Publications of the selected author

1

Title:
Comparison of Enrolment in Higher Agricultural Education in Poland and other European Union Countries from 2013-2017 = Tendencje w podejmowaniu studiów rolniczych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2013-2017
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 19, nr 3 (2020) , s. 27-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The article is financed within the subsidy granted to the Cracow University of Economics. Program Potencjał No 13/EER/202/POT.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168350220
article
2

Author:
Sebastian Kubala , Chrystian Bernard Firlej
Title:
Impact of Net Working Capital Management Strategy on Financial Results on the Example of WIG-Food Companies
Source:
Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (101) (2020) , s. 140-152. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168350224
article
3

Author:
Chrystian Firlej , Sebastian Kubala
Conference:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Title:
Profitability Conditions of The Selected Companies from the Wig Food Industry Index in 2011-2018
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019) , s. 194-202. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168332533
article
4

Author:
Sebastian Kubala , Magdalena Zając-Sawicka
Title:
Możliwości rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku jako organizacji wspierających osoby starsze = Opportunities for the Development of Third Age Universities as Organizations Supporting the Elderly
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 2, nr 1 (2019) , s. 1-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168336975
article
5

Title:
Wpływ zmian cen surowców rolnych na poziom konsumpcji żywności w Polsce
Source:
Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych / red. nauk. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Marzena Lemanowicz - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2019, s. 95-105 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7583-915-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343239
chapter in monograph
6

Title:
Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 502-511 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335807
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Sebastian Kubala , Magdalena Zając-Sawicka
Title:
Regionalne zróżnicowanie zapotrzebowania na domy pomocy społecznej w Polsce w latach 2010-2018 = Regional Differences of Demand for Social Welfare Homes in Poland in 2010-2018
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 3, nr 12 (2019) , s. 1-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343323
article
8

Author:
Title:
Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej wielkości produkcji surowców rolnych pochodzenia roślinnego w Polsce = The Use of Taxonomic Methods in the Comparative Analysis of the Production Volume of Agricultural Raw Materials of Plant Origin in Poland
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 3, nr 12 (2019) , s. 1-13. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343325
article
9

Title:
Czynniki wytwórcze w branży przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie poakcesyjnym = The Productive Factors in the Fish Processing Industry in Poland During the Post-Accession Period
Source:
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich = Annals of Agricultural Economics and Rural Development. - t. 106, z. 1 (2019) , s. 51-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168339213
article
10

Author:
Sebastian Kubala , Chrystian Firlej
Title:
Assessment of Poland's Competitive Position in Trade in Fur Skins and Their Products Against a Background of the EU Countries = Ocena pozycji konkurencyjnej Polski w handlu skórami futerkowymi i wyrobami z nich na tle krajów UE
Source:
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. - nr 4 (2019) , s. 129-143. - W wersji drukowanej artykuł w jęz. polskim. - Bibliogr.
Nr:
2168342235
article
11

Title:
Determinants of Variation of Potato Prices in the European Union
Source:
Economia Agro-Alimentare / Food Economy. - iss. 3 (2019) . - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168343333
article
12

Author:
Sebastian Kubala , Chrystian Firlej
Title:
Researching the Competitiveness of the Fishing Industry in the Region of the Baltic Countries = Badanie pozycji konkurencyjnej branży rybnej w regionie krajów nadbałtyckich
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2 (355) (2018) , s. 91-106. - Artykuł dostępny również w języku polskim. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168325851
article
13

Conference:
International Scientific Conference Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, Warszawa, Polska, od 2018-06-07 do 2018-06-08
Title:
The Assessment of Export Potential of Agricultural and Food Products in the Visegrad Group Countries in the Years 2005-2017
Source:
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy : Proceedings of the 2018 International Scientific Conference, Warsaw, 7-8 June 2018. No 2, 2018 / ed. Jarosław Gołębiewski - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2018, s. 167-173. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy ; no. 2)
ISBN:
978-83-7583-803-9 ; 978-83-7583-804-6
Nr:
2168330831
chapter in conference materials
14

Conference:
VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development, Piła, Polska, od 2018-04-12 do 2018-04-13
Title:
The Importance of Labour and Capital Inputs in the Evolution of the Food Industry in Poland
Source:
Conference Proceedings of the VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development - Piła: Stanisław Staszic University of Applied Sciences, 2018, s. 275-287. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Conference Proceedings ; no. 1)
ISBN:
978-83-62617-89-0
Nr:
2168330829
chapter in conference materials
15

Author:
Chrystian Firlej , Krzysztof Firlej , Sebastian Kubala
Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2018, Hradec Králové, Czechy, od 2018-01-30 do 2018-01-31
Title:
The Influence of Fur Farming on the Local Economy in Poland
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 8, iss. 1 (2018) , s. 224-232. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168325309
article
16

Title:
Kształtowanie się rynku gruntów rolnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem prawnych aspektów nabywania ziemi = Evolution of Agricultural Land Market in Visegrad Group Countries with Regard to Legal Aspects of Land Purchasing
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (103) (2018) , s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327351
article
See main document
17

Title:
Changes in Self-Sufficiency in Beef and Pork in Selected Central and Eastern Europe Markets = Zmiany samowystarczalności na rynku mięsa wołowego i wieprzowego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - Vol. 16, nr 6 (79), cz. 1 (2018) , s. 96-107. - Tytuł numeru: Management in Agribusiness - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168338363
article
18

Title:
Asymetria samowystarczalności produkcji ziemniaków w krajach Unii Europejskiej = Asymmetry of Self-Sufficiency in Potato Production in the European Union
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 2 (2018) , s. 37-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326089
article
19

Title:
Ceny ziemi rolnej w Polsce na tle Unii Europejskiej = Prices of Agricultural Land in Poland against the Background of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018) , s. 159-171. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329687
article
20

Title:
Problem optymalizacji zatrudnienia, a jakość potencjału ludzkiego w sektorze rolnym w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = The Problem of Employment Optimization, and the Quality of Human Potential in the Agricultural Sector in Poland Within the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 1 (28) (2018) , s. 227-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327225
article
21

Title:
Tendencje w kształtowaniu się cen skupu zbóż w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2017 = Trends in the Formation of Cereal Purchase Prices in the Visegrad Group Countries in the Years 2000-2017
Source:
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. - nr 4 (94) (2018) , s. 43-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330827
article
22

Title:
Szanse rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce w aspekcie jego przekształceń w ostatniej dekadzie = The Development of Passenger Transport in Railway Transport in Poland in the Aspect of Its Transformations in the Last Decade
Source:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 10 (2017) , s. 201-218. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320093
article
23

Title:
Zmiany w krajowym rolniczym ubezpieczeniu społecznym w okresie poakcesyjnym = Changes in the Polish Agricultural Social Insurance Fund in Post-Accession Period
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 19, z. 5 (2017) , s. 60-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324817
article
24

Title:
Factors of Functioning and Chances of Development of Fish Industry in Poland = Uwarunkowania funkcjonowania i szanse rozwoju branży rybnej w Polsce
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 16, nr 2 (2017) , s. 33-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168316117
article
1
Comparison of Enrolment in Higher Agricultural Education in Poland and other European Union Countries from 2013-2017 = Tendencje w podejmowaniu studiów rolniczych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2013-2017 / Sebastian KUBALA // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 19, nr 3 (2020), s. 27-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aspe.sggw.pl//article/view/.25/4352. - ISSN 1644-0757
2
Impact of Net Working Capital Management Strategy on Financial Results on the Example of WIG-Food Companies / Sebastian KUBALA, Chrystian Bernard Firlej // Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (101) (2020), s. 140-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/396/267. - ISSN 1506-7637
3
Profitability Conditions of The Selected Companies from the Wig Food Industry Index in 2011-2018 / Chrystian Firlej, Sebastian KUBALA // Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019), s. 194-202. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf. - ISSN 2464-6059
4
Możliwości rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku jako organizacji wspierających osoby starsze = Opportunities for the Development of Third Age Universities as Organizations Supporting the Elderly / Sebastian KUBALA, Magdalena Zając-Sawicka // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 2, nr 1 (2019), s. 1-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=190044
5
Wpływ zmian cen surowców rolnych na poziom konsumpcji żywności w Polsce / Sebastian KUBALA // W: Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych / red. nauk. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Marzena Lemanowicz. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2019. - S. 95-105. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7583-915-9
6
Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA, Mateusz MIERZEJEWSKI // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 502-511. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
7
Regionalne zróżnicowanie zapotrzebowania na domy pomocy społecznej w Polsce w latach 2010-2018 = Regional Differences of Demand for Social Welfare Homes in Poland in 2010-2018 / Sebastian KUBALA, Magdalena Zając-Sawicka // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 3, nr 12 (2019), s. 1-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=196951
8
Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej wielkości produkcji surowców rolnych pochodzenia roślinnego w Polsce = The Use of Taxonomic Methods in the Comparative Analysis of the Production Volume of Agricultural Raw Materials of Plant Origin in Poland / Sebastian KUBALA // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 3, nr 12 (2019), s. 1-13. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=196953
9
Czynniki wytwórcze w branży przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie poakcesyjnym = The Productive Factors in the Fish Processing Industry in Poland During the Post-Accession Period / Sebastian KUBALA // Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich = Annals of Agricultural Economics and Rural Development. - t. 106, z. 1 (2019), s. 51-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=RNR_2019_n1_s51.pdf. - ISSN 2353-4362
10
Assessment of Poland's Competitive Position in Trade in Fur Skins and Their Products Against a Background of the EU Countries = Ocena pozycji konkurencyjnej Polski w handlu skórami futerkowymi i wyrobami z nich na tle krajów UE / Sebastian KUBALA, Chrystian Firlej // Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. - nr 4 (2019), s. 129-143. - Summ., streszcz. - W wersji drukowanej artykuł w jęz. polskim. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/pdf-113370-44704?filename=ASSESSMENT%20OF%20POLANDS.pdf@http://www.zer.waw.pl/SuppFile/113370/3609/60756360778e9c639d5b259d90a5cd0f/. - ISSN 0044-1600
11
Determinants of Variation of Potato Prices in the European Union / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Economia Agro-Alimentare / Food Economy. - iss. 3 (2019)11 s. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dropbox.com/s/j0y55djdzlrbmam/EAA_03_19_Art_6_Firley-Kubala.pdf?dl=0. - ISSN 1126-1668
12
Researching the Competitiveness of the Fishing Industry in the Region of the Baltic Countries = Badanie pozycji konkurencyjnej branży rybnej w regionie krajów nadbałtyckich / Sebastian KUBALA, Chrystian Firlej // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2 (355) (2018), s. 91-106. - Summ., streszcz. - Artykuł dostępny również w języku polskim. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/pdf-92064-26388?filename=BADANIE%20POZYCJI.pdf#http://www.zer.waw.pl/SuppFile/92064/2037/804bcef35b126b15121e52f48b1a2f61/. - ISSN 0044-1600
13
The Assessment of Export Potential of Agricultural and Food Products in the Visegrad Group Countries in the Years 2005-2017 / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // W: Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy : Proceedings of the 2018 International Scientific Conference, Warsaw, 7-8 June 2018. No 2, 2018 / ed. Jarosław Gołębiewski. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2018. - (Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy ; no. 2). - S. 167-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7583-803-9 ; 978-83-7583-804-6. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/ESARE_2018_n2_s167.pdf
14
The Importance of Labour and Capital Inputs in the Evolution of the Food Industry in Poland / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // W: Conference Proceedings of the VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development. - Piła : Stanisław Staszic University of Applied Sciences, 2018. - (Conference Proceedings ; no. 1). - S. 275-287. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62617-89-0. - Pełny tekst: http://web.pwsz.pila.pl/~pes/index.php/proceedings/article/view/174/140
15
The Influence of Fur Farming on the Local Economy in Poland / Chrystian Firlej, Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Hradec Economic Days. - vol. 8, iss. 1 (2018), s. 224-232. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_1.pdf. - ISSN 2464-6059
16
Kształtowanie się rynku gruntów rolnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem prawnych aspektów nabywania ziemi = Evolution of Agricultural Land Market in Visegrad Group Countries with Regard to Legal Aspects of Land Purchasing / Sebastian KUBALA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (103) (2018), s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
17
Changes in Self-Sufficiency in Beef and Pork in Selected Central and Eastern Europe Markets = Zmiany samowystarczalności na rynku mięsa wołowego i wieprzowego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Sebastian KUBALA // Problemy Zarządzania = Management Issues. - Vol. 16, nr 6 (79), cz. 1 (2018), s. 96-107. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Management in Agribusiness. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=191111. - ISSN 1644-9584
18
Asymetria samowystarczalności produkcji ziemniaków w krajach Unii Europejskiej = Asymmetry of Self-Sufficiency in Potato Production in the European Union / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 2 (2018), s. 37-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=170535. - ISSN 1508-3535
19
Ceny ziemi rolnej w Polsce na tle Unii Europejskiej = Prices of Agricultural Land in Poland against the Background of the European Union / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018), s. 159-171. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1430/1140. - ISSN 1898-6447
20
Problem optymalizacji zatrudnienia, a jakość potencjału ludzkiego w sektorze rolnym w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = The Problem of Employment Optimization, and the Quality of Human Potential in the Agricultural Sector in Poland Within the European Union / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 1 (28) (2018), s. 227-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/1.pdf. - ISSN 2391-9167
21
Tendencje w kształtowaniu się cen skupu zbóż w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2017 = Trends in the Formation of Cereal Purchase Prices in the Visegrad Group Countries in the Years 2000-2017 / Sebastian KUBALA // Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. - nr 4 (94) (2018), s. 43-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/ZDR/ZDR_4_2018.pdf. - ISSN 1232-3578
22
Szanse rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce w aspekcie jego przekształceń w ostatniej dekadzie = The Development of Passenger Transport in Railway Transport in Poland in the Aspect of Its Transformations in the Last Decade / Sebastian Kubala // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 10 (2017), s. 201-218. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%2010%20/kubala.pdf. - ISSN 1899-9573
23
Zmiany w krajowym rolniczym ubezpieczeniu społecznym w okresie poakcesyjnym = Changes in the Polish Agricultural Social Insurance Fund in Post-Accession Period / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 19, z. 5 (2017), s. 60-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=156132. - ISSN 1508-3535
24
Factors of Functioning and Chances of Development of Fish Industry in Poland = Uwarunkowania funkcjonowania i szanse rozwoju branży rybnej w Polsce / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian Kubala // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 16, nr 2 (2017), s. 33-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_16_2_2017.pdf. - ISSN 1644-0757
1
Kubala S., (2020), Comparison of Enrolment in Higher Agricultural Education in Poland and other European Union Countries from 2013-2017, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", R. 19, nr 3, s. 27-37; https://aspe.sggw.pl//article/view/.25/4352
2
Kubala S., Firlej C., (2020), Impact of Net Working Capital Management Strategy on Financial Results on the Example of WIG-Food Companies, "Optimum : Economic Studies", nr 3 (101), s. 140-152; http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/396/267
3
Firlej C., Kubala S., (2019), Profitability Conditions of The Selected Companies from the Wig Food Industry Index in 2011-2018, "Hradec Economic Days", vol. 9, iss. 1, s. 194-202; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf
4
Kubala S., Zając-Sawicka M., (2019), Możliwości rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku jako organizacji wspierających osoby starsze, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 2, nr 1, s. 1-13; https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=190044
5
Kubala S., (2019), Wpływ zmian cen surowców rolnych na poziom konsumpcji żywności w Polsce. [W:] Szwacka-Mokrzycka J., Lemanowicz M. (red.), Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych, Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 95-105.
6
Firlej K., Kubala S., Mierzejewski M., (2019), Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 502-511.
7
Kubala S., Zając-Sawicka M., (2019), Regionalne zróżnicowanie zapotrzebowania na domy pomocy społecznej w Polsce w latach 2010-2018, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 3, nr 12, s. 1-19; https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=196951
8
Kubala S., (2019), Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej wielkości produkcji surowców rolnych pochodzenia roślinnego w Polsce, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 3, nr 12, s. 1-13; https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=196953
9
Kubala S., (2019), Czynniki wytwórcze w branży przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie poakcesyjnym, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 106, z. 1, s. 51-61; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=RNR_2019_n1_s51.pdf
10
Kubala S., Firlej C., (2019), Assessment of Poland's Competitive Position in Trade in Fur Skins and Their Products Against a Background of the EU Countries, "Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 129-143; http://www.zer.waw.pl/pdf-113370-44704?filename=ASSESSMENT%20OF%20POLANDS.pdf@http://www.zer.waw.pl/SuppFile/113370/3609/60756360778e9c639d5b259d90a5cd0f/
11
Firlej K., Kubala S., (2019), Determinants of Variation of Potato Prices in the European Union, "Economia Agro-Alimentare / Food Economy", iss. 3; https://www.dropbox.com/s/j0y55djdzlrbmam/EAA_03_19_Art_6_Firley-Kubala.pdf?dl=0
12
Kubala S., Firlej C., (2018), Researching the Competitiveness of the Fishing Industry in the Region of the Baltic Countries, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2 (355), s. 91-106; http://www.zer.waw.pl/pdf-92064-26388?filename=BADANIE%20POZYCJI.pdf#http://www.zer.waw.pl/SuppFile/92064/2037/804bcef35b126b15121e52f48b1a2f61/
13
Firlej K., Kubala S., (2018), The Assessment of Export Potential of Agricultural and Food Products in the Visegrad Group Countries in the Years 2005-2017. [W:] Gołębiewski J. (red.), Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy : Proceedings of the 2018 International Scientific Conference, Warsaw, 7-8 June 2018. No 2, 2018, Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 167-173.
14
Firlej K., Kubala S., (2018), The Importance of Labour and Capital Inputs in the Evolution of the Food Industry in Poland. [W:] Conference Proceedings of the VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development, Piła : Stanisław Staszic University of Applied Sciences, s. 275-287.
15
Firlej C., Firlej K., Kubala S., (2018), The Influence of Fur Farming on the Local Economy in Poland, "Hradec Economic Days", vol. 8, iss. 1, s. 224-232; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_1.pdf
16
Kubala S., (2018), Kształtowanie się rynku gruntów rolnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem prawnych aspektów nabywania ziemi, "Świat Nieruchomości", nr 1 (103), s. 29-35.
17
Kubala S., (2018), Changes in Self-Sufficiency in Beef and Pork in Selected Central and Eastern Europe Markets, "Problemy Zarządzania", Vol. 16, nr 6 (79), cz. 1, s. 96-107; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=191111
18
Firlej K., Kubala S., (2018), Asymetria samowystarczalności produkcji ziemniaków w krajach Unii Europejskiej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 20, z. 2, s. 37-45; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=170535
19
Firlej K., Kubala S., (2018), Ceny ziemi rolnej w Polsce na tle Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (975), s. 159-171; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1430/1140
20
Firlej K., Kubala S., (2018), Problem optymalizacji zatrudnienia, a jakość potencjału ludzkiego w sektorze rolnym w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 1 (28), s. 227-242; http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/1.pdf
21
Kubala S., (2018), Tendencje w kształtowaniu się cen skupu zbóż w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2017, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", nr 4 (94), s. 43-57; https://www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/ZDR/ZDR_4_2018.pdf
22
Kubala S., (2017), Szanse rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce w aspekcie jego przekształceń w ostatniej dekadzie, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 10, s. 201-218; http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%2010%20/kubala.pdf
23
Firlej K., Kubala S., (2017), Zmiany w krajowym rolniczym ubezpieczeniu społecznym w okresie poakcesyjnym, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 19, z. 5, s. 60-64; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=156132
24
Firlej K., Kubala S., (2017), Factors of Functioning and Chances of Development of Fish Industry in Poland, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", R. 16, nr 2, s. 33-43; http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_16_2_2017.pdf
1
@article{UEK:2168350220,
author = "Sebastian Kubala",
title = "Comparison of Enrolment in Higher Agricultural Education in Poland and other European Union Countries from 2013-2017",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia",
number = "R. 19, 3",
pages = "27-37",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.3.25},
url = {https://aspe.sggw.pl//article/view/.25/4352},
}
2
@article{UEK:2168350224,
author = "Sebastian Kubala and Chrystian Bernard Firlej",
title = "Impact of Net Working Capital Management Strategy on Financial Results on the Example of WIG-Food Companies",
journal = "Optimum : Economic Studies",
number = "3 (101)",
pages = "140-152",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.03.101.11},
url = {http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/396/267},
}
3
@article{UEK:2168332533,
author = "Chrystian Firlej and Sebastian Kubala",
title = "Profitability Conditions of The Selected Companies from the Wig Food Industry Index in 2011-2018",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "194-202",
year = "2019",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf},
}
4
@article{UEK:2168336975,
author = "Sebastian Kubala and Magdalena Zając-Sawicka",
title = "Możliwości rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku jako organizacji wspierających osoby starsze",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 2, 1",
pages = "1-13",
year = "2019",
url = {https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=190044},
}
5
@inbook{UEK:2168343239,
author = "Sebastian Kubala",
title = "Wpływ zmian cen surowców rolnych na poziom konsumpcji żywności w Polsce",
booktitle = "Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych",
pages = "95-105",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7583-915-9",
}
6
@inbook{UEK:2168335807,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala and Mateusz Mierzejewski",
title = "Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "502-511",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
7
@article{UEK:2168343323,
author = "Sebastian Kubala and Magdalena Zając-Sawicka",
title = "Regionalne zróżnicowanie zapotrzebowania na domy pomocy społecznej w Polsce w latach 2010-2018",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 3, 12",
pages = "1-19",
year = "2019",
url = {https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=196951},
}
8
@article{UEK:2168343325,
author = "Sebastian Kubala and ",
title = "Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej wielkości produkcji surowców rolnych pochodzenia roślinnego w Polsce",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 3, 12",
pages = "1-13",
year = "2019",
url = {https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=196953},
}
9
@article{UEK:2168339213,
author = "Sebastian Kubala",
title = "Czynniki wytwórcze w branży przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie poakcesyjnym",
journal = "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich",
number = "t. 106, z. 1",
pages = "51-61",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/RNR.2019.106.1.4},
url = {http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=RNR_2019_n1_s51.pdf},
}
10
@article{UEK:2168342235,
author = "Sebastian Kubala and Chrystian Firlej",
title = "Assessment of Poland's Competitive Position in Trade in Fur Skins and Their Products Against a Background of the EU Countries",
journal = "Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4",
pages = "129-143",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.30858/zer/113370},
url = {http://www.zer.waw.pl/pdf-113370-44704?filename=ASSESSMENT%20OF%20POLANDS.pdf@http://www.zer.waw.pl/SuppFile/113370/3609/60756360778e9c639d5b259d90a5cd0f/},
}
11
@article{UEK:2168343333,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "Determinants of Variation of Potato Prices in the European Union",
journal = "Economia Agro-Alimentare / Food Economy",
number = "iss. 3",
pages = "",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3280/ECAG2019-003007},
url = {https://www.dropbox.com/s/j0y55djdzlrbmam/EAA_03_19_Art_6_Firley-Kubala.pdf?dl=0},
}
12
@article{UEK:2168325851,
author = "Sebastian Kubala and Chrystian Firlej",
title = "Researching the Competitiveness of the Fishing Industry in the Region of the Baltic Countries",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "2 (355)",
pages = "91-106",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.30858/zer/92064},
url = {http://www.zer.waw.pl/pdf-92064-26388?filename=BADANIE%20POZYCJI.pdf#http://www.zer.waw.pl/SuppFile/92064/2037/804bcef35b126b15121e52f48b1a2f61/},
}
13
@inbook{UEK:2168330831,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "The Assessment of Export Potential of Agricultural and Food Products in the Visegrad Group Countries in the Years 2005-2017",
booktitle = "Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy : Proceedings of the 2018 International Scientific Conference, Warsaw, 7-8 June 2018. No 2, 2018",
pages = "167-173",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/ESARE.2018.2.21},
url = {http://sj.wne.sggw.pl/pdf/ESARE_2018_n2_s167.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7583-803-9 ; 978-83-7583-804-6",
}
14
@inbook{UEK:2168330829,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "The Importance of Labour and Capital Inputs in the Evolution of the Food Industry in Poland",
booktitle = "Conference Proceedings of the VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development",
pages = "275-287",
adress = "Piła",
publisher = "Stanisław Staszic University of Applied Sciences",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14595/CP/01/018},
url = {http://web.pwsz.pila.pl/~pes/index.php/proceedings/article/view/174/140},
issn = "",
isbn = "978-83-62617-89-0",
}
15
@article{UEK:2168325309,
author = "Chrystian Firlej and Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "The Influence of Fur Farming on the Local Economy in Poland",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 8, iss. 1",
pages = "224-232",
adress = "",
year = "2018",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_1.pdf},
}
16
@article{UEK:2168327351,
author = "Sebastian Kubala",
title = "Kształtowanie się rynku gruntów rolnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem prawnych aspektów nabywania ziemi",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "1 (103)",
pages = "29-35",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2018.103.04},
url = {},
}
17
@article{UEK:2168338363,
author = "Sebastian Kubala",
title = "Changes in Self-Sufficiency in Beef and Pork in Selected Central and Eastern Europe Markets",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "Vol. 16, 6 (79), cz. 1",
pages = "96-107",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.79.4},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=191111},
}
18
@article{UEK:2168326089,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "Asymetria samowystarczalności produkcji ziemniaków w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 20, z. 2",
pages = "37-45",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/105604/01.3001.0011.8113},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=170535},
}
19
@article{UEK:2168329687,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "Ceny ziemi rolnej w Polsce na tle Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (975)",
pages = "159-171",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0975.0310},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1430/1140},
}
20
@article{UEK:2168327225,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "Problem optymalizacji zatrudnienia, a jakość potencjału ludzkiego w sektorze rolnym w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "1 (28)",
pages = "227-242",
year = "2018",
url = {http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/1.pdf},
}
21
@article{UEK:2168330827,
author = "Sebastian Kubala",
title = "Tendencje w kształtowaniu się cen skupu zbóż w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2017",
journal = "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego",
number = "4 (94)",
pages = "43-57",
year = "2018",
url = {https://www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/ZDR/ZDR_4_2018.pdf},
}
22
@article{UEK:2168320093,
author = "Sebastian Kubala",
title = "Szanse rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce w aspekcie jego przekształceń w ostatniej dekadzie",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "10",
pages = "201-218",
year = "2017",
url = {http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%2010%20/kubala.pdf},
}
23
@article{UEK:2168324817,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "Zmiany w krajowym rolniczym ubezpieczeniu społecznym w okresie poakcesyjnym",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 19, z. 5",
pages = "60-64",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.6205},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=156132},
}
24
@article{UEK:2168316117,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "Factors of Functioning and Chances of Development of Fish Industry in Poland",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia",
number = "R. 16, 2",
pages = "33-43",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.16},
url = {http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_16_2_2017.pdf},
}