Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Leon Wachholz jako reprezentant socjologicznej szkoły prawa karnego : relacje między prawem karnym a XIX-wieczną moralnością w dziełach Leona Wachholza
Source:
Leon Wachholz - życie i dzieło / red. Jan Widacki - Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2019, s. 79-107
ISBN:
978-83-7676-297-5
Nr:
2168329543
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Przypisanie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w okresie okołoporodowym a naruszenie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i powszechnie przyjętą praktyką położniczą
Source:
Standard wykonywania zawodów medycznych / red. nauk. Adam Górski, Magdalena Grassmann, Emilia Sarnacka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 255-280
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-441-8
Nr:
2168332777
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Badania poligraficzne w polskim procesie karnym w świetle aktualnego dorobku doktryny i judykatury
Source:
W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości / red. Katarzyna Banasik, Anna Kargol, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Marek J. Lubelski, Ewa PLEBANEK, Adam Strzelec - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2018, s. 581-603
ISBN:
978-83-66007-06-2
Nr:
2168324083
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Widacki Jan , Plebanek Ewa
Title:
Glosa do wyroku SN z 30.11.2016 r., IV KK 225/16 : (kryterium oceny sprawiedliwości kary) = Commentary on Supreme Court Judgment of 30 November 2016, IV KK 225/16
Source:
Państwo i Prawo. - R. 73, z. 4 (866) (2018) , s. 133-141. - Summ.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168326081
article
5

Author:
Title:
Kilka uwag na temat ratio legis tak zwanych polskich standardów opieki okołoporodowej
Source:
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 16, nr 2 (2018) , s. 93-104. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329545
article
6

Author:
Title:
Przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (art. 297 § 1 KK) - rozważania na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.2.2017 r., II AKa 525/16 = Fraud in Public Procurement Procedures (Article 297 Paragraph 1 of the Penal Code) - Deliberations in Light of the Judgement of the Court of Appeal in Katowice of 16 February 2017, Case File No II AKa 525/16
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (59) (2018) , s. 41-62. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168333461
article
See main document
7

Title:
W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości
Redaktor:
Banasik Katarzyna
, Kargol Anna
, Kubiak-Cyrul Agnieszka
, Lubelski Marek J.
, Strzelec Adam
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2018
Physical description:
856 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-66007-06-2
Nr:
2168324081
monograph
See related chapters
8

Author:
Title:
Kilka uwag na temat znaczenia przepisu art. 168a k.p.k. dla dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowym dowodu pozyskanego z naruszeniem rygorów ustawowych = Criteria for Non-admissibility of Evidence on the Background of the Practical Importance of Article 168a of Code of Criminal Procedure
Source:
Palestra. - R. 63, nr 10 (732) (2018) , s. 30-37. - Summ.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168328865
article
9

Author:
Title:
O polskim populizmie penalnym w związku z obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz Kodeksu karnego z 2016 r.
Source:
Populizm penalny / red. Jan Widacki - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2017, s. 15-52
ISBN:
978-83-65208-73-6
Nr:
2168334385
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Poligrafnoe testirovanie v pol'skom ugolovnom processe v svete suŝestvuûŝego opyta i sudebnoj praktiki
Source:
Primenenie poligrafa v byvšem vostočnom bloke = Badania poligraficzne w byłym bloku wschodnim / red. Ân Vidackij, Vitalij Šapovalov, Igor Usikov - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2017, s. 47-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65208-92-7
Nr:
2168322145
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Życie i zdrowie dziecka poczętego jako przedmiot prawnokarnej ochrony : (wybrane problemy wykładnicze w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych) = Life and Health of a Conceived Child as an Object of Protection by Criminal Law : (Selected Problems Concerning Legal Interpretation in the Scope of New Legislative Proposals)
Source:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 20, z. 4 (2016) , s. 7-34. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168334311
article
12

Author:
Title:
Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena wykonania czynności niezbędnej dla ratowania życia i zdrowia kobiety ciężarnej lub dziecka nienarodzonego wbrew woli kobiety ciężarnej (część II)
Source:
Prawo i Medycyna. - vol. 17, nr 3 (60) (2015) , s. 5-26
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168334281
article
13

Author:
Title:
Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznej ratującej życie i zdrowie pacjentki lub dziecka nienarodzonego (część I)
Source:
Prawo i Medycyna. - vol. 17, nr 2 (59) (2015) , s. 30-51
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168334279
article
1
Leon Wachholz jako reprezentant socjologicznej szkoły prawa karnego : relacje między prawem karnym a XIX-wieczną moralnością w dziełach Leona Wachholza / Ewa PLEBANEK // W: Leon Wachholz - życie i dzieło / red. Jan Widacki. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2019. - S. 79-107. - ISBN 978-83-7676-297-5
2
Przypisanie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w okresie okołoporodowym a naruszenie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i powszechnie przyjętą praktyką położniczą / Ewa PLEBANEK // W: Standard wykonywania zawodów medycznych / red. nauk. Adam Górski, Magdalena Grassmann, Emilia Sarnacka. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Monografie Prawnicze). - S. 255-280. - ISBN 978-83-8158-441-8
3
Badania poligraficzne w polskim procesie karnym w świetle aktualnego dorobku doktryny i judykatury / Ewa PLEBANEK // W: W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości / red. Katarzyna Banasik, Anna Kargol, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Marek J. Lubelski, Ewa PLEBANEK, Adam Strzelec. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2018. - S. 581-603. - ISBN 978-83-66007-06-2
4
Glosa do wyroku SN z 30.11.2016 r., IV KK 225/16 : (kryterium oceny sprawiedliwości kary) = Commentary on Supreme Court Judgment of 30 November 2016, IV KK 225/16 / Jan Widacki, Ewa PLEBANEK // Państwo i Prawo. - R. 73, z. 4 (866) (2018), s. 133-141. - Summ. - ISSN 0031-0980
5
Kilka uwag na temat ratio legis tak zwanych polskich standardów opieki okołoporodowej / Ewa PLEBANEK // Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 16, nr 2 (2018), s. 93-104. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/13460/pl. - ISSN 1731-7398
6
Przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (art. 297 § 1 KK) - rozważania na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.2.2017 r., II AKa 525/16 = Fraud in Public Procurement Procedures (Article 297 Paragraph 1 of the Penal Code) - Deliberations in Light of the Judgement of the Court of Appeal in Katowice of 16 February 2017, Case File No II AKa 525/16 / Ewa PLEBANEK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (59) (2018), s. 41-62. - Summ. - ISSN 1733-0777
7
W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości / red. Katarzyna Banasik, Anna Kargol, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Marek J. Lubelski, Ewa PLEBANEK, Adam Strzelec. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2018. - 856 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-66007-06-2
8
Kilka uwag na temat znaczenia przepisu art. 168a k.p.k. dla dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowym dowodu pozyskanego z naruszeniem rygorów ustawowych = Criteria for Non-admissibility of Evidence on the Background of the Practical Importance of Article 168a of Code of Criminal Procedure / Ewa PLEBANEK // Palestra. - R. 63, nr 10 (732) (2018), s. 30-37. - Summ. - ISSN 0031-0344
9
O polskim populizmie penalnym w związku z obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz Kodeksu karnego z 2016 r. / Ewa Plebanek // W: Populizm penalny / red. Jan Widacki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2017. - S. 15-52. - ISBN 978-83-65208-73-6
10
Poligrafnoe testirovanie v pol'skom ugolovnom processe v svete suŝestvuûŝego opyta i sudebnoj praktiki / Èva PLEBANÈK // W: Primenenie poligrafa v byvšem vostočnom bloke = Badania poligraficzne w byłym bloku wschodnim / red. Ân Vidackij, Vitalij Šapovalov, Igor Usikov. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2017. - S. 47-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65208-92-7
11
Życie i zdrowie dziecka poczętego jako przedmiot prawnokarnej ochrony : (wybrane problemy wykładnicze w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych) = Life and Health of a Conceived Child as an Object of Protection by Criminal Law : (Selected Problems Concerning Legal Interpretation in the Scope of New Legislative Proposals) / Ewa Plebanek // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 20, z. 4 (2016), s. 7-34. - Summ. - Pełny tekst: https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2016/zeszyt4/E._Plebanek-Zycie_i_zdrowie_dziecka_poczetego_jako_przedmiot_prawnokarnej_ochrony.pdf. - ISSN 1506-1817
12
Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena wykonania czynności niezbędnej dla ratowania życia i zdrowia kobiety ciężarnej lub dziecka nienarodzonego wbrew woli kobiety ciężarnej (część II) / Ewa Plebanek // Prawo i Medycyna. - vol. 17, nr 3 (60) (2015), s. 5-26. - ISSN 1506-8757
13
Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznej ratującej życie i zdrowie pacjentki lub dziecka nienarodzonego (część I) / Ewa Plebanek // Prawo i Medycyna. - vol. 17, nr 2 (59) (2015), s. 30-51. - ISSN 1506-8757
1
Plebanek E., (2019), Leon Wachholz jako reprezentant socjologicznej szkoły prawa karnego : relacje między prawem karnym a XIX-wieczną moralnością w dziełach Leona Wachholza. [W:] Widacki J. (red.), Leon Wachholz - życie i dzieło, Kraków : Polska Akademia Umiejętności, s. 79-107.
2
Plebanek E., (2019), Przypisanie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w okresie okołoporodowym a naruszenie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i powszechnie przyjętą praktyką położniczą. [W:] Górski A., Grassmann M., Sarnacka E. (red.), Standard wykonywania zawodów medycznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 255-280.
3
Plebanek E., (2018), Badania poligraficzne w polskim procesie karnym w świetle aktualnego dorobku doktryny i judykatury. [W:] Banasik K., Kargol A., Kubiak-Cyrul A., Lubelski M., Plebanek E., Strzelec A. (red.), W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 581-603.
4
Widacki J., Plebanek E., (2018), Glosa do wyroku SN z 30.11.2016 r., IV KK 225/16 (kryterium oceny sprawiedliwości kary), "Państwo i Prawo", R. 73, z. 4 (866), s. 133-141.
5
Plebanek E., (2018), Kilka uwag na temat ratio legis tak zwanych polskich standardów opieki okołoporodowej, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", t. 16, nr 2, s. 93-104; http://www.ejournals.eu/pliki/art/13460/pl
6
Plebanek E., (2018), Przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (art. 297 § 1 KK) - rozważania na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.2.2017 r., II AKa 525/16, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (59), s. 41-62.
7
Banasik K., Kargol A., Kubiak-Cyrul A., Lubelski M., Plebanek E., Strzelec A. (red.), (2018), W poszukiwaniu prawdy: rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 856 s.
8
Plebanek E., (2018), Kilka uwag na temat znaczenia przepisu art. 168a k.p.k. dla dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowym dowodu pozyskanego z naruszeniem rygorów ustawowych, "Palestra", R. 63, nr 10 (732), s. 30-37.
9
Plebanek E., (2017), O polskim populizmie penalnym w związku z obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz Kodeksu karnego z 2016 r.. [W:] Widacki J. (red.), Populizm penalny, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 15-52.
10
Plebanek E., (2017), Poligrafnoe testirovanie v pol'skom ugolovnom processe v svete suŝestvuûŝego opyta i sudebnoj praktiki. [W:] Vidackij Â., Šapovalov V., Usikov I. (red.), Primenenie poligrafa v byvšem vostočnom bloke, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 47-71.
11
Plebanek E., (2016), Życie i zdrowie dziecka poczętego jako przedmiot prawnokarnej ochrony (wybrane problemy wykładnicze w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych), "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 20, z. 4, s. 7-34; https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2016/zeszyt4/E._Plebanek-Zycie_i_zdrowie_dziecka_poczetego_jako_przedmiot_prawnokarnej_ochrony.pdf
12
Plebanek E., (2015), Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena wykonania czynności niezbędnej dla ratowania życia i zdrowia kobiety ciężarnej lub dziecka nienarodzonego wbrew woli kobiety ciężarnej (część II), "Prawo i Medycyna", vol. 17, nr 3 (60), s. 5-26.
13
Plebanek E., (2015), Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznej ratującej życie i zdrowie pacjentki lub dziecka nienarodzonego (część I), "Prawo i Medycyna", vol. 17, nr 2 (59), s. 30-51.
1
@inbook{UEK:2168329543,
author = "Plebanek Ewa",
title = "Leon Wachholz jako reprezentant socjologicznej szkoły prawa karnego : relacje między prawem karnym a XIX-wieczną moralnością w dziełach Leona Wachholza",
booktitle = "Leon Wachholz - życie i dzieło",
pages = "79-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Umiejętności",
year = "2019",
isbn = "978-83-7676-297-5",
}
2
@inbook{UEK:2168332777,
author = "Plebanek Ewa",
title = "Przypisanie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w okresie okołoporodowym a naruszenie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i powszechnie przyjętą praktyką położniczą",
booktitle = "Standard wykonywania zawodów medycznych",
pages = "255-280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-441-8",
}
3
@inbook{UEK:2168324083,
author = "Plebanek Ewa",
title = "Badania poligraficzne w polskim procesie karnym w świetle aktualnego dorobku doktryny i judykatury",
booktitle = "W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości",
pages = "581-603",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2018",
isbn = "978-83-66007-06-2",
}
4
@article{UEK:2168326081,
author = "Widacki Jan and Plebanek Ewa",
title = "Glosa do wyroku SN z 30.11.2016 r., IV KK 225/16 : (kryterium oceny sprawiedliwości kary)",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "R. 73, z. 4 (866)",
pages = "133-141",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168329545,
author = "Plebanek Ewa",
title = "Kilka uwag na temat ratio legis tak zwanych polskich standardów opieki okołoporodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie",
number = "t. 16, 2",
pages = "93-104",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168333461,
author = "Plebanek Ewa",
title = "Przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (art. 297 § 1 KK) - rozważania na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.2.2017 r., II AKa 525/16",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (59)",
pages = "41-62",
year = "2018",
}
7
@book{UEK:2168324081,
title = "W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości",
editor = Banasik Katarzyna,
editor = Kargol Anna,
editor = Kubiak-Cyrul Agnieszka,
editor = Lubelski Marek J.,
editor = Plebanek Ewa,
editor = Strzelec Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2018",
isbn = "978-83-66007-06-2",
}
8
@article{UEK:2168328865,
author = "Plebanek Ewa",
title = "Kilka uwag na temat znaczenia przepisu art. 168a k.p.k. dla dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowym dowodu pozyskanego z naruszeniem rygorów ustawowych",
journal = "Palestra",
number = "R. 63, 10 (732)",
pages = "30-37",
year = "2018",
}
9
@inbook{UEK:2168334385,
author = "Plebanek Ewa",
title = "O polskim populizmie penalnym w związku z obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz Kodeksu karnego z 2016 r.",
booktitle = "Populizm penalny",
pages = "15-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2017",
isbn = "978-83-65208-73-6",
}
10
@inbook{UEK:2168322145,
author = "Plebanek Ewa",
title = "Poligrafnoe testirovanie v pol'skom ugolovnom processe v svete suŝestvuûŝego opyta i sudebnoj praktiki",
booktitle = "Primenenie poligrafa v byvšem vostočnom bloke",
pages = "47-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2017",
isbn = "978-83-65208-92-7",
}
11
@article{UEK:2168334311,
author = "Plebanek Ewa",
title = "Życie i zdrowie dziecka poczętego jako przedmiot prawnokarnej ochrony : (wybrane problemy wykładnicze w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych)",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 20, z. 4",
pages = "7-34",
year = "2016",
}
12
@article{UEK:2168334281,
author = "Plebanek Ewa",
title = "Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena wykonania czynności niezbędnej dla ratowania życia i zdrowia kobiety ciężarnej lub dziecka nienarodzonego wbrew woli kobiety ciężarnej (część II)",
journal = "Prawo i Medycyna",
number = "vol. 17, 3 (60)",
pages = "5-26",
year = "2015",
}
13
@article{UEK:2168334279,
author = "Plebanek Ewa",
title = "Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznej ratującej życie i zdrowie pacjentki lub dziecka nienarodzonego (część I)",
journal = "Prawo i Medycyna",
number = "vol. 17, 2 (59)",
pages = "30-51",
year = "2015",
}