Publications of the selected author
1

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Impact of the Covid-19 Pandemic on the Financial Stability of the Insurance Sector in Poland
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 6422-6430. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics - WAP 2021.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168360284
chapter in conference materials
2

Title:
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji : zbiór zadań
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2021
Physical description:
250 s.: il.; 23 cm
ISBN:
978-83-66491-33-5
Access mode:
Nr:
2168354142
textbook
3

Title:
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych : zbiór zadań
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 2014
Physical description:
88 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-910936-4-1
Nr:
2168290993
textbook
4

Title:
Instrumenty systemu rachunkowości a kontrola bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela = Instruments of Accounting System vs. Control of Financial Security of an Insurer
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 228 (2011) , s. 463-471. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237112
article
5

Title:
Ustawowe normatywy wypłacalności w kontroli bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 280-297 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218504
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Klasyfikacja instrumentów finansowych a wynik finansowy ubezpieczyciela = Classification of Financial Instruments of Insurance Companies and Their Financial Results
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 182 (2011) , s. 194-203. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : zarządzanie ryzykiem i finansami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221870
article
7

Author:
Title:
Sektor ubezpieczeń wobec globalnego kryzysu finansowego
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2010, s. 154-162 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
2161929434
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Ustawowe normatywy wypłacalności w kontroli bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 294-312 - Bibliogr.
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303339
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Author:
Title:
Ryzyko inwestycyjne jako czynnik determinujący działalność lokacyjną zakładów ubezpieczeń = Investment Risk as a Factor Determining Investment Activity of Insurance Companies
Source:
Studia ubezpieczeniowe / red. nauk. Jerzy Handschke - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 709-717. - Summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 127)
ISBN:
978-83-7417-419-0
Nr:
51232
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Strategie inwestycyjne zakładów ubezpieczeń = Investment's Strategy of Insurance Companies
Source:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń / red. nauk. Bożena Kołosowska - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 617-627. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2231-9
Nr:
2166402239
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Krajowe regulacje rachunkowości zakładów ubezpieczeń
Source:
Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2008, s. 122-135 - Bibliogr.
Signature:
NP-1229/Magazyn
Nr:
2163832379
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Author:
Title:
Rozwój rynków finansowych a działalność inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w Polsce = The Development of the Financial Market and the Investment Portfolio of the Polish Insurance Sector
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1197 (2008) , s. 420-427. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50788
article
13

Author:
Title:
Wybrane elementy finansów zakładów ubezpieczeń
Source:
Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 65-85
ISBN:
978-83-7252-334-1
Nr:
2165697594
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Forma organizacyjno-prawna i rodzaj prowadzonych ubezpieczeń jako determinanty działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń = Legal Form of Insurance Company and Type of Insurance Business as Determinants of Asset Allocation Decision
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1176 (2007) , s. 424-433. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52050
article
15

Author:
Title:
Funkcje, zasady i klasyfikacja ubezpieczeń
Source:
Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 25-41
ISBN:
978-83-7252-334-1
Nr:
2165697578
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Rynki finansowe a portfele inwestycyjne zakładów ubezpieczeń na życie krajów Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej w latach 1997-2003 = Financial Markets and Investment Portfolios of Life Insurance Companies Operating in EU and V4 Countries, 1997-2003
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 331-344. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166036714
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Rynki finansowe a portfele inwestycyjne zakładów ubezpieczeń na życie krajów Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej w latach 1997-2003
Source:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2006, s. 13-27
Research program:
105/KU/2/2006/363
Signature:
NP-1023/[2]/Magazyn
Nr:
2168317883
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Conference:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv", Dniepropietrowsk, Ukraina, od 2006-11-30 do 2006-12-01
Title:
Insurance Sector as an Investor in the Polish Financial Market
Source:
Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï - Dnìpropetrovs'k: Vidavnictvo Dnìpropetrovs'kogo unìversitetu, 2006, s. 111-122. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
966-7191-91-5
Nr:
2168296069
chapter in conference materials
19

Author:
Title:
Kierunki i determinanty działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń w Polsce
Promotor:
Monkiewicz Jan
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
211 k.: il.; 30 cm + Aneks : 25 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/302
Nr:
52675
doctoral dissertation
20

Author:
Karolina Czekaj , Anna Szkarłat
Title:
Portfele inwestycyjne sektora ubezpieczeń w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej
Source:
Ubezpieczenia / red. nauk. Tadeusz Szumlicz - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 33-42 - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-180-3
Nr:
2166501332
chapter in conference materials
21

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania finansami zakładów ubezpieczeń w Polsce
Source:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2005, s. 35-57
Research program:
107/KU/1/2005/279
Signature:
NP-1023/[1]/Magazyn
Nr:
2168317875
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Author:
Title:
Zakłady ubezpieczeń jako sektor inwestorów instytucjonalnych na rynkach finansowych w Polsce w latach 1998-2003
Source:
Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA2004, s. 21-45
Signature:
NP-972/Magazyn
Nr:
2168272818
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń : zbiór zadań
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
156, [1] s.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-213-8
Nr:
2168221676
monograph
24

Author:
Title:
Analiza portfela lokat zakładów ubezpieczeń w latach 1998-2002
Source:
Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce / kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK ; autorzy: Igor STYN, Grażyna SORDYL, Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Joanna KACZOR, Aleksandra KACZOR, Anna SZKARŁAT, Katarzyna KOCHANIAK2003, s. [39-49]. - Autor art. dopisany ręcznie
Signature:
NP-1272/Magazyn
Nr:
2163765231
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Sektor ubezpieczeń w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1995-1999
Source:
Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Wanda SUŁKOWSKA, Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT, Grzegorz STRUPCZEWSKI2003, s. 5-21
Signature:
NP-808/Magazyn
Nr:
2168284299
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Title:
Metoda ALM w ubezpieczeniach majątkowych - rozważania teoretyczne = ALM Method in Property Insurance
Source:
Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.) / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 357-364. - Summ.
ISBN:
83-7252-179-4
Nr:
2168225334
chapter in conference materials
See main document
27

Author:
Title:
Sektor ubezpieczeń na rynku finansowym
Source:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2002, s. 243-252
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Access mode:
Nr:
2168257554
chapter in monograph
28

Author:
Title:
Prawne i mikroekonomiczne uwarunkowania działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 899 (2001) , s. 315-322. - Tytuł numeru: Finanse, bankowość i ubezpieczenia. T. 2
Nr:
2168262514
article
29

Author:
Title:
Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń
Source:
Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik] / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000, s. 125-142
Series:
(Seria Akademicka. Podręcznik)
ISBN:
83-88551-41-8
Nr:
2168236894
chapter in textbook
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
108 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
77/Kfin/3/2001/S
Signature:
NP-748/Magazyn
Nr:
2168281691
unpublished scientific work
1
Impact of the Covid-19 Pandemic on the Financial Stability of the Insurance Sector in Poland / Anna SZKARŁAT-KOSZAŁKA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 6422-6430. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-financial-stability-of-the-insurance-sector-in-poland/Wstęp:
2
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji : zbiór zadań / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Anna SZKARŁAT-KOSZAŁKA, Krzysztof JANAS. - Warszawa : Difin, 2021. - 250 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-66491-33-5
3
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych : zbiór zadań / Krzysztof JONAS, Anna SZKARŁAT-KOSZAŁKA, Anna MAZURCZAK-MĄKA. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 2014. - 88 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-910936-4-1
4
Instrumenty systemu rachunkowości a kontrola bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela = Instruments of Accounting System vs. Control of Financial Security of an Insurer / Anna SZKARŁAT- KOSZAŁKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 228 (2011), s. 463-471. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
5
Ustawowe normatywy wypłacalności w kontroli bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela / Anna SZKARŁAT-KOSZAŁKA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 280-297. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
6
Klasyfikacja instrumentów finansowych a wynik finansowy ubezpieczyciela = Classification of Financial Instruments of Insurance Companies and Their Financial Results / Anna SZKARŁAT-KOSZAŁKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 182 (2011), s. 194-203. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : zarządzanie ryzykiem i finansami. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
7
Sektor ubezpieczeń wobec globalnego kryzysu finansowego / Anna SZKARŁAT // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 154-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-208-5
8
Ustawowe normatywy wypłacalności w kontroli bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela / Anna SZKARŁAT-KOSZAŁKA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 294-312. - Bibliogr.
9
Ryzyko inwestycyjne jako czynnik determinujący działalność lokacyjną zakładów ubezpieczeń = Investment Risk as a Factor Determining Investment Activity of Insurance Companies / Anna SZKARŁAT // W: Studia ubezpieczeniowe / red. nauk. Jerzy Handschke. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 127). - S. 709-717. - Summ. - ISBN 978-83-7417-419-0
10
Strategie inwestycyjne zakładów ubezpieczeń = Investment's Strategy of Insurance Companies / Anna SZKARŁAT // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń / red. nauk. Bożena Kołosowska. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 617-627. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2231-9
11
Krajowe regulacje rachunkowości zakładów ubezpieczeń / Anna SZKARŁAT // W: Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2008), s. 122-135. - Bibliogr.
12
Rozwój rynków finansowych a działalność inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w Polsce = The Development of the Financial Market and the Investment Portfolio of the Polish Insurance Sector / Anna SZKARŁAT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1197 (2008), s. 420-427. - Summ.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
13
Wybrane elementy finansów zakładów ubezpieczeń / Anna SZKARŁAT // W: Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 65-85. - ISBN 978-83-7252-334-1
14
Forma organizacyjno-prawna i rodzaj prowadzonych ubezpieczeń jako determinanty działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń = Legal Form of Insurance Company and Type of Insurance Business as Determinants of Asset Allocation Decision / Anna SZKARŁAT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1176 (2007), s. 424-433. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
15
Funkcje, zasady i klasyfikacja ubezpieczeń / Anna SZKARŁAT // W: Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 25-41. - ISBN 978-83-7252-334-1
16
Rynki finansowe a portfele inwestycyjne zakładów ubezpieczeń na życie krajów Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej w latach 1997-2003 = Financial Markets and Investment Portfolios of Life Insurance Companies Operating in EU and V4 Countries, 1997-2003 / Anna SZKARŁAT // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 331-344. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
17
Rynki finansowe a portfele inwestycyjne zakładów ubezpieczeń na życie krajów Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej w latach 1997-2003 / Anna SZKARŁAT // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2006), s. 13-27
18
Insurance Sector as an Investor in the Polish Financial Market / Aleksander KOWALSKI, Anna SZKARLAT // W: Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv ". T. 2. - Dnìpropetrovs'k: Vidavnictvo Dnìpropetrovs'kogo unìversitetu, 2006. - S. 111-122. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 966-7191-91-5
19
Kierunki i determinanty działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń w Polsce / Anna SZKARŁAT ; opiekun naukowy: Jan Monkiewicz ; Promotor: Jan Monkiewicz. - Kraków, 2006. - 211 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 25 k. - Aneks statystyczny 25 luźnych kart w kieszonce. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001016a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001016b
20
Portfele inwestycyjne sektora ubezpieczeń w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej / Karolina Czekaj, Anna SZKARŁAT // W: Ubezpieczenia / red. nauk. Tadeusz Szumlicz. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 33-42. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-180-3
21
Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania finansami zakładów ubezpieczeń w Polsce / Anna SZKARŁAT // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2005), s. 35-57
22
Zakłady ubezpieczeń jako sektor inwestorów instytucjonalnych na rynkach finansowych w Polsce w latach 1998-2003 / Anna SZKARŁAT // W: Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2004), s. 21-45
23
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń : zbiór zadań / Marta STĘPIEŃ, Krzysztof JONAS, Anna SZKARŁAT. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004. - 156, [1] s. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-213-8
24
Analiza portfela lokat zakładów ubezpieczeń w latach 1998-2002 / [Anna SZKARŁAT] // W: Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce / kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK ; autorzy: Igor STYN, Grażyna SORDYL, Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Joanna KACZOR, Aleksandra KACZOR, Anna SZKARŁAT, Katarzyna KOCHANIAK. - (2003), s. [39-49]. - Autor art. dopisany ręcznie
25
Sektor ubezpieczeń w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1995-1999 / Anna SZKARŁAT // W: Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Wanda SUŁKOWSKA, Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT, Grzegorz STRUPCZEWSKI. - (2003), s. 5-21
26
Metoda ALM w ubezpieczeniach majątkowych - rozważania teoretyczne = ALM Method in Property Insurance / Anna SZKARŁAT // W: Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.) / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 357-364. - Summ. - ISBN 83-7252-179-4
27
Sektor ubezpieczeń na rynku finansowym / Anna SZKARŁAT // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 243-252. - ISBN 83-7246-127-9
28
Prawne i mikroekonomiczne uwarunkowania działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń / Anna SZKARŁAT // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 899 (2001), s. 315-322. - Tytuł numeru: Finanse, bankowość i ubezpieczenia. T. 2. - ISSN 0324-8445
29
Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń / Anna SZKARŁAT // W: Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik] / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing. Seria Akademicka. Podręcznik). - S. 125-142. - ISBN 83-88551-41-8
30
Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 108 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Szkarłat-Koszałka A., (2021), Impact of the Covid-19 Pandemic on the Financial Stability of the Insurance Sector in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 6422-6430.
2
Mazurczak-Mąka A., Szkarłat-Koszałka A., Jonas K., (2021), Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji: zbiór zadań, Warszawa : Difin, 250 s.
3
Jonas K., Szkarłat-Koszałka A., Mazurczak-Mąka A., (2014), Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych: zbiór zadań, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 88 s.
4
Szkarłat-Koszałka A., (2011), Instrumenty systemu rachunkowości a kontrola bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 228, s. 463-471.
5
Szkarłat-Koszałka A., (2011), Ustawowe normatywy wypłacalności w kontroli bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 280-297.
6
Szkarłat-Koszałka A., (2011), Klasyfikacja instrumentów finansowych a wynik finansowy ubezpieczyciela, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 182, s. 194-203.
7
Szkarłat A., (2010), Sektor ubezpieczeń wobec globalnego kryzysu finansowego. [W:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 154-162.
8
Szkarłat-Koszałka A., (2010), Ustawowe normatywy wypłacalności w kontroli bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 294-312.
9
Szkarłat A., (2009), Ryzyko inwestycyjne jako czynnik determinujący działalność lokacyjną zakładów ubezpieczeń. [W:] Handschke J. (red.), Studia ubezpieczeniowe (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 127), Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 709-717.
10
Szkarłat A., (2008), Strategie inwestycyjne zakładów ubezpieczeń. [W:] Kołosowska B. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 617-627.
11
Szkarłat A., (2008), Krajowe regulacje rachunkowości zakładów ubezpieczeń. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Globalne regulacje rachunkowości, s. 122-135.
12
Szkarłat A., (2008), Rozwój rynków finansowych a działalność inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1197, s. 420-427.
13
Szkarłat A., (2007), Wybrane elementy finansów zakładów ubezpieczeń. [W:] Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 65-85.
14
Szkarłat A., (2007), Forma organizacyjno-prawna i rodzaj prowadzonych ubezpieczeń jako determinanty działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1176, s. 424-433.
15
Szkarłat A., (2007), Funkcje, zasady i klasyfikacja ubezpieczeń. [W:] Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 25-41.
16
Szkarłat A., (2007), Rynki finansowe a portfele inwestycyjne zakładów ubezpieczeń na życie krajów Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej w latach 1997-2003. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 331-344.
17
Szkarłat A., (2006), Rynki finansowe a portfele inwestycyjne zakładów ubezpieczeń na życie krajów Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej w latach 1997-2003. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2], s. 13-27.
18
Kowalski A., Szkarłat A., (2006), Insurance Sector as an Investor in the Polish Financial Market. [W:] Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï: "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv ", T. 2, Dnìpropetrovs'k : Vidavnictvo Dnìpropetrovs'kogo unìversitetu, s. 111-122.
19
Szkarłat A., (2006), Kierunki i determinanty działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń w Polsce, Prom. Monkiewicz J., Kraków : , 211 k.
20
Czekaj K., Szkarłat A., (2005), Portfele inwestycyjne sektora ubezpieczeń w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. [W:] Szumlicz T. (red.), Ubezpieczenia, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 33-42.
21
Szkarłat A., (2005), Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania finansami zakładów ubezpieczeń w Polsce. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1], s. 35-57.
22
Szkarłat A., (2004), Zakłady ubezpieczeń jako sektor inwestorów instytucjonalnych na rynkach finansowych w Polsce w latach 1998-2003. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej, s. 21-45.
23
Stępień M., Jonas K., Szkarłat A., (2004), Rachunkowość zakładów ubezpieczeń: zbiór zadań, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 156, [1] s.
24
Szkarłat A., (2003), Analiza portfela lokat zakładów ubezpieczeń w latach 1998-2002. [W:] Sordyl G., Czepielewska-Kałka K., Kaczor J., Kaczor A., Szewczyk R. (kierownik tematu), Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce, s. [39-49].
25
Szkarłat A., (2003), Sektor ubezpieczeń w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1995-1999. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego, s. 5-21.
26
Szkarłat A., (2003), Metoda ALM w ubezpieczeniach majątkowych - rozważania teoretyczne. [W:] Sułkowska W. (red.), Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 357-364.
27
Szkarłat A., (2002), Sektor ubezpieczeń na rynku finansowym. [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 3, Ubezpieczenia, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 243-252.
28
Szkarłat A., (2001), Prawne i mikroekonomiczne uwarunkowania działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 899, s. 315-322.
29
Szkarłat A., (2000), Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń. [W:] Sułkowska W. (red.), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik], Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", s. 125-142.
30
Sordyl G., Płonka M., Czerwiec-Janus E., Szkarłat A., (2001), Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego, Sułkowska W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
1
@inbook{UEK:2168360284,
author = "Anna Szkarłat-Koszałka",
title = "Impact of the Covid-19 Pandemic on the Financial Stability of the Insurance Sector in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "6422-6430",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
2
@book{UEK:2168354142,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Anna Szkarłat-Koszałka and Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji : zbiór zadań",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2021",
url = {},
isbn = "978-83-66491-33-5",
}
3
@book{UEK:2168290993,
author = "Krzysztof Jonas and Anna Szkarłat-Koszałka and Anna Mazurczak-Mąka",
title = "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Debet Marta Stępień, Zofia Wydymus",
year = "2014",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-910936-4-1",
}
4
@article{UEK:2168237112,
author = "Anna Szkarłat-Koszałka",
title = "Instrumenty systemu rachunkowości a kontrola bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "228",
pages = "463-471",
adress = "",
year = "2011",
}
5
@inbook{UEK:2168218504,
author = "Anna Szkarłat-Koszałka",
title = "Ustawowe normatywy wypłacalności w kontroli bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "280-297",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
6
@article{UEK:2168221870,
author = "Anna Szkarłat-Koszałka",
title = "Klasyfikacja instrumentów finansowych a wynik finansowy ubezpieczyciela",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "182",
pages = "194-203",
adress = "",
year = "2011",
}
7
@inbook{UEK:2161929434,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Sektor ubezpieczeń wobec globalnego kryzysu finansowego",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "154-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-208-5",
}
8
@unpublished{UEK:2168303339,
author = "Anna Szkarłat-Koszałka",
title = "Ustawowe normatywy wypłacalności w kontroli bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "294-312",
year = "2010",
}
9
@inbook{UEK:51232,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Ryzyko inwestycyjne jako czynnik determinujący działalność lokacyjną zakładów ubezpieczeń",
booktitle = "Studia ubezpieczeniowe",
pages = "709-717",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-419-0",
}
10
@inbook{UEK:2166402239,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Strategie inwestycyjne zakładów ubezpieczeń",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń",
pages = "617-627",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2231-9",
}
11
@unpublished{UEK:2163832379,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Krajowe regulacje rachunkowości zakładów ubezpieczeń",
booktitle = "Globalne regulacje rachunkowości",
pages = "122-135",
year = "2008",
}
12
@article{UEK:50788,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Rozwój rynków finansowych a działalność inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1197",
pages = "420-427",
adress = "",
year = "2008",
}
13
@inbook{UEK:2165697594,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Wybrane elementy finansów zakładów ubezpieczeń",
booktitle = "Ubezpieczenia",
pages = "65-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-334-1",
}
14
@article{UEK:52050,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Forma organizacyjno-prawna i rodzaj prowadzonych ubezpieczeń jako determinanty działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1176",
pages = "424-433",
adress = "",
year = "2007",
}
15
@inbook{UEK:2165697578,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Funkcje, zasady i klasyfikacja ubezpieczeń",
booktitle = "Ubezpieczenia",
pages = "25-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-334-1",
}
16
@inbook{UEK:2166036714,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Rynki finansowe a portfele inwestycyjne zakładów ubezpieczeń na życie krajów Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej w latach 1997-2003",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "331-344",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
17
@unpublished{UEK:2168317883,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Rynki finansowe a portfele inwestycyjne zakładów ubezpieczeń na życie krajów Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej w latach 1997-2003",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2]",
pages = "13-27",
year = "2006",
}
18
@inbook{UEK:2168296069,
author = "Aleksander Kowalski and Anna Szkarłat",
title = "Insurance Sector as an Investor in the Polish Financial Market",
booktitle = "Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï",
pages = "111-122",
adress = "Dnìpropetrovs'k",
publisher = "Vidavnictvo Dnìpropetrovs'kogo unìversitetu",
year = "2006",
isbn = "966-7191-91-5",
}
19
@unpublished{UEK:52675,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Kierunki i determinanty działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
20
@inbook{UEK:2166501332,
author = "Karolina Czekaj and Anna Szkarłat",
title = "Portfele inwestycyjne sektora ubezpieczeń w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Ubezpieczenia",
pages = "33-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-180-3",
}
21
@unpublished{UEK:2168317875,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania finansami zakładów ubezpieczeń w Polsce",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1]",
pages = "35-57",
year = "2005",
}
22
@unpublished{UEK:2168272818,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Zakłady ubezpieczeń jako sektor inwestorów instytucjonalnych na rynkach finansowych w Polsce w latach 1998-2003",
booktitle = "Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej",
pages = "21-45",
year = "2004",
}
23
@book{UEK:2168221676,
author = "Marta Stępień and Krzysztof Jonas and Anna Szkarłat",
title = "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-213-8",
}
24
@unpublished{UEK:2163765231,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Analiza portfela lokat zakładów ubezpieczeń w latach 1998-2002",
booktitle = "Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce",
pages = "[39-49]",
year = "2003",
}
25
@unpublished{UEK:2168284299,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Sektor ubezpieczeń w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1995-1999",
booktitle = "Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego",
pages = "5-21",
year = "2003",
}
26
@inbook{UEK:2168225334,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Metoda ALM w ubezpieczeniach majątkowych - rozważania teoretyczne",
booktitle = "Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.)",
pages = "357-364",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-179-4",
}
27
@inbook{UEK:2168257554,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Sektor ubezpieczeń na rynku finansowym",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia",
pages = "243-252",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach",
year = "2002",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}
28
@article{UEK:2168262514,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Prawne i mikroekonomiczne uwarunkowania działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "899",
pages = "315-322",
adress = "",
year = "2001",
}
29
@inbook{UEK:2168236894,
author = "Anna Szkarłat",
title = "Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń",
booktitle = "Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik]",
pages = "125-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-88551-41-8",
}
30
@unpublished{UEK:2168281691,
author = "Grażyna Sordyl and Maria Płonka and Edyta Czerwiec-Janus and Anna Szkarłat",
title = "Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID