Publications of the selected author
1

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita-Światłowska
Title:
Zapewnione gwarancje
Source:
Rzeczpospolita. - nr 43 (2022) , s. D3
Nr:
2168363152
unreviewed article
2

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita-Światłowska
Title:
Czyżby to była nieustanna inwigilacja?
Source:
Rzeczpospolita. - nr 3 (2022) , s. A14
Access mode:
Nr:
2168363150
unreviewed article
3

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita-Światłowska
Title:
Tu nie ma nic do ukrycia
Source:
Rzeczpospolita. - nr 96 (12251) (2022) , s. D2. - Artykuł nie został zamieszczony w wersji drukowanej
Access mode:
Nr:
2168364966
unreviewed article
4

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita-Światłowska
Title:
Prawo pokrzywdzonego do uzyskania statusu oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego = The Right of a Victim to Become an Auxiliary Prosecutor
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 2 (2022) , s. 23-38. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168363156
article
5

Author:
Barbara Nita-Światłowska , Andrzej Światłowski
Title:
Brexit a obowiązywanie zasady specjalności w odniesieniu do osób uprzednio przekazanych na podstawie europejskiego nakazu aresztowania = Brexit and the Application of the Specialty Rule to Persons Previously Surrendered on the Basis of the European Arrest Warrant
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 5 (200) (2022) , s. 30-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168365308
article
6

Title:
Orzekanie o kosztach za pomoc prawną z urzędu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.04.2020 r., SK 66/19 = Adjudicating on the Costs of Legal Aid ex officio after the Judgment of the Constitutional Tribunal of 23 April 2020, SK 66/19
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 5 (2022) , s. 44-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168364922
article
7

Title:
Wprowadzenie
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1523-1524
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Nr:
2168359354
preface / summary
8

Title:
Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1737-1780 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359316
chapter in monograph
9

Title:
Przejęcie i przekazanie ścigania karnego
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1697-1719 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359312
chapter in monograph
10

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1594-1615 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359310
chapter in monograph
11

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 2110-2120 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359344
chapter in monograph
12

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1820-1918 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359320
chapter in monograph
13

Title:
Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1720-1736 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359314
chapter in monograph
14

Title:
Pozornie pokrzywdzony w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu
Source:
Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych : czwarty wierzchołek trójkąta? / red. Andrzej Światłowski, Paweł Czarnecki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 255-276
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8235-192-7 ; 978-83-8235-193-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357590
chapter in monograph
15

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1919-1926 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359322
chapter in monograph
16

Author:
Barbara Nita-Światłowska , Wojciech Hermeliński
Title:
Współpraca, nie hierarchia
Source:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 118 (dodatek Prawnik) (2021) , s. D4
Nr:
2168357574
unreviewed article
17

Title:
Przepisy końcowe
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 2156-2163 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359352
chapter in monograph
18

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 2143-2155 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359350
chapter in monograph
19

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 2075-2110 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359342
chapter in monograph
20

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 2020-2038 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359334
chapter in monograph
21

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 2136-2143 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359348
chapter in monograph
22

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita-Światłowska
Title:
Prawo do pomocy obrońcy bezpośrednio po zatrzymaniu
Source:
Palestra Świętokrzyska. - nr 57-58 (2021) , s. 36-41
Access mode:
Nr:
2168363154
article
23

Title:
Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1524-1550 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359304
chapter in monograph
24

Title:
Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1550-1583 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359306
chapter in monograph
25

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1926-1939 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359324
chapter in monograph
26

Title:
Tymczasowe aresztowanie : glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 17.07.2019 r., S 3/19 = Pre-trial Detention : Commentary on the Order of the Constitutional Tribunal of 17 July 2019, S 3/19
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 4 (2021) , s. 105-112. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168356094
article
27

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 2120-2136 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359346
chapter in monograph
28

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1997-2012 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359330
chapter in monograph
29

Author:
Barbara Nita-Światłowska , Andrzej Światłowski
Title:
Tryb ścigania przestępstw wymienionych w art. 294 § 1 k.k. popełnionych na szkodę osoby najbliższej = Method of Prosecuting for the Offences Specified in Article 294 § 1 of the Penal Code if a Victim is a Family Member of the Perpetrator
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 7-8 (2021) , s. 7-24. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał częściowo w oparciu o badania przeprowadzone w ramach programu badawczego nr 2016/23/B/HS5/00437 "Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168357572
article
30

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1583-1594 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359308
chapter in monograph
31

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita-Światłowska
Title:
Orzeczenie sądowe wydane z udziałem sędziego powołanego wadliwie a naruszenie prawa do sądu gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka - glosa do wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.12.2020 r., 26374/18, Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii = Court Judgment Issued with the Participation a Judge Whose Appointment was Flawed in the Context of Infringing the Right to a Fair Trial Guaranteed by Article 6(1) of the Convention for the Protection of Human Rights. Commentary on Judgment of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights of 1 December 2020, Application No. 26374/18, Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 5 (188) (2021) , s. 38-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168356092
article
32

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1977-1996 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359328
chapter in monograph
33

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 2012-2020 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359332
chapter in monograph
34

Title:
Bezpośrednie lub pośrednie instrumenty wpływu Prokuratora Generalnego na postępowanie karne = Direct or Indirect Instruments of Influence of the Public Prosecutor General on Penal Proceedings
Source:
Minister Sprawiedliwości a prokuratura : w poszukiwaniu optymalnego modelu relacji / red. Michał Mistygacz, Grzegorz Kuca, Piotr Mikuli - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2021, s. 307-331. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 9)
ISBN:
978-83-8138-373-8 ; 978-83-8138-374-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357970
chapter in monograph
35

Title:
Pokrzywdzony w postępowaniu przeciwko podmiotom zbiorowym ponoszącym odpowiedzialność za czyny zabronione pod groźbą kary
Source:
Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych : czwarty wierzchołek trójkąta? / red. Andrzej Światłowski, Paweł Czarnecki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 575-602
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8235-192-7 ; 978-83-8235-193-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357592
chapter in monograph
36

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 2052-2075 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359340
chapter in monograph
37

Title:
Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1939-1977 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359326
chapter in monograph
38

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1780-1819 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359318
chapter in monograph
39

Title:
Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 5 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 2039-2052 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8235-215-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359336
chapter in monograph
40

Title:
Karnoprocesowe i wykonawcze aspekty związane z orzekaniem środków zabezpieczających ze szczególnym uwzględnieniem środka polegającego na pobycie w zakładzie psychiatrycznym
Source:
Środki zabezpieczające : pokłosie XVI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego / red. Jarosław Majewski - Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2020, s. 81-101
ISBN:
978-83-8090-766-9 ; 978-83-8090-767-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357994
chapter in monograph
41

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1547-1558 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342717
chapter in monograph
42

Title:
Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1697-1738 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342733
chapter in monograph
43

Author:
Kuczyńska Hanna , Barbara Nita-Światłowska
Title:
Uwagi wprowadzające
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1488-1489
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Nr:
2168342705
preface / summary
44

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1930-1947 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342789
chapter in monograph
45

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1962-1971 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342795
chapter in monograph
46

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 2070-2086 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342831
chapter in monograph
47

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1558-1578 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342719
chapter in monograph
48

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 2093-2106 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342839
chapter in monograph
49

Title:
Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1892-1929 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342787
chapter in monograph
50

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 2060-2070 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342829
chapter in monograph
51

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1871-1878 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342781
chapter in monograph
52

Title:
Orzekanie kary łącznej w wyroku łącznym po zmianach normatywnych spowodowanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18.04.2019 r., K 14/17 = Imposition of a Joint Penalty in a Joint Judgment Following the Normative Changes Caused by the Judgment of the Constitutional Tribunal of 18 April 2019, K 14/17
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 2 (2020) , s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168343714
article
53

Title:
Przejęcie i przekazanie ścigania karnego
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1658-1681 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342727
chapter in monograph
54

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 2025-2060 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342821
chapter in monograph
55

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1879-1892 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342783
chapter in monograph
56

Title:
Przepisy końcowe
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 2106-2113 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342843
chapter in monograph
57

Title:
Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1989-2002 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342803
chapter in monograph
58

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 2086-2093 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342833
chapter in monograph
59

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1738-1777 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342735
chapter in monograph
60

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1777-1871 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342755
chapter in monograph
61

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 2002-2025 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342819
chapter in monograph
62

Title:
Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1515-1546 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342711
chapter in monograph
63

Title:
Ochrona praw i wolności konstytucyjnych w drodze bezpośredniego stosowania konstytucji
Source:
Wolność człowieka : problemy filozoficzne i prawne / red. Włodzimierz Hilla - Bydgoszcz: Związek Prawników Polskich ; Okręgowa Izba Adwokacka, [2020], s. 51-76
ISBN:
978-83-939156-1-3
Nr:
2168357988
chapter in book
64

Title:
Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1489-1514 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342703
chapter in monograph
65

Title:
Pytanie prejudycjalne w postępowaniu incydentalnym dotyczącym tymczasowego aresztowania - glosa do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości z 12.02.2019 r., C-8/19 PPU, postępowanie karne przeciwko R.H. = Request for a Preliminary Ruling in Incidental Proceedings Concerning Pre-Trial Detention. Commentary on Court of Justice Judgment of 12 February 2019, C-8/19 PPU, Criminal Procedure Against R.H.
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 9 (180) (2020) , s. 19-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168350430
article
66

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1947-1962 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342793
chapter in monograph
67

Title:
Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1681-1697 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342729
chapter in monograph
68

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1971-1988 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342797
chapter in monograph
69

Title:
Art. 611tg [Państwo wydania orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337415
chapter in book
70

Title:
Art. 607ze [Wykonywanie środka zapobiegawczego]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337255
chapter in book
71

Title:
Art. 607s [Prawo azylu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337193
chapter in book
72

Title:
Art. 607l [Orzekanie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337181
chapter in book
73

Title:
Art. 583 [Przeszukanie pomieszczeń]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336897
chapter in book
74

Title:
Art. 611b [Niedopuszczalność przejęcia i przekazania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337287
chapter in book
75

Title:
Art. 607n [Przekazanie ściganego]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337185
chapter in book
76

Title:
Art. 611fzc [Umorzenie postępowania wykonawczego]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337353
chapter in book
77

Title:
Art. 587 [Odczytywanie protokołów]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336905
chapter in book
78

Title:
Art. 582 [Odesłanie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336893
chapter in book
79

Title:
Art. 589b [Powołanie zespołu śledczego]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336923
chapter in book
80

Title:
Art. 611wd [Zasady wykonania nakazu, właściwość podmiotowa]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337469
chapter in book
81

Title:
Art. 611fs [Wystąpienie na posiedzeniu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337333
chapter in book
82

Title:
Art. 611tb [Tryb rozpoznania sprawy]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337405
chapter in book
83

Title:
Art. 585 [Zakres pomocy]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336901
chapter in book
84

Title:
Art. 589i [Zawiadomienie o uchyleniu postanowienia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336961
chapter in book
85

Title:
Art. 607t [Przekazanie warunkowe]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337195
chapter in book
86

Title:
Art. 601 [Zwrot przedmiotów i dowodów rzeczowych]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337081
chapter in book
87

Title:
Art. 611uj [Koszty]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337459
chapter in book
88

Title:
Art. 607z [Wezwanie do uzupełnienia braków]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337207
chapter in book
89

Title:
Art. 611fi [Kwota uzyskana z wykonania orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337313
chapter in book
90

Title:
Art. 607zb [Zezwolenie na przewóz]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337213
chapter in book
91

Title:
Art. 599 [Wyłączenie ograniczeń]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337077
chapter in book
92

Title:
Art. 611i [Wniosek o zezwolenie na przewóz osoby]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337363
chapter in book
93

Title:
Art. 589r [Szczególny tryb lub forma; przekazanie protokołu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337037
chapter in book
94

Title:
Art. 611tj [Termin wydania postanowienia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337421
chapter in book
95

Title:
Art. 581 [Świadek i biegły]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336891
chapter in book
96

Title:
Art. 589t (uchylony)
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337041
chapter in book
97

Title:
Art. 603a [Wniosek obcego państwa o zastosowanie tymczasowego aresztowania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337087
chapter in book
98

Title:
Art. 607zn [Koszty]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337273
chapter in book
99

Title:
Art. 611we [Uzupełnienie informacji]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337471
chapter in book
100

Title:
Art. 611fw [Przepadek korzyści; odmowa wykonania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337339
chapter in book
101

Title:
Art. 611ts [Koszty]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337437
chapter in book
102

Title:
Art. 611wf [Zażalenie na postanowienie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337473
chapter in book
103

Title:
Art. 607za [Właściwość sądu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337211
chapter in book
104

Title:
Art. 580 [Zrzeczenie się]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336887
chapter in book
105

Title:
Art. 611fze [Koszty wykonania orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337357
chapter in book
106

Title:
Art. 607m [Postanowienie o przekazaniu; terminy]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337183
chapter in book
107

Title:
Art. 614 [Wydatki]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337485
chapter in book
108

Title:
Art. 611fzd [Powiadomienie właściwego sądu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337355
chapter in book
109

Title:
Art. 597 [Zastrzeżenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337073
chapter in book
110

Title:
Art. 607i [Dopuszczalność dalszego przekazania ściganego]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337175
chapter in book
111

Title:
Art. 596 [Zastrzeżenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337071
chapter in book
112

Title:
Art. 611fk [Postanowienie o umorzeniu postępowania wykonawczego]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337317
chapter in book
113

Title:
Art. 607zm [Zawiadomienie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337271
chapter in book
114

Title:
Art. 607f [Zaliczenie na poczet kary]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337169
chapter in book
115

Title:
Art. 611n [Odmowa udzielenia pomocy]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337373
chapter in book
116

Title:
Art. 611fg [Odmowa wykonania orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337309
chapter in book
117

Title:
Art. 607c [Forma nakazu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337165
chapter in book
118

Title:
Art. 611ff [Orzeczenie kary o charakterze pieniężnym]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337307
chapter in book
119

Title:
Art. 592d [Opinia Eurojust]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337059
chapter in book
120

Title:
Art. 611ue [Tryb orzekania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337449
chapter in book
121

Title:
Art. 611tc [Informacja o treści prawa obcego]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337407
chapter in book
122

Title:
Art. 611u [Państwo wykonania orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337439
chapter in book
123

Title:
Art. 611wh [Postanowienie o zaprzestaniu wykonywania nakazu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337477
chapter in book
124

Title:
Art. 592e [Obowiązek zawiadomienia sądu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337061
chapter in book
125

Title:
Art. 611tm [Odpowiednie zastosowanie przepisu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337427
chapter in book
126

Title:
Art. 589s [Terminy; wcześniejsze zwolnienie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337039
chapter in book
127

Title:
Art. 590 [Przejęcie ścigania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337047
chapter in book
128

Title:
Art. 607y [Okoliczności zawieszenia i umorzenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337205
chapter in book
129

Title:
Art. 606 [Zezwolenie na przewóz]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337095
chapter in book
130

Title:
Art. 611tn [Postanowienie o umorzeniu postępowania wykonawczego]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337429
chapter in book
131

Title:
Art. 611te [Skutki uchylenia orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337411
chapter in book
132

Title:
Art. 607j [Niewszczynanie postępowania wykonawczego]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337177
chapter in book
133

Title:
Art. 592a [Wniosek o udzielenie informacji o postępowaniu]]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337053
chapter in book
134

Title:
Art. 611fp [Kontynuowanie postępowania wykonawczego]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337329
chapter in book
135

Title:
Art. 607w [Brak kwalifikacji prawnej w Polsce]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337199
chapter in book
136

Title:
Art. 611c [Postępowanie po przejęciu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337289
chapter in book
137

Title:
Art. 589d [Delegowanie polskiego członka zespołu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336927
chapter in book
138

Title:
Zakres czasowy ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym = The Time Scope of the Binding Force of Law on Counteracting of Sexual Crime
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 1 (2019) , s. 32-42. - Summ.
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168334619
article
139

Title:
Art. 611wa [Skutki wystąpienia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337463
chapter in book
140

Title:
Art. 607zg [Niemożność wniesienia zażalenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337259
chapter in book
141

Title:
Art. 611ud [Państwo wydania orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337447
chapter in book
142

Title:
Art. 611f [Kary pieniężne]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337295
chapter in book
143

Title:
Art. 611ui [Zawiadomienie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337457
chapter in book
144

Title:
Art. 611r [Obecność i udział Prokuratora MTK; samodzielne czynności]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337383
chapter in book
145

Title:
Art. 611fz [Łączne orzekanie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337347
chapter in book
146

Title:
Art. 607a [Europejski nakaz aresztowania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337157
chapter in book
147

Title:
Art. 588 [Udzielanie pomocy]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336907
chapter in book
148

Title:
Art. 611w [Europejski nakaz ochrony]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337461
chapter in book
149

Title:
Art. 611g [Ogólne zobowiązanie do współpracy]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337359
chapter in book
150

Title:
Art. 605a [Baza danych Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337093
chapter in book
151

Title:
Art. 603 [Posiedzenie sądu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337085
chapter in book
152

Title:
Art. 586 [Doręczenie obywatelowi polskiemu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336903
chapter in book
153

Title:
Art. 615 [Pierwszeństwo umowy; zasada wzajemności]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337487
chapter in book
154

Title:
Art. 608 [Wystąpienie z wnioskiem o przejęcie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337277
chapter in book
155

Title:
Art. 611th [Sąd właściwy]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337417
chapter in book
156

Title:
Art. 611wi [Zawiadomienia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337479
chapter in book
157

Title:
Art. 589j [Zażalenie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337025
chapter in book
158

Title:
Art. 589e [Wykorzystanie informacji]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336951
chapter in book
159

Title:
Art. 611tp [Zezwolenie na przewóz sprawcy]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337433
chapter in book
160

Title:
Art. 611a [Postępowanie przed sądem]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337285
chapter in book
161

Title:
Art. 611fb [Kwoty z egzekucji orzeczeń]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337299
chapter in book
162

Title:
Art. 611fj [Wezwanie do potwierdzenia wpłaty]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337315
chapter in book
163

Title:
Art. 589g [Zakres zastosowania, procedura wystąpienia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336957
chapter in book
164

Title:
Art. 592c [Konsultacje]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337057
chapter in book
165

Title:
Art. 611p [Dokument przekazany przez inne państwo lub organizację międzynarodową]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337377
chapter in book
166

Title:
Art. 607 [Wydanie przedmiotów]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337097
chapter in book
167

Title:
Art. 589 [Quasi-list żelazny]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336917
chapter in book
168

Title:
Art. 611fo [Wezwanie do wpłaty na rachunek bankowy]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337327
chapter in book
169

Title:
Art. 579 [Immunitet konsularny]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336881
chapter in book
170

Title:
Art. 607r [Przyczyny fakultatywne odmowy przekazania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337191
chapter in book
171

Title:
Art. 612 [Obowiązek zawiadamiania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337483
chapter in book
172

Title:
Art. 611ta [Zgoda na przekazanie orzeczenia do wykonania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337387
chapter in book
173

Title:
Art. 604 [Niedopuszczalność wydania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337089
chapter in book
174

Title:
Art. 605 [Tymczasowe aresztowanie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337091
chapter in book
175

Title:
Art. 611fn [Wystąpienie do państwa wykonania orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337325
chapter in book
176

Title:
Art. 607b [Niedopuszczalność wydania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337159
chapter in book
177

Title:
Art. 611wc [Niemożność wniesienia zażalenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337467
chapter in book
178

Title:
Art. 607zc [Przekazanie właściwemu organowi]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337215
chapter in book
179

Title:
Wymóg podwójnej karalności oraz zgody skazanego jako przesłanki przejęcia kary pozbawienia wolności do wykonania według konwencji strasburskiej o przekazywaniu osób skazanych = Requirement of Double Punishability and the Sentenced Person's Consent as Conditions for Taking over the Administration of a Penalty of Deprivation of Liberty Pursuant to the Strasbourg Convention on the Transfer of Sentenced Persons
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 9 (168) (2019) , s. 4-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168342697
article
180

Title:
Art. 589a [Przesłuchanie pozbawionego wolności w innym kraju]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336921
chapter in book
181

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita-Światłowska
Title:
Zakaz wstecznego stosowania przepisów prawnokarnych - uwagi w kontekście nowelizacji Kodeksu karnego rozszerzającej domniemanie przestępczego pochodzenia mienia = Prohibition of Retroactive Application of Criminal Law - Comments in the Context of Amending of the Criminal Code Extending the Presumption of Criminal Origin of Property
Source:
Palestra. - nr 3 (2019) , s. 5-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168334605
article
182

Title:
Art. 607zh [Państwo wydania orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337261
chapter in book
183

Title:
Art. 611fa [Wystąpienie do państwa wykonania orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337297
chapter in book
184

Title:
Art. 589ka [Zastosowanie przepisów rozdziału]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337029
chapter in book
185

Title:
Art. 589l [Wykonanie postanowienia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337031
chapter in book
186

Title:
Art. 589v [Zastosowanie przepisów rozdziału]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337045
chapter in book
187

Title:
Art. 611h [Wniosek o dostarczenie osoby]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337361
chapter in book
188

Title:
Art. 607zk [Odmowa wykonania orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337267
chapter in book
189

Title:
Art. 593 [Zgłaszanie wniosków]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337065
chapter in book
190

Title:
Art. 584 [Wyłączenie stosowania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336899
chapter in book
191

Title:
Art. 589p [Powiadomienie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337035
chapter in book
192

Title:
Art. 611fy [Przyczyny zawieszenia postępowania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337345
chapter in book
193

Title:
Art. 589c [Zespół polski]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336925
chapter in book
194

Title:
Art. 611fx [Rozpoznanie sprawy wykonania orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337343
chapter in book
195

Title:
Art. 607zi [Uzupełnienie informacji]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337263
chapter in book
196

Title:
Art. 611wb [Zawiadomienie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337465
chapter in book
197

Title:
Art. 611j [Zastosowanie tymczasowego aresztowania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337365
chapter in book
198

Title:
Art. 611uf [Termin wydania postanowienia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337451
chapter in book
199

Title:
Kształtowanie się europejskiego (unijnego) prawa dowodowego
Source:
System prawa karnego procesowego. T. 8, Dowody. Cz. 2 / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 1615-1680 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8107-996-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342701
chapter in monograph
200

Title:
Art. 611e [Opuszczenie terytorium]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337293
chapter in book
201

Title:
Art. 591 [Przekazanie ścigania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337049
chapter in book
202

Title:
Art. 611tf [Termin przekazania skazanego]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337413
chapter in book
203

Title:
Art. 611tr [Zawiadomienie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337435
chapter in book
204

Title:
Art. 611l [Dalsze dostarczenie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337369
chapter in book
205

Title:
Art. 611fzb [Przeznaczenie uzyskanych kwot]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337351
chapter in book
206

Title:
Art. 610 [Przekazanie cudzoziemca]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337281
chapter in book
207

Title:
Art. 602 [Tok czynności]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337083
chapter in book
208

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita-Światłowska
Title:
Orzekanie pod nieobecność oskarżonego a gwarancje wynikające z przepisów rangi ponadustawowej = Adjudicating in the Absence of the Accused and Guarantees Available with Regulations Above-statutory Rank
Source:
Palestra. - nr 9 (2019) , s. 14-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168342647
article
209

Title:
Art. 611fe [Rozpoznanie przez sąd]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337305
chapter in book
210

Title:
Art. 611t [Państwo wykonania orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337389
chapter in book
211

Title:
Art. 611to [Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337431
chapter in book
212

Title:
Art. 607p [Przyczyny obligatoryjne odmowy wykonania nakazu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337189
chapter in book
213

Title:
Art. 589o [Wstrzymanie wykonania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337033
chapter in book
214

Title:
Art. 611 [Właściwość sądu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337283
chapter in book
215

Title:
Art. 611k [Zgoda na rozszerzone ściganie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337367
chapter in book
216

Title:
Art. 589u [Odszkodowanie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337043
chapter in book
217

Title:
Art. 607e [Dopuszczalność ścigania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337167
chapter in book
218

Title:
Art. 611fza [Wezwanie do potwierdzenia wpłaty]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337349
chapter in book
219

Title:
Art. 611ti [Tryb postępowania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337419
chapter in book
220

Title:
Art. 611tl [Kwalifikacja prawna czynu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337425
chapter in book
221

Title:
Odpowiedzialność karna w rozumieniu Konstytucji RP oraz powiązane z nią konstytucyjne gwarancje ochronne : zakaz podwójnego karania oraz nakaz proporcjonalności
Source:
Artes serviunt vitae sapientia imperat : proces karny sensu largo : rzeczywistość i wyzwania : księga jubileuszowa profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin / red. Radosław Olszewski, Dariusz Świecki, Jarosław Kasiński, Piotr Misztal, Katarzyna Rydz-Sybilak, Amadeusz Małolepszy - Warszawa ; Łódź: Wolters Kluwer Polska ; Uniwersytet Łódzki, 2019, s. 661-671 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8160-925-8 ; 978-83-8142-492-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342699
chapter in monograph
222

Title:
Art. 611fm [Koszty wykonania orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337323
chapter in book
223

Title:
Art. 592f [Ciągłość postępowania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337063
chapter in book
224

Title:
Art. 611o [Dokument zawierający tajemnicę]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337381
chapter in book
225

Title:
Art. 607h [Zajęcie przedmiotów]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337173
chapter in book
226

Title:
Art. 607o [Odroczenie wykonania przekazania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337187
chapter in book
227

Title:
Art. 611uc [Posiedzenie sądu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337445
chapter in book
228

Title:
Art. 589k [Odszkodowanie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337027
chapter in book
229

Title:
Art. 611m [Wykonanie wniosku a zasady polskiego porządku prawnego]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337371
chapter in book
230

Title:
Art. 611td [Zawieszenie postępowania wykonawczego]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337409
chapter in book
231

Title:
Art. 611ub [Zawiadomienie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337443
chapter in book
232

Title:
Art. 589f [Odpowiedzialność za szkodę]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336953
chapter in book
233

Title:
Art. 611d [Zabezpieczenie mienia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337291
chapter in book
234

Title:
Art. 611ft [Zwrot równowartości wypłaconego odszkodowania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337335
chapter in book
235

Title:
Art. 607k [Cele przekazania ściganego]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337179
chapter in book
236

Title:
Art. 609 [Przyjęcie wniosku o przejęcie]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337279
chapter in book
237

Title:
Art. 595 [Wypadki niecierpiące zwłoki]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337069
chapter in book
238

Title:
Art. 611fl [Powiadomienie o treści postanowienia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337321
chapter in book
239

Title:
Art. 607zl [Postanowienie o zaprzestaniu wykonywania orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337269
chapter in book
240

Title:
Art. 611fu [Sąd właściwy do wykonania orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337337
chapter in book
241

Title:
Art. 611ua [Zawieszenie, umorzenie postępowania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337441
chapter in book
242

Title:
Art. 611fd [Powiadomienie o uchyleniu orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337303
chapter in book
243

Title:
Art. 611wj [Koszty]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337481
chapter in book
244

Title:
Art. 607g [Przesłanie odpisu wyroku]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337171
chapter in book
245

Title:
Art. 592 [Konsultacje; przekazanie ścigania w sytuacjach szczególnych]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337051
chapter in book
246

Title:
Art. 611uh [Postanowienie o umorzeniu postępowania wykonawczego]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337455
chapter in book
247

Title:
Art. 607d [Przekazanie nakazu państwu wykonania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337163
chapter in book
248

Title:
Art. 611wg [Odmowa wykonania europejskiego nakazu ochrony]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337475
chapter in book
249

Title:
Art. 607zd [Wystąpienie o wykonanie orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337253
chapter in book
250

Title:
Art. 607x [Łączne rozpoznanie nakazów]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337203
chapter in book
251

Title:
Art. 607u [Obowiązek pouczenia o prawie żądania odpisu orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337197
chapter in book
252

Title:
Art. 611fh [Uczestnicy postępowania; postanowienie sądu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337311
chapter in book
253

Title:
Art. 611fc [Zawieszenie postępowania wykonawczego]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337301
chapter in book
254

Title:
Art. 600 [Odpis wyroku]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337079
chapter in book
255

Title:
Art. 594 [Załączniki do wniosku]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337067
chapter in book
256

Title:
Art. 611tk [Odmowa wydania orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337423
chapter in book
257

Title:
Art. 607zj [Termin wydania postanowienia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337265
chapter in book
258

Title:
Art. 589h [Zwrot dowodów]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336959
chapter in book
259

Title:
Art. 592b [Odpowiedź na wniosek]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337055
chapter in book
260

Title:
Art. 578 [Immunitet dyplomatyczny]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168336873
chapter in book
261

Title:
Art. 607zf [Obowiązek zawiadomienia sądu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337257
chapter in book
262

Title:
Art. 611s [Konsultacje]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337385
chapter in book
263

Title:
Art. 611fr [Okoliczności niezwłocznego zawiadomienia właściwego sądu]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337331
chapter in book
264

Title:
Art. 607wa [Zajęcie i przekazanie dowodów i przedmiotów]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337201
chapter in book
265

Title:
Art. 611ug [Odmowa wykonania orzeczenia]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337453
chapter in book
266

Title:
Art. 598 [Bieg terminu tymczasowego aresztowania]
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Nr:
2168337075
chapter in book
267

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1396-1406 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334635
chapter in monograph
268

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1751-1783 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334703
chapter in monograph
269

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1702-1718 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334681
chapter in monograph
270

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita-Światłowska
Title:
Kara dożywotniego pozbawienia wolności bez dostępu do warunkowego przedterminowego zwolnienia - refleksje w kontekście gwarancji wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka = Life Imprisonment Punishment without Release on Parole in the Context of the Guarantees Arising from the European Convention on Human Rights
Source:
Palestra. - nr 10 (2018) , s. 21-29. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168328879
article
271

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1793-1808 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334711
chapter in monograph
272

Title:
Gwarancyjne elementy zasady państwa prawnego wynikające z art. 2 Konstytucji RP
Source:
Zasada pewności w prawie podatkowym / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 55-66
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8160-098-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330113
chapter in monograph
See main document
273

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1680-1694 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334855
chapter in monograph
274

Author:
Barbara Nita-Światłowska , Andrzej Światłowski
Title:
Ograniczenia orzekania reformatoryjnego sądu odwoławczego w postępowaniu karnym (rozważania z uwzględnieniem perspektywy konstytucyjnej) = Limitations of the Change of First Instance Judgment by the Second Instance Court (a Constitutional Perspective)
Source:
Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 23, nr 1 (2018) , s. 123-137. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168330369
article
275

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1496-1529 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334655
chapter in monograph
276

Title:
Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1460-1496 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334651
chapter in monograph
277

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1664-1680 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334673
chapter in monograph
278

Author:
Barbara Nita-Światłowska , Andrzej Światłowski
Title:
Przeszkoda procesowa z art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. wobec zmian terminów przedawnienia - kontekst konstytucyjny = Procedural Obstacle Specified in Art. 17(1)(6) of the Code of Criminal Procedure in View of Changes of Periods of Limitation (Constitutional Context)
Source:
Państwo i Prawo. - z. 10 (2018) , s. 93-106. - Summ.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330371
article
279

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita-Światłowska
Title:
Tymczasowe aresztowanie ze względu na grożącą oskarżonemu surową karę = Provisional Detention Due to the Potential Severity of Penalty
Source:
Palestra. - nr 6 (2018) , s. 14-25. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168334597
article
280

Title:
Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1446-1460 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334647
chapter in monograph
281

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1731-1751 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334697
chapter in monograph
282

Title:
Przepisy końcowe
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1826-1832 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334721
chapter in monograph
283

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1784-1793 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334705
chapter in monograph
284

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1808-1814 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334715
chapter in monograph
285

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1694-1702 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334677
chapter in monograph
286

Title:
Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1718-1730 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334683
chapter in monograph
287

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1406-1425 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334641
chapter in monograph
288

Title:
Europejski nakaz aresztowania - ograniczona zasada wzajemnego zaufania = European Arrest Warrant : the Limited Principle of Mutual Trust
Source:
Kwartalnik o Prawach Człowieka. - nr 1-2 (25-26) (2018) , s. 5-16. - Streszcz., summ.
Access mode:
Nr:
2168334607
article
289

Title:
Przejęcie i przekazanie ścigania karnego
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1425-1445 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334645
chapter in monograph
290

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1529-1611 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334659
chapter in monograph
291

Title:
Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1631-1664 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334667
chapter in monograph
292

Title:
The Repressive Liability of Collective Entities and the Guarantee Provisions of a Supra-Statutory Rank
Source:
Criminal Corporate Liability / red. Rafał Kierzynka, Karolina Szwarc - Warszawa: Fundacja Wyszehradzka, 2018, s. 39-52
Nr:
2168336563
chapter in book
293

Title:
Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1344-1368 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334617
chapter in monograph
294

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1618-1631 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334663
chapter in monograph
295

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1611-1618 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334661
chapter in monograph
296

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1815-1826 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334717
chapter in monograph
297

Title:
Wprowadzenie
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1343-1344 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334793
preface / summary
298

Title:
Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 3 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1368-1396 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-9651-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334625
chapter in monograph
299

Author:
Andrzej Światłowski , Barbara Nita-Światłowska
Title:
Brexit and the Future of European Criminal Law - a Polish Perspective
Source:
Criminal Law Forum. - vol. 28, iss.2 (2017) , s. 319-324. - Summ.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168324605
article
300

Title:
Karnoprawna ochrona tajności głosowania
Source:
Przegląd Wyborczy : biuletyn informacyjny. - nr 4-6 (2017) , s. 30-43
Access mode:
Nr:
2168324603
unreviewed article
301

Author:
Barbara Nita-Światłowska , Wojciech Hermeliński
Title:
O niedziałaniu prawa wstecz, czyli rozszerzenie domniemania przestępczego pochodzenia mienia
Source:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 66 (4465) (2017) , s. E2-E3
Nr:
2168335719
unreviewed article
302

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita-Światłowska
Title:
Zrozumiałe wątpliwości głowy państwa
Source:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 79 (4478) (2017) , s. B8
Nr:
2168335733
unreviewed article
303

Title:
Przymus adwokacko-radcowski przy wnoszeniu środków zaskarżenia w postępowaniu karnym. Cz. 2 = Obligatory Assistance of a Lawyer by Lodging Legal Remedies in Criminal Proceedings - Part Two
Source:
Palestra. - nr 3 (2017) , s. 61-68. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168322703
article
304

Author:
Barbara Nita-Światłowska , Wojciech Hermeliński
Title:
Prawo do pomocy obrońcy przysługuje zatrzymanemu od początku postępowania
Source:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 46 (4445) (2017) , s. D4-D5
Nr:
2168335717
unreviewed article
305

Title:
Prokuratoria Generalna w postępowaniu karnym
Source:
Prawo i państwo : księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej / red. Leszek Bosek - Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2017, s. 702-721
ISBN:
978-83-7666-546-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324601
chapter in monograph
306

Title:
Ekstradycja obywatela polskiego na podstawie umowy ekstradycyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi = Extradition of Polish Nationals According to the Extradition Treaty between the USA and the Republic of Poland
Source:
Państwo i Prawo. - z. 8 (2017) , s. 62-77. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168322693
article
307

Title:
Przymus adwokacko-radcowski przy wnoszeniu środków zaskarżenia w postępowaniu karnym. Cz. 1 = Obligatory Assistance of a Lawyer by Lodging Legal Remedies in Criminal Proceedings - Part One
Source:
Palestra. - nr 1-2 (2017) , s. 39-51. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168322701
article
308

Author:
Andrzej Światłowski , Barbara Nita-Światłowska
Title:
Optymalizacyjna funkcja postępowań szczególnych a kształt postępowania w sprawach o wykroczenia
Source:
Verba volant, scripta manent : proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016 : księga pamiątkowa poświęcona profesor Monice Zbrojewskiej / red. Tomasz Grzegorczyk, Radosław Olszewski - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 448-459
ISBN:
978-83-8092-595-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324597
chapter in monograph
309

Title:
Możliwość orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności bez dostępu do warunkowego przedterminowego zwolnienia jako przeszkoda ekstradycyjna wynikająca z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka = Possibility of Life Imprisonment without Access to Conditional Early Release as Obstacle to Extradition Resulting from the European Convention on Human Rights
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 6 (141) (2017) , s. 27-33. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168321953
article
310

Title:
Nakaz uwzględnienia w postępowaniu karnym wyroku skazującego zapadłego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej = Requirement of Taking into Account in Criminal Proceedings a Judgment of Conviction Issued in Another EU Member State
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 11 (146) (2017) , s. 20-30. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168321955
article
311

Author:
Barbara Nita-Światłowska , Wojciech Hermeliński
Title:
Jednolitość orzecznictwa jest wartością
Source:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 136 (4535) (2017) , s. B8
Nr:
2168335735
unreviewed article
312

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1388-1397 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334693
chapter in monograph
313

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1607-1619 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334727
chapter in monograph
314

Title:
Teza postanowienia z 26.06.2014 r., I KZP 9/14 (przesłanki tymczasowego aresztowania osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania)
Source:
Państwo i Prawo. - z. 5 (2016) , s. 128-134
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168323211
article
315

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1684-1692 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334745
chapter in monograph
316

Title:
Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1451-1486 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334707
chapter in monograph
317

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1742-1772 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334767
chapter in monograph
318

Title:
Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1708-1721 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334753
chapter in monograph
319

Title:
Przepisy końcowe
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1816-1822 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334787
chapter in monograph
320

Title:
Przesłanki orzeczenia o prawnej niedopuszczalności ekstradycji obywatela polskiego do USA - glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z 30.10.2015 r. (III Kop 14/15)1
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 7 (2016) , s. 36-43. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323209
article
321

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1804-1816 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334785
chapter in monograph
322

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1782-1797 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334779
chapter in monograph
323

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1518-1599 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334719
chapter in monograph
324

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1773-1782 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334773
chapter in monograph
325

Title:
Kto strzeże konstytucji w Niemczech
Source:
Rzeczpospolita. - nr 9 (2016) , s. I-001-I-009
Access mode:
Nr:
2168335695
unreviewed article
326

Title:
Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1335-1358 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334687
chapter in monograph
327

Author:
Tomasz Sroka , Michał Królikowski , Krzysztof Szczucki , Paweł Wiliński , Piotr Karlik , Paweł Grzegorczyk , Karol Weitz , Mikołaj Wild , Witold Borysiak , Michał Balcerzak , Marcin Olszówka , Jacek Sadomski , Barbara Nita-Światłowska
Title:
Wolności i prawa osobiste
Source:
Konstytucja RP. T. 1, Komentarz : art. 1-86 / red. Marek Safjan, Leszek Bosek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 924-1357
Series:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-7365-2
Nr:
2168334885
chapter in monograph
328

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1670-1683 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334739
chapter in monograph
329

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1798-1804 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334781
chapter in monograph
330

Title:
Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1620-1653 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334729
chapter in monograph
331

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita-Światłowska
Title:
Kilka uwag o prawie do obrony w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania karnego z 2016 roku = Some Comments on the Right to Defence in Connection with the Amendment of the Code of Criminal Procedure of 2016
Source:
Palestra. - nr 9 (2016) , s. 12-25. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168335595
article
332

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1486-1518 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334709
chapter in monograph
333

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1692-1708 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334749
chapter in monograph
334

Title:
Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1359-1388 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334691
chapter in monograph
335

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1653-1669 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334733
chapter in monograph
336

Title:
Przejęcie i przekazanie ścigania karnego
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1417-1437 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334699
chapter in monograph
337

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1397-1416 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334695
chapter in monograph
338

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1600-1606 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334723
chapter in monograph
339

Title:
Podmiotowy i przedmiotowy zakres roszczenia odszkodowawczego wynikającego z art. 556 § 1 k.p.k. = Objective and subjective scope of the claim for damages of art. 556 § 1 Polish Code of Criminal Procedure
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 9 (2016) , s. 7-23. - Summ.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323205
article
340

Title:
Wprowadzenie
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1334-1335 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334795
preface / summary
341

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1721-1741 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334757
chapter in monograph
342

Title:
Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 2 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1437-1451 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-8781-9
Nr:
2168334701
chapter in monograph
343

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1441-1459 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334763
chapter in monograph
344

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1801-1810 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334871
chapter in monograph
345

Author:
Barbara Janusz-Pohl , Barbara Nita-Światłowska , Maciej Rogalski
Title:
Formalne negatywne warunki dopuszczalności procesu
Source:
System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu / red. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach - Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 593-839 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-8177-2
Nr:
2168336575
chapter in monograph
346

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1556-1634 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334817
chapter in monograph
347

Title:
Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1403-1432 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334737
chapter in monograph
348

Title:
Przepisy końcowe
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1844-1850 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334879
chapter in monograph
349

Title:
Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1380-1403 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334725
chapter in monograph
350

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1525-1556 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334813
chapter in monograph
351

Title:
Odmienność ujęcia zasady ne bis in idem w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w konwencji wykonawczej z Schengen = The ne bis in idem Principle in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the Convention implementing the Schengen Agreement - the differences
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 3 (2015) , s. 62-79. - Summ.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323073
article
352

Conference:
Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym, Kraków, Polska, od 2014-05-22 do 2014-05-23
Title:
Problem konstytucyjnych ograniczeń pozyskiwania informacji dla celów procesu karnego = Das Problem der verfassungsmäßigen Einschränkungen der Informationserhebung für die Zwecke des Strafprozesses
Source:
Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym = Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess / red. Piotr Hofmański, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Paweł Czarnecki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 269-282. - Artykuł dostępny w językach: pol., ger.
ISBN:
978-83-255-7326-3 ; 978-83-255-7327-0
Nr:
2168323225
chapter in conference materials
353

Title:
Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1653-1700 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334853
chapter in monograph
354

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1441-1459 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334741
chapter in monograph
355

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1715-1723 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334859
chapter in monograph
356

Title:
Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1492-1525 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334783
chapter in monograph
357

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1752-1771 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334865
chapter in monograph
358

Author:
Title:
The Adversarial System in Polish Criminal Proceedings - an Analysis of the Amendments of 1 July 2015
Source:
Osteuropa Recht. - J. 61, H. 4 (2015) , s. 421-428
Nr:
2168334637
article
359

Conference:
Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym, Kraków, Polska, od 2014-05-22 do 2014-05-23
Title:
Wykorzystywanie dowodów pozyskanych za granicą = Verwertung der im Ausland erhobenen Beweise
Source:
Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym = Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess / red. Piotr Hofmański, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Paweł Czarnecki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 283-295. - Artykuł dostępny w językach: pol., ger.
ISBN:
978-83-255-7326-3 ; 978-83-255-7327-0
Nr:
2168323227
chapter in conference materials
360

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1723-1739 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334861
chapter in monograph
361

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1701-1714 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334675
chapter in monograph
362

Title:
Wprowadzenie
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1379-1380 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334883
preface / summary
363

Title:
Przejęcie i przekazanie ścigania karnego
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1459-1478 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334751
chapter in monograph
364

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1826-1832 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334875
chapter in monograph
365

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita
Title:
Prywatność obywateli a "prywatność" władz = Citizens Privacy and the "Privacy" of the Authority
Source:
Palestra. - nr 3-4 (2015) , s. 23-36. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168335589
article
366

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1793-1808 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334873
chapter in monograph
367

Author:
Tomasz Grzegorczyk , Romuald Kmiecik , Barbara Nita-Światłowska
Title:
Mieszane negatywne warunki dopuszczalności procesu
Source:
System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu / red. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach - Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 840-1003 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-8177-2
Nr:
2168336653
chapter in monograph
368

Title:
Stosowanie zasady wzajemnego uznawania w celu ochrony pokrzywdzonego przestępstwem - europejski nakaz ochrony = Application of the Principle of Mutual Recognition in Order to Protect Victims of Crime : European Protection Order
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 6 (2015) , s. 14-23. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323213
article
369

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1640-1653 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334823
chapter in monograph
370

Conference:
Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym, Kraków, Polska, od 2014-05-22 do 2014-05-23
Title:
Ograniczenia w wykorzystywaniu w postępowaniu karnym dowodów przeprowadzonych przez obce organy = Einschränkungen der Verwertbarkeit von den durch fremde Organe durchgeführten Beweisaufnahmen im Strafverfahren
Source:
Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym = Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess / red. Piotr Hofmański, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Paweł Czarnecki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 297-320. - Artykuł dostępny w językach: pol., ger.
ISBN:
978-83-255-7326-3 ; 978-83-255-7327-0
Nr:
2168323229
chapter in conference materials
371

Title:
Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1739-1752 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334863
chapter in monograph
372

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1432-1440 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334759
chapter in monograph
373

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1833-1844 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334877
chapter in monograph
374

Title:
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1771-1801 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334867
chapter in monograph
375

Title:
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1634-1640 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334821
chapter in monograph
376

Author:
Tomasz Grzegorczyk , Dariusz Kala , Barbara Nita-Światłowska , Jerzy Skorupka
Title:
Formalne pozytywne warunki dopuszczalności procesu
Source:
System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu / red. Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach - Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 125-534 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-8177-2
Nr:
2168336565
chapter in monograph
377

Title:
Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów
Source:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1478-1492 - Bibliogr.
Series:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-255-6586-2 ; 978-83-255-6587-9
Nr:
2168334771
chapter in monograph
378

Author:
Barbara Nita-Światłowska , Andrzej R. Światłowski
Title:
Teza wyroku z 11 IV 2012, II KK 254/11 (podstawa zakazu retroakcji w postępowaniu przeciwko podmiotom zbiorowym)
Source:
Państwo i Prawo. - z. 4 (2014) , s. 128-134
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168323219
article
379

Title:
Prawomocność orzeczenia jako element wyznaczający zakres zasady ne bis in idem w art. 54 Konwencji wykonawczej z Schengen = Finally Disposing of a Trial as an Element Delimiting the Scope of the ne bis in idem Principle in Art. 54 of the Convention Implementing the Schengen Agreement
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 5 (2014) , s. 23-30. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168323069
article
380

Title:
Orzeczenia podlegające wykonaniu w trybie określonym w rozdziałach 66a i 66b k.p.k., implementujących decyzję ramową w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym. Cz. 2 = Decisions Enforced Eccording to the Procedure Specified in Chapters 66a and 66b of the Code of Criminal Procedure Implementing the Framework Decision on the Application of the Principle of Mutual Recognition to Financial Penalties. Part 2
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 11 (2014) , s. 20-28. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168323215
article
381

Title:
Orzeczenia podlegające wykonaniu w trybie określonym w rozdziałach 66a i 66b k.p.k., implementujących decyzję ramową w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym. Cz. 1 = Decisions Enforced Eccording to the Procedure Specified in Chapters 66a and 66b of the Code of Criminal Procedure Implementing the Framework Decision on the Application of the Principle of Mutual Recognition to Financial Penalties. Part 1
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 10 (2014) , s. 24-32. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168323217
article
382

Author:
Barbara Nita , Andrzej Światłowski
Title:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 13 września 2012 r. (II AKa 128/12) = Pre-trial Detention in a Foreign State and the Proceedings before a Polish Court : Gloss to the Judgment of Court of Appeal in Szczecin of 13 September, 2012 (II AKa 128/12)
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 9 (2013) , s. 132-140. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168323113
article
383

Title:
Wznowienie postępowania w następstwie stwierdzenia niekonstytucyjności norm a zasada prawomocności orzeczeń sądowych
Source:
Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa / red. Maciej Bernatt, Jakub Królikowski, Michał Ziółkowski - Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2013, s. 167-187
Series:
(Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego ; t. 48)
ISBN:
978-83-87515-72-0
Nr:
2168335471
chapter in monograph
384

Author:
Barbara Nita , Andrzej Światłowski
Title:
Podstawa dowodowa tymczasowego aresztowania
Source:
Państwo i Prawo. - z. 2 (2013) , s. 87-101
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168323111
article
385

Title:
Zawieszenie postępowania przed sądem powszechnym w związku z postępowaniem w przedmiocie kontroli konstytucyjnej przed Trybunałem Konstytucyjnym - obligatoryjne czy fakultatywne? = The Suspension of the Proceedings before the Common Court in Connection with Proceedings before the Constitutional Court on the Constitutional Control - Mandatory or Optional?
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 1 (2013) , s. 7-19. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168323223
article
386

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita
Title:
Pokrzywdzony jako podmiot praw i wolności gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka = Victim as a Subject of Rights and Freedoms Guaranteed by the European Convention on Human Rights
Source:
Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na systemy ochrony praw człowieka oraz międzynarodowe prawo karne i humanitarne / red. Elżbieta Karska - Warszawa: Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013, s. 205-217. - Summ.
Series:
(Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe ; nr 1)
ISBN:
978-8-386156-82-5
Nr:
2168335459
chapter in monograph
387

Author:
Barbara Nita-Światłowska , Andrzej Światłowski
Title:
Odczytanie w postępowaniu karnym protokołu czynności dowodowej przeprowadzonej przed obcym organem = Reading out During a Criminal Trial Reports of Evidence-related Acts Performed before Foreign Authorities
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 2 (2013) , s. 4-11. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168323221
article
388

Author:
Conference:
Profesor Marian Cieślak - dzieło i kontynuacje, Gdańsk, Polska, od 2011-10-11 do 2011-10-12
Title:
Tymczasowe aresztowanie a konstytucyjne gwarancje praw i wolności obywatelskich
Source:
Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje / red. Wojciech Cieślak, Sławomir Steinborn - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013, s. 966-985
ISBN:
978-83-264-4369-5
Nr:
2168335249
chapter in conference materials
389

Title:
Obligatoryjne zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary wobec praw i wolności gwarantowanych konstytucyjnie
Source:
Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej : księga jubileuszowa profesora Jana Skupińskiego / red. Anna Błachnio-Parzych, Jolanta Jakubowska-Hara, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013, s. 108-118
ISBN:
978-83-264-4286-5
Nr:
2168335451
chapter in monograph
390

Author:
Conference:
Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Gródek nad Dunajcem, Polska, od 2012-05-21 do 2012-05-22
Title:
Konstytucyjne gwarancje prawa karnego materialnego oraz procesowego wobec wyzwań integracji europejskiej
Source:
Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich / red. Sławomir Dudzik, Nina Półtorak - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013, s. 475-502
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-4533-0
Nr:
2168335255
chapter in conference materials
391

Author:
Conference:
7th International Conference "Evidence in EU fraud cases", Warszawa, Polska, od 2012-10-18 do 2012-10-19
Title:
From European Evidence Warrant to European Investigation Order
Source:
Evidence in EU Fraud Cases / red. Celina Nowak - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013, s. 171-187
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-4447-0
Nr:
2168335273
chapter in conference materials
392

Author:
Title:
Konsekwencje orzeczenia o niekonstytucyjności normy prawnokarnej ze względu na uchybienia w toku procesu legislacyjnego
Source:
Państwo prawa i prawo karne : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla. T. 1 / red. Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 801-816
ISBN:
978-83-264-3923-0
Nr:
2168335199
chapter in monograph
393

Title:
Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania w związku z ENA = Grounds for Application of Temporary Detention Due to EAW
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 7 (2012) , s. 4-11. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168323065
article
394

Author:
Barbara Nita-Światłowska , Andrzej Światłowski
Title:
Uwzględnianie okresu tymczasowego aresztowania w państwie obcym w postępowaniu przed sądem polskim = Considering the Period of Pre-trial Detention in a Foreign State in Proceedings before a Polish Court
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 11 (2012) , s. 12-19. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168323063
article
395

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 marca 2011 r., III KK 365/10 = Gloss to the Sentence of Supreme Court of 29th March, 2011, III KK 365/10
Source:
Palestra. - nr 3-4 (2012) , s. 158-163
Access mode:
Nr:
2168335521
article
396

Author:
Title:
Czyn zawiniony jako podstawa odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Source:
Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych : księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. T. 1 / red. Andrzej Adamski, Janusz Bojarski, Piotr Chrzczonowicz, Michał Leciak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, s. 553-565
ISBN:
978-83-7780-464-3
Nr:
2168335193
chapter in monograph
397

Author:
Barbara Nita , Andrzej Światłowski
Title:
Kontradyktoryjny proces karny (między prawdą materialną a szybkością postępowania)
Source:
Państwo i Prawo. - z. 1 (2012) , s. 33-49
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168323117
article
398

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita
Conference:
II Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Warszawa, Polska, od 2009-12-10 do 2009-12-11
Title:
Dostęp do informacji publicznej a prawo do swobody wypowiedzi = Access to Public Information and the Right to the Freedom of Expression
Source:
Między wykładnią a tworzeniem prawa : refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych / red. Cezary Mik, Katarzyna Gałka - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 337-349. - Summ.
ISBN:
978-83-7285-629-6
Nr:
2168334815
chapter in conference materials
399

Author:
Title:
Glosa do wyroku z 28 I 2010, IV KO 137/09
Source:
Państwo i Prawo. - z. 2 (2011) , s. 137-143
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227626
article
400

Author:
Barbara Nita , Wojciech Hermeliński
Title:
Prawa i wolności obywatelskie w postępowaniu ekstradycyjnym
Source:
Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. T. 2, Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości / red. Jerzy Jaskiernia - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 775-787. - Summ.
ISBN:
978-83-7611-900-7
Nr:
2168224794
chapter in monograph
401

Author:
Title:
Gwarancyjna funkcja wpisu do Krajowego Rejestru Karnego przy realizacji zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4(31) (2011) , s. 38-49. - Streszcz.
Nr:
2168323231
article
402

Author:
Title:
Ograniczenia w przekazywaniu na podstawie ENA w demokratycznym państwie prawnym. Cz. 1 = Restrictions Upon Surrendering Persons Pursuant to EAW in a Democratic State Ruled by Law. Part 1
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 4 (2011) , s. 4-12. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323119
article
403

Author:
Title:
Ograniczenia w przekazywaniu na podstawie ENA w demokratycznym państwie prawnym. Cz. 2 = Restrictions Upon Surrendering Persons Pursuant to EAW in a Democratic State Ruled by Law. Part 2
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 5 (2011) , s. 4-12. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323123
article
404

Author:
Conference:
6th International Scientific Conference "Fight Against Irregularities - Administrative and Criminal Law Aspects", Warszawa, Polska, od 2011-04-14 do 2011-04-15
Title:
Efficient Protection of the Financial Interests of the European Union - Penal or Administrative Sanctions
Source:
Fight Against EU Fraud : Administrative and Criminal Law Issues / red. Celina Nowak - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2011, s. 83-95
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0716-1
Nr:
2168335245
chapter in conference materials
405

Author:
Title:
Dostęp osoby zatrzymanej do pomocy obrońcy : uwagi w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 10 marca 2009 r. w sprawie Płonka przeciwko Polsce = Access of a Detainee to Legal Assistance : Some Remarks on the ECHR Judgment of 10 March 2009 in Płonka v. Poland
Source:
Palestra. - nr 11-12 (2011) , s. 43-53. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168335519
article
406

Author:
Title:
Zakaz podwójnego karania w ujęciu konstytucyjnym
Source:
Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego. - nr 2(2) (2011) , s. 7-20
Nr:
2168335211
unreviewed article
407

Author:
Title:
Glosa do postanowienia z dnia 5 maja 2009 r. (IV KK 427/08)
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 11-12 (2010) , s. 184-193. - Streszcz.
Nr:
2168323131
article
408

Author:
Title:
Podstawy odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania. Cz. 1 = Grounds for Non-execution of the European Arrest Warrant. Part one
Source:
Palestra. - nr 5-6 (2010) , s. 71-82. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168323067
article
409

Author:
Title:
Orzeczenie ETPCz jako podstawa wznowienia postępowania karnego = ECHR Judgment as the Grounds for Resumption of Criminal Proceedings
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 9 (2010) , s. 4-10. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323127
article
410

Author:
Title:
Podstawy odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania. Cz. 2 = Grounds for Non-execution of the European Arrest Warrant. Part two
Source:
Palestra. - nr 9-10 (2010) , s. 85-93. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168323121
article
411

Author:
Title:
Głos w dyskusji o europejskim kodeksie postępowania karnego
Source:
Europejski kodeks postępowania karnego / red. Piotr Kruszyński, Szymon Pawelec, Marcin Warchoł - Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, 2010, s. 131-141
ISBN:
978-83-927864-9-8
Nr:
2168336007
voice in discussion / interview
412

Author:
Title:
Jurysdykcja TS w trzecim filarze UE - glosa do wyroku TK z 18.02.2009 r.
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 7 (2010) , s. 47-54. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323129
article
413

Author:
Title:
Pro-European Interpretation of Criminal Law Vis-à-vis the Constitutional Standards of the European Union Member States
Source:
Interpretation of Law in the Global World : From Particularism to a Universal Approach / red. Joanna Jemielniak, Przemysław Mikłaszewicz - Berlin; Heidelberg: Springer, 2010, s. 203-229. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-642-04885-2 ; 978-3-642-04886-9
Nr:
2168334671
chapter in monograph
414

Author:
Conference:
Der Sechste Kongress der Societas Iuris Publici Europaei, Budapeszt, Węgry, od 2009-06-04 do 2009-06-07
Title:
Einführende Bemerkungen
Source:
Rechtsstaat, Freiheit und Sicherheit in Europa. Rule of Law, Freedom and Security in Europe. État de droit, liberté et sécurité en Europe / red. Julia Iliopoulos-Strangas, Oliver Diggelmann, Hartmut Bauer - Athens; Baden-Baden; Bruxelles: Ant. N. Sakkoulas Publishers; Nomos Verlagsgesellschaft; Etablissements Emile Bruylant, 2010, s. 3-16
Series:
(Societas Iuris Publici Europaei (SIPE) ; Bd. 6)
ISBN:
978-3-8329-5798-8
Nr:
2168334895
chapter in conference materials
415

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita
Title:
Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka poprzez wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania = Execution of the ECHR Judgments Through the Reopening of Validly Completed Proceedings
Source:
Palestra. - nr 11-12 (2010) , s. 38-48. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168335511
article
416

Author:
Barbara Nita , Andrzej Światłowski
Title:
Linguistic Pluralism and Interpretation of European Law in the Third Pillar, Discussed with Reference to the Example of Article 54 of the Convention Implementing the Schengen Agreement
Source:
Interpretation of Law in the Global World : From Particularism to a Universal Approach / red. Joanna Jemielniak, Przemysław Mikłaszewicz - Berlin; Heidelberg: Springer, 2010, s. 231-250. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-642-04885-2 ; 978-3-642-04886-9
Nr:
2168334685
chapter in monograph
417

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita
Title:
Orzekanie reformatoryjne na podstawie nowych ustaleń faktycznych w postępowaniu karnym
Source:
Państwo i Prawo. - z. 4 (2009) , s. 59-71
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168323133
article
418

Author:
Barbara Nita , Andrzej Światłowski
Title:
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 marca 2008 r. = Gloss to the Decision of Supreme Court of 26th March, 2008, V KK 389/07
Source:
Palestra. - nr 7-8 (2009) , s. 319-329
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168335597
article
419

Author:
Conference:
Ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa, Polska, od 2009-05-07 do 2009-05-09
Title:
Postępowanie karne z udziałem prokuratora europejskiego
Source:
Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej / red. Celina Nowak - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 120-136
ISBN:
978-83-61408-29-1 ; 978-83-89437-30-1
Nr:
2168335467
chapter in conference materials
420

Author:
Title:
Europeizacja prawa karnego a standardy konstytucyjne państw członkowskich Unii Europejskiej = The Europeanisation of Criminal Law and the Constitutional Standards in the Member States of the European Union
Publisher address:
Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, 2009
Physical description:
156 s.; 24 cm
Series:
(Zeszyt Centrum Europejskie Natolin ; z. 34)
Research program:
pracowanie powstało w wyniku badań prowadzonych przez Autorkę w Bibliotece Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji w 2007 r. w ramach programu "Summer Fellowship" w oparciu o grant Centrum Europejskiego Natolin
Access mode:
Nr:
2168323075
publishing series
421

Author:
Title:
Konstytucyjne zakorzenienie zasady nemo tenetur se ipsum accusare
Source:
Rzetelny proces karny : księga jubileuszowa profesor Zofii Świdy / red. Jerzy Skorupka - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 220-234
ISBN:
978-83-7601-787-7
Nr:
2168335449
chapter in monograph
422

Author:
Wojciech Hermeliński , Barbara Nita
Title:
Prawo do obrony w transgranicznym postępowaniu karnym : koncepcja obrońcy europejskiego = The Rights to Defense in Cross-Border Criminal Proceedings : the Concept of Eurodefensor
Source:
Palestra. - nr 5-6 (2009) , s. 44-55. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168335599
article
423

Author:
Anna Dorabialska , Barbara Nita , Andrzej Światłowski
Title:
Zagadnienia parlamentarne w orzecznictwie konstytucyjnym innych państw : Rumunia : orzeczenie Sądu Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie konstytucyjności projektu ustawy o zmianie konstytucji umożliwiającego integrację Rumunii z Unią Europejską, nr 148
Source:
Przegląd Sejmowy. - nr 5(88) (2008) , s. 301-317
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168323149
article
424

Author:
Title:
Ograniczenia ekstradycji po zmianie art. 55 Konstytucji RP a europejski nakaz aresztowania = Limitations on Extradition under Amended Article 55 of Poland's Constitution and the European Arrest Warrant
Source:
Przegląd Sejmowy. - nr 2(85) (2008) , s. 93-112. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168323143
article
425

Author:
Title:
Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym : rozważania na tle prawnoporównawczym z uwzględnieniem perspektywy konstytucyjnej i międzynarodowej oraz powinności wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej = Criminal Proceedings Against Collective Entities = Der Strafprozeß gegen Verbände
Publisher address:
Sopot: Arche, 2008
Physical description:
459 s.; 24 cm
Notes:
Summ., zsfg., Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-89356-42-0
Nr:
2168334851
monograph
426

Author:
Piotr Hofmański , Barbara Kunicka-Michalska , Sławomir Steinborn , Hanna Kuczyńska , Laszlo Miszkolc , Zygmunt Barwina , Lothar Kuhl , Barbara Nita , Stanisław Zabłocki , Michał Hudzik , Adam Górski , Tomasz Ostropolski
Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa "Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej", Warszawa, Polska, od 2007-11-15 do 2007-11-17
Title:
Harmonizacja prawa krajowego z prawem UE w zakresie współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości - zapis dyskusji
Source:
Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej / red. Celina Nowak - Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego ;Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego, 2008, s. 103-112
ISBN:
978-83-920780-1-2
Nr:
2168335743
chapter in conference materials
427

Author:
Title:
Zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne jako sankcja z ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 150-161. - Tytuł numeru: Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych
Nr:
2166478603
article
428

Author:
Title:
Uchylenie immunitetu sędziowskiego (aspekty konstytucyjne)
Source:
Państwo i Prawo. - z. 7 (2008) , s. 35-49
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168323135
article
429

Author:
Title:
Orzeczenia uruchamiające zakaz wynikający z zasady ne bis in idem w art. 54 konwencji wykonawczej z Schengen = Jurisprudence on the ne bis in idem Principle of Article 54 of the Convention Implementing the Schengen Agreement
Source:
Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego. - nr 1 (25) (2008) , s. 5-22. - Summ.
Nr:
51410
article
430

Author:
Title:
Europejski nakaz aresztowania - europeizacja prawa karnego a standardy konstytucyjne państw członkowskich UE
Source:
Państwo i Prawo. - z. 5 (2007) , s. 56-70
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168323151
article
431

Author:
Title:
Artykuł 54 konwencji wykonawczej z Schengen w wyrokach ETS z 28.09.2006 r. w sprawach : C-467/04 postępowanie karne przeciwko Giuseppe Francesco Gasparini i innym oraz C-150/05 Jean Leon Van Straaten przeciwko Niderlandom i Republice Włoskiej
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 9 (2007) , s. 44-52. - Streszcz.
Nr:
2168323145
article
432

Author:
Title:
The Interaction between European Law and National Law in the Case Law of Polish Constitutional Tribunal Judgment from 27 April 2005 (File Reference P 1/05) - Implementation of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States
Source:
Comparing Constitutional Adjudication : a Summer School on Comparative Interpretation of European Constitutional Jurisprudence 2nd Edition - 2007 : the Interaction between European Law and National Law in the Case Law of Constitutional Courts : Poland - Trento: University of Trento. Department of Legal Sciences. Faculty of Law, 2007
Access mode:
Nr:
2168336341
chapter in book
433

Author:
Title:
The Access of the Local Self-Governmental Units to the Polish Constitutional Court
Source:
Comparing Constitutional Adjudication : a Summer School on Comparative Interpretation of European Constitutional Jurisprudence 2nd Edition - 2007 : Constitutional Rights of Local Government : Poland - Trento: University of Trento. Department of Legal Sciences. Faculty of Law, 2007
Access mode:
Nr:
2168336343
chapter in book
434

Author:
Title:
Prawo europejskie a odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych
Source:
Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej : współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych / red. Adam Górski, Andrzej Sakowicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006, s. 108-129
ISBN:
83-7334-568-X
Nr:
2168335235
chapter in monograph
435

Author:
Title:
Recenzje
Source:
Państwo i Prawo. - nr 3 (2006) , s. 113-117
Nr:
2168323171
review
436

Author:
Title:
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2005 r. (sygn. akt III KK 318/05) = Gloss to the Decision of the Supreme Court of 13 December 2005 (Act Call No. III KK 318/05)
Source:
Przegląd Sejmowy. - nr 5(76) (2006) , s. 160-170
Access mode:
Nr:
2168323173
article
437

Author:
Title:
Rob Blekxtoon, Wouter van Ballegooij (red.) Handbook on the European Arrest Warrant Wydawnictwo T.M.C. Asser Press Haga 2005, s. 279
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 10 (2006) , s. 61-64
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168323169
review
438

Author:
Adam Nita , Barbara Nita , Andrzej R. Światłowski
Title:
Odpowiedzialność karna doradcy podatkowego za błędy w składanych deklaracjach podatkowych = The Errors in Tax Declarations as the Ground for the Criminal Liability of the Tax Consultant
Source:
Kwartalnik Prawa Podatkowego. - nr 1 (2006) , s. 77-99. - Streszcz., summ.
Nr:
2168335487
article
439

Author:
Title:
Das Urteil des polnischen Verfassungsgerichtshofs über den Europäischen Haftbefehl
Source:
Eucrim. - 1-2 (2006) , s. 36-39
Nr:
2168335495
article
440

Author:
Title:
Rozstrzyganie problemów wiążących się z kolizją jurysdykcji karnej pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w oparciu o zasadę ne bis in idem
Publisher address:
Warszawa: Centrum Europejskie - Natolin, 2006
Physical description:
76 s.; 21 cm
Series:
(Materiały Robocze / Centrum Europejskie Natolin ; 6 (10)/06)
Nr:
2168336003
book
441

Author:
Title:
O zasadzie ne bis in idem w świetle art. 54 Konwencji wykonawczej z Schengen = On the ne bis in idem Principle in the Light of Art. 45 of the Convention Implementing the Schengen Agreement
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 7 (2006) , s. 4-10. - Summ.
Nr:
2168323153
article
442

Author:
Title:
Andreas Eicker Transstaatliche Strafverfolgung. Ein Beitrag zur Europäisierung, Internationalisierung und Fortentwicklung des Grundsatzes ne bis in idem Wydawnictwo Centaurus St. Gallen-Herbolzheim 2004, 295 s.
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 6 (2006) , s. 61-62
Nr:
2168323167
review
443

Author:
Title:
Zasada ne bis in idem w międzynarodowym obrocie karnym
Source:
Państwo i Prawo. - z. 3 (2005) , s. 18-34
Nr:
2168323071
article
444

Author:
Title:
Maciej Rogalski, Res iudicata jako przesłanka procesu karnego, Rzeszów 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 292 = M. Rogalski : Res iudicata as a Premise in a Criminal Trial
Source:
Palestra. - nr 1-2 (2005) , s. 206-211
Access mode:
Nr:
2168335489
review
445

Author:
Title:
Postępowanie przeciwko podmiotowi zbiorowemu według ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 5 (2004) , s. 65-85
Nr:
2168335477
article
446

Author:
Title:
Ocena prawna zakładów opieki zdrowotnej jako podmiotów ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Source:
Prawo i Medycyna. - vol. 6, nr 2 (15) (2004) , s. 61-87
Nr:
2168336005
article
447

Author:
Title:
Koncepcje odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych w anglo-amerykańskim systemie prawnym
Source:
Prokuratura i Prawo. - nr 2 (2003) , s. 109-124
Nr:
2168323177
article
448

Author:
Conference:
VI Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne "Aktualne problemy prawa medycznego", Warszawa, Polska, od 2003-12-11 do 2003-12-12
Title:
Ocena prawna zakładów opieki zdrowotnej jako podmiotów Ustawy z dn. 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Source:
"Aktualne problemy prawa medycznego" : VI Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne : biuletyn - Warszawa: Abacus. Biuro Promocji Medycznej, 2003, s. 24-46
ISBN:
83-88849-11-5
Nr:
2168336019
chapter in conference materials
449

Author:
Title:
Model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Source:
Państwo i Prawo. - z. 6 (2003) , s. 16-33
Nr:
2168323175
article
450

Author:
Andrzej Światłowski , Barbara Nita
Conference:
Konferencja "Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych", Jastrzębia Góra, Polska, od 2003-10-12 do 2003-10-14
Title:
Wpływ odpowiedzialności karnej osoby fizycznej na postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności prawnej podmiotów zbiorowych
Source:
Apelacja Gdańska. - nr 3 (wydanie specjalne) (2003) , s. 155-181. - Tytuł numeru: Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych
Nr:
2168336025
article
451

Author:
Title:
Materialnoprawne i procesowe założenia ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, cz. 1 = Assumptions of the Act on Responsibility of Collective Entities for Acts Prohibited under Penalty (1)
Source:
Radca Prawny. - R. 16, nr 5 (68) (2003) , s. 38-50
Nr:
2168336009
article
452

Author:
Title:
Konstytucyjne granice zwalczania przestępczości zorganizowanej (rozważania na tle instytucji świadka koronnego)
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 5 (2003) , s. 83-111
Nr:
2168323245
article
453

Author:
Title:
Materialnoprawne i procesowe założenia ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (cz. 2) = Assumptions of the Act on Responsibility of Collective Entities for Acts Prohibited under Penalty - Part 2
Source:
Radca Prawny. - R. 16, nr 6 (69) (2003) , s. 36-47
Nr:
2168336011
article
454

Author:
Title:
Recenzja książki
Source:
Prokuratura i Prawo. - nr 9 (2002) , s. 60-69
Nr:
2168323183
review
455

Author:
Title:
Glosa do uchwały z dnia 4 lipca 2001 r. (III ZP 12/01)
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 5 (2002) , s. 153-165
Nr:
2168323243
article
456

Author:
Title:
Bezpośrednie stosowanie konstytucji a rola sądów w ochronie konstytucyjności prawa
Source:
Państwo i Prawo. - z. 9 (2002) , s. 36-46
Nr:
2168323179
article
457

Author:
Title:
Ustawa o świadku koronnym w świetle postanowień konstytucyjnych = The Key Witness Act in the Light of the Constitution Provisions
Source:
Palestra. - nr 3-4 (2002) , s. 14-24
Access mode:
Nr:
2168335609
article
458

Author:
Title:
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 stycznia 2001 r. P 5/2000 = Votes to the Constitutional Tribunal Judgement of 16 January 2001 P5/2000
Source:
Palestra. - nr 7-8 (2002) , s. 210-215
Access mode:
Nr:
2168336335
article
459

Author:
Title:
Dziedzictwo prawne XX wieku : księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego - pod red.: A. Zolla, J. Stelmacha, J. Halberta = The XX Century Law Heritage : the Memory Book for the 150th Anniversary of the Association of the Library of the Jagiellonian University Law Faculty Students - edited by A. Zoll, J. Stelmach, J. Halbert
Source:
Palestra. - nr 11-12 (2002) , s. 140-142
Access mode:
Nr:
2168336339
review
460

Author:
Title:
Instytucja świadka koronnego a dochodzenie roszczeń cywilnych przez pokrzywdzonego przestępstwem
Source:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 6, z. 2 (2002) , s. 185-194. - Tytuł numeru: Kompensacyjna funkcja prawa karnego : księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Gostyńskiego
Nr:
2168335999
article
461

Author:
Title:
"Prawomocny wyrok sądu, orzeczony za przestępstwo z winy umyślnej" jako przesłanka wygaśnięcia mandatu radnego
Source:
Casus. - nr 25 (2002) , s. 33-35
Nr:
2168336013
article
462

Author:
Title:
Przedmiotowy zakres podsłuchu procesowego
Source:
Prokuratura i Prawo. - nr 9 (2002) , s. 60-69
Nr:
2168323181
article
463

Title:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Number:
R. 6, z . 2
Redakcja:
Waltoś Stanisław
, Trzaska Patrycja
, Żurek Michał
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002
Nr:
2168336001
journal / series editorial
464

Author:
Title:
Organizacja systemu wymiaru sprawiedliwości w Republice Federalnej Niemiec
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 2 (2001) , s. 132-140
Nr:
2168323241
article
465

Author:
Barbara Nita , Andrzej R. Światłowski
Title:
Zakaz łącznego stosowania przepisów ustawy nowej oraz ustawy dawnej na tle art. 4 § 1 k.k.
Source:
Prokuratura i Prawo. - nr 3 (2001) , s. 32-60
Nr:
2168323185
article
466

Author:
Title:
Skarga konstytucyjna w Republice Federalnej Niemiec : (w świetle danych statystycznych oraz orzecznictwa niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego) = The Constitutional Complaint in the Federal Republic of Germany : (in Light of Statistical Data as well as Rulings of the German Federal Constitutional Tribunal)
Source:
Przegląd Sejmowy. - R. 9, nr 2 (43) (2001) , s. 58-70. - Summ.
Nr:
2168335491
article
467

Author:
Andrzej R. Światłowski , Barbara Nita
Title:
Prawo do obrony podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej w k.k.s. = The Right to Defence of the Subsidiary Liable Subject in Fiscal Criminal Law
Source:
Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności : księga ku czci profesora Stanisława Waltosia / red. Janina Czapska, Andrzej Gaberle, Andrzej Światłowski, Andrzej Zoll - Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000, s. 342-353. - Summ.
ISBN:
83-88296-42-6
Nr:
2168335223
chapter in monograph
468

Author:
Title:
Skarga konstytucyjna jako środek prawny umożliwiający korektę prawomocnego orzeczenia wydanego w postępowaniu karnym
Source:
Środki zaskarżenia w procesie karnym : księga pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa Dody / red. Andrzej Gaberle, Stanisław Waltoś - Kraków: Zakamycze, 2000, s. 427-447
ISBN:
83-88551-12-4 ; 83-88551-13-2
Nr:
2168323237
chapter in monograph
469

Author:
Title:
Zawieszenie postępowania karnego w związku z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 1 (2000) , s. 3-15
Nr:
2168331171
article
470

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 18 lutego 1999 r., II AKa 2/99 = Gloss to the Decision of the Appeal Court in Cracow from February 18th 1999, II AKa 2/99
Source:
Palestra. - nr 9-10 (2000) , s. 192-201
Access mode:
Nr:
2168335509
article
471

Author:
Title:
Jeszcze o dopuszczalności skargi konstytucyjnej od orzeczenia wydanego w postępowaniu karnym = More about Admissability of Constitution Complaint from Decision Made in Penal Proceedings
Source:
Palestra. - nr 7-8 (2000) , s. 90-101
Access mode:
Nr:
2168335659
polemic
472

Author:
Title:
Postępowania odwoławcze
Source:
Postępowanie karne : przebieg / red. Andrzej R. Światłowski - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 1999, s. 177-226 - Bibliogr.
Series:
(Skrypty Becka ; z. 10)
ISBN:
83-7110-322-0
Nr:
2168335473
chapter in academic script
473

Author:
Title:
Status i organizacja niemieckiego Związkowego Sądu Konstytucyjnego = Status and Structure of the German Federal Constitutional Court
Source:
Palestra. - nr 9-10 (1999) , s. 138-144
Nr:
2168335529
article
474

Author:
Title:
Trybunał Konstytucyjny a proces karny
Publisher address:
Kraków: Zakamycze, 1999
Physical description:
284 s.; 21 cm
ISBN:
83-7211-086-7
Nr:
2168323239
monograph
475

Author:
Title:
Wpływ Trybunału Konstytucyjnego na prawomocnie zakończone postępowanie karne = Influence of the Constitutional Court on Legally Binding Penal Proceedings
Source:
Palestra. - nr 12-1 (1999) , s. 56-67
Nr:
2168335527
article
476

Author:
Title:
Trybunał Konstytucyjny w Polsce oraz Związkowy Sąd Konstytucyjny w Niemczech jako czynnik wpływający na jednolitość orzecznictwa sądowego
Source:
Jednolitość orzecznictwa w sprawach karnych / red. Stanisław Waltoś - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1998, s. 292-339
ISBN:
83-7211-061-1
Nr:
2168335461
chapter in monograph
477

Title:
Kodeks wykroczeń postępowania w sprawach o wykroczenia : Ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń. Przepisy wykonawcze i związkowe
Edition:
Wyd. 2
Opracowanie:
Waltoś Stanisław
, Wrona Zbigniew
, Światłowski Andrzej
Publisher address:
Bielsko-Biała: PPU Park, 1996
Physical description:
279 s.: il.; 18 cm
ISBN:
83-85330-80-1
Nr:
2168336543
478

Title:
Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy : Europejska Konwencja Praw Człowieka. Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego : przepisy wykonawcze, skorowidz
Edition:
Wyd. 5
Opracowanie:
Waltoś Stanisław
, Światłowski Andrzej
Publisher address:
Bielsko-Biała: PPU Park, 1996
Physical description:
607 s.; 18 cm
ISBN:
83-85330-96-8
Nr:
2168336531
479

Title:
Kodeks wykroczeń postępowania w sprawach o wykroczenia : Ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń. Przepisy wykonawcze i związkowe
Opracowanie:
Waltoś Stanisław
, Wrona Zbigniew
, Światłowski Andrzej
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo "Park", 1995
Physical description:
267 s.: il.; 18 cm
ISBN:
83-85330-74-7
Nr:
2168336535
480

Author:
Title:
Problemy reformy prawa karnego. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Bojarskiego i Edwarda Skrętowicza. Wyd. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1993, s. 387
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 5 (1995) , s. 66-69
Nr:
2168336527
review
481

Title:
Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy : Europejska Konwencja Praw Człowieka. Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego : przepisy wykonawcze, skorowidz
Opracowanie:
Waltoś Stanisław
, Światłowski Andrzej
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo "Park", 1995
Physical description:
727 s.; 18 cm
ISBN:
83-85330-62-3
Nr:
2168336529
482

Author:
Title:
Intertemporalne następstwa zmiany ustawy karnej po prawomocnym orzeczeniu
Source:
Studenckie Zeszyty Prawnicze. - z. 2 (1995) , s. 83-90
Series:
(Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 10)
Nr:
2168335479
article
483

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 1992 roku (II KRN 446/91) OSNKW nr 5-6 z 1992 roku, poz. 43
Source:
Studenckie Zeszyty Prawnicze. - z. 2 (1995) , s. 111-115
Series:
(Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 10)
Nr:
2168335483
article
484

Author:
Title:
Kazus z zakresu prawa karnego - fałszywi pośrednicy
Source:
Edukacja Prawnicza. - R. 1, nr 6 (1994) , s. 135-137
Nr:
2168336017
unreviewed article
485

Author:
Title:
Mienie społeczne - jak długo jeszcze?
Source:
Palestra. - nr 3-4 (1994) , s. 23-29
Nr:
2168335525
article
486

Author:
Barbara Nita , Andrzej R. Światłowski
Title:
O retroaktywności prawa karnego : (uwagi polemiczne na tle artykułu W. Wróbla)
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 3 (1994) , s. 41-48
Nr:
2168335493
polemic
487

Author:
Title:
Uniwersytet Jagielloński
Source:
Edukacja Prawnicza. - R. 1, nr 1, s. 20-21
Nr:
2168336015
varia
488

Author:
Barbara Nita , Andrzej R. Światłowski
Title:
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 lutego 1994 r. II AKz 54/94
Source:
Palestra. - nr 11 (1994) , s. 184-189
Nr:
2168335613
article
1
Zapewnione gwarancje / Wojciech Hermeliński, Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // Rzeczpospolita. - nr 43 (2022), s. D3. - ISSN 0208-9130
2
Czyżby to była nieustanna inwigilacja? / Wojciech Hermeliński, Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // Rzeczpospolita. - nr 3 (2022), s. A14. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/opinie-prawne/art19256411-hermelinski-nita-swiatlowska-czyzby-to-byla-nieustanna-inwigilacja. - ISSN 0208-9130
3
Tu nie ma nic do ukrycia / Wojciech Hermeliński, Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // Rzeczpospolita [on-line]. - nr 96 (12251) (2022), s. D2. - Artykuł nie został zamieszczony w wersji drukowanej. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/rzecz-o-prawie/art36133851-hermelinski-nita-swiatlowska-tu-nie-ma-nic-do-ukrycia. - ISSN 0208-9130
4
Prawo pokrzywdzonego do uzyskania statusu oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego = The Right of a Victim to Become an Auxiliary Prosecutor / Wojciech Hermeliński, Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // Przegląd Sądowy. - nr 2 (2022), s. 23-38. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/prawo-pokrzywdzonego-do-uzyskania-statusu-oskarzyciela-posilkowego-151406475Wstęp: Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/prawo-pokrzywdzonego-do-uzyskania-statusu-oskarzyciela-posilkowego-151406475Wstęp: . - ISSN 0867-7255
5
Brexit a obowiązywanie zasady specjalności w odniesieniu do osób uprzednio przekazanych na podstawie europejskiego nakazu aresztowania = Brexit and the Application of the Specialty Rule to Persons Previously Surrendered on the Basis of the European Arrest Warrant / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA, Andrzej Światłowski // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 5 (200) (2022), s. 30-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/europejski-przeglad-sadowy-5-2022Wstęp: Spis treści: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/europejski-przeglad-sadowy-5-2022Wstęp: . - ISSN 1895-0396
6
Orzekanie o kosztach za pomoc prawną z urzędu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.04.2020 r., SK 66/19 = Adjudicating on the Costs of Legal Aid ex officio after the Judgment of the Constitutional Tribunal of 23 April 2020, SK 66/19 / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // Przegląd Sądowy. - nr 5 (2022), s. 44-63. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/przeglad-sadowy-5-2022Wstęp: . - ISSN 0867-7255
7
Wprowadzenie / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1523-1524. - ISBN 978-83-8235-215-3
8
Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1737-1780. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
9
Przejęcie i przekazanie ścigania karnego / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1697-1719. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
10
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia / Barbara Nita-Światłowska // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1594-1615. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
11
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 2110-2120. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
12
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1820-1918. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
13
Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1720-1736. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
14
Pozornie pokrzywdzony w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych : czwarty wierzchołek trójkąta? / red. Andrzej Światłowski, Paweł Czarnecki. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Monografie Prawnicze). - S. 255-276. - ISBN 978-83-8235-192-7 ; 978-83-8235-193-4. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/9/19900-pokrzywdzony-jako-uczestnik-postepowan-represyjnych-czwarty-wierzcholek-trojkata-pawel-czarnecki-spis.pdfWstęp:
15
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1919-1926. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
16
Współpraca, nie hierarchia / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA, Wojciech Hermeliński // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 118 (dodatek Prawnik) (2021), s. D4. - ISSN 2080-6744
17
Przepisy końcowe / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 2156-2163. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
18
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 2143-2155. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
19
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 2075-2110. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
20
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 2020-2038. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
21
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 2136-2143. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
22
Prawo do pomocy obrońcy bezpośrednio po zatrzymaniu / Wojciech Hermeliński, Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // Palestra Świętokrzyska. - nr 57-58 (2021), s. 36-41. - Pełny tekst: http://www.ora.kielce.pl/data/Pliki/121_PALESTRA___wietokrzyska__nr_57-58_2022_r..pdf. - ISSN 1898-5467
23
Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1524-1550. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
24
Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1550-1583. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
25
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1926-1939. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
26
Tymczasowe aresztowanie : glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 17.07.2019 r., S 3/19 = Pre-trial Detention : Commentary on the Order of the Constitutional Tribunal of 17 July 2019, S 3/19 / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // Przegląd Sądowy. - nr 4 (2021), s. 105-112. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/glosy/tymczasowe-aresztowanie-glosa-do-postanowienia-tk-z-dnia-17-lipca-2019-386263442Wstęp: . - ISSN 0867-7255
27
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 2120-2136. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
28
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1997-2012. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
29
Tryb ścigania przestępstw wymienionych w art. 294 § 1 k.k. popełnionych na szkodę osoby najbliższej = Method of Prosecuting for the Offences Specified in Article 294 § 1 of the Penal Code if a Victim is a Family Member of the Perpetrator / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA, Andrzej Światłowski // Przegląd Sądowy. - nr 7-8 (2021), s. 7-24. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/przeglad-sadowy-7-8-2021Wstęp: Spis treści: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/przeglad-sadowy-7-8-2021Wstęp: . - ISSN 0867-7255
30
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1583-1594. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
31
Orzeczenie sądowe wydane z udziałem sędziego powołanego wadliwie a naruszenie prawa do sądu gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka - glosa do wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.12.2020 r., 26374/18, Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii = Court Judgment Issued with the Participation a Judge Whose Appointment was Flawed in the Context of Infringing the Right to a Fair Trial Guaranteed by Article 6(1) of the Convention for the Protection of Human Rights. Commentary on Judgment of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights of 1 December 2020, Application No. 26374/18, Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland / Wojciech Hermeliński, Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 5 (188) (2021), s. 38-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/glosy/orzeczenie-sadowe-wydane-z-udzialem-sedziego-powolanego-wadliwie-a-386267293Wstęp: Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/glosy/orzeczenie-sadowe-wydane-z-udzialem-sedziego-powolanego-wadliwie-a-386267293Wstęp: . - ISSN 1895-0396
32
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1977-1996. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
33
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 2012-2020. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
34
Bezpośrednie lub pośrednie instrumenty wpływu Prokuratora Generalnego na postępowanie karne = Direct or Indirect Instruments of Influence of the Public Prosecutor General on Penal Proceedings / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Minister Sprawiedliwości a prokuratura : w poszukiwaniu optymalnego modelu relacji / red. Michał Mistygacz, Grzegorz Kuca, Piotr Mikuli. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2021. - (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 9). - S. 307-331. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8138-373-8 ; 978-83-8138-374-5
35
Pokrzywdzony w postępowaniu przeciwko podmiotom zbiorowym ponoszącym odpowiedzialność za czyny zabronione pod groźbą kary / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych : czwarty wierzchołek trójkąta? / red. Andrzej Światłowski, Paweł Czarnecki. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Monografie Prawnicze). - S. 575-602. - ISBN 978-83-8235-192-7 ; 978-83-8235-193-4
36
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 2052-2075. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
37
Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1939-1977. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
38
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1780-1819. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
39
Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 5 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 2039-2052. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-215-3
40
Karnoprocesowe i wykonawcze aspekty związane z orzekaniem środków zabezpieczających ze szczególnym uwzględnieniem środka polegającego na pobycie w zakładzie psychiatrycznym / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Środki zabezpieczające : pokłosie XVI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego / red. Jarosław Majewski. - Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2020. - S. 81-101. - ISBN 978-83-8090-766-9 ; 978-83-8090-767-6
41
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1547-1558. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
42
Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1697-1738. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
43
Uwagi wprowadzające / Hanna Kuczyńska, Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1488-1489. - ISBN 978-83-8158-935-2
44
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1930-1947. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
45
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1962-1971. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
46
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 2070-2086. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
47
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia / Barbara Nita-Światłowska // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1558-1578. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
48
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 2093-2106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
49
Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1892-1929. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
50
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 2060-2070. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
51
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1871-1878. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
52
Orzekanie kary łącznej w wyroku łącznym po zmianach normatywnych spowodowanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18.04.2019 r., K 14/17 = Imposition of a Joint Penalty in a Joint Judgment Following the Normative Changes Caused by the Judgment of the Constitutional Tribunal of 18 April 2019, K 14/17 / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // Przegląd Sądowy. - nr 2 (2020), s. 47-60. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777534/2020/2/tocWstęp: . - ISSN 0867-7255
53
Przejęcie i przekazanie ścigania karnego / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1658-1681. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
54
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 2025-2060. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
55
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1879-1892. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
56
Przepisy końcowe / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 2106-2113. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
57
Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1989-2002. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
58
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 2086-2093. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
59
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1738-1777. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
60
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1777-1871. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
61
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 2002-2025. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
62
Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1515-1546. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
63
Ochrona praw i wolności konstytucyjnych w drodze bezpośredniego stosowania konstytucji / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Wolność człowieka : problemy filozoficzne i prawne / red. Włodzimierz Hilla. - Bydgoszcz: Związek Prawników Polskich ; Okręgowa Izba Adwokacka, [2020]. - S. 51-76. - ISBN 978-83-939156-1-3
64
Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1489-1514. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
65
Pytanie prejudycjalne w postępowaniu incydentalnym dotyczącym tymczasowego aresztowania - glosa do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości z 12.02.2019 r., C-8/19 PPU, postępowanie karne przeciwko R.H. = Request for a Preliminary Ruling in Incidental Proceedings Concerning Pre-Trial Detention. Commentary on Court of Justice Judgment of 12 February 2019, C-8/19 PPU, Criminal Procedure Against R.H / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 9 (180) (2020), s. 19-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zawartosc-numerow-eps/2307-europejski-przeglad-sadowy-9-2020Wstęp: . - ISSN 1895-0396
66
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1947-1962. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
67
Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1681-1697. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
68
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1971-1988. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-935-2
69
Art. 611tg [Państwo wydania orzeczenia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
70
Art. 607ze [Wykonywanie środka zapobiegawczego] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
71
Art. 607s [Prawo azylu] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
72
Art. 607l [Orzekanie] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
73
Art. 583 [Przeszukanie pomieszczeń] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
74
Art. 611b [Niedopuszczalność przejęcia i przekazania] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
75
Art. 607n [Przekazanie ściganego] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
76
Art. 611fzc [Umorzenie postępowania wykonawczego] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
77
Art. 587 [Odczytywanie protokołów] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
78
Art. 582 [Odesłanie] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
79
Art. 589b [Powołanie zespołu śledczego] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
80
Art. 611wd [Zasady wykonania nakazu, właściwość podmiotowa] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
81
Art. 611fs [Wystąpienie na posiedzeniu] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
82
Art. 611tb [Tryb rozpoznania sprawy] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
83
Art. 585 [Zakres pomocy] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
84
Art. 589i [Zawiadomienie o uchyleniu postanowienia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
85
Art. 607t [Przekazanie warunkowe] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
86
Art. 601 [Zwrot przedmiotów i dowodów rzeczowych] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
87
Art. 611uj [Koszty] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
88
Art. 607z [Wezwanie do uzupełnienia braków] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
89
Art. 611fi [Kwota uzyskana z wykonania orzeczenia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
90
Art. 607zb [Zezwolenie na przewóz] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
91
Art. 599 [Wyłączenie ograniczeń] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
92
Art. 611i [Wniosek o zezwolenie na przewóz osoby] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
93
Art. 589r [Szczególny tryb lub forma; przekazanie protokołu] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
94
Art. 611tj [Termin wydania postanowienia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
95
Art. 581 [Świadek i biegły] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
96
Art. 589t (uchylony) / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
97
Art. 603a [Wniosek obcego państwa o zastosowanie tymczasowego aresztowania] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
98
Art. 607zn [Koszty] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
99
Art. 611we [Uzupełnienie informacji] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
100
Art. 611fw [Przepadek korzyści; odmowa wykonania] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
101
Art. 611ts [Koszty] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
102
Art. 611wf [Zażalenie na postanowienie] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
103
Art. 607za [Właściwość sądu] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
104
Art. 580 [Zrzeczenie się] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
105
Art. 611fze [Koszty wykonania orzeczenia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
106
Art. 607m [Postanowienie o przekazaniu; terminy] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
107
Art. 614 [Wydatki] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
108
Art. 611fzd [Powiadomienie właściwego sądu] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
109
Art. 597 [Zastrzeżenia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
110
Art. 607i [Dopuszczalność dalszego przekazania ściganego] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
111
Art. 596 [Zastrzeżenia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
112
Art. 611fk [Postanowienie o umorzeniu postępowania wykonawczego] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
113
Art. 607zm [Zawiadomienie] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
114
Art. 607f [Zaliczenie na poczet kary] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
115
Art. 611n [Odmowa udzielenia pomocy] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
116
Art. 611fg [Odmowa wykonania orzeczenia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
117
Art. 607c [Forma nakazu] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
118
Art. 611ff [Orzeczenie kary o charakterze pieniężnym] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
119
Art. 592d [Opinia Eurojust] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
120
Art. 611ue [Tryb orzekania] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
121
Art. 611tc [Informacja o treści prawa obcego] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
122
Art. 611u [Państwo wykonania orzeczenia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
123
Art. 611wh [Postanowienie o zaprzestaniu wykonywania nakazu] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
124
Art. 592e [Obowiązek zawiadomienia sądu] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
125
Art. 611tm [Odpowiednie zastosowanie przepisu] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
126
Art. 589s [Terminy; wcześniejsze zwolnienie] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
127
Art. 590 [Przejęcie ścigania] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
128
Art. 607y [Okoliczności zawieszenia i umorzenia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
129
Art. 606 [Zezwolenie na przewóz] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
130
Art. 611tn [Postanowienie o umorzeniu postępowania wykonawczego] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
131
Art. 611te [Skutki uchylenia orzeczenia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
132
Art. 607j [Niewszczynanie postępowania wykonawczego] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
133
Art. 592a [Wniosek o udzielenie informacji o postępowaniu]] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
134
Art. 611fp [Kontynuowanie postępowania wykonawczego] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
135
Art. 607w [Brak kwalifikacji prawnej w Polsce] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
136
Art. 611c [Postępowanie po przejęciu] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
137
Art. 589d [Delegowanie polskiego członka zespołu] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
138
Zakres czasowy ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym = The Time Scope of the Binding Force of Law on Counteracting of Sexual Crime / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // Przegląd Sądowy. - nr 1 (2019), s. 32-42. - Summ. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777534/2019/1/tocWstęp: . - ISSN 0867-7255
139
Art. 611wa [Skutki wystąpienia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
140
Art. 607zg [Niemożność wniesienia zażalenia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
141
Art. 611ud [Państwo wydania orzeczenia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
142
Art. 611f [Kary pieniężne] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
143
Art. 611ui [Zawiadomienie] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
144
Art. 611r [Obecność i udział Prokuratora MTK; samodzielne czynności] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
145
Art. 611fz [Łączne orzekanie] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
146
Art. 607a [Europejski nakaz aresztowania] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
147
Art. 588 [Udzielanie pomocy] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
148
Art. 611w [Europejski nakaz ochrony] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
149
Art. 611g [Ogólne zobowiązanie do współpracy] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
150
Art. 605a [Baza danych Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
151
Art. 603 [Posiedzenie sądu] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
152
Art. 586 [Doręczenie obywatelowi polskiemu] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
153
Art. 615 [Pierwszeństwo umowy; zasada wzajemności] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
154
Art. 608 [Wystąpienie z wnioskiem o przejęcie] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
155
Art. 611th [Sąd właściwy] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
156
Art. 611wi [Zawiadomienia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
157
Art. 589j [Zażalenie] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
158
Art. 589e [Wykorzystanie informacji] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
159
Art. 611tp [Zezwolenie na przewóz sprawcy] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
160
Art. 611a [Postępowanie przed sądem] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
161
Art. 611fb [Kwoty z egzekucji orzeczeń] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
162
Art. 611fj [Wezwanie do potwierdzenia wpłaty] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
163
Art. 589g [Zakres zastosowania, procedura wystąpienia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
164
Art. 592c [Konsultacje] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
165
Art. 611p [Dokument przekazany przez inne państwo lub organizację międzynarodową] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
166
Art. 607 [Wydanie przedmiotów] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
167
Art. 589 [Quasi-list żelazny] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
168
Art. 611fo [Wezwanie do wpłaty na rachunek bankowy] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
169
Art. 579 [Immunitet konsularny] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
170
Art. 607r [Przyczyny fakultatywne odmowy przekazania] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
171
Art. 612 [Obowiązek zawiadamiania] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
172
Art. 611ta [Zgoda na przekazanie orzeczenia do wykonania] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
173
Art. 604 [Niedopuszczalność wydania] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
174
Art. 605 [Tymczasowe aresztowanie] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
175
Art. 611fn [Wystąpienie do państwa wykonania orzeczenia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
176
Art. 607b [Niedopuszczalność wydania] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
177
Art. 611wc [Niemożność wniesienia zażalenia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
178
Art. 607zc [Przekazanie właściwemu organowi] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
179
Wymóg podwójnej karalności oraz zgody skazanego jako przesłanki przejęcia kary pozbawienia wolności do wykonania według konwencji strasburskiej o przekazywaniu osób skazanych = Requirement of Double Punishability and the Sentenced Person's Consent as Conditions for Taking over the Administration of a Penalty of Deprivation of Liberty Pursuant to the Strasbourg Convention on the Transfer of Sentenced Persons / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 9 (168) (2019), s. 4-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zawartosc-numerow-eps/1799-europejski-przeglad-sadowy-5-2034Wstęp: . - ISSN 1895-0396
180
Art. 589a [Przesłuchanie pozbawionego wolności w innym kraju] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
181
Zakaz wstecznego stosowania przepisów prawnokarnych - uwagi w kontekście nowelizacji Kodeksu karnego rozszerzającej domniemanie przestępczego pochodzenia mienia = Prohibition of Retroactive Application of Criminal Law - Comments in the Context of Amending of the Criminal Code Extending the Presumption of Criminal Origin of Property / Wojciech Hermeliński, Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // Palestra. - nr 3 (2019), s. 5-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/3-2019/artykul/zakaz-wstecznego-stosowania-przepisow-prawnokarnych-uwagi-w-kontekscie-nowelizacji-kodeksu-karnego-rozszerzajacej-domniemanie-przestepczego-pochodzenia-mienia. - ISSN 0031-0344
182
Art. 607zh [Państwo wydania orzeczenia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
183
Art. 611fa [Wystąpienie do państwa wykonania orzeczenia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
184
Art. 589ka [Zastosowanie przepisów rozdziału] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
185
Art. 589l [Wykonanie postanowienia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
186
Art. 589v [Zastosowanie przepisów rozdziału] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
187
Art. 611h [Wniosek o dostarczenie osoby] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
188
Art. 607zk [Odmowa wykonania orzeczenia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
189
Art. 593 [Zgłaszanie wniosków] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
190
Art. 584 [Wyłączenie stosowania] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
191
Art. 589p [Powiadomienie] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
192
Art. 611fy [Przyczyny zawieszenia postępowania] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
193
Art. 589c [Zespół polski] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
194
Art. 611fx [Rozpoznanie sprawy wykonania orzeczenia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
195
Art. 607zi [Uzupełnienie informacji] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
196
Art. 611wb [Zawiadomienie] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
197
Art. 611j [Zastosowanie tymczasowego aresztowania] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
198
Art. 611uf [Termin wydania postanowienia] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
199
Kształtowanie się europejskiego (unijnego) prawa dowodowego / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: System prawa karnego procesowego. T. 8, Dowody. Cz. 2 / red. nauk. Jerzy Skorupka. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - S. 1615-1680. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8107-996-9
200
Art. 611e [Opuszczenie terytorium] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
201
Art. 591 [Przekazanie ścigania] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]
202
Art. 611tf [Termin przekazania skazanego] / B. NITA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz [on-line] / red. Jerzy Skorupka. - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019. - [1 ekran]