Publications of the selected author
1

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2021. - nr 1 (87), s. 47-49. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168354598
varia
2

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2021. - nr 3 (89), s. 41-42
Access mode:
Nr:
2168360198
varia
3

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2021. - nr 2 (88), s. 35-37. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168357008
varia
4

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2020. - nr 2 (84), s. 50-51. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347848
varia
5

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2020. - nr 4 (86), s. 42-43. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168352626
varia
6

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 60-62. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168351442
varia
7

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 60-61. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168344582
varia
8

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 58-59. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168342983
varia
9

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 44-45. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168343529
varia
10

Title:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - partner innowacyjnego przedsiębiorcy
Source:
Innowacyjny Start. - 12 października (2018)
Access mode:
Nr:
2168328511
unreviewed article
11

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 56-57. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342431
varia
12

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 46-47. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342497
varia
13

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017) , s. 56-57. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322301
unreviewed article
14

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2017. - nr 3 (73), s. 21-23. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168344168
varia
1
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 1 (87) (2021), s. 47-49. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/47. - ISSN 1689-7757
2
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 3 (89) (2021), s. 41-42. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/41. - ISSN 1689-7757
3
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 2 (88) (2021), s. 35-37. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021. - ISSN 1689-7757
4
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 2 (84) (2020), s. 50-51. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/50. - ISSN 1689-7757
5
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKAProjekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKAProjekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Kurier UEKKurier UEKKurier UEK. - nr 4 (86) (2020), s. 42-43nr 4 (86) (2020), s. 42-43nr 4 (86) (2020), s. 42-43. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/42. - ISSN 1689-77571689-77571689-7757
6
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYKProjekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEKKurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 60-62nr 3 (85) (2020), s. 60-62. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/60. - ISSN 1689-77571689-7757
7
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 60-61. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
8
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 58-59. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/58
9
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019), s. 44-45. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/44
10
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - partner innowacyjnego przedsiębiorcy / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Innowacyjny Start. - 12 października (2018)1 ekran. - Pełny tekst: http://www.innowacyjnystart.pl/index.php/wspolpraca/178-uniwersytet-ekonomiczny-w-krakowie-partner-innowacyjnego-przedsiebiorcy
11
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Agnieszka KAWECKA, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK, Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 56-57. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
12
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Monika HAMERSKA, Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 46-47. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
13
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017), s. 56-57. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
14
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Monika HAMERSKA, Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 3 (73) (2017), s. 21-23. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73. - ISSN 1689-7757
1
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2021), Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 1 (87), s. 47-49; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/47
2
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2021), Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 3 (89), s. 41-42; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/41
3
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2021), Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (88), s. 35-37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021
4
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2020), Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (84), s. 50-51; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/50
5
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., Witoszek-Kubicka A., (2020), Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 4 (86), s. 42-43; https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/42
6
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2020), Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 3 (85), s. 60-62; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/60
7
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2019), Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 60-61; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
8
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2019), Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 58-59; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/58
9
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2019), Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 3 (82), s. 44-45; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/44
10
Gródek-Szostak Z., Smaga-Szczepańczyk M., (2018), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - partner innowacyjnego przedsiębiorcy, "Innowacyjny Start", 12 października; http://www.innowacyjnystart.pl/index.php/wspolpraca/178-uniwersytet-ekonomiczny-w-krakowie-partner-innowacyjnego-przedsiebiorcy
11
Kawecka A., Smaga-Szczepańczyk M., Makowiec M., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 56-57; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
12
Hamerska M., Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 46-47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
13
Gródek-Szostak Z., Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2017), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 56-57; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
14
Hamerska M., Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2017), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 3 (73), s. 21-23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73
1
@misc{UEK:2168354598,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (87)",
pages = "47-49",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/47},
}
2
@misc{UEK:2168360198,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (89)",
pages = "41-42",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/41},
}
3
@misc{UEK:2168357008,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (88)",
pages = "35-37",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021},
}
4
@misc{UEK:2168347848,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (84)",
pages = "50-51",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/50},
}
5
@misc{UEK:2168352626,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk and Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (86)",
pages = "42-43",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/42},
}
6
@misc{UEK:2168351442,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (85)",
pages = "60-62",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/60},
}
7
@misc{UEK:2168344582,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "60-61",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019},
}
8
@misc{UEK:2168342983,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "58-59",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/58},
}
9
@misc{UEK:2168343529,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (82)",
pages = "44-45",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/44},
}
10
@article{UEK:2168328511,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - partner innowacyjnego przedsiębiorcy",
journal = "Innowacyjny Start",
number = "12 października",
pages = "",
year = "2018",
url = {http://www.innowacyjnystart.pl/index.php/wspolpraca/178-uniwersytet-ekonomiczny-w-krakowie-partner-innowacyjnego-przedsiebiorcy},
}
11
@misc{UEK:2168342431,
author = "Agnieszka Kawecka and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk and Marek Makowiec",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "56-57",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small},
}
12
@misc{UEK:2168342497,
author = "Monika Hamerska and Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "46-47",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03},
}
13
@article{UEK:2168322301,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "56-57",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
14
@misc{UEK:2168344168,
author = "Monika Hamerska and Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (73)",
pages = "21-23",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID