Publications of the selected author

1

Title:
II Edycja Euroclear Bank Academy na UEK zakończona
Source:
Kurier UEK2021. - nr 1 (87), s. 38. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168354586
varia
2

Title:
Podejście regulacyjne do sektora FinTech w Stanach Zjednoczonych
Source:
Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 269-284 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8175-055-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340887
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Finansów i Prawa
Source:
Kurier UEK2020. - nr 2 (84), s. 25. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347750
varia
4

Title:
Determinants of Polish Co-operative Banks' Financial Liquidity in the Post-Crisis Perspective
Source:
Finance a Uver-Czech Journal of Economics and Finance. - vol. 70, iss. 4, Special Issue (2020) , s. 350-372. - Tytuł numeru: Contemporary Issues in Empirical Finance - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168350860
article
5

Author:
Krzysztof Kil , Radosław Ciukaj , Oleksiy Druhov , Nataliya Gritsenko
Title:
Determinants of the Non-Performing Loan Ratio in the Banking Sectors of Central and Eastern Europe Countries = Faktori, âkì vplivaûtʹ na pokaznik nepracûûčih kreditìv u bankìvsʹkih sektorah kraïn Centralʹnoï ta Shìdnoï Êvropi
Source:
Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice = Fìnansovo-kreditna dìâlʹnìstʹ: problemi teorìï ta praktiki. - vol. 2, no 33 (2020) , s. 23-36. - Summ., rez. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168348640
article
6

Title:
Determinants of the Non-Performing Loan Ratio in the European Union Banking Sectors with a High Level of Impaired Loans
Source:
Economics and Business Review. - vol. 6 (20), nr 1 (2020) , s. 22-45. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168344746
article
7

Conference:
22nd Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2019-03-21 do 2019-03-22
Title:
Determinants of Polish Co-operative and Commercial Banks' Financial Liquidity in the Post-Crisis Perspective
Source:
Enterprise and Competitive Environment : Abstracts / eds. Svatopluk Kapounek, Hana Vránová - Brno: Mendel University, 2019, s. 27. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-80-7509-654-8
Nr:
2168334097
varia
8

Title:
Pożegnanie najlepszych absolwentów Wydziału Finansów i Prawa
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344502
varia
9

Conference:
22nd Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2019-03-21 do 2019-03-22
Title:
Determinants of the Non-performing Loan Ratio in the Banking Sectors of Central and Eastern Europe Countries
Source:
Enterprise and Competitive Environment : Abstracts / eds. Svatopluk Kapounek, Hana Vránová - Brno: Mendel University, 2019, s. 28. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-80-7509-654-8
Nr:
2168334101
varia
10

Title:
Wpływ sektora FinTech na rozwój rynku bankowego - doświadczenie niemieckie
Source:
Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019, s. 201-215 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-983-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330365
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018) , s. 30-31
Access mode:
Nr:
2168332289
unreviewed article
12

Conference:
21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2018-03-22 do 2018-03-23
Title:
Adequacy of the Financial Stability Indicators in the European Union Countries
Source:
Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová - Brno: Mendel University, 2018, s. 156-166. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7509-561-9
Access mode:
Nr:
2168327171
chapter in conference materials
13

Title:
Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej
Source:
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 128-169
ISBN:
978-83-7252-758-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168326915
chapter in monograph
See main document
14

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Impact and Development of Cryptographic Currencies on Stability and Functioning of the Financxial System - Selected Aspects = Wpływ i rozwój walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego - wybrane aspekty
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 12-13. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336093
varia
15

Title:
Bankowość spółdzielcza w Austrii
Source:
Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017, s. 123-135 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-922099-7-3
Access mode:
Nr:
2168320543
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems = Rozwój i wpływ walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego - wybrane aspekty
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017) , s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324425
article
17

Title:
Managing Financial Stability by the European Central Bank in the Period 2008-2012
Source:
Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 5, nr 2 (2016) , s. 57-72. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168320545
article
1
II Edycja Euroclear Bank Academy na UEK zakończona / Radosław CIUKAJ // Kurier UEK. - nr 1 (87) (2021), s. 38. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021_www. - ISSN 1689-7757
2
Podejście regulacyjne do sektora FinTech w Stanach Zjednoczonych / Radosław CIUKAJ // W: Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 269-284. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-055-4
3
Ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Finansów i Prawa / Maria PŁONKA, Mariola MAMCARCZYK, Radosław CIUKAJ // Kurier UEK. - nr 2 (84) (2020), s. 25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/25. - ISSN 1689-7757
4
Determinants of Polish Co-operative Banks' Financial Liquidity in the Post-Crisis Perspective / Radosław CIUKAJ, Krzysztof KILDeterminants of Polish Co-operative Banks' Financial Liquidity in the Post-Crisis Perspective / Radosław CIUKAJ, Krzysztof KIL // Finance a Uver-Czech Journal of Economics and FinanceFinance a Uver-Czech Journal of Economics and Finance. - vol. 70, iss. 4, Special Issue (2020), s. 350-372vol. 70, iss. 4, Special Issue (2020), s. 350-372. - Summ.. - Tytuł numeru: Contemporary Issues in Empirical Finance. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1468_attachment.pdf. - ISSN 0015-19200015-1920
5
Determinants of the Non-Performing Loan Ratio in the Banking Sectors of Central and Eastern Europe Countries = Faktori, âkì vplivaûtʹ na pokaznik nepracûûčih kreditìv u bankìvsʹkih sektorah kraïn Centralʹnoï ta Shìdnoï Êvropi / K. KIL, R. CIUKAJ, O. Druhov, N. GritsenkoDeterminants of the Non-Performing Loan Ratio in the Banking Sectors of Central and Eastern Europe Countries = Faktori, âkì vplivaûtʹ na pokaznik nepracûûčih kreditìv u bankìvsʹkih sektorah kraïn Centralʹnoï ta Shìdnoï Êvropi / K. KIL, R. CIUKAJ, O. Druhov, N. GritsenkoDeterminants of the Non-Performing Loan Ratio in the Banking Sectors of Central and Eastern Europe Countries = Faktori, âkì vplivaûtʹ na pokaznik nepracûûčih kreditìv u bankìvsʹkih sektorah kraïn Centralʹnoï ta Shìdnoï Êvropi / K. KIL, R. CIUKAJ, O. Druhov, N. GritsenkoDeterminants of the Non-Performing Loan Ratio in the Banking Sectors of Central and Eastern Europe Countries = Faktori, âkì vplivaûtʹ na pokaznik nepracûûčih kreditìv u bankìvsʹkih sektorah kraïn Centralʹnoï ta Shìdnoï Êvropi / K. KIL, R. CIUKAJ, O. Druhov, N. Gritsenko // Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice = Fìnansovo-kreditna dìâlʹnìstʹ: problemi teorìï ta praktikiFinancial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice = Fìnansovo-kreditna dìâlʹnìstʹ: problemi teorìï ta praktikiFinancial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice = Fìnansovo-kreditna dìâlʹnìstʹ: problemi teorìï ta praktikiFinancial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice = Fìnansovo-kreditna dìâlʹnìstʹ: problemi teorìï ta praktiki. - vol. 2, no 33 (2020), s. 23-36vol. 2, no 33 (2020), s. 23-36vol. 2, no 33 (2020), s. 23-36vol. 2, no 33 (2020), s. 23-36. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://fkd.org.ua/article/download/206391/207466. - ISSN 2306-49942306-49942306-49942306-4994
6
Determinants of the Non-Performing Loan Ratio in the European Union Banking Sectors with a High Level of Impaired Loans / Radosław CIUKAJ, Krzysztof KILDeterminants of the Non-Performing Loan Ratio in the European Union Banking Sectors with a High Level of Impaired Loans / Radosław CIUKAJ, Krzysztof KIL // Economics and Business ReviewEconomics and Business Review. - vol. 6 (20), nr 1 (2020), s. 22-45vol. 6 (20), nr 1 (2020), s. 22-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ebr.edu.pl/volume20/issue1/2020_1_22.pdf. - ISSN 2392-16412392-1641
7
Determinants of Polish Co-operative and Commercial Banks' Financial Liquidity in the Post-Crisis Perspective / Krzysztof KIL, Radosław CIUKAJ // W: Enterprise and Competitive Environment : Abstracts / eds. Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. - Brno : Mendel University, 2019. - S. 27. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-80-7509-654-8
8
Pożegnanie najlepszych absolwentów Wydziału Finansów i Prawa / Maria PŁONKA, Mariola MAMCARCZYK, Radosław CIUKAJ // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019. - ISSN 1689-7757
9
Determinants of the Non-performing Loan Ratio in the Banking Sectors of Central and Eastern Europe Countries / Krzysztof KIL, Radosław CIUKAJ // W: Enterprise and Competitive Environment : Abstracts / eds. Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. - Brno : Mendel University, 2019. - S. 28. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-80-7509-654-8
10
Wpływ sektora FinTech na rozwój rynku bankowego - doświadczenie niemieckie / Radosław CIUKAJ // W: Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019. - S. 201-215. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-983-6
11
Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość / Maria PŁONKA, Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Radosław CIUKAJUroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość / Maria PŁONKA, Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Radosław CIUKAJUroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość / Maria PŁONKA, Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Radosław CIUKAJ // Kurier UEKKurier UEKKurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 30-31nr 3 (79) (2018), s. 30-31nr 3 (79) (2018), s. 30-31. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-77571689-77571689-7757
12
Adequacy of the Financial Stability Indicators in the European Union Countries / Radosław CIUKAJ, Krzysztof KIL // W: Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová. - Brno: Mendel University, 2018. - S. 156-166. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7509-561-9. - Pełny tekst: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
13
Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej / Radosław CIUKAJ, Anna Cimer, Michał BODA // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 128-169. - ISBN 978-83-7252-758-5
14
Impact and Development of Cryptographic Currencies on Stability and Functioning of the Financxial System - Selected Aspects = Wpływ i rozwój walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego - wybrane aspekty / Michał BODA, Radosław CIUKAJ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 12-13. - Dostępne tylko streszczenia
15
Bankowość spółdzielcza w Austrii / Radosław CIUKAJ // W: Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017. - S. 123-135. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922099-7-3. - Pełny tekst: http://alterum.pl/uploaded/ksBS-y.pdf
16
Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems = Rozwój i wpływ walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego - wybrane aspekty / Michał BODA, Radosław CIUKAJSelected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems = Rozwój i wpływ walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego - wybrane aspekty / Michał BODA, Radosław CIUKAJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017), s. 21-36nr 10 (970) (2017), s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1487/1045. - ISSN 1898-64471898-6447
17
Managing Financial Stability by the European Central Bank in the Period 2008-2012 / Radosław Ciukaj // Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 5, nr 2 (2016), s. 57-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2016.015/11419. - ISSN 2300-1240
1
Ciukaj R., (2021), II Edycja Euroclear Bank Academy na UEK zakończona, "Kurier UEK", nr 1 (87), s. 38; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021_www
2
Ciukaj R., (2020), Podejście regulacyjne do sektora FinTech w Stanach Zjednoczonych. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 269-284.
3
Płonka M., Mamcarczyk M., Ciukaj R., (2020), Ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Finansów i Prawa, "Kurier UEK", nr 2 (84), s. 25; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/25
4
Ciukaj R., Kil K., (2020), Determinants of Polish Co-operative Banks' Financial Liquidity in the Post-Crisis Perspective, "Finance a Uver-Czech Journal of Economics and Finance", vol. 70, iss. 4, Special Issue, s. 350-372; http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1468_attachment.pdf
5
Kil K., Ciukaj R., Druhov O., Gritsenko N., (2020), Determinants of the Non-Performing Loan Ratio in the Banking Sectors of Central and Eastern Europe Countries, "Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice", vol. 2, no 33, s. 23-36; http://fkd.org.ua/article/download/206391/207466
6
Ciukaj R., Kil K., (2020), Determinants of the Non-Performing Loan Ratio in the European Union Banking Sectors with a High Level of Impaired Loans, "Economics and Business Review", vol. 6 (20), nr 1, s. 22-45; https://www.ebr.edu.pl/volume20/issue1/2020_1_22.pdf
7
Kil K., Ciukaj R., (2019), Determinants of Polish Co-operative and Commercial Banks' Financial Liquidity in the Post-Crisis Perspective. [W:] Kapounek S., Vránová H. (red.), Enterprise and Competitive Environment : Abstracts, Brno : Mendel University, s. 27.
8
Płonka M., Mamcarczyk M., Ciukaj R., (2019), Pożegnanie najlepszych absolwentów Wydziału Finansów i Prawa, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 30-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
9
Kil K., Ciukaj R., (2019), Determinants of the Non-performing Loan Ratio in the Banking Sectors of Central and Eastern Europe Countries. [W:] Kapounek S., Vránová H. (red.), Enterprise and Competitive Environment : Abstracts, Brno : Mendel University, s. 28.
10
Ciukaj R., (2019), Wpływ sektora FinTech na rozwój rynku bankowego - doświadczenie niemieckie. [W:] Miklaszewska E. (red.), Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 201-215.
11
Płonka M., Maj-Waśniowska K., Ciukaj R., (2018), Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 30-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
12
Ciukaj R., Kil K., (2018), Adequacy of the Financial Stability Indicators in the European Union Countries. [W:] Kapounek S., Krůtilová (red.), Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings, Brno : Mendel University, s. 156-166.
13
Ciukaj R., Cimer A., Boda M., (2018), Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 128-169.
14
Boda M., Ciukaj R., (2017), Impact and Development of Cryptographic Currencies on Stability and Functioning of the Financxial System - Selected Aspects. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 12-13.
15
Ciukaj R., (2017), Bankowość spółdzielcza w Austrii. [W:] Kurkliński L., Miklaszewska E. (red.), Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski, Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, s. 123-135.
16
Boda M., Ciukaj R., (2017), Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (970), s. 21-36; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1487/1045
17
Ciukaj R., (2016), Managing Financial Stability by the European Central Bank in the Period 2008-2012, "Copernican Journal of Finance & Accounting", vol. 5, nr 2, s. 57-72; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2016.015/11419
1
@misc{varUEK:2168354586,
author = "Radosław Ciukaj",
title = "II Edycja Euroclear Bank Academy na UEK zakończona",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (87)",
pages = "38",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021_www},
}
2
@inbook{fmUEK:2168340887,
author = "Radosław Ciukaj",
title = "Podejście regulacyjne do sektora FinTech w Stanach Zjednoczonych",
booktitle = "Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów",
pages = "269-284",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
isbn = "978-83-8175-055-4",
}
3
@misc{varUEK:2168347750,
author = "Maria Płonka and Mariola Mamcarczyk and Radosław Ciukaj",
title = "Ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Finansów i Prawa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (84)",
pages = "25",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/25},
}
4
@article{artUEK:2168350860,
author = "Radosław Ciukaj and Krzysztof Kil",
title = "Determinants of Polish Co-operative Banks' Financial Liquidity in the Post-Crisis Perspective",
journal = "Finance a Uver-Czech Journal of Economics and Finance",
number = "vol. 70, iss. 4, Special Issue",
pages = "350-372",
year = "2020",
url = {http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1468_attachment.pdf},
}
5
@article{artUEK:2168348640,
author = "Krzysztof Kil and Radosław Ciukaj and Oleksiy Druhov and Nataliya Gritsenko",
title = "Determinants of the Non-Performing Loan Ratio in the Banking Sectors of Central and Eastern Europe Countries",
journal = "Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice",
number = "vol. 2, no 33",
pages = "23-36",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206391},
url = {http://fkd.org.ua/article/download/206391/207466},
}
6
@article{artUEK:2168344746,
author = "Radosław Ciukaj and Krzysztof Kil",
title = "Determinants of the Non-Performing Loan Ratio in the European Union Banking Sectors with a High Level of Impaired Loans",
journal = "Economics and Business Review",
number = "vol. 6 (20), 1",
pages = "22-45",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/ebr.2020.1.2},
url = {https://www.ebr.edu.pl/volume20/issue1/2020_1_22.pdf},
}
7
@misc{varUEK:2168334097,
author = "Krzysztof Kil and Radosław Ciukaj",
title = "Determinants of Polish Co-operative and Commercial Banks' Financial Liquidity in the Post-Crisis Perspective",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Abstracts",
pages = "27",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2019",
isbn = "978-80-7509-654-8",
}
8
@misc{varUEK:2168344502,
author = "Maria Płonka and Mariola Mamcarczyk and Radosław Ciukaj",
title = "Pożegnanie najlepszych absolwentów Wydziału Finansów i Prawa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "30-31",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019},
}
9
@misc{varUEK:2168334101,
author = "Krzysztof Kil and Radosław Ciukaj",
title = "Determinants of the Non-performing Loan Ratio in the Banking Sectors of Central and Eastern Europe Countries",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Abstracts",
pages = "28",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2019",
isbn = "978-80-7509-654-8",
}
10
@inbook{fmUEK:2168330365,
author = "Radosław Ciukaj",
title = "Wpływ sektora FinTech na rozwój rynku bankowego - doświadczenie niemieckie",
booktitle = "Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym",
pages = "201-215",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2019",
isbn = "978-83-7561-983-6",
}
11
@article{artnUEK:2168332289,
author = "Maria Płonka and Katarzyna Maj-Waśniowska and Radosław Ciukaj",
title = "Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "30-31",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small},
}
12
@inbook{mkaUEK:2168327171,
author = "Radosław Ciukaj and Krzysztof Kil",
title = "Adequacy of the Financial Stability Indicators in the European Union Countries",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings",
pages = "156-166",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2018",
url = {http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf},
isbn = "978-80-7509-561-9",
}
13
@inbook{fmUEK:2168326915,
author = "Radosław Ciukaj and Anna Cimer and Michał Boda",
title = "Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej",
booktitle = "Europejski rynek usług bankowych",
pages = "128-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}
14
@misc{varUEK:2168336093,
author = "Michał Boda and Radosław Ciukaj",
title = "Impact and Development of Cryptographic Currencies on Stability and Functioning of the Financxial System - Selected Aspects",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "12-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
15
@inbook{fmUEK:2168320543,
author = "Radosław Ciukaj",
title = "Bankowość spółdzielcza w Austrii",
booktitle = "Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski",
pages = "123-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego",
year = "2017",
url = {http://alterum.pl/uploaded/ksBS-y.pdf},
isbn = "978-83-922099-7-3",
}
16
@article{artUEK:2168324425,
author = "Michał Boda and Radosław Ciukaj",
title = "Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (970)",
pages = "21-36",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0970.1002},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1487/1045},
}
17
@article{artUEK:2168320545,
author = "Radosław Ciukaj",
title = "Managing Financial Stability by the European Central Bank in the Period 2008-2012",
journal = "Copernican Journal of Finance & Accounting",
number = "vol. 5, 2",
pages = "57-72",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2016.015},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2016.015/11419},
}