Publications of the selected author
1

Author:
Zbigniew Długosz , Elżbieta Sługocka-Krupa , Krzysztof Podgórski
Title:
Wstęp
Source:
Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. VII-VIII
ISBN:
978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
Nr:
2168356522
preface / summary
See main document
2

Author:
Zbigniew Długosz , Marek Rajtar
Title:
Skutki klauzul niedozwolonych w prawie cywilnym i w prawie konsumenckim
Source:
Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 103-113. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356478
chapter in monograph
See main document
3

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Legal Models of Providing Payment Initiation Services
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 2438-2444. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The publication was financed from a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355624
chapter in conference materials
4

Title:
Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich
, Podgórski Krzysztof
, Sługocka-Krupa Elżbieta
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Physical description:
260 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168356468
monograph
See related chapters
5

Title:
Odpowiedzialność cywilnoprawna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej zainicjowanej przez płatnika
Source:
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne / red. Katarzyna Marak - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 83-93
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7695-870-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356548
chapter in monograph
6

Author:
Zbigniew Długosz , Marcin Jankowski , Marta Merta , Krzysztof Pycia , Marek Obuchowicz , Konrad Stolarski , Marcin Strzałek , Michał Tabor , Marcin Wolski , Tomasz Zając
Title:
Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych : przewodnik
Redaktor:
Kostro Maciej
, Tabor Michał
Publisher address:
Warszawa: Związek Banków Polskich, 2020
Physical description:
111 s.: il.
ISBN:
978-83-950679-2-1
Access mode:
Nr:
2168348462
book
7

Author:
Zbigniew Długosz , Michał Ankus
Title:
Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu dla umów o kredyt konsumencki zawartych w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19 = Maximum non-interest credit costs for consumer credit agreements concluded within the duration of special solutions connected with COVID-19
Source:
Monitor Prawniczy. - R. 28, nr 23 (2020) , s. 1234-1239. - Streszcz., summ.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168351958
article
8

Title:
Obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów w świetle pozycji prawnej agenta ubezpieczeniowego
Source:
O dobre prawo dla ubezpieczeń : księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego / [red. Ewa Bagińska, Władysław W. Mogilski, Monika Wałachowska, Michał P. Ziemiak] - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 761-774
ISBN:
978-83-7285-841-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168332403
chapter in monograph
9

Title:
Kwalifikacja umowy ubezpieczenia grupowego w bancassurance : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2018 r. (II CSK 222/17)
Source:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 11 (108) (2019) , s. 54-60. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168340787
article
10

Title:
Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług płatniczych
Source:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (104-105) (2019) , s. 87-96. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168338017
article
11

Title:
Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji = Civil-Law Consequences of Tacit Acceptance of Customer Complaint
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 10 (326) (2019) , s. 22-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168340793
article
12

Title:
Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym = The Form of a Juridical Act Performed by Putting a Biometric Signature
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (2018) , s. 28-33. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326277
article
13

Author:
Zbigniew Długosz , Michał Mostowik
Title:
Dysponowanie danymi z rachunku w świetle przepisów PSD2 oraz RODO
Source:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 5 (90) (2018) , s. 60-69. - Streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168327999
article
14

Title:
Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017
Physical description:
337 s.; 22 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8107-188-8
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168325903
monograph
15

Title:
Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II
Source:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (80-81) (2017) , s. 94-104. - Streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168325917
article
16

Title:
Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice
Source:
Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin, 2017, s. 132-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-523-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325901
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 64-74
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168327325
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Nazwy
Source:
Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012, s. 11-16
Series:
(Testy)
ISBN:
978-83-264-3778-6
Nr:
2168338037
chapter in textbook
19

Title:
Stosunki zakresowe
Source:
Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012, s. 83-90
Series:
(Testy)
ISBN:
978-83-264-3778-6
Nr:
2168338043
chapter in textbook
20

Title:
Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych
Source:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (20-21) (2012) , s. 72-84. - Streszcz.
Nr:
2168326033
article
21

Title:
Zdania
Source:
Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012, s. 36-38
Series:
(Testy)
ISBN:
978-83-264-3778-6
Nr:
2168338041
chapter in textbook
22

Title:
Podział logiczny
Source:
Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012, s. 34-35
Series:
(Testy)
ISBN:
978-83-264-3778-6
Nr:
2168338039
chapter in textbook
23

Title:
Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie
Source:
Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 227-235
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1547-0
Nr:
2168325899
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Stosunki zakresowe
Source:
Logika / red. Zbigniew Pinkalski - 2. wyd.. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009, s. 83-90
Series:
(Testy dla Studentów)
ISBN:
978-83-7601-621-4
Nr:
2168338029
chapter in textbook
25

Title:
Nazwy
Source:
Logika / red. Zbigniew Pinkalski - 2. wyd.. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009, s. 11-16
Series:
(Testy dla Studentów)
ISBN:
978-83-7601-621-4
Nr:
2168338021
chapter in textbook
26

Title:
Podział logiczny
Source:
Logika / red. Zbigniew Pinkalski - 2. wyd.. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009, s. 34-35
Series:
(Testy dla Studentów)
ISBN:
978-83-7601-621-4
Nr:
2168338023
chapter in textbook
27

Title:
Zdania
Source:
Logika / red. Zbigniew Pinkalski - 2. wyd.. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009, s. 36-38
Series:
(Testy dla Studentów)
ISBN:
978-83-7601-621-4
Nr:
2168338027
chapter in textbook
28

Title:
Zdania
Source:
Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 36-38
ISBN:
978-83-7526-570-5
Nr:
2168326051
chapter in textbook
29

Title:
Podział logiczny
Source:
Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 34-35
ISBN:
978-83-7526-570-5
Nr:
2168326049
chapter in textbook
30

Title:
Nazwy
Source:
Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 11-16
ISBN:
978-83-7526-570-5
Nr:
2168326043
chapter in textbook
31

Title:
Stosunki zakresowe
Source:
Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 83-90
ISBN:
978-83-7526-570-5
Nr:
2168326053
chapter in textbook
1
Wstęp / Zbigniew DŁUGOSZ, Elżbieta Sługocka-Krupa, Krzysztof Podgórski // W: Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - S. VII-VIII. - ISBN 978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
2
Skutki klauzul niedozwolonych w prawie cywilnym i w prawie konsumenckim / Zbigniew DŁUGOSZ, Marek Rajtar // W: Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - S. 103-113. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
3
Legal Models of Providing Payment Initiation Services / Zbigniew DŁUGOSZ // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 2438-2444. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/legal-models-of-providing-payment-initiation-services/Wstęp:
4
Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - 260 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
5
Odpowiedzialność cywilnoprawna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej zainicjowanej przez płatnika / Zbigniew DŁUGOSZ // W: Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne / red. Katarzyna Marak. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020. - S. 83-93. - ISBN 978-83-7695-870-5
6
Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych : przewodnik / zespół red. Maciej Kostro, Michał Tabor; autorzy Zbigniew DŁUGOSZ, Marcin Jankowski, Marta Merta, Krzysztof Pycia, Marek Obuchowicz, Konrad STOLARSKI, Marcin Strzałek, Michał Tabor, Marcin Wolski, Tomasz Zając. - Warszawa : Związek Banków Polskich, 2020. - 111 s. : il. - ISBN 978-83-950679-2-1. - Pełny tekst: https://www.zbp.pl/getmedia/860b8ebd-4a6a-4fc9-a944-ddb8e9918f2a/ZBP_przewodnik_2020_v6
7
Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu dla umów o kredyt konsumencki zawartych w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19 = Maximum non-interest credit costs for consumer credit agreements concluded within the duration of special solutions connected with COVID-19 / Zbigniew DŁUGOSZ, Michał Ankus // Monitor Prawniczy. - R. 28, nr 23 (2020), s. 1234-1239. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-6509
8
Obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów w świetle pozycji prawnej agenta ubezpieczeniowego / Zbigniew DŁUGOSZ // W: O dobre prawo dla ubezpieczeń : księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego / [red. Ewa Bagińska, Władysław W. Mogilski, Monika Wałachowska, Michał P. Ziemiak]. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 761-774. - ISBN 978-83-7285-841-2
9
Kwalifikacja umowy ubezpieczenia grupowego w bancassurance : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2018 r. (II CSK 222/17) / Zbigniew DŁUGOSZ // Monitor Prawa Bankowego. - nr 11 (108) (2019), s. 54-60. - Streszcz. - Spis treści: http://www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2019_11.pdfWstęp: . - ISSN 2081-9021
10
Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług płatniczych / Zbigniew DŁUGOSZ // Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (104-105) (2019), s. 87-96. - Streszcz. - Spis treści: http://www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2019_07-08.pdfWstęp: . - ISSN 2081-9021
11
Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji = Civil-Law Consequences of Tacit Acceptance of Customer Complaint / Zbigniew DŁUGOSZ // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 10 (326) (2019), s. 22-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-2996
12
Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym = The Form of a Juridical Act Performed by Putting a Biometric Signature / Zbigniew DŁUGOSZ, Konrad Stolarski // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (2018), s. 28-33. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/forma-czynnosci-prawnej-dokonanej-odrecznym-podpisem-biometrycznym-151336542Wstęp: Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/forma-czynnosci-prawnej-dokonanej-odrecznym-podpisem-biometrycznym-151336542Wstęp: . - ISSN 1230-2996
13
Dysponowanie danymi z rachunku w świetle przepisów PSD2 oraz RODO / Zbigniew DŁUGOSZ, Michał Mostowik // Monitor Prawa Bankowego. - nr 5 (90) (2018), s. 60-69. - Streszcz. - Spis treści: http://www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2018_05.pdfWstęp: Spis treści: http://www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2018_05.pdfWstęp: . - ISSN 2081-9021
14
Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek / Zbigniew Długosz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 337 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-8107-188-8
15
Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II / Zbigniew Długosz // Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (80-81) (2017), s. 94-104. - Streszcz. - Spis treści: http://www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2017_07-08.pdfWstęp: . - ISSN 2081-9021
16
Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice / Zbigniew Długosz // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 132-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-523-6
17
Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia / Zbigniew Długosz // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 64-74. - ISBN 978-83-7930-012-9
18
Nazwy / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - (Testy). - S. 11-16. - ISBN 978-83-264-3778-6
19
Stosunki zakresowe / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - (Testy). - S. 83-90. - ISBN 978-83-264-3778-6
20
Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych / Zbigniew Długosz // Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (20-21) (2012), s. 72-84. - Streszcz. - ISSN 2081-9021
21
Zdania / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - (Testy). - S. 36-38. - ISBN 978-83-264-3778-6
22
Podział logiczny / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - (Testy). - S. 34-35. - ISBN 978-83-264-3778-6
23
Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie / Zbigniew Długosz // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 227-235. - ISBN 978-83-264-1547-0
24
Stosunki zakresowe / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. Zbigniew Pinkalski. - 2. wyd. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - (Testy dla Studentów). - S. 83-90. - ISBN 978-83-7601-621-4
25
Nazwy / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. Zbigniew Pinkalski. - 2. wyd. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - (Testy dla Studentów). - S. 11-16. - ISBN 978-83-7601-621-4
26
Podział logiczny / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. Zbigniew Pinkalski. - 2. wyd. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - (Testy dla Studentów). - S. 34-35. - ISBN 978-83-7601-621-4
27
Zdania / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. Zbigniew Pinkalski. - 2. wyd. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - (Testy dla Studentów). - S. 36-38. - ISBN 978-83-7601-621-4
28
Zdania / Zbigniew Długosz // W: Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - S. 36-38. - ISBN 978-83-7526-570-5
29
Podział logiczny / Zbigniew Długosz // W: Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - S. 34-35. - ISBN 978-83-7526-570-5
30
Nazwy / Zbigniew Długosz // W: Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - S. 11-16. - ISBN 978-83-7526-570-5
31
Stosunki zakresowe / Zbigniew Długosz // W: Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - S. 83-90. - ISBN 978-83-7526-570-5
1
Długosz Z., Sługocka-Krupa E., Podgórski K., (2021), Wstęp. [W:] DŁUGOSZ Z., Podgórski K., Sługocka-Krupa E. (red.), Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. VII-VIII.
2
Długosz Z., Rajtar M., (2021), Skutki klauzul niedozwolonych w prawie cywilnym i w prawie konsumenckim. [W:] DŁUGOSZ Z., Podgórski K., Sługocka-Krupa E. (red.), Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 103-113.
3
Długosz Z., (2021), Legal Models of Providing Payment Initiation Services. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2438-2444.
4
Długosz Z., Podgórski K., Sługocka-Krupa E. (red.), (2021), Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 260 s.
5
Długosz Z., (2020), Odpowiedzialność cywilnoprawna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej zainicjowanej przez płatnika. [W:] Marak K. (red.), Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 83-93.
6
Długosz Z., Jankowski M., Merta M., Pycia K., Obuchowicz M., Stolarski K., Strzałek M., Tabor M., Wolski M., Zając T., (2020), Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych: przewodnik, Kostro M. (red.), Tabor M. (red.), Warszawa : Związek Banków Polskich, 111 s.
7
Długosz Z., Ankus M., (2020), Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu dla umów o kredyt konsumencki zawartych w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19, "Monitor Prawniczy", R. 28, nr 23, s. 1234-1239.
8
Długosz Z., (2019), Obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów w świetle pozycji prawnej agenta ubezpieczeniowego. [W:] Bagińska E., Mogilski , Wałachowska M., Ziemiak (red.), O dobre prawo dla ubezpieczeń : księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 761-774.
9
Długosz Z., (2019), Kwalifikacja umowy ubezpieczenia grupowego w bancassurance : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2018 r. (II CSK 222/17), "Monitor Prawa Bankowego", nr 11 (108), s. 54-60.
10
Długosz Z., (2019), Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług płatniczych, "Monitor Prawa Bankowego", nr 7-8 (104-105), s. 87-96.
11
Długosz Z., (2019), Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 10 (326), s. 22-27.
12
Długosz Z., Stolarski K., (2018), Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 7, s. 28-33.
13
Długosz Z., Mostowik M., (2018), Dysponowanie danymi z rachunku w świetle przepisów PSD2 oraz RODO, "Monitor Prawa Bankowego", nr 5 (90), s. 60-69.
14
Długosz Z., (2017), Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 337 s.
15
Długosz Z., (2017), Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II, "Monitor Prawa Bankowego", nr 7-8 (80-81), s. 94-104.
16
Długosz Z., (2017), Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin, s. 132-140.
17
Długosz Z., (2013), Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 64-74.
18
Długosz Z., (2012), Nazwy. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 11-16.
19
Długosz Z., (2012), Stosunki zakresowe. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 83-90.
20
Długosz Z., (2012), Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych, "Monitor Prawa Bankowego", nr 7-8 (20-21), s. 72-84.
21
Długosz Z., (2012), Zdania. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 36-38.
22
Długosz Z., (2012), Podział logiczny. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 34-35.
23
Długosz Z., (2011), Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie. [W:] Gnela B. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 227-235.
24
Długosz Z., (2009), Stosunki zakresowe. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 83-90.
25
Długosz Z., (2009), Nazwy. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 11-16.
26
Długosz Z., (2009), Podział logiczny. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 34-35.
27
Długosz Z., (2009), Zdania. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 36-38.
28
Długosz Z., (2007), Zdania. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika : testy i zadania, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 36-38.
29
Długosz Z., (2007), Podział logiczny. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika : testy i zadania, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 34-35.
30
Długosz Z., (2007), Nazwy. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika : testy i zadania, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 11-16.
31
Długosz Z., (2007), Stosunki zakresowe. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika : testy i zadania, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 83-90.
1
@misc{UEK:2168356522,
author = "Zbigniew Długosz and Elżbieta Sługocka-Krupa and Krzysztof Podgórski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich",
pages = "VII-VIII",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
isbn = "978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5",
}
2
@inbook{UEK:2168356478,
author = "Zbigniew Długosz and Marek Rajtar",
title = "Skutki klauzul niedozwolonych w prawie cywilnym i w prawie konsumenckim",
booktitle = "Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich",
pages = "103-113",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
isbn = "978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5",
}
3
@inbook{UEK:2168355624,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Legal Models of Providing Payment Initiation Services",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "2438-2444",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
4
@book{UEK:2168356468,
title = "Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich",
editor = Długosz Zbigniew,
editor = Podgórski Krzysztof,
editor = Sługocka-Krupa Elżbieta,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
isbn = "978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5",
}
5
@inbook{UEK:2168356548,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Odpowiedzialność cywilnoprawna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej zainicjowanej przez płatnika",
booktitle = "Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne",
pages = "83-93",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2020",
isbn = "978-83-7695-870-5",
}
6
@book{UEK:2168348462,
author = "Zbigniew Długosz and Marcin Jankowski and Marta Merta and Krzysztof Pycia and Marek Obuchowicz and Konrad Stolarski and Marcin Strzałek and Michał Tabor and Marcin Wolski and Tomasz Zając",
title = "Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych : przewodnik",
editor = Kostro Maciej,
editor = Tabor Michał,
adress = "Warszawa",
publisher = "Związek Banków Polskich",
year = "2020",
url = {https://www.zbp.pl/getmedia/860b8ebd-4a6a-4fc9-a944-ddb8e9918f2a/ZBP_przewodnik_2020_v6},
isbn = "978-83-950679-2-1",
}
7
@article{UEK:2168351958,
author = "Zbigniew Długosz and Michał Ankus",
title = "Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu dla umów o kredyt konsumencki zawartych w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "R. 28, 23",
pages = "1234-1239",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.32027/MOP.20.23.3},
url = {},
}
8
@inbook{UEK:2168332403,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów w świetle pozycji prawnej agenta ubezpieczeniowego",
booktitle = "O dobre prawo dla ubezpieczeń : księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego",
pages = "761-774",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-841-2",
}
9
@article{UEK:2168340787,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Kwalifikacja umowy ubezpieczenia grupowego w bancassurance : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2018 r. (II CSK 222/17)",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "11 (108)",
pages = "54-60",
year = "2019",
url = {},
}
10
@article{UEK:2168338017,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług płatniczych",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "7-8 (104-105)",
pages = "87-96",
year = "2019",
url = {},
}
11
@article{UEK:2168340793,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "10 (326)",
pages = "22-27",
year = "2019",
}
12
@article{UEK:2168326277,
author = "Zbigniew Długosz and Konrad Stolarski",
title = "Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "7",
pages = "28-33",
year = "2018",
url = {},
}
13
@article{UEK:2168327999,
author = "Zbigniew Długosz and Michał Mostowik",
title = "Dysponowanie danymi z rachunku w świetle przepisów PSD2 oraz RODO",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "5 (90)",
pages = "60-69",
year = "2018",
url = {},
}
14
@book{UEK:2168325903,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-188-8",
}
15
@article{UEK:2168325917,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "7-8 (80-81)",
pages = "94-104",
year = "2017",
url = {},
}
16
@inbook{UEK:2168325901,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice",
booktitle = "Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "132-140",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-523-6",
}
17
@inbook{UEK:2168327325,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "64-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
18
@inbook{UEK:2168338037,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Nazwy",
booktitle = "Logika",
pages = "11-16",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2012",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3778-6",
}
19
@inbook{UEK:2168338043,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Stosunki zakresowe",
booktitle = "Logika",
pages = "83-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2012",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3778-6",
}
20
@article{UEK:2168326033,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "7-8 (20-21)",
pages = "72-84",
year = "2012",
}
21
@inbook{UEK:2168338041,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Zdania",
booktitle = "Logika",
pages = "36-38",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2012",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3778-6",
}
22
@inbook{UEK:2168338039,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Podział logiczny",
booktitle = "Logika",
pages = "34-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2012",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3778-6",
}
23
@inbook{UEK:2168325899,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "227-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1547-0",
}
24
@inbook{UEK:2168338029,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Stosunki zakresowe",
booktitle = "Logika",
pages = "83-90",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2009",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-7601-621-4",
}
25
@inbook{UEK:2168338021,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Nazwy",
booktitle = "Logika",
pages = "11-16",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2009",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-7601-621-4",
}
26
@inbook{UEK:2168338023,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Podział logiczny",
booktitle = "Logika",
pages = "34-35",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2009",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-7601-621-4",
}
27
@inbook{UEK:2168338027,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Zdania",
booktitle = "Logika",
pages = "36-38",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2009",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-7601-621-4",
}
28
@inbook{UEK:2168326051,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Zdania",
booktitle = "Logika : testy i zadania",
pages = "36-38",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-570-5",
}
29
@inbook{UEK:2168326049,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Podział logiczny",
booktitle = "Logika : testy i zadania",
pages = "34-35",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-570-5",
}
30
@inbook{UEK:2168326043,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Nazwy",
booktitle = "Logika : testy i zadania",
pages = "11-16",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-570-5",
}
31
@inbook{UEK:2168326053,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Stosunki zakresowe",
booktitle = "Logika : testy i zadania",
pages = "83-90",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-570-5",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID