (1997), Formy zabezpieczenia pożyczek i kredytów zaciąganych przez gminy, "Finanse Komunalne", nr 1(18), R. 4, s. 28-32.
336
Szostak R., (1995), Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta, Warszawa : P.P. Evan, 79 s.
337
Szostak R., (1995), Zakres odpowiedzialności za produkt, "Radca Prawny", nr 1, s. 5-12.
338
Szostak R., (1995), O konieczności dostosowania polskich przepisów o ochronie konsumenta do europejskich rozwiązań prawnych, "Przegląd Sądowy", nr 2, s. 30-55.
339
Szostak R., (1994), Umowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych na tle konsumenckiego prawa europejskiego, Warszawa : Agencja SCHOLAR, 245 s.
340
Szostak R., (1993), Z problematyki umów o przyjęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych, "Państwo i Prawo", R. 48, z. 7, s. 19-30.
341
Szostak R., (1993), O niektórych rozstrzygnięciach kształtujących dochody budżetowe gmin, "Samorząd Terytorialny", nr 10, s. 13-20.
342
Szostak R., (1992), Umowy o zastępstwo przy wykonywaniu świadczeń gwarancyjnych w praktyce gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 369, s. 29-44.
343
Szostak R., (1990), Gwarancja co do jakości towaru w świetle postanowień dokumentów gwarancyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 325, s. 63-83.
344
Szostak R., (1988), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 22 kwietnia 1988 r. (I CR-16/86), "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 32, z. 10, s. 477-480.
345
Szostak R., (1988), Realizacja świadczeń gwarancyjnych w świetle poglądów orzecznictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 279, s. 51-70.
346
Szostak R., (1987), Z problematyki odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy używanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 242, s. 47-65.
347
Szostak R., (1984), Bezpośrednia odpowiedzialność producenta wobec konsumenta za wady wyrobu przy zastosowaniu konstrukcji przelewu uprawnień z rękojmi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 199, s. 43-59.
348
Kasperowicz-Stępień A., Szostak R., Moździerz-Nowak A., Stepaniuk K., Owsiak S., (2002), Reforma finansów publicznych: efektywność wydatków publicznych, Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 188 s.
349
Szostak R., (2002), Zamawianie prac projektowych poza konkursem w drodze przetargu dwustopniowego lub z wolnej ręki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 s.
1
@article{UEK:2168358810,
author = "Ryszard Szostak",
title = "Zastrzeżenie kary umownej na tle nowego Prawa zamówień publicznych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "8 (292)",
pages = "48-59",
year = "2021",
}
2
@article{UEK:2168358808,
author = "Ryszard Szostak",
title = "Nowe Prawo zamówień publicznych - niektóre dylematy wdrożeniowe",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "2 (286)",
pages = "46-53",
year = "2021",
}
3
@misc{UEK:2168359668,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
}
4
@article{UEK:2168358806,
author = "Ryszard Szostak",
title = "Nowe Prawo zamówień publicznych - niektóre dylematy wdrożeniowe",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "1 (285)",
pages = "21-27",
year = "2021",
}
5
@misc{UEK:2168356024,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
}
6
@article{UEK:2168358734,
author = "Ryszard Szostak",
title = "Zmiana umowy o zamówienie publiczne w okolicznościach zagrożenia epidemicznego",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "6 (278)",
pages = "41-48",
year = "2020",
}
7
@misc{UEK:2168354054,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
}
8
@article{UEK:2168358774,
author = "Ryszard Szostak",
title = "Zmiana umowy o zamówienie publiczne w okolicznościach zagrożenia epidemicznego",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "5 (277)",
pages = "12-20",
year = "2020",
}
9
@article{UEK:2168358770,
author = "Ryszard Szostak",
title = "Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w nowym ujęciu",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "7 (279)",
pages = "51-60",
year = "2020",
}
10
@misc{UEK:2168347400,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
}
11
@article{UEK:2168358736,
author = "Ryszard Szostak",
title = "Kilka uwag o roli zasad udzielania zamówień publicznych",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "2 (274)",
pages = "40-45",
year = "2020",
}
12
@book{UEK:2168351978,
author = "Beata Nuzzo and Ewa Plebanek and Ryszard Szostak",
title = "Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-953-4 ; 978-83-8198-954-1",
}
13
@article{UEK:2168358732,
author = "Ryszard Szostak",
title = "Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w nowym ujęciu",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "4 (276)",
pages = "46-53",
year = "2020",
}
14
@article{UEK:2168358778,
author = "Ryszard Szostak",
title = "Jak rozumieć zasadę efektywności?",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "1 ",
pages = "6-9",
year = "2020",
}
15
@misc{UEK:2168356792,
title = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
editor = Szostak Ryszard,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
}
16
@inbook{UEK:2168332641,
author = "Ryszard Szostak",
title = "Umowy o usługi turystyczne",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "201-207",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-528-1",
}
17
@article{UEK:2168358764,
author = "Ryszard Szostak",
title = "Podwykonawstwo w zamówieni