Publications of the selected author

Węgrzynowicz Piotr ORCID

College of Economy and Public Administration, Institute of Spatial Development and Urban Studies, Department of Social and Economic Geography

1

Title:
Rola krajobrazu w zarządzaniu wizerunkiem jednostki terytorialnej = Role of Landscape in City's Image Management
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 392-400. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333913
article
See main document
2

Title:
Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie = Residents of the City Towards Self-governing Districts - an Example of Districts VIII Dębniki and X Swoszowice in Kraków
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 254-271. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333891
article
See main document
3

Title:
Wyścig desperatów : optymalizacja drogi do przystanku autobusowego na przykładzie wybranego terenu peryferyjnego w Krakowie = Race of Desperadoes : Optimization of the Path to the Bus Stop in the Case of a Chosen Suburban Area in Kraków
Source:
Architectus. - nr 4(52) (2017) , s. 79-88. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168329355
article
4

Title:
The Analysis of Landscape Exposures of Entry Roads to the City on the Example of Southern Wrocław = Analiza ekspozycji krajobrazowych dróg wjazdowych do miasta na przykładzie południowego Wrocławia
Source:
Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture. - vol. 54, nr 1 (2017) , s. 48-55. - Tytuł numeru: Image of the City = Wizerunek miasta - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168329359
article
1
Rola krajobrazu w zarządzaniu wizerunkiem jednostki terytorialnej = Role of Landscape in City's Image Management / Piotr WĘGRZYNOWICZ // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 392-400. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128662/edition/112248/content. - ISSN 0079-3493
2
Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie = Residents of the City Towards Self-governing Districts - an Example of Districts VIII Dębniki and X Swoszowice in Kraków / Bogusław LUCHTER, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Piotr WĘGZRYNOWICZ, Bernadetta ZAWILIŃSKAMieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie = Residents of the City Towards Self-governing Districts - an Example of Districts VIII Dębniki and X Swoszowice in Kraków / Bogusław LUCHTER, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Piotr WĘGZRYNOWICZ, Bernadetta ZAWILIŃSKAMieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie = Residents of the City Towards Self-governing Districts - an Example of Districts VIII Dębniki and X Swoszowice in Kraków / Bogusław LUCHTER, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Piotr WĘGZRYNOWICZ, Bernadetta ZAWILIŃSKAMieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie = Residents of the City Towards Self-governing Districts - an Example of Districts VIII Dębniki and X Swoszowice in Kraków / Bogusław LUCHTER, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Piotr WĘGZRYNOWICZ, Bernadetta ZAWILIŃSKAMieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie = Residents of the City Towards Self-governing Districts - an Example of Districts VIII Dębniki and X Swoszowice in Kraków / Bogusław LUCHTER, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Piotr WĘGZRYNOWICZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFINBiuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFINBiuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFINBiuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFINBiuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 254-271z. 272 (2018), s. 254-271z. 272 (2018), s. 254-271z. 272 (2018), s. 254-271z. 272 (2018), s. 254-271. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128634/edition/112221/content. - ISSN 0079-34930079-34930079-34930079-34930079-3493
3
Wyścig desperatów : optymalizacja drogi do przystanku autobusowego na przykładzie wybranego terenu peryferyjnego w Krakowie = Race of Desperadoes : Optimization of the Path to the Bus Stop in the Case of a Chosen Suburban Area in Kraków / Piotr Węgrzynowicz // Architectus. - nr 4(52) (2017), s. 79-88. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/52/52_06.pdf. - ISSN 1429-7507
4
The Analysis of Landscape Exposures of Entry Roads to the City on the Example of Southern Wrocław = Analiza ekspozycji krajobrazowych dróg wjazdowych do miasta na przykładzie południowego Wrocławia / Piotr Węgrzynowicz // Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture. - vol. 54, nr 1 (2017), s. 48-55. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Image of the City = Wizerunek miasta. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://architekturakrajobrazu.up.wroc.pl/images/Wegrzynowicz_1_2017.pdf. - ISSN 1641-5159
1
Węgrzynowicz P., (2018), Rola krajobrazu w zarządzaniu wizerunkiem jednostki terytorialnej, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 392-400; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128662/edition/112248/content
2
Luchter B., Semczuk M., Serafin P., Węgrzynowicz P., Zawilińska B., (2018), Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 254-271; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128634/edition/112221/content
3
Węgrzynowicz P., (2017), Wyścig desperatów : optymalizacja drogi do przystanku autobusowego na przykładzie wybranego terenu peryferyjnego w Krakowie, "Architectus", nr 4(52), s. 79-88; http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/52/52_06.pdf
4
Węgrzynowicz P., (2017), The Analysis of Landscape Exposures of Entry Roads to the City on the Example of Southern Wrocław, "Architektura Krajobrazu", vol. 54, nr 1, s. 48-55; http://architekturakrajobrazu.up.wroc.pl/images/Wegrzynowicz_1_2017.pdf
1
@article{artUEK:2168333913,
author = "Piotr Węgrzynowicz",
title = "Rola krajobrazu w zarządzaniu wizerunkiem jednostki terytorialnej",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "392-400",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128662/edition/112248/content},
}
2
@article{artUEK:2168333891,
author = "Bogusław Luchter and Marcin Semczuk and Piotr Serafin and Piotr Węgrzynowicz and Bernadetta Zawilińska",
title = "Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "254-271",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128634/edition/112221/content},
}
3
@article{artUEK:2168329355,
author = "Piotr Węgrzynowicz",
title = "Wyścig desperatów : optymalizacja drogi do przystanku autobusowego na przykładzie wybranego terenu peryferyjnego w Krakowie",
journal = "Architectus",
number = "4(52)",
pages = "79-88",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5277/arc170406},
url = {http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/52/52_06.pdf},
}
4
@article{artUEK:2168329359,
author = "Piotr Węgrzynowicz",
title = "The Analysis of Landscape Exposures of Entry Roads to the City on the Example of Southern Wrocław",
journal = "Architektura Krajobrazu",
number = "vol. 54, 1",
pages = "48-55",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.30825/5.ak.101.2017.54.1},
url = {http://architekturakrajobrazu.up.wroc.pl/images/Wegrzynowicz_1_2017.pdf},
}