Publications of the selected author

1

Author:
Adam Chlebisz , Mateusz Mierzejewski
Title:
Determinants of GDP Growth in Scandinavian Countries with Special Reference to Scientific Progress
Source:
International Entrepreneurship Review. - vol. 6, no. 3 (2020) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168352144
article
2

Title:
Selected Aspects of Development of the Food Industry in Poland in the Upcoming Decade = Wybrane aspekty rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce w następnej dekadzie
Source:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 22, z. 1 (2020) , s. 77-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168344748
article
3

Conference:
X Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomiści dla rozwoju", Warszawa, Polska, od 2019-11-28 do 2019-11-29
Title:
Wzrost gospodarczy w świetle rozwoju nauki
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego2020. - nr 2 (89), s. 88. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168353232
varia
4

Conference:
9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej", Toruń, Polska, od 2019-05-10 do 2019-05-10
Title:
Społeczeństwa nierówności, czyli o zagrożeniach społecznych w państwach wysokorozwiniętych
Source:
9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej" / red. Ilona Pietryka - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2019, s. 20. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-65605-09-2
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168336069
varia
5

Author:
Jakub Garncarz , Kacper Igielski , Mateusz Mierzejewski
Title:
Agriculture in Poland in the Context of Trade Restrictions between the European Union and the Russian Federation in 2010-2018
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 2 (2019) , s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168336977
article
6

Conference:
9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej", Toruń, Polska, od 2019-05-10 do 2019-05-10
Title:
Cykliczność zmian makroekonomicznych a gospodarka Polski w Europie
Source:
9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej" / red. Ilona Pietryka - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2019, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-65605-09-2
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168336067
varia
7

Author:
Mateusz Mierzejewski , Karolina Palimąka
Title:
A Multi-Speed Europe, and the Peripherality of Poland
Source:
e-Finanse. - vol. 15, nr 1 (2019) , s. 30-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336033
article
8

Author:
Jakub Garncarz , Mateusz Mierzejewski
Title:
The Impact of Crises on the Intellectual Capital of Companies in the Food Sector
Source:
e-Finanse. - vol. 15, nr 3 (2019) , s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338283
article
9

Author:
Mateusz Mierzejewski , Jakub Garncarz
Title:
Impact of Exchange Rates and Oil Prices on the Valuation of Companies From the TSL Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 137 (2019) , s. 115-131. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Sciences - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168344176
article
10

Title:
Ocena postępu Polski w realizacji polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2008-2017
Source:
O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 89-101. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-66-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340215
chapter in monograph
See main document
11

Conference:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Title:
Structural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019) , s. 203-214. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168332529
article
12

Author:
Dorota Bednarska-Olejniczak , Anna Mazurkiewicz-Pizło , Mateusz Mierzejewski
Title:
Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych : perspektywa globalna i krajowa
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2019
Physical description:
186 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane z dotacji projakościowej przyznanej w 2015 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-8102-288-0
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168338367
monograph
13

Author:
Beniamin Bukowski , Mateusz Mierzejewski
Title:
Ekonomiczna "zasłona niewiedzy" : regulacja opodatkowania w świetle wybranych elementów teorii sprawiedliwości Rawlsa
Source:
O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 9-22. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-66-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340213
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 502-511 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335807
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Mateusz Mierzejewski , Martyna Żak
Title:
Concept of Social Responsibility as an Instrument of Stabilising the Macroeconomic Situation of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 137 (2019) , s. 133-147. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Sciences - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168344174
article
16

Author:
Adam Chlebisz , Mateusz Mierzejewski
Title:
Evaluation of Employment and Labour Market Trends in European Countries in 2007-2016
Source:
Studia Humana. - vol. 8, iss. 4 (2019) , s. 43-50. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341747
article
17

Title:
Wspólnoty nierówności : cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym = Community Inequalities : Features of Societies with High Income Differentiation
Source:
Catallaxy. - vol. 4, iss. 1 (2019) , s. 13-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168338353
article
18

Title:
O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Physical description:
168 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-66-0
Level I:
Nr:
2168340211
monograph
See related chapters
19

Title:
Wykorzystanie analizy cross-spektralnej do badania zmian wartości indeksów giełdowych = The Use of Cross-spectral Analysis to Study Changes in the Value of Stock Market Indices
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 1 (2018) , s. 47-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168330271
article
20

Author:
Mateusz Mierzejewski , Magdalena Lampart
Title:
Analysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 18 (33), z. 2 (2018) , s. 218-227. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327147
article
21

Title:
Analiza nowych form procesu integracji europejskiej w aspekcie płac = Analysis of New Forms of the European Integration Process in the Aspect of Wages
Source:
Tarnowskie Colloquia Naukowe = Tarnow Scientific Colloquia. - nr 1 (5) (2018) , s. 9-20. - Tytuł numeru: Nauki społeczne - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168324059
article
22

Author:
Mateusz Mierzejewski , Karolina Palimąka
Title:
O przedsiębiorczości - czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy? = About Entrepreneurship - Can We All Be Entrepreneurial?
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 131 (2018) , s. 331-347. - Tytuł numeru: Zarządzanie współczesną organizacją - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168334247
article
23

Author:
Chrystian Firlej , Mateusz Mierzejewski
Conference:
18th International Scientific Conference "Globalization and its socio-economic consequences", Rajecké Teplice, Słowacja, od 2018-10-10 do 2018-10-11
Title:
Profitability Conditions of Selected Companies from the WIG Food Industry Index in 2011-2017
Source:
Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 6, Inequality in Society / ed. by Tomas Kliestik - Žilina: University of Zilina, 2018, s. 2500-2507. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Globalization and Its Socio-economic Consequences ; 18)
ISBN:
978-80-8154-249-7
Access mode:
Nr:
2168330403
chapter in conference materials
24

Title:
Impact of Changes in Agricultural Commodity Prices on Changes in Retail Prices of Agri-Food Products in Poland in 2007-2016
Source:
Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 3 (49) (2018) , s. 287-297. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327601
article
25

Author:
Mateusz Mierzejewski , Adam Chlebisz , Jakub Garncarz , Martyna Żak
Title:
Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce = Prohibition of Trading on Sunday in the Context of the Post-Millennial Generation in Poland
Source:
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and Management. - nr 5 (2018) , s. 7-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168327415
article
26

Author:
Beniamin Bukowski , Mateusz Mierzejewski
Title:
It Is Better to Know : Ethical Intellectualism as an Auxiliary Tool of Modern Economics = Lepiej wiedzieć : intelektualizm etyczny jako narzędzie pomocnicze współczesnej ekonomii
Source:
Prakseologia. - nr 160 (2018) , s. 87-102. - The essay was originally written for the Polish edition of the Ethics in Finance competition (2017) organized by Związek Banków Polskich (Polish Banking Association). It was awarded with the 3rd prize. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
c 13.00 pkt
Nr:
2168328361
article
27

Author:
Damian Borkusewicz , Mateusz Mierzejewski , Kamil Orzeł , Maksymilian Stefański , Bartosz Wielgo , ,
Title:
Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce : opracowano w ramach projektu "Odpowiedzialny partner - program certyfikacji inwestorów zagranicznych"
Współpraca:
Marzęda Cezary
, Filipowicz Tomasz
, Mazur Dominik
, Szylar Maciej
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Republikańska, 2018
Physical description:
84 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168333105
report
28

Title:
Stabilność makroekonomiczna Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007 - 2017 = Macroeconomic Stability of Poland Against the Background of the European Union Countries in 2007 - 2017
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 1 (28) (2018) , s. 243-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327219
article
29

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2017, Hradec Králové, Czechy, od 2017-01-31 do 2017-02-01
Title:
Changes of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017) , s. 177-190. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-664-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168313185
article
30

Author:
Karolina Palimąka , Mateusz Mierzejewski
Title:
Measurement of Intellectual Capital as Exemplified by Methods of Groups Based on the Roa Indicator and on Market Capitalization
Source:
e-Finanse. - vol. 12, nr 4 (2016) , s. 58-71. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168324589
article
31

Author:
Krzysztof Firlej , Karolina Palimąka , Mateusz Mierzejewski
Title:
Human Capital in Agribusiness as a Factor in Sustainable Development - Problems of Measurement in the Case of Firms in the Agri-food Sector
Source:
Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm : International, National and Regional Perspective / ed. Bazyli Czyżewski - Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 2016, s. 190-209
ISBN:
978-83-01-18766-8
Nr:
2168316115
chapter in monograph
32

Author:
Krzysztof Firlej , Chrystian Firlej , Mateusz Mierzejewski
Title:
Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa = The Importance of Economic Sanctions for the Foreign Trade Balance of the Visegrad Group Countries in Agriculture
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 18, z. 3 (2016) , s. 53-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311515
article
33

Title:
Interwencjonizm na liberalnych rynkach : o zmianach w spojrzeniu na gospodarkę w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku = Interventionism in the Liberal Markets : Changes in the Look on the Economy in Response to the Crisis of the First Decade of the XXI Century
Source:
Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2(14) (2015) , s. 28-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168324775
article
1
Determinants of GDP Growth in Scandinavian Countries with Special Reference to Scientific Progress / Adam Chlebisz, Mateusz MIERZEJEWSKIDeterminants of GDP Growth in Scandinavian Countries with Special Reference to Scientific Progress / Adam Chlebisz, Mateusz MIERZEJEWSKI // International Entrepreneurship ReviewInternational Entrepreneurship Review. - vol. 6, no. 3 (2020), s. 21-35vol. 6, no. 3 (2020), s. 21-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1989/2101
2
Selected Aspects of Development of the Food Industry in Poland in the Upcoming Decade = Wybrane aspekty rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce w następnej dekadzie / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKISelected Aspects of Development of the Food Industry in Poland in the Upcoming Decade = Wybrane aspekty rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce w następnej dekadzie / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI // Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i AgrobiznesuAnnals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 22, z. 1 (2020), s. 77-84T. 22, z. 1 (2020), s. 77-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=197579. - ISSN 1508-35351508-3535
3
Wzrost gospodarczy w świetle rozwoju nauki / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKIWzrost gospodarczy w świetle rozwoju nauki / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI // Biuletyn Polskiego Towarzystwa EkonomicznegoBiuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (89) (2020), s. 88nr 2 (89) (2020), s. 88. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf. - ISSN 1507-13831507-1383
4
Społeczeństwa nierówności, czyli o zagrożeniach społecznych w państwach wysokorozwiniętych / Mateusz MIERZEJEWSKI // W: 9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej" / red. Ilona Pietryka. - Toruń : Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2019. - S. 20. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-09-2. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/book/38
5
Agriculture in Poland in the Context of Trade Restrictions between the European Union and the Russian Federation in 2010-2018 / Jakub Garncarz, Kacper Igielski, Mateusz MIERZEJEWSKIAgriculture in Poland in the Context of Trade Restrictions between the European Union and the Russian Federation in 2010-2018 / Jakub Garncarz, Kacper Igielski, Mateusz MIERZEJEWSKIAgriculture in Poland in the Context of Trade Restrictions between the European Union and the Russian Federation in 2010-2018 / Jakub Garncarz, Kacper Igielski, Mateusz MIERZEJEWSKI // Problems of Economics and Law [on-line]Problems of Economics and Law [on-line]Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 2 (2019), s. 1-14t. 2 (2019), s. 1-14t. 2 (2019), s. 1-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=190097
6
Cykliczność zmian makroekonomicznych a gospodarka Polski w Europie / Mateusz MIERZEJEWSKI // W: 9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej" / red. Ilona Pietryka. - Toruń : Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2019. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-09-2. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/book/38
7
A Multi-Speed Europe, and the Peripherality of Poland / Mateusz MIERZEJEWSKI, Karolina PalimąkaA Multi-Speed Europe, and the Peripherality of Poland / Mateusz MIERZEJEWSKI, Karolina Palimąka // e-Finansee-Finanse. - vol. 15, nr 1 (2019), s. 30-44vol. 15, nr 1 (2019), s. 30-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/abstract/journals/fiqf/15/1/article-p30.xml. - ISSN 1734-039X1734-039X
8
The Impact of Crises on the Intellectual Capital of Companies in the Food Sector / Jakub Garncarz, Mateusz MIERZEJEWSKIThe Impact of Crises on the Intellectual Capital of Companies in the Food Sector / Jakub Garncarz, Mateusz MIERZEJEWSKI // e-Finansee-Finanse. - vol. 15, nr 3 (2019), s. 1-9vol. 15, nr 3 (2019), s. 1-9. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/fiqf/15/3/article-p1.xml
9
Impact of Exchange Rates and Oil Prices on the Valuation of Companies From the TSL Sector / Mateusz MIERZEJEWSKI, Jakub GarncarzImpact of Exchange Rates and Oil Prices on the Valuation of Companies From the TSL Sector / Mateusz MIERZEJEWSKI, Jakub Garncarz // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management SeriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 137 (2019), s. 115-131z. 137 (2019), s. 115-131. - Summ.. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Sciences. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20137/Mierzejewski,%20Garncarz.pdf. - ISSN 1641-34661641-3466
10
Ocena postępu Polski w realizacji polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2008-2017 / Mateusz MIERZEJEWSKI, Anna MIRZYŃSKA // W: O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 89-101. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-66-0
11
Structural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016 / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKIStructural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016 / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI // Hradec Economic DaysHradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019), s. 203-214vol. 9, iss. 1 (2019), s. 203-214. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf. - ISSN 2464-60592464-6059
12
Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych : perspektywa globalna i krajowa / Dorota Bednarska-Olejniczak, Anna Mazurkiewicz-Pizło, Mateusz MIERZEJEWSKI. - Warszawa : CeDeWu, 2019. - 186 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-288-0
13
Ekonomiczna "zasłona niewiedzy" : regulacja opodatkowania w świetle wybranych elementów teorii sprawiedliwości Rawlsa / Beniamin Bukowski, Mateusz MIERZEJEWSKI // W: O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 9-22. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-66-0
14
Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA, Mateusz MIERZEJEWSKI // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 502-511. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
15
Concept of Social Responsibility as an Instrument of Stabilising the Macroeconomic Situation of Enterprises / Mateusz MIERZEJEWSKI, Martyna ŻakConcept of Social Responsibility as an Instrument of Stabilising the Macroeconomic Situation of Enterprises / Mateusz MIERZEJEWSKI, Martyna Żak // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management SeriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 137 (2019), s. 133-147z. 137 (2019), s. 133-147. - Summ.. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Sciences. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20137/Mierzejewski,%20%C5%BBak.pdf. - ISSN 1641-34661641-3466
16
Evaluation of Employment and Labour Market Trends in European Countries in 2007-2016 / Adam Chlebisz, Mateusz MIERZEJEWSKIEvaluation of Employment and Labour Market Trends in European Countries in 2007-2016 / Adam Chlebisz, Mateusz MIERZEJEWSKI // Studia HumanaStudia Humana. - vol. 8, iss. 4 (2019), s. 43-50vol. 8, iss. 4 (2019), s. 43-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiahumana.com/pliki/wydania/10443-Voulme8_Issue4-5_paper.pdf
17
Wspólnoty nierówności : cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym = Community Inequalities : Features of Societies with High Income Differentiation / Mateusz MIERZEJEWSKI // Catallaxy. - vol. 4, iss. 1 (2019), s. 13-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/cxy/article/view/1614/1516
18
O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - 168 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65390-66-0
19
Wykorzystanie analizy cross-spektralnej do badania zmian wartości indeksów giełdowych = The Use of Cross-spectral Analysis to Study Changes in the Value of Stock Market Indices / Mateusz MIERZEJEWSKI // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 1 (2018), s. 47-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=183916
20
Analysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland / Mateusz MIERZEJEWSKI, Magdalena LampartAnalysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland / Mateusz MIERZEJEWSKI, Magdalena Lampart // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World AgricultureZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 18 (33), z. 2 (2018), s. 218-227t. 18 (33), z. 2 (2018), s. 218-227. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf. - ISSN 2081-69602081-6960
21
Analiza nowych form procesu integracji europejskiej w aspekcie płac = Analysis of New Forms of the European Integration Process in the Aspect of Wages / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKIAnaliza nowych form procesu integracji europejskiej w aspekcie płac = Analysis of New Forms of the European Integration Process in the Aspect of Wages / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI // Tarnowskie Colloquia Naukowe = Tarnow Scientific ColloquiaTarnowskie Colloquia Naukowe = Tarnow Scientific Colloquia. - nr 1 (5) (2018), s. 9-20nr 1 (5) (2018), s. 9-20. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nauki społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://tcn.pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/01_firlej.pdf. - ISSN 2451-29902451-2990
22
O przedsiębiorczości - czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy? = About Entrepreneurship - Can We All Be Entrepreneurial? / Mateusz MIERZEJEWSKI, Karolina PalimąkaO przedsiębiorczości - czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy? = About Entrepreneurship - Can We All Be Entrepreneurial? / Mateusz MIERZEJEWSKI, Karolina Palimąka // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management SeriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 131 (2018), s. 331-347z. 131 (2018), s. 331-347. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie współczesną organizacją. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20131/Mierzejewski,%20Palim%C4%85ka.pdf. - ISSN 1641-34661641-3466
23
Profitability Conditions of Selected Companies from the WIG Food Industry Index in 2011-2017 / Chrystian Firlej, Mateusz MIERZEJEWSKI // W: Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 6, Inequality in Society / ed. by Tomas Kliestik. - Žilina: University of Zilina, 2018. - (Globalization and Its Socio-economic Consequences, ISSN 2454-0943 ; 18). - S. 2500-2507. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8154-249-7. - Pełny tekst: https://fpedas.uniza.sk/~ke/sites/default/files/content_files/vi_part_final_0.pdf
24
Impact of Changes in Agricultural Commodity Prices on Changes in Retail Prices of Agri-Food Products in Poland in 2007-2016 / Mateusz MIERZEJEWSKI // Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 3 (49) (2018), s. 287-297. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.jard.edu.pl/pub/31_3_2018.pdf. - ISSN 1899-5241
25
Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce = Prohibition of Trading on Sunday in the Context of the Post-Millennial Generation in Poland / Mateusz MIERZEJEWSKI, Adam Chlebisz, Jakub Garncarz, Martyna ŻakZakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce = Prohibition of Trading on Sunday in the Context of the Post-Millennial Generation in Poland / Mateusz MIERZEJEWSKI, Adam Chlebisz, Jakub Garncarz, Martyna ŻakZakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce = Prohibition of Trading on Sunday in the Context of the Post-Millennial Generation in Poland / Mateusz MIERZEJEWSKI, Adam Chlebisz, Jakub Garncarz, Martyna ŻakZakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce = Prohibition of Trading on Sunday in the Context of the Post-Millennial Generation in Poland / Mateusz MIERZEJEWSKI, Adam Chlebisz, Jakub Garncarz, Martyna Żak // Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and ManagementCzasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and ManagementCzasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and ManagementCzasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and Management. - nr 5 (2018), s. 7-22nr 5 (2018), s. 7-22nr 5 (2018), s. 7-22nr 5 (2018), s. 7-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.eiz.groupivg.com/linki%20OPEN%20ACCESS/Cz_EiZ_nr_5_2018_Zakaz%20handlu%20w%20niedziele.pdf. - ISSN 2084-963X2084-963X2084-963X2084-963X
26
It Is Better to Know : Ethical Intellectualism as an Auxiliary Tool of Modern Economics = Lepiej wiedzieć : intelektualizm etyczny jako narzędzie pomocnicze współczesnej ekonomii / Beniamin Bukowski, Mateusz MIERZEJEWSKIIt Is Better to Know : Ethical Intellectualism as an Auxiliary Tool of Modern Economics = Lepiej wiedzieć : intelektualizm etyczny jako narzędzie pomocnicze współczesnej ekonomii / Beniamin Bukowski, Mateusz MIERZEJEWSKI // PrakseologiaPrakseologia. - nr 160 (2018), s. 87-102nr 160 (2018), s. 87-102. - Streszcz., summ. - The essay was originally written for the Polish edition of the Ethics in Finance competition (2017) organized by Związek Banków Polskich (Polish Banking Association). It was awarded with the 3rd prize. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Prakseologia/PRAKSEOLOGIA_160_05_Bukowski_ARCHIW.pdf. - ISSN 0079-48720079-4872
27
Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce : opracowano w ramach projektu "Odpowiedzialny partner - program certyfikacji inwestorów zagranicznych" / Damian Borkusewicz, Mateusz MIERZEJEWSKI, Kamil Orzeł, Maksymilian Stefański, Bartosz Wielgo ; współpraca: Cezary Marzęda, Tomasz Filipowicz, Dominik Mazur, Maciej Szylar. - Warszawa : Fundacja Republikańska, 2018. - 84 s. : il. ; 24 cm. - Pełny tekst: http://owiz.org/wp-content/uploads/2018/03/RAPORT-INWESTYCJE-do-internetu.pdf
28
Stabilność makroekonomiczna Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007 - 2017 = Macroeconomic Stability of Poland Against the Background of the European Union Countries in 2007 - 2017 / Mateusz MIERZEJEWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 1 (28) (2018), s. 243-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/1.pdf. - ISSN 2391-9167
29
Changes of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014 / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MierzejewskiChanges of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014 / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz Mierzejewski // Hradec Economic DaysHradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017), s. 177-190vol. 7, iss. 1 (2017), s. 177-190. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf. - ISSN 2464-60592464-6059
30
Measurement of Intellectual Capital as Exemplified by Methods of Groups Based on the Roa Indicator and on Market Capitalization / Karolina Palimąka, Mateusz MierzejewskiMeasurement of Intellectual Capital as Exemplified by Methods of Groups Based on the Roa Indicator and on Market Capitalization / Karolina Palimąka, Mateusz Mierzejewski // e-Finansee-Finanse. - vol. 12, nr 4 (2016), s. 58-71vol. 12, nr 4 (2016), s. 58-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://e-finanse.com/archives/?page=wpabstracts&tab=attachments&task=download&type=attachment&id=45
31
Human Capital in Agribusiness as a Factor in Sustainable Development - Problems of Measurement in the Case of Firms in the Agri-food Sector / Krzysztof FIRLEJ, Karolina Palimąka, Mateusz Mierzejewski // W: Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm : International, National and Regional Perspective / ed. Bazyli Czyżewski. - Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 2016. - S. 190-209. - ISBN 978-83-01-18766-8
32
Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa = The Importance of Economic Sanctions for the Foreign Trade Balance of the Visegrad Group Countries in Agriculture / Krzysztof FIRLEJ, Chrystian Firlej, Mateusz MierzejewskiZnaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa = The Importance of Economic Sanctions for the Foreign Trade Balance of the Visegrad Group Countries in Agriculture / Krzysztof FIRLEJ, Chrystian Firlej, Mateusz MierzejewskiZnaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa = The Importance of Economic Sanctions for the Foreign Trade Balance of the Visegrad Group Countries in Agriculture / Krzysztof FIRLEJ, Chrystian Firlej, Mateusz Mierzejewski // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness EconomistsRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness EconomistsRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 18, z. 3 (2016), s. 53-59t. 18, z. 3 (2016), s. 53-59t. 18, z. 3 (2016), s. 53-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=178052. - ISSN 1508-35351508-35351508-3535
33
Interwencjonizm na liberalnych rynkach : o zmianach w spojrzeniu na gospodarkę w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku = Interventionism in the Liberal Markets : Changes in the Look on the Economy in Response to the Crisis of the First Decade of the XXI Century / Mateusz Mierzejewski // Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2(14) (2015), s. 28-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2015-mierzejewski.pdf. - ISSN 2300-5491
1
Chlebisz A., Mierzejewski M., (2020), Determinants of GDP Growth in Scandinavian Countries with Special Reference to Scientific Progress, "International Entrepreneurship Review", vol. 6, no. 3, s. 21-35; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1989/2101
2
Firlej K., Mierzejewski M., (2020), Selected Aspects of Development of the Food Industry in Poland in the Upcoming Decade, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists", T. 22, z. 1, s. 77-84; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=197579
3
Firlej K., Mierzejewski M., (2020), Wzrost gospodarczy w świetle rozwoju nauki, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2 (89), s. 88; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf
4
Mierzejewski M., (2019), Społeczeństwa nierówności, czyli o zagrożeniach społecznych w państwach wysokorozwiniętych. [W:] Pietryka I. (red.), 9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej", Toruń : Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, s. 20.
5
Garncarz J., Igielski K., Mierzejewski M., (2019), Agriculture in Poland in the Context of Trade Restrictions between the European Union and the Russian Federation in 2010-2018, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 2, s. 1-14; https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=190097
6
Mierzejewski M., (2019), Cykliczność zmian makroekonomicznych a gospodarka Polski w Europie. [W:] Pietryka I. (red.), 9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej", Toruń : Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, s. 19.
7
Mierzejewski M., Palimąka K., (2019), A Multi-Speed Europe, and the Peripherality of Poland, "e-Finanse", vol. 15, nr 1, s. 30-44; https://content.sciendo.com/abstract/journals/fiqf/15/1/article-p30.xml
8
Garncarz J., Mierzejewski M., (2019), The Impact of Crises on the Intellectual Capital of Companies in the Food Sector, "e-Finanse", vol. 15, nr 3, s. 1-9; https://content.sciendo.com/view/journals/fiqf/15/3/article-p1.xml
9
Mierzejewski M., Garncarz J., (2019), Impact of Exchange Rates and Oil Prices on the Valuation of Companies From the TSL Sector, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 137, s. 115-131; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20137/Mierzejewski,%20Garncarz.pdf
10
Mierzejewski M., Mirzyńska A., (2019), Ocena postępu Polski w realizacji polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2008-2017. [W:] Firlej K., Mierzejewski M. (red.), O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 89-101.
11
Firlej K., Mierzejewski M., (2019), Structural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016, "Hradec Economic Days", vol. 9, iss. 1, s. 203-214; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf
12
Bednarska-Olejniczak D., Mazurkiewicz-Pizło A., Mierzejewski M., (2019), Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych: perspektywa globalna i krajowa, Warszawa : CeDeWu, 186 s.
13
Bukowski B., Mierzejewski M., (2019), Ekonomiczna "zasłona niewiedzy" : regulacja opodatkowania w świetle wybranych elementów teorii sprawiedliwości Rawlsa. [W:] Firlej K., Mierzejewski M. (red.), O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 9-22.
14
Firlej K., Kubala S., Mierzejewski M., (2019), Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 502-511.
15
Mierzejewski M., Żak M., (2019), Concept of Social Responsibility as an Instrument of Stabilising the Macroeconomic Situation of Enterprises, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 137, s. 133-147; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20137/Mierzejewski,%20%C5%BBak.pdf
16
Chlebisz A., Mierzejewski M., (2019), Evaluation of Employment and Labour Market Trends in European Countries in 2007-2016, "Studia Humana", vol. 8, iss. 4, s. 43-50; http://studiahumana.com/pliki/wydania/10443-Voulme8_Issue4-5_paper.pdf
17
Mierzejewski M., (2019), Wspólnoty nierówności : cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym, "Catallaxy", vol. 4, iss. 1, s. 13-27; http://economic-research.pl/Journals/index.php/cxy/article/view/1614/1516
18
Firlej K., Mierzejewski M. (red.), (2019), O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 168 s.
19
Mierzejewski M., (2018), Wykorzystanie analizy cross-spektralnej do badania zmian wartości indeksów giełdowych, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 1, s. 47-63; https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=183916
20
Mierzejewski M., Lampart M., (2018), Analysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 18 (33), z. 2, s. 218-227; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf
21
Firlej K., Mierzejewski M., (2018), Analiza nowych form procesu integracji europejskiej w aspekcie płac, "Tarnowskie Colloquia Naukowe", nr 1 (5), s. 9-20; https://tcn.pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/01_firlej.pdf
22
Mierzejewski M., Palimąka K., (2018), O przedsiębiorczości - czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy?, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 131, s. 331-347; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20131/Mierzejewski,%20Palim%C4%85ka.pdf
23
Firlej C., Mierzejewski M., (2018), Profitability Conditions of Selected Companies from the WIG Food Industry Index in 2011-2017. [W:] Kliestik T. (red.), Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 6, Inequality in Society (Globalization and Its Socio-economic Consequences; 18), Žilina : University of Zilina, s. 2500-2507.
24
Mierzejewski M., (2018), Impact of Changes in Agricultural Commodity Prices on Changes in Retail Prices of Agri-Food Products in Poland in 2007-2016, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 3 (49), s. 287-297; https://www.jard.edu.pl/pub/31_3_2018.pdf
25
Mierzejewski M., Chlebisz A., Garncarz J., Żak M., (2018), Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce, "Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie"", nr 5, s. 7-22; http://www.eiz.groupivg.com/linki%20OPEN%20ACCESS/Cz_EiZ_nr_5_2018_Zakaz%20handlu%20w%20niedziele.pdf
26
Bukowski B., Mierzejewski M., (2018), It Is Better to Know : Ethical Intellectualism as an Auxiliary Tool of Modern Economics, "Prakseologia", nr 160, s. 87-102; https://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Prakseologia/PRAKSEOLOGIA_160_05_Bukowski_ARCHIW.pdf
27
Borkusewicz D., Mierzejewski M., Orzeł K., Stefański M., Wielgo B., (2018), Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce: opracowano w ramach projektu "Odpowiedzialny partner - program certyfikacji inwestorów zagranicznych", Warszawa : Fundacja Republikańska, 84 s.
28
Mierzejewski M., (2018), Stabilność makroekonomiczna Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007 - 2017, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 1 (28), s. 243-258; http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/1.pdf
29
Firlej K., Mierzejewski M., (2017), Changes of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014, "Hradec Economic Days", vol. 7, iss. 1, s. 177-190; http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf
30
Palimąka K., Mierzejewski M., (2016), Measurement of Intellectual Capital as Exemplified by Methods of Groups Based on the Roa Indicator and on Market Capitalization, "e-Finanse", vol. 12, nr 4, s. 58-71; http://e-finanse.com/archives/?page=wpabstracts&tab=attachments&task=download&type=attachment&id=45
31
Firlej K., Palimąka K., Mierzejewski M., (2016), Human Capital in Agribusiness as a Factor in Sustainable Development - Problems of Measurement in the Case of Firms in the Agri-food Sector. [W:] Czyżewski B. (red.), Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm : International, National and Regional Perspective, Warsaw : Polish Scientific Publishers PWN, s. 190-209.
32
Firlej K., Firlej C., Mierzejewski M., (2016), Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 18, z. 3, s. 53-59; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=178052
33
Mierzejewski M., (2015), Interwencjonizm na liberalnych rynkach : o zmianach w spojrzeniu na gospodarkę w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 2(14), s. 28-32; http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2015-mierzejewski.pdf
1
@article{artUEK:2168352144,
author = "Adam Chlebisz and Mateusz Mierzejewski",
title = "Determinants of GDP Growth in Scandinavian Countries with Special Reference to Scientific Progress",
journal = "International Entrepreneurship Review",
number = "vol. 6, no. 3",
pages = "21-35",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/IER.2020.0603.02},
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1989/2101},
}
2
@article{artUEK:2168344748,
author = "Krzysztof Firlej and Mateusz Mierzejewski",
title = "Selected Aspects of Development of the Food Industry in Poland in the Upcoming Decade",
journal = "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists",
number = "T. 22, z. 1",
pages = "77-84",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.7662},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=197579},
}
3
@misc{varUEK:2168353232,
author = "Krzysztof Firlej and Mateusz Mierzejewski",
title = "Wzrost gospodarczy w świetle rozwoju nauki",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2 (89)",
pages = "88",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf},
}
4
@misc{varUEK:2168336069,
author = "Mateusz Mierzejewski",
title = "Społeczeństwa nierówności, czyli o zagrożeniach społecznych w państwach wysokorozwiniętych",
booktitle = "9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej"",
pages = "20",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2019",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/book/38},
isbn = "978-83-65605-09-2",
}
5
@article{artUEK:2168336977,
author = "Jakub Garncarz and Kacper Igielski and Mateusz Mierzejewski",
title = "Agriculture in Poland in the Context of Trade Restrictions between the European Union and the Russian Federation in 2010-2018",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 2",
pages = "1-14",
year = "2019",
url = {https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=190097},
}
6
@misc{varUEK:2168336067,
author = "Mateusz Mierzejewski",
title = "Cykliczność zmian makroekonomicznych a gospodarka Polski w Europie",
booktitle = "9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej"",
pages = "19",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2019",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/book/38},
isbn = "978-83-65605-09-2",
}
7
@article{artUEK:2168336033,
author = "Mateusz Mierzejewski and Karolina Palimąka",
title = "A Multi-Speed Europe, and the Peripherality of Poland",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 15, 1",
pages = "30-44",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/fiqf-2019-0004},
url = {https://content.sciendo.com/abstract/journals/fiqf/15/1/article-p30.xml},
}
8
@article{artUEK:2168338283,
author = "Jakub Garncarz and Mateusz Mierzejewski",
title = "The Impact of Crises on the Intellectual Capital of Companies in the Food Sector",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 15, 3",
pages = "1-9",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/fiqf-2019-0015},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/fiqf/15/3/article-p1.xml},
}
9
@article{artUEK:2168344176,
author = "Mateusz Mierzejewski and Jakub Garncarz",
title = "Impact of Exchange Rates and Oil Prices on the Valuation of Companies From the TSL Sector",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 137",
pages = "115-131",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.8},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20137/Mierzejewski,%20Garncarz.pdf},
}
10
@inbook{fmUEK:2168340215,
author = "Mateusz Mierzejewski and Anna Mirzyńska",
title = "Ocena postępu Polski w realizacji polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2008-2017",
booktitle = "O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych",
pages = "89-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-66-0",
}
11
@article{artUEK:2168332529,
author = "Krzysztof Firlej and Mateusz Mierzejewski",
title = "Structural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "203-214",
year = "2019",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf},
}
12
@book{monUEK:2168338367,
author = "Dorota Bednarska-Olejniczak and Anna Mazurkiewicz-Pizło and Mateusz Mierzejewski",
title = "Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych : perspektywa globalna i krajowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2019",
isbn = "978-83-8102-288-0",
}
13
@inbook{fmUEK:2168340213,
author = "Beniamin Bukowski and Mateusz Mierzejewski",
title = "Ekonomiczna zasłona niewiedzy : regulacja opodatkowania w świetle wybranych elementów teorii sprawiedliwości Rawlsa",
booktitle = "O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych",
pages = "9-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-66-0",
}
14
@inbook{fmUEK:2168335807,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala and Mateusz Mierzejewski",
title = "Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "502-511",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
15
@article{artUEK:2168344174,
author = "Mateusz Mierzejewski and Martyna Żak",
title = "Concept of Social Responsibility as an Instrument of Stabilising the Macroeconomic Situation of Enterprises",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 137",
pages = "133-147",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.137.9},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20137/Mierzejewski,%20%C5%BBak.pdf},
}
16
@article{artUEK:2168341747,
author = "Adam Chlebisz and Mateusz Mierzejewski",
title = "Evaluation of Employment and Labour Market Trends in European Countries in 2007-2016",
journal = "Studia Humana",
number = "vol. 8, iss. 4",
pages = "43-50",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/sh-2019-0030},
url = {http://studiahumana.com/pliki/wydania/10443-Voulme8_Issue4-5_paper.pdf},
}
17
@article{artUEK:2168338353,
author = "Mateusz Mierzejewski",
title = "Wspólnoty nierówności : cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym",
journal = "Catallaxy",
number = "vol. 4, iss. 1",
pages = "13-27",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24136cxy.2019.001},
url = {http://economic-research.pl/Journals/index.php/cxy/article/view/1614/1516},
}
18
@book{monUEK:2168340211,
title = "O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych",
editor = Firlej Krzysztof,
editor = Mierzejewski Mateusz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-66-0",
}
19
@article{artUEK:2168330271,
author = "Mateusz Mierzejewski",
title = "Wykorzystanie analizy cross-spektralnej do badania zmian wartości indeksów giełdowych",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 1",
pages = "47-63",
year = "2018",
url = {https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=183916},
}
20
@article{artUEK:2168327147,
author = "Mateusz Mierzejewski and Magdalena Lampart",
title = "Analysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 18 (33), z. 2",
pages = "218-227",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.49},
url = {http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf},
}
21
@article{artUEK:2168324059,
author = "Krzysztof Firlej and Mateusz Mierzejewski",
title = "Analiza nowych form procesu integracji europejskiej w aspekcie płac",
journal = "Tarnowskie Colloquia Naukowe",
number = "1 (5)",
pages = "9-20",
year = "2018",
url = {https://tcn.pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/01_firlej.pdf},
}
22
@article{artUEK:2168334247,
author = "Mateusz Mierzejewski and Karolina Palimąka",
title = "O przedsiębiorczości - czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy?",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 131",
pages = "331-347",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.26},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20131/Mierzejewski,%20Palim%C4%85ka.pdf},
}
23
@inbook{mkaUEK:2168330403,
author = "Chrystian Firlej and Mateusz Mierzejewski",
title = "Profitability Conditions of Selected Companies from the WIG Food Industry Index in 2011-2017",
booktitle = "Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 6, Inequality in Society",
pages = "2500-2507",
adress = "Žilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2018",
url = {https://fpedas.uniza.sk/~ke/sites/default/files/content_files/vi_part_final_0.pdf},
issn = "2454-0943",
isbn = "978-80-8154-249-7",
}
24
@article{artUEK:2168327601,
author = "Mateusz Mierzejewski",
title = "Impact of Changes in Agricultural Commodity Prices on Changes in Retail Prices of Agri-Food Products in Poland in 2007-2016",
journal = "Journal of Agribusiness and Rural Development",
number = "z. 3 (49)",
pages = "287-297",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00425},
url = {https://www.jard.edu.pl/pub/31_3_2018.pdf},
}
25
@article{artUEK:2168327415,
author = "Mateusz Mierzejewski and Adam Chlebisz and Jakub Garncarz and Martyna Żak",
title = "Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce",
journal = "Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie"",
number = "5",
pages = "7-22",
year = "2018",
url = {http://www.eiz.groupivg.com/linki%20OPEN%20ACCESS/Cz_EiZ_nr_5_2018_Zakaz%20handlu%20w%20niedziele.pdf},
}
26
@article{artUEK:2168328361,
author = "Beniamin Bukowski and Mateusz Mierzejewski",
title = "It Is Better to Know : Ethical Intellectualism as an Auxiliary Tool of Modern Economics",
journal = "Prakseologia",
number = "160",
pages = "87-102",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/prak.0079-4872_2015_160_5},
url = {https://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Prakseologia/PRAKSEOLOGIA_160_05_Bukowski_ARCHIW.pdf},
}
27
@misc{rscUEK:2168333105,
author = "Damian Borkusewicz and Mateusz Mierzejewski and Kamil Orzeł and Maksymilian Stefański and Bartosz Wielgo and and ",
title = "Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce : opracowano w ramach projektu Odpowiedzialny partner - program certyfikacji inwestorów zagranicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Republikańska",
year = "2018",
url = {http://owiz.org/wp-content/uploads/2018/03/RAPORT-INWESTYCJE-do-internetu.pdf},
}
28
@article{artUEK:2168327219,
author = "Mateusz Mierzejewski",
title = "Stabilność makroekonomiczna Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007 - 2017",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "1 (28)",
pages = "243-258",
year = "2018",
url = {http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/1.pdf},
}
29
@article{artUEK:2168313185,
author = "Krzysztof Firlej and Mateusz Mierzejewski",
title = "Changes of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 7, iss. 1",
pages = "177-190",
year = "2017",
url = {http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf},
isbn = "978-80-7435-664-3",
}
30
@article{artUEK:2168324589,
author = "Karolina Palimąka and Mateusz Mierzejewski",
title = "Measurement of Intellectual Capital as Exemplified by Methods of Groups Based on the Roa Indicator and on Market Capitalization",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 12, 4",
pages = "58-71",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/fiqf-2016-0008},
url = {http://e-finanse.com/archives/?page=wpabstracts&tab=attachments&task=download&type=attachment&id=45},
}
31
@inbook{fmUEK:2168316115,
author = "Krzysztof Firlej and Karolina Palimąka and Mateusz Mierzejewski",
title = "Human Capital in Agribusiness as a Factor in Sustainable Development - Problems of Measurement in the Case of Firms in the Agri-food Sector",
booktitle = "Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm : International, National and Regional Perspective",
pages = "190-209",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Scientific Publishers PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18766-8",
}
32
@article{artUEK:2168311515,
author = "Krzysztof Firlej and Chrystian Firlej and Mateusz Mierzejewski",
title = "Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 18, z. 3",
pages = "53-59",
year = "2016",
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=178052},
}
33
@article{artUEK:2168324775,
author = "Mateusz Mierzejewski",
title = "Interwencjonizm na liberalnych rynkach : o zmianach w spojrzeniu na gospodarkę w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku",
journal = "Rynek - Społeczeństwo - Kultura",
number = "2(14)",
pages = "28-32",
year = "2015",
url = {http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2015-mierzejewski.pdf},
}