Publications of the selected author

1

Conference:
9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej", Toruń, Polska, od 2019-05-10 do 2019-05-10
Title:
Cykliczność zmian makroekonomicznych a gospodarka Polski w Europie
Source:
9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej" / red. Ilona Pietryka - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2019, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-65605-09-2
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168336067
varia
2

Author:
Mierzejewski Mateusz , Palimąka Karolina
Title:
A Multi-Speed Europe, and the Peripherality of Poland
Source:
e-Finanse. - vol. 15, nr 1 (2019) , s. 30-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336033
article
3

Author:
Garncarz Jakub , Mierzejewski Mateusz
Title:
The Impact of Crises on the Intellectual Capital of Companies in the Food Sector
Source:
e-Finanse. - vol. 15, nr 3 (2019) , s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338283
article
4

Conference:
9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej", Toruń, Polska, od 2019-05-10 do 2019-05-10
Title:
Społeczeństwa nierówności, czyli o zagrożeniach społecznych w państwach wysokorozwiniętych
Source:
9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej" / red. Ilona Pietryka - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2019, s. 20. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-65605-09-2
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168336069
varia
5

Author:
Garncarz Jakub , Igielski Kacper , Mierzejewski Mateusz
Title:
Agriculture in Poland in the Context of Trade Restrictions between the European Union and the Russian Federation in 2010-2018
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 2, nr 1 (2019) , s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168336977
article
6

Title:
Ocena postępu Polski w realizacji polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2008-2017
Source:
O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 89-101. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-66-0
Nr:
2168340215
chapter in monograph
See main document
7

Conference:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Title:
Structural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019) , s. 203-214. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168332529
article
8

Author:
Bednarska-Olejniczak Dorota , Mazurkiewicz-Pizło Anna , Mierzejewski Mateusz
Title:
Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych : perspektywa globalna i krajowa
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2019
Physical description:
186 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane z dotacji projakościowej przyznanej w 2015 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-8102-288-0
Nr:
2168338367
monograph
9

Author:
Bukowski Beniamin , Mierzejewski Mateusz
Title:
Ekonomiczna "zasłona niewiedzy" : regulacja opodatkowania w świetle wybranych elementów teorii sprawiedliwości Rawlsa
Source:
O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 9-22. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-66-0
Nr:
2168340213
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 502-511 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335807
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Chlebisz Adam , Mierzejewski Mateusz
Title:
Evaluation of Employment and Labour Market Trends in European Countries in 2007-2016
Source:
Studia Humana. - vol. 8, iss. 4 (2019) , s. 43-50. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341747
article
12

Title:
Wspólnoty nierówności : cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym = Community Inequalities : Features of Societies with High Income Differentiation
Source:
Catallaxy. - vol. 4, iss. 1 (2019) , s. 13-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168338353
article
13

Title:
O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Physical description:
168 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-66-0
Nr:
2168340211
monograph
See related chapters
14

Author:
Mierzejewski Mateusz , Chlebisz Adam , Garncarz Jakub , Żak Martyna
Title:
Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce = Prohibition of Trading on Sunday in the Context of the Post-Millennial Generation in Poland
Source:
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and Management. - nr 5 (2018) , s. 7-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168327415
article
15

Title:
Stabilność makroekonomiczna Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007 - 2017 = Macroeconomic Stability of Poland Against the Background of the European Union Countries in 2007 - 2017
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 1 (28) (2018) , s. 243-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327219
article
16

Author:
Mierzejewski Mateusz , Lampart Magdalena
Title:
Analysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 18 (33), z. 2 (2018) , s. 218-227. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327147
article
17

Author:
Bukowski Beniamin , Mierzejewski Mateusz
Title:
It Is Better to Know : Ethical Intellectualism as an Auxiliary Tool of Modern Economics = Lepiej wiedzieć : intelektualizm etyczny jako narzędzie pomocnicze współczesnej ekonomii
Source:
Prakseologia. - nr 160 (2018) , s. 87-102. - The essay was originally written for the Polish edition of the Ethics in Finance competition (2017) organized by Związek Banków Polskich (Polish Banking Association). It was awarded with the 3rd prize. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
c 13.00 pkt
Nr:
2168328361
article
18

Title:
Analiza nowych form procesu integracji europejskiej w aspekcie płac = Analysis of New Forms of the European Integration Process in the Aspect of Wages
Source:
Tarnowskie Colloquia Naukowe = Tarnow Scientific Colloquia. - nr 1 (5) (2018) , s. 9-20. - Tytuł numeru: Nauki społeczne - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168324059
article
19

Author:
Borkusewicz Damian , Mierzejewski Mateusz , Orzeł Kamil , Stefański Maksymilian , Wielgo Bartosz , ,
Title:
Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce : opracowano w ramach projektu "Odpowiedzialny partner - program certyfikacji inwestorów zagranicznych"
Współpraca:
Marzęda Cezary
, Filipowicz Tomasz
, Mazur Dominik
, Szylar Maciej
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Republikańska, 2018
Physical description:
84 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168333105
report
20

Author:
Firlej Chrystian , Mierzejewski Mateusz
Conference:
18th International Scientific Conference "Globalization and its socio-economic consequences", Rajecké Teplice, Słowacja, od 2018-10-10 do 2018-10-11
Title:
Profitability Conditions of Selected Companies from the WIG Food Industry Index in 2011-2017
Source:
Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 6, Inequality in Society / ed. by Tomas Kliestik - Žilina: University of Zilina, 2018, s. 2500-2507. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Globalization and Its Socio-economic Consequences ; 18)
ISBN:
978-80-8154-249-7
Access mode:
Nr:
2168330403
chapter in conference materials
21

Author:
Mierzejewski Mateusz , Palimąka Karolina
Title:
O przedsiębiorczości - czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy? = About Entrepreneurship - Can We All Be Entrepreneurial?
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 131 (2018) , s. 331-347. - Tytuł numeru: Zarządzanie współczesną organizacją - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168334247
article
22

Title:
Wykorzystanie analizy cross-spektralnej do badania zmian wartości indeksów giełdowych = The Use of Cross-spectral Analysis to Study Changes in the Value of Stock Market Indices
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 1, nr 1 (2018) , s. 47-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168330271
article
23

Title:
Impact of Changes in Agricultural Commodity Prices on Changes in Retail Prices of Agri-Food Products in Poland in 2007-2016
Source:
Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 3 (49) (2018) , s. 287-297. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327601
article
24

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2017, Hradec Králové, Czechy, od 2017-01-31 do 2017-02-01
Title:
Changes of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017) , s. 177-190. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-664-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168313185
article
25

Author:
Palimąka Karolina , Mierzejewski Mateusz
Title:
Measurement of Intellectual Capital as Exemplified by Methods of Groups Based on the Roa Indicator and on Market Capitalization
Source:
e-Finanse. - vol. 12, nr 4 (2016) , s. 58-71. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168324589
article
26

Author:
Firlej Krzysztof , Firlej Chrystian , Mierzejewski Mateusz
Title:
Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa = The Importance of Economic Sanctions for the Foreign Trade Balance of the Visegrad Group Countries in Agriculture
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 18, z. 3 (2016) , s. 53-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311515
article
27

Author:
Firlej Krzysztof , Palimąka Karolina , Mierzejewski Mateusz
Title:
Human Capital in Agribusiness as a Factor in Sustainable Development - Problems of Measurement in the Case of Firms in the Agri-food Sector
Source:
Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm : International, National and Regional Perspective / ed. Bazyli Czyżewski - Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 2016, s. 190-209
ISBN:
978-83-01-18766-8
Nr:
2168316115
chapter in monograph
28

Title:
Interwencjonizm na liberalnych rynkach : o zmianach w spojrzeniu na gospodarkę w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku = Interventionism in the Liberal Markets : Changes in the Look on the Economy in Response to the Crisis of the First Decade of the XXI Century
Source:
Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2(14) (2015) , s. 28-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168324775
article
1
Cykliczność zmian makroekonomicznych a gospodarka Polski w Europie / Mateusz MIERZEJEWSKI // W: 9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej" / red. Ilona Pietryka. - Toruń : Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2019. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-09-2. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/book/38
2
A Multi-Speed Europe, and the Peripherality of Poland / Mateusz MIERZEJEWSKI, Karolina Palimąka // e-Finanse. - vol. 15, nr 1 (2019), s. 30-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/abstract/journals/fiqf/15/1/article-p30.xml. - ISSN 1734-039X
3
The Impact of Crises on the Intellectual Capital of Companies in the Food Sector / Jakub Garncarz, Mateusz MIERZEJEWSKI // e-Finanse. - vol. 15, nr 3 (2019), s. 1-9. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/fiqf/15/3/article-p1.xml
4
Społeczeństwa nierówności, czyli o zagrożeniach społecznych w państwach wysokorozwiniętych / Mateusz MIERZEJEWSKI // W: 9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej" / red. Ilona Pietryka. - Toruń : Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2019. - S. 20. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-09-2. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/book/38
5
Agriculture in Poland in the Context of Trade Restrictions between the European Union and the Russian Federation in 2010-2018 / Jakub Garncarz, Kacper Igielski, Mateusz MIERZEJEWSKI // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 2, nr 1 (2019), s. 1-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=190097
6
Ocena postępu Polski w realizacji polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2008-2017 / Mateusz MIERZEJEWSKI, Anna MIRZYŃSKA // W: O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 89-101. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-66-0
7
Structural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016 / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI // Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019), s. 203-214. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf. - ISSN 2464-6059
8
Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych : perspektywa globalna i krajowa / Dorota Bednarska-Olejniczak, Anna Mazurkiewicz-Pizło, Mateusz MIERZEJEWSKI. - Warszawa : CeDeWu, 2019. - 186 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-288-0
9
Ekonomiczna "zasłona niewiedzy" : regulacja opodatkowania w świetle wybranych elementów teorii sprawiedliwości Rawlsa / Beniamin Bukowski, Mateusz MIERZEJEWSKI // W: O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 9-22. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-66-0
10
Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA, Mateusz MIERZEJEWSKI // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 502-511. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
11
Evaluation of Employment and Labour Market Trends in European Countries in 2007-2016 / Adam Chlebisz, Mateusz MIERZEJEWSKI // Studia Humana. - vol. 8, iss. 4 (2019), s. 43-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiahumana.com/pliki/wydania/10443-Voulme8_Issue4-5_paper.pdf
12
Wspólnoty nierówności : cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym = Community Inequalities : Features of Societies with High Income Differentiation / Mateusz MIERZEJEWSKI // Catallaxy. - vol. 4, iss. 1 (2019), s. 13-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/cxy/article/view/1614/1516
13
O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - 168 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65390-66-0
14
Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce = Prohibition of Trading on Sunday in the Context of the Post-Millennial Generation in Poland / Mateusz MIERZEJEWSKI, Adam Chlebisz, Jakub Garncarz, Martyna Żak // Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and Management. - nr 5 (2018), s. 7-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.eiz.groupivg.com/linki%20OPEN%20ACCESS/Cz_EiZ_nr_5_2018_Zakaz%20handlu%20w%20niedziele.pdf. - ISSN 2084-963X
15
Stabilność makroekonomiczna Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007 - 2017 = Macroeconomic Stability of Poland Against the Background of the European Union Countries in 2007 - 2017 / Mateusz MIERZEJEWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 1 (28) (2018), s. 243-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/1.pdf. - ISSN 2391-9167
16
Analysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland / Mateusz MIERZEJEWSKI, Magdalena Lampart // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 18 (33), z. 2 (2018), s. 218-227. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf. - ISSN 2081-6960
17
It Is Better to Know : Ethical Intellectualism as an Auxiliary Tool of Modern Economics = Lepiej wiedzieć : intelektualizm etyczny jako narzędzie pomocnicze współczesnej ekonomii / Beniamin Bukowski, Mateusz MIERZEJEWSKI // Prakseologia. - nr 160 (2018), s. 87-102. - Streszcz., summ. - The essay was originally written for the Polish edition of the Ethics in Finance competition (2017) organized by Związek Banków Polskich (Polish Banking Association). It was awarded with the 3rd prize. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Prakseologia/PRAKSEOLOGIA_160_05_Bukowski_ARCHIW.pdf. - ISSN 0079-4872
18
Analiza nowych form procesu integracji europejskiej w aspekcie płac = Analysis of New Forms of the European Integration Process in the Aspect of Wages / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI // Tarnowskie Colloquia Naukowe = Tarnow Scientific Colloquia. - nr 1 (5) (2018), s. 9-20. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nauki społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://tcn.pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/01_firlej.pdf. - ISSN 2451-2990
19
Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce : opracowano w ramach projektu "Odpowiedzialny partner - program certyfikacji inwestorów zagranicznych" / Damian Borkusewicz, Mateusz MIERZEJEWSKI, Kamil Orzeł, Maksymilian Stefański, Bartosz Wielgo ; współpraca: Cezary Marzęda, Tomasz Filipowicz, Dominik Mazur, Maciej Szylar. - Warszawa : Fundacja Republikańska, 2018. - 84 s. : il. ; 24 cm. - Pełny tekst: http://owiz.org/wp-content/uploads/2018/03/RAPORT-INWESTYCJE-do-internetu.pdf
20
Profitability Conditions of Selected Companies from the WIG Food Industry Index in 2011-2017 / Chrystian Firlej, Mateusz MIERZEJEWSKI // W: Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 6, Inequality in Society / ed. by Tomas Kliestik. - Žilina : University of Zilina, 2018. - (Globalization and Its Socio-economic Consequences, ISSN 2454-0943 ; 18). - S. 2500-2507. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8154-249-7. - Pełny tekst: https://fpedas.uniza.sk/~ke/sites/default/files/content_files/vi_part_final_0.pdf
21
O przedsiębiorczości - czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy? = About Entrepreneurship - Can We All Be Entrepreneurial? / Mateusz MIERZEJEWSKI, Karolina Palimąka // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 131 (2018), s. 331-347. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie współczesną organizacją. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20131/Mierzejewski,%20Palim%C4%85ka.pdf. - ISSN 1641-3466
22
Wykorzystanie analizy cross-spektralnej do badania zmian wartości indeksów giełdowych = The Use of Cross-spectral Analysis to Study Changes in the Value of Stock Market Indices / Mateusz MIERZEJEWSKI // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 1, nr 1 (2018), s. 47-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=183916
23
Impact of Changes in Agricultural Commodity Prices on Changes in Retail Prices of Agri-Food Products in Poland in 2007-2016 / Mateusz MIERZEJEWSKI // Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 3 (49) (2018), s. 287-297. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.jard.edu.pl/pub/31_3_2018.pdf. - ISSN 1899-5241
24
Changes of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014 / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz Mierzejewski // Hradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017), s. 177-190. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-664-3. - Pełny tekst: http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf. - ISSN 2464-6059
25
Measurement of Intellectual Capital as Exemplified by Methods of Groups Based on the Roa Indicator and on Market Capitalization / Karolina Palimąka, Mateusz Mierzejewski // e-Finanse. - vol. 12, nr 4 (2016), s. 58-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://e-finanse.com/archives/?page=wpabstracts&tab=attachments&task=download&type=attachment&id=45
26
Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa = The Importance of Economic Sanctions for the Foreign Trade Balance of the Visegrad Group Countries in Agriculture / Krzysztof FIRLEJ, Chrystian Firlej, Mateusz Mierzejewski // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 18, z. 3 (2016), s. 53-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=178052. - ISSN 1508-3535
27
Human Capital in Agribusiness as a Factor in Sustainable Development - Problems of Measurement in the Case of Firms in the Agri-food Sector / Krzysztof FIRLEJ, Karolina Palimąka, Mateusz Mierzejewski // W: Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm : International, National and Regional Perspective / ed. Bazyli Czyżewski. - Warsaw : Polish Scientific Publishers PWN, 2016. - S. 190-209. - ISBN 978-83-01-18766-8
28
Interwencjonizm na liberalnych rynkach : o zmianach w spojrzeniu na gospodarkę w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku = Interventionism in the Liberal Markets : Changes in the Look on the Economy in Response to the Crisis of the First Decade of the XXI Century / Mateusz Mierzejewski // Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2(14) (2015), s. 28-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2015-mierzejewski.pdf. - ISSN 2300-5491
1
Mierzejewski M., (2019), Cykliczność zmian makroekonomicznych a gospodarka Polski w Europie. [W:] Pietryka I. (red.), 9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej", Toruń : Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, s. 19.
2
Mierzejewski M., Palimąka K., (2019), A Multi-Speed Europe, and the Peripherality of Poland, "e-Finanse", vol. 15, nr 1, s. 30-44; https://content.sciendo.com/abstract/journals/fiqf/15/1/article-p30.xml
3
Garncarz J., Mierzejewski M., (2019), The Impact of Crises on the Intellectual Capital of Companies in the Food Sector, "e-Finanse", vol. 15, nr 3, s. 1-9; https://content.sciendo.com/view/journals/fiqf/15/3/article-p1.xml
4
Mierzejewski M., (2019), Społeczeństwa nierówności, czyli o zagrożeniach społecznych w państwach wysokorozwiniętych. [W:] Pietryka I. (red.), 9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej", Toruń : Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, s. 20.
5
Garncarz J., Igielski K., Mierzejewski M., (2019), Agriculture in Poland in the Context of Trade Restrictions between the European Union and the Russian Federation in 2010-2018, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 2, nr 1, s. 1-14; https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=190097
6
Mierzejewski M., Mirzyńska A., (2019), Ocena postępu Polski w realizacji polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2008-2017. [W:] Firlej K., Mierzejewski M. (red.), O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 89-101.
7
Firlej K., Mierzejewski M., (2019), Structural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016, "Hradec Economic Days", vol. 9, iss. 1, s. 203-214; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf
8
Bednarska-Olejniczak D., Mazurkiewicz-Pizło A., Mierzejewski M., (2019), Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych: perspektywa globalna i krajowa, Warszawa : CeDeWu, 186 s.
9
Bukowski B., Mierzejewski M., (2019), Ekonomiczna "zasłona niewiedzy" : regulacja opodatkowania w świetle wybranych elementów teorii sprawiedliwości Rawlsa. [W:] Firlej K., Mierzejewski M. (red.), O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 9-22.
10
Firlej K., Kubala S., Mierzejewski M., (2019), Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 502-511.
11
Chlebisz A., Mierzejewski M., (2019), Evaluation of Employment and Labour Market Trends in European Countries in 2007-2016, "Studia Humana", vol. 8, iss. 4, s. 43-50; http://studiahumana.com/pliki/wydania/10443-Voulme8_Issue4-5_paper.pdf
12
Mierzejewski M., (2019), Wspólnoty nierówności : cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym, "Catallaxy", vol. 4, iss. 1, s. 13-27; http://economic-research.pl/Journals/index.php/cxy/article/view/1614/1516
13
Firlej K., Mierzejewski M. (red.), (2019), O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 168 s.
14
Mierzejewski M., Chlebisz A., Garncarz J., Żak M., (2018), Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce, "Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie"", nr 5, s. 7-22; http://www.eiz.groupivg.com/linki%20OPEN%20ACCESS/Cz_EiZ_nr_5_2018_Zakaz%20handlu%20w%20niedziele.pdf
15
Mierzejewski M., (2018), Stabilność makroekonomiczna Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007 - 2017, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 1 (28), s. 243-258; http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/1.pdf
16
Mierzejewski M., Lampart M., (2018), Analysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 18 (33), z. 2, s. 218-227; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf
17
Bukowski B., Mierzejewski M., (2018), It Is Better to Know : Ethical Intellectualism as an Auxiliary Tool of Modern Economics, "Prakseologia", nr 160, s. 87-102; https://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Prakseologia/PRAKSEOLOGIA_160_05_Bukowski_ARCHIW.pdf
18
Firlej K., Mierzejewski M., (2018), Analiza nowych form procesu integracji europejskiej w aspekcie płac, "Tarnowskie Colloquia Naukowe", nr 1 (5), s. 9-20; https://tcn.pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/01_firlej.pdf
19
Borkusewicz D., Mierzejewski M., Orzeł K., Stefański M., Wielgo B., (2018), Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce: opracowano w ramach projektu "Odpowiedzialny partner - program certyfikacji inwestorów zagranicznych", Warszawa : Fundacja Republikańska, 84 s.
20
Firlej C., Mierzejewski M., (2018), Profitability Conditions of Selected Companies from the WIG Food Industry Index in 2011-2017. [W:] Kliestik T. (red.), Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 6, Inequality in Society (Globalization and Its Socio-economic Consequences; 18), Žilina : University of Zilina, s. 2500-2507.
21
Mierzejewski M., Palimąka K., (2018), O przedsiębiorczości - czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy?, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 131, s. 331-347; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20131/Mierzejewski,%20Palim%C4%85ka.pdf
22
Mierzejewski M., (2018), Wykorzystanie analizy cross-spektralnej do badania zmian wartości indeksów giełdowych, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 1, nr 1, s. 47-63; https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=183916
23
Mierzejewski M., (2018), Impact of Changes in Agricultural Commodity Prices on Changes in Retail Prices of Agri-Food Products in Poland in 2007-2016, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 3 (49), s. 287-297; https://www.jard.edu.pl/pub/31_3_2018.pdf
24
Firlej K., Mierzejewski M., (2017), Changes of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014, "Hradec Economic Days", vol. 7, iss. 1, s. 177-190; http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf
25
Palimąka K., Mierzejewski M., (2016), Measurement of Intellectual Capital as Exemplified by Methods of Groups Based on the Roa Indicator and on Market Capitalization, "e-Finanse", vol. 12, nr 4, s. 58-71; http://e-finanse.com/archives/?page=wpabstracts&tab=attachments&task=download&type=attachment&id=45
26
Firlej K., Firlej C., Mierzejewski M., (2016), Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 18, z. 3, s. 53-59; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=178052
27
Firlej K., Palimąka K., Mierzejewski M., (2016), Human Capital in Agribusiness as a Factor in Sustainable Development - Problems of Measurement in the Case of Firms in the Agri-food Sector. [W:] Czyżewski B. (red.), Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm : International, National and Regional Perspective, Warsaw : Polish Scientific Publishers PWN, s. 190-209.
28
Mierzejewski M., (2015), Interwencjonizm na liberalnych rynkach : o zmianach w spojrzeniu na gospodarkę w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 2(14), s. 28-32; http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2015-mierzejewski.pdf
1
@misc{UEK:2168336067,
author = "Mierzejewski Mateusz",
title = "Cykliczność zmian makroekonomicznych a gospodarka Polski w Europie",
booktitle = "9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej"",
pages = "19",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2019",
isbn = "978-83-65605-09-2",
}
2
@article{UEK:2168336033,
author = "Mierzejewski Mateusz and Palimąka Karolina",
title = "A Multi-Speed Europe, and the Peripherality of Poland",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 15, 1",
pages = "30-44",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168338283,
author = "Garncarz Jakub and Mierzejewski Mateusz",
title = "The Impact of Crises on the Intellectual Capital of Companies in the Food Sector",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 15, 3",
pages = "1-9",
year = "2019",
}
4
@misc{UEK:2168336069,
author = "Mierzejewski Mateusz",
title = "Społeczeństwa nierówności, czyli o zagrożeniach społecznych w państwach wysokorozwiniętych",
booktitle = "9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej"",
pages = "20",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2019",
isbn = "978-83-65605-09-2",
}
5
@article{UEK:2168336977,
author = "Garncarz Jakub and Igielski Kacper and Mierzejewski Mateusz",
title = "Agriculture in Poland in the Context of Trade Restrictions between the European Union and the Russian Federation in 2010-2018",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 2, 1",
pages = "1-14",
year = "2019",
}
6
@inbook{UEK:2168340215,
author = "Mierzejewski Mateusz and Mirzyńska Anna",
title = "Ocena postępu Polski w realizacji polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2008-2017",
booktitle = "O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych",
pages = "89-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-66-0",
}
7
@article{UEK:2168332529,
author = "Firlej Krzysztof and Mierzejewski Mateusz",
title = "Structural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "203-214",
adress = "",
year = "2019",
}
8
@book{UEK:2168338367,
author = "Bednarska-Olejniczak Dorota and Mazurkiewicz-Pizło Anna and Mierzejewski Mateusz",
title = "Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych : perspektywa globalna i krajowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2019",
isbn = "978-83-8102-288-0",
}
9
@inbook{UEK:2168340213,
author = "Bukowski Beniamin and Mierzejewski Mateusz",
title = "Ekonomiczna zasłona niewiedzy : regulacja opodatkowania w świetle wybranych elementów teorii sprawiedliwości Rawlsa",
booktitle = "O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych",
pages = "9-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-66-0",
}
10
@inbook{UEK:2168335807,
author = "Firlej Krzysztof and Kubala Sebastian and Mierzejewski Mateusz",
title = "Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "502-511",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
11
@article{UEK:2168341747,
author = "Chlebisz Adam and Mierzejewski Mateusz",
title = "Evaluation of Employment and Labour Market Trends in European Countries in 2007-2016",
journal = "Studia Humana",
number = "vol. 8, iss. 4",
pages = "43-50",
year = "2019",
}
12
@article{UEK:2168338353,
author = "Mierzejewski Mateusz",
title = "Wspólnoty nierówności : cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym",
journal = "Catallaxy",
number = "vol. 4, iss. 1",
pages = "13-27",
year = "2019",
}
13
@book{UEK:2168340211,
title = "O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych",
editor = Firlej Krzysztof,
editor = Mierzejewski Mateusz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-66-0",
}
14
@article{UEK:2168327415,
author = "Mierzejewski Mateusz and Chlebisz Adam and Garncarz Jakub and Żak Martyna",
title = "Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce",
journal = "Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie"",
number = "5",
pages = "7-22",
year = "2018",
}
15
@article{UEK:2168327219,
author = "Mierzejewski Mateusz",
title = "Stabilność makroekonomiczna Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007 - 2017",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "1 (28)",
pages = "243-258",
year = "2018",
}
16
@article{UEK:2168327147,
author = "Mierzejewski Mateusz and Lampart Magdalena",
title = "Analysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 18 (33), z. 2",
pages = "218-227",
year = "2018",
}
17
@article{UEK:2168328361,
author = "Bukowski Beniamin and Mierzejewski Mateusz",
title = "It Is Better to Know : Ethical Intellectualism as an Auxiliary Tool of Modern Economics",
journal = "Prakseologia",
number = "160",
pages = "87-102",
year = "2018",
}
18
@article{UEK:2168324059,
author = "Firlej Krzysztof and Mierzejewski Mateusz",
title = "Analiza nowych form procesu integracji europejskiej w aspekcie płac",
journal = "Tarnowskie Colloquia Naukowe",
number = "1 (5)",
pages = "9-20",
year = "2018",
}
19
@misc{UEK:2168333105,
author = "Borkusewicz Damian and Mierzejewski Mateusz and Orzeł Kamil and Stefański Maksymilian and Wielgo Bartosz and and ",
title = "Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce : opracowano w ramach projektu Odpowiedzialny partner - program certyfikacji inwestorów zagranicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Republikańska",
year = "2018",
}
20
@inbook{UEK:2168330403,
author = "Firlej Chrystian and Mierzejewski Mateusz",
title = "Profitability Conditions of Selected Companies from the WIG Food Industry Index in 2011-2017",
booktitle = "Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 6, Inequality in Society",
pages = "2500-2507",
adress = "Žilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2018",
issn = "2454-0943",
isbn = "978-80-8154-249-7",
}
21
@article{UEK:2168334247,
author = "Mierzejewski Mateusz and Palimąka Karolina",
title = "O przedsiębiorczości - czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy?",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 131",
pages = "331-347",
year = "2018",
}
22
@article{UEK:2168330271,
author = "Mierzejewski Mateusz",
title = "Wykorzystanie analizy cross-spektralnej do badania zmian wartości indeksów giełdowych",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 1, 1",
pages = "47-63",
year = "2018",
}
23
@article{UEK:2168327601,
author = "Mierzejewski Mateusz and ",
title = "Impact of Changes in Agricultural Commodity Prices on Changes in Retail Prices of Agri-Food Products in Poland in 2007-2016",
journal = "Journal of Agribusiness and Rural Development",
number = "z. 3 (49)",
pages = "287-297",
year = "2018",
}
24
@article{UEK:2168313185,
author = "Firlej Krzysztof and Mierzejewski Mateusz",
title = "Changes of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 7, iss. 1",
pages = "177-190",
year = "2017",
isbn = "978-80-7435-664-3",
}
25
@article{UEK:2168324589,
author = "Palimąka Karolina and Mierzejewski Mateusz",
title = "Measurement of Intellectual Capital as Exemplified by Methods of Groups Based on the Roa Indicator and on Market Capitalization",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 12, 4",
pages = "58-71",
year = "2016",
}
26
@article{UEK:2168311515,
author = "Firlej Krzysztof and Firlej Chrystian and Mierzejewski Mateusz",
title = "Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 18, z. 3",
pages = "53-59",
year = "2016",
}
27
@inbook{UEK:2168316115,
author = "Firlej Krzysztof and Palimąka Karolina and Mierzejewski Mateusz",
title = "Human Capital in Agribusiness as a Factor in Sustainable Development - Problems of Measurement in the Case of Firms in the Agri-food Sector",
booktitle = "Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm : International, National and Regional Perspective",
pages = "190-209",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Scientific Publishers PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18766-8",
}
28
@article{UEK:2168324775,
author = "Mierzejewski Mateusz",
title = "Interwencjonizm na liberalnych rynkach : o zmianach w spojrzeniu na gospodarkę w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku",
journal = "Rynek - Społeczeństwo - Kultura",
number = "2(14)",
pages = "28-32",
year = "2015",
}