Publications of the selected author

1

Author:
Brożek Andrzej
Title:
Wpływ zmian cen energii na wzrost gospodarczy Polski
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
302 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Andrzej SZOPA ; Promotor pomocniczy: Michał THLON, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-436
Nr:
2168337245
doctoral dissertation
2

Author:
Title:
Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw = Interaction Between Financing Public Debt and Business Operations
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 2 (2017) , s. 145-151. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323865
article
3

Title:
Wybrane zagadnienia ryzyka na rynkach finansowych
Publisher address:
Rzeszów: Innoreg Sp. z o.o., 2017
Physical description:
137 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja został a sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finan- sów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-946335-1-6
Nr:
2168324413
monograph
4

Author:
Title:
Financial Risk and Financialization
Source:
Financialization and the Economy / ed. by Agata Gemzik-Salwach and Krzysztof Opolski - Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2017, s. 125-134 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Critical Studies in Finance and Stability)
ISBN:
978-1-138-24103-9 ; 978-1-315-28153-7
Nr:
2168316553
chapter in monograph
5

Title:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej
Redaktor:
Publisher address:
Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Monografia stanowi efekt prac badawczych przeprowadzonych w ramach realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego nr 071/WE-KTE/01/2016/S/6071.
ISBN:
978-83-946335-0-9
Nr:
2168313877
monograph
See related chapters
6

Author:
Title:
Struktura finansowania deficytu budżetowego w Unii Europejskiej
Source:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 11-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946335-0-9
Nr:
2168313881
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
186 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Andrzej SZOPA, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-348
Nr:
2168315945
doctoral dissertation
8

Author:
Title:
Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
228 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Andrzej SZOPA, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-347
Nr:
2168313991
doctoral dissertation
9

Title:
Uwagi wstępne
Source:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 7-9
ISBN:
978-83-946335-0-9
Nr:
2168313879
preface / summary
See main document
10

Author:
Title:
Koncepcja "czarnych łabędzi" a zarządzanie ryzykiem finansowym
Source:
Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie : nowe wyzwania / red. Jerzy Bieliński i Paulina Nogal-Meger - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, s. 49-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64669-04-0
Access mode:
Nr:
2168299963
chapter in monograph
11

Title:
Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Publisher address:
Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015
Physical description:
136 s.: il.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach., Bibliogr. przy tekstach
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego nr 050/WE-KTE/01/2015/S/5050.
ISBN:
978-83-942651-6-8
Access mode:
Nr:
2168304813
monograph
See related chapters
12

Author:
Title:
Czynniki ryzyka kraju (sovereign risk)
Source:
Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 81-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego nr 050/WE-KTE/01/2015/S/5050.
ISBN:
978-83-942651-6-8
Access mode:
Nr:
2168304823
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Czynniki ryzyka kraju - sovereign risk
Source:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2014, s. 146-156. - Streszcz.
Signature:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302457
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Title:
Instrumenty pomiaru ryzyka niewypłacalności państw. Studium PIIGS : synteza wyników badań
Source:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2013, s. 49-60 - Bibliogr.
Signature:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288361
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Title:
Współzależności występujące w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie = Interdependencies in the Management of Financial Risk in the Enterprise
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 4 (2013) , s. 455-463. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287761
article
16

Author:
Title:
Właściwości ryzyka pogodowego = Properties of Weather Risk
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 46, nr 1 (2012) , s. 445-452. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168225798
article
17

Author:
Title:
Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
196 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Andrzej SZOPA, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-244
Nr:
2168259046
doctoral dissertation
18

Author:
Title:
Koniunktura gospodarcza a wykluczenie społeczne
Source:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 43-54
Signature:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266638
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Title:
Podstawy inżynierii finansowej
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012
Physical description:
172 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1677-4
Nr:
2168234220
monograph
20

Title:
Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne = Financial and Social Exclusion
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011) , s. 13-27. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225508
article
See main document
21

Author:
Title:
Podstawy teoretyczne funkcjonowania rynków finansowych
Source:
Ryzyko w finansach i bankowości / red. nauk. Beata Filipiak, Marek Dylewski - Warszawa: Difin; Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, 2010, s. 67-74 - Bibliogr.
Series:
(Studia Finansów i Bankowości)
ISBN:
978-83-7641-246-7
Nr:
2162223983
chapter in monograph
22

Author:
Title:
Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie = Optimization of Capital Structure in the Company
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010) , s. 739-748. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2166410655
article
23

Author:
Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych = Small and Medium Sized Enterprises in Derivatives Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 51 (2010) , s. 227-235. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 588)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2167745480
article
24

Title:
Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość = Project of Investment Strategy Course in Distance Learning
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010) , s. 1035-1042. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166380285
article
25

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług
Number:
nr 50
Redaktor:
Bielawska Aurelia
Publisher address:
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010
Physical description:
585 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 585)
Notes:
Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami MIKROFIRMA 2010, Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168265136
journal / series editorial
26

Author:
Title:
Opcje jako instrument hedgingu : kilka scenariuszy = Options as Hedging Instruments : a Few Scenarios
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 98 (2010) , s. 330-337. - Tytuł numeru: Finanse przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165680228
article
27

Author:
Title:
Koszt kapitału netto a zarządzanie ryzykiem finansowym = Net Capital Cost and Financial Risk Management
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 29 (2010) , s. 51-59. - Tytuł numeru: Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego
Ministerial journal list:
b
Nr:
2167722945
article
28

Author:
Title:
Kształtowanie profilu ryzyka w kombinacjach opcyjnych = Building of Risk Profile in Option Combinations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 40 (2009) , s. 317-323. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : rynki finansowe i ubezpieczenia
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 550)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2161796265
article
29

Author:
Title:
Warunki zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie = Conditions of Financial Risk Management in an Enterprise
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009) , s. 778-784. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50771
article
30

Author:
Title:
Efektywność zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym = Efficiency of Financial Risk Hedging
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/1 (2009) , s. 419-425. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50345
article
31

Author:
Fischl Bernd
Title:
Sources of Finance of Small and Medium Sized Enterprises in Germany
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
284 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Andrzej SZOPA, Bibliogr.
Signature:
eDr-135 Brak zgody Autora na udostępnianie
Nr:
51429
doctoral dissertation
32

Author:
Title:
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie : wykorzystanie metody szacowania ryzyka Delta-EVT
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
242 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Andrzej SZOPA, Bibliogr.Dostępna również na CD
Access mode:
Signature:
eDr-139
Nr:
51479
doctoral dissertation
33

Author:
Title:
Rynek instrumentów ustrukturyzowanych w Polsce
Source:
Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych / red. nauk. Beata Filipiak, Bożena Mikołajczyk - Warszawa: Difin, 2009, s. 103-110 - Bibliogr.
Series:
(Studia Finansów i Bankowości)
ISBN:
978-83-7641-127-9
Nr:
2166384262
chapter in monograph
34

Author:
Title:
Między ryzykiem a stopą zwrotu : nowe instrumenty finansowe
Source:
Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009, s. 127-133 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-227-3057-7
Nr:
2166597366
chapter in monograph
35

Author:
Title:
Metoda VAR w wycenie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa : Optimal Level of Financial Hedging
Source:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego / red. nauk. Danuta Dziawgo - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 271-280. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2227-2
Nr:
2164875791
chapter in monograph
36

Author:
Conference:
VIII Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Finansami - Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości", Międzyzdroje, Polska, od 2007-04-18 do 2007-04-20
Title:
Wycena aktywności mikroprzedsiębiorstw = Microenterprises Activity Valuation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 50, t. 1 (2007) , s. 341-345. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 455)
Nr:
51194
article
37

Author:
Title:
Ryzyko rynkowe w świetle wyników spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Market Risk of Firm Listed on Warsaw Stock Exchange
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 232-239. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166035426
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Gemzik-Salwach Agata
Title:
Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
277 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Andrzej SZOPA, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/303
Nr:
52676
doctoral dissertation
39

Author:
Title:
Zarządzanie należnościami w warunkach ryzyka
Source:
Rynek finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju. T.2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2005, s. 35-38
ISBN:
83-227-2366-0
Nr:
2166495133
chapter in monograph
40

Author:
Title:
Koszt kapitału spółek notowanych na GPW
Source:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 264-268. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165967327
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Kowalczyk Paulina
Title:
Strategia Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
117, [5] k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Andrzej SZOPA, Bibliogr.
Nr:
2166535241
doctoral dissertation
42

Title:
Skuteczność polityki bezpośredniego celu inflacyjnego
Source:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 239-244. - Summ.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51872
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Title:
Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym
Source:
Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse". - nr 1 (2005) , s. 1-7. - [odczyt: 27.03.2012]
Access mode:
Nr:
2168226315
article
44

Author:
Białas Małgorzata
Title:
Zastosowanie metody CreditMetrics w zarządzaniu bankiem komercyjnym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
158 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Andrzej SZOPA, Bibliogr.
Nr:
2166535373
doctoral dissertation
45

Author:
Perz Paweł
Title:
Ocena efektywności systemu zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
230 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Andrzej SZOPA, Bibliogr.
Nr:
2166539390
doctoral dissertation
46

Author:
Kasapi Andrew
Title:
Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu
Redaktor serii:
Tłumacz:
Golec Nikodem
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002
Physical description:
212 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rynki Finansowe)
ISBN:
83-88597-62-0
Nr:
2166623134
monograph
47

Author:
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie finansami - Klasyczne Zasady, Nowoczesne Narzędzia", Międzyzdroje, Polska, od 2002-04-10 do 2002-04-12
Title:
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie : założenia modelu = Financial Risk Management in a Company : Model Assumption
Source:
Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2002, s. 153-158. - Streszcz., summ.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-913327-0-5
Nr:
2168245630
chapter in conference materials
48

Author:
Francis Jack Clark , Taylor Richard W.
Title:
Podstawy inwestowania : wycena papierów wartościowych i konstrukcja portfela
Tłumacz:
Redaktor serii:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001
Physical description:
482 s.; 24 cm
Series:
(Finanse i Inwestycje)
ISBN:
83-88597-35-3
Nr:
2166623415
monograph
49

Author:
McDougall Alan
Title:
Swapy : techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem
Redaktor serii:
Tłumacz:
Łuczkiewicz Grzegorz
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2001
Physical description:
214 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rynki Finansowe)
ISBN:
83-88597-30-2
Nr:
2166623670
monograph
50

Title:
Prognozowanie rynków finansowych : kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami
Tłumacz:
Redaktor serii:
Redaktor:
Dunis Christian L.
Publisher address:
Kraków: Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001
Physical description:
344 s.: il.; 24 cm
Series:
(Finanse i Inwestycje)
ISBN:
83-88597-15-9
Nr:
2166628968
monograph
51

Author:
Saunders Anthony
Title:
Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus
Redaktor serii:
Tłumacz:
Łuczkiewicz Grzegorz
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001
Physical description:
206 s.: il.; 24 cm
Series:
(Finanse i Inwestycje)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88597-37-X
Nr:
2166623306
monograph
52

Title:
Instrumenty pochodne : wprowadzenie
Redaktor serii:
Tłumacz:
Ferlak Marcin
Publisher address:
Kraków: Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001
Physical description:
206 s.: il.; 22x28 cm
Series:
(Seria Giełdowa)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88597-16-7
Nr:
2166629418
monograph
53

Title:
Rynek obligacji : wprowadzenie
Redaktor serii:
Tłumacz:
Golec Nikodem
Publisher address:
Kraków: Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001
Physical description:
355 s.: il.; 21x28 cm
Series:
(Seria Giełdowa)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88597-38-8
Nr:
2166629249
monograph
54

Author:
Best Philip
Title:
Wartość narażona na ryzyko : obliczanie i wdrażanie modelu VAR
Redaktor serii:
Tłumacz:
Komański Andrzej
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2000
Physical description:
248 s.: il.; 24 cm + 1 dysk optyczny CD-ROM
Series:
(Finanse i Inwestycje)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88597-01-9
Nr:
2166627745
monograph
55

Author:
Steiner Robert
Title:
Kalkulacje finansowe : wycena instrumentów rynku walutowego i pieniężnego
Redaktor serii:
Tłumacz:
Skorczyńska Agnieszka
, Jarecki Tomasz
Publisher address:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2000
Physical description:
517 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rynki Finansowe)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
ISBN:
83-87916-49-8
Nr:
2166384279
monograph
56

Author:
Bennett Dominic
Title:
Ryzyko walutowe : instrumenty i strategie zabezpieczające
Redaktor:
Tłumacz:
Juda Jacek
, Wysocki Szymon
Publisher address:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2000
Physical description:
253 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rynki Finansowe)
ISBN:
83-87916-48-X
Nr:
2166611357
monograph
57

Title:
Otwartość gospodarki a ryzyko finansowe
Source:
Globalizacja w gospodarce światowej / [red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński] - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000, s. 421-427
ISBN:
83-86230-76-2
Nr:
2168229796
chapter in monograph
58

Author:
Title:
Wpływ zmian kursów walutowych na kondycję finansową przedsiębiorstwa
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 230-235 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238364
chapter in conference materials
See main document
59

Author:
Roth Paul
Title:
Rynki walutowe i pieniężne : instrumenty finansowe i ich zastosowanie
Redaktor:
Tłumacz:
Grabowska Anita
, Kucharski Dariusz
Publisher address:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2000
Physical description:
368 s.: il.; 24 cm + dyskietka
Series:
(Finanse i Inwestycje)
ISBN:
83-87916-53-6
Nr:
2166621046
monograph
60

Author:
Matten Chris
Title:
Zarządzanie kapitałem bankowym : alokacja kapitału i pomiar wyników
Redaktor serii:
Tłumacz:
Łuczkiewicz Grzegorz
Publisher address:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2000
Physical description:
230 s.: il; 24 cm
Series:
(Finanse i Inwestycje)
ISBN:
83-87916-46-3
Nr:
2166622933
monograph
61

Author:
Title:
Ryzyko kursowe
Source:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 157-164
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241634
chapter in conference materials
See main document
62

Title:
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 98-174
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227252
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Ross Stephen A. , Westerfield Randolph W. , Jordan Bradford D.
Title:
Finanse przedsiębiorstw
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Tarnowska Katarzyna
, Lalicka Małgorzata
Publisher address:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 1999
Physical description:
787 s.: il.; 29 cm
ISBN:
83-87916-45-5
Nr:
2168251916
monograph
64

Author:
Title:
Obligacje katastrofalne jako przykład wykorzystania rynku kapitałowego dla ochrony przed zdarzeniami losowymi
Source:
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO]1998, s. 55-61
Signature:
NP-462/Magazyn
Nr:
2168265350
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Author:
Conference:
Konferencja: Giełdy i transakcje terminowe, Ustroń, Polska, od 1998-06-17 do 1998-06-19
Title:
Strategie opcyjne a ograniczenia polskiego rynku finansowego
Source:
Giełdy i transakcje terminowe : Ustroń, 17-19 czerwca 1998 r. / [red. zeszytu: Kazimierz GÓRKA] - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1998, s. 24-31
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej ; vol. 2, nr 3)
Nr:
2168279825
chapter in conference materials
See main document
66

Author:
Błażej Borzym , Jerzy Dzieża , Dariusz Gątarek , Wiesław Krzywina , Adam Maciejewski , Marek Rutkowski , Ludwik Sobolewski , Andrzej Sopoćko , Szopa Andrzej , Paweł Orkisz
Title:
Bariery rozwoju polskiego rynku instrumentów pochodnych
Source:
Rynek Kapitałowy - Penetrator - (dodatek - Rynek Terminowy)1998. - 1, s. 5-11
Nr:
2168251926
voice in discussion / interview
67

Title:
Implikacje modeli pogoni za rentą dla polityki antymonopolowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
183 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 10 k.
Notes:
Promotor: Andrzej SZOPA, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/713
Nr:
2168265328
doctoral dissertation
68

Title:
Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego
Publisher address:
Kraków: Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 1997
Physical description:
116 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-904118-2-2
Nr:
2168241892
monograph
69

Author:
Title:
Pieniądz gotówkowy a podaż pieniądza krajowego
Source:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 81-92
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226168
chapter in monograph
See main document
70

Author:
Title:
Rola czynnika zagranicznego w kształtowaniu zdolności gospodarki do absorpcji nowych emisji akcji
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 1[246]-18[263]
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265914
chapter in unpublished scientific work
71

Author:
Title:
Stopa procentowa w Polsce : prognoza zmian do 2000 roku
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 1[265]-12[276]
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265918
chapter in unpublished scientific work
72

Author:
Title:
The Transformation Process: from Command to Markets
Source:
Modernization Crisis : the Transformation of Poland / ed. William Dan Perdue - Westport, Connecticut; London: Praeger Publishers, 1995, s. 71-91
ISBN:
0-275-95009-3
Nr:
2166384240
chapter in monograph
73

Author:
Title:
Strategia handlu opcjami
Source:
Penetrator. - nr 9 (1994) , s. 17-19
Nr:
2168233654
article
74

Author:
Title:
Strategia handlu opcjami. (Cz. 2), Ochronna opcja PUT i parytet PUT/CALL : arbitaż cenowy
Source:
Penetrator. - nr 10 (1994) , s. 14-15
Nr:
2168233650
article
75

Author:
Title:
Zmiany stopy inwestycji w Polsce w latach 1961-1986 = Changes in the Rate of Investment in Poland in 1961-1986
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1990. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 32-34. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275931
varia
76

Author:
Title:
Koncentracja produkcji a koncentracja własności
Source:
Własność / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1990, s. 57-61
Nr:
2168251980
chapter in monograph
77

Author:
Title:
Mechanizm kształtowania stopy inwestycji = The Mechanism of Investment Rate Changes
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988) , s. 89-100. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249092
article
See main document
78

Author:
Title:
Równanie równowagi ekonomicznej = The Equation of Economic Equilibrium
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 253 (1988) , s. 5-23. - Rez., summ.
Nr:
2168282207
article
See main document
79

Author:
Title:
Zmiany stopy inwestycji a sytuacja gospodarcza kraju = Changes in the Rate of Investment and the Economic Situation of the Country
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 87-88. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275959
varia
80

Author:
Conference:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Title:
Mechanizm funkcjonowania a struktura Centrum
Source:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 123-132
Nr:
2168332247
chapter in conference materials
See main document
81

Author:
Title:
Ekonomiczny mechanizm reprodukcji majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej = Economic Mechanism of Fixed Assets' Reproduction in the Socialist Economy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
301 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 79)
Notes:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168265232
monograph
82

Author:
Title:
O niektórych problemach zwiazanych z dekapitalizacją majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej = Some Problems Pertaining to Decapitalization of Fixed Assets in Socialist Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 235 (1987) , s. 57-74. - Rez., summ.
Nr:
2168279999
article
See main document
83

Author:
Title:
Metodologiczne problemy związane z zastosowaniem formuły M. Kaleckiego w empirycznych badaniach wzrostu gospodarczego
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 126 (1986) , s. 33-46. - Tytuł numeru: Studia i przyczynki młodych pracowników nauki
Nr:
2168323523
article
84

Author:
Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 213, 214, 225-226
Nr:
2168265806
voice in discussion / interview
See main document
85

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 149-162
Nr:
2168265312
chapter in conference materials
See main document
86

Author:
Title:
Mechanizm ekonomiczny a zakres interwencji centrum w procesie kształtowania cen
Source:
Prace i Materiały Zakładu Badania Cen. - 80 (1985) , s. 104-118
Nr:
2168265464
article
87

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[196]-15[210]
Nr:
2168273568
chapter in conference materials
88

Author:
Title:
System motywacyjny przedsiębiorstwa i jego szczególne wymogi
Source:
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 335-348
Nr:
2168265286
chapter in conference materials
See main document
89

Author:
Title:
Zakres wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu dochodu narodowego = The Level of Job Exchange Availability and the Growth Rate of National Income
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 180 (1984) , s. 57-68. - Summ., rez.
Nr:
2168272388
article
See main document
90

Author:
Title:
Kryteria oceny wzrostu gospodarczego : głos w dyskusji = Criteria of Estimation of Economic Growth
Source:
Ekonomista. - nr 2 (1983) , s. 295-311. - Summ., rez.
Nr:
2168227190
article
91

Author:
Title:
Adapting the Kaleck's Formula of Economic Growth to the Needs of Empirical Research
Source:
Oeconomica Polona. - nr 1 (1983) , s. 1-33. - Summ.
Nr:
2168227814
article
92

Author:
Title:
Sposób interpretacji formuły Kaleckiego a możliwość jej weryfikacji : (koreferat)
Source:
Jakościowe czynniki wzrostu gospodarczego - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1982, s. 243-252
Series:
(Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Planowania i Statystyki ; 97)
Nr:
2168265314
chapter in monograph
93

Author:
Title:
Efektywność makroekonomiczna a założenia reformy gospodarczej = Macroeconomic Effectiveness and Assumptions of Economic Reform
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982) , s. 31-48
Nr:
2168230670
article
94

Author:
Title:
Adaptacja formuły wzrostu gospodarczego M. Kaleckiego do potrzeb badań empirycznych = Adaptation of the M. Kalecki's Growth Formula to the Empirical Research
Source:
Ekonomista. - nr 5/6 (1982) , s. 607-642. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168228054
article
95

Author:
Title:
Procesy wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu wydajności pracy w Polsce w latach 1961-1977
Source:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 205-216
Nr:
2168233656
chapter in conference materials
See main document
96

Author:
Title:
Destabilizacyjne rozwiązania
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 43 (1981) , s. 9
Nr:
2168267448
article
97

Author:
Title:
Sposoby określania okresu eksploatacji majątku trwałego = Methods of the Determination of the Period of Replacement of Capital Assets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981) , s. 99-107. - Rez., summ.
Nr:
2168234332
article
See main document
98

Author:
Title:
Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
[4], IX, 274 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Adam RYBARSKI, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/236
Nr:
2168265332
doctoral dissertation
99

Author:
Title:
Przyczyny emigracji kadr z wyższym wykształceniem z krajów rozwijających się do krajów wysoko rozwiniętych = Reasons for the Emigration of University-level Educated Professionals from the Developing Countries to the Developed Ones
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978) , s. 117-123. - Rez., summ.
Nr:
2168240836
article
See main document
100

Author:
Title:
Zmiany w strukturze ekonomicznej Arabskiej Republiki Egiptu = Changes in the Economic Structure of the Arab Republic of Egypt
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975) , s. 39-61. - Summ., rez.
Nr:
2168250582
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
179 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
045/WE-KTE/01/2014/S/4241
Signature:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302421
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
206 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
021/WE-KTE/01/2013/S/3021
Signature:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288315
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
205 [2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
33/KTE/1/2012/S/033
Signature:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266614
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
57 k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
38/KRFI/2/2009/S/502
Signature:
NP-1308/Magazyn
Nr:
2168220498
unpublished scientific work
5

Title:
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
59 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
31/KRFI/2/2008/S/448
Signature:
NP-1230/Magazyn
Nr:
2163826088
unpublished scientific work
6

Title:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : raport końcowy. [2]
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
36 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-284/[2]/Magazyn
Nr:
2168265926
unpublished scientific work
1
Wpływ zmian cen energii na wzrost gospodarczy Polski / Andrzej Brożek ; Promotor: Andrzej SZOPA ; Promotor pomocniczy: Michał THLON. - Kraków, 2018. - 302 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003379
2
Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw = Interaction Between Financing Public Debt and Business Operations / Andrzej SZOPA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 2 (2017), s. 145-151. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/8230.pdf. - ISSN 2450-7741
3
Wybrane zagadnienia ryzyka na rynkach finansowych / Michał THLON, Rafał SIERADZKI, Andrzej SZOPA. - Rzeszów : Innoreg Sp. z o.o., 2017. - 137 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946335-1-6
4
Financial Risk and Financialization / Andrzej SZOPA // W: Financialization and the Economy / ed. by Agata Gemzik-Salwach and Krzysztof Opolski. - Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2017. - (Routledge Critical Studies in Finance and Stability). - S. 125-134. - Bibliogr. - ISBN 978-1-138-24103-9 ; 978-1-315-28153-7
5
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016. - 136 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-946335-0-9
6
Struktura finansowania deficytu budżetowego w Unii Europejskiej / Andrzej SZOPA // W: Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016. - S. 11-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946335-0-9
7
Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Rafał SIERADZKI ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2016. - 186 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003234
8
Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku / Marcin Mrowiec ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2016. - 228 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003233
9
Uwagi wstępne / Andrzej SZOPA, Michał THLON // W: Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016. - S. 7-9. - ISBN 978-83-946335-0-9
10
Koncepcja "czarnych łabędzi" a zarządzanie ryzykiem finansowym / Andrzej SZOPA // W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie : nowe wyzwania / red. Jerzy Bieliński i Paulina Nogal-Meger. - Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. - S. 49-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64669-04-0. - Pełny tekst: http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/upload/files/Zarz%C4%85dzanie%20w%20przedsi%C4%99biorstwie%20i%20regionie.%20Nowe%20wyzwania.pdf
11
Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line] / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - 136 s. : il. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-942651-6-8. - Pełny tekst: http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf
12
Czynniki ryzyka kraju (sovereign risk) / Andrzej SZOPA // W: Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line] / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA. - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 81-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-6-8. - Pełny tekst: http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf
13
Czynniki ryzyka kraju - sovereign risk / Andrzej SZOPA // W: Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2014), s. 146-156. - Streszcz.
14
Instrumenty pomiaru ryzyka niewypłacalności państw. Studium PIIGS : synteza wyników badań / Andrzej SZOPA // W: Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2013), s. 49-60. - Bibliogr.
15
Współzależności występujące w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie = Interdependencies in the Management of Financial Risk in the Enterprise / Andrzej SZOPA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 4 (2013), s. 455-463. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_4_35.pdf. - ISSN 2084-5189
16
Właściwości ryzyka pogodowego = Properties of Weather Risk / Andrzej SZOPA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 46, nr 1 (2012), s. 445-452. - Summ. - Pełny tekst: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=4862. - ISSN 0459-9586
17
Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych / Tomasz Gąsior ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2012. - 196 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002695
18
Koniunktura gospodarcza a wykluczenie społeczne / Andrzej SZOPA // W: Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. - (2012), s. 43-54
19
Podstawy inżynierii finansowej / Andrzej SZOPA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 172 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1677-4
20
Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne = Financial and Social Exclusion / Bogumiła SZOPA, Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011), s. 13-27. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Szopa_Szopa.pdf. - ISSN 1644-8979
21
Podstawy teoretyczne funkcjonowania rynków finansowych / Andrzej SZOPA // W: Ryzyko w finansach i bankowości / red. nauk. Beata Filipiak, Marek Dylewski. - Warszawa : Difin; Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, 2010. - (Studia Finansów i Bankowości). - S. 67-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-246-7
22
Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie = Optimization of Capital Structure in the Company / Andrzej SZOPA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010), s. 739-748. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu=55&zeszyt=2. - ISSN 0459-9586
23
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych = Small and Medium Sized Enterprises in Derivatives Market / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 588). - nr 51 (2010), s. 227-235. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010. - ISSN 1896-382X
24
Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość = Project of Investment Strategy Course in Distance Learning / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE, Andrzej SZOPA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010), s. 1035-1042. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu=80&zeszyt=2. - ISSN 0459-9586
25
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług / [red. nauk. Aurelia Bielawska, Andrzej SZOPA]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - nr 50. - 585 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol, ang. lub niem. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami MIKROFIRMA 2010. - Dostępny w World Wide Web. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 585). - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/585/ZN_585.pdf. - ISSN 1896-382X
26
Opcje jako instrument hedgingu : kilka scenariuszy = Options as Hedging Instruments : a Few Scenarios / Andrzej SZOPA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 98 (2010), s. 330-337. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
27
Koszt kapitału netto a zarządzanie ryzykiem finansowym = Net Capital Cost and Financial Risk Management / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 29 (2010), s. 51-59. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego. - ISSN 1426-9724
28
Kształtowanie profilu ryzyka w kombinacjach opcyjnych = Building of Risk Profile in Option Combinations / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 550). - nr 40 (2009), s. 317-323. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : rynki finansowe i ubezpieczenia. - ISSN 1896-382X
29
Warunki zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie = Conditions of Financial Risk Management in an Enterprise / Andrzej SZOPA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009), s. 778-784. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
30
Efektywność zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym = Efficiency of Financial Risk Hedging / Andrzej SZOPA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/1 (2009), s. 419-425. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
31
Sources of Finance of Small and Medium Sized Enterprises in Germany / Bernd Fischl ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2009. - 284 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie : wykorzystanie metody szacowania ryzyka Delta-EVT / Michał THLON ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2009. - 242 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna również na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001802
33
Rynek instrumentów ustrukturyzowanych w Polsce / Andrzej SZOPA // W: Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych / red. nauk. Beata Filipiak, Bożena Mikołajczyk. - Warszawa : Difin, 2009. - (Studia Finansów i Bankowości). - S. 103-110. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-127-9
34
Między ryzykiem a stopą zwrotu : nowe instrumenty finansowe / Andrzej SZOPA // W: Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 127-133. - Bibliogr. - ISBN 978-83-227-3057-7
35
Metoda VAR w wycenie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa : Optimal Level of Financial Hedging / Andrzej SZOPA // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego / red. nauk. Danuta Dziawgo. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 271-280. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2227-2
36
Wycena aktywności mikroprzedsiębiorstw = Microenterprises Activity Valuation / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 455). - nr 50, t. 1 (2007), s. 341-345. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
37
Ryzyko rynkowe w świetle wyników spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Market Risk of Firm Listed on Warsaw Stock Exchange / Andrzej SZOPA // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 232-239. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
38
Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym / Agata Gemzik-Salwach ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2006. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001017a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001017b
39
Zarządzanie należnościami w warunkach ryzyka / Andrzej SZOPA // W: Rynek finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju. T.2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 35-38. - ISBN 83-227-2366-0
40
Koszt kapitału spółek notowanych na GPW / Andrzej SZOPA // W: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 264-268. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-2-X
41
Strategia Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM) / Paulina Kowalczyk ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2005. - 117, [5] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Skuteczność polityki bezpośredniego celu inflacyjnego / Bogumiła SZOPA, Andrzej SZOPA // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 239-244. - Summ. - ISBN 83-89823-31-4
43
Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym / Andrzej SZOPA // Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - nr 1 (2005), s. 1-7. - [odczyt: 27.03.2012]. - Pełny tekst: http://www.e-finanse.com/artykuly/10.pdf. - ISSN 1734-039X
44
Zastosowanie metody CreditMetrics w zarządzaniu bankiem komercyjnym / Małgorzata Białas ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2004. - 158 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Ocena efektywności systemu zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym / Paweł Perz ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2003. - 230 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu / Andrew Kasapi ; przeł. Nikodem Golec ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 212 s. : il. ; 24 cm. - (Rynki Finansowe). - ISBN 83-88597-62-0
47
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie : założenia modelu = Financial Risk Management in a Company : Model Assumption / Andrzej SZOPA // W: Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2002. - (Czas na Pieniądz). - S. 153-158. - Streszcz., summ. - ISBN 83-913327-0-5
48
Podstawy inwestowania : wycena papierów wartościowych i konstrukcja portfela / Jack Clark Francis, Richard W. Taylor ; przeł. Joanna WYROBEK ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. - 482 s. ; 24 cm. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-88597-35-3
49
Swapy : techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem / Alan McDougall ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001. - 214 s. : il. ; 24 cm. - (Finanse i Inwestycje. Rynki Finansowe). - ISBN 83-88597-30-2
50
Prognozowanie rynków finansowych : kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami / red. Christian L. Dunis ; przeł. Paweł KAWA ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001. - 344 s. : il. ; 24 cm. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-88597-15-9
51
Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus / Anthony Saunders ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-88597-37-X
52
Instrumenty pochodne : wprowadzenie / Reuters ; przeł. Marcin Ferlak ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001. - 206 s. : il. ; 22x28 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Seria Giełdowa). - ISBN 83-88597-16-7
53
Rynek obligacji : wprowadzenie / Reuters ; przeł. Nikodem Golec ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001. - 355 s. : il. ; 21x28 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Seria Giełdowa). - ISBN 83-88597-38-8
54
Wartość narażona na ryzyko : obliczanie i wdrażanie modelu VAR / Philip Best ; przeł. Andrzej Komański ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 248 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny CD-ROM. - Bibliogr. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-88597-01-9
55
Kalkulacje finansowe : wycena instrumentów rynku walutowego i pieniężnego / Robert Steiner ; [przeł. Agnieszka Skorczyńska, Tomasz Jarecki] ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 517 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - (Rynki Finansowe). - ISBN 83-87916-49-8
56
Ryzyko walutowe : instrumenty i strategie zabezpieczające / Dominic Bennett ; [przeł. Jacek Juda, Szymon Wysocki] ; [red. nauk. Andrzej SZOPA]. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 253 s. : il. ; 24 cm. - (Rynki Finansowe). - ISBN 83-87916-48-X
57
Otwartość gospodarki a ryzyko finansowe / Bogumiła SZOPA, Andrzej SZOPA // W: Globalizacja w gospodarce światowej / [red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński]. - Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000. - S. 421-427. - ISBN 83-86230-76-2
58
Wpływ zmian kursów walutowych na kondycję finansową przedsiębiorstwa / Andrzej SZOPA // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 230-235. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
59
Rynki walutowe i pieniężne : instrumenty finansowe i ich zastosowanie / Paul Roth ; [przeł. Anita Grabowska, Dariusz Kucharski] ; [red. nauk. Andrzej SZOPA]. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 368 s. : il. ; 24 cm + dyskietka. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-87916-53-6
60
Zarządzanie kapitałem bankowym : alokacja kapitału i pomiar wyników / Chris Matten ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 230 s. : il ; 24 cm. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-87916-46-3
61
Ryzyko kursowe / Andrzej SZOPA // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 157-164. - ISBN 83-910502-5-4
62
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym / Stanisław BELNIAK, Zofia DACH, Leszek KAŁKOWSKI, Marek LEŚNIAK, Stanisław OWSIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Artur POLLOK, Andrzej SZOPA // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 98-174. - ISBN 83-01-12752-X
63
Finanse przedsiębiorstw / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan ; red. nauk. przekł. Andrzej SZOPA ; poszczególne rozdz. przeł. Katarzyna Tarnowska, Marta WAJDA, Joanna WYROBEK, Mirosław RACZYŃSKI, Małgorzata Lalicka, Dariusz WĘDZKI, Andrzej SZOPA. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1999. - 787 s. : il. ; 29 cm. - ISBN 83-87916-45-5
64
Obligacje katastrofalne jako przykład wykorzystania rynku kapitałowego dla ochrony przed zdarzeniami losowymi / Andrzej SZOPA // W: Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO]. - (1998), s. 55-61
65
Strategie opcyjne a ograniczenia polskiego rynku finansowego / Andrzej SZOPA // W: Giełdy i transakcje terminowe : Ustroń, 17-19 czerwca 1998 r. / [red. zeszytu: Kazimierz GÓRKA]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1998. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, ISSN 1429-673X ; vol. 2, nr 3). - S. 24-31
66
Bariery rozwoju polskiego rynku instrumentów pochodnych / Błażej Borzym, Jerzy Dzieża, Dariusz Gątarek, Wiesław Krzywina, Adam Maciejewski, Marek Rutkowski, Ludwik Sobolewski, Andrzej Sopoćko, Andrzej SZOPA, Paweł Orkisz // Rynek Kapitałowy - Penetrator - (dodatek - Rynek Terminowy). - 1 (1998), s. 5-11. - ISSN 1233-3050
67
Implikacje modeli pogoni za rentą dla polityki antymonopolowej / Mirosław RACZYŃSKI ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 1997. - 183 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 10 k. - Bibliogr.
68
Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ, Andrzej SZOPA, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków : Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 1997. - 116 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-904118-2-2
69
Pieniądz gotówkowy a podaż pieniądza krajowego / Andrzej SZOPA // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 81-92. - ISBN 83-86077-913
70
Rola czynnika zagranicznego w kształtowaniu zdolności gospodarki do absorpcji nowych emisji akcji / Andrzej SZOPA // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[246]-18[263]
71
Stopa procentowa w Polsce : prognoza zmian do 2000 roku / Andrzej SZOPA // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[265]-12[276]
72
The Transformation Process: from Command to Markets / Andrzej SZOPA // W: Modernization Crisis : the Transformation of Poland / ed. William Dan Perdue. - Westport, Connecticut; London : Praeger Publishers, 1995. - S. 71-91. - ISBN 0-275-95009-3
73
Strategia handlu opcjami / Andrzej SZOPA // Penetrator. - nr 9 (1994), s. 17-19. - ISSN 1233-3050
74
Strategia handlu opcjami. (Cz. 2), Ochronna opcja PUT i parytet PUT/CALL : arbitaż cenowy / Andrzej SZOPA // Penetrator. - nr 10 (1994), s. 14-15. - ISSN 1233-3050
75
Zmiany stopy inwestycji w Polsce w latach 1961-1986 = Changes in the Rate of Investment in Poland in 1961-1986 / Andrzej SZOPA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988 (1990), s. 32-34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
76
Koncentracja produkcji a koncentracja własności / Andrzej SZOPA // W: Własność / red. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1990. - S. 57-61
77
Mechanizm kształtowania stopy inwestycji = The Mechanism of Investment Rate Changes / Andrzej SZOPA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 89-100. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
78
Równanie równowagi ekonomicznej = The Equation of Economic Equilibrium / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 253 (1988), s. 5-23. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
79
Zmiany stopy inwestycji a sytuacja gospodarcza kraju = Changes in the Rate of Investment and the Economic Situation of the Country / Andrzej SZOPA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 87-88. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
80
Mechanizm funkcjonowania a struktura Centrum / Andrzej SZOPA // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 123-132
81
Ekonomiczny mechanizm reprodukcji majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej = Economic Mechanism of Fixed Assets' Reproduction in the Socialist Economy / Andrzej SZOPA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 301 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 79)
82
O niektórych problemach zwiazanych z dekapitalizacją majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej = Some Problems Pertaining to Decapitalization of Fixed Assets in Socialist Economy / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 235 (1987), s. 57-74. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
83
Metodologiczne problemy związane z zastosowaniem formuły M. Kaleckiego w empirycznych badaniach wzrostu gospodarczego / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 126 (1986), s. 33-46. - Tytuł numeru: Studia i przyczynki młodych pracowników nauki. - ISSN 0208-4902
84
Dyskusja / Andrzej SZOPA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 213, 214, 225-226
85
Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne / Andrzej SZOPA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 149-162
86
Mechanizm ekonomiczny a zakres interwencji centrum w procesie kształtowania cen / Andrzej SZOPA // Prace i Materiały Zakładu Badania Cen. - 80 (1985), s. 104-118
87
Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne / Andrzej SZOPA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[196]-15[210]
88
System motywacyjny przedsiębiorstwa i jego szczególne wymogi / Andrzej SZOPA // W: Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 335-348
89
Zakres wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu dochodu narodowego = The Level of Job Exchange Availability and the Growth Rate of National Income / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 180 (1984), s. 57-68. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
90
Kryteria oceny wzrostu gospodarczego : głos w dyskusji = Criteria of Estimation of Economic Growth / Andrzej SZOPA // Ekonomista. - nr 2 (1983), s. 295-311. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
91
Adapting the Kaleck's Formula of Economic Growth to the Needs of Empirical Research / Andrzej SZOPA // Oeconomica Polona : Journal of the Economic Committee of the Polish Academy of Sciences and of the Polish Economic Society. - nr 1 (1983), s. 1-33. - Summ. - ISSN 0137-5806
92
Sposób interpretacji formuły Kaleckiego a możliwość jej weryfikacji : (koreferat) / Andrzej SZOPA // W: Jakościowe czynniki wzrostu gospodarczego : praca zbiorowa. - Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1982. - (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki ; 97). - S. 243-252
93
Efektywność makroekonomiczna a założenia reformy gospodarczej = Macroeconomic Effectiveness and Assumptions of Economic Reform / Andrzej SZOPA // Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982), s. 31-48. - ISSN 0079-578X
94
Adaptacja formuły wzrostu gospodarczego M. Kaleckiego do potrzeb badań empirycznych = Adaptation of the M. Kalecki's Growth Formula to the Empirical Research / Andrzej SZOPA // Ekonomista. - nr 5/6 (1982), s. 607-642. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
95
Procesy wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu wydajności pracy w Polsce w latach 1961-1977 / Andrzej SZOPA // W: Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 205-216
96
Destabilizacyjne rozwiązania / Andrzej SZOPA // Życie Gospodarcze. - nr 43 (1981), s. 9. - ISSN 0137-7299
97
Sposoby określania okresu eksploatacji majątku trwałego = Methods of the Determination of the Period of Replacement of Capital Assets / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981), s. 99-107. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
98
Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977 / Andrzej SZOPA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1980. - [4], IX, 274 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
99
Przyczyny emigracji kadr z wyższym wykształceniem z krajów rozwijających się do krajów wysoko rozwiniętych = Reasons for the Emigration of University-level Educated Professionals from the Developing Countries to the Developed Ones / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 117-123. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
100
Zmiany w strukturze ekonomicznej Arabskiej Republiki Egiptu = Changes in the Economic Structure of the Arab Republic of Egypt / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975), s. 39-61. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
101
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 179 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
102
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 206 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
103
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 205 [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
104
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce / kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół wykonawców: Andrzej SZOPA, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 57 k. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
105
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce / kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół: Andrzej SZOPA, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
106
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : raport końcowy. [2] / [oprac. Andrzej SZOPA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 36 k. : il. ; 30 cm
1
Brożek A., (2018), Wpływ zmian cen energii na wzrost gospodarczy Polski, Prom. Szopa A., Kraków : , 302 k.
2
Szopa A., (2017), Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (88) cz. 2, s. 145-151; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/8230.pdf
3
Thlon M., Sieradzki R., Szopa A., (2017), Wybrane zagadnienia ryzyka na rynkach finansowych, Rzeszów : Innoreg Sp. z o.o., 137 s.
4
Szopa A., (2017), Financial Risk and Financialization. [W:] Gemzik-Salwach A., Opolski K. (red.), Financialization and the Economy, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, s. 125-134.
5
Szopa A., Thlon M. (red.), (2016), Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 136 s.
6
Szopa A., (2016), Struktura finansowania deficytu budżetowego w Unii Europejskiej. [W:] Szopa A., Thlon M. (red.), Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., s. 11-19.
7
Sieradzki R., (2016), Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prom. Szopa A., Kraków : , 186 k.
8
Mrowiec M., (2016), Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku, Prom. Szopa A., Kraków : , 228 k.
9
Szopa A., Thlon M., (2016), Uwagi wstępne. [W:] Szopa A., Thlon M. (red.), Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., s. 7-9.
10
Szopa A., (2015), Koncepcja "czarnych łabędzi" a zarządzanie ryzykiem finansowym. [W:] Bieliński J., Nogal-Meger P. (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie : nowe wyzwania, Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 49-58.
11
Szopa A., Zamora P. (red.), (2015), Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka, [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 136 s.
12
Szopa A., (2015), Czynniki ryzyka kraju (sovereign risk). [W:] Szopa A., Zamora P. (red.), Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 81-96.
13
Szopa A., (2014), Czynniki ryzyka kraju - sovereign risk. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja, s. 146-156.
14
Szopa A., (2013), Instrumenty pomiaru ryzyka niewypłacalności państw. Studium PIIGS : synteza wyników badań. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania, s. 49-60.
15
Szopa A., (2013), Współzależności występujące w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 2, cz. 4, s. 455-463; http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_4_35.pdf
16
Szopa A., (2012), Właściwości ryzyka pogodowego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 46, nr 1, s. 445-452; http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=4862
17
Gąsior T., (2012), Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych, Prom. Szopa A., Kraków : , 196 k.
18
Szopa A., (2012), Koniunktura gospodarcza a wykluczenie społeczne. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy, s. 43-54.
19
Szopa A., (2012), Podstawy inżynierii finansowej, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 172 s.
20
Szopa B., Szopa A., (2011), Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 11, s. 13-27; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Szopa_Szopa.pdf
21
Szopa A., (2010), Podstawy teoretyczne funkcjonowania rynków finansowych. [W:] Filipiak B., Dylewski M. (red.), Ryzyko w finansach i bankowości, Warszawa : Difin : Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, s. 67-74.
22
Szopa A., (2010), Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 44, nr 2, s. 739-748; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu=55&zeszyt=2
23
Szopa A., (2010), Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 51, s. 227-235.
24
Stanisławska-Mischke A., Szopa A., (2010), Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 44, nr 2, s. 1035-1042; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu=80&zeszyt=2
25
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług / [red. nauk. Aurelia Bielawska, Andrzej SZOPA]("Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński", nr 585) Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - nr 50. - 585 s.: il.; 24 cm. - 1896-382X
26
Szopa A., (2010), Opcje jako instrument hedgingu : kilka scenariuszy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 98, s. 330-337.
27
Szopa A., (2010), Koszt kapitału netto a zarządzanie ryzykiem finansowym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 29, s. 51-59.
28
Szopa A., (2009), Kształtowanie profilu ryzyka w kombinacjach opcyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 40, s. 317-323.
29
Szopa A., (2009), Warunki zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 48, s. 778-784.
30
Szopa A., (2009), Efektywność zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/1, s. 419-425.
31
Fischl B., (2009), Sources of Finance of Small and Medium Sized Enterprises in Germany, Prom. Szopa A., Kraków : , 284 k.
32
Thlon M., (2009), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie: wykorzystanie metody szacowania ryzyka Delta-EVT, Prom. Szopa A., Kraków : , 242 k.
33
Szopa A., (2009), Rynek instrumentów ustrukturyzowanych w Polsce. [W:] Filipiak B., Mikołajczyk B. (red.), Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych, Warszawa : Difin, s. 103-110.
34
Szopa A., (2009), Między ryzykiem a stopą zwrotu : nowe instrumenty finansowe. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 127-133.
35
Szopa A., (2008), Metoda VAR w wycenie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa : Optimal Level of Financial Hedging. [W:] Dziawgo D. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 271-280.
36
Szopa A., (2007), Wycena aktywności mikroprzedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, t. 1, s. 341-345.
37
Szopa A., (2007), Ryzyko rynkowe w świetle wyników spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 232-239.
38
Gemzik-Salwach A., (2006), Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym, Prom. Szopa A., Kraków : , 277 k.
39
Szopa A., (2005), Zarządzanie należnościami w warunkach ryzyka. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju. T.2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 35-38.
40
Szopa A., (2005), Koszt kapitału spółek notowanych na GPW. [W:] Czekaj J. (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 264-268.
41
Kowalczyk P., (2005), Strategia Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM), Prom. Szopa A., Kraków : , 117, [5] k.
42
Szopa B., Szopa A., (2005), Skuteczność polityki bezpośredniego celu inflacyjnego. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 239-244.
43
Szopa A., (2005), Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym, "Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse"" [on-line], nr 1, s. 1-7; http://www.e-finanse.com/artykuly/10.pdf
44
Białas M., (2004), Zastosowanie metody CreditMetrics w zarządzaniu bankiem komercyjnym, Prom. Szopa A., Kraków : , 158 k.
45
Perz P., (2003), Ocena efektywności systemu zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym, Prom. Szopa A., Kraków : , 230 k.
46
Kasapi A., (2002), Kredytowe instrumenty pochodne: charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu, Szopa A. (red. serii), Golec N., Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 212 s.
47
Szopa A., (2002), Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie : założenia modelu. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r, T. 2, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 153-158.
48
Francis J., Taylor R., (2001), Podstawy inwestowania: wycena papierów wartościowych i konstrukcja portfela,, Szopa A. (red. serii), Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 482 s.
49
McDougall A., (2001), Swapy: techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem, Szopa A. (red. serii), Łuczkiewicz G., Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 214 s.
50
Szopa A., Dunis C. (red.), (2001), Prognozowanie rynków finansowych: kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami, Tł. Kawa P., Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 344 s.
51
Saunders A., (2001), Metody pomiaru ryzyka kredytowego: KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus, Szopa A. (red. serii), Łuczkiewicz G., Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 206 s.
52
Szopa A. (red.), (2001), Instrumenty pochodne: wprowadzenie, Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 206 s.
53
Szopa A. (red.), (2001), Rynek obligacji: wprowadzenie, Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 355 s.
54
Best P., (2000), Wartość narażona na ryzyko: obliczanie i wdrażanie modelu VAR, Szopa A. (red. serii), Komański A., Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 248 s.
55
Steiner R., (2000), Kalkulacje finansowe: wycena instrumentów rynku walutowego i pieniężnego, Szopa A. (red. serii), Skorczyńska A., Jarecki T., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 517 s.
56
Bennett D., (2000), Ryzyko walutowe: instrumenty i strategie zabezpieczające, Szopa A. (red. nauk.), Juda J., Wysocki S., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 253 s.
57
Szopa B., Szopa A., (2000), Otwartość gospodarki a ryzyko finansowe. [W:] Czuba T., Skurczyński M. (red.), Globalizacja w gospodarce światowej, Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, s. 421-427.
58
Szopa A., (2000), Wpływ zmian kursów walutowych na kondycję finansową przedsiębiorstwa. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 230-235.
59
Roth P., (2000), Rynki walutowe i pieniężne: instrumenty finansowe i ich zastosowanie, Szopa A. (red. nauk.), Grabowska A., Kucharski D., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 368 s.
60
Matten C., (2000), Zarządzanie kapitałem bankowym: alokacja kapitału i pomiar wyników, Szopa A. (red. serii), Łuczkiewicz G., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 230 s.
61
Szopa A., (1999), Ryzyko kursowe. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 157-164.
62
Belniak S., Dach Z., Kałkowski L., Leśniak M., Owsiak S., Maciejowski S., Pollok A., Szopa A., (1999), Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 98-174.
63
Ross S., Westerfield R., Jordan B., (1999), Finanse przedsiębiorstw, Szopa A. (red. nauk. przekł.), Tarnowska K., Wajda M., Wyrobek J., Raczyński M., Lalicka M., Wędzki D., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 787 s.
64
Szopa A., (1998), Obligacje katastrofalne jako przykład wykorzystania rynku kapitałowego dla ochrony przed zdarzeniami losowymi. [W:] Górka K., Chomątowski S., Judge E., Miklaszewski S., Peszko G. (kierownik tematu), Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych, s. 55-61.
65
Szopa A., (1998), Strategie opcyjne a ograniczenia polskiego rynku finansowego. [W:] Górka K. (red.), Giełdy i transakcje terminowe : Ustroń, 17-19 czerwca 1998 r. (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej; vol. 2, nr 3), Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, s. 24-31.
66
Błażej B., Jerzy D., Dariusz G., Wiesław K., Adam M., Marek R., Ludwik S., Andrzej S., Szopa A., Paweł O., (1998), Bariery rozwoju polskiego rynku instrumentów pochodnych, "Rynek Kapitałowy - Penetrator: miesięcznik analiz polskiego rynku kapitałowego (dodatek - Rynek Terminowy)", 1, s. 5-11.
67
Raczyński M., (1997), Implikacje modeli pogoni za rentą dla polityki antymonopolowej, Prom. Szopa A., Kraków : , 183 k.
68
Jasiński B., Mesjasz L., Szopa A., Woźniak M., (1997), Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego, Kraków : Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 116 s.
69
Szopa A., (1996), Pieniądz gotówkowy a podaż pieniądza krajowego. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 81-92.
70
Szopa A., (1996), Rola czynnika zagranicznego w kształtowaniu zdolności gospodarki do absorpcji nowych emisji akcji. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[246]-18[263].
71
Szopa A., (1996), Stopa procentowa w Polsce : prognoza zmian do 2000 roku. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[265]-12[276].
72
Szopa A., (1995), The Transformation Process: from Command to Markets. [W:] Perdue (red.), Modernization Crisis : the Transformation of Poland, Westport, Connecticut ; London : Praeger Publishers, s. 71-91.
73
Szopa A., (1994), Strategia handlu opcjami, "Penetrator", nr 9, s. 17-19.
74
Szopa A., (1994), Strategia handlu opcjami. (Cz. 2), Ochronna opcja PUT i parytet PUT/CALL : arbitaż cenowy, "Penetrator", nr 10, s. 14-15.
75
Szopa A., (1990), Zmiany stopy inwestycji w Polsce w latach 1961-1986, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 32-34.
76
Szopa A., (1990), Koncentracja produkcji a koncentracja własności. [W:] Wawak T. (red.), Własność, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, s. 57-61.
77
Szopa A., (1988), Mechanizm kształtowania stopy inwestycji, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 89-100.
78
Szopa A., (1988), Równanie równowagi ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 253, s. 5-23.
79
Szopa A., (1988), Zmiany stopy inwestycji a sytuacja gospodarcza kraju, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 87-88.
80
Szopa A., (1987), Mechanizm funkcjonowania a struktura Centrum. [W:] Lis S. (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 123-132.
81
Szopa A., (1987), Ekonomiczny mechanizm reprodukcji majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 79), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 301 s.
82
Szopa A., (1987), O niektórych problemach zwiazanych z dekapitalizacją majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 235, s. 57-74.
83
Szopa A., (1986), Metodologiczne problemy związane z zastosowaniem formuły M. Kaleckiego w empirycznych badaniach wzrostu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 126, s. 33-46.
84
Szopa A., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 213, 214, 225-226.
85
Szopa A., (1986), Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 149-162.
86
Szopa A., (1985), Mechanizm ekonomiczny a zakres interwencji centrum w procesie kształtowania cen, "Prace i Materiały Zakładu Badania Cen", 80, s. 104-118.
87
Szopa A., (1984), Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[196]-15[210].
88
Szopa A., (1984), System motywacyjny przedsiębiorstwa i jego szczególne wymogi. [W:] Woźniak M. (red.), Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 335-348.
89
Szopa A., (1984), Zakres wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu dochodu narodowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 180, s. 57-68.
90
Szopa A., (1983), Kryteria oceny wzrostu gospodarczego : głos w dyskusji, "Ekonomista", nr 2, s. 295-311.
91
Szopa A., (1983), Adapting the Kaleck's Formula of Economic Growth to the Needs of Empirical Research, "Oeconomica Polona", nr 1, s. 1-33.
92
Szopa A., (1982), Sposób interpretacji formuły Kaleckiego a możliwość jej weryfikacji : (koreferat). [W:] Jakościowe czynniki wzrostu gospodarczego, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 243-252.
93
Szopa A., (1982), Efektywność makroekonomiczna a założenia reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 21 nr 2/82, s. 31-48.
94
Szopa A., (1982), Adaptacja formuły wzrostu gospodarczego M. Kaleckiego do potrzeb badań empirycznych, "Ekonomista", nr 5/6, s. 607-642.
95
Szopa A., (1981), Procesy wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu wydajności pracy w Polsce w latach 1961-1977. [W:] Owsiak S., Skalniak F. (red.), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 205-216.
96
Szopa A., (1981), Destabilizacyjne rozwiązania, "Życie Gospodarcze", nr 43, s. 9.
97
Szopa A., (1981), Sposoby określania okresu eksploatacji majątku trwałego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 145, s. 99-107.
98
Szopa A., (1980), Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977, Prom. Rybarski A., Kraków : , [4], IX, 274 k.
99
Szopa A., (1978), Przyczyny emigracji kadr z wyższym wykształceniem z krajów rozwijających się do krajów wysoko rozwiniętych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 117-123.
100
Szopa A., (1975), Zmiany w strukturze ekonomicznej Arabskiej Republiki Egiptu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 75, s. 39-61.
101
Szopa A. (red.), (2014), Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 179 k.
102
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania, (2013), Szopa A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 206 k.
103
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy, (2012), Szopa A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 205 [2] s.
104
Szopa A., Grotowski M., Lipiec R., (2009), Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 57 k.
105
Szopa A., Grotowski M., Lipiec R., (2008), Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 59 s.
106
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym: raport końcowy. Cz. [2], (1996), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
1
@unpublished{UEK:2168337245,
author = "Brożek Andrzej",
title = "Wpływ zmian cen energii na wzrost gospodarczy Polski",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168323865,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (88) cz. 2",
pages = "145-151",
year = "2017",
}
3
@book{UEK:2168324413,
author = "Thlon Michał and Sieradzki Rafał and Szopa Andrzej",
title = "Wybrane zagadnienia ryzyka na rynkach finansowych",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Innoreg Sp. z o.o.",
year = "2017",
isbn = "978-83-946335-1-6",
}
4
@inbook{UEK:2168316553,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Financial Risk and Financialization",
booktitle = "Financialization and the Economy",
pages = "125-134",
adress = "Abingdon, Oxon ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-1-138-24103-9 ; 978-1-315-28153-7",
}
5
@book{UEK:2168313877,
title = "Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej",
editor = Szopa Andrzej,
editor = Thlon Michał,
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-946335-0-9",
}
6
@inbook{UEK:2168313881,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Struktura finansowania deficytu budżetowego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej",
pages = "11-19",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-946335-0-9",
}
7
@unpublished{UEK:2168315945,
author = "Sieradzki Rafał",
title = "Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
adress = "Kraków",
year = "2016",
}
8
@unpublished{UEK:2168313991,
author = "Mrowiec Marcin",
title = "Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku",
adress = "Kraków",
year = "2016",
}
9
@misc{UEK:2168313879,
author = "Szopa Andrzej and Thlon Michał",
title = "Uwagi wstępne",
booktitle = "Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej",
pages = "7-9",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-946335-0-9",
}
10
@inbook{UEK:2168299963,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Koncepcja czarnych łabędzi a zarządzanie ryzykiem finansowym",
booktitle = "Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie : nowe wyzwania",
pages = "49-58",
adress = "Sopot",
publisher = "Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-64669-04-0",
}
11
@book{UEK:2168304813,
title = "Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka",
editor = Szopa Andrzej,
editor = Zamora Paweł,
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-942651-6-8",
}
12
@inbook{UEK:2168304823,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Czynniki ryzyka kraju (sovereign risk)",
booktitle = "Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka",
pages = "81-96",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-942651-6-8",
}
13
@unpublished{UEK:2168302457,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Czynniki ryzyka kraju - sovereign risk",
booktitle = "Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja",
pages = "146-156",
year = "2014",
}
14
@unpublished{UEK:2168288361,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Instrumenty pomiaru ryzyka niewypłacalności państw. Studium PIIGS : synteza wyników badań",
booktitle = "Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania",
pages = "49-60",
year = "2013",
}
15
@article{UEK:2168287761,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Współzależności występujące w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 2, cz. 4",
pages = "455-463",
year = "2013",
}
16
@article{UEK:2168225798,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Właściwości ryzyka pogodowego",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 46, 1",
pages = "445-452",
year = "2012",
}
17
@unpublished{UEK:2168259046,
author = "Gąsior Tomasz",
title = "Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych",
adress = "Kraków",
year = "2012",
}
18
@unpublished{UEK:2168266638,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Koniunktura gospodarcza a wykluczenie społeczne",
booktitle = "Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy",
pages = "43-54",
year = "2012",
}
19
@book{UEK:2168234220,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Podstawy inżynierii finansowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-1677-4",
}
20
@article{UEK:2168225508,
author = "Szopa Bogumiła and Szopa Andrzej",
title = "Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "11",
pages = "13-27",
year = "2011",
}
21
@inbook{UEK:2162223983,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Podstawy teoretyczne funkcjonowania rynków finansowych",
booktitle = "Ryzyko w finansach i bankowości",
pages = "67-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin; Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7641-246-7",
}
22
@article{UEK:2166410655,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 44, 2",
pages = "739-748",
year = "2010",
}
23
@article{UEK:2167745480,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "51",
pages = "227-235",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
24
@article{UEK:2166380285,
author = "Stanisławska-Mischke Anna K. and Szopa Andrzej",
title = "Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 44, 2",
pages = "1035-1042",
year = "2010",
}
25
@misc{UEK:2168265136,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
editor = Bielawska Aurelia,
editor = Szopa Andrzej,
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
26
@article{UEK:2165680228,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Opcje jako instrument hedgingu : kilka scenariuszy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "98",
pages = "330-337",
adress = "",
year = "2010",
}
27
@article{UEK:2167722945,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Koszt kapitału netto a zarządzanie ryzykiem finansowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "29",
pages = "51-59",
adress = "",
year = "2010",
}
28
@article{UEK:2161796265,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Kształtowanie profilu ryzyka w kombinacjach opcyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "40",
pages = "317-323",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
29
@article{UEK:50771,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Warunki zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "48",
pages = "778-784",
adress = "",
year = "2009",
}
30
@article{UEK:50345,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Efektywność zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/1",
pages = "419-425",
adress = "",
year = "2009",
}
31
@unpublished{UEK:51429,
author = "Fischl Bernd",
title = "Sources of Finance of Small and Medium Sized Enterprises in Germany",
adress = "Kraków",
year = "2009",
}
32
@unpublished{UEK:51479,
author = "Thlon Michał",
title = "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie : wykorzystanie metody szacowania ryzyka Delta-EVT",
adress = "Kraków",
year = "2009",
}
33
@inbook{UEK:2166384262,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Rynek instrumentów ustrukturyzowanych w Polsce",
booktitle = "Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych",
pages = "103-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7641-127-9",
}
34
@inbook{UEK:2166597366,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Między ryzykiem a stopą zwrotu : nowe instrumenty finansowe",
booktitle = "Rynek finansowy w erze zawirowań",
pages = "127-133",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-227-3057-7",
}
35
@inbook{UEK:2164875791,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Metoda VAR w wycenie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa : Optimal Level of Financial Hedging",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego",
pages = "271-280",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2227-2",
}
36
@article{UEK:51194,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Wycena aktywności mikroprzedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "50, t. 1",
pages = "341-345",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
37
@inbook{UEK:2166035426,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Ryzyko rynkowe w świetle wyników spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "232-239",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
38
@unpublished{UEK:52676,
author = "Gemzik-Salwach Agata",
title = "Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
39
@inbook{UEK:2166495133,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Zarządzanie należnościami w warunkach ryzyka",
booktitle = "Rynek finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju. T.2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji",
pages = "35-38",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2005",
isbn = "83-227-2366-0",
}
40
@inbook{UEK:2165967327,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Koszt kapitału spółek notowanych na GPW",
booktitle = "Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów",
pages = "264-268",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-2-X",
}
41
@unpublished{UEK:2166535241,
author = "Kowalczyk Paulina",
title = "Strategia Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM)",
adress = "Kraków",
year = "2005",
}
42
@inbook{UEK:51872,
author = "Szopa Bogumiła and Szopa Andrzej",
title = "Skuteczność polityki bezpośredniego celu inflacyjnego",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "239-244",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
43
@article{UEK:2168226315,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym",
journal = "Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse"",
number = "1",
pages = "1-7",
year = "2005",
}
44
@unpublished{UEK:2166535373,
author = "Białas Małgorzata",
title = "Zastosowanie metody CreditMetrics w zarządzaniu bankiem komercyjnym",
adress = "Kraków",
year = "2004",
}
45
@unpublished{UEK:2166539390,
author = "Perz Paweł",
title = "Ocena efektywności systemu zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
46
@book{UEK:2166623134,
author = "Kasapi Andrew",
title = "Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-62-0",
}
47
@inbook{UEK:2168245630,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie : założenia modelu",
booktitle = "Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 2",
pages = "153-158",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-913327-0-5",
}
48
@book{UEK:2166623415,
author = "Francis Jack Clark and Taylor Richard W.",
title = "Podstawy inwestowania : wycena papierów wartościowych i konstrukcja portfela",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-35-3",
}
49
@book{UEK:2166623670,
author = "McDougall Alan",
title = "Swapy : techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-30-2",
}
50
@book{UEK:2166628968,
title = "Prognozowanie rynków finansowych : kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami",
editor = Dunis Christian L.,
adress = "Kraków",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-15-9",
}
51
@book{UEK:2166623306,
author = "Saunders Anthony",
title = "Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-37-X",
}
52
@book{UEK:2166629418,
title = "Instrumenty pochodne : wprowadzenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-16-7",
}
53
@book{UEK:2166629249,
title = "Rynek obligacji : wprowadzenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-38-8",
}
54
@book{UEK:2166627745,
author = "Best Philip",
title = "Wartość narażona na ryzyko : obliczanie i wdrażanie modelu VAR",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-88597-01-9",
}
55
@book{UEK:2166384279,
author = "Steiner Robert",
title = "Kalkulacje finansowe : wycena instrumentów rynku walutowego i pieniężnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87916-49-8",
}
56
@book{UEK:2166611357,
author = "Bennett Dominic",
title = "Ryzyko walutowe : instrumenty i strategie zabezpieczające",
editor = Szopa Andrzej,
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87916-48-X",
}
57
@inbook{UEK:2168229796,
author = "Szopa Bogumiła and Szopa Andrzej",
title = "Otwartość gospodarki a ryzyko finansowe",
booktitle = "Globalizacja w gospodarce światowej",
pages = "421-427",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański",
year = "2000",
isbn = "83-86230-76-2",
}
58
@inbook{UEK:2168238364,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Wpływ zmian kursów walutowych na kondycję finansową przedsiębiorstwa",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "230-235",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
59
@book{UEK:2166621046,
author = "Roth Paul",
title = "Rynki walutowe i pieniężne : instrumenty finansowe i ich zastosowanie",
editor = Szopa Andrzej,
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87916-53-6",
}
60
@book{UEK:2166622933,
author = "Matten Chris",
title = "Zarządzanie kapitałem bankowym : alokacja kapitału i pomiar wyników",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87916-46-3",
}
61
@inbook{UEK:2168241634,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Ryzyko kursowe",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1",
pages = "157-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
62
@inbook{UEK:2168227252,
author = "Belniak Stanisław and Dach Zofia and Kałkowski Leszek and Leśniak Marek and Owsiak Stanisław and Maciejowski Stanisław and Pollok Artur and Szopa Andrzej",
title = "Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "98-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
63
@book{UEK:2168251916,
author = "Ross Stephen A. and Westerfield Randolph W. and Jordan Bradford D.",
title = "Finanse przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "1999",
isbn = "83-87916-45-5",
}
64
@unpublished{UEK:2168265350,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Obligacje katastrofalne jako przykład wykorzystania rynku kapitałowego dla ochrony przed zdarzeniami losowymi",
booktitle = "Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych",
pages = "55-61",
year = "1998",
}
65
@inbook{UEK:2168279825,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Strategie opcyjne a ograniczenia polskiego rynku finansowego",
booktitle = "Giełdy i transakcje terminowe : Ustroń, 17-19 czerwca 1998 r.",
pages = "24-31",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej",
year = "1998",
issn = "1429-673X",
}
66
@misc{UEK:2168251926,
author = "Błażej Borzym and Jerzy Dzieża and Dariusz Gątarek and Wiesław Krzywina and Adam Maciejewski and Marek Rutkowski and Ludwik Sobolewski and Andrzej Sopoćko and Szopa Andrzej and Paweł Orkisz",
title = "Bariery rozwoju polskiego rynku instrumentów pochodnych",
booktitle = "Rynek Kapitałowy - Penetrator - (dodatek - Rynek Terminowy)",
number = "1",
pages = "5-11",
year = "1998",
}
67
@unpublished{UEK:2168265328,
author = "Raczyński Mirosław",
title = "Implikacje modeli pogoni za rentą dla polityki antymonopolowej",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
68
@book{UEK:2168241892,
author = "Jasiński Bogusław and Mesjasz Lidia and Szopa Andrzej and Woźniak Michał Gabriel",
title = "Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Agencja Wydawniczo Reklamowa K&P",
year = "1997",
isbn = "83-904118-2-2",
}
69
@inbook{UEK:2168226168,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Pieniądz gotówkowy a podaż pieniądza krajowego",
booktitle = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "81-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
70
@unpublished{UEK:2168265914,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Rola czynnika zagranicznego w kształtowaniu zdolności gospodarki do absorpcji nowych emisji akcji",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[246]-18[263]",
year = "1996",
}
71
@unpublished{UEK:2168265918,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Stopa procentowa w Polsce : prognoza zmian do 2000 roku",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[265]-12[276]",
year = "1996",
}
72
@inbook{UEK:2166384240,
author = "Szopa Andrzej",
title = "The Transformation Process: from Command to Markets",
booktitle = "Modernization Crisis : the Transformation of Poland",
pages = "71-91",
adress = "Westport, Connecticut; London",
publisher = "Praeger Publishers",
year = "1995",
isbn = "0-275-95009-3",
}
73
@article{UEK:2168233654,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Strategia handlu opcjami",
journal = "Penetrator",
number = "9",
pages = "17-19",
year = "1994",
}
74
@article{UEK:2168233650,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Strategia handlu opcjami",
journal = "Penetrator",
number = "10",
pages = "14-15",
year = "1994",
}
75
@misc{UEK:2168275931,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Zmiany stopy inwestycji w Polsce w latach 1961-1986",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988",
pages = "32-34",
year = "1990",
}
76
@inbook{UEK:2168251980,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Koncentracja produkcji a koncentracja własności",
booktitle = "Własność",
pages = "57-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej",
year = "1990",
}
77
@article{UEK:2168249092,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Mechanizm kształtowania stopy inwestycji",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "89-100",
year = "1988",
}
78
@article{UEK:2168282207,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Równanie równowagi ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "253",
pages = "5-23",
year = "1988",
}
79
@misc{UEK:2168275959,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Zmiany stopy inwestycji a sytuacja gospodarcza kraju",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "87-88",
year = "1988",
}
80
@inbook{UEK:2168332247,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Mechanizm funkcjonowania a struktura Centrum",
booktitle = "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.",
pages = "123-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
81
@book{UEK:2168265232,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Ekonomiczny mechanizm reprodukcji majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
issn = "0209-1674",
}
82
@article{UEK:2168279999,
author = "Szopa Andrzej",
title = "O niektórych problemach zwiazanych z dekapitalizacją majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "235",
pages = "57-74",
year = "1987",
}
83
@article{UEK:2168323523,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Metodologiczne problemy związane z zastosowaniem formuły M. Kaleckiego w empirycznych badaniach wzrostu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "126",
pages = "33-46",
year = "1986",
}
84
@misc{UEK:2168265806,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "213, 214, 225-226",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
85
@inbook{UEK:2168265312,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "149-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
86
@article{UEK:2168265464,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Mechanizm ekonomiczny a zakres interwencji centrum w procesie kształtowania cen",
journal = "Prace i Materiały Zakładu Badania Cen",
number = "80",
pages = "104-118",
year = "1985",
}
87
@inbook{UEK:2168273568,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[196]-15[210]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
88
@inbook{UEK:2168265286,
author = "Szopa Andrzej",
title = "System motywacyjny przedsiębiorstwa i jego szczególne wymogi",
booktitle = "Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6",
pages = "335-348",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
89
@article{UEK:2168272388,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Zakres wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu dochodu narodowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "180",
pages = "57-68",
year = "1984",
}
90
@article{UEK:2168227190,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Kryteria oceny wzrostu gospodarczego : głos w dyskusji",
journal = "Ekonomista",
number = "2",
pages = "295-311",
year = "1983",
}
91
@article{UEK:2168227814,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Adapting the Kaleck's Formula of Economic Growth to the Needs of Empirical Research",
journal = "Oeconomica Polona",
number = "1",
pages = "1-33",
year = "1983",
}
92
@inbook{UEK:2168265314,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Sposób interpretacji formuły Kaleckiego a możliwość jej weryfikacji : (koreferat)",
booktitle = "Jakościowe czynniki wzrostu gospodarczego",
pages = "243-252",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Planowania i Statystyki",
year = "1982",
issn = "",
}
93
@article{UEK:2168230670,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Efektywność makroekonomiczna a założenia reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 21 2/82",
pages = "31-48",
year = "1982",
}
94
@article{UEK:2168228054,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Adaptacja formuły wzrostu gospodarczego M. Kaleckiego do potrzeb badań empirycznych",
journal = "Ekonomista",
number = "5/6",
pages = "607-642",
year = "1982",
}
95
@inbook{UEK:2168233656,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Procesy wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu wydajności pracy w Polsce w latach 1961-1977",
booktitle = "Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi",
pages = "205-216",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
96
@article{UEK:2168267448,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Destabilizacyjne rozwiązania",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "43",
pages = "9",
year = "1981",
}
97
@article{UEK:2168234332,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Sposoby określania okresu eksploatacji majątku trwałego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "145",
pages = "99-107",
year = "1981",
}
98
@unpublished{UEK:2168265332,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
99
@article{UEK:2168240836,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Przyczyny emigracji kadr z wyższym wykształceniem z krajów rozwijających się do krajów wysoko rozwiniętych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "117-123",
year = "1978",
}
100
@article{UEK:2168250582,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Zmiany w strukturze ekonomicznej Arabskiej Republiki Egiptu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "75",
pages = "39-61",
year = "1975",
}
101
@unpublished{UEK:2168302421,
title = "Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
102
@unpublished{UEK:2168288315,
title = "Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
103
@unpublished{UEK:2168266614,
title = "Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
104
@unpublished{UEK:2168220498,
author = "Szopa Andrzej and Grotowski Michał and Lipiec Remigiusz",
title = "Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
105
@unpublished{UEK:2163826088,
author = "Szopa Andrzej and Grotowski Michał and Lipiec Remigiusz",
title = "Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
106
@unpublished{UEK:2168265926,
title = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}