Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Gospodarka wodna w Polsce w świetle danych statystycznych
Source:
Aura. - nr 3 (2021) , s. 12-13
Access mode:
Nr:
2168355772
article
2

Title:
Progress in Implementation of Fourth and Fifth Industrial Revolutions and Artificial Intelligence
Source:
Industry 4.0 : a Glocal Perspective / ed. by Jerzy Duda, Aleksandra Gąsior - New York, London: Routledge, 2021, s. 215-228 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Management, Organizations and Society)
ISBN:
978-1-032-03042-5 ; 978-1-003-18637-3
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168358514
chapter in monograph
3

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja
Source:
Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych / red. nauk. Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak - Warszawa: CeDeWu, 2021, s. 27-42. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-454-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354464
chapter in monograph
4

Title:
Poziom rozwoju gospodarki i społeczeństwa cyfrowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. nauk. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 15-28 - Bibliogr.
Research program:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota finansowania: 11 897 131,40 zł
ISBN:
978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358080
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Ecological Innovations
Source:
Sustainability, Technology and Innovation 4.0 / eds. Zbigniew Makieła, Magdalena M. Stuss, Ryszard Borowiecki - London, New York: Routledge, 2021, s. 237-255 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Innovation, Organizations and Technology)
ISBN:
978-1-032-02590-2 ; 978-1-003-18406-5
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168357068
chapter in monograph
6

Title:
Developing Digital Economy and Society in the Light of the Issue of Digital Convergence of the Markets in the European Union Countries
Source:
Energies. - vol. 14, iss. 9 (2021) , s. 1-27. - Tytuł numeru: New Frontiers for Organizations in Power Markets Applications for Industry 4.0 - Bibliogr.
Research program:
The publication is financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics and WSB University in Dąbrowa Górnicza. This publication is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of the research of the Potential Program, WSB University in Dąbrowa Górnicza as a part of the research carried out at this University and the Faculty of Management of AGH University for the maintenance and development of research potential.
2019 list:
140.00 pkt
:
:
Nr:
2168355840
article
7

Title:
The Idea of Sustainable and Permanent Development in the Context of Science and Business Practice
Source:
European Research Studies Journal. - vol. 24, iss. 1 (2021) , s. 188-200. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This publication is co-financed by a subsidy granted to the Cracow University of Economics
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168358478
article
8

Title:
The Issues of Justice in Economic and Environmental Policy
Source:
Central European Economic Journal. - vol. 8, iss. 55 (2021) , s. 191-200. - Summ. - Biblliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168358610
article
9

Author:
Title:
Ekonomiczne aspekty rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 207-215 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358198
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Ocena stanu zasobów wodnych i analiza nakładów gospodarczych na zaopatrzenie w wodę w Polsce na tle krajów europejskich = Development Trends in Polish Water Management Against the Background of European Countries
Source:
Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego / red. Tomasz Walczykiewicz - Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2020, s. 9-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64979-37-8
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349680
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy
Source:
Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 203-226. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity.
ISBN:
978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349726
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Od pierwszej do czwartej rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji = Since the 1-st Until the 4-th Industrial Revolution and Artificial Inteligence
Source:
Przemiany i prognozy gospodarcze - ujęcie teoretyczne i analityczne / red. nauk. Paweł Maciaszczyk - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2020, s. 11-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-950650-2-6
Nr:
2168353706
chapter in monograph
13

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Conference:
X Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomiści dla rozwoju", Warszawa, Polska, od 2019-11-28 do 2019-11-29
Title:
Przejawy oraz skutki IV i V rewolucji przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego2020. - nr 2 (89), s. 89. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168353222
varia
14

Title:
Teoria a praktyka
Source:
Kurier UEK2020. - nr 4 (86), s. 30
Access mode:
Nr:
2168352192
varia
15

Author:
Title:
The Importance and Consolidation of Family Businesses in the Contemporary Economy = Znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych oraz procesu ich konsolidacji we współczesnej gospodarce
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (990) (2020) , s. 7-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168357542
article
16

Author:
Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Conference:
X Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomiści dla rozwoju", Warszawa, Polska, od 2019-11-28 do 2019-11-29
Title:
Internacjonalizacja oraz sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych wobec wyzwań rozwoju zrównoważonego i trwałego
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego2020. - nr 2 (89), s. 94. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168353224
varia
17

Title:
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst makroekonomiczny
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Physical description:
165 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Książka dofinansowana jest ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-01-21394-7
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168350400
monograph
18

Author:
Kazimierz Górka , Agnieszka Thier , Marcin Łuszczyk
Title:
Consequences of the Fourth Industrial Revolution in Social and Economic Development in the 21st Century
Source:
The Future of Management : Industry 4.0 and Digitalization / eds. Piotr BUŁA, Bogdan Nogalski - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2020, s. 60-71. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4859-7 ; 978-83-233-7123-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350774
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Zasługi Rudolfa Zubera dla Krynicy-Zdrój oraz badań geologicznych w Polsce i na świecie = Rudolf Zuber's Merits for Krynica-Zdrój and Geological Research in Poland and in the World
Source:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 2 (6) (2020) , s. 26-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168356002
article
20

Author:
Title:
Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych we współczesnej gospodarce = The Directions for Development of Family Businesses in the Contemporary Economy
Source:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1 (5) (2020) , s. 27-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168352152
article
21

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Conference:
Ekonomia społeczna 2020. Przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku, Kraków, Polska, od 2020-11-20 do 2020-11-20
Title:
Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja [dokument elektroniczny]
Source:
Ekonomia społeczna 2020 : przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku2020
Nr:
2168353714
varia
22

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Etyka w ochronie środowiska naturalnego = Ethics in the Protection of the Natural Environment
Source:
Aura. - nr 12 (2020) , s. 3-5. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168352154
article
23

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
Source:
Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko / red. nauk. Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala - Warszawa: CeDeWu, 2020, s. 403-416. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-310-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344002
chapter in monograph
24

Title:
Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu = Sustainable and Sustained Development within the Context of Management Science
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii / red. nauk. Ewa Mazur-Wierzbicka, Danuta Janczewska - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2019, s. 275-287. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Monografie ; nr 103)
ISBN:
978-83-64971-78-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343776
chapter in monograph
25

Title:
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Physical description:
156 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Książka dofinansowana jest ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-01-21260-5
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168347008
monograph
26

Author:
Agnieszka Thier , Marcin Łuszczyk
Title:
Management of Family Businesses in View of the Challenges of Modern Economy
Source:
The Future of Management : Entrepreneurship, Change and Flexibility / eds. Piotr BUŁA, Bogdan Nogalski - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2019, s. 87-105. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4845-0 ; 978-83-233-7124-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350758
chapter in monograph
See main document
27

Conference:
Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata", Tarnobrzeg, Polska, od 2019-05-30 do 2019-05-30
Title:
Od I do IV rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji [dokument elektroniczny]
Source:
Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata2019
Nr:
2168353708
varia
28

Author:
Title:
Zastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną = Application of Closed Circuits in Water Management
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie = Research Reviews of Czestochowa University of Technology. Management. - nr 34 (2019) , s. 145-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168340345
article
29

Author:
Title:
Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego = Protection of Water Resources as a Factor Facilitating Functioning of Enterprises within Closed Circuit Economy
Source:
Technologia Wody. - z. 4(66) (2019) , s. 4-12. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168347100
article
30

Title:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii"
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 38-39. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344530
varia
31

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw
Source:
Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko / red. nauk. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski - Warszawa: CeDeWu, 2019, s. 221-236. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-226-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335201
chapter in monograph
32

Author:
Title:
Kierunki rozwoju oraz koszty gospodarki wodnej w Polsce na tle krajów europejskich = The Direction for Development and the Costs of Water Management in Poland in Comparison to European Countries
Source:
Współczesne problemy retencji wód / red. Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak - Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018, s. 23-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego)
ISBN:
978-83-64979-27-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328373
chapter in monograph
33

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development = Wpływ gospodarki obiegu zamkniętego na na trwały i zrównoważony rozwój
Source:
Barometr Regionalny. - t. 16, nr 4 (2018) , s. 7-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333753
article
34

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej = Implementation and the Expected Aftermath of the Fourth Industrial Revolution [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2018) , s. 262-278. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327711
article
35

Title:
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
357 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168331353
monograph
36

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego = Financial Policy of Self-government vs. Public Sector Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018) , s. 37-49. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327973
article
37

Author:
Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej = Dilemmas of Polish Participation in the Economic and Monetary Union
Source:
Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa / red. Maria Kalczyńska, Anna Rajchel, Marcin Łuszczyk - Opole: Politechnika Opolska, 2018, s. 157-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Monografie - Politechnika Opolska ; z. 498)
ISBN:
978-83-66033-28-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335195
chapter in monograph
38

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką
Source:
Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / red. nauk. Dorota Murzyn, Janina Pach - Warszawa: Difin, 2018, s. 368-380 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-502-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324035
chapter in monograph
39

Author:
Title:
Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego = Protection of Water Resources as a Factor Facilitating Functioning of Enterprises within Closed Circuit Economy
Source:
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water Supply and Water Quality / red./eds. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak - Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018, s. 115-130. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-64959-04-2
Nr:
2168328193
chapter in monograph
40

Title:
Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska
Source:
Aura. - nr 6 (2018) , s. 10-11 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168326201
article
41

Author:
Title:
Koszty oraz perspektywy zaopatrzenia gospodarki w wodę w Polsce = Costs and Perspectives of Water Supplies for the Economy in Poland
Source:
Gospodarka Wodna. - R. 78, nr 6 (834) (2018) , s. 167-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168328201
article
42

Title:
Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych = Circular Economy of Natural Resources
Source:
Aura. - nr 5 (2018) , s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168325793
article
43

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce = The Condition and Prospects of Public Finances in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018) , s. 57-68. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328049
article
44

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa = Efficiency of Government Anti-smog Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018) , s. 50-62. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327975
article
45

Title:
Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego = Changes in Ecological Charges in Water Management in the Light of Recent Water Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 79-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327061
article
46

Author:
Title:
Zasoby wodne w gospodarce obiegu zamkniętego = Water Resources in Circular Economy
Source:
Aura. - nr 8 (2018) , s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327519
article
47

Author:
Title:
Deficyt wody jako czynnik restrukturyzacji gospodarki = Water Deficit as a Factor of Economic Restructurization
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 239-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168327919
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym = Connections Between Social Economy and Sustainable Development
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 491 (2017) , s. 192-201. - Tytuł numeru: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321741
article
49

Title:
Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną = Ecological Disasters and Their Impact on Economy
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2 (2017) , s. 175-186. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321897
article
50

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych = Theories of Public Finances in the Light of the Economic and Social Conditions
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 1 (2017) , s. 21-33. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322615
article
51

Author:
Title:
The Significance of Water Management within Social and Economic Development
Source:
Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 345-352. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947815-1-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168322957
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Kierunki wykorzystania zasobów wodnych w Polsce = Trends in the Use of Water Resources in Poland
Source:
Gospodarka Wodna. - R. 77, nr 7 (823) (2017) , s. 203-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168328199
article
53

Title:
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development
Source:
Jakość w biznesie-10 : zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania - Warszawa: Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, 2017, s. 15-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168323005
chapter in book
54

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law = Zmiany w systemie opat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 88-89. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336327
varia
55

Author:
Title:
Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym = The Role of Water Management in Sustainable Development
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2 (2017) , s. 129-140. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321899
article
56

Author:
Title:
Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki
Source:
Źródło : wody i napoje butelkowane. - nr 1(54) (2017) , s. 35-37 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168323353
unreviewed article
57

Title:
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju energetyki w Polsce w latach 2000-2014
Source:
Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / red. Marek Bugdol i Piotr Jedynak - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017, s. 299-317 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323157
chapter in monograph
58

Title:
Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie = Informal Economy in Poland and Other Countries
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016) , s. 13-24. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312495
article
59

Author:
Title:
Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej = Selected Economic Instruments to Limit Water Deficit in an International Perspective
Source:
Gospodarka w Praktyce i Teorii. - nr 3(44) (2016) , s. 111-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321543
article
60

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru = Connections between Sustainable Development and Economies of Moderation
Source:
Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 51-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18665-4
Nr:
2168308779
chapter in monograph
61

Title:
Problems of Water Management in Agriculture in the World
Source:
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture. - vol. 16 (31), no. 4 (2016) , s. 293-300. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168311905
article
62

Title:
Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania = The Reasons for, the Consequences and the Volume of Grey Economy and Its Control by the Management System
Source:
Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 1 (2016) , s. 31-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168315167
article
63

Title:
Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku = Transformations in the Directions of Corporate Development at the Turn of 20th and 19th Century [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2016) , s. 238-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168308761
article
64

Author:
Title:
Jan Albin Goetz-Okocimski jako założyciel i prezes Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku : zarys monograficzny / [red. Jan Stefan Gawlik ; współpr. Anna Skoczek i Mieczysław Mietła] - Brzesko: Brzeskie Towarzystwo "Gryf", 2016, s. 131-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940390-1-1
Nr:
2168322979
chapter in monograph
65

Author:
Title:
Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie = Analysis of Ways of Measurement and the Consequences of Water Shortage in the World
Source:
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review. - nr 14 (20) (2016) , s. 111-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321549
article
66

Title:
Program edukacyjny "Z nami bezpiecznie i ekologicznie"
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 4 (2016) , s. 27-29 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319459
article
67

Title:
Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce = Reasons and Directions of Reindustrialization in the World and in Poland
Source:
Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 2 (2016) , s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168322981
article
68

Author:
Title:
Rola programu "Inwestycje Polskie" w zarządzaniu gospodarką narodową = The Role of the "Polish Investments" Program in the Management of the National Economy
Source:
Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 2 (2016) , s. 49-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323351
article
69

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie = The Directions of Corporate Networks Development in the Contemporary World
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 44, t. 3 (2016) , s. 111-126. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312367
article
70

Author:
Title:
Woda jako zasób naturalny oraz surowiec w ujęciu teorii ekonomii = Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications
Source:
Aura. - nr 7-8 (2016) , s. 3-5. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321539
article
71

Author:
Title:
Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki = Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (2016) , s. 3-5. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321537
article
72

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych = Trends in The Development of Economics of Environment and Natural Resources
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016) , s. 25-37. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312497
article
73

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej = The Negative Income Tax as a Neoliberal Solution for Social Policy
Source:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016) , s. 65-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168312535
article
74

Author:
Title:
Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce = Social and Economic Consequences of Changes in the Water Law in Poland
Source:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016) , s. 195-201. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321541
article
75

Author:
Title:
Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie = Questions of the Shortage of Water Resources in the World
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 46, t. 1. (2016) , s. 183-194. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321547
article
76

Author:
Title:
Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki deficytu zasobów wodnych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
257, [2] s.: il.; 23 cm
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 36)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
Nr:
2168322595
monograph
77

Title:
Trends in Creating Links between Companies in the Contemporary World
Source:
State, Society and Business - Development of Contemporary Management / sci. ed. Janusz TECZKE - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016, s. 69-76. - Summ.
ISBN:
978-83-937642-7-3
Access mode:
Nr:
2168308759
chapter in monograph
See main document
78

Author:
Title:
Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami = The Importance of Clusters in Managing Enterprises [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2016) , s. 929-938. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321545
article
79

Title:
Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014 = Trends of Changes in Economic Expenses on Environmental Protection in Poland in the Years 2000-2014
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (58) (2016) , s. 88-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
:
:
Nr:
2168308765
article
80

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej = The Issues of Social and Economic Development of Eastern Poland
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 46, t. 2 (2016) , s. 219-230. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312931
article
81

Author:
Title:
Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
263 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-333
Nr:
2168308745
doctoral dissertation
82

Author:
Title:
Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej = Axiological, Economic and Social Aspects of Water Management
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (54) (2015) , s. 10-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
:
:
Nr:
2168321555
article
83

Author:
Title:
Management of Water Resources : Cases of Poland and Georgia
Source:
Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / sci. eds. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015, s. 129-142. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
Nr:
2168322999
chapter in monograph
See main document
84

Title:
Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej = The Implementation of Sustainable Development in Water Management
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 40, t. 2 (2015) , s. 273-287. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 856)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168303491
article
85

Title:
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development
Source:
Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. - z. 21 (23) (2015) , s. 22-31. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168300915
article
86

Author:
Title:
Powiązania bezpieczeństwa z deficytem zasobów wodnych = Relationship Between Safety and Water Resource Deficit
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1 (2015) , s. 4-8. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321551
article
87

Author:
Title:
Korupcja w gospodarce wodnej = Corruption in Water Management
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (2015) , s. 8-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321553
article
88

Title:
Financial Outlays for the Protection of the Natural Environment in Poland within 2000-2012
Source:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources / scient. eds. Şişcan Zorina, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014, s. 157-165. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0
Nr:
2168285253
chapter in monograph
See main document
89

Author:
Title:
Rola wzorców ekologicznych na przykładzie gospodarowania zasobami wodnymi = Role of Ecological Patterns on Utilization Water Management on the Basis of Water Management
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (2014) , s. 4-7. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321557
article
90

Title:
Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries
Source:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / scient. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014, s. 89-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3
Access mode:
Nr:
2168285233
chapter in monograph
See main document
91

Author:
Title:
Deficyt zasobów wodnych a różne wymiary bezpieczeństwa = The Deficit of Water Resources Versus Various Kinds of Security
Source:
Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013, s. 129-146. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 34)
Nr:
2168340967
chapter in monograph
See main document
92

Title:
Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013
Physical description:
157, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 34)
Notes:
Streszcz. ang. przy niektórych pracach, Bibliogr. przy niektórych pracach
Nr:
2168289961
monograph
See related chapters
93

Title:
Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce
Source:
Ekonomika gospodarki wodnej / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013, s. 147-157
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 34)
Access mode:
Nr:
2168290051
chapter in monograph
See main document
94

Author:
Title:
Woda na wagę złota, czyli o współczesnym problemie bezpieczeństwa wodnego w skali globalnej
Source:
Bezpieczeństwo informacji i biznesu : zagadnienia wybrane / red. Mirosław Kwieciński - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 119-136 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-104-2
Nr:
2168322989
chapter in monograph
95

Author:
Conference:
XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Międzynarodowa Konferencja, Poznań - Gniezno, Polska, od 2008-06-15 do 2008-06-15
Title:
Kształtowanie się międzynarodowego prawa chroniącego zasoby wodne = Forming of International Water Protection Law
Source:
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 2 = Water Supply and Water Quality / red. Marek M. Sozański, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak - Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2008, s. 541-556 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89696-20-7
Nr:
2168323001
chapter in conference materials
96

Author:
Wojciech Chrobak , Agnieszka Thier
Title:
Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce
Source:
Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia / red. nauk. Janusz Ostaszewski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 295-305 - Bibliogr.
Series:
("Przedsiębiorczość")
ISBN:
978-83-7378-346-1
Nr:
2168323589
chapter in conference materials
1
Gospodarka wodna w Polsce w świetle danych statystycznych / Agnieszka THIER // Aura. - nr 3 (2021), s. 12-13. - Spis treści: https://www.sigma-not.pl/publikacja-131053-gospodarka-wodna-w-polsce-w-%C5%9Bwietle-danych-statystycznych-aura-2021-3.htmlWstęp: . - ISSN 0137-3668
2
Progress in Implementation of Fourth and Fifth Industrial Revolutions and Artificial Intelligence / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER // W: Industry 4.0 : a Glocal Perspective / ed. by Jerzy Duda, Aleksandra Gąsior. - New York, London: Routledge, 2021. - (Routledge Studies in Management, Organizations and Society). - S. 215-228. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-03042-5 ; 978-1-003-18637-3. - Spis treści: https://www.routledge.com/Industry-40-A-Glocal-Perspective/Duda-Gasior/p/book/9781032030425Wstęp:
3
Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych / red. nauk. Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak. - Warszawa: CeDeWu, 2021. - S. 27-42. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-454-9
4
Poziom rozwoju gospodarki i społeczeństwa cyfrowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Katarzyna ŻMIJA, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. nauk. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 15-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/09/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3.pdf
5
Ecological Innovations / Agnieszka THIER // W: Sustainability, Technology and Innovation 4.0 / eds. Zbigniew Makieła, Magdalena M. Stuss, Ryszard Borowiecki. - London, New York: Routledge, 2021. - (Routledge Studies in Innovation, Organizations and Technology). - S. 237-255. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-02590-2 ; 978-1-003-18406-5
6
Developing Digital Economy and Society in the Light of the Issue of Digital Convergence of the Markets in the European Union Countries / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Jolanta MAROŃ, Marcin Suder, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA // Energies. - vol. 14, iss. 9 (2021), s. 1-27. - Summ.. - Tytuł numeru: New Frontiers for Organizations in Power Markets Applications for Industry 4.0. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2717. - ISSN 1996-1073
7
The Idea of Sustainable and Permanent Development in the Context of Science and Business Practice / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna Hys, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA // European Research Studies Journal. - vol. 24, iss. 1 (2021), s. 188-200. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/2445. - ISSN 1108-2976
8
The Issues of Justice in Economic and Environmental Policy / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // Central European Economic Journal. - vol. 8, iss. 55 (2021), s. 191-200. - Summ. - Biblliogr. - Pełny tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/ceej-2021-0013
9
Ekonomiczne aspekty rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych / Agnieszka THIER, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA, Krzysztof Hornicki // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 207-215. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/09/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf
10
Ocena stanu zasobów wodnych i analiza nakładów gospodarczych na zaopatrzenie w wodę w Polsce na tle krajów europejskich = Development Trends in Polish Water Management Against the Background of European Countries / Agnieszka THIER // W: Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego / red. Tomasz Walczykiewicz. - Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2020. - S. 9-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64979-37-8. - Pełny tekst: https://www.imgw.pl/sites/default/files/2020-09/wspolczesne-problemy-gospodarki-wodnej-w-kontekscie-zagospodarowania-przestrzennego_0.pdf
11
Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy / Agnieszka THIER, Irvin Tyli, Katarzyna ŻMIJA // W: Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 203-226. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/347564474_RESTRUCTURING_MANAGEMENT_MODELS_-_CHANGES_-_DEVELOPMENT
12
Od pierwszej do czwartej rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji = Since the 1-st Until the 4-th Industrial Revolution and Artificial Inteligence / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // W: Przemiany i prognozy gospodarcze - ujęcie teoretyczne i analityczne / red. nauk. Paweł Maciaszczyk. - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2020. - S. 11-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-950650-2-6
13
Przejawy oraz skutki IV i V rewolucji przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIERPrzejawy oraz skutki IV i V rewolucji przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIERPrzejawy oraz skutki IV i V rewolucji przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Biuletyn Polskiego Towarzystwa EkonomicznegoBiuletyn Polskiego Towarzystwa EkonomicznegoBiuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (89) (2020), s. 89nr 2 (89) (2020), s. 89nr 2 (89) (2020), s. 89. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf. - ISSN 1507-13831507-13831507-1383
14
Teoria a praktyka / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Agnieszka THIERTeoria a praktyka / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Agnieszka THIER // Kurier UEKKurier UEK. - nr 4 (86) (2020), s. 30nr 4 (86) (2020), s. 30. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/30. - ISSN 1689-77571689-7757
15
The Importance and Consolidation of Family Businesses in the Contemporary Economy = Znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych oraz procesu ich konsolidacji we współczesnej gospodarce / Agnieszka THIER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (990) (2020), s. 7-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2064. - ISSN 1898-6447
16
Internacjonalizacja oraz sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych wobec wyzwań rozwoju zrównoważonego i trwałego / Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIERInternacjonalizacja oraz sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych wobec wyzwań rozwoju zrównoważonego i trwałego / Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Biuletyn Polskiego Towarzystwa EkonomicznegoBiuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (89) (2020), s. 94nr 2 (89) (2020), s. 94. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf. - ISSN 1507-13831507-1383
17
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst makroekonomiczny / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Bibliogr.
18
Consequences of the Fourth Industrial Revolution in Social and Economic Development in the 21st Century / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER, Marcin Łuszczyk // W: The Future of Management : Industry 4.0 and Digitalization / eds. Piotr BUŁA, Bogdan Nogalski. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2020. - S. 60-71. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4859-7 ; 978-83-233-7123-6
19
Zasługi Rudolfa Zubera dla Krynicy-Zdrój oraz badań geologicznych w Polsce i na świecie = Rudolf Zuber's Merits for Krynica-Zdrój and Geological Research in Poland and in the World / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 2 (6) (2020), s. 26-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/nr6/Gorka_Thier.pdf. - ISSN 2544-6916
20
Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych we współczesnej gospodarce = The Directions for Development of Family Businesses in the Contemporary Economy / Agnieszka THIER // Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1 (5) (2020), s. 27-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/thier.pdf. - ISSN 2544-6916
21
Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja [Dokument elektroniczny] / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Ekonomia społeczna 2020 : przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku. - (2020)10 slajdów
22
Etyka w ochronie środowiska naturalnego = Ethics in the Protection of the Natural Environment / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Aura. - nr 12 (2020), s. 3-5. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
23
Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko / red. nauk. Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala. - Warszawa: CeDeWu, 2020. - S. 403-416. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-310-8
24
Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu = Sustainable and Sustained Development within the Context of Management Science / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii / red. nauk. Ewa Mazur-Wierzbicka, Danuta Janczewska. - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2019. - (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ; nr 103). - S. 275-287. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64971-78-5
25
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 156 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-21260-5
26
Management of Family Businesses in View of the Challenges of Modern Economy / Agnieszka THIER, Marcin Łuszczyk // W: The Future of Management : Entrepreneurship, Change and Flexibility / eds. Piotr BUŁA, Bogdan Nogalski. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2019. - S. 87-105. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4845-0 ; 978-83-233-7124-3
27
Od I do IV rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji [Dokument elektroniczny] / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // W: Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata. - (2019)19 slajdów
28
Zastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną = Application of Closed Circuits in Water Management / Marcin SURÓWKA, Agnieszka THIER, Irvin Tyli // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie = Research Reviews of Czestochowa University of Technology. Management. - nr 34 (2019), s. 145-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zim.pcz.pl/znwz/files/z34/13_34.pdf. - ISSN 2083-1560
29
Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego = Protection of Water Resources as a Factor Facilitating Functioning of Enterprises within Closed Circuit Economy / Agnieszka THIER // Technologia Wody. - z. 4(66) (2019), s. 4-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://technologia-wody.eu/tw/article/view/909. - ISSN 2080-1467
30
Ogólnopolska konferencja naukowa "Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii" / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 38-39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019. - ISSN 1689-7757
31
Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko / red. nauk. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski. - Warszawa: CeDeWu, 2019. - S. 221-236. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-226-2
32
Kierunki rozwoju oraz koszty gospodarki wodnej w Polsce na tle krajów europejskich = The Direction for Development and the Costs of Water Management in Poland in Comparison to European Countries / Agnieszka THIER // W: Współczesne problemy retencji wód / red. Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak. - Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. - (Monografie - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej). - S. 23-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64979-27-9
33
The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development = Wpływ gospodarki obiegu zamkniętego na na trwały i zrównoważony rozwój // Barometr Regionalny. - t. 16, nr 4 (2018), s. 7-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br54_01gorka.pdf. - ISSN 1644-9398
34
Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej = Implementation and the Expected Aftermath of the Fourth Industrial Revolution / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2018), s. 262-278. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CD_9_2018_Marketing_i_Rynek1.pdf. - ISSN 1231-7853
35
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 357 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
36
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego = Financial Policy of Self-government vs. Public Sector Policy / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018), s. 37-49. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/46179/Gorka_Gospodarka_Finansowa_Jednostek_Samorzadu_Terytorialnego_2018.pdf. - ISSN 1899-3192
37
Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej = Dilemmas of Polish Participation in the Economic and Monetary Union / Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa / red. Maria Kalczyńska, Anna Rajchel, Marcin Łuszczyk. - Opole: Politechnika Opolska, 2018. - (Studia i Monografie - Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 498). - S. 157-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66033-28-3
38
Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / red. nauk. Dorota Murzyn, Janina Pach. - Warszawa: Difin, 2018. - S. 368-380. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-502-1
39
Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego = Protection of Water Resources as a Factor Facilitating Functioning of Enterprises within Closed Circuit Economy / Agnieszka THIER // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water Supply and Water Quality / red./eds. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak. - Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018. - S. 115-130. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64959-04-2
40
Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // Aura. - nr 6 (2018), s. 10-11. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
41
Koszty oraz perspektywy zaopatrzenia gospodarki w wodę w Polsce = Costs and Perspectives of Water Supplies for the Economy in Poland / Agnieszka THIER // Gospodarka Wodna. - R. 78, nr 6 (834) (2018), s. 167-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0017-2448
42
Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych = Circular Economy of Natural Resources / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // Aura. - nr 5 (2018), s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
43
Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce = The Condition and Prospects of Public Finances in Poland / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018), s. 57-68. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72002/edition/46476/content. - ISSN 1899-3192
44
Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa = Efficiency of Government Anti-smog Policy / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018), s. 50-62. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?mimetype=application/pdf&sec=false&handler=browser&content_url=/Content/46180/Gorka_Ocena_Skutecznosci_Polityki_Antysmogowej_Panstwa_2018.pdf. - ISSN 1899-3192
45
Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego = Changes in Ecological Charges in Water Management in the Light of Recent Water Law / Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka THIER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 79-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1517/1099. - ISSN 1898-6447
46
Zasoby wodne w gospodarce obiegu zamkniętego = Water Resources in Circular Economy / Agnieszka THIER // Aura. - nr 8 (2018), s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
47
Deficyt wody jako czynnik restrukturyzacji gospodarki = Water Deficit as a Factor of Economic Restructurization / Agnieszka THIER // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 239-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
48
Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym = Connections Between Social Economy and Sustainable Development / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka THIER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 491 (2017), s. 192-201. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39492&from=publication. - ISSN 1899-3192
49
Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną = Ecological Disasters and Their Impact on Economy / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2 (2017), s. 175-186. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8863/36685.pdf. - ISSN 2450-7733
50
Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych = Theories of Public Finances in the Light of the Economic and Social Conditions / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 1 (2017), s. 21-33. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8239/34252.pdf. - ISSN 2450-7733
51
The Significance of Water Management within Social and Economic Development / Agnieszka THIER // W: Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 345-352. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947815-1-4. - Pełny tekst: http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/12.pdf
52
Kierunki wykorzystania zasobów wodnych w Polsce = Trends in the Use of Water Resources in Poland / Agnieszka THIER // Gospodarka Wodna. - R. 77, nr 7 (823) (2017), s. 203-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.sigma-not.pl/zeszyt-5203-gospodarka-wodna-2017-7.htmlWstęp: . - ISSN 0017-2448
53
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development / Kazimierz Górka, Agnieszka Thier // W: Jakość w biznesie-10 : zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania. - Warszawa: Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, 2017. - S. 15-23. - Summ. - Bibliogr.
54
Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law = Zmiany w systemie opat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego / Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka THIER // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 88-89. - Dostępne tylko streszczenia
55
Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym = The Role of Water Management in Sustainable Development / Agnieszka THIER // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2 (2017), s. 129-140. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8764/36325.pdf. - ISSN 2450-7733
56
Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki / Agnieszka THIER // Źródło : wody i napoje butelkowane. - nr 1(54) (2017), s. 35-37. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.kigpr.pl/files/zrodlo54-1%20(2).pdf. - ISSN 1640-0917
57
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju energetyki w Polsce w latach 2000-2014 / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // W: Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / red. Marek Bugdol i Piotr Jedynak. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017. - S. 299-317. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/151594/gorka_ekonomiczne_i_ekologiczne_aspekty_2017.pdf
58
Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie = Informal Economy in Poland and Other Countries / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016), s. 13-24. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36259/Gorka_Gospodarka_Nieformalna_w_Polsce_i_Na_Swiecie_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
59
Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej = Selected Economic Instruments to Limit Water Deficit in an International Perspective / Agnieszka Thier // Gospodarka w Praktyce i Teorii. - nr 3(44) (2016), s. 111-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/21642/1/0_8_ 111 -121_Thier.pdf. - ISSN 1429-3730
60
Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru = Connections between Sustainable Development and Economies of Moderation / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // W: Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 51-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18665-4
61
Problems of Water Management in Agriculture in the World // Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture. - vol. 16 (31), no. 4 (2016), s. 293-300. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z4.pdf. - ISSN 2081-6960
62
Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania = The Reasons for, the Consequences and the Volume of Grey Economy and Its Control by the Management System / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 1 (2016), s. 31-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2543-6325
63
Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku = Transformations in the Directions of Corporate Development at the Turn of 20th and 19th Century / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2016), s. 238-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
64
Jan Albin Goetz-Okocimski jako założyciel i prezes Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / Agnieszka Thier // W: Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku : zarys monograficzny / [red. Jan Stefan Gawlik ; współpr. Anna Skoczek i Mieczysław Mietła]. - Brzesko: Brzeskie Towarzystwo "Gryf", 2016. - S. 131-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940390-1-1
65
Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie = Analysis of Ways of Measurement and the Consequences of Water Shortage in the World / Agnieszka Thier // Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review. - nr 14 (20) (2016), s. 111-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/37341. - ISSN 1644-6739
66
Program edukacyjny "Z nami bezpiecznie i ekologicznie" / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 4 (2016), s. 27-29. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
67
Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce = Reasons and Directions of Reindustrialization in the World and in Poland / Kazimierz Górka, Agnieszka Thier // Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 2 (2016), s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2543-6325
68
Rola programu "Inwestycje Polskie" w zarządzaniu gospodarką narodową = The Role of the "Polish Investments" Program in the Management of the National Economy / Agnieszka Thier // Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 2 (2016), s. 49-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2543-6325
69
Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie = The Directions of Corporate Networks Development in the Contemporary World / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 44, t. 3 (2016), s. 111-126. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip44-2016/SiP_44_t3.pdf. - ISSN 2450-7733
70
Woda jako zasób naturalny oraz surowiec w ujęciu teorii ekonomii = Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications / Agnieszka Thier // Aura. - nr 7-8 (2016), s. 3-5. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
71
Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki = Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications / Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (2016), s. 3-5. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
72
Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych = Trends in The Development of Economics of Environment and Natural Resources / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016), s. 25-37. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36261/Gorka_Kierunki_Rozwoju_Ekonomii_Srodowiska_i_Zasobow_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
73
Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej = The Negative Income Tax as a Neoliberal Solution for Social Policy / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016), s. 65-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_08gorka.pdf. - ISSN 1644-9398
74
Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce = Social and Economic Consequences of Changes in the Water Law in Poland / Agnieszka Thier // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016), s. 195-201. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_23thier.pdf. - ISSN 1644-9398
75
Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie = Questions of the Shortage of Water Resources in the World / Agnieszka Thier // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 46, t. 1. (2016), s. 183-194. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3256/10315.pdf. - ISSN 2450-7733
76
Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki deficytu zasobów wodnych / Agnieszka Thier. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 257, [2] s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 36)
77
Trends in Creating Links between Companies in the Contemporary World / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // W: State, Society and Business - Development of Contemporary Management / sci. ed. Janusz TECZKE. - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016. - S. 69-76. - Summ. - ISBN 978-83-937642-7-3. - Pełny tekst: http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/8.pdf
78
Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami = The Importance of Clusters in Managing Enterprises / Agnieszka Thier // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2016), s. 929-938. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
79
Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014 = Trends of Changes in Economic Expenses on Environmental Protection in Poland in the Years 2000-2014 / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (58) (2016), s. 88-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/25/25. - ISSN 0867-8898
80
Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej = The Issues of Social and Economic Development of Eastern Poland / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 46, t. 2 (2016), s. 219-230. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3415/10651.pdf. - ISSN 2450-7733
81
Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie / Agnieszka Thier ; . - Kraków : , 2015. - 263 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003194
82
Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej = Axiological, Economic and Social Aspects of Water Management / Agnieszka Thier // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (54) (2015), s. 10-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/17/17. - ISSN 0867-8898
83
Management of Water Resources : Cases of Poland and Georgia / Agnieszka THIER // W: Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / sci. eds. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA. - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015. - S. 129-142. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
84
Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej = The Implementation of Sustainable Development in Water Management / Agnieszka Thier, Kazimierz GÓRKA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 856). - nr 40, t. 2 (2015), s. 273-287. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t2-273.pdf. - ISSN 2080-4881
85
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. - z. 21 (23) (2015), s. 22-31. - Summ. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/6447330-Biuletyn-parkow-krajobrazowych.html. - ISSN 1426-7756
86
Powiązania bezpieczeństwa z deficytem zasobów wodnych = Relationship Between Safety and Water Resource Deficit / Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1 (2015), s. 4-8. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
87
Korupcja w gospodarce wodnej = Corruption in Water Management / Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (2015), s. 8-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
88
Financial Outlays for the Protection of the Natural Environment in Poland within 2000-2012 / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // W: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources / scient. eds. Şişcan Zorina, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA. - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014. - S. 157-165. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0
89
Rola wzorców ekologicznych na przykładzie gospodarowania zasobami wodnymi = Role of Ecological Patterns on Utilization Water Management on the Basis of Water Management / Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (2014), s. 4-7. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
90
Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // W: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / scient. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu. - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014. - S. 89-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/283300394_Management_Science_in_Transition_Period_in_Moldova_and_Poland_Processes_and_Structure_in_the_Time_of_Destabilization
91
Deficyt zasobów wodnych a różne wymiary bezpieczeństwa = The Deficit of Water Resources Versus Various Kinds of Security / Agnieszka Thier // W: Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 34). - S. 129-146. - Summ. - Bibliogr.
92
Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013. - 157, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy niektórych pracach. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 34)
93
Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // W: Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 34). - S. 147-157
94
Woda na wagę złota, czyli o współczesnym problemie bezpieczeństwa wodnego w skali globalnej / Agnieszka Thier // W: Bezpieczeństwo informacji i biznesu : zagadnienia wybrane / red. Mirosław Kwieciński. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. - S. 119-136. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-104-2
95
Kształtowanie się międzynarodowego prawa chroniącego zasoby wodne = Forming of International Water Protection Law / Agnieszka Thier // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 2 = Water Supply and Water Quality / red. Marek M. Sozański, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. - Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2008. - S. 541-556. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89696-20-7
96
Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce / Wojciech Chrobak, Agnieszka Thier // W: Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia / red. nauk. Janusz Ostaszewski. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - ("Przedsiębiorczość" / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). - S. 295-305. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-346-1
1
Thier A., (2021), Gospodarka wodna w Polsce w świetle danych statystycznych, "Aura", nr 3, s. 12-13.
2
Siuta-Tokarska B., Thier A., (2021), Progress in Implementation of Fourth and Fifth Industrial Revolutions and Artificial Intelligence. [W:] Duda J., Gąsior A. (red.), Industry 4.0 : a Glocal Perspective, New York, London : Routledge, s. 215-228.
3
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2021), Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja. [W:] Radomska E., Pach J., Nowak P. (red.), Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, Warszawa : CeDeWu, s. 27-42.
4
Żmija K., Siuta-Tokarska B., Thier A., (2021), Poziom rozwoju gospodarki i społeczeństwa cyfrowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] NESTERAK J., WODECKA-HYJEK A. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 15-28.
5
Thier A., (2021), Ecological Innovations. [W:] Makieła Z., Stuss , Borowiecki R. (red.), Sustainability, Technology and Innovation 4.0, London, New York : Routledge, s. 237-255.
6
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Maroń J., Suder M., Thier A., Żmija K., (2021), Developing Digital Economy and Society in the Light of the Issue of Digital Convergence of the Markets in the European Union Countries, "Energies", vol. 14, iss. 9, s. 1-27; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2717
7
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Hys K., Thier A., Żmija K., (2021), The Idea of Sustainable and Permanent Development in the Context of Science and Business Practice, "European Research Studies Journal", vol. 24, iss. 1, s. 188-200; https://www.ersj.eu/journal/2445
8
Górka K., Thier A., (2021), The Issues of Justice in Economic and Environmental Policy, "Central European Economic Journal", vol. 8, iss. 55, s. 191-200; https://sciendo.com/article/10.2478/ceej-2021-0013
9
Thier A., Siuta-Tokarska B., Żmija K., Hornicki K., (2021), Ekonomiczne aspekty rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 207-215.
10
Thier A., (2020), Ocena stanu zasobów wodnych i analiza nakładów gospodarczych na zaopatrzenie w wodę w Polsce na tle krajów europejskich. [W:] Walczykiewicz T. (red.), Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego, Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 9-26.
11
Thier A., Tyli I., Żmija K., (2020), Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy. [W:] DZIURA M., JAKI A., ROJEK T. (red.), Restructuring Management : Models - Changes - Development, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 203-226.
12
Górka K., Thier A., (2020), Od pierwszej do czwartej rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji. [W:] Maciaszczyk P. (red.), Przemiany i prognozy gospodarcze - ujęcie teoretyczne i analityczne, Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, s. 11-25.
13
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2020), Przejawy oraz skutki IV i V rewolucji przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2 (89), s. 89; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf
14
Gródek-Szostak Z., Thier A., (2020), Teoria a praktyka, "Kurier UEK", nr 4 (86), s. 30; https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/30
15
Thier A., (2020), The Importance and Consolidation of Family Businesses in the Contemporary Economy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (990), s. 7-27; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2064
16
Łuszczyk M., Thier A., (2020), Internacjonalizacja oraz sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych wobec wyzwań rozwoju zrównoważonego i trwałego, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2 (89), s. 94; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf
17
Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2020), Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce: kontekst makroekonomiczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 165 s.
18
Górka K., Thier A., Łuszczyk M., (2020), Consequences of the Fourth Industrial Revolution in Social and Economic Development in the 21st Century. [W:] Buła P., Nogalski B. (red.), The Future of Management : Industry 4.0 and Digitalization, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 60-71.
19
Górka K., Thier A., (2020), Zasługi Rudolfa Zubera dla Krynicy-Zdrój oraz badań geologicznych w Polsce i na świecie, "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko", nr 2 (6), s. 26-36; http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/nr6/Gorka_Thier.pdf
20
Thier A., (2020), Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych we współczesnej gospodarce, "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko", nr 1 (5), s. 27-47; http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/thier.pdf
21
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2020), Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja. [W:] Ekonomia społeczna 2020 : przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku
22
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2020), Etyka w ochronie środowiska naturalnego, "Aura", nr 12, s. 3-5.
23
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2020), Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. [W:] Czyżewska M., Pach J., Sala K. (red.), Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko, Warszawa : CeDeWu, s. 403-416.
24
Siuta-Tokarska B., Thier A., (2019), Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu. [W:] Mazur-Wierzbicka E., Janczewska D. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, Łódź : Społeczna Akademia Nauk, s. 275-287.
25
Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2019), Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce: kontekst mikroekonomiczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 156 s.
26
Thier A., Łuszczyk M., (2019), Management of Family Businesses in View of the Challenges of Modern Economy. [W:] BUŁA P., Nogalski B. (red.), The Future of Management : Entrepreneurship, Change and Flexibility, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 87-105.
27
Górka K., Thier A., (2019), Od I do IV rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji. [W:] Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata
28
Surówka M., Thier A., Tyli I., (2019), Zastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 34, s. 145-154; http://zim.pcz.pl/znwz/files/z34/13_34.pdf
29
Thier A., (2019), Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego, "Technologia Wody", z. 4(66), s. 4-12; https://technologia-wody.eu/tw/article/view/909
30
Siuta-Tokarska B., Thier A., (2019), Ogólnopolska konferencja naukowa "Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii", "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 38-39; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
31
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2019), Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw. [W:] Pach J., Śliwa R., Maciejewski W. (red.), Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko, Warszawa : CeDeWu, s. 221-236.
32
Thier A., (2018), Kierunki rozwoju oraz koszty gospodarki wodnej w Polsce na tle krajów europejskich. [W:] Walczykiewicz T., Woźniak Ł. (red.), Współczesne problemy retencji wód, Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 23-41.
33
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development, "Barometr Regionalny", t. 16, nr 4, s. 7-14; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br54_01gorka.pdf
34
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 262-278; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CD_9_2018_Marketing_i_Rynek1.pdf
35
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2018), Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku: kontekst ekonomiczno-zarządczy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 357 s.
36
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 518, s. 37-49; http://www.dbc.wroc.pl/Content/46179/Gorka_Gospodarka_Finansowa_Jednostek_Samorzadu_Terytorialnego_2018.pdf
37
Łuszczyk M., Thier A., (2018), Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Kalczyńska M., Rajchel A., Łuszczyk M. (red.), Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa (Studia i Monografie - Politechnika Opolska; z. 498), Opole : Politechnika Opolska, s. 157-169.
38
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką. [W:] Murzyn D., Pach J. (red.), Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem, Warszawa : Difin, s. 368-380.
39
Thier A., (2018), Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego. [W:] Dymaczewski re., Jeż-Walkowiak J., Nowak M., Urbaniak A. (red.), Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, s. 115-130.
40
Górka K., Thier A., (2018), Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska, "Aura", nr 6, s. 10-11.
41
Thier A., (2018), Koszty oraz perspektywy zaopatrzenia gospodarki w wodę w Polsce, "Gospodarka Wodna", R. 78, nr 6 (834), s. 167-170.
42
Górka K., Thier A., (2018), Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych, "Aura", nr 5, s. 3-6.
43
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 521, s. 57-68; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72002/edition/46476/content
44
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 518, s. 50-62; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?mimetype=application/pdf&sec=false&handler=browser&content_url=/Content/46180/Gorka_Ocena_Skutecznosci_Polityki_Antysmogowej_Panstwa_2018.pdf
45
Małecki P., Thier A., (2018), Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 79-95; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1517/1099
46
Thier A., (2018), Zasoby wodne w gospodarce obiegu zamkniętego, "Aura", nr 8, s. 3-6.
47
Thier A., (2018), Deficyt wody jako czynnik restrukturyzacji gospodarki. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 239-255.
48
Górka K., Thier A., (2017), Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 491, s. 192-201; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39492&from=publication
49
Górka K., Thier A., (2017), Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 2, s. 175-186; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8863/36685.pdf
50
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2017), Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 1, s. 21-33; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8239/34252.pdf
51
Thier A., (2017), The Significance of Water Management within Social and Economic Development. [W:] Teczke J., Buła P. (red.), Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 345-352.
52
Thier A., (2017), Kierunki wykorzystania zasobów wodnych w Polsce, "Gospodarka Wodna", R. 77, nr 7 (823), s. 203-207.
53
Górka K., Thier A., (2017), Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Jakość w biznesie-10 : zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania, Warszawa : Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, s. 15-23.
54
Małecki P., Thier A., (2017), Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 88-89.
55
Thier A., (2017), Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 2, s. 129-140; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8764/36325.pdf
56
Thier A., (2017), Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki, "Źródło : wody i napoje butelkowane", nr 1(54), s. 35-37; https://www.kigpr.pl/files/zrodlo54-1%20(2).pdf
57
Górka K., Thier A., (2017), Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju energetyki w Polsce w latach 2000-2014. [W:] Bugdol M., Jedynak P. (red.), Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 299-317.
58
Górka K., Thier A., (2016), Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 453, s. 13-24; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36259/Gorka_Gospodarka_Nieformalna_w_Polsce_i_Na_Swiecie_2016.pdf
59
Thier A., (2016), Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 3(44), s. 111-121; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/21642/1/0_8_ 111 -121_Thier.pdf
60
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru. [W:] Pach J., Kowalska K., Szyja P. (red.), Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 51-65.
61
Thier A., Popławski Ł., (2016), Problems of Water Management in Agriculture in the World, "Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture", vol. 16 (31), no. 4, s. 293-300; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z4.pdf
62
Górka K., Thier A., (2016), Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania, "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania", vol. 1, s. 31-47.
63
Górka K., Thier A., (2016), Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 238-253.
64
Thier A., (2016), Jan Albin Goetz-Okocimski jako założyciel i prezes Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Gawlik , Skoczek , Mietła M. (red.), Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku : zarys monograficzny, Brzesko : Brzeskie Towarzystwo "Gryf", s. 131-139.
65
Thier A., (2016), Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie, "Śląski Przegląd Statystyczny", nr 14 (20), s. 111-129; http://www.dbc.wroc.pl/publication/37341
66
Górka K., Thier A., (2016), Program edukacyjny "Z nami bezpiecznie i ekologicznie", "Aura", nr 4, s. 27-29.
67
Górka K., Thier A., (2016), Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce, "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania", vol. 2, s. 5-17.
68
Thier A., (2016), Rola programu "Inwestycje Polskie" w zarządzaniu gospodarką narodową, "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania", vol. 2, s. 49-62.
69
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 44, t. 3, s. 111-126; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip44-2016/SiP_44_t3.pdf
70
Thier A., (2016), Woda jako zasób naturalny oraz surowiec w ujęciu teorii ekonomii, "Aura", nr 7-8, s. 3-5.
71
Thier A., (2016), Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki, "Aura", nr 6, s. 3-5.
72
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 453, s. 25-37; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36261/Gorka_Kierunki_Rozwoju_Ekonomii_Srodowiska_i_Zasobow_2016.pdf
73
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 4, s. 65-72; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_08gorka.pdf
74
Thier A., (2016), Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 4, s. 195-201; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_23thier.pdf
75
Thier A., (2016), Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 46, t. 1., s. 183-194; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3256/10315.pdf
76
Thier A., (2016), Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki deficytu zasobów wodnych, (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, nr 36), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 257, [2] s.
77
Górka K., Thier A., (2016), Trends in Creating Links between Companies in the Contemporary World. [W:] Teczke J. (red.), State, Society and Business - Development of Contemporary Management, Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, s. 69-76.
78
Thier A., (2016), Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 929-938.
79
Górka K., Thier A., (2016), Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (58), s. 88-99; https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/25/25
80
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 46, t. 2, s. 219-230; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3415/10651.pdf
81
Thier A., (2015), Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie, Prom. Górka K., Kraków : , 263 k.
82
Thier A., (2015), Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (54), s. 10-24; https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/17/17
83
Thier A., (2015), Management of Water Resources : Cases of Poland and Georgia. [W:] Teczke J., Djakeli K., Buła P. (red.), Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7, Cracow - Tbilisi : Cracow University of Economics, s. 129-142.
84
Thier A., Górka K., (2015), Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 40, t. 2, s. 273-287; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t2-273.pdf
85
Górka K., Thier A., (2015), Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, "Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski", z. 21 (23), s. 22-31; http://docplayer.pl/6447330-Biuletyn-parkow-krajobrazowych.html
86
Thier A., (2015), Powiązania bezpieczeństwa z deficytem zasobów wodnych, "Aura", nr 1, s. 4-8.
87
Thier A., (2015), Korupcja w gospodarce wodnej, "Aura", nr 3, s. 8-11.
88
Górka K., Thier A., (2014), Financial Outlays for the Protection of the Natural Environment in Poland within 2000-2012. [W:] Zorina Ş., Łyszczarz H., Machaczka K. (red.), Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources, Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 157-165.
89
Thier A., (2014), Rola wzorców ekologicznych na przykładzie gospodarowania zasobami wodnymi, "Aura", nr 12, s. 4-7.
90
Górka K., Thier A., (2014), Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries. [W:] Teczke J., Buła P., Grosu V. (red.), Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization, Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 89-106.
91
Thier A., (2013), Deficyt zasobów wodnych a różne wymiary bezpieczeństwa. [W:] Górka K., Thier A. (red.), Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 34), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, s. 129-146.
92
Górka K., Thier A. (red.), (2013), Ekonomika gospodarki wodnej: wybrane problemy, (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, nr 34), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 157, [2] s.
93
Górka K., Thier A., (2013), Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce. [W:] Górka K., Thier A. (red.), Ekonomika gospodarki wodnej: wybrane problemy (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 34), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, s. 147-157.
94
Thier A., (2010), Woda na wagę złota, czyli o współczesnym problemie bezpieczeństwa wodnego w skali globalnej. [W:] Kwieciński M. (red.), Bezpieczeństwo informacji i biznesu : zagadnienia wybrane, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 119-136.
95
Thier A., (2008), Kształtowanie się międzynarodowego prawa chroniącego zasoby wodne. [W:] Sozański , Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J. (red.), Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 2, Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, s. 541-556.
96
Chrobak W., Thier A., (2008), Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce. [W:] Ostaszewski J. (red.), Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 295-305.
1
@article{UEK:2168355772,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Gospodarka wodna w Polsce w świetle danych statystycznych",
journal = "Aura",
number = "3",
pages = "12-13",
year = "2021",
url = {},
}
2
@inbook{UEK:2168358514,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier",
title = "Progress in Implementation of Fourth and Fifth Industrial Revolutions and Artificial Intelligence",
booktitle = "Industry 4.0 : a Glocal Perspective",
pages = "215-228",
adress = "New York, London",
publisher = "Routledge",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003186373-15},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-03042-5 ; 978-1-003-18637-3",
}
3
@inbook{UEK:2168354464,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja",
booktitle = "Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych",
pages = "27-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2021",
isbn = "978-83-8102-454-9",
}
4
@inbook{UEK:2168358080,
author = "Katarzyna Żmija and Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier",
title = "Poziom rozwoju gospodarki i społeczeństwa cyfrowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania",
pages = "15-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/09/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3.pdf},
isbn = "978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3",
}
5
@inbook{UEK:2168357068,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Ecological Innovations",
booktitle = "Sustainability, Technology and Innovation 4.0",
pages = "237-255",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003184065-18},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-02590-2 ; 978-1-003-18406-5",
}
6
@article{UEK:2168355840,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Jolanta Maroń and Marcin Suder and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Developing Digital Economy and Society in the Light of the Issue of Digital Convergence of the Markets in the European Union Countries",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 9",
pages = "1-27",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14092717},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2717},
}
7
@article{UEK:2168358478,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Hys and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "The Idea of Sustainable and Permanent Development in the Context of Science and Business Practice",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 24, iss. 1",
pages = "188-200",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/2445},
url = {https://www.ersj.eu/journal/2445},
}
8
@article{UEK:2168358610,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "The Issues of Justice in Economic and Environmental Policy",
journal = "Central European Economic Journal",
number = "vol. 8, iss. 55",
pages = "191-200",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/ceej-2021-0013},
url = {https://sciendo.com/article/10.2478/ceej-2021-0013},
}
9
@inbook{UEK:2168358198,
author = "Agnieszka Thier and Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Żmija and Krzysztof Hornicki",
title = "Ekonomiczne aspekty rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek",
pages = "207-215",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/09/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf},
isbn = "978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9",
}
10
@inbook{UEK:2168349680,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Ocena stanu zasobów wodnych i analiza nakładów gospodarczych na zaopatrzenie w wodę w Polsce na tle krajów europejskich",
booktitle = "Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego",
pages = "9-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2020",
url = {https://www.imgw.pl/sites/default/files/2020-09/wspolczesne-problemy-gospodarki-wodnej-w-kontekscie-zagospodarowania-przestrzennego_0.pdf},
isbn = "978-83-64979-37-8",
}
11
@inbook{UEK:2168349726,
author = "Agnieszka Thier and Irvin Tyli and Katarzyna Żmija",
title = "Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy",
booktitle = "Restructuring Management : Models - Changes - Development",
pages = "203-226",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://www.researchgate.net/publication/347564474_RESTRUCTURING_MANAGEMENT_MODELS_-_CHANGES_-_DEVELOPMENT},
isbn = "978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6",
}
12
@inbook{UEK:2168353706,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Od pierwszej do czwartej rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji",
booktitle = "Przemiany i prognozy gospodarcze - ujęcie teoretyczne i analityczne",
pages = "11-25",
adress = "Tarnobrzeg",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego",
year = "2020",
isbn = "978-83-950650-2-6",
}
13
@misc{UEK:2168353222,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Przejawy oraz skutki IV i V rewolucji przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2 (89)",
pages = "89",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf},
}
14
@misc{UEK:2168352192,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Agnieszka Thier",
title = "Teoria a praktyka",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (86)",
pages = "30",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/30},
}
15
@article{UEK:2168357542,
author = "Agnieszka Thier",
title = "The Importance and Consolidation of Family Businesses in the Contemporary Economy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (990)",
pages = "7-27",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0990.0601},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2064},
}
16
@misc{UEK:2168353224,
author = "Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Internacjonalizacja oraz sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych wobec wyzwań rozwoju zrównoważonego i trwałego",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2 (89)",
pages = "94",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf},
}
17
@book{UEK:2168350400,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst makroekonomiczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2020",
isbn = "978-83-01-21394-7",
}
18
@inbook{UEK:2168350774,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier and Marcin Łuszczyk",
title = "Consequences of the Fourth Industrial Revolution in Social and Economic Development in the 21st Century",
booktitle = "The Future of Management : Industry 4.0 and Digitalization",
pages = "60-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-233-4859-7 ; 978-83-233-7123-6",
}
19
@article{UEK:2168356002,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Zasługi Rudolfa Zubera dla Krynicy-Zdrój oraz badań geologicznych w Polsce i na świecie",
journal = "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko",
number = "2 (6)",
pages = "26-36",
year = "2020",
url = {http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/nr6/Gorka_Thier.pdf},
}
20
@article{UEK:2168352152,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych we współczesnej gospodarce",
journal = "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko",
number = "1 (5)",
pages = "27-47",
year = "2020",
url = {http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/thier.pdf},
}
21
@misc{UEK:2168353714,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja",
booktitle = "Ekonomia społeczna 2020 : przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku",
pages = "",
year = "2020",
}
22
@article{UEK:2168352154,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Etyka w ochronie środowiska naturalnego",
journal = "Aura",
number = "12",
pages = "3-5",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/2.2020.12.1},
url = {},
}
23
@inbook{UEK:2168344002,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji",
booktitle = "Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko",
pages = "403-416",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2020",
isbn = "978-83-8102-310-8",
}
24
@inbook{UEK:2168343776,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier",
title = "Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii",
pages = "275-287",
adress = "Łódź",
publisher = "Społeczna Akademia Nauk",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-64971-78-5",
}
25
@book{UEK:2168347008,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-21260-5",
}
26
@inbook{UEK:2168350758,
author = "Agnieszka Thier and Marcin Łuszczyk",
title = "Management of Family Businesses in View of the Challenges of Modern Economy",
booktitle = "The Future of Management : Entrepreneurship, Change and Flexibility",
pages = "87-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-233-4845-0 ; 978-83-233-7124-3",
}
27
@misc{UEK:2168353708,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Od I do IV rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji",
booktitle = "Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata",
pages = "",
year = "2019",
}
28
@article{UEK:2168340345,
author = "Marcin Surówka and Agnieszka Thier and Irvin Tyli",
title = "Zastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie",
number = "34",
pages = "145-154",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.17512/znpcz.2019.2.13},
url = {http://zim.pcz.pl/znwz/files/z34/13_34.pdf},
}
29
@article{UEK:2168347100,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego",
journal = "Technologia Wody",
number = "z. 4(66)",
pages = "4-12",
year = "2019",
url = {https://technologia-wody.eu/tw/article/view/909},
}
30
@misc{UEK:2168344530,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier",
title = "Ogólnopolska konferencja naukowa Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "38-39",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019},
}
31
@inbook{UEK:2168335201,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko",
pages = "221-236",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2019",
isbn = "978-83-8102-226-2",
}
32
@inbook{UEK:2168328373,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kierunki rozwoju oraz koszty gospodarki wodnej w Polsce na tle krajów europejskich",
booktitle = "Współczesne problemy retencji wód",
pages = "23-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-64979-27-9",
}
33
@article{UEK:2168333753,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 16, 4",
pages = "7-14",
year = "2018",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br54_01gorka.pdf},
}
34
@article{UEK:2168327711,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "262-278",
year = "2018",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CD_9_2018_Marketing_i_Rynek1.pdf},
}
35
@book{UEK:2168331353,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7",
}
36
@article{UEK:2168327973,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "518",
pages = "37-49",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.518.03},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/46179/Gorka_Gospodarka_Finansowa_Jednostek_Samorzadu_Terytorialnego_2018.pdf},
}
37
@inbook{UEK:2168335195,
author = "Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa",
pages = "157-169",
adress = "Opole",
publisher = "Politechnika Opolska",
year = "2018",
issn = "1429-6063",
isbn = "978-83-66033-28-3",
}
38
@inbook{UEK:2168324035,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką",
booktitle = "Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem",
pages = "368-380",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-502-1",
}
39
@inbook{UEK:2168328193,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego",
booktitle = "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód",
pages = "115-130",
adress = "Poznań",
publisher = "Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski",
year = "2018",
isbn = "978-83-64959-04-2",
}
40
@article{UEK:2168326201,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska",
journal = "Aura",
number = "6",
pages = "10-11",
year = "2018",
}
41
@article{UEK:2168328201,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Koszty oraz perspektywy zaopatrzenia gospodarki w wodę w Polsce",
journal = "Gospodarka Wodna",
number = "R. 78, 6 (834)",
pages = "167-170",
year = "2018",
}
42
@article{UEK:2168325793,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych",
journal = "Aura",
number = "5",
pages = "3-6",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/2.2018.5.1},
url = {},
}
43
@article{UEK:2168328049,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "521",
pages = "57-68",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.521.06},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72002/edition/46476/content},
}
44
@article{UEK:2168327975,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "518",
pages = "50-62",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.518.04},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?mimetype=application/pdf&sec=false&handler=browser&content_url=/Content/46180/Gorka_Ocena_Skutecznosci_Polityki_Antysmogowej_Panstwa_2018.pdf},
}
45
@article{UEK:2168327061,
author = "Piotr P. Małecki and Agnieszka Thier",
title = "Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "79-95",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0105},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1517/1099},
}
46
@article{UEK:2168327519,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Zasoby wodne w gospodarce obiegu zamkniętego",
journal = "Aura",
number = "8",
pages = "3-6",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/2.2018.8.1},
url = {},
}
47
@inbook{UEK:2168327919,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Deficyt wody jako czynnik restrukturyzacji gospodarki",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "239-255",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
48
@article{UEK:2168321741,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "491",
pages = "192-201",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.491.18},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39492&from=publication},
}
49
@article{UEK:2168321897,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 2",
pages = "175-186",
adress = "",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/2-16},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8863/36685.pdf},
}
50
@article{UEK:2168322615,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 1",
pages = "21-33",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/1-02},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8239/34252.pdf},
}
51
@inbook{UEK:2168322957,
author = "Agnieszka Thier",
title = "The Significance of Water Management within Social and Economic Development",
booktitle = "Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations",
pages = "345-352",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/12.pdf},
isbn = "978-83-947815-1-4",
}
52
@article{UEK:2168328199,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kierunki wykorzystania zasobów wodnych w Polsce",
journal = "Gospodarka Wodna",
number = "R. 77, 7 (823)",
pages = "203-207",
year = "2017",
url = {},
}
53
@inbook{UEK:2168323005,
author = "Kazimierz Stanisław Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Jakość w biznesie-10 : zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania",
pages = "15-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP",
year = "2017",
}
54
@misc{UEK:2168336327,
author = "Piotr P. Małecki and Agnieszka Thier",
title = "Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "88-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
55
@article{UEK:2168321899,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 2",
pages = "129-140",
adress = "",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/2-12},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8764/36325.pdf},
}
56
@article{UEK:2168323353,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki",
journal = "Źródło : wody i napoje butelkowane",
number = "1(54)",
pages = "35-37",
year = "2017",
url = {https://www.kigpr.pl/files/zrodlo54-1%20(2).pdf},
}
57
@inbook{UEK:2168323157,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju energetyki w Polsce w latach 2000-2014",
booktitle = "Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy",
pages = "299-317",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/151594/gorka_ekonomiczne_i_ekologiczne_aspekty_2017.pdf},
isbn = "978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7",
}
58
@article{UEK:2168312495,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "453",
pages = "13-24",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.453.01},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36259/Gorka_Gospodarka_Nieformalna_w_Polsce_i_Na_Swiecie_2016.pdf},
}
59
@article{UEK:2168321543,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej",
journal = "Gospodarka w Praktyce i Teorii",
number = "3(44)",
pages = "111-121",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.44.08},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/21642/1/0_8_ 111 -121_Thier.pdf},
}
60
@inbook{UEK:2168308779,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru",
booktitle = "Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko",
pages = "51-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18665-4",
}
61
@article{UEK:2168311905,
author = "Agnieszka Thier and Łukasz Popławski",
title = "Problems of Water Management in Agriculture in the World",
journal = "Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture",
number = "vol. 16 (31), no. 4",
pages = "293-300",
year = "2016",
url = {http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z4.pdf},
}
62
@article{UEK:2168315167,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania",
journal = "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania",
number = "vol. 1",
pages = "31-47",
year = "2016",
}
63
@article{UEK:2168308761,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "238-253",
year = "2016",
}
64
@inbook{UEK:2168322979,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Jan Albin Goetz-Okocimski jako założyciel i prezes Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku : zarys monograficzny",
pages = "131-139",
adress = "Brzesko",
publisher = "Brzeskie Towarzystwo Gryf",
year = "2016",
isbn = "978-83-940390-1-1",
}
65
@article{UEK:2168321549,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie",
journal = "Śląski Przegląd Statystyczny",
number = "14 (20)",
pages = "111-129",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/sps.2016.14.07},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/37341},
}
66
@article{UEK:2168319459,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Program edukacyjny Z nami bezpiecznie i ekologicznie",
journal = "Aura",
number = "4",
pages = "27-29",
year = "2016",
}
67
@article{UEK:2168322981,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce",
journal = "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania",
number = "vol. 2",
pages = "5-17",
year = "2016",
}
68
@article{UEK:2168323351,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Rola programu Inwestycje Polskie w zarządzaniu gospodarką narodową",
journal = "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania",
number = "vol. 2",
pages = "49-62",
year = "2016",
}
69
@article{UEK:2168312367,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "44, t. 3",
pages = "111-126",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.44/3-10},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip44-2016/SiP_44_t3.pdf},
}
70
@article{UEK:2168321539,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Woda jako zasób naturalny oraz surowiec w ujęciu teorii ekonomii",
journal = "Aura",
number = "7-8",
pages = "3-5",
year = "2016",
}
71
@article{UEK:2168321537,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki",
journal = "Aura",
number = "6",
pages = "3-5",
year = "2016",
}
72
@article{UEK:2168312497,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "453",
pages = "25-37",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.453.02},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36261/Gorka_Kierunki_Rozwoju_Ekonomii_Srodowiska_i_Zasobow_2016.pdf},
}
73
@article{UEK:2168312535,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 4",
pages = "65-72",
year = "2016",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_08gorka.pdf},
}
74
@article{UEK:2168321541,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 4",
pages = "195-201",
year = "2016",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_23thier.pdf},
}
75
@article{UEK:2168321547,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "46, t. 1.",
pages = "183-194",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/1-14},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3256/10315.pdf},
}
76
@book{UEK:2168322595,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki deficytu zasobów wodnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1506-5618",
}
77
@inbook{UEK:2168308759,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Trends in Creating Links between Companies in the Contemporary World",
booktitle = "State, Society and Business - Development of Contemporary Management",
pages = "69-76",
adress = "Cracow ; Saint Petersburg",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/8.pdf},
isbn = "978-83-937642-7-3",
}
78
@article{UEK:2168321545,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "929-938",
year = "2016",
}
79
@article{UEK:2168308765,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "3 (58)",
pages = "88-99",
year = "2016",
url = {https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/25/25},
}
80
@article{UEK:2168312931,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "46, t. 2",
pages = "219-230",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-19},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3415/10651.pdf},
}
81
@unpublished{UEK:2168308745,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie",
adress = "Kraków",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003194},
}
82
@article{UEK:2168321555,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "3 (54)",
pages = "10-24",
year = "2015",
url = {https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/17/17},
}
83
@inbook{UEK:2168322999,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Management of Water Resources : Cases of Poland and Georgia",
booktitle = "Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7",
pages = "129-142",
adress = "Cracow - Tbilisi",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0",
}
84
@article{UEK:2168303491,
author = "Agnieszka Thier and Kazimierz Górka",
title = "Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "40, t. 2",
pages = "273-287",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.40/2-22},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t2-273.pdf},
issn = "1640-6818",
}
85
@article{UEK:2168300915,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego",
journal = "Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski",
number = "z. 21 (23)",
pages = "22-31",
year = "2015",
url = {http://docplayer.pl/6447330-Biuletyn-parkow-krajobrazowych.html},
}
86
@article{UEK:2168321551,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Powiązania bezpieczeństwa z deficytem zasobów wodnych",
journal = "Aura",
number = "1",
pages = "4-8",
year = "2015",
}
87
@article{UEK:2168321553,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Korupcja w gospodarce wodnej",
journal = "Aura",
number = "3",
pages = "8-11",
year = "2015",
}
88
@inbook{UEK:2168285253,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Financial Outlays for the Protection of the Natural Environment in Poland within 2000-2012",
booktitle = "Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources",
pages = "157-165",
adress = "Cracow, Chişinău",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0",
}
89
@article{UEK:2168321557,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Rola wzorców ekologicznych na przykładzie gospodarowania zasobami wodnymi",
journal = "Aura",
number = "12",
pages = "4-7",
year = "2014",
}
90
@inbook{UEK:2168285233,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries",
booktitle = "Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization",
pages = "89-106",
adress = "Cracow, Chişinău",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {https://www.researchgate.net/publication/283300394_Management_Science_in_Transition_Period_in_Moldova_and_Poland_Processes_and_Structure_in_the_Time_of_Destabilization},
isbn = "978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3",
}
91
@inbook{UEK:2168340967,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Deficyt zasobów wodnych a różne wymiary bezpieczeństwa",
booktitle = "Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy",
pages = "129-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej",
year = "2013",
issn = "1506-5618",
}
92
@book{UEK:2168289961,
title = "Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy",
editor = Górka Kazimierz,
editor = Thier Agnieszka,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej",
year = "2013",
issn = "1506-5618",
}
93
@inbook{UEK:2168290051,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce",
booktitle = "Ekonomika gospodarki wodnej",
pages = "147-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej",
year = "2013",
url = {},
issn = "1506-5618",
}
94
@inbook{UEK:2168322989,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Woda na wagę złota, czyli o współczesnym problemie bezpieczeństwa wodnego w skali globalnej",
booktitle = "Bezpieczeństwo informacji i biznesu : zagadnienia wybrane",
pages = "119-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2010",
isbn = "978-83-7571-104-2",
}
95
@inbook{UEK:2168323001,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kształtowanie się międzynarodowego prawa chroniącego zasoby wodne",
booktitle = "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 2",
pages = "541-556",
adress = "Poznań",
publisher = "Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski",
year = "2008",
isbn = "978-83-89696-20-7",
}
96
@inbook{UEK:2168323589,
author = "Wojciech Chrobak and Agnieszka Thier",
title = "Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce",
booktitle = "Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia",
pages = "295-305",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-346-1",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID