Publications of the selected author

1

Title:
Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 502-511 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335807
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Firlej Chrystian , Kubala Sebastian
Conference:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Title:
Profitability Conditions of The Selected Companies from the Wig Food Industry Index in 2011-2018
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019) , s. 194-202. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168332533
article
3

Author:
Kubala Sebastian , Zając-Sawicka Magdalena
Title:
Możliwości rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku jako organizacji wspierających osoby starsze = Opportunities for the Development of Third Age Universities as Organizations Supporting the Elderly
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 2, nr 1 (2019) , s. 1-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168336975
article
4

Title:
Problem optymalizacji zatrudnienia, a jakość potencjału ludzkiego w sektorze rolnym w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = The Problem of Employment Optimization, and the Quality of Human Potential in the Agricultural Sector in Poland Within the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 1 (28) (2018) , s. 227-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327225
article
5

Title:
Tendencje w kształtowaniu się cen skupu zbóż w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2017 = Trends in the Formation of Cereal Purchase Prices in the Visegrad Group Countries in the Years 2000-2017
Source:
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. - nr 4 (94) (2018) , s. 43-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330827
article
6

Conference:
VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development, Piła, Polska, od 2018-04-12 do 2018-04-13
Title:
The Importance of Labour and Capital Inputs in the Evolution of the Food Industry in Poland
Source:
Conference Proceedings of the VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development - Piła: Stanisław Staszic University of Applied Sciences, 2018, s. 275-287. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Conference Proceedings ; no. 1)
ISBN:
978-83-62617-89-0
Nr:
2168330829
chapter in conference materials
7

Author:
Firlej Chrystian , Firlej Krzysztof , Kubala Sebastian
Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2018, Hradec Králové, Czechy, od 2018-01-30 do 2018-01-31
Title:
The Influence of Fur Farming on the Local Economy in Poland
Source:
Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2018. Part 1 / ed. Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal - Hradec Králové: The University of Hradec Králové, 2018, s. 224-232. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Hradec Economic Days ; vol. 8, iss. 1)
ISBN:
978-80-7435-700-8
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168325309
chapter in conference materials
8

Title:
Changes in Self-Sufficiency in Beef and Pork in Selected Central and Eastern Europe Markets = Zmiany samowystarczalności na rynku mięsa wołowego i wieprzowego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - Vol. 16, nr 6 (79), cz. 1 (2018) , s. 96-107. - Tytuł numeru: Management in Agribusiness - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168338363
article
9

Title:
Ceny ziemi rolnej w Polsce na tle Unii Europejskiej = Prices of Agricultural Land in Poland against the Background of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018) , s. 159-171. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329687
article
10

Title:
Kształtowanie się rynku gruntów rolnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem prawnych aspektów nabywania ziemi = Evolution of Agricultural Land Market in Visegrad Group Countries with Regard to Legal Aspects of Land Purchasing
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (103) (2018) , s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327351
article
See main document
11

Author:
Kubala Sebastian , Firlej Chrystian
Title:
Researching the Competitiveness of the Fishing Industry in the Region of the Baltic Countries = Badanie pozycji konkurencyjnej branży rybnej w regionie krajów nadbałtyckich
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2 (355) (2018) , s. 91-106. - Artykuł dostępny również w języku polskim. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168325851
article
12

Title:
Asymetria samowystarczalności produkcji ziemniaków w krajach Unii Europejskiej = Asymmetry of Self-Sufficiency in Potato Production in the European Union
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 2 (2018) , s. 37-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326089
article
13

Conference:
International Scientific Conference Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, Warszawa, Polska, od 2018-06-07 do 2018-06-08
Title:
The Assessment of Export Potential of Agricultural and Food Products in the Visegrad Group Countries in the Years 2005-2017
Source:
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy : Proceedings of the 2018 International Scientific Conference, Warsaw, 7-8 June 2018. No 2, 2018 / ed. Jarosław Gołębiewski - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2018, s. 167-173. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy ; no. 2)
ISBN:
978-83-7583-803-9 ; 978-83-7583-804-6
Nr:
2168330831
chapter in conference materials
14

Title:
Zmiany w krajowym rolniczym ubezpieczeniu społecznym w okresie poakcesyjnym = Changes in the Polish Agricultural Social Insurance Fund in Post-Accession Period
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 19, z. 5 (2017) , s. 60-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324817
article
15

Title:
Factors of Functioning and Chances of Development of Fish Industry in Poland = Uwarunkowania funkcjonowania i szanse rozwoju branży rybnej w Polsce
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 16, nr 2 (2017) , s. 33-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168316117
article
16

Title:
Szanse rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce w aspekcie jego przekształceń w ostatniej dekadzie = The Development of Passenger Transport in Railway Transport in Poland in the Aspect of Its Transformations in the Last Decade
Source:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 10 (2017) , s. 201-218. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320093
article
1
Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA, Mateusz MIERZEJEWSKI // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 502-511. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
2
Profitability Conditions of The Selected Companies from the Wig Food Industry Index in 2011-2018 / Chrystian Firlej, Sebastian KUBALA // Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019), s. 194-202. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1.pdf. - ISSN 2464-6059
3
Możliwości rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku jako organizacji wspierających osoby starsze = Opportunities for the Development of Third Age Universities as Organizations Supporting the Elderly / Sebastian KUBALA, Magdalena Zając-Sawicka // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 2, nr 1 (2019), s. 1-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=190044
4
Problem optymalizacji zatrudnienia, a jakość potencjału ludzkiego w sektorze rolnym w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = The Problem of Employment Optimization, and the Quality of Human Potential in the Agricultural Sector in Poland Within the European Union / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 1 (28) (2018), s. 227-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/1.pdf. - ISSN 2391-9167
5
Tendencje w kształtowaniu się cen skupu zbóż w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2017 = Trends in the Formation of Cereal Purchase Prices in the Visegrad Group Countries in the Years 2000-2017 / Sebastian KUBALA // Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. - nr 4 (94) (2018), s. 43-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/ZDR/ZDR_4_2018.pdf. - ISSN 1232-3578
6
The Importance of Labour and Capital Inputs in the Evolution of the Food Industry in Poland / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // W: Conference Proceedings of the VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development. - Piła : Stanisław Staszic University of Applied Sciences, 2018. - (Conference Proceedings ; no. 1). - S. 275-287. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62617-89-0. - Pełny tekst: http://web.pwsz.pila.pl/~pes/index.php/proceedings/article/view/174/140
7
The Influence of Fur Farming on the Local Economy in Poland / Chrystian Firlej, Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // W: Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2018. Part 1 / ed. Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. - Hradec Králové : The University of Hradec Králové, 2018. - (Hradec Economic Days, ISSN 2464-6059 ; vol. 8, iss. 1). - S. 224-232. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-700-8. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_1.pdf
8
Changes in Self-Sufficiency in Beef and Pork in Selected Central and Eastern Europe Markets = Zmiany samowystarczalności na rynku mięsa wołowego i wieprzowego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Sebastian KUBALA // Problemy Zarządzania = Management Issues. - Vol. 16, nr 6 (79), cz. 1 (2018), s. 96-107. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Management in Agribusiness. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=191111. - ISSN 1644-9584
9
Ceny ziemi rolnej w Polsce na tle Unii Europejskiej = Prices of Agricultural Land in Poland against the Background of the European Union / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018), s. 159-171. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1430/1140. - ISSN 1898-6447
10
Kształtowanie się rynku gruntów rolnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem prawnych aspektów nabywania ziemi = Evolution of Agricultural Land Market in Visegrad Group Countries with Regard to Legal Aspects of Land Purchasing / Sebastian KUBALA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (103) (2018), s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
11
Researching the Competitiveness of the Fishing Industry in the Region of the Baltic Countries = Badanie pozycji konkurencyjnej branży rybnej w regionie krajów nadbałtyckich / Sebastian KUBALA, Chrystian Firlej // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2 (355) (2018), s. 91-106. - Summ., streszcz. - Artykuł dostępny również w języku polskim. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/pdf-92064-26388?filename=BADANIE%20POZYCJI.pdf#http://www.zer.waw.pl/SuppFile/92064/2037/804bcef35b126b15121e52f48b1a2f61/. - ISSN 0044-1600
12
Asymetria samowystarczalności produkcji ziemniaków w krajach Unii Europejskiej = Asymmetry of Self-Sufficiency in Potato Production in the European Union / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 2 (2018), s. 37-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=170535. - ISSN 1508-3535
13
The Assessment of Export Potential of Agricultural and Food Products in the Visegrad Group Countries in the Years 2005-2017 / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // W: Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy : Proceedings of the 2018 International Scientific Conference, Warsaw, 7-8 June 2018. No 2, 2018 / ed. Jarosław Gołębiewski. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2018. - (Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy ; no. 2). - S. 167-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7583-803-9 ; 978-83-7583-804-6. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/ESARE_2018_n2_s167.pdf
14
Zmiany w krajowym rolniczym ubezpieczeniu społecznym w okresie poakcesyjnym = Changes in the Polish Agricultural Social Insurance Fund in Post-Accession Period / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 19, z. 5 (2017), s. 60-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=156132. - ISSN 1508-3535
15
Factors of Functioning and Chances of Development of Fish Industry in Poland = Uwarunkowania funkcjonowania i szanse rozwoju branży rybnej w Polsce / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian Kubala // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 16, nr 2 (2017), s. 33-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_16_2_2017.pdf. - ISSN 1644-0757
16
Szanse rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce w aspekcie jego przekształceń w ostatniej dekadzie = The Development of Passenger Transport in Railway Transport in Poland in the Aspect of Its Transformations in the Last Decade / Sebastian Kubala // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 10 (2017), s. 201-218. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%2010%20/kubala.pdf. - ISSN 1899-9573
1
Firlej K., Kubala S., Mierzejewski M., (2019), Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 502-511.
2
Firlej C., Kubala S., (2019), Profitability Conditions of The Selected Companies from the Wig Food Industry Index in 2011-2018, "Hradec Economic Days", vol. 9, iss. 1, s. 194-202; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1.pdf
3
Kubala S., Zając-Sawicka M., (2019), Możliwości rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku jako organizacji wspierających osoby starsze, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 2, nr 1, s. 1-13; https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=190044
4
Firlej K., Kubala S., (2018), Problem optymalizacji zatrudnienia, a jakość potencjału ludzkiego w sektorze rolnym w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 1 (28), s. 227-242; http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/1.pdf
5
Kubala S., (2018), Tendencje w kształtowaniu się cen skupu zbóż w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2017, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", nr 4 (94), s. 43-57; https://www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/ZDR/ZDR_4_2018.pdf
6
Firlej K., Kubala S., (2018), The Importance of Labour and Capital Inputs in the Evolution of the Food Industry in Poland. [W:] Conference Proceedings of the VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development, Piła : Stanisław Staszic University of Applied Sciences, s. 275-287.
7
Firlej C., Firlej K., Kubala S., (2018), The Influence of Fur Farming on the Local Economy in Poland. [W:] Jedlička P., Marešová P., Soukal I. (red.), Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2018. Part 1 (Hradec Economic Days; vol. 8, iss. 1), Hradec Králové : The University of Hradec Králové, s. 224-232.
8
Kubala S., (2018), Changes in Self-Sufficiency in Beef and Pork in Selected Central and Eastern Europe Markets, "Problemy Zarządzania", Vol. 16, nr 6 (79), cz. 1, s. 96-107; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=191111
9
Firlej K., Kubala S., (2018), Ceny ziemi rolnej w Polsce na tle Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (975), s. 159-171; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1430/1140
10
Kubala S., (2018), Kształtowanie się rynku gruntów rolnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem prawnych aspektów nabywania ziemi, "Świat Nieruchomości", nr 1 (103), s. 29-35.
11
Kubala S., Firlej C., (2018), Researching the Competitiveness of the Fishing Industry in the Region of the Baltic Countries, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2 (355), s. 91-106; http://www.zer.waw.pl/pdf-92064-26388?filename=BADANIE%20POZYCJI.pdf#http://www.zer.waw.pl/SuppFile/92064/2037/804bcef35b126b15121e52f48b1a2f61/
12
Firlej K., Kubala S., (2018), Asymetria samowystarczalności produkcji ziemniaków w krajach Unii Europejskiej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 20, z. 2, s. 37-45; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=170535
13
Firlej K., Kubala S., (2018), The Assessment of Export Potential of Agricultural and Food Products in the Visegrad Group Countries in the Years 2005-2017. [W:] Gołębiewski J. (red.), Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy : Proceedings of the 2018 International Scientific Conference, Warsaw, 7-8 June 2018. No 2, 2018, Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 167-173.
14
Firlej K., Kubala S., (2017), Zmiany w krajowym rolniczym ubezpieczeniu społecznym w okresie poakcesyjnym, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 19, z. 5, s. 60-64; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=156132
15
Firlej K., Kubala S., (2017), Factors of Functioning and Chances of Development of Fish Industry in Poland, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", R. 16, nr 2, s. 33-43; http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_16_2_2017.pdf
16
Kubala S., (2017), Szanse rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce w aspekcie jego przekształceń w ostatniej dekadzie, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 10, s. 201-218; http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%2010%20/kubala.pdf
1
@inbook{UEK:2168335807,
author = "Firlej Krzysztof and Kubala Sebastian and Mierzejewski Mateusz",
title = "Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "502-511",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
2
@article{UEK:2168332533,
author = "Firlej Chrystian and Kubala Sebastian",
title = "Profitability Conditions of The Selected Companies from the Wig Food Industry Index in 2011-2018",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "194-202",
adress = "",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168336975,
author = "Kubala Sebastian and Zając-Sawicka Magdalena",
title = "Możliwości rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku jako organizacji wspierających osoby starsze",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 2, 1",
pages = "1-13",
year = "2019",
}
4
@article{UEK:2168327225,
author = "Firlej Krzysztof and Kubala Sebastian",
title = "Problem optymalizacji zatrudnienia, a jakość potencjału ludzkiego w sektorze rolnym w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "1 (28)",
pages = "227-242",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168330827,
author = "Kubala Sebastian",
title = "Tendencje w kształtowaniu się cen skupu zbóż w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2017",
journal = "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego",
number = "4 (94)",
pages = "43-57",
year = "2018",
}
6
@inbook{UEK:2168330829,
author = "Firlej Krzysztof and Kubala Sebastian",
title = "The Importance of Labour and Capital Inputs in the Evolution of the Food Industry in Poland",
booktitle = "Conference Proceedings of the VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development",
pages = "275-287",
adress = "Piła",
publisher = "Stanisław Staszic University of Applied Sciences",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-62617-89-0",
}
7
@inbook{UEK:2168325309,
author = "Firlej Chrystian and Firlej Krzysztof and Kubala Sebastian",
title = "The Influence of Fur Farming on the Local Economy in Poland",
booktitle = "Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2018. Part 1",
pages = "224-232",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "The University of Hradec Králové",
year = "2018",
issn = "2464-6059",
isbn = "978-80-7435-700-8",
}
8
@article{UEK:2168338363,
author = "Kubala Sebastian",
title = "Changes in Self-Sufficiency in Beef and Pork in Selected Central and Eastern Europe Markets",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "Vol. 16, 6 (79), cz. 1",
pages = "96-107",
year = "2018",
}
9
@article{UEK:2168329687,
author = "Firlej Krzysztof and Kubala Sebastian",
title = "Ceny ziemi rolnej w Polsce na tle Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (975)",
pages = "159-171",
year = "2018",
}
10
@article{UEK:2168327351,
author = "Kubala Sebastian",
title = "Kształtowanie się rynku gruntów rolnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem prawnych aspektów nabywania ziemi",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "1 (103)",
pages = "29-35",
year = "2018",
}
11
@article{UEK:2168325851,
author = "Kubala Sebastian and Firlej Chrystian",
title = "Researching the Competitiveness of the Fishing Industry in the Region of the Baltic Countries",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "2 (355)",
pages = "91-106",
year = "2018",
}
12
@article{UEK:2168326089,
author = "Firlej Krzysztof and Kubala Sebastian",
title = "Asymetria samowystarczalności produkcji ziemniaków w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 20, z. 2",
pages = "37-45",
year = "2018",
}
13
@inbook{UEK:2168330831,
author = "Firlej Krzysztof and Kubala Sebastian",
title = "The Assessment of Export Potential of Agricultural and Food Products in the Visegrad Group Countries in the Years 2005-2017",
booktitle = "Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy : Proceedings of the 2018 International Scientific Conference, Warsaw, 7-8 June 2018. No 2, 2018",
pages = "167-173",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7583-803-9 ; 978-83-7583-804-6",
}
14
@article{UEK:2168324817,
author = "Firlej Krzysztof and Kubala Sebastian",
title = "Zmiany w krajowym rolniczym ubezpieczeniu społecznym w okresie poakcesyjnym",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 19, z. 5",
pages = "60-64",
year = "2017",
}
15
@article{UEK:2168316117,
author = "Firlej Krzysztof and Kubala Sebastian",
title = "Factors of Functioning and Chances of Development of Fish Industry in Poland",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia",
number = "R. 16, 2",
pages = "33-43",
year = "2017",
}
16
@article{UEK:2168320093,
author = "Kubala Sebastian",
title = "Szanse rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce w aspekcie jego przekształceń w ostatniej dekadzie",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "10",
pages = "201-218",
year = "2017",
}