Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej : ku przestrodze (nieco historii z przymrużeniem oka)
Source:
Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 199-205
ISBN:
978-83-7252-850-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358908
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020
Physical description:
173 s: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe (Gospodarstwa domowe w warunkach globalizacji, nr umowy: 005/WFP-KE/01/2018/S/8005)
ISBN:
978-83-208-2380-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168348636
monograph
3

Title:
Aktywność fizyczna jako przejaw zaspokajania potrzeb społecznych w Polsce
Source:
Polityka Społeczna. - nr 11-12 (2019) , s. 15-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168342489
article
4

Title:
Wprowadzenie
Source:
Społeczne aspekty globalizacji / red. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018, s. 7-15 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2281-6
Nr:
2168329429
preface / summary
See main document
5

Author:
Title:
Globalizacja a rynek pracy
Source:
Społeczne aspekty globalizacji / red. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018, s. 89-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2281-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168329383
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Społeczne aspekty globalizacji
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018
Physical description:
188 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe (Społeczno-ekonomiczne aspekty procesów gobalizacji Nr umowy: 033/WF-KE/01/2015/S/5033)
ISBN:
978-83-208-2281-6
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168329373
See related chapters
7

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Financial Aspects of Population Ageing = Finansowe aspekty starzenia się społeczeństwa
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 136-137. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336801
varia
8

Title:
Determinanty wydatków na energię elektryczną gospodarstw domowych w Polsce
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
252 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-395
Nr:
2168324105
doctoral dissertation
9

Author:
Title:
Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego
Source:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 132-148 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324565
chapter in textbook
See main document
10

Title:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
249 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324527
See related chapters
11

Author:
Title:
Cykliczność rozwoju w globalizującej się gospodarce
Source:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 149-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324567
chapter in textbook
See main document
12

Title:
Finansowe aspekty starzenia się społeczeństwa
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 185-200 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
Nr:
2168319523
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Model Fleminga-Mundella
Source:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 220-238 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324583
chapter in textbook
See main document
14

Author:
Title:
Globalizacja finansowa z perspektywy ekonomii
Source:
Finansowe aspekty globalizacji / red. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 13-35 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305909
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2014 = Transformations in Household Incomes in Poland by Socioeconomic Groups in 1993-2014
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016) , s. 412-423. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310665
article
16

Title:
Wprowadzenie
Source:
Finansowe aspekty globalizacji / red. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 9-12 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305911
preface / summary
See main document
17

Author:
Title:
Konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa : wybrane problemy = The Consequences of an Ageing Population : Selected Issues
Source:
Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 2 (59), t. 1 (2016) , s. 23-40. - Tytuł numeru: Starzenie się społeczeństw a współczesne teorie ekonomii i zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310165
article
18

Title:
Finansowe aspekty globalizacji
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
Physical description:
164, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305885
See related chapters
19

Author:
Title:
Cykliczność rozwoju w globalizującej się gospodarce
Source:
Finansowe aspekty globalizacji / red. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 59-77 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305919
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Country Report Poland : Situation of young people in Poland
Source:
Policy Performance and Evaluation : Synthesis of Country Reports : Deliverable 3.3 / red. Werner Eichhorst, Kari Hadjivassiliou, Florian Wozny - Brighton: University of Brighton, 2015, s. 1-50 - Bibliogr.
Series:
(STYLE Working Papers. WP3.3 Policy Performance and Evaluation - Synthesis Report)
Research program:
This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under Grant Agreement no. 613256
Nr:
2168301763
chapter in report
21

Title:
Policy Performance and Evaluation : Poland [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2015
Physical description:
54 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP3.3/PL)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under Grant Agreement no. 613256
Access mode:
Nr:
2168301753
publishing series
22

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 4-6
Signature:
NP-1372/3/Magazyn
Nr:
2168301393
preface / summary
See main document
23

Author:
Title:
Finansowe aspekty globalizacji = The Financial Aspects of Globalization
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 15 (2014) , s. 25-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168319451
article
24

Author:
Title:
Finansowe aspekty globalizacji
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 7-30 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/3/Magazyn
Nr:
2168301383
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Cykliczność rozwoju w globalizującej się gospodarce
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 120-158 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/2/Magazyn
Nr:
2168301233
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Globalne procesy starzenia się : implikacje dla społeczeństw i gospodarek = Global Ageing: Implications for Societies and Economies
Source:
Przegląd Zachodniopomorski. - R. 28 (57), z. 3, vol. 2 (2013) , s. 277-290. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293813
article
27

Author:
Małgorzata Kryczka
Title:
Ekonomiczne determinanty przemian konsumpcji usług turystycznych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
348 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-248
Nr:
2168290657
doctoral dissertation
28

Title:
Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
292 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-259
Nr:
2168290649
doctoral dissertation
29

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. [4]-[7]
Signature:
NP-1372/2/Magazyn
Nr:
2168301249
preface / summary
See main document
30

Author:
Title:
Bogactwo i jego przejawy w Polsce
Source:
Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 104-137
ISBN:
978-83-7252-608-3
Nr:
2168250532
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Ubóstwo na przykładzie Polski
Source:
Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 80-103
ISBN:
978-83-7252-608-3
Nr:
2168250528
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Ekonomia globalna - kontekst i ewolucja pojęcia
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 7-11
Signature:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273514
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Author:
Title:
Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego = The Evolution of the Monetary and Financial System
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 13 (2012) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255216
article
34

Title:
Wykluczenie społeczne : ubóstwo i bogactwo z perspektywy socjologicznej
Source:
Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 138-169
ISBN:
978-83-7252-608-3
Nr:
2168250534
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Polityka dochodowa na przykładzie Polski = Income Policy - Poland's Example
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 102 (2012) , s. 214-222. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168274018
article
36

Author:
Title:
Teorie ekonomiczne a ekonomia społeczna
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 11-34 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230804
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Title:
Ewolucja międzynarodowego sytemu walutowego i finansowego
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 120-139 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273522
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Nierówności dochodowe i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje
Source:
Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 13-29
ISBN:
978-83-7252-608-3
Nr:
2168250466
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
185, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-608-3
Nr:
2168250460
See related chapters
40

Title:
Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne = Financial and Social Exclusion
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 11 (2011) , s. 13-27. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225508
article
41

Author:
Title:
Proces starzenia się społeczeństwa w Polsce
Source:
Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny / kier. Bogumiła SZOPA, s. 28-61 - Bibliogr.
Signature:
NP-1065/Magazyn
Nr:
2168260738
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 852, 855, 863, 867
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Nr:
2168156982
journal / series editorial
43

Author:
Title:
Ceremonia nadania doktoratu honoris causa : laudacja promotorska
Source:
Nadanie Leszkowi Balcerowiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 25 maja 2010 r. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, cop. 2010, s. 7-11
ISBN:
978-83-7252-481-2
Nr:
2165964428
chapter in book
44

Author:
Title:
Ubóstwo jako przyczyna wykluczenia społecznego
Source:
Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 40-62 - Bibliogr.
Signature:
NP-908/Magazyn
Nr:
2168266604
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 807, 826, 832, 843
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Nr:
2165633806
journal / series editorial
46

Title:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
192, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165696466
47

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 795, 805
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Nr:
2161886435
journal / series editorial
48

Author:
Title:
Społeczna gospodarka rynkowa a ekonomia społeczna
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 85-97 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 4)
ISBN:
978-83-7252-444-7
Nr:
51327
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 192-219 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1815-4
Nr:
2164997852
chapter in monograph
See main document
50

Author:
Title:
Próba identyfikacji zamożności w Polsce
Source:
Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA, s. 38-64 - Bibliogr.
Signature:
NP-1309/Magazyn
Nr:
2168220494
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 777, 786, 787, 793
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Nr:
2161997027
journal / series editorial
52

Author:
Title:
Wynagrodzenia w Polsce po 2004 roku = Wages in Poland after the Year 2004
Source:
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, s. 339-348. - Summ.
ISBN:
978-83-7571-029-8
Nr:
2165712518
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Title:
Recenzja książki: Czesława Bywaleca, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 224 = Book Review: Czesława Bywaleca, Consumption in Economic Theory and Practice, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2007, p. 224
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 5-6 (2008) , s. 146-148
Nr:
2165964998
review
54

Title:
Ekonomia Społeczna
Number:
nr 1(2), 2 (3)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Nr:
2165996543
journal / series editorial
55

Title:
Rola europejskiej integracji gospodarczej w kształtowaniu dochodu na poziomie makro- i mikro- ekonomicznym
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
153, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-432-4
Nr:
2165964605
monograph
56

Author:
Title:
Postawy gospodarstw domowych w Polsce wobec akcesji = The Behaviour of Polish Housholds in the Context of the Country's Accession to the EU
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 6 (2008) , s. 287-304. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165951625
article
57

Author:
Małgorzata Leszczyńska , Bogumiła Szopa
Title:
Rola państwa w kształtowaniu dochodów rolniczych - aspekty teoretyczne = The Role of the Government in Forming Agricultural Incomes -Theoretical Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 758 (2007) , s. 109-124. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50852
article
58

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 755, 758
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Nr:
2162207914
journal / series editorial
59

Author:
Title:
Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w ujęciu makro- i mikroekonomicznym = Savings in Poland at the Macro- and Microeconomic Level
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 23-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51702
article
60

Author:
Title:
Podstawowe uwarunkowania oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce = Household Savings in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 758 (2007) , s. 155-171. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50851
article
61

Author:
Title:
Od redakcji
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 1, s. 4-7
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168332557
preface / summary
62

Author:
Title:
Ekonomia społeczna z perspektywy ekonomii tradycyjnej
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 1 (2007) , s. 15-21 - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2165975461
article
63

Author:
Title:
Przekształcenia mechanizmu podziału dochodów ludności na przykładzie Polski = Transformations in the Income Distribution Mechanism on the Example of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 733 (2007) , s. 75-88. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50710
article
64

Title:
Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 189-217 - Bibliogr.
Signature:
NP-1149/[2]/Magazyn
Nr:
2168225288
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 733, 738
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Nr:
2162085202
journal / series editorial
66

Author:
Title:
Teoria ekonomii - wybrane problemy
Source:
Ekonomia społeczna a rozwój / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 81-102 - Bibliogr.
Series:
(Skrypt - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 1)
ISBN:
978-83-89410-31-3
Access mode:
Nr:
2166017578
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Ekonomia Społeczna
Number:
nr 1
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007
Nr:
2166015839
journal / series editorial
68

Author:
Title:
Przedsiębiorczość obywatelska podstawą ekonomii społecznej
Source:
Państwo i Społeczeństwo. - R. 7, nr 1 (2007) , s. 65-72 - Bibliogr.
Nr:
2166014989
article
69

Title:
Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykładzie Polski
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
219 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-339-6
Nr:
51952
monograph
70

Title:
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski : studium porównawcze = The Level of Socio-economic Development in Poland - a Comparative Study
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 701 (2006) , s. 141-159. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52801
article
71

Author:
Title:
Zróżnicowanie dochodów w Polsce = Income Differentiation in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 744 (2006) , s. 105-124. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51171
article
72

Author:
Title:
Polskie gospodarstwa domowe wobec akcesji
Source:
Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2006, s. 29-42. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-60065-89-6 ; 978-83-60065-89-1
Nr:
2165918732
chapter in monograph
73

Author:
Title:
Polska na tle unijnej przyszłości
Source:
Transformacja systemowa w Polsce i krajach postkomunistycznych : studia i rozprawy / red. Mirosław Chałubiński - Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006, s. 343-363 - Bibliogr.
Series:
(Człowiek, Społeczeństwo, Polityka ; t. 5)
ISBN:
83-89709-89-9
Nr:
2165934210
chapter in monograph
74

Author:
Title:
Kondycja polskich gospodarstw domowych i jej zmiany
Source:
Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński, 2006, s. 135-142 - Bibliogr.
Series:
(Library of Economics & Competition Policy)
ISBN:
83-60065-76-4
Nr:
2165918521
chapter in monograph
75

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 734, 744
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Nr:
2164893622
journal / series editorial
76

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Zmiany struktury dochodów ludności = Changes to Household Income Structure
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 587-607. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
2166202490
chapter in conference materials
See main document
77

Author:
Title:
Państwo wobec problemów pracy i polityki społecznej = State among Work's and Social Politics' Problems
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 6 (2005) , s. 3-9. - Streszcz.
Nr:
52327
article
78

Title:
Skuteczność polityki bezpośredniego celu inflacyjnego
Source:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 239-244. - Summ.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51872
chapter in monograph
See main document
79

Author:
Title:
Kontrowersje wokół problemów podziału = Controversies over the Divisional Proportions
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (2005) , s. 239-252. - Summ.
Access mode:
Nr:
2166572839
article
80

Author:
Title:
Kraje Unii Europejskiej wobec przyszłości
Source:
Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA, s. 117-130 - Bibliogr.
Signature:
NP-1036/Magazyn
Nr:
2168282187
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Author:
Title:
Wpływ integracji na dochody gospodarstw domowych w Polsce
Source:
Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA, s. 74-116 - Bibliogr.
Signature:
NP-1036/Magazyn
Nr:
2168282183
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Author:
Title:
Nierówności dochodowe - język opisu
Source:
Polityka Społeczna. - nr 2 (2005) , s. 1-4
Nr:
52459
article
83

Author:
Title:
Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
213, [1] s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-254-5
Nr:
53090
monograph
84

Title:
Podstawy makroekonomii
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004
Physical description:
277 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-908535-7-4
Nr:
2168220136
See related chapters
85

Author:
Title:
Podstawowe kierunki zmian proporcji dochodowych
Source:
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA, s. 199-252 - Bibliogr.
Signature:
NP-988/2/Magazyn
Nr:
2168222434
chapter in unpublished scientific work
See main document
86

Title:
Wybrane teorie oszczędności i konsumpcji
Source:
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA, s. 62-85 - Bibliogr.
Signature:
NP-988/1/Magazyn
Nr:
2168222422
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Author:
Title:
Rozpiętości dochodowe i ich odzwierciedlenie w teorii ekonomicznej oraz w badaniach empirycznych
Source:
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA, s. 86-125 - Bibliogr.
Signature:
NP-988/1/Magazyn
Nr:
2168222424
chapter in unpublished scientific work
See main document
88

Author:
Title:
Polityka fiskalna
Source:
Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 90-111
ISBN:
83-908535-7-4
Nr:
2168220292
chapter in monograph
See main document
89

Author:
Title:
Model IS-LM
Source:
Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 112-139
ISBN:
83-908535-7-4
Nr:
2168220294
chapter in monograph
See main document
90

Author:
Conference:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Title:
Nierówności dochodowe na tle transformacji polskiej gospodarki = Income Inequalities during the Transition of the Polish Economy
Source:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 271-298. - Summ.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168040993
chapter in conference materials
See main document
91

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Zmiany struktury dochodów ludności
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 121-122. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218102
varia
See main document
92

Author:
Title:
Kształtowanie się oszczędności w latach 1990-2003
Source:
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA, s. 165-198 - Bibliogr.
Signature:
NP-988/2/Magazyn
Nr:
2168222432
chapter in unpublished scientific work
See main document
93

Author:
Title:
Potrzeby a działalność gospodarcza
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 6 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 34-49
ISBN:
83-7252-237-5
Nr:
2168222972
chapter in academic script
See main document
94

Author:
Bogumiła Szopa , Małgorzata Leszczyńska
Title:
Zróżnicowanie i uwarunkowania sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w relacji miasto - wieś = Diversity of Income in Village and Urban Households and its Causes
Source:
Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji = Rural Households Towards Problems of Transformation, Integration and Globalisation / red. Mieczysław Adamowicz - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2004, s. 70-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu = Science Works of the Warsaw Agricultural University. Faculty of Agricultural Economic Department of Agricultural Policy and Marketing ; 33)
ISBN:
83-7244-464-1
Nr:
2168251994
chapter in monograph
95

Author:
Title:
Inwestycje w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego - implikacje dla polityki ekonomicznej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
305 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/374
Nr:
2168250690
doctoral dissertation
96

Author:
Title:
Nierówności w środowisku wiejskim = Social Inequalities in Country Regions
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (2003) , s. 421-436. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50619
article
97

Author:
Józefa Famielec , Bogumiła Szopa , Jerzy Śleszyński
Title:
Koncepcja rachunkowości ekologicznej w rachunkach narodowych
Source:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 101-127
Nr:
2168306215
chapter in report
See main document
98

Author:
Małgorzata Leszczyńska
Title:
Przyczyny zróżnicowania dochodów ludności rolniczej w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Warszawa: , 2003
Physical description:
290 k.: il.; 30 cm + Aneks: 19 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/387
Nr:
2168308237
doctoral dissertation
99

Author:
Title:
Podstawowe uwarunkowania ubóstwa w Polsce
Source:
Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.) / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 139-148
ISBN:
83-7252-188-3
Nr:
2168241794
chapter in monograph
See main document
100

Author:
Title:
Nierówności w czasie i przestrzni
Source:
Nierówności dochodowe i majątkowe : zakres i formy redystrybucji dochodów państwa / red. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska - Warszawa: RSSG, 2002, s. 40-47
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 49)
Nr:
2168238394
chapter in monograph
See main document
101

Author:
Title:
Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw rolniczych Polsce w latach 90. = Changes in the Income Situation of Farms in Poland in the 1990s.
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 600 (2002) , s. 85-109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230716
article
102

Author:
Title:
Ewolucja dochodów ludności rolniczej w Polsce = Evolution of Income of the Polish Farmer
Source:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 221-243. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224514
chapter in monograph
See main document
103

Title:
Zdolność konkurencyjna gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej na tle Czech i Węgier
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
346 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/593
Nr:
2168288753
doctoral dissertation
104

Author:
Title:
Potrzeby a działalność gospodarcza
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 33-49
ISBN:
83-7252-095-X
Nr:
2168260428
chapter in academic script
See main document
105

Author:
Paul Jazel
Title:
Wirtschaftliche Standortfaktoren Deutscher Direktinvestitionen in Polen = Ekonomiczne czynniki lokalizacji bezpośrednich inwestycji niemieckich w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
190 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/514
Nr:
2168310421
doctoral dissertation
106

Author:
Title:
Rola iwestycji zagranicznych w pokrywaniu niedoboru oszczędności krajowych = The Role of Foreign Investments in Eliminating Shortages in Domestic Savings
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 589 (2001) , s. 109-121. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231430
article
107

Title:
Rachunek wartości produkcji i usług na rzecz ochrony środowiska w Polsce w świetle wymogów europejskiego systemu gromadzenia informacji o środowisku
Prace pomocnicze:
, Korzeniowska Aleksandra
, Małecki Filip
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
157 s.: il.; 30 cm
Notes:
załącznik, Bibliogr.
Nr:
2168277093
report
108

Title:
Otwartość gospodarki a ryzyko finansowe
Source:
Globalizacja w gospodarce światowej / red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000, s. 421-427
ISBN:
83-86230-76-2
Nr:
2168229796
chapter in monograph
109

Author:
Title:
Zmiany w poziomie dochodów polskich gospodarstw domowych w kontekście integracji z Unią Europejską = The Changes in Incomes of the Polish Households in the Light of Integration with the European Union
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 411-424. - Summ.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168250542
chapter in monograph
See main document
110

Author:
Title:
Potrzeby a działalność gospodarcza
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 33-49
ISBN:
83-7252-026-7
Nr:
2168260410
chapter in academic script
See main document
111

Author:
Title:
Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1990-1997 = Income and Savings of Households in Poland in the Years 1990-1997
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 537 (1999) , s. 27-40. - Summ.
Nr:
2168238382
article
112

Author:
Title:
Szara strefa - rynek pracy - poziom życia = Grey Economy - Labour Market - Standard of Living
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998) , s. 89-103. - Summ.
Nr:
2168251690
article
113

Title:
Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Physical description:
143 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-02-X
Nr:
2168249580
monograph
114

Author:
Title:
Potrzeby a działalność gospodarcza
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 30-46
ISBN:
83-87239-27-5
Nr:
2168257750
chapter in academic script
See main document
115

Author:
Title:
Strefa ubóstwa na tle transformacji społeczno-ekonomicznej
Source:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 237-253
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226196
chapter in monograph
See main document
116

Author:
Title:
Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w latach 1990-1993 = Changes in Income Situation of Households in Years 1990-1993
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 476 (1996) , s. 107-122. - Summ.
Nr:
2168231594
article
117

Author:
Title:
Społeczne aspekty polityki dochodowej
Source:
Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne, Wisła, 3-5 czerwca 1996 / red. Ewa Okoń-Horodyńska - Katowice: AE, 1996, s. 197-216
ISBN:
83-86434-21-X
Nr:
2168256366
chapter in conference materials
118

Author:
Title:
Zmiany poziomu życia ludności
Source:
Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994, s. 81-98
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 18)
ISBN:
83-86077-55-7
Nr:
2168238572
chapter in monograph
See main document
119

Author:
Title:
Podział dochodów a poziom życia ludności (na przykładzie Polski)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
185 s.: tabl.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 122)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168249572
monograph
120

Title:
Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993
Physical description:
137 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168244190
monograph
121

Author:
Title:
Potrzeby a działalność gospodarcza
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 31-48
Nr:
2168257718
chapter in academic script
See main document
122

Author:
Title:
Warunki życia gospodarstw domowych na tle przekształceń własnościowych
Source:
Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS, s. 1[83]-20[102]
Signature:
NP-86/Magazyn
Nr:
2168279049
chapter in unpublished scientific work
See main document
123

Author:
Title:
Transformacja systemowa a warunki bytu ludności = System transformation and People Existence Condditions
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 34, nr 3 (1992) , s. [1]-12
Nr:
2168250044
article
124

Author:
Title:
Potrzeby a działalność gospodarcza
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 31-48
Nr:
2168257696
chapter in academic script
See main document
125

Author:
Title:
Skuteczność ochrony socjalnej grup o najniższych dochodach
Source:
Przebieg procesu transformacji własności w Polsce / kier. Zofia DACH, s. 1[62]-31[92]
Signature:
NP-69/Magazyn
Nr:
2168271370
chapter in unpublished scientific work
See main document
126

Author:
Title:
Założenia socjalnej gospodarki rynkowej a polskie "krytyczne ogniwo"
Source:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 101-109
Nr:
2168251854
chapter in monograph
See main document
127

Author:
Title:
Skuteczność ochrony socjalnej grup o najniższych dochodach
Source:
Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 51-76
Nr:
2168271096
chapter in monograph
See main document
128

Author:
Title:
Mechanizm podziału w gospodarce Polski w latach 1954-1990 = The State and the Mechanism of Distribution in Socialist Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991) , s. 149-160. - Summ., rez.
Nr:
2168273344
article
129

Author:
Title:
Zakres oddziaływania państwa na podział dochodów
Source:
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI, s. 1[139]-21[159]
Signature:
NP-19/Magazyn
Nr:
2168267484
chapter in unpublished scientific work
See main document
130

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 7 (1989) , s. 70-72
Nr:
2168368352
review
131

Author:
Title:
Wpływ podziału na efektywność gospodarowania = Impact of Division on Economic Efficiency
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1989) , s. 43-51. - Summ., rez.
Nr:
2168224210
article
132

Author:
Title:
Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3, s. 98
Nr:
2168223994
varia
133

Author:
Title:
On Excessive Functions of the Welfare State
Source:
Oeconomica Polona : journal of the Economic Committee of the Polish Academy of Sciences and of the Polish Economic Society. - nr 1 (1988) , s. 37-46. - Summ.
Nr:
2168328641
article
134

Title:
Dyskusja
Source:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 206-210
Opracowanie:
Nr:
2168332253
voice in discussion / interview
See main document
135

Title:
Dyskusja
Source:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 81-86
Opracowanie:
Nr:
2168332267
voice in discussion / interview
See main document
136

Author:
Title:
W kierunku humanizacji ekonomii
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 2 (1987) , s. 4
Nr:
2168243740
review
137

Author:
Title:
Marksowska koncepcja podziału według potrzeb = Marxist Theory of Division According to Needs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 235 (1987) , s. 5-21. - Rez., summ.
Nr:
2168279991
article
138

Author:
Title:
Recenzja książki Maksymiliana Pohorillego pt. "Potrzeby, podział, konsumpcja"
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1986) , s. 112-117
Nr:
2168244688
review
139

Author:
Title:
Uwagi na temat podziału społecznego funduszu spożycia = Remarks Concerning the Distribution of the Social Consumption Fund
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 201 (1985) , s. 87-96. - Rez., summ.
Nr:
2168238890
article
140

Author:
Title:
Społeczny fundusz spożycia w Polsce i w CSRS
Source:
Polityka Społeczna. - nr 2 (1984) , s. 21-26
Nr:
2168226527
article
141

Author:
Title:
Z problematyki rozwoju konsumpcji
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1984) , s. 55-60
Nr:
2168229004
review
142

Author:
Title:
Idea sprawiedliwego podziału w teorii socjalistów utopijnych = Idea of Equitable Division in Utopian Socialist's Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 187 (1984) , s. 61-72. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281441
article
143

Author:
Title:
Wpływ świadczeń społecznych na dochody ludności = The Impact of Social Transfer Payments upon the Incomes of Population
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 180 (1984) , s. 113-128. - Summ., rez.
Nr:
2168272394
article
144

Author:
Title:
Podział według pracy a podział dezyderatywny = Principles of Distribution : Effective Labour Contribution versus Equity Considerations
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 25, nr 10-11 (1983) , s. 5-11. - Streszcz.
Nr:
2168328633
article
145

Author:
Title:
Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
247 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/853
Nr:
2168313245
doctoral dissertation
146

Author:
Title:
Warunki dynamizacji efektywnego eksportu w jednostkach inicjujących = Conditions for Improving Effective Export in Leading Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 91 (1978) , s. 229-234. - Rez., summ.
Nr:
2168241182
article
147

Author:
Title:
Tendencje rozwojowe spożycia przetworów zbożowych w Nowej Hucie w latach 1962-1971 = Development Trends in the Consumption of Cereal Products in Nowa Huta between 1962-71
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 80 (1976) , s. 85-108. - Summ., rez.
Nr:
2168251114
article
Unpublished documents:
1

Title:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
132 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
005/WF-KE/01/2014/S/4201
Signature:
NP-1372/3/Magazyn
Nr:
2168301373
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
158 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
001/WF-KE/01/2013/S/3001
Signature:
NP-1372/2/Magazyn
Nr:
2168301135
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
154 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
21/KE/1/2012/S/021
Signature:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273508
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Physical description:
95 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
105/KE/1/2011/S/584
Signature:
NP-1065/Magazyn
Nr:
2168260734
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Społeczne wykluczenie i jego determinanty
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
95 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. częśc. przy tekstach
Research program:
38/KE/1/2010/S/551
Signature:
NP-908/zał./Magazyn
Nr:
2168266596
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
102 k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
40/KEGD/1/2009/S
Signature:
NP-1309/Magazyn
Nr:
2168220488
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
132 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
22/KMae/1/2005/S/214
Signature:
NP-1036/Magazyn
Nr:
2168282177
unpublished scientific work
See related chapters
8

Title:
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
125 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
13/KMae/3/2004/S/124
Signature:
NP-988/1/Magazyn
Nr:
2168222418
unpublished scientific work
See related chapters
9

Title:
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
127 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Zachowana numeracja ciągła w dwóch częściach, Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
13/KMae/3/2004/S/124
Signature:
NP-988/2/Magazyn
Nr:
2168222426
unpublished scientific work
See related chapters
10

Author:
Title:
Zmiany sytuacji dochodowej ludności w Polsce w latach 90
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2002
Physical description:
100 k.: il.; 30 cm
Notes:
Aneks, Bibliogr.
Research program:
95/Kmae/3/2002/S
Signature:
NP-827/Magazyn
Nr:
2168286381
unpublished scientific work
11

Author:
Title:
Procesy dywersyfikacji społeczno-ekonomicznej ludności w Polsce w latach 90
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2001
Physical description:
66 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
96/Kmae/1/2001/S
Signature:
NP-741/Magazyn
Nr:
2168281687
unpublished scientific work
12

Author:
Title:
Dochody gospodarstw rolniczych na tle pozostałych grup ludności
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
49 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/Kmie/1/2000/S
Signature:
NP-678/Magazyn
Nr:
2168333745
unpublished scientific work
13

Title:
Dochody gospodarstw domowych w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
46 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
32/Kmae/3/99/S
Signature:
NP-608/Magazyn
Nr:
2168333571
unpublished scientific work
14

Title:
Ewolucja oszczędności gospodarstw domowych w procesie transformacji w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
42 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
38/KMae/2/98/S
Signature:
NP-558/Magazyn
Nr:
2168333495
unpublished scientific work
1
Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej : ku przestrodze (nieco historii z przymrużeniem oka) / Bogumiła SZOPA // W: Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 199-205. - ISBN 978-83-7252-850-6
2
Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych / Michał MICHOROWSKI, Rafał SIERADZKI, Bogumiła SZOPA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. - 173 s : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2380-6
3
Aktywność fizyczna jako przejaw zaspokajania potrzeb społecznych w Polsce / Bogumiła SZOPA, Mariola MAMCARCZYK // Polityka Społeczna. - nr 11-12 (2019), s. 15-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.ipiss.com.pl/psnumery/548-549ogWstęp: . - ISSN 0137-4729
4
Wprowadzenie / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - S. 7-15. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2281-6
5
Globalizacja a rynek pracy / Bogumiła SZOPA // W: Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - S. 89-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2281-6
6
Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - 188 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2281-6
7
Financial Aspects of Population Ageing = Finansowe aspekty starzenia się społeczeństwa / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 136-137. - Dostępne tylko streszczenia
8
Determinanty wydatków na energię elektryczną gospodarstw domowych w Polsce / Michał MICHOROWSKI ; Promotor: Bogumiła SZOPA.Promotor pomocniczy: Grzegorz WAŁĘGA. - Kraków, 2017. - 252 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003312
9
Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego / Bogumiła SZOPA // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 132-148. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
10
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 249 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
11
Cykliczność rozwoju w globalizującej się gospodarce / Bogumiła SZOPA // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 149-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
12
Finansowe aspekty starzenia się społeczeństwa / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 185-200. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
13
Model Fleminga-Mundella / Bogumiła SZOPA // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 220-238. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
14
Globalizacja finansowa z perspektywy ekonomii / Bogumiła SZOPA // W: Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 13-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2232-8
15
Przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2014 = Transformations in Household Incomes in Poland by Socioeconomic Groups in 1993-2014 / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK, Bogumiła SZOPA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016), s. 412-423. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39254. - ISSN 1899-3192
16
Wprowadzenie / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 9-12. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2232-8
17
Konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa : wybrane problemy = The Consequences of an Ageing Population : Selected Issues / Bogumiła SZOPA // Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 2 (59), t. 1 (2016), s. 23-40. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Starzenie się społeczeństw a współczesne teorie ekonomii i zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=170019. - ISSN 1644-9584
18
Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - 164, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2232-8
19
Cykliczność rozwoju w globalizującej się gospodarce / Bogumiła SZOPA // W: Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 59-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2232-8
20
Country Report Poland : Situation of young people in Poland / Ewa ŚLĘZAK, Bogumiła SZOPA // W: Policy Performance and Evaluation : Synthesis of Country Reports : Deliverable 3.3 / ed. Werner Eichhorst, Kari Hadjivassiliou, Florian Wozny. - Brighton: University of Brighton, 2015. - (STYLE Working Papers. WP3.3 Policy Performance and Evaluation - Synthesis Report). - S. 1-50. - Bibliogr.
21
Policy Performance and Evaluation : Poland [on-line] / Ewa ŚLĘZAK, Bogumiła SZOPA. - Brighton: University of Brighton, 2015. - 54 s. : il. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP3.3/PL). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/STYLE-Working-Paper-WP3.3-Performance-Poland.pdf
22
Wprowadzenie / Bogumiła SZOPA // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2014), s. 4-6
23
Finansowe aspekty globalizacji = The Financial Aspects of Globalization / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 15 (2014), s. 25-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/ZN_PTE_15/Szopa.pdf. - ISSN 1644-8979
24
Finansowe aspekty globalizacji / Bogumiła SZOPA // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2014), s. 7-30. - Bibliogr.
25
Cykliczność rozwoju w globalizującej się gospodarce / Bogumiła SZOPA // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2013), s. 120-158. - Bibliogr.
26
Globalne procesy starzenia się : implikacje dla społeczeństw i gospodarek = Global Ageing: Implications for Societies and Economies / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // Przegląd Zachodniopomorski. - R. 28 (57), z. 3, vol. 2 (2013), s. 277-290. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2014/04/PZ_2013_3_2.pdf. - ISSN 0552-4245
27
Ekonomiczne determinanty przemian konsumpcji usług turystycznych w Polsce / Małgorzata Kryczka ; Promotor: Bogumiła SZOPA. - Kraków, 2013. - 348 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002726
28
Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA ; Promotor: Bogumiła SZOPA. - Kraków, 2013. - 292 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002739
29
Wprowadzenie / Bogumiła SZOPA // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2013), s. [4]-[7]
30
Bogactwo i jego przejawy w Polsce / Bogumiła SZOPA // W: Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 104-137. - ISBN 978-83-7252-608-3
31
Ubóstwo na przykładzie Polski / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 80-103. - ISBN 978-83-7252-608-3
32
Ekonomia globalna - kontekst i ewolucja pojęcia / Bogumiła SZOPA // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2012), s. 7-11
33
Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego = The Evolution of the Monetary and Financial System / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
34
Wykluczenie społeczne : ubóstwo i bogactwo z perspektywy socjologicznej / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 138-169. - ISBN 978-83-7252-608-3
35
Polityka dochodowa na przykładzie Polski = Income Policy - Poland's Example / Bogumiła SZOPA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 102 (2012), s. 214-222. - Summ.. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=80028&from=publication. - ISSN 2083-8611
36
Teorie ekonomiczne a ekonomia społeczna / Bogumiła SZOPA // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 11-34. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
37
Ewolucja międzynarodowego sytemu walutowego i finansowego / Bogumiła SZOPA // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2012), s. 120-139. - Bibliogr.
38
Nierówności dochodowe i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 13-29. - ISBN 978-83-7252-608-3
39
Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 185, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-608-3
40
Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne = Financial and Social Exclusion / Bogumiła SZOPA, Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK. - nr 11 (2011), s. 13-27. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Szopa_Szopa.pdf. - ISSN 1644-8979
41
Proces starzenia się społeczeństwa w Polsce / Bogumiła SZOPA // W: Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny / kier. Bogumiła SZOPA. - (2011), s. 28-61. - Bibliogr.
42
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 852, 855, 863, 867. - ISSN 1898-6447
43
Ceremonia nadania doktoratu honoris causa : laudacja promotorska / Bogumiła SZOPA // W: Nadanie Leszkowi Balcerowiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 25 maja 2010 r. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, cop. 2010. - S. 7-11. - ISBN 978-83-7252-481-2
44
Ubóstwo jako przyczyna wykluczenia społecznego / Bogumiła SZOPA // W: Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2010), s. 40-62. - Bibliogr.
45
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 807, 826, 832, 843. - ISSN 1898-6447
46
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 192, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-7252-497-3
47
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 795, 805. - ISSN 1898-6447
48
Społeczna gospodarka rynkowa a ekonomia społeczna / Bogumiła SZOPA // W: Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 4). - S. 85-97. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-444-7
49
Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju / Bogumiła SZOPA, Paweł KAWA // W: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 192-219. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1815-4
50
Próba identyfikacji zamożności w Polsce / Bogumiła SZOPA // W: Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA. - (2009), s. 38-64. - Bibliogr.
51
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - nr 777, 786, 787, 793. - ISSN 1898-6447
52
Wynagrodzenia w Polsce po 2004 roku = Wages in Poland after the Year 2004 / Bogumiła SZOPA // W: Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - S. 339-348. - Summ. - ISBN 978-83-7571-029-8
53
Recenzja książki: Czesława Bywaleca, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 224 = Book Review: Czesława Bywaleca, Consumption in Economic Theory and Practice, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2007, p. 224 / Bogumiła SZOPA // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 5-6 (2008), s. 146-148. - Rec. pracy: Bywalec Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 224. - ISSN 0867-0005
54
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - nr 1(2), 2 (3). - ISSN 2081-321X
55
Rola europejskiej integracji gospodarczej w kształtowaniu dochodu na poziomie makro- i mikro- ekonomicznym / Bogumiła SZOPA, Marek A. DĄBROWSKI, Paweł KAWA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 153, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-432-4
56
Postawy gospodarstw domowych w Polsce wobec akcesji = The Behaviour of Polish Housholds in the Context of the Country's Accession to the EU / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008), s. 287-304. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
57
Rola państwa w kształtowaniu dochodów rolniczych - aspekty teoretyczne = The Role of the Government in Forming Agricultural Incomes -Theoretical Aspects / Małgorzata Leszczyńska, Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007), s. 109-124. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/141962161. - ISSN 1898-6447
58
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - nr 755, 758. - ISSN 1898-6447
59
Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w ujęciu makro- i mikroekonomicznym = Savings in Poland at the Macro- and Microeconomic Level / Bogumiła SZOPA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 23-44. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
60
Podstawowe uwarunkowania oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce = Household Savings in Poland / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007), s. 155-171. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/142093187. - ISSN 1898-6447
61
Od redakcji / Bogumiła SZOPA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 1 (2007), s. 4-7. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-1.pdf
62
Ekonomia społeczna z perspektywy ekonomii tradycyjnej / Bogumiła SZOPA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 1 (2007), s. 15-21. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-1.pdf. - ISSN 2081-321X
63
Przekształcenia mechanizmu podziału dochodów ludności na przykładzie Polski = Transformations in the Income Distribution Mechanism on the Example of Poland / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007), s. 75-88. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135112966. - ISSN 0208-7944
64
Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju / Bogumiła SZOPA, Paweł KAWA // W: Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2007), s. 189-217. - Bibliogr.
65
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 733, 738. - ISSN 0208-7944
66
Teoria ekonomii - wybrane problemy / Bogumiła SZOPA // W: Ekonomia społeczna a rozwój / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 1). - S. 81-102. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-31-3. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_ekonomia.pdf
67
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - nr 1. - ISSN 2081-321X
68
Przedsiębiorczość obywatelska podstawą ekonomii społecznej / Bogumiła SZOPA // Państwo i Społeczeństwo. - R. 7, nr 1 (2007), s. 65-72. - Bibliogr. - ISSN 1643-8299
69
Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykładzie Polski / Bogumiła SZOPA, Paweł KAWA, Jan KULTYS. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 219 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-339-6
70
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski : studium porównawcze = The Level of Socio-economic Development in Poland - a Comparative Study / Bogumiła SZOPA, Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 701 (2006), s. 141-159. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/123012319. - ISSN 0208-7944
71
Zróżnicowanie dochodów w Polsce = Income Differentiation in Poland / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 744 (2006), s. 105-124. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131766833. - ISSN 0208-7944
72
Polskie gospodarstwa domowe wobec akcesji / Bogumiła SZOPA // W: Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2006. - S. 29-42. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-89-6 ; 978-83-60065-89-1
73
Polska na tle unijnej przyszłości / Bogumiła SZOPA // W: Transformacja systemowa w Polsce i krajach postkomunistycznych : studia i rozprawy / red. Mirosław Chałubiński. - Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. - (Człowiek, Społeczeństwo, Polityka ; t. 5). - S. 343-363. - Bibliogr. - ISBN 83-89709-89-9
74
Kondycja polskich gospodarstw domowych i jej zmiany / Bogumiła SZOPA // W: Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński, 2006. - (Library of Economics & Competition Policy). - S. 135-142. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-76-4
75
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 734, 744. - ISSN 0208-7944
76
Zmiany struktury dochodów ludności = Changes to Household Income Structure / Bogumiła SZOPA // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 587-607. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922045-4-9
77
Państwo wobec problemów pracy i polityki społecznej = State among Work's and Social Politics' Problems / Bogumiła SZOPA // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 6 (2005), s. 3-9. - Streszcz. - ISSN 0032-6186
78
Skuteczność polityki bezpośredniego celu inflacyjnego / Bogumiła SZOPA, Andrzej SZOPA // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 239-244. - Summ. - ISBN 83-89823-31-4
79
Kontrowersje wokół problemów podziału = Controversies over the Divisional Proportions / Bogumiła SZOPA // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (2005), s. 239-252. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5614/1/18_Bogumila_Szopa_Kontrowersje%20wok%C3%B3%C5%82%20problem%C3%B3w%20podzia%C5%82u_239-252.pdf. - ISSN 0035-9629
80
Kraje Unii Europejskiej wobec przyszłości / Bogumiła SZOPA // W: Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA. - (2005), s. 117-130. - Bibliogr.
81
Wpływ integracji na dochody gospodarstw domowych w Polsce / Bogumiła SZOPA // W: Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA. - (2005), s. 74-116. - Bibliogr.
82
Nierówności dochodowe - język opisu / Bogumiła SZOPA // Polityka Społeczna. - nr 2 (2005), s. 1-4. - ISSN 0137-4729
83
Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych / Bogumiła SZOPA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 213, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-254-5
84
Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - 277 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-908535-7-4
85
Podstawowe kierunki zmian proporcji dochodowych / B. SZOPA // W: Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - (2004), s. 199-252. - Bibliogr.
86
Wybrane teorie oszczędności i konsumpcji / J. KULTYS, B. SZOPA // W: Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - (2004), s. 62-85. - Bibliogr.
87
Rozpiętości dochodowe i ich odzwierciedlenie w teorii ekonomicznej oraz w badaniach empirycznych / B. SZOPA // W: Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - (2004), s. 86-125. - Bibliogr.
88
Polityka fiskalna / Bogumiła SZOPA // W: Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 90-111. - ISBN 83-908535-7-4
89
Model IS-LM / Bogumiła SZOPA // W: Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 112-139. - ISBN 83-908535-7-4
90
Nierówności dochodowe na tle transformacji polskiej gospodarki = Income Inequalities during the Transition of the Polish Economy / Bogumiła SZOPA // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 271-298. - Summ. - ISBN 83-917312-7-8
91
Zmiany struktury dochodów ludności / Bogumiła SZOPA // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 121-122. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
92
Kształtowanie się oszczędności w latach 1990-2003 / B. SZOPA // W: Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - (2004), s. 165-198. - Bibliogr.
93
Potrzeby a działalność gospodarcza / Bogumiła SZOPA // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 34-49. - ISBN 83-7252-237-5
94
Zróżnicowanie i uwarunkowania sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w relacji miasto - wieś = Diversity of Income in Village and Urban Households and its Causes / Bogumiła SZOPA, Małgorzata Leszczyńska // W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji = Rural Households Towards Problems of Transformation, Integration and Globalisation / red. Mieczysław Adamowicz. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2004. - (Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy = Science Works / Warsaw Agricultural University ; 33). - S. 70-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7244-464-1
95
Inwestycje w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego - implikacje dla polityki ekonomicznej / Paweł KAWA ; Promotor: Bogumiła SZOPA. - Kraków, 2003. - 305 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
96
Nierówności w środowisku wiejskim = Social Inequalities in Country Regions / Bogumiła SZOPA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (2003), s. 421-436. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
97
Koncepcja rachunkowości ekologicznej w rachunkach narodowych / Józefa FAMIELEC, Bogumiła SZOPA, Jerzy Śleszyński // W: Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - S. 101-127
98
Przyczyny zróżnicowania dochodów ludności rolniczej w Polsce / Małgorzata Leszczyńska ; Promotor: Bogumiła SZOPA. - Warszawa, 2003. - 290 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 19 k. - Bibliogr.
99
Podstawowe uwarunkowania ubóstwa w Polsce / Bogumiła SZOPA // W: Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.) / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 139-148. - ISBN 83-7252-188-3
100
Nierówności w czasie i przestrzni / Bogumiła SZOPA // W: Nierówności dochodowe i majątkowe : zakres i formy redystrybucji dochodów państwa / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska]. - Warszawa: RSSG, 2002. - (Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, ISSN 1233-5711 ; nr 49). - S. 40-47
101
Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw rolniczych Polsce w latach 90. = Changes in the Income Situation of Farms in Poland in the 1990s / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 600 (2002), s. 85-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15265. - ISSN 0208-7944
102
Ewolucja dochodów ludności rolniczej w Polsce = Evolution of Income of the Polish Farmer / Bogumiła SZOPA // W: Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002. - S. 221-243. - Summ. - ISBN 83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
103
Zdolność konkurencyjna gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej na tle Czech i Węgier / Elżbieta BOMBIŃSKA ; Promotor: Bogumiła SZOPA. - Kraków, 2001. - 346 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
104
Potrzeby a działalność gospodarcza / Bogumiła SZOPA // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 33-49. - ISBN 83-7252-095-X
105
Wirtschaftliche Standortfaktoren Deutscher Direktinvestitionen in Polen = Ekonomiczne czynniki lokalizacji bezpośrednich inwestycji niemieckich w Polsce / Paul Jazel ; Promotor: Bogumiła SZOPA. - Kraków, 2001. - 190 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
106
Rola iwestycji zagranicznych w pokrywaniu niedoboru oszczędności krajowych = The Role of Foreign Investments in Eliminating Shortages in Domestic Savings / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 589 (2001), s. 109-121. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12609. - ISSN 0208-7944
107
Rachunek wartości produkcji i usług na rzecz ochrony środowiska w Polsce w świetle wymogów europejskiego systemu gromadzenia informacji o środowisku / red. Józefa FAMIELEC ; [aut.: Józefa FAMIELEC - kierownik tematu, Stefan Korta, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI, Bogumiła SZOPA, Jerzy Sleszyński ; konsultanci: Kazimierz GÓRKA, Aleksandra Korzeniwska ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, Filip Małecki]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 157 s. : il. ; 30 cm. - załącznik. - Bibliogr.
108
Otwartość gospodarki a ryzyko finansowe / Bogumiła SZOPA, Andrzej SZOPA // W: Globalizacja w gospodarce światowej / [red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński]. - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000. - S. 421-427. - ISBN 83-86230-76-2
109
Zmiany w poziomie dochodów polskich gospodarstw domowych w kontekście integracji z Unią Europejską = The Changes in Incomes of the Polish Households in the Light of Integration with the European Union / Bogumiła SZOPA // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 411-424. - Summ. - ISBN 83-909445-3-7
110
Potrzeby a działalność gospodarcza / Bogumiła SZOPA // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 33-49. - ISBN 83-7252-026-7
111
Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1990-1997 = Income and Savings of Households in Poland in the Years 1990-1997 / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 537 (1999), s. 27-40. - Summ. - ISSN 0208-7944
112
Szara strefa - rynek pracy - poziom życia = Grey Economy - Labour Market - Standard of Living / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998), s. 89-103. - Summ. - ISSN 0208-7944
113
Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej / Barbara KIENIEWICZ, Bogumiła SZOPA ; [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 143 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-02-X
114
Potrzeby a działalność gospodarcza / Bogumiła SZOPA // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 30-46. - ISBN 83-87239-27-5
115
Strefa ubóstwa na tle transformacji społeczno-ekonomicznej / Bogumiła SZOPA // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 237-253. - ISBN 83-86077-913
116
Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w latach 1990-1993 = Changes in Income Situation of Households in Years 1990-1993 / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 476 (1996), s. 107-122. - Summ. - ISSN 0208-7944
117
Społeczne aspekty polityki dochodowej / Bogumiła SZOPA // W: Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne, Wisła, 3-5 czerwca 1996 / red. Ewa Okoń-Horodyńska. - Katowice: AE, 1996. - S. 197-216. - ISBN 83-86434-21-X
118
Zmiany poziomu życia ludności / Bogumiła SZOPA // W: Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 18). - S. 81-98. - ISBN 83-86077-55-7
119
Podział dochodów a poziom życia ludności (na przykładzie Polski) / Bogumiła SZOPA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 185 s. : tabl. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 122)
120
Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993 / A. KOWALSKI, A. LITYŃSKA, J. RAGANIEWICZ, A. RYBARSKI, B. SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1993. - 137 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
121
Potrzeby a działalność gospodarcza / Bogumiła SZOPA // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 31-48
122
Warunki życia gospodarstw domowych na tle przekształceń własnościowych / Bogumiła SZOPA // W: Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS. - (1992), s. 1[83]-20[102]
123
Transformacja systemowa a warunki bytu ludności = System transformation and People Existence Condditions / Bogumiła SZOPA // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 34, nr 3 (1992), s. [1]-12. - ISSN 0032-6186
124
Potrzeby a działalność gospodarcza / Bogumiła SZOPA // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 31-48
125
Skuteczność ochrony socjalnej grup o najniższych dochodach / Bogumiła SZOPA // W: Przebieg procesu transformacji własności w Polsce / kier. Zofia DACH. - (1991), s. 1[62]-31[92]
126
Założenia socjalnej gospodarki rynkowej a polskie "krytyczne ogniwo" / Bogumiła SZOPA // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 101-109
127
Skuteczność ochrony socjalnej grup o najniższych dochodach / Bogumiła SZOPA // W: Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 51-76
128
Mechanizm podziału w gospodarce Polski w latach 1954-1990 = The State and the Mechanism of Distribution in Socialist Economy / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991), s. 149-160. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
129
Zakres oddziaływania państwa na podział dochodów / Bogumiła SZOPA // W: Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI. - (1990), s. 1[139]-21[159]
130
[Recenzja] / Bogumiła SZOPA // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 7 (1989), s. 70-72. - ISSN 0032-6186
131
Wpływ podziału na efektywność gospodarowania = Impact of Division on Economic Efficiency / Bogumiła SZOPA // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1989), s. 43-51. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
132
Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej / Bogumiła SZOPA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1989), s. 98. - ISSN 0079-578X
133
On Excessive Functions of the Welfare State / Bogumiła SZOPA // Oeconomica Polona : journal of the Economic Committee of the Polish Academy of Sciences and of the Polish Economic Society. - nr 1 (1988), s. 37-46. - Summ. - ISSN 0137-5806
134
Dyskusja / oprac. Bogumiła SZOPA // Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - (1987), s. 206-210
135
Dyskusja / oprac. Bogumiła SZOPA // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 81-86
136
W kierunku humanizacji ekonomii / Bogumiła SZOPA // Życie Gospodarcze. - nr 2 (1987), s. 4. - Rec. pracy: Maksymilian Pohorille, Potrzeby, podział, konsumpcja. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985
137
Marksowska koncepcja podziału według potrzeb = Marxist Theory of Division According to Needs / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 235 (1987), s. 5-21. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
138
Recenzja książki Maksymiliana Pohorillego pt. "Potrzeby, podział, konsumpcja" / Bogumiła SZOPA // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1986), s. 112-117
139
Uwagi na temat podziału społecznego funduszu spożycia = Remarks Concerning the Distribution of the Social Consumption Fund / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 201 (1985), s. 87-96. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
140
Społeczny fundusz spożycia w Polsce i w CSRS / Bogumiła SZOPA // Polityka Społeczna. - nr 2 (1984), s. 21-26. - ISSN 0137-4729
141
Z problematyki rozwoju konsumpcji / Bogumiła SZOPA // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1984), s. 55-60
142
Idea sprawiedliwego podziału w teorii socjalistów utopijnych = Idea of Equitable Division in Utopian Socialist's Theory / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 187 (1984), s. 61-72. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
143
Wpływ świadczeń społecznych na dochody ludności = The Impact of Social Transfer Payments upon the Incomes of Population / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 180 (1984), s. 113-128. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
144
Podział według pracy a podział dezyderatywny = Principles of Distribution : Effective Labour Contribution versus Equity Considerations / Bogumiła SZOPA // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 25, nr 10-11 (1983), s. 5-11. - Streszcz. - ISSN 0032-6186
145
Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce / Bogumiła SZOPA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1981. - 247 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
146
Warunki dynamizacji efektywnego eksportu w jednostkach inicjujących = Conditions for Improving Effective Export in Leading Enterprises / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 229-234. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
147
Tendencje rozwojowe spożycia przetworów zbożowych w Nowej Hucie w latach 1962-1971 = Development Trends in the Consumption of Cereal Products in Nowa Huta between 1962-71 / Bogumiła SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 80 (1976), s. 85-108. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
148
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 132 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
149
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 158 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
150
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 154 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
151
Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny / kier. Bogumiła SZOPA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011. - 95 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
152
Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. częśc. przy tekstach
153
Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 102 k. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy częśc.
154
Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 132 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
155
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 125 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
156
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 127 s. : il. ; 30 cm. - Zachowana numeracja ciągła w dwóch częściach. - Bibliogr. przy rozdz.
157
Zmiany sytuacji dochodowej ludności w Polsce w latach 90 / Bogumiła SZOPA. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2002. - 100 k. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
158
Procesy dywersyfikacji społeczno-ekonomicznej ludności w Polsce w latach 90 / Bogumiła SZOPA. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2001. - 66 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
159
Dochody gospodarstw rolniczych na tle pozostałych grup ludności / Bogumiła SZOPA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [2000]. - 49 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
160
Dochody gospodarstw domowych w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską / Kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 46 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
161
Ewolucja oszczędności gospodarstw domowych w procesie transformacji w Polsce / Kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Szopa B., (2021), Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej : ku przestrodze (nieco historii z przymrużeniem oka). [W:] ŚLĘZAK E., CHOROŚ-MROZOWSKA D., MICHOROWSKI M. (red.), Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 199-205.
2
Michorowski M., Sieradzki R., Szopa B., (2020), Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 173 s
3
Szopa B., Mamcarczyk M., (2019), Aktywność fizyczna jako przejaw zaspokajania potrzeb społecznych w Polsce, "Polityka Społeczna", nr 11-12, s. 15-22.
4
Szopa B., Ślęzak E., (2018), Wprowadzenie. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Społeczne aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 7-15.
5
Szopa B., (2018), Globalizacja a rynek pracy. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Społeczne aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 89-115.
6
Szopa B., Ślęzak E. (red.), (2018), Społeczne aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 188 s.
7
Szopa B., Ślęzak E., (2017), Financial Aspects of Population Ageing. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 136-137.
8
Michorowski M., (2017), Determinanty wydatków na energię elektryczną gospodarstw domowych w Polsce, Prom. Szopa B., Kraków : , 252 k.
9
Szopa B., (2017), Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 132-148.
10
Szopa B., Pollok A. (red.), (2017), Ekonomia globalna: wybrane zagadnienia, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 249 s.
11
Szopa B., (2017), Cykliczność rozwoju w globalizującej się gospodarce. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 149-172.
12
Szopa B., Ślęzak E., (2017), Finansowe aspekty starzenia się społeczeństwa. [W:] Owsiak S. (red.), Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 185-200.
13
Szopa B., (2017), Model Fleminga-Mundella. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 220-238.
14
Szopa B., (2016), Globalizacja finansowa z perspektywy ekonomii. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 13-35.
15
Michorowski M., Pollok A., Szopa B., (2016), Przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2014, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 449, s. 412-423; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39254
16
Szopa B., Ślęzak E., (2016), Wprowadzenie. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 9-12.
17
Szopa B., (2016), Konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa : wybrane problemy, "Problemy Zarządzania", vol. 14, nr 2 (59), t. 1, s. 23-40; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=170019
18
Szopa B., Ślęzak E. (red.), (2016), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 164, [1] s.
19
Szopa B., (2016), Cykliczność rozwoju w globalizującej się gospodarce. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 59-77.
20
Ślęzak E., Szopa B., (2015), Country Report Poland : Situation of young people in Poland. [W:] Eichhorst W., Hadjivassiliou K., Wozny F. (red.), Policy Performance and Evaluation : Synthesis of Country Reports : Deliverable 3.3, Brighton : University of Brighton, s. 1-50.
21
Ślęzak E., Szopa B., (2015), Policy Performance and Evaluation: Poland, [on-line], Brighton : University of Brighton, 54 s.
22
Szopa B., (2014), Wprowadzenie. [W:] Szopa B. (red.), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3, s. 4-6.
23
Szopa B., (2014), Finansowe aspekty globalizacji, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 15, s. 25-51; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/ZN_PTE_15/Szopa.pdf
24
Szopa B., (2014), Finansowe aspekty globalizacji. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3, s. 7-30.
25
Szopa B., (2013), Cykliczność rozwoju w globalizującej się gospodarce. [W:] Bogumiła SZOPA (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2, s. 120-158.
26
Szopa B., Ślęzak E., (2013), Globalne procesy starzenia się : implikacje dla społeczeństw i gospodarek, "Przegląd Zachodniopomorski", R. 28 (57), z. 3, vol. 2, s. 277-290; http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2014/04/PZ_2013_3_2.pdf
27
Kryczka M., (2013), Ekonomiczne determinanty przemian konsumpcji usług turystycznych w Polsce, Prom. Szopa B., Kraków : , 348 k.
28
Choroś-Mrozowska D., (2013), Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin, Prom. Szopa B., Kraków : , 292 k.
29
Szopa B., (2013), Wprowadzenie. [W:] Szopa B. (red.), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2, s. [4]-[7].
30
Szopa B., (2012), Bogactwo i jego przejawy w Polsce. [W:] Szopa B. (red.), Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 104-137.
31
Szopa B., Ślęzak E., (2012), Ubóstwo na przykładzie Polski. [W:] Szopa B. (red.), Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 80-103.
32
Szopa B., (2012), Ekonomia globalna - kontekst i ewolucja pojęcia. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek, s. 7-11.
33
Szopa B., (2012), Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 13, s. 23-36.
34
Szopa B., Ślęzak E., (2012), Wykluczenie społeczne : ubóstwo i bogactwo z perspektywy socjologicznej. [W:] Szopa B. (red.), Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 138-169.
35
Szopa B., (2012), Polityka dochodowa na przykładzie Polski, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 102, s. 214-222; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=80028&from=publication
36
Szopa B., (2012), Teorie ekonomiczne a ekonomia społeczna. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-34.
37
Szopa B., (2012), Ewolucja międzynarodowego sytemu walutowego i finansowego. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek, s. 120-139.
38
Szopa B., Ślęzak E., (2012), Nierówności dochodowe i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje. [W:] Szopa B. (red.), Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-29.
39
Szopa B. (red.), (2012), Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 185, [1] s.
40
Szopa B., Szopa A., (2011), Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 11, s. 13-27; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Szopa_Szopa.pdf
41
Szopa B., (2011), Proces starzenia się społeczeństwa w Polsce. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Starzejące się społeczeństwo: wymiar globalny i lokalny, s. 28-61.
42
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 852, 855, 863, 867. - . - 1898-6447
43
Szopa B., (2010), Ceremonia nadania doktoratu honoris causa : laudacja promotorska. [W:] Nadanie Leszkowi Balcerowiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 25 maja 2010 r, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-11.
44
Szopa B., (2010), Ubóstwo jako przyczyna wykluczenia społecznego. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Społeczne wykluczenie i jego determinanty, s. 40-62.
45
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 807, 826, 832, 843. - . - 1898-6447
46
Szopa B. (red.), (2010), Problemy pracy i polityki społecznej: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 192, [1] s.
47
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 795, 805. - . - 1898-6447
48
Szopa B., (2009), Społeczna gospodarka rynkowa a ekonomia społeczna. [W:] Lis S. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 4), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 85-97.
49
Szopa B., Kawa P., (2009), Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (red.), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 192-219.
50
Szopa B., (2009), Próba identyfikacji zamożności w Polsce. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki, s. 38-64.
51
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - nr 777, 786, 787, 793. - . - 1898-6447
52
Szopa B., (2008), Wynagrodzenia w Polsce po 2004 roku. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 339-348.
53
Szopa B., (2008), Recenzja książki: Czesława Bywaleca, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 224, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, s. 146-148.
54
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - nr 1(2), 2 (3). - . - 2081-321X
55
Szopa B., Dąbrowski M., Kawa P., (2008), Rola europejskiej integracji gospodarczej w kształtowaniu dochodu na poziomie makro- i mikro- ekonomicznym, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 153, [1] s.
56
Szopa B., (2008), Postawy gospodarstw domowych w Polsce wobec akcesji, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 6, s. 287-304.
57
Leszczyńska M., Szopa B., (2007), Rola państwa w kształtowaniu dochodów rolniczych - aspekty teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 758, s. 109-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/141962161
58
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - nr 755, 758. - . - 1898-6447
59
Szopa B., (2007), Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w ujęciu makro- i mikroekonomicznym, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1, s. 23-44.
60
Szopa B., (2007), Podstawowe uwarunkowania oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 758, s. 155-171; https://bazekon.uek.krakow.pl/142093187
61
Szopa B., (2007), Od redakcji. [W:] Szopa B. (red.), Ekonomia Społeczna, s. 4-7.
62
Szopa B., (2007), Ekonomia społeczna z perspektywy ekonomii tradycyjnej, "Ekonomia Społeczna", nr 1, s. 15-21; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-1.pdf
63
Szopa B., (2007), Przekształcenia mechanizmu podziału dochodów ludności na przykładzie Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 75-88; https://bazekon.uek.krakow.pl/135112966
64
Szopa B., Kawa P., (2007), Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2], s. 189-217.
65
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 733, 738. - . - 0208-7944
66
Szopa B., (2007), Teoria ekonomii - wybrane problemy. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomia społeczna a rozwój, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 81-102.
67
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - nr 1. - . - 2081-321X
68
Szopa B., (2007), Przedsiębiorczość obywatelska podstawą ekonomii społecznej, "Państwo i Społeczeństwo", R. 7, nr 1, s. 65-72.
69
Szopa B., Kawa P., Kultys J., (2007), Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza: interakcje na przykładzie Polski, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 219 s.
70
Szopa B., Kawa P., (2006), Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski : studium porównawcze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 701, s. 141-159; https://bazekon.uek.krakow.pl/123012319
71
Szopa B., (2006), Zróżnicowanie dochodów w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 744, s. 105-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/131766833
72
Szopa B., (2006), Polskie gospodarstwa domowe wobec akcesji. [W:] Kopycińska D. (red.), Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, s. 29-42.
73
Szopa B., (2006), Polska na tle unijnej przyszłości. [W:] Chałubiński M. (red.), Transformacja systemowa w Polsce i krajach postkomunistycznych : studia i rozprawy, Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, s. 343-363.
74
Szopa B., (2006), Kondycja polskich gospodarstw domowych i jej zmiany. [W:] Kopycińska D. (red.), Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Szczecin : Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński, s. 135-142.
75
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 734, 744. - . - 0208-7944
76
Szopa B., (2005), Zmiany struktury dochodów ludności. [W:] DACH Z., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 587-607.
77
Szopa B., (2005), Państwo wobec problemów pracy i polityki społecznej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 6, s. 3-9.
78
Szopa B., Szopa A., (2005), Skuteczność polityki bezpośredniego celu inflacyjnego. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 239-244.
79
Szopa B., (2005), Kontrowersje wokół problemów podziału, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 239-252; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5614/1/18_Bogumila_Szopa_Kontrowersje%20wok%C3%B3%C5%82%20problem%C3%B3w%20podzia%C5%82u_239-252.pdf
80
Szopa B., (2005), Kraje Unii Europejskiej wobec przyszłości. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów, s. 117-130.
81
Szopa B., (2005), Wpływ integracji na dochody gospodarstw domowych w Polsce. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów, s. 74-116.
82
Szopa B., (2005), Nierówności dochodowe - język opisu, "Polityka Społeczna", nr 2, s. 1-4.
83
Szopa B., (2005), Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 213, [1] s.
84
Dach Z., Szopa B. (red.), (2004), Podstawy makroekonomii, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 277 s.
85
Szopa B., (2004), Podstawowe kierunki zmian proporcji dochodowych. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski, s. 199-252.
86
Kultys J., Szopa B., (2004), Wybrane teorie oszczędności i konsumpcji. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów, s. 62-85.
87
Szopa B., (2004), Rozpiętości dochodowe i ich odzwierciedlenie w teorii ekonomicznej oraz w badaniach empirycznych. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów, s. 86-125.
88
Szopa B., (2004), Polityka fiskalna. [W:] Dach Z., Szopa B. (red.), Podstawy makroekonomii, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 90-111.
89
Szopa B., (2004), Model IS-LM. [W:] Dach Z., Szopa B. (red.), Podstawy makroekonomii, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 112-139.
90
Szopa B., (2004), Nierówności dochodowe na tle transformacji polskiej gospodarki. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 271-298.
91
Szopa B., (2004), Zmiany struktury dochodów ludności. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 121-122.
92
Szopa B., (2004), Kształtowanie się oszczędności w latach 1990-2003. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski, s. 165-198.
93
Szopa B., (2004), Potrzeby a działalność gospodarcza. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 34-49.
94
Szopa B., Leszczyńska M., (2004), Zróżnicowanie i uwarunkowania sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w relacji miasto - wieś. [W:] Adamowicz M. (red.), Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 70-80.
95
Kawa P., (2003), Inwestycje w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego - implikacje dla polityki ekonomicznej, Prom. Szopa B., Kraków : , 305 k.
96
Szopa B., (2003), Nierówności w środowisku wiejskim, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1, s. 421-436.
97
Famielec J., Szopa B., Śleszyński J., (2003), Koncepcja rachunkowości ekologicznej w rachunkach narodowych. [W:] Famielec J., Borys G., Górka K., Surdykowska S. (red.), Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 101-127.
98
Leszczyńska M., (2003), Przyczyny zróżnicowania dochodów ludności rolniczej w Polsce, Prom. Szopa B., Warszawa : , 290 k.
99
Szopa B., (2003), Podstawowe uwarunkowania ubóstwa w Polsce. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 139-148.
100
Szopa B., (2002), Nierówności w czasie i przestrzni. [W:] Mujżel J., Owsiak S., Mączyńska E. (red.), Nierówności dochodowe i majątkowe : zakres i formy redystrybucji dochodów państwa (Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów; nr 49), Warszawa : RSSG, s. 40-47.
101
Szopa B., (2002), Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw rolniczych Polsce w latach 90., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 600, s. 85-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/15265
102
Szopa B., (2002), Ewolucja dochodów ludności rolniczej w Polsce. [W:] Dach Z. (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : PTE. Oddział, s. 221-243.
103
Bombińska E., (2001), Zdolność konkurencyjna gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej na tle Czech i Węgier, Prom. Szopa B., Kraków : , 346 k.
104
Szopa B., (2001), Potrzeby a działalność gospodarcza. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 33-49.
105
Jazel P., (2001), Wirtschaftliche Standortfaktoren Deutscher Direktinvestitionen in Polen, Prom. Szopa B., Kraków : , 190 k.
106
Szopa B., (2001), Rola iwestycji zagranicznych w pokrywaniu niedoboru oszczędności krajowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 589, s. 109-121; https://bazekon.uek.krakow.pl/12609
107
Famielec J., Korta S., Kożuch M., Małecki P., Szopa B., Śleszyński J., (2001), Rachunek wartości produkcji i usług na rzecz ochrony środowiska w Polsce w świetle wymogów europejskiego systemu gromadzenia informacji o środowisku, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 s.
108
Szopa B., Szopa A., (2000), Otwartość gospodarki a ryzyko finansowe. [W:] Czuba T., Skurczyński M. (red.), Globalizacja w gospodarce światowej, Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, s. 421-427.
109
Szopa B., (2000), Zmiany w poziomie dochodów polskich gospodarstw domowych w kontekście integracji z Unią Europejską. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 411-424.
110
Szopa B., (1999), Potrzeby a działalność gospodarcza. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 33-49.
111
Szopa B., (1999), Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1990-1997, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 537, s. 27-40.
112
Szopa B., (1998), Szara strefa - rynek pracy - poziom życia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 515, s. 89-103.
113
Kieniewicz B., Szopa B., (1997), Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej, Dach Z. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 143 s.
114
Szopa B., (1997), Potrzeby a działalność gospodarcza. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 30-46.
115
Szopa B., (1996), Strefa ubóstwa na tle transformacji społeczno-ekonomicznej. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 237-253.
116
Szopa B., (1996), Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w latach 1990-1993, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 476, s. 107-122.
117
Szopa B., (1996), Społeczne aspekty polityki dochodowej. [W:] Okoń-Horodyńska E. (red.), Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne, Wisła, 3-5 czerwca 1996, Katowice : AE, s. 197-216.
118
Szopa B., (1994), Zmiany poziomu życia ludności. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 18), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", s. 81-98.
119
Szopa B., (1994), Podział dochodów a poziom życia ludności (na przykładzie Polski), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 122), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 185 s.
120
Kowalski A., Lityńska A., Raganiewicz J., Rybarski A., Szopa B., (1993), Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 137 s.
121
Szopa B., (1993), Potrzeby a działalność gospodarcza. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 31-48.
122
Szopa B., (1992), Warunki życia gospodarstw domowych na tle przekształceń własnościowych. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej, s. 1[83]-20[102].
123
Szopa B., (1992), Transformacja systemowa a warunki bytu ludności, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 34, nr 3, s. [1]-12.
124
Szopa B., (1992), Potrzeby a działalność gospodarcza. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 31-48.
125
Szopa B., (1991), Skuteczność ochrony socjalnej grup o najniższych dochodach. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Przebieg procesu transformacji własności w Polsce, s. 1[62]-31[92].
126
Szopa B., (1991), Założenia socjalnej gospodarki rynkowej a polskie "krytyczne ogniwo". [W:] Woźniak M. (red.), Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 101-109.
127
Szopa B., (1991), Skuteczność ochrony socjalnej grup o najniższych dochodach. [W:] Dach Z. (red.), Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 51-76.
128
Szopa B., (1991), Mechanizm podziału w gospodarce Polski w latach 1954-1990, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 149-160.
129
Szopa B., (1990), Zakres oddziaływania państwa na podział dochodów. [W:] Rybarski A. (kierownik tematu), Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy), s. 1[139]-21[159].
130
Szopa B., (1989), [Recenzja], "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 7, s. 70-72.
131
Szopa B., (1989), Wpływ podziału na efektywność gospodarowania, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 43-51.
132
Szopa B., (1989), Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 98.
133
Szopa B., (1988), On Excessive Functions of the Welfare State, "Oeconomica Polona", nr 1, s. 37-46.
134
Dyskusja, oprac. B. Szopa, (1987) "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.", s. 206-210.
135
Dyskusja, oprac. B. Szopa,"Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.", s. 81-86.
136
Szopa B., (1987), W kierunku humanizacji ekonomii, "Życie Gospodarcze", nr 2, s. 4.
137
Szopa B., (1987), Marksowska koncepcja podziału według potrzeb, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 235, s. 5-21.
138
Szopa B., (1986), Recenzja książki Maksymiliana Pohorillego pt. "Potrzeby, podział, konsumpcja", "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 112-117.
139
Szopa B., (1985), Uwagi na temat podziału społecznego funduszu spożycia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 201, s. 87-96.
140
Szopa B., (1984), Społeczny fundusz spożycia w Polsce i w CSRS, "Polityka Społeczna", nr 2, s. 21-26.
141
Szopa B., (1984), Z problematyki rozwoju konsumpcji, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 55-60.
142
Szopa B., (1984), Idea sprawiedliwego podziału w teorii socjalistów utopijnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 187, s. 61-72.
143
Szopa B., (1984), Wpływ świadczeń społecznych na dochody ludności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 180, s. 113-128.
144
Szopa B., (1983), Podział według pracy a podział dezyderatywny, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 25, nr 10-11, s. 5-11.
145
Szopa B., (1981), Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce, Prom. Rybarski A., Kraków : , 247 k.
146
Szopa B., (1978), Warunki dynamizacji efektywnego eksportu w jednostkach inicjujących, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 229-234.
147
Szopa B., (1976), Tendencje rozwojowe spożycia przetworów zbożowych w Nowej Hucie w latach 1962-1971, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 80, s. 85-108.
148
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3, (2014), Szopa B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 132 k.
149
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2, (2013), Szopa B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 158 k.
150
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek, (2012), Szopa B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 154 k.
151
Starzejące się społeczeństwo: wymiar globalny i lokalny, (2011), Szopa B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 95 s.
152
Społeczne wykluczenie i jego determinanty, (2010), Szopa B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 95 k.
153
Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki, (2009), Szopa B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 102 k.
154
Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów, (2005), Szopa B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 k.
155
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe: teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów, (2004), Szopa B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 125 s.
156
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe: teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski, (2004), Szopa B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 127 s.
157
Szopa B., (2002), Zmiany sytuacji dochodowej ludności w Polsce w latach 90, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 100 k.
158
Szopa B., (2001), Procesy dywersyfikacji społeczno-ekonomicznej ludności w Polsce w latach 90, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 66 k.
159
Szopa B., (2000), Dochody gospodarstw rolniczych na tle pozostałych grup ludności, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 k.
160
Dochody gospodarstw domowych w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, (2000), Szopa B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
161
Ewolucja oszczędności gospodarstw domowych w procesie transformacji w Polsce, (1999), Szopa B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
1
@inbook{UEK:2168358908,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej : ku przestrodze (nieco historii z przymrużeniem oka)",
booktitle = "Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej",
pages = "199-205",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-850-6",
}
2
@book{UEK:2168348636,
author = "Michał Michorowski and Rafał Sieradzki and Bogumiła Szopa",
title = "Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2020",
isbn = "978-83-208-2380-6",
}
3
@article{UEK:2168342489,
author = "Bogumiła Szopa and Mariola Mamcarczyk",
title = "Aktywność fizyczna jako przejaw zaspokajania potrzeb społecznych w Polsce",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "11-12",
pages = "15-22",
year = "2019",
url = {},
}
4
@misc{UEK:2168329429,
author = "Bogumiła Szopa and Ewa Ślęzak",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Społeczne aspekty globalizacji",
pages = "7-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2281-6",
}
5
@inbook{UEK:2168329383,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Globalizacja a rynek pracy",
booktitle = "Społeczne aspekty globalizacji",
pages = "89-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2281-6",
}
6
@book{UEK:2168329373,
title = "Społeczne aspekty globalizacji",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2281-6",
}
7
@misc{UEK:2168336801,
author = "Bogumiła Szopa and Ewa Ślęzak",
title = "Financial Aspects of Population Ageing",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "136-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
8
@unpublished{UEK:2168324105,
author = "Michał Michorowski",
title = "Determinanty wydatków na energię elektryczną gospodarstw domowych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003312},
}
9
@inbook{UEK:2168324565,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "132-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
10
@book{UEK:2168324527,
title = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
11
@inbook{UEK:2168324567,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Cykliczność rozwoju w globalizującej się gospodarce",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "149-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
12
@inbook{UEK:2168319523,
author = "Bogumiła Szopa and Ewa Ślęzak",
title = "Finansowe aspekty starzenia się społeczeństwa",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi",
pages = "185-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3",
}
13
@inbook{UEK:2168324583,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Model Fleminga-Mundella",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "220-238",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
14
@inbook{UEK:2168305909,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Globalizacja finansowa z perspektywy ekonomii",
booktitle = "Finansowe aspekty globalizacji",
pages = "13-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2232-8",
}
15
@article{UEK:2168310665,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok and Bogumiła Szopa",
title = "Przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2014",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "449",
pages = "412-423",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.449.37},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39254},
}
16
@misc{UEK:2168305911,
author = "Bogumiła Szopa and Ewa Ślęzak",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Finansowe aspekty globalizacji",
pages = "9-12",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2232-8",
}
17
@article{UEK:2168310165,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa : wybrane problemy",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 14, 2 (59), t. 1",
pages = "23-40",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.59.2},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=170019},
}
18
@book{UEK:2168305885,
title = "Finansowe aspekty globalizacji",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2232-8",
}
19
@inbook{UEK:2168305919,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Cykliczność rozwoju w globalizującej się gospodarce",
booktitle = "Finansowe aspekty globalizacji",
pages = "59-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2232-8",
}
20
@misc{UEK:2168301763,
author = "Ewa Ślęzak and Bogumiła Szopa",
title = "Country Report Poland : Situation of young people in Poland",
booktitle = "Policy Performance and Evaluation : Synthesis of Country Reports : Deliverable 3.3",
pages = "1-50",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
issn = "",
}
21
@book{UEK:2168301753,
author = "Ewa Ślęzak and Bogumiła Szopa",
title = "Policy Performance and Evaluation : Poland",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/STYLE-Working-Paper-WP3.3-Performance-Poland.pdf},
issn = "",
}
22
@misc{UEK:2168301393,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3",
pages = "4-6",
year = "2014",
}
23
@article{UEK:2168319451,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Finansowe aspekty globalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "15",
pages = "25-51",
year = "2014",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/ZN_PTE_15/Szopa.pdf},
}
24
@unpublished{UEK:2168301383,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Finansowe aspekty globalizacji",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3",
pages = "7-30",
year = "2014",
}
25
@unpublished{UEK:2168301233,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Cykliczność rozwoju w globalizującej się gospodarce",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2",
pages = "120-158",
year = "2013",
}
26
@article{UEK:2168293813,
author = "Bogumiła Szopa and Ewa Ślęzak",
title = "Globalne procesy starzenia się : implikacje dla społeczeństw i gospodarek",
journal = "Przegląd Zachodniopomorski",
number = "R. 28 (57), z. 3, vol. 2",
pages = "277-290",
year = "2013",
url = {http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2014/04/PZ_2013_3_2.pdf},
}
27
@unpublished{UEK:2168290657,
author = "Małgorzata Kryczka",
title = "Ekonomiczne determinanty przemian konsumpcji usług turystycznych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002726},
}
28
@unpublished{UEK:2168290649,
author = "Dominika Choroś-Mrozowska",
title = "Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002739},
}
29
@misc{UEK:2168301249,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2",
pages = "[4]-[7]",
year = "2013",
}
30
@inbook{UEK:2168250532,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Bogactwo i jego przejawy w Polsce",
booktitle = "Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa",
pages = "104-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-608-3",
}
31
@inbook{UEK:2168250528,
author = "Bogumiła Szopa and Ewa Ślęzak",
title = "Ubóstwo na przykładzie Polski",
booktitle = "Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa",
pages = "80-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-608-3",
}
32
@unpublished{UEK:2168273514,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Ekonomia globalna - kontekst i ewolucja pojęcia",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek",
pages = "7-11",
year = "2012",
}
33
@article{UEK:2168255216,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "13",
pages = "23-36",
year = "2012",
}
34
@inbook{UEK:2168250534,
author = "Bogumiła Szopa and Ewa Ślęzak",
title = "Wykluczenie społeczne : ubóstwo i bogactwo z perspektywy socjologicznej",
booktitle = "Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa",
pages = "138-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-608-3",
}
35
@article{UEK:2168274018,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Polityka dochodowa na przykładzie Polski",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "102",
pages = "214-222",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=80028&from=publication},
}
36
@inbook{UEK:2168230804,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Teorie ekonomiczne a ekonomia społeczna",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "11-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
37
@unpublished{UEK:2168273522,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Ewolucja międzynarodowego sytemu walutowego i finansowego",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek",
pages = "120-139",
year = "2012",
}
38
@inbook{UEK:2168250466,
author = "Bogumiła Szopa and Ewa Ślęzak",
title = "Nierówności dochodowe i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje",
booktitle = "Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa",
pages = "13-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-608-3",
}
39
@book{UEK:2168250460,
title = "Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-608-3",
}
40
@article{UEK:2168225508,
author = "Bogumiła Szopa and Andrzej Szopa",
title = "Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "11",
pages = "13-27",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Szopa_Szopa.pdf},
}
41
@unpublished{UEK:2168260738,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Proces starzenia się społeczeństwa w Polsce",
booktitle = "Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny",
pages = "28-61",
year = "2011",
}
42
@misc{UEK:2168156982,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
43
@inbook{UEK:2165964428,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Ceremonia nadania doktoratu honoris causa : laudacja promotorska",
booktitle = "Nadanie Leszkowi Balcerowiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 25 maja 2010 r.",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-481-2",
}
44
@unpublished{UEK:2168266604,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Ubóstwo jako przyczyna wykluczenia społecznego",
booktitle = "Społeczne wykluczenie i jego determinanty",
pages = "40-62",
year = "2010",
}
45
@misc{UEK:2165633806,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
46
@book{UEK:2165696466,
title = "Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-497-3",
}
47
@misc{UEK:2161886435,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
48
@inbook{UEK:51327,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Społeczna gospodarka rynkowa a ekonomia społeczna",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych",
pages = "85-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-444-7",
}
49
@inbook{UEK:2164997852,
author = "Bogumiła Szopa and Paweł Kawa",
title = "Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych",
pages = "192-219",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1815-4",
}
50
@unpublished{UEK:2168220494,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Próba identyfikacji zamożności w Polsce",
booktitle = "Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki",
pages = "38-64",
year = "2009",
}
51
@misc{UEK:2161997027,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
52
@inbook{UEK:2165712518,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Wynagrodzenia w Polsce po 2004 roku",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty",
pages = "339-348",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-029-8",
}
53
@article{UEK:2165964998,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Recenzja książki: Czesława Bywaleca, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 224",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "5-6",
pages = "146-148",
year = "2008",
}
54
@misc{UEK:2165996543,
title = "Ekonomia Społeczna",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
}
55
@book{UEK:2165964605,
author = "Bogumiła Szopa and Marek A. Dąbrowski and Paweł Kawa",
title = "Rola europejskiej integracji gospodarczej w kształtowaniu dochodu na poziomie makro- i mikro- ekonomicznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-432-4",
}
56
@article{UEK:2165951625,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Postawy gospodarstw domowych w Polsce wobec akcesji",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "6",
pages = "287-304",
year = "2008",
}
57
@article{UEK:50852,
author = "Małgorzata Leszczyńska and Bogumiła Szopa",
title = "Rola państwa w kształtowaniu dochodów rolniczych - aspekty teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "758",
pages = "109-124",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/141962161},
}
58
@misc{UEK:2162207914,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
59
@article{UEK:51702,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w ujęciu makro- i mikroekonomicznym",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1",
pages = "23-44",
year = "2007",
}
60
@article{UEK:50851,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Podstawowe uwarunkowania oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "758",
pages = "155-171",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/142093187},
}
61
@misc{UEK:2168332557,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Od redakcji",
booktitle = "Ekonomia Społeczna",
number = "1",
pages = "4-7",
year = "2007",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-1.pdf},
}
62
@article{UEK:2165975461,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Ekonomia społeczna z perspektywy ekonomii tradycyjnej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "1",
pages = "15-21",
year = "2007",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-1.pdf},
}
63
@article{UEK:50710,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Przekształcenia mechanizmu podziału dochodów ludności na przykładzie Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "75-88",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135112966},
}
64
@unpublished{UEK:2168225288,
author = "Bogumiła Szopa and Paweł Kawa",
title = "Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2]",
pages = "189-217",
year = "2007",
}
65
@misc{UEK:2162085202,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
}
66
@inbook{UEK:2166017578,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Teoria ekonomii - wybrane problemy",
booktitle = "Ekonomia społeczna a rozwój",
pages = "81-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_ekonomia.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-89410-31-3",
}
67
@misc{UEK:2166015839,
title = "Ekonomia Społeczna",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
}
68
@article{UEK:2166014989,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Przedsiębiorczość obywatelska podstawą ekonomii społecznej",
journal = "Państwo i Społeczeństwo",
number = "R. 7, 1",
pages = "65-72",
year = "2007",
}
69
@book{UEK:51952,
author = "Bogumiła Szopa and Paweł Kawa and Jan Kultys",
title = "Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykładzie Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-339-6",
}
70
@article{UEK:52801,
author = "Bogumiła Szopa and Paweł Kawa",
title = "Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski : studium porównawcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "701",
pages = "141-159",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/123012319},
}
71
@article{UEK:51171,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Zróżnicowanie dochodów w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "744",
pages = "105-124",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131766833},
}
72
@inbook{UEK:2165918732,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Polskie gospodarstwa domowe wobec akcesji",
booktitle = "Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce",
pages = "29-42",
adress = "Szczecin",
publisher = "PRINT GROUP Daniel Krzanowski",
year = "2006",
isbn = "83-60065-89-6 ; 978-83-60065-89-1",
}
73
@inbook{UEK:2165934210,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Polska na tle unijnej przyszłości",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce i krajach postkomunistycznych : studia i rozprawy",
pages = "343-363",
adress = "Pułtusk",
publisher = "Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89709-89-9",
}
74
@inbook{UEK:2165918521,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Kondycja polskich gospodarstw domowych i jej zmiany",
booktitle = "Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych",
pages = "135-142",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60065-76-4",
}
75
@misc{UEK:2164893622,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
}
76
@inbook{UEK:2166202490,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Zmiany struktury dochodów ludności",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
pages = "587-607",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
77
@article{UEK:52327,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Państwo wobec problemów pracy i polityki społecznej",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "6",
pages = "3-9",
year = "2005",
}
78
@inbook{UEK:51872,
author = "Bogumiła Szopa and Andrzej Szopa",
title = "Skuteczność polityki bezpośredniego celu inflacyjnego",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "239-244",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
79
@article{UEK:2166572839,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Kontrowersje wokół problemów podziału",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 4",
pages = "239-252",
year = "2005",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5614/1/18_Bogumila_Szopa_Kontrowersje%20wok%C3%B3%C5%82%20problem%C3%B3w%20podzia%C5%82u_239-252.pdf},
}
80
@unpublished{UEK:2168282187,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Kraje Unii Europejskiej wobec przyszłości",
booktitle = "Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów",
pages = "117-130",
year = "2005",
}
81
@unpublished{UEK:2168282183,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Wpływ integracji na dochody gospodarstw domowych w Polsce",
booktitle = "Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów",
pages = "74-116",
year = "2005",
}
82
@article{UEK:52459,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Nierówności dochodowe - język opisu",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "2",
pages = "1-4",
year = "2005",
}
83
@book{UEK:53090,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-254-5",
}
84
@book{UEK:2168220136,
title = "Podstawy makroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-7-4",
}
85
@unpublished{UEK:2168222434,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Podstawowe kierunki zmian proporcji dochodowych",
booktitle = "Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski ",
pages = "199-252",
year = "2004",
}
86
@unpublished{UEK:2168222422,
author = "Jan Kultys and Bogumiła Szopa",
title = "Wybrane teorie oszczędności i konsumpcji",
booktitle = "Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów ",
pages = "62-85",
year = "2004",
}
87
@unpublished{UEK:2168222424,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Rozpiętości dochodowe i ich odzwierciedlenie w teorii ekonomicznej oraz w badaniach empirycznych",
booktitle = "Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów ",
pages = "86-125",
year = "2004",
}
88
@inbook{UEK:2168220292,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Polityka fiskalna",
booktitle = "Podstawy makroekonomii",
pages = "90-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-7-4",
}
89
@inbook{UEK:2168220294,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Model IS-LM",
booktitle = "Podstawy makroekonomii",
pages = "112-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-7-4",
}
90
@inbook{UEK:2168040993,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Nierówności dochodowe na tle transformacji polskiej gospodarki",
booktitle = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
pages = "271-298",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
91
@misc{UEK:2168218102,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Zmiany struktury dochodów ludności",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "121-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
92
@unpublished{UEK:2168222432,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Kształtowanie się oszczędności w latach 1990-2003",
booktitle = "Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski ",
pages = "165-198",
year = "2004",
}
93
@inbook{UEK:2168222972,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Potrzeby a działalność gospodarcza",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "34-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
edition = "Wyd. 6 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-237-5",
}
94
@inbook{UEK:2168251994,
author = "Bogumiła Szopa and Małgorzata Leszczyńska",
title = "Zróżnicowanie i uwarunkowania sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w relacji miasto - wieś",
booktitle = "Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji",
pages = "70-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7244-464-1",
}
95
@unpublished{UEK:2168250690,
author = "Paweł Kawa",
title = "Inwestycje w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego - implikacje dla polityki ekonomicznej",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
96
@article{UEK:50619,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Nierówności w środowisku wiejskim",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1",
pages = "421-436",
year = "2003",
}
97
@misc{UEK:2168306215,
author = "Józefa Famielec and Bogumiła Szopa and Jerzy Śleszyński",
title = "Koncepcja rachunkowości ekologicznej w rachunkach narodowych",
booktitle = "Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce",
pages = "101-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
98
@unpublished{UEK:2168308237,
author = "Małgorzata Leszczyńska",
title = "Przyczyny zróżnicowania dochodów ludności rolniczej w Polsce",
adress = "Warszawa",
year = "2003",
}
99
@inbook{UEK:2168241794,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Podstawowe uwarunkowania ubóstwa w Polsce",
booktitle = "Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.)",
pages = "139-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-188-3",
}
100
@inbook{UEK:2168238394,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Nierówności w czasie i przestrzni",
booktitle = "Nierówności dochodowe i majątkowe : zakres i formy redystrybucji dochodów państwa",
pages = "40-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "RSSG",
year = "2002",
issn = "1233-5711",
}
101
@article{UEK:2168230716,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw rolniczych Polsce w latach 90.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "600",
pages = "85-109",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15265},
}
102
@inbook{UEK:2168224514,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Ewolucja dochodów ludności rolniczej w Polsce",
booktitle = "Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "221-243",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE. Oddział",
year = "2002",
isbn = "83-908535-4-X ; 83-908535-5-8",
}
103
@unpublished{UEK:2168288753,
author = "Elżbieta Bombińska",
title = "Zdolność konkurencyjna gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej na tle Czech i Węgier",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
104
@inbook{UEK:2168260428,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Potrzeby a działalność gospodarcza",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "33-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 5",
isbn = "83-7252-095-X",
}
105
@unpublished{UEK:2168310421,
author = "Paul Jazel",
title = "Wirtschaftliche Standortfaktoren Deutscher Direktinvestitionen in Polen",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
106
@article{UEK:2168231430,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Rola iwestycji zagranicznych w pokrywaniu niedoboru oszczędności krajowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "589",
pages = "109-121",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12609},
}
107
@misc{UEK:2168277093,
author = "Józefa Famielec and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Bogumiła Szopa and Jerzy Śleszyński",
title = "Rachunek wartości produkcji i usług na rzecz ochrony środowiska w Polsce w świetle wymogów europejskiego systemu gromadzenia informacji o środowisku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
108
@inbook{UEK:2168229796,
author = "Bogumiła Szopa and Andrzej Szopa",
title = "Otwartość gospodarki a ryzyko finansowe",
booktitle = "Globalizacja w gospodarce światowej",
pages = "421-427",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański",
year = "2000",
isbn = "83-86230-76-2",
}
109
@inbook{UEK:2168250542,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Zmiany w poziomie dochodów polskich gospodarstw domowych w kontekście integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "411-424",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
110
@inbook{UEK:2168260410,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Potrzeby a działalność gospodarcza",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "33-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-026-7",
}
111
@article{UEK:2168238382,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1990-1997",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "537",
pages = "27-40",
year = "1999",
}
112
@article{UEK:2168251690,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Szara strefa - rynek pracy - poziom życia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "515",
pages = "89-103",
year = "1998",
}
113
@book{UEK:2168249580,
author = "Barbara Kieniewicz and Bogumiła Szopa",
title = "Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-02-X",
}
114
@inbook{UEK:2168257750,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Potrzeby a działalność gospodarcza",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "30-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-27-5",
}
115
@inbook{UEK:2168226196,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Strefa ubóstwa na tle transformacji społeczno-ekonomicznej",
booktitle = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "237-253",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
116
@article{UEK:2168231594,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w latach 1990-1993",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "476",
pages = "107-122",
year = "1996",
}
117
@inbook{UEK:2168256366,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Społeczne aspekty polityki dochodowej",
booktitle = "Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne, Wisła, 3-5 czerwca 1996",
pages = "197-216",
adress = "Katowice",
publisher = "AE",
year = "1996",
isbn = "83-86434-21-X",
}
118
@inbook{UEK:2168238572,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Zmiany poziomu życia ludności",
booktitle = "Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce",
pages = "81-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secesja",
year = "1994",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-55-7",
}
119
@book{UEK:2168249572,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Podział dochodów a poziom życia ludności (na przykładzie Polski)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
issn = "0209-1674",
}
120
@book{UEK:2168244190,
author = "Aleksander Kowalski and Aleksandra Lityńska and Janusz Raganiewicz and Adam Rybarski and Bogumiła Szopa",
title = "Zarys historii zorganizowanego ruchu ekonomistów w Krakowie 1867-1993",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1993",
}
121
@inbook{UEK:2168257718,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Potrzeby a działalność gospodarcza",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "31-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
122
@unpublished{UEK:2168279049,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Warunki życia gospodarstw domowych na tle przekształceń własnościowych",
booktitle = "Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej",
pages = "1[83]-20[102]",
year = "1992",
}
123
@article{UEK:2168250044,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Transformacja systemowa a warunki bytu ludności",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 34, 3",
pages = "[1]-12",
year = "1992",
}
124
@inbook{UEK:2168257696,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Potrzeby a działalność gospodarcza",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "31-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
125
@unpublished{UEK:2168271370,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Skuteczność ochrony socjalnej grup o najniższych dochodach",
booktitle = "Przebieg procesu transformacji własności w Polsce",
pages = "1[62]-31[92]",
year = "1991",
}
126
@inbook{UEK:2168251854,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Założenia socjalnej gospodarki rynkowej a polskie krytyczne ogniwo",
booktitle = "Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia",
pages = "101-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
127
@inbook{UEK:2168271096,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Skuteczność ochrony socjalnej grup o najniższych dochodach",
booktitle = "Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce",
pages = "51-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
128
@article{UEK:2168273344,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Mechanizm podziału w gospodarce Polski w latach 1954-1990",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "346",
pages = "149-160",
year = "1991",
}
129
@unpublished{UEK:2168267484,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Zakres oddziaływania państwa na podział dochodów",
booktitle = "Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy)",
pages = "1[139]-21[159]",
year = "1990",
}
130
@article{UEK:2168368352,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "[Recenzja]",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "7",
pages = "70-72",
year = "1989",
}
131
@article{UEK:2168224210,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Wpływ podziału na efektywność gospodarowania",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "43-51",
year = "1989",
}
132
@misc{UEK:2168223994,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "98",
year = "1989",
}
133
@article{UEK:2168328641,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "On Excessive Functions of the Welfare State",
journal = "Oeconomica Polona : journal of the Economic Committee of the Polish Academy of Sciences and of the Polish Economic Society",
number = "1",
pages = "37-46",
year = "1988",
}
134
@misc{UEK:2168332253,
title = "Dyskusja",
booktitle = "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.",
pages = "206-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
135
@misc{UEK:2168332267,
title = "Dyskusja",
booktitle = "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.",
pages = "81-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
136
@article{UEK:2168243740,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "W kierunku humanizacji ekonomii",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "2",
pages = "4",
year = "1987",
}
137
@article{UEK:2168279991,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Marksowska koncepcja podziału według potrzeb",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "235",
pages = "5-21",
year = "1987",
}
138
@article{UEK:2168244688,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Recenzja książki Maksymiliana Pohorillego pt. Potrzeby, podział, konsumpcja",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "112-117",
year = "1986",
}
139
@article{UEK:2168238890,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Uwagi na temat podziału społecznego funduszu spożycia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "201",
pages = "87-96",
year = "1985",
}
140
@article{UEK:2168226527,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Społeczny fundusz spożycia w Polsce i w CSRS",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "2",
pages = "21-26",
year = "1984",
}
141
@article{UEK:2168229004,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Z problematyki rozwoju konsumpcji",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "55-60",
year = "1984",
}
142
@article{UEK:2168281441,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Idea sprawiedliwego podziału w teorii socjalistów utopijnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "187",
pages = "61-72",
year = "1984",
}
143
@article{UEK:2168272394,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Wpływ świadczeń społecznych na dochody ludności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "180",
pages = "113-128",
year = "1984",
}
144
@article{UEK:2168328633,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Podział według pracy a podział dezyderatywny",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 25, 10-11",
pages = "5-11",
year = "1983",
}
145
@unpublished{UEK:2168313245,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Stopień realizacji zasady podziału według potrzeb w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
146
@article{UEK:2168241182,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Warunki dynamizacji efektywnego eksportu w jednostkach inicjujących",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "229-234",
year = "1978",
}
147
@article{UEK:2168251114,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Tendencje rozwojowe spożycia przetworów zbożowych w Nowej Hucie w latach 1962-1971",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "80",
pages = "85-108",
year = "1976",
}
148
@unpublished{UEK:2168301373,
title = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
149
@unpublished{UEK:2168301135,
title = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
150
@unpublished{UEK:2168273508,
title = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
151
@unpublished{UEK:2168260734,
title = "Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2011",
}
152
@unpublished{UEK:2168266596,
title = "Społeczne wykluczenie i jego determinanty",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
153
@unpublished{UEK:2168220488,
title = "Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
154
@unpublished{UEK:2168282177,
title = "Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
155
@unpublished{UEK:2168222418,
title = "Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
156
@unpublished{UEK:2168222426,
title = "Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
157
@unpublished{UEK:2168286381,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Zmiany sytuacji dochodowej ludności w Polsce w latach 90",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
158
@unpublished{UEK:2168281687,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Procesy dywersyfikacji społeczno-ekonomicznej ludności w Polsce w latach 90",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
159
@unpublished{UEK:2168333745,
author = "Bogumiła Szopa",
title = "Dochody gospodarstw rolniczych na tle pozostałych grup ludności",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
160
@unpublished{UEK:2168333571,
title = "Dochody gospodarstw domowych w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
161
@unpublished{UEK:2168333495,
title = "Ewolucja oszczędności gospodarstw domowych w procesie transformacji w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID