Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Wpływ pandemii COVID-19 na specyfikę zawierania umów o usługi na rynku kapitałowym = The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Conclusion of Brokerageagreements in the Capital Market
Source:
Roczniki Administracji i Prawa = Annuals of the Administration and Law. - R. 21, z. 4 (2021) , s. 175-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Źródła finansowania publikacji: środki własne autorki.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168364768
article
1
Wpływ pandemii COVID-19 na specyfikę zawierania umów o usługi na rynku kapitałowym = The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Conclusion of Brokerageagreements in the Capital Market / Edyta Szumilas // Roczniki Administracji i Prawa = Annuals of the Administration and Law. - R. 21, z. 4 (2021), s. 175-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=229239. - ISSN 1644-9126
1
Szumilas E., (2021), Wpływ pandemii COVID-19 na specyfikę zawierania umów o usługi na rynku kapitałowym, "Roczniki Administracji i Prawa", R. 21, z. 4, s. 175-186; https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=229239
1
@article{UEK:2168364768,
author = "Edyta Szumilas",
title = "Wpływ pandemii COVID-19 na specyfikę zawierania umów o usługi na rynku kapitałowym",
journal = "Roczniki Administracji i Prawa",
number = "R. 21, z. 4",
pages = "175-186",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.8309},
url = {https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=229239},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID