Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Przedsiębiorstwo w procesie finansjalizacji = The Company in the Process of Financialisation
Source:
Społeczny, środowiskowy i jakościowy wymiar kreacji wartości organizacji / red. Paweł Antonowicz, Paweł Galiński, Piotr Pisarewicz - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020, s. 309-319. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8206-002-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350048
chapter in monograph
2

Author:
Title:
External Conditions of the Process of Shaping the Dynamics of Economic Growth = Zewnętrzne uwarunkowania kształtowania dynamiki wzrostu gospodarczego
Source:
International Journal of Contemporary Management. - vol. 18, nr 4 (2019) , s. 73-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168350050
article
3

Author:
Title:
Wpływ zmian cen energii na wzrost gospodarczy Polski
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
302 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-436
Nr:
2168337245
doctoral dissertation
4

Author:
Title:
Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw = Interaction Between Financing Public Debt and Business Operations
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 2 (2017) , s. 145-151. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323865
article
5

Author:
Title:
Financial Risk and Financialization
Source:
Financialization and the Economy / red. Agata Gemzik-Salwach, Krzysztof Opolski - Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2017, s. 125-134 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Critical Studies in Finance and Stability)
ISBN:
978-1-138-24103-9 ; 978-1-315-28153-7
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168316553
chapter in monograph
6

Title:
Wybrane zagadnienia ryzyka na rynkach finansowych
Publisher address:
Rzeszów: Innoreg Sp. z o.o., 2017
Physical description:
137 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja został a sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-946335-1-6
SEC Rating:
120.00 pkt
Nr:
2168324413
monograph
7

Title:
Uwagi wstępne
Source:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. Andrzej SZOPA, Michał THLON - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 7-9
ISBN:
978-83-946335-0-9
Nr:
2168313879
preface / summary
See main document
8

Title:
Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
186 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-348
Nr:
2168315945
doctoral dissertation
9

Author:
Title:
Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
228 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-347
Nr:
2168313991
doctoral dissertation
10

Author:
Title:
Struktura finansowania deficytu budżetowego w Unii Europejskiej
Source:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. Andrzej SZOPA, Michał THLON - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 11-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946335-0-9
Nr:
2168313881
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej
Redakcja:
Publisher address:
Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Monografia stanowi efekt prac badawczych przeprowadzonych w ramach realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego nr 071/WE-KTE/01/2016/S/6071.
ISBN:
978-83-946335-0-9
Nr:
2168313877
See related chapters
12

Author:
Title:
Koncepcja "czarnych łabędzi" a zarządzanie ryzykiem finansowym
Source:
Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie : nowe wyzwania / red. Jerzy Bieliński, Paulina Nogal-Meger - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, s. 49-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64669-04-0
Access mode:
Nr:
2168299963
chapter in monograph
13

Title:
Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [dokument elektroniczny]
Redakcja:
Publisher address:
Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015
Physical description:
136 s.: il.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach., Bibliogr. przy tekstach
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego nr 050/WE-KTE/01/2015/S/5050.
ISBN:
978-83-942651-6-8
Access mode:
Nr:
2168304813
See related chapters
14

Author:
Title:
Czynniki ryzyka kraju (sovereign risk)
Source:
Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 81-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego nr 050/WE-KTE/01/2015/S/5050.
ISBN:
978-83-942651-6-8
Access mode:
Nr:
2168304823
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Czynniki ryzyka kraju - sovereign risk
Source:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA, s. 146-156. - Streszcz.
Signature:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302457
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Title:
Współzależności występujące w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie = Interdependencies in the Management of Financial Risk in the Enterprise
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 4 (2013) , s. 455-463. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287761
article
17

Author:
Title:
Instrumenty pomiaru ryzyka niewypłacalności państw. Studium PIIGS : synteza wyników badań
Source:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA, s. 49-60 - Bibliogr.
Signature:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288361
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Author:
Title:
Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
196 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-244
Nr:
2168259046
doctoral dissertation
19

Author:
Title:
Koniunktura gospodarcza a wykluczenie społeczne
Source:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA, s. 43-54
Signature:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266638
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Podstawy inżynierii finansowej
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012
Physical description:
172 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1677-4
Nr:
2168234220
monograph
21

Author:
Title:
Właściwości ryzyka pogodowego = Properties of Weather Risk
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 46, nr 1 (2012) , s. 445-452. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168225798
article
22

Title:
Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne = Financial and Social Exclusion
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 11 (2011) , s. 13-27. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225508
article
23

Author:
Title:
Opcje jako instrument hedgingu : kilka scenariuszy = Options as Hedging Instruments : a Few Scenarios
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 98 (2010) , s. 330-337. - Tytuł numeru: Finanse przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165680228
article
24

Author:
Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych = Small and Medium Sized Enterprises in Derivatives Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 51 (2010) , s. 227-235. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 588)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2167745480
article
25

Author:
Title:
Podstawy teoretyczne funkcjonowania rynków finansowych
Source:
Ryzyko w finansach i bankowości / red. Beata Filipiak, Marek Dylewski - Warszawa: Difin; Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, 2010, s. 67-74 - Bibliogr.
Series:
(Studia Finansów i Bankowości)
ISBN:
978-83-7641-246-7
Nr:
2162223983
chapter in monograph
26

Title:
Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość = Project of Investment Strategy Course in Distance Learning
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010) , s. 1035-1042. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166380285
article
27

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług
Number:
nr 50
Redakcja:
Bielawska Aurelia
Publisher address:
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 585)
Access mode:
Nr:
2168265136
journal / series editorial
28

Author:
Title:
Koszt kapitału netto a zarządzanie ryzykiem finansowym = Net Capital Cost and Financial Risk Management
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 29 (2010) , s. 51-59. - Tytuł numeru: Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2167722945
article
29

Author:
Title:
Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie = Optimization of Capital Structure in the Company
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010) , s. 739-748. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166410655
article
30

Author:
Title:
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie : wykorzystanie metody szacowania ryzyka Delta-EVT
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
242 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-139
Nr:
51479
doctoral dissertation
31

Author:
Title:
Kształtowanie profilu ryzyka w kombinacjach opcyjnych = Building of Risk Profile in Option Combinations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 40 (2009) , s. 317-323. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : rynki finansowe i ubezpieczenia
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 550)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161796265
article
32

Author:
Title:
Między ryzykiem a stopą zwrotu : nowe instrumenty finansowe
Source:
Rynek finansowy w erze zawirowań / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009, s. 127-133 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-227-3057-7
Nr:
2166597366
chapter in monograph
33

Author:
Bernd Fischl
Title:
Sources of Finance of Small and Medium Sized Enterprises in Germany
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
284 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-135 Brak zgody Autora na udostępnianie
Nr:
51429
doctoral dissertation
34

Author:
Title:
Rynek instrumentów ustrukturyzowanych w Polsce
Source:
Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych / red. Beata Filipiak, Bożena Mikołajczyk - Warszawa: Difin, 2009, s. 103-110 - Bibliogr.
Series:
(Studia Finansów i Bankowości)
ISBN:
978-83-7641-127-9
Nr:
2166384262
chapter in monograph
35

Author:
Title:
Warunki zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie = Conditions of Financial Risk Management in an Enterprise
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009) , s. 778-784. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50771
article
36

Author:
Title:
Efektywność zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym = Efficiency of Financial Risk Hedging
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/1 (2009) , s. 419-425. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50345
article
37

Author:
Title:
Metoda VAR w wycenie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa : Optimal Level of Financial Hedging
Source:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego / red. Danuta Dziawgo - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 271-280. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2227-2
Nr:
2164875791
chapter in monograph
38

Author:
Title:
Ryzyko rynkowe w świetle wyników spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Market Risk of Firm Listed on Warsaw Stock Exchange
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 232-239. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166035426
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Conference:
VIII Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Finansami - Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości", Międzyzdroje, Polska, od 2007-04-18 do 2007-04-20
Title:
Wycena aktywności mikroprzedsiębiorstw = Microenterprises Activity Valuation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 50, t. 1 (2007) , s. 341-345. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 455)
Nr:
51194
article
40

Author:
Agata Gemzik-Salwach
Title:
Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
277 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/303
Nr:
52676
doctoral dissertation
41

Author:
Title:
Zarządzanie należnościami w warunkach ryzyka
Source:
Rynek finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju. T.2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2005, s. 35-38
ISBN:
83-227-2366-0
Nr:
2166495133
chapter in monograph
42

Author:
Paulina Kowalczyk
Title:
Strategia Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
122 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2166535241
doctoral dissertation
43

Author:
Title:
Koszt kapitału spółek notowanych na GPW
Source:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 264-268. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165967327
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Title:
Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym
Source:
e-Finanse. - nr 1 (2005) , s. 1-7. - [odczyt: 27.03.2012]
Access mode:
Nr:
2168226315
article
45

Title:
Skuteczność polityki bezpośredniego celu inflacyjnego
Source:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 239-244. - Summ.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51872
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Małgorzata Białas
Title:
Zastosowanie metody CreditMetrics w zarządzaniu bankiem komercyjnym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
158 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2166535373
doctoral dissertation
47

Author:
Paweł Perz
Title:
Ocena efektywności systemu zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
230 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2166539390
doctoral dissertation
48

Author:
Andrew Kasapi
Title:
Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu
Redakcja:
Tłumaczenie:
Golec Nikodem
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002
Physical description:
212 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rynki Finansowe)
ISBN:
83-88597-62-0
Nr:
2166623134
monograph
49

Author:
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie finansami - Klasyczne Zasady, Nowoczesne Narzędzia", Międzyzdroje, Polska, od 2002-04-10 do 2002-04-12
Title:
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie : założenia modelu = Financial Risk Management in a Company : Model Assumption
Source:
Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 2 / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2002, s. 153-158. - Streszcz., summ.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-913327-0-5
Nr:
2168245630
chapter in conference materials
50

Author:
Anthony Saunders
Title:
Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus
Redakcja:
Tłumaczenie:
Łuczkiewicz Grzegorz
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001
Physical description:
206 s.: il.; 24 cm
Series:
(Finanse i Inwestycje)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88597-37-X
Nr:
2166623306
monograph
51

Title:
Instrumenty pochodne : wprowadzenie
Redakcja:
Tłumaczenie:
Ferlak Marcin
Publisher address:
Kraków: Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001
Physical description:
206 s.: il.; 22x28 cm
Series:
(Seria Giełdowa)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88597-16-7
Nr:
2166629418
52

Author:
Alan McDougall
Title:
Swapy : techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem
Redakcja:
Tłumaczenie:
Łuczkiewicz Grzegorz
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2001
Physical description:
214 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rynki Finansowe)
ISBN:
83-88597-30-2
Nr:
2166623670
monograph
53

Title:
Prognozowanie rynków finansowych : kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami
Tłumaczenie:
Redakcja:
, Dunis Christian L.
Publisher address:
Kraków: Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001
Physical description:
344 s.: il.; 24 cm
Series:
(Finanse i Inwestycje)
ISBN:
83-88597-15-9
Nr:
2166628968
54

Author:
Jack Clark Francis , Richard W. Taylor
Title:
Podstawy inwestowania : wycena papierów wartościowych i konstrukcja portfela
Tłumaczenie:
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001
Physical description:
482 s.; 24 cm
Series:
(Finanse i Inwestycje)
ISBN:
83-88597-35-3
Nr:
2166623415
monograph
55

Title:
Rynek obligacji : wprowadzenie
Redakcja:
Tłumaczenie:
Golec Nikodem
Publisher address:
Kraków: Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001
Physical description:
355 s.: il.; 21x28 cm
Series:
(Seria Giełdowa)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88597-38-8
Nr:
2166629249
56

Author:
Paul Roth
Title:
Rynki walutowe i pieniężne : instrumenty finansowe i ich zastosowanie
Redakcja:
Tłumaczenie:
Grabowska Anita
, Kucharski Dariusz
Publisher address:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2000
Physical description:
368 s.: il.; 24 cm + dyskietka
Series:
(Finanse i Inwestycje)
ISBN:
83-87916-53-6
Nr:
2166621046
monograph
57

Author:
Robert Steiner
Title:
Kalkulacje finansowe : wycena instrumentów rynku walutowego i pieniężnego
Redakcja:
Tłumaczenie:
Skorczyńska Agnieszka
, Jarecki Tomasz
Publisher address:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2000
Physical description:
517 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rynki Finansowe)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
ISBN:
83-87916-49-8
Nr:
2166384279
monograph
58

Author:
Chris Matten
Title:
Zarządzanie kapitałem bankowym : alokacja kapitału i pomiar wyników
Redakcja:
Tłumaczenie:
Łuczkiewicz Grzegorz
Publisher address:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2000
Physical description:
230 s.: il; 24 cm
Series:
(Finanse i Inwestycje)
ISBN:
83-87916-46-3
Nr:
2166622933
monograph
59

Author:
Dominic Bennett
Title:
Ryzyko walutowe : instrumenty i strategie zabezpieczające
Redakcja:
Tłumaczenie:
Juda Jacek
, Wysocki Szymon
Publisher address:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2000
Physical description:
253 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rynki Finansowe)
ISBN:
83-87916-48-X
Nr:
2166611357
monograph
60

Title:
Otwartość gospodarki a ryzyko finansowe
Source:
Globalizacja w gospodarce światowej / red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000, s. 421-427
ISBN:
83-86230-76-2
Nr:
2168229796
chapter in monograph
61

Author:
Philip Best
Title:
Wartość narażona na ryzyko : obliczanie i wdrażanie modelu VAR
Redakcja:
Tłumaczenie:
Komański Andrzej
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2000
Physical description:
248 s.: il.; 24 cm + 1 dysk optyczny CD-ROM
Series:
(Finanse i Inwestycje)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88597-01-9
Nr:
2166627745
monograph
62

Author:
Title:
Wpływ zmian kursów walutowych na kondycję finansową przedsiębiorstwa
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 230-235 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238364
chapter in conference materials
See main document
63

Title:
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 98-174
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227252
chapter in monograph
See main document
64

Author:
Title:
Ryzyko kursowe
Source:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 157-164
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241634
chapter in conference materials
See main document
65

Author:
Stephen A. Ross , Randolph W. Westerfield , Bradford D. Jordan
Title:
Finanse przedsiębiorstw
Redakcja przekładu:
Tłumaczenie:
Tarnowska Katarzyna
, Lalicka Małgorzata
Publisher address:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 1999
Physical description:
787 s.: il.; 29 cm
ISBN:
83-87916-45-5
Nr:
2168251916
monograph
66

Author:
Borzym Błażej , Dzieża Jerzy , Gątarek Dariusz , Krzywina Wiesław , Maciejewski Adam , Rutkowski Marek , Sobolewski Ludwik , Sopoćko Andrzej , Andrzej Szopa , Orkisz Paweł
Title:
Bariery rozwoju polskiego rynku instrumentów pochodnych
Source:
Rynek Kapitałowy - Penetrator. - 1 (dodatek - Rynek Terminowy), s. 5-11
Nr:
2168251926
voice in discussion / interview
67

Author:
Conference:
Konferencja: Giełdy i transakcje terminowe, Ustroń, Polska, od 1998-06-17 do 1998-06-19
Title:
Strategie opcyjne a ograniczenia polskiego rynku finansowego
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - vol. 2, nr 3 (1998) , s. 24-31. - Tytuł numeru: Giełdy i transakcje terminowe
Nr:
2168279825
article
68

Author:
Title:
Obligacje katastrofalne jako przykład wykorzystania rynku kapitałowego dla ochrony przed zdarzeniami losowymi
Source:
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO], s. 55-61
Signature:
NP-462/Magazyn
Nr:
2168265350
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Title:
Implikacje modeli pogoni za rentą dla polityki antymonopolowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
183 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 10 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/713
Nr:
2168265328
doctoral dissertation
70

Title:
Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego
Publisher address:
Kraków: Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 1997
Physical description:
116 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-904118-2-2
Nr:
2168241892
monograph
71

Author:
Title:
Pieniądz gotówkowy a podaż pieniądza krajowego
Source:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 81-92
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226168
chapter in monograph
See main document
72

Author:
Title:
Stopa procentowa w Polsce : prognoza zmian do 2000 roku
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[265]-12[276]
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265918
chapter in unpublished scientific work
73

Author:
Title:
Rola czynnika zagranicznego w kształtowaniu zdolności gospodarki do absorpcji nowych emisji akcji
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[246]-18[263]
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265914
chapter in unpublished scientific work
74

Author:
Title:
The Transformation Process: from Command to Markets
Source:
Modernization Crisis : the Transformation of Poland / red. William Dan Perdue - Westport, Connecticut; London: Praeger Publishers, 1995, s. 71-91
ISBN:
0-275-95009-3
Nr:
2166384240
chapter in monograph
75

Author:
Title:
Strategia handlu opcjami
Source:
Penetrator. - nr 9 (1994) , s. 17-19
Nr:
2168233654
article
76

Author:
Title:
Strategia handlu opcjami. Cz. 2, Ochronna opcja PUT i parytet PUT/CALL : arbitaż cenowy
Source:
Penetrator. - nr 10 (1994) , s. 14-15
Nr:
2168233650
article
77

Author:
Title:
Zmiany stopy inwestycji w Polsce w latach 1961-1986 = Changes in the Rate of Investment in Poland in 1961-1986
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 32-34. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275931
varia
78

Author:
Title:
Koncentracja produkcji a koncentracja własności
Source:
Własność / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1990, s. 57-61
Nr:
2168251980
chapter in monograph
79

Author:
Title:
Dylematy równowagi ekonomicznej
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 2 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 1-16
Nr:
2168362482
chapter in conference materials
80

Author:
Title:
Zmiany stopy inwestycji a sytuacja gospodarcza kraju = Changes in the Rate of Investment and the Economic Situation of the Country
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 87-88. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275959
varia
81

Author:
Title:
Równanie równowagi ekonomicznej = The Equation of Economic Equilibrium
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 253 (1988) , s. 5-23. - Rez., summ.
Nr:
2168282207
article
82

Author:
Title:
Mechanizm kształtowania stopy inwestycji = The Mechanism of Investment Rate Changes
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 31 (1988) , s. 89-100. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249092
article
83

Author:
Title:
Ekonomiczny mechanizm reprodukcji majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej = Economic Mechanism of Fixed Assets' Reproduction in the Socialist Economy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
301 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 79)
Notes:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168265232
monograph
84

Author:
Title:
O niektórych problemach zwiazanych z dekapitalizacją majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej = Some Problems Pertaining to Decapitalization of Fixed Assets in Socialist Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 235 (1987) , s. 57-74. - Rez., summ.
Nr:
2168279999
article
85

Author:
Conference:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Title:
Mechanizm funkcjonowania a struktura Centrum
Source:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 123-132
Nr:
2168332247
chapter in conference materials
See main document
86

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 149-162
Nr:
2168265312
chapter in conference materials
See main document
87

Author:
Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 213, 214, 225-226
Nr:
2168265806
voice in discussion / interview
See main document
88

Author:
Title:
Metodologiczne problemy związane z zastosowaniem formuły M. Kaleckiego w empirycznych badaniach wzrostu gospodarczego
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 126 (1986) , s. 33-46. - Tytuł numeru: Studia i przyczynki młodych pracowników nauki
Nr:
2168323523
article
89

Author:
Title:
Mechanizm ekonomiczny a zakres interwencji centrum w procesie kształtowania cen
Source:
Prace i Materiały Zakładu Badania Cen. - 80 (1985) , s. 104-118
Nr:
2168265464
article
90

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[196]-15[210]
Nr:
2168273568
chapter in conference materials
91

Author:
Title:
Zakres wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu dochodu narodowego = The Level of Job Exchange Availability and the Growth Rate of National Income
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 180 (1984) , s. 57-68. - Summ., rez.
Nr:
2168272388
article
92

Author:
Title:
System motywacyjny przedsiębiorstwa i jego szczególne wymogi
Source:
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 335-348
Nr:
2168265286
chapter in conference materials
See main document
93

Author:
Title:
Adapting the Kaleck's Formula of Economic Growth to the Needs of Empirical Research
Source:
Oeconomica Polona : journal of the Economic Committee of the Polish Academy of Sciences and of the Polish Economic Society. - nr 1 (1983) , s. 1-33. - Summ.
Nr:
2168227814
article
94

Author:
Title:
Kryteria oceny wzrostu gospodarczego : głos w dyskusji = Criteria of Estimation of Economic Growth
Source:
Ekonomista. - nr 2 (1983) , s. 295-311. - Summ., rez.
Nr:
2168227190
article
95

Author:
Title:
Adaptacja formuły wzrostu gospodarczego M. Kaleckiego do potrzeb badań empirycznych = Adaptation of the M. Kalecki's Growth Formula to the Empirical Research
Source:
Ekonomista. - nr 5/6 (1982) , s. 607-642. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168228054
article
96

Author:
Title:
Sposób interpretacji formuły Kaleckiego a możliwość jej weryfikacji : (koreferat)
Source:
Jakościowe czynniki wzrostu gospodarczego - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1982, s. 243-252
Series:
(Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Planowania i Statystyki ; 97)
Nr:
2168265314
chapter in monograph
97

Author:
Title:
Efektywność makroekonomiczna a założenia reformy gospodarczej = Macroeconomic Effectiveness and Assumptions of Economic Reform
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982) , s. 31-48
Nr:
2168230670
article
98

Author:
Title:
Destabilizacyjne rozwiązania
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 43 (1981) , s. 9
Nr:
2168267448
article
99

Author:
Title:
Sposoby określania okresu eksploatacji majątku trwałego = Methods of the Determination of the Period of Replacement of Capital Assets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 145 (1981) , s. 99-107. - Rez., summ.
Nr:
2168234332
article
100

Author:
Title:
Procesy wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu wydajności pracy w Polsce w latach 1961-1977
Source:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 205-216
Nr:
2168233656
chapter in conference materials
See main document
101

Author:
Title:
Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
287 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/236
Nr:
2168265332
doctoral dissertation
102

Author:
Title:
Przyczyny emigracji kadr z wyższym wykształceniem z krajów rozwijających się do krajów wysoko rozwiniętych = Reasons for the Emigration of University-level Educated Professionals from the Developing Countries to the Developed Ones
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 91 (1978) , s. 117-123. - Rez., summ.
Nr:
2168240836
article
103

Author:
Title:
Zmiany w strukturze ekonomicznej Arabskiej Republiki Egiptu = Changes in the Economic Structure of the Arab Republic of Egypt
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 75 (1975) , s. 39-61. - Summ., rez.
Nr:
2168250582
article
Unpublished documents:
1

Title:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
179 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
045/WE-KTE/01/2014/S/4241
Signature:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302421
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
206 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
021/WE-KTE/01/2013/S/3021
Signature:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288315
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
205 [2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
33/KTE/1/2012/S/033
Signature:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266614
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
57 k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
38/KRFI/2/2009/S/502
Signature:
NP-1308/Magazyn
Nr:
2168220498
unpublished scientific work
5

Title:
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
59 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
31/KRFI/2/2008/S/448
Signature:
NP-1230/Magazyn
Nr:
2163826088
unpublished scientific work
6

Title:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : raport końcowy. [2]
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
36 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-284/[2]/Magazyn
Nr:
2168265926
unpublished scientific work
1
Przedsiębiorstwo w procesie finansjalizacji = The Company in the Process of Financialisation / Andrzej SZOPA // W: Społeczny, środowiskowy i jakościowy wymiar kreacji wartości organizacji / red. nauk. Paweł Antonowicz, Paweł Galiński, Piotr Pisarewicz. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020. - S. 309-319. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8206-002-7
2
External Conditions of the Process of Shaping the Dynamics of Economic Growth = Zewnętrzne uwarunkowania kształtowania dynamiki wzrostu gospodarczego / Andrzej SZOPA // International Journal of Contemporary Management. - vol. 18, nr 4 (2019), s. 73-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/17460/pl. - ISSN 2449-8920
3
Wpływ zmian cen energii na wzrost gospodarczy Polski / Andrzej Brożek ; Promotor: Andrzej SZOPA ; Promotor pomocniczy: Michał THLON. - Kraków, 2018. - 302 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw = Interaction Between Financing Public Debt and Business Operations / Andrzej SZOPA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 2 (2017), s. 145-151. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/8230.pdf. - ISSN 2450-7741
5
Financial Risk and Financialization / Andrzej SZOPA // W: Financialization and the Economy / ed. by Agata Gemzik-Salwach, Krzysztof Opolski. - Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2017. - (Routledge Critical Studies in Finance and Stability). - S. 125-134. - Bibliogr. - ISBN 978-1-138-24103-9 ; 978-1-315-28153-7
6
Wybrane zagadnienia ryzyka na rynkach finansowych / Michał THLON, Rafał SIERADZKI, Andrzej SZOPA. - Rzeszów: Innoreg Sp. z o.o., 2017. - 137 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946335-1-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/325070478_Wybrane_zagadnienia_ryzyka_na_rynkach_finansowych ; Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=isbn,exact,9788394633516&tab=LibraryCatalog&search_scope=NLOP_IZ_NZ&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&offset=0Wstęp:
7
Uwagi wstępne / Andrzej SZOPA, Michał THLON // W: Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016. - S. 7-9. - ISBN 978-83-946335-0-9
8
Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Rafał SIERADZKI ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2016. - 186 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003234
9
Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku / Marcin Mrowiec ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2016. - 228 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003233
10
Struktura finansowania deficytu budżetowego w Unii Europejskiej / Andrzej SZOPA // W: Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016. - S. 11-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946335-0-9
11
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016. - 136 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-946335-0-9
12
Koncepcja "czarnych łabędzi" a zarządzanie ryzykiem finansowym / Andrzej SZOPA // W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie : nowe wyzwania / red. Jerzy Bieliński, Paulina Nogal-Meger. - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. - S. 49-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64669-04-0. - Pełny tekst: http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/upload/files/Zarz%C4%85dzanie%20w%20przedsi%C4%99biorstwie%20i%20regionie.%20Nowe%20wyzwania.pdf
13
Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line] / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA. - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - 136 s. : il. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-942651-6-8. - Pełny tekst: http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf
14
Czynniki ryzyka kraju (sovereign risk) / Andrzej SZOPA // W: Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line] / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 81-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-6-8. - Pełny tekst: http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf
15
Czynniki ryzyka kraju - sovereign risk / Andrzej SZOPA // W: Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2014), s. 146-156. - Streszcz.
16
Współzależności występujące w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie = Interdependencies in the Management of Financial Risk in the Enterprise / Andrzej SZOPA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 4 (2013), s. 455-463. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_4_35.pdf. - ISSN 2084-5189
17
Instrumenty pomiaru ryzyka niewypłacalności państw. Studium PIIGS : synteza wyników badań / Andrzej SZOPA // W: Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2013), s. 49-60. - Bibliogr.
18
Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych / Tomasz Gąsior ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2012. - 196 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002695
19
Koniunktura gospodarcza a wykluczenie społeczne / Andrzej SZOPA // W: Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. - (2012), s. 43-54
20
Podstawy inżynierii finansowej / Andrzej SZOPA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - 172 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1677-4
21
Właściwości ryzyka pogodowego = Properties of Weather Risk / Andrzej SZOPA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 46, nr 1 (2012), s. 445-452. - Summ. - Pełny tekst: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=4862. - ISSN 0459-9586
22
Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne = Financial and Social Exclusion / Bogumiła SZOPA, Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK. - nr 11 (2011), s. 13-27. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Szopa_Szopa.pdf. - ISSN 1644-8979
23
Opcje jako instrument hedgingu : kilka scenariuszy = Options as Hedging Instruments : a Few Scenarios / Andrzej SZOPA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 98 (2010), s. 330-337. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
24
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych = Small and Medium Sized Enterprises in Derivatives Market / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 588). - nr 51 (2010), s. 227-235. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010. - ISSN 1896-382X
25
Podstawy teoretyczne funkcjonowania rynków finansowych / Andrzej SZOPA // W: Ryzyko w finansach i bankowości / red. nauk. Beata Filipiak, Marek Dylewski. - Warszawa: Difin; Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, 2010. - (Studia Finansów i Bankowości). - S. 67-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-246-7
26
Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość = Project of Investment Strategy Course in Distance Learning / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE, Andrzej SZOPA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010), s. 1035-1042. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu=80&zeszyt=2. - ISSN 0459-9586
27
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług / [red. nauk. Aurelia Bielawska, Andrzej SZOPA]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - nr 50. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 585). - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/585/ZN_585.pdf. - ISSN 1896-382X
28
Koszt kapitału netto a zarządzanie ryzykiem finansowym = Net Capital Cost and Financial Risk Management / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 29 (2010), s. 51-59. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego. - ISSN 1426-9724
29
Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie = Optimization of Capital Structure in the Company / Andrzej SZOPA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010), s. 739-748. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu=55&zeszyt=2. - ISSN 0459-9586
30
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie : wykorzystanie metody szacowania ryzyka Delta-EVT / Michał THLON ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2009. - 242 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001802
31
Kształtowanie profilu ryzyka w kombinacjach opcyjnych = Building of Risk Profile in Option Combinations / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 550). - nr 40 (2009), s. 317-323. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : rynki finansowe i ubezpieczenia. - ISSN 1896-382X
32
Między ryzykiem a stopą zwrotu : nowe instrumenty finansowe / Andrzej SZOPA // W: Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009. - S. 127-133. - Bibliogr. - ISBN 978-83-227-3057-7
33
Sources of Finance of Small and Medium Sized Enterprises in Germany / Bernd Fischl ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2009. - 284 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Rynek instrumentów ustrukturyzowanych w Polsce / Andrzej SZOPA // W: Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych / red. nauk. Beata Filipiak, Bożena Mikołajczyk. - Warszawa: Difin, 2009. - (Studia Finansów i Bankowości). - S. 103-110. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-127-9
35
Warunki zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie = Conditions of Financial Risk Management in an Enterprise / Andrzej SZOPA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009), s. 778-784. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
36
Efektywność zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym = Efficiency of Financial Risk Hedging / Andrzej SZOPA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/1 (2009), s. 419-425. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
37
Metoda VAR w wycenie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa : Optimal Level of Financial Hedging / Andrzej SZOPA // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego / red. nauk. Danuta Dziawgo. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 271-280. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2227-2
38
Ryzyko rynkowe w świetle wyników spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Market Risk of Firm Listed on Warsaw Stock Exchange / Andrzej SZOPA // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 232-239. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
39
Wycena aktywności mikroprzedsiębiorstw = Microenterprises Activity Valuation / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 455). - nr 50, t. 1 (2007), s. 341-345. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
40
Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym / Agata Gemzik-Salwach ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2006. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
41
Zarządzanie należnościami w warunkach ryzyka / Andrzej SZOPA // W: Rynek finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju. T.2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2005. - S. 35-38. - ISBN 83-227-2366-0
42
Strategia Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM) / Paulina Kowalczyk ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2005. - 122 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
43
Koszt kapitału spółek notowanych na GPW / Andrzej SZOPA // W: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 264-268. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-2-X
44
Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym / Andrzej SZOPA // e-Finanse [on-line]. - nr 1 (2005), s. 1-7. - [odczyt: 27.03.2012]. - Pełny tekst: http://www.e-finanse.com/artykuly/10.pdf. - ISSN 1734-039X
45
Skuteczność polityki bezpośredniego celu inflacyjnego / Bogumiła SZOPA, Andrzej SZOPA // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 239-244. - Summ. - ISBN 83-89823-31-4
46
Zastosowanie metody CreditMetrics w zarządzaniu bankiem komercyjnym / Małgorzata Białas ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2004. - 158 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Ocena efektywności systemu zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym / Paweł Perz ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2003. - 230 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu / Andrew Kasapi ; przeł. Nikodem Golec ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 212 s. : il. ; 24 cm. - (Rynki Finansowe). - ISBN 83-88597-62-0
49
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie : założenia modelu = Financial Risk Management in a Company : Model Assumption / Andrzej SZOPA // W: Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2002. - (Czas na Pieniądz). - S. 153-158. - Streszcz., summ. - ISBN 83-913327-0-5
50
Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus / Anthony Saunders ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-88597-37-X
51
Instrumenty pochodne : wprowadzenie / Reuters ; przeł. Marcin Ferlak ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków: Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001. - 206 s. : il. ; 22x28 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Seria Giełdowa). - ISBN 83-88597-16-7
52
Swapy : techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem / Alan McDougall ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2001. - 214 s. : il. ; 24 cm. - (Finanse i Inwestycje. Rynki Finansowe). - ISBN 83-88597-30-2
53
Prognozowanie rynków finansowych : kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami / red. Christian L. Dunis ; przeł. Paweł KAWA ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków: Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001. - 344 s. : il. ; 24 cm. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-88597-15-9
54
Podstawy inwestowania : wycena papierów wartościowych i konstrukcja portfela / Jack Clark Francis, Richard W. Taylor ; przeł. Joanna WYROBEK ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. - 482 s. ; 24 cm. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-88597-35-3
55
Rynek obligacji : wprowadzenie / Reuters ; przeł. Nikodem Golec ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków: Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001. - 355 s. : il. ; 21x28 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Seria Giełdowa). - ISBN 83-88597-38-8
56
Rynki walutowe i pieniężne : instrumenty finansowe i ich zastosowanie / Paul Roth ; [przeł. Anita Grabowska, Dariusz Kucharski] ; [red. nauk. Andrzej SZOPA]. - Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 368 s. : il. ; 24 cm + dyskietka. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-87916-53-6
57
Kalkulacje finansowe : wycena instrumentów rynku walutowego i pieniężnego / Robert Steiner ; [przeł. Agnieszka Skorczyńska, Tomasz Jarecki] ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 517 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - (Rynki Finansowe). - ISBN 83-87916-49-8
58
Zarządzanie kapitałem bankowym : alokacja kapitału i pomiar wyników / Chris Matten ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 230 s. : il ; 24 cm. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-87916-46-3
59
Ryzyko walutowe : instrumenty i strategie zabezpieczające / Dominic Bennett ; [przeł. Jacek Juda, Szymon Wysocki] ; [red. nauk. Andrzej SZOPA]. - Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 253 s. : il. ; 24 cm. - (Rynki Finansowe). - ISBN 83-87916-48-X
60
Otwartość gospodarki a ryzyko finansowe / Bogumiła SZOPA, Andrzej SZOPA // W: Globalizacja w gospodarce światowej / [red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński]. - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000. - S. 421-427. - ISBN 83-86230-76-2
61
Wartość narażona na ryzyko : obliczanie i wdrażanie modelu VAR / Philip Best ; przeł. Andrzej Komański ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 248 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny CD-ROM. - Bibliogr. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-88597-01-9
62
Wpływ zmian kursów walutowych na kondycję finansową przedsiębiorstwa / Andrzej SZOPA // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 230-235. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
63
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym / Stanisław BELNIAK, Zofia DACH, Leszek KAŁKOWSKI, Marek LEŚNIAK, Stanisław OWSIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Artur POLLOK, Andrzej SZOPA // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 98-174. - ISBN 83-01-12752-X
64
Ryzyko kursowe / Andrzej SZOPA // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 157-164. - ISBN 83-910502-5-4
65
Finanse przedsiębiorstw / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan ; red. nauk. przekł. Andrzej SZOPA ; poszczególne rozdz. przeł. Katarzyna Tarnowska, Marta WAJDA, Joanna WYROBEK, Mirosław RACZYŃSKI, Małgorzata Lalicka, Dariusz WĘDZKI, Andrzej SZOPA. - Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 1999. - 787 s. : il. ; 29 cm. - ISBN 83-87916-45-5
66
Bariery rozwoju polskiego rynku instrumentów pochodnych / Błażej Borzym, Jerzy Dzieża, Dariusz Gątarek, Wiesław Krzywina, Adam Maciejewski, Marek Rutkowski, Ludwik Sobolewski, Andrzej Sopoćko, Andrzej SZOPA, Paweł Orkisz // Rynek Kapitałowy - Penetrator. - 1 (dodatek - Rynek Terminowy) (1998), s. 5-11. - ISSN 1505-2842
67
Strategie opcyjne a ograniczenia polskiego rynku finansowego / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej / [red. zeszytu: Kazimierz GÓRKA]. - vol. 2, nr 3 (1998), s. 24-31. - Tytuł numeru: Giełdy i transakcje terminowe. - ISSN 1429-673X
68
Obligacje katastrofalne jako przykład wykorzystania rynku kapitałowego dla ochrony przed zdarzeniami losowymi / Andrzej SZOPA // W: Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO]. - (1998), s. 55-61
69
Implikacje modeli pogoni za rentą dla polityki antymonopolowej / Mirosław Raczyński ; . - Kraków : , 1997. - 183 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 10 k. - Promotor: Andrzej SZOPA. - Bibliogr.
70
Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ, Andrzej SZOPA, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków : Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 1997. - 116 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-904118-2-2
71
Pieniądz gotówkowy a podaż pieniądza krajowego / Andrzej SZOPA // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 81-92. - ISBN 83-86077-913
72
Stopa procentowa w Polsce : prognoza zmian do 2000 roku / Andrzej SZOPA // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[265]-12[276]
73
Rola czynnika zagranicznego w kształtowaniu zdolności gospodarki do absorpcji nowych emisji akcji / Andrzej SZOPA // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[246]-18[263]
74
The Transformation Process: from Command to Markets / Andrzej SZOPA // W: Modernization Crisis : the Transformation of Poland / ed. William Dan Perdue. - Westport, Connecticut; London: Praeger Publishers, 1995. - S. 71-91. - ISBN 0-275-95009-3
75
Strategia handlu opcjami / Andrzej SZOPA // Penetrator. - nr 9 (1994), s. 17-19. - ISSN 1233-3050
76
Strategia handlu opcjami. Cz. 2, Ochronna opcja PUT i parytet PUT/CALL : arbitaż cenowy / Andrzej SZOPA // Penetrator. - nr 10 (1994), s. 14-15. - ISSN 1233-3050
77
Zmiany stopy inwestycji w Polsce w latach 1961-1986 = Changes in the Rate of Investment in Poland in 1961-1986 / Andrzej SZOPA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988 (1990), s. 32-34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
78
Koncentracja produkcji a koncentracja własności / Andrzej SZOPA // W: Własność / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1990. - S. 57-61
79
Dylematy równowagi ekonomicznej / Andrzej SZOPA // W: Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 1-16
80
Zmiany stopy inwestycji a sytuacja gospodarcza kraju = Changes in the Rate of Investment and the Economic Situation of the Country / Andrzej SZOPA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 87-88. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
81
Równanie równowagi ekonomicznej = The Equation of Economic Equilibrium / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 253 (1988), s. 5-23. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
82
Mechanizm kształtowania stopy inwestycji = The Mechanism of Investment Rate Changes / Andrzej SZOPA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 89-100. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
83
Ekonomiczny mechanizm reprodukcji majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej = Economic Mechanism of Fixed Assets' Reproduction in the Socialist Economy / Andrzej SZOPA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - 301 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 79)
84
O niektórych problemach zwiazanych z dekapitalizacją majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej = Some Problems Pertaining to Decapitalization of Fixed Assets in Socialist Economy / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 235 (1987), s. 57-74. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
85
Mechanizm funkcjonowania a struktura Centrum / Andrzej SZOPA // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 123-132
86
Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne / Andrzej SZOPA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 149-162
87
Dyskusja / Andrzej SZOPA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 213, 214, 225-226
88
Metodologiczne problemy związane z zastosowaniem formuły M. Kaleckiego w empirycznych badaniach wzrostu gospodarczego / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 126 (1986), s. 33-46. - Tytuł numeru: Studia i przyczynki młodych pracowników nauki. - ISSN 0208-4902
89
Mechanizm ekonomiczny a zakres interwencji centrum w procesie kształtowania cen / Andrzej SZOPA // Prace i Materiały Zakładu Badania Cen. - 80 (1985), s. 104-118
90
Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne / Andrzej SZOPA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[196]-15[210]
91
Zakres wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu dochodu narodowego = The Level of Job Exchange Availability and the Growth Rate of National Income / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 180 (1984), s. 57-68. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
92
System motywacyjny przedsiębiorstwa i jego szczególne wymogi / Andrzej SZOPA // W: Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 335-348
93
Adapting the Kaleck's Formula of Economic Growth to the Needs of Empirical Research / Andrzej SZOPA // Oeconomica Polona : journal of the Economic Committee of the Polish Academy of Sciences and of the Polish Economic Society. - nr 1 (1983), s. 1-33. - Summ. - ISSN 0137-5806
94
Kryteria oceny wzrostu gospodarczego : głos w dyskusji = Criteria of Estimation of Economic Growth / Andrzej SZOPA // Ekonomista. - nr 2 (1983), s. 295-311. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
95
Adaptacja formuły wzrostu gospodarczego M. Kaleckiego do potrzeb badań empirycznych = Adaptation of the M. Kalecki's Growth Formula to the Empirical Research / Andrzej SZOPA // Ekonomista. - nr 5/6 (1982), s. 607-642. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
96
Sposób interpretacji formuły Kaleckiego a możliwość jej weryfikacji : (koreferat) / Andrzej SZOPA // W: Jakościowe czynniki wzrostu gospodarczego. - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1982. - (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki ; 97). - S. 243-252
97
Efektywność makroekonomiczna a założenia reformy gospodarczej = Macroeconomic Effectiveness and Assumptions of Economic Reform / Andrzej SZOPA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982), s. 31-48. - ISSN 0079-578X
98
Destabilizacyjne rozwiązania / Andrzej SZOPA // Życie Gospodarcze. - nr 43 (1981), s. 9. - ISSN 0137-7299
99
Sposoby określania okresu eksploatacji majątku trwałego = Methods of the Determination of the Period of Replacement of Capital Assets / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 145 (1981), s. 99-107. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
100
Procesy wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu wydajności pracy w Polsce w latach 1961-1977 / Andrzej SZOPA // W: Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 205-216
101
Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977 / Andrzej SZOPA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1980. - 287 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
102
Przyczyny emigracji kadr z wyższym wykształceniem z krajów rozwijających się do krajów wysoko rozwiniętych = Reasons for the Emigration of University-level Educated Professionals from the Developing Countries to the Developed Ones / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 91 (1978), s. 117-123. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
103
Zmiany w strukturze ekonomicznej Arabskiej Republiki Egiptu = Changes in the Economic Structure of the Arab Republic of Egypt / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 75 (1975), s. 39-61. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
104
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 179 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
105
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 206 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
106
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 205 [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
107
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce / kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół wykonawców: Andrzej SZOPA, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 57 k. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
108
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce / kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół: Andrzej SZOPA, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
109
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : raport końcowy. [2] / [oprac. Andrzej SZOPA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 36 k. : il. ; 30 cm
1
Szopa A., (2020), Przedsiębiorstwo w procesie finansjalizacji. [W:] Antonowicz P., Galiński P., Pisarewicz P. (red.), Społeczny, środowiskowy i jakościowy wymiar kreacji wartości organizacji, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 309-319.
2
Szopa A., (2019), External Conditions of the Process of Shaping the Dynamics of Economic Growth, "International Journal of Contemporary Management", vol. 18, nr 4, s. 73-82; https://www.ejournals.eu/pliki/art/17460/pl
3
Brożek A., (2018), Wpływ zmian cen energii na wzrost gospodarczy Polski, Prom. Szopa A., Kraków : , 302 k.
4
Szopa A., (2017), Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (88) cz. 2, s. 145-151; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/8230.pdf
5
Szopa A., (2017), Financial Risk and Financialization. [W:] Gemzik-Salwach A., Opolski K. (red.), Financialization and the Economy, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, s. 125-134.
6
Thlon M., Sieradzki R., Szopa A., (2017), Wybrane zagadnienia ryzyka na rynkach finansowych, Rzeszów : Innoreg Sp. z o.o., 137 s.
7
Szopa A., Thlon M., (2016), Uwagi wstępne. [W:] Szopa A., Thlon M. (red.), Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., s. 7-9.
8
Sieradzki R., (2016), Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prom. Szopa A., Kraków : , 186 k.
9
Mrowiec M., (2016), Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku, Prom. Szopa A., Kraków : , 228 k.
10
Szopa A., (2016), Struktura finansowania deficytu budżetowego w Unii Europejskiej. [W:] Szopa A., Thlon M. (red.), Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., s. 11-19.
11
Szopa A., Thlon M. (red.), (2016), Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 136 s.
12
Szopa A., (2015), Koncepcja "czarnych łabędzi" a zarządzanie ryzykiem finansowym. [W:] Bieliński J., Nogal-Meger P. (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie : nowe wyzwania, Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 49-58.
13
Szopa A., Zamora P. (red.), (2015), Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka, [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 136 s.
14
Szopa A., (2015), Czynniki ryzyka kraju (sovereign risk). [W:] Szopa A., Zamora P. (red.), Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 81-96.
15
Szopa A., (2014), Czynniki ryzyka kraju - sovereign risk. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja, s. 146-156.
16
Szopa A., (2013), Współzależności występujące w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 2, cz. 4, s. 455-463; http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_4_35.pdf
17
Szopa A., (2013), Instrumenty pomiaru ryzyka niewypłacalności państw. Studium PIIGS : synteza wyników badań. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania, s. 49-60.
18
Gąsior T., (2012), Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych, Prom. Szopa A., Kraków : , 196 k.
19
Szopa A., (2012), Koniunktura gospodarcza a wykluczenie społeczne. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy, s. 43-54.
20
Szopa A., (2012), Podstawy inżynierii finansowej, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 172 s.
21
Szopa A., (2012), Właściwości ryzyka pogodowego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 46, nr 1, s. 445-452; http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=4862
22
Szopa B., Szopa A., (2011), Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 11, s. 13-27; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Szopa_Szopa.pdf
23
Szopa A., (2010), Opcje jako instrument hedgingu : kilka scenariuszy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 98, s. 330-337.
24
Szopa A., (2010), Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 51, s. 227-235.
25
Szopa A., (2010), Podstawy teoretyczne funkcjonowania rynków finansowych. [W:] Filipiak B., Dylewski M. (red.), Ryzyko w finansach i bankowości, Warszawa : Difin : Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, s. 67-74.
26
Stanisławska-Mischke A., Szopa A., (2010), Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 44, nr 2, s. 1035-1042; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu=80&zeszyt=2
27
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług / [red. nauk. Aurelia Bielawska, Andrzej SZOPA], (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, nr 585) Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - nr 50. - . - 1896-382X
28
Szopa A., (2010), Koszt kapitału netto a zarządzanie ryzykiem finansowym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 29, s. 51-59.
29
Szopa A., (2010), Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 44, nr 2, s. 739-748; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu=55&zeszyt=2
30
Thlon M., (2009), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie: wykorzystanie metody szacowania ryzyka Delta-EVT, Prom. Szopa A., Kraków : , 242 k.
31
Szopa A., (2009), Kształtowanie profilu ryzyka w kombinacjach opcyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 40, s. 317-323.
32
Szopa A., (2009), Między ryzykiem a stopą zwrotu : nowe instrumenty finansowe. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 127-133.
33
Fischl B., (2009), Sources of Finance of Small and Medium Sized Enterprises in Germany, Prom. Szopa A., Kraków : , 284 k.
34
Szopa A., (2009), Rynek instrumentów ustrukturyzowanych w Polsce. [W:] Filipiak B., Mikołajczyk B. (red.), Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych, Warszawa : Difin, s. 103-110.
35
Szopa A., (2009), Warunki zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 48, s. 778-784.
36
Szopa A., (2009), Efektywność zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/1, s. 419-425.
37
Szopa A., (2008), Metoda VAR w wycenie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa : Optimal Level of Financial Hedging. [W:] Dziawgo D. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 271-280.
38
Szopa A., (2007), Ryzyko rynkowe w świetle wyników spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 232-239.
39
Szopa A., (2007), Wycena aktywności mikroprzedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, t. 1, s. 341-345.
40
Gemzik-Salwach A., (2006), Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym, Prom. Szopa A., Kraków : , 277 k.
41
Szopa A., (2005), Zarządzanie należnościami w warunkach ryzyka. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju. T.2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 35-38.
42
Kowalczyk P., (2005), Strategia Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM), Prom. Szopa A., Kraków : , 122 k.
43
Szopa A., (2005), Koszt kapitału spółek notowanych na GPW. [W:] Czekaj J. (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 264-268.
44
Szopa A., (2005), Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym, "e-Finanse : Finansowy Kwartalnik Internetowy" [on-line], nr 1, s. 1-7; http://www.e-finanse.com/artykuly/10.pdf
45
Szopa B., Szopa A., (2005), Skuteczność polityki bezpośredniego celu inflacyjnego. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 239-244.
46
Białas M., (2004), Zastosowanie metody CreditMetrics w zarządzaniu bankiem komercyjnym, Prom. Szopa A., Kraków : , 158 k.
47
Perz P., (2003), Ocena efektywności systemu zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym, Prom. Szopa A., Kraków : , 230 k.
48
Kasapi A., (2002), Kredytowe instrumenty pochodne: charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu, Szopa A. (red. serii), Golec N., Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 212 s.
49
Szopa A., (2002), Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie : założenia modelu. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r, T. 2, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 153-158.
50
Saunders A., (2001), Metody pomiaru ryzyka kredytowego: KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus, Szopa A. (red. serii), Łuczkiewicz G., Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 206 s.
51
Szopa A. (red.), (2001), Instrumenty pochodne: wprowadzenie, Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 206 s.
52
McDougall A., (2001), Swapy: techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem, Szopa A. (red. serii), Łuczkiewicz G., Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 214 s.
53
Szopa A., Dunis C. (red.), (2001), Prognozowanie rynków finansowych: kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami, Tł. Kawa P., Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 344 s.
54
Francis J., Taylor R., (2001), Podstawy inwestowania: wycena papierów wartościowych i konstrukcja portfela,, Szopa A. (red. serii), Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 482 s.
55
Szopa A. (red.), (2001), Rynek obligacji: wprowadzenie, Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 355 s.
56
Roth P., (2000), Rynki walutowe i pieniężne: instrumenty finansowe i ich zastosowanie, Szopa A. (red. nauk.), Grabowska A., Kucharski D., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 368 s.
57
Steiner R., (2000), Kalkulacje finansowe: wycena instrumentów rynku walutowego i pieniężnego, Szopa A. (red. serii), Skorczyńska A., Jarecki T., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 517 s.
58
Matten C., (2000), Zarządzanie kapitałem bankowym: alokacja kapitału i pomiar wyników, Szopa A. (red. serii), Łuczkiewicz G., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 230 s.
59
Bennett D., (2000), Ryzyko walutowe: instrumenty i strategie zabezpieczające, Szopa A. (red. nauk.), Juda J., Wysocki S., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 253 s.
60
Szopa B., Szopa A., (2000), Otwartość gospodarki a ryzyko finansowe. [W:] Czuba T., Skurczyński M. (red.), Globalizacja w gospodarce światowej, Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, s. 421-427.
61
Best P., (2000), Wartość narażona na ryzyko: obliczanie i wdrażanie modelu VAR, Szopa A. (red. serii), Komański A., Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 248 s.
62
Szopa A., (2000), Wpływ zmian kursów walutowych na kondycję finansową przedsiębiorstwa. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 230-235.
63
Belniak S., Dach Z., Kałkowski L., Leśniak M., Owsiak S., Maciejowski S., Pollok A., Szopa A., (1999), Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 98-174.
64
Szopa A., (1999), Ryzyko kursowe. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 157-164.
65
Ross S., Westerfield R., Jordan B., (1999), Finanse przedsiębiorstw, Szopa A. (red. nauk. przekł.), Tarnowska K., Wajda M., Wyrobek J., Raczyński M., Lalicka M., Wędzki D., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 787 s.
66
Błażej B., Jerzy D., Dariusz G., Wiesław K., Adam M., Marek R., Ludwik S., Andrzej S., Szopa A., Paweł O., (1998), Bariery rozwoju polskiego rynku instrumentów pochodnych, "Rynek Kapitałowy - Penetrator", 1 (dodatek - Rynek Terminowy), s. 5-11.
67
Szopa A., (1998), Strategie opcyjne a ograniczenia polskiego rynku finansowego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej", vol. 2, nr 3, s. 24-31.
68
Szopa A., (1998), Obligacje katastrofalne jako przykład wykorzystania rynku kapitałowego dla ochrony przed zdarzeniami losowymi. [W:] Górka K., Chomątowski S., Judge E., Miklaszewski S., Peszko G. (kierownik tematu), Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych, s. 55-61.
69
Raczyński M., (1997), Implikacje modeli pogoni za rentą dla polityki antymonopolowej, Prom. Szopa A., Kraków : , 183 k.
70
Jasiński B., Mesjasz L., Szopa A., Woźniak M., (1997), Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego, Kraków : Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 116 s.
71
Szopa A., (1996), Pieniądz gotówkowy a podaż pieniądza krajowego. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 81-92.
72
Szopa A., (1996), Stopa procentowa w Polsce : prognoza zmian do 2000 roku. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[265]-12[276].
73
Szopa A., (1996), Rola czynnika zagranicznego w kształtowaniu zdolności gospodarki do absorpcji nowych emisji akcji. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[246]-18[263].
74
Szopa A., (1995), The Transformation Process: from Command to Markets. [W:] Perdue (red.), Modernization Crisis : the Transformation of Poland, Westport, Connecticut ; London : Praeger Publishers, s. 71-91.
75
Szopa A., (1994), Strategia handlu opcjami, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 9, s. 17-19.
76
Szopa A., (1994), Strategia handlu opcjami. Cz. 2, Ochronna opcja PUT i parytet PUT/CALL : arbitaż cenowy, "Penetrator", nr 10, s. 14-15.
77
Szopa A., (1990), Zmiany stopy inwestycji w Polsce w latach 1961-1986, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 32-34.
78
Szopa A., (1990), Koncentracja produkcji a koncentracja własności. [W:] Wawak T. (red.), Własność, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, s. 57-61.
79
Szopa A., (1988), Dylematy równowagi ekonomicznej. [W:] Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1-16.
80
Szopa A., (1988), Zmiany stopy inwestycji a sytuacja gospodarcza kraju, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 87-88.
81
Szopa A., (1988), Równanie równowagi ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 253, s. 5-23.
82
Szopa A., (1988), Mechanizm kształtowania stopy inwestycji, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 89-100.
83
Szopa A., (1987), Ekonomiczny mechanizm reprodukcji majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 79), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 301 s.
84
Szopa A., (1987), O niektórych problemach zwiazanych z dekapitalizacją majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 235, s. 57-74.
85
Szopa A., (1987), Mechanizm funkcjonowania a struktura Centrum. [W:] Lis S. (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 123-132.
86
Szopa A., (1986), Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 149-162.
87
Szopa A., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 213, 214, 225-226.
88
Szopa A., (1986), Metodologiczne problemy związane z zastosowaniem formuły M. Kaleckiego w empirycznych badaniach wzrostu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 126, s. 33-46.
89
Szopa A., (1985), Mechanizm ekonomiczny a zakres interwencji centrum w procesie kształtowania cen, "Prace i Materiały Zakładu Badania Cen", 80, s. 104-118.
90
Szopa A., (1984), Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[196]-15[210].
91
Szopa A., (1984), Zakres wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu dochodu narodowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 180, s. 57-68.
92
Szopa A., (1984), System motywacyjny przedsiębiorstwa i jego szczególne wymogi. [W:] Woźniak M. (red.), Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 335-348.
93
Szopa A., (1983), Adapting the Kaleck's Formula of Economic Growth to the Needs of Empirical Research, "Oeconomica Polona", nr 1, s. 1-33.
94
Szopa A., (1983), Kryteria oceny wzrostu gospodarczego : głos w dyskusji, "Ekonomista", nr 2, s. 295-311.
95
Szopa A., (1982), Adaptacja formuły wzrostu gospodarczego M. Kaleckiego do potrzeb badań empirycznych, "Ekonomista", nr 5/6, s. 607-642.
96
Szopa A., (1982), Sposób interpretacji formuły Kaleckiego a możliwość jej weryfikacji : (koreferat). [W:] Jakościowe czynniki wzrostu gospodarczego, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 243-252.
97
Szopa A., (1982), Efektywność makroekonomiczna a założenia reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 31-48.
98
Szopa A., (1981), Destabilizacyjne rozwiązania, "Życie Gospodarcze", nr 43, s. 9.
99
Szopa A., (1981), Sposoby określania okresu eksploatacji majątku trwałego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 145, s. 99-107.
100
Szopa A., (1981), Procesy wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu wydajności pracy w Polsce w latach 1961-1977. [W:] Owsiak S., Skalniak F. (red.), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 205-216.
101
Szopa A., (1980), Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977, Prom. Rybarski A., Kraków : , 287 k.
102
Szopa A., (1978), Przyczyny emigracji kadr z wyższym wykształceniem z krajów rozwijających się do krajów wysoko rozwiniętych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 117-123.
103
Szopa A., (1975), Zmiany w strukturze ekonomicznej Arabskiej Republiki Egiptu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 75, s. 39-61.
104
Szopa A. (red.), (2014), Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 179 k.
105
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania, (2013), Szopa A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 206 k.
106
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy, (2012), Szopa A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 205 [2] s.
107
Szopa A., Grotowski M., Lipiec R., (2009), Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 57 k.
108
Szopa A., Grotowski M., Lipiec R., (2008), Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 59 s.
109
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym: raport końcowy. [2], (1996), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
1
@inbook{UEK:2168350048,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Przedsiębiorstwo w procesie finansjalizacji",
booktitle = "Społeczny, środowiskowy i jakościowy wymiar kreacji wartości organizacji",
pages = "309-319",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2020",
isbn = "978-83-8206-002-7",
}
2
@article{UEK:2168350050,
author = "Andrzej Szopa",
title = "External Conditions of the Process of Shaping the Dynamics of Economic Growth",
journal = "International Journal of Contemporary Management",
number = "vol. 18, 4",
pages = "73-82",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.19.015.12547},
url = {https://www.ejournals.eu/pliki/art/17460/pl},
}
3
@unpublished{UEK:2168337245,
author = "Andrzej Brożek",
title = "Wpływ zmian cen energii na wzrost gospodarczy Polski",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {},
}
4
@article{UEK:2168323865,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (88) cz. 2",
pages = "145-151",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-20},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/8230.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168316553,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Financial Risk and Financialization",
booktitle = "Financialization and the Economy",
pages = "125-134",
adress = "Abingdon, Oxon ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781315281537-9},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-138-24103-9 ; 978-1-315-28153-7",
}
6
@book{UEK:2168324413,
author = "Michał Thlon and Rafał Sieradzki and Andrzej Szopa",
title = "Wybrane zagadnienia ryzyka na rynkach finansowych",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Innoreg Sp. z o.o.",
year = "2017",
url = {https://www.researchgate.net/publication/325070478_Wybrane_zagadnienia_ryzyka_na_rynkach_finansowych},
isbn = "978-83-946335-1-6",
}
7
@misc{UEK:2168313879,
author = "Andrzej Szopa and Michał Thlon",
title = "Uwagi wstępne",
booktitle = "Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej",
pages = "7-9",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-946335-0-9",
}
8
@unpublished{UEK:2168315945,
author = "Rafał Sieradzki",
title = "Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
adress = "Kraków",
year = "2016",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003234},
}
9
@unpublished{UEK:2168313991,
author = "Marcin Mrowiec",
title = "Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku",
adress = "Kraków",
year = "2016",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003233},
}
10
@inbook{UEK:2168313881,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Struktura finansowania deficytu budżetowego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej",
pages = "11-19",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-946335-0-9",
}
11
@book{UEK:2168313877,
title = "Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-946335-0-9",
}
12
@inbook{UEK:2168299963,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Koncepcja czarnych łabędzi a zarządzanie ryzykiem finansowym",
booktitle = "Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie : nowe wyzwania",
pages = "49-58",
adress = "Sopot",
publisher = "Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2015",
url = {http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/upload/files/Zarz%C4%85dzanie%20w%20przedsi%C4%99biorstwie%20i%20regionie.%20Nowe%20wyzwania.pdf},
isbn = "978-83-64669-04-0",
}
13
@book{UEK:2168304813,
title = "Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf},
isbn = "978-83-942651-6-8",
}
14
@inbook{UEK:2168304823,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Czynniki ryzyka kraju (sovereign risk)",
booktitle = "Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka",
pages = "81-96",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf},
isbn = "978-83-942651-6-8",
}
15
@unpublished{UEK:2168302457,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Czynniki ryzyka kraju - sovereign risk",
booktitle = "Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja",
pages = "146-156",
year = "2014",
}
16
@article{UEK:2168287761,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Współzależności występujące w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 2, cz. 4",
pages = "455-463",
year = "2013",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_4_35.pdf},
}
17
@unpublished{UEK:2168288361,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Instrumenty pomiaru ryzyka niewypłacalności państw. Studium PIIGS : synteza wyników badań",
booktitle = "Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania",
pages = "49-60",
year = "2013",
}
18
@unpublished{UEK:2168259046,
author = "Tomasz Gąsior",
title = "Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002695},
}
19
@unpublished{UEK:2168266638,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Koniunktura gospodarcza a wykluczenie społeczne",
booktitle = "Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy",
pages = "43-54",
year = "2012",
}
20
@book{UEK:2168234220,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Podstawy inżynierii finansowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-1677-4",
}
21
@article{UEK:2168225798,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Właściwości ryzyka pogodowego",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 46, 1",
pages = "445-452",
year = "2012",
url = {http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=4862},
}
22
@article{UEK:2168225508,
author = "Bogumiła Szopa and Andrzej Szopa",
title = "Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "11",
pages = "13-27",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Szopa_Szopa.pdf},
}
23
@article{UEK:2165680228,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Opcje jako instrument hedgingu : kilka scenariuszy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "98",
pages = "330-337",
adress = "",
year = "2010",
}
24
@article{UEK:2167745480,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "51",
pages = "227-235",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
25
@inbook{UEK:2162223983,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Podstawy teoretyczne funkcjonowania rynków finansowych",
booktitle = "Ryzyko w finansach i bankowości",
pages = "67-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin; Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7641-246-7",
}
26
@article{UEK:2166380285,
author = "Anna K. Stanisławska-Mischke and Andrzej Szopa",
title = "Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 44, 2",
pages = "1035-1042",
year = "2010",
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu=80&zeszyt=2},
}
27
@misc{UEK:2168265136,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2010",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/585/ZN_585.pdf},
issn = "1640-6818",
}
28
@article{UEK:2167722945,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Koszt kapitału netto a zarządzanie ryzykiem finansowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "29",
pages = "51-59",
adress = "",
year = "2010",
}
29
@article{UEK:2166410655,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 44, 2",
pages = "739-748",
year = "2010",
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu=55&zeszyt=2},
}
30
@unpublished{UEK:51479,
author = "Michał Thlon",
title = "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie : wykorzystanie metody szacowania ryzyka Delta-EVT",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001802},
}
31
@article{UEK:2161796265,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Kształtowanie profilu ryzyka w kombinacjach opcyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "40",
pages = "317-323",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
32
@inbook{UEK:2166597366,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Między ryzykiem a stopą zwrotu : nowe instrumenty finansowe",
booktitle = "Rynek finansowy w erze zawirowań",
pages = "127-133",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-227-3057-7",
}
33
@unpublished{UEK:51429,
author = "Bernd Fischl",
title = "Sources of Finance of Small and Medium Sized Enterprises in Germany",
adress = "Kraków",
year = "2009",
}
34
@inbook{UEK:2166384262,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Rynek instrumentów ustrukturyzowanych w Polsce",
booktitle = "Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych",
pages = "103-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7641-127-9",
}
35
@article{UEK:50771,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Warunki zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "48",
pages = "778-784",
adress = "",
year = "2009",
}
36
@article{UEK:50345,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Efektywność zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/1",
pages = "419-425",
adress = "",
year = "2009",
}
37
@inbook{UEK:2164875791,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Metoda VAR w wycenie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa : Optimal Level of Financial Hedging",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego",
pages = "271-280",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2227-2",
}
38
@inbook{UEK:2166035426,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Ryzyko rynkowe w świetle wyników spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "232-239",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
39
@article{UEK:51194,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Wycena aktywności mikroprzedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "50, t. 1",
pages = "341-345",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
40
@unpublished{UEK:52676,
author = "Agata Gemzik-Salwach",
title = "Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
41
@inbook{UEK:2166495133,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Zarządzanie należnościami w warunkach ryzyka",
booktitle = "Rynek finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju. T.2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji ",
pages = "35-38",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2005",
isbn = "83-227-2366-0",
}
42
@unpublished{UEK:2166535241,
author = "Paulina Kowalczyk",
title = "Strategia Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM)",
adress = "Kraków",
year = "2005",
}
43
@inbook{UEK:2165967327,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Koszt kapitału spółek notowanych na GPW",
booktitle = "Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów",
pages = "264-268",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-2-X",
}
44
@article{UEK:2168226315,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym",
journal = "e-Finanse",
number = "1",
pages = "1-7",
year = "2005",
url = {http://www.e-finanse.com/artykuly/10.pdf},
}
45
@inbook{UEK:51872,
author = "Bogumiła Szopa and Andrzej Szopa",
title = "Skuteczność polityki bezpośredniego celu inflacyjnego",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "239-244",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
46
@unpublished{UEK:2166535373,
author = "Małgorzata Białas",
title = "Zastosowanie metody CreditMetrics w zarządzaniu bankiem komercyjnym",
adress = "Kraków",
year = "2004",
}
47
@unpublished{UEK:2166539390,
author = "Paweł Perz",
title = "Ocena efektywności systemu zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
48
@book{UEK:2166623134,
author = "Andrew Kasapi",
title = "Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-62-0",
}
49
@inbook{UEK:2168245630,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie : założenia modelu",
booktitle = "Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 2",
pages = "153-158",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-913327-0-5",
}
50
@book{UEK:2166623306,
author = "Anthony Saunders",
title = "Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-37-X",
}
51
@book{UEK:2166629418,
title = "Instrumenty pochodne : wprowadzenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-16-7",
}
52
@book{UEK:2166623670,
author = "Alan McDougall",
title = "Swapy : techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-30-2",
}
53
@book{UEK:2166628968,
title = "Prognozowanie rynków finansowych : kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami",
adress = "Kraków",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-15-9",
}
54
@book{UEK:2166623415,
author = "Jack Clark Francis and Richard W. Taylor",
title = "Podstawy inwestowania : wycena papierów wartościowych i konstrukcja portfela",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-35-3",
}
55
@book{UEK:2166629249,
title = "Rynek obligacji : wprowadzenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-38-8",
}
56
@book{UEK:2166621046,
author = "Paul Roth",
title = "Rynki walutowe i pieniężne : instrumenty finansowe i ich zastosowanie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87916-53-6",
}
57
@book{UEK:2166384279,
author = "Robert Steiner",
title = "Kalkulacje finansowe : wycena instrumentów rynku walutowego i pieniężnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87916-49-8",
}
58
@book{UEK:2166622933,
author = "Chris Matten",
title = "Zarządzanie kapitałem bankowym : alokacja kapitału i pomiar wyników",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87916-46-3",
}
59
@book{UEK:2166611357,
author = "Dominic Bennett",
title = "Ryzyko walutowe : instrumenty i strategie zabezpieczające",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87916-48-X",
}
60
@inbook{UEK:2168229796,
author = "Bogumiła Szopa and Andrzej Szopa",
title = "Otwartość gospodarki a ryzyko finansowe",
booktitle = "Globalizacja w gospodarce światowej",
pages = "421-427",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański",
year = "2000",
isbn = "83-86230-76-2",
}
61
@book{UEK:2166627745,
author = "Philip Best",
title = "Wartość narażona na ryzyko : obliczanie i wdrażanie modelu VAR",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-88597-01-9",
}
62
@inbook{UEK:2168238364,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Wpływ zmian kursów walutowych na kondycję finansową przedsiębiorstwa",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "230-235",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
63
@inbook{UEK:2168227252,
author = "Stanisław Belniak and Zofia Dach and Leszek Kałkowski and Marek Leśniak and Stanisław Owsiak and Stanisław Maciejowski and Artur Pollok and Andrzej Szopa",
title = "Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "98-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
64
@inbook{UEK:2168241634,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Ryzyko kursowe",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1",
pages = "157-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
65
@book{UEK:2168251916,
author = "Stephen A. Ross and Randolph W. Westerfield and Bradford D. Jordan",
title = "Finanse przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "1999",
isbn = "83-87916-45-5",
}
66
@misc{UEK:2168251926,
author = "Borzym Błażej and Dzieża Jerzy and Gątarek Dariusz and Krzywina Wiesław and Maciejewski Adam and Rutkowski Marek and Sobolewski Ludwik and Sopoćko Andrzej and Andrzej Szopa and Orkisz Paweł",
title = "Bariery rozwoju polskiego rynku instrumentów pochodnych",
booktitle = "Rynek Kapitałowy - Penetrator",
number = "1 (dodatek - Rynek Terminowy)",
pages = "5-11",
year = "1998",
}
67
@article{UEK:2168279825,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Strategie opcyjne a ograniczenia polskiego rynku finansowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej",
number = "vol. 2, 3",
pages = "24-31",
adress = "",
year = "1998",
}
68
@unpublished{UEK:2168265350,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Obligacje katastrofalne jako przykład wykorzystania rynku kapitałowego dla ochrony przed zdarzeniami losowymi",
booktitle = "Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych",
pages = "55-61",
year = "1998",
}
69
@unpublished{UEK:2168265328,
author = "Mirosław Raczyński",
title = "Implikacje modeli pogoni za rentą dla polityki antymonopolowej",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
70
@book{UEK:2168241892,
author = "Bogusław Jasiński and Lidia Mesjasz and Andrzej Szopa and Michał Gabriel Woźniak",
title = "Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Agencja Wydawniczo Reklamowa K&P",
year = "1997",
isbn = "83-904118-2-2",
}
71
@inbook{UEK:2168226168,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Pieniądz gotówkowy a podaż pieniądza krajowego",
booktitle = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "81-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
72
@unpublished{UEK:2168265918,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Stopa procentowa w Polsce : prognoza zmian do 2000 roku",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[265]-12[276]",
year = "1996",
}
73
@unpublished{UEK:2168265914,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Rola czynnika zagranicznego w kształtowaniu zdolności gospodarki do absorpcji nowych emisji akcji",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[246]-18[263]",
year = "1996",
}
74
@inbook{UEK:2166384240,
author = "Andrzej Szopa",
title = "The Transformation Process: from Command to Markets",
booktitle = "Modernization Crisis : the Transformation of Poland",
pages = "71-91",
adress = "Westport, Connecticut; London",
publisher = "Praeger Publishers",
year = "1995",
isbn = "0-275-95009-3",
}
75
@article{UEK:2168233654,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Strategia handlu opcjami",
journal = "Penetrator",
number = "9",
pages = "17-19",
year = "1994",
}
76
@article{UEK:2168233650,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Strategia handlu opcjami. Cz. 2, Ochronna opcja PUT i parytet PUT/CALL : arbitaż cenowy",
journal = "Penetrator",
number = "10",
pages = "14-15",
year = "1994",
}
77
@misc{UEK:2168275931,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Zmiany stopy inwestycji w Polsce w latach 1961-1986",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988",
pages = "32-34",
year = "1990",
}
78
@inbook{UEK:2168251980,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Koncentracja produkcji a koncentracja własności",
booktitle = "Własność",
pages = "57-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej",
year = "1990",
}
79
@inbook{UEK:2168362482,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Dylematy równowagi ekonomicznej",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 2",
pages = "1-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
80
@misc{UEK:2168275959,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Zmiany stopy inwestycji a sytuacja gospodarcza kraju",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "87-88",
year = "1988",
}
81
@article{UEK:2168282207,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Równanie równowagi ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "253",
pages = "5-23",
year = "1988",
}
82
@article{UEK:2168249092,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Mechanizm kształtowania stopy inwestycji",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "89-100",
year = "1988",
}
83
@book{UEK:2168265232,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Ekonomiczny mechanizm reprodukcji majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
issn = "0209-1674",
}
84
@article{UEK:2168279999,
author = "Andrzej Szopa",
title = "O niektórych problemach zwiazanych z dekapitalizacją majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "235",
pages = "57-74",
year = "1987",
}
85
@inbook{UEK:2168332247,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Mechanizm funkcjonowania a struktura Centrum",
booktitle = "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.",
pages = "123-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
86
@inbook{UEK:2168265312,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "149-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
87
@misc{UEK:2168265806,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "213, 214, 225-226",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
88
@article{UEK:2168323523,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Metodologiczne problemy związane z zastosowaniem formuły M. Kaleckiego w empirycznych badaniach wzrostu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "126",
pages = "33-46",
year = "1986",
}
89
@article{UEK:2168265464,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Mechanizm ekonomiczny a zakres interwencji centrum w procesie kształtowania cen",
journal = "Prace i Materiały Zakładu Badania Cen",
number = "80",
pages = "104-118",
year = "1985",
}
90
@inbook{UEK:2168273568,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[196]-15[210]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
91
@article{UEK:2168272388,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Zakres wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu dochodu narodowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "180",
pages = "57-68",
year = "1984",
}
92
@inbook{UEK:2168265286,
author = "Andrzej Szopa",
title = "System motywacyjny przedsiębiorstwa i jego szczególne wymogi",
booktitle = "Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6",
pages = "335-348",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
93
@article{UEK:2168227814,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Adapting the Kaleck's Formula of Economic Growth to the Needs of Empirical Research",
journal = "Oeconomica Polona : journal of the Economic Committee of the Polish Academy of Sciences and of the Polish Economic Society",
number = "1",
pages = "1-33",
year = "1983",
}
94
@article{UEK:2168227190,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Kryteria oceny wzrostu gospodarczego : głos w dyskusji",
journal = "Ekonomista",
number = "2",
pages = "295-311",
year = "1983",
}
95
@article{UEK:2168228054,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Adaptacja formuły wzrostu gospodarczego M. Kaleckiego do potrzeb badań empirycznych",
journal = "Ekonomista",
number = "5/6",
pages = "607-642",
year = "1982",
}
96
@inbook{UEK:2168265314,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Sposób interpretacji formuły Kaleckiego a możliwość jej weryfikacji : (koreferat)",
booktitle = "Jakościowe czynniki wzrostu gospodarczego",
pages = "243-252",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Planowania i Statystyki",
year = "1982",
issn = "",
}
97
@article{UEK:2168230670,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Efektywność makroekonomiczna a założenia reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "31-48",
year = "1982",
}
98
@article{UEK:2168267448,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Destabilizacyjne rozwiązania",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "43",
pages = "9",
year = "1981",
}
99
@article{UEK:2168234332,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Sposoby określania okresu eksploatacji majątku trwałego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "145",
pages = "99-107",
year = "1981",
}
100
@inbook{UEK:2168233656,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Procesy wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu wydajności pracy w Polsce w latach 1961-1977",
booktitle = "Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi ",
pages = "205-216",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
101
@unpublished{UEK:2168265332,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
102
@article{UEK:2168240836,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Przyczyny emigracji kadr z wyższym wykształceniem z krajów rozwijających się do krajów wysoko rozwiniętych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "117-123",
year = "1978",
}
103
@article{UEK:2168250582,
author = "Andrzej Szopa",
title = "Zmiany w strukturze ekonomicznej Arabskiej Republiki Egiptu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "75",
pages = "39-61",
year = "1975",
}
104
@unpublished{UEK:2168302421,
title = "Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
105
@unpublished{UEK:2168288315,
title = "Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
106
@unpublished{UEK:2168266614,
title = "Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
107
@unpublished{UEK:2168220498,
author = "Andrzej Szopa and Michał Grotowski and Remigiusz Lipiec",
title = "Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
108
@unpublished{UEK:2163826088,
author = "Andrzej Szopa and Michał Grotowski and Remigiusz Lipiec",
title = "Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
109
@unpublished{UEK:2168265926,
title = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : raport końcowy. [2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID