Publications of the selected author

1

Title:
Kilka uwag o zastosowaniu ekonomicznej analizy w prawie podatkowym = Some Remarks on Applying Economic Analysis in Tax Law
Source:
Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom 1 / red. nauk. Jan Głuchowski - Warszawa: Wolters Kluwer, 2019, s. 129-137. - Summ.
ISBN:
978-83-8160-673-8
Access mode:
Nr:
2168336547
chapter in monograph
2

Title:
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019
Physical description:
636 s.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Przeglądu Podatkowego)
ISBN:
978-83-8187-135-8
Nr:
2168341141
monograph
See related chapters
3

Title:
Zastosowanie skargi pauliańskiej do zabezpieczenia należności podatkowych
Source:
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 233-246
Series:
(Biblioteka Przeglądu Podatkowego)
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8187-135-8
Access mode:
Nr:
2168341165
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez jednostki samorządu terytorialnego - wątpliwości na tle art. 86 ust. 2h i 22 ustawy o podatku od towarów i usług = Limiting the Right to Deduct VAT Taxes Paid by Local Governments: Doubts Raised Regarding Article 86, Paragraphs 2h and 22 of the Value Added Tax Law
Source:
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce : granice opodatkowania / red. Monika Münnich - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019, s. 241-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-709-4
Nr:
2168335325
chapter in monograph
5

Title:
II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 15-16.06.2019 r. = II Polish Nationwide Academic Conference on Tax Law in Krakow 'Tax Law in the Legal System. Inter-Branch Relationships Between Legal Norms and Mechanisms' - Krakow University of Economics, 15-16 June 2019
Source:
Przegląd Podatkowy2019. - nr 6, s. 5-6. - Streszcz.
Nr:
2168338101
varia
6

Conference:
3rd International Conference on Local Government Finances and the International Seminar on Financial Law of Local Self-government, Gdańsk, Polska, od 2018-04-16 do 2018-04-16
Title:
Judicial Review of Taxing Decisions and the Independence of Poland's Local Government Units
Source:
The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy : (Conference Proceedings) / eds. Petr Mrkývka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan - Brno: Masaryk University, 2018, s. 65-77. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Acta Universitatis Brunensis. Iuridica : editio scientia ; vol. 636)
ISBN:
978-80-210-9086-6 ; 978-80-210-9087-3
Nr:
2168329463
chapter in conference materials
7

Title:
Zasada pewności w prawie podatkowym
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018
Physical description:
400 s.; 24 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8160-098-9
Nr:
2168330105
monograph
See related chapters
8

Title:
Opinia zabezpieczająca przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako instytucja zwiększająca pewność prawa i bezpieczeństwo podatników
Source:
Zasada pewności w prawie podatkowym / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 173-185
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8160-098-9
Nr:
2168330117
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Multilateral Convention (MLI) - Tax Evolution or Revolution? = Konwencja Wielostronna (MLI) - podatkowa ewolucja czy rewolucja?
Source:
Studia Iuridica Lublinensia. - vol. 27, nr 2 (2018) , s. 9-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168324855
article
10

Title:
Konsekwencje implementacji dyrektywy ATA w zakresie kosztów finansowania dłużnego
Source:
Uszczelnianie systemu podatkowego - sukces czy porażka? / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2018, s. 45-53
ISBN:
978-83-927533-6-0
Nr:
2168328685
chapter in monograph
11

Author:
Brzeziński Bogumił , Franczak Agnieszka
Title:
Glosa : Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. (I SA/Wr 403/17) = Judgment of the Provincial Administrative Court in Wroclaw of 9 November 2017 (I SA/Wr 403/2017) - 'Collective Liability' in Polish Tax Law
Source:
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. - R. 27, z. 4 (158) (2018) , s. 282-287. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327313
article
12

Title:
Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych do agresywnej optymalizacji podatkowej
Source:
Agresywna optymalizacja podatkowa - problem podatnika czy problem państwa? / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice: Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski ; Uniwersytet Śląski, 2017, s. 33-43
ISBN:
978-83-927533-2-2
Nr:
2168321873
chapter in monograph
13

Title:
Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego jako następstwo wyroku TSUE (C-276/14) = Centralizing Value Added Tax Accounting in Poland's Local Governments As a Consequence of the Ruling by the Court of Justice of the European Union (C-276/14)
Source:
Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 1 (13) (2016) , s. 35-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168335097
article
14

Title:
Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie spraw objętych proceduralnie przepisami ordynacji podatkowej = The Judicature of Poland's Local Government Boards of Appeal Regarding Cases Falling Under Local Tax Law Procedures
Source:
Toruński Rocznik Podatkowy. - 2016 (2016) , s. 83-110. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168324853
article
15

Author:
Nowak Stefan , Franczak Agnieszka
Title:
Finansowanie zrównoważonego rozwoju turystki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej = Financing Tourism's Balanced Growth within the European Union's Operational Program 'Development of Eastern Poland'
Source:
Europa Regionum. - t. 24 (2015) , s. 107-118. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168335105
article
16

Author:
Halemba Piotr , Franczak Agnieszka
Title:
Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w sporcie, turystyce i ochronie zdrowia. T. 1, Teoretyczne podstawy pozyskania funduszy Unii Europejskiej na inwestycje sportowe, turystyczne i w ochronie zdrowia
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2015
Physical description:
213 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-64036-49-1
Access mode:
Nr:
2168335099
monograph
17

Author:
Title:
Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013 = The Capitalization of European Union Funds by Local Governmental Units Within the Regional Operational Program for the Silesian Voivodship, 2007-2013
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - vol. 16, z. 5, cz. 1 (2015) , s. 143-157. - Tytuł numeru: Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168335089
article
18

Title:
Pomoc de minimis na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej - nowe zasady udzielania od 1 lipca 2014 roku
Source:
10 lat w Unii Europejskiej : wpływ prawa UE na polski system podatkowy / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Katowice: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2014, s. 48-56
ISBN:
978-83-927533-1-5
Nr:
2168327315
chapter in monograph
19

Author:
Halemba Piotr , Franczak Agnieszka , Grzeganek-Więcek Brygida
Title:
Hybrydowe modele partnerstwa publiczno-prywatnego jako determinanta realizacji inwestycji sportowych i turystycznych w warunkach kryzysu finansowego = Hybrid Public/Private Partnership Models as Determinants for Sport and Tourism Investments under Conditions of Financial Crisis
Source:
Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych i sportowych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania. T. 1 / red. Kazimierz Mrozowicz, Piotr Halemba - Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2014, s. 226-253. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64036-32-3
Access mode:
Nr:
2168335109
chapter in monograph
20

Title:
Redystrybucja pozioma dochodów jednostek samorządu terytorialnego a rozwój lokalny = Horizontal Redistribution of Revenues for Local Governmental Units and Local Development
Source:
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - t. 3 (28) (2014) , s. 309-321. - Tytuł numeru: Samorząd terytorialny a polityka lokalna - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335083
article
21

Title:
Instytucja mediacji w sprawach z zakresu prawa podatkowego = The Institution of Mediation in the Area of Tax Law
Source:
Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki - instytucje, standardy, efektywność / red. Ewa Wójcicka - Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2014, s. 219-226. - Summ.
ISBN:
978-83-7455-413-8
Nr:
2168335103
chapter in monograph
22

Title:
Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania inwestycji samorządowych na przykładzie województwa śląskiego
Source:
Współczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie / red. Joanna Rogalska - Kielce: Instytut Ekonomii i Administracji. Wydział Zarządzania i Administracji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2014, s. 287-295 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941421-0-0
Access mode:
Nr:
2168335107
chapter in monograph
23

Title:
Zaokrąglenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wątpliwości na tle stosowania art. 63 Ordynacji podatkowej
Source:
Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 2 (10) (2014) , s. 81-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335095
article
24

Title:
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako forma pomocy publicznej udzielanej przez gminne organy podatkowe = Exemptions in Tax Liabilities as a Form of Public Assistance Granted by Local Taxing Authorities
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 198, cz. 1 (2014) , s. 155-165. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335085
article
25

Conference:
Konferencja naukowa "Archiwa zakładowe w strukturach administracji publicznej", Częstochowa, Polska, od 2013-10-24 do 2013-10-24
Title:
Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej = Document Storage Pertaining to Projects Co-financed by European Union Funds
Source:
Archiwa zakładowe w strukturach administracji publicznej / red. Paweł Wolnicki - Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2014, s. 123-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7455-414-5
Nr:
2168335207
chapter in conference materials
26

Title:
Prawne gwarancje samodzielności finansowej samorządu terytorialnego a zasada adekwatności dochodów do przydzielonych zadań oczekiwana strukturą i wysokością subwencji ogólnej
Source:
Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 1 (7) (2013) , s. 157-171. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335091
article
27

Title:
Zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego
Source:
Samorząd terytorialny : zasady, finanse, marketing / red. Marek Stych - Częstochowa ; Tczew: Oficyna Wydawnicza Edytor.org, 2013, s. 89-112
ISBN:
978-83-932285-4-6
Nr:
2168335101
chapter in monograph
28

Title:
Konsekwencje łączenia się spółek kapitałowych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Source:
Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 1 (7) (2013) , s. 173-189. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335093
article
29

Author:
Nowak Stefan , Franczak Agnieszka
Title:
Regionalne strategie rozwoju a realizacja koncepcji zrównoważonej turystyki = Regional Strategies of Developmentand Realization of the Sustainable Tourism Conception
Source:
Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach / red. Stefan Nowak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2013, s. 63-77. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-64036-24-8
Access mode:
Nr:
2168335111
chapter in monograph
30

Title:
Finansowanie zadań administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie = Funding Public Administrative Tasks in the Prevention of Alcoholism, Drug Abuse and Domestic Violence
Source:
Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 2 (8) (2013) , s. 103-120. - Tytuł numeru: Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie : wybrane zagadnienia prawnoadministracyjne - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335087
article
1
Kilka uwag o zastosowaniu ekonomicznej analizy w prawie podatkowym = Some Remarks on Applying Economic Analysis in Tax Law / Agnieszka FRANCZAK // W: Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom 1 / red. nauk. Jan Głuchowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 129-137. - Summ. - ISBN 978-83-8160-673-8. - Spis treści: https://www.profinfo.pl/sklep/wspolczesne-problemy-prawa-podatkowego-teoria-i-praktyka-ksiega-jubileuszowa-dedykowana-profesorowi-bogumilowi-brzezinskiemu-tom-i-i-ii,114710.htmlWstęp:
2
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - 636 s. ; 24 cm. - (Monografie, ISSN 1897-4392. Biblioteka Przeglądu Podatkowego - Wolters Kluwer Polska). - ISBN 978-83-8187-135-8
3
Zastosowanie skargi pauliańskiej do zabezpieczenia należności podatkowych / Agnieszka FRANCZAK // W: Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Monografie, ISSN 1897-4392. Biblioteka Przeglądu Podatkowego - Wolters Kluwer Polska). - S. 233-246. - ISBN 978-83-8187-135-8. - Spis treści: https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-podatkowe-w-systemie-prawa-miedzygaleziowe-zwiazki-norm-i-instytucji-prawnych-przedsprzedaz,124466.htmlWstęp:
4
Ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez jednostki samorządu terytorialnego - wątpliwości na tle art. 86 ust. 2h i 22 ustawy o podatku od towarów i usług = Limiting the Right to Deduct VAT Taxes Paid by Local Governments: Doubts Raised Regarding Article 86, Paragraphs 2h and 22 of the Value Added Tax Law / Agnieszka FRANCZAK // W: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce : granice opodatkowania / red. Monika Münnich. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019. - S. 241-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-709-4
5
II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 15-16.06.2019 r. = II Polish Nationwide Academic Conference on Tax Law in Krakow 'Tax Law in the Legal System. Inter-Branch Relationships Between Legal Norms and Mechanisms' - Krakow University of Economics, 15-16 June 2019 / Agnieszka FRANCZAK // Przegląd Podatkowy. - nr 6 (2019), s. 5-6. - Streszcz. - ISSN 0867-7514
6
Judicial Review of Taxing Decisions and the Independence of Poland's Local Government Units / Agnieszka FRANCZAK // W: The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy : (Conference Proceedings) / eds. Petr Mrkývka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan. - Brno : Masaryk University, 2018. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica : editio scientia ; vol. 636). - S. 65-77. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-210-9086-6 ; 978-80-210-9087-3
7
Zasada pewności w prawie podatkowym / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 400 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-8160-098-9
8
Opinia zabezpieczająca przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako instytucja zwiększająca pewność prawa i bezpieczeństwo podatników / Agnieszka FRANCZAK // W: Zasada pewności w prawie podatkowym / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - S. 173-185. - ISBN 978-83-8160-098-9
9
Multilateral Convention (MLI) - Tax Evolution or Revolution? = Konwencja Wielostronna (MLI) - podatkowa ewolucja czy rewolucja? / Agnieszka FRANCZAK // Studia Iuridica Lublinensia. - vol. 27, nr 2 (2018), s. 9-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.umcs.pl/sil/article/view/6629. - ISSN 1731-6375
10
Konsekwencje implementacji dyrektywy ATA w zakresie kosztów finansowania dłużnego / Agnieszka FRANCZAK // W: Uszczelnianie systemu podatkowego - sukces czy porażka? / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2018. - S. 45-53. - ISBN 978-83-927533-6-0
11
Glosa : Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. (I SA/Wr 403/17) = Judgment of the Provincial Administrative Court in Wroclaw of 9 November 2017 (I SA/Wr 403/2017) - 'Collective Liability' in Polish Tax Law / Bogumił Brzeziński, Agnieszka FRANCZAK // Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. - R. 27, z. 4 (158) (2018), s. 282-287. - Summ. - ISSN 1230-5065
12
Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych do agresywnej optymalizacji podatkowej / Agnieszka FRANCZAK // W: Agresywna optymalizacja podatkowa - problem podatnika czy problem państwa? / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski ; Uniwersytet Śląski, 2017. - S. 33-43. - ISBN 978-83-927533-2-2
13
Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego jako następstwo wyroku TSUE (C-276/14) = Centralizing Value Added Tax Accounting in Poland's Local Governments As a Consequence of the Ruling by the Court of Justice of the European Union (C-276/14) / Agnieszka Franczak // Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 1 (13) (2016), s. 35-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://212.87.236.17:8080/Content/4040/4.pdf. - ISSN 1730-2889
14
Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie spraw objętych proceduralnie przepisami ordynacji podatkowej = The Judicature of Poland's Local Government Boards of Appeal Regarding Cases Falling Under Local Tax Law Procedures / Agnieszka Franczak // Toruński Rocznik Podatkowy. - 2016 (2016), s. 83-110. - Summ. - Pełny tekst: http://www.trp.umk.pl/download/trp2016/Orzecznictwo_samorzadowych_kolegiow_odwolawczych_w_zakresie_spraw_objetych_proceduralnie_przepisami_ordynacji_podatkowej.pdf. - ISSN 2080-9573
15
Finansowanie zrównoważonego rozwoju turystki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej = Financing Tourism's Balanced Growth within the European Union's Operational Program 'Development of Eastern Poland' / Stefan Nowak, Agnieszka Franczak // Europa Regionum. - t. 24 (2015), s. 107-118. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/er24/ZN_ER24.pdf. - ISSN 1428-278X
16
Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w sporcie, turystyce i ochronie zdrowia. T. 1, Teoretyczne podstawy pozyskania funduszy Unii Europejskiej na inwestycje sportowe, turystyczne i w ochronie zdrowia / Piotr Halemba, Agnieszka Franczak. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2015. - 213 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64036-49-1
17
Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013 = The Capitalization of European Union Funds by Local Governmental Units Within the Regional Operational Program for the Silesian Voivodship, 2007-2013 / Agnieszka Franczak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - vol. 16, z. 5, cz. 1 (2015), s. 143-157. - Summ.. - Tytuł numeru: Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-5-1.pdf. - ISSN 1733-2486
18
Pomoc de minimis na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej - nowe zasady udzielania od 1 lipca 2014 roku / Agnieszka Franczak // W: 10 lat w Unii Europejskiej : wpływ prawa UE na polski system podatkowy / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic. - Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2014. - S. 48-56. - ISBN 978-83-927533-1-5
19
Hybrydowe modele partnerstwa publiczno-prywatnego jako determinanta realizacji inwestycji sportowych i turystycznych w warunkach kryzysu finansowego = Hybrid Public/Private Partnership Models as Determinants for Sport and Tourism Investments under Conditions of Financial Crisis / Piotr Halemba, Agnieszka Franczak, Brygida Grzeganek-Więcek // W: Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych i sportowych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania. T. 1 / red. Kazimierz Mrozowicz, Piotr Halemba. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2014. - S. 226-253. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64036-32-3. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6160/Hybrydowe_modele_partnerstwa_publiczno-prywatnego_jako_determinanta_realizacji....pdf?sequence=1&isAllowed=y
20
Redystrybucja pozioma dochodów jednostek samorządu terytorialnego a rozwój lokalny = Horizontal Redistribution of Revenues for Local Governmental Units and Local Development / Agnieszka Franczak // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - t. 3 (28) (2014), s. 309-321. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Samorząd terytorialny a polityka lokalna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-28.pdf#page=311&view=Fit. - ISSN 2084-2686
21
Instytucja mediacji w sprawach z zakresu prawa podatkowego = The Institution of Mediation in the Area of Tax Law / Agnieszka Franczak // W: Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki - instytucje, standardy, efektywność / red. Ewa Wójcicka. - Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2014. - S. 219-226. - Summ. - ISBN 978-83-7455-413-8
22
Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania inwestycji samorządowych na przykładzie województwa śląskiego / Agnieszka Franczak // W: Współczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie / red. Joanna Rogalska. - Kielce : Instytut Ekonomii i Administracji. Wydział Zarządzania i Administracji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2014. - S. 287-295. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941421-0-0. - Pełny tekst: http://doczz.pl/doc/1040158/wsp%C3%B3%C5%82czesne-uwarunkowania-spo%C5%82eczno
23
Zaokrąglenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wątpliwości na tle stosowania art. 63 Ordynacji podatkowej / Agnieszka Franczak // Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 2 (10) (2014), s. 81-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://212.87.236.17:8080/Content/2148/Gubernaculum_2_10_2014_81.pdf. - ISSN 1730-2889
24
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako forma pomocy publicznej udzielanej przez gminne organy podatkowe = Exemptions in Tax Liabilities as a Form of Public Assistance Granted by Local Taxing Authorities / Agnieszka Franczak // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 198, cz. 1 (2014), s. 155-165. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/148058/edition/139030/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
25
Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej = Document Storage Pertaining to Projects Co-financed by European Union Funds / Agnieszka Franczak // W: Archiwa zakładowe w strukturach administracji publicznej / red. Paweł Wolnicki. - Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2014. - S. 123-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7455-414-5
26
Prawne gwarancje samodzielności finansowej samorządu terytorialnego a zasada adekwatności dochodów do przydzielonych zadań oczekiwana strukturą i wysokością subwencji ogólnej / Agnieszka Franczak // Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 1 (7) (2013), s. 157-171. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://212.87.236.17:8080/Content/1337/GEA_1_9.pdf. - ISSN 1730-2889
27
Zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego / Agnieszka Franczak // W: Samorząd terytorialny : zasady, finanse, marketing / red. Marek Stych. - Częstochowa ; Tczew : Oficyna Wydawnicza Edytor.org, 2013. - S. 89-112. - ISBN 978-83-932285-4-6
28
Konsekwencje łączenia się spółek kapitałowych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych / Agnieszka Franczak // Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 1 (7) (2013), s. 173-189. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://212.87.236.17:8080/Content/1338/GEA_1_10.pdf. - ISSN 1730-2889
29
Regionalne strategie rozwoju a realizacja koncepcji zrównoważonej turystyki = Regional Strategies of Developmentand Realization of the Sustainable Tourism Conception / Stefan Nowak, Agnieszka Franczak // W: Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach / red. Stefan Nowak. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2013. - S. 63-77. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-64036-24-8. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4535/Regionalne_strategie_rozwoju_a_realizacja_koncepcji_zrownowazonej_turystyki.pdf?sequence=1&isAllowed=y
30
Finansowanie zadań administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie = Funding Public Administrative Tasks in the Prevention of Alcoholism, Drug Abuse and Domestic Violence / Agnieszka Franczak // Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. - nr 2 (8) (2013), s. 103-120. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie : wybrane zagadnienia prawnoadministracyjne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://212.87.236.17:8080/Content/2134/Gubernaculum%202(8)_2013_103.pdf. - ISSN 1730-2889
1
Franczak A., (2019), Kilka uwag o zastosowaniu ekonomicznej analizy w prawie podatkowym. [W:] Głuchowski J. (red.), Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom 1, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 129-137.
2
Kaźmierczyk A., Franczak A. (red.), (2019), Prawo podatkowe w systemie prawa: międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 636 s.
3
Franczak A., (2019), Zastosowanie skargi pauliańskiej do zabezpieczenia należności podatkowych. [W:] Kaźmierczyk A., Franczak A. (red.), Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 233-246.
4
Franczak A., (2019), Ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez jednostki samorządu terytorialnego - wątpliwości na tle art. 86 ust. 2h i 22 ustawy o podatku od towarów i usług. [W:] Münnich M. (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce : granice opodatkowania, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 241-252.
5
Franczak A., (2019), II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 15-16.06.2019 r., "Przegląd Podatkowy", nr 6, s. 5-6.
6
Franczak A., (2018), Judicial Review of Taxing Decisions and the Independence of Poland's Local Government Units. [W:] Mrkývka P., Gliniecka J., Tomášková E., Juchniewicz E., Sowiński T., Radvan M. (red.), The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy : (Conference Proceedings), Brno : Masaryk University, s. 65-77.
7
Kaźmierczyk A., Franczak A. (red.), (2018), Zasada pewności w prawie podatkowym, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 400 s.
8
Franczak A., (2018), Opinia zabezpieczająca przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako instytucja zwiększająca pewność prawa i bezpieczeństwo podatników. [W:] KAŹMIERCZYK A., FRANCZAK A. (red.), Zasada pewności w prawie podatkowym (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 173-185.
9
Franczak A., (2018), Multilateral Convention (MLI) - Tax Evolution or Revolution?, "Studia Iuridica Lublinensia", vol. 27, nr 2, s. 9-21; http://journals.umcs.pl/sil/article/view/6629
10
Franczak A., (2018), Konsekwencje implementacji dyrektywy ATA w zakresie kosztów finansowania dłużnego. [W:] Glumińska-Pawlic J. (red.), Uszczelnianie systemu podatkowego - sukces czy porażka?, Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, s. 45-53.
11
Brzeziński B., Franczak A., (2018), Glosa : Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. (I SA/Wr 403/17), "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego", R. 27, z. 4 (158), s. 282-287.
12
Franczak A., (2017), Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych do agresywnej optymalizacji podatkowej. [W:] Glumińska-Pawlic J. (red.), Agresywna optymalizacja podatkowa - problem podatnika czy problem państwa?, Katowice : Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski : Uniwersytet Śląski, s. 33-43.
13
Franczak A., (2016), Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego jako następstwo wyroku TSUE (C-276/14), "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", nr 1 (13), s. 35-46; http://212.87.236.17:8080/Content/4040/4.pdf
14
Franczak A., (2016), Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie spraw objętych proceduralnie przepisami ordynacji podatkowej, "Toruński Rocznik Podatkowy", 2016, s. 83-110; http://www.trp.umk.pl/download/trp2016/Orzecznictwo_samorzadowych_kolegiow_odwolawczych_w_zakresie_spraw_objetych_proceduralnie_przepisami_ordynacji_podatkowej.pdf
15
Nowak S., Franczak A., (2015), Finansowanie zrównoważonego rozwoju turystki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, "Europa Regionum", t. 24, s. 107-118; http://www.wzieu.pl/zn/er24/ZN_ER24.pdf
16
Halemba P., Franczak A., (2015), Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w sporcie, turystyce i ochronie zdrowia. T. 1, Teoretyczne podstawy pozyskania funduszy Unii Europejskiej na inwestycje sportowe, turystyczne i w ochronie zdrowia, Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 213 s.
17
Franczak A., (2015), Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", vol. 16, z. 5, cz. 1, s. 143-157; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-5-1.pdf
18
Franczak A., (2014), Pomoc de minimis na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej - nowe zasady udzielania od 1 lipca 2014 roku. [W:] Glumińska-Pawlic J. (red.), 10 lat w Unii Europejskiej : wpływ prawa UE na polski system podatkowy, Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, s. 48-56.
19
Halemba P., Franczak A., Grzeganek-Więcek B., (2014), Hybrydowe modele partnerstwa publiczno-prywatnego jako determinanta realizacji inwestycji sportowych i turystycznych w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Mrozowicz K., Halemba P. (red.), Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych i sportowych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania, T. 1, Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, s. 226-253.
20
Franczak A., (2014), Redystrybucja pozioma dochodów jednostek samorządu terytorialnego a rozwój lokalny, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", t. 3 (28), s. 309-321; http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-28.pdf#page=311&view=Fit
21
Franczak A., (2014), Instytucja mediacji w sprawach z zakresu prawa podatkowego. [W:] Wójcicka E. (red.), Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki - instytucje, standardy, efektywność, Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, s. 219-226.
22
Franczak A., (2014), Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania inwestycji samorządowych na przykładzie województwa śląskiego. [W:] Rogalska J. (red.), Współczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie, Kielce : Instytut Ekonomii i Administracji. Wydział Zarządzania i Administracji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 287-295.
23
Franczak A., (2014), Zaokrąglenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wątpliwości na tle stosowania art. 63 Ordynacji podatkowej, "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", nr 2 (10), s. 81-89; http://212.87.236.17:8080/Content/2148/Gubernaculum_2_10_2014_81.pdf
24
Franczak A., (2014), Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako forma pomocy publicznej udzielanej przez gminne organy podatkowe, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 198, cz. 1, s. 155-165; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/148058/edition/139030/content?ref=desc
25
Franczak A., (2014), Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. [W:] Wolnicki P. (red.), Archiwa zakładowe w strukturach administracji publicznej, Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, s. 123-132.
26
Franczak A., (2013), Prawne gwarancje samodzielności finansowej samorządu terytorialnego a zasada adekwatności dochodów do przydzielonych zadań oczekiwana strukturą i wysokością subwencji ogólnej, "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", nr 1 (7), s. 157-171; http://212.87.236.17:8080/Content/1337/GEA_1_9.pdf
27
Franczak A., (2013), Zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Stych M. (red.), Samorząd terytorialny : zasady, finanse, marketing, Częstochowa ; Tczew : Oficyna Wydawnicza Edytor.org, s. 89-112.
28
Franczak A., (2013), Konsekwencje łączenia się spółek kapitałowych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", nr 1 (7), s. 173-189; http://212.87.236.17:8080/Content/1338/GEA_1_10.pdf
29
Nowak S., Franczak A., (2013), Regionalne strategie rozwoju a realizacja koncepcji zrównoważonej turystyki. [W:] Nowak S. (red.), Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach, Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, s. 63-77.
30
Franczak A., (2013), Finansowanie zadań administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie, "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", nr 2 (8), s. 103-120; http://212.87.236.17:8080/Content/2134/Gubernaculum%202(8)_2013_103.pdf
1
@inbook{UEK:2168336547,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Kilka uwag o zastosowaniu ekonomicznej analizy w prawie podatkowym",
booktitle = "Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom 1",
pages = "129-137",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2019",
isbn = "978-83-8160-673-8",
}
2
@book{UEK:2168341141,
title = "Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych",
editor = Kaźmierczyk Aneta,
editor = Franczak Agnieszka,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8187-135-8",
}
3
@inbook{UEK:2168341165,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Zastosowanie skargi pauliańskiej do zabezpieczenia należności podatkowych",
booktitle = "Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych",
pages = "233-246",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8187-135-8",
}
4
@inbook{UEK:2168335325,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez jednostki samorządu terytorialnego - wątpliwości na tle art. 86 ust. 2h i 22 ustawy o podatku od towarów i usług",
booktitle = "Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce : granice opodatkowania",
pages = "241-252",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8061-709-4",
}
5
@misc{UEK:2168338101,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 15-16.06.2019 r.",
booktitle = "Przegląd Podatkowy",
number = "6",
pages = "5-6",
year = "2019",
}
6
@inbook{UEK:2168329463,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Judicial Review of Taxing Decisions and the Independence of Poland's Local Government Units",
booktitle = "The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy : (Conference Proceedings)",
pages = "65-77",
adress = "Brno",
publisher = "Masaryk University",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-80-210-9086-6 ; 978-80-210-9087-3",
}
7
@book{UEK:2168330105,
title = "Zasada pewności w prawie podatkowym",
editor = Kaźmierczyk Aneta,
editor = Franczak Agnieszka,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-098-9",
}
8
@inbook{UEK:2168330117,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Opinia zabezpieczająca przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako instytucja zwiększająca pewność prawa i bezpieczeństwo podatników",
booktitle = "Zasada pewności w prawie podatkowym",
pages = "173-185",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-098-9",
}
9
@article{UEK:2168324855,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Multilateral Convention (MLI) - Tax Evolution or Revolution?",
journal = "Studia Iuridica Lublinensia",
number = "vol. 27, 2",
pages = "9-21",
year = "2018",
}
10
@inbook{UEK:2168328685,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Konsekwencje implementacji dyrektywy ATA w zakresie kosztów finansowania dłużnego",
booktitle = "Uszczelnianie systemu podatkowego - sukces czy porażka?",
pages = "45-53",
adress = "Katowice",
publisher = "Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych",
year = "2018",
isbn = "978-83-927533-6-0",
}
11
@article{UEK:2168327313,
author = "Brzeziński Bogumił and Franczak Agnieszka",
title = "Glosa : Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. (I SA/Wr 403/17)",
journal = "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego",
number = "R. 27, z. 4 (158)",
pages = "282-287",
year = "2018",
}
12
@inbook{UEK:2168321873,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych do agresywnej optymalizacji podatkowej",
booktitle = "Agresywna optymalizacja podatkowa - problem podatnika czy problem państwa?",
pages = "33-43",
adress = "Katowice",
publisher = "Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski ; Uniwersytet Śląski",
year = "2017",
isbn = "978-83-927533-2-2",
}
13
@article{UEK:2168335097,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego jako następstwo wyroku TSUE (C-276/14)",
journal = "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie",
number = "1 (13)",
pages = "35-46",
year = "2016",
}
14
@article{UEK:2168324853,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie spraw objętych proceduralnie przepisami ordynacji podatkowej",
journal = "Toruński Rocznik Podatkowy",
number = "2016",
pages = "83-110",
year = "2016",
}
15
@article{UEK:2168335105,
author = "Nowak Stefan and Franczak Agnieszka",
title = "Finansowanie zrównoważonego rozwoju turystki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 24",
pages = "107-118",
year = "2015",
}
16
@book{UEK:2168335099,
author = "Halemba Piotr and Franczak Agnieszka",
title = "Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w sporcie, turystyce i ochronie zdrowia",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-64036-49-1",
}
17
@article{UEK:2168335089,
author = "Franczak Agnieszka and ",
title = "Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "vol. 16, z. 5, cz. 1",
pages = "143-157",
year = "2015",
}
18
@inbook{UEK:2168327315,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Pomoc de minimis na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej - nowe zasady udzielania od 1 lipca 2014 roku",
booktitle = "10 lat w Unii Europejskiej : wpływ prawa UE na polski system podatkowy",
pages = "48-56",
adress = "Katowice",
publisher = "Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych",
year = "2014",
isbn = "978-83-927533-1-5",
}
19
@inbook{UEK:2168335109,
author = "Halemba Piotr and Franczak Agnieszka and Grzeganek-Więcek Brygida",
title = "Hybrydowe modele partnerstwa publiczno-prywatnego jako determinanta realizacji inwestycji sportowych i turystycznych w warunkach kryzysu finansowego",
booktitle = "Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych i sportowych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania. T. 1",
pages = "226-253",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-64036-32-3",
}
20
@article{UEK:2168335083,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Redystrybucja pozioma dochodów jednostek samorządu terytorialnego a rozwój lokalny",
journal = "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości",
number = "t. 3 (28)",
pages = "309-321",
year = "2014",
}
21
@inbook{UEK:2168335103,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Instytucja mediacji w sprawach z zakresu prawa podatkowego",
booktitle = "Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki - instytucje, standardy, efektywność",
pages = "219-226",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza",
year = "2014",
isbn = "978-83-7455-413-8",
}
22
@inbook{UEK:2168335107,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania inwestycji samorządowych na przykładzie województwa śląskiego",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie",
pages = "287-295",
adress = "Kielce",
publisher = "Instytut Ekonomii i Administracji. Wydział Zarządzania i Administracji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach",
year = "2014",
isbn = "978-83-941421-0-0",
}
23
@article{UEK:2168335095,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Zaokrąglenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wątpliwości na tle stosowania art. 63 Ordynacji podatkowej",
journal = "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie",
number = "2 (10)",
pages = "81-89",
year = "2014",
}
24
@article{UEK:2168335085,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako forma pomocy publicznej udzielanej przez gminne organy podatkowe",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "198, cz. 1",
pages = "155-165",
adress = "",
year = "2014",
}
25
@inbook{UEK:2168335207,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej",
booktitle = "Archiwa zakładowe w strukturach administracji publicznej",
pages = "123-132",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza",
year = "2014",
isbn = "978-83-7455-414-5",
}
26
@article{UEK:2168335091,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Prawne gwarancje samodzielności finansowej samorządu terytorialnego a zasada adekwatności dochodów do przydzielonych zadań oczekiwana strukturą i wysokością subwencji ogólnej",
journal = "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie",
number = "1 (7)",
pages = "157-171",
year = "2013",
}
27
@inbook{UEK:2168335101,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Samorząd terytorialny : zasady, finanse, marketing",
pages = "89-112",
adress = "Częstochowa ; Tczew",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Edytor.org",
year = "2013",
isbn = "978-83-932285-4-6",
}
28
@article{UEK:2168335093,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Konsekwencje łączenia się spółek kapitałowych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych",
journal = "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie",
number = "1 (7)",
pages = "173-189",
year = "2013",
}
29
@inbook{UEK:2168335111,
author = "Nowak Stefan and Franczak Agnieszka",
title = "Regionalne strategie rozwoju a realizacja koncepcji zrównoważonej turystyki",
booktitle = "Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach",
pages = "63-77",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach",
year = "2013",
isbn = "978-83-64036-24-8",
}
30
@article{UEK:2168335087,
author = "Franczak Agnieszka",
title = "Finansowanie zadań administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie",
journal = "Gubernaculum et Administratio : zeszyty naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie",
number = "2 (8)",
pages = "103-120",
year = "2013",
}