Publications of the selected author

Kołodziejczyk Patrycja

Cracow School of Business,

1

Title:
Dzień Otwarty KSB UEK w formie online
Source:
Kurier UEK2020. - nr 4 (86), s. 52. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168352640
varia
2

Title:
Kolejny rok współpracy KSB UEK w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE) - nowy model nauczania!
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 64-65. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342433
varia
3

Title:
Małopolska Chmura Edukacyjna : przekazywanie wiedzy oraz przybliżenie osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017) , s. 64-66. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322309
unreviewed article
1
Dzień Otwarty KSB UEK w formie online / Patrycja KOŁODZIEJCZYK // Kurier UEK. - nr 4 (86) (2020), s. 52. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/52. - ISSN 1689-7757
2
Kolejny rok współpracy KSB UEK w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE) - nowy model nauczania! / Patrycja KOŁODZIEJCZYK // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 64-65. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
3
Małopolska Chmura Edukacyjna : przekazywanie wiedzy oraz przybliżenie osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych / Patrycja KOŁODZIEJCZYK // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017), s. 64-66. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
1
Kołodziejczyk P., (2020), Dzień Otwarty KSB UEK w formie online, "Kurier UEK", nr 4 (86), s. 52; https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/52
2
Kołodziejczyk P., (2018), Kolejny rok współpracy KSB UEK w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE) - nowy model nauczania!, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 64-65; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
3
Kołodziejczyk P., (2017), Małopolska Chmura Edukacyjna : przekazywanie wiedzy oraz przybliżenie osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 64-66; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
1
@misc{varUEK:2168352640,
author = "Patrycja Kołodziejczyk",
title = "Dzień Otwarty KSB UEK w formie online",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (86)",
pages = "52",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/52},
}
2
@misc{varUEK:2168342433,
author = "Patrycja Kołodziejczyk",
title = "Kolejny rok współpracy KSB UEK w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE) - nowy model nauczania!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "64-65",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small},
}
3
@article{artnUEK:2168322309,
author = "Patrycja Kołodziejczyk",
title = "Małopolska Chmura Edukacyjna : przekazywanie wiedzy oraz przybliżenie osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "64-66",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}