Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego
Source:
Odpowiedzialność publicznoprawna / red. Agnieszka Barczak-Oplustil, Tomasz Sroka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2023, s. 571-653 - Bibliogr.
Series:
(System Prawa Medycznego ; T. 6)
ISBN:
978-83-8291-429-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168370588
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Kilka uwag o odpowiedzialności karnej za nakłanianie lub udzielenie pomocy w przerwaniu ciąży za zgodą kobiety i o aborcji ze wskazań terapeutycznych = Criminal Liability for Incitement or the Assistance to Terminate Pregnancy (Selected Issues)
Source:
Przegląd Prawa Medycznego. - t. 4, nr 1 (2022) , s. 5-48. - Summ.
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168367340
article
3

Author:
Title:
Wyłączenie odpowiedzialności karnej w okolicznościach nadzwyczajnych wywołanych stanem pandemii COVID-19
Source:
Prawo a stan epidemii / red. Adam Górski, Emilia Sarnacka - Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2022, s. 191-220
ISBN:
978-83-962852-2-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168363816
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Kilka uwag o obowiązku szczepień ochronnych i penalizacji naruszeń zasad sanitarno-epidemiologicznych = Some Remarks Concerning the Obligation of Preventive Vaccination and Penalizing Violations of Sanitary and Anti-epidemic Regulations
Source:
Palestra. - nr 9 (2022) , s. 29-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168369270
article
5

Author:
Title:
Ochrona zarodka in vitro
Source:
Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi / red. Teresa Dukiet-Nagórska, Agnieszka Liszewska - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, s. 714-732
Series:
(System Prawa Medycznego ; T. 3)
ISBN:
978-83-8187-852-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352944
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Ochrona płodu ludzkiego w perspektywie odpowiedzialności za niewłaściwe leczenie
Source:
Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi / red. Teresa Dukiet-Nagórska, Agnieszka Liszewska - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, s. 691-714
Series:
(System Prawa Medycznego ; T. 3)
ISBN:
978-83-8187-852-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352942
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Wyłączenie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w czasie pandemii COVID-19 a klauzula dobrego Samarytanina = Exclusion of Criminal Liability for Medical Malpractice during the COVID-19 Pandemic
Source:
Palestra. - nr 1-2 (2021) , s. 60-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168354558
article
8

Author:
Title:
Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu bez zgody ciężarnej lub rodzącej pacjentki
Source:
Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi / red. Teresa Dukiet-Nagórska, Agnieszka Liszewska - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, s. 759-782
Series:
(System Prawa Medycznego ; T. 3)
ISBN:
978-83-8187-852-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352946
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Z problematyki przestępnego wyłudzenia zamówienia publicznego = On the Issue of Criminal Procurement Fraud
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (64) (2020) , s. 95-116. - Summ.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168347382
article
10

Title:
Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Physical description:
XXXII, 476 s.; 22 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8198-953-4 ; 978-83-8198-954-1
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168351978
monograph
11

Author:
Title:
Zachowanie a ujawnianie tajemnicy lekarskiej i pielęgniarskiej - kolizja obowiązków oraz próba jej rozwiązania = The Physician-Patient and Nurse-Patient Confidential Privilege and Conditions of Criminal Liability for its Disclosure
Source:
Palestra. - nr 6 (2020) , s. 137-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168348230
article
12

Author:
Title:
Ujawnienie tajemnicy lekarskiej w procesie karnym a odpowiedzialność karna lekarza = Disclosure of Medical Confidentiality in Criminal Proceedings and Criminal Liability of a Doctor
Source:
Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 25, nr 2 (2020) , s. 65-98. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
140.00 pkt
Nr:
2168349360
article
13

Author:
Title:
Prawnokarne aspekty informatyzacji zamówień publicznych : przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wiarygodności dokumentów elektronicznych = Criminal Law Aspects of Public Procurement Digistation. Crimes against the Protection of Information and Credibility of Electronic Documents
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (63) (2019) , s. 40-57. - Summ.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168345576
article
14

Author:
Title:
Zakazane owoce z drzewa poznania : o granicach dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów pozyskanych nielegalnie (uwagi na tle art. 168a k.p.k.) = The Forbidden Fruits of the Tree of Knowledge : on the Limits of Admissibility of Illegally Obtained Evidence in a Criminal Trial. Remarks Based on Article 168a of the Polish Code of Criminal Procedure
Source:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych = Journal of Criminal Law and Penal Studies. - R. 23, z. 4 (2019) , s. 53-75. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168346754
article
15

Author:
Title:
Ocena stopnia społecznej szkodliwości deliktu zawodowego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w zawodach medycznych : przewinienie zawodowe "mniejszej wagi" i "znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu" jako przesłanki umorzenia postępowania
Source:
Przegląd Prawa Medycznego. - t. 1, nr 2 (2019) , s. 38-70. - Summ.
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168344752
article
16

Author:
Title:
Przypisanie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w okresie okołoporodowym a naruszenie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i powszechnie przyjętą praktyką położniczą
Source:
Standard wykonywania zawodów medycznych / red. Adam Górski, Magdalena Grassmann, Emilia Sarnacka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 255-280
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-441-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168332777
chapter in monograph
17

Author:
Title:
Leon Wachholz jako reprezentant socjologicznej szkoły prawa karnego : relacje między prawem karnym a XIX-wieczną moralnością w dziełach Leona Wachholza
Source:
Leon Wachholz - życie i dzieło / red. Jan Widacki - Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2019, s. 79-107
ISBN:
978-83-7676-297-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168329543
chapter in monograph
18

Author:
Jan Widacki , Ewa Plebanek
Title:
Glosa do wyroku SN z 30.11.2016 r., IV KK 225/16 : (kryterium oceny sprawiedliwości kary) = Commentary on Supreme Court Judgment of 30 November 2016, IV KK 225/16
Source:
Państwo i Prawo. - z. 4 (2018) , s. 133-141. - Summ.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168326081
article
19

Author:
Title:
Kilka uwag na temat ratio legis tak zwanych polskich standardów opieki okołoporodowej = Some Remarks on Ratio Legis of the So-Called Polish Standards for Perinatal Care
Source:
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 16, nr 2 (2018) , s. 93-104. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329545
article
20

Author:
Title:
Badania poligraficzne w polskim procesie karnym w świetle aktualnego dorobku doktryny i judykatury
Source:
W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości / red. Katarzyna Banasik, Anna Kargol, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Marek J. Lubelski, Ewa PLEBANEK, Adam Strzelec - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018, s. 581-603
ISBN:
978-83-66007-06-2
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324083
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (art. 297 § 1 KK) - rozważania na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.2.2017 r., II AKa 525/16 = Fraud in Public Procurement Procedures (Article 297 Paragraph 1 of the Penal Code) - Deliberations in Light of the Judgement of the Court of Appeal in Katowice of 16 February 2017, Case File No II AKa 525/16
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (59) (2018) , s. 41-62. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168333461
article
22

Title:
W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości
Redakcja:
Banasik Katarzyna
, Kargol Anna
, Kubiak-Cyrul Agnieszka
, Lubelski Marek J.
, Strzelec Adam
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018
Physical description:
856 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-66007-06-2
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168324081
See related chapters
23

Author:
Title:
Kilka uwag na temat znaczenia przepisu art. 168a k.p.k. dla dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowym dowodu pozyskanego z naruszeniem rygorów ustawowych = Criteria for Non-admissibility of Evidence on the Background of the Practical Importance of Article 168a of Code of Criminal Procedure
Source:
Palestra. - nr 10 (2018) , s. 30-37. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168328865
article
24

Author:
Title:
O polskim populizmie penalnym w związku z obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz Kodeksu karnego z 2016 r.
Source:
Populizm penalny / red. Jan Widacki - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017, s. 15-52
ISBN:
978-83-65208-73-6
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334385
chapter in monograph
25

Author:
Title:
Poligrafnoe testirovanie v pol'skom ugolovnom processe v svete suŝestvuûŝego opyta i sudebnoj praktiki
Source:
Primenenie poligrafa v byvšem vostočnom bloke = Badania poligraficzne w byłym bloku wschodnim / red. Ân Vidackij, Vitalij Šapovalov, Igor Usikov - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017, s. 47-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65208-92-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168322145
chapter in monograph
26

Author:
Title:
Życie i zdrowie dziecka poczętego jako przedmiot prawnokarnej ochrony : wybrane problemy wykładnicze w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych = Life and Health of a Conceived Child as an Object of Protection by Criminal Law : Selected Problems Concerning Legal Interpretation in the Scope of New Legislative Proposals
Source:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 20, z. 4 (2016) , s. 7-34. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168334311
article
27

Author:
Title:
Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznej ratującej życie i zdrowie pacjentki lub dziecka nienarodzonego (część I)
Source:
Prawo i Medycyna. - vol. 17, nr 2 (59) (2015) , s. 30-51
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168334279
article
28

Author:
Title:
Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena wykonania czynności niezbędnej dla ratowania życia i zdrowia kobiety ciężarnej lub dziecka nienarodzonego wbrew woli kobiety ciężarnej (część II)
Source:
Prawo i Medycyna. - vol. 17, nr 3 (60) (2015) , s. 5-26
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168334281
article
29

Author:
Conference:
III Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów, Poznań, Polska, od 2014-04-03 do 2014-04-04
Title:
Analiza konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w rozdziale XIX KK w zakresie prawnokarnej ochrony dziecka poczętego
Source:
Reforma prawa karnego : księga po zjeździe młodych karnistów / red. Iwona Sepioło-Jankowska - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014, s. 355-392
ISBN:
978-83-255-7541-0 ; 978-83-255-7542-7
Nr:
2168334383
chapter in conference materials
30

Author:
Ewa Plebanek , Marek Bielski
Title:
Granice zakazu reformationis in peius w świetle zasad konstytucyjnych
Source:
Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 3, Studia prawne / red. Marian Grzybowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. 449-468
ISBN:
978-83-7571-304-6
Access mode:
Nr:
2168334285
chapter in monograph
31

Author:
Conference:
Profesor Marian Cieślak - dzieło i kontynuacje, Gdańsk, Polska, od 2011-10-11 do 2011-10-12
Title:
Prawnokarna ochrona dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej - wybrane zagadnienia sporne
Source:
Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje / red. Wojciech Cieślak, Sławomir Steinborn - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013, s. 412-433
ISBN:
978-83-264-4369-5
Nr:
2168334363
chapter in conference materials
32

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia sporne dotyczące modelu wymiaru kary łącznej w trybie wyroku łącznego
Source:
Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego : kara łączna : księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk / red. Wojciech Górowski, Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013, s. 485-510
ISBN:
978-83-264-4578-1
Nr:
2168334381
chapter in monograph
33

Author:
Title:
Wielowarstwowa struktura przestępstwa a materialna treść i model struktury przewinień dyscyplinarnych
Source:
Państwo prawa i prawo karne : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla / red. Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 445-463 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-3923-0
Nr:
2168334361
chapter in monograph
34

Author:
Title:
Przestępstwa aborcyjne - praktyczna interpretacja znamion czynności wykonawczej
Source:
Prawo i Medycyna. - vol. 13, nr 4 (45) (2011) , s. 33-55
Nr:
2168334387
article
35

Author:
Title:
Glosa do wyroku s. apel. z dnia 16 października 2008 r., II AKa 255/08 [dokument elektroniczny]
Source:
System Informacji Prawnej LEX (2011)
Nr:
2168334397
article
36

Author:
Title:
Wypadek mniejszej wagi - kilka uwag w sporze o charakter instytucji i jego praktyczne konsekwencje
Source:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 15, z. 1 (2011) , s. 81-98
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168334305
article
37

Author:
Title:
Glosa do orzeczenia SN z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. WK 5/10
Source:
Wojskowy Przegląd Prawniczy. - nr 4 (2011) , s. 112-121
Nr:
2168334323
article
38

Author:
Title:
Kilka uwag o przedawnieniu przestępstw prywatnoskargowych na marginesie wyroku SN z 13 maja 2009 r., II KK 78/09
Source:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 14, z. 3 (2010) , s. 159-176
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168334291
article
39

Author:
Title:
Glosa do wyroku SA z dnia 6 maja 2009 r., II AKa 394/08 [dokument elektroniczny]
Source:
System Informacji Prawnej LEX (2010)
Nr:
2168334403
article
40

Author:
Title:
Karygodność jako element struktury przestępstwa w perspektywie zasady proporcjonalności
Source:
Zasada proporcjonalności w prawie karnym / red. Teresa Dukiet-Nagórska - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 125-147 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0303-3
Nr:
2168334355
chapter in monograph
41

Author:
Title:
Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w aspekcie leczenia za pomocą nierozpowszechnionych lub nowatorskich metod terapeutycznych
Source:
Prawo i Medycyna. - vol. 12, nr 2 (39) (2010) , s. 48-67
Nr:
2168334277
article
42

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z dnia 23 września 2008 r., WA 37/08 [dokument elektroniczny]
Source:
System Informacji Prawnej LEX (2009)
Nr:
2168334399
article
43

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z dnia 3 sierpnia 2006 r., WA 23/06 [dokument elektroniczny]
Source:
System Informacji Prawnej LEX (2009)
Nr:
2168334401
article
44

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygn. V KK 39/07 (dot. fałszowania faktury)
Source:
Prokuratura i Prawo. - nr 10 (2009) , s. 153-164
Nr:
2168334389
article
45

Author:
Title:
Materialne określenie przestępstwa
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Physical description:
324 s.; 22 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7601-809-6
Nr:
2168334283
monograph
46

Author:
Ewa Plebanek , Michał Rusinek
Title:
Ujawnienie tajemnicy zawodowej w procesie karnym a odpowiedzialność karna
Source:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 11, z. 1 (2007) , s. 73-99
Access mode:
Nr:
2168334287
article
47

Author:
Title:
O obronie koniecznej i innych kontratypach w świetle zasady proporcjonalności
Source:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 10, z. 1 (2006) , s. 71-94
Access mode:
Nr:
2168334293
article
1
Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego / Ewa PLEBANEK // W: Odpowiedzialność publicznoprawna / red. Agnieszka Barczak-Oplustil, Tomasz Sroka. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2023. - (System Prawa Medycznego ; T. 6). - S. 571-653. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8291-429-0
2
Kilka uwag o odpowiedzialności karnej za nakłanianie lub udzielenie pomocy w przerwaniu ciąży za zgodą kobiety i o aborcji ze wskazań terapeutycznych = Criminal Liability for Incitement or the Assistance to Terminate Pregnancy (Selected Issues) / Ewa PLEBANEK // Przegląd Prawa Medycznego. - t. 4, nr 1 (2022), s. 5-48. - Summ. - Pełny tekst: https://przegladprawamedycznego.wum.edu.pl/index.php/ppm/article/view/144. - ISSN 2657-8573
3
Wyłączenie odpowiedzialności karnej w okolicznościach nadzwyczajnych wywołanych stanem pandemii COVID-19 / Ewa PLEBANEK // W: Prawo a stan epidemii / red. nauk. Adam Górski, Emilia Sarnacka. - Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2022. - S. 191-220. - ISBN 978-83-962852-2-5
4
Kilka uwag o obowiązku szczepień ochronnych i penalizacji naruszeń zasad sanitarno-epidemiologicznych = Some Remarks Concerning the Obligation of Preventive Vaccination and Penalizing Violations of Sanitary and Anti-epidemic Regulations / Ewa PLEBANEK // Palestra. - nr 9 (2022), s. 29-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/9-2022/artykul/kilka-uwag-o-obowiazku-szczepien-ochronnych-i-penalizacji-naruszen-zasad-sanitarno-epidemiologicznych. - ISSN 0031-0344
5
Ochrona zarodka in vitro / Ewa PLEBANEK // W: Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi / red. Teresa Dukiet-Nagórska, Agnieszka Liszewska . - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. - (System prawa medycznego - Wolters Kluwer Polska ; T. 3). - S. 714-732. - ISBN 978-83-8187-852-4
6
Ochrona płodu ludzkiego w perspektywie odpowiedzialności za niewłaściwe leczenie / Ewa PLEBANEK // W: Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi / red. Teresa Dukiet-Nagórska, Agnieszka Liszewska . - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. - (System prawa medycznego - Wolters Kluwer Polska ; T. 3). - S. 691-714. - ISBN 978-83-8187-852-4
7
Wyłączenie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w czasie pandemii COVID-19 a klauzula dobrego Samarytanina = Exclusion of Criminal Liability for Medical Malpractice during the COVID-19 Pandemic / Ewa PLEBANEK // Palestra. - nr 1-2 (2021), s. 60-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/1-2-2021/artykul/wylaczenie-odpowiedzialnosci-karnej-za-niewlasciwe-leczenie-w-czasie-pandemii-covid-19-a-klauzula-dobrego-samarytanina. - ISSN 0031-0344
8
Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu bez zgody ciężarnej lub rodzącej pacjentki / Ewa PLEBANEK // W: Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi / red. Teresa Dukiet-Nagórska, Agnieszka Liszewska . - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. - (System prawa medycznego - Wolters Kluwer Polska ; T. 3). - S. 759-782. - ISBN 978-83-8187-852-4
9
Z problematyki przestępnego wyłudzenia zamówienia publicznego = On the Issue of Criminal Procurement Fraud / Ewa PLEBANEK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (64) (2020), s. 95-116. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/prawo-zamowien-publicznych/artykul/zproblematyki-przestepnego-wyludzenia-zamowienia-publicznego/Wstęp: . - ISSN 1733-0777
10
Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych / Beata NUZZO, Ewa PLEBANEK, Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - XXXII, 476 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - Monografie Prawnicze. - ISBN 978-83-8198-953-4 ; 978-83-8198-954-1
11
Zachowanie a ujawnianie tajemnicy lekarskiej i pielęgniarskiej - kolizja obowiązków oraz próba jej rozwiązania = The Physician-Patient and Nurse-Patient Confidential Privilege and Conditions of Criminal Liability for its Disclosure / Ewa PLEBANEK // Palestra. - nr 6 (2020), s. 137-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/6-2020/artykul/zachowanie-a-ujawnianie-tajemnicy-lekarskiej-i-pielegniarskiej-kolizja-obowiazkow-oraz-proba-jej-rozwiazania. - ISSN 0031-0344
12
Ujawnienie tajemnicy lekarskiej w procesie karnym a odpowiedzialność karna lekarza = Disclosure of Medical Confidentiality in Criminal Proceedings and Criminal Liability of a Doctor / Ewa PLEBANEK // Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 25, nr 2 (2020), s. 65-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9288/1/BSP_25_2_E_Plebanek_Ujawnienie_tajemnicy_lekarskiej.pdf. - ISSN 1689-7404
13
Prawnokarne aspekty informatyzacji zamówień publicznych : przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wiarygodności dokumentów elektronicznych = Criminal Law Aspects of Public Procurement Digistation. Crimes against the Protection of Information and Credibility of Electronic Documents / Ewa PLEBANEK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (63) (2019), s. 40-57. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/prawo-zamowien-publicznych/artykul/prawnokarne-aspekty-informatyzacji-zamowien-publicznych-przestepstwa-przeciwko-ochronie-informacji-iwiarygodnosci-dokumentow-elektronicznych/Wstęp: . - ISSN 1733-0777
14
Zakazane owoce z drzewa poznania : o granicach dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów pozyskanych nielegalnie (uwagi na tle art. 168a k.p.k.) = The Forbidden Fruits of the Tree of Knowledge : on the Limits of Admissibility of Illegally Obtained Evidence in a Criminal Trial. Remarks Based on Article 168a of the Polish Code of Criminal Procedure / Ewa PLEBANEK // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych = Journal of Criminal Law and Penal Studies. - R. 23, z. 4 (2019), s. 53-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czpk.pl/index.php/zeszyty-archiwum/ewa-plebanek-zakazane-owoce-z-drzewa-poznania-o-granicach-dopuszczalnosci-wykorzystania-w-postepowaniu-karnym-dowodow-pozyskanych-nielegalnie-uwagi-na-tle-art-168a-k-p-k. - ISSN 1506-1817
15
Ocena stopnia społecznej szkodliwości deliktu zawodowego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w zawodach medycznych : przewinienie zawodowe "mniejszej wagi" i "znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu" jako przesłanki umorzenia postępowania / Ewa PLEBANEK // Przegląd Prawa Medycznego. - t. 1, nr 2 (2019), s. 38-70. - Summ. - Pełny tekst: https://przegladprawamedycznego.wum.edu.pl/index.php/ppm/article/view/96. - ISSN 2657-8573
16
Przypisanie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w okresie okołoporodowym a naruszenie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i powszechnie przyjętą praktyką położniczą / Ewa PLEBANEK // W: Standard wykonywania zawodów medycznych / red. nauk. Adam Górski, Magdalena Grassmann, Emilia Sarnacka. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Monografie Prawnicze). - S. 255-280. - ISBN 978-83-8158-441-8
17
Leon Wachholz jako reprezentant socjologicznej szkoły prawa karnego : relacje między prawem karnym a XIX-wieczną moralnością w dziełach Leona Wachholza / Ewa PLEBANEK // W: Leon Wachholz - życie i dzieło / red. Jan Widacki. - Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2019. - S. 79-107. - ISBN 978-83-7676-297-5
18
Glosa do wyroku SN z 30.11.2016 r., IV KK 225/16 (kryterium oceny sprawiedliwości kary) = Commentary on Supreme Court Judgment of 30 November 2016, IV KK 225/16 / Jan Widacki, Ewa PLEBANEK // Państwo i Prawo. - z. 4 (2018), s. 133-141. - Summ. - ISSN 0031-0980
19
Kilka uwag na temat ratio legis tak zwanych polskich standardów opieki okołoporodowej = Some Remarks on Ratio Legis of the So-Called Polish Standards for Perinatal Care / Ewa PLEBANEK // Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 16, nr 2 (2018), s. 93-104. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/13460/pl. - ISSN 1731-7398
20
Badania poligraficzne w polskim procesie karnym w świetle aktualnego dorobku doktryny i judykatury / Ewa PLEBANEK // W: W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości / red. Katarzyna Banasik, Anna Kargol, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Marek J. Lubelski, Ewa PLEBANEK, Adam Strzelec. - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018. - S. 581-603. - ISBN 978-83-66007-06-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/23394
21
Przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (art. 297 § 1 KK) - rozważania na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.2.2017 r., II AKa 525/16 = Fraud in Public Procurement Procedures (Article 297 Paragraph 1 of the Penal Code) - Deliberations in Light of the Judgement of the Court of Appeal in Katowice of 16 February 2017, Case File No II AKa 525/16 / Ewa PLEBANEK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (59) (2018), s. 41-62. - Summ. - ISSN 1733-0777
22
W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości / red. Katarzyna Banasik, Anna Kargol, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Marek J. Lubelski, Ewa PLEBANEK, Adam Strzelec. - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018. - 856 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-66007-06-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/23394
23
Kilka uwag na temat znaczenia przepisu art. 168a k.p.k. dla dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowym dowodu pozyskanego z naruszeniem rygorów ustawowych = Criteria for Non-admissibility of Evidence on the Background of the Practical Importance of Article 168a of Code of Criminal Procedure / Ewa PLEBANEK // Palestra. - nr 10 (2018), s. 30-37. - Summ. - Pełny tekst: https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/10-2018/artykul/kilka-uwag-na-temat-znaczenia-przepisu-art.-168a-k.p.k.-dla-dopuszczalnosci-wykorzystania-w-postepowaniu-sadowym-dowodu-pozyskanego-z-naruszeniem-rygorow-ustawowych. - ISSN 0031-0344
24
O polskim populizmie penalnym w związku z obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz Kodeksu karnego z 2016 r. / Ewa Plebanek // W: Populizm penalny / red. Jan Widacki. - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. - S. 15-52. - ISBN 978-83-65208-73-6. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/24647/Widacki_Populizm_penalny_2017.pdf
25
Poligrafnoe testirovanie v pol'skom ugolovnom processe v svete suŝestvuûŝego opyta i sudebnoj praktiki / Èva PLEBANÈK // W: Primenenie poligrafa v byvšem vostočnom bloke = Badania poligraficzne w byłym bloku wschodnim / red. Ân Vidackij, Vitalij Šapovalov, Igor Usikov. - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. - S. 47-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65208-92-7
26
Życie i zdrowie dziecka poczętego jako przedmiot prawnokarnej ochrony : wybrane problemy wykładnicze w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych = Life and Health of a Conceived Child as an Object of Protection by Criminal Law : Selected Problems Concerning Legal Interpretation in the Scope of New Legislative Proposals / Ewa Plebanek // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 20, z. 4 (2016), s. 7-34. - Summ. - Pełny tekst: https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2016/zeszyt4/E._Plebanek-Zycie_i_zdrowie_dziecka_poczetego_jako_przedmiot_prawnokarnej_ochrony.pdf. - ISSN 1506-1817
27
Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznej ratującej życie i zdrowie pacjentki lub dziecka nienarodzonego (część I) / Ewa Plebanek // Prawo i Medycyna. - vol. 17, nr 2 (59) (2015), s. 30-51. - ISSN 1506-8757
28
Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena wykonania czynności niezbędnej dla ratowania życia i zdrowia kobiety ciężarnej lub dziecka nienarodzonego wbrew woli kobiety ciężarnej (część II) / Ewa Plebanek // Prawo i Medycyna. - vol. 17, nr 3 (60) (2015), s. 5-26. - ISSN 1506-8757
29
Analiza konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w rozdziale XIX KK w zakresie prawnokarnej ochrony dziecka poczętego / Ewa Plebanek // W: Reforma prawa karnego : księga po zjeździe młodych karnistów / red. Iwona Sepioło-Jankowska. - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - S. 355-392. - ISBN 978-83-255-7541-0 ; 978-83-255-7542-7
30
Granice zakazu reformationis in peius w świetle zasad konstytucyjnych / Ewa Plebanek, Marek Bielski // W: Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 3, Studia prawne / red. nauk. Marian Grzybowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. - S. 449-468. - ISBN 978-83-7571-304-6. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9132/Panstwo_demokratyczne_prawne_i_socjalne_t_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
31
Prawnokarna ochrona dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej - wybrane zagadnienia sporne / Ewa Plebanek // W: Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje / red. nauk. Wojciech Cieślak, Sławomir Steinborn. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 412-433. - ISBN 978-83-264-4369-5
32
Wybrane zagadnienia sporne dotyczące modelu wymiaru kary łącznej w trybie wyroku łącznego / Ewa Plebanek // W: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego : kara łączna : księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk / red. nauk. Wojciech Górowski, Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 485-510. - ISBN 978-83-264-4578-1
33
Wielowarstwowa struktura przestępstwa a materialna treść i model struktury przewinień dyscyplinarnych / Ewa Plebanek // W: Państwo prawa i prawo karne : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla / red. Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 445-463. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3923-0
34
Przestępstwa aborcyjne - praktyczna interpretacja znamion czynności wykonawczej / Ewa Plebanek // Prawo i Medycyna. - vol. 13, nr 4 (45) (2011), s. 33-55. - ISSN 1506-8757
35
Glosa do wyroku s. apel. z dnia 16 października 2008 r., II AKa 255/08 / Ewa Plebanek // System Informacji Prawnej LEX [Dokument elektroniczny]. - (2011)[1 ekran]
36
Wypadek mniejszej wagi - kilka uwag w sporze o charakter instytucji i jego praktyczne konsekwencje / Ewa Plebanek // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 15, z. 1 (2011), s. 81-98. - Pełny tekst: https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2011/zeszyt1/Plebanek_E._Wypadek_mniejszej_wagi_kilka_uwag_w_sporze_o_charakterze_instytucji_i_jego_praktyczne_konsekwencje-CZPKiNP-2011-z.1.pdf. - ISSN 1506-1817
37
Glosa do orzeczenia SN z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. WK 5/10 / Ewa Plebanek // Wojskowy Przegląd Prawniczy. - nr 4 (2011), s. 112-121. - ISSN 0137-7272
38
Kilka uwag o przedawnieniu przestępstw prywatnoskargowych na marginesie wyroku SN z 13 maja 2009 r., II KK 78/09 / Ewa Plebanek // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 14, z. 3 (2010), s. 159-176. - Pełny tekst: https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2010/zeszyt3/Plebanek_E-Kilka_uwag_o_przedawnieniu_przestepstw_prywatnoskargowych_na_marginesie_wyroku_SN_z_13_maja_2009_r-CZPKiNP-2010-z.3.pdf. - ISSN 1506-1817
39
Glosa do wyroku SA z dnia 6 maja 2009 r., II AKa 394/08 / Ewa Plebanek // System Informacji Prawnej LEX [Dokument elektroniczny]. - (2010)[1 ekran]
40
Karygodność jako element struktury przestępstwa w perspektywie zasady proporcjonalności / Ewa Plebanek // W: Zasada proporcjonalności w prawie karnym / red. Teresa Dukiet-Nagórska. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 125-147. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-0303-3
41
Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w aspekcie leczenia za pomocą nierozpowszechnionych lub nowatorskich metod terapeutycznych / Ewa Plebanek // Prawo i Medycyna. - vol. 12, nr 2 (39) (2010), s. 48-67. - ISSN 1506-8757
42
Glosa do wyroku SN z dnia 23 września 2008 r., WA 37/08 / Ewa Plebanek // System Informacji Prawnej LEX [Dokument elektroniczny]. - (2009)[1 ekran]
43
Glosa do wyroku SN z dnia 3 sierpnia 2006 r., WA 23/06 / Ewa Plebanek // System Informacji Prawnej LEX [Dokument elektroniczny]. - (2009)[1 ekran]
44
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygn. V KK 39/07 (dot. fałszowania faktury) / Ewa Plebanek // Prokuratura i Prawo. - nr 10 (2009), s. 153-164. - ISSN 1233-2577
45
Materialne określenie przestępstwa / Ewa Plebanek. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - 324 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-7601-809-6
46
Ujawnienie tajemnicy zawodowej w procesie karnym a odpowiedzialność karna / Ewa Plebanek, Michał Rusinek // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 11, z. 1 (2007), s. 73-99. - Pełny tekst: https://czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2007/zeszyt1/Plebanek_E_Rusinek_M-Ujawnienie_tajemnicy_zawodowej_w_procesie_karnym_a_odpowiedzialnosc_karna-CZPKiNP_2007-z.1.pdf. - ISSN 1506-1817
47
O obronie koniecznej i innych kontratypach w świetle zasady proporcjonalności / Ewa Plebanek // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 10, z. 1 (2006), s. 71-94. - Pełny tekst: https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2006/zeszyt1/Plebanek_E-O_obronie_koniecznej_i_innych_kontratypach_w_swietle_zasady_proporcjonalnosci-CZPKiNP_2006-z.1.pdf. - ISSN 1506-1817
1
Plebanek E., (2023), Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego. [W:] Barczak-Oplustil A., Sroka T. (red.), Odpowiedzialność publicznoprawna, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 571-653.
2
Plebanek E., (2022), Kilka uwag o odpowiedzialności karnej za nakłanianie lub udzielenie pomocy w przerwaniu ciąży za zgodą kobiety i o aborcji ze wskazań terapeutycznych, "Przegląd Prawa Medycznego", t. 4, nr 1, s. 5-48; https://przegladprawamedycznego.wum.edu.pl/index.php/ppm/article/view/144
3
Plebanek E., (2022), Wyłączenie odpowiedzialności karnej w okolicznościach nadzwyczajnych wywołanych stanem pandemii COVID-19. [W:] Górski A., Sarnacka E. (red.), Prawo a stan epidemii, Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, s. 191-220.
4
Plebanek E., (2022), Kilka uwag o obowiązku szczepień ochronnych i penalizacji naruszeń zasad sanitarno-epidemiologicznych, "Palestra", nr 9, s. 29-57; https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/9-2022/artykul/kilka-uwag-o-obowiazku-szczepien-ochronnych-i-penalizacji-naruszen-zasad-sanitarno-epidemiologicznych
5
Plebanek E., (2021), Ochrona zarodka in vitro. [W:] Dukiet-Nagórska T., Liszewska A. (red.), Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 714-732.
6
Plebanek E., (2021), Ochrona płodu ludzkiego w perspektywie odpowiedzialności za niewłaściwe leczenie. [W:] Dukiet-Nagórska T., Liszewska A. (red.), Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 691-714.
7
Plebanek E., (2021), Wyłączenie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w czasie pandemii COVID-19 a klauzula dobrego Samarytanina, "Palestra", nr 1-2, s. 60-79; https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/1-2-2021/artykul/wylaczenie-odpowiedzialnosci-karnej-za-niewlasciwe-leczenie-w-czasie-pandemii-covid-19-a-klauzula-dobrego-samarytanina
8
Plebanek E., (2021), Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu bez zgody ciężarnej lub rodzącej pacjentki. [W:] Dukiet-Nagórska T., Liszewska A. (red.), Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 759-782.
9
Plebanek E., (2020), Z problematyki przestępnego wyłudzenia zamówienia publicznego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (64), s. 95-116.
10
Nuzzo B., Plebanek E., Szostak R., (2020), Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXII, 476 s.
11
Plebanek E., (2020), Zachowanie a ujawnianie tajemnicy lekarskiej i pielęgniarskiej - kolizja obowiązków oraz próba jej rozwiązania, "Palestra", nr 6, s. 137-160; https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/6-2020/artykul/zachowanie-a-ujawnianie-tajemnicy-lekarskiej-i-pielegniarskiej-kolizja-obowiazkow-oraz-proba-jej-rozwiazania
12
Plebanek E., (2020), Ujawnienie tajemnicy lekarskiej w procesie karnym a odpowiedzialność karna lekarza, "Białostockie Studia Prawnicze", vol. 25, nr 2, s. 65-98; https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9288/1/BSP_25_2_E_Plebanek_Ujawnienie_tajemnicy_lekarskiej.pdf
13
Plebanek E., (2019), Prawnokarne aspekty informatyzacji zamówień publicznych : przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wiarygodności dokumentów elektronicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (63), s. 40-57.
14
Plebanek E., (2019), Zakazane owoce z drzewa poznania : o granicach dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów pozyskanych nielegalnie (uwagi na tle art. 168a k.p.k.), "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 23, z. 4, s. 53-75; https://www.czpk.pl/index.php/zeszyty-archiwum/ewa-plebanek-zakazane-owoce-z-drzewa-poznania-o-granicach-dopuszczalnosci-wykorzystania-w-postepowaniu-karnym-dowodow-pozyskanych-nielegalnie-uwagi-na-tle-art-168a-k-p-k
15
Plebanek E., (2019), Ocena stopnia społecznej szkodliwości deliktu zawodowego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w zawodach medycznych : przewinienie zawodowe "mniejszej wagi" i "znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu" jako przesłanki umorzenia postępowania, "Przegląd Prawa Medycznego", t. 1, nr 2, s. 38-70; https://przegladprawamedycznego.wum.edu.pl/index.php/ppm/article/view/96
16
Plebanek E., (2019), Przypisanie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w okresie okołoporodowym a naruszenie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i powszechnie przyjętą praktyką położniczą. [W:] Górski A., Grassmann M., Sarnacka E. (red.), Standard wykonywania zawodów medycznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 255-280.
17
Plebanek E., (2019), Leon Wachholz jako reprezentant socjologicznej szkoły prawa karnego : relacje między prawem karnym a XIX-wieczną moralnością w dziełach Leona Wachholza. [W:] Widacki J. (red.), Leon Wachholz - życie i dzieło, Kraków : Polska Akademia Umiejętności, s. 79-107.
18
Widacki J., Plebanek E., (2018), Glosa do wyroku SN z 30.11.2016 r., IV KK 225/16 (kryterium oceny sprawiedliwości kary), "Państwo i Prawo", z. 4, s. 133-141.
19
Plebanek E., (2018), Kilka uwag na temat ratio legis tak zwanych polskich standardów opieki okołoporodowej, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", t. 16, nr 2, s. 93-104; http://www.ejournals.eu/pliki/art/13460/pl
20
Plebanek E., (2018), Badania poligraficzne w polskim procesie karnym w świetle aktualnego dorobku doktryny i judykatury. [W:] Banasik K., Kargol A., Kubiak-Cyrul A., Lubelski , PLEBANEK E., Strzelec A. (red.), W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 581-603.
21
Plebanek E., (2018), Przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (art. 297 § 1 KK) - rozważania na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.2.2017 r., II AKa 525/16, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (59), s. 41-62.
22
Banasik K., Kargol A., Kubiak-Cyrul A., Lubelski M., Plebanek E., Strzelec A. (red.), (2018), W poszukiwaniu prawdy: rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 856 s.
23
Plebanek E., (2018), Kilka uwag na temat znaczenia przepisu art. 168a k.p.k. dla dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowym dowodu pozyskanego z naruszeniem rygorów ustawowych, "Palestra", nr 10, s. 30-37; https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/10-2018/artykul/kilka-uwag-na-temat-znaczenia-przepisu-art.-168a-k.p.k.-dla-dopuszczalnosci-wykorzystania-w-postepowaniu-sadowym-dowodu-pozyskanego-z-naruszeniem-rygorow-ustawowych
24
Plebanek E., (2017), O polskim populizmie penalnym w związku z obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz Kodeksu karnego z 2016 r.. [W:] Widacki J. (red.), Populizm penalny, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 15-52.
25
Plebanek E., (2017), Poligrafnoe testirovanie v pol'skom ugolovnom processe v svete suŝestvuûŝego opyta i sudebnoj praktiki. [W:] Vidackij Â., Šapovalov V., Usikov I. (red.), Primenenie poligrafa v byvšem vostočnom bloke, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 47-71.
26
Plebanek E., (2016), Życie i zdrowie dziecka poczętego jako przedmiot prawnokarnej ochrony : wybrane problemy wykładnicze w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 20, z. 4, s. 7-34; https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2016/zeszyt4/E._Plebanek-Zycie_i_zdrowie_dziecka_poczetego_jako_przedmiot_prawnokarnej_ochrony.pdf
27
Plebanek E., (2015), Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznej ratującej życie i zdrowie pacjentki lub dziecka nienarodzonego (część I), "Prawo i Medycyna", vol. 17, nr 2 (59), s. 30-51.
28
Plebanek E., (2015), Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena wykonania czynności niezbędnej dla ratowania życia i zdrowia kobiety ciężarnej lub dziecka nienarodzonego wbrew woli kobiety ciężarnej (część II), "Prawo i Medycyna", vol. 17, nr 3 (60), s. 5-26.
29
Plebanek E., (2014), Analiza konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w rozdziale XIX KK w zakresie prawnokarnej ochrony dziecka poczętego. [W:] Sepioło-Jankowska I. (red.), Reforma prawa karnego : księga po zjeździe młodych karnistów, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 355-392.
30
Plebanek E., Bielski M., (2014), Granice zakazu reformationis in peius w świetle zasad konstytucyjnych. [W:] Grzybowski M. (red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, T. 3, Studia prawne, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 449-468.
31
Plebanek E., (2013), Prawnokarna ochrona dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej - wybrane zagadnienia sporne. [W:] Cieślak W., Steinborn S. (red.), Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 412-433.
32
Plebanek E., (2013), Wybrane zagadnienia sporne dotyczące modelu wymiaru kary łącznej w trybie wyroku łącznego. [W:] Górowski W., Kardas P., Sroka T., Wróbel W. (red.), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego : kara łączna : księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 485-510.
33
Plebanek E., (2012), Wielowarstwowa struktura przestępstwa a materialna treść i model struktury przewinień dyscyplinarnych. [W:] Kardas P., Sroka T., Wróbel W. (red.), Państwo prawa i prawo karne : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 445-463.
34
Plebanek E., (2011), Przestępstwa aborcyjne - praktyczna interpretacja znamion czynności wykonawczej, "Prawo i Medycyna", vol. 13, nr 4 (45), s. 33-55.
35
Plebanek E., (2011), Glosa do wyroku s. apel. z dnia 16 października 2008 r., II AKa 255/08, "System Informacji Prawnej LEX" [Dokument elektroniczny]
36
Plebanek E., (2011), Wypadek mniejszej wagi - kilka uwag w sporze o charakter instytucji i jego praktyczne konsekwencje, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 15, z. 1, s. 81-98; https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2011/zeszyt1/Plebanek_E._Wypadek_mniejszej_wagi_kilka_uwag_w_sporze_o_charakterze_instytucji_i_jego_praktyczne_konsekwencje-CZPKiNP-2011-z.1.pdf
37
Plebanek E., (2011), Glosa do orzeczenia SN z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. WK 5/10, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", nr 4, s. 112-121.
38
Plebanek E., (2010), Kilka uwag o przedawnieniu przestępstw prywatnoskargowych na marginesie wyroku SN z 13 maja 2009 r., II KK 78/09, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 14, z. 3, s. 159-176; https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2010/zeszyt3/Plebanek_E-Kilka_uwag_o_przedawnieniu_przestepstw_prywatnoskargowych_na_marginesie_wyroku_SN_z_13_maja_2009_r-CZPKiNP-2010-z.3.pdf
39
Plebanek E., (2010), Glosa do wyroku SA z dnia 6 maja 2009 r., II AKa 394/08, "System Informacji Prawnej LEX" [Dokument elektroniczny]
40
Plebanek E., (2010), Karygodność jako element struktury przestępstwa w perspektywie zasady proporcjonalności. [W:] Dukiet-Nagórska T. (red.), Zasada proporcjonalności w prawie karnym (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 125-147.
41
Plebanek E., (2010), Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w aspekcie leczenia za pomocą nierozpowszechnionych lub nowatorskich metod terapeutycznych, "Prawo i Medycyna", vol. 12, nr 2 (39), s. 48-67.
42
Plebanek E., (2009), Glosa do wyroku SN z dnia 23 września 2008 r., WA 37/08, "System Informacji Prawnej LEX" [Dokument elektroniczny]
43
Plebanek E., (2009), Glosa do wyroku SN z dnia 3 sierpnia 2006 r., WA 23/06, "System Informacji Prawnej LEX" [Dokument elektroniczny]
44
Plebanek E., (2009), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygn. V KK 39/07 (dot. fałszowania faktury), "Prokuratura i Prawo", nr 10, s. 153-164.
45
Plebanek E., (2009), Materialne określenie przestępstwa, (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 324 s.
46
Plebanek E., Rusinek M., (2007), Ujawnienie tajemnicy zawodowej w procesie karnym a odpowiedzialność karna, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 11, z. 1, s. 73-99; https://czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2007/zeszyt1/Plebanek_E_Rusinek_M-Ujawnienie_tajemnicy_zawodowej_w_procesie_karnym_a_odpowiedzialnosc_karna-CZPKiNP_2007-z.1.pdf
47
Plebanek E., (2006), O obronie koniecznej i innych kontratypach w świetle zasady proporcjonalności, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 10, z. 1, s. 71-94; https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2006/zeszyt1/Plebanek_E-O_obronie_koniecznej_i_innych_kontratypach_w_swietle_zasady_proporcjonalnosci-CZPKiNP_2006-z.1.pdf
1
@inbook{UEK:2168370588,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego",
booktitle = "Odpowiedzialność publicznoprawna",
pages = "571-653",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2023",
issn = "",
isbn = "978-83-8291-429-0",
}
2
@article{UEK:2168367340,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Kilka uwag o odpowiedzialności karnej za nakłanianie lub udzielenie pomocy w przerwaniu ciąży za zgodą kobiety i o aborcji ze wskazań terapeutycznych",
journal = "Przegląd Prawa Medycznego",
number = "t. 4, 1",
pages = "5-48",
year = "2022",
url = {https://przegladprawamedycznego.wum.edu.pl/index.php/ppm/article/view/144},
}
3
@inbook{UEK:2168363816,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Wyłączenie odpowiedzialności karnej w okolicznościach nadzwyczajnych wywołanych stanem pandemii COVID-19",
booktitle = "Prawo a stan epidemii",
pages = "191-220",
adress = "Białystok",
publisher = "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku",
year = "2022",
isbn = "978-83-962852-2-5",
}
4
@article{UEK:2168369270,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Kilka uwag o obowiązku szczepień ochronnych i penalizacji naruszeń zasad sanitarno-epidemiologicznych",
journal = "Palestra",
number = "9",
pages = "29-57",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.54383/0031-0344.2022.9.4},
url = {https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/9-2022/artykul/kilka-uwag-o-obowiazku-szczepien-ochronnych-i-penalizacji-naruszen-zasad-sanitarno-epidemiologicznych},
}
5
@inbook{UEK:2168352944,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Ochrona zarodka in vitro",
booktitle = "Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi",
pages = "714-732",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8187-852-4",
}
6
@inbook{UEK:2168352942,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Ochrona płodu ludzkiego w perspektywie odpowiedzialności za niewłaściwe leczenie",
booktitle = "Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi",
pages = "691-714",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8187-852-4",
}
7
@article{UEK:2168354558,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Wyłączenie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w czasie pandemii COVID-19 a klauzula dobrego Samarytanina",
journal = "Palestra",
number = "1-2",
pages = "60-79",
year = "2021",
url = {https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/1-2-2021/artykul/wylaczenie-odpowiedzialnosci-karnej-za-niewlasciwe-leczenie-w-czasie-pandemii-covid-19-a-klauzula-dobrego-samarytanina},
}
8
@inbook{UEK:2168352946,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu bez zgody ciężarnej lub rodzącej pacjentki",
booktitle = "Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi",
pages = "759-782",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8187-852-4",
}
9
@article{UEK:2168347382,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Z problematyki przestępnego wyłudzenia zamówienia publicznego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (64)",
pages = "95-116",
year = "2020",
url = {},
}
10
@book{UEK:2168351978,
author = "Beata Nuzzo and Ewa Plebanek and Ryszard Szostak",
title = "Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-953-4 ; 978-83-8198-954-1",
}
11
@article{UEK:2168348230,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Zachowanie a ujawnianie tajemnicy lekarskiej i pielęgniarskiej - kolizja obowiązków oraz próba jej rozwiązania",
journal = "Palestra",
number = "6",
pages = "137-160",
year = "2020",
url = {https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/6-2020/artykul/zachowanie-a-ujawnianie-tajemnicy-lekarskiej-i-pielegniarskiej-kolizja-obowiazkow-oraz-proba-jej-rozwiazania},
}
12
@article{UEK:2168349360,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Ujawnienie tajemnicy lekarskiej w procesie karnym a odpowiedzialność karna lekarza",
journal = "Białostockie Studia Prawnicze",
number = "vol. 25, 2",
pages = "65-98",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/bsp.2020.25.02.04},
url = {https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9288/1/BSP_25_2_E_Plebanek_Ujawnienie_tajemnicy_lekarskiej.pdf},
}
13
@article{UEK:2168345576,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Prawnokarne aspekty informatyzacji zamówień publicznych : przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wiarygodności dokumentów elektronicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (63)",
pages = "40-57",
year = "2019",
url = {},
}
14
@article{UEK:2168346754,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Zakazane owoce z drzewa poznania : o granicach dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów pozyskanych nielegalnie (uwagi na tle art. 168a k.p.k.)",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 23, z. 4",
pages = "53-75",
year = "2019",
url = {https://www.czpk.pl/index.php/zeszyty-archiwum/ewa-plebanek-zakazane-owoce-z-drzewa-poznania-o-granicach-dopuszczalnosci-wykorzystania-w-postepowaniu-karnym-dowodow-pozyskanych-nielegalnie-uwagi-na-tle-art-168a-k-p-k},
}
15
@article{UEK:2168344752,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Ocena stopnia społecznej szkodliwości deliktu zawodowego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w zawodach medycznych : przewinienie zawodowe mniejszej wagi i znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu jako przesłanki umorzenia postępowania",
journal = "Przegląd Prawa Medycznego",
number = "t. 1, 2",
pages = "38-70",
year = "2019",
url = {https://przegladprawamedycznego.wum.edu.pl/index.php/ppm/article/view/96},
}
16
@inbook{UEK:2168332777,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Przypisanie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w okresie okołoporodowym a naruszenie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i powszechnie przyjętą praktyką położniczą",
booktitle = "Standard wykonywania zawodów medycznych",
pages = "255-280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-441-8",
}
17
@inbook{UEK:2168329543,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Leon Wachholz jako reprezentant socjologicznej szkoły prawa karnego : relacje między prawem karnym a XIX-wieczną moralnością w dziełach Leona Wachholza",
booktitle = "Leon Wachholz - życie i dzieło",
pages = "79-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Umiejętności",
year = "2019",
isbn = "978-83-7676-297-5",
}
18
@article{UEK:2168326081,
author = "Jan Widacki and Ewa Plebanek",
title = "Glosa do wyroku SN z 30.11.2016 r., IV KK 225/16 : (kryterium oceny sprawiedliwości kary)",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 4",
pages = "133-141",
year = "2018",
}
19
@article{UEK:2168329545,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Kilka uwag na temat ratio legis tak zwanych polskich standardów opieki okołoporodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie",
number = "t. 16, 2",
pages = "93-104",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.18.011.9081},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/13460/pl},
}
20
@inbook{UEK:2168324083,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Badania poligraficzne w polskim procesie karnym w świetle aktualnego dorobku doktryny i judykatury",
booktitle = "W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości",
pages = "581-603",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2018",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/23394},
isbn = "978-83-66007-06-2",
}
21
@article{UEK:2168333461,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (art. 297 § 1 KK) - rozważania na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.2.2017 r., II AKa 525/16",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (59)",
pages = "41-62",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.32027/PZP.18.4.6},
url = {},
}
22
@book{UEK:2168324081,
title = "W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2018",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/23394},
isbn = "978-83-66007-06-2",
}
23
@article{UEK:2168328865,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Kilka uwag na temat znaczenia przepisu art. 168a k.p.k. dla dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowym dowodu pozyskanego z naruszeniem rygorów ustawowych",
journal = "Palestra",
number = "10",
pages = "30-37",
year = "2018",
url = {https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/10-2018/artykul/kilka-uwag-na-temat-znaczenia-przepisu-art.-168a-k.p.k.-dla-dopuszczalnosci-wykorzystania-w-postepowaniu-sadowym-dowodu-pozyskanego-z-naruszeniem-rygorow-ustawowych},
}
24
@inbook{UEK:2168334385,
author = "Ewa Plebanek",
title = "O polskim populizmie penalnym w związku z obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz Kodeksu karnego z 2016 r.",
booktitle = "Populizm penalny",
pages = "15-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2017",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/24647/Widacki_Populizm_penalny_2017.pdf},
isbn = "978-83-65208-73-6",
}
25
@inbook{UEK:2168322145,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Poligrafnoe testirovanie v pol'skom ugolovnom processe v svete suŝestvuûŝego opyta i sudebnoj praktiki",
booktitle = "Primenenie poligrafa v byvšem vostočnom bloke",
pages = "47-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65208-92-7",
}
26
@article{UEK:2168334311,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Życie i zdrowie dziecka poczętego jako przedmiot prawnokarnej ochrony : wybrane problemy wykładnicze w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 20, z. 4",
pages = "7-34",
year = "2016",
url = {https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2016/zeszyt4/E._Plebanek-Zycie_i_zdrowie_dziecka_poczetego_jako_przedmiot_prawnokarnej_ochrony.pdf},
}
27
@article{UEK:2168334279,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznej ratującej życie i zdrowie pacjentki lub dziecka nienarodzonego (część I)",
journal = "Prawo i Medycyna",
number = "vol. 17, 2 (59)",
pages = "30-51",
year = "2015",
}
28
@article{UEK:2168334281,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena wykonania czynności niezbędnej dla ratowania życia i zdrowia kobiety ciężarnej lub dziecka nienarodzonego wbrew woli kobiety ciężarnej (część II)",
journal = "Prawo i Medycyna",
number = "vol. 17, 3 (60)",
pages = "5-26",
year = "2015",
}
29
@inbook{UEK:2168334383,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Analiza konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w rozdziale XIX KK w zakresie prawnokarnej ochrony dziecka poczętego",
booktitle = "Reforma prawa karnego : księga po zjeździe młodych karnistów",
pages = "355-392",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C. H. Beck",
year = "2014",
isbn = "978-83-255-7541-0 ; 978-83-255-7542-7",
}
30
@inbook{UEK:2168334285,
author = "Ewa Plebanek and Marek Bielski",
title = "Granice zakazu reformationis in peius w świetle zasad konstytucyjnych",
booktitle = "Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 3, Studia prawne ",
pages = "449-468",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2014",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9132/Panstwo_demokratyczne_prawne_i_socjalne_t_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-304-6",
}
31
@inbook{UEK:2168334363,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Prawnokarna ochrona dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej - wybrane zagadnienia sporne",
booktitle = "Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje",
pages = "412-433",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2013",
isbn = "978-83-264-4369-5",
}
32
@inbook{UEK:2168334381,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Wybrane zagadnienia sporne dotyczące modelu wymiaru kary łącznej w trybie wyroku łącznego",
booktitle = "Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego : kara łączna : księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk",
pages = "485-510",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2013",
isbn = "978-83-264-4578-1",
}
33
@inbook{UEK:2168334361,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Wielowarstwowa struktura przestępstwa a materialna treść i model struktury przewinień dyscyplinarnych",
booktitle = "Państwo prawa i prawo karne : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla",
pages = "445-463",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3923-0",
}
34
@article{UEK:2168334387,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Przestępstwa aborcyjne - praktyczna interpretacja znamion czynności wykonawczej",
journal = "Prawo i Medycyna",
number = "vol. 13, 4 (45)",
pages = "33-55",
year = "2011",
}
35
@article{UEK:2168334397,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Glosa do wyroku s. apel. z dnia 16 października 2008 r., II AKa 255/08",
journal = "System Informacji Prawnej LEX",
pages = "",
year = "2011",
}
36
@article{UEK:2168334305,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Wypadek mniejszej wagi - kilka uwag w sporze o charakter instytucji i jego praktyczne konsekwencje",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 15, z. 1",
pages = "81-98",
year = "2011",
url = {https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2011/zeszyt1/Plebanek_E._Wypadek_mniejszej_wagi_kilka_uwag_w_sporze_o_charakterze_instytucji_i_jego_praktyczne_konsekwencje-CZPKiNP-2011-z.1.pdf},
}
37
@article{UEK:2168334323,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Glosa do orzeczenia SN z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. WK 5/10",
journal = "Wojskowy Przegląd Prawniczy",
number = "4",
pages = "112-121",
year = "2011",
}
38
@article{UEK:2168334291,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Kilka uwag o przedawnieniu przestępstw prywatnoskargowych na marginesie wyroku SN z 13 maja 2009 r., II KK 78/09",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 14, z. 3",
pages = "159-176",
year = "2010",
url = {https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2010/zeszyt3/Plebanek_E-Kilka_uwag_o_przedawnieniu_przestepstw_prywatnoskargowych_na_marginesie_wyroku_SN_z_13_maja_2009_r-CZPKiNP-2010-z.3.pdf},
}
39
@article{UEK:2168334403,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Glosa do wyroku SA z dnia 6 maja 2009 r., II AKa 394/08",
journal = "System Informacji Prawnej LEX",
pages = "",
year = "2010",
}
40
@inbook{UEK:2168334355,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Karygodność jako element struktury przestępstwa w perspektywie zasady proporcjonalności",
booktitle = "Zasada proporcjonalności w prawie karnym",
pages = "125-147",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0303-3",
}
41
@article{UEK:2168334277,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w aspekcie leczenia za pomocą nierozpowszechnionych lub nowatorskich metod terapeutycznych",
journal = "Prawo i Medycyna",
number = "vol. 12, 2 (39)",
pages = "48-67",
year = "2010",
}
42
@article{UEK:2168334399,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Glosa do wyroku SN z dnia 23 września 2008 r., WA 37/08",
journal = "System Informacji Prawnej LEX",
pages = "",
year = "2009",
}
43
@article{UEK:2168334401,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Glosa do wyroku SN z dnia 3 sierpnia 2006 r., WA 23/06",
journal = "System Informacji Prawnej LEX",
pages = "",
year = "2009",
}
44
@article{UEK:2168334389,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygn. V KK 39/07 (dot. fałszowania faktury)",
journal = "Prokuratura i Prawo",
number = "10",
pages = "153-164",
year = "2009",
}
45
@book{UEK:2168334283,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Materialne określenie przestępstwa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-7601-809-6",
}
46
@article{UEK:2168334287,
author = "Ewa Plebanek and Michał Rusinek",
title = "Ujawnienie tajemnicy zawodowej w procesie karnym a odpowiedzialność karna",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 11, z. 1",
pages = "73-99",
year = "2007",
url = {https://czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2007/zeszyt1/Plebanek_E_Rusinek_M-Ujawnienie_tajemnicy_zawodowej_w_procesie_karnym_a_odpowiedzialnosc_karna-CZPKiNP_2007-z.1.pdf},
}
47
@article{UEK:2168334293,
author = "Ewa Plebanek",
title = "O obronie koniecznej i innych kontratypach w świetle zasady proporcjonalności",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 10, z. 1",
pages = "71-94",
year = "2006",
url = {https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2006/zeszyt1/Plebanek_E-O_obronie_koniecznej_i_innych_kontratypach_w_swietle_zasady_proporcjonalnosci-CZPKiNP_2006-z.1.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID