Publications of the selected author
1

Author:
Jolanta Hadera
Title:
Efektywność polskich banków w świetle koncepcji wartości dla akcjonariuszy
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
197 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-94
Nr:
51618
doctoral dissertation
2

Title:
O racjonalności wojny Roberta Aumanna
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 7 (2008) , s. 93-98
Nr:
2168221730
article
See main document
3

Title:
Folia Oeconomica Bochniensia
Number:
nr 7
Publisher address:
Bochnia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008
Physical description:
125 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy wybranych art.
Nr:
2168221728
journal / series editorial
See related chapters
4

Title:
Koncepcja wartości dodanej w ocenie efektywności finansowej banków komercyjnych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
198 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-81
Nr:
51619
doctoral dissertation
5

Title:
Folia Oeconomica Bochniensia
Number:
nr 6
Publisher address:
Bochnia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007
Physical description:
166 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy wybranych art.
Nr:
2168221724
journal / series editorial
See related chapters
6

Title:
Ślepy zaułek głównego nurtu ekonomii
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 6 (2007) , s. 113-127
Nr:
2168221726
article
See main document
7

Title:
Z przyczyn fundamentalnych!
Source:
Bank. - nr 04 (162) (2006) , s. 14-15
Nr:
51963
article
8

Title:
Folia Oeconomica Bochniensia
Number:
nr 5
Publisher address:
Bochnia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006
Physical description:
124 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy wybranych art.
Nr:
2168221720
journal / series editorial
See related chapters
9

Author:
Title:
Dezintermediacja finansowa w świetle badań
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
199 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/301
Nr:
52634
doctoral dissertation
10

Title:
Inflacja ante portas
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 5 (2006) , s. 109-116
Nr:
2168221722
article
See main document
11

Title:
Kilka uwag o wybranych antynomiach
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 4 (2006) , s. 117-123
Nr:
2168221718
article
See main document
12

Title:
Folia Oeconomica Bochniensia
Number:
nr 4
Publisher address:
Bochnia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006
Physical description:
168 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy wybranych art.
Nr:
2168221714
journal / series editorial
See related chapters
13

Title:
Folia Oeconomica Bochniensia
Number:
nr 3
Publisher address:
Bochnia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005
Physical description:
148 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy wybranych art., Bibliogr. przy wybranych art.
Nr:
2168221706
journal / series editorial
See related chapters
14

Title:
Pieniądz a dochód
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 3 (2005) , s. 93-100
Nr:
2168221710
article
See main document
15

Title:
Manowce keynesizmu
Publisher address:
Bochnia: Business Consulting & Financing, 2005
Physical description:
204 s.; 21 cm
ISBN:
83-922441-0-9
Nr:
2168220740
monograph
16

Title:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
386 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-228-6
Nr:
2165887209
conference materials
See related chapters
17

Title:
Folia Oeconomica Bochniensia
Number:
nr 2
Publisher address:
Bochnia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004
Physical description:
90 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168221704
journal / series editorial
18

Title:
Banki polskie czy banki w Polsce? Implikacje dla Polityki
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 7-19
ISBN:
83-7252-228-6
Nr:
2165887223
chapter in conference materials
See main document
19

Title:
Rola kapitału zagranicznego w procesie przemian polskiego sektora bankowego
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
288, [6] k., [4] k. tab. złoż.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/393
Nr:
2168221674
doctoral dissertation
20

Title:
Uwagi o naturze pieniądza - pośrednika i jej skutkach
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 1 (2003) , s. 79-86
Nr:
2168221628
article
See main document
21

Title:
Folia Oeconomica Bochniensia
Number:
nr 1
Publisher address:
Bochnia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003
Physical description:
99 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168221700
journal / series editorial
See related chapters
22

Author:
Title:
Pozycja konkurencyjna banku hipotecznego w warunkach uniwersalizacji systemu bankowego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
228 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/896
Nr:
2168263888
doctoral dissertation
23

Author:
Małgorzata Marzec
Title:
Determinanty rozwoju bankowości ubezpieczeniowej w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
241 k., 26 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 21 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/539
Nr:
2168310893
doctoral dissertation
24

Title:
O co chodzi w sporze o Radę Polityki Pieniężnej?
Source:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 211-221
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168236884
chapter in monograph
25

Title:
Charakterystyka wybranych elementów sektora finansowego w Polsce w latach 1990-2000
Source:
Sektor finansowy w Polsce / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002, s. 77-230
ISBN:
83-208-1386-7
Nr:
2168226309
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Rozliczenia pieniężne
Source:
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 21-65
ISBN:
83-88597-70-1
Nr:
2168226024
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002
Physical description:
148 s.; 24 cm
ISBN:
83-88597-70-1
Nr:
2168226020
monograph
See related chapters
28

Title:
Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania
Source:
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 67-103
ISBN:
83-88597-70-1
Nr:
2168226026
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Wykaz ważniejszych prac Profesora Romana Domaszewicza
Source:
Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK] - Kraków: Wydawnictwo AE, 1998, s. 7-11
ISBN:
83-87239-88-7
Nr:
2168226557
varia
See main document
30

Author:
Title:
Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
288 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/790
Nr:
2168312637
doctoral dissertation
31

Title:
Pieniądz idealny - pieniądz XXI wieku
Source:
Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK] - Kraków: Wydawnictwo AE, 1998, s. 37-57
ISBN:
83-87239-88-7
Nr:
2168226563
chapter in monograph
See main document
32

Title:
NBP a sytuacja na giełdzie papierów wartościowych : prognoza polityki monetarnej do roku 2000
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 1[226]-19[244]
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265912
chapter in unpublished scientific work
33

Title:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1
Materiały zebrał i przygotował:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
460 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168263302
conference materials
See related chapters
34

Title:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako element systemu bankowego
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 190-202
Nr:
2168263482
chapter in conference materials
See main document
35

Title:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2
Materiały zebrał i przygotował:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
202 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168263562
conference materials
36

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Finansów i Prawa Finansowego, Ustroń-Zawodzie, Polska, od 1994-10-24 do 1994-10-26
Title:
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków - założenia a rzeczywistość
Source:
Związki finansów przedsiębiorstw z bankami, budżetem i ubezpieczycielami : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Katedr Finansów i Prawa Finansowego, Ustroń-Zawodzie, 24-26 października 1994 / red. nauk. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 69-84 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168343083
chapter in conference materials
37

Title:
Konsolidacja sterowana
Source:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 9 (1994) , s. 14-16
Nr:
2168233642
article
38

Title:
Jeszcze o karcie procesorowej
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 20 (1994) , s. 27
Nr:
2168338885
article
39

Title:
Woda i ogień
Source:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 6 (1994) , s. 9-11
Nr:
2168233630
article
40

Title:
Strategia czy taktyka
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 30 (1994) , s. 7
Nr:
2168338887
article
41

Title:
Budżetowa optyka
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 43 (1994) , s. 35
Nr:
2168338893
article
42

Author:
Title:
Iluzja kredytów dewizowych
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 10 (1993) , s. 36
Nr:
2168338797
article
43

Title:
Uzdrawiacze gospodarki
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 22 (1993) , s. 36
Nr:
2168338809
article
44

Title:
Czy i za ile kredyt dewizowy?
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 44 (1993) , s. 35
Nr:
2168338813
article
45

Title:
Szansa dla reszty
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 15 (1993) , s. 42
Nr:
2168338803
article
46

Title:
Smart card w roli gotówki
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 18 (1993) , s. 36
Nr:
2168338805
article
47

Title:
Smart card - pieniądz przyszłości?
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 20 (1993) , s. 35
Nr:
2168338807
article
48

Title:
Nie nawilżać suchej gąbki
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 51 (1993) , s. 35
Nr:
2168338815
article
49

Title:
Megachips do wzięcia
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 12 (1993) , s. 45
Nr:
2168338799
article
50

Title:
Rynek eurowalutowy a kreacja pieniądza = The Eurocurrency Market and Creation of Money
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990
Physical description:
130 s.: il., tab., wykr.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 95)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168284491
monograph
51

Title:
W sprawie wymienialności złotego
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 77-91
Nr:
2168227320
chapter in report
See main document
52

Title:
Czy rynek eurowalutowy może kreować pieniądz? = Can the Eurocurrency Market Create Money?
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989) , s. 95-105. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226837
article
See main document
53

Title:
Rynek eurowalutowy a inflacja = European Currency Market and Inflation
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1989. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 42-43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232892
varia
54

Title:
Znaczenie rynku eurowalutowego dla gospodarki światowej = The Importance of the Eurocurrency Market for the World Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989) , s. 15-30. - Rez., summ.
Nr:
2168263210
article
See main document
55

Title:
Wybrane zagadnienia funkcjonowania rynku dewizowego i rynku pieniężnego w krajach kapitalistycznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
130 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335551
textbook
56

Title:
Przyczyny powstania i czynniki rozwoju rynku eurowalutowego = Causes of Origin and Factors of Growth of Euro-currency Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988) , s. 17-31. - Summ., rez.
Nr:
2168262476
article
See main document
57

Title:
W sprawie określania rentowności ubezpieczonych lokat zagranicznych = Yield Computation of Hedged Foreign Investment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 240 (1987) , s. 91-103. - Summ., rez.
Nr:
2168258294
article
See main document
58

Title:
Finansowe aspekty stosunków gospodarczych RFN z krajami socjalistycznymi = Financial Aspects of the Econonomic Relations between the FRG and the Socialist States
Source:
Przegląd Zachodni. - nr 1 (1987) , s. 137-148
Nr:
2168356884
article
59

Title:
Syntetyczne wskaźniki sytuacji gospodarczej w krajach zachodnich = System Indexes of Economic Situation
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 40, 3 (467) (1985) , s. 224-230
Nr:
2168241302
article
60

Title:
Międzynarodowe stosunki finansowe : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: , 1984
Physical description:
123 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168344928
academic script
61

Title:
O niektórych problemach polityki finansowej w krajach kapitalistycznych = Some Problems Concerning the Financial Policy in the Capitalist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 168 (1983) , s. 37-55. - Rez., summ.
Nr:
2168230806
article
See main document
62

Title:
Sylwetka Profesora Romana Domaszewicza
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]1983. - nr 168, s. 9-13
Nr:
2168230888
varia
See main document
63

Title:
Polityka fiskalna i monetarna w Stanach Zjednoczonych i RFN = Fiscal and Monetary Policy in the United States and in West Germany
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 38-39. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318443
varia
64

Title:
Fiskalizm czy monetaryzm? = Fiscal Stringency or Monetarism?
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 125 (1980) , s. 105-121. - Rez., summ.
Nr:
2168231076
article
See main document
65

Title:
Empiryczne badania efektywności polityki finansowej w RFN w latach 1961-1979
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
IX, 240 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/863
Nr:
2168313147
doctoral dissertation
66

Title:
Działanie instrumentów budżetowych w gospodarce kapitalistycznej = The Operation of Budgetary Instruments in Capitalist Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 102 (1978) , s. 161-175. - Rez., summ.
Nr:
2168233350
article
See main document
67

Title:
Modele kreacji kredytów i pieniądza przez banki handlowe = Credit and Money Creating-Models in Commercial Banks
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978) , s. 157-169. - Rez., summ.
Nr:
2168241086
article
See main document
68

Title:
Rezerwy instytucji kredytowych w banku federalnym i obieg pieniężny w RFN w latach 1964-1973
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 86 (1977) , s. 177-189
Nr:
2168239948
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
114 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
93/KB/1/2005/S/265
Signature:
NP-1008/Magazyn
Nr:
2168318429
unpublished scientific work
2

Title:
Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
53 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr. przy art.
Research program:
112/KB/1/2003/S/100
Signature:
NP-1272/Magazyn
Nr:
2163761641
unpublished scientific work
3

Title:
Problem wyboru rynku docelowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych jako przesłanka konsolidacji i warunek przetrwania oraz rozwoju
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
146 k.: il.; 30 cm.
Research program:
76/KBiU/4/2002/S
Signature:
NP-809/Magazyn
Nr:
2168318653
unpublished scientific work
4

Title:
Próba oceny wpływu cech społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych na kształtowanie się poziomu zaciąganych oraz spłacanych kredytów i pożyczek
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
62 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
33/KFin/7/2000/S
Signature:
NP-674/Magazyn
Nr:
2168274575
unpublished scientific work
5

Title:
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
228 s.: il.; 30 cm.
Research program:
4/KFin/97/U
Signature:
NP-459/[1]/Magazyn
Nr:
2168226643
unpublished scientific work
6

Title:
Zarządzanie aktywami i pasywami banku: płynność, ryzyko stóp procentowych, ryzyko walutowe, analiza efektywności, planowanie kapitałowe (materiały dydaktyczne)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
[57] k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz.,
Research program:
73/KF/4/94/S
Signature:
NP-322/Magazyn
Nr:
2168329413
unpublished scientific work
7

Title:
Polityka monetarna w Polsce w latach 1990-1995: podaż pieniądza, oszczędności i kredyty bankowe
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
58 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-427/Magazyn
Nr:
2168329069
unpublished scientific work
1
Efektywność polskich banków w świetle koncepcji wartości dla akcjonariuszy / Jolanta Hadera ; Promotor: Ryszard SZEWCZYK. - Kraków, 2008. - 197 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001440a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001440b
2
O racjonalności wojny Roberta Aumanna / Ryszard SZEWCZYK // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 7 (2008), s. 93-98. - ISSN 1731-2310
3
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - Bochnia : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. - nr 7. - 125 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych art. - ISSN 1731-2310
4
Koncepcja wartości dodanej w ocenie efektywności finansowej banków komercyjnych w Polsce / Katarzyna KOCHANIAK ; Promotor: Ryszard SZEWCZYK. - Kraków, 2008. - 198 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001387a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001387b
5
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - Bochnia : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. - nr 6. - 166 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych art. - ISSN 1731-2310
6
Ślepy zaułek głównego nurtu ekonomii / Ryszard SZEWCZYK // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 6 (2007), s. 113-127. - ISSN 1731-2310
7
Z przyczyn fundamentalnych! / Ryszard SZEWCZYK // Bank. - nr 04 (162) (2006), s. 14-15. - ISSN 1230-9125
8
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - Bochnia : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. - nr 5. - 124 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych art. - ISSN 1731-2310
9
Dezintermediacja finansowa w świetle badań / Piotr KARAŚ ; Promotor: Ryszard SZEWCZYK. - Kraków, 2006. - 199 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001015a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001015b
10
Inflacja ante portas / Ryszard SZEWCZYK // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 5 (2006), s. 109-116. - ISSN 1731-2310
11
Kilka uwag o wybranych antynomiach / Ryszard SZEWCZYK // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 4 (2006), s. 117-123. - ISSN 1731-2310
12
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - Bochnia : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. - nr 4. - 168 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych art. - ISSN 1731-2310
13
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - Bochnia : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005. - nr 3. - 148 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy wybranych art. - Bibliogr. przy wybranych art. - ISSN 1731-2310
14
Pieniądz a dochód / Ryszard SZEWCZYK // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 3 (2005), s. 93-100. - ISSN 1731-2310
15
Manowce keynesizmu / Ryszard SZEWCZYK. - Bochnia : Business Consulting & Financing, 2005. - 204 s. ; 21 cm. - ISBN 83-922441-0-9
16
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 386 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-228-6
17
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - Bochnia : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - nr 2. - 90 s. : il. ; 24 cm. - ISSN 1731-2310
18
Banki polskie czy banki w Polsce? Implikacje dla Polityki / Ryszard SZEWCZYK // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 7-19. - ISBN 83-7252-228-6
19
Rola kapitału zagranicznego w procesie przemian polskiego sektora bankowego / Aleksandra KACZOR ; Promotor: Ryszard SZEWCZYK. - Kraków, 2004. - 288, [6] k., [4] k. tab. złoż. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000479a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000479b
20
Uwagi o naturze pieniądza - pośrednika i jej skutkach / Ryszard SZEWCZYK // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 1 (2003), s. 79-86. - ISSN 1731-2310
21
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - Bochnia : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003. - nr 1. - 99 s. : il. ; 24 cm. - ISSN 1731-2310
22
Pozycja konkurencyjna banku hipotecznego w warunkach uniwersalizacji systemu bankowego w Polsce / Renata PAPIEŻ ; Promotor: Ryszard SZEWCZYK. - Kraków, [2003]. - 228 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Determinanty rozwoju bankowości ubezpieczeniowej w Polsce / Małgorzata Marzec ; Promotor: Ryszard SZEWCZYK. - Kraków, 2002. - 241 k., 26 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 21 k. - Bibliogr.
24
O co chodzi w sporze o Radę Polityki Pieniężnej? / Ryszard SZCZEWCZYK // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 211-221. - ISBN 83-7246-127-9
25
Charakterystyka wybranych elementów sektora finansowego w Polsce w latach 1990-2000 / Stanisław OWSIAK, Ryszard SZEWCZYK, Wanda SUŁKOWSKA, Krystyna CIUMAN, Krzysztof M. STEPANIUK, Sebastian Cieliczko // W: Sektor finansowy w Polsce / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002. - S. 77-230. - ISBN 83-208-1386-7
26
Rozliczenia pieniężne / Ryszard SZEWCZYK, Renata PAPIEŻ, Piotr KARAŚ // W: Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 21-65. - ISBN 83-88597-70-1
27
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 148 s. ; 24 cm. - ISBN 83-88597-70-1
28
Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania / Ryszard SZEWCZYK, Igor STYN // W: Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 67-103. - ISBN 83-88597-70-1
29
Wykaz ważniejszych prac Profesora Romana Domaszewicza / zestawił Ryszard SZEWCZYK // W: Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - Kraków : Wydawnictwo AE, 1998. - S. 7-11. - ISBN 83-87239-88-7
30
Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce / Igor STYN ; Promotor: Ryszard SZEWCZYK. - Kraków, 1998. - 288 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Pieniądz idealny - pieniądz XXI wieku / Ryszard SZEWCZYK // W: Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - Kraków: Wydawnictwo AE, 1998. - S. 37-57. - ISBN 83-87239-88-7
32
NBP a sytuacja na giełdzie papierów wartościowych : prognoza polityki monetarnej do roku 2000 / Ryszard SZEWCZYK // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[226]-19[244]
33
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 460 s. ; 23 cm. - Bibliogr. przy niektórych art.
34
Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako element systemu bankowego / Ryszard SZEWCZYK // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 190-202
35
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 202 s. ; 23 cm. - Bibliogr. przy niektórych art.
36
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków - założenia a rzeczywistość / Ryszard SZEWCZYK // W: Związki finansów przedsiębiorstw z bankami, budżetem i ubezpieczycielami : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Katedr Finansów i Prawa Finansowego, Ustroń-Zawodzie, 24-26 października 1994 / red. nauk. Krystyna Znaniecka. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 69-84. - Bibliogr.
37
Konsolidacja sterowana / Ryszard SZEWCZYK // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 9 (1994), s. 14-16. - ISSN 1233-3050
38
Jeszcze o karcie procesorowej / Ryszard SZEWCZYK // Gazeta Bankowa. - nr 20 (1994), s. 27. - ISSN 0860-7613
39
Woda i ogień / Ryszard SZEWCZYK // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 6 (1994), s. 9-11. - ISSN 1233-3050
40
Strategia czy taktyka / Ryszard SZEWCZYK // Gazeta Bankowa. - nr 30 (1994), s. 7. - ISSN 0860-7613
41
Budżetowa optyka / Ryszard SZEWCZYK // Gazeta Bankowa. - nr 43 (1994), s. 35. - ISSN 0860-7613
42
Iluzja kredytów dewizowych / Ryszard SZEWCZYK // Gazeta Bankowa. - nr 10 (1993), s. 36. - ISSN 0860-7613
43
Uzdrawiacze gospodarki / Ryszard SZEWCZYK // Gazeta Bankowa. - nr 22 (1993), s. 36. - ISSN 0860-7613
44
Czy i za ile kredyt dewizowy? / Ryszard SZEWCZYK // Gazeta Bankowa. - nr 44 (1993), s. 35. - ISSN 0860-7613
45
Szansa dla reszty / Ryszard SZEWCZYK // Gazeta Bankowa. - nr 15 (1993), s. 42. - ISSN 0860-7613
46
Smart card w roli gotówki / Ryszard SZEWCZYK // Gazeta Bankowa. - nr 18 (1993), s. 36. - ISSN 0860-7613
47
Smart card - pieniądz przyszłości? / Ryszard SZEWCZYK // Gazeta Bankowa. - nr 20 (1993), s. 35. - ISSN 0860-7613
48
Nie nawilżać suchej gąbki / Ryszard SZEWCZYK // Gazeta Bankowa. - nr 51 (1993), s. 35. - ISSN 0860-7613
49
Megachips do wzięcia / Ryszard SZEWCZYK // Gazeta Bankowa. - nr 12 (1993), s. 45. - ISSN 0860-7613
50
Rynek eurowalutowy a kreacja pieniądza = The Eurocurrency Market and Creation of Money / Ryszard SZEWCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - 130 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 95)
51
W sprawie wymienialności złotego / Anna MYRDKO, Ryszard SZEWCZYK // W: O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 77-91
52
Czy rynek eurowalutowy może kreować pieniądz? = Can the Eurocurrency Market Create Money? / Ryszard SZEWCZYK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 95-105. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
53
Rynek eurowalutowy a inflacja = European Currency Market and Inflation / Ryszard SZEWCZYK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987 (1989), s. 42-43. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
54
Znaczenie rynku eurowalutowego dla gospodarki światowej = The Importance of the Eurocurrency Market for the World Economy / Ryszard SZEWCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989), s. 15-30. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
55
Wybrane zagadnienia funkcjonowania rynku dewizowego i rynku pieniężnego w krajach kapitalistycznych / Roman DOMASZEWICZ, Ryszard SZEWCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
56
Przyczyny powstania i czynniki rozwoju rynku eurowalutowego = Causes of Origin and Factors of Growth of Euro-currency Market / Ryszard SZEWCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988), s. 17-31. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
57
W sprawie określania rentowności ubezpieczonych lokat zagranicznych = Yield Computation of Hedged Foreign Investment / Ryszard SZEWCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 240 (1987), s. 91-103. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
58
Finansowe aspekty stosunków gospodarczych RFN z krajami socjalistycznymi = Financial Aspects of the Econonomic Relations between the FRG and the Socialist States / Ryszard SZEWCZYK // Przegląd Zachodni. - nr 1 (1987), s. 137-148. - ISSN 0033-2437
59
Syntetyczne wskaźniki sytuacji gospodarczej w krajach zachodnich = System Indexes of Economic Situation / Ryszard SZEWCZYK // Gospodarka Planowa. - R. 40, 3 (467) (1985), s. 224-230. - ISSN 0017-2421
60
Międzynarodowe stosunki finansowe : pomocnicze materiały dydaktyczne / Krystyna CZEPIELEWSKA, Roman DOMASZEWICZ, Ryszard SZEWCZYK, Stanisława SZUMLIŃSKA ; red. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1984. - 123 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
61
O niektórych problemach polityki finansowej w krajach kapitalistycznych = Some Problems Concerning the Financial Policy in the Capitalist Countries / Ryszard SZEWCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 168 (1983), s. 37-55. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
62
Sylwetka Profesora Romana Domaszewicza / Ryszard SZEWCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 168 (1983), s. 9-13. - ISSN 0208-7944
63
Polityka fiskalna i monetarna w Stanach Zjednoczonych i RFN = Fiscal and Monetary Policy in the United States and in West Germany / Roman DOMASZEWICZ, Ryszard SZEWCZYK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980 (1982), s. 38-39. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
64
Fiskalizm czy monetaryzm? = Fiscal Stringency or Monetarism? / Ryszard SZEWCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 125 (1980), s. 105-121. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
65
Empiryczne badania efektywności polityki finansowej w RFN w latach 1961-1979 / Ryszard SZEWCZYK ; Promotor: Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1980. - IX, 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Działanie instrumentów budżetowych w gospodarce kapitalistycznej = The Operation of Budgetary Instruments in Capitalist Economy / Ryszard SZEWCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 102 (1978), s. 161-175. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
67
Modele kreacji kredytów i pieniądza przez banki handlowe = Credit and Money Creating-Models in Commercial Banks / Ryszard SZEWCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 157-169. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
68
Rezerwy instytucji kredytowych w banku federalnym i obieg pieniężny w RFN w latach 1964-1973 / Ryszard Szewczyk // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 86 (1977), s. 177-189. - ISSN 0208-7944
69
Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych / zespół: Ryszard SZEWCZYK (kierownik projektu), Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna KOCHANIAK, Igor STYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 114 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce / kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK ; autorzy: Igor STYN, Grażyna SORDYL, Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Joanna KACZOR, Aleksandra KACZOR, Anna SZKARŁAT, Katarzyna KOCHANIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 53 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr. przy art.
71
Problem wyboru rynku docelowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych jako przesłanka konsolidacji i warunek przetrwania oraz rozwoju / Kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK, wykonawcy: Maria PŁONKA, Stanisław CIEŚLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 146 k. : il. ; 30 cm
72
Próba oceny wpływu cech społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych na kształtowanie się poziomu zaciąganych oraz spłacanych kredytów i pożyczek / Katarzyna KOCHANIAK ; kier. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 62 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. [Etap 1] / autorzy: Stanisław OWSIAK - kierownik tematu, Zbigniew DRESLER, Jan CZEKAJ, Wanda SUŁKOWSKA, Ryszard SZEWCZYK, Krystyna CIUMAN, Joanna RUTKOWSKA, Krzysztof STEPANIUK, Marek LEŚNIAK, Konrad HERNIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 228 s. : il. ; 30 cm
74
Zarządzanie aktywami i pasywami banku: płynność, ryzyko stóp procentowych, ryzyko walutowe, analiza efektywności, planowanie kapitałowe (materiały dydaktyczne) / Ryszard SZEWCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1997]. - [57] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz.
75
Polityka monetarna w Polsce w latach 1990-1995: podaż pieniądza, oszczędności i kredyty bankowe / Aleksandra KACZOR, Ryszard SZEWCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 58 k. : il. ; 30 cm
1
Hadera J., (2008), Efektywność polskich banków w świetle koncepcji wartości dla akcjonariuszy, Prom. Szewczyk R., Kraków : , 197 k.
2
Szewczyk R., (2008), O racjonalności wojny Roberta Aumanna, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 7, s. 93-98.
3
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK] Bochnia : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. - nr 7. - 125 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych art. - 1731-2310
4
Kochaniak K., (2008), Koncepcja wartości dodanej w ocenie efektywności finansowej banków komercyjnych w Polsce, Prom. Szewczyk R., Kraków : , 198 k.
5
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK] Bochnia : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. - nr 6. - 166 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych art. - 1731-2310
6
Szewczyk R., (2007), Ślepy zaułek głównego nurtu ekonomii, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 6, s. 113-127.
7
Szewczyk R., (2006), Z przyczyn fundamentalnych!, "Bank", nr 04 (162), s. 14-15.
8
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK] Bochnia : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. - nr 5. - 124 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych art. - 1731-2310
9
Karaś P., (2006), Dezintermediacja finansowa w świetle badań, Prom. Szewczyk R., Kraków : , 199 k.
10
Szewczyk R., (2006), Inflacja ante portas, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 5, s. 109-116.
11
Szewczyk R., (2006), Kilka uwag o wybranych antynomiach, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 4, s. 117-123.
12
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK] Bochnia : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. - nr 4. - 168 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych art. - 1731-2310
13
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK] Bochnia : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005. - nr 3. - 148 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych art. - 1731-2310
14
Szewczyk R., (2005), Pieniądz a dochód, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 3, s. 93-100.
15
Szewczyk R., (2005), Manowce keynesizmu, Bochnia : Business Consulting & Financing, 204 s.
16
Szewczyk R. (red.), (2004), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej: materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 386 s.
17
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK] Bochnia : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - nr 2. - 90 s.: il.; 24 cm. - 1731-2310
18
Szewczyk R., (2004), Banki polskie czy banki w Polsce? Implikacje dla Polityki. [W:] Szewczyk R. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 3, Bankowość, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-19.
19
Kaczor A., (2004), Rola kapitału zagranicznego w procesie przemian polskiego sektora bankowego, Prom. Szewczyk R., Kraków : , 288, [6] k., [4] k. tab. złoż.
20
Szewczyk R., (2003), Uwagi o naturze pieniądza - pośrednika i jej skutkach, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 1, s. 79-86.
21
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK] Bochnia : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003. - nr 1. - 99 s.: il.; 24 cm. - 1731-2310
22
Papież R., (2003), Pozycja konkurencyjna banku hipotecznego w warunkach uniwersalizacji systemu bankowego w Polsce, Prom. Szewczyk R., Kraków : , 228 k.
23
Marzec M., (2002), Determinanty rozwoju bankowości ubezpieczeniowej w Polsce, Prom. Szewczyk R., Kraków : , 241 k., 26 k.
24
Szewczyk R., (2002), O co chodzi w sporze o Radę Polityki Pieniężnej?. [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 1, Bankowość, rynki, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 211-221.
25
Owsiak S., Szewczyk R., Sułkowska W., Ciuman K., Stepaniuk K., Cieliczko S., (2002), Charakterystyka wybranych elementów sektora finansowego w Polsce w latach 1990-2000. [W:] Owsiak S. (red.), Sektor finansowy w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 77-230.
26
Szewczyk R., Papież R., Karaś P., (2002), Rozliczenia pieniężne. [W:] Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 21-65.
27
Szewczyk R. (red.), (2002), Bankowa obsługa firmy: rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 148 s.
28
Szewczyk R., Styn I., (2002), Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania. [W:] Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 67-103.
29
Szewczyk R., (1998), Wykaz ważniejszych prac Profesora Romana Domaszewicza. [W:] Owsiak S. (red.), Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza, Kraków : Wydawnictwo AE, s. 7-11.
30
Styn I., (1998), Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce, Prom. Szewczyk R., Kraków : , 288 k.
31
Szewczyk R., (1998), Pieniądz idealny - pieniądz XXI wieku. [W:] Owsiak S. (red.), Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza, Kraków : Wydawnictwo AE, s. 37-57.
32
Szewczyk R., (1996), NBP a sytuacja na giełdzie papierów wartościowych : prognoza polityki monetarnej do roku 2000. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[226]-19[244].
33
Szewczyk R. (red.), (1996), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji: Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 460 s.
34
Szewczyk R., (1996), Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako element systemu bankowego. [W:] Szewczyk R. (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 190-202.
35
Szewczyk R. (red.), (1996), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji: Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 202 s.
36
Szewczyk R., (1995), Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków - założenia a rzeczywistość. [W:] Znaniecka K. (red.), Związki finansów przedsiębiorstw z bankami, budżetem i ubezpieczycielami : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Katedr Finansów i Prawa Finansowego, Ustroń-Zawodzie, 24-26 października 1994, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 69-84.
37
Szewczyk R., (1994), Konsolidacja sterowana, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 9, s. 14-16.
38
Szewczyk R., (1994), Jeszcze o karcie procesorowej, "Gazeta Bankowa", nr 20, s. 27.
39
Szewczyk R., (1994), Woda i ogień, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 6, s. 9-11.
40
Szewczyk R., (1994), Strategia czy taktyka, "Gazeta Bankowa", nr 30, s. 7.
41
Szewczyk R., (1994), Budżetowa optyka, "Gazeta Bankowa", nr 43, s. 35.
42
Szewczyk R., (1993), Iluzja kredytów dewizowych, "Gazeta Bankowa", nr 10, s. 36.
43
Szewczyk R., (1993), Uzdrawiacze gospodarki, "Gazeta Bankowa", nr 22, s. 36.
44
Szewczyk R., (1993), Czy i za ile kredyt dewizowy?, "Gazeta Bankowa", nr 44, s. 35.
45
Szewczyk R., (1993), Szansa dla reszty, "Gazeta Bankowa", nr 15, s. 42.
46
Szewczyk R., (1993), Smart card w roli gotówki, "Gazeta Bankowa", nr 18, s. 36.
47
Szewczyk R., (1993), Smart card - pieniądz przyszłości?, "Gazeta Bankowa", nr 20, s. 35.
48
Szewczyk R., (1993), Nie nawilżać suchej gąbki, "Gazeta Bankowa", nr 51, s. 35.
49
Szewczyk R., (1993), Megachips do wzięcia, "Gazeta Bankowa", nr 12, s. 45.
50
Szewczyk R., (1990), Rynek eurowalutowy a kreacja pieniądza, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 95), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 130 s.
51
Myrdko A., Szewczyk R., (1990), W sprawie wymienialności złotego. [W:] Domaszewicz R. (red.), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77-91.
52
Szewczyk R., (1989), Czy rynek eurowalutowy może kreować pieniądz?, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 32, s. 95-105.
53
Szewczyk R., (1989), Rynek eurowalutowy a inflacja, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 42-43.
54
Szewczyk R., (1989), Znaczenie rynku eurowalutowego dla gospodarki światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 293, s. 15-30.
55
Domaszewicz R., Szewczyk R., (1988), Wybrane zagadnienia funkcjonowania rynku dewizowego i rynku pieniężnego w krajach kapitalistycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 130 s.
56
Szewczyk R., (1988), Przyczyny powstania i czynniki rozwoju rynku eurowalutowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 17-31.
57
Szewczyk R., (1987), W sprawie określania rentowności ubezpieczonych lokat zagranicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 240, s. 91-103.
58
Szewczyk R., (1987), Finansowe aspekty stosunków gospodarczych RFN z krajami socjalistycznymi, "Przegląd Zachodni", nr 1, s. 137-148.
59
Szewczyk R., (1985), Syntetyczne wskaźniki sytuacji gospodarczej w krajach zachodnich, "Gospodarka Planowa", R. 40, 3 (467), s. 224-230.
60
Czepielewska K., Domaszewicz R., Szewczyk R., Szumlińska S., (1984), Międzynarodowe stosunki finansowe: pomocnicze materiały dydaktyczne, Domaszewicz R. (red.), Kraków : , 123 s.
61
Szewczyk R., (1983), O niektórych problemach polityki finansowej w krajach kapitalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 168, s. 37-55.
62
Szewczyk R., (1983), Sylwetka Profesora Romana Domaszewicza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 168, s. 9-13.
63
Domaszewicz R., Szewczyk R., (1982), Polityka fiskalna i monetarna w Stanach Zjednoczonych i RFN, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 38-39.
64
Szewczyk R., (1980), Fiskalizm czy monetaryzm?, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 125, s. 105-121.
65
Szewczyk R., (1980), Empiryczne badania efektywności polityki finansowej w RFN w latach 1961-1979, Prom. Domaszewicz R., Kraków : , IX, 240 k.
66
Szewczyk R., (1978), Działanie instrumentów budżetowych w gospodarce kapitalistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 102, s. 161-175.
67
Szewczyk R., (1978), Modele kreacji kredytów i pieniądza przez banki handlowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 157-169.
68
Szewczyk R., (1977), Rezerwy instytucji kredytowych w banku federalnym i obieg pieniężny w RFN w latach 1964-1973, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 86, s. 177-189.
69
Szewczyk R., Jurkowska A., Kochaniak K., Styn I., (2005), Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych, Szewczyk R. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 114 k.
70
Sordyl G., Czepielewska-Kałka K., Kaczor J., Kaczor A., (2003), Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce, Szewczyk R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53 s.
71
Problem wyboru rynku docelowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych jako przesłanka konsolidacji i warunek przetrwania oraz rozwoju, (2002), Szewczyk R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 k.
72
Kochaniak K., (2000), Próba oceny wpływu cech społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych na kształtowanie się poziomu zaciąganych oraz spłacanych kredytów i pożyczek, Szewczyk R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 62 k.
73
Owsiak S., Dresler Z., Czekaj J., Sułkowska W., Szewczyk R., Ciuman K., Rutkowska J., Stepaniuk K., Leśniak M., Hernik K., (1998), Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. [Etap 1], Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 228 s.
74
Szewczyk R., (1997), Zarządzanie aktywami i pasywami banku: płynność, ryzyko stóp procentowych, ryzyko walutowe, analiza efektywności, planowanie kapitałowe (materiały dydaktyczne), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [57] k.
75
Kaczor A., Szewczyk R., (1996), Polityka monetarna w Polsce w latach 1990-1995: podaż pieniądza, oszczędności i kredyty bankowe, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 k.
1
@unpublished{UEK:51618,
author = "Jolanta Hadera",
title = "Efektywność polskich banków w świetle koncepcji wartości dla akcjonariuszy",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
2
@article{UEK:2168221730,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "O racjonalności wojny Roberta Aumanna",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "7",
pages = "93-98",
year = "2008",
}
3
@misc{UEK:2168221728,
title = "Folia Oeconomica Bochniensia",
editor = Szewczyk Ryszard,
adress = "Bochnia",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2008",
}
4
@unpublished{UEK:51619,
author = "Katarzyna Kochaniak",
title = "Koncepcja wartości dodanej w ocenie efektywności finansowej banków komercyjnych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
5
@misc{UEK:2168221724,
title = "Folia Oeconomica Bochniensia",
editor = Szewczyk Ryszard,
adress = "Bochnia",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2007",
}
6
@article{UEK:2168221726,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Ślepy zaułek głównego nurtu ekonomii",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "6",
pages = "113-127",
year = "2007",
}
7
@article{UEK:51963,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Z przyczyn fundamentalnych!",
journal = "Bank",
number = "04 (162)",
pages = "14-15",
year = "2006",
}
8
@misc{UEK:2168221720,
title = "Folia Oeconomica Bochniensia",
editor = Szewczyk Ryszard,
adress = "Bochnia",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2006",
}
9
@unpublished{UEK:52634,
author = "Piotr Karaś",
title = "Dezintermediacja finansowa w świetle badań",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
10
@article{UEK:2168221722,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Inflacja ante portas",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "5",
pages = "109-116",
year = "2006",
}
11
@article{UEK:2168221718,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Kilka uwag o wybranych antynomiach",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "4",
pages = "117-123",
year = "2006",
}
12
@misc{UEK:2168221714,
title = "Folia Oeconomica Bochniensia",
editor = Szewczyk Ryszard,
adress = "Bochnia",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2006",
}
13
@misc{UEK:2168221706,
title = "Folia Oeconomica Bochniensia",
editor = Szewczyk Ryszard,
adress = "Bochnia",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2005",
}
14
@article{UEK:2168221710,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Pieniądz a dochód",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "3",
pages = "93-100",
year = "2005",
}
15
@book{UEK:2168220740,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Manowce keynesizmu",
adress = "Bochnia",
publisher = "Business Consulting & Financing",
year = "2005",
isbn = "83-922441-0-9",
}
16
@book{UEK:2165887209,
title = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.)",
editor = Szewczyk Ryszard,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-228-6",
}
17
@misc{UEK:2168221704,
title = "Folia Oeconomica Bochniensia",
editor = Szewczyk Ryszard,
adress = "Bochnia",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
}
18
@inbook{UEK:2165887223,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Banki polskie czy banki w Polsce? Implikacje dla Polityki",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość",
pages = "7-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-228-6",
}
19
@unpublished{UEK:2168221674,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Rola kapitału zagranicznego w procesie przemian polskiego sektora bankowego",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
20
@article{UEK:2168221628,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Uwagi o naturze pieniądza - pośrednika i jej skutkach",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "1",
pages = "79-86",
year = "2003",
}
21
@misc{UEK:2168221700,
title = "Folia Oeconomica Bochniensia",
editor = Szewczyk Ryszard,
adress = "Bochnia",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2003",
}
22
@unpublished{UEK:2168263888,
author = "Renata Papież",
title = "Pozycja konkurencyjna banku hipotecznego w warunkach uniwersalizacji systemu bankowego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
23
@unpublished{UEK:2168310893,
author = "Małgorzata Marzec",
title = "Determinanty rozwoju bankowości ubezpieczeniowej w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
24
@inbook{UEK:2168236884,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "O co chodzi w sporze o Radę Polityki Pieniężnej?",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki",
pages = "211-221",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}
25
@inbook{UEK:2168226309,
author = "Stanisław Owsiak and Ryszard Szewczyk and Wanda Sułkowska and Krystyna Ciuman and Krzysztof M. Stepaniuk and Sebastian Cieliczko",
title = "Charakterystyka wybranych elementów sektora finansowego w Polsce w latach 1990-2000",
booktitle = "Sektor finansowy w Polsce",
pages = "77-230",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.",
year = "2002",
isbn = "83-208-1386-7",
}
26
@inbook{UEK:2168226024,
author = "Ryszard Szewczyk and Renata Papież and Piotr Karaś",
title = "Rozliczenia pieniężne",
booktitle = "Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne",
pages = "21-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-88597-70-1",
}
27
@book{UEK:2168226020,
title = "Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne",
editor = Szewczyk Ryszard,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-88597-70-1",
}
28
@inbook{UEK:2168226026,
author = "Ryszard Szewczyk and Igor Styn",
title = "Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania",
booktitle = "Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne",
pages = "67-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-88597-70-1",
}
29
@misc{UEK:2168226557,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Wykaz ważniejszych prac Profesora Romana Domaszewicza",
booktitle = "Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1998",
isbn = "83-87239-88-7",
}
30
@unpublished{UEK:2168312637,
author = "Igor Styn",
title = "Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
31
@inbook{UEK:2168226563,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Pieniądz idealny - pieniądz XXI wieku",
booktitle = "Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza",
pages = "37-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1998",
isbn = "83-87239-88-7",
}
32
@unpublished{UEK:2168265912,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "NBP a sytuacja na giełdzie papierów wartościowych : prognoza polityki monetarnej do roku 2000",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[226]-19[244]",
year = "1996",
}
33
@book{UEK:2168263302,
title = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
34
@inbook{UEK:2168263482,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako element systemu bankowego",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1",
pages = "190-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
35
@book{UEK:2168263562,
title = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
36
@inbook{UEK:2168343083,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków - założenia a rzeczywistość",
booktitle = "Związki finansów przedsiębiorstw z bankami, budżetem i ubezpieczycielami : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Katedr Finansów i Prawa Finansowego, Ustroń-Zawodzie, 24-26 października 1994",
pages = "69-84",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
issn = "",
}
37
@article{UEK:2168233642,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Konsolidacja sterowana",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "9",
pages = "14-16",
year = "1994",
}
38
@article{UEK:2168338885,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Jeszcze o karcie procesorowej",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "20",
pages = "27",
year = "1994",
}
39
@article{UEK:2168233630,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Woda i ogień",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "6",
pages = "9-11",
year = "1994",
}
40
@article{UEK:2168338887,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Strategia czy taktyka",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "30",
pages = "7",
year = "1994",
}
41
@article{UEK:2168338893,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Budżetowa optyka",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "43",
pages = "35",
year = "1994",
}
42
@article{UEK:2168338797,
author = "Ryszard Szewczyk and ",
title = "Iluzja kredytów dewizowych",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "10",
pages = "36",
year = "1993",
}
43
@article{UEK:2168338809,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Uzdrawiacze gospodarki",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "22",
pages = "36",
year = "1993",
}
44
@article{UEK:2168338813,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Czy i za ile kredyt dewizowy?",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "44",
pages = "35",
year = "1993",
}
45
@article{UEK:2168338803,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Szansa dla reszty",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "15",
pages = "42",
year = "1993",
}
46
@article{UEK:2168338805,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Smart card w roli gotówki",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "18",
pages = "36",
year = "1993",
}
47
@article{UEK:2168338807,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Smart card - pieniądz przyszłości?",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "20",
pages = "35",
year = "1993",
}
48
@article{UEK:2168338815,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Nie nawilżać suchej gąbki",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "51",
pages = "35",
year = "1993",
}
49
@article{UEK:2168338799,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Megachips do wzięcia",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "12",
pages = "45",
year = "1993",
}
50
@book{UEK:2168284491,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Rynek eurowalutowy a kreacja pieniądza",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1990",
issn = "0209-1674",
}
51
@misc{UEK:2168227320,
author = "Anna Myrdko and Ryszard Szewczyk",
title = "W sprawie wymienialności złotego",
booktitle = "O nowy ład ekonomiczny w Polsce",
pages = "77-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
52
@article{UEK:2168226837,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Czy rynek eurowalutowy może kreować pieniądz?",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 32",
pages = "95-105",
year = "1989",
}
53
@misc{UEK:2168232892,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Rynek eurowalutowy a inflacja",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987",
pages = "42-43",
year = "1989",
}
54
@article{UEK:2168263210,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Znaczenie rynku eurowalutowego dla gospodarki światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "293",
pages = "15-30",
year = "1989",
}
55
@book{UEK:2168335551,
author = "Roman Domaszewicz and Ryszard Szewczyk",
title = "Wybrane zagadnienia funkcjonowania rynku dewizowego i rynku pieniężnego w krajach kapitalistycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
url = {},
}
56
@article{UEK:2168262476,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Przyczyny powstania i czynniki rozwoju rynku eurowalutowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "264",
pages = "17-31",
year = "1988",
}
57
@article{UEK:2168258294,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "W sprawie określania rentowności ubezpieczonych lokat zagranicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "240",
pages = "91-103",
year = "1987",
}
58
@article{UEK:2168356884,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Finansowe aspekty stosunków gospodarczych RFN z krajami socjalistycznymi",
journal = "Przegląd Zachodni",
number = "1",
pages = "137-148",
year = "1987",
}
59
@article{UEK:2168241302,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Syntetyczne wskaźniki sytuacji gospodarczej w krajach zachodnich",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 40, 3 (467)",
pages = "224-230",
year = "1985",
}
60
@book{UEK:2168344928,
author = "Krystyna Czepielewska and Roman Domaszewicz and Ryszard Szewczyk and Stanisława Szumlińska",
title = "Międzynarodowe stosunki finansowe : pomocnicze materiały dydaktyczne",
editor = Domaszewicz Roman,
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
61
@article{UEK:2168230806,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "O niektórych problemach polityki finansowej w krajach kapitalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "168",
pages = "37-55",
year = "1983",
}
62
@misc{UEK:2168230888,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Sylwetka Profesora Romana Domaszewicza",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "168",
pages = "9-13",
year = "1983",
}
63
@misc{UEK:2168318443,
author = "Roman Domaszewicz and Ryszard Szewczyk",
title = "Polityka fiskalna i monetarna w Stanach Zjednoczonych i RFN",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980",
pages = "38-39",
year = "1982",
}
64
@article{UEK:2168231076,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Fiskalizm czy monetaryzm?",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "125",
pages = "105-121",
year = "1980",
}
65
@unpublished{UEK:2168313147,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Empiryczne badania efektywności polityki finansowej w RFN w latach 1961-1979",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
66
@article{UEK:2168233350,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Działanie instrumentów budżetowych w gospodarce kapitalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "102",
pages = "161-175",
year = "1978",
}
67
@article{UEK:2168241086,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Modele kreacji kredytów i pieniądza przez banki handlowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "157-169",
year = "1978",
}
68
@article{UEK:2168239948,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Rezerwy instytucji kredytowych w banku federalnym i obieg pieniężny w RFN w latach 1964-1973",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "86",
pages = "177-189",
year = "1977",
}
69
@unpublished{UEK:2168318429,
author = "Ryszard Szewczyk and Aleksandra Jurkowska and Katarzyna Kochaniak and Igor Styn",
title = "Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
70
@unpublished{UEK:2163761641,
author = "Grażyna Sordyl and Krystyna Czepielewska-Kałka and Joanna Kaczor and Aleksandra Kaczor and ",
title = "Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
71
@unpublished{UEK:2168318653,
title = "Problem wyboru rynku docelowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych jako przesłanka konsolidacji i warunek przetrwania oraz rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
72
@unpublished{UEK:2168274575,
author = "Katarzyna Kochaniak",
title = "Próba oceny wpływu cech społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych na kształtowanie się poziomu zaciąganych oraz spłacanych kredytów i pożyczek",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
73
@unpublished{UEK:2168226643,
author = "Stanisław Owsiak and Zbigniew Dresler and Jan Czekaj and Wanda Sułkowska and Ryszard Szewczyk and Krystyna Ciuman and Joanna Rutkowska and Krzysztof Stepaniuk and Marek Leśniak and Konrad Hernik",
title = "Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
74
@unpublished{UEK:2168329413,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Zarządzanie aktywami i pasywami banku: płynność, ryzyko stóp procentowych, ryzyko walutowe, analiza efektywności, planowanie kapitałowe (materiały dydaktyczne)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
75
@unpublished{UEK:2168329069,
author = "Aleksandra Kaczor and Ryszard Szewczyk",
title = "Polityka monetarna w Polsce w latach 1990-1995: podaż pieniądza, oszczędności i kredyty bankowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID